FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton"

Transkript

1 FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

2

3 Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis

4 Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis 1. udgave 2014 Region Sjælland Forskningsenheden Ny Østergade 12, 2.sal Roskilde ISBN: Copyright: Forfatterne Illustration: Billedkunstner Agnethe Blum, København: Grafisk produktion: WERKs Grafiske HUS a s, Bjødstrupvej Højbjerg Telefon Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelser.

5 Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Region Sjælland

6

7 INDHOLD Forfatterliste Forord og læsevejledning til bogen Bibi Hølge-Hazelton 1. Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Etablering, opbygning og udvikling Bibi Hølge-Hazelton 2. Opbygning af en udviklingsog forskningskultur i sygeplejen Strategiske overvejelser Susanne Lønborg Friis 3. Evidens i klinisk praksis er multifacceteret Thora Grothe Thomsen 4. Implementeringsbarrierer i klinisk praksis Hvordan kan de forstås og håndteres? Mette Kjerholt & Ole Toftdahl Sørensen 5. Forhold af betydning for afsætning af udviklings- og forskningskompetencer i sundhedsvæsnet? Uddannelse og tid Sanne Bjergskov Andersen & Kristian Larsen

8 6. Der har været mange andre opgaver, der har haft højere prioritet Erfaringer fra udvikling af et kursus i etablering af journal clubs Rikke Faebo Larsen & Bibi Hølge-Hazelton 7. Det skal også dokumenteres Udvikling af et artikelskrivningskursus Thora Grothe Thomsen & Bibi Hølge-Hazelton 8. Potentialer og barrierer for videreuddannelse på master- og kandidatniveau hos sygeplejersker En spørgeskemaundersøgelse Heidi Bergenholtz & Bibi Hølge-Hazelton 9. Udviklingssygeplejersken i spændingsfeltet mellem kvalitet og udvikling Mariane Bové & Bibi Hølge Hazelton 10. Udfordringer ved etableringer af en udviklings- og forskningskultur blandt ortopædkirurgiske sygeplejesker Charlotte Dyhrberg, Trine Hjetting & Connie Bøttcher Berthelsen 11. Opbygning af infrastruktur for udvikling i en kirurgisk afdeling Thora Grothe Thomsen & Birgitte Østergaard 12. Vejen skal ledes når forskningskultur i sygeplejen skal udvikles Karin Johansen

9 Forfatterliste Sanne Bjergskov Andersen: Sygeplejerske, cand.cur. ph.d. studerende, Forskningskonsulent for de mellemlange videregående uddannede i Region Sjælland. Har været beskæftiget med forskningsadministration siden 2008, og næstformand ( ) i Forskningsråd ved Sygehus Syd, Region Sjælland. Heidi Bergenholtz: Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende på Roskilde-Køge og Holbæk Sygehus. Har særlig interesse i den basale palliative indsats på sygehuset og den palliative sygepleje af både patienter med og uden kræft. Connie Bøttcher Berthelsen: Sygeplejerske, cand. cur., ph.d. Klinisk sygeplejespecialist og post.doc. ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Køge Sygehus samt adjunkt ved Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Aktiv indenfor praktiske, uddannelsesmæssige, udviklingsmæssige og forskningsmæssige del af den nationale og internationale sygeplejefaglige ortopædkirurgi siden Charlotte Dyhrberg: Sygeplejerske, Master i sundhedspædagogik. Klinisk udviklingssygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling, Køge Sygehus siden Medlem af VIDOKS (videnscenter for ortopædkirurgisk sygepleje). Mariane Bové: Sygeplejerske, cand. cur. Klinisk udviklingssygeplejerske ved Pædiatrisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Har blandt andet arbejdet med udviklingstiltag i klinisk praksis i relation til den pædiatriske patient, sygeplejefaglig kompetenceudvikling samt dokumentationspraksis. 7

10 Susanne Lønborg Friis: Sygeplejerske, MPM og har været ansat som vicedirektør på Roskilde og Køge sygehuse siden Har arbejdet indenfor ledelsesfeltet i mange år og har særligt beskæftiget sig med kvalitetsudvikling, uddannelsesområdet samt forskning og udvikling indenfor sygeplejen. Trine Hjetting: Ledende Oversygeplejerske, MPA (Master of Public Administration), Ortopædkirurgisk afdeling Roskilde Køge sygehus. Brænder for faglig ledelse og inklusion af forskning i praksis. Medlem af Det Videnskabelige Råd for Videnscenter for Ortopædkirurgisk sygepleje samt sidder i bestyrelsen for Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker. Sidder med i Sundhedsstyrelsens specialgruppe for revidering af specialeplanlægningen for ortopædkirurgi. Bibi Hølge-Hazelton: Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Forskningsleder for de mellemlange videregående uddannede i Region Sjælland og forskningslektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet. Har forsket i patient- og professionsperspektiver i 15 år, med særlig interesse for ungdomsforskning, kvalitative metoder og forskningsledelse. Karin Johansen: Sygeplejerske, MPM (Master of Public Management), NLP master practitioner (Neuro-Linguistic Programmering). Ledende oversygeplejersker i 15 år, de sidste 5 år på Kardiologisk Afdeling i Roskilde. Medlem af udviklings- og forskningsrådet, kvalitetsrådet og etisk komité på Roskilde og Køge sygehuse. Mette Kjerholt: Sygeplejerske, cand.cur., MLP, ph.d. Sygeplejespecialist Post.doc på Hæmatologisk afdeling, Roskilde sygehus. Har forsket i sundhedspersonalets kommunikation om, med og til kronisk syge patienter siden 1990 erne og har tillige fokus på implementeringsbarrierer ift at omsætte viden i og til praksis hvorfor gør personalet ikke det de siger, de gør eller vil gøre. 8

11 Kristian Larsen: Sygeplejerske, Cand. Phil, ph.d. Professor MSO AAU, Professor 2 Højskolen i Oslo og Akershus. Viceinstitutleder Institut for Læring og Filosofi AAU, København, forskningsleder for forskningsgruppen læring og uddannelsesforskning, AAU, København. Forsker og underviser inden for temaerne videnskabshistorie, sociologiske og læringsteoretiske perspektiver på sundhedsområdet. Rikke Faebo Larsen: Fysioterapeut, cand.scient.san. Klinisk udviklingsterapeut i Ergo- og Fysioterapien Køge Sygehus og Roskilde Sygehus. Har siden 2009 arbejdet med opbygning af en udviklings- og forskningskultur i Ergo- og Fysioterapien, både strategisk og praktisk. Thora Grothe Thomsen: Sygeplejerske, cand.mag. i pædagogik og retorik, ph.d. Klinisk sygeplejespecialist og post doc. på Kirurgisk Afdeling på Roskilde og Køge Sygehuse samt post doc. på Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Har forsket i det palliative felt. Er i særlig grad optaget af sammenhænge mellem professionsudvikling og klinisk forskning. Gennemfører aktuelt et aktionsforskningsprojekt. Ole Toftdahl Sørensen: Sygeplejerske, Diplomuddannelse i Ledelse, Master Public Policy (MPP), Ledende oversygeplejerske Hæmatologisk Afdeling Roskilde-Køge Sygehuse. Aktiv i Dansk Sygepleje Selskab DASYS, bestyrelsesmedlem og medlem af DASYS forskningsråd. Medlem af faglig selskab for Ledende sygeplejersker og fagligt selskab for Kræftsygeplejersker. Ekstern underviser UCSJ. Birgitte Østergaard: Sygeplejerske. Flere videreuddannelser indenfor organisation, ledelse, projektledelse, coaching, økonomi og personligt lederskab. Ledende oversygeplejerske i 16 år, de seneste 10 år i Kirurgisk Afdeling, Roskilde og Køge Sygehuse. Medlem af bl.a. sygehusets kvalitetsråd. Har særlig interesse for organisationsudvikling både på sygehus- og afdelingsniveau, tværfaglig indsats til fremme af patientforløb, sundhedsfaglig kompetenceudvikling, sundhedsfaglig kvalitetsudvikling. 9

12

13 Forord og læsevejledning til bogen Bibi Hølge-Hazelton Denne bog handler om arbejdet med forsknings- og udviklingskultur inden for sygeplejen og de øvrige mellemlange videregående professioner (MVU) i Region Sjælland. Dens drivkraft og røde tråd er ambitionen om en praksis, der i takt med tidens konstante flow af ny viden og krav om dokumentation, er omsorgsfuld, nærværende, velorganiseret og reflekteret. Dens afsæt er de overordnede politiske og ledelsesmæssige visioner og strategier om, at forskning bør indgå som et integreret led i aktiviteter som patientbehandling, uddannelse og undervisning, og at dette kræver opbygning af forskningskultur inden for MVU-området, der i et lokalt og historisk perspektiv er en ung kultur i forskningsverdenen. Der er gode lokale eksempler på gennemførte og publicerede forsknings- og især udviklingsprojekter fra enkelpersoner med MVU-baggrund, der ikke har uddannelse på akademisk niveau. Men generelt er der en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og forskningsproduktion, i det mindste til og med forskeruddannelsesgraden (ph.d.), ligesom der ses en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og parathed til ledelsesmæssig involvering og prioritering af forskning. Antallet af højtuddannede med en professions bachelorgrad i bagagen vokser, og det kan mærkes, særligt i de praksisser der har glæde af dem. Men antallet af højtuddannede med MVU-baggrund er ikke højt i Region Sjælland, ligesom der inden for regionen er store lokale forskelle på uddannelsesniveauet.vi er med andre ord afhængige af at spotte og støtte de talenter, vi har i vores organisationer, og af at tiltrække kvalificerede medarbejdere fra andre regioner. Det er således afgørende, at vi, der arbejder med forsknings- og udviklingskultur i Region Sjælland, stadig gør os umage med at sikre, at kulturen er så åben, dynamisk, visionær og højt kvalificeret, at den bliver attraktiv, kendt og opsøgt. Vi er begyndt at se resultaterne af indsatsen. Vi får henvendelser fra dygtige folk, der har hørt om vores arbejde og som ønsker at arbejde sammen med os. Vi opfordres til at dele vores erfaringer med opbygning af forsknings- og udviklingskultur på temadage, symposier og konferencer. Bogen her er et bidrag til den sy- 11

14 stematiske og fokuserede proces, vi har startet for få år siden. Den er skrevet af forskere, forskningsstuderende, udviklingssygeplejersker, udviklingsterapeuter, ledende oversygeplejersker og en enkelt vicedirektør. Tilblivningsprocessen hvortil den er blevet til afspejler den kultur, vi arbejder med at opbygge: Vi kommer fra forskellige steder og positioner i organisationen; Vi arbejder med forskellige tematikker; Vi har vidt forskellige erfaringer med at skrive: fra ingen til omfattende, men fælles for os er at vi alle interesserer os for og har fokus på at bidrage til arbejdet med at understøtte og udvikle forsknings- og udviklingskulturen i klinisk praksis. Alle forfatterne har reflekteret over følgende spørgsmål som baggrund for deres kapitler: Hvorfor arbejdes med forsknings- og udviklingskultur? Hvad får praksis ud af det? Hvor ser I barrierer og/eller udfordringer? Forfatterne er i skriveprocessen blevet bedt om at give konstruktiv og fremadrettet kritik af hinandens kapitler, ved at være medlæsere på mindst et kapitel. På et fællesmøde blev medlæserne bedt om at fremlægge hvad det kapitel, de havde læst, handlede om, og hvor dets svagheder og styrker var. Ved fremlæggelsen kunne de øvrige forfattere stille medlæserne spørgsmål om kapitlet og i et begrænset omfang spørge forfatteren/forfatterne der lyttede og tog notater. Alle modtog herud over skriftlige kommentarer og spørgsmål fra redaktøren (BHH). På denne baggrund blev kapitlerne skrevet igennem en gang til. Herefter blev kapitlerne kommenteret og redigeret af redaktøren. Alle deltagere på fællesmødet gav udtryk for at de ville have ønsket, der var mere tid, at de gerne ville se artiklen igen og at de lærte meget ved at læse hinandens artikler, fordi det gav dem ideer til nye vinkler på deres eget arbejde eller til nye samarbejdsmuligheder forfatterne i mellem. FORMÅL OG MÅLGRUPPER Bogen har flere formål og målgrupper. For det første er den udtryk for et ønske om at dele de erfaringer, bogens forfattere har gjort i deres bestræbelser på at arbejde med at forstå, understøtte, udvikle og bidrage med viden om forsknings- og udviklingskulturen i klinisk praksis inden 12

15 for sygeplejen og de øvrige mellemlange videregående uddannelser i Region Sjælland. Der er bidrag, der ser på overordnede forhold og spørgsmål, og andre der arbejder meget praksisnært. Der er bidrag med forskellig metodisk og teoretisk tyngde. Der er bidrag, der beskriver succeshistorier og andre der beskriver vanskelighederne med at få de gode intentioner til at virke efter hensigten. For det andet er bogen en måde at præsentere en række parallelle processer og projekter, der med forskellige organisatoriske afsæt og perspektiver, metodiske og teoretiske tilgange og forskellige bevæggrunde har det fælles formål at udvikle professionerne til gavn for de patienter og pårørende, der er afhængige af sundhedsvæsnet. For det tredje skriver bogen sig ind i den aktuelle nationale debat om, hvordan sygeplejersker og andre ansatte i sundhedsvæsnet med mellemlange uddannelser kan skabe og indgå i nye og eksisterende udviklings- og forskningsmiljøer og samtidig bevare fokus på deres kerneydelser. Målgruppen er således bred og henvender sig til en række læsere, hvoraf nogle vil have glæde af at læse bogen fra ende til anden, mens andre kan nøjes med at læse de kapitler, der tilbyder relevante perspektiver for dem. Det drejer sig om ledere på vicedirektør-, afdelingsledelses- og afsnitsledelsesniveauer, forskere med interesse for professions- og organisationsudvikling, uddannelses- udviklings- og forskningsansvarlige medarbejdere samt politikere, der er nysgerrige efter at forstå, hvordan vi har arbejdet med forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis i Region Sjælland. LÆSEVEJLEDNING Kapitel 1: Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Etablering, opbygning og udvikling... indkredser begrebet forskningskultur. Med udgangspunkt i konkrete erfaringer set fra en forskningsleders perspektiv beskrives, hvordan der gennem fire år har været arbejdet systematisk hen mod en konstruktiv, kreativ, inkluderende og synlig forskningskultur, dette først på Roskilde, Køge og Holbæk Sygehus (Sygehus Nord), og senere i hele Region Sjælland. 13

16 Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Opbygning af en udviklings- og forskningskultur i sygeplejen Strategiske overvejelser... giver et sjældent indblik i nogle af de ledelsesmæssige og strategiske overvejelser, en topleder på hospitalsvicedirektørniveau har gjort sig i arbejdet med at udvikle MVU-gruppens forskningskultur. Evidens i klinisk praksis er multifacceteret... er et vigtigt og kritisk bidrag til diskussionen om, hvad forskellige vidensformer i klinisk praksis er, hvordan de konkurrerer, interagerer og er afhængige af hinanden og ikke mindst, hvordan de alle bidrager til forsknings- og udviklingskulturen i klinisk praksis. Implementeringsbarrierer i klinisk praksis Hvordan kan de forstås og håndteres?... er et bidrag til den aktuelle diskussion om implementering. Der ses på sammenhængen mellem begreberne implementering, ledelse og læring. Dernæst præsenteres, hvordan forfatterne med udgangspunkt i en konkret praksis har arbejdet med implementering, og endelig diskuteres erfaringer set i lyset af de anvendte begreber. Forhold af betydning for afsætning af udviklings- og forskningskompetencer i sundhedsvæsnet? Uddannelse og tid... tager den vigtige og vanskelige diskussion om, hvorledes medarbejdere med mellemlang videregående uddannelse (MVU) selv ønsker og støttes i at implementere og omsætte det lærte på et kursusforløb. Udgangspunktet er et konkret kursus i forskningsmetodik. Der har været mange andre opgaver, der har haft højere prioritet Erfaringer fra udvikling af et kursus i etablering af journal clubs... beskriver, hvordan udviklingen, afholdelsen og erfaringerne med et kursus, der blev efterspurgt, ikke resulterede i de forventede ændringer i praksis. På baggrund af kursisternes evalueringer af kurset og efterfølgende spørgeskemaundersøgelse blandt lederne gives, med inspiration fra begrebet transfer, bud på, hvor og hvordan det gik galt samt overvejelser om, hvordan man kan tilrettelægge den type kursus fremover. 14

17 Kapitel 7: Kapitel 8: Kapitel 9: Det skal også dokumenteres Udvikling af et artikelskrivningskursus... retter fokus mod udvikling af et tilbud, der støtter praktikere med lille eller ingen erfaring og vejledning i at skrive faglige eller videnskabelige artikler om gennemførte projekter. Kapitlet beskriver, hvordan kurset, med inspiration fra aktionslæring, løbende er udviklet i samspil med kursisternes behov og feedback samt hvordan kurset har dannet grundlag for udvikling af en model for denne slags kurser. Potentialer og barrierer for videreuddannelse på master- og kandidatniveau hos sygeplejersker En spørgeskemaundersøgelse... tager udgangspunkt i en undersøgelse blandt 540 sygeplejersker i Region Sjælland. Kapitlet viser, at der eksisterer en række velkendte, men også nye barrierer i forhold til videreuddannelse blandt sygeplejerskerne og kan bidrage til diskussionen om tilrettelæggelse og prioritering af videreuddannelse inden for MVU-området. Udviklingssygeplejersken i spændingsfeltet mellem kvalitet og udvikling... undersøger udviklingssygeplejerskernes oplevelser af egne funktioner med det formål at skabe indblik i deres arbejde, fordi dette arbejde, herunder arbejdets vilkår, tilsyneladende er meget forskelligartet, selv inden for samme organisation. Udviklingssygeplejerskerne (og terapeuterne) er organisatoriske nøglepersoner for etablering af udviklings- og forskningskultur i klinisk praksis, og kapitlet bidrager med indsigt i de muligheder og dilemmaer, de befinder sig i, i dette arbejde. Kapitel 10: Udfordringer ved etableringer af en udviklings- og forskningskultur blandt ortopædkirurgiske sygeplejesker... viser, hvordan man på en konkret klinisk afdeling arbejder med at fremme udvikling og forskning inden for sygeplejen med det formål, at det bliver et kerneområde på lige fod med pleje og behandling. Afdelingen har igangsat en række mindre forskningsprojekter, der involverer afdelingens sygeplejersker, ansat en klinisk sygeplejespecialist, post.doc i afdelingen og undersøgt sygeplejerskernes viden, interesse og motivation for forskning. Forfatteren beskriver deres erfaringer og perspektiver i forhold til arbejdet med de eksisterende udfordringer. 15

18 Kapitel 11: Opbygning af infrastruktur for udvikling i en kirurgisk afdeling... er et andet eksempel på hvordan en konkret klinisk afdeling har grebet opgaven an med at skabe mere tydelige rammer for understøttelse af afdelingens sygeplejefaglige udviklings- og forskningskultur med inspiration fra aktionsforskning og aktionslæring. Kapitlet har særlig fokus på, hvordan man arbejder med at støtte infrastrukturen, blandt andet ved oprettelse af et afdelingsbaseret sygeplejefagligt udviklings- og forskningsudvalg. Samspillet mellem afdelingens kliniske udviklingssygeplejerske, uddannelsesansvarlige sygeplejerske, kliniske sygeplejespecialist post.doc. samt oversygeplejersken i dette arbejde fremhæves også. Kapitel 12: Vejen skal ledes når forskningskultur i sygeplejen skal udvikles... afrunder bogen med et bidrag, fra en ledende oversygeplejerske. Med teoretisk inspiration fra litteratur om ledelse og konkret erfaring fra egen afdeling stilles og besvares spørgsmålene: Hvordan bevæger man sig fra udviklingskultur til forskningskultur i sygeplejen? Hvorfor skal man forske i sygepleje? Og hvordan kan en ph.d. studerende i afdelingen få en afgørende betydning? Kapitlet giver en sjældent set indsigt i ledelsesmæssige refleksioner over, hvordan man kan legitimere og skabe opbakning i hele afdelingen til bevægelsen fra en overvejende udviklingsorienteret kultur til en forsknings- og udvikli ngskultur. Bogen byder, som det fremgår af læsevejledningen, på et panorama af eksempler på, hvordan vi arbejder med at udvikle og løfte forsknings- og udviklingskulturen inden for sygeplejen og de øvrige MVU-grupper i Region Sjælland. Vi har besluttet at trykke bogen i et ganske lille oplag og i stedet stille den gratis til rådighed via Den Regionale Forskningsenheds hjemmeside. God læselyst! 16

19 Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Etablering, opbygning og udvikling KAPITEL 1 Bibi Hølge-Hazelton Forskningskultur var tidligere primært noget, der hørte universiteterne til. Her havde de forskellige universiteter og fakulteter deres egne traditioner og kulturer, uden at det var noget, der nødvendigvis blev defineret eller ekspliciteret og slet ikke i samarbejde med omverdenen. I takt med videnssamfundets udvikling har kravene til forskerne på og uden for universiteterne ændret sig, blandt andet fordi viden betragtes som udgangspunkt for løsning af vigtige samfundsmæssige udfordringer. Dermed bliver samfundsudviklingen afhængig af den (forskningsbaserede) viden, der er tilgængelig, og derfor bliver forskningskultur og forskningsledelse fænomener, der ikke kan ignoreres (1,2). Da jeg søgte stillingen som forskningsleder på Roskilde/Køge/Holbæk og Kalundborg Sygehus (Sygehus Nord) i Region Sjælland, stod der blandt andet i opslaget: Forskningslederens hovedopgave er at etablere, opbygge og udvikle en forskningskultur såvel inden for sygeplejefeltet som på tværs af fagkulturerne. Hvad denne kultur skulle indebære, og hvordan den skulle opbygges, var op til mig i samarbejde med ledere, udviklingsansvarlige og andre nøglepersoner i organisationen. Jeg kom fra en lektorstilling på universitetet og med mig i bagagen havde jeg blandt andet solid erfaring som leder af et stort forsknings-og udviklingsprojekt på Århus Sygehus (3). Projektets grundstruktur, der siden har vist sig bæredygtigt i efterfølgende projekter (4), byggede på praksisforskning og aktionslæring, hvis grundantagelser er, at for at forandring, læring og ejerskab kan finde sted og udvikles i praksis, skal praksis/praktikere involveres i den samlede proces fra ide og forskningsspørgsmål til validering (5,6) 1. 1 Læs endvidere kapitel 3 og 4 i denne bog for uddybning og eksemplificering af begreberne praksisforskning, aktionsforskning og aktionslæring. 17

20 Læseren vil bemærke, at begrebet forskningskultur her udvides til forsknings- og udviklingskultur. Det skyldtes en grundlæggende opfattelse/ forståelse af, at viden udspringer fra flere kilder 2, og at forskning og udvikling ses som et kontinuum, hvor det på forhånd kan være vanskeligt at forudse, hvor det ene starter, og det andet slutter. Et projekt, der defineres som et udviklingsprojekt uden det formål at producere selvstændig viden, udvikles somme tider til et forskningsprojekt. Omvendt er jeg flere gange stødt på projekter, der af projektlederen blev opfattet som et forskningsprojekt, men som ikke havde det tilstrækkelige indhold til et sådant. Begge dele udspringer ofte af en ide, en undren, eller af et konkret problem, som man sætter sig for at undersøge nærmere. Sammen med et blik for nødvendigheden af en solid og tydelig forskningsledelsesindsats (7) blev dette udgangspunktet for processen med etablering, opbygning og udvikling af forskningskultur. Da jeg var heldig at have dedikeret forskningstid selv, ønskede jeg at anvende noget af denne tid til at sikre, at så meget af arbejdet som muligt blev dokumenteret. Alt for mange organisatoriske initiativer og ændringer beskrives aldrig. Denne bog er et af resultaterne af denne prioritering. DET VANSKELIGE KULTURBEGREB Kultur er et begreb, der som våd sæbe smutter mellem fingrene på os, når vi prøver at fasthold det. Alle ved, hvad der tales om, når man siger: Sæbe. Men om der er tale om flydende, fast eller spåner, parfumeret eller økologisk, glycerin, medicinsk, hampe- eller oliebaseret håndsæbe, intimsæbe eller opvaskesæbe afhænger af sammenhængen, det indgår i. Nogle vil med rette kunne hævde, at det derfor er vanskeligt at tale om forsknings- og udviklingskultur i ental, når man favner så stor en organisation som et helt sygehus eller en hel region. Det enkelte sygehus, den enkelte afdeling eller det enkelte afsnit kan have sin egen særegne forsknings- og udviklingskultur. Det er rigtigt. Det er vanskeligt at definere kultur (eller forskningskultur), og begrebet har været genstand for akademisk diskussion gennem mange år. Det er måske grunden til at, begrebet sjældent defineres, når det anvendes. 2 For uddybning, læs kapitel 3 om evidens i denne bog. 18

21 Jeg er selv inspireret af Lone Grøn et al.s arbejde med det ligeså vanskeligt definerbare begreb egenomsorg (8), som de med reference til Star og Griesemers arbejde (9) kalder et grænseobjekt. Det vil i denne sammenhæng sige, at forskningskultur er et begreb, der er karakteriseret ved både fleksibilitet og robusthed, og som fungerer mellem mange domæner, sektorer, organisationer og aktører. Således kan man sige, at forskningskultur som begreb bruges forskelligt af forskellige aktører ud fra deres egne fagtraditioner, tilgange og strategier, samtidig med der arbejdes ud fra en fornemmelse af at trække i samme retning som andre. Denne tilgang kan være et bud på at imødekomme noget af den modtand, der kan opstå, hvis man prøver at fastholde og standardisere et så vanskeligt begreb som forskningskultur. Der er dog stadig brug for det, Grøn et al kalder en lokal konkretisering af begrebet, dvs. af den måde, hvorpå man forstår og griber opgaven an (8). Jeg henter også inspiration hos Schein (10) i hans bud på en formaliseret definition af (organisations)kultur. Schein skriver: En organisation, eller dele af organisations kultur kan defineres som et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig, mens den løste sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til at blive betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte måde at opfatte, tænke, og føle på i relation til disse problemer (Ibid:20). Sagt på en anden måde: Det er de eksisterende grundlæggende antagelser, både de lokale og mere overordnede, der skal søges afdækket, hvis ændringer skal finde sted, hvilket svarer godt overens med praksisforskningens blik for inklusion af alle dele af praksis. DET KONKRETE ARBEJDE I dette afsnit vil jeg se tilbage på de sidste fire års arbejde med den hovedopgave at udvikle forsknings-og udviklingskultur inden for de mellemlangt videregående uddannede i Region Sjælland. De første tre år på det daværende Sygehus Nord (Roskilde, Køge, Holbæk og Kalundborg) og det sidste år for hele regionen. 19

22 Det første år I årsrapporten for 2010, efter første års arbejde, skrev jeg følgende: Grundtanken i arbejdet er, at forskningskulturen skal være konstruktiv, kreativ, inkluderende og synlig på alle niveauer i Sygehus Nord. Arbejdet i det første år har hovedsagligt bestået i afdækning af ressourcer og behov, udvikling af samarbejde og initiering af en lang række tiltag (11:6). Dette er i overensstemmelse med Schein, der skriver, at man som ny leder skal være meget opmærksom på, hvor vigtigt det er for den pågældende at få et grundigt kendskab til kulturen, før der kan ske en vurdering, og måske ændring, af denne. Det er sandsynligvis nødvendigt med en læringsperiode på et år eller mere, hvis situationen tillader det (10:358). Denne proces og afdækning blev visualiseret i figuren på side 21, der viser, hvor komplekst og omfattende arbejde var. Det andet år I årsrapporten for 2011, det vil sige efter to års arbejde med dette fokus, skrev jeg: I erkendelse af kulturændringers kompleksitet er der derfor i de sidste par år iværksat en række afdækninger og initiativer i Sygehus Nord på forskellige organisatoriske niveauer med henblik på at inkludere så mange niveauer som muligt. Disse beskrives som basis-, udviklings-forsknings- og ledelsesniveau.( ) Der er etableret en række initiativer, som forventes at påvirke udviklings- og forskningskulturen på Sygehus Nord i yderligere positiv retning. Skal denne positive udvikling fastholdes, er det vigtigt, at princippet om at inkludere alle de omtalte niveauer (basis, udvikling, forskning og ledelse), fastholdes, så hele organisationen udvikler forskningskultur. Aktuelt er der ikke etableret det nødvendige system til at støtte denne proces tilstrækkeligt. Vi er godt på vej, og for at fortsætte det iværksatte arbejde med udviklingsog forskningskultur samt bevare og styrke vores potentialer, skal den eksisterende kapacitet inden for udvikling og forskning på MVU-området styrkes, koordineres og anvendes yderligere hensigtsmæssigt. Dette vil imødekomme de voksende opgaver, fastholde det eksisterende fagligt stærke miljø og endelig danne grundlag for rekruttering af de bedst mulige medarbejdere fremover (12:4-6). 20

23 21

24 Som det fremgår af citatet, var vi efter to års arbejde på vej, men også inde og se kritisk på de muligheder der eksisterede for forsat udvikling i retning af den konstruktive, kreative, inkluderende og på alle niveauer synlige forskningskultur, vi ønskede. Det tredje år I årsrapporten for 2012, det vil sige efter tre års arbejde med dette fokus, skrev jeg: Der går ikke en måned, uden jeg har modtaget en uopfordret ansøgning eller henvendelse vedrørende en eventuel udviklings- eller forskningsstilling i Sygehus Nord. Disse potentielle kandidater henviser til, at der sker noget på Sygehus Nord, som de gerne vil være en del af. Hertil kommer en række invitationer til oplæg, foredrag og deltagelse i arbejdsgrupper inden for og udenfor Region Sjælland, vedrørende opbygning og understøttelse af forsknings- og udviklingskultur. Dette tolker jeg som udsagn for, at vi via vores fokus på og målrettede arbejde er ved at blive kendt som en spændende arbejdsplads, der kan tiltrække højt kvalificerede medarbejdere med MVU-baggrund. Vi er kommet dertil ved at have fokus på flere niveauer i organisationen på samme tid. ( ) Status er, at sygeplejen/mvu området i Sygehus Nord bidrager til udvikling og forskning af sygeplejen /MVU-området regionalt og nationalt. Vores arbejde med udviklings- og forskningskultur er synligt, og erfaringer herfra efterspørges. De nødvendige kompetencer for udvikling- og forskning er under opbygning og udvikling, så der er meget at være tilfredse med (13:4). Tre års indsats havde sat frø, der havde spiret, men der var stadig meget at gøre. Efter disse tre år blev de lokale forskningsenheder i 2013 lagt sammen til én regional enhed, og målsætninger og erfaringerne fra de forskellige matrikler er søgt opsamlet i den regionale enhed, der har været initiativtager til en række regionale træf med fokus på forskning og et regionalt MVU-forskningsnetværk med deltagelse af forskere fra University College. I det følgende afsnit præsenteres en række af de konkrete initiativer vi har arbejdet med i de foregående fire år med henblik på at udvikle en konstruktiv, kreativ, inkluderende og synlig forskningskultur. De beskrives på basis-, udviklings-, forsknings og ledelsesniveau, men skal forstås i en sammenhæng, da de alle er lige vigtige i forhold til forankring i praksis. 22

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Notat Profession og kompetence Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Baggrund Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter (herefter: rådet) har som sit andet tema valgt Rekruttering

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN

VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN 1 Dansk Sygepleje Selskab, DASYS, 2012 Copyright 2 INDLEDNING Sygepleje efterspørges i nationalt udvalgsarbejde og ved afgivelse af høringssvar.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Indsatsområde Baggrund DASYS bliver i stigende grad anmodet om deltagelse i udvalgsarbejde. Mulighed for at få sygeplejen indskrevet

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere