VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006"

Transkript

1 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Selandia CEU Svarprocent: % (346 besvarelser ud af 867 mulige) Skolerapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side

2 Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning og konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer prioritering af det videre arbejde 4. Specifikke spørgsmål 5. Temaer: Rekruttering 6. Baggrundsanalyser: Virksomhedsstørrelse og grad af kontakt 7. Appendiks Indledning Her er resultatet af undersøgelsen fra foråret 6 om tilfredsheden med erhvervsuddannelserne blandt virksomheder, der har lærlinge og elever. Initiativet til undersøgelsen er taget af Erhvervsskolernes Benchmarkingnetværk, som hvert andet år undersøger tilfredsheden blandt praktikvirksomhederne. Formål De overordnede formål med denne rapport er at støtte uddannelsesstederne i: at sikre at ressourcer anvendes effektivt at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at sikre at uddannelsernes overordnede indhold og form passer til virksomhedernes krav Spørgsmål og temaer Datagrundlag Virksomhederne er blevet stillet 34 grundspørgsmål, hvor de har markeret deres opfattelse på en skala fra 1-1. Spørgsmålene dækker over i alt syv faktorer, hvor de to vigtigste er virksomhedernes overordnede tilfredshed og loyalitet over for de skoler, de tager lærlinge og elever fra (se model og uddybning i appendiks). Herudover er der stillet spørgsmål til de to temaer Rekruttering og Efteruddannelse samt til en række baggrundsoplysninger. Den samlede spørgeramme kan ses i appendiks. Dataindsamlingen er gennemført i foråret 6. I alt 867 virksomheds-repræsentanter har deltaget i undersøgelsen. Af disse tilhører 346 Selandia CEU. Besvarelser fordelt på uddannelser er vist i appendiks. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat. Hvad er status? 4-målingens resultat. Har vi rykket os? Sammenligning med Erhvervsskolernes Benchmarkingnetværks samlede resultat. Adskiller vi os fra andre skoler? Sammenligning med højeste resultat for en skole. Hvor langt er vi fra Best Practice? Resultater for uddannelsesområder med mere end 5 besvarelser. Hvad er tendensen fra område til område? Projektledelse Selandia CEU har selv varetaget dataindsamlingen. Ennova har varetaget analyse og rapportering. Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 1

3 Konklusion Stigning i Tilfredshed og Loyalitet CEU Selandia oplever i forhold til sidste måling en stigning i tilfredsheden på 3 point, mens loyaliteten stiger med 2 point. Som følge af stigningen ligger CEU Selandia højere end gennemsnittet på begge faktorer. n 74 på faktoren Loyalitet er et godt resultat, hvilket vidner om at virksomhederne fortsat har lyst til at indgå i samarbejdet med skolen. Spredning i uddannelsernes resultater Det overordnede resultat i tilfredsheden dækker over stor variation i uddannelsernes resultater. 4 uddannelser opnår scores på under, hvilket er dårlige resultater, mens 3 uddannelser opnår et resultat på over 7 decideret gode resultater. Der er således forskel på, hvordan CEU Selandia bliver bedømt, alt efter hvilken uddannelse samarbejdet vedrører. Udviklingen i faktorerne, der påvirker loyaliteten CEU Selandia har forbedret sig på samtlige faktorer, der påvirker tilfredshed og loyalitet. Der er især stigninger indenfor Information, form og indhold (+6) samt Image (+6) 2 af sidste undersøgelses mest betydende områder. Det er derfor ikke overraskende, at der i årets undersøgelse opnås gode overordnede resultater der er en sammenhæng! Anbefalinger til det videre arbejde Undersøgelsens resultater for CEU Selandia leder til følgende anbefalinger: Styrk skolens Image overfor virksomhederne. Vedligehold og prioriter især opfattelsen af at være - på forkant med udviklingen - kvalitetsbevidst - faglig kompetent Opnå forbedringer indenfor Information, form og indhold ved primært at prioritere - synligheden i praktikperioden (besøge, kontakte virksomhederne) - information om, hvad der arbejdes med i skoleperioden - viden om, hvad skolen forventer, der arbejdes med i praktik - info om regler og formelle krav NB: Vurderingen af faktoren Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen er også vigtig, men på grund af den allerede gode vurdering bør ressourcerne primært lægges på de førnævnte faktorer, da der her er større rum til forbedring. Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 2

4 Tilfredshed og Loyalitet Tilfredshed og Loyalitet 1 Selandia CEU 6 Selandia CEU Tilfredshed Loyalitet Tilfredsheds- og Loyalitetskort Selandia CEU 6 Selandia CEU 4 Andre skoler Uddannelser under skolen 9 85 I kortet kan du se spredningen i de underliggende resultater. LOYALITET 75 7 Selandia CEU 6 Selandia CEU TILFREDSHED Tilfredshed og Loyalitet Uddannelsernes resultater >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * = Best practice Tilfredshed Loyalitet Selandia CEU Smedeuddannelsen (12 svar) 7 Industriteknikuddannelsen (1 svar) Murer (19 svar) 72 85* Træfagenes byggeuddannelse (37 svar) 75 Elektriker (14 svar) 5 62 Bygningsmaler (9 svar) 74* 82 Chauffør (12 svar) 7 78 Lageruddannelsen (8 svar) Anlægsgartner (38 svar) Landbrugsuddannelsen (15 svar) Tjener (8 svar) Gastronom (25 svar) Teknisk designer (16 svar) Kontoruddannelse med specialer (16 svar) Detailhandel med specialer (87 svar) Automekaniker (17 svar) Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 3

5 Tilfredshed og Loyalitet Segmentering af virksomhederne Høj Ambassadører er kendetegnet ved høj tilfredshed og loyalitet. Den yderst positive holdning bevirker, at disse virksomheder anbefaler praktikordningen til kolleger, samarbejdspartnere og bekendte, og at virksomhederne med stor sikkerhed vil fortsætte samarbejdet. Kernevirksomheder udviser middel til høj tilfredshed og loyalitet (uden at begge dog er høje på samme tid). Trofaste virksomheder er kendetegnet ved lav tilfredshed og middel til høj loyalitet. Når disse virksomheder - trods den lavere tilfredshed - vælger at anbefale og genvælge praktikordningen, vil det typisk være begrundet i langvarige relationer til den samarbejdende skole. LOYALITET Lav TROFASTE VIRKSOMHEDER Lav PÅ-VEJ-VÆK -VIRKSOM- - HEDER AMBASSADØRER KERNEVIRKSOMHEDER TROLØSE VIRKSOMHEDER TILFREDSHED Høj Troløse virksomheder fremstår med middel til høj tilfredshed og lav loyalitet. De troløse virksomheder er kritiske og holder hele tiden øje med, om der er konkurrerende skoler, som tilbyder bedre ordninger. Nogen gange kan det også være ressourcemæssige forhold som gør, at man ikke kan vedligeholde relationen. Selandia CEU 6 Selandia CEU 4 23% 32% 45% 44% Ambassadører Kernevirksomheder Den trofaste virksomhed Den troløse virksomhed På-vej-væk virksomheder 17% 11% 2% 11% 3% 12% På-vej-væk virksomheder både lav tilfredshed og loyalitet. De er højst sandsynligt på vej ud af samarbejdet. 27% 43% 13% 3% 15% Tilfredshed og Loyalitet 1 Selandia CEU 6 Selandia CEU 4 Underliggende spørgsmål Tilfredshed alt i alt Hvor langt fra eller tæt på ideal Lever op til forventninger Vil anbefale praktikforløb til andre Vil tage elever/lærlinge igen Tilfredshed Loyalitet Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 4

6 Overordnede faktorer prioritering af det videre arbejde Overordnede faktorer 1 Selandia CEU 6 Selandia CEU 4 * Der er ikke sammenligning til 4, da der er taget et spørgsmål ud af faktoren Information, Form og Indhold Eleven/Lærlingen på skolen* Almene fag Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Image 75 Muligheder Styrker Prioriteringskort Indsatsområder Information, Form og Indhold Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Prioriteringskortet viser, hvilke faktorer, der har størst effekt på virksomhedernes loyalitet overfor skolerne. (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) Styrker Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Image Muligheder (ingen punkter) Svagheder Eleven/Lærlingen på skolen Almene fag Almene fag Eleven/Lærlingen på skolen Image Information, Form og Indhold 5 Svagheder Lav Effekt af en forbedring Indsatsområder Høj Overordnede faktorer Uddannelsernes resultater >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * = Best practice Information, Form og Indhold Eleven/Lærlingen på skolen Almene fag Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Selandia CEU Smedeuddannelsen (12 svar) Industriteknikuddannelsen (1 svar) Murer (19 svar) Træfagenes byggeuddannelse (37 svar) Elektriker (14 svar) Bygningsmaler (9 svar) Chauffør (12 svar) 64 72* Lageruddannelsen (8 svar) Anlægsgartner (38 svar) Landbrugsuddannelsen (15 svar) Tjener (8 svar) 68* 75* * Gastronom (25 svar) Teknisk designer (16 svar) Kontoruddannelse med specialer (16 svar) Detailhandel med specialer (87 svar) * 72 Automekaniker (17 svar) Image Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 5

7 Information, form og indhold Information, form og indhold 1 Selandia CEU 6 Selandia CEU Information, Form og Indhold Info om regler og formelle krav Hjælp med papirarbejde Synlig i praktikperioder Ved hvem man skal henvende mig til ved behov 1 Selandia CEU 6 Selandia CEU Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioder Viden om, hvad skolen forventer, der arbejdes med i praktik Bevidst om uddannelsesbekendtgørelsens krav Fagspecifikke fag har det rette fokus Indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperioderne 75 Muligheder Styrker Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) NB: Spørgsmålet Jeg er fuldt bevidst om uddannelsesbekendtgørelsens krav.. er ikke med i prioriteringskortet, da det betragtes som udenfor skolernes ansvarsområde. Indsatsområder 8. Synlig i praktikperioder 1. Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioder Styrker 6. Info om regler og formelle krav 7. Hjælp med papirarbejde 13. Viden om, hvad skolen forventer, der arbejdes med i praktik Muligheder 9. Ved hvem man skal henvende mig til ved behov 17. Fagspecifikke fag har det rette fokus Svagheder. Indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperioderne 17 Svagheder 35 Lav Indsatsområder Effekt af en forbedring Høj Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 6

8 Information, form og indhold Information, form og indhold Uddannelsernes resultater >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * = Best practice Info om regler og formelle krav Hjælp med papirarbejde Synlig i praktikperioder Selandia CEU Smedeuddannelsen (12 svar) Industriteknikuddannelsen (1 svar) Murer (19 svar) Træfagenes byggeuddannelse (37 svar) Elektriker (14 svar) Bygningsmaler (9 svar) Chauffør (12 svar) 66 81* 55 Lageruddannelsen (8 svar) 71* Anlægsgartner (38 svar) Landbrugsuddannelsen (15 svar) 39 Tjener (8 svar) 69 59* Gastronom (25 svar) Teknisk designer (16 svar) Kontoruddannelse med specialer (16 svar) Detailhandel med specialer (87 svar) Automekaniker (17 svar) 43 Ved hvem man skal henvende mig til ved behov Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioder Viden om, hvad skolen forventer, der arbejdes med i praktik Selandia CEU Smedeuddannelsen (12 svar) Industriteknikuddannelsen (1 svar) Murer (19 svar) 83* Træfagenes byggeuddannelse (37 svar) Elektriker (14 svar) Bygningsmaler (9 svar) Chauffør (12 svar) Lageruddannelsen (8 svar) Anlægsgartner (38 svar) Landbrugsuddannelsen (15 svar) Tjener (8 svar) 79 67* 76* Gastronom (25 svar) Teknisk designer (16 svar) Kontoruddannelse med specialer (16 svar) Detailhandel med specialer (87 svar) Automekaniker (17 svar) Bevidst om uddannelsesbekendtgørelsens krav Fagspecifikke fag har det rette fokus Indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperioderne Selandia CEU Smedeuddannelsen (12 svar) Industriteknikuddannelsen (1 svar) Murer (19 svar) Træfagenes byggeuddannelse (37 svar) Elektriker (14 svar) Bygningsmaler (9 svar) Chauffør (12 svar) * Lageruddannelsen (8 svar) Anlægsgartner (38 svar) Landbrugsuddannelsen (15 svar) Tjener (8 svar) 87* 7 48 Gastronom (25 svar) Teknisk designer (16 svar) 67 Kontoruddannelse med specialer (16 svar) Detailhandel med specialer (87 svar) Automekaniker (17 svar) 53 73* 33 Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 7

9 Eleven/Lærlingen på skolen Eleven/Lærlingen på skolen 1 Selandia CEU 6 Selandia CEU 4 * Der er ikke sammenligning til 4, da der er taget et spørgsmål ud af faktoren Eleven/Lærlingen på skolen* Skolen stiller tilstrækkelige krav til adfærd/resultater Information om adfærd og resultater Eleven/Lærlingen på skolen Uddannelsernes resultater >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * = Best practice Skolen stiller tilstrækkelige krav til adfærd/resultater Information om adfærd og resultater Selandia CEU 6 64 Smedeuddannelsen (12 svar) 74* 63 Industriteknikuddannelsen (1 svar) Murer (19 svar) Træfagenes byggeuddannelse (37 svar) Elektriker (14 svar) Bygningsmaler (9 svar) Chauffør (12 svar) Lageruddannelsen (8 svar) Anlægsgartner (38 svar) 54 Landbrugsuddannelsen (15 svar) Tjener (8 svar) 65 85* Gastronom (25 svar) Teknisk designer (16 svar) Kontoruddannelse med specialer (16 svar) Detailhandel med specialer (87 svar) Automekaniker (17 svar) Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 8

10 Almene fag Almene fag 1 Selandia CEU 6 Selandia CEU Almene fag Almene fags nyttighed Almene fag har det rette fokus God fordeling mellem almene og praktiske fag 7 Muligheder Styrker Prioriteringskort Indsatsområder 16. Almene fag har det rette fokus (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) Styrker 15. Almene fags nyttighed Muligheder (ingen punkter) Svagheder 18. God fordeling mellem almene og praktiske fag Svagheder Lav Effekt af en forbedring Indsatsområder Høj Almene fag Uddannelsernes resultater >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * = Best practice Almene fags nyttighed Almene fag har det rette fokus God fordeling mellem almene og praktiske fag Selandia CEU Smedeuddannelsen (12 svar) Industriteknikuddannelsen (1 svar) Murer (19 svar) Træfagenes byggeuddannelse (37 svar) Elektriker (14 svar) Bygningsmaler (9 svar) Chauffør (12 svar) * Lageruddannelsen (8 svar) Anlægsgartner (38 svar) Landbrugsuddannelsen (15 svar) Tjener (8 svar) 68 69* 7 Gastronom (25 svar) Teknisk designer (16 svar) 81* 58 Kontoruddannelse med specialer (16 svar) Detailhandel med specialer (87 svar) Automekaniker (17 svar) Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 9

11 Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen 1 Selandia CEU 6 Selandia CEU Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Teoretiske viden Praktiske færdigheder Engagerede 1 Selandia CEU 6 Selandia CEU Bringer ny faglig viden Ved hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads Samarbejdsevner Muligheder 26 Styrker Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) Indsatsområder 21. Teoretiske viden 22. Praktiske færdigheder Styrker 23. Engagerede 25. Ved hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads 26. Samarbejdsevner Muligheder (ingen punkter) Svagheder 24. Bringer ny faglig viden Svagheder Lav Effekt af en forbedring Indsatsområder Høj Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 1

12 Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Uddannelsernes resultater >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * = Best practice Teoretiske viden Praktiske færdigheder Engagerede Selandia CEU Smedeuddannelsen (12 svar) Industriteknikuddannelsen (1 svar) Murer (19 svar) Træfagenes byggeuddannelse (37 svar) Elektriker (14 svar) Bygningsmaler (9 svar) 75* 74 83* Chauffør (12 svar) Lageruddannelsen (8 svar) Anlægsgartner (38 svar) Landbrugsuddannelsen (15 svar) Tjener (8 svar) Gastronom (25 svar) Teknisk designer (16 svar) Kontoruddannelse med specialer (16 svar) Detailhandel med specialer (87 svar) 71 76* 78 Automekaniker (17 svar) Bringer ny faglig viden Ved hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads Samarbejdsevner Selandia CEU Smedeuddannelsen (12 svar) Industriteknikuddannelsen (1 svar) 63 Murer (19 svar) Træfagenes byggeuddannelse (37 svar) Elektriker (14 svar) Bygningsmaler (9 svar) Chauffør (12 svar) Lageruddannelsen (8 svar) Anlægsgartner (38 svar) Landbrugsuddannelsen (15 svar) Tjener (8 svar) * Gastronom (25 svar) 69 86* 87* Teknisk designer (16 svar) Kontoruddannelse med specialer (16 svar) Detailhandel med specialer (87 svar) Automekaniker (17 svar) Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 11

13 Image Image 1 Selandia CEU 6 Selandia CEU Image Følger udviklingen inden for branchen Samlede image På forkant med udviklingen 1 Selandia CEU 6 Selandia CEU Fagligt kompetent Kvalitetsbevidst Kundeorienteret 74 Muligheder Styrker Prioriteringskort Indsatsområder 32. På forkant med udviklingen (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) Styrker 33. Fagligt kompetent 34. Kvalitetsbevidst NB: Spørgsmålet Skolens samlede image er ikke med i prioriteringskortet, da det ikke er tilstrækkeligt handlingsorienteret. Muligheder (ingen punkter) Svagheder 19. Følger udviklingen inden for branchen 35. Kundeorienteret Svagheder Lav Effekt af en forbedring Indsatsområder Høj Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 12

14 Image Image Uddannelsernes resultater >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * = Best practice Følger udviklingen inden for branchen Samlede image På forkant med udviklingen Selandia CEU Smedeuddannelsen (12 svar) Industriteknikuddannelsen (1 svar) Murer (19 svar) Træfagenes byggeuddannelse (37 svar) Elektriker (14 svar) Bygningsmaler (9 svar) 41 83* 67 Chauffør (12 svar) Lageruddannelsen (8 svar) 81* 68 74* Anlægsgartner (38 svar) Landbrugsuddannelsen (15 svar) Tjener (8 svar) Gastronom (25 svar) Teknisk designer (16 svar) Kontoruddannelse med specialer (16 svar) Detailhandel med specialer (87 svar) Automekaniker (17 svar) Fagligt kompetent Kvalitetsbevidst Kundeorienteret Selandia CEU Smedeuddannelsen (12 svar) Industriteknikuddannelsen (1 svar) Murer (19 svar) Træfagenes byggeuddannelse (37 svar) Elektriker (14 svar) Bygningsmaler (9 svar) Chauffør (12 svar) Lageruddannelsen (8 svar) Anlægsgartner (38 svar) Landbrugsuddannelsen (15 svar) Tjener (8 svar) Gastronom (25 svar) 83* 82* 72 Teknisk designer (16 svar) Kontoruddannelse med specialer (16 svar) Detailhandel med specialer (87 svar) * Automekaniker (17 svar) Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 13

15 SPECIALTEMA 1: Rekruttering Rekruttering 1% Hvordan rekrutterer virksomheden typisk elever/lærlinge? % % % % (Flere svar mulige) % % Ansøgere henvender sig selv til virksomheden 34% Jeg annoncerer selv efter elever/lærlinge 3% Eleven/ Lærlingen var allerede i virksomheden 19% Jeg kontakter selv skolen for at få elever/lærlinge 15% Anbefalinger fra tidligere elever/lærlinge 15% Skolen sender mig relevante ansøgninger og/eller elever/lærlinge 4% Andet Rekruttering 1 Typisk rekruttering og sammenhæng med Loyalitet Ansøgere henvender sig selv til virksomheden Jeg annoncerer selv efter elever/lærlinge Eleven/ Lærlingen var allerede i virksomheden Jeg kontakter selv skolen for at få elever/lærlinge Anbefalinger fra tidligere elever/lærlinge Skolen sender mig relevante ansøgninger og/eller elever/lærlinge Andet Rekruttering 1 Selandia CEU Det er nemt for min virksomhed, at rekruttere lærlinge/elever Det er nemt for min virksomhed, at få kvalificerede lærlinge/elever Min virksomhed har et godt samarbejde med skolen omkring rekrutteringen Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 14

16 SPECIALTEMA 1: Rekruttering Rekruttering Uddannelsernes resultater >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * = Best practice Det er nemt for min virksomhed, at rekruttere lærlinge/elever Det er nemt for min virksomhed, at få kvalificerede lærlinge/elever Min virksomhed har et godt samarbejde med skolen omkring rekrutteringen Selandia CEU Smedeuddannelsen (12 svar) Industriteknikuddannelsen (1 svar) Murer (19 svar) Træfagenes byggeuddannelse (37 svar) 9* Elektriker (14 svar) 82 72* 59 Bygningsmaler (9 svar) * Chauffør (12 svar) Lageruddannelsen (8 svar) Anlægsgartner (38 svar) Landbrugsuddannelsen (15 svar) Tjener (8 svar) Gastronom (25 svar) Teknisk designer (16 svar) Kontoruddannelse med specialer (16 svar) Detailhandel med specialer (87 svar) Automekaniker (17 svar) Hvorfor have elever og lærlinge? 1 Selandia CEU 6 Selandia CEU 4 Årsager til at virksomhederne vælger at samarbejde med skolerne om praktik Interessant i forhold til senere rekruttering Nødvendigt i forhold til fagets overlevelse Giver "et friskt pust" Økonomisk fordelagtig arbejdskraft Hvorfor have elever og lærlinge? Årsager til at virksomhederne vælger at samarbejde med skolerne om praktik Uddannelsernes resultater Interessant i forhold til senere rekruttering Nødvendigt i forhold til fagets overlevelse Giver "et friskt pust" Økonomisk fordelagtig arbejdskraft Selandia CEU Smedeuddannelsen (12 svar) Industriteknikuddannelsen (1 svar) Murer (19 svar) Træfagenes byggeuddannelse (37 svar) Elektriker (14 svar) Bygningsmaler (9 svar) 91* Chauffør (12 svar) Lageruddannelsen (8 svar) Anlægsgartner (38 svar) Landbrugsuddannelsen (15 svar) Tjener (8 svar) 85 99* 89* 35 Gastronom (25 svar) Teknisk designer (16 svar) Kontoruddannelse med specialer (16 svar) Detailhandel med specialer (87 svar) * Automekaniker (17 svar) Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 15

17 SPECIALTEMA 2: Efteruddannelse Ja 21% Andel som benytter sig af skolernes efteruddannelsestilbud Andel som benytter sig af andre institutioners efteruddannelsestilbud Ja 36% Nej 64% Nej 79% Vurdering af skolernes efteruddannelse (Kun baseret på svar fra de virksomheder, der har benyttet sig af skolens tilbud - 21%) Skolens kursusudbud dækker min virksomheds behov for efteruddannelse Skolens rådgivning og vejledning om efteruddannelse Selandia CEU 6 72 Skolens service til virksomhedens medarbejdere og uddannelsesansvarlige 1 Selandia CEU Kurserne har generelt været af god kvalitet Anbefale andre virksomheder at benytte skolens kursustilbud Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 16

18 SPECIALTEMA 2: Efteruddannelse Virksomhederne har angivet at de benytter sig af følgende andre muligheder i forbindelse med efteruddannelse: AMU (9) EUC (5) Coop (5) CEUS (3) BST, Lura, Build Desk, Code Group (2) Byg (2) Landbrugsskolerne mm. (2) AMU Maribo Skovskolen (2) Århus, Randers og Holbæk Tekniske Skoler (2) El-fagets Uddannelse (2) Handelsskolen Sjælland Syd (2) Beder + Sandmosen (1) DTU - Salg+Service (1) Private udbydere (1) Gennem Dansk Byggeri & BA (1) Horsens Handelsskole (1) Salgstræning (1) Erhvervsskolerne Års (1) SKS. RTS (1) Tøjeksperten (1) Citroen DK (1) Københavns Tekniske Skole, Odense Tekniske Skole (1) Grossister (1) Høng Landbrugsskole (1) DAF (1) Kursustilbud fra leverandører eller byg (1) 9, Kedelpasser, andet som Selandia-ceu ikke har (1) Dansk Ejendomsmæglerforening (1) AMU Odense sant diverse andre ex. Skovskolen (1) Teknia (1) Arbejdsgiverforeningen samt D.B. (1) Ferskvandscentret (1) Lyngby Tekniske Skole (1) Stillads-kran-truck (1) Mærke uddannelse (1) Bahnes egne kurser (1) Dagskurser inde for faget (1) Kæden Bantex afholder kurser (1) Randers TS (1) Dansk Byggeri - Kursus (1) Svendeskoler(det hedder det ikke mere) (1) Merítudd (1) Dresspartners (1) AMU-Kurser på Selandia (1) Restaurantskolen, Kbhn. (1) Severin Kursuscenter (1) DA ' 9' sikkerhed (1) AMU - Glostrup (1) Middelfart Coop. Kursuscenter (1) BST, Falck (1) Comwell College (1) AMU, Skovskolen Roskilde (1) Entrepenørskolen, Andre fag relaterede kurser (1) Falck førstehjælp (1) importørs (1) Peugeot DK (1) Danske maskinstationer (1) AMU - Svogerslev Maskincenter (RTS) (1) Eksperto (1) Dansk Landbrugsrådgivning (1) Domstolsstyrelsens Kursusudbud-specialkurser (1) F.eks Truckkort Audebo (1) Hotel og Restaurantskolen Kbh. (1) Elfagets Efteruddannelse (1) Landborforeningernes og private (1) AMU + DA (1) Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 17

19 SPECIALTEMA 2: Efteruddannelse Virksomhederne har angivet at de benytter sig af følgende andre muligheder i forbindelse med efteruddannelse: Mange forskellige (1) Erfa-grupper (1) Lyngby Tekniske Skole (1) Leverandørers Udbud + Bornholms Erhvervsskole, Kbh. Resturationsskole (1) Nykøbing Falster, Købehavn (1) AMU & Politiskolen (1) DTU (1) Solar, Ringsted Tekniske Skole, Frederiksberg (1) Via Automester (1) Danske Maler Mester Uddannelsestilbud (1) VUC (1) Flere Forskellige (1) Stort set alle (1) Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 18

20 Baggrundsanalyser virksomhedens størrelse Oversigt over størrelsen af de medvirkende virksomheders størrelse 51-15% (52 svar) 1-5 >5 2% 2% (6 svar) (6 svar) % (139 svar) 11-5 % (138 svar) Virksomhedens størrelse og sammenhæng med de overordnede faktorer >5 68 Tilfredshed Loyalitet Information, form og indhold Eleven/lærlingen på skolen > Almene fag Eleven/lærlingen på arbejdspladsen Image Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 19

21 Baggrundsanalyser - grad af kontakt mellem skole og virksomhed Oversigt over graden af kontakt mellem de medvirkende virksomheder og skolerne Over 12 gange om året 9% (3 svar) 7-12 gange om året 8% (27 svar) Har aldrig haft kontakt til skolen 7% (23 svar) 4-6 gange om året 23% (79 svar) 1-3 gange om året 53% (181 svar) Grad af kontakt mellem skole og virksomhed og sammenhæng med de overordnede faktorer 1 57 Har aldrig haft kontakt til skolen 1-3 gange om året 4-6 gange om året 7-12 gange om året Over 12 gange om året Tilfredshed Loyalitet Information, form og indhold Eleven/lærlingen på skolen 1 Har aldrig haft kontakt til skolen 1-3 gange om året 4-6 gange om året 7-12 gange om året Over 12 gange om året Almene fag Eleven/lærlingen på arbejdspladsen Image Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side

22 Appendiks - datagrundlag Datagrundlag Antal udsendte Antal svar indsamlet Antal brugbare besvarelser Kasserede i validering* Endelig svarprocent *Ved mindre end 1 besvarelser af modelspørgsmålene fjernes respondenten fra datagrundlaget EUC Syd % Erhvervsskolen Hamlet % Aalborg tekniske skole % Odense Tekniske Skole % CEU Kolding % Dalum Uddannelsescenter % Selandia CEU % Randers Tekniske Skole % Aarhus tekniske Skole % Uddannelsescenter Herning % København Tekniske Skole % Bornholms Erhvervsskole % CEUS % Vitus Bering Danmark % SAMLET % Uddannelser - Selandia CEU Svar Smedeuddannelsen 12 Industriteknikuddannelsen 1 Murer 19 Træfagenes byggeuddannelse 37 Elektriker 14 Bygningsmaler 9 Chauffør 12 Lageruddannelsen 8 Anlægsgartner 38 Landbrugsuddannelsen 15 Tjener 8 Gastronom 25 Teknisk designer 16 Kontoruddannelse med specialer 16 Detailhandel med specialer 87 Automekaniker 17 Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 21

23 Appendiks - hvordan skabes tilfredshed & loyalitet? Undersøgelsesmodellen Ennova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til erhvervsskolemiljøet, hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af tilfredsheds- og loyalitetsskabelse på erhvervsskoler. Modellen giver mulighed for sammenligning af resultater på tværs af uddannelserne, da alle bruger samme model. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvor tilfredse og loyale er praktikvirksomhederne? Hvilke faktorer har størst betydning for virksomhedernes tilfredshed og loyalitet? Tolkning af modellen Modellen viser, at de fire første faktorer i modellen påvirker, hvordan virksomheden oplever skolen, man tager lærlinge og elever fra dvs. skolens image. Det betyder, at når man arbejder med at forbedre de fire første faktorer i modellen, vil man samtidigt indirekte forbedre virksomhedernes opfattelse af skolens image. Image har dog også en selvstændig effekt på Tilfredshed og Loyalitet, som kan påvirkes direkte. Ved at forbedre de fem faktorer vil man alt andet lige få det ønskede udbytte: mere tilfredse og mere loyale praktikvirksomheder! Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 22

24 Appendiks undersøgelsens spørgsmål TILFREDSHED (Indgår i modellen) LOYALITET (Indgår i modellen) INFORMATION, FORM OG INDHOLD (Indgår i modellen) ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ SKOLEN (Indgår i modellen) ALMENE FAG (Indgår i modellen) ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ ARBEJDSPLADSEN (Indgår i modellen) IMAGE (Indgår i modellen) ØVRIGE SPØRGSMÅL UDENFOR MODELLEN ØVRIGE TEMAER På baggrund af dine samlede erfaringer med uddannelsesforløb i samarbejde med skolen hvor tilfreds er du så, alt i alt? Forestil dig nu et ideelt uddannelsesforløb. Hvor langt fra eller tæt på dette ideal er det nuværende uddannelsesforløb i samarbejde med skolen? I hvilken grad synes du, at uddannelsesforløb i samarbejde med skolen lever op til dine samlede forventninger Jeg vil anbefale andre at tage lærlinge fra skolen i deres virksomhed Jeg vil tage lærlinge fra skolen igen inden for de næste 2 år (når nuværende lærlinge afslutter uddannelsen) Jeg får god information om regler og formelle krav til praktikordningen Jeg får tilstrækkelig hjælp med papirarbejde i forbindelse med praktikordningen Skolen er synlig i praktikperioderne (besøger min virksomhed, holder mig orienteret telefonisk, etc. ) Jeg får information om, hvad der arbejdes med i skoleperioderne Jeg ved, hvad skolen forventer, at lærlingene arbejder med i praktikperioderne Skoleforløbets fagspecifikke fag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min virksomhed Jeg har indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperioderne Jeg ved hvem jeg skal henvende mig til på skolen, hvis jeg har brug for det Jeg får information om lærlingenes adfærd og resultater i skoleperioderne (prøveresultater, fraværsprocenter, sygedage, etc.) Skolen stiller tilstrækkelige krav til lærlingenes adfærd og resultater i skoleperioderne (f.eks. fremmøde, arbejdsbelastning, socialt) Alt i alt er de almene fag (f. eks. dansk, IT, matematik/naturfag, fremmedsprog og samfundsfag) nyttige for lærlingene Skoleforløbets almene fag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min virksomhed Der er en god fordeling mellem almene og praktiske fag i skoleforløbet Lærlingenes teoretiske viden om fagområdet er tilfredsstillende Lærlingenes praktiske færdigheder er tilfredsstillende Mine lærlinge er engagerede Mine lærlinge kommer tilbage fra skoleopholdene med ny faglig viden Mine lærlinge ved hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads Mine lærlinge er gode til at samarbejde Skolens samlede image Skolen er på forkant med udviklingen Skolen er fagligt kompetent Skolen er kvalitetsbevidst Skolen er kundeorienteret Skolen følger udviklingen inden for branchens fagområder (f.eks. nye produkter, redskaber, instrumenter og arbejdsmetoder) Jeg er fuldt bevidst om uddannelsesbekendtgørelsens krav til praktikvirksomheden At have elever/lærlinge er interessant i forhold til senere rekruttering Det er nødvendigt at have elever/lærlinge i forhold til fagets overlevelse og fremtidige virke i samfundet Praktikforløbet er givtigt i forhold til min og mine medarbejderes faglige og personlige udvikling. (Giver min virksomhed et friskt pust ) Elever/lærlinge er økonomisk fordelagtig arbejdskraft for min virksomhed Rekruttering (valgfrit) Det er nemt for min virksomhed, at få det antal lærlinge/elever, som jeg behøver Det er nemt for min virksomhed, at få kvalificerede lærlinge/elever Min virksomhed har et godt samarbejde med [Skolenavn] omkring rekrutteringen af de lærlinge/elever, som jeg behøver Efteruddannelse (valgfrit) Skolens kursusudbud dækker min virksomheds behov for efteruddannelse Hvordan vurderer du skolens rådgivning og vejledning om efteruddannelse? Hvordan vurderer du skolens service til virksomhedens medarbejdere og uddannelsesansvarlige før, under og efter, at medarbejderne har været på efteruddannelse De kurser min virksomheds medarbejdere har deltaget i, har generelt været af en god kvalitet Jeg vil anbefale andre virksomheder at benytte skolens kursustilbud + eventuelle skolespecifikke spørgsmål (se den konkrete skoles egen rapport) Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 23

25 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning Vurderinger I spørgeskemaet har virksomhederne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til 1. Hvis en virksomheder har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til indeksscore. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Laveste score Højeste score Ved ikke ? 1 Indeks Betydning Hvor skal vi starte? Information Eleven/Lærlingen Almene. fag... Skolen Image Undersøgelsen måler ikke blot tilfredsheden og loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte faktorer er for virksomhederne. Ennova har således vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem faktorerne og den overordnede tilfredshed og loyalitet. Hvis der er stor sammenhæng mellem en faktor og loyaliteten, kan man udlede, at faktoren er af stor betydning for virksomheden. Graden af sammenhæng afgør, hvilke faktorer man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre virksomhedernes loyalitet: Hvis der er stor sammenhæng mellem en faktor og den udviste loyalitet, vil øget tilfredshed med faktoren også medføre øget loyalitet. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en øget tilfredshed med faktoren ikke have særlig stor betydning for virksomhedens loyalitet. Undersøgelsen viser således hvilke faktorer, som er vigtigst for virksomhederne, og som har størst betydning for deres loyalitet overfor skolerne. Eksempel på høj grad af sammenhæng: Tilfredshed med fx lærlingen på arbejdspladsen og virksomhedens loyalitet følges ad hvis man er meget tilfreds med lærlingen på arbejdspladsen, er man også overordnet loyal mod skolen og praktikordningen. Og omvendt: hvis man er utilfreds med lærlingen på arbejdspladsen, er man også mindre loyal. Eksempel på lav grad af sammenhæng: Tilfredsheden med fx de almene fag og loyaliteten følges ikke ad selvom man er meget utilfreds med de almene fag, afspejler det sig ikke i loyaliteten overfor skolen. Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 24

26 Appendiks prioriteringskortet Hvad er et prioriteringskort? Samspillet mellem virksomhedernes nuværende loyalitet og den betydning, et bestemt område har for dem, fremgår af de såkaldte prioriteringskort. Den vandrette akse angiver betydningen af et område, mens den lodrette akse angiver tilfredsheden med området. Prioriteringskortet viser, hvilke områder man med størst fordel kan prioritere i den fremtidige uddannelsesindsats. Prioriteringskortet er opdelt i fire felter af en vandret og en lodret linie. Disse linier angiver gennemsnittet for henholdsvis tilfredsheden (den vandrette linie) og betydningen (den lodrette linie). NB: Da linierne er gennemsnittet af punkterne, vil de ligge forskelligt fra kort til kort. Af samme grund vil der altid være punkter på begge sider af linierne. Det betyder, at der altid er områder at prioritere også når alle vurderingerne generelt er gode. Dette er en af grundtankerne i arbejdet med kvalitet der kan altid findes forbedringer! Høj Virksomhedernes vurdering Muligheder Styrker Svagheder Indsatsområder Lav Lav Effekt af en forbedring Høj Indsatsområder Indsatsområder er områder, hvor tilfredsheden er relativt lav, samtidig med at området er af stor betydning for loyaliteten. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast (dvs. større loyalitet). Styrker Områder kaldes styrker, når de har stor betydning for virksomhedernes loyalitet, samtidig med at tilfredsheden på området er relativt høj. Her gælder det om at fastholde tilfredsheden, så den ikke falder, og det potentielt bliver et indsatsområde. Svagheder Svagheder er områder, hvor tilfredsheden er relativt lav, samtidig med at området ikke har særlig stor betydning for virksomhedens loyalitet. Svagheder bør derfor udelukkende prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for virksomhederne. Muligheder Muligheder er områder, hvor tilfredsheden er relativt høj, men hvor området ikke er af særlig stor betydning for virksomhedernes loyalitet. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller alternativt at øge virksomhedernes opmærksomhed på området for at øge dets betydning for dem. Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 25

27 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort Et eksempel I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de fem faktorer: Information, Form og Indhold; Eleven/Lærlingen på skolen; Almene fag; Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen samt Image. Kortet viser, hvordan disse faktorer kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre den overordnede tilfredshed og loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilken faktor man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter dykker man ned på det specifikke niveau for at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af denne faktor. De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under en given faktor kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med faktoren. I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre faktor 2, da den ligger i feltet for indsatsområder, mens faktor 1 ligger i feltet for muligheder. Hvordan kan man så konkret forbedre faktor 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til faktor 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød cirkel). Høj Overordnet prioriteringskort Faktor 1 Virksomhedernes vurdering Muligheder Svagheder Prioritér Styrker Indsatsområder Faktor 2 Lav Lav Betydning Høj Faktor1 Faktor 2 Specifikke prioriteringskort Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 26

28 Ennova er en af Danmarks førende konsulentvirksomheder inden for måling, rapportering og rådgivning omkring virksomheders/ organisationers mest værdifulde aktiver de immaterielle aktiver. Ennova besidder tre væsentlige kompetencer, som udgør fundamentet for virksomhedens strategiske fokus: Analytisk kompetence IT kompetence Kommunikativ kompetence Med udgangspunkt i disse kompetencer har Ennova valgt at fokusere på fire typer af ydelser, som alle udgør centrale elementer i moderne ledelsesrapportering: Kunder Måling af tilfredshed og loyalitet blandt kunder, patienter og borgere og samarbejdspartnere Medarbejdere Måling af medarbejdertilfredshed og -loyalitet samt afdækning af virksomhedens/ organisationens innovationsevne. Omdømme Måling af virksomhedens/ organisationens omdømme i den danske befolkning. Integreret afrapportering Analyse og optimering af sammenhænge mellem virksomhedens/ organisationens indsatser og resultater ved brug af nøgletal fra virksomhedens/ organisationens ledelsessystem herunder nøgletal for de centrale immaterielle aktiver. Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK- Århus C T Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke spørgsmål Temaer Baggrundsanalyser Appendiks - Side 27

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Erhvervsskolernes Benchmarkingnetværk Svarprocent: 27% (3.181 besvarelser ud af 11.692 mulige) VTU forår 6 Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Bygningsmaler Svarprocent: 18% (9 besvarelser ud af 51 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk designer Svarprocent: 42% (5 besvarelser ud af 12 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Murer Svarprocent: 23% (26 besvarelser ud af 114 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 24% (11 besvarelser ud af 46 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Københavns Tekniske Skole Svarprocent: 28% (434 besvarelser ud af 1.529 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning og konklusion

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 31% (3.854 besvarelser ud af 12.518 mulige) Netværksrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: 18% (1 besvarelser ud af af 943 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 23% ( besvarelser ud af af 252 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Inspek. Område - Glostrup Svarprocent: 26% (73 besvarelser ud af 281 mulige) Specialrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 42% (66 besvarelser ud af af 156 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 49% (52 besvarelser ud af 129 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse CELF Svarprocent: % (4 besvarelser ud af af 5 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Du bedes angive, hvor tilfreds du er alt i alt med det samlede uddannelsesforløb. Med uddannelsesforløb menes hele

Du bedes angive, hvor tilfreds du er alt i alt med det samlede uddannelsesforløb. Med uddannelsesforløb menes hele Samlet vurdering af uddannelsesforløb Du bedes angive, hvor tilfreds du er alt i alt med det samlede uddannelsesforløb. Med uddannelsesforløb menes hele elevens/lærlingens forløb fra start på [Skolenavn]

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Personvognsmekaniker Svarprocent: 31% (16 besvarelser ud af 52 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Learnmark Horsens Svarprocent: 33% (121 besvarelser ud af 362 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 214 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Træfagenes byg Svarprocent: 3% (25 besvarelser ud af 83 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 18% (256 besvarelser ud af af 1 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse EUC Nord Svarprocent: 43% (15 besvarelser ud af 349 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

HANSENBERG. Svarprocent: 39% (400 besvarelser ud af 1014 mulige) Skolerapport

HANSENBERG. Svarprocent: 39% (400 besvarelser ud af 1014 mulige) Skolerapport VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 39% ( besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

SOSU C. Svarprocent: 55% (33 besvarelser ud af 60 mulige) Skolerapport

SOSU C. Svarprocent: 55% (33 besvarelser ud af 60 mulige) Skolerapport VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 55% (33 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed

Læs mere

VTU 2010 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2010 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Inspektørområde - Sukkertoppen Svarprocent: 38% (5 besvarelser ud af 13 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler EUD - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 2.035 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Aalborg Tekniske

Læs mere

Agri College Aalborg

Agri College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Landbrugsudd. 64,9 75,3 52,6 Administration og information Rekruttering af elever 64,0 Skoleperiodernes indhold 64,7 69,4

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Food College Aalborg

Food College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 68,2 79,9 56,8 Administration og information Rekruttering af elever 5,0 66,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 70,8 Elevens

Læs mere

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1]

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: % (1.6 besvarelser ud af 2.446 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Skolerapport [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Indhold

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 58% (40/) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup Inspk.-omr. Glostrup Rapporten er baseret på 221 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler EUD - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 2.035 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Aalborg Tekniske

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Metal College Aalborg

Metal College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 58,7 Administration og information 72,7 52,2 Rekruttering af elever 53,3 65,4 Skoleperiodernes indhold 65,3 64,5 Motivation

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Kold College. Skolerapport. Svarprocent: 44% (168/378)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Kold College. Skolerapport. Svarprocent: 44% (168/378) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Kold College Svarprocent: 44% (168/3) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2012

Virksomhedstilfredshed 2012 Virksomhedstilfredshed 2012 Af hensyn til vores fremtidige samarbejde og kontakt, vil det hjælpe os på [Skolenavn], at du indledningsvis oplyser følgende: CVR nr. Navn kontaktperson Titel/funktion Mail

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Uddannelsescenter Holstebro. Skolerapport. Svarprocent: 40% (259/654)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Uddannelsescenter Holstebro. Skolerapport. Svarprocent: 40% (259/654) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 40% (259/4) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

ES Benchmarkingnetværket samlet

ES Benchmarkingnetværket samlet ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse ES Benchmarkingnetværket samlet Svarprocent: % (24.372 besvarelser ud af 37.85 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse

Læs mere

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4 VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 70,7 72,4 69,4 Administration og information Rekruttering af elever 71,6 71,1 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 35% (120/345) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Optometrist (optiker) Svarprocent: 21% (32 besvarelser ud af 151 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Industriteknikerudd. Tilfredshed 65,0 Loyalitet 81,6 52,8 Administration og information Rekruttering af elever 54,0 67,8

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

VTU. Food College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse

VTU. Food College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tilfredshed 74,7 Loyalitet 82,1 64,3 Administration og information Rekruttering af elever 56,8 70,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Skive Teknisk Skole Svarprocent: 55% (1/330) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde AARHUS TECH. Skolerapport. Svarprocent: 24% (279/1143)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde AARHUS TECH. Skolerapport. Svarprocent: 24% (279/1143) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 24% (2/1143) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 52% (34/66) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Industrioperatør Svarprocent: 53% (1 besvarelser ud af 19 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Industriteknikuddannelsen Svarprocent: 38% (1 besvarelser ud af 26 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Chauffør Svarprocent: 71% (5 besvarelser ud af 7 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Helle Ramlyng (Tuborgvej)

Københavns Tekniske Skole Helle Ramlyng (Tuborgvej) Helle Ramlyng (Tuborgvej) Rapporten er baseret på 19 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Frisør Svarprocent: 35% (37 besvarelser ud af 16 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 96% (27/28)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 96% (27/28) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 96% (27/28) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 29% (255 besvarelser ud af 866 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning og konklusion Tilfredshed

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 01 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 60,3 74,6 5, Administration og information Rekruttering af elever 54,3 60,6 Skoleperiodernes indhold 64,4 Motivation Elevens

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Syd. Skolerapport. Svarprocent: 44% (111/252)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Syd. Skolerapport. Svarprocent: 44% (111/252) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 44% (111/252) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Tech Aalborg r: Dental Food Style & Wellness Style & Wellness Tech Aalborg 76,7 60,3 Administration og information Rekruttering af elever

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere