HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING"

Transkript

1 Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia Stevn Chefkonsulent, Master i læreprocesser, CMC k.dk mobil Udviklingskonsulenterne A/S

2 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING EN KORT DEFINITION Virksomhed/organisation Strategi og mål Ledere og medarbejdere Handlekompetencer

3 Hvornår er en kompetence ikke strategisk?

4 NEDBRYDNING AF STRATEGI OG KOMPETENCER Kompetenceudviklingsbehov Strategiske kompetencer Strategi Virksomhed Strategi Fag og områdekompetencer Enheder/områder Strategi og mål Fag og afdelingskompetencer Afdelinger Mål og opgaver Individuelle kompetenc er Ledere og medarbejdere Mål og opgaver Individuelle jobmål og kompetenceudvikling, der støtter de strategiske udfordringer

5 GEVINSTEN For organisationen Kompetenceudvikling, der målrettes opgaver og kommende krav Fælles fokus, fælles aktiviteter og koordinering Fælles fokus bedre effekt For lederen Kompetenceudvikling, der målrettes opgaver og kommende krav Overblik: Hvilke kompetencer har jeg, hvilke skal udvikles? Hvad er mit rekrutteringsbehov? Større udbytte af de aktiviteter, der igangsættes, og de ressourcer (tid & kr.), der investeres For medarbejderen Det giver mening jeg kan opnå større sikkerhed i min opgaveløsning Større klarhed over, hvad der forventes af præstation og kompetencer Læring og udvikling, der kan bruges og derfor ikke går tabt og glemt

6 1. I har 3 principper 1. Gør det vigtigt 2. Gør det til et fælles projekt 3. Lys på effekten

7 MERE SKEMA OG PAPIR (SYSTEMER) END KONKRET LÆRING OG UDVIKLING? Redskaber og systemer bidrager til: Systematik Planlægning Dokumentation Dialog og fælles processer hjælper med: Få et fælles billede af strategi, mål og opgaver Hvad kan vi? Hvad skal vi blive bedre til? Hvordan og hvor skal vi få det lært og trænet? Hvornår vi ved, at vi har opnået læringseffekt og opfyldt mål? 7

8 GØR DET SAMMEN ET FÆLLES ANSVAR Medarbejderen Hvad synes du, at du har brug for (af kompetenceudvikling eller andet) for at gøre dit arbejde bedre, nemmere, mere effektivt, sjovere eller for at skabe mere værdi for vores kunder og brugere? Hvad synes du, at du har brug for (af kompetenceudvikling eller andet) for at styrke din position på arbejdsmarkedet hvad vil du gøre? hvad fik du gjort? Lederen Hvad skal du som leder gøre for at understøtte og hjælpe din medarbejder mest muligt med at lære og udvikle det, som er vigtigt og værdi skabende for hans/hendes arbejde i virksomheden? Hvad skal du som leder gøre for at hjælpe og understøtte din medarbejder mest muligt med at styrke hans/hendes position på arbejdsmarkedet? hvad vil du gøre? hvad fik du gjort?

9 Forudsætning for den enkeltes udvikling Nærmeste UdviklingsZOne Lev S. Vygotsky Aktuel Udviklingszone NUZO Potentiel Udviklingszone Det jeg kan Fagligt Socialt Personligt begejstring nysgerrighed spænding forvirring usikkerhed nervøsitet angst forsvar handlingslammelse Det jeg ønsker at kunne Fagligt Socialt Personligt (eller det andre mener, jeg skal kunne) Hensigter Vigtigt for mig: støtte

10 ET EKSEMPEL I FEM TRIN GØR DET VIGTIGT OG TIL ET FÆLLES PROJEKT 1. Virksomhed Strategi, mål og indsatsområder: Kvalitetsforbedring 3. Organisationsmåling Hvilke kompetencer skal udvikles? 2. Indsatsområde: Forbedringskultur 1. Organisation Bedre kommunikation og trivsel 4. Læring og udvikling Hvordan får vi det lært og implementeret? Sparring til ledelsen + 3 fælles workshops. Bestyrelse, ledelse, medarbejdere 5. Handling og effekt Handleplan for hver afdeling 3 5 udviklingsmål Implementering, synliggørelse af resultater, fejring og opfølgning

11 ORGANISATIONSMÅLING AFSÆT TIL, HVILKE KOMPETENCER DER SKAL UDVIKLES? Hvad bør lederne 1) fortsætte med, 2) holde op med, 3) begynde på Hvordan kan medarbejderne bidrage? Forslag til udviklingstiltag for lederne Involvere medarbejderne i udførelsen af gør det rigtigt hver gang ideer og udførelse. Forsøg at forstå og meld klart ud, hvad der kan/kan ikke lade sig gøre Give konstruktivt feedback husk succestrappe Være opmærksom på mængden af ideer kontra implementering og sikker drift Mere realistisk planlægning Fokus og prioritering Synliggøre status på eksisterende projekter Ledelsen er klar i mælet om forventninger til medarbejderne og viser konsekvens Forslag til udviklingstiltag for medarbejderne Spørg ind til muligheder og løsninger. Afvent ikke at blive spurgt, men kom selv frem med ideer og spørgsmål Være klar i spyttet, når vi spørger om hjælp Være åben, når andre spørger om hjælp eller tilbyd, når du ser det brænder på Afstemme forventninger med egen leder/kolleger Overholde aftaler eller sige til, når du ikke kan Tale åbent om din utilfredshed og undlade brok 11

12 LEDER OG MEDARBEJDERSEMINAR AFSÆT TIL, HVORDAN VI UDVIKLER KOMPETENCERNE? Forbedringskultur: 3 fælles indsatser Trivsel og kommunikation 3 fælles indsatser 12

13 EKSEMPEL PÅ EN INVOLVERENDE ANALYSE HVILKE KOMPETENCER SKAL UDVIKLES FOR AT FORBEDRE INNOVATION Spørgeskema til medarbejdere og SU 40 interview i andre virksomheder 40 ledere udsender spørgeskema og indsamler svar fra hver 3 medarbejdere 1. På hvilke 3 områder er vi (ledere og medarbejdere i xx A/S) gode til at arbejde med innovation, der skaber vækst og daglige forbedringer/optimering? 2. På hvilke 3 områder kan lederne blive bedre til at understøtte og skabe gode forudsætninger for at arbejde med innovation i xx A/S 3. På hvilke 3 områder kan medarbejderne blive bedre til at arbejde med innovation? 40 ledere interviewer hver en virksomhed, der er lykkedes med innovation 1. Hvilke 3 væsentligste indsatser har ledere og medarbejdere gjort for at lykkes med jeres innovation? 2. Hvad har ledere og medarbejdere især lært undervejs? 3. Hvilke væsentlige barrierer har I oplevet? 13

14 INNOVATIONSKOMPETENCEPROFIL HVILKE LEDERKOMPETENCER SKAL UDVIKLES? No. Innovationskompetence for leder Kommentarer 1. Rammeskaber Skaber optimale rammer for at udfolde medarbejdernes kreativitet. Skaber idétid, giver ansvar, viser tillid, anerkender og understøtter innovative initiativer. 2. Vækstfremmer Evner at fremme innovation, der betaler sig. Identificerer hurtigt forretningspotentialet og sætter klare mål for medarbejder og projekt. 3. Systematiserer Følger ideer til dørs. Anvender infrastruktur og redskaber. Skaber struktur på og optimerer innovationsprocesser. 4. Involverer Involverer medarbejdere, andre afdelinger, kunder og andre interessenter tidligt. Evner at skabe engagement og ansvarlighed i innovationsprocesser. Aktuelt niveau Ønsket niveau Ingen viden/evne. Begrænset viden/evne. Behøver assistance. Viden/evne på højt niveau. Kan assistere andre. Viden/evne på selvstændigt niveau. Behøver ikke andres assistance. Viden/evne på ekspertniveau. 14

15 ELEKTRONISKE REDSKABER Nr. Kompetence (eksempler) Medarbejder Leder Faktisk niveau Ønsket niveau Jobmålene giver kravene til kompetenceniveau Kvalitetsforbedring af tankrens 1. Anvende procedurer og krav til hygiejne 2. Præcise aftaler og opfølgning med andre afdelinger. Skalaforklaring Ingen viden/færdigheder Begrænset viden/færdigheder og har brug for hjælp fra andre Viden færdigheder til at kunne løse opgaven selvstændigt Viden/færdigheder på højt niveau og i stand til at hjælpe andre Viden/færdigheder på ekspertniveau

16 KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN Kompetenceevalueringen resulterer i en udviklingsplan for medarbejderen Personlig kompetenceudviklingsplan: Nr. Kompetencemål Aktiviteter Involvering af andre Tidsfrist Målopfyldelse Skalaforklaring 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 16

17 HVOR LÆRER VI? Formelt In house kurser Opgaver Coaching Sidemandsoplæring Udviklingsprojekt Mentor Møder Internt Selvstudium Feedback Intranet Sparring/Coaching Netværk Uformelt Kursus Seminar Formelle netværk Konferencer Virksomhedsbesøg ERFA grupper Eksternt

18 LYS PÅ EFFEKTEN ROBERT BRINKERHOFF Kompetencetilførsel Præstation opgaverne Præstation KPI Understøtter forretningsmål Hvad lærer jeg? Hvad er de vigtigste kompetencer, færdigheder, viden eller holdninger, jeg får fra den aftalte kompetenceudvikling? Hvordan vil jeg bruge den nye læring i praksis i mit arbejde? Hvad skal jeg gøre anderledes i mit job efter den planlagte kompetenceudvikling? og i hvilke situationer? Hvilke resultater opnår jeg? Hvilke resultater opnår jeg ved at bruge den nye læring i praksis. Og hvordan kan man se, at resultaterne er nået? Hvilke mål i organisationen vil mine resultater understøtte? Hvilke overordnede mål på arbejdspladsen, fremmer jeg ved at bruge den nye læring? (fx mål i afdelingen, virksomheden)

19 STRATEGISK EFFEKT AF UDDANNELSE INSPIRERET AF ROBERT BRINKERHOFF OG BJARNE WAHLGREN Før uddannelsen medarbejderen selv 35 40% Fokus på forventningsafstemning, målsætning, målforpligtelse Opbyg intentionalitet og forståelse af,hvordan det lærte skal bruges og kan skabe strategisk værdi. Det strategiske ønske, impact maps, impact boosters, forpligtelse på målet Motivation og mening, Opbyg tiltro til egne evner Påbegynd deltagernes læring, f.eks. forberedelse af case, refleksionsopgave, læsning af artikel, interview, mobiliser eventuelle ledere, kolleger etc. Undervisningen 20% Selve undervisningen opbygning af viden og forståelse, træning af færdigheder, dialog om meningen, reframing, nye handlingsperspektiver Underviseren skal være god! (vidende, engageret, troværdig, bryde sig om kursisterne) Træning i at anvende det lærte i forskellige situationer Kobling til praksis og egne arbejdsudfordringer, hvad vil du gøre, når du kommer hjem etc.. Refleksionspauser, læringslog er Aftaler om opfølgning Efter uddannelsen anvendelsen i konteksten 40 45% Det handler om opfølgning og implementering af det lærte = forankring, ændring af adfærd. Performance forbedringer/transfer understøttes ved at arbejde med organisation, ledelse, kolleger... Efterspørger og anerkender dagligdagen ny viden, nye færdigheder og ny adfærd? Efterspørger lederne det lærte og ændringen i adfærd? Gør kollegerne? Brug endvidere opfølgnings og hjemmeopgaver og postundervisning, f.eks. at deltage i kollegas møder, supervision og netværk

20 BUD PÅ FREMTIDSINVESTERING I EFTERUDDANNELSE Overenskomstmæssige aftaler om efteruddannelse er et rigtig godt udgangspunkt til at fremtidssikre virksomhedens og medarbejdernes kompetenceudvikling Uddannelsesbehovet bevæger sig fra at sikre et højt niveau på fagspecifikke kompetencer (teknik, grafik, robot, kvalitetsstyring, salg, service, programmering) og hæve almen grunduddannelse i dansk, sprog, it.. til også at omfatte det, den nye generation allerede har lært mere af Opgavestyring, skiftende roller i projektarbejde, stille krav for at være med, give feedback, opsøge viden, bruge socialt netværk.. 20

21 1. I har Hvis de 3 principper holder, hvordan giver de så inspiration til samarbejdsudvalgets arbejde med kompetenceudvikling fremover? 1. Gør det vigtigt 2. Gør det til et fælles projekt 3. Lys på effekten

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE. Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse?

WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE. Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse? WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse? 1 OM UDVIKLINGSKONSULENTERNE Internationalt arbejdende konsulentvirksomhed igennem 21 år.

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere