BØRN & KULTUR I NORDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRN & KULTUR I NORDEN"

Transkript

1 BETH JUNCKER BIN-NORDEN BØRN & KULTUR I NORDEN NORDISKE FORSKNINGSPERSPEKTIVER I DIALOG HISTORIEN OM ET PROJEKT

2 BETH JUNCKER BIN-NORDEN BØRN & KULTUR I NORDEN NORDISKE FORSKNINGSPERSPEKTIVER I DIALOG HISTORIEN OM ET PROJEKT 1

3 BØRN OG KULTUR I NORDEN Nordiske forskningsperspektiver i dialog Beth Juncker og BIN-Norden, 2013 Layout og illustration The Dybdahl Co. Tryk Scandinavian Book A/S ISBN

4 3

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 7 2. BIN-Norden projektets baggrund Side Fra børnefolklore til børnekultur Side Et humanistisk-æstetisk perspektiv Side BIN ny strategi, nyt projekt, nye udfordringer Side Børns bedste behovet for en ny kritisk nordisk platform Side Kulturbegreber kritikken af børnekultur, børns kultur, leg og legekultur Side Børn & kultur et nordisk vidensdelingsprojekt Side Starten Side Projektbeskrivelse Side Projektets mål Side Projektets tese Side Projektets tværgående temaer Side Konferencenserien et nyt vidensdelingskoncept Side Projektets empiriske vidensgrundlag Side Børn & kultur - nordiske barndomsperspektiver Side Ambivalens fælles grundlag, fælles udfordring Side Børns bedste forestillinger om børn i opbrud Side Nordisk barndom - i opbrud Side Færøerne medialisering som case Side Ny barndom ny legekultur Side Estland barndom i politisk perspektiv Side 101 4

6 5. Børn & kultur børnesyn i opbrud Side Det naive nostalgi eller refleksiv distance? Side Ondskabens gotiske genkomst Side Reklamernes gulliga børn Side Børn i voksne og i egne perspektiver Side Børn som fotografer og som filminstruktører Side Børns rettigheder som informanter, respondenter, borgere, brugere og forbrugere Side Opbrud og nybrud kritiske forskningsdialoger Side Ny barndomssociologi ny barndomspsykologi Side Nye børnekulturstudier Side Studier i børns kultur Side Børn & Kultur ny nordisk tværgående forskningsplatform Side Barndomspsykologisk indspil Side Barndomssociologiske og barndomspædagogiske indspil Side Barndomskulturelle indspil Side Børn & Kultur nordiske forskningsperspektiver Side Viden og vendinger Side Vendingernes styrker og svagheder Side En nordisk forskningsprofil Side Litteraturliste Side Links Side 196 5

7 6 KAPITEL1

8 Indledning Med rapporten Børn & kultur i Norden - nordiske forskningsperspektiver i dialog afsluttes det nordiske videndelingsprojekt Børn & kultur i Norden - hvad ved vi? som Sammenslutningen af Børnekulturforskere i Norden (BIN-Norden) tog initiativ til i Rapporten former sig som en fortælling om projektets baggrund, dets struktur og opbygning, den viden, det har skabt og de nye nordiske tværgående forskningsperspektiver, det har muliggjort. Projektet og dets konferenceserie har været en milepæl i nordisk forskning i børn og kultur. Det har nedlagt stridigheder, udviklet konstruktive dialoger, åbnet nye fora for samarbejder på tværs af videnskabsområder, fag og højere uddannelsesinstitutioner i Norden. En indsats, der i de kommende år vil blive fulgt op af nye nordiske initiativer i BIN-Norden-regi. Projektet har også bredt bidraget til at formidle både viden, dialoger og de nye tværgående forskningsperspektiver på praksisrettede kulturkonferencer over hele Norden siden De dele af dets resultater, der ikke har kunnet finde vej ind i denne afsluttende rapport, vil i bidrage til den nordiske lærebog i børn & kultur, som lige nu er på tegnebrættet. Denne afsluttende rapport er skrevet af BIN-Nordens formand professor Beth Juncker. Den er redigeret af og løbende diskuteret i BIN-Nordens styregruppe. Rapporten prætenderer ikke at repræsentere projektet i hele dets bredde og dybde. Den bærer præg af at have en dansker og en forsker, der selv arbejder med humanistisk-æstetiske perspektiver, som pennnefører. Det har styret både linjer og eksempler. Til gengæld stiller 7

9 den sig i BIN-Nordens og projektets ånd til rådighed for både kritiske indspil og korrektioner. BIN-Nordens styregruppe er mange instanser og mennesker stor tak skyldig. Vi takker Det danske Forskningsråd for Kultur og Kommunikation både for et 5-årigt forskningsrådsprofessorat, for den årlige driftsbevilling på kr., der fulgte med det, for støtte til udgivelsen af disputatsen Om Processen. Det æstetiskes betydning i børns kultur, der blev til som del af projektet, og for ekstra støtte til den store afsluttende konference i Island, som også Islands undervisnings-, forsknings- og kulturministerium bidrog økonomisk til. Vi takker Nordisk Ministerråd og i særdeleshed BUK både for den indledende bevilling på kr., som gjorde projektets opstartskonference mulig, og for den 3-årige bevilling på kr., der skabte rygraden i projektets økonomi fra 2005 til Fondet for dansk-norsk Samarbejde bevilgede os ophold på kursusejendommene Shæffergården og Lysebu til stipendiepriser og bidrog dermed både til projektets økonomi og til de optimale rammer omkring og arbejdsbetingelser for dets konferencer. Endelig skylder vi den danske Forsknings- og Innovationsstyrelse tak for at give os del i Tips- og Lottobevillingen og dermed sikre udviklingen af, arbejdet med og udgivelsen af denne afsluttende rapport. Udover disse bevilgende instanser er det os magtpåliggende også at takke alle de nordiske universiteter og højere læreanstalter, der indirekte har støttet projektet gennem det arbejde, deres forskere og ph.d.- studerende har bidraget med. En række forskere fra hele Norden har siden 2004 både bidraget til at tænke, udvikle, strukturere og løbende evaluere projektet og dets konferencer. For indsatsen i projektets faglige programkomiteer takker vi 8

10 Lektor Jette Rygaard, Grønlands Universitet Professor Jorunn Spord Borgen, Norges Idrettshøgskole, Norge Professor Bengt Sandin, Linköbing Universitet, Sverige Professor Ólöf Garðarsdóttir, Islands Universitet, Island Professor Harriet Strandell, Helsingfors Universitet, Finland Professor Jan Kampmann, Roskilde Universitetscenter, Danmark Førsteamanuensis Vebjørg Tingstad, Norsk Senter for Barneforskning, Norge Professor Gestur Guðmundsson, Islands Universitet, Island Professor Birgitta Qvarsell, Stockholms Universitet, Sverige Adjunct professor, Ph.D., Liisa Karlsson, Helsingfors Universitet, Finland Professor Turið Sigurðardóttir, Universitetet på Færøerne, Færøerne Professor Karin Helander, Stockholms Universitet, Sverige Professor Dagný Kristjánsdóttir, Islands Universitet, Island Professor Helena Saarikoski, Helsingfors Universitet, Finland Lektor, mag. art. Flemming Mouritsen, Syddansk Universitet, Danmark Associate professor, dr. art. Tone Kristine Kolbjørnsen, Universitetet i Bergen, Norge Studielektor Tove Roed, Det informationsvidenskabelige Akademi, Danmark For uvurderlige bidrag til keynotes, workshops, indledende og afsluttende faglige forelæsninger takker vi: Professor Kirsten Drotner, Syddansk Universitet, Danmark Professor Anne Trine Kjørholt, Norsk senter for barneforskning, NTNU, Norge Lektor Pd.D. Carsten Jessen, Aarhus Universitet, Danmark Professor Ola Stafseng, Universitetet i Oslo, Norge 9

11 Professor Dion Sommer, Aarhus Universitet, Danmark Professor Gunnar Danbolt, Universitetet i Bergen, Norge Dr. Pia Haudrup Christensen, Statens Institut for Folkesundhed, Danmark Lektor Baldur Kristjánsson, Islands Universitet, Island Førsteamanuensis Berit Bae, HIOA, Norge Første Arkivar, dr. Fil. Carola Ekrem, Det svenske litteraturselskab, Finland Lektor Jesper Stilling Olesen, Aarhus Universitet, Danmark Dramatiker, regissør Suzanne Osten, Unga Klara, Sverige Professor Karin Helander, Stockholms Universitet, Sverige Professor, Dr. Philos. Jon-Roar Bjørkvold, Norge Uden alles velvillighed og generøse arbejdsindsats havde hverken projekt eller denne afsluttende rapport været muligt. BIN-Nordens styregruppe København marts 2013 Professor Dagný Kristjánsdóttir Professor Ulf Palmenfelt Fil. Dr. Anne Banér Associate professor Kristján Jóhann Jónsson Professor Jorunn Spord Borgen Adjunct professor ph.d. Liisa Karlsson I.T. udviklingskonsulent, cand. mag. Henrik Tarp Vang Professor Beth Juncker 10

12 11

13 12 2KAPITEL

14 BIN-NORDEN PROJEKTETS BAGGRUND Børnekulturforskere i Norden i daglig tale BIN eller BIN-Norden - er et relativt ungt forskernetværk, der på tværs af videnskabelige hovedområder og fag samler forskere, der har børn og kultur som del af deres forskningsfelt. Som forskernetværk har BIN-Norden rødder i folkloristik. Allerede i 1960erne satte Leea Virtanen fra Finland, Åse Enerstved og Reimund Kvideland fra Norge og Erik Kaas-Nielsen fra Danmark fokus på fagets børnefolklore: udforskning af børns sange, rim, remser, fortællinger og legende praksis. Arbejdet kulminerede i 1980 med en stor nordisk bibliografi Barnets kulturhistorie i Norden som katalogiserede både ældre og nyere forskning og i sine nationale forord tog form af et kulturelt manifest: det centrale var ikke, hvad studier i børnefolklore kunne gøre for børn, men hvad studier i børns omgang med folkloren kunne lære voksne om børn, børns kultur, børns kulturelle praksis og folklorens betydning i hverdagen! Her starter BIN- Norden. Udgangspunktet var med andre ord enkeltfagligt. Nordiske folkemindeforskere og folklorister med interesse i feltets børnefolklore havde sluttet sig sammen og havde i fællesskab givet deres forskning synlighed og gennemslagskraft. 13

15 2.1 FRA BØRNEFOLKLORE TIL BØRNEKULTUR Udviklingen fra dette nordiske børnefolkloristiske forskernetværk til det tværfaglige børnekulturelle BIN startede i slutningen af 1980 erne. Lederen af Nordens Institut på Åland Asger Albjerg inviterede i 1988 til et forskersymposium i Mariehamn med titlen: Barnfolklore i forvandling. Forskningen i børnefolklore var nu veletableret, men selve forskningsfeltet var under forvandling. I artiklen BIN-Norden bliver til opsummerer første arkivar, dr. fil. Carola Ekrem symposiets baggrund: Redan i 1981 hade Leea Virtanen i artiklen Loppuvatko Leikit? / Tager leken slut? konstaterat att barntraditionerna s.a.s. befann sig i stöpsleven. Lekåldern hade sjunkit, lekgruppernas sammansättning förändrats, leken skulle samsas med fritidssysslor och TV-tittande. Leken höll på att om ej försvinna, dock förändras. ( ) Knappt hade alltså barnfolkloren blivit nästan salongsfähig som forskningsämne då ämnesområdet sattes i gungning av förändringens vindar. Ett nytt barn och en ny barndom hade nu framträtt på arenan. Ett barn vars lek och liv var annorlunda än vad de vuxna kände igen från sin egen barndom. Vad kännetecknade då denna förändring som också avspeglades i själva barnfolkloren? (Ekrem, Tingstad og Johnsen, 2001:151) Symposiet i Mariehamn var ikke tværfagligt, men det havde deltagere uden for den snævre folkloristiske kreds og det stillede de centrale spørgsmål om børn, barndom, leg og børns lege- og mediekultur, der gjorde det klart, at forskning i nordisk børnefolklore på grund af den sociale, kulturelle og mediemæssige udvikling måtte placeres i en bredere forskningssammenhæng. I forlængelse af symposiet stiftedes Arbejdsgruppen for Nordiske Forskermøder Om Børns kultur (ANFOB), som 14

16 tog initiativ til det symposium i Bergen i 1991, der udvidede både forskningsfelt og sammensætningen af forskere. Med temaet Børns kultur i et humanistisk og æstetisk perspektiv var forvandlingen frem mod BIN-Norden og det nordiske tværfaglige forskernetværk på vej. Temaet udvidede forskningsfeltet fra børnefolklore til det bredere børnekultur. Det placerede forskningen i grænselandet mellem børnekulturelle kulturtyper - kultur for børn, kultur med børn, børns egen legekulturelle praksis og de skiftende kontekster (hverdagsliv, daginstitution, skole, fritidsinstitution, familie, kulturliv) de, historisk og aktuelt, praktiseredes i, og det bestemte det perspektiv, som det kommende BIN-Norden selv stod for, som humanistisk-æstetisk. Udvidelsen af forskningsfeltet indebar en bredere forskerskare. Det brede børnekulturelle felt udforskedes ikke blot af folklorister og andre forskere med humanistisk-æstetiske perspektiver, men også af litteraturog læsepædagoger, litteratur- og mediesociologer, forskere i kunstpædagogik og kulturformidling, pædagogiske antropologer, etnologer og udviklingspsykologer, barndomshistorikere og barndomssociologer. Forskere fra forskellige videnskabsområder med forskellige forhold til kulturteori og kulturbegreber og med forskellige perspektiver både på de skiftende barndomsvilkår, på børnekultur og på børns kulturelle aktiviteter i daginstitutioner, skoler og fritid: Nu var seminaret tvärvetenskapeligt, noterer Carola Ekrem. Om man i första konferensen uttryckligen talat om barnfolklore, gällde det hela nu barnkulturen och inom det estetiska och humanistiska perspektivet kunde många känna sig förnöjda. Om man i Mariehamn hade rört sig lite trevande var nu ambitionerna mera strukturerade. ( ). Det tredelade i barnkulturen (för barn, kultur tillsammans med vuxna och barns kultur, d.v.s. barns egna traditioner) noteras. I kongressinbjudan formulerades en grundsyn där man i lika hög grad fäster vikt vid synpunkten barn är eller barn har som vid synpunkten 15

17 barn skall bli till något eller barn skall uppfostras. Därmed ville gruppen problematisera synen på barndomen och synliggöra tankegångarna. (Ekrem, Tingstad og Johnsen, 2001:153) 2.2 ET HUMANISTISK-ÆSTETISK PERSPEKTIV Præsentationen af dette nye grundsyn på børn og understregningen af det humanistisk-æstetiske perspektiv er centralt. Det afgrænser BIN- Nordens tilgang til forskningsfeltet fra de tilgange med sociale, pædagogiske og udviklingspsykologiske perspektiver, der indtil da havde domineret studier i alle børnekulturelle typer. Det humanistisk-æstetiske perspektiv studerer i sit udgangspunkt børn som beings i skiftende hverdagskulturelle kontekster. Børnekulturelle artefakter, oplevelser og processer studeres som del af æstetiske praksisser. Studier i børns kulturelle aktiviteter og oplevelser i nuet ses ikke som modsætning til, men snarere som grundlag for studier, der sætter fokus på børn som becomings børn som fremtidens voksne. Derfor bliver dialogen og udvekslingen med forskere, der anlægger andre sociale, udviklingspsykologiske, pædagogiske - perspektiver på feltet vigtigt. Ingen af perspektiverne kan stå alene. BIN-Nordens grundsyn og perspektiv understreger, at de historiske dimensioner knyttet til det humanistiskæstetiske perspektiv hverken er studier i opdragelsens, pædagogikkens eller undervisningens historie, men i børns rolle som modtagere og brugere af og som bidragydere til kulturel praksis og kulturhistorie. I artiklen Barneperspektiv supplerer den norske medieforsker Vebjørg Tingstad Carola Ekrem: 16

18 Bergenskonferensen i 1991 innevarslet en sterk ambisjon om å styrke de humanistiske og estetiske perspektivene i forskningen om barns kultur og oppvekstvilkår. Samtidig ville man sette fokus på teori og metode. Man snakker om humanistiske og estetiske perspektiv, om visse forskningsmetoder og visse definisjoner. Man snakker om kritikk av det utviklingspsykologiske menneskebildet og om troen på det kompentente barn. ( ) Selv om de kan kritiseres for å være vagt formulerte, lite precise og definerte, lå det her et potensial til en utvidelse fra det folkloristiske perspektivet. (Ekrem, Tingstad og Johnsen, 2001:161) Det handler både om at udvide og aktualisere selve forskningsfeltet og om at præcisere de teoretiske og metodiske tilgange til det. Fra fokus på studier i børnekultur styret af de kulturelle oplevelsers og aktiviteters bidrag til det individuelle barns motoriske, kognitive og psykologiske udvikling sætter perspektivet i løbet af 1990erne også studier i børns kulturelle (æstetisk-symbolske) praksis-, oplevelses- og fortolkningsfællesskaber i centrum. Det sker med en tese om børns æstetisk-symbolske kompetencer, der vender analyseinteressen fra et fokus på det børn (endnu) ikke kan, til det, de kan og gør netop nu. Udvidelsen af forskningsfeltet forbinder studier i den traditionelle børnefolklore, dens typologi, genrer og praksisser med studier i moderne kunst og moderne medier for børn, studier i børns møder med kunst og kultur, i deres aktuelle legepraksis og mediebrug og studier i den kulturpolitik og kulturformidling, feltet omfattes af. Dette var året før FN-konvensjonen om barns rettigheter ble ratifisert, skriver Vebjørg Tingstad, faglig sett var psykologiens hegemoni over forskningen, med sine tester og eksperimenter i færd med å smuldre, sociologien var på full fart inn med sin barndomsforskning, den såkaldte positivismedebatten (kritikken mot de tradisjonelle vitenskapene) hadde pågått en tid. Utviklingen af massemedier skjøt fart og Neil 17

19 Postman hadde for få år tilbake spådd The Disappearence of Childhood (Postman 1984). Muren og Sovjetunionen var i ferd med å falle, de store ideologier og fortellinger ble påstått å være døde og de tradisjonelle kulturbærende institusjoner (kirke, skole, finkultur osv.) møtte sterke utfordrere som meningsbærende institusjoner. Antropologi og etnologi hadde fått innpass i mange forskermiljøer med sine kvalitative, etnografiske og fortolkende innfallsvinkler. Barneforskning var et felt mange disipliner begynte å bli engasjert i, ville mene noe om og få innflytelse på. (Ekrem, Tingstad og Johnsen, 2001:160) Barneforskning var kendt og anerkendt som forskning i børn med sociale, sundhedsmæssige, medicinske, pædagogiske, udviklingspsykologiske og didaktiske perspektiver. I sine traditionelle former var denne forskning med den voksende interesse fra nye discipliner i skred. Ville en børnekulturforskning synliggøre nye dimensioner og kunne et humanistisk-æstetisk perspektiv bidrage med viden, der ikke allerede blev afdækket af de eksisterende perspektiver? At skabe et nordisk forskernetværk, der satte humanistiske og æstetiske perspektiver i fokus og som dermed indirekte afgrænsede sig i forhold til samfundsvidenskabelige, socialantropologiske og socialpædagogiske perspektiver kunne ses som en provokation. Fælles teorier og begreber, forskelligt udlagt, adskilte interesser og perspektiver både samlede og delte og skabte ind i mellem - heftige faglige diskussioner om og omkring det BIN-Norden, der var på vej. ANFOB, arbejdsgruppen bag det kommende BIN-Norden, styret først af den svenske etnolog Christer Dominder, senere af den norske folklorist Åse Enerstvedt inviterede handlingskraftige forskere ind: professor Bente Alver, museumsformidler Frithjof Bringager, professor Gunnar Danbolt, førsteamanuensis Ivar Selmer-Olsen og førsteamanuensis Faith Gabrielle Guss fra Norge, lektor Asger Albjerg fra Finland, lektor Flemming Mouritsen fra Danmark, forskningsleder på 18

20 Islands Nationalgalleri Rakel Pétursdóttir fra Island og professor Ulf Palmenfelt fra Sverige. BIN-Norden pionerer, som insisterede på udforskning og udvikling af det humanistisk-æstetiske perspektiv, men i dialog både med forskere med andre perspektiver og helst også med praktiske formidlere var arbejdet så langt og kredsen omkring det så velfunderet, at en ansøgning om støtte til udvikling af et netværk af nordiske børnekulturforskere kunne sendes til Nordisk Ministerråds Styringsgruppe for nordisk børne- og ungdomskultur (BUK). Ansøgningen, herunder et nyhedsbrev, blev bevilget. BIN-Norden, som vi kender det i dag, var en realitet et rådgivende og udviklende forskernetværk tilknyttet Nordisk Ministerråd. Det var tid til at råbe hurra, men ikke tid til at sove på laurbærrene! Bevillingen både krævede og muliggjorde årligt tilbagevendende konferencer, dialoger, diskussioner og publikationer. Det efterfølgende seminar på Biskops-Arnö i Sverige med titlen Med rødder i klassisk humanistisk kultur afstak en ambitiøs kurs. Det skulle, som Åse Enerstvedt udtrykker det i sin indledning til konferencerapporten i 1997, være starten på en kortlægning af børnekulturforskning i Norden. En State of the Art, der ikke blot registrerede forskningstemaer og forskere, men også teorier og metoder. En status i forhold til den nordiske folkloristiske bibliografi fra 1980 og en ny målrettet begyndelse i relation til den udvidelse af både forskerkreds og forskningsfelt, der var gået forud. Den som leser denne rapporten, skrev Enerstvedt, vil snart oppdage at barnekulturforskningen sliter med sine egne barnesykdommer. Feltet er så lite innarbeidet i forskningsmiljøene, at så godt som alle som beskjeftiger seg med barnekultur føler seg forpliktet til å definere, forklare, beskrive og nærmest forsvare temaet. I så måte burde Biskops- Arnö-møtet være et vendepunkt: det burde etter dette ikke lenger være nødvendig å fortelle tilhørerne eller leserne hva barnekultur er. Etter 19

21 omtrent 30 år med barnekulturforskning i Norden skulle vi nå kunne forvente at temaet er kjent og helst anerkjent. Tredelingen av innholdet i begrepet barnekultur blir for eksempel nevnt av alle foredragsholderne, og kommer igjen i noen av de personlige presentasjonene. Det er hovedsakelig dette som går igjen i foredragene og som gir uttryk for den frustrerende situasjonen vi til nå har befunnet oss i. Flere deltakere etterlyser metodedebatt ( ) Det står dårlig til med begrepsutviklingen innen feltet, noe en bedre kontakt mellom de nordiske forskerne burde bøte på. Seminarer og nordiske fellesprojekter skulle kunne være en vei å gå for å styrke dette forskningsområdet teoretisk og metodisk. (Enerstvedt, 1999: 9-10) Seminaret blev banebrydende. BINs centrale forskningsfelt kultur for børn, kultur med børn og børns kultur historisk og aktuelt blev udstukket og indkredsninger af relationerne mellem det humanistiske og det æstetiske blev skabt. Gunnar Danbolt og Åse Enerstvedt præsenterede og diskuterede i Når voksen kultur og børns kultur mødes det kulturteoretiske grundlag bag deres arbejde med kulturformidling, dets konsekvenser for begreber om børnekultur og børns kultur og for perspektiver på børnekulturel formidling. Flemming Mouritsen præciserede i Børnekulturstudier genstandsområder og synsvinkler sin tre-delte kategorisering af forskningsfeltet og sin særlige kulturanalytiske tilgang, hvor studierne afgrænses til kunstneriske og andre symbolsk-æstetiske produkter og udtryksformer i relation til børns æstetisk symbolske udtryksformer eller deres legekultur. Faith Gabrielle Guss præsenterede sine studier i børns dramatiske legekultur. Beth Juncker startede sin afsøgning af Et nyt børnekulturelt paradigme. I mere udarbejdede udgaver har disse indlæg haft betydning både for forskning, praksis og diskussioner. Som seminarielektor Helle Johnsen understreger i sit bidrag til artiklen om BIN-Nordens historie: 20

22 Markeringen af det lidt diffuse: humanistiske og æstetiske perspektiv som forskningsmæssigt centrum, har i BIN s selvforståelse ikke været en afgrænsning til specifikke fag og fagområder, men nærmere en invitation: man skal ikke gjøre det vanskeligere enn å si, at man har ønske om at nettverket skal bestå av forskere som føler sig hjemme med en slik hatt på hodet. (Ekrem, Tingstad og Johnsen, 2001:165) Styrken lå i den åbne invitation, svagheden i den hat, der til stadighed kunne skifte både form og farve alt efter hvem, der følte sig hjemme med den på! Kulturbegreber er komplekse og forskellige. BIN-Norden havde endnu ikke præciseret, at det ikke er alle kulturteorier og kulturbegreber og ikke alle børns aktiviteter, der er centrale i et humanistiskæstetisk perspektiv. Åse Enerstvedts status over børnekulturforskningens styrker og svagheder var hendes afsked, ikke med BIN-Norden, men med formandskabet. Førsteamanuensis, nu prodekan, Ivar Selmer-Olsen fra Dronning Mauds Minne i Trondheim overtog, konsoliderede netværket og førte BIN sikkert gennem en lang række årlige konferencer, der alle resulterede i centrale publikationer. Følger man dem geografisk fra Biskops-Arnö i 1996 frem til Sund Folkehøgskole i kan de på én og samme tid læses som en løbende diskussion af det humanistiskæstetiske perspektiv og som en åben invitation til forskere med kulturbegreber, der var langt bredere end BINs, om at blande sig. Har sociale, pædagogiske, sociologiske, psykologiske perspektiver ikke æstetiske dimensioner? Har humanistisk-æstetiske perspektiver ikke sociale, psykologiske, pædagogiske, sociologiske dimensioner? lød spørgsmålene. De skabte faglig dynamik, men også en brostensbelagt vej i forhold til de æstetiske forskningsinteresser og æstetiske kulturbegreber, der burde være i BINs centrum, men som ofte endte i periferien var temaet Barndommens kulturalisering, 1998 Aspekter på narrativitet, 1999 Det skræmmende og mørke i børne- 21

23 kulturen, 2000 Refleksivitet i barndoms- og børnekulturforskningen, 2002 Børnekulturelle forskningsprojekter i Norden med rapporttitlen Efter barndommens død? Resultatet var både en synliggørelse af BIN- Nordens bestræbelser, en kritisk tværgående dialog, men ind i mellem også faglige frustrationer, når dialogerne kørte i ring og diskussionerne på tværs af fag og perspektiver lød som skænderier. Det var ikke det humanistiske perspektiv, der udløste diskussioner. Både udviklingspsykologer, barndomspædagoger og barndomshistorikere var jo humanister med humanistiske tilgange. Det var kulturbegreberne og det æstetiske perspektiv, der skilte vandene. Barndomspsykologer, barndomssociologer, kultursociologer og pædagoger arbejdede med antropologiske, psykologiske, pædagogiske og sociologiske kulturbegreber. For dem var æstetiske kulturbegreber med deres rødder i æstetisk filosofi og sensitive erkendelsesformer nok kendte, men i praksis fremmede. De forbandt oftere æstetik og æstetiske begreber med kunst og metafysik end med børns legende praksis. Modarbejdede det æstetiske perspektiv ikke de nye bestræbelser inden for barndomshistorie, barndomspsykologi, barndomssociologi og barndomspædagogik, der havde ryddet op i forestillingerne om barndom som en uberørt verden i verden og placeret både børn og barndom i et senmoderne samfund og en senmoderne hverdagslivskontekst? blev der spurgt. Som den danske kultursociolog Kim Rasmussen rammende formulerede det: Hvem er det egentlig, der har brug for at få børns kultur bragt på begreb? (Rasmussen, 2001) Det havde de BIN-Norden forskere, der færdedes hjemmevant i det humanistisk-æstetiske og som mente, de herfra kunne bidrage med nogle dimensioner af børn, barndom, børnekultur og børns kultur, som ville kunne supplere og nuancere den fælles indsigt. De var overbevist om perspektivets afgørende betydning ikke mindst i en samfundsmæssig overgangstid, der på nye måder havde sat kreativitet, innovation og 22

24 deltagelse på dagsordenen. Uden det humanistisk-æstetiske perspektiv, hævdede de, ville en central indsigt i børns legende, kreative, meningsskabende processer, i børns kulturliv og i de kunstneriske og kulturelle oplevelsers betydning for viden, selvindsigt og kreativitet i bedste fald være usynlig, i værste fald gå tabt. En indsigt som selvstændigt burde kunne bidrage til en almen forståelse af kultursektorens og kulturlivets betydning, men også en indsigt, der kunne supplere, nuancere, præcisere, måske også korrigere de sociale, pædagogiske og udviklingspsykologiske indsigter, der havde domineret det børnekulturelle felt. BIN-Norden havde med andre ord brug for at placere sig selv og sit æstetiske perspektiv som central medspiller på feltet. 2.3 BIN NY STRATEGI, NYT PROJEKT, NYE UDFORDRINGER Frem til 2003 havde forskersammenslutningen, takket være Nordisk Ministerråds støtte, kunnet udvikle og kvalificere både det nordiske netværk og den tværfaglige børnekulturelle forskning. Konferencer og publikationer havde styrket de spredte og relativt små nordiske forskningsmiljøer og bidraget til en forskningsformidling, der også havde beriget nordisk børnekultur i praksis. Med udgangen af 2004 blev Nordisk Ministerråd omorganiseret. Det var ikke længere muligt løbende at søge støtte til udvikling af forskernetværk og afholdelse af konferencer. Fremover kunne der primært søges om støtte til projekter, som placerede sig inden for Nordisk Ministerråds satsningsområder på børne- og ungdomsområdet. Selvom dele af satsningsområderne fokuserede på viden og formidlingserfaring, stillede de allerfleste krav 23

25 om, at børn selv var direkte involveret. Det kunne forskernetværket BIN-Norden ikke honorere. Netværkets medlemmer forskede bredt i relationerne mellem børn, barndom, børns kultur og børnekultur i et historisk, humanistisk og æstetisk perspektiv, men børn var forsknings-, observations- og studiefelt, ikke praksisfelt. Det var forskning, ikke udviklingsarbejde, der kendetegnede BINs medlemmer. Dertil kom, at sammenslutningen ikke var et forskningsnetværk, men et nordisk tværfagligt forskernetværk. Det lyder ens, men forskellen er stor. Et forskningsnetværk samler forskere med fælles interesser om fælles forskningsprojekter. Det kan udvikle fælles projekter, søge forskningsmidler, indgå i forskningssamarbejder. Et forskernetværk, derimod, samler forskere med hver deres faglige rødder og hver deres selvstændige forskningsprojekter. Det er et løsere, mere uforpligtende netværk, der dyrker faglige udvekslinger og diskussioner på tværs af forskning og forskningsprojekter. Medlemmerne af BIN-Norden var knyttet til hver deres institutioner og hver deres forskningsprojekter. De forskede, men sjældent sammen og sjældent på tværs af institutioner og landegrænser. Vanskelighederne ved at skabe fælles nordiske forskningsprojekter på tværs var lettere at se end mulighederne for at overvinde dem. I 2003 midt i et formands- og ledelsesskift - måtte BIN-Norden se i øjnene, at det økonomiske grundlag for forskersammenslutningen og dens aktiviteter var i fare. BIN-Norden var - og er stadig - et idealistisk forskernetværk. Formand og styrende arbejdsgruppe er ubetalt, medlemskabet og adgangen til hjemmesidens serviceydelser gratis, gebyrer for konferencer ikke højere end de alene sikrer, at konferencer og publikationer kan hvile i sig selv. Uden mulighed for at søge nordisk støtte til netværksudvikling, til løbende konferencer og publicering var det økonomiske grundlag for at videreføre og udvikle forskernetværket væk. Der måtte tænkes, omorganiseres eller nedlægges! Der blev tænkt! 24

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

Fag og faglighed i bevægelse

Fag og faglighed i bevægelse Fag og faglighed i bevægelse Bennyé D. Austring og Jimmy Krab (red.) Forskning og Innovation University College Sjælland Copyright: University College Sjælland 2013 Udgiver: University College Sjælland

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

De sunde overvægtige børn

De sunde overvægtige børn De sunde overvægtige børn Sundhedspædagogiske potentialer i arbejdet med overvægtige børn Ph.d.-afhandling Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted

Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted Tekla Canger Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted Minoriserede unges biografiske fortællinger om uddannelse, normalitet og andethed En ph.d.-afhandling fra Forskerskolen i Livslang Læring Roskilde

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE 1 ASTERISK NR. 56 DECEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE Forældreansvaret tynger, når daginstitution, skole og egne idealer gør forældre

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Tag en bid af praksis. Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling

Tag en bid af praksis. Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling Tag en bid af praksis Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling Af Hans Elbeshausen, Agnete Lunddahl Jensen og Ragnhild Riis Det Informationsvidenskabelige

Læs mere

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Anna Margrét Bjarnadóttir 19983795 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS ÆK X Adresse Hraunbrún 8 220 Hafnarfjörður Island Telefon

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Historiefaglighed i et hyperkomplekst opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå samfund Dennis Hornhave

Læs mere

Internettet - nyt medie, nye problematikker? Et speciale om danske forældres holdning til og håndtering af deres børns sikkerhed på internettet

Internettet - nyt medie, nye problematikker? Et speciale om danske forældres holdning til og håndtering af deres børns sikkerhed på internettet Internettet - nyt medie, nye problematikker? Et speciale om danske forældres holdning til og håndtering af deres børns sikkerhed på internettet Specialeafhandling Roskilde Universitetscenter, Kommunikation

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Mangfoldighed og fællesskab

Mangfoldighed og fællesskab Indhold 1 Mangfoldighed og fællesskab en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC Steen Beck og Michael Paulsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere