En kortlægning af begreber om børn og unges deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling i norske og danske policy- dokumenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kortlægning af begreber om børn og unges deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling i norske og danske policy- dokumenter"

Transkript

1 En kortlægning af begreber om børn og unges deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling i norske og danske policy- dokumenter Fra velfærdspolitiske problemstillinger til administrative forskrifter Anders Kruse Ljungdalh 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Introduktion... 5 Velfærdsstaten som historisk, kulturel og politisk kontekst... 6 Velfærdsstaternes behov for arbejdskraftens deltagelse og optimering... 7 Det sociale som erkendelsesteoretisk lakmuspapir Videnskabsteoretiske problemer Metode International forskning om børn og unges deltagelse, kompetencer og kompetenceudvikling Kategoriseringen af policy- dokumenter Selektionskriterier og afgrænsninger i søgningen Analyse af begreber om børns og unges deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling Niveau 1. Identifikation af samfundets brændpunkter og udfordringer ) Brugen af begreberne deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling på sundhedsområdet Om begrebsbrugen på sundhedsområdet ) Brugen af begreberne deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling på det social- og specialpædagogiske område Om begrebsbrugen på Social- og specialområdet ) Brugen af begreberne deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling på det familiepolitiske område Om begrebsbrugen på familieområdet ) Brugen af begreberne deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling på daginstitutionsområdet Om begrebsbrugen på daginstitutionsområdet ) Brugen af begreberne deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling på uddannelsesområdet Om begrebsbrugen på uddannelsesområdet Sammenligning af temaer på tværs af NOU er og ministerielle rapporter Historiske forandringer, samfundets orden og kompetenceudvikling Myndighed, rettighed og adgang Ruste til fremtiden. Opøvelse og udvikling af færdigheder og kompetencer Deltagelse og social inklusion Niveau 2. Norske Stortingsmeldinger og danske Redegørelser samt Betænkninger ) Brugen af begreberne deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling på sundhedsområdet

3 Om begrebsbrugen på sundhedsområdet ) Brugen af begreberne deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling på det social- og specialpædagogiske område Om begrebsbrugen på social- og specialområdet ) Brugen af begreberne deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling på det familiepolitiske område Om begrebsbrugen på familieområdet ) Brugen af begreberne deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling på daginstitutionsområdet Begrebsbrugen på daginstitutionsområdet ) Brugen af begreberne deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling på uddannelsesområdet Begrebsbrugen på uddannelsesområdet Niveau 3. Norske forskrifter og danske bekendtgørelser ) Brugen af begreberne kompetence, deltagelse og kompetenceudvikling på sundhedsområdet Om begrebsbrugen på sundhedsområdet ) Brugen af begreberne kompetence, deltagelse og kompetenceudvikling på det social- og specialpædagogiske område Om begrebsbrugen på social- og specialområdet ) Brugen af begreberne kompetence, deltagelse og kompetenceudvikling på familieområdet Om begrebsbrugen på familieområdet ) Brugen af begreberne kompetence, deltagelse og kompetenceudvikling på daginstitutionsområdet Om begrebsbrugen på daginstitutionsområdet ) Brugen af begreberne kompetence, deltagelse og kompetenceudvikling på uddannelsesområdet Begrebsbrugen på uddannelsesområdet Sammenligning på tværs af forskrifter og bekendtgørelser Brugen af de centrale begreber på tværs af de tre niveauer og de fem politikområder Niveau 1-3. Fra politiske problemstillinger til forskrifter og bekendtgørelser Brugen af de centrale begreber på de fem politikområder Forholdet mellem forskning og policy angående begreber om børn og unges kompetence, deltagelse og kompetenceudvikling Sammenligning af danske og norske policy- dokumenter Konklusion

4 Hvordan begribes kompetence, deltagelse og kompetenceudvikling i danske og norske policy- dokumenter? Kortlægningens pointer relateret til BUK- senterets forskningsprogram samt perspektiverende kommentarer Litteraturliste

5 Forord Dette er den anden af to rapporter i paraplyprojektet 'Child and Youth Participation and Competence Development: Consolidating a Research Field through New Synthesis of Empirical Outcomes and Theoretical Frameworks ved Forskningssenter for barns og unges kompetanseutvikling (BUK- senteret) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Studiet, som her rapporteres, er et af flere projekter, som har til formål systematisk at udvikle den teoretiske begrebsramme, der ligger til grund for centerets tværfaglige forsknings- og ph.d.- program Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (Child and Youth Participation and Competence Development Research program 2010). Studiet foretages i samarbejde med forskere ved Forskningsprogrammet for Miljø og Sundhedspædagogik (nu: Forskningsprogrammet Læring for Omsorg, Bæredygtighed og Sundhed) ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), Aarhus Universitet. Som en del af paraplyprojektet er det i denne rapport rapporterede studie ikke kun et vigtigt bidrag til den fortløbende udvikling af den teoretiske begrebsramme for forsknings- og ph.d.- programmet ved Høgskolen i Lillehammer, men også et bidrag til udviklingen af Forskningsprogrammet Læring for Omsorg, Bæredygtighed og Sundhed ved IUP, siden adskillige af dette forskningsprograms medlemmer også arbejder med begreber som handlekompetence og kompetence mere generelt. For at optimere de potentielle synergieffekter ved et samarbejde mellem de to institutioner har organiseringen af projektet også involveret forskere fra de to samarbejdende institutioner, hvis forskning er relevant for projektet. Projektet er organiseret på følgende måde: Projektleder: Professor Pär Nygren, HiL Forsker: Postdoc Anders Kruse Ljungdalh, IUP Senior supervisor for the researcher in the post doc position: Professor MSO Venka Simovska, IUP Projektets referencegruppe: Lektor Monica Carlsson, IUP Professor Halvor Fauske, HiL Professor Ole Dreier, HiL Postdoc- stillingen og alle rejseomkostninger finansieres af BUK- senteret ved Høgskolen i Lillehammer, mens arbejdsbyrden for de enkelte forskere er finansieret af deres egen tid samt de to forskningsinstitutioner HiL og IUP. Lillehammer og København marts 2013 Pär Nygren, Anders Kruse Ljungdalh, Venka Simovska, Monica Carlsson, Halvor Fauske og Ole Dreier 4

6 Introduktion Denne rapport er en kortlægning af de måder, hvorpå begreber om børn og unges kompetence, deltagelse og kompetenceudvikling bliver brugt indenfor fem forskellige politikområder (uddannelse, daginstitutioner, sundhed, familie og social- og specialpædagogik). Det er således velfærdsstaten, nærmere betegnet den skandinaviske velfærdsstatsmodel, eksemplificeret ved Norge og Danmark, der er omdrejningspunktet for denne begrebsanalyse. Rapporten udgør anden og sidste del af et delprojekt om begreber om børn og unges deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling, som er et samarbejde mellem Forskningssenter for barns og unges kompetanseutvikling (BUK- senteret) ved Høgskolen i Lillehammer og Forskningsprogrammet Læring for omsorg, bæredygtighed og sundhed ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Første del var en litteratursøgning og et review af den internationale forskning på området. Anden del har fokus på dokumenter, der er brugt som grundlag for politiske beslutningsprocesser (policy). De to rapporter skal ses som en del af et større projekt Child and Youth Participation and Competence Development: Consolidating a Research Field through New Synthesis of Empirical Outcomes and Theoretical Frameworks, hvis formål er at bidrage til en revidering og videre udvikling af den teoretiske referenceramme i forskningsprogrammet for ph.d.- uddannelsen og forskningen ved BUK- senteret, Lillehammer. Der foregår således en omfattende teoretisk og empirisk forskning ved dette forskningscenter, som fokuserer på en række praksisområder, hvori børn og unge færdes. Hvorfor behovet for en begrebslig udredning? Projektplanen for delprojektet, som denne rapport udspringer af, formulerer det således: Concepts of children s and young people s competences related to their participation in and across different social practices has for years been a focal point in research and professional and political practices. Interest in schools and day- care centers as settings for children s participation and competence development has intensified over the last two decades; a number of organizations and institutions have sought to foster the development of generic social competencies. The dimension social inclusion/exclusion has been stressed in relation to the children s possibilities to participate in different institutional and non- institutional social practices. (BUK Research Plan: 1). However, difficulties in operationalizing these concepts, and the varieties in the use of the concepts, raise a number of questions, such as: what is the content, or the main core, of the concept of children s participation, competences and competence development? Do different conceptualizations represent different understandings of children s participation, competences and the development of competences? How is the relation between participation and competence development conceived? (BUK Research Plan: 1). Formålet med den første rapport var at afdække den videnskabelige brug af begreber om børn og unges deltagelse og kompetenceudvikling i international forskning. Formålet med nærværende rapport er at afdække den politiske brug af disse begreber, herunder de forskelle, der evt. kan identificeres i brugen af de centrale begreber på tværs af de forskellige politikområder, der omhandler børn og unges deltagelse, kompetencer og kompetenceudvikling. Forskningsspørgsmålene for rapporten lyder som følger: 1. Hvordan bruges begreber om børn og unges deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling i danske og norske policy- dokumenter indenfor politikområderne uddannelse, social- og specialpædagogik, daginstitutioner, sundhed og familie? 5

7 2. Hvordan kan resultaterne af analysen af disse begreber bidrage til at udvikle en forståelse af brugen af begreber om børn og unges deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling i policy- dokumenter, samt hvordan relationen mellem disse begreber forstås i disse dokumenter i forhold til den teoretiske begrebsramme i forsknings- og ph.d.- programmet BUK ved Højskolen i Lillehammer? Velfærdsstaten som historisk, kulturel og politisk kontekst Når man vil analysere nogle bestemte begreber, der indgår i de dokumenter, der bruges som grundlag i politiske beslutningsprocesser, kan det være en fordel at beskrive den historiske kontekst, som disse begreber er indlejrede i. Hvorfor er det interessant at undersøge brugen af begreber om børn og unges deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling ved at læse policy- dokumenter om emnet? Og hvorfor er netop politikområderne sundhed, social- og specialpædagogik, familie, uddannelse og daginstitutioner interessante? Forskning i børn og unges deltagelse og kompetenceudvikling kan nemt komme til at fokusere på de konkrete kontekster, hvori børn og unge færdes, dvs. på empiriske studier af børn og unges læringskontekster, såsom uddannelse, familiepraksisser, barneværnsinstitutioner eller eksempelvis venskaber. Det, der sker indenfor disse læringskontekster, er genstand for den skandinaviske velfærdsstats forskellige politisk motiverede interventioner. Og disse interventioner er præget af bestemte forståelser af børn og unges deltagelse og kompetenceudvikling eller af manglen på samme. Analyser af de nævnte policy- dokumenter kan afdække disse forståelser. Viden om disse forståelser er vigtig for at forstå interventionerne i forbindelse med forskning på området. Ikke mindst er dette vigtigt i videnskabelige studier af børn og unges deltagelse og kompetenceudvikling, som beskriver deltagelsesformer og kompetencer i relation til den umiddelbare kontekst, præget af velfærdsstatens politiske tilrettelægninger og interventioner. Den videnskabelige forståelse af børn og unges deltagelse og kompetenceudvikling kan dermed let blive præget af den politiske forståelse, som er indlejret i sådanne specifikke kontekster og praksisser, uden at der bliver reflekteret kritisk over dette. I denne rapport skal begreber om børn og unges deltagelse, kompetencer og kompetenceudvikling derfor rammesættes af den skandinaviske velfærdsstat som en makrokontekst for derved at hæve blikket fra de specifikke kontekster og for at forsøge at kortlægge nogle generelle træk eller mønstre i brugen af de centrale begreber i velfærdsstatens policy- dokumenter. Formålet er at tilføre de således fokuserede og detaljerede analyser af børn og unges deltagelse og kompetenceudvikling nogle tværgående perspektiver ved at sammenligne forskellige politikområders begrebsbrug. En udbredt forståelse af børn og unge er, at de gennem forskellige former for udvikling såsom opdragelse og uddannelse skal kvalificeres eller rustes til at kunne tage del i samfundet. I det følgende skal vi bl.a. undersøge de forskellige dannelsesidealer, der kommer til udtryk i brugen af de centrale begreber, samt om begreberne i policy- dokumenterne også bruges på andre måder. Lad os derfor i det følgende rammesætte forskellige bestræbelser på at udvikle børn og unges kompetencer til at kunne deltage i samfundet ved at beskrive nogle særlige træk ved den skandinaviske velfærdsstatsmodel. Det skal siges, at jeg ved at referere til de forskellige teoretikere i afsnittet om velfærdsstaten som politisk og historisk kontekst ikke har til hensigt at anvende dem til at fortolke eller analysere materialet. Det er i stedet et forsøg på at rammesætte selve kortlægningen af børn, unge, deltagelse og kompetenceudvikling, og i den forbindelse at markere nogle videnskabsteoretiske udfordringer. Ambitionen er at tilføre analysen et 6

8 perspektiv eller et fokus, i lyset af hvilket brugen af begreber om børn og unges kompetence, deltagelse og kompetenceudvikling i policy- dokumenter kan forstås. Præmissen er her, at al erkendelse er situeret. En vigtig pointe mht. til de centrale begreber er således, at der i alle velfærdsstater politisk og kulturelt har været, og stadig er, en ambition om inklusion og integration af alle borgere. Det er på et tidspunkt, i takt med velfærdsstatens udvikling, blevet uacceptabelt, at samfundsgrupper ekskluderes eller overlades til sig selv. Dette kan der anføres humanistiske begrundelser for, men det er også relevant at se på en samfundsøkonomisk faktor, som angår behovet for arbejdskraft. Begreber om børn og unges deltagelse og kompetenceudvikling kan dermed forstås i relation til staternes behov for at sikre et tilstrækkeligt stort arbejdsudbud og at optimere arbejdskraftens værdi. Vi skal derfor i det følgende se nærmere på hvilken brug af begreberne deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling, der optræder i danske og norske policy- dokumenter i lyset af den skandinaviske velfærdsstat, og derigennem undersøge, hvordan børn og unge i denne litteratur på forskellig vis sættes i relation til det øvrige samfund. Spørgsmålet er hvilke forståelser, der er indlejrede i forskellige begreber, der kan identificeres i policy- litteraturen om børn og unges deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling, og dermed også forskellige idealer for en sådan kompetenceudvikling. Velfærdsstaternes behov for arbejdskraftens deltagelse og optimering I takt med at velfærdsstaterne i Skandinavien (og i resten af Europa) blev opbygget efter Anden Verdenskrig, og velstanden bredte sig til middelklassen, som samtidig voksede sig større og næsten altomfattende, blev der behov for at få alle med. Det store problem, man talte om i årene fra tresserne og frem til de økonomiske kriser i halvfjerdserne og firserne, var manglen på arbejdskraft, dvs. arbejdsudbuddet (Esping- Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism 1990). Mange europæiske stater importerede arbejdskraft fra eksempelvis Tyrkiet, for at undgå et lønpres, og dermed inflation. En anden måde at øge arbejdsudbuddet på, var ved bl.a. gennem uddannelse at optimere befolkningen som arbejdskraft, således at alle kunne blive i stand til at bidrage til samfundsøkonomien, og dermed at optimere værdien af den enkeltes arbejdskraft. De skandinaviske velfærdsstater anlagde denne strategi i stor stil. Endvidere blev daginstitutioner en medvirkende årsag til, at den hjemmegående husmor blev udfaset som rollemodel for de unge kvinder. Det blev dermed muligt for kvinder hurtigere at komme på arbejdsmarkedet, efter at de havde født. Hvor kvinder i Tyskland typisk går hjemme i mange år og ikke kommer tilbage på fuld tid, men fortsætter på arbejdsmarkedet på deltid, er det normalt for skandinaviske kvinder at komme tilbage på arbejdsmarkedet ca. et år efter fødsel (Esping- Andersen, 1990: 214, 223). En anden måde at optimere arbejdsstyrken på er ved at sikre og fremme befolkningens sundhed, således at den tid borgerne er på sygedagpenge bliver minimeret. Ligeledes vil arbejdsløse borgere i ledighedsperioder blive kompetenceudviklet (eksempelvis via kurser og omskoling), således at der vedvarende kan være en reserve af ledige til stede i landet. Dette for at undgå inflation, der er en følge af fuld beskæftigelse. Det handler for velfærdsstaterne om at højne arbejdsudbuddet, og når det er vanskeligt at højne kvantiteten, må der sættes ind for at højne kvaliteten. Dette er nødvendigt for særligt de skandinaviske velfærdsstater, idet velfærdsserviceniveauet i disse stater er meget højt (Esping- Andersen 1990: 28), og fordi det er alment og bredt tilgængeligt. Borgerne skal altså ikke tilhøre en restgruppe (som eksempelvis i USA) for at kunne få del i velfærdsgoderne, ligesom de velfærdsgoder, man har ret til, ikke afhænger af ens indplacering på arbejdsmarkedet, dvs. tildeles efter hierarkiske principper (som i Tyskland). Forskellen på de skandinaviske velfærdsstater og USA er dermed, at 7

9 det ikke er tabubelagt at få del i velfærdsgoderne i Skandinavien (fordi stort set alle har del i dem), hvorimod det at være on welfare i USA er årsag til marginalisering og social eksklusion. Målet for de skandinaviske velfærdsstater er således så effektivt som muligt at optimere arbejdsstyrken og at give mulighed for, at alle kan komme til at bidrage til samfundsøkonomien gennem arbejde. Sammenlignet med andre lande er det simpelthen for dyrt for de skandinaviske velfærdsstater at have en forholdsvis stor gruppe individer uden for arbejdsmarkedet. Deltagelse bliver derfor nøgletemaet i udviklingen af de skandinaviske velfærdsstater, idet politiske bestræbelser retter sig mod at inkludere eller integrere de grupper af mennesker, der før havde stået uden for samfundet og arbejdsmarkedet. Disse grupper er eksempelvis handikappede, udviklingshæmmede, langtidssygemeldte, kriminelle, arbejdssky elementer, marginaliserede etniske grupper, børn med indlæringsvanskeligheder, børn med svære opvækstbetingelser, unge med sociale problemer, kvinder m.fl. Velfærdssamfundets tilblivelse er ligeledes historien om tilblivelsen af disse gruppers sociale rettigheder. Kompetenceudvikling og inklusion finder sted på forskellige måder. De skandinaviske velfærdssamfund har i højere grad været pragmatisk reguleret af regler og normer end af formel lovgivning. Der har været tradition for, at folk har deltaget i foreningsliv, kooperativer m.m. og dermed etableret en form for demokratisk praksis gennem deltagelse i disse nærmiljøer. Dette skaber ifølge Robert D. Putnam social kapital (Putnam 1993) og dermed en tillid til de etablerede systemer (sammenhængskraft eller gensidig tillid). Dette tænkes som en forudsætning for, at demokratiet kan virke. Putnam demonstrerer sin pointe i et komparativt casestudie af Nord- og Syditalien, som formelt har samme lovgivning og politiske system, men som kulturelt og med hensyn til demokratisk deltagelse er forskellige. Norditalienere har mere tillid til demokratiet og det politiske system end syditalienere. Dette skyldes ifølge Putnam, at deltagelse i samfundets nærmiljøer, såsom foreningslivet, giver borgerne erfaringer med demokratisk deltagelse, og dermed det vi kunne kalde demokratisk kompetence, hvilket giver borgerne en større tillid til politiske systemer. Der skabes normer for interaktion gennem deltagelse i eksempelvis det lokale foreningsliv, hvilket er det kit, som binder folk sammen, og som skaber tillid til det politiske system. Demokrati forudsætter altså social kapital, hvilket opnås gennem deltagelse i samfundets institutioner (Albeck 2009). 1 Derfor har megen læringsteori social deltagelse som løsen, når det drejer sig om at involvere børn og unge i samfundet. Den vigtigste strategi til inklusion er uden sidestykke at starte tidligt. Derfor er børn og unge en meget vigtig gruppe af individer at have fokus på med hensyn til kvalifikation til deltagelse i samfundet. Denne logik finder vi bl.a. på sundhedsområdet, hvor forebyggelse gradvist gennem velfærdsstatens opbygning er blevet det dominerende rationale (Larsen 2005), men forebyggelsestanken er i videre forstand blevet et grundlæggende rationale inden for alle velfærdsstatens institutioner. Tidlig indsats mod hjertekarsygdomme og overvægt er den bedste og billigste strategi. Det samme gør sig gældende med inklusionsbestræbelsen. Her er det vigtigt, at indsatsen ruster fremtidens samfund mod sociale dårligdomme ved at sikre, at intet barn bliver ladt i stikken. Ved at arbejde på at optimere børns muligheder for inklusion i samfundet, dvs. ved at optimere deres kompetencer (sociale, kognitive, fysisk- motoriske), og ved at sikre en kompetenceudvikling gennem deltagelse i sociale fællesskaber, er det muligt at ruste fremtidens samfund mod, at nogle individer ekskluderes. Det handler om at minimere gruppen af 1 Nikolas Rose har dog i den forbindelse leveret nogle interessante indvendinger i form af det, han kalder etopolitik (se eksempelvis Ljungdalh 2012b) som en kritik af denne idé, men det fører for vidt her at gå ind på dette. 8

10 ekskluderede individer ved at fremme sundhed og forebygge mod sygdomme (eks. arbejdsskader, invalidering, livsstilssygdomme, psykisk sygdom og andre dårligdomme, der gør, at et individ er ude af stand til at være en del af samfundet og dermed arbejdsmarkedet) og helst ved at begynde indsatsen så tidligt som muligt. Såvel uddannelse som social- og specialpædagogiske aktiviteter forstås som forebyggende indsatser. Derved optimeres samtidig alle disse kommende samfundsborgeres værdi på arbejdsmarkedet. Kompetencer er i den anledning blevet omdefineret fra at betyde universelle færdigheder (som gør, at et individ er udskifteligt med et hvilket som helst andet individ, som har de samme kvalifikationer) til også at omfatte personlige og sociale aspekter af individet, og individet i relation til det fællesskab, man indgår i. Virksomhederne kan dermed efteruddanne med det formål ikke kun at forbedre en medarbejders færdigheder, men derimod også ved at fremme dette individs trivsel, velvære, selvtillid, betydningsfuldhed, selvstændighed og omstillingsparathed (se eks. Nikolas Rose, Governing the Soul 1989/1999). Kompetencebegrebet kommer dermed til også at omfatte personlige dimensioner. Dette kaldes også Human Resource Management. En medarbejder bliver mere værd for virksomheden, hvis denne medarbejder får mulighed for at udvikle sig gennem arbejdet. Den automatiserede arbejdsform, der kendtes fra industrisamfundet (Ford ismen), hvor en fabriksarbejder var udskiftelig med et hvilket som helst andet arbejdsdueligt individ, blev erstattet af arbejdsformer, hvor medarbejderen satte pris på personlig udvikling, selvstændighed og ansvar. Kompetencerne begynder derfor at blive omdefineret til at betyde en ressource og omformuleret som en kritisk og selvstændig evne til problemløsning o.l. En anden måde, hvorpå et stort arbejdsudbud kan sikres, er ved at optimere børn og unges uddannelse, så ingen lades tilbage. Målsætningen i Danmark er, at mindst 95 % af en årgang får en videregående uddannelse efter endt ungdomsuddannelse (Højmark & Jensen 2005, SFI rapport), og at der bruges forholdsvis mange ressourcer på at få inkluderet de unge mennesker, der af forskellige årsager har svært ved at blive en del af samfundet gennem arbejde og uddannelse. Idealet om deltagelse i samfundet har dermed både et humanistisk og et samfundsøkonomisk ansigt. Man kan sige, at uddannelse og sundhed i den forstand også handler om optimering af arbejdsstyrken, selvom de professioner, der har en sådan optimering eller kompetenceudvikling for øje, ofte begrunder dette ideal humanistisk- demokratisk. Pointen er, at der tilsyneladende ikke er et modsætningsforhold mellem den økonomiske og den humanistiske ambition (se f.eks. Hermann 2003; Rose 1989/1999), hvilket skyldes, at økonomi ikke kun har med en bestemt sektor af samfundet at gøre, men netop penetrerer alle områder af samfundet. Dette viser Michel Foucault i forelæsningerne om Biopolitikkens fødsel, som omhandler neoliberale styringsformer (Foucault 2008). Neoliberalismen havde i starten af sidste århundrede og i efterkrigstiden, ligesom den klassiske liberalisme, et problem med at lade en stat gribe regulerende ind på markedet. Men hvor den klassiske liberalisme tog den konsekvens at gøre staten så lille som muligt ( the self- limitation of power ), så er neoliberalismen produkt af en tid, hvor staten var blevet så omfattende, at den ikke lod sig tænke væk. Den neoliberale strategi blev derfor, i stedet for at ville afskaffe staten, derimod at optimere markedets virke ved at sikre befolkningens sundhed og velvære, at skabe nogle institutioner, en ramme, som understøtter befolkningens liv (biopolitik). Dvs. skabe betingelser for, at markedstænkningen kunne slå igennem på stadigt flere områder af samfundet, hvilket vi i dag kender som eks. økonomistyring og det, at velfærdsgoder tænkes som services (børnehaven, hospitalet og plejehjemmet udbyder velfærdsservices). Foucault bruger det sigende eksempel, idet han forsøger at vise forskellen på en juridisk og en økonomisk rationalitet, at hvor kriminalitet i en juridisk forståelse må 9

11 forbydes og derfor straffes med hårde fængselsdomme, handler det i en økonomisk logik om at mindske fængselsstraffens længde, således at den kriminelle kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og igen blive et produktivt medlem af samfundet (Foucault 2008: ). Den kriminelle må på ret kurs, og derfor skal tiden i fængslet bruges til at forbedre individets muligheder for at kunne resocialiseres, således at individet kan varetage et job efter udstået fængselsstraf. Dermed hænger humaniseringen af fængselsinstitutionen sammen med skiftet fra en juridisk til en økonomisk rationalitetsform og kan ikke forklares ene og alene ved, at det moderne samfund er blevet civiliseret og humant. Det samme gør sig gældende på de andre områder, Foucault beskæftigede sig med i løbet af forfatterskabet, eksempelvis galskabens historie. I stedet for en ude af øje ude af sind strategi overfor de gale, dvs., at de blev gemt væk og spærret inde, udvikledes en forbedrings-, normaliserings- eller korrektionsstrategi. Denne korrektions- eller normaliseringsstrategi var omdrejningspunktet for Foucaults analyser i midten af halvfjerdserne (Foucault 1975/1991, Foucault 2003). Begrundelsen lød bl.a. hos ordoliberale, at man ikke griber forstyrrende ind på markedet, hvis statens rolle er at facilitere optimeringen af arbejdsstyrken (dvs. fremme af befolkningens sundhed og kvalifikationer), for derved at give markedet optimale betingelser for at virke. Neoliberale opdagede, til forskel fra klassisk liberale, at hvis arbejderklassen er dybt forarmet og drikker sig fra sans og samling og ligger syge, fordi deres hygiejneforhold er sundhedsskadelige, så er der ikke et arbejdsudbud, der er tilstrækkeligt stort til få markedet til at fungere optimalt. Samfundet går glip af velstand, hvis befolkningen er inkompetent og uarbejdsdygtig. Det er derfor, at familien blev genstand for en ny politik. Jacques Donzelot beskriver eksempelvis i værket The policing of families fra 1977, at myndighederne brugte kvinderne som agenter for at få skik på arbejderne, som drak sig fra sans og samling, og som slog hinanden halvt fordærvede i værtshusslagsmål. Det handlede eksempelvis om at sikre gode og humane vilkår for hjemløse børn, med det formål at gøre dem til produktive samfundsborgere. Familieidealet om en anstændig og ædruelig familie, hvor husmoderen holder orden på hjemmet, sikrer børnene og mandens sundhed ved at sørge for god og nærende mad samt rengøring og god hygiejne, blev dermed etableret for at få skik på en arbejderklasse, som var forarmet. I en skandinavisk sammenhæng har Lars- Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen beskrevet husmoderens tilblivelse som en agent for et sådant ordentlighedsprojekt (Schmidt & Kristensen 1986/2004). I stedet for at regulere arbejdernes adfærd blev husmoderprojektet stablet på benene for at installere en selvregulering, forstået som renlighed og orden, men som også ville kunne udtrykkes som selvledelse og selvomsorg i arbejderklassen. Med andre ord en normalisering af arbejderklassen. Det sociale som erkendelsesteoretisk lakmuspapir Læg vel mærke til, at områderne sundhed og uddannelse er de to store velfærdsstatsområder, indenfor hvilke denne optimering finder sted. Børn og unges kompetencer skal udvikles, så de svarer til det fremtidige arbejdsmarkeds krav, og sundheden skal fremmes for at minimere tabet af arbejdskraft. Her tænkes ikke kun på et snævert medicinsk sundhedsbegreb, men på et bredt og positivt sundhedsbegreb, som omfatter hele menneskelivet, dvs., at det både er et spørgsmål om at undgå sygdom, men også og i lige så høj grad at fremme velvære og trivsel. Men interessant nok er der forskel på sundheds- og uddannelsesområdernes kompetence- og deltagelsesbegreber (Jf. Ljungdalh 2012a), dvs. sammenhængen mellem deltagelse og kompetence konstrueres forskelligt, hvilket medfører forskellige rationaler i arbejdet med børn og unge indenfor de to områder. Et tredje af velfærdsstatens store områder er socialområdet. Til dette område skal der knyttes nogle ekstra kommentarer. På dette område ses idealet om integration, deltagelse eller inklusion i endnu højere grad end på sundheds- og uddannelsesområderne. Dette er særligt 10

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus Anne Ranning 2009 1 Indhold Summary...4 Indledning...5 Afgrænsning og definitioner...6 Hjemløshedens

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention?

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Master i sundhedsfremme Modul 2, juni 2013 Roskilde universitet Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Azra Hasanbegovic Marlene Højmark

Læs mere

På kanten af det normale

På kanten af det normale På kanten af det normale En undersøgelse af den sociale integration af unge med Aspergers syndrom Socialvidenskabeligt speciale 2006 Roskilde Universitetscenter Anne van der Sterren Rovsing Trine Skov

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk Udsat for forståelse Antologi om socialt udsatte www.udsatte.dk Udsat for forståelse en antologi om socialt udsatte Kolofon Udgivet af: Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Antologien er redigeret

Læs mere

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet?

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? forskningsprogrammet organisation og læring institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: Semester: Hus: Projekttitel: Projektvejleder: Gruppenr.: 2013 3. semester 19.2 ARBEJD!

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov af Jørn Nielsen Søren Langager Lotte Hedegaard-Sørensen Hanne Forsberg Videns arbejdsgruppe Nedsat af Undervisningsministeriet Marts

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

De sunde overvægtige børn

De sunde overvægtige børn De sunde overvægtige børn Sundhedspædagogiske potentialer i arbejdet med overvægtige børn Ph.d.-afhandling Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Jan Sølberg Cand. Scient. Danmarks Pædagogiske Universitet Studienummer:

Læs mere