Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011"

Transkript

1 Oplæg vedr. en regional filmfond i København Den 3. marts 2011

2 Indhold 1 Film og tv er en milliardindustri i København Et stærkt udgangspunkt Dårlige økonomiske rammevilkår Den københavnske film- og tv-klynge Klyngen i tal Kreative klynger bidrager til velstand Forudsætninger for en københavnsk filmfond Effekterne af en filmfond Case: En konkret filmproduktion Samfundsøkonomiske effekter København vinder på flere fronter Organisation, finansiering og forretningsmodel Organisation Finansiering Forretningsmodel Fonden som investor Fonden som støtte Anbefaling vedr. forretningsmodel...9 Bilag 1: Sammenligning af fire europæiske filmfonde... 10

3 1 Film og tv er en milliardindustri i København Hvad skal Danmark leve af i fremtiden og hvor er den næste store milliardindustri? Det er to af de store samfundsmæssige spørgsmål i Danmark. Og fra både privat og offentlig side investeres der store økonomiske midler i at optimere rammebetingelserne for f.eks. medico, klimateknologier og life science i Danmark ud fra en generel forventning om, at de brancher er svarene på de to spørgsmål. Der er gode grunde til at investere i disse industrier, men København og Region Hovedstaden har allerede i dag endnu en milliardindustri 1 med et stort vækstpotentiale - nemlig fim og tv. Film- og tv-produktion udgør en industriklynge, der omsætter for over 1,5 mia. kr. årligt og som med de rette rammebetingelser kan blive en væsentlig faktor i bestræbelserne på at skabe vækst og beskæftigelse i Hovedstaden og Danmark generelt. 1.1 Et stærkt udgangspunkt Film- og tv-klyngen i Københavnsområdet står for 98% af den samlede filmproduktion i Danmark. Ikke alene bor det kreative talent og de fleste filmarbejdere i København, men flere undersøgelser 2 peger også på, at København har potentialet til at blive en af verdens dominerende filmbyer. Filmproduktionsmiljøet i København vurderes til at være i verdensklasse og byen har fortsat nogle af verdens bedste rammer for filmproduktion. Alligevel oplever den københavnske filmklynge aktuelt faldende vækst. Det skyldes ikke manglende effektiviseringer, et for højt lønniveau eller manglende innovationskraft. Det skyldes udviklingen i de europæiske rammevilkår for kommerciel filmproduktion, for her halter København bagefter. 1.2 Dårlige økonomiske rammevilkår Kreative industrier har stor indflydelse på vækstmuligheder og beskæftigelse i en region og tiltrækker højtuddannet arbejdskraft. Derfor er der i Europa stor konkurrence om at tiltrække film - og tv-produktioner. Ligesom andre globale og konkurrenceudsatte industrier er film og tv-producenter også nødt til at flytte efter de bedste finansieringsmuligheder. Vinderne er de byer og regioner, der har etableret regionale filmfonde, der yder direkte eller indirekte økonomisk støtte til film- og tv-produktioner. Incitamentet for byer og regioner, der har etableret regionale filmfonde, er ikke at støtte kulturen. Det er at styrke den regionale erhvervsudvikling, fordi film- og tv-produktioner skaber økonomisk vækst og beskæftigelse. Selvom film- og tv-branchen er både effektiv, kvalificeret og innovativ, taber den i øjeblikket terræn på grund af de ringe økonomiske rammevilkår. Sammenlignet med andre europæiske film- og tv-klynger er København desværre ikke længere konkurrencedygtig. Derfor er der behov for en københavnsk erhvervspolitisk strategi for de kreative industrier med film og tv som det centrale omdrejningspunkt. Strategien skal have som sit visionære mål at øge hovedstadens generelle evne til at skabe innovation, vækst og beskæftigelse 1 Danske indholdsproducenter film, tv og computerspil, Copenhagen Entertainment, Vang et. al., F.eks. Olsberg- SPI, Copenhagen Film Fund Feasibility Study, London, Side 1

4 2 Den københavnske film- og tv-klynge En regional film- og tv-fond er et væsentlig element i en erhvervspolitisk strategi for de kreative brancher. Forudsætningerne for fonden er allerede til stede i København i form af en veletableret milliardindustri. Den københavnske film- og tv-industri består af anerkendte instruktører, manuskriptforfattere, skuespillere og teknikere i og omkring produktionsselskaberne. Den har gennem årene bevist sin økonomiske og indholdsmæssige styrke og er desuden i sin natur unik, fordi København alene står for næsten al produktion inden for den samlede danske film- og tv-industri i Danmark. Den geografiske, forretnings- og kompetencemæssige tæthed skaber optimale vilkår for at udvikle klyngen. 2.1 Klyngen i tal København tilbyder den nødvendige filmmæssige infrastruktur, viden og arbejdskraft, der er vital for en filmproduktion. Selskaber som Zentropa, Nordisk Film, Shortcut, Ghost, Kameraudlejningen og adskillige andre har i dag et solidt ry internationalt som professionelle og pålidelige samarbejdspartnere. Samtidig er danske manuskriptforfattere, skuespillere og instruktører internationalt efterspurgte. København har også en veludviklet servicesektor i form af hoteller, restauranter, transportvirksomheder, som også spiller en væsentlig rolle for film- og tv-produktion. Den direkte omsætning i film- og tv-industrien var i 2009 på over 1,5 mia. kroner og beskæftigede over fuldtidsansatte. Tabel 1: Film og tv-industrien 2009 Film TV Samlet Antal af virksomheder Antal medarbejdere Omsætning (DKK mio.) Eksport (DKK mio.) Kilde: Copenhagen Entertainment 2010 Inden for filmproduktion var omsætningen i 2009 på 800 millioner kroner og produktionsselskaberne beskæftiger over 500 ansatte målt i årsværk. Langt størstedelen af omsætningen ligger i Danmark og der er således et meget stort uudnyttet internationalt potentiale. I 2009 var omsætningen for tv-produktion (foruden DR og TV2) på over 700 millioner kroner. Selskaberne har over 700 fuldtidsansatte. Ligesom for film er omsætningen i høj grad dansk, hvor de danskproducerede tv-serier står stærkt. Der er altså også her et stort potentiale. 2.2 Kreative klynger bidrager til velstand Et stort internationalt benchmarkstudie 3 viser, at kreative og kulturelle klynger har stor betydning for den regionale vækst og evne til at innovere. Analysen viser bl.a., at de store metropoler er centre for de kreative industrier globalt og europæisk og at de kreative industrier er med til at skabe vækst og arbejdspladser. 3 New Cluster Concepts Activities in Creative industries, FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Side 2

5 Analysen viser også, at København generelt er godt med. Men kommunens egne analyser viser, at København ikke formår at skabe den samme vækst som de nordeuropæiske konkurrenter Stockholm og Hamborg. Og København er et stykke fra at kunne måle sig med de største globale spillere som fx London og New York. Her er de kreative industrier en vigtig vækstdriver, der står for en betydelig del af væksten. De har nemlig langt højere vækstrater 4 end andre brancher og er en meget stærk vækstmotor. Den københavnske filmklynge er en af de største kreative klynger i København og er derfor et vigtigt redskab for de politiske beslutningstagere til at sikre den generelle vækst og beskæftigelse i Hovedstadsområdet. 3 Forudsætninger for en københavnsk filmfond En filmfond i hovedstadsregionen skal udgøre et erhvervspolitisk initiativ med fokus på vækst, beskæftigelse og innovation og med det formål at tiltrække internationale film- og tvproduktioner. Fonden bør baseres på følgende forudsætninger: Fonden er regional. Det vil sikre tilstrækkelig økonomisk og politisk opbakning og kombinationen af byen København og Region Hovedstaden vil give filmfonden et så bredt udvalg af studie- og produktionsfaciliteter, arbejdskraft og locations, at film og tv kan produceres færdigt indenfor Region Hovedstaden. Fonden skal have internationalt fokus og rette sig mod både film- og tv-produktioner med et produktionsbudget på min. DKK 30 mio. Fonden skal etableres for nye penge. Det vil sige penge som ikke i dag er øremærket til filmproduktion gennem f.eks. Det Danske Filminstitut. Kun på den måde vil en filmfond styrke filmproduktionen i regionen. Fonden skal basere sig på det gennemprøvede princip om produktionsstøtte på basis af produktionsforbrug. Det sikrer, at omsætningen reelt gavner København og regionen. Internationale film- og tv-produktioner skal altid ske i co-produktion med et eller flere danske produktionsselskaber, hvor minimum 50% af finansieringen er international. Det sikrer omsætning i den danske branche og øget internationalisering, opbygning af knowhow og eksport. En stærk regional filmfond i København vil også have mulighed for at være med til at styrke væksten og samarbejdet i Øresundsregionen. Finansieringsbehovet for internationale filmproduktioner betyder i dag, at mange film har medfinansiering fra mere end en regional filmfond. Det gælder også en række af de film- og tv-produktioner, som arbejdsgruppen har 4 Erhvervsklynger, jobfunktioner og uddannelse en prognosemodel for fremtidens erhvervsrettede uddannelser, FORA, Side 3

6 undersøgt i forbindelse med udarbejdelsen af dette oplæg blandt andet tv-serien Broen og de fleste af Zentropas internationale film. Det vil derfor være muligt for en københavnsk filmfond at indgå et strategisk samarbejde med f.eks. den regionale filmfond Film i Skåne og derved styrke mulighederne for, at internationale film vælger at producere i Øresundsregionen og København. For at sikre gennemsigtighed og transparens er det naturligvis vigtigt, at fonden etableres så det er tydeligt for ansøgere, på hvilken måde fonden støtter og hvilke kriterier, der ligger til grund for behandling af ansøgninger. I bilag 1 har vi vedlagt en sammenligning over fire veletablerede regionale filmfonde for at vise, hvordan de forskellige finansieringsmodeller ser ud. 4 Effekterne af en filmfond Det er vanskeligt at isolere de samfundsøkonomiske effekter for filmindustrien, fordi effekterne ikke kun optræder i selve industrien men også i en række servicefag og beslægtede kreative industrier og nogle af effekterne er kvalitative, jf. figur 1. Figur 1: Effekterne af film- og tv-produktion Vi vælger her at fokusere på de kvantitative effekter. For at dokumentere dem bruger vi to metoder: Præsentation af en konkret case, der bygger på en igangværende filmproduktion, der med stor sandsynlighed var blevet indspillet og produceret i København, hvis der Side 4

7 havde været en regional filmfond 5. Casen viser vækst- og beskæftigelsespotentialerne i en enkelt filmproduktion. Et værktøj til beregning af effekterne af direkte investeringer i filmindustrien, som netop er udarbejdet i forbindelse med en analyse 6 af de samfundsøkonomiske effekter af de audiovisuelle brancher. 4.1 Case: En konkret filmproduktion En filmproduktion, består overordnet set af fire faser: Fase 1: Forberedelse og udvikling Fase 2: Produktion Fase 3: Post-produktion Fase 4: Promotion og markedsføring Samtidig baseres en filmproduktion på tre grundlæggende former for produktion: Kreativ kerneproduktion (det direkte resultat af de kreative ressourcer) Kreative services (services og støttefunktioner, der er relateret til den kreative kerneproduktion, men som ikke er organisatorisk knyttet op på et filmselskab. Infrastruktur for kreative kerneproduktion (overnatning, transport, bespisning, etc.) Nedenstående tabel viser hvordan det samlede budget for en filmproduktion på ca. DKK 38 mio. fordeler sig på de fire faser og på de tre former for produktion. Tabel 2: Fordeling af budgettet for en filmproduktion Produktionskategorier/FASER FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Total Kreativ kerneproduktion DKK 11,5 mio. DKK 5.6 mio. DKK 0 DKK 0 DKK 16 mio. Kreative services DKK 0 DKK 8,6 mio. DKK 4,3 mio. DKK 0,9 mio. DKK 13,8 mio. Infrastruktur for kerneproduktion DKK 0 DKK 7,1 mio. DKK 0 DKK DKK 7,1 mio. I alt DKK 11,5 mio. DKK 21,3 mio. DKK 4,3 mio. DKK 0,9 mio. DKK 38 mio. Tabellen viser, hvor stor omsætning der foregår i de forskellige faser af filmproduktion koblet med de forskellige produktionskategorier. I forhold til at måle den direkte effekt i et geografisk område bruges langt størstedelen af produktionens budget lokalt. Fase 1 er den eneste fase, der ikke bidrager økonomisk til den by, hvor filmen optages, fordi den dækker udgifter til manuskriptforfatter, honorar til instruktør, stjerneskuespillere, etc. 5 Casen er baseret på en film, som blev indspillet og produceret i Sydsverige med støtte af en svensk regional filmfond. Casen er repræsentativ for internationale filmproduktioner, der går uden om København og i stedet bliver indspillet i byer og regioner, hvor der er etableret regionale filmfonde. 6 Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt film, tv og computerspil, Producentforeningen & Manto, Side 5

8 Casen viser, at der ud af et budget på DKK 38 mio. forbruges DKK 26,5 mio. lokalt, som dermed skaber efterspørgsel på arbejdskraft, services, varer og tjenesteydelser (transport, overnatning, bespisning, etc.) i den by hvor filmen optages. 4.2 Samfundsøkonomiske effekter Den anden metode vi anvender, viser hvordan direkte investeringer i kernevirksomheder 7 i film- og tv-branchen skaber en række samfundsøkonomiske effekter. Metoden synliggør effekterne af de direkte investeringer i kernevirksomhederne og viser at multiplikatoreffekten er 3,25. Nedenfor har vi gennemført en beregning, der viser effekten af en stigning i aktiviteten på DKK 25 mio. forstået som en illustration af, hvad der sker, når omsætningen i kernevirksomhederne i den danske branche forøges med DKK 25 mio. fra filmfonden. Tabel 3: Stigning af den økonomiske aktivitet på DKK 25 mio. Omsætning Eksport Ansatte Indkomst Provenue Kernen Direkte Indirekte Afledte I ALT Beregningerne viser, at en stigning i den økonomiske aktivitet (omsætning) på DKK 25 mio. hos kernevirksomhederne vil føre til en samlet effekt på i alt ca. DKK 81 mio., en stigning i eksporten på DKK 5 mio. og en stigning i antallet af ansatte på 61. Endvidere vil effekten være en stigning i indkomsten for de ansatte på knap DKK 28 mio. og et øget skatteprovenue på ca. DKK 24 mio. Skatteprovenue dækker over beskatningen af de ansattes indkomst sammen med momsen af værditilvæksten, forstået som den ekstra momsindtægt staten har når virksomhedernes aktivitetsniveau stiger. 4.3 København vinder på flere fronter Foruden de direkte afledte effekter af film- og tv-produktioner i København vil en regional filmfond også skabe indirekte gevinster til København jf. figur 1. De effekter er vanskelige at måle og værdisætte. Men danske og internationale analyser 8 viser, at afledte effekter af regionale filmfonde spænder over: Eksponeringen af København som location på biograflærreder verden over vil være med til at markedsføre Københavnerområdet internationalt 7 Kernevirksomheder defineres jf. Danske Indholdsproducenter film, tv og computerspil, som de virksomheder der er centrum for aktiviteten i både resten af branchen og relaterede erhverv. Begrundelsen er, at det er kernevirksomhederne, der ejer rettighederne til de færdige audiovisuelle produkter og dermed står for en stor del af værdiskabelsen i branchen 8 Forslag om etablering af Copenhagen Film Fund, Copenhagen Capacity, 2008, Copenhagen Capacity, Præsentation af SPI for Association of Film Commissions International, 12. februar 2011, Evaluering af FilmFyn, Kulturaftale Fyn, Side 6

9 Etableringen af et internationalt filmmiljø vil styrke København som en kreativ by nationalt som internationalt En filmfond vil grundlægge et nyt strategisk forretningsområde for dansk film, udvikle filmklyngen i regionen, og dermed tiltrække flere investeringer til regionen De internationale film, der optages i København vil medvirke til at styrke Københavns position på turismeområdet ved at give mulighed for målrettet fokusering på filmturisme, i samarbejde med fx Wonderful Copenhagen Besøgende internationale filmstjerner, skuespillere og instruktører vil medvirke til at trække den internationale presse til København og igen styrke den internationale eksponering. 5 Organisation, finansiering og forretningsmodel Den endelig beslutning om hvordan fonden organiseres, den præcise finansiering, forretningsmodel og vilkårene for medfinansiering kræver yderligere undersøgelser. Men for at komme videre i arbejdet er det afgørende at få en principbeslutning om at etablere en regional filmfond i København. I dette afsnit præsenterer arbejdsgruppen derfor kun nogle helt overordnede overvejelser om hvordan fonden etableres, finansieres og hvilken forretningsmodel, den skal baseres på. 5.1 Organisation Arbejdsgruppen foreslår, at filmfonden etableres som en erhvervsdrivende fond med en leder, et lille sekretariat og en bestyrelse. Bestyrelsen skal bestå af repræsentanter for relevante interessenter og kan evt. også omfatte 1-2 udenlandske interessenter (fx fra Malmø) for at sikre internationalt fokus og samarbejde. 5.2 Finansiering En regional filmfond i København skal have en startfinansiering på DKK 25 mio. årligt. Den skal have en indkøringsperiode på minimum 4 år, for at etablere sig og vise sin fulde effekt. Effekterne i form af omsætning og arbejdspladser i hovedstadsområdet vil naturligvis slå igennem allerede fra år 1 og de første film, der produceres med fonden som partner. Men erfaringsmæssigt tager det nogle år at få etableret en regional filmfond tilstrækkelig markant i den internationale konkurrence. Københavns kommune skal være den drivende kraft i at etablere en fond og skal stå for langt den overvejende del af grundfinansieringen. Målsætningen er at skaffe medfinansiering fra private virksomheder, fonde og i det omfang, det er muligt også fra andre kommuner, Region Hovedstaden og evt. staten. Arbejdsgruppen indstiller på den baggrund, at København kommune årligt stiller DKK 20 mio. til rådighed for en regional filmfonden i perioden fra Side 7

10 5.3 Forretningsmodel Alle større internationale filmproduktioner har i dag en sammensat finansiering baseret på investeringer og støtte fra mange forskellige kilder, herunder også flere regionale fonde. For den enkelte filmproduktion er det imidlertid besværligt og dyrt at flytte rundt efter finansiering. Derfor har regionale filmfonde i byer, hvor der findes en etableret filmindustri og den nødvendige infrastruktur som netop København en klar konkurrencefordel i forhold til filmfonde i udkantsområder. Det kræver derfor ikke nødvendigvis et stort økonomisk engagement fra en københavnsk filmfond for at en international film vælger området, fordi der er mange andre gevinster ved København. Erfaringer fra andre regionale filmfonde viser, at deres medfinansiering spænder fra DKK til flere millioner afhængigt af det konkrete projekt. Gennemsnitlig ligger medfinansieringen fra en regional filmfond i størrelsesordenen DKK 1-3 mio., hvilket typisk modsvarer at film/tv-produktionen garanterer et forbrug i regionen på minimum det dobbelte. Med filmproduktionen der gennemgås i kapitel 4 som eksempel vil medfinansiering for f.eks. 2-3 mio. DDK ikke kun betyde garanteret omsætning på det dobbelte beløb, men typisk trække yderligere opgaver med, fordi København har de nødvendige faciliteter. Medfinansieringen af film- og tv-produktioner kan grundlæggende forme sig på to måder: Investering, hvor fonden investerer i filmproduktioner og får en andel i filmens indtægter. Medfinansiering, hvor fonden ikke stiller krav om tilbagebetaling. Begge modeller rummer fordele og ulemper som kort præsenteres her: Fonden som investor En regional filmfond, der investerer i filmproduktioner vil gennem årene opnå ejerandele i en række film, og får efterhånden en vis indtægtsstrøm fra disse film. Indtægterne vil variere i forhold til filmenes kommercielle succes og i forhold til præcis hvilken form for investering, fonden vælger. Nogle fonde fastholder en ejerandel i hele filmens liv, andre fonde udtræder af filmens indtægtsstrøm, når deres medfinansiering og en vis forrentning er opnået. Det er uhyre vanskeligt at estimere hvilken årlig indtægt, fonden kan opnå via ejerskab i de film, fonden medfinansierer, men fordelene er flere. Medfinansieringens formål fremstår klart for offentligheden, fordi fonden får løbende indtægter udover at skabe omsætning og vækst i lokalområdet. Indtægterne vil efterhånden udgøre en stigende del af fondens årlige midler og dermed erstatte dele af kommunens bevilling. Ulemperne er primært, at fonden vil blive opfattet som en mindre attraktiv samarbejdspartner end fonde, der ikke stiller krav om ejerskab. Det betyder at fondens konkurrenceevne svækkes. Kravet om ejerskab vil stille større krav til fondens administration, idet der løbende skal følges op på indtægtsrapporter og filmenes kommercielle liv. Samtidig vil krav om Side 8

11 ejerskab betyde, at fonden skal tage stilling til, om projekternes kommercielle potentiale skal vægtes i beslutningen om fondens medfinansiering af filmprojekter Fonden som støtte Fonde, der medfinansierer filmproduktion uden at kræve ejerandel eller tilbagebetaling vil blive opfattet som klart de mest attraktive af filmproducenterne, fordi de tillader private investorer at udnytte filmenes kommercielle potentiale fuldt ud. Og en medfinansiering, der alene fokuserer på omsætning og vækst i lokalområdet, vil være betydelig lettere at administrere. Men jf. ovenstående vil det betyde, at fonden går glip af potentielle indtægter, der kan recirkuleres ind i fonden og dermed erstatte kommunale tilskud Anbefaling vedr. forretningsmodel Krav om ejerskab og tilbagebetaling af fondens medfinansiering kan udformes på mange måder og den konkrete model vil naturligvis spille ind på fondens konkurrenceevne og på kravene til administration af ordningen. Det er arbejdsgruppens indstilling, at en københavnsk filmfond etableres så fondens tilskud til film/tv-produktioner har form af egentlig investering, der på sigt genererer indtægter til fonden. Side 9

12 Bilag 1: Sammenligning af fire europæiske filmfonde Et studie af filmfonde i andre europæiske byer og regioner viser, at der findes et bredt udvalg af finansielle ordninger, der har som formål at tiltrække film- og tv-produktion. Tabel 2: Fire succesfulde regionale europæiske filmfonde Medienboard Berlin-Brandenburg Deutsche Filmförderfonds Film i Väst Film Support Program Czech Republic Finansieringstype Lån med betinget Tilskud Co-produktion/ Tilskud tilbagebetaling Medfinansiering Årligt budget! 21 millioner (2010)! 60 millioner (2007)! 6,4 millioner (2007)!16 millioner (2010) Finansiering per film Ingen øvre grænse. Kriterier - Ansøger skal have et permanent nationalt kontor - Producenten skal dokumentere en egenkapital på 30 % af filmens budget - Krav om lokalt forbrug på 100 % af lånets størrelse 20 % af forbruget i Tyskland, dog maksimalt af! 4 millioner og 80 % af det samlede budget. - Ansøger skal have et permanent nationalt kontor - Minimum 20 % egenfinansiering, dog maksimalt! 5 millioner - Minimum 25 % af det samlede produktionsbudget skal ligge i Tyskland, eller 20 % for produktioner over! 20 millioner 20 % af produktionens budget, dog højst tre millioner SEK. - Producenten, eller en større medproducent, skal have et permanent lokalt kontor - Mindst halvdelen af filmens produktion skal foregå i Västra Götaland - Mindst halvdelen af arbejdskraften skal være lokal Hvem giver støtte Offentlige regionale midler Offentlige nationale midler Offentlige regionale kunstog udviklingsmidler Kilde: Cine-Regio, The Film Finance Handbook, Film i Väst, DFFF, Medienboard Berlin-Brandenburg Op til 20 % af lokalt budget på varer og service direkte relateret til filmproduktion. - Ansøger skal have et permanent nationalt kontor - Udenlandske producere skal have en national partner - Kulturel værdi, anslået gennem manuskriptet Offentlige nationale midler Ordningerne spænder bredt - fra direkte tilskud over forskellige låneordninger til egentlig medfinansiering. Fælles for alle fondene er, at de stiller krav om lokalt forbrug af en vis størrelse i forhold til det samlede produktionsbudget for på den måde at sikre vækst og beskæftigelse i området. Udenlandske producenter skal endvidere etablere sig i området eller indgå i co-produktioner med lokale produktionsselskaber, og på den måde sikre, at der sker overførsel og permanent opbygning af knowhow. Det er den type ordninger, København konkurrerer med, når producenter vælger location for film- og tv-produktion. Side 10

Bilag 1. Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet. - Analyse og baggrundsbeskrivelse. København d. 28. juni 2011

Bilag 1. Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet. - Analyse og baggrundsbeskrivelse. København d. 28. juni 2011 Bilag 1 Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Analyse og baggrundsbeskrivelse København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består af Jørgen Ramskov, Søren

Læs mere

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Organisation, administration, forretningsmodel og finansiering København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består

Læs mere

En regional filmfond i Hovedstadsområdet

En regional filmfond i Hovedstadsområdet En regional filmfond i Hovedstadsområdet Ansøgning til Vækstforum Hovedstaden d. 31. oktober 2011 Copenhagen Entertainments Filmfondsgruppe: Lars Hermann, dir. i Copenhagen Film Festivals (formand) Klaus

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTERS SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKT

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTERS SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKT DANSKE INDHOLDSPRODUCENTERS SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKT Februar 2011 Analysen er udarbejdet af: Anna Porse Nielsen, Manto & Hannes Jakobsen, Producentforeningen Indhold 1 Baggrund og formål med rapporten...

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Analyse Februar 2011 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Danmark Tlf.: 33 11 01 11 Mail: info@manto-as.dk www.manto-as.dk

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

HVORDAN PROOF-OF-BUSINESS-FONDEN SKAL ARBEJDE OG BANE VEJEN FOR EN STØRRE FOND

HVORDAN PROOF-OF-BUSINESS-FONDEN SKAL ARBEJDE OG BANE VEJEN FOR EN STØRRE FOND BILAG 1 - BUSINESS CASE: HVORDAN PROOF-OF-BUSINESS-FONDEN SKAL ARBEJDE OG BANE VEJEN FOR EN STØRRE FOND Proof-of-business-fonden skal, med mindre investeringer opbygge erfaringer og kompetencer i forhold

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

3 UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER

3 UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 1.1 SAMMENFATNING 2 METODE 3 UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER 2008 2013 4 BESKÆFTIGELSE 5 OMSÆTNING 6 EKSPORT 7 GENNEMSNITLIG OMSÆTNING PR VIRKSOMHED 8 REGIONAL

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Sammenfatning 3 Metode Datapunkter 4 en i antal virksomheder 5 Beskæftigelse 6 Omsætning 7 Eksport 8 Omsætning pr årsværk 9 Regional fordeling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

VISION 2017 Danmark i toppen med kreativ vækst

VISION 2017 Danmark i toppen med kreativ vækst Hermed præsenterer Den Vestdanske Filmpulje, FilmFyn og Copenhagen Film Fund et fælles udkast til en national erhvervs- og vækststrategi på området for de fortællinger på film, tv og spil. VISION 2017

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken)

Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken) Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken) Baggrund Der mangler fødevareproduktionslokaler i Vejen Kommune. Der har været mindst 4 konkrete henvendelse inden for de

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1.1 Sammenfatning Film Reklamefilm TV Computerspil 2 Metode 3 Udviklingen i antal kernevirksomheder

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1.1 Sammenfatning Film Reklamefilm TV Computerspil 2 Metode 3 Udviklingen i antal kernevirksomheder Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.1 Sammenfatning film 2 Metode 3 Udviklingen i antal kernevirksomheder 2008-2015 4 Beskæftigelse 5 Omsætning 6 Eksport 7 Gennemsnitlig omsætning per virksomhed 8 Regional

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 NOTAT 11. september 2015 Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 Indledning Jeg er rigtig glad for at være med her i dag, og glæder mig til at høre, hvor I ser mulighederne for at styrke

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Branchebarometer - danske indholdsproducenter

Branchebarometer - danske indholdsproducenter Branchebarometer - danske indholdsproducenter April 2011 Branchebarometeret er udarbejdet af: Hannes Jakobsen, Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon INDHOLDINDHOLD... 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL...

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere