Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager"

Transkript

1 Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax

2 Indhold 1. Indledning Informations- og pengeflow Informationsflow Pengeflow Generelt om opkrævning af gebyrer og rapportering af salgsmængder Valg af rapporteringsform Ingen rapportering Type 1S Årlig rapportering Type 2S ugers rapportering Type 3S Rapporteringsperioder Rapporteringsværktøjer Producenters og importørers samarbejde med revisionsselskabet Rapporteringsredskaber Generelt om rapporteringsformater Identifikation Kryptering Rapportering af rettelser og tilføjelser Rapportering af salgsmængder Salgsrapportering Type 2S årlig rapportering Eksempel på årlig rapportering Salgsrapportering Type 3S 4 ugers rapportering Eksempel på 4 ugers rapportering Tidsfrister, opkrævning og rykkerprocedurer Frister og procedurer for rapportering Procedurer for opkrævning og betaling gebyrer Ordforklaringer Skema til valg af rapporteringsform

3 1. Indledning Driften af det danske pant- og retursystem er reguleret af Miljøstyrelsens pantbekendtgørelse*, hvor Dansk Retursystem A/S har fået tildelt eneretten til at drive systemet. Systemet finansieres af de gebyrer, som importører og producenter af pantbelagte drikkevarer* betaler for de emballager, de sælger, udleverer eller overdrager på det danske marked og bygger således på forurener betaler princippet. Gebyrerne fastsættes en gang årligt og godkendes af Miljøstyrelsen. Størrelsen på gebyrerne er alene et udtryk for den omkostning, som hver enkelt emballage belaster systemet med. Importører og producenter betaler logistikgebyr og indsamlingsgebyrer for engangsemballager. Logistikgebyret dækker de variable og faste omkostninger, der er forbundet med emballager, der sælges, udleveres eller overdrages til butikker. Indsamlingsgebyret dækker de variable og faste omkostninger, der er forbundet med indsamling af en engangsemballage samt omkostninger i forbindelse med administration af pantafregning. Opkrævning og beregning af gebyrer baseres dermed på de salgsmængder, som producenter og importører skal indberette. Gebyrerne opkræves hver 4. uge enten på baggrund af de faktiske salgstal eller i forbindelse med køb af pantetiketter, afhængig af valg af rapporteringsform. Producenter og importører betaler pant for de engangsemballager, der sælges, udleveres eller overdrages på det danske marked. Når producenter eller importører vælger sekundær mærkning mærkning med pantetiketter betales pant og fremstillingsomkostninger i forbindelse med køb af pantetiketter hos Dansk Retursystem A/S. Dansk Retursystem A/S afregner efterfølgende pant til de butikker og øvrige erhvervsdrivende, der har taget emballagerne retur. Dansk Retursystem A/S varetager udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker for klargøring af engangsemballager til afhentning. Denne manual beskriver, hvordan importører og producenter skal rapportere salgsmængder for de engangsemballager med sekundær mærkning, de sælger, overdrager eller udleverer på det danske marked. Der findes særskilte manualer for rapportering af salgsmængden for engangsemballager med primær mærkning og for genpåfyldelige emballager, hvor der rapporteres både salgs- og returmængder. Manualen indeholder detaljerede oplysninger om hele rapporteringssystemets opbygning, mulige rapporteringsformer, betaling af gebyrer, sikkerheden omkring de konkurrencemæssigt følsomme oplysninger og oversigter over hele informationsflowet, der med fordel kan læses af nye producenter og importører på markedet. Importører og producenter, der kender systemet og ikke har brug for hele baggrunden, kan gå direkte videre til kapitel 3, hvor de forskellige valgmuligheder for rapporteringsformen gennemgås. Bemærk, at importører og producenter, der bruger sekundær mærkning kan vælge slet ikke at rapportere mod betaling af pant og fremstillingsomkostninger samt a conto gebyrer. Skulle der efter læsning af denne manual være behov for yderligere information vedrørende rapportering, kan producenter og importører kontakte Dansk Retursystem A/S på tlf Vi tilbyder også gerne et møde. 2. Informations- og pengeflow Hele rapporteringssystemet er bygget op omkring de informationer, Dansk Retursystem A/S modtager vedrørende salgsmængder fra importører og producenter. *Det danske pant og retursystem er reguleret i Bekendtgørelse 1129 af 27. september 2010 om pant på og indsamling mv. af visse drikkevarer - se Overordnet set omfatter pantsystemet følgende produkter: Øl alkoholindhold over 0,5 % vol. Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) alkoholindhold på 0-0,5 % vol. Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) alkoholindhold under 10 % vol. Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol. Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade, iste m.v. alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder. 3

4 2.1 Informationsflow Producenter og importører rapporterer salgsmængderne til et uafhængigt revisionsselskab, der behandler dataene og videresender de summerede tal til Dansk Retursystem A/S af hensyn til salgsmængdernes konkurrencefølsomme karakter. Producenter og importører, der vælger at rapportere Detaljerede salgsmængder engangsemballager Uafhængigt revisionsselskab - Revisionsinstituttet A/S Summerede salgsmængder Dansk Retursystem A/S Overordnet skitse over den samlede rapportering 2.2 Pengeflow Opkrævning af logistikgebyrer er baseret på de mængder, der sælges til butikker, og bruges til administration af udbetaling af håndteringsgodtgørelse for klargøring af engangsemballager til afhentning. Med butikker forstås erhvervsdrivende, der markedsfører pantbelagte drikkevarer til forbrugere, med henblik på forbrug andetsteds, herunder mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer. Som eksempel på butikker kan nævnes dagligvarebutikker, men også boghandlere, kiosker og pizzeriaer, der sælger drikkevarer til take away. Opkrævning af indsamlingsgebyr er baseret på de rapporterede salgsmængder til alle kundegrupper, og bruges til finansiering af Dansk Retursystems landsdækkende indsamlingsordning for engangsemballager. Importører og producenter betaler pant for alle de pantetiketter, de køber hos Dansk Retursystem A/S, som udbetaler pant til butikker og øvrige erhvervsdrivende, for de engangsemballager med sekundær mærkning, vi henter hos dem. Overordnet skitse over afregningen Producenter og importører Pant for engangsemballage Pant for engangsemballage Dansk Retursystem A/S Pant for engangsemballage Returmodtagere: Butikker, kontorer, restauranter m.v. afregner pant Logistikgebyr Administration af håndteringsgodtgørelse Butikker: - For klargøring af engangsemballager Indsamlingsgebyr Administration Administration Optælling af emballager Indsamling af emballager Dansk Retursystem A/S -Løn -Lokaler -Produktionsinvesteringer -Optælling -Indsamling Underleverandør Underleverandører Rapporteringssystemet er indrettet således, at Dansk Retursystem A/S kun har adgang til de informationer om producenter, importører og erhvervsdrivende, som er nødvendige for at sikre korrekt afregning af pant, logistik- og indsamlingsgebyrer. Producenter og importører betaler: Logistikgebyr til Dansk Retursystem A/S for hver engangsemballage, de sælger til butikker, evt. via mellemhandlere. 4

5 Indsamlingsgebyr til Dansk Retursystem A/S for alle engangsemballager, de sælger på det danske marked. Pant til Dansk Retursystem A/S for hver engangsemballage, de sælger. Når producenten eller importøren bruger pantetiketter (sekundær mærkning), betales pant og fremstillingsomkostninger til Dansk Retursystem A/S inden udleveringen af etiketterne. Dansk Retursystem A/S betaler: Pant til butikker og øvrige erhvervsdrivende for de engangsemballager, de har taget retur. Håndteringsgodtgørelse til butikker for håndtering af engangsemballager. Indsamling af alle engangsemballager. 3. Generelt om opkrævning af gebyrer og rapportering af salgsmængder Når en importør eller producent har tilmeldt produkter/emballager hos Dansk Retursystem A/S, vælger importøren eller producenten rapporteringsform. Valget gælder som udgangspunkt for et kalenderår af gangen. Bemærk, at den valgte rapporteringsform gælder for samtlige engangsemballager med pantetiketter, som importøren eller producenten har tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S. Der er følgende muligheder: Ingen rapportering Type 1S Årlig rapportering Type 2S 4-ugers detaljeret rapportering Type 3S Ved valg af Type 1S (Ingen rapportering) kan producenten eller importøren helt undlade at rapportere mod betaling af pant og a conto gebyrer i forbindelse med køb af pantetiketterne hos Dansk Retursystem A/S. Denne rapporteringsform er en stor administrativ lettelse for mange mindre producenter og importører. Rapporteringsform Rapporteringsniveau Kunder/kundegruppe Gebyrer Ingen rapportering Type 1S Ingen rapportering - A conto gebyrer Årlig rapportering Type 2S Rapportering på GTIN-niveau Samlet salg i alt pr. kundegruppe*: Butikker**, herunder egne butikker Mellemhandlere Øvrige erhvervsdrivende*** 4-ugers rapportering Type 3S Rapportering på GTIN-niveau Samlet salg pr. kunde Faste gebyrer A conto gebyrer løbende i forbindelse med køb af pantetiketter. På baggrund af den årlige rapportering afregnes med faste gebyrer. * Kundegrupper: Butikker, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende ** Som eksempel på butikker kan nævnes dagligvarebutikker, men også boghandlere, kiosker og pizzeriaer, der sælger drikkevarer til take away. *** Som eksempel på øvrige erhvervsdrivende kan nævnes kontorer, hoteller, restauranter, kantiner, catering og cafeer, som ikke sælger drikkevarer til take away. Producenter og importører kan også vælge den lempede rapportering, Type 2S, hvor der kun skal rapporteres en gang årligt fordelt på kundegrupper mod betaling af pant og fremstillingsomkostninger samt a conto gebyrer ved køb af pantetiketterne. Ved valg af detaljeret 4 ugers rapportering, rapporterer producenter og importører hver 4. uge salgstallet pr. GTIN pr. kunde og betaler faste gebyrer på baggrund af de rapporterede salgstal. 3.1 Valg af rapporteringsform Hvert år, senest den 15. november, sender Dansk Retursystem A/S et brev til importøren eller producenten, hvor vi beder importøren eller producenten om at vælge rapporteringsform for det kommende år ved brug af det skema, der er vist i kapitel 9. Som udgangspunkt gælder valget af rapporteringsform for et kalenderår. Hvis Dansk Retursystem A/S ikke modtager oplysninger om valg af rapporteringsform, anser vi det som valg af Type 1S (Ingen rapportering). Dansk Retursystem A/S bekræfter valget af rapporteringsform. I forbindelse med det nævnte brev får de producenter og importører, der har betalt a conto gebyrer, mulighed for at ændre rapporteringsform for det år, der er gået. Har man valgt Type 2S (Årlig rapportering) kan man helt undlade at rapportere, og omvendt har man valgt Type 1S(Ingen rapportering), kan man vælge at rapportere alligevel og få en årsopgørelse baseret på faste gebyrer. Det kræver blot, at skemaet, som vist i 5

6 kapitel 9, udfyldes og sendes til Dansk Retursystem A/S inden 1. februar. Nærmere information vil fremgå af det brev, som vi sender. Skemaet til valg af rapporteringsform kan også hentes på vores hjemmeside Ingen rapportering Type 1S Importører og producenter, der har valgt Type 1S (Ingen rapportering), betaler a conto indsamlingsgebyr og a conto logistiskgebyr samt pant og fremstillingsomkostninger i forbindelse med køb af pantetiketter. Ved valg af denne rapporteringsform skal producenten eller importøren slet ikke rapportere salgstal. En administrativ lettelse for mange, men det betyder også, at Dansk Retursystem A/S ikke kan beregne, hvorvidt importøren eller producenten har betalt for meget eller for lidt i gebyrer det pågældende kalenderår - og der vil derfor ikke blive foretaget en efterregulering af de betalte a conto gebyrer. Det betyder, at importøren eller producenten vil komme til at betale lidt mere end de faktiske omkostninger for nogle engangsemballager og lidt mindre for andre engangsemballager. Gebyrerne fremgår af en gebyroversigt for a conto gebyrer, som vi sender til importøren eller producenten en gang om året. De kan også ses på vores hjemmeside Årlig rapportering Type 2S Importører og producenter, der har valgt Type 2S (Årlig rapportering), betaler a conto indsamlingsgebyr og a conto logistiskgebyr samt pant og fremstillingsomkostninger i forbindelse med køb af pantetiketter. Gebyrerne fremgår af en gebyroversigt for a conto gebyrer, som vi sender til importøren eller producenten en gang om året. Årlig rapportering Type 2S Rapporteringsnivau Kundegrupper /kunder Gebyrer Rapportering på GTIN-niveau Samlet salg i alt pr. kundegruppe*: Butikker**, herunder egne butikker Mellemhandlere Øvrige erhvervsdrivende*** Løbende a conto gebyrer Årlig opgørelse på faste gebyrer * Kundegrupper: Butikker mellemhandlere øvrige erhvervsdrivende ** Som eksempel på butikker kan nævnes dagligvarebutikker, men også boghandlere, kiosker og pizzeriaer, der sælger drikkevarer til take away. *** Som eksempel på Øvrige erhvervsdrivende kan nævnes kontorer, hoteller, restauranter, kantiner, catering og cafeer, der sælger eller udleverer drikkevarer til forbrug på stedet (ingen take away). Ved udgangen af hvert år opgør importøren eller producenten det samlede antal solgte engangsemballager med pantetiketter pr. kundegruppe. På baggrund af denne rapportering beregner Dansk Retursystem A/S om importøren eller producenten har betalt for meget eller for lidt i a conto gebyrer det pågældende kalenderår, baseret på faste gebyrer. Har importøren eller producenten betalt for meget, tilbagebetaler vi det overskydende beløb - og omvendt har importøren eller producenten betalt for lidt, opkræver vi det skyldige beløb. Importøren eller producenten skal rapportere på samtlige produkter med pantetiketter. Salget rapporteres på de enkelte GTIN (tidligere EAN-numre), og rapporteringen opdeles i samlet salg pr. kundegruppe: butikker, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende. Opdelingen er nødvendig af hensyn til korrekt beregning af gebyrer, da producenter og importører kun betaler logistikgebyrer for emballager, der sælges til butikker. Formatet for salgsrapporteringen gennem gås i kapitel 6. Frister for rapportering og betaling af gebyrer beskrives i kapitel 7. 6

7 3.4 4-ugers rapportering Type 3S Når importører og producenter vælger 4-ugers rapportering Type 3S, skal der rapporteres for samtlige engangsemballager med sekundær mærkning, som producenten eller importører har tilmeldt Dansk Retursystem A/S med sekundær mærkning. Importører eller producenter, der har valgt type 3S, betaler faste indsamlingsgebyrer og logistiskgebyrer. Det sker på grundlag af salgsrapporteringen for de enkelte rapporteringsperioder, og gebyrerne skal betales ca. 4 uger efter udløbet af den 4-ugers periode, der er rapporteret for. Gebyrerne fremgår af en gebyroversigt for faste gebyrer, som vi sender til importøren eller producenten en gang om året. Rapportering sker løbende af det samlede salg pr. GTIN pr. kunde (angivet ved navn). Rapporteringsniveau Kundegrupper /kunder Gebyrer 4-ugers rapportering Type 3S Rapportering på GTIN-niveau Samlet salg pr. kunde Faste gebyrer Formatet for salgsrapporteringen gennem gås i kapitel 6. Frister for rapportering og betaling af gebyrer beskrives i kapitel Rapporteringsperioder Ifølge pantbekendtgørelsen inddeles kalenderåret i 13 rapporteringsperioder af 4 uger. Disse benævnes R01-R13. Rapporteringsperioderne fastlægges for hvert år, og kan downloades på vores hjemmeside Importører og producenter, der rapporter hver 4. uge, rapporter salgsmængden for rapporteringsperioderne R01 til R13. Importører og producenter, der kun rapporterer salgsmængder en gang årligt, skal rapportere senest 1. februar. Med udgangspunkt i de rapporterede salgsmængder opkræver Dansk Retursystem A/S logistik- og indsamlingsgebyrer. Frister for aflevering af rapportering samt betaling af gebyrer gennemgås i kapitel Rapporteringsværktøjer Når importører og producenter vælger at rapportere, skal rapporteringen følge en fælles standard af hensyn til indlæsning og behandling af data. Dansk Retursystem A/S tilbyder de nødvendige værktøjer i form af en række Excel-skemaer, som den enkelte producent og importør kan udfylde. Af hensyn til sikkerheden for de konkurrencemæssigt følsomme salgstal anbefaler vi brug af et computerprogram, der kan bruges til kryptering af oplysningerne, inden de sendes via mail. Skemaer til brug for rapporteringen samt software til kryptering kan downloades på vores hjemmeside Læs mere om redskaber og formater i kapitel 4 og Producenters og importørers samarbejde med revisionsselskabet Dansk Retursystem A/S har indgået aftale med det uafhængige revisionsselskab, Revisionsinstituttet A/S, om håndteringen af de konkurrencefølsomme oplysninger om salgsmængder. Revisionsselskabets opgave er at sørge for, at Dansk Retursystem A/S kun modtager de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan opkræve logistik- og indsamlingsgebyrer. 7

8 Mere konkret består revisionsselskabets opgave i at sikre, at Dansk Retursystem A/S ikke får kendskab til, hvor meget producenter og importører sælger til deres enkelte kunder af hvert enkelt produkt, idet disse oplysninger betragtes som fortrolige. Ligeledes har revisionsselskabet til opgave at sikre, at producenter og importører ikke får kendskab til oplysninger om hinanden. Derfor fremgår det af pantbekendtgørelsen, at producenter og importører skal rapportere salgsmængder til Revisionsinstituttet A/S. Af de oplysninger Dansk Retursystem A/S via revisionsselskabet får adgang til, fremgår det alene, hvor meget producenten eller importøren totalt set har solgt af en enkelt salgsgruppe fordelt på kundegrupper. 4. Rapporteringsredskaber For at gøre rapporteringen så enkel som mulig for producenten eller importøren, tilbyder Dansk Retursystem A/S en række oplysninger og hjælpemidler. Når en ny producent eller importør tilmelder produkter/emballager til Dansk Retursystem A/S, tildeler vi producenten eller importøren et specifikt udbydernummer, der skal bruges ved rapportering af salgsmængder. Efter tilmelding af produkter/emballager, sender vi følgende: En liste over de passwords, der skal bruges i forbindelse med krypteringen En emballageliste På vores hjemmeside findes: Skabeloner til rapportering (excel-ark) Definition af de aktuelle rapporteringsperioder Software til kryptering af rapporteringsoplysninger Skabelonen til rapportering beskrives nærmere i kapitel 6. Emballageliste Emballagelisten indeholder oplysninger om, hvordan emballagerne er inddelt i salgsgrupper. Kundeportefølje Vi sender løbende en opdateret kundeportefølje som Excel-fil via . Kundeporteføljen indeholder en opdateret liste over de virksomheder, som Dansk Retursystem A/S kender. Hvis producentens eller importørens kunde ikke er angivet på listen, rapporteres kunden uden brug af DRS-kundenummer. I det omfang oplysningerne er kendt af Dansk Retursystem A/S, indeholder listen følgende oplysninger pr. kunde: Kundenummer hos Dansk Retursystem A/S (DRS-kundenummer) Kundenavn Adresse Postnr. og by CVR-nr. Oplysning om, hvorvidt kunden er tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S 8

9 5. Generelt om rapporteringsformater Rapporteringen skal følge den struktur, der er beskrevet i kapitel 6, afhængig af rapporteringsform. Rapporteringen skal afleveres som en semikolonsepareret fil. Som en hjælp til rapporteringen har vi udarbejdet nogle Excel-ark, der kan fungere som skabeloner for rapporteringen. Arkene findes på vores hjemmeside Det er naturligvis op til den enkelte importør og producent, om de vil gøre brug af vores skabeloner. Derimod skal formatet følges, for at vi kan modtage rapporteringsoplysningerne, jf. afsnit 6.1 og 6.2. For hver rapporteringsperiode skal producenter og importører aflevere en rapportering af salgsmængder for hvert parti pantbærende emballager, som producenten eller importøren har solgt. Ved rapportering af salg afhænger formatet af om der er tale om en årlig rapportering (Type 2S) eller detaljeret 4 ugers rapportering (Type 3S). I tilfælde af at nødvendige informationer mangler, eller at transaktionskode og udbydernummer eller lignende ikke stemmer overens, bliver rapporteringen afvist. I så fald skal producenten eller importøren korrigere datagrundlaget og fremsende det på ny. Rapportering af salgsmængder gennemgås i kapitel Identifikation Navnet på den fil, som indeholder rapporteringen af salgsmængder, skal indeholde producentens eller importørens navn, specifikation af at der er tale om salgsdata samt hvilken rapporteringsperiode filen dækker hvert led adskilt af en understregning: udbyder_salg_periode. Eksempel på filnavnet for en salgsrapportering: HansensBryghus_salg_2008R12" Ved årlige rapporteringer angives altid periode R Kryptering Vi anbefaler, at rapporteringsoplysningerne krypteres i Windows/ASCII/DOS-baseret CSV-format, inden de sendes. Det betyder, at vil man gemme de færdigudfyldte rapporteringsskemaer i Excel eller et lignende program, skal man vælge "Gem som" og derefter filtypen "CSV (semikolonsepareret). Herefter skal filen krypteres med den særlige tilsendte krypteringssoftware. 5.3 Rapportering af rettelser og tilføjelser Hvis ikke alle rapporteringer for en enkelt periode er medtaget i den første rapportering for en rapporteringsperiode, kan der altid afleveres en eller flere filer med tilføjelser. Filer med tilføjelser bedes mærket med et "T" (tillæg) for at lette Revisionsinstituttets og Dansk Retursystems indlæsning af data. For eksempel: "HansensBryghus_salg_2008R12_T". Rettelser til tidligere fremsendte data kan udover tillæg foretages på to måder: Omlevering (fremsendelse af ny fil for den samme periode) Kreditnota som medtages i efterfølgende periode. 6. Rapportering af salgsmængder Importørens eller producentens rapportering skal foretages af den ansvarlige ledelse eller ejer af virksomheden. Producenter og importører skal i den elektroniske rapportering give en række oplysninger. I tilfælde af at nødvendige informationer mangler, eller at transaktionskode og udbydernummer eller lignende ikke stemmer overens, kan Dansk Retursystems systemer ikke indlæse filerne. I så fald skal producenten eller importøren derfor korrigere datagrundlaget og fremsende det på ny. 9

10 Overordnet er formatet for rapportering af salgsmængder ens, men der er forskellige detaljeringsgrader. I det følgende beskriver vi konkret de oplysninger, som skal indgå i rapporteringen af salgsmængder ved årlig rapportering og 4 ugers rapportering. Som en hjælp i rapporteringen har vi udarbejdet nogle Excel-ark, der kan fungere som skabeloner for rapporteringen. Arkene findes på vores hjemmeside Salgsrapportering Type 2S årlig rapportering Importøren/producenten skal rapportere på samtlige produkter med pantetiketter. Salget rapporteres på de enkelte GTIN (tidligere EAN-numre) og rapporteringen opdeles i samlet salg pr. kundegruppe (butikker, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende). Opdelingen er nødvendig af hensyn til korrekt beregning af gebyrer. Rapporteringen skal sendes som semikolonsepareret fil (CSV-fil), se afsnit 5.2. Dansk Retursystem A/S kan levere et krypteringsprogram, hvis der er behov for det. Filen skal indeholde følgende informationer pr. GTIN (tidligere EAN-varenummer): Kolonne A B C D E P S T Feltnavn Transkode Udtræks-dato Udbyder- Periode Kundegruppemetode Pantmærknings- GTIN Antal nr (EANnr) Datatype UD1 ddmmyyyy Num(13) 200xRxx Num(13) P Num(13) Num(10) *Butikker , Mellemhandlere , Øvrige erhvervsdrivende (herunder kontorer, hoteller, restauranter, kantiner og catering) Med butikker forstås erhvervsdrivende, der markedsfører pantbelagte drikkevarer til forbrugere, med henblik på forbrug andetsteds, herunder mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer. Som eksempel på butikker kan nævnes dagligvarebutikker, men også boghandlere, kiosker og pizzeriaer, der sælger drikkevarer til take away. Med øvrig erhvervsdrivende forstås erhvervsdrivende, der sælger eller udleverer pantbelagte drikkevarer med henblik på forbrug på stedet fx kontorer, hoteller, restauranter, kantiner, catering og cafeer m.v. (uden take away). Producenten eller importøren kan vælge at lave en detaljeret rapportering på egne kunder, hvorefter salget opdeles mellem butikker og øvrige erhvervsdrivende. Hvis importøren eller producenten vælger dette, skal det ovenfor viste skema ikke bruges til rapporteringen. Derimod skal skemaet til detaljeret 4 ugers rapportering bruges se afsnit 6.2. A: Transkode: udfyldes altid med UD1 for importører og producenter B: Udtræksdato: Udtræksdato C: Udbydernr.: Det udbydernummer, som Dansk Retursystem A/S har tildelt pågældende producent eller importør jævnfør udbyderbeviset samt listen over udbydernumre D: Periode: År + R13 betegnelse for den årlige rapportering E: Kundegruppe: Butikker = Mellemhandlere = Øvrige erhvervsdrivende=

11 P: E/P/G: P angiver at der er tale om engangsemballage pantmærket med pantetiketter fra Dansk Retursystem A/S (Mærkningskategori M3 og M4). S: GTIN: Produktets GTIN (tidligere EAN-varenumme). Indeholder nummeret færre end 13 cifre, skal det skrives uden foranstillede nuller. T: Antal: Antal enheder. Enten pr. faktura pr. salgsgruppe pr. kilde eller pr. faktura pr. GTIN (tidligere EANvarenummer) pr. kilde. Ved kreditnotaer skal antallet anføres som negativt (med minustegn) Eksempel på årlig rapportering I nedenstående figur vises et eksempel på udfyldelse af skemaet. Producenten, med udbydernummer 9999, rapporterer et årligt salg i 2008 på 123 emballager til butikker. Transkode Kode for årligt salg af produkter med pantetiketter, altid UD1 Udtræksdato DRS Udbyder nr. Periode Kundegruppe P GTIN Antal 8 cifre 1-4 cifre X angiver Markedssegmen Altid P for Det nummer, der er Antal år t angivet ved 13- sekundær angivet på emballagetilmeldingsbeviset. solgte cifret nummer mærkning enheder UD R P Den deraf følgende rapporteringsfil består af en linje: UD1; ;9999;2008R13; ;P; ; Salgsrapportering Type 3S 4 ugers rapportering Importøren/producenten skal rapportere på samtlige produkter med pantetiketter. Salget rapporteres på de enkelte GTIN (tidligere EAN-numre) og rapporteringen opdeles i salg pr. kunde (angivet ved navn). Vi anbefaler, at rapporteringen sendes som semikolonsepareret fil (CSV-fil), jf. afsnit 7.2. Dansk Retursystem A/S tilbyder et krypteringsprogram, hvis der er behov for det. Det kan downloades på vores hjemmeside Filen skal indeholde følgende informationer: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdatkundenr Udbydernr Periode DRS- Kundenr Navn Datatype UD1 ddmmyyyy Num(13) 200xRxx Num(13) A/N(20) A/N(50) H I J K L M N O P Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr FakturaNr Pantmærkningsmetode A/N(50) A/N(50) A/N(50) Num(4) A/N(50) Num(8) Num(8) A/N(20) P Q R S T Kilde Salgsgruppe GTIN (EANnr) Antal Num(13) Num(2) Num(13) Num(10) A: Transkode: udfyldes altid med UD1 for importører og producenter B: Udtræksdato: Udtræksdato 11

12 C: Udbydernr.: Det udbydernummer, som Dansk Retursystem A/S har tildelt pågældende producent eller importør jævnfør udbyderbeviset samt listen over udbydernumre D: Periode: År + betegnelse for pågældende 4-ugersperiode i henhold til Dansk Retursystems specifikation E: DRS-kundenr: DRS-kundenummer. Udfyldes så vidt muligt med det nummer, som producentens eller importørens kunde har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S. Feltet skal udfyldes i salgsrapporteringen af særlige leverancer som for eksempel vareprøver, promotion m.v. Er dette felt udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde kolonne F-N. Udfyldes hvornår: Så vidt muligt F: Kundenr: Her oplyses det kundenummer, som producenten eller importøren har registeret kunden under. - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet G: Navn: Kundenavn hvis ikke DRS kundenummer er angivet H: Navn2: Evt. yderligere navn Udfyldes hvornår: Efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet I: Adresse: Gadenavn og nummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet J: Adresse2: Ekstra adressefelt Udfyldes hvornår: Efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet K: PostNr: Postnummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet L: BY: Bynavn - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet M: TlfNr: Telefonnummer Udfyldes hvornår: Så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet N: CVRNr: CVR-nummer Udfyldes hvornår: Så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet O: FakturaNr: Producentens eller importørens fakturanummer eller kreditnotanummer Udfyldes hvornår: Det er valgfrit om producenten eller importøren vil udfylde feltet ved rapportering af salg P: E/P/G: P angiver at der er tale om engangsemballage pantmærket med pantetiketter fra Dansk Retursystem A/S (Mærkningskategori M3 og M4). Q: Kilde: Mellemhandlere skal oplyse producentens eller importørens udbydernummer, det vil sige kilden for de varepartier, som salgsrapporteringen omhandler. Udfyldes hvornår: Aldrig R: Salgsgruppe: Salgsgruppe i henhold til bekendtgørelsen. Udfyldes kun for genpåfyldelig emballage jævnfør Kolonne P, Pantmærkningsmetode). Udfyldes hvornår: Udfyldes ikke S: GTIN: Produktets GTIN (tidligere EAN-varenumme).Indeholder nummeret færre end 13 cifre, skal det skrives uden foranstillede nuller. T: Antal: Antal enheder. Enten pr. faktura pr. salgsgruppe pr. kilde eller pr. faktura pr. GTIN (tidligere EANvarenummer) pr. kilde. Ved kreditnotaer skal antallet anføres som negativt (med minustegn). 12

13 6.2.1 Eksempel på 4 ugers rapportering Her følger et eksempel på rapportering af salgsmængder. En producent med Udbydernummeret 9999 rapporterer, at han i rapporteringsperiode har solgt 350 engangsemballager med pantetiketter til Olsens Bager i Svarre, 9800 Hjørring. Hans data ser sådan ud: UD R08 Blank ABC Olsens Bager Kolonne H I J K L M N Feltnavn Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode (fra producent) Udtræksdato Udbydernr Periode DRSkundenr Kundenr Navn Engangsemballage Engangsemballage v/fru Olsen Bygaden 55 Svarre 9800 Hjørring Kolonne O P Q R S T Feltnavn FakturaNr Pantmærkningsmetode Kilde Salgsgruppe GTIN Antal Engangsemballage G P Blank Blank Den deraf følgende rapporteringsfil vil bestå af en lang linje, der ser således ud: UD1; ;9999;2008R08;;ABC ;Olsens Bager;v/Fru Olsen;Bygaden 55;Svarre;9800; Hjørring; ; ;G ;P;;; ; Tidsfrister, opkrævning og rykkerprocedurer I dette kapitel beskrives de forskellige tidsfrister for rapportering af salgsmængder samt frister for betaling af logistik- og indsamlingsgebyrer, som Dansk Retursystem A/S fakturerer på baggrund af rapporteringerne. Rapporteringer af salgstal afleveres til Revisionsinstituttet A/S. Vi anbefaler, at rapporteringer krypteres, inden de sendes med . Rapportering af salgsmængder Revisionsinstituttet A/S Skagensgade Taastrup Mrk. Rapportering 7.1 Frister og procedurer for rapportering Importører og producenter, der rapporterer hver 4. uge, skal aflevere rapporteringen inden 14 dage efter udløbet af hver rapporteringsperiode. Importører og producenter, der kun rapporterer en gang årligt, skal aflevere rapporteringen inden 1. februar. Definition af perioderne fastlægges for hvert år og sendes til importører og producenter. De kan også downloades på vores hjemmeside 13

14 UGE 1 UGE 4 UGE 5 UGE 6 UGE 7 UGE 8 Rapporteringsperiode Bearbejdning af data hos producent eller importør Bearbejdning af data hos revisionsselskabet og Dansk Retursystem A/S Faktura Bankoverførsel Sidste frist for aflevering af rapportering Hvis Dansk Retursystem A/S ikke modtager 4 ugers rapporteringerne inden for de angivne tidsfrister, sender vi en rykker, hvorefter importøren eller producenten skal aflevere rapporteringen inden 8 dage. I tilfælde af at denne frist ikke overholdes, indberettes de manglende rapporteringer til Miljøstyrelsen med henblik på politianmeldelse, idet manglende rapportering er straffepålagt med bøde eller højere straf i henhold til pantbekendtgørelsens 125. Den årlige rapportering skal sendes til Revisionsinstituttet A/S inden 1. februar. Hvis Revisionsinstituttet A/S ikke modtager indberetningen rettidigt, rykker de for indberetningen, hvorefter importøren eller producenten har 10 dage til at få afleveret rapporteringen. Hvis den ikke afleveres inden for denne frist, anses producenten eller importøren at have ændret sit valg af rapportering til type 1S - Ingen rapportering. Behandling af salgstal: Inden for 5 dage skal revisionsselskabet behandle oplysningerne fra alle de tilmeldte producenter og importører og lave en beregning af sandsynligheden for oplysningernes korrekthed. Denne beregning skal identificere afvigelser i forhold til de forventede og sædvanlige rapporteringer fra producenter og importører. I tilfælde af afvigelser kontakter revisionsselskabet den aktuelle producent eller importør. Herefter har denne 5 dage til at nå en afklaring med revisionsselskabet. Sker det ikke, informerer revisionsselskabet Dansk Retursystem A/S om afvigelsen. Herefter kan revisionsselskabet anmode den pågældende producents eller importørs revisor om at gennemgå periodens faktureringer og baseret herpå afgive en erklæring til revisionsselskabet om periodens salgstal. Hvis ikke dette inden yderligere 14 dage resulterer i en afklaring, informerer revisionsselskabet Dansk Retursystem A/S herom, hvorefter vi tager stilling til, hvad der videre skal ske. 7.2 Procedurer for opkrævning og betaling gebyrer Som udgangspunkt behandler Revisionsinstituttet A/S de rapporterede salgstal inden 3 uger efter rapporteringsperiodens udløb og sender de summerede salgstal videre til Dansk Retursystem A/S. På baggrund af disse tal fakturerer Dansk Retursystem A/S logistik- og indsamlingsgebyrer med en betalingsfrist på 8 dage. Hvis betaling ikke finder sted inden for denne frist, sender vi en rykker med betalingsfrist på 8 dage. En rykker vil være pålagt et rykkergebyr på 100 kr. plus renter, svarende til 1,3 % pr. påbegyndt måned. Overholder producenten eller importøren ikke denne tidsfrist, gives sagen videre med henblik på inddrivelse gennem RKI Experian. Bemærk ved køb af pantetiketter, at producenter og importører, der har valgt en årlig rapportering mod a conto betaling for gebyrer, først får etiketterne udleveret, når gebyrerne er betalt. 14

15 8. Ordforklaringer Bekendtgørelsen Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 27. september 2010 om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer. Bekendtgørelsen beskriver retningslinjerne for drift af det danske pant- og retursystem. Se hele bekendtgørelsen på Butik Erhvervsdrivende, der markedsfører pantbelagte drikkevarer til forbrugere, med henblik på forbrug andetsteds, herunder mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer. EAN stregkode Et EAN stregkodesymbol benyttes til elektronisk identifikation af et produkts GTIN (tidligere EAN varenummer). Emballage Engangsemballage og genpåfyldelig emballage til pantbelagte drikkevarer (dog ikke fustager). Emballagetilmelding Tilmelding af importørers og producenters produkter til Dansk Retursystem A/S. Emballagetype Emballager til pantbelagte drikkevarer, der er fremstillet af samme materiale og som har samme volumen, ydre diameter, højde og form. Engangsemballage Emballage til pantbelagte drikkevarer, der af producenten eller importøren er tilmeldt Dansk Retursystem A/S som engangsemballage, eller som ikke er beregnet til genbrug ved genpåfyldning. GTIN (tidligere EAN-varenummer) Global Trade Item Number. Et nummer med 8 eller 13 cifre, der består af et GTIN præfiks (landekode), et virksomhedsreferencenummer, et varereferencenummer samt et kontrolciffer til identifikation af de enkelte varer. Et GTIN-12 (tidligere UPC-varenummer) kan anvendes i stedet for. Genpåfyldelig emballage Emballage til pantbelagte drikkevarer, der af producenten eller importøren er tilmeldt Dansk Retursystem A/S som genpåfyldelig emballage med de undtagelser, der følger af reglerne i pantbekendtgørelsen eller emballager, der i udformningen af emballagen er beregnet til genbrug ved genpåfyldning. Håndteringsgodtgørelse Den betaling for rensortering og klargøring af pantbelagte emballager, der ydes til butikker, der er tilmeldt Dansk Retursystem A/S. Importør Den, der indfører pantbelagte drikkevarer i emballage til Danmark med henblik på markedsføring i Danmark. Indsamlingsgebyr Et gebyr, der dækker de variable og faste omkostninger, der er forbundet med indsamling af én engangsemballagetype samt omkostninger i forbindelse med administration af pantafregning. Kryptering Systematisk forvrængning af oplysninger, så de kun er tilgængelige for rette vedkommende. Af hensyn til sikker overførsel af de konkurrencefølsomme oplysninger, skal producenter og importører sende deres 15

16 rapportering til Dansk Retursystem A/S via et revisionsselskab i krypteret form. Dansk Retursystem A/S leverer den nødvendige software til kryptering. Logistikgebyr Et gebyr, der dækker de variable og faste omkostninger, der er forbundet med emballager, som sælges, udleveres eller overdrages til butikker. Markedsføring Med markedsføring forstås enhver form for erhvervsmæssig anvendelse som f.eks. salg, udlevering, overdragelse eller udbud til salg herunder i en butik, på mobile lagre eller på festivaler, i auktionshuse, via internettet m.v. Mellemhandler Grossist eller anden, som ikke er en butik, og som markedsfører drikkevarer til butikker, distributører, returmodtagere eller andre mellemhandlere. Pantafregning Enhver, der markedsfører pantbelagte drikkevarer, skal opkræve pant for emballagen ved salg, udlevering eller overdragelse. Pantbelagte drikkevarer Med pantbelagte drikkevarer menes de drikkevarer, der indgår i det danske pant- og retursystem. Du kan se en detaljeret liste i bekendtgørelse nr af 27. september 2010, bilag 1 - se Overordnet set omfatter pantbelagte drikkevarer følgende produkter: Øl alkoholindhold over 0,5 % vol. Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) alkoholindhold på 0-0,5 % vol. Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) alkoholindhold under 10 % vol. Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol. Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade og iste m.v alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder. Pantmærke og pantkode Det danske pantmærke (pileformet logo) og pantkode er et registreret varemærke, der ejes af Dansk Retursystem A/S. Pantmærket skal være påført al engangsemballage til pantbelagte drikkevarer. Pantmærket viser, hvilken pantgruppe emballagen tilhører. Producent Den, der her i landet fremstiller eller tapper pantbelagte drikkevarer i emballage med henblik på markedsføring, jf. markedsføring. Rensortering Placering af tomme genpåfyldelige emballager i de tilhørende kasser eller bakker med samme flaskestørrelse til samme producent eller importør, til afhentning. Ved samme flaskestørrelse forstås en flaske af samme materiale og med samme volumen, ydre diameter og højde. Revisionsinstituttet A/S (RI) Det statsautoriserede revisionsselskab, som Dansk Retursystem A/S har indgået aftale med om modtagelse, opbevaring, bearbejdning og videregivelse af salgsoplysninger fra producenterne, importører, mellemhandlere og distributører. Salgsgruppe Gruppe af engangsemballager med drikkevarer, som er af samme materiale og med samme volumenindhold, der betales de samme gebyrer for gruppe af genpåfyldelige emballager, som tilhører samme returgruppe, der betales samme gebyrer for, eller gruppe af engangsemballager, som tilhører samme pantgruppe og er af samme materiale, der betales samme a conto gebyrer for. Øvrige erhvervsdrivende Øvrige erhvervsdrivende er virksomheder, der sælger eller udleverer pantbelagte drikkevarer til forbrug på stedet fx kontorer, hoteller, restauranter, kantiner, catering, cafeer m.v. (uden take away) 16

17 9. Skema til valg af rapporteringsform Producenter og importører, der sælger eller udleverer pantbelagte drikkevarer, skal rapportere salgs- og returmængder med henblik på opkrævning af pant og gebyrer samt udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker. Der vælges som udgangspunkt rapporteringsform for et år ad gangen for hhv. genpåfyldelige emballager, primært mærkede engangsemballager og sekundært mærkede engangsemballager. A. Er du producent eller importør af pantbelagte drikkevarer? Producent Importør B. Kontaktoplysninger Firmanavn Udbydernummer Kontaktperson CVR-nr. C. Valg af rapporteringsform for genpåfyldelige emballager valget gælder samtlige genpåfyldelige emballager, der er tilmeldt Dansk Retursystem A/S Type 1G Detaljeret 4 ugers rapportering af salgs og returmængder Type 2G Lempet 4 ugers salgsrapportering og valg af årlig eller 4 ugers rapportering af returmængder 4 ugers rapportering af returmængder Årlig rapportering af returmængder Type 3G Årlig rapportering af salgs- og returmængder mod betaling af rater Valget af rapporteringsform skal være gældende fra rapporteringsperiode nr. : R Bemærk type 2G og 3G kan kun vælges ved et årligt salg på mindre end 20 millioner genpåfyldelige emballager. D. Valg af rapporteringsform for primært mærkede engangsemballager valget gælder for samtlige primært mærkede engangsemballager, der er tilmeldt Dansk Retursystem A/S. Type 1P Detaljeret 4 ugers rapportering Type 2P Lempet 4 ugers rapportering Type 3P Årlig rapportering mod betaling af rater Samlet salg pr. kunde pr. GTIN Valget af rapporteringsform skal være gældende fra rapporteringsperiode nr. : R Rapporteringsniveau B Samlet salg uden angivelse af kundegruppe pr. pantgruppe pr. materialetype Rapporteringsniveau C Rapportering af samlet salg uden angivelse af kundegrupper med angivelse pr. volumen) pr. materialetype Rapporteringsniveau D Rapportering pr. kundegruppe pr. volumen pr. materiale Rapporteringsniveau B Samlet salg uden angivelse af kundegruppe pr. pantgruppe pr. materialetype Rapporteringsniveau C Rapportering af samlet salg uden angivelse af kundegrupper med angivelse pr. volumen pr. materialetype Rapporteringsniveau D Rapportering pr. kundegruppe pr. volumen pr. materiale Bemærk type 2P og 3P kan kun vælges ved et årligt salg på mindre end 2,5 millioner engangsemballager. E. Valg af rapporteringsform for sekundært mærkede engangsemballager valget gælder for samtlige sekundært mærkede engangsemballager, der er tilmeldt Dansk Retursystem A/S. Type 1S (uanset mængde) Ingen rapportering Type 2S (uanset mængde) Årlig rapportering Samlet salg pr. kundegruppe pr. GTIN Type 3S (uanset mængde) Detaljeret 4 ugers rapportering Samlet salg pr. kunde pr. GTIN Bemærk, hvis producenten eller importøren ikke vælger rapporteringsform for sekundært mærkede engangsemballager, anses det som valg af type 1S Ingen rapportering. H. Underskrift Undertegnede vælger de ovennævnte rapporteringsformer for pantbelagte emballager. Stempel Dato Navn (med blokbogstaver) Underskrift ansvarlig ledelse (stillingsfuldmagt) Send det udfyldte skema til: Dansk Retursystem A/S, Baldersbuen 1, 2640 Hedehusene, att. Økonomiafdelingen Fax

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Januar 2012 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Oktober 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter August 2016 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem November 2017 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter August 2016 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Primær mærkning M1 og M2

Primær mærkning M1 og M2 Primær mærkning M1 og M2 Mærkning ved direkte tryk på engangsemballagens materiale eller originale etiket Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager

Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32

Læs mere

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 Emballagetilmelding Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk 2 Indhold 1. Indledning...3 2.

Læs mere

Forskellige gebyrer og udgifter

Forskellige gebyrer og udgifter Faste gebyrer 2013 PRIS PÅ PANTETIKETTER 2013 (ekskl. moms) Pris pr. etiket Produktion af etiketter 9,0 øre Etiketters pantværdi Pant A = 80,0 øre Pant B = 120,0 øre Pant C = 240,0 øre Forskellige gebyrer

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1)

Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1) Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53, stk. 1-4, 53 a, stk.

Læs mere

Primær mærkning af engangsemballager

Primær mærkning af engangsemballager Primær mærkning af engangsemballager Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer April 2015 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) 25. november 2015.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) 25. november 2015. Lovtidende A 2015 25. november 2015. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 2, nr. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 31. januar 2014. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 31. januar 2014. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 31. januar 2014 27. januar 2014. Nr. 104. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 27. september 2010. Nr. 1129. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-4, 9 a, stk. 1-3,

Læs mere

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke I medfør af 9, 9 a, 9 c, stk. 2, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 51, 53, 53 a, 53 c, stk. 3, 55 c, 56, 67, 80, 88, stk. 3, og

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53, stk. 1-4, 53 a, stk.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 2, nr. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53,

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Primær mærkning med brug af krympeetiket

Primær mærkning med brug af krympeetiket Primær mærkning med brug af krympeetiket Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer Maj 2016 Primær mærkning med brug af krympeetiket Manual til importører og producenter af pantbelagte

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause Dagens program Gebyrer 2018 Emballageoplysninger Pause Hvad rører sig i markedet lige nu Dansk Retursystem har fået en CSR politik Strategi for udbydere 2018-2020 31.10.2017 Gebyr 2018 Dansk Retursystem

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen)

Læs mere

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er:

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er: NOTAT [Navn 1] [Navn 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Postnr.] [Postdistrikt] [Land] Jord & Affald J.nr. MST-7552-00026 Ref. thfri Den 17. november 2015 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Om Dansk Retursystem

Om Dansk Retursystem Om Dansk Retursystem Dansk Retursystem er en non-profit miljøvirksomhed. Vi driver det danske pantsystem, som hører til blandt verdens bedste. Hvert år afleverer danskerne over 1,1 milliard engangsflasker

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Bilag D Leverandørens rapportering til SKI. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Ttotalleverandører

Bilag D Leverandørens rapportering til SKI. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Ttotalleverandører Bilag D Leverandørens rapportering til SKI Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Ttotalleverandører Fødevarer og drikkevarer - Ttotalleverandører A. SKI s andel Minimumskrav (Procesbeskrivelse) 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) 2012/1 LSF 178 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7552-00003 Fremsat den 12. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser 2008/1 BSF 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2009 af Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF),

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler 1. Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen? Ja, du har pligt til at medvirke til sagens oplysning. Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt. Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant

Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt. Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant 1 Dansk Retursystem A/S arbejder for en renere natur Et privat selskab, der ejes af bryggerierne Drives på

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur 4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur Du kan gøre indsigelse, hvis du har betalt varen/ydelsen med Dankort og du har udnyttet din lovbestemte fortrydelsesret

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S og DYT Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber nye råstoffer Vi gør brugte flasker og dåser til råstoffer for nye fødevareemballager Vi sørger for

Læs mere

DELTAGERKONTRAKT MELLEM

DELTAGERKONTRAKT MELLEM DELTAGERKONTRAKT MELLEM 1. Lyskildebranchens WEEE Forening (herefter kaldet LWF ) med hjemstedsadresse. Korskildelund 6, 2670 Greve, ved nærværende aftale repræsenteret af Jan Bielefeldt i sin egenskab

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Til interesserede. Den 31. marts 2012. Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand

Til interesserede. Den 31. marts 2012. Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand Til interesserede Den 31. marts 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for sommerhusene ved

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Lichen Sclerosus Foreningen behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der

Læs mere

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere