Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com Case 4: Velux Case 5: Migatronic Case 6: Hungry.dk Case 7: Boliga

3 CASE 1: GEOMATIC 1.1. Om geomatic Geomatic blev stiftet i 2002 og er en specialiseret data- og analysevirksomhed, der udbyder data, analyse og rådgivning til virksomheder, der ønsker at blive bedre til at forstå og udnytte deres marked. Geomatic har specialiseret sig i at bruge og kombinere forskellige typer af data med henblik på at give kunderne et dybt og faktabaseret indblik i markedet. Geomatic har især frem til i dag fokuseret på løsninger inden for følgende områder; Rådgivning og analyse vedrørende segmenteret markedsføring over for forbrugere. Bedre værktøjer til kredit- og risikovurderinger inden for bl.a. finans- og forsikringsområdet. Bedre planlægning af fx busruter, placering af kommunale institutioner, mv. (gennem indsigt i befolkningssammensætning og brugeradfærd i bestemte geografiske områder). Forretningsgrundlaget er en særlig klassifikation af danskerne, der viser hvilke typer af mennesker (alder, indkomst, forbrugsmønstre, adfærd, mv.), der bor i forskellige geografiske områder af landet. Denne klassifikation kan kombineret med fx kundedata fra den enkelte virksomhed bruges til at øge kvaliteten af fx markedsføring, kreditvurderinger, mv. Klassifikationen er udviklet ved at kombinere ejendomsdata (OIS), Gallups årlige survey Index Danmark 1 og en lang række demografiske data fra Danmarks Statistik om befolkningen (fx alder, indkomst, forbrug, etc.). Det giver mulighed for at udarbejde profiler af borgerne i geografiske områder i Danmark ned til nogle få hundrede kvadratmeter. Herudover har Geomatic specialiseret sig i omfattende datamining analyser (baseret på egenudviklet software). De vigtigste kunder er større virksomheder inden for finans/forsikring, trykte medier, automobilbranchen, energisektoren, detailhandel og offentlige virksomheder. Hertil kommer Post Danmark. Virksomheden er på ti år vokset til 20 ansatte og er i fortsat vækst. Samtidig har virksomheden en solid og stigende indtjening. Geomatic tilbyder forskellige løsninger, der spænder fra salg af rådata eller forarbejdede rådata til konsulentydelser. Virksomheden har endvidere udviklet et onlinesystem, som kunderne på licensvilkår selv kan bruge til at hente data og gennemføre mindre analyseopgave (baseret på simple online analyseværktøjer udviklet af Geomatic). Virksomheden har en meget specialiseret kompetenceprofil, hvor medarbejderne enten er specialister inden for programmering eller dataanalyse. Medarbejderne er datamatikere, dataloger, matematikere og økonomer. De fleste har en uddannelsesmæssig baggrund, hvor de har 1 Der indeholder en lang række oplysninger om befolkningens adfærd, forbrugsvaner, mv. 3

4 specialiseret sig i enten avanceret programmering eller analyse og fortolkning af store og komplekse datamængder. Mål og strategi Inden for sine nuværende forretningsområder er Geomatic relativt godt kendt i Danmark blandt større virksomheder, som virksomheden har valgt at fokusere på. Ledelsen vurderer derfor, at vækstmulighederne på det danske marked er begrænsede. Næste skridt i virksomhedens udvikling bliver at etablere sig i andre lande. Det kortsigtede mål er at etablere Geomatic i Norge og Sverige Udvikling i Geomatic s dataanvendelse Virksomheden er oprettet som en avanceret dat virksomhed og har fra starten anvendt og kombineret en lang række datakilder. Hvor virksomheden i de første 5-7 år primært fokuserede på dataindsamling, analyse og rådgivning rettet mod direct markering, har den i dag fokus på en bredere vifte af forretningsområder. Fx er analyse og konsulentbistand inden for kredit- og risikovurderinger blevet et betydeligt forretningsområde. Her kombinerer Geomatic sine eksisterende demografiske datakilder med kundernes egne kundedata og en række andre relevante datakilder (fx vedrørende profiler af gode/dårlige betaler). Det giver mulighed for at vurdere risici i forhold til forskellige typer af kunder med afsæt i et avanceret datagrundlag (fx risici i forhold til arbejdsløshed, manglende betalingsvilje, mv.). Geomatic har også udviklet en prisfastsættelsesmodel for ejendomsmarkedet, som mæglerbranchen kan bruge til at fastlægge priser på boliger baseret på aktuelle data om prisudvikling, priser på lignende boliger, mv. Det største spring i Geomatics dataanvendelse er dog brug af ustrukturerede data fra Facebook og Google. Geomatic begyndte omkring 2010 at fokusere på, hvordan data fra sociale medier kan bruges til yderligere at øge effekterne af deres analyser og rådgivning inden for specielt direct marketing. Anvendelse af data fra sociale medier betyder først og fremmest, at datas karakter ændrer sig. Vi er som dataanalytikere vant til at arbejde med tal og tidsserier baseret på kvantitative data. Det nye er, at vi skal arbejde med tekstmining og analysere komplekse sammenhænge baseret på folks adfærd og kommunikation på internettet med henblik på at tegne en profil af mennesker. Det kræver nye kompetencer og metoder og nye tilgange til at koble online data med fysiske data. Her kan man virkelig tale om big data. Lars Groth, chefkonsulent, Geomatic Geomatic har således over de seneste par år arbejdet på at udvikle metoder til at koble ustrukturerede data fra sociale medier med den geografiske identitet af befolkningen, som er 4

5 indeholdt i virksomhedens klassifikationssystem. Målet er at bruge informationen fra de sociale medier til at yde endnu bedre rådgivning vedr. segmenteret markedsføring, risikovurderinger, mv. Geomatic fremhæver blandt andet, at data fra sociale medier kan bruges til at kortlægge, om potentielle låntagere eller forsikringstagere udviser såkaldt hasarderet adfærd. Eller til at kortlægge, hvordan forskellige typer af kunder bruger nettet og kommer ind på virksomhedernes egne hjemmesider (hvilket igen skaber mulighed for at målrette online markedsføringen på fx Google og Facebook). Geomatic opbevarer alle data på egen server. Virksomheden har ikke et overblik over sit samlede dataforbrug og ser ikke dataopbevaring og datalagring som en udfordring Gevinster ved big data Virksomhedens vækst er i høj grad baseret på en big data strategi og den er således et eksempel på, at udviklingen inden for big data giver grundlag for etablering af specialiserede data- og analysevirksomheder. Samtidig er Geomatic et eksempel på, at udbuddet af specialiserede og kompetente rådgivningsvirksomheder inden for big data og dataanalyse kan have stor betydning for vækst og produktivitet i andre virksomheder. Geomatic fremhæver en række eksempler på dette: Geomatic har hjulpet en internetbaseret udbyder af naturmedicin (på abonnementsform) til at reducere andelen af dårlige betalere fra 20 procent til tre procent. Geomatic har hjulpet flere virksomheder inden for forsikringsbranchen til at øge effekterne af deres telemarketing kampagner til privatkunder. Der er eksempler på, at succesraten er øget fra 0,5 procent til 1,5 procent gennem dels bedre udvælgelse af potentielle kunder, dels en mere skræddersyet tilgang til salg af forsikringer gennem analyser af forskellige befolkningsgruppers forsikringsbehov og - interesse. Geomatic har hjulpet detailhandelsvirksomheder og Post Danmark til en målrettet omdeling af reklamer til hustande. Et nyligt eksempel er en detailhandelsvirksomhed, der gennem en kombineret analyse af deres kundeprofil og befolkningssammensætningen i det geografiske nærområde reducerede deres reklameforbrug med 15 procent og samtidig øgede salget med 12 procent Konsekvenser af big data Geomatic er som nævnt etableret som databaseret virksomhed, og de har derfor ikke selv erfaring med at tilpasse organisation og processer til databaserede forretningsmodeller. Geomatic påpeger, at de hos kunderne kan opleve en træghed og modstand i dele af organisationen i ft. at basere beslutninger på avancerede dataanalyser. Geomatics kunder er dog typisk topledelser, 5

6 der har besluttet sig for at investere i bedre dataanalyse som grundlag for at styrke indtjening, produktivitet, mv. Derfor opleves trægheden ofte lidt længere nede i organisationen. Jeg har en gang prøvet at være til et møde, hvor marketingchefen gik. Han blev sur over, at det vi faktisk sagde var, at alt han havde lavet var forkert. Det er hvad, der sker, når der kommer tal på det. Udfordringen er ofte, at traditionelle markedsundersøgelser er biased, fordi kun de loyale kunder svarer. Databaserede analyser giver et bedre beslutningsgrundlag blandt andet fordi engangskunder også kommer med. Chefkonsulent Lars Groth, Geomatic 1.5. Centrale barrierer og udfordringer De største tekniske udfordringer for Geomatic har været at finde løsninger til at koble strukturerede og ustrukturerede data sammen. Geomatic har fx haft et behov for at koble profiler på fx Facebook med deres klassifikationssystem (i.e. matrikelnummer fra ejendomsdata). Der findes ikke en simpel plug and play løsning, da der ikke i udgangspunktet er et fysisk omdrejningspunkt knyttet til data fra de sociale medier. Vi har derfor brugt en del tid på at udvikle løsninger til at identificere fysiske adresser knyttet til folks profiler på de sociale medier. Chefkonsulent Lars Groth, Geomatic Herudover fremhæver Geomatic særlige udfordringer knyttet til at arbejde med tekstmining det vil sige at finde strukturer i kvalitative data på de sociale medier. Virksomheden fremhæver fx det forhold, at datamatikere og matematikere er uddannede til at analysere og fortolke tal: Vi udspringer af fysisk verden. Der mangler således i høj grad erfaringer og kompetencer hos analytikere i at arbejde med og finde strukturer i store mængder af kvalitative data Rammebetingelser Geomatic fremhæver fire typer af rammebetingelser som værende af betydning for udbredelse og effekter af big data regulering, uddannelse af dataanalytikere, datapriser samt reduktion af startup omkostninger. Regulering Det er ifølge Geomatic for uklart, hvad man må og ikke må på forskellige områder i forhold til at anvende personrelaterede data (disaggregeret anvendelse af ejendomsdata nævnes som et eksempel). Geomatic finder det vigtigt, at der er klare retningslinjer for anvendelse af persondata. Det fremhæves fx som et problem, at uklare retningslinjer kan få nogle til at gå for langt i forsøget på at teste grænserne, hvilket kan føre til uheldige sager og modstand mod brug af persondata i befolkningen. 6

7 Uddannelse: Geomatic har en kompetent medarbejdergruppe. Men virksomheden vurderer, at stor vækst på det danske marked ville kræve rekruttering fra udlandet. Geomatic vurderer, at der er en stigende mangel på matematikere, økonomer og datamatikere, der er dygtige nok til at programmere og analysere data. De dygtige dataanalytikere tjener ofte mere end deres chefkollegaer i de virksomheder, vi samarbejder med. Det afspejler udfordringerne knyttet til at rekruttere dygtige analytikere, der kan arbejde med store datamængder. Chefkonsulent Lars Groth, Geomatic Datapriser Geomatic fremhæver, at det er dyrt at købe data fra Danmarks Statistik. Det betyder reelt en mindre eksperimenterende tilgang til brug af data; Man skal ligge et betydeligt beløb allerede inden, at man kender værdien af at bruge de pågældende data. Det betyder, at vi ikke er så eksperimenterende med at afprøve nye data, som vi kunne være. Problemet er jo, at man sjældent på forhånd ved, om data er anvendelige, og om de giver øget værdi for kunden. Reduktion af start-up omkostninger Der er betydelige start-up omkostninger for SMVer forbundet med at engagere sig i big data. Det kræver ofte ansættelse af en analytiker, indkøb af data, indkøb af software, betydelige ressourcer forbundet med analysearbejde og håndtering af egne data, mv. En af udfordringerne er, at man ikke på forhånd ved, hvad effekterne vil være. Måske får man bare bekræftet, at det man gør, er det rigtige. Startomkostningerne er høje, og så får man endda kun måske et resultat, der kan forbedre forretningen. Geomatic peger på en voucherordning til konsulentbistand eller midlertidige tilskud til ansættelse af analytikere som muligheder. 7

8 CASE 2: HAPTI.CO 2.1. Om Hapti.co Hapti.co blev etableret i oktober 2010 og er en online computerspilvirksomhed, som specialiserer sig i udvikling af digitale produkter i spilbranchen. Hapti.co har 24 medarbejdere Hapti.co udvikler og udbyder gratis spil via to forskellige forretningsmodeller: 1) Den reklamefinansierede Coreonline 2) Den nye Gameglobe, hvor brugerne tilbydes direkte og gratis adgang til et browser baseret bygge-spil med indlejrede tilkøbs-optioner. Og hvor man kan udvikle egne spil og spille andre brugeres spil. Hvor den førstnævnte er en reklamefinansieret gratisydelse, er den sidstnævnte en såkaldt pay-forfree forretningsmodel, der tilbyder alle gratis adgang til spillet, og hvor indtægterne kommer fra, at brugerne undervejs i spillet bliver tilbudt merkøbsoptioner på strategiske tidspunkter fx udstyr, biler, bedre våben etc. Af den store mængde brugere finansierer en mindre gruppe af særligt interesserede og betalende brugere Gameglobe. I tillæg hertil efterlader alle spillere et data-aftryk af deres adfærd på nettet, som kan analyseres og bruges til videre produktudvikling og marketing. Udover at afgive data til Hapti.co ved brug af virksomhedens Facebook medierede spil, afgiver brugerne endvidere data i form af brugerprofiler (køn, alder, lokation, interesser, venner med særlige interesser m.v.). Computerspilbranchen er præget af hård, global konkurrence. Hapti.co søger at differentiere sig fra konkurrenterne ved hurtigt at reagere på brugerbehov og brugeradfærd gennem avancerede dataanalyser. Når virksomheden præsenterer et nyt spil gennem online markedsføring, vil der være i startfasen være en stor indledende interesse og trafik. Derfor består en stor del af virksomhedens strategi og arbejde i at kortlægge faktorer, der i startfasen får folk til at vælge tilkøbsoptioner hvilket der kan måles på, mens udviklingen udspiller sig i real tid. Hapti.co fokuserer i stigende grad på at finde sammenhænge mellem frafald og bestemte sekvenser i spillene: Er de fx for svære eller kedelige? Skal der indføres hjælpeguides? Hapti kan aktivt måle, hvor og hvornår den enkelte bruger forlader det browserbaserede spil. Og virksomheden kan måle på under hvilke omstændigheder, at brugerne er mest tilbøjelige til at købe tilkøbsydelser. Hapti måler med andre ord på brugernes adfærd, og dette kan holdes sammen med spillets forløb og data om brugernes profil (køn, alder, mm.). 8

9 Hapti.co bruger blandt andet data til at udvikle profiler for deres mange forskelligartede brugergrupper og til at analysere de enkelte gruppers anvendelse af spillene. Dette skaber grundlag for videre produktudvikling og markedsføring gennem fx retargeting på individniveau, hvor en eksisterende bruger automatisk tilbydes specielle tilkøbsoptioner, som udløses på bestemte tidspunkter i spillet afhængig af brugerens tidligere købsmønster Udvikling i virksomhedens dataanvendelse Hapti.co gør brug af følgende datakilder: Egne data om brugernes reaktionskurve i spillene. Egne kundedata (historik for tilkøb i spil, spørgeundersøgelser mm.). Brugerdata fra Facebook (købte reklamekampagner.) Markedsdata fra spilindustrien fra brancheorganisationer m.fl. (fx generel statistik om produktsalg, produktforældelse, efterspørgselstrends). Dataomfanget i Hapti.co analytiske arbejde er steget betydeligt i takt med, at flere og flere brugere benytter sig af adgangen til gratis spil. I takt med at dataomfanget stiger, oplever virksomheden tilsvarende, at dens proceshastighed falder at finde sammenhænge i de forskellige og undertiden ustrukturerede datamængder er tidskrævende. Derfor arbejder Hapti.co med en model, hvor man hurtigt for hvert spil identificerer nogle få vigtige målepunkter, såkaldte Key Performance Indicators (KPI), som giver en hurtig indsigt i brugeradfærden: Hvor i spillet sidder folk fast, hvor falder de fra, osv.? Hapti.co indsamler data ved hjælp af en kombination af kommercielle softwareløsninger og selvudviklet software. Dette er ifølge Hapti.co en typisk model for spilselskaber, og i fremtiden vil de tilkøbte teknologiske løsninger ifølge Hapti.co være så gode, at de kan rumme alle virksomheders behov. Hapti.co lagrede oprindeligt deres data på egen server, men virksomheden anvender nu Amazon i Irland Gevinster ved big data Avanceret dataanvendelse giver først og fremmest Hapti.co redskaber til at forstå kundernes adfærd og behov. Dataanalyse opleves som en central konkurrenceparameter i hele branchen, der ifølge Hapti.co præges af en stadigt tiltagende dataanvendelse: Hvis du ikke anvender big data i din markedsføring og produktudvikling, overhales du af dem, der gør. Hapti.co vurderer, at online spilbranchen samlet set er first mover inden for datadrevne forretningsudvikling i Danmark. Branchen tilbyder et stort udbud af underholdningsprodukter med kortlivet nyhedsværdi, hvor kunderne hurtigt mister interesse og frit og kvit hopper fra et produkt til 9

10 det næste. Ifølge Hapti.co kræver dette, at der ikke alene skal udvikles nye produkter i et højt tempo udviklingen skal også målrettes ændringer i kundernes præferencer. Disse hurtige markedsskift er ifølge Hapti.co umulige at foregribe uden dataanvendelse. Hapti.co arbejder ikke for hvert spil med datamængder, der i sig selv presser virksomhedens processeringskapacitet, men hastigheden hvormed data analyseres og omsættes til konkret indsigt, produktudvikling og markedsføring, er en fundamental udfordring for Hapti.co. Evnen til hurtigt at uddrage den rette indsigt om brugerne og produkterne fra de rette udsnit af datamaterialet er således den vigtigste konkurrenceparameter i branchen. Det samme gælder beslutninger om at inddrage nye datakilder i analysearbejdet. Det handler alt sammen om at finde brugbare sammenhænge i datavældet. At vælge til og fra. Vi kan i princippet tilføje data om nye parametre, som ingen konkurrenter anvender, men det vigtige spørgsmål er, om det skaber en ekstra værdi for os til den rette tid? Game Director, Rune Vendler, Hapti.co 2.4. Konsekvenser af big data Den stærke fokus i branchen på hurtig, datadreven produktudvikling indebærer, at Hapti.co har udviklet en meget flad struktur, hvor ledelsesbeslutninger skal kunne træffes hurtigt på baggrund af den løbende dataanalyse. Virksomheden er endvidere organiseret i tværfaglige teams, hvor dataanalyse, spiludvikling og markedsføring er integreret. På medarbejdersiden betyder den datadrevne forretningsudvikling i Hapti.co, at de bærende udviklingsmedarbejdere skal besidde kompetencer inden for både dataanvendelse, forretningsudvikling og samtidigt have erfaring fra spilindustrien. Det betyder for Hapti.co, at rekrutteringen sker internationalt, og at der generelt er meget hård konkurrence om at rekruttere personer med spidskompetencer Centrale barrierer og udfordringer De største udfordringer er for Hapti.co er knyttet til en uklar lovgivning om dataindsamling og anvendelse. 10

11 Hapti.co vurderer, at der globalt hersker en uklar lovgivning vedrørende rammerne for virksomheders indsamling, brug og salg af data. Der er ifølge Hapti.co generelt uklare regler og store forskelle på, hvordan man sanktionerer i de enkelte lande. I nogle lande har lokale myndigheder reageret voldsomt på uhensigtsmæssige enkeltsager med akutte og uigennemtænkte lovindgreb. Hapti.co angiver på den danske cookie-lovgivning som et eksempel på uhensigtsmæssig regulering. Hapti.co anerkender, at formålet med loven er forbrugerbeskyttelse, men hvis virksomhederne skal leve op til lovgivningen, vil brugerne blive udsat for en generende mængde af tilladelsesindsamlinger eller udelukkelse fra sites som vil forringe brugerens brugsoplevelse. Da virksomhederne ifølge Hapti.co i øvrigt indsamler data med blandt andet værdiforøgelse for brugeren for øje, anlægger lovgivningen et noget ensidigt perspektiv på brugerinteresser. Fortolkningspraksis af international og national datalovgivning kan endvidere variere meget fra land til land. For virksomhederne med globalt virke, kan det ifølge være en udfordring at navigere i Ønsker til forbedringer i rammebetingelserne Hapti.co fremhæver to typer af rammebetingelser, som har betydning for virksomhedens videre dataanvendelse: Adgangen til kompetente medarbejdere samt en klar og internationalt enslydende lovgivning vedrørende brug af data om kunderne og deres internetadfærd. Uddannelse og kompetencer Ifølge Hapti.co er udfordringen dobbelt. På den ene side vil der blive en generel mangel på folk med forståelse for både data og forretningsudvikling. Dette kan give et generelt pres på uddannelsesinstitutionerne for at levere nye typer af datauddannelser, der ikke ensidigt fokuserer på den rent tekniske side af big data men også på den forretningsmæssige. På den anden side er Hapti.co s behov ved nyansættelser så specifikt møntet på online gaming og en forståelse af både spiludvikling, forretningsmodeller, marketing, data-korrelationer mv., at de efterspurgte nichekompetencer næppe vil kunne leveres af uddannelsesindsatser alene. Rekrutteringen af de rette medarbejdere er derfor en udfordring for virksomheden, der i høj grad er afhængig af at kunne rekruttere internationalt for at finde de rette kompetencer. Et øget udbud af nyuddannede med tværfaglig dataforståelse og forretningsforståelse vil ifølge Hapti.co mindske rekrutteringsudfordringerne. Regulering af dataanvendelse, fortolkningspraksis og slutbruger-uddannelse: Hapti.co ønsker en hensigtsmæssig regulering af virksomheders indsamling og brug af data. Branchen opererer internationalt, og forskellige nationale lovgivninger på området vil være en klar hæmsko. Specifikke dansk erhvervspolitiske initiativer kunne således være; At sikre en internationalt afstemt dansk lovgivning samt at bistå danske virksomheder med fortløbende opdateringer og klar vejledning om dansk og international fortolkningspraksis vedr. lovgivning om dataanvendelse. Uddannelseskampagner rettet mod privatpersoner om datapraksis på nettet. 11

12 Disclaimers og cookie-lovgivning kan tage dig et stykke af vejen, men hvis man ønsker at nå i mål, bør man i sidste ende snarere uddanne slutbrugerne i netadfærd, datapolitik og vilkår for brug af gratisydelser. Game Director, Rune Vendler, Hapti.co 12

13 CASE 3: SAXO.COM 3.1. Om SAXO.com SAXO.com er Danmarks første og største internetboghandel. Virksomheden blev stiftet i 2001 og har siden haft uafbrudt vækst. SAXO.com havde i 2012 en omsætning på ca. 193 mio. kr., og virksomheden har ca. 40 medarbejdere. SAXO.com er kendt som en af Danmarks mest innovative internetbutikker og vandt blandt andet juryens specialpris under e-handelsprisen i Virksomhedens forretningsmodel er dog under stadig forandring og har i de seneste år ikke mindst været præget af en ambition om at udnytte de muligheder, som følger af digitaliseringen. E-bøger, lydbøger og andre digitale produkter udgør i dag ca. ti procent af SAXO.com s omsætning mod fem procent på det øvrige danske bogmarked. SAXO.com s vurdering er, at markedet for digitale bogprodukter vil vokse kraftigt. Digitaliseringen betyder endvidere, at den traditionelle, lineære værdikæde i branchen (forfatter forlag detailhandel) er under opbrud. I dag giver digitale platforme muligheder for selvudgivelser, ligesom de åbner for nye relationer mellem udgivere og læsere. Eksempelvis i form af blogs, feedback på bøger og bogudkast, debatfora, mv. SAXO.com har en strategi om at være de førende i markedet til at udnytte digitaliseringen. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at virksomheden; har etableret platformen Saxo Publish, hvor forfattere selv kan udgive deres (digitale) bøger, beholde rettighederne og opnå 70 procent af fortjenesten på digitale produkter. tidligt har satset på at sælge digitalt undervisningsmateriale og indgår i et tæt partnerskab med mange forfattere til undervisningsmateriale. indgår i en række digitaliseringsprojekter med offentlige myndigheder, herunder biblioteker. er begyndt at eksperimentere med at etablere digitale fællesskaber, hvor den enkelte forfatter kan samle et hold af testlæsere, der kan fungere som uformelle eksperter og give feedback på udkast til bøger eller fx dele af undervisningsmateriale. Samtidig ser virksomheden intelligent dataanvendelse som et afgørende konkurrenceparameter. SAXO.com har den grundlæggende opfattelse, at databaseret forretningsudvikling bliver afgørende for at tjene penge og positionere sig i branchen i de kommende år. SAXO.com er således på vej til at udvikle sig fra en traditionel internethandelsvirksomhed til en datadreven virksomhed, hvor opsamling, analyse og anvendelse af data bliver virksomhedens vigtigste konkurrenceparameter. SAXO.com er organiseret i en salgs- og marketing afdeling, en it-afdeling, en driftsafdeling bestående af logistik, kundeservice og bogholderi/økonomi samt en afdeling for forretningsudvikling. Den overvejende del af medarbejderne (udover administrativt personale) er specialister inden for online salg/marketing samt it. Dataarbejdet er i dag organiseret på tværs af organisationen med en 13

14 matematiker i salg- og marketing afdelingen, en datamanager i drift/logistik samt en databaseansvarlig i it-afdelingen Udvikling i SAXO.COM s dataanvendelse SAXO.com s største datakilde er de data, der genereres af trafikken og salget på virksomhedens hjemmeside. Trafik og online salg giver til sammen en stor mængde af data om kunder og marked, som SAXO.com bruger til at målrette sin markedsføring. Dette gøres ved at supplere SAXO.com s egne data med demografiske data om bl.a. kundernes indkomst, løn, husstand, alder og geografiske lokalisering (der hentes fra User Report, der opsamler data på nettet). Virksomhedens datastrategi har frem til i dag således især fokuseret på segmenteret og personificeret markedsføring. Herudover bruger den trafikdata på nettet til at prioritere og evaluere brugen af digitale markedsføringskanaler. Konkret har virksomhedens brugt dataanalyser på følgende områder: Prioritering af markedsføring på kunder og kundegrupper (fx efter indkomst, alder, lokalisering), som virksomheden tjener penge på. Personaliseret markedsføring fx i form af o såkaldte trigger mails til kunder vedrørende kommende udgivelser inden for emner, genrer og forfattere, som kunderne tidligere har vist interesse for. o forslag på hjemmesiden til andre bøger, når en bog lægges i indkøbskurven (baseret på en anbefalingsalgoritme, der beregner, hvilke andre bøger købere af den pågældende med størst sandsynlighed også vil købe). Målretning af markedsføring i forhold til typiske bogkøbsmønstre efter folks uddannelse, bopæl, alder, mv. Fastlæggelse af kanalstrategier gennem analyser af trafik til hjemmesiden, hvor det kortlægges hvilke annonceringer og markedsføringskanaler, der virker bedst. Herudover bruger SAXO.com s sine data til prognoser over salget på bestemte dage og i bestemte perioder. Prognoser bruges blandt andet til at evaluere salget og lager- og logistikstyring. Virksomheden har som ambition at blive endnu bedre til at bruge og analysere sine data. Ansættelsen af en matematiker i 2013 er et bevidst led i en strategi om at gennemføre eksplorative, statistiske analyser af virksomhedens data med henblik på at finde mønstre i bogforbruget, som kan bruges til yderligere at målrette markedsføringen. 14

15 Det er et mantra for Saxo at samle så meget data ind som muligt og lagre det, uden at vi nødvendigvis præcist ved, hvad det skal bruges til. Vi behøver ikke at have et brugsscenarie for data. Vi skal nok finde det på eller andet tidspunkt. Vi har så mange kunder og så mange besøgende, at der bliver aggregeret data i en mængde, som uden tvivl kan bruges forretningsmæssigt og til at analysere sammenhænge og mønstre i folks forbrug, som vi kan udnytte i vores salg. Jørgen Balle Olsen, direktør og stifter, SAXO.com I de kommende år forventer SAXO.com yderligere at udvikle sin profil som datadrevet virksomhed. Forventningen er, at bogpriserne vil falde betydeligt i takt med digitaliseringen, og at det derfor i høj grad bliver data vedr. produktet, som branchen kommer til at konkurrere på. Ikke mindst har SAXO.com en forventning om at satse mere på at udvikle fællesskaber, hvor forfattere og læsere knyttes tættere sammen, og hvor der kan skabes nye produkter og funktioner. Jo mere forfatteren kender sine kunder, og jo tættere vi kan bringe dem på hinanden, jo mere værdi kan vi skabe for både forfatter og læser. Vi kommer til at konkurrere på at skabe information omkring produktet og på den måde give bogen merværdi. Det kan være i form af testpaneler, blogindlæg, diskussionsgrupper og muligheder for at trække på forfatteren i andre sammenhænge. Saxo sitet går mere og mere imod at blive en social platform. Det vil sige et sted, hvor alle kan snakke med alle og diskutere tingene. Hvis vi skaber communitiet for den enkelte forfatter, giver vi dem også større mulighed for at sælge Jørgen Balle Olsen, direktør og stifter, SAXO.com Herudover forventer SAXO.com at udvikle sin profil som datadreven virksomhed på følgende områder: Analyser af anvendelsen af digitale produkter, herunder fx analyser af hvor læsehastighed går op eller ned (kan fx bruges til at kortlægge svære passager og dermed som feedback til forfatterne). Tekstmining det vil sige analyser af fx boganmeldelser, hvor man gennem tekstanalyser, udtræk af nøgleord mv. kortlægger læsernes vurdering af en bog. Dybere analyser af, hvordan folk navigerer folk på Saxo s hjemmeside med henblik på at sætte mærkater på både kunder og potentielle kunder, der kan bruges i personificeret markedsføring. SAXO.com forventer også en udvikling, hvor de vil trække på flere eksterne datakilder samt bruge langt flere ressourcer på dataanalyse og ikke mindst datavisualisering. På længere sigt er det forventningen, at big data og business intelligence kommer til at bane vej for nye forretningsmodeller i SAXO.com. En mulig forretningsvej for virksomheden er at etablere en rådgivningsfunktion, hvor SAXO.com bruger sin erfaring og sine kompetencer til at rådgive fx forlag, forfattere og andre internetbaserede detailhandelsvirksomheder om databaseret markedsføring og produktudvikling. 15

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

BIG DATA og BIG DATA strategi

BIG DATA og BIG DATA strategi Dette White Paper er skrevet og udgivet af: Gilling/The Human Decision www.danskebigdata.dk Maj 2014 copyright Finn Gilling BIG DATA og BIG DATA strategi Vi lever i en tid, hvor vores omfattende brug af

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank

1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank SAS Forum 1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank Cathrine Pough Pedersen, Business Intelligence & Analytics Thomas Vasehus, Business Intelligence & Analytics 4 Oktober 2012 Hvem er vi Cathrine Pedersen,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Ordbog ECP = ecommerce platformen, dvs. shop systemet. EMM eller ESP = E-mail marketing platformen FB = FaceBook

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Gør verden til et bedre sted med Big data

Gør verden til et bedre sted med Big data Gør verden til et bedre sted med Big data De nye muligheder for samkøring af data giver kæmpe fordele. Brugt på den rigtige måde er der både erhvervsmæssige, personlige og stor samfundsmæssige gevinster

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Brains Business. Gør en forskel. September 2014, Aalborg

Brains Business. Gør en forskel. September 2014, Aalborg Brains Business Gør en forskel September 2014, Aalborg Comentor A/S... Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 16 medarbejdere i hjertet af Aalborg Arbejder

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.com Maj 2012 Barodarealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder

EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder EH SmartView Euler Hermes Online EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder www.eulerhermes.dk EH SmartView Overvåg risici og grib mulighederne, når de opstår I en usikker verden kræver det viden at beskytte

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere