Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com Case 4: Velux Case 5: Migatronic Case 6: Hungry.dk Case 7: Boliga

3 CASE 1: GEOMATIC 1.1. Om geomatic Geomatic blev stiftet i 2002 og er en specialiseret data- og analysevirksomhed, der udbyder data, analyse og rådgivning til virksomheder, der ønsker at blive bedre til at forstå og udnytte deres marked. Geomatic har specialiseret sig i at bruge og kombinere forskellige typer af data med henblik på at give kunderne et dybt og faktabaseret indblik i markedet. Geomatic har især frem til i dag fokuseret på løsninger inden for følgende områder; Rådgivning og analyse vedrørende segmenteret markedsføring over for forbrugere. Bedre værktøjer til kredit- og risikovurderinger inden for bl.a. finans- og forsikringsområdet. Bedre planlægning af fx busruter, placering af kommunale institutioner, mv. (gennem indsigt i befolkningssammensætning og brugeradfærd i bestemte geografiske områder). Forretningsgrundlaget er en særlig klassifikation af danskerne, der viser hvilke typer af mennesker (alder, indkomst, forbrugsmønstre, adfærd, mv.), der bor i forskellige geografiske områder af landet. Denne klassifikation kan kombineret med fx kundedata fra den enkelte virksomhed bruges til at øge kvaliteten af fx markedsføring, kreditvurderinger, mv. Klassifikationen er udviklet ved at kombinere ejendomsdata (OIS), Gallups årlige survey Index Danmark 1 og en lang række demografiske data fra Danmarks Statistik om befolkningen (fx alder, indkomst, forbrug, etc.). Det giver mulighed for at udarbejde profiler af borgerne i geografiske områder i Danmark ned til nogle få hundrede kvadratmeter. Herudover har Geomatic specialiseret sig i omfattende datamining analyser (baseret på egenudviklet software). De vigtigste kunder er større virksomheder inden for finans/forsikring, trykte medier, automobilbranchen, energisektoren, detailhandel og offentlige virksomheder. Hertil kommer Post Danmark. Virksomheden er på ti år vokset til 20 ansatte og er i fortsat vækst. Samtidig har virksomheden en solid og stigende indtjening. Geomatic tilbyder forskellige løsninger, der spænder fra salg af rådata eller forarbejdede rådata til konsulentydelser. Virksomheden har endvidere udviklet et onlinesystem, som kunderne på licensvilkår selv kan bruge til at hente data og gennemføre mindre analyseopgave (baseret på simple online analyseværktøjer udviklet af Geomatic). Virksomheden har en meget specialiseret kompetenceprofil, hvor medarbejderne enten er specialister inden for programmering eller dataanalyse. Medarbejderne er datamatikere, dataloger, matematikere og økonomer. De fleste har en uddannelsesmæssig baggrund, hvor de har 1 Der indeholder en lang række oplysninger om befolkningens adfærd, forbrugsvaner, mv. 3

4 specialiseret sig i enten avanceret programmering eller analyse og fortolkning af store og komplekse datamængder. Mål og strategi Inden for sine nuværende forretningsområder er Geomatic relativt godt kendt i Danmark blandt større virksomheder, som virksomheden har valgt at fokusere på. Ledelsen vurderer derfor, at vækstmulighederne på det danske marked er begrænsede. Næste skridt i virksomhedens udvikling bliver at etablere sig i andre lande. Det kortsigtede mål er at etablere Geomatic i Norge og Sverige Udvikling i Geomatic s dataanvendelse Virksomheden er oprettet som en avanceret dat virksomhed og har fra starten anvendt og kombineret en lang række datakilder. Hvor virksomheden i de første 5-7 år primært fokuserede på dataindsamling, analyse og rådgivning rettet mod direct markering, har den i dag fokus på en bredere vifte af forretningsområder. Fx er analyse og konsulentbistand inden for kredit- og risikovurderinger blevet et betydeligt forretningsområde. Her kombinerer Geomatic sine eksisterende demografiske datakilder med kundernes egne kundedata og en række andre relevante datakilder (fx vedrørende profiler af gode/dårlige betaler). Det giver mulighed for at vurdere risici i forhold til forskellige typer af kunder med afsæt i et avanceret datagrundlag (fx risici i forhold til arbejdsløshed, manglende betalingsvilje, mv.). Geomatic har også udviklet en prisfastsættelsesmodel for ejendomsmarkedet, som mæglerbranchen kan bruge til at fastlægge priser på boliger baseret på aktuelle data om prisudvikling, priser på lignende boliger, mv. Det største spring i Geomatics dataanvendelse er dog brug af ustrukturerede data fra Facebook og Google. Geomatic begyndte omkring 2010 at fokusere på, hvordan data fra sociale medier kan bruges til yderligere at øge effekterne af deres analyser og rådgivning inden for specielt direct marketing. Anvendelse af data fra sociale medier betyder først og fremmest, at datas karakter ændrer sig. Vi er som dataanalytikere vant til at arbejde med tal og tidsserier baseret på kvantitative data. Det nye er, at vi skal arbejde med tekstmining og analysere komplekse sammenhænge baseret på folks adfærd og kommunikation på internettet med henblik på at tegne en profil af mennesker. Det kræver nye kompetencer og metoder og nye tilgange til at koble online data med fysiske data. Her kan man virkelig tale om big data. Lars Groth, chefkonsulent, Geomatic Geomatic har således over de seneste par år arbejdet på at udvikle metoder til at koble ustrukturerede data fra sociale medier med den geografiske identitet af befolkningen, som er 4

5 indeholdt i virksomhedens klassifikationssystem. Målet er at bruge informationen fra de sociale medier til at yde endnu bedre rådgivning vedr. segmenteret markedsføring, risikovurderinger, mv. Geomatic fremhæver blandt andet, at data fra sociale medier kan bruges til at kortlægge, om potentielle låntagere eller forsikringstagere udviser såkaldt hasarderet adfærd. Eller til at kortlægge, hvordan forskellige typer af kunder bruger nettet og kommer ind på virksomhedernes egne hjemmesider (hvilket igen skaber mulighed for at målrette online markedsføringen på fx Google og Facebook). Geomatic opbevarer alle data på egen server. Virksomheden har ikke et overblik over sit samlede dataforbrug og ser ikke dataopbevaring og datalagring som en udfordring Gevinster ved big data Virksomhedens vækst er i høj grad baseret på en big data strategi og den er således et eksempel på, at udviklingen inden for big data giver grundlag for etablering af specialiserede data- og analysevirksomheder. Samtidig er Geomatic et eksempel på, at udbuddet af specialiserede og kompetente rådgivningsvirksomheder inden for big data og dataanalyse kan have stor betydning for vækst og produktivitet i andre virksomheder. Geomatic fremhæver en række eksempler på dette: Geomatic har hjulpet en internetbaseret udbyder af naturmedicin (på abonnementsform) til at reducere andelen af dårlige betalere fra 20 procent til tre procent. Geomatic har hjulpet flere virksomheder inden for forsikringsbranchen til at øge effekterne af deres telemarketing kampagner til privatkunder. Der er eksempler på, at succesraten er øget fra 0,5 procent til 1,5 procent gennem dels bedre udvælgelse af potentielle kunder, dels en mere skræddersyet tilgang til salg af forsikringer gennem analyser af forskellige befolkningsgruppers forsikringsbehov og - interesse. Geomatic har hjulpet detailhandelsvirksomheder og Post Danmark til en målrettet omdeling af reklamer til hustande. Et nyligt eksempel er en detailhandelsvirksomhed, der gennem en kombineret analyse af deres kundeprofil og befolkningssammensætningen i det geografiske nærområde reducerede deres reklameforbrug med 15 procent og samtidig øgede salget med 12 procent Konsekvenser af big data Geomatic er som nævnt etableret som databaseret virksomhed, og de har derfor ikke selv erfaring med at tilpasse organisation og processer til databaserede forretningsmodeller. Geomatic påpeger, at de hos kunderne kan opleve en træghed og modstand i dele af organisationen i ft. at basere beslutninger på avancerede dataanalyser. Geomatics kunder er dog typisk topledelser, 5

6 der har besluttet sig for at investere i bedre dataanalyse som grundlag for at styrke indtjening, produktivitet, mv. Derfor opleves trægheden ofte lidt længere nede i organisationen. Jeg har en gang prøvet at være til et møde, hvor marketingchefen gik. Han blev sur over, at det vi faktisk sagde var, at alt han havde lavet var forkert. Det er hvad, der sker, når der kommer tal på det. Udfordringen er ofte, at traditionelle markedsundersøgelser er biased, fordi kun de loyale kunder svarer. Databaserede analyser giver et bedre beslutningsgrundlag blandt andet fordi engangskunder også kommer med. Chefkonsulent Lars Groth, Geomatic 1.5. Centrale barrierer og udfordringer De største tekniske udfordringer for Geomatic har været at finde løsninger til at koble strukturerede og ustrukturerede data sammen. Geomatic har fx haft et behov for at koble profiler på fx Facebook med deres klassifikationssystem (i.e. matrikelnummer fra ejendomsdata). Der findes ikke en simpel plug and play løsning, da der ikke i udgangspunktet er et fysisk omdrejningspunkt knyttet til data fra de sociale medier. Vi har derfor brugt en del tid på at udvikle løsninger til at identificere fysiske adresser knyttet til folks profiler på de sociale medier. Chefkonsulent Lars Groth, Geomatic Herudover fremhæver Geomatic særlige udfordringer knyttet til at arbejde med tekstmining det vil sige at finde strukturer i kvalitative data på de sociale medier. Virksomheden fremhæver fx det forhold, at datamatikere og matematikere er uddannede til at analysere og fortolke tal: Vi udspringer af fysisk verden. Der mangler således i høj grad erfaringer og kompetencer hos analytikere i at arbejde med og finde strukturer i store mængder af kvalitative data Rammebetingelser Geomatic fremhæver fire typer af rammebetingelser som værende af betydning for udbredelse og effekter af big data regulering, uddannelse af dataanalytikere, datapriser samt reduktion af startup omkostninger. Regulering Det er ifølge Geomatic for uklart, hvad man må og ikke må på forskellige områder i forhold til at anvende personrelaterede data (disaggregeret anvendelse af ejendomsdata nævnes som et eksempel). Geomatic finder det vigtigt, at der er klare retningslinjer for anvendelse af persondata. Det fremhæves fx som et problem, at uklare retningslinjer kan få nogle til at gå for langt i forsøget på at teste grænserne, hvilket kan føre til uheldige sager og modstand mod brug af persondata i befolkningen. 6

7 Uddannelse: Geomatic har en kompetent medarbejdergruppe. Men virksomheden vurderer, at stor vækst på det danske marked ville kræve rekruttering fra udlandet. Geomatic vurderer, at der er en stigende mangel på matematikere, økonomer og datamatikere, der er dygtige nok til at programmere og analysere data. De dygtige dataanalytikere tjener ofte mere end deres chefkollegaer i de virksomheder, vi samarbejder med. Det afspejler udfordringerne knyttet til at rekruttere dygtige analytikere, der kan arbejde med store datamængder. Chefkonsulent Lars Groth, Geomatic Datapriser Geomatic fremhæver, at det er dyrt at købe data fra Danmarks Statistik. Det betyder reelt en mindre eksperimenterende tilgang til brug af data; Man skal ligge et betydeligt beløb allerede inden, at man kender værdien af at bruge de pågældende data. Det betyder, at vi ikke er så eksperimenterende med at afprøve nye data, som vi kunne være. Problemet er jo, at man sjældent på forhånd ved, om data er anvendelige, og om de giver øget værdi for kunden. Reduktion af start-up omkostninger Der er betydelige start-up omkostninger for SMVer forbundet med at engagere sig i big data. Det kræver ofte ansættelse af en analytiker, indkøb af data, indkøb af software, betydelige ressourcer forbundet med analysearbejde og håndtering af egne data, mv. En af udfordringerne er, at man ikke på forhånd ved, hvad effekterne vil være. Måske får man bare bekræftet, at det man gør, er det rigtige. Startomkostningerne er høje, og så får man endda kun måske et resultat, der kan forbedre forretningen. Geomatic peger på en voucherordning til konsulentbistand eller midlertidige tilskud til ansættelse af analytikere som muligheder. 7

8 CASE 2: HAPTI.CO 2.1. Om Hapti.co Hapti.co blev etableret i oktober 2010 og er en online computerspilvirksomhed, som specialiserer sig i udvikling af digitale produkter i spilbranchen. Hapti.co har 24 medarbejdere Hapti.co udvikler og udbyder gratis spil via to forskellige forretningsmodeller: 1) Den reklamefinansierede Coreonline 2) Den nye Gameglobe, hvor brugerne tilbydes direkte og gratis adgang til et browser baseret bygge-spil med indlejrede tilkøbs-optioner. Og hvor man kan udvikle egne spil og spille andre brugeres spil. Hvor den førstnævnte er en reklamefinansieret gratisydelse, er den sidstnævnte en såkaldt pay-forfree forretningsmodel, der tilbyder alle gratis adgang til spillet, og hvor indtægterne kommer fra, at brugerne undervejs i spillet bliver tilbudt merkøbsoptioner på strategiske tidspunkter fx udstyr, biler, bedre våben etc. Af den store mængde brugere finansierer en mindre gruppe af særligt interesserede og betalende brugere Gameglobe. I tillæg hertil efterlader alle spillere et data-aftryk af deres adfærd på nettet, som kan analyseres og bruges til videre produktudvikling og marketing. Udover at afgive data til Hapti.co ved brug af virksomhedens Facebook medierede spil, afgiver brugerne endvidere data i form af brugerprofiler (køn, alder, lokation, interesser, venner med særlige interesser m.v.). Computerspilbranchen er præget af hård, global konkurrence. Hapti.co søger at differentiere sig fra konkurrenterne ved hurtigt at reagere på brugerbehov og brugeradfærd gennem avancerede dataanalyser. Når virksomheden præsenterer et nyt spil gennem online markedsføring, vil der være i startfasen være en stor indledende interesse og trafik. Derfor består en stor del af virksomhedens strategi og arbejde i at kortlægge faktorer, der i startfasen får folk til at vælge tilkøbsoptioner hvilket der kan måles på, mens udviklingen udspiller sig i real tid. Hapti.co fokuserer i stigende grad på at finde sammenhænge mellem frafald og bestemte sekvenser i spillene: Er de fx for svære eller kedelige? Skal der indføres hjælpeguides? Hapti kan aktivt måle, hvor og hvornår den enkelte bruger forlader det browserbaserede spil. Og virksomheden kan måle på under hvilke omstændigheder, at brugerne er mest tilbøjelige til at købe tilkøbsydelser. Hapti måler med andre ord på brugernes adfærd, og dette kan holdes sammen med spillets forløb og data om brugernes profil (køn, alder, mm.). 8

9 Hapti.co bruger blandt andet data til at udvikle profiler for deres mange forskelligartede brugergrupper og til at analysere de enkelte gruppers anvendelse af spillene. Dette skaber grundlag for videre produktudvikling og markedsføring gennem fx retargeting på individniveau, hvor en eksisterende bruger automatisk tilbydes specielle tilkøbsoptioner, som udløses på bestemte tidspunkter i spillet afhængig af brugerens tidligere købsmønster Udvikling i virksomhedens dataanvendelse Hapti.co gør brug af følgende datakilder: Egne data om brugernes reaktionskurve i spillene. Egne kundedata (historik for tilkøb i spil, spørgeundersøgelser mm.). Brugerdata fra Facebook (købte reklamekampagner.) Markedsdata fra spilindustrien fra brancheorganisationer m.fl. (fx generel statistik om produktsalg, produktforældelse, efterspørgselstrends). Dataomfanget i Hapti.co analytiske arbejde er steget betydeligt i takt med, at flere og flere brugere benytter sig af adgangen til gratis spil. I takt med at dataomfanget stiger, oplever virksomheden tilsvarende, at dens proceshastighed falder at finde sammenhænge i de forskellige og undertiden ustrukturerede datamængder er tidskrævende. Derfor arbejder Hapti.co med en model, hvor man hurtigt for hvert spil identificerer nogle få vigtige målepunkter, såkaldte Key Performance Indicators (KPI), som giver en hurtig indsigt i brugeradfærden: Hvor i spillet sidder folk fast, hvor falder de fra, osv.? Hapti.co indsamler data ved hjælp af en kombination af kommercielle softwareløsninger og selvudviklet software. Dette er ifølge Hapti.co en typisk model for spilselskaber, og i fremtiden vil de tilkøbte teknologiske løsninger ifølge Hapti.co være så gode, at de kan rumme alle virksomheders behov. Hapti.co lagrede oprindeligt deres data på egen server, men virksomheden anvender nu Amazon i Irland Gevinster ved big data Avanceret dataanvendelse giver først og fremmest Hapti.co redskaber til at forstå kundernes adfærd og behov. Dataanalyse opleves som en central konkurrenceparameter i hele branchen, der ifølge Hapti.co præges af en stadigt tiltagende dataanvendelse: Hvis du ikke anvender big data i din markedsføring og produktudvikling, overhales du af dem, der gør. Hapti.co vurderer, at online spilbranchen samlet set er first mover inden for datadrevne forretningsudvikling i Danmark. Branchen tilbyder et stort udbud af underholdningsprodukter med kortlivet nyhedsværdi, hvor kunderne hurtigt mister interesse og frit og kvit hopper fra et produkt til 9

10 det næste. Ifølge Hapti.co kræver dette, at der ikke alene skal udvikles nye produkter i et højt tempo udviklingen skal også målrettes ændringer i kundernes præferencer. Disse hurtige markedsskift er ifølge Hapti.co umulige at foregribe uden dataanvendelse. Hapti.co arbejder ikke for hvert spil med datamængder, der i sig selv presser virksomhedens processeringskapacitet, men hastigheden hvormed data analyseres og omsættes til konkret indsigt, produktudvikling og markedsføring, er en fundamental udfordring for Hapti.co. Evnen til hurtigt at uddrage den rette indsigt om brugerne og produkterne fra de rette udsnit af datamaterialet er således den vigtigste konkurrenceparameter i branchen. Det samme gælder beslutninger om at inddrage nye datakilder i analysearbejdet. Det handler alt sammen om at finde brugbare sammenhænge i datavældet. At vælge til og fra. Vi kan i princippet tilføje data om nye parametre, som ingen konkurrenter anvender, men det vigtige spørgsmål er, om det skaber en ekstra værdi for os til den rette tid? Game Director, Rune Vendler, Hapti.co 2.4. Konsekvenser af big data Den stærke fokus i branchen på hurtig, datadreven produktudvikling indebærer, at Hapti.co har udviklet en meget flad struktur, hvor ledelsesbeslutninger skal kunne træffes hurtigt på baggrund af den løbende dataanalyse. Virksomheden er endvidere organiseret i tværfaglige teams, hvor dataanalyse, spiludvikling og markedsføring er integreret. På medarbejdersiden betyder den datadrevne forretningsudvikling i Hapti.co, at de bærende udviklingsmedarbejdere skal besidde kompetencer inden for både dataanvendelse, forretningsudvikling og samtidigt have erfaring fra spilindustrien. Det betyder for Hapti.co, at rekrutteringen sker internationalt, og at der generelt er meget hård konkurrence om at rekruttere personer med spidskompetencer Centrale barrierer og udfordringer De største udfordringer er for Hapti.co er knyttet til en uklar lovgivning om dataindsamling og anvendelse. 10

11 Hapti.co vurderer, at der globalt hersker en uklar lovgivning vedrørende rammerne for virksomheders indsamling, brug og salg af data. Der er ifølge Hapti.co generelt uklare regler og store forskelle på, hvordan man sanktionerer i de enkelte lande. I nogle lande har lokale myndigheder reageret voldsomt på uhensigtsmæssige enkeltsager med akutte og uigennemtænkte lovindgreb. Hapti.co angiver på den danske cookie-lovgivning som et eksempel på uhensigtsmæssig regulering. Hapti.co anerkender, at formålet med loven er forbrugerbeskyttelse, men hvis virksomhederne skal leve op til lovgivningen, vil brugerne blive udsat for en generende mængde af tilladelsesindsamlinger eller udelukkelse fra sites som vil forringe brugerens brugsoplevelse. Da virksomhederne ifølge Hapti.co i øvrigt indsamler data med blandt andet værdiforøgelse for brugeren for øje, anlægger lovgivningen et noget ensidigt perspektiv på brugerinteresser. Fortolkningspraksis af international og national datalovgivning kan endvidere variere meget fra land til land. For virksomhederne med globalt virke, kan det ifølge være en udfordring at navigere i Ønsker til forbedringer i rammebetingelserne Hapti.co fremhæver to typer af rammebetingelser, som har betydning for virksomhedens videre dataanvendelse: Adgangen til kompetente medarbejdere samt en klar og internationalt enslydende lovgivning vedrørende brug af data om kunderne og deres internetadfærd. Uddannelse og kompetencer Ifølge Hapti.co er udfordringen dobbelt. På den ene side vil der blive en generel mangel på folk med forståelse for både data og forretningsudvikling. Dette kan give et generelt pres på uddannelsesinstitutionerne for at levere nye typer af datauddannelser, der ikke ensidigt fokuserer på den rent tekniske side af big data men også på den forretningsmæssige. På den anden side er Hapti.co s behov ved nyansættelser så specifikt møntet på online gaming og en forståelse af både spiludvikling, forretningsmodeller, marketing, data-korrelationer mv., at de efterspurgte nichekompetencer næppe vil kunne leveres af uddannelsesindsatser alene. Rekrutteringen af de rette medarbejdere er derfor en udfordring for virksomheden, der i høj grad er afhængig af at kunne rekruttere internationalt for at finde de rette kompetencer. Et øget udbud af nyuddannede med tværfaglig dataforståelse og forretningsforståelse vil ifølge Hapti.co mindske rekrutteringsudfordringerne. Regulering af dataanvendelse, fortolkningspraksis og slutbruger-uddannelse: Hapti.co ønsker en hensigtsmæssig regulering af virksomheders indsamling og brug af data. Branchen opererer internationalt, og forskellige nationale lovgivninger på området vil være en klar hæmsko. Specifikke dansk erhvervspolitiske initiativer kunne således være; At sikre en internationalt afstemt dansk lovgivning samt at bistå danske virksomheder med fortløbende opdateringer og klar vejledning om dansk og international fortolkningspraksis vedr. lovgivning om dataanvendelse. Uddannelseskampagner rettet mod privatpersoner om datapraksis på nettet. 11

12 Disclaimers og cookie-lovgivning kan tage dig et stykke af vejen, men hvis man ønsker at nå i mål, bør man i sidste ende snarere uddanne slutbrugerne i netadfærd, datapolitik og vilkår for brug af gratisydelser. Game Director, Rune Vendler, Hapti.co 12

13 CASE 3: SAXO.COM 3.1. Om SAXO.com SAXO.com er Danmarks første og største internetboghandel. Virksomheden blev stiftet i 2001 og har siden haft uafbrudt vækst. SAXO.com havde i 2012 en omsætning på ca. 193 mio. kr., og virksomheden har ca. 40 medarbejdere. SAXO.com er kendt som en af Danmarks mest innovative internetbutikker og vandt blandt andet juryens specialpris under e-handelsprisen i Virksomhedens forretningsmodel er dog under stadig forandring og har i de seneste år ikke mindst været præget af en ambition om at udnytte de muligheder, som følger af digitaliseringen. E-bøger, lydbøger og andre digitale produkter udgør i dag ca. ti procent af SAXO.com s omsætning mod fem procent på det øvrige danske bogmarked. SAXO.com s vurdering er, at markedet for digitale bogprodukter vil vokse kraftigt. Digitaliseringen betyder endvidere, at den traditionelle, lineære værdikæde i branchen (forfatter forlag detailhandel) er under opbrud. I dag giver digitale platforme muligheder for selvudgivelser, ligesom de åbner for nye relationer mellem udgivere og læsere. Eksempelvis i form af blogs, feedback på bøger og bogudkast, debatfora, mv. SAXO.com har en strategi om at være de førende i markedet til at udnytte digitaliseringen. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at virksomheden; har etableret platformen Saxo Publish, hvor forfattere selv kan udgive deres (digitale) bøger, beholde rettighederne og opnå 70 procent af fortjenesten på digitale produkter. tidligt har satset på at sælge digitalt undervisningsmateriale og indgår i et tæt partnerskab med mange forfattere til undervisningsmateriale. indgår i en række digitaliseringsprojekter med offentlige myndigheder, herunder biblioteker. er begyndt at eksperimentere med at etablere digitale fællesskaber, hvor den enkelte forfatter kan samle et hold af testlæsere, der kan fungere som uformelle eksperter og give feedback på udkast til bøger eller fx dele af undervisningsmateriale. Samtidig ser virksomheden intelligent dataanvendelse som et afgørende konkurrenceparameter. SAXO.com har den grundlæggende opfattelse, at databaseret forretningsudvikling bliver afgørende for at tjene penge og positionere sig i branchen i de kommende år. SAXO.com er således på vej til at udvikle sig fra en traditionel internethandelsvirksomhed til en datadreven virksomhed, hvor opsamling, analyse og anvendelse af data bliver virksomhedens vigtigste konkurrenceparameter. SAXO.com er organiseret i en salgs- og marketing afdeling, en it-afdeling, en driftsafdeling bestående af logistik, kundeservice og bogholderi/økonomi samt en afdeling for forretningsudvikling. Den overvejende del af medarbejderne (udover administrativt personale) er specialister inden for online salg/marketing samt it. Dataarbejdet er i dag organiseret på tværs af organisationen med en 13

14 matematiker i salg- og marketing afdelingen, en datamanager i drift/logistik samt en databaseansvarlig i it-afdelingen Udvikling i SAXO.COM s dataanvendelse SAXO.com s største datakilde er de data, der genereres af trafikken og salget på virksomhedens hjemmeside. Trafik og online salg giver til sammen en stor mængde af data om kunder og marked, som SAXO.com bruger til at målrette sin markedsføring. Dette gøres ved at supplere SAXO.com s egne data med demografiske data om bl.a. kundernes indkomst, løn, husstand, alder og geografiske lokalisering (der hentes fra User Report, der opsamler data på nettet). Virksomhedens datastrategi har frem til i dag således især fokuseret på segmenteret og personificeret markedsføring. Herudover bruger den trafikdata på nettet til at prioritere og evaluere brugen af digitale markedsføringskanaler. Konkret har virksomhedens brugt dataanalyser på følgende områder: Prioritering af markedsføring på kunder og kundegrupper (fx efter indkomst, alder, lokalisering), som virksomheden tjener penge på. Personaliseret markedsføring fx i form af o såkaldte trigger mails til kunder vedrørende kommende udgivelser inden for emner, genrer og forfattere, som kunderne tidligere har vist interesse for. o forslag på hjemmesiden til andre bøger, når en bog lægges i indkøbskurven (baseret på en anbefalingsalgoritme, der beregner, hvilke andre bøger købere af den pågældende med størst sandsynlighed også vil købe). Målretning af markedsføring i forhold til typiske bogkøbsmønstre efter folks uddannelse, bopæl, alder, mv. Fastlæggelse af kanalstrategier gennem analyser af trafik til hjemmesiden, hvor det kortlægges hvilke annonceringer og markedsføringskanaler, der virker bedst. Herudover bruger SAXO.com s sine data til prognoser over salget på bestemte dage og i bestemte perioder. Prognoser bruges blandt andet til at evaluere salget og lager- og logistikstyring. Virksomheden har som ambition at blive endnu bedre til at bruge og analysere sine data. Ansættelsen af en matematiker i 2013 er et bevidst led i en strategi om at gennemføre eksplorative, statistiske analyser af virksomhedens data med henblik på at finde mønstre i bogforbruget, som kan bruges til yderligere at målrette markedsføringen. 14

15 Det er et mantra for Saxo at samle så meget data ind som muligt og lagre det, uden at vi nødvendigvis præcist ved, hvad det skal bruges til. Vi behøver ikke at have et brugsscenarie for data. Vi skal nok finde det på eller andet tidspunkt. Vi har så mange kunder og så mange besøgende, at der bliver aggregeret data i en mængde, som uden tvivl kan bruges forretningsmæssigt og til at analysere sammenhænge og mønstre i folks forbrug, som vi kan udnytte i vores salg. Jørgen Balle Olsen, direktør og stifter, SAXO.com I de kommende år forventer SAXO.com yderligere at udvikle sin profil som datadrevet virksomhed. Forventningen er, at bogpriserne vil falde betydeligt i takt med digitaliseringen, og at det derfor i høj grad bliver data vedr. produktet, som branchen kommer til at konkurrere på. Ikke mindst har SAXO.com en forventning om at satse mere på at udvikle fællesskaber, hvor forfattere og læsere knyttes tættere sammen, og hvor der kan skabes nye produkter og funktioner. Jo mere forfatteren kender sine kunder, og jo tættere vi kan bringe dem på hinanden, jo mere værdi kan vi skabe for både forfatter og læser. Vi kommer til at konkurrere på at skabe information omkring produktet og på den måde give bogen merværdi. Det kan være i form af testpaneler, blogindlæg, diskussionsgrupper og muligheder for at trække på forfatteren i andre sammenhænge. Saxo sitet går mere og mere imod at blive en social platform. Det vil sige et sted, hvor alle kan snakke med alle og diskutere tingene. Hvis vi skaber communitiet for den enkelte forfatter, giver vi dem også større mulighed for at sælge Jørgen Balle Olsen, direktør og stifter, SAXO.com Herudover forventer SAXO.com at udvikle sin profil som datadreven virksomhed på følgende områder: Analyser af anvendelsen af digitale produkter, herunder fx analyser af hvor læsehastighed går op eller ned (kan fx bruges til at kortlægge svære passager og dermed som feedback til forfatterne). Tekstmining det vil sige analyser af fx boganmeldelser, hvor man gennem tekstanalyser, udtræk af nøgleord mv. kortlægger læsernes vurdering af en bog. Dybere analyser af, hvordan folk navigerer folk på Saxo s hjemmeside med henblik på at sætte mærkater på både kunder og potentielle kunder, der kan bruges i personificeret markedsføring. SAXO.com forventer også en udvikling, hvor de vil trække på flere eksterne datakilder samt bruge langt flere ressourcer på dataanalyse og ikke mindst datavisualisering. På længere sigt er det forventningen, at big data og business intelligence kommer til at bane vej for nye forretningsmodeller i SAXO.com. En mulig forretningsvej for virksomheden er at etablere en rådgivningsfunktion, hvor SAXO.com bruger sin erfaring og sine kompetencer til at rådgive fx forlag, forfattere og andre internetbaserede detailhandelsvirksomheder om databaseret markedsføring og produktudvikling. 15

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og Thürmer Tools Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og dybere kendskab til kunderne banede vejen ud af krisen. Fremadrettet ser Thürmer Tools store

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

BIG DATA og BIG DATA strategi

BIG DATA og BIG DATA strategi Dette White Paper er skrevet og udgivet af: Gilling/The Human Decision www.danskebigdata.dk Maj 2014 copyright Finn Gilling BIG DATA og BIG DATA strategi Vi lever i en tid, hvor vores omfattende brug af

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Fertin Pharma. er kommet fra R&D, og udfordringen har været at få det ud i organisationen.

Fertin Pharma. er kommet fra R&D, og udfordringen har været at få det ud i organisationen. Fertin Pharma Hos Fertin Pharma bygger man en samlet dataplatform op, som gør samtlige data i virksomheden lettilgængelige for alle. Udviklingen i dataanvendelse er kommet fra R&D, og udfordringen har

Læs mere

Chr. Hansen. virksomheden.

Chr. Hansen. virksomheden. Chr. Hansen Gennem konkrete use cases har man i Chr. Hansen løbende opbygget virksomhedens Big data-kapacitet og samtidig skabt forretningsmæssige resultater. Visionen er at favne alle data i og uden for

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemer 2016 24. november 2016 Torben Storgaard og Søren B. Sørensen Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation 14. marts 2017 Torben Storgaard Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel forretningsmodel Digital Transformation

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Kundernes syn på bilen forandrer sig

Kundernes syn på bilen forandrer sig Fast Track-løsning Thomas Møller Sørensen Kundernes syn på bilen forandrer sig 2 De nye spillere i branchen Over 1,700 Start-Ups Are Disrupting The Automotive Industry 3 Den traditionelle værdikæde Fra

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

understand society through data

understand society through data Enabling you to understand society through data OPERATIONEL SEGMENTERING DER VIRKER En praktisk introduktion til Geomatics segmenteringsmetode og til conzoom 1 FORDELE VED OPERATIONEL SEGMENTERING Segmentering

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

DATA BLIVER/ER DEN NYE VALUTA

DATA BLIVER/ER DEN NYE VALUTA DATA BLIVER/ER DEN NYE VALUTA OPGAVEN Find ud af, hvordan vi tjener penge på indhold i en digital verden TENDENSERNE Stigende digital betalingsvillighed Ubegrænset brug på abonnement Film, musik, bøger

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder

EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder EH SmartView Euler Hermes Online EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder www.eulerhermes.dk EH SmartView Overvåg risici og grib mulighederne, når de opstår I en usikker verden kræver det viden at beskytte

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

Få mere ud af de lyse timer Job i VELUX Gruppen

Få mere ud af de lyse timer Job i VELUX Gruppen Få mere ud af de lyse timer Job i VELUX Gruppen Vil du have mere ud af de lyse timer? Hvad kan få dig til at søge et job i VELUX Gruppen? Udfordringer? Ansvar? Udviklingsmuligheder? Gode kolleger? Her

Læs mere

Business Controller til Fors A/S

Business Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Business Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Business Controller

Læs mere