Hvor hurtigt kan du køre?

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor hurtigt kan du køre?"

Transkript

1 Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket transportmiddel kørte du på? Hvilke tider fik du? Hvad er gennemsnittet af dine tider? Vores resultater Hvem har den hurtigste gennemsnitstid? Hvilket transportmiddel blev der kørt på? Nu skal I beregne jeres hastighed på de forskellige transportmidler. I starten af testen, står I helt stille og først til sidst, når I op på jeres tophastighed. Når I skal beregne jeres hastighed, finder I jeres gennemsnitshastighed. Udfyld skemaet med jeres tider og beregninger. Navn Transportmiddel 1. tid 2. tid Gennemsnitstid m/s km/t 1

2 Fart Hvor hurtigt kan du køre? Sådan kan du beregne din gennemsnitshastighed: Hastighed måles i m/s eller km/t. Eksempel: Kørte meter = 15 m Gennemsnitstid = 4,6 sek. 60 sekunder = 1 minut 60 minutter = 1 time 1000 m = 1 km Hvor mange meter kører du på et sekund? 15 m : 4,6 sek = 3,26 m/s Hvor mange meter kører du på 1 minut? 3,26 m/s 60 = 195,6 m/min Hvor mange meter kører du på 1 time? 195,6 m/min 60 = m/t Omregnet til km/t: m/t : 1000 = 11,736 km/t Dvs. min gennemsnitshastighed er ca. 12 km/t Du kan også omregne farten fra m/s til km/t ved at gange med 3,6. Eksempel: 3,26 m/s 3,6 = 11,736 km/t Nu skal I lave et søjlediagram, der viser jeres transportmidlers forskellige gennemsnitshastigheder(km/t) Km/t På hvilke transportmidler fik I en høj gennemsnithastighed? På hvilke transportmidler fik I en lav gennemsnitshastighed? Gustav cykel Maya løbehjul Casper rulleskøjter Freja skateboard August løbehjul 2

3 Fart Hvor hurtigt kan du køre? Konklusion Hvilket transportmiddel kunne I køre hurtigst på? Læs jeres hypotese igen. Havde I gættet rigtigt? Hvorfor tror I, at resultaterne er sådan? Ud i trafikken Hvad har du lært om, hvor hurtigt forskellige transportmidler kan køre? Hvordan kan du bruge denne viden ude i trafikken? 3

4 Fart Acceleration I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne dine gennemsnitshastigheder på de transportmidler, du prøvede. Skriv det i skemet: Transportmiddel Tid (¼) Tid (½) Tid (1) m/s km/t Sådan kan du beregne din gennemsnitshastighed: Hastighed måles i m/s eller km/t. Eksempel: Meter i opløb = 40 m Tid = 8,8 sek. 60 sekunder = 1 minut 60 minutter = 1 time 1000 m = 1 km Hvor mange meter kører du på et sekund? 40 m : 8,8 sek = 4,54 m/s Hvor mange meter kører du på 1 minut? 4,54 m/s 60 = 272,4 m/min Hvor mange meter kører du på 1 time? 272,4 m/min 60 = m/t Omregnet til km/t: m/t : 1000 = 16,344 km/t Dvs. min gennemsnitshastighed er ca. 16 km/t Du kan også omregne farten fra m/s til km/t ved at gange med 3,6. Eksempel: 4,54 m/s 3,6 = 16,344 km/t 1

5 Fart Acceleration Vores resultater Selvom I har testet samme transportmiddel på samme bane, har I alligevel fået forskellige tider. Nu skal I beregne gennemsnittet af de forskellige transportmidlers gennemsnitshastighed. Hvor hurtigt kørte cyklerne i gennemsnit? Hvor hurtigt kørte løbehjulene i gennemsnit? Hvor hurtigt kørte skateboardene i gennemsnit? Hvor hurtigt kørte rulleskøjterne i gennemsnit? Acceleration Fra du holder stille og begynder at køre, til du når din tophastighed, vil din fart stige hele tiden. Denne stigning kaldes acceleration. Transportmidlers evne til at accelerere er forskellige. Nogle er hurtige til at komme i gang, andre er langsomme. Skemaet nednunder viser, hvordan et skateboard, et løbehjul og en cykel har accelereret på en bane på 60 meter. Sekunder 40 Cykler Løbehjul Skateboard ¼ ½ ¾ 1 Banelængde 2

6 Fart Acceleration Aflæs på grafen: Hvilket transportmiddel brugte længst tid på at køre hele banen? Hvor kort skal turen være, for at løbehjulet er det hurtigste? Hvis man skal køre langt, hvilket transportmiddel er så hurtigst? Lav et tilsvarende diagram over jeres resultater. I skal lave et for hver person i gruppen, som viser, hvor hurtigt han/hun har accelereret på de forskellige trannsportmidler. Aflæs diagrammerne og sammenlign jeres resultater: Hvilket transportmiddel er bedst, hvis man skal køre langt? Hvilket transportmiddel accelererer hurtigst på den første halvdel af banen? Gæt hvad der vil ske med transportmidlernes acceleration og fart, hvis banen var dobbelt så lang? Konklusion Hvilket transportmiddel er hurtigst på en kort bane? Hvilket transportmiddel er hurtigst, når du skal køre langt? Læs jeres hypotese igen. Havde I gættet rigtigt? Hvorfor tror I, at resultaterne er sådan? Ud i trafikken Hvad har du lært om acceleration på forskellige transportmidler? Hvordan kan du bruge denne viden i trafikken? 3

7 Fart Acceleration med gear I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Lav først et kurvediagram hvor du kan se din acceleration i de forskellige gear. Sådan gør du: 1. Lav et koordinatsystem som vist 2. Indsæt dine tre tider for 1. gear, som punkter i koordinatsystemet 3. Forbind punkterne med en farvet linje 4. Skriv, hvilken farve kurven for 1. gear har 5. Lav på samme måde en kurve for de andre gear. Husk at bruge forskellige farver til de forskellige gear. Sekunder 0 ¼ ½ ¾ 1 Banelængde 1. gear 2. gear 3. gear I hvilket gear, når du hurtigst i mål? I hvilket gear tager det længst tid for dig at nå i mål? Forklar, hvad der sker med din acceleration og din fart, når du starter i første, tredje eller måske et endnu højere gear? 1

8 Fart Acceleration med gear Vores resultater Hvor ligner jeres resultater hinanden? Hvor er der forskel på jeres resultater? Hvad kan forklaringen være på det? Nu skal I vælge et af gearene, hvor I kan sammenligne jeres tider. Lav igen et kurvediagram. Denne gang er det en kurve for hver person i gruppen. Husk at giv hver person sin egen farve. Sekunder 1. gear 0 ¼ ½ ¾ 1 Banelængde Mads Anna Louise Jacob Camille Aflæs diagrammet: Accelererer I ens, når I kører i samme gear? Hvis ikke, hvordan kan I forklare det? 2

9 Fart Acceleration med gear Konklusion Hvordan bruger man bedst sine gear til at komme op i fart? Læs jeres hypotese igen. Havde I gættet rigtigt? Hvorfor tror I, at resultaterne er sådan? Ud i trafikken Hvornår er det bedst at køre i et lavt gear? Hvornår er det bedst at køre i et højt gear? Hvordan kan du bruge den viden, når du cykler i trafikken? 3

10 Fart Gear og pedalomdrejning I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Skriv dine resultater i skemaet Gear 1. gear 2. gear 3. gear. gear. gear Længde Lav et søjlediagram over dine målresultater i de forskellige gear. Meter 1. gear 2. gear 3. gear. gear. gear Er der sammenhæng mellem gearets nummer og længden? Hvorfor tror du, det er sådan? 1

11 Fart Gear og pedalomdrejning Vores resultater I skal nu vælge ét af gearene. Lav et søjlediagram, der viser jeres længder for gearet. Lav en søjle for hver person i gruppen. Sammenlign jeres søjler: Kommer alle cykler lige langt i samme gear? Hvorfor tror I, at det er sådan? I Danmark har en juniorcykel ofte tre indvendige gear. En rytter i Tour de France har som standard 20 gear på sin cykel - og så er de ofte elektroniske. Hvorfor tror I, forskellen på antallet af gear er så stor? Konklusion I hvilket gear kommer I længst på én pedalomdrejning? Læs jeres hypotese igen. Havde I gættet rigtigt? Forklar hvordan gearet påvirker pedalomdrejningen. Ud i trafikken Hvordan kan du bruge dine gear bedst muligt, når du kører lige ud? Op ad bakke? Ned ad bakke? Hvordan kan du bruge denne viden i trafikken? 2

12 Bremser Bremselængde I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal sammenligne dine egne bremselængder. Hvilket transportmiddel har den længste bremselængde? Hvor lang er den? Hvilket transportmiddel har den korteste bremselængde? Hvor kort er den? Lav et pindediagram, der viser dine transportmidlers bremselængde. Hvad er forskellen mellem din korteste og længste bremselængde? Vores resultater Nu skal I lave et pindediagram for hvert transportmiddel. I skal indsætte jeres navne og bremselængder, så I kan sammenligne jeres resultater på tværs. Tegn på ternet papir. Aflæs i diagrammerne: Hvem har den længste bremselængde på cykel? På løbehjul? På skateboard? På rulleskøjter? Hvem har den korteste bremselængde på cykel? På løbehjul? På skateboard? På rulleskøjter? Hvilket transportmiddel har den største forskel mellem den længste og den korteste bremselængde? Skriv forskellen. Hvilket transportmiddel har den mindste forskel mellem den længste og den korteste bremselængde? Skriv forskellen. 1

13 Bremser Bremselængde Konklusion Hvilket transportmiddel har den længste bremselængde? Hvilket transportmiddel har den korteste bremselængde? Læs jeres hypotese igen. Havde I gættet rigtigt? Forklar,hvorfor der er forskel på jeres bremselængder: Ud i trafikken Hvad har du lært om at bremse i trafikken? Er der forskel, når du kører på cykel, løbehjul, skateboard eller rulleskøjter i trafikken? Hvad betyder det for din sikkerhed i trafikken? 2

14 Bremser Underlag I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Kig på dine resultater. Hvilke underlag har du kørt på? Skriv din korteste bremselængde? På hvilket underlag? Skriv din længste bremselængde? På hvilket underlag? Vores resultater Lav et pindediagram med alle jeres bremselængder. X-aksen viser jeres navne og Y-aksen viser jeres bremselængder. Giv hvert underlag sin egen farve. Tegn på ternet papir. Aflæs i diagrammet: Sammenlign jeres bremselængder på de forskellige underlag. Skriv den korteste bremselængde: På hvilket underlag? Skriv den længste bremselængde: På hvilket underlag? Er der forskel på, hvilket underlag I havde nemmest eller sværest ved at bremse på? 1

15 Bremser Underlag Konklusion Hvilket underlag er nemmest at bremse på? Læs jeres hypotese igen. Havde I gættet rigtigt? Forklar, hvordan underlaget påvirker cyklens bremselængde Ud i trafikken Hvad har du lært om at bremse på forskellige underlag? Hvor møder du forskellige underlag i trafikken? Hvordan kan du bruge denne viden i trafikken? 2

16 Balance U-vending I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark. Mine resultater Du skal beregne din cykels U-vending. En U-vending svarer til en halv cirkel. Derfor kan du bruge formlen for en cirkels omkreds til at beregne din U-vending: Formel: Omkreds af cirkel: O = π d Diameter(d) = 2 r π=3,14 Hvad er radius i din mindste cirkel? (Venderadius) Hvad er diameteren i din mindste cirkel? (Vendediameter) Hvad er omkredsen af din mindste cirkel? Beregn din U-vending: Konklusion Sammenlign jeres U-vendinger. Hvilken cykel kan lave den mindste U-vending? Læs jeres hypotese igen. Havde I gættet rigtigt? Forklar, hvorfor der er forskel på jeres U-vendinger? 1

17 Balance U-vending Ud i trafikken Hvad har du lært om at lave en U-vending på din cykel? Hvordan tror I, at andre transportmidlers U-vending er? Hvilket kan lave den mindste U-vending? Er det cyklen, løbehjulet, skateboardet eller rulleskøjterne? Lav en rækkefølge med den mindste først. Forklar din rækkefølge. Hvordan kan du bruge denne viden i trafikken? 2

18 Balance U-vending på tid I denne test, skal I finde ud af, hvor lang tid transportmidler bruger på at lave en U-vending. Mine resultater Du skal beregne din gennemsnitstid på de transportmidler, du har testet. Navn 1. tid 2. tid 3. tid Gennemsnit Vores resultater Nu skal I lave to diagrammer - et for hvert transportmiddel. Indsæt jeres navne og gennemsnitstider. Tegn på ternet papir. Aflæs i diagrammerne: Hvem har den hurtigste gennemsnitstid på hvert transportmiddel? Hvilket transportmiddel har den hurtigste gennemsnitstid? På hvilket transportmiddel er der størst forskel på jeres gennemsnitstider? Beregn forskellen. 1

19 Balance U-vending på tid Konklusion Hvilket transportmiddel kan lave den hurtigste U-vending? Læs jeres hypotese igen. Havde I gættet rigtigt? Forklar, hvorfor der er forskel på, hvor hurtigt I kan lave en U-vending på cykel, løbehjul, skateboard eller rulleskøjter? Ud i trafikken Hvad har du lært om at lave en U-vending på forskellige transportmidler? Hvordan kan du bruge denne viden i trafikken? 2

20 Balance Balance I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir Mine resultater Kig på dine egne tider. Hvad er din langsomste tid? Hvordan kørte du? Hvad er din hurtigste tid? Hvordan kørte du? Vores resultater Nu skal I lave et søjediagram, som viser alle jeres tider. Giv testene hver sin farve. Tegn på ternet papir. Tid Begge hænder på styret Pose på styret Andet Anders Simon Sofie Anna Casper Navn 1

21 Balance Balance Aflæs i diagrammet: Hvem har den langsomste tid, når I kører med begge hænder på styret? Hvem har den langsomste tid, når I kører med en tung pose på cyklens styr? Hvem har den langsomste tid, når I kører med det, I selv har valgt? Er det i den samme øvelse, at I har den langsomste tid? Er det i den samme øvelse, at I havde den hurtigste tid? Konklusion Hvornår kan I køre langsomst rundt om et otte-tal? Er det med eller uden ting på cyklen? Læs hypotesen igen. Havde I gættet rigtigt? Forklar, hvorfor der er forskel på, hvor langsomt I kan køre med og uden ting på cyklen. Ud i trafikken Hvornår synes du, at det er nemmest at holde balancen på din cykel? Er det, når du kører langsomt eller hurtigt? Hvad kan denne test lære dig, om at køre med bagage på din cykel? 2

22 Balance Slalom I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal sammenligne din tid for første og anden halvdel af banen. Hvilket transportmiddel kørte du på? Hvad er din tid på hele banen? Hvad er din tid på første halvdel af banen? Udregn din tid på anden halvdel af banen. Hvilken halvdel af banen, synes du var lettest at køre på? Hvorfor? Vores resultater Nu skal I sammenligne jeres resultater i gruppen. I skal lave et søjlediagram, der viser jeres tider for ét transportmiddel. Der skal være en søjle for hver person i diagrammet. Søjlen skal både vise den første tid, den anden tid og den samlede tid. Tiderne sættes ovenpå hinanden i søjlen. Tegn på ternet papir. Tid Tid for hele banen Tid efter første halvdel Anders Simon Sofie Anna Casper Navn 1

23 Balance Slalom Hvor stor en brøkdel af jer, har den hurtigste tid efter første halvdel? Hvor stor en brøkdel af jer, har den hurtigste tid på anden halvdel af banen? Hvorfor tror I, at resultatet er sådan? Har I testet flere transportmidler, laver I et diagram over dem. På samme måde som før. Sammenlign jeres diagrammer for løbehjul, cykel eller rulleskøjter Hvilket transportmiddel har den hurtigste tid i slalombanen? Hvad er tiden? Konklusion Hvornår kan I køre hurtigst slalom mellem cirkler? Når der er kort eller lang afstand mellem cirklerne? Læs jeres hypotese igen. Havde I gættet rigtigt? Forklar, hvorfor der er forskel på, hvor hurtigt I kan køre slalom mellem cirklerne på cykel, løbehjul eller rulleskøjter? Ud i trafikken Hvad har du lært om at vende og dreje på forskellige transportmidler? Hvordan kan du bruge denne viden i trafikken? 2

24 Uopmærksomhed Delt opmærksomhed I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Kig på resultaterne for dine to tests. Test 1: Bremselængde: Tid: Meter i opløb: Test 2: Bremselængde: Tid: Meter i opløb: Hastighed Nu skal du udregne din gennemsnitshastighed i de to tests. Hvad var din gennemsnitshastighed i 1. test? Hvad var din gennemsnitshastighed i 2. test? Sådan kan du beregne din gennemsnitshastighed: Hastighed måles i m/s eller km/t. Eksempel: Meter i opløb = 16 m Tid = 5,7 sek. Hvor mange meter kører du på et sekund? 16 m : 5,7 sek = 2,81 m/s Hvor mange meter kører du på 1 minut? 2,81 m/s 60 = 168,6 m/min 60 sekunder = 1 minut 60 minutter = 1 time 1000 m = 1 km Hvor mange meter kører du på 1 time? 168,6 m/min 60 = m/t Omregnet til km/t: m/t : 1000 = 10,116 km/t Dvs. min gennemsnitshastighed er ca. 10 km/t Du kan også omregne farten fra m/s til km/t ved at gange med 3,6. Eksempel: 2,81 m/s 3,6 = 10,116 km/t 1

25 Uopmærksomhed Delt opmærksomhed Reaktionsevne Din reaktionsevne siger noget om, hvor hurtig du er til at reagere. Hvordan var din reaktionsevne, da du lavede de to test? Kan du se det i resultaterne? Vores resultater Nu skal I sammenligne jeres tider i de to tests. Indsæt jeres tider i et punktdiagram. X-aksen skal vise jeres gennemsnitshastighed (km/t) og Y-aksen jeres bremselængde (m). Test 1: Blå cirkler Test 2: Røde krydser Meter km/t Aflæs i diagrammet: Hvad sker der med jeres bremselængde, når hastigheden øges? Er der forskel på resultaterne i test 1 og test 2? Diskuter - Hvad kan forklaringen være på det? 2

26 Uopmærksomhed Delt opmærksomhed Konklusion Hvad sker der, når I skal være opmærksomme på flere ting samtidig med, at I kører? Læs jeres hypotese igen. Havde I gættet rigtigt? Ud i trafikken Hvad har du lært om opmærksomhed på cykel eller løbehjul? Hvad kan det betyde at være uopmærksom i trafikken? Kan du nævne ting, der kan dele din opmærksomhed i trafikken? 3

27 Uopmærksomhed Køre sammen I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal sammenligne resultaterne for begge test Hvilket transportmiddel testede du og din makker? Hvem kørte du sammen med? Hvad var resultaterne i test 1? Din tid: Din makkers tid: Din bremselængde: Din makkers bremselængde: Hvad var resultaterne i test 2? Din tid: Din makkers tid: Din bremselængde: Din makkers bremselængde: Nu skal du lave et diagram, hvor du sammenligner jeres tider i begge tests. Lav et lignende diagram, hvor du sammenligner jeres bremselængder i de to tests. Hvad kan du se, hvis du sammenligner de to diagrammer? I testene skulle du være opmærksom på flere ting, mens du kørte. Forklar med dine egne ord, hvad der skete med din opmærksomhed og kørsel, når du skulle gøre flere ting samtidig? Kan du se det i resultaterne? Hvor? 1

28 Uopmærksomhed Køre sammen Vores resultater I skal nu sammenligne jeres resultater på tværs af transportmidlerne. Kig på jeres testark og udfyld dette skema: Transportmiddel Cykel I hvilken test, havde I den hurtigste tid? Hvordan gik det med at dele opmærksomheden i testen? Løbehjul Rulleskøjter Skateboard Andet Diskutér resultaterne i skemaet. Er der ligheder eller forskelle mellem transportmidlerne? Hvorfor tror I, at resultaterne er sådan? 2

29 Uopmærksomhed Køre sammen Konklusion Hvad skete der med jeres opmærksomhed og kørsel, når: I skulle få den hurtigste tid, mens I kørte ved siden af hinanden? I skulle få den hurtigste tid, mens I kørte ved siden af hinanden og samtidig sagde en tabel? Læs jeres hypotese igen. Havde I gættet rigtigt? Ud i trafikken Hvad har du lært om at køre og være opmærksom på flere ting samtidig? Hvordan kan du bruge denne viden, når du kører flere sammen i trafikken? 3

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I denne test skal I finde ud af, hvilket transportmiddel, I kan køre hurtigst på? Hypotese Hvilket transportmiddel tror I, I kan køre hurtigst på? Hvorfor? Det skal I bruge:

Læs mere

Trin for trin til læreren

Trin for trin til læreren Denne Trin for trin-guide giver et grundigt indblik i den praktiske afvikling af Testpiloter. Den består af to dele: Et generelt overblik og en del, hvor de enkelte tests uddybes. 1 Indhold: Trin for trin

Læs mere

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK Excel regneark Et regneark er et computerprogram, der bl.a. kan regne, tegne grafer og lave diagrammer. Regnearket kan bruges i mange forskellige sammenhænge, når I arbejder med matematik. Det kan gøre

Læs mere

2. En knallert må i Danmark køre 30 km/t. Hvordan er Dæmonens hastighed i toppen af loopet, i forhold til en knallert, der kører 30 km/t.?

2. En knallert må i Danmark køre 30 km/t. Hvordan er Dæmonens hastighed i toppen af loopet, i forhold til en knallert, der kører 30 km/t.? Inspirationsark 1. I Tivoli kan du lave et forsøg, hvor du får lov til at tage et plastikglas med lidt vand med op i Det gyldne Tårn. Hvad tror du der sker med vandet, når du bliver trukket ned mod jorden?

Læs mere

1 Problemformulering CYKELHJELM

1 Problemformulering CYKELHJELM 1 Problemformulering I skal undersøge hvor mange cyklister, der kommer til skade og hvor alvorlige, deres skader er. I skal finde ud af, om cykelhjelm gør nogen forskel, hvis man kommer ud for en ulykke.

Læs mere

Mattip tema om Rutsjebaner

Mattip tema om Rutsjebaner Mattip tema om Rutsjebaner Du skal lære: Forskellige store rutsjebaner at kende Kan ikke Kan næsten Kan At lave kapacitets- og hastighedsberegninger Om omregning af forskellige enheder At bruge faglig

Læs mere

Apparatur: 1 EV3 startkasse, målebånd, sort bred lærredstape, oplader, kan benyttes som passer, kridt, plader til at lave bakker med, niveauborde.

Apparatur: 1 EV3 startkasse, målebånd, sort bred lærredstape, oplader, kan benyttes som passer, kridt, plader til at lave bakker med, niveauborde. Lego Mindstorms Education EV3 Projektarbejde med Lego Mindstorms version EV3. til Windows 7og 8 og Mac Apparatur: 1 EV3 startkasse, målebånd, sort bred lærredstape, oplader, kan benyttes som passer, kridt,

Læs mere

Indhold. OPGAVEEKSEMPLER 1 (s. 1-3) - Gæt afstanden - Gæt tiden - Gæt hastigheden. OPGAVESKSEMPLER 2 (s.4)

Indhold. OPGAVEEKSEMPLER 1 (s. 1-3) - Gæt afstanden - Gæt tiden - Gæt hastigheden. OPGAVESKSEMPLER 2 (s.4) Indhold OPGAVEEKSEMPLER 1 (s. 1-3) - Gæt afstanden - Gæt tiden - Gæt hastigheden OPGAVESKSEMPLER 2 (s.4) - Brug boardet hjul str. til at måle skolegårdens længde - Kør en cirkel og udregn - Mål vinklen

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Middelværdi med mere... 76 Hyppighed og frekvens... 77 Diagrammer... 78 Hvilket diagram er bedst?... 80 Grupperede observationer...

Middelværdi med mere... 76 Hyppighed og frekvens... 77 Diagrammer... 78 Hvilket diagram er bedst?... 80 Grupperede observationer... Statistik Middelværdi med mere... 76 Hyppighed og frekvens... 77 Diagrammer... 78 Hvilket diagram er bedst?... 80 Grupperede observationer... 81 Statistik Side 75 Når man skal holde styr på mange oplysninger,

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Matematik Afprøvet inspirationsmateriale 1

Matematik Afprøvet inspirationsmateriale 1 Afprøvet inspirationsmateriale 1 Lektioner forløb er planlagt til otte lektioner. Mål Eleverne skal opnå viden om og arbejde med statistisk databehandling. De skal opnå erfaring med at bearbejde data i

Læs mere

Synlighed. Trin for trin - til læreren

Synlighed. Trin for trin - til læreren Trin for trin - til læreren Klassetrin: 4.-5. klasse Tid: 2 lektioner pr. test Fag: Matematik, Natur/Teknologi og Trafik Forberedelse: Du skal have adgang til smartboard/projektor samt have PÅ MED PANG-kassen

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

Du kan lægge det samme tal til eller trække det samme tal fra på begge sider af lighedstegnet.

Du kan lægge det samme tal til eller trække det samme tal fra på begge sider af lighedstegnet. Ligninger 10 10 m02-01.cdr Et ligningssystem kan sammenlignes med en skålvægt i ligevægt. Vægten af lodderne på den ene vægtskål skal være lig med vægten af lodderne på den anden vægtskål. + og Du kan

Læs mere

Projektopgave 1. Navn: Jonas Pedersen Klasse: 3.4 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 5/ Vejleder: Jørn Christian Bendtsen Fag: Matematik

Projektopgave 1. Navn: Jonas Pedersen Klasse: 3.4 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 5/ Vejleder: Jørn Christian Bendtsen Fag: Matematik Projektopgave 1 Navn: Jonas Pedersen Klasse:.4 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 5/9-011 Vejleder: Jørn Christian Bendtsen Fag: Matematik Indledning Jeg har i denne opgave fået følgende opstilling.

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

Gratisprogrammet 27. september 2011

Gratisprogrammet 27. september 2011 Gratisprogrammet 27. september 2011 1 Brugerfladen: Små indledende øvelser: OBS: Hvis et eller andet ikke fungerer, som du forventer, skal du nok vælge en anden tilstand. Dette ses til højre for ikonerne

Læs mere

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal.

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. Tre slags gennemsnit Allan C. Malmberg Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. For mange skoleelever indgår

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet * Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen Syddansk Universitet * Inspireret af Swetz, F. & Hartzler, J. S. (eds) 1991, Yellow Traffic Lights, in Mathematical Modeling in the Secondary School

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Inderste cirkel diameter: 10 meter. Yderste cirkel diameter: 20 meter. 3. Styring/balance. Lille -slalom:

Inderste cirkel diameter: 10 meter. Yderste cirkel diameter: 20 meter. 3. Styring/balance. Lille -slalom: A. De indledende manøvrer m.v. Forslag til manøvreøvelser Øvelsesforslag til enemanøvrer (5.2) Alle øvelserne skal foregå på et lukket trafiksikkert område. 1. Igangsætning standsning 4 m hænder 4på m

Læs mere

Benyt evt. programmeringsguiden Kør frem vælg sekunder i stedet for rotationer.

Benyt evt. programmeringsguiden Kør frem vælg sekunder i stedet for rotationer. Lego Mindstorms Education NXT nat1 nat april 2014 Dette dokument ligger på adressen: http://www.frborg-gymhf.dk/eh/oev/legonxtnat1nat2014.pdf Følgende er en introduction til Lego Mindstorms NXT. Her er

Læs mere

Kasteparabler i din idræt øvelse 1

Kasteparabler i din idræt øvelse 1 Kasteparabler i din idræt øvelse 1 Vi vil i denne første øvelse arbejde med skrå kast i din idræt. Du skal lave en optagelse af et hop, kast, spark eller slag af en person eller genstand. Herefter skal

Læs mere

1. Hvor lang tid tager det at blive trukket op til højden 20 m?

1. Hvor lang tid tager det at blive trukket op til højden 20 m? Efterbehandlingsark 1 Nedenfor er vist to grafer for bevægelsen i. Den første graf viser, hvor mange gange du vejer mere eller mindre end din normale vægt. Den anden graf viser højden. Spørgsmål til grafen

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 2 december 2010 syge Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 1265 + 743 = 2. 1024 732 = 3. 38 3150 = Afrund til nærmeste hele tal 14. 0,8 15. 98,3 4. 4860 : 5 = Løs ligningen 5. x - 12 = 68 x = 6. 54x

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

I denne opgave arbejder vi med følgende matematiske begreber:

I denne opgave arbejder vi med følgende matematiske begreber: I denne opgave arbejder vi med følgende matematiske begreber: En meter: 1 m. En kvadratmeter: 1 m. 1 m 2 1 m. En kubikmeter: 1 m 3 Radius-beregning af træet Find omkredsen af træet, mål i brysthøjde. Ca.

Læs mere

I vil kunne se at der er en forskel på jeres vægt når Ballongyngen kører rundt. 1. Hvornår er vægten størst og hvad er vægten?

I vil kunne se at der er en forskel på jeres vægt når Ballongyngen kører rundt. 1. Hvornår er vægten størst og hvad er vægten? Observationsark Forlystelser: Ballongyngen og Rutschebanen Ballongynge opgave Til denne opgave kan i låne en vægt af den kontrollør der står ved Ballongyngen. En af jer skal sidde på vægten mens Ballongyngen

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Mattip om. Den rette linje

Mattip om. Den rette linje Mattip om Den rette linje Du skal lære om: Sammenhænge og hvordan de kan afspejles Kan ikke Kan næsten Kan Den rette linjes ligning Koordinatsæt og sildeben Hældningstal og skæring med 2. aksen 2018 mattip.dk

Læs mere

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken Trafik Quiz De rigtige svar er markeret med fed. 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget reduceres fodgængeres risiko for at komme til skade i mørke, hvis de bærer reflekser? - 15 % - 25 % - 55 % - 85 % Når man kører

Læs mere

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics 1.1 Gennemsnitsfarten findes ved at dividere den kørte strækning med den forbrugte tid i decimaltal. I regnearket bliver formlen =A24/D24. Resultatet

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Rumfang af væske i beholder

Rumfang af væske i beholder Matematikprojekt Rumfang af væske i beholder Maila Walmod, 1.3 HTX Roskilde Afleveringsdato: Fredag d. 7. december 2007 1 Fru Hansen skal have en væskebeholder, hvor rumfanget af væsken skal kunne aflæses

Læs mere

Rutschebanen - Fart og matematik med Havens mest populære forlystelse

Rutschebanen - Fart og matematik med Havens mest populære forlystelse Opgaveark Forlystelser: Medbring: Målebånd Da har rund fødselsdag i år, synes vi, den skulle have en opgave helt for sig selv. Det første spørgsmål er derfor også: Hvor gammel bliver i år?. Nu skal I prøve

Læs mere

Det grafiske billede af en andengradsfunktion er altid en parabel. En parabels skæring med x-aksen kaldes nulpunkter eller rødder.

Det grafiske billede af en andengradsfunktion er altid en parabel. En parabels skæring med x-aksen kaldes nulpunkter eller rødder. Parabler En funktion med grundformlen y = ax 2 + bx + c kaldes en andengradsfunktion. Det grafiske billede af en andengradsfunktion er altid en parabel. 1. Hvis a = 0, er det ikke en andengradsfunktion.

Læs mere

cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty

cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty Matematik Den kinesiske prøve uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui 45 min 01 11

Læs mere

OPGAVESÆT LÆRING OM BEVÆGELSE OG MATEMATIK I HVERDAGEN MED SKRIDTTÆLLERE

OPGAVESÆT LÆRING OM BEVÆGELSE OG MATEMATIK I HVERDAGEN MED SKRIDTTÆLLERE OPGAVESÆT LÆRING OM BEVÆGELSE OG MATEMATIK I HVERDAGEN MED SKRIDTTÆLLERE 1 1 MIT EGET TALMATERIALE Nu skal du arbejde med et talmateriale, du selv har lavet. Nemlig det antal skridt, du har gået i løbet

Læs mere

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul Start pä matematik for gymnasiet og hf 2010 (2012) Karsten Juul Til eleven Brug blyant og viskelåder när du skriver og tegner i håftet, sä du fär et håfte der er egnet til jåvnligt at slä op i under dit

Læs mere

Funktioner. Funktioner Side 150

Funktioner. Funktioner Side 150 Funktioner Brug af grafer koordinatsystemer... 151 Lineære funktioner ligefrem proportionalitet... 157 Andre funktioner... 163 Kært barn har mange navne... 165 Funktioner Side 15 Brug af grafer koordinatsystemer

Læs mere

xxx xxx xxx Potensfunktioner Potensfunktioner... 2 Opgaver... 8 Side 1

xxx xxx xxx Potensfunktioner Potensfunktioner... 2 Opgaver... 8 Side 1 Potensfunktioner Potensfunktioner... Opgaver... 8 Side Potensfunktioner Funktioner der kan skrives på formen y a = b kaldes potensfunktioner. Her er nogle eksempler på potensfunktioner: y = y = y = - y

Læs mere

Andengradsfunktionen

Andengradsfunktionen Andengradsfunktionen 1. Find først diskriminanten og efterfølgende også toppunktet for følgende andengradsfunktioner. A y = 2 x 2 + 4 x + 3 B y = 1 x 2 + 6 x + 2 C y = 1 / 2 x 2 + 2 x 2 D y = 1 x 2 + 6

Læs mere

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer Lektion 7 Funktioner koordinatsystemer Brug af grafer koordinatsystemer Lineære funktioner Andre funktioner ligninger med ubekendte Lavet af Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus. Redigeret af Hans Pihl, KVUC

Læs mere

Opgave nr. 69 Tema: Hvor langt er der? Hvor lang tid tager det? Matematik

Opgave nr. 69 Tema: Hvor langt er der? Hvor lang tid tager det? Matematik Bilag, som hører med til denne opgave: Side 2 + 4: Landkort med ruteforslag. Side 5: Formel + graf i koordinatsystem. Du skal til prøven vise, hvordan du kan anvende matematik på materialet. Du kan f.eks.

Læs mere

INERTIMOMENT for stive legemer

INERTIMOMENT for stive legemer Projekt: INERTIMOMENT for stive legemer Formålet med projektet er at træne integralregning og samtidig se en ikke-triviel anvendelse i fysik. 0. Definition af inertimoment Inertimomentet angives med bogstavet

Læs mere

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm Hjælp os på vej! Er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken? Nu skal dit barn til at gå i skole og det glæder I jer sikkert begge til. Men er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken?

Læs mere

AEU-2 Matematik. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011

AEU-2 Matematik. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT/GRØNLANDS HJEMMESTYRE/GREENLAND HOME RULE AEU-2 Matematik Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut

Læs mere

8 Måling. Faglige mål. Side til side-vejledning. Længde. Areal. Rumfang og massefylde. Tid og hastighed

8 Måling. Faglige mål. Side til side-vejledning. Længde. Areal. Rumfang og massefylde. Tid og hastighed 8 Måling Faglige mål Kapitlet Måling tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Længde: kunne omskrive enheder for længdemål og anvende øjemål, kropsmål og måling ved hjælp af måleredskaber. Areal: kunne

Læs mere

Matematikevaluering for 4. klasse Talforståelse og Addition Subtraktion positionssystem Multiplikation Division Brøker

Matematikevaluering for 4. klasse Talforståelse og Addition Subtraktion positionssystem Multiplikation Division Brøker Matematikevaluering for 4. klasse A NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem Addition Subtraktion Multiplikation Division Brøker Ligninger og funktioner Omregning Koordinatsystemet Diagrammer og

Læs mere

Matematik på VUC Modul 3c Opgaver

Matematik på VUC Modul 3c Opgaver Blandede opgaver (1) 1: Tegningen viser tre byggegrunde, der skal sælges. a: Find arealet af grund nr. 1. b: Find arealet af grund nr. 2 c: Find arealet af grund nr. 3 d: Find omkredsen af hver af de tre

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere

Matematiske færdigheder opgavesæt

Matematiske færdigheder opgavesæt Matematiske færdigheder opgavesæt SÆT + 0 :, 0 000 9 0 cm m 0 liter dl ton kg Hvilket år var der flest privatbiler i Danmark? Cirka hvor mange privatbiler var der i 99? 00 0 000 Priser i Tivoli, 00: Turpas

Læs mere

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser Køresikkerhed for godschauffører Navn på underviser 1 Velkommen Navn Lidt om min faglige baggrund Baggrund og mål for kurset 2 Årsager til ulykker Hvad tror I er de største årsager til dræbte og kvæstede

Læs mere

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Lineære modeller Opg.1 Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Hvor meget koster det at køre så at køre 10 km i Taxaen? Sammenhængen

Læs mere

grafer og funktioner basis+g brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner basis+g brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner G ISBN: 978-87-92488-11 4 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Mattip om. Statistik 2. Tilhørende kopier: Statistik 3, 4 og 5. Du skal lære om: Faglig læsning. Chance og risiko. Sandsynlighed

Mattip om. Statistik 2. Tilhørende kopier: Statistik 3, 4 og 5. Du skal lære om: Faglig læsning. Chance og risiko. Sandsynlighed Mattip om Statistik Du skal lære om: Faglig læsning Kan ikke Kan næsten Kan Chance og risiko Sandsynlighed Observationer, hyppighed og frekvens Gennemsnit Tilhørende kopier: Statistik, og mattip.dk Statistik

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Træningsmateriale 400 meter

Træningsmateriale 400 meter Træningsmateriale 400 meter Indhold Generelt om lang sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 lange stigningsløb... 4 Lektion 3 fartkontrol... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 7 1

Læs mere

c. Radius for hver sekter er målt i cm og angivet i følgende tabel. Desuden er arealet af hvert område beregnet.

c. Radius for hver sekter er målt i cm og angivet i følgende tabel. Desuden er arealet af hvert område beregnet. Kapitel 2 Øvelse 2.2 Cirklen er inddelt i 12 sektorer, én for hver måned. Antallet af dødsfald vokser kraftigt i juli og august og er højt flere måneder, men stiger yderligere hen over vintermånederne.

Læs mere

Løsning til øvelse 7.8, side 272: Københavns Politigård

Løsning til øvelse 7.8, side 272: Københavns Politigård website: link fra, kapitel 7, afsnit 2 Løsning til øvelse 7.8, side 272: Københavns Politigård Bemærk: Benyt fx formelsamlingen til stxa side 10-14 til at finde de relevante formler. (Geogebra starter

Læs mere

MAD-SVIN-ERI. 1 sund 2 3 4 5 6 7 8 9 10 usund 1 GUS

MAD-SVIN-ERI. 1 sund 2 3 4 5 6 7 8 9 10 usund 1 GUS MAD-SVIN-ERI Hvad vi skal lave er nu er at vi skal være mad detektiver, vi skal undersøge hvor sund eller usund mad er. Du vil sikkert blive overrasket. 1. Hvad tror du er sund og usund mad? Du har nu

Læs mere

Classic Fyn Rundt. Matematik trin 2. avu

Classic Fyn Rundt. Matematik trin 2. avu Classic Fyn Rundt Matematik trin 2 avu Almen voksenuddannelse 23. maj 2008 Classic Fyn Rundt Matematik trin 2 Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte Svarark Hæftet indeholder følgende

Læs mere

NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem. Multiplikation Division Brøker. Geometri Omregning Diagrammer og aflæsning. Matematik i hverdagen

NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem. Multiplikation Division Brøker. Geometri Omregning Diagrammer og aflæsning. Matematik i hverdagen Matematikevaluering for 3. klasse A NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem Addition Subtraktion Multiplikation Division Brøker Geometri Omregning Diagrammer og aflæsning Matematik i hverdagen Talforståelse

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Tal og enheder INTRO. Kapitlet handler om at regne med tal og enheder, og om hvordan du kan omregne fra en enhed til en anden.

Tal og enheder INTRO. Kapitlet handler om at regne med tal og enheder, og om hvordan du kan omregne fra en enhed til en anden. Tal og enheder Du bruger tal i mange forskellige sammenhænge, fx når du skal fortælle, hvor høj du er, hvor meget du vejer, eller hvor langt du har til skole. Ofte er det nødvendigt med en enhed efter

Læs mere

GeoGebra. Tegn følgende i Geogebra. Indsæt tegningen fra geogebra. 1. Indsæt punkterne: (2,3) (-2, 4) (-3, -4,5)

GeoGebra. Tegn følgende i Geogebra. Indsæt tegningen fra geogebra. 1. Indsæt punkterne: (2,3) (-2, 4) (-3, -4,5) Tegn følgende i Geogebra 1. Indsæt punkterne: (2,3) (-2, 4) (-3, -4,5) Forbind disse tre punker (brug polygon ) 2. Find omkreds, vinkler, areal og sidelængder 3. Tegn en vinkelret linje fra A og ned på

Læs mere

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL Nr.10005 Alder: 7-70 år - Tid: 10 min. Nr.10004 Alder: 5-90 år - Tid: 5 min. Skyggen Bogstav kegler, hvor man så kan øve stavning. Myldretid Gruppeaktivitet, selv om man skal passe Tabeltræning - så man

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning. Centerdisplay

Brugervejledning. Centerdisplay Brugervejledning Centerdisplay Indholdsfortegnelse 1. Funktioner... 3 1.1Display og gashåndtag... 3 1.2 Displayfunktioner... 3 1.3 Fejlfinding... 7 1.4 Gashåndtag... 8 2 1. Funktioner 1.1Display og gashåndtag

Læs mere

UDFORDRINGER UNDER OPHOLDET PÅ MARS: HVORDAN VIL I HOLDE JER I FORM?

UDFORDRINGER UNDER OPHOLDET PÅ MARS: HVORDAN VIL I HOLDE JER I FORM? MISSION I har nu gennemført jeres basisuddannelse som astronauter, og I har tilegnet jer viden om nogle af de fag, man skal vide noget om for at kunne bestride jobbet som astronaut. Og i NVH Space Center

Læs mere

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave KørGrønt Alt andet er helt sort Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug 4. udgave Spar op til 20 % på brændstoffet Sådan gør du Hver gang du tanker bilen, sender du en sms til 1230. Fylder du tanken helt

Læs mere

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015 Kalkulus 1 - Opgaver Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis 20. januar 2015 Mængder Opgave 1 Opskriv følgende mængder med korrekt mængdenotation. a) En mængde A indeholder alle hele tal fra og med 1

Læs mere

RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 5

RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 5 RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG 5 FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 5 Kontext 5, Facitliste til træningshæfte Samhørende titler: KonteXt 5 Kernebog KonteXt 5 Kopimappe

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Færdselsundervisning for tosprogede

Færdselsundervisning for tosprogede 1 Teknik krav til lokale, materialer mm Forberedelse: - Inden opstart er det en god ide at finde ud af hvor mange der har cykler, og hjælpe dem der ikke har cykler med at låne. - Print Den lille teoriprøve

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P Differentialregning Et oplæg L P A 2009 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte kan I bruge inden I starter på differentialregningen i lærebogen Det meste af hæftet er små spørgsmål med korte svar Spørgsmålene

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

½Opgavenummer 1.1. Antal point Eksempler Beskrivelser. Korrekt regneudtryk, korrekt facit. 2 point

½Opgavenummer 1.1. Antal point Eksempler Beskrivelser. Korrekt regneudtryk, korrekt facit. 2 point ½Opgavenummer 1.1 Korrekt regneudtryk, korrekt facit. Korrekt regneudtryk, ingen facit bidrager negativt til helhedsindtrykket Løsning med korrekte elementer 0 point 16 350 2 = 12 197 Det koster 12197

Læs mere

Mattip om. Geometri former og figurer. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. At finde og tegne former og figurer

Mattip om. Geometri former og figurer. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. At finde og tegne former og figurer Mattip om Geometri former og figurer Du skal lære: At finde og tegne former og figurer Kan ikke Kan næsten Kan At beregne omkreds og areal af figurer Om forskellige typer trekanter At finde højde og grundlinje

Læs mere

for matematik på C-niveau i stx og hf

for matematik på C-niveau i stx og hf VariabelsammenhÄnge generelt for matematik på C-niveau i stx og hf NÅr x 2 er y 2,8. 2014 Karsten Juul 1. VariabelsammenhÄng og dens graf og ligning 1.1 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1):

Læs mere

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner Dialogkort Spillet består af 28 dialogkort med spørgsmål, svar og perspektiverende spørgsmål i fire kategorier: Penge, Hjerne, Statistik og Venner. 7.-10. klasse / 15-60 min. Spillevejledning: Gruppedialog

Læs mere

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause)

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) 14 Uvelse AT-intervaller: Der køres på den store rundstrækning (Kurreholmvej) - der skal nok bruges to runder til intervallerne. Ryttere i god form kører 6 x 3/3 (3 min aktiv, 3 min pause) Ryttere i mindre

Læs mere

Fortsættelse af Regneark II. Indhold. Side 1 af 14. Regneark EXCEL

Fortsættelse af Regneark II. Indhold. Side 1 af 14. Regneark EXCEL Side 1 af 14 Fortsættelse af Regneark II Indhold Telefonliste...2 Budget...4 Diagram...7 Regning...9 Underskrift...9 Rundt om Jorden...11 Matematisk problem...13 Et sidste eksempel...14 Side 2 af 14 Telefonliste

Læs mere

Elevens data: Fornavn: Efternavn: Skole/Gymnasium: Klasse: Dreng: Pige:

Elevens data: Fornavn: Efternavn: Skole/Gymnasium: Klasse: Dreng: Pige: Interviewskema Unge matematiksvage Elevens data: Fornavn: Efternavn: Skole/Gymnasium: Klasse: Dreng: Pige: Læreren skal huske: Hvis det kan lade sig gøre er det en god ide at elevens egen matematik lærer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Matematik C. Cirkler. Skrevet af Jacob Larsen 3.år HTX Slagelse Udgivet i samarbejde med Martin Gyde Poulsen 3.år HTX Slagelse.

Matematik C. Cirkler. Skrevet af Jacob Larsen 3.år HTX Slagelse Udgivet i samarbejde med Martin Gyde Poulsen 3.år HTX Slagelse. Cirkler Skrevet af Jacob Larsen 3.år HTX Slagelse Udgivet i samarbejde med Martin Gyde Poulsen 3.år HTX Slagelse Side Indholdsfortegnelse Cirklen ligning Tegning af cirkler Skæring mellem cirkel og x-aksen

Læs mere