røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg"

Transkript

1 G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg :39:58

2 Brochure Siemens.indd :39:58

3 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig fremtid. Dette gør vi ved at være en af verdens førende vindmølleproducenter, og vi arbejder på en konstant udvikling og forbedring af vindmøllerne. Ved at gå ind i dette projekt går vi et skridt videre og sætter fokus på, hvordan vores ansatte kan transportere sig på en miljørigtig måde til og fra arbejde. Vi vil gerne give vores ansatte endnu bedre muligheder for at transportere sig til og fra arbejde på en bæredygtig måde. Første skridt i projektet har været at gennemføre en undersøgelse af de ansattes transport til og fra arbejde. Undersøgelsen har vist, at der dagligt pendles km i bil til og fra SIEMENS WIND POWER Aalborg vel og mærke biler med kun en person. Tallet giver et indtryk af, at det er et område, hvor vores indsats kan gøre en forskel - også i et lidt større perspektiv. Resultatet af undersøgelsen har ført til en liste med tiltag, som SIEMENS WIND POWER Aalborg og Aalborg Kommune i fællesskab vil arbejde på at gennemføre det næste år. Vores håb er, at mange medarbejdere på SIEMENS WIND PO- WER Aalborg kan få glæde af tiltagene og inspiration til at transportere sig mere miljørigtigt, så vi sammen kan blive lidt grønnere. God fornøjelse med læsningen og det kommende års aktiviteter. Søren Kringelholt Nielsen Global Head of Blades SIEMENS WIND POWER Aalborg 3 Brochure Siemens.indd :39:59

4 Hvorfor er det en god idé at have en grøn køreplan? Den grønne køreplan er resultatet af et samarbejde mellem Aalborg Kommune og SIMENS WIND POWER Aalborg og et fælles bud på en pendlerplan for SIEMENS WIND POWER Aalborg. Den grønne vinkel og fokus på miljørigtig transport er forankret i EU-projektet ARCHIMEDES, der muliggør Aalborg Kommunes deltagelse. Denne køreplan er en i en række af grønne køreplaner, udarbejdet til og med virksomheder i Aalborg frem til Det er vigtigt for Aalborg Kommune, at de grønne køreplaner får en vis ensartethed, så der er mulighed for, at de på sigt kan arbejde sammen, og at de tiltag, der udvikles på én virksomhed, også vil kunne bruges på andre virksomheder. Tiltagene skal alle være med til at sikre en mere miljørigtig pendling på de involverede virksomheder. Baggrunden for Aalborg Kommunes engagement i projektet er et ønske om at gå aktivt ind i arbejdet med at gøre transporten mere grøn. Herudover er der en række gode argumenter for at gøre pendlingen mere bæredygtig og miljørigtig, til fordel for den enkelte medarbejder, virksomheden og byens borgere generelt. I boksen ses en række af de gode argumenter for at gå ind i arbejdet med en grøn køreplan. Grønne fakta Hvad kan en grøn køreplan? En god personalepolitik: - Mindre stressede medarbejdere. - Sundere medarbejdere. - Tilfredse og motiverede medarbejdere. - Planen kan være med til at gøre flytning lettere for medarbejderne. Økonomi: - Færre sygedage pga. bedre sundhed. - Reduceret behov for parkeringspladser. Et bedre image: - Planen kan være med til at styrke virksomhedens grønne profil. - God personalepolitik gør det lettere at fastholde og tiltrække medarbejdere. Bedre miljø: - Planen kan bidrage til at afhjælpe trængselsproblemer og derved være med til at gøre nær miljøet mere sikkert og mindre forurenet. - Mindske CO2-udslippet fra pendlingen til/fra arbejdspladsen. 4 Brochure Siemens.indd :39:59

5 SIEMENS WIND POWER Aalborg SIEMENS WIND POWER Aalborg er, som en af de større virksomheder i Aalborg og med naturlig interesse i bæredygtighed og miljørigtige tiltag, en oplagt deltager i grøn køreplans projektet under ARCHIMEDES. SIEMENS WIND POWER Aalborg er beliggende i Aalborg Øst, cirka 7 km fra Aalborg Centrum. I alt er der ca. 600 ansatte ved SIEMENS WIND POWER Aalborg, fordelt med 200 personer i administrationen og 400 personer i produktionen. Samtidig er virksomheden i gang med en ekspansion, hvor det forventes, at yderligere 130 ansættes i produktionen i den kommende tid. Samlet forventes det, at der i Aalborg afdelingen samlet vil være ansat mere end 1200 personer i Der er således tale om en af de største arbejdspladser i området og i Aalborg generelt. Med de planlagte udvidelser, vil arbejdspladsens position som en af de dominerende arbejdsplader blive yderligere styrket. I området ligger desuden et antal produktionsvirksomheder, der samlet beskæftiger nogle hundrede ansatte. SIEMENS WIND POWER har et parkeringsområde til rådighed for de ansatte. Der er overdækket cykelparkering ved en af indgangene. Med kollektiv transport er der mulighed for at tage bus nr. 11 til/fra midtbyen til rundkørslen på Tranholmvej ca. 700 meter fra virksomheden. I dagtimerne kører bussen 4 gange i timen, mens der er timedrift i aftentimerne. I vinteren blev der nedsat en arbejdsgruppe omkring pendlerplansprojektet. Det er denne arbejdsgruppe, der er den drivende kraft bag gennemførelsen af planens tiltag. Første skridt i arbejdet var udsendelse af spørgeskemaer til alle ansatte hos SIEMENS WIND POWER Aalborg. Der blev returneret 234 udfyldte spørgeskemaer svarende til en svarprocent på knap 40 %. Det må anses som et tilfredsstillende og et godt udgangspunkt for at beskrive transport situationen, som den er nu, og ud fra ønskerne, at udvælge relevante tiltag og initiativer. Samtidig kan de ansattes engagement i besvarelsen af spørgeskemaerne også ses som et godt tegn for den fremtidige involvering i den grønne køreplans initiativer. Kortlægning af transportadfærden Kortlægningen af transportvanerne hos SIEMENS WIND POWER Aalborg tager udgangspunkt i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Efter kortlægningen vil de ansattes ønsker ift. at gøre transportadfærden mere bæredygtig, blive præsenteret. Samlet set vil disse to dele danne udgangspunkt for planens tredje del udpegningen af tiltag, der kan være medvirkende til at gøre transportadfærden mere bæredygtig hos de ansatte hos SIEMENS WIND POWER Aalborg. 5 Brochure Siemens.indd :39:59

6 1. Transportvaner 86 % af de adspurgte har bilen, enten som fører eller som passager, som det foretrukne transportmiddel til og fra arbejde, heraf kører 66 % alene i bilen. 9 % benytter cyklen som det primære transportmiddel, mens kun 4 % benytter den kollektive transport til at komme til og fra arbejde. Målgruppen for pendlerplanen er primært de 66 %, der kører alene i bil. Primært transportmiddel til/fra arbejde 15% 5% 1% 9% 4% Cykel Kollektiv transport I bil alene I bil med passagerer Bilpassager Andet 66% Det giver et mere nuanceret billede af det primære transportmiddel valg, hvis man ser på grupperne af ansatte i hhv. produktionen og administrationen hver for sig. Blandt de ansatte i produktionen benytter 58 % bilen alene som det primære transportmiddel, 23 % kører i bil med en eller flere passagerer og 9 % er passagerer i bil. Alt i alt er der 90 %, der bruger bilen som det primære transportmiddel. I administrationen kører 77 % i bil alene og 4 % kører bil med passagerer. I alt 81 % benytter således bilen som det primære transportmiddel. Den største forskel mellem de to grupper er således graden af samkørsel, som udgør 23 % af turene blandt de ansatte i produktionen mod kun 4 % blandt det administrative personale. 5 % af de adspurgte i produktionen bruger cyklen som primært transportmiddel, mens tallet for de adspurgte i administrationen er 13 %. Den kollektive transport benyttes af 3 % af de adspurgte i produktionen og af 6 % i administrationen. Ingen der arbejder på nat- og weekendhold benytter den kollektive transport som det primære transportmiddel. 6 Brochure Siemens.indd :39:59

7 Primært transportmiddel til/fra arbejde Administrationen Primært transportmiddel til/fra arbejde Produktion 4% 0% 13% Cykel 9% 0%2% 5% 3% Cykel 6% Kollektiv transport Kollektiv transport I bil alene I bil med passagerer Bilpassager Andet 23% I bil alene I bil med passagerer Bilpassager Andet 58% 77% Det er således i særdeleshed hos de ansatte i administrationen, - hvor over tre ud af fire kører alene i bil, - at der er grundlag for en ændring af adfærden, så den bliver mere bæredygtig. Sammenlignes tallene for SIEMENS WIND POWER Aalborg med tallene for Aalborg generelt, ligger brugen af bil som det primære transportvalg meget over det tilsvarende tal for Aalborg generelt. For Aalborg generelt ligger brug af bil alene på 39 %, og på 12 % for passagerer i bil. Hos SIEMENS WIND POWER Aalborg er de tilsvarende tal 66 % for bilen alene, 15 % bruger bilen med passagerer og 5 % er passagerer. 18 % af turene i Aalborg generelt foregår på cykel, dette tal er dobbelt så højt som hos SIEMENS WIND POWER Aalborg. I Aalborg generelt foregår 22 % af alle ture til fods, dette tal er næsten ikke eksisterende for SIEMENS WIND POWER Aalborg. Disse forskelle i brug af bil, cykel og gang kan alle delvist forklares af virksomhedens beliggenhed. 7 Brochure Siemens.indd :40:00

8 Transportmiddelvalg for ture i Aalborg 22% 3% 18% Cykel Kollektiv transport 6% Bilfører Bilpassager 12% Gående Andet TU Data % Grønne fakta om transportvanerne på SIEMENS WIND POWER Aalborg - Samlet anvender 86 % af de ansatte bil til/fra arbejde som deres primære transportmiddel. - Cyklen anvendes af 9 % af medarbejderne, mens kollektiv transport anvendes af 4 % af medarbejderne. - Det er særligt medarbejderne i administrationen, der transporterer sig i bil alene, mens medarbejderne i fabrikshallen i højere grad har passagerer med eller selv er passagerer. 8 Brochure Siemens.indd :40:00

9 Transportmiddel og transportafstand Meget naturligt er afstanden mellem den ansattes bopæl og virksomheden en vigtig faktor ved valg af transportmiddel. Jo længere afstanden er, jo større er tendensen til at vælge bilen som det primære transportmiddel. Det er særligt interessant at arbejde med transportmiddelvalget hos de medarbejdere, der har kort transportafstand, da de vil have de bedste alternative transportmuligheder med cykel eller kollektiv transport. Korte transportafstande vil også øge mulighederne for samkørsel, da korte afstande til arbejdspladsen vil øge sandsynligheden for, at man kan finde en at køre sammen med i nærheden af ens bopæl. Af tabellen fremgår det gennemsnitlige antal kilometer, der pendles i forhold til de forskellige transportmidler. Gennemsnitlige afstand til/fra arbejdspladsen Gennemsnitlig transporttid til/fra arbejdspladsen Bil 16,4 km 26,5 minutter Kollektiv Transport 7,3 km 34,6 minutter Cykel 4,6 km 26,0 minutter Gang 1,5 km 22,5 minutter På SIEMENS WIND POWER Aalborg har bilisterne i gennemsnit lidt over 16 km til/fra arbejde, mens cyklisterne har 4,6 km i gennemsnit. Den gennemsnitlige transporttid til/fra arbejdspladsen spænder fra ca. 23 til 35 minutter. Den korteste transporttid er hos fodgængerne, mens den længste er hos de, der benytter den kollektive transport. Samtidig skal det dog understreges, at hovedparten af transporttiden for gang dækker over gang til/fra kollektiv transport. På grafen på næste side ses kørselsafstandene fordelt på transportmidler. Buspendlerne kører i gennemsnit næsten dobbelt så langt som cyklisterne, men det skyldes primært forholdsvist få buspendlere, der pendler langt. Der er lidt flere cyklister end buspendlere, der rejser under 5 km. men såvel 90 % af buspendlerne som 90 % af cyklisterne har under 10 km. til arbejde. For bilturene gælder det, at ca. 10 % af turene er op til 5 km, mens næsten 30 % af turene er mellem 6 og 10 km. Særligt de korte ture op til 5 km er interessante i forhold til overflytning til cyklen, mens en kombination mellem bus og cykel kunne være et godt alternativ til bilturene mellem 6 og 10 km. For personer med over 10 km til arbejde er det særligt samkørsel, der ville kunne være et bæredygtigt alternativ. 9 Brochure Siemens.indd :40:00

10 Kørselsafstande fordelt på transportmidler 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Over 60 km km km km km km 6-10 km 0-5 km 10% 0% Bil Cykel Gang Bus Grønne fakta kørselsafstande og transporttid på SIEMENS WIND POWER Aalborg - I gennemsnit transporterer bilisterne sig 16,4 km til/fra arbejde. Næsten 40 % af bilisterne har under 10 km til arbejde hvilket svarer til lidt over 200 personer på hele virksomheden % af cyklister har under 10 km til arbejde den største gruppe, over 20 personer, har mellem 6 og 10 km, hvilket er en forholdsvis lang pendlingsafstand for cyklister % af brugerne af kollektiv transport har under 10 km til arbejde. Brugerne af kollektiv transport, der udgør lidt over 20 personer, er den gruppe, der med knap 35 min., bruger længst tid på transport til og fra arbejde. 10 Brochure Siemens.indd :40:00

11 Transportdage Nedsættelse af antal transportdage er en effektiv måde, at få mindsket de ansattes transport. Derfor er en væsentlig del af kortlægningen af transportadfærden også at undersøge antallet af dage, som de ansatte er til stede på arbejdspladsen. Brugen af hjemmearbejdsplads afhænger af en række faktorer både praktiske, organisatoriske og sociale. På det praktiske niveau kræver hjemmearbejdsplads mulighed for på tilfredsstillende måde at løse sine arbejdsopgaver herunder eksempelvis adgang til computer, de nødvendige programmer og mulighed for at koble sig op på sin . For de ansatte i produktionen er det rent praktisk ikke muligt at arbejde hjemmefra. Rent organisatorisk kræver hjemmearbejde godkendelse fra ledelsens side, samtidig med, at rammerne for hjemmearbejde også skal være fastlagt eksempelvis hvordan kollegaer, der arbejder hjemmefra kan kontaktes. Endvidere har det sociale miljø også betydning for mulighederne og lysten til at arbejde hjemmefra. Antal ugentlige hjemmearbejdsdage 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 0% Ansatte Hjemmearbejdsdage er tæt på ukendt hos SIEMENS WIND POWER Aalborg, ca. 95 % er tilstede på arbejdspladsen fem dage i ugen. Dette tal hænger som tidligere nævnt sammen med, at fysisk tilstedeværelse er nødvendig for de ansatte i produktionen, for at kunne udføre arbejdsopgaverne. Mere end hver fjerde i produktionen er interesseret i hjemmearbejdsdage, men som tidligere nævnt er det ikke muligt. I administrationen er 37 % interesserede i flere hjemmearbejdsdage. Men ligeså mange er ikke interesserede i flere hjemmearbejdsdage. rede i flere hjemmearbejdsdage. Næsten ligeså stor en del er ikke interesserede i at få flere hjemmearbejdsdage. 11 Brochure Siemens.indd :40:01

12 Medarbejdere interesseret i flere hjemmearbejdsdag produktionen 5% 17% 27% 51% Ja Nej Ved ikke Ja, men afhænger af Grønne fakta transportdage på SIEMENS WIND POWER Aalborg - Hjemmearbejde anvendes næsten ikke kun omkring 5 % af medarbejderne har i løbet af en gennemsnitlig uge en eller flere hjemmearbejdsdage. - Blandt de ansatte i fabrikshallen angiver 27 %, at de umiddelbart er interesseret i mere hjemmearbejde. Blandt de ansatte i administrationen er det 37 %, der er interesserede i mere hjemmearbejde. - Som vigtige forudsætninger for at ønske mere hjemmearbejde angives arbejdsopgaverne og bedre bredbåndsforbindelser til opkobling til arbejdspladsen. 12 Brochure Siemens.indd :40:01

13 2. Transportadfærd og holdninger Et af de væsentlige formål med den grønne køreplan er at arbejde med holdningsændringer på transportområdet. Holdningsændringerne kan være første skridt i retning af at ændre transportadfærden. Dette afsnit belyser derfor nærmere respondenternes holdninger til og begrundelser for at anvende de forskellige transportformer, samt deres forslag til hvad der kunne være med til at ændre deres transportvaner i mere bæredygtig retning. Respondenterne havde i spørgeskemaundersøgelsen mulighed for at vælge mellem en række foruddefinerede begrundelser for valg af foretrukne transportmiddel. Der kunne gives flere svar. I det følgende ses nærmere på henholdsvis bilisternes, cyklisternes og brugerne af kollektiv transports holdninger til transport. Bilisterne Bilisterne er blevet spurgt om, hvad der ville kunne får dem til at skifte transportmiddel. I nedenstående diagram fremgår det, at næsten 50 % er villige til at skifte transportmiddel, hvis rejsetiden bliver kortere ved alternative transportformer. Næsten 20 % vil skifte transportmiddel, hvis det bliver billigere at køre med offentlig transport. En del af bilisterne angiver med konkrete beskrivelser af deres problemer, hvorfor de ikke anvender kollektiv transport. 70,0 Årsager til at køre i bil til/fra arbejde 60,0 50,0 % af bilbrugerne 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Det giver frihed og fleksibilitet Offentlig transport er for besværligt pga. ingen direkte forbindelser Transporttiden er kortest Det er for besværligt med offentlig transport, for eksempel på grund af mange skift Det er mere behageligt end offentlig transport Jeg skal bruge bilen i forbindelse med andre ærinder Offentlig transport er for dyrt Andet 13 Brochure Siemens.indd :40:01

14 I disse uddybende årsager er det særligt i bustiderne om eftermiddagen eller aftenen, at der angives at være problemer. En stor del forklarer således, at de godt kan tage bussen om morgenen, men så har brug for at blive hentet om eftermiddagen/aftenen. Disse uddybende forklaringer kan ses som en indikator på, at bilisterne aktivt har undersøgt mulighederne for at bruge kollektiv transport, og at der dermed er en gruppe af bilister, der kunne være interesserede i at anvende kollektiv transport, hvis mulighederne var bedre. 46 % af de personer der kører alene i bil, har ingen hjemmeboende børn. Denne gruppe er særlig interessant set i forhold til ændret transportmiddelvalg. Personer med hjemmeboende børn skal ofte have børnene bragt til og fra institution eller pasning og har derfor ikke så stor mulighed for at benytte bussen, cyklen eller for at køre med en kollega. 60,0 Hvad kunne få bilisterne til at skifte transportmiddel 50,0 % af bilbrugerne 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hurtigere transporttider ved alternative transportformer Billigere billetter med offentlig transport Forbedrede forhold for cyklister Andet Højere benzinpriser Parkeringsgebyr på arbejdspladsen Bilbrugerne er ligeledes blevet spurgt til deres brug af samkørsel og deres holdning til, hvorvidt de kunne være interesserede i at køre sammen med en kollega til og fra arbejde. 34 % vil være interesserede i at køre med en kollega, mens 17 % allerede kører med en eller flere kollegaer. 14 Brochure Siemens.indd :40:02

15 Interesse for samkørsel 17% 34% Ja Nej 15% Ved ikke Jeg kører allerede sammen med en kollega Cyklister 34% Cyklisterne er blevet bedt om at angive årsagen til, at de vælger cyklen, og her fremgår det, at over 60 % benytter cyklen, fordi det er den billigste transportform. En anden vigtig årsag er, at transporttiden er kortest ved brug af cyklen. Dermed er det i høj grad praktiske hensyn, som er de vigtigste, mens mere livsstilsorienterede årsager som eksempelvis sundhed og miljø ikke opfattes som væsentlige. Over 20 % af cyklisterne angiver, at afgangstiderne for den offentlige transport ikke er optimale for dem. 15 Brochure Siemens.indd :40:02

16 70,0 Årsager til at cykle til/fra arbejde 60,0 50,0 % af cyklisterne 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Det er den billigste transportform Transporttid er kortest Afgangstiderne for den offentlige transport er ikke optimale for mig Andet Der er miljømæssige fordele ved det Der er for mange skift involveret i at tage offentlig transport For mange biler på vejene Cykelparkeringsforholdene på virksomheden vurderes overvejende positivt. 20 % synes dog at forholdene er dårlige. Vurdering af forholdene for cykelparkering 120 Antal personer Gode Middel Dårlige Ved ikke/bruger ikke 16 Brochure Siemens.indd :40:03

17 Brugere af den kollektive transport Brugerne af den kollektive transport havde mulighed for at vælge mellem syv forskellige foruddefinerede begrundelser for at anvende kollektiv transport. Det er kun 4 % af de ansatte, som anvender kollektiv transport, som deres primære transportmiddel. Over halvdelen af disse angiver at de benytter den kollektive transport, fordi de ikke har andre muligheder. Over 30 % af brugerne af den kollektive transport angiver de miljømæssige fordele ved at anvende den kollektive transport, som en af årsagerne. Årsager til at anvende kollektiv transport til/fra arbejde % af brugerne af kollektiv transport 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Jeg har ingen andre Der er miljømæssige muligheder fordele ved det Andet Jeg kan benytte transporttiden til andre gøremå Transporttid er kortest Det er for dyrt Der er for med benzin og mange biler på parkering hvis vejen jeg benytter en 17 Brochure Siemens.indd :40:03

18 Grønne fakta Holdning til transport på SIEMENS WIND POWER Aalborg - Bilisterne bruger bilen, fordi den giver frihed og fleksibilitet. - Over halvdelen af bilisterne finder den kollektive transport er for besværlig pga. manglende direkte forbindelser og deraf følgende skifte. - Bilbrugerne vurderer, at den offentlige transport ikke kan tilfredsstille deres behov. - Bilisterne har ikke forslag til, hvad der ville kunne få dem til at ændre transportmiddelvalg dog angiver næsten halvdelen, at hurtigere transporttider ville kunne få dem til at skifte transportmiddel. - En stor andel bilister har undersøgt mulighederne for at anvende kollektiv transport, men at det særligt om eftermiddagen/aftenen er problematisk. Dette indikerer, at der er potentiale for overflytning til kollektiv transport, hvis denne forbedres. - En forholdsvis stor del på 17 % kører allerede sammen med en kollega. Dette viser, at samkørsel er praktisk muligt for en del af de ansatte. - Yderligere 34 % angiver, at de ville være interesserede i at deltage i en samkørselsordning. - Samkørsel praktiseres især blandt ansatte i produktionen. Dette kan hænge sammen med denne gruppes mere faste arbejdstider. Fleksible arbejdstider kan dog også være en fordel ift. koordineringen af samkørsel. - Over 60 % af cyklisterne benytter cyklen, fordi det er den billigste transportform. En anden vigtig årsag er, at transporttiden er kortest ved brug af cyklen. - Over 20 % af cyklisterne har angivet, at afgangstiderne for den offentlige transport ikke er optimale for dem. - Cykelparkeringsforholdene bedømmes overvejende positivt, dog syntes 20 % at forholdene er dårlige. - 4 % af alle adspurgte anvender kollektiv transport som deres primære transportmiddel % af de som benytter kollektiv transport, gør det fordi de ikke har andre muligheder. - Næsten halvdelen af dem, der benytter den kollektive transport, er administrativt ansat og har arbejdstid mellem kl Brochure Siemens.indd :40:03

19 3. Tiltag Hvad gør vi? I det følgende vil den pakke af forslag til tiltag, som er udarbejdet på baggrund af analysen af transportadfærd og transportønsker blive beskrevet. Pakkens forskellige tiltag skal ses som en samlet pakke, hvor de forskellige dele er målrettet forskellige gruppers ønsker og behov. Samtidig skal pakkens forskellige tiltag også ses som en mulighed for at åbne de forskellige gruppers øjne for mere bæredygtig transport ud fra logikken, at du er nødt til at prøve noget nyt, før du kan have en holdning til det. Tiltagene er udarbejdet som en værktøjskasse, som skal ses som en samlet pakke af anbefalinger, der kan være med til at gøre pendlingen grønnere. Pakken forudsættes igangsat i løbet af det næste år. SIEMENS WIND POWER Aalborg står selv for gennemførelse af de foreslåede tiltag, mens Aalborg Kommune vil være behjælpelige med udarbejdelse af informationsmateriale mv. og vil indgå i projekterne som beskrevet nedenfor. Ved at arbejde med en målrettet indsats det første år efter udarbejdelse af planen, er forventningen, at der kan skabes målbare resultater og opmærksomhed omkring processen. Målet er, at den grønne køreplan får et varigt fundament, der muliggør at planen og tiltagene løbende revideres og videreudvikles, også efter det første år. SIEMENS WIND POWER Aalborg har som stor arbejdsplads med mange bilbrugere et godt potential for at gøre transportadfærden mere grøn. Dagligt pendles der, hvad der svarer til næsten km i biler til og fra SIEMENS og i dette tal er der kun medregnet biler med en person. Beliggenheden i forhold til Aalborg skaber dog nogle udfordringer særligt ift. lange pendlingsafstande for cyklister og mindre hyppig kollektiv trafik betjening end det centrale Aalborg. Informering af medarbejderne Indhold/Baggrund: En central del af arbejdet med den grønne køreplan er at skabe opmærksomhed omkring arbejdet med transportadfærd. Ved projektets start er der sammensat en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra SIEMENS for at skabe et bredt fundament for projektet. Det er i samarbejde med denne arbejdsgruppe, at den grønne køreplan er blevet udarbejdet, og at de fremtidige initiativer vil blive iværksat. Handling: For at sikre en fortsat opmærksomhed om arbejdet skal der arbejdes med information om projektet gennem følgende kanaler: - Den færdige plan lægges på SIEMENS intranet, så de ansatte har adgang til planen. Samtidig trykkes et antal papirversioner af planen, så alle ansatte har mulighed for at komme i besiddelse af planen. - Der orienteres løbende om initiativer og tiltag på SU-møder og infomøder for medarbejderne. - Der udarbejdes en kort version af den grønne køreplan med hovedresultater, som evt. i en grafisk udgave kan bruges på infoskærmene. - For at skabe opmærksomhed om projektet, foreslås gennemført en form for konkurrence, hvor en medarbejder, der har gjort sin transportadfærd grønnere belønnes eksempelvis ift. CO2 reduktion. 19 Brochure Siemens.indd :40:03

20 El-cykel forsøg Indhold/Baggrund: Som en del af den grønne køreplan på SIEMENS foreslås det, at der gennemføres et forsøg med el-cykler på SIEMENS. En el-cykel ser ud som en almindelig cykel, men har en batteridrevet motor, der aktiveres, når man træder i pedalerne. Dermed er det nødvendigt selv at gøre en indsats for at komme frem, så der er stadig sundhedsmæssige fordele ved at cykle på en el-cykel. Motoren slår fra ved hastigheder over 25 km/t, så det er særligt op af bakke, på længere ture eller i modvind, at man får glæde af en el-cykel. På de fleste modeller er det muligt at vælge en indstilling ift., hvor meget hjælp fra motoren man ønsker. Forsøget med el-cykler anses som et oplagt tiltag da SIEMENS beliggenhed gør, at pendlingsafstanden for mange af de ansatte bliver forholdsvis lang omkring 10 km for ansatte bosiddende i Aalborg Midtby. Samtidig vil bilisterne gerne have hurtigere alternative transportmidler og flere angiver, at de føler afstanden er for lang at cykle. El-cyklen er en mulighed for at tilbyde dem et hurtigere transportmiddel, samtidig med, at den forlænger pendlingsafstanden for cyklen. Handling: Projektet foreslås gennemført som en forsøgsordning under ARCHIMEDES projektet, hvor nogle af de ansatte, som normalt kører til arbejde i bil, tilbydes en el-cykel til låns i en periode på nogle måneder. Som udgangspunkt forestilles projektet at omfatte 10 el-cykler. - Mulighederne for at gennemføre projektet undersøges og der satses på at deltagere til projektet skal findes i marts/april 2010 med efterfølgende opstart af låneperioden. Hjemmearbejdsplads Indhold/Baggrund: Hjemmearbejdspladser er en mulighed for at fjerne behovet for transport, og dermed helt fjerne pendlingens miljøbelastning. Hjemmearbejdspladser anvendes næsten ikke på SIEMENS. Knap 40 % af de ansatte i administrationen er interesserede i at arbejde mere hjemmefra. Mulighederne for at forbedre forholdene for hjemmearbejde er blevet diskuteret i arbejdsgruppen bag den grønne køreplan, men det er blevet vurderet, at det ikke er at område, hvor der på nuværende tidspunkt vil kunne gennemføres nye initiativer. De ansattes interesse for at arbejde mere hjemmefra indikerer, at det er et område, som man på et senere tidspunkt bør arbejde videre med. Samkørsel Indhold/Baggrund: Som en større arbejdsplads er potentialet for at finde en kørselsmakker stort. En høj andel af de ansatte (17 %) kører allerede sammen med kollega, hvilket viser, at der på arbejdspladsen eksisterer en kultur omkring det at køre sammen. Det er særligt de ansatte i produktionen, som kører sammen. Det gode eksempel skal videreformidles til de ansatte i administrationen. Ud over de 17 %, som allerede kører sammen angiver 34 % af bilisterne, at de er interesserede i at finde en kollega at køre sammen med. Det er derfor et område, hvor der er potentiale for at forbedre forholdene. 20 Brochure Siemens.indd :40:03

21 Handling: Som styrkelse af den allerede gode kultur omkring samkørsel skal følgende initiativer iværksættes: - Intern promovering af samkørselsordning for de ansatte. Der er allerede et informationsprojekt i gang - Etablering af model for hvordan man finder en kørselsmakker. Dialog omkring bedre busforbindelser Indhold/Baggrund: Kortlægningen af de ansattes transportadfærd viste, at kun 4 % af de ansatte anvender kollektiv transport som deres primære transportmiddel til/fra arbejde. Samtidig angiver en stor del af bilisterne, at de kører i bil fordi den offentlige transport er for besværlig for dem. Besvarelserne på spørgeskemaerne indeholder en række eksempler på ansatte, der beskriver deres konkrete problemer med at bruge kollektiv transport til/fra arbejdspladsen. Handling: Kortlægningen af de ansattes transportvaner og ønsker til forbedringer ses som et redskab til at gå i dialog omkring hvilke muligheder, der kunne arbejdes med for at forbedre forholdene. Derfor foreslås følgende: - Resultaterne fra spørgeskemaerne tages med videre til en dialog med Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling for at afklare mulighederne for forbedring af den kollektive trafikbetjening i området. Cyklisterne i fokus Indhold/Baggrund: De personer, som primært bruger cyklen til/fra arbejde gør det primært, fordi de anser det som den billigste transportform. Dermed er cyklen for denne gruppe i høj grad et praktisk redskab i daglig dagen. For at understøtte denne gruppes brug af cyklen og for at skabe opmærksomhed om mulighederne for at cykle, skal der arbejdes på at give cyklisterne nogle ekstra praktiske redskaber, der kan gøre deres cykeltur mere behagelig. Dette arbejde bør fokusere på at udbrede cyklisternes gode argumenter for at cykle overfor bilisterne. Handling: Følgende konkrete initiativer foreslås gennemført: - Uddeling af cykeludstyr (cykelhjelme, cykellygter eller cykelveste) ved en planlagt lille cykelevent. 21 Brochure Siemens.indd :40:03

22 Den 3. maj 2010 startede et forsøg med 10 elcykler af medarbejdere på SIEMENS Wind Power, vingefabrikken i Aalborg 22 Brochure Siemens.indd :40:06

23 Brochure Siemens.indd :40:06 23

24 Teknik- og Miljøforvaltningen Tlf Fax Brochure Siemens.indd :40:06

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab Grøn Køreplan Nordjyllands Trafikselskab Forord Opgørelserne i denne Grønne køreplan viser heldigvis, at vi, i NT, er godt med, når det handler om at transportere os grønt. Som oftest er det også både

Læs mere

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet Grøn Køreplan Aalborg Universitet Forord Det er vigtigt for Aalborg Universitet at bidrage til en bæredygtig fremtid. Det gør vi ved at uddanne kandidater, der mestrer bæredygtige løsninger på samfundsproblemer,

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Titel Emneindplacering Indlægsholder: Mobilitetsplaner for virksomheder 2 eksempler Hvordan styrer vi bytrafikken? Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Baggrund og formål Den

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort!

Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort! Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort! Diskussion om at køre i bil på tjenesterejser Hovedspørgsmål Skriv to ideer til, hvad der kan få os til at bruge bilen mindre og samtidigt mere

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Mobilisten. Tegning: JP

Mobilisten. Tegning: JP 1 Mobilisten 2 Tegning: JP Hvad kan få pendleren til at lade bilen stå Kortere rejsetid + flere afgange Rejsetidsgarenti ved samkørsel Bedre busforbindelse til S-tog station Skattefrit bus- og togkort

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis Aalborg i tidligere internationale projekter The CIVITAS Award for New Mobility Culture Leadership ARCHIMEDES Konsortiet 6

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt Notat Hjemmearbejde/distancearbejde Hjemmearbejde/distancearbejde er udbredt blandt virksomhederne i Danmark. Det kan være med til at give medarbejderne en større fleksibilitet ved evt. syge børn eller

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager. Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager. Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket Københavns kommunes klimamålsætninger Formel M Netværk af virksomheder Forarbejde (hvem, hvad, hvor)

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport

Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport En værktøjskasse af tiltag for at motivere flere til at bruge kollektiv trafik Region Hovedstaden arbejder i en række sammenhænge for at fremme den

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

PENDLINGENS SOCIALE GEOGRAFI A N N E V I N GAARD OLESEN T R A F I K F ORSKNINGSGRUPPEN V E D A A L B ORG U N I V E R S I T ET

PENDLINGENS SOCIALE GEOGRAFI A N N E V I N GAARD OLESEN T R A F I K F ORSKNINGSGRUPPEN V E D A A L B ORG U N I V E R S I T ET PENDLINGENS SOCIALE GEOGRAFI A N N E V I N GAARD OLESEN T R A F I K F ORSKNINGSGRUPPEN V E D A A L B ORG U N I V E R S I T ET TAK TIL KRAKFONDEN for økonomisk støtte Samarbejde med: Erik Kjems, Kristian

Læs mere

ARCHIMEDES projektet

ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet Aalborg er kendt som en af foregangsbyerne i Europa inden for miljø- og energirigtige løsninger på transportområdet. Med ARCHIMEDES projektet bliver denne placering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Aalborg. T30.1. Commuter Travel Plans in Aalborg

Aalborg. T30.1. Commuter Travel Plans in Aalborg Aalborg T30.1. Commuter Travel Plans in Aalborg Aalborg Kommune September 2009 Cleaner and better transport in cities Project no. Project Name TREN/FP7TR/218940 ARCHIMEDES ARCHIMEDES (Achieving Real Change

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Centerchef Per Gellert Lyngby 21. april 2015 1 Movia Trafikselskab for Sjælland og øerne Ejet af kommuner og regioner Ansvar for: Planlægning

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET Hvad er MOBILITET Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Mobilitet handler ikke kun om afstanden fra a til b Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen.

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Unges adfærd og holdninger til transport

Unges adfærd og holdninger til transport 2016 Unges adfærd og holdninger til transport Projekt: Fleksibel transportadfærd Det Økologiske Råd: Anne Mette Krøyer, Jeppe Juul, Lisa Bay 01-03-2016 1 Indhold Indledning... 3 Baggrundsdata... 3 Resumé...

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen RESULTATER SAMLET KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen Hvilket parti stiller du op for? 10 6,3% Alternativ

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere