Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,"

Transkript

1 Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation

2 Survey blandt kommunaldirektørerne, januar Baggrund og formål Offentliggørelsen af kodeks for god offentlig topledelse fandt sted den 10. maj Kodeks var blevet til i Forum for Offentlig Topledelse, et knap 2 årigt fælles udviklingsprojekt på tværs af hele den offentlige toplederkreds. Den 10. maj 2005 var en milepæl, men ikke en målstreg. Offentliggørelsen var startskuddet til en ny fase, hvor målsætningen har bestået i at gøre kodeks levende og nærværende i praktisk ledelse i de offentlige organisationer. Først og fremmest i topledelse, men gradvis også med effekt på ledelse på alle andre niveauer og områder. Mange har peget på, at timingen mellem kodeks og opgave- og strukturreformens implementering ikke kunne have været bedre. En væsentlig del af reformens implementering har handlet om ledelse, og der har som aldrig før været behov for et fælles og neutralt afsæt for de nødvendige drøftelser og beslutninger i de kommunale topledelser. På den anden side har der været en oplagt risiko for, at reformarbejdet i kommunerne ville lægge beslag på så megen ledelsesmæssig energi, at det ville svække fokus på kodeks. Det er på denne baggrund, at KL s Center for Ledelse og Organisation og Danske Kommuner har gennemført en undersøgelse, som sætter fokus på udbredelsen og anvendelsen af kodeks for god offentlig topledelse i kommunerne Om Suveyen Surveyen er gennemført i ugerne omkring årsskiftet 2006/2007 blandt kommunaldirektørerne i de 98 nye kommuner. Undersøgelsens hovedkonklusioner Kodeks for god offentlig topledelse er markant på dagsordenen i kommunaldirektørkredsen Hovedparten af kommunaldirektørerne har på nuværende tidspunkt inviteret og involveret andre aktører i dialogen om kodeks Kommunaldirektørerne anvender kodeks på flere måder til at sætte fokus på god ledelse og ledelsesudvikling på i kommunerne Kodeks vil også på den lange bane tydeligt præge og inspirere den ledelsesmæssige dagsorden i kommunerne Anbefaling nr. 5 om organisationens fokus på resultater og effekter er øverst på kommunaldirektørernes opmærksomhedsliste Kommunaldirektørernes topledelsesmæssige fokus på ledelsen af organisationen de næste par år er stort set uafhængig af, om konteksten er fortsættende eller nye kommuner Der er også en høj grad af overensstemmelse på tværs af kommunaldirektørkred- 2

3 sen i udpegningen af områder for egen udvikling. Afklaringen af ledelsesrummet med den politiske leder og arbejdet med udsyn og organisationens opgaveløsning er i særlig fokus når kommunaldirektørerne skal pege på områder for egen udvikling. 64 kommunaldirektører har besvaret, hvilket giver en besvarelsesprocent på 65%. Kommunaldirektørernes fordeling på fortsættende kommuner og sammenlægningskommuner samt ift. geografisk fordeling på regioner har været repræsentativ. Tabel 1: Besvarelsernes fordeling mellem fortsættende kommuner og sammenlægningskommuner Angiv venligst om du er kommunaldirektør i en fortsættende eller i en sammenlægningskommune? Procent Antal sammenlægningskommune 63% 40 fortsættende kommune 38% 24 Total 100% 64 Kommunaldirektørerne har besvaret 10 spørgsmål i relation deres anvendelse af kodeks for god offentlig topledelse. Undersøgelsen har ønsket at afdække, hvordan kommunaldirektørerne allerede nu har sat kodeks på dagsordenen og hvilke fremtidige planer kommunaldirektørerne har for anvendelsen af kodeks. De 10 spørgsmål er gengivet herunder: Surveyen: 10 spørgsmål til kommunaldirektørerne 1. Angiv venligst om du er kommunaldirektør i en fortsættende eller en sammenlægningskommune? 2. Angiv venligst hvilken region din kommune tilhører 3. Er kodeks for god offentlig topledelse i dag en del af din dagsorden 4. Hvad er årsagen til, at du ikke har kodeks på dagsordenen? 5. Hvem har du på nuværende tidspunkt involveret i din dialog om kodeks? 6. Hvordan har du indtil nu anvendt kodeks? 7. Hvad er dine fremtidige planer for anvendelse af kodeks? 8. Er der nogle af de ni anbefalinger, som du vil sætte særligt fokus på i din ledelse af organisationen de næste et-to år? 9. Er der nogle af de ni anbefalinger, som du vil arbejde særligt med i din egen udvikling som topleder? 10. Har du yderligere kommentarer? 3

4 2. Surveyens resultater Kodeks for god offentlig topledelse er markant på dagsordenen i kommunaldirektørkredsen For et meget stort flertal (92%) af kommunaldirektørerne er kodeks i dag en del af dagsordenen, jf figur 1. Figur 1: Er kodeks i dag en del af din dagsorden Er kodeks for god offentlig topledelse i dag en del af din dagsorden? nej ja Kodeks nyder omtrent lige stor udbredelse i fortsættende kommuner som i sammenlægningskommuner. Tabel 2: Fordeling mellem sammenlægningskommuner og fortsættende kommuner Er kodeks for god offentlig topledelse i dag en del af din dagsorden? Fordeling Total Ja Nej Sammenlægningskommune Fortsættende kommune Sammenlægningskommune Fortsættende kommune 95% 86% 5% 14% 92% 8% Kun 8% (5 kommunaldirektører) giver udtryk for, at kodeks i dag ikke er en del af deres dagsorden. Årsagerne hertil angives som travlhed, men vi gør noget snart og som ønsker ikke at anvende kodeks. 4

5 Tabel 3: Årsager til at kodeks ikke i dag er på dagsordenen Hvad er årsagen til, at du ikke har kodeks på dagsordenen? Procent Antal Travlhed, men vi gør noget snart 40% 2 Dårlig timing, men vi vil gerne i gang 0% 0 Begrænset kendskab til kodeks 0% 0 Manglende afklaring på metode 0% 0 Ønsker ikke at anvende kodeks 40% 2 Andet 20% 1 Total 100% 5 Hovedparten af kommunaldirektørerne har på nuværende tidspunkt inviteret og involveret andre aktører i dialogen om kodeks Flertallet af kommunaldirektørerne (68%) anvender kodeks til egen refleksion over topledelsesopgaven, og 12% har involveret en personlig coach heri. Langt hovedparten af kommunaldirektørerne giver imidlertid udtryk for, at de har involveret andre i dialogen om kodeks navnlig direktionen (81%), chefgruppen (49%) og organisationens øvrige ledere, inkl. de decentrale ledere (37%). 33% af toplederne har involveret borgmesteren i dialogen om kodeks. Tabel 4: Kodeksdialogens aktører Hvem har du på nuværende tidspunkt involveret i din dialog om kodeks? Procent Mig selv 68% 39 Min personlige coach 12% 7 Borgmesteren 33% 19 Direktionen 81% 46 Chefgruppen 49% 28 Organisationens øvrige ledere (inkl. de decentrale) 37% 21 Medarbejderne 14% 8 Andre offentlige topledere 18% 10 Andre 7% 4 Antal 5

6 Kommunaldirektørerne anvender kodeks på flere måder til at sætte fokus på god ledelse og ledelsesudvikling på i kommunerne Kommunaldirektørerne har på nuværende tidspunkt anvendt kodeks på forskellige måder til at understøtte god ledelse og ledelsesudvikling i kommunen på. Det gælder både for sammenlægningskommuner og fortsættende kommuner. Der er nuancer i den måde, som kommunaldirektørerne har brugt kodeks på. Sammenlægningskommuner har især anvendt kodeks som et afsæt til at formulere ledelsesgrundlag for topledelsen (71%). Det har ikke i samme grad været tilfældet i de fortsættende kommuner, som til gengæld i højere grad har taget kodeks i brug som afsæt for evaluering af kommunaldirektøren selv og af direktionen. Tabel 5: Anvendelsen af kodeks på nuværende tidspunkt Hvordan har du indtil nu anvendt kodeks? som afsæt for temadrøftelser i direktionen ved formulering af ledelsesgrundlag for den politiske ledelse ved formulering af ledelsesgrundlag for topledelse ved formulering af ledelsesgrundlag for alle ledere ved formulering af organisationens værdigrundlag som afsæt til organisationsudvikling som afsæt for evaluering af mig selv som afsæt for evaluering af direktionen som afsæt for evaluering af andre ledere som inspiration til kompetenceudvikling af ledere som afsæt ved lederrekruttering Andet Total 56% 32 12% 7 63% 36 42% 24 35% 20 26% 15 30% 17 16% 9 9% 5 39% 22 14% 8 4% % 4 71% 27 47% 18 Sammenlægningsk. 58% Fortsættende kommune 53% 10 16% 3 47% 9 32% 6 39% 26% % 37% % 47% % 26% 4 5 5% 16% % 37% % 21% 4 4 0% 11% 2 Kodeks vil også på den lange bane tydeligt præge og inspirere den ledelsesmæssige dagsorden i kommunerne Kommunaldirektørerne er også blevet stillet spørgsmål om deres fremtidige planer for anvendelsen af kodeks. Som det fremgår af tabel 6 herunder vil ko- 6

7 deks også i fremtiden blive bredt anvendt som afsæt for drøftelserne om ledelsesgrundlag og strategier. Tabel 6: Kommunaldirektørernes fremtidige planer for anvendelsen af kodeks Hvad er dine fremtidige planer for anvendelse af kodeks? Procent Antal som afsæt for temadrøftelser i direktionen 58% 35 ved formulering af ledelsesgrundlag for den politiske ledelse 15% 9 ved formulering af ledelsesgrundlag for topledelse 58% 35 ved formulering af ledelsesgrundlag for alle ledere 47% 28 ved formulering af organisationens værdigrundlag 28% 17 som afsæt til organisationsudvikling 42% 25 som afsæt for evaluering af mig selv 47% 28 som afsæt for evaluering af direktionen 57% 34 som afsæt for evaluering af andre ledere 23% 14 som inspiration til kompetenceudvikling af ledere 52% 31 som afsæt ved lederrekruttering 28% 17 Andet 8% 5 Dertil kommer, at kommunaldirektørerne forventer, at kodeks fremover i meget højere grad end i dag vil blive anvendt som afsæt til organisationsudvikling, til evaluering af kommunaldirektøren selv, af direktionen, af andre ledere, som inspiration til kompetenceudvikling af ledere og som afsæt ved lederrekruttering. 7

8 Figur 2: Anvendelse af kodeks nu og fremover ekspanderende kodeksarenaer andet som afsæt ved lederrekruttering som inspiration til kompetenceudvikling af ledere som afsæt for evaluering af andre ledere som afsæt for evaluering af direktionen som afsæt for evaluering af mig selv som afsæt til organisationsudvikling ved formulering af organisationens værdigrundlag ved formulering af ledelsesgrundlag for alle ledere ved formulering af ledelsesgrundlag for topledelse ved formulering af ledelsesgrundlag for den politiske ledelse som afsæt for temadrøftelser i direktionen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Hvordan har du indtil nu anvendt kodeks? Hvad er dine fremtidige planer for anvendelse af kodeks? Anbefaling nr. 5 om organisationens fokus på resultater og effekter er øverst på kommunaldirektørernes opmærksomhedsliste Kodeks består af ni anbefalinger, som samlet set beskriver de væsentligste opgaver for den offentlige topleder. Alle ni anbefalinger er tilsammen god topledelse. Men kommunaldirektørerne er alligevel blevet bedt om at tilkendegive, om der er nogle af de ni anbefalinger, som de vil sætte særlig fokus på i ledelsen af organisationen de næste et til to år. Besvarelserne viser, at organisationens fokus på resultater og effekter er nr. 1 opmærksomhedspunkt for alle kommunaldirektørerne. Derudover er der forskelle på tværs af kommunaldirektørkredsen ift. hvor det ledelsesmæssige fokus forventes at ligge de næste par år. 8

9 Tabel 7: Kommunaldirektørernes fokus i ledelsen af organisationen de næste et til to år (alle kommunaldirektører) Er der nogle af de ni anbefalinger, som du vil sætte særligt fokus på i din ledelse af organisationen de næste et-to år? Procent Antal 1.Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder. 40% 23 2.Du påtager dig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen. 3.Du skaber en organisation, der er lydhør og kan påvirke omverdenen. 4.Du skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor. 5.Du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter. 6.Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af din organisations opgaveløsning. 46% 26 47% 27 37% 21 77% 44 49% 28 7.Du bruger din ret og pligt til at lede organisationen. 42% 24 8.Du udviser professionel og personlig integritet. 32% 18 9.Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier 23% 13 Kommunaldirektørernes topledelsesmæssige fokus på ledelsen af organisationen de næste par år er stort set uafhængig af, om konteksten er fortsættende eller nye kommuner Tabel 8: Kommunaldirektørernes fokus på ledelsen af organisationen fordelt på sammenlægnings- og fortsættende kommuner. Er der nogle af de ni anbefalinger, som du vil sætte særligt fokus på i din ledelse af organisationen de næste et-to år? 1.Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder. Sammen- Fortsættende lægnings- kommuner kommuner 41% 16 39% (****) 7 2.Du påtager dig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen. 3.Du skaber en organisation, der er lydhør og kan påvirke omverdenen. 4.Du skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor. 46% (****) 18 51% (**) 20 44% 17 44% (***) 8 39% (****) 7 22% 4 9

10 5.Du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter. 6.Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af din organisations opgaveløsning. 7.Du bruger din ret og pligt til at lede organisationen. 8.Du udviser professionel og personlig integritet. 9.Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier Total *) angiver top-4 72% (*) 28 46% (****) 18 49% (***) 19 33% 13 23% 9 68% 39 89% (*) 16 56% (**) 10 28% 5 28% 5 22% 4 32% 18 Kommunaldirektørernes topledelsesmæssige fokus på ledelsen af organisationen de næste par år er stort set uafhængig af, om konteksten er nye eller fortsættende kommune. Med små variationer er det de samme temaer, som kommunaldirektørerne forventer at prioritere, nemlig: (5) at have fokus på resultater og effekter, (6) at have udsyn og arbejde strategisk med organisationens opgaveløsning, (2) at se til at de politiske mål efterleves i organisationen, (3) at skabe en organisation som er lydhør og kan påvirke omverdenen. Temaer som alle også kan ses med sammenhæng til de verserende initiativer om en kvalitetsreform samt til visionerne bag opgave- og strukturreformen. Kommunaldirektører for sammenlægningskommuner peger med en lille overvægt på anbefaling 7 om fokus på ledelsen af organisationen, hvilket måske ikke er overraskende i lyset af de mange fusionsrelaterede udfordringer. Besvarelserne viser også, at alle ni anbefalinger opleves som relevante pejlemærker for topledelse i kommunerne ingen falder igennem. Afklaringen af ledelsesrummet med den politiske leder og arbejdet med udsyn og organisationens opgaveløsning er i særlig fokus når kommunaldirektørerne skal pege på områder for egen udvikling Tre af kodeks ni anbefalinger skiller sig ud, når kommunaldirektørerne skal pege på, hvad de særligt vil arbejde med i egen udvikling som topleder: 1) Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder, 5) Du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter, og 6) Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af din organisations opgaveløsning. 10

11 Der er ingen automatik mellem kommunaldirektørernes analyse af organisationens behov for topledelse (jf. ovenfor) og deres ønsker til egen udvikling som topledere om end organisationens fokus på resultater og effekter går igen. Tabel 9: Områder som kommunaldirektørerne selv peger på, som de gerne vil arbejde særligt med i egen toplederudvikling (alle kommunaldirektører) Er der nogle af de ni anbefalinger, som du vil arbejde særligt med i din egen udvikling som topleder? Procent Antal 1.Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder. 50% 26 2.Du påtager dig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen. 3.Du skaber en organisation, der er lydhør og kan påvirke omverdenen. 4.Du skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor. 5.Du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter. 6.Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af din organisations opgaveløsning. 25% 13 31% 16 13% 7 48% 25 48% 25 7.Du bruger din ret og pligt til at lede organisationen. 31% 16 8.Du udviser professionel og personlig integritet. 35% 18 9.Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier 10% 5 Figur 3 nedenfor giver et samlet billede af kommunaldirektørernes forventede fokus i ledelsen af organisationen og for egen udvikling. 11

12 Figur 3: Kommunaldirektørernes forventede fokus op de ni anbefalinger de næste et-to år samlet set. Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier Du udviser professionel og personlig integritet. Du bruger din ret og pligt til at lede organisationen. Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af din organisations opgaveløsning. Du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter. Du skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor. Du skaber en organisation, der er lydhør og kan påvirke omverdenen. Du påtager dig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen. Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Er der nogle af de ni anbefalinger, som du vil arbejde særligt med i din egen udvikling som topleder? Er der nogle af de ni anbefalinger, som du vil sætte særligt fokus på i din ledelse af organisationen de næste et-to år? 12

13 Kun få kommunaldirektører har benyttet muligheden i surveyens spørgsmål 10 til at give yderligere kommentarer. Har du yderligere kommentarer eller eksempler på brug af kodeks? Jeg mener ikke, at kodeks rummer meget andet nyt, end at gode leveregler for ledere i en politisk organisation, er blevet skrevet ned og blevet trykt. Derfor mine meget lidt konkrete besvarelser af de stillede spørgsmål. Er en god ramme for at drøfte ledelse, er bredt anerkendt og giver et fælles ledelsessprog - i min organisation og blandt kolleger. Det er alt for tidligt at spørge om anvendelsen af kodeks. Indtil videre har man mange (de fleste) steder ikke har haft tid og kræfter til at tage fat på dette emne. Derfor har kodekset i de fleste tilfælde alene været brugt som baggrunds- og inspirationsmateriale. Vi vil give kodeks kød og blod i forhold til alle ledelsesniveauer, og det vil indgå på obligatorisk lederuddannelse i 2007 Kodeks er absolut bedste bud på grundlag for ledelsesarbejde, og det er vigtigt, at der løbende udsendes materiale der kan understøtte og stimulere arbejdet med anvendelse af Kodeks Kodeks - dvs. udvalgte punkter af de 9 anbefalinger - har fungeret glimrende som inspiration og udgangspunkt for en bred drøftelse af ledelse i den nye sammenlagte kommune. Vi har anvendt kodeks som "neutralt" udgangspunkt/vandmærke for vore drøftelser, og har således ikke anvendt de to gamle kommuners "gamle" ledelsesgrundlag og værdisæt. / Det er samtidig også således, at det som er interessant og nødvendigt at drøfte på nuværende tidspunkt, ikke vil være det samme om 1 år. Vi skal derfor tale om vort eget ledelsesgrundlag igen i 2007, og vil her tage udgangspunkt i andre af anbefalingerne fra kodeks. En række at elementerne har vi arbejdet med gennem en årrække. Det gør at besvarelserne bliver lidt skæve, idet spørgerens udgangspunkt tilsyneladende er at vi står over et fuldstændig nyt og uopdyrket felt. Det er da heldigvis ingenlunde tilfældet. 13

Resultater af Forums e-survey 4

Resultater af Forums e-survey 4 Resultater af Forums e-survey 4 Resultater af Forums e-survey 4 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2006 Forums bestyrelse: Departementschef Christian Kettel Thomsen, Finansministeriet (formand)

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelse af offentlig virksomhed Politisk ledelse Faglig ledelse ledelse af fag Professionel ledelse ledelse som disciplin Ledelse

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Ledelse ved Esbjerg Kommune

Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune tager udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune har et fælles udgangspunkt at yde service til kommunens borgere og virksomheder.

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Karsten Dybvads tale på Forum for Offentlig Topledelses konference den 10. maj 2005

Karsten Dybvads tale på Forum for Offentlig Topledelses konference den 10. maj 2005 Karsten Dybvads tale på Forum for Offentlig Topledelses konference den 10. maj 2005 Fælles normer for topledelse i den offentlige sektor Velkomst Velkommen. Jeg er glad for at se så mange af jer i dag,

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Hvordan anvendes Kodeks for God Offentlig Topledelse egentlig?

Hvordan anvendes Kodeks for God Offentlig Topledelse egentlig? Hvordan anvendes Kodeks for God Offentlig Topledelse egentlig? Er Kodeks for God Offentlig Topledelse ikke blot ni fine (ufarlige og symbolske) idealer om god ledelse i den offentlige sektor? Og kan den

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

LEDELSE UNDER FORANDRING

LEDELSE UNDER FORANDRING ÅRSMØDE DANSKE PLANCHEFER HINDSGAVL 19. NOV. 2010 LEDELSE UNDER FORANDRING Betina Wolfgang Rennison, Ph.D., Ledelsesforsker, forfatter og formidler Ekstern lektor, CBS/LPF rennisonresearch@gmail.com Mobil:

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Ledelseskommissionens anbefalinger Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Fokus for Ledelseskommissionens arbejde Afdække gruppen af offentlige ledere Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Maj 2016

Ledelsesgrundlag. Maj 2016 Ledelsesgrundlag Maj 2016 1 Indledning I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionens anbefalinger Ledelseskommissionens anbefalinger Borgeren skal i centrum 1) De offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen for borgerne og samfundet er det centrale omdrejningspunkt for organisationen. 2) Offentlige

Læs mere

Det administrative ledelsesgrundlag for Halsnæs Kommune 2012

Det administrative ledelsesgrundlag for Halsnæs Kommune 2012 Det administrative ledelsesgrundlag for Halsnæs Kommune 2012 1 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Principper for værdibaseret ledelse... 4 2.1 Kommunens værdier... 4 2.2. Kodeks som etisk pejlemærke... 4 3.

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Ledelsesakademi-konference 12.08.13 OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Betina Wolfgang Rennison, Ph.D., Ledelsesforsker, forfatter og foredragsholder. Lektor, AAU rennisonresearch@gmail.com Mobil: 2970-6060

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Projektbeskrivelse: Kodeks for god ledelse

Projektbeskrivelse: Kodeks for god ledelse Projektbeskrivelse: Kodeks for god ledelse 1. Baggrund KL har i regi af Væksthus for Ledelse i 2007 gennemført et projekt til udvikling af et Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Cirka 30 kommunale

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

HR-survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR-survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR-survey 2016 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelsen Igen i år tager COK pulsen på bevægelser i den kommunale HR s opgaveportefølje og oplevede styrker

Læs mere

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget 22092011 Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevaluering Kommune Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevalueringen i Næstved Kommune tager udgangspunkt i de seks principper

Læs mere

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød.

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød. Realiseringsplan 1 I 2019 får Allerød Kommune en ny vision. Visionen er blevet til gennem en bred involveringsproces. Det er sket i løbet af 2018, hvor byrådet har involveret borgere, børn og unge, foreningslivet,

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

Helhedsperspektiv på sammenhængen mellem vision, værdier og ledelse

Helhedsperspektiv på sammenhængen mellem vision, værdier og ledelse Sorø Kommune Helhedsperspektiv på sammenhængen mellem vision, værdier og ledelse HR&Udvikling Januar 2007 Målet er at skabe helhed mellem ledelses- og værdigrundlag og vision fra overordnet strategiarbejde

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til

Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til s Forudsætninger for Ledelseskommissionens arbejde Ledelse gør en forskel Offentlig ledelse er en særlig disciplin Offentlig ledelse skal skabe

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionens anbefalinger Borgeren skal i centrum 01 De offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen for borgere og samfundet er det centrale omdrejningspunkt for organisationen. Dialog om 2018. Side 1 Borgeren skal i centrum

Læs mere

Ambitiøse pejlemærker

Ambitiøse pejlemærker ledelses grundlag 1 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være tydeligt for lederne, hvad der stilles af krav og

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Direktør. Job- og kravprofil

Direktør. Job- og kravprofil Direktør Job- og kravprofil Introduktion Hvidovre Kommune søger ny direktør. Det er Hvidovre Kommunes vision at være Børnenes og Familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv. Visionen

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag BilagØU_120423_pkt.02_01 ledelses grundlag 1 BilagØU_120423_pkt.02_01 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale boformer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

POLITISK LEDELSE I DE DANSKE KOMMUNALBESTYRELSER

POLITISK LEDELSE I DE DANSKE KOMMUNALBESTYRELSER POLITISK LEDELSE I DE DANSKE KOMMUNALBESTYRELSER Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer På Kommunalpolitisk Topmøde 2019 stiller vi skarpt på det politiske lederskab i kommunalbestyrelserne. Hvad kendetegner

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... Kodeks til eftertanke Kodeks for god skoleledelse er et udviklingsarbejde, der sætter ramme om det samlede ledelsesmæssige ansvar

Læs mere

Styringskæden i Lemvig Kommune. Dialog, aftaler og værdibaseret ledelse

Styringskæden i Lemvig Kommune. Dialog, aftaler og værdibaseret ledelse Styringskæden i Lemvig Kommune Dialog, aftaler og værdibaseret ledelse Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 29. november 2017 Indledning... 3 Mål vi sigter efter og værdier vi handler efter... 3 Dialogens rolle...

Læs mere

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi Leadership Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudvikling skal være strategisk og praksisnær. Den skal skabe sammenhængskraft og merværdi for Region Nordjylland. Styrende elementer

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE FSR survey oktober 2012 BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018

Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018 Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018 Program for lancering 11.10-11.35: Allan Søgaard Larsen formand for Ledelseskommissionen 11.35-11.45: Sophie Løhde innovationsminister 11.45-12.00: Deltagerne

Læs mere

Ved skolebestyrelsesformand Finn Juel Larsen

Ved skolebestyrelsesformand Finn Juel Larsen Ved skolebestyrelsesformand Finn Juel Larsen Desiderius Erasmus Vi voksne, er her for børnenes skyld!!! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

At have og arbejde med kodeks

At have og arbejde med kodeks At have og arbejde med kodeks Baggrund KL har i 2007 i regi af Væksthus for Ledelse skabt grundlag for at udvikle et Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner (www.lederweb.dk). Det er sket i en dialogbaseret

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Ledelseslyst og ledelsesglæde

Ledelseslyst og ledelsesglæde Ledelseslyst og ledelsesglæde Oplæg, Årskongres for myndighedsledere og chefer Caroline Howard Grøn, Lektor,Ph.d. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB AARHUS UNIVERSITET EVENT DATO NAVN TITEL PRÆSENTATION Lektor

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

FN s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s verdensmål for bæredygtig udvikling Analyse fra LEDERNE FN s verdensmål for bæredygtig udvikling Muligheder, forventninger, fordele og barrierer ud fra et ledelsesperspektiv Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Virksomheders og

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 6. august 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere