Viden som accelerator for vækst. Indsatsplan Ver. 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden som accelerator for vækst. Indsatsplan Ver. 1.0"

Transkript

1 V i d e n s t r a t e g i Viden som accelerator for vækst. Indsatsplan Ver. 1.0 Indsatsplan for perioden under Videnpolitikken for Ringkøbing-Skjern kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune, maj-oktober 2016 Udarbejdet af videnstrategisk styregruppe med flere

2 H a n d l i n g s p l a n S i d e 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REVISIONSHISTORIK: VIDENPOLITIKKEN POLITIKKENS INDLEDNING VIDENPOLITIKKENS VISION VIDENPOLITISKE MÅLSÆTNINGER OG DELMÅL VIDENSTRATEGISKE INDSATSER IDÉKILDER TIL VIDENSTRATEGISKE INDSATSER FORM OG FORMAT PÅ BESKRIVELSEN AF INDSATSERNE OVERSIGT - VIDENSTRATEGISKE INDSATSER UDVIKLING AF UDDANNELSESUDBUDDET I INNOVEST ØGET TILGANG TIL UDDANNELSER I INNOVEST KUBE BEDRE BRUG AF KOMPETENCEFONDE EFTERUDDANNELSE AF UDLÆNDIGE MÅLRETTET MOD FASTHOLDELSE I OMRÅDET ØGET INDSATS FOR UNGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE INFORMATION OM UDDANNELSER I OMRÅDET DM I SKILLS FLERE UNGE I ERHVERVSUDDANNELSE OPSAMLING AF VIDEN OM VIRKSOMHEDERNES KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV AU-HU JOINT SUMMER UNIVERSITY SAMARBEJDSAFTALEN MED AARHUS UNIVERSITET SAMARBEJDSAFTALEN MED HOKKAIDO UNIVERSITY PH.D.-PULJEN FORSKNINGENS DØGN FOLKEUNIVERSITETET I INNOVEST E-HANDEL...26 SAMARBEJDE MED CDEU...27 VIDENVEST ORGANISERING OPFØLGNING OG EVALUERING... 30

3 H a n d l i n g s p l a n S i d e 2 Revisionshistorik: Revision Redigeret af Bemærkninger 0.1 JEORR Indledende grov kladde

4 H a n d l i n g s p l a n S i d e 3 1. Videnpolitikken Politikkens indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen konkretiseres gennem planstrategien, de overordnede politikker og øvrige politikker. Herved sikres, at der er en rød tråd fra den overordnede vision til kommunens konkrete aktiviteter i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og foreninger m.m. Planstrategien uddyber og konkretiserer den politiske vision. De to overordnede politikker Politik for det gode liv og Udviklings- og vækstpolitikken tager udgangspunkt i visionen og planstrategien og sætter gennem målsætninger retning for de øvrige politikker. De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert år. Politikken relaterer sig til følgende målsætninger i Vækst- og udviklingspolitikken: 3. Vi vil fremme det gode værtsskab ved at tage imod nye borgere og besøgende med stor imødekommenhed! 4. Vi forsøger hele tiden at lære af vores omverden gennem tilførsel af ny viden og dannelse af partnerskaber! 5. Vi søger konstant at påvirke vores omverden til at forbedre rammevilkårene for at bo og drive virksomhed i området! 6. Vi gør alt, hvad vi må og kan for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig! 7. Vi har særlig fokus på vores erhvervsmæssige styrkepositioner! 8. Vi vil sikre en attraktiv arbejdsstyrke via målrettet uddannelse og rekruttering! 9. Vi styrker sammenholdet og fællesskabsfølelsen på tværs for at nå vores mål! 11. Vi understøtter vores tradition for iværksætteri og entreprenørskab! Politik for det gode liv: 2. Sammen skaber vi rum hvor relationer bliver knyttet og benyttet 5. Vi bidrager aktivt til løsninger, der udvikler fællesskaber på tværs af kommunen2,5

5 H a n d l i n g s p l a n S i d e Videnpolitikkens vision Politikkens vision I 2018 har den videnorienterede indsats bidraget til at øge væksten primært i kommunens fire styrkepositioner og sekundært i de øvrige erhverv. 1.3 Videnpolitiske målsætninger og delmål Målsætning 1 Vi understøtter udvikling af borgernes generelle kompetencer 1.1 Øget udbud af målrettede efter- og videreuddannelser. 1.2 Øget aktivitet og værdiskabelse i trekantens arbejdsområde (samarbejdet mellem Beskæftigelse, Uddannelser og Erhverv). 1.3 Øget fokus på fremtidssikret uddannelsesvejledning i både grundskolen og ungdomsuddannelsen. 1.4 Vi hylder ildsjæle og talenter og hjælper dem bedst muligt frem i verden. Målsætning 2 Vi målretter kompetenceudviklingen, så væksten i vores fire styrkepositioner understøttes bedst muligt 2.1 Inden for de mulige rammer tones og udvikles udbud af ungdomsuddannelser som målrettet understøtter de fire styrkepositioner. 2.2 Inden for de mulige rammer tones og udvikles udbud af efter- og videreuddannelser som målrettet understøtter de fire styrkepositioner. 2.3 Med de fire styrkepositioner som pejlemærke tilvejebringes nye videns- og kompetence ressourcer. Målsætning 3 Vi arbejder for adgang til- og anvendelse af- viden og kompetencer på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan 3.1 Der skabes bedre adgang til eksisterende ekspertviden inden for relevante arbejdsområder. Fx de fire styrkepositioner. 3.2 Der iværksættes forskningsprojekter som skaber ny viden, der er relevant og værdiskabende for området. 3.3 Der arbejdes for at bryde den geografiske binding og begrænsning i forbindelse med adgang til viden og undervisning. Målsætning 4 Vi understøtter videnudveksling blandt virksomheder, organisationer og netværk 4.1 Øget synliggørelse af de videnrelaterede og kompetencebaserede netværksmuligheder, der er i kommunen. 4.2 Øget samarbejde i brancheklynger. Fx i de fire styrkepositioner.

6 H a n d l i n g s p l a n S i d e 5 2. Videnstrategiske indsatser. 2.1 Idékilder til videnstrategiske indsatser Videnudvalget Politikansvarlige Oftest lokalsamfundsrelevante indsatser, direkte relateret til vækst (beskæftigelse, erhverv & uddannelse) Oftest tværpolitiske indsatser relaterer sig til videnrelateret udvikling inden for specifikke områder, fx fødevare, turisme, energi... Videnstrategisk styregruppe Prioriterer og operationaliserer forslag og ønsker til videnstrategiske indsatser. De enkelte indsatser berammes og igangsættes som selvstændigt projekt / indsats Individuelt Project Individuelt Project Individuelt Project Individuelt Project Individuelt Project Bi-årligt udarbejdes denne videnstrategiske handlingsplan som indeholder en kort beskrivelse af de prioriterede indsatser. Der følges op på indsatserne halvårligt i både videnstrategisk styregruppe og videnudvalget. 2.2 Form og format på beskrivelsen af indsatserne Indsatserne beskrives alle under formen Formål (Beskrivelse af (hvilke politiske & strategiske

7 H a n d l i n g s p l a n S i d e 6 3. Oversigt - videnstrategiske indsatser

8 H a n d l i n g s p l a n S i d e Udvikling af Uddannelsesudbuddet i Innovest MH Præsentation af indsatser i Videnpolitikken

9 H a n d l i n g s p l a n S i d e 8 Formål (Beskrivelse af Med henblik på at understøtte væksten i Ringkøbing-Skjern Kommunes fire styrkepositioner skal uddannelsesudbuddet i Innovest udvikles så det modsvarer erhvervslivets efterspørgsel på kompetencer. Uddannelsesniveauet i RKSK ligger desuden lavt sammenlignet med andre kommuner, hvorfor det generelle niveau skal løftes. Muligheden for at efter- og videreuddanne sig i lokalområdet skal være bedre. Der er ikke grundlag for at etablere egentlige uddannelsesinstitutioner i RKSK, hvorfor der i stedet etableres fleksible løsninger, hvor uddannelser eller dele af uddannelser, i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne forlægges til Innovest. Uddannelseskoordinatoren på Innovest vil i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner tilrettelægge udbuddet af uddannelser i Innovest. Indsatsansvarlig: Innovest Videnpolitikkens målsætning 1.

10 H a n d l i n g s p l a n S i d e KUBE Øget 2.0. tilgang til uddannelser i Innovest MH PR Formål Virksomhederne skal i højere grad være bevidste om de lokale uddannelsesmuligheder, således at en større andel af medarbejderne efter- og videreuddannes lokalt. (Beskrivelse af For at intensivere indsatsen i forhold til at udbrede kendskabet til uddannelsesmulighederne i Innovest er der ansæt en projektmedarbejder i to år, som skal skabe kontakt til erhvervslivet og understøtte kendskabet til og interessen for uddannelserne i Innovest. Indsatsansvarlig: Innovest Videnpolitikkens målsætning 1.

11 H a n d l i n g s p l a n S i d e 10 Formål (Beskrivelse af KUBE 2.0. er en videreudvikling af det eksisterende KUBE, som fungere som et enstrenget erhvervsfremmesystem med én indgang til beskæftigelses-, erhvervsfremme og efteruddannelsessystemet. KUBE 2.0. Vil fokusere yderligere på de rekrutteringsudfordringer som RKSKs virksomheder mødes af. Formålet med KUBE 2.0. er tillige at understøtte, at virksomhederne udnytter mulighederne for at søge midler fra kompetencefondene (se desuden indsats )

12 H a n d l i n g s p l a n S i d e Efteruddannelse Bedre brug af kompetencefonde af udlændige målrettet mod fastholdelse i området LH/PR SN Formål Med At sikre, henblik at unge på at med understøtte flygtninge opkvalificeringen og/eller indvandrerbaggrund af erhvervslivets medarbejdere får de nødvendige skal sproglige adgangen kompetencer, til brug af midler til at fra påbegynde en kompetencefonden uddannelse. tydeliggøres. Som et led i KUBE 2.0. er der pr. xx/xx ansat en medarbejder som skal (Beskrivelse af understøtte at virksomhederne i højere grad udnytter mulighederne for at søge midler fra kompetencefondene. Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Videnpolitikkens målsætning 1.

13 H a n d l i n g s p l a n S i d e Øget indsats for unge Der kontanthjælpsmodtagere etableres et lokalt tilbud til sentankomne tosprogede unge. LH (Beskrivelse Formål af Tilbuddet Formålet med kan indsatsen etableres er i regi at undgå af ungdomsskolen at unge og i samarbejde kontanthjælpsmodtagere med modtageklassernes går hjemme i deres udskolingsafdeling på Kirkeskolen kontanthjælpsperiode og i Beskæftigelsesafdelingen. samt at motivere unge til at påbegynde uddannelse eller arbejde. Indsatsansvarlig: Beskæftigelse/integrationsafdelingen Videnpolitikkens målsætning 1

14 H a n d l i n g s p l a n S i d e 13 (Beskrivelse af I samarbejde med virksomheder, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner udarbejdes et system hvor unge, idet de overgår til kontanthjælpssystemet ansættes i lokale virksomheder hvor de udfører forskellige praktiske gøremål. Indsatsansvarlig: Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

15 H a n d l i n g s p l a n S i d e Information om uddannelser i området MH Formål At udvikle årlige initiativer som informerer bredt om uddannelsesmulighederne i RKSK. Initiativerne kan eventuelt målrettes omkring aktuelle uddannelsesmæssige udfordringer i lokalområdet. (Beskrivelse af Der skal ske en videreudvikling af den gamle job og uddannelsesmesse. Indsatsansvarlig: Innovest

16 H a n d l i n g s p l a n S i d e DM Flere i Skills unge 2018 i erhvervsuddannelse JØ UU Formål Optaget Skills hylder på erhvervsuddannelser den faglærte uddannelse i Ringkøbing-Skjern gennem konkurrencer. Kommune ligger over Der landsgennemsnittet er regionsmesterskaber, og over DM gennemsnittet i Skills og World for Skills. Region DM Midt. i Ringkøbing-Skjern Skills, som i 2018 Kommune afholdes i Herning, har en målsætning er en aktivitet om at under 30 % af eleverne Business i Region 2020 vælger MidtVest. en erhvervsuddannelse Kommunerne i BusinessRegion i direkte forlængelse er af i fællesskab 9. eller 10. værter klasse. for For DM at i fremme tilgangen til erhvervsuddannelserne er der i Ringkøbing-Skjern Kommune sat gang I den tværkommunale arbejdsgruppe arbejdes der derfor målrettet (Beskrivelse af med at øge afkastet fra arrangementet i Der planlægges en række for-projekter/ aktiviteter i tiden op til Skills Forprojekterne skal være med til at markedsføre erhvervsuddannelserne som helhed, men også DM i Skills Der køres forprojekter under følgende overskrifter: - Aktiviteter målrettet virksomheder og mor - Aktiviteter målrettet ledige unge - Markedsføringsaktiviteter - Gennemførsel af en række relevante aktiviteter som leder frem mod DM i Skills i 2018 Indsatsansvarlig: RKSK Der er nedsat en lokal arbejdsgruppe med deltagelse fra UU, UCRS, Beskæftigelse og RSE. Videnpolitikkens målsætning 2 Projektet er i gang og afsluttes med en opfølgning efter afholdelsen af DM i Skills i 2018.

17 H a n d l i n g s p l a n S i d e 16 i en lang række aktiviteter både internt i Ungdommens Uddannelsesvejledning og hos UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, samt på tværs af institutionerne. (Beskrivelse af

18 H a n d l i n g s p l a n S i d e Opsamling af viden om virksomhedernes kompetence- og uddannelsesbehov Formål Der ønskes en bedre forståelse for, hvilke kompetencer og uddannelser erhvervslivet efterspørger. JØ (Beskrivelse af RKSK ønsker at virksomhederne skal være med til at sætte retningen for udviklingen af det lokale uddannelsesudbud. Derfor vil RKSK og Innovest løbende være i dialog med virksomhederne dels gennem møder med virksomhederne og dels gennem Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhedspanel.

19 H a n d l i n g s p l a n S i d e Samarbejdsaftalen AU-HU Joint Summer med University Aarhus Universitet JØ/MH Formål For at øge videnudveksling og kendskabet til Ringkøbing-Skjern Kommune som en vigtig dansk fødevareproducent afholdes i sommeren 2017 AU-HU Joint Summer University. (Beskrivelse af AU-HU Joint Summer University afvikles i samarbejde med Vestjysk Landboforening, Aarhus Universitet og det japanske Hokkaido University. Forløbet afholdes i Innovest og hos forskellige lokale virksomheder. Forløbet varer en uge og studerende fra både AU og HU forventes at deltage.

20 H a n d l i n g s p l a n S i d e 19 Formål (Beskrivelse af I januar 2014 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune. Formålet er at etablere et videnssamarbejde, der kan: - Medvirke til at udvikle de kommunale kerneydelser - Bidrage med nye løsninger, der skaber gode rammer for vækst i erhvervslivet - Styrke interaktionen med studerende og dimittender fra Aarhus Universitet med henblik på bosætning I løbet af samarbejdsaftalens to første år er der blevet igangsat en række projekter og samarbejder. Der arbejdes pt. ud fra 6 fokusområder: 1. Innovation og vækst 2. Landbrug og fødevarer 3. Mestring af eget liv 4. Fremtidens turisme 5. Brobygningsaktiviteter 6. Sammenhængskraft

21 H a n d l i n g s p l a n S i d e Samarbejdsaftalen med Hokkaido University JØ

22 H a n d l i n g s p l a n S i d e 21 Formål (Beskrivelse af I juli 2016 blev der indgået en samarbejdsaftale med Hokkaido University. Formålet med aftalen er at understøtte en videndeling, der kan - Understøtte fælles aktiviteter såsom kurser og konferencer - Understøtte udveksling af studerende, viden og udvikling - Bidragte til at udforsker muligheder for at øge samarbejde med erhvervslivet i RKSK og Hokkaido Unviersitys forskningsmiljø - Facilitere netværk på tværs af fag og sektorer mellem Danmark og Japan

23 H a n d l i n g s p l a n S i d e Ph.D.-puljen JØ Formål (Beskrivelse af

24 H a n d l i n g s p l a n S i d e Forskningens døgn MH Formål Forskningens døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, his formål er at øge borgernes interesse og forståelse for forskning og innovation. Forskere stiller sig gratis til rådighed med en række oplæg indenfor forskellige emner. Forskningens døgn kan også bruges som anledning til at sætte nogle lokale temaer på dagsordenen, hvor (Beskrivelse af forskeres oplæg kan indgå som en del af programmet. Forskningens døgn afholdes årligt på Innovest. Der kan afholdes aktiviteter for følgende målgrupper: - Folkeskoleelever - Ungdomsskoleelever - Det lokale erhvervsliv - Borgere i RKSK

25 H a n d l i n g s p l a n S i d e Folkeuniversitetet i Innovest MH Formål Folkeuniversitet udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater på en spændene måde. Med henblik på at sikre at fleste mulige af RKSKs borgere får adgang til aktuel forskning arrangeres forelæsninger i samarbejde med Folkeuniversitetet. (Beskrivelse af

26 H a n d l i n g s p l a n S i d e 25

27 H a n d l i n g s p l a n S i d e E-handel LH Formål (Beskrivelse af

28 H a n d l i n g s p l a n S i d e 27 Samarbejde med CDEU JØ

29 H a n d l i n g s p l a n S i d e 28 Formål VidenVest (Kort Formål beskrivelse) LH (Beskrivelse af

30 H a n d l i n g s p l a n S i d e 29 (Beskrivelse af 3.

31 H a n d l i n g s p l a n S i d e Opfølgning og evaluering

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 NY VIDEN OPL ÆG UDARBEJDET AF KARINA WINKLER, AUGUST 2017 Side 17 Handlingsplanen for videnpolitikken Projekt

Læs mere

Bilag 5: Opfølgning på videnspolitik

Bilag 5: Opfølgning på videnspolitik Bilag 5: Opfølgning på videnspolitik Mål for politikken Mål 1: Øget udbud af målrettede efter- og videreuddannelser Mål 2: Øget aktivitet og værdiskabelse i "trekantens" arbejdsområde (samarbejdet mellem

Læs mere

Opfølgning på Videnpolitikken, nov. 2017

Opfølgning på Videnpolitikken, nov. 2017 1 Opfølgning på Videnpolitikken, nov. 2017 Mål for politikken Målsætning 1: Vi understøtter udvikling af borgernes generelle kompetencer Målsætning 2: Vi målretter kompetenceudviklingen, så væksten i vores

Læs mere

Uddannelser på InnoVest

Uddannelser på InnoVest Uddannelser på InnoVest Forslag om organisering og aftaler mellem ansvarlige parter for perioden 2014-2016 Version 2.0 (Godkendt af VidenUdvalget den 17 sep. 2014) 1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemmer af Videnudvalget 2016

Medlemmer af Videnudvalget 2016 Medlemmer af Videnudvalget 2016 Bent Brodersen (V) Chr. Husteds Vej 10, 6950 Ringkøbing bent.brodersen@rksk.dk T +45 9732 3151 M +45 2963 5982 Hans Jørn Mikkelsen Erhvervsdirektør, Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Strategi for uddannelser i Innovest

Strategi for uddannelser i Innovest Strategi for uddannelser i Innovest // April 2016 Indhold Indledning... 2 Organisering og roller... 3 Baggrunden for uddannelsesstrategien... 4 Uddannelsesudbuddet i Innovest... 5 Afrunding... 8 Supplerende

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med viden,- og kompetenceudvikling

Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med viden,- og kompetenceudvikling Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med viden,- og kompetenceudvikling V/ DIREKTØR ANETTE ØRBÆK ANDERSEN KL s konference om lokal uddannelsespolitik 19 maj 2015 Generelt om Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Den regionale vækstog udviklingsstrategi Viden til vækst Ringkøbing Skjern Kommune, 1. september 2015 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tema 1: Kommunen vil i samarbejde med erhvervslivets aktører udvikle og drive erhvervsfremme, som styrker vækst i det lokale erhvervsliv

Tema 1: Kommunen vil i samarbejde med erhvervslivets aktører udvikle og drive erhvervsfremme, som styrker vækst i det lokale erhvervsliv HANDLINGSPLAN GÆLDENDE FOR 2017-2018 FOR Erhvervspolitik 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere