VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog"

Transkript

1 VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation katalog Ref.: VP1 Varmepumper / Skift af radiatorventiler Standardhus for elopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Skift af radiatorventiler den aktuelle Værdi levetid: Manuelle ventiler skiftes til termostatventiler med forindstilling Teknisk arbejdsgruppe har besluttet, at fjernvarmens hus anvendes til huse der opvarmes med el-varme og varmepumper. Da virkningsgraden i et elopvarmet hus er 100 %, er brutto- og nettovarmebehovet ens. Både brutto- og nettovarmebehovet i et elopvarmet hus svarer derfor til nettobehovet i et fjernvarmehus: kwh/år. Elopvarmede huse har typisk et lavere varmeforbrug sammenlignet med olie- og gasopvarmede huse. Da der ikke er noget konverteringstab ved elvarme, vurderes varmeforbruget pr. m2 at ligge tættere på varmeforbruget pr. m2 for varmepumpeopvarmede huse. Hér er konverteringstabet kun på ca. 5 %. For elopvarmede huse benyttes et standardhus med følgende data: Et-plans parcelhus på 130 m2. Husets brutto varmeforbrug er kwh/år. Heraf antages at kwh/år anvendes til brugsvandsopvarmning, således at brutto behovet til rumopvarmning er kwh/år. Nettovarmebehovet til rumopvarmning og varmt brugsvand kan beregnes til kwh/år (årsnyttevirkning på 95 %) Ved konvertering til jordvarme eller luft/væske varmepumpe antages varmeanlægget at være et 2-strengs radiatoranlæg med et dimensionerende temperatursæt på 70/40 ºC ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Der er beregnet en pr. ventil for standardhuset. Den energimæssige forbedring beregnes som en vis procentdel af nettovarmebehovet til rumopvarmning Energibesparelsen beregnes således: ((Procentbesparelse Q varme, netto )/ Norm )/8 Hvor: Q varme, netto er nettovarmebehovet til rumopvarmning i kwh Norm er normeffektfaktoren for en jordvarmepumpe og en luft/vand varmepumpe (gennemsnit) Besparelsespotentialet udgør skønsmæssigt 7 % af netto behovet til rumvarme. De 7 % svarer til en gennemsnitlig reduktion af rumtemperaturen på 1 C. Skønnet er foretaget vha. DIN V , Energy efficiency of buildings Calculation of the energy needs, delivered energy and primary energy for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting Part 5: Delivered energy for heating systems. På side 34 ses, at virkningsgraden for radiatorsystemet kan forbedres fra 80 til 93 % ved at benytte radiatortermostatventiler fremfor manuelle ventiler. Da besparelsespotentialet bl.a. også afhænger af brugervaner, er der foretaget et konservativt skøn, svarende til halvdelen af de 13 %, altså 7 % (oprundet). Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51 og en normeffektfaktor er på 2,55 for luft/vand varmepumpen. Gennemsnittet er derfor 2,53. Besparelsespotentialet udgør derfor: (0, kwh)/2,53)/8 = 52 kwh/år 52 kwh/år/stk. Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 15 år. Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

2 > 15 år prioriteringsfaktor: 1,0 Standardværdien kan udelukkende anvendes i boligbyggeri. Tabel 1. Manuelle ventiler skiftes til termostatventiler med forindstilling Ref.: VP 2 Varmepumper / Vejrkompensering på 1-og 2-strengede radiatoranlæg Standardhus for elopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Vejrkompensering på 1-strengede radiatoranlæg den aktuelle Vejrkompensering inkl. motorventil på 1-og 2-strengede radiatoranlæg Teknisk arbejdsgruppe har besluttet, at fjernvarmens hus anvendes til huse der opvarmes med el-varme og varmepumper. Da virkningsgraden i et elopvarmet hus er 100 %, er brutto- og nettovarmebehovet ens. Både brutto- og nettovarmebehovet i et elopvarmet hus svarer derfor til nettobehovet i et fjernvarmehus: kwh/år. Elopvarmede huse har typisk et lavere varmeforbrug sammenlignet med olie- og gasopvarmede huse. Da der ikke er noget konverteringstab ved elvarme, vurderes varmeforbruget pr. m 2 at ligge tættere på varmeforbruget pr. m 2 for varmepumpeopvarmede huse. Hér er konverteringstabet kun på ca. 5 %. For elopvarmede huse benyttes et standardhus med følgende data: Et-plans parcelhus på 130 m 2. Husets brutto varmeforbrug er kwh/år. Heraf antages at kwh/år anvendes til brugsvandsopvarmning, således at brutto behovet til rumopvarmning er kwh/år. Nettovarmebehovet til rumopvarmning og varmt brugsvand kan beregnes til kwh/år (årsnyttevirkning på 95 %) Ved konvertering til jordvarme eller luft/væske varmepumpe antages varmeanlægget at være et 2-strengs radiatoranlæg med et dimensionerende temperatursæt på 70/40 ºC ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Der monteres motorventil med vejrkompensering på tilslutningsanlæg med 1- og 2-strengede radiatoranlæg. Den energimæssige forbedring beregnes som en vis procentdel af nettovarmebehovet til rumopvarmning Energibesparelsen beregnes således: ((Procentbesparelse Q varme, netto )/ Norm ) Hvor: Q varme, netto er nettovarmebehovet til rumopvarmning i kwh Norm er normeffektfaktoren for en jordvarmepumpe og en luft/vand varmepumpe (gennemsnit) Besparelsespotentialet udgør skønsmæssigt 7 % af netto behovet til rumvarme. De 7 % svarer til en gennemsnitlig reduktion af rumtemperaturen på 1 C i forhold til anlæg der udelukkende har termostatstyrede radiatorventiler. En uddybning af besparelsespotentialet ses i Styring af fremløbstemperatur, Notat af Otto Paulsen og Christian Christiansen, Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

3 Værdi levetid: > 4 og < 15 år prioriteringsfaktor: 1,0 December Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51 og en normeffektfaktor er på 2,55 for luft/vand varmepumpen. Gennemsnittet er derfor 2,53. Besparelsespotentialet udgør derfor: (0, kwh)/2,53) = 415 kwh/år 415 kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 15 år. Tabel 2. Vejrkompensering inkl. motorventil på 1-og 2-strengede radiatoranlæg Ref.: VP 3 Varmepumper / Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder Standardhus for varmepumpeopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder den aktuelle Ældre kappebeholder isoleret på stedet med mm mineraluld til ny standardbeholder Indgår ikke i beregningen. Standardværdien omhandler energibesparelsen ved udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder til en ny. De ældre beholdere er inddelt i kappebeholdere typisk isoleret med mm mineraluld og i præisolerede beholdere el. andre beholdere fra før ca De nye beholdere er inddelt i standardbeholdere og i plusbeholdere, hvor standardbeholderen repræsentere et godt produkt med mm PUR isolering og plusbeholderen en beholder med 50 mm PUR isolering eller bedre. Varmetabet for kappebeholderen er baseret på en beregning for en typisk 150 liter beholder. På grund af, at varmeoverførelsen sker via kappen, er der regnet med en beholdertemperatur på 65 C. Varmetabet for de øvrige beholdere er ligeledes baseret på beregninger af typiske 100 liters beholdere og beholdertemperaturen er sat til 55 C. Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Varmebesparelsen i kwh beregnes således: ((P før (T beholder, før 20 ºC) 8760/1000) - (P efter (T beholder, efter 20 ºC) 8760/1000))/(0,85 Norm ) Hvor: P er varmetabskoefficienten for beholderen i W/K T beholder er vandet temperatur i beholderen Norm er normeffektfaktoren for en jordvarmepumpe og en luft/vand varmepumpe (gennemsnit) 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion P før = 4 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_kappe.xls ) Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

4 Værdi levetid: > 15 år prioriteringsfaktor: 1,0 P efter = 1,8 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_standard.xls ) T beholder, før = 65 ºC T beholder, efter = 55 ºC Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51 og en normeffektfaktor er på 2,55 for luft/vand varmepumpen. Gennemsnittet er derfor 2,53. Besparelsespotentialet udgør derfor: ((4 W/K (65 ºC 20 ºC) 8760/1000) (1,8 W/K (55 ºC 20 ºC) 8760/1000))/(0,85 2,53) = 477 kwh/år 477 kwh/år/stk. Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 30 år. Tabel 3. Ældre kappebeholder isoleret på stedet med mm mineraluld til ny standardbeholder Ref.: VP 4 Varmepumper / Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder Standardhus for varmepumpeopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder Ældre kappebeholder isoleret på stedet med mm mineraluld til ny plusbeholder Indgår ikke i beregningen. Standardværdien omhandler energibesparelsen ved udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder til en ny. De ældre beholdere er inddelt i kappebeholdere typisk isoleret med mm mineraluld og i præisolerede beholdere el. andre beholdere fra før ca De nye beholdere er inddelt i standardbeholdere og i plusbeholdere, hvor standardbeholderen repræsentere et godt produkt med mm PUR isolering og plusbeholderen en beholder med 50 mm PUR isolering eller bedre. Varmetabet for kappebeholderen er baseret på en beregning for en typisk 150 liter beholder. På grund af, at varmeoverførelsen sker via kappen, er der regnet med en beholdertemperatur på 65 C. Varmetabet for de øvrige beholdere er ligeledes baseret på beregninger af typiske 100 liters beholdere og beholdertemperaturen er sat til 55 C. Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Varmebesparelsen i kwh beregnes således: ((P før (T beholder, før 20 ºC) 8760/1000) - (P efter (T beholder, efter 20 ºC) 8760/1000))/(0,85 Norm ) Hvor: P er varmetabskoefficienten for beholderen i W/K T beholder er vandet temperatur i beholderen Norm er normeffektfaktoren for en jordvarmepumpe og en luft/vand varmepumpe (gennemsnit) Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

5 den aktuelle Værdi levetid: > 15 år prioriteringsfaktor: 1,0 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion P før = 4 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_kappe.xls ) P efter = 1,4 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_plus.xls ) T beholder, før = 65 ºC T beholder, efter = 55 ºC Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51 og en normeffektfaktor er på 2,55 for luft/vand varmepumpen. Gennemsnittet er derfor 2,53. Besparelsespotentialet udgør derfor: ((4 W/K (65 ºC 20 ºC) 8760/1000) (1,4 W/K (55 ºC 20 ºC) 8760/1000))/(0,85 2,53) = 534 kwh/år 534 kwh/år/stk. Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 30 år. Tabel 4. Ældre kappebeholder isoleret på stedet med mm mineraluld til ny plusbeholder Ref.: VP 5 Varmepumper / Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder Standardhus for varmepumpeopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder Ældre præisoleret beholder fra før ca til ny standardbeholder Indgår ikke i beregningen. Standardværdien omhandler energibesparelsen ved udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder til en ny. De ældre beholdere er inddelt i kappebeholdere typisk isoleret med mm mineraluld og i præisolerede beholdere el. andre beholdere fra før ca De nye beholdere er inddelt i standardbeholdere og i plusbeholdere, hvor standardbeholderen repræsentere et godt produkt med mm PUR isolering og plusbeholderen en beholder med 50 mm PUR isolering eller bedre. Varmetabet for kappebeholderen er baseret på en beregning for en typisk 150 liter beholder. På grund af, at varmeoverførelsen sker via kappen, er der regnet med en beholdertemperatur på 65 C. Varmetabet for de øvrige beholdere er ligeledes baseret på beregninger af typiske 100 liters beholdere og beholdertemperaturen er sat til 55 C. Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Varmebesparelsen i kwh beregnes således: ((P før (T beholder, før 20 ºC) 8760/1000) - (P efter (T beholder, efter 20 ºC) 8760/1000))/(0,85 Norm ) Hvor: P er varmetabskoefficienten for beholderen i W/K Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

6 den aktuelle Værdi levetid: > 15 år prioriteringsfaktor: 1,0 T beholder er vandet temperatur i beholderen Norm er normeffektfaktoren for en jordvarmepumpe og en luft/vand varmepumpe (gennemsnit) 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion P før = 2,3 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_ældre præisoleret.xls ) P efter = 1,8 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_standard.xls ) T beholder, før = 55 ºC T beholder, efter = 55 ºC Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51 og en normeffektfaktor er på 2,55 for luft/vand varmepumpen. Gennemsnittet er derfor 2,53. Besparelsespotentialet udgør derfor: ((2,3 W/K (55 ºC 20 ºC) 8760/1000) (1,8 W/K (55 ºC 20 ºC) 8760/1000))/(0,85 2,53) = 71 kwh/år 71 kwh/år/stk. Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 30 år. Tabel 5. Ældre præisoleret beholder fra før ca til ny standardbeholder Ref.: VP 6 Varmepumper / Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder Standardhus for varmepumpeopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Udskiftning af varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder Ældre præisoleret beholder fra før ca til ny plusbeholder Indgår ikke i beregningen. Standardværdien omhandler energibesparelsen ved udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder til en ny. De ældre beholdere er inddelt i kappebeholdere typisk isoleret med mm mineraluld og i præisolerede beholdere el. andre beholdere fra før ca De nye beholdere er inddelt i standardbeholdere og i plusbeholdere, hvor standardbeholderen repræsentere et godt produkt med mm PUR isolering og plusbeholderen en beholder med 50 mm PUR isolering eller bedre. Varmetabet for kappebeholderen er baseret på en beregning for en typisk 150 liter beholder. På grund af, at varmeoverførelsen sker via kappen, er der regnet med en beholdertemperatur på 65 C. Varmetabet for de øvrige beholdere er ligeledes baseret på beregninger af typiske 100 liters beholdere og beholdertemperaturen er sat til 55 C. Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Varmebesparelsen i kwh beregnes således: Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

7 den aktuelle Værdi levetid: > 15 år prioriteringsfaktor: 1,0 ((P før (T beholder, før 20 ºC) 8760/1000) - (P efter (T beholder, efter 20 ºC) 8760/1000))/(0,85 Norm ) Hvor: P er varmetabskoefficienten for beholderen i W/K T beholder er vandet temperatur i beholderen Norm er normeffektfaktoren for en jordvarmepumpe og en luft/vand varmepumpe (gennemsnit) 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion P før = 2,3 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_ældre præisoleret.xls ) P efter = 1,4 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_plus.xls ) T beholder, før = 55 ºC T beholder, efter = 55 ºC Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51 og en normeffektfaktor er på 2,55 for luft/vand varmepumpen. Gennemsnittet er derfor 2,53. Besparelsespotentialet udgør derfor: ((2,3 W/K (55 ºC 20 ºC) 8760/1000) (1,4 W/K (55 ºC 20 ºC) 8760/1000))/(0,85 2,53) = 161 kwh/år 127 kwh/år/stk. Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 30 år. Tabel 6. Ældre præisoleret beholder fra før ca til ny plusbeholder VP 7 Udgår Ref.: VP 7 Varmepumper / Isolering af rørstrækninger Isolering af rørstrækninger ingen (under 10 mm) til middel isolering (10-20 mm) Ref.: VP 8 Varmepumper / Isolering af rørstrækninger Standardhus for varmepumpeopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Isolering af Isolering af rørstrækninger ringe isolering (mindre end 13 mm) til god isolering (minimum 30 mm) Indgår ikke i beregningen. Isolering af rørstrækninger klassificeres i 3 klasser: "God" (minimum 30 mm isolering), Middel" (13 25 mm isolering) og Ringe som svarer til isolering under 13 mm. Der kan efterisoleres fra klasse "Ringe" til "God" og fra klasse "Middel" til Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

8 rørstrækninger den aktuelle Værdi levetid: > 15 år Prioriteringsfaktor: 1,0 "God". Besparelsen kan eksempelvis anvendes på særligt lange rørstrækninger fra kedelanlæg til varmeanlæg (dog maksimalt 40 m.). Der forudsættes en middeltemperatur på rørene på 55 ºC og en rumtemperatur på 20 ºC. Varmebesparelsen beregnes således: ((P før P efter ) ΔT 5.088/1000)/ Norm ) Hvor: P er varmetabskoefficienten i W/ºC/m ΔT er forskellen mellem rørets temperatur og omgivelsernes temperatur er antallet af timer i fyringssæsonen (212 dage) Varmetabene for rørene er baseret på Miniberegner_rørskåle fra Dansk Energi. Udgangspunktet er 28 mm rør, men værdierne kan bruges generelt. Ved beregningerne af varmetabskoefficienterne er der ved God isolering anvendt en isoleringstykkelse på 30 mm, ved Middel isolering er der anvendt en middelværdi af 10, 15 og 20 mm isolering og ved Ringe isolering er der anvendt en isoleringstykkelse på 5 mm. I BR15 står der, at der skal isoleres mod varmetab i overensstemmelse med DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer. Isoleringstykkelsen på 30 mm svarer til kravet i DS452. P før = 0,54 W/ºC/m P efter = 0,20 W/ºC/m Der forudsættes en middeltemperatur på rørene på 55 ºC og en rumtemperatur på 20 ºC. ΔT er derfor 35 ºC. Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51 og en normeffektfaktor er på 2,55 for luft/vand varmepumpen. Gennemsnittet er derfor 2, kwh/år/m Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 30 år. Anvendes ved efterisolering af maksimalt 40 m rørstrækning fra varmeanlæg (RV + VV). Kan ikke anvendes for nye rørstrækninger, der skal opfylde BR15 Tabel 8. Isolering af rørstrækninger ringe til god isolering Ref.: VP 9 Varmepumper / Isolering af rørstrækninger Standardhus for varmepumpeopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. Isolering af rørstrækninger middel (13 25 mm) til god isolering (minimum 30 mm) Indgår ikke i beregningen. Isolering af rørstrækninger klassificeres i 3 klasser: "God" (minimum 30 mm isolering), Middel" (13 25 mm isolering) og Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

9 varmepumper/ Isolering af rørstrækninger den aktuelle Værdi levetid: > 15 år Prioriteringsfaktor: 1,0 Ringe som svarer til isolering under 13 mm. Der kan efterisoleres fra klasse "Ringe" til "God" og fra klasse "Middel" til "God". Besparelsen kan eksempelvis anvendes på særligt lange rørstrækninger fra kedelanlæg til varmeanlæg (dog maksimalt 40 m.). Der forudsættes en middeltemperatur på rørene på 55 ºC og en rumtemperatur på 20 ºC. Varmebesparelsen beregnes således: ((P før P efter ) ΔT 5.088/1000)/ Norm ) Hvor: P er varmetabskoefficienten i W/ºC/m ΔT er forskellen mellem rørets temperatur og omgivelsernes temperatur er antallet af timer i fyringssæsonen (212 dage) Varmetabene for rørene er baseret på Miniberegner_rørskåle fra Dansk Energi. Udgangspunktet er 28 mm rør, men værdierne kan bruges generelt. Ved beregningerne af varmetabskoefficienterne er der ved God isolering anvendt en isoleringstykkelse på 30 mm, ved Middel isolering er der anvendt en middelværdi af 10, 15 og 20 mm isolering og ved Ringe isolering er der anvendt en isoleringstykkelse på 5 mm. I BR15 står der, at der skal isoleres mod varmetab i overensstemmelse med DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer. Isoleringstykkelsen på 30 mm svarer til kravet i DS452. P før = 0,3 W/ºC/m P efter = 0,2 W/ºC/m Der forudsættes en middeltemperatur på rørene på 55 ºC og en rumtemperatur på 20 ºC. ΔT er derfor 35 ºC. Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51 og en normeffektfaktor er på 2,55 for luft/vand varmepumpen. Gennemsnittet er derfor 2,53. 7 kwh/år/m Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 30 år. Anvendes ved efterisolering af maksimalt 40 m rørstrækning fra varmeanlæg (RV + VV). Kan ikke anvendes for nye rørstrækninger, der skal opfylde BR15 Tabel 9. Isolering af rørstrækninger middel til god isolering Ref.: VP 10 Varmepumper / Urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand Urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand - middel isolering (13 25 mm) Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

10 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand den aktuelle Værdi levetid: > 15 år prioriteringsfaktor: 1,0 Indgår ikke i beregningen. Standardløsningen omhandler montering af et ur på cirkulationspumpen til det varme brugsvand. Ved ur-styring kan der opnås en besparelse i varmetab i den periode, hvor pumpen er stoppet. Besparelsen beregnes som kwh pr. m rør pr. år ud fra en slukket pumpe i perioden Varmebesparelsen beregnes således: (P ΔT 8/ /1000)/(0,85 Norm ) Hvor: P er varmetabskoefficienten i W/ºC/m ΔT er forskellen mellem rørets temperatur og omgivelsernes temperatur Norm er normeffektfaktoren for en jordvarmepumpe og en luft/vand varmepumpe (gennemsnit) 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Varmetabene for rørene for rørene er baseret på Miniberegner_rørskåle fra Dansk Energi. P = 0,30 W/ºC/m Der forudsættes en middeltemperatur på rørene på 55 ºC og en rumtemperatur på 20 ºC. ΔT er derfor 35 ºC. Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51 og en normeffektfaktor er på 2,55 for luft/vand varmepumpen. Gennemsnittet er derfor 2, kwh/år/m Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 15 år. Tabel 10. Urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand - middel isolering Ref.: VP 11 Varmepumper / Urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand Standardhus for varmepumpeopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand Urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand - god isolering (minimum 30 mm) Indgår ikke i beregningen. Standardløsningen omhandler montering af et ur på cirkulationspumpen til det varme brugsvand. Ved ur-styring kan der opnås en besparelse i varmetab i den periode, hvor pumpen er stoppet. Besparelsen beregnes som kwh pr. m rør pr. år ud fra en slukket pumpe i perioden Varmebesparelsen beregnes således: Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

11 den aktuelle Værdi levetid: > 15 år prioriteringsfaktor: 1,0 (P ΔT 8/ /1000)/(0,85 Norm ) Hvor: P er varmetabskoefficienten i W/ºC/m ΔT er forskellen mellem rørets temperatur og omgivelsernes temperatur Norm er normeffektfaktoren for en jordvarmepumpe og en luft/vand varmepumpe (gennemsnit) 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Varmetabene for rørene for rørene er baseret på Miniberegner_rørskåle fra Dansk Energi. P = 0,20 W/ºC/m Der forudsættes en middeltemperatur på rørene på 55 ºC og en rumtemperatur på 20 ºC. ΔT er derfor 35 ºC. Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51 og en normeffektfaktor er på 2,55 for luft/vand varmepumpen. Gennemsnittet er derfor 2, kwh/år/m Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 15 år. Tabel 11. Urstyring på cirkulationsledning til varmt brugsvand - god isolering Ref.: VP 12 Varmepumper / Konvertering fra olie til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra olie til varmepumpe Udskiftning af oliekedler fra 1977 eller ældre til jordvarme Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med forbrugstal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige bruttoforbrug i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

12 Generelle forudsætninger vedr. oliekedler og varmepumper den aktuelle Værdi levetid: >15 år prioriteringsfaktor: 1,5 og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra olie til varmepumpe. Til beregning af oliekedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel B ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varmeforbrug for kedlerne. Den gammel støbe- og pladejernskedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elforbruget til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder ΔT 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ Norm ) + (P tab, beholder ΔT 8.760/1000)/(0,85 Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige årsforbrug for de to typer kedler angivet i tabel C og forbruget for en jordvarmepumpe der opfylder kravene i BR15 og EU s ecodesign krav fra 26. september Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel A. Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51. Standardværdien gælder ikke for konvertering fra kondenserende oliekedler til varmepumper Elforbruget til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/2,51) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1.000)/(0,85 2,51)) = kwh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kwh/år Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse ved vejrkompensering i VP kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Tabel 12. Udskiftning af oliekedler fra 1977 eller ældre til jordvarme Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

13 Ref.: VP 13 Varmepumper / Konvertering fra olie til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra olie til varmepumpe Generelle forudsætninger vedr. oliekedler og varmepumper den aktuelle Udskiftning af ikke kondenserede kedel fra 1978 eller nyere til jordvarme Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med forbrugstal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige bruttoforbrug i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra olie til varmepumpe. Til beregning af oliekedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel B ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varmeforbrug for kedlerne. Den gammel støbe- og pladejernskedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elforbruget til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder ΔT 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ Norm ) + (P tab, beholder ΔT 8.760/1000)/(0,85 Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige årsforbrug for de to typer kedler angivet i tabel C og forbruget for en jordvarmepumpe der opfylder kravene i BR15 og EU s ecodesign krav fra 26. september Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel A. Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51. Elforbruget til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/2,51) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1.000)/(0,85 2,51)) = kwh Besparelsen bliver således: Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

14 Værdi levetid: >15 år prioriteringsfaktor: 1, kwh/år kwh/år = kwh/år Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse ved vejrkompensering i VP kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Tabel 13. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til jordvarme Ref.: VP 14 Varmepumper / Konvertering fra olie til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra olie til varmepumpe Generelle forudsætninger vedr. oliekedler og varmepumper Udskiftning af ikke kondenserende oliekedler fra 1977 eller ældre til luft/vand varmepumpe Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med forbrugstal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige bruttoforbrug i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra olie til varmepumpe. Til beregning af oliekedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel B ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varmeforbrug for kedlerne. Den gammel støbe- og pladejernskedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

15 den aktuelle Værdi levetid: >15 år prioriteringsfaktor: 1,5 Elforbruget til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder ΔT 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ Norm ) + (P tab, beholder ΔT 8.760/1000)/(0,85 Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige årsforbrug for de to typer kedler angivet i tabel C og forbruget for en luft/vand varmepumpe der opfylder kravene i BR15 og EU s ecodesign krav fra 26. september Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel A. Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til luft/vand varmepumpen en normeffektfaktor på 2,55. Standardværdien gælder ikke for konvertering fra kondenserende oliekedler til varmepumper Elforbruget til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/2,55) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1000)/(0,85 2,55)) = kwh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kwh/år Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse ved vejrkompensering i VP kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Tabel 14. Udskiftning af oliekedler fra 1977 eller ældre til luft/vand varmepumpe Ref.: VP 15 Varmepumper / Konvertering fra olie til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra olie til varmepumpe Udskiftning af ikke kondenserende kedel fra 1978 eller nyere til luft/vand varmepumpe Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med forbrugstal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige bruttoforbrug i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

16 Generelle forudsætninger vedr. oliekedler og varmepumper den aktuelle Værdi levetid: >15 år prioriteringsfaktor: 1,5 Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra olie til varmepumpe. Til beregning af oliekedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel B ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varmeforbrug for kedlerne. Den gammel støbe- og pladejernskedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elforbruget til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder ΔT 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ Norm ) + (P tab, beholder ΔT 8.760/1000)/(0,85 Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige årsforbrug for de to typer kedler angivet i tabel C og forbruget for en luft/vand varmepumpe der opfylder kravene i BR15 og EU s ecodesign krav fra 26. september Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel A. Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til luft/vand varmepumpen en normeffektfaktor på 2,55. Standardværdien gælder ikke for konvertering fra kondenserende oliekedler til varmepumper Elforbruget til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/2,55) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1000)/(0,85 2,55)) = kwh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kwh/år Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse ved vejrkompensering i VP kwh/år/énfamiliehus. Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

17 Tabel 15. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til luft/vand varmepumpe Ref.: VP 16 Varmepumper / Konvertering fra gas til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra gas til varmepumpe Generelle forudsætninger vedr. gaskedler og varmepumper den aktuelle Udskiftning af ikke kondenserende kedelunit med gasblæseluftbrænder til jordvarme Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med forbrugstal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige bruttoforbrug i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra gas til varmepumpe. Til beregning af gaskedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel C ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varmeforbrug for kedlerne. Den gammel støbe- og pladejernskedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elforbruget til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder ΔT 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ Norm ) + (P tab, beholder ΔT 8.760/1000)/(0,85 Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige årsforbrug for de to typer kedler angivet i tabel 38 og Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

18 forbruget for en jordvarmepumpe der opfylder kravene i BR15 og EU s ecodesign krav fra 26. september Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel B. Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51. Standardværdien gælder ikke for konvertering fra kondenserende oliekedler til varmepumper Elforbruget til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/2,51) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1000)/(0,85 2,51)) = 8.092kWh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kwh/år Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse ved vejrkompensering i VP 2 Værdi kwh/år/énfamiliehus levetid: Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. >15 år prioriteringsfaktor: 1,5 Tabel 16. Udskiftning af kedelunit med gasblæseluftbrænder til jordvarme Ref.: VP 17 Varmepumper / Konvertering fra gas til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra gas til varmepumpe Udskiftning af traditionel åben gaskedel til jordvarme Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med forbrugstal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige bruttoforbrug i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

19 Generelle forudsætninger vedr. gaskedler og varmepumper den aktuelle Værdi levetid: >15 år prioriteringsfaktor: 1,5 Dette standardhus benyttes ved konvertering fra gas til varmepumpe. Til beregning af gaskedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel C ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varmeforbrug for kedlerne. Den traditionelt åbne kedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elforbruget til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder ΔT 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ Norm ) + (P tab, beholder ΔT 8.760/1000)/(0,85 Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige årsforbrug for de to typer kedler angivet i tabel D og forbruget for en jordvarmepumpe der opfylder kravene i BR15 og EU s ecodesign krav. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel B. Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51. Elforbruget til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1.000)) + (2.200 kwh))/2,51) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1000)/(0,85 2,51)) = kwh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kwh/år Hvis der i forbindelse med udskiftningen/konverteringen etableres vejrkompensering henvises til yderligere besparelse ved vejrkompensering i VP kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR15, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Tabel 17. Udskiftning af traditionel åben gaskedel til jordvarme Ref.: VP 18 Varmepumper / Udskiftning af traditionel ikke kondenserende lukket gaskedel til jordvarme Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

20 Konvertering fra gas til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra gas til varmepumpe Generelle forudsætninger vedr. gaskedler og varmepumper den aktuelle Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med forbrugstal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige bruttoforbrug i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra gas til varmepumpe. Til beregning af gaskedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel C ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varmeforbrug for kedlerne. Den traditionelt lukkede kedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elforbruget til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder ΔT 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ Norm ) + (P tab, beholder ΔT 8.760/1000)/(0,85 Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige årsforbrug for de to typer kedler angivet i tabel D og forbruget for en jordvarmepumpe der opfylder kravene i BR15 og EU s ecodesign krav fra 26. september Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel B. Fra 26. september 2017 er EU s ecodesign krav til jordvarmepumpen en normeffektfaktor på 2,51. Standardværdien gælder ikke for konvertering fra kondenserende oliekedler til varmepumper Elforbruget til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/2,51) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1000)/(0,85 2,51)) = kwh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kwh/år Varmepumpe dokumentation for er. Version 3. Gældende fra 1. januar

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog

Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog 01.01.2017 Bio 9 Isolering af ingen (under 10 mm) til middel isolering (10-20 mm) Udgår Ref.: Bio 10 Biokedler /

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser.1 august 2011 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler Klimaskærm - isolering Klimaskærm - vinduer,

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser juli 2012 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler Klimaskærm - vinduer, døre, ovenlys og glaspartier

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser januar 2012 Indholdfortegnelse Belysning side 5 2/159 Ændringsoversigt Reference 1. version af standardværdikataloget Revideret version af standardværdikatalog

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 03.02.2015 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013 Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Kr. OR Type Std.-værdi nr. (uddybes på hjemmesiden svk.teknologisk.dk) stand vær. * fakt Inkl. Prioritetsfakt. (ekskl. moms) inkl. moms Udskiftning

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser maj 2013 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper EL-besparelser diverse Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler KlimaKlimaskærm - vinduer,

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser juli 2013 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering Ref.: 10 Biokedler / Isolering af Standardhus for biomasseopvarmede huse biokedler/ Isolering af den aktuelle Prioriteringsfaktor: 1,0 Isolering af ingen (under 10 mm) til god isolering (mere end 20 mm)

Læs mere

Standardværdikatalog Nyhedsbrev Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr

Standardværdikatalog Nyhedsbrev Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr Standardværdikatalog Nyhedsbrev 01.10.2016 Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr. 01.01. 2017 Ændringerne er opdelt i 1. Nye Standardværdier 2. Ændring af standardværdier 3. Standardværdier der

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 16.01.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Standardværdier Indhold

Standardværdier Indhold Standardværdier Indhold Belysning... 2 Cirkulationspumper... 4 Kontorudstyr... 5 El diverse... 6 Klimaskærm... 7 Tagkonstruktioner... 7 Ydervægge... 9 Kælderydervægge...13 Vinduer...15 Dæk mod uopvarmet

Læs mere

Catalogue of standard measures. - the approach adopted in Denmark

Catalogue of standard measures. - the approach adopted in Denmark Catalogue of standard measures - the approach adopted in Denmark Danish Energy Association: A commercial and professional organisation for Danish energy (mainly electricity) companies. 1 2 3 Production

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe

Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe >#41 Ravdex A/S Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde 4. november 2014 Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe De danske net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas og olie har

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Revision af standardværdikataloget pr. 1. januar 2011

Revision af standardværdikataloget pr. 1. januar 2011 Revision af standardværdikataloget pr. 1. januar 11 Indledning I forbindelse med revisionen af standardværdikataloget er der foretaget omfattende ændringer. Alle værdierne for opvask, køl/frys og madlavning

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version 6.0 Gyldig fra: 01-01-2017 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indhold Om standardværdikataloget...

Læs mere

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur.

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur. Eksempel: Mad 1 > 12727 Madlavning Mad 1 traditionelt elkomfur til induktionskomfur keramisk elkomfur til induktionskomfur kwh/år 12727 12725 Mad 2 traditionelt el ovn til "A" mærket elovn 12726 Belysning

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Taastrup den 2. november 2012. Forslag til ændringer i Standardværdikataloget

Taastrup den 2. november 2012. Forslag til ændringer i Standardværdikataloget Taastrup den 2. november 2012 Forslag til ændringer i Standardværdikataloget 1 Indhold Forslag til ændringer i Standardværdikataloget... 1 Fjernvarmeanlæg, afkølings og energibesparelser... 3 Vejrkompensering...

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Bio 9: Rørisolering, ingen til middel isolering udgår

Bio 9: Rørisolering, ingen til middel isolering udgår Rørisolering, rev. værdier, korte tekster pr. 01.01.2017 Bio 9: Rørisolering, ingen til middel isolering udgår 01.01.2017 Ref.: Bio 10 Beskrivelse Før/efter Isolering af rørstrækninger ringe (under 13

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0:

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0: Standardværdikatalog logbog - 2013 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for: at energiforbrug til varmt vand

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et højt varmeforbrug Dårlig

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af varmtvandsbeholder Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 214 - REVIDERET DECEMBER 215 Udskiftning af varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

7. Tekniske installationer

7. Tekniske installationer 7. Tekniske installationer Selvom de tekniske installationer ikke er byggefagets fagområde, bør man have et vist kendskab til dem for at kunne informere kunden om de mest rentable energibesparelser. Kunden

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version Beregnet forbrug Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version Beregnet forbrug Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 02 Cirkulationspumper varme 02 VARMT OG KOLDT VAND

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til installationer. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til installationer. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET APRIL 2017 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel, som udnytter energien betydeligt mere

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mær ket gaskedel.

Læs mere

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk. Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 7. oktober 2015 Indhold Hjælp og vejledninger

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Tekniske spørgsmål og svar - SOS

Tekniske spørgsmål og svar - SOS Tekniske spørgsmål og svar - SOS "Spørgsmål og svar om energimærkning iht. Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3 og tidligere bekendtgørelser." - klik på linket herunder for at gå til artiklen.

Læs mere

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Det bør overvejes at efterisolere rør til radiatorer, konvektorer og gulvvarme, hvis

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Renovering af naturgasfyret varmecentral

Renovering af naturgasfyret varmecentral Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Renovering af naturgasfyret varmecentral Det anbefales at renovere en naturgasfyret varmecentral, hvis der i ejendommen er:

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling Energiløsning UDGIVET JUNI 2010 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017

Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017 Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Emner de næste 30 minutter.. Kort om VEB.. Baggrunden og formål med udvikling af hybridvarmepumper

Læs mere

Varmeafgiversystemer GUIDE

Varmeafgiversystemer GUIDE GUIDE Varmeafgiversystemer 1 INDHOLD VARMEAFGIVERSYSTEMER... 3 DEL 1... 4 Radiatorer - generelt... 4 1-strengs radiatoranlæg... 5 2-strengs radiatoranlæg... 5 Gulvvarmeanlæg... 6 DEL 2... 8 Dimensionerende

Læs mere

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Indhold Case 1 - Oliekedel konverteres til jordvarme eller luft/vand-varmepumpe... 3 1. Forsyning... 3 2. Kedel... 3 3. Dimensionering... 4 4. Vælg varmepumpe...

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Produktguide. Valg af gaskedel. Indholdsfortegnelse:

Produktguide. Valg af gaskedel. Indholdsfortegnelse: Produktguide UDGIVET september 2011 Valg af gaskedel Kedlers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i forbindelse med. I denne guide

Læs mere

Kend dit fjernvarmeanlæg

Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Et fjernvarmanlæg består af en primær og sekundær del Den primære del er de rør før varmeveksleren Den sekundære del er radiatoranlægget Kend dit fjernvarmeanlæg

Læs mere

Produktguide. Valg af oliekedel. Indholdsfortegnelse:

Produktguide. Valg af oliekedel. Indholdsfortegnelse: Produktguide UDGIVET september 2011 Valg af oliekedel Kedlers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i forbindelse med. I denne guide

Læs mere

Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010

Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010 Revision af standardværdikataloget 1. marts 2010 Indledning Ved udskiftning af alm glødepærer til sparepærer er det med virkning pr. 1. marts 2010 besluttet, at standardværdien sættes til 0, som en konsekvens

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig: sommerhus:

Læs mere

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011 energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/8 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Opvarmning via radiatoranlæg eller kaloriferer René Thiemke,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMEFORDELINGSANLÆG Registrering Registreringen omfatter: fordelingsanlæg pumper varmerør Det varmefordelende anlæg beskrives, så

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Karlebyvej 54C 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-004428 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere