Flere dimittender til den private sektor. Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere dimittender til den private sektor. Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter"

Transkript

1 Flere dimittender til den private sektor Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter

2 2 Denne publikation er udgivet af: Danske Universiteter Fiolstræde 44, 1. th København K Akademikerne Nørre Voldgade 29, København K December 2013 Colourbox: s. 1, 12

3 3 Forord Akademikerne og Danske Universiteter har i fællesskab udarbejdet syv konkrete forslag til, hvordan overgangen fra studium til arbejde i den private sektor kan gøres mere smidig. Forslagene skal være med til at styrke samarbejdet mellem universiteterne og det private erhvervsliv og bl.a. sikre, at flere dimittender finder vej til et job i de små og mellemstore virksomheder, der er så mange af i Danmark. Vi håber, at forslagene kan bidrage til debatten om, hvordan vi bedst udnytter den store ressource, som vores mange højtuddannede dimittender er for det danske samfund. Ingrid Stage Formand, Akademikerne Jens Oddershede Formand, Rektorkollegiet Talsmand, Danske Universiteter

4 4 Siden årtusindskiftet er der blevet næsten et hundrede tusind flere akademikere i Danmark. De danske universiteter uddanner omkring nye kandidater hvert år, hvilket er tæt på en fordobling siden år Mange akademikere har i de senere år fundet vej til den private sektor, men også den offentlige sektor har oplevet en betydelig vækst i antallet af akademikere. I fremtiden tyder alt på, at endnu flere akademikere skal finde arbejde i den private sektor. Dette er godt nyt. For gang på gang slås det fast, at akademikere skaber vækst i det private erhvervsliv. Senest har uddannelsesminister Morten Østergaard peget på beregninger, der viser, at Danmark kan hente en vækst i BNP på 20 mia. kr., hvis vi kan komme på niveau med top fem-landene i verden, når det gælder andelen af akademikere i private virksomheder. Kandidaterne er således et af universiteternes væsentligste bidrag til at skabe vækst i det danske samfund. Og af hensyn til væksten og produktiviteten i Danmark er det afgørende, at vi i højere grad får sat kandidaternes ressourcer i spil i de private virksomheder. I øjeblikket er der desværre en historisk høj dimittendledighed. Det betyder, at langt fra alle dimittender får mulighed for at bidrage til samfundet fra det Antallet af akademikere i hhv. offentlig og privat sektor Kilde: Særkørsel foretaget af Danmarks Statistik for Danske Universiteter

5 5 øjeblik, de forlader universitetet med en kandidatgrad. Derfor er det nærliggende at få sat fokus på, hvordan der kan skabes en mere smidig overgang fra universitetsstudium til arbejdsliv i den private sektor. Akademikerne og Danske Universiteter har i fællesskab lavet en række forslag til, hvordan man kan understøtte, at endnu flere dimittender finder vej til den private sektor. Forslagene er rettet mod på den korte bane at løse de konkrete problemer med den høje dimittendledighed såvel som de mere strukturelle problemer på længere sigt. Hensigten med forslagene er med andre ord at bidrage til, at vi som samfund får fuld værdi af de universitetsuddannedes arbejdskraft. Erfaringerne fra bl.a. Akademikerkampagnen viser, at man med forholdsvis korte efteruddannelsesforløb kan gøre dimittenderne meget attraktive for SMV er. Der vil derfor være en stor samfundsmæssig gevinst ved at gøre det nemmere at matche SMV erne med engagerede og interesserede akademikere, blandt andet ved at give dimittenderne nogle kompetencer, der er genkendelige for en SMV, og ved bedre information til virksomhederne om, hvad en akademiker kan bidrage med. Det er vigtigt, at flere dimittender bliver klædt bedre på til at kunne skabe deres eget job i de mange små og mellemstore virksomheder (SMV er), der ikke har erfaring med akademisk arbejdskraft. En anden måde at skabe eget job på er at etablere egen virksomhed. Talenterne til at arbejde i det private erhvervsliv og til at starte egen virksomhed findes allerede på universiteterne. De studerende får de grundlæggende kompetencer, men kan nogle gange savne muligheden for at bringe kompetencerne i spil sideløbende med deres uddannelse. Forslagene til de nye kandidatuddannelser og forbedring af universiteternes mulighed for at bringe undervisere med erfaring fra det private erhvervsliv ind på uddannelserne skal understøtte dette.

6 6 Syv forslag fra Danske Universiteter og Akademikerne 1 Ny uddannelsesmodel: Virksomhedskandidater 2 Ny uddannelsesmodel: Iværksætterkandidater semester målrettet SMV er 4 Vækstspireordning til SMV er 5 Database for universitetsuddannedes arbejdsmarkedsforløb 6 Uddannelsernes fleksibilitet og relevans 7 Inddragelse af eksterne undervisere og forskere fra det private erhvervsliv

7 7 1 Ny uddannelsesmodel: Virksomhedskandidater Virksomhedskandidat er en ny uddannelsesmodel, der har til hensigt at knytte virksomheder tættere til kandidatuddannelserne i et styrket samarbejde mellem universiteterne og særligt de mange SMV er i dansk erhvervsliv. Den studerende vil skulle bruge mere end to år på sin kandidatuddannelse, idet virksomhedsdelen indgår som en væsentlig del af den samlede uddannelse. Uddannelsen skal derfor være omfattet af en undtagelsesbestemmelse fra studiefremdriftspakkens krav om afkortelse af den gennemsnitlige studietid på landets universitetsuddannelser. Den studerende skal som minimum optjene 30 ECTS om året og tage i alt 120 ECTS på højst tre år. Der vil med andre ord ikke være krav om studieaktivitet i alle semestre. Det kan eventuelt aftales, at nogle af disse ECTS-point tages som praktikophold i virksomheden. Der må dog ikke tages mere end i alt 30 ects i form af praktikophold. Universitetet, virksomheden og den studerende udarbejder i fællesskab en samarbejdsaftale, der tages op til revision mellem hvert semester, dvs. hvert halve år. Heraf skal blandt andet fremgå arbejdstiden for den studerende, en plan for den studerendes konkrete arbejdsopgaver i virksomheden samt den studerendes kontakt til virksomheden. Arbejdstiden kan variere, men kan ikke overstige 20 timer om ugen af hensyn til den studerendes optjening af ECTS i det pågældende semester. Lønnen fastsættes mellem den studerende og virksomheden. Det vil være oplagt, at kandidatspecialet skrives i samarbejde med virksomheden. I så fald skal virksomheden stille en bivejleder til rådighed, mens universitetet sørger for hovedvejlederne. 2 Ny uddannelsesmodel: Iværksætterkandidater Iværksætterkandidat er en variant af virksomhedskandidaten. Denne uddannelsesmodel betyder, at studerende med iværksætteraspirationer kan udvikle egen forretningsidé sideløbende med studierne. Det vil være et krav, at den studerende enten skal have sit eget firma eller være tilknyttet et iværksætterfirma som medejer eller partner. Den studerende kan også starte en virksomhed op under kandidatforløbet, men forpligter sig til at have eget firma eller være tilknyttet et nystartet firma inden for kandidatuddannelsens første år. Den studerende skal som minimum optjene 30 ECTS om året og tage i alt 120 ECTS på højst tre år. Der vil med andre ord ikke være krav om studieaktivitet i alle semestre. Det kan eventuelt aftales, at nogle af disse ECTS-point

8 8 tages som praktikophold i virksomheden. Der må dog ikke tages mere end i alt 30 ECTS i form af praktikophold. Hvis alle parter finder det relevant, kan specialet skrives med udgangspunkt i egen virksomhed og forretningsidé. Iværksætterkandidaten bør efter endt uddannelse have mulighed for at indtræde på et iværksætterspor i dagpengesystemet efter inspiration fra forsøg i Region Nordjylland. Det nordjyske forsøg giver udvalgte nyuddannede mulighed for at fortsætte opbygningen af egen virksomhed på dagpenge samtidig med, at de unge iværksættere integreres i et inkubatorforløb med adgang til sparring, potentielle investorer etc. Optagelse på forløbet forudsætter en godkendt forretningsplan med vækstpotentiale semester målrettet SMV er Langt fra alle kandidater kan forvente at få job på det etablerede akademikerarbejdsmarked i de store virksomheder og den offentlige sektor. Kandidaterne skal i stigende grad søge ud i den store gruppe af smv er, som ikke har erfaring med højtuddannede medarbejdere. Matchet mellem en mindre virksomhed og en nyuddannet kandidat er imidlertid ikke altid åbenlys for hverken virksomhedsejer eller dimittend. Akademikerkampagnen viser dog, at virksomhedsejeren typisk ser et potentiale i at ansætte en akademiker til markedsføring, salg og kommunikation gerne kombineret med mere branchespecifikke tillægskompetencer. Det foreslås derfor, at SMV ernes konkurrenceevne søges styrket via et særligt tilrettelagt kompetenceudvidende forløb, hvor dimittender ovenpå deres fagligt specifikke uddannelse gives en indførelse i forretningsforståelse, markedsføring, kommunikation etc. kombineret med praktik og/eller projektløsning. Forløbet bygges op af nogle fag, der kompletterer de kompetencer, dimittenden allerede har. Samtidig afprøves de akademiske kompetencer i en smvkontekst, hvor virksomheden og den nyuddannede mødes mere uforpligtende, end hvis de skulle matches via en ansættelsesproces. Forløbet sættes sammen som et slags 11. semester på SU fremfor på dagpenge. Rent praktisk melder den nyuddannede sig ind i en a-kasse ved dimittering, mens det 11. semester gøres til en såkaldt død periode i dagpengesystemet. Der har i 2010 været eksperimenter med et 11. semester til dimittender fra uddannelser med høj ledighed. Desværre skulle det ekstra semester dengang implementeres med største hast, uden en klar retning og kun for en etårig periode. Der forventes derfor en langt større effekt af et fokuseret og veltilrettelagt 11. semester med indbygget praksisafprøvning i en mindre virksomhed.

9 10 innovationsprocessen den såkaldte prejekt-fase, dvs. den informationssøgende proces, hvor ideer til nye udviklingsområder afsøges og konkretiseres. Målet er, at virksomhedens udviklingsplaner modnes, så man kan ansætte en videnpilot. 5 Database for universitetsuddannedes arbejdsmarkedsforløb Information er en helt fundamental faktor, når de uddannelsessøgende skal træffe velbegrundede studievalg. Men de nødvendige data er fortsat ikke i tilstrækkelig grad tilgængelige for de uddannelsessøgende. Vi skal blive bedre til at anvende de mange oplysninger, som universiteter, virksomheder og borgere indberetter til Danmarks Statistik og ministerier. I dag anvendes disse oplysninger kun i begrænset omfang til at skabe grundlag for information, som kan anvendes af de uddannelsessøgende. Der er derfor behov for at få faciliteret anvendelsen af alle registrerede foreliggende data. Disse data skal illustrere aktuelle fakta og historiske udviklingstræk på det akademiske arbejdsmarked som udgangspunkt for vejledningen af de uddannelsessøgende. Det foreslås, at der fra centralt hold skabes en bedre formidling af de eksisterende og nyeste oplysninger om beskæftigelsen for de enkelte videregående uddannelser. Dette kan gøres ved at samkøre en række registre og databaser (DREAM, e-indkomstregistret, elevregisteret, akm, IDA m.fl.) og på baggrund heraf lave forløbsanalyser og karriereudviklingsanalyser, som blandt andet belyser lønudvikling, ledighedsperioder, brancheskift mv. fordelt på uddannelse, køn, dimittendalder, geografi mv. 6 Uddannelsernes fleksibilitet og relevans Med væksten i optaget på universitetsuddannelserne følger en større diversitet i de studerendes faglige niveau, forudsætninger og motivation. Men også større krav til, at uddannelserne kan anvendes bredt på arbejdsmarkedet og særligt på potentielle akademiske arbejdsmarkeder i den private sektor. Disse to udviklingstendenser i de danske universitetsuddannelser udfordrer, hvorledes vi traditionelt har tænkt akademiske uddannelser. Når studentergruppen er mere heterogen, skal

10 11 uddannelserne så ikke også kunne udfordre og stimulere forskellige potentialer og faglige niveauer blandt de studerende? Og når flere optages på uddannelserne, skal der så ikke også være plads til forskellige kandidatspor, der leder til forskellige akademiske arbejdsmarkeder? For at kunne håndtere disse udfordringer har universiteterne behov for fleksible rammer, der i højere grad gør det muligt at tilgodese og udvikle den enkelte studerendes potentiale. Det kan være en udvidelse af ECTSloftet for dygtige studerende, særlige honours-moduler, bedre mulighed for flere uddannelsessamarbejder om fx kandidatspor og meritfag mv. på tværs af universiteter og kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner. 7 Inddragelse af eksterne undervisere og forskere fra det private erhvervsliv Det er på mange uddannelser en integreret del af undervisningen at involvere praktikere fra erhvervslivet. Formålet hermed er at få praktisk og konkret erfaring fra fx hospitaler, konsulenthuse, advokatkontorer mv. ind i undervisningen for at gøre den mere relevant for de studerendes senere arbejdsliv. Ekstern underviser er derfor en deltidsstilling, hvor hovedansættelse ligger uden for universitetet. Det er straks vanskeligere at tiltrække og rekruttere forskere fra private virksomheder til universiteterne, ikke mindst på grund af forskelle i karrierestrukturer mellem universiteter og erhvervsliv. Universiteterne er del af et globalt forskningsmiljø, hvor den videnskabelige medarbejder primært optjener anseelse og merit gennem forskning og publicering. Disse krav til forskningsmeritering har forskere fra private virksomheder af gode grunde vanskeligt ved at honorere. Ikke desto mindre vil det styrke uddannelsernes erhvervssigte, hvis universiteterne i højere grad kunne tilknytte erfarne forskere fra private virksomheder; forskere, der vil kunne fungere som rollemodeller for de studerende og give en mere erhvervsorienteret stab af undervisere. Med henblik på at styrke mobiliteten fra erhvervslivet til universiteterne foreslås det derfor, at universiteterne får mulighed for at ansætte forskere fra erhvervslivet i særlige deltids- eller heltidsstillinger, som matcher deres erhvervserfaringer og karriere.

11 Danske Universiteter Fiolstræde København K Akademikerne Nørre Voldgade 29, København K November 2013

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Turen går Til fremtidens erhvervsliv

Turen går Til fremtidens erhvervsliv Turen går Til fremtidens erhvervsliv 3 10 bud på bedre danske kandidater Der kan være rigtig langt fra studielivet på universitetet til dagligdagen i en virksomhed. Under studietiden kan det måske virke

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere