Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op."

Transkript

1 Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen. Workcyclus består af en række værktøjer og teknikker, der forbedrer kundernes styring af sikkerheds-, sundheds- og arbejdsmiljøforhold, samtidig med at de styrker medarbejdernes forhold til deres eget arbejdsmiljø og til sikkerheden. Workcyclus er et lokalt værktøj til virksomhedens arbejdsmiljøgrupper med alle de nødvendige arbejdsmiljøredskaber samlet ét sted - i ét system. Med Workcyclus kan man kortlægge og analysere arbejdsmiljøet på forud definerede APV spørgeskemaer, og arbejde direkte videre i systemgenerede dynamiske handlingsplaner. Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Når du har logget dig på med dit brugernavn og adgangskode er du allerede godt i gang med det Internetbaserede APV system Workcyclus. God fornøjelse!

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Workcyclus login... 3 Workcyclus opbygning... 4 Administration... 5 Oprettelse af organisationen... 6 Opret arbejdsmiljøudvalg... 7 Opret arbejdsmiljøgruppe... 8

3 Workcyclus login Alle kunder har en unik websideadresse, som skal bruges for at logge på systemet. Brugernavn og adgangskode er som regel oprettet i samarbejde mellem virksomheden og PBJ. Det giver adgang til at se virksomhedens kortlægninger og de handlinger virksomhedens arbejdsmiljøorganisation har beskrevet. Hver enkelt medarbejder kan logge på og ændre sin adgangskode (dette gøres under Min Profil når han/hun har logget på).

4 Workcyclus opbygning Workcyclus er bygget op med en hovedmenu, der er udformet som faneblade. Hovedmenuen består af fanebladene: Startside, Kortlægninger, Handlingsplaner, Arbejdsmiljødrøftelse, Rapporter og Administration. Startside er fanebladet hvor du altid starter. Du har fra forsiden et overblik over status på handlingsplaner, indsatsområder, tilhørsforhold i organisationen, dine opgaver og besvarelse af spørgeskemaer/kortlægninger. Kortlægninger er fanebladet som administrerer dine kortlægninger. Når spørgeskemaet er oprettet kan det udsendes til medarbejdere. Fra Kortlægningsfanen sker opfølgning på udsendte spørgeskemaer. Påmindelser kan evt. sendes direkte til medarbejdere, der endnu ikke har svaret. Handlingsplaner er fanebladet du bruger, når der skal arbejdes med handlingsplan. Arbejdsmiljødrøftelse er fanebladet hvor du kan arbejde med jeres arbejdsmiljødrøftelse. Rapporter er fanebladet hvor statistikker og rapporter for besvarelser bliver vist. Administration er fanebladet, hvor du opsætter systemet så det passer til Jeres sikkerhedsarbejde, arbejder med spørgeskemaer, opretter medarbejdere og opbygger din arbejdsmiljøorganisation med grupper, udvalg, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere mv. Du kan vælge at lave dine egne spørgeskemaer eller bruge Workcyclus spørgeskema skabeloner. Vær opmærksom på, at brugerne, kun får vist faneblade de har rettigheder til. Informationsbjælken ude til højre giver dig mulighed for at se Arbejdsmiljø barometer, Trivsels barometer og Nyheder.

5 Administration Inden du kan tage Workcyclus i brug til at arbejde med din APV, udsende spørgeskemaer, lave handlingsplan, se besvarelser og statistik mv., skal systemet sættes op. Det kan være at jeres virksomhed, har valgt at bruge PBJ konsulenthjælp, og du blot skal vedligeholde eller opdatere systemet med nye indstillinger. De vigtigste indstillinger før du igangsætter en kortlægning, er listet nedenfor: 1. Tjek/opret organisationen =>se afsnit Oprettelse af organisationen 2. Tjek/opret dine respondenter og brugere => se afsnit Oprettelse af en respondent/bruger 3. Indstil rettigheder til nøglepersoner =>se afsnit Oprette roller / redigere roller / slet roller 4. Tilpas/opret spørgeskema =>se afsnit Spørgeskema administration To typer brugere Respondenter kan besvare spørgeskemaer og se egen gruppe/afdelings handlingsplaner og arbejdsmiljødrøftelse. Respondentens rettigheder kan ikke ændres. Brugere med roller kan ikke svare på spørgeskemaer, men har afhængig af rolle, rettighed til at administrere forskellige funktionaliteter i Workcyclus. Samme person kan godt være både respondent og bruger med rolle i samme gruppe.

6 Oprettelse af organisationen Klik på fanebladet Administration => klik på knappen Organisation Organisationen kan bygges op så det svarer præcis til den organisering I har. Der er mulighed for at oprette 3 forskellige organisationstyper: Arbejdsmiljøorganisation herunder selvstændige arbejdsmiljøgrupper. Der er således også mulighed for at have arbejdsmiljø udvalg (Respondenter kan oprettes i flere grupper) Afdelingsorganisation Kan bygges op med den afdelings- / forretningsorganisation man har i sin organisation (Respondenter kan kun oprettes i én afdeling) Generel Gruppe Hvis man har brug for helt andre grupperinger på tværs af organisationen Organisationsstyring BEMÆRK: Klik på pilene udenfor hvert firma, udvalg, arbejdsmiljøgruppe, afdeling m.m. for at åbne op for den. Virksomhedsniveau (I dette eksempel FIRMA DEMO ) her vises alle brugere / medarbejdere for virksomheden/organisationen dvs. Brugerlisten. Her kan man sætte indstillinger for virksomheden generelt Arbejdsmiljøorganisation - Arbejdsmiljøudvalg (Arbejdsmiljøorganisation)og arbejdsmiljøgruppe (Arbejdsmiljøgruppe). Spørgeskemaundersøgelser kan sendes ud fra udvalg og herunder underliggende arbejdsmiljøgrupper eller direkte på en arbejdsmiljøgruppe.

7 Afdelingsorganisation Spørgeskemaundersøgelser kan sendes herfra. Enten fra et udvalgsniveau og herunder underliggende afdelinger eller direkte på en afdeling. Kan også bruges, som et alternativt rapporteringsgrundlag for en Arbejdsmiljøorganisation. Et eksempel: Der oprettes et arbejdsmiljøudvalg og herunder de arbejdsmiljøgrupper man har brug for. På den måde kan man trække statistikker for hver arbejdsmiljøgruppe og samlet for alle arbejdsmiljøgrupper oprettet under arbejdsmiljøudvalget, såfremt kortlægningen er startet fra udvalget. Arbejdsmiljøudvalg (tidligere Sikkerhedsudvalg) Et arbejdsmiljøudvalg er øverste instans i arbejdsmiljøorganisationen og herfra tages overordnede beslutninger, der vedrører arbejdsmiljøet og sikkerheden for hele organisationen. De brugere, der er oprettet i det niveau kan se resultaterne af de underliggende arbejdsmiljøgrupper. Opret arbejdsmiljøudvalg 1. Højreklik med musen på det øverste niveau (i dette eks. FIRMA(DEMO) ) og et nyt vindue kommer frem. 2. Her vælger du Opret og et nyt vindue kommer til syne igen og her vælges der Nyt Arbejdsmiljøudvalg.

8 3. Et nyt vindue kommer til syne og her indtaster du arbejdsmiljøudvalgets navn (i dette eks. Arbejdsmiljøudvalg 2 og klikker på Opret. 4. Det nyoprettede arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøudvalg 2 kan nu ses under Organisationsstyring i venstre menu. Arbejdsmiljøgrupper (tidligere Sikkerhedsgrupper) En arbejdsmiljøgruppe er sidste led i arbejdsmiljøorganisationens hierarki, og er de grupper, som repræsenterer medarbejderne. Det er også her at arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant er registeret. Opret arbejdsmiljøgruppe 1. Højreklik med musen på det arbejdsmiljøudvalg hvorunder arbejdsmiljøgruppen skal oprettes (i dette eks. Arbejdsmiljøorganisation ) og et nyt vindue kommer til syne.

9 2. Her vælger du Opret og et nyt vindue kommer til syne igen og her vælges der Ny Arbejdsmiljøgruppe. 3. Et nyt vindue kommer til syne og indtaster du arbejdsmiljøgruppens navn (i dette eks. Arbejdsmiljøgruppe 2 og klikker på Opret. 4. Den nyoprettede arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøgruppe 2 kan nu ses under arbejdsmiljøudvalget Arbejdsmiljøorganisation i Organisationsstyring i venstre menu.

10 Opret afdeling I Workcyclus er der således også mulighed for at oprette den afdeling/foretningsorganisation man har i sin organisation. Bemærk at respondenter i denne organisationsstruktur kun kan oprettes i én afdeling. Ligesom ved arbejdsmiljøorganisation kan man oprette et afdelingsudvalg og herunder afdelinger. Som udgangspunkt oprettes alle virksomheder i Workcyclus som standard med et Arbejdsmiljøorganisation udvalg og et Afdelinger udvalg. Så du kan med fordel oprette dine afdelinger under det allerede eksisterende udvalg Afdelinger. 1. Højreklik med musen på det afdelingsudvalg hvorunder afdelingen skal oprettes (i dette eks. Afdelinger ) og et nyt vindue kommer til syne. 2. Her vælger du Opret og et nyt vindue kommer til syne igen og her vælges der Ny afdeling. 3. Et nyt vindue kommer til syne og indtaster du afdelingens navn (i dette eks. Afdeling C og klikker på Opret ).

11 4. Den nyoprettede afdeling Afdeling C kan nu ses under afdelingsudvalget Afdelinger i Organisationsstyring i venstre menu. Opret generel gruppe Har man brug for andre grupperinger på tværs af organisationen er dette således også muligt i Workcyclus. Her er det at man kan oprette generelle grupper. 1. Højreklik med musen på den øverste instans, virksomhedsniveau (i dette eks. FIRMA DEMO ) og et nyt vindue kommer til syne. 2. Her vælger du Opret og et nyt vindue kommer til syne igen og her vælges der Ny generel gruppe. 11

12 3. Et nyt vindue kommer til syne og indtaster du gruppens navn (i dette eks. Gruppe 1 og klikker på Opret ). 4. Den nyoprettede gruppe Gruppe 1 kan nu ses under firmaet FIRMA DE- MO i Organisationsstyring i venstre menu. Oprettelse af en respondent / bruger Klik på fanebladet Administration => klik på knappen Organisation 1. For at oprette en respondent / bruger, gå ind i fanebladet Administration => Organisation. 2. I venstre side klikker du på den gruppe eller afdeling, hvor du ønsker at oprette en ny respondent / bruger. Du kan således også oprette en bruger i organisationen på virksomhedsniveau uden at han/hun er tilknyttet en gruppe/afdeling (i dette eks. FIRMA (DEMO) ).

13 Du kan nu se medlemmerne af gruppen midt på skærmen. 3. Klik herefter på knappen Opret bruger i midten af vinduet. OBS! Du kan ikke oprette en respondent / bruger, hvis brugernavnet allerede er i brug. I stedet skal du trykke Tilføj Bruger for at tilføje en allerede eksisterende respondent/bruger til gruppen/afdelingen. 4. Et nyt pop-up vindue ( Opret bruger ) kommer frem. Indtast nu respondentens/brugerens oplysninger. Vælg rolle og klik herefter på fanebladet Adgangskode (i samme pop-up vindue).

14 5. Indtast nu en adgangskode til respondenten / brugeren og klik herefter på knappen Gem. OBS! Adgangskoden skal være på min. 5 karakterer. Tilføj bruger med rolle / respondent (eksisterende) Klik på fanebladet Administration => klik på knappen Organisation 1. For at tilføje en respondent / en bruger med rolle, gå ind i fanebladet Administration => Organisation. 2. I venstre organisation træ klikker du på den gruppe eller afdeling, hvor du ønsker at tilføje respondenten / brugeren til. Du kan nu se medlemmerne af gruppen midt på skærmen.

15 3. Klik herefter på knappen Tilføj Bruger i midten af vinduet 4. Du får nu en samlet oversigt over alle brugere i organisationen. B. A. C. D. A. Søg respondenten/brugeren ved at søge på navn, eller brugernavn i søgefeltet. B. Angiv rolle (Respondent får spørgeskema ved udsendelse, andre roller giver rettigheder på det niveau og ned i hierarkiet som f.eks. Arbejdsleder eller Arbejdsmiljørepræsentant) C. Sæt flueben ud for den respondent/bruger du ønsker at tilføje. D. Tryk Gem E. Respondenten/brugeren med rolle er nu tilføjet til den valgte gruppe. Systemet er oprettet med 2 standardroller: Administrator Har alle rettigheder til de moduler der følger med jeres system. Kan oprette nye roller i systemet (se afsnit Oprette roller / redigere roller / slet rolle ) Respondent (kan ikke redigeres). Kan svare på spørgeskemaer Kan logge på og se forsiden og se handlingsplaner Kan se arbejdsmiljødrøftelsen for sin afdeling/gruppe

16 Giv bruger en rolle/rettigheder som gælder for hele organisationen Klik på fanebladet Administration => Organisation => Klik på din virksomhed på virksomhedsniveau Du har mulighed for at give en bruger en rolle/rettigheder som gælder for hele organisationen og ikke kun på enkelt udvalg, gruppe m.m. 1. Klik på din virksomhed på virksomhedsniveau, i dette tilfælde FIRMA (DE- MO). Klik herefter på knappen Brugere. 2. Klik enten på knappen Opret bruger eller Tilføj bruger

17 Opret bruger : hvor du opretter en ny bruger (her skal der oprettes en ny bruger med alle medarbejder data såsom brugernavn, adresse, adgangskode m.m.). Husk at vælge den rolle han/hun skal have for hele organisationen under rolle. Afslut ved at klikke på Gem. Tilføj bruger : Hvor du tilføjer en allerede eksisterende bruger. Sæt flueben ud for vedkommende, vælg rolle under Rolle som f.eks. Administrator og klik på Gem.

18 Redigere en bruger / respondent Klik på fanebladet Administration => Organisation Når man vil redigere en respondent/bruger, skal man først finde respondenten/brugeren i organisationen. Når man ønsker at redigere en respondent/bruger er det lige meget hvor i organisationen man står kun ens rettigheder sætter begrænsningen. Du kan evt. finde respondenten/brugeren ved at klikke på firmaniveauet (i dette eks. FIRMA (DEMO), du får hermed automatisk en oversigt over alle brugere/respondenter i organisationen. Klik på navnet (med den grønne tekst) på den respondent/bruger, du ønsker at redigere: Et nyt vindue Opdater Bruger vises og der er mulighed for at ændre: I Fanebladet Brugeroplysninger : Fornavn(e) Efternavn Køn Sprog (kun administrator) Jobtitel Ansættelsesdato Ansættelsestype P-nummer Telefon Mobiltelefon OBS! Husk at klikke på knappen Gem for at gemme. Det er ikke muligt at ændre i brugernavn.

19 I Fanebladet Adgangskode : Ændre adgangskode (det er kun brugeren selv og Administrator, som kan ændre denne) Får du ikke lov til at redigere en respondent/bruger, har du ikke rettigheden til det kontakt da jeres Administrator.

20 Hvordan en bruger kan ændre sine egne oplysninger såsom adgangskode m.m. Brugeren skal først logge ind med sit brugernavn og adgangskode. Klik på Min Profil i øverste højre hjørne. Her kan vedkommende ændre de oplysninger han ønsker og afslut ved at klikke på knappen Gem profil. (Det øverste gem ikon) Hvis vedkommende ønsker at ændre sin adgangskode skal han/hun først indtaste den nuværende adgangskode i feltet Indtast nuværende adgangskode. Herefter indtast den nye adgangskode i feltet Ny adgangskode samt i feltet Gentag ny adgangskode, klik herefter på Gem adgangskode for at gemme den nye adgangskode (det nederste gem ikon) Bemærk: Man kan ikke ændre sit brugernavn (login)!

21 Fjerne brugere med rolle / respondenter fra grupper, udvalg eller afdeling. Klik på fanebladet Administration => Organisation => Vælg gruppen, udvalget, eller afdelingen. Har du en respondent/bruger med rolle, som ikke længere er med i en gruppe, udvalg eller afdeling eller blot er tilføjet ved en fejl, kan du fjerne respondenten/brugeren uden at slette vedkommende fra resten af organisationen. 1. Klik på den gruppe/det udvalg/den afdeling, som det drejer sig om 2. Klik på ikonet, udfor den/dem som skal fjernes. 3. Respondenten/brugeren er hermed fjernet fra gruppen, udvalget eller afdelingen. 4. For at fjerne flere brugere på én gang, sæt flueben ud for de pågældende brugere og klik herefter på knappen Slet valgte. Slet en bruger/respondent fra organisationen Klik på fanebladet Administration => Organisation Har du en bruger/respondent, som ikke længere er i virksomheden, kan du slette brugeren/respondenten helt. 1. Vælg virksomhedsniveauet, selve virksomheden med ikonet (i dette eks. FIRMA DEMO)

22 2. Klik på ikonet udfor den bruger/respondent du ønsker at slette. 3. For at fjerne flere brugere på én gang, sæt flueben ud for de pågældende brugere og klik herefter på knappen Slet valgte. Udvidet brugersøgning Klik på fanebladet Administration => Organisation => Vælg din virksomhed på virksomhedsniveau. Under Udvidet brugersøgning har du mulighed for at søge efter en specifik bruger i hele jeres organisation og således se hvor i organisationen han/hun befinder sig. 1. Klik på jeres virksomhed på virksomhedsniveau (i dette tilfælde FIRMA (DEMO ). Klik herefter på knappen Udvidet Søgning. 2. Du kan nu indtaste vedkommendes navn i feltet Navnesøgning og evt. herefter vælge vedkommendes rolle under Rollesøgning som f.eks. Administrator, Arbejdsleder, Respondent m.m. Felterne Periode start og Periode slut anvendes hvis man ved hvornår vedkommende fik tildelt den pågældende rolle. Slut af med at klikke på knappen Søg. Du vil nu få den ønskede oversigt.

23 3. Du har mulighed for at printe oversigten ud ved at klikke på knappen Print.

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

WORKCYCLUS PROFESSIONEL

WORKCYCLUS PROFESSIONEL WORKCYCLUS PROFESSIONEL BRUGERMANUAL VERSIONSNR. 4 JULI 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Workcyclus login... 4 3 Workcyclus opbygning... 5 4 Administration... 6 5 Oprettelse af organisationen...

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN

BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN WORKCYCLUS BRUGERMANUAL HANDLINGSPLAN VERSIONSNR. 4 SEPTEMBER 2014 Indholdsfortegnelse 1 Handlingsplan... 2 1.1 Overblik på indsatsområder på handlingsplan... 2 1.2 Opret et indsatsområde... 3 1.3 Indsatsområde

Læs mere

WORKCYCLUS PROFESSIONEL BRUGERMANUAL

WORKCYCLUS PROFESSIONEL BRUGERMANUAL WORKCYCLUS PROFESSIONEL BRUGERMANUAL VERSION 5.0 MARTS 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Har du brug for support?... 2 3 Workcyclus login... 3 4 Workcyclus opbygning... 4 5 Administration...

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Lokale spørgeskema undersøgelser (8)

Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Denne vejledning forklarer, hvordan du opretter en lokal spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladsen. Log på HR-systemet Vælg herefter modulet APV & Trivsel Hvis du har

Læs mere

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden.

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden. Step by step guide til InfoScreens Indhold Log ind... 1 Oprette slide... 1 Offentliggøre slide...5 Se infoskærm... 6 Rediger et slide... 7 Fjerne slide fra skærm... 7 Ændre rækkefølge på slide på skærm...

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 4 Tilføje en funktionspostkasse 5 Vise ugenumre

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

BRUGERMANUAL KORTLÆGNING

BRUGERMANUAL KORTLÆGNING WORKCYCLUS PROFESSIONEL BRUGERMANUAL KORTLÆGNING VERSIONSNR. 4 SEPTEMBER 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kortlægning... 2 1.1 Opret kortlægning... 2 1.2 Aktiver kortlægning... 6 1.3 Kortlægningsoversigt datofiltrering...

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Tolkeportalen Brugervejledning til brug af tolkeportalens administrationssider Brugerroller I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Der findes i

Læs mere

MASCOT SmartStore Quick guide

MASCOT SmartStore Quick guide Indholdsfortegnelse Login... 2 Glemt Adgangskode... 2 Startsiden... 3 Ny ordre... 4 Ordreinformation / frigiv ordren... 8 Ordrebekræftelse... 9 Følg din ordre... 9 Min profil... 11 Egne notater:... 12

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUH RA ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUHRA-VEJLEDNING Denne vejledning indeholder en kvikguide og en mere detaljeret vejledning til, hvorledes lederen kan gøre en anden medarbejder til stedfortræder i AUHRA.

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Administrators overblik Under menuen Overblik vil du altid kunne se status på de forskellige undersøgelser. Her vises i procenter og

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Brugervejledning til Foreningsportalen

Brugervejledning til Foreningsportalen Brugervejledning til Foreningsportalen 1. 1. Få adgang til foreningsportalen 2. Tilføjelse af spiller på hold til foreningen 3. Flytning af matcher 4. Indberette resultater På internet adressen: http://foreningsportalen.dgi.dk

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelse, området Pædagogik Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på Pædagogisk diplomuddannelse Sådan logger du

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Dalux Field Brugermanual

Dalux Field Brugermanual Dalux Field Brugermanual Brugerstyring Version 2.0 Dato: 11. Juli 2014 Dalux Field Brugermanual - Brugerstyring Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... 3 Indstilling

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Introduktion. Conventus. Workshop. Stamdata - opsætning Personlige indstillinger Brugere Rettigheder Adressebog Nye medlemmer

Introduktion. Conventus.  Workshop. Stamdata - opsætning Personlige indstillinger Brugere Rettigheder Adressebog Nye medlemmer www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt... www. dgi.dk/nemt Håndboldkampen for oldgirls er flyttet fra lørdag til søndag Workshop Stamdata - opsætning Personlige indstillinger Brugere Rettigheder

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

Mini guide til Mobilize Me

Mini guide til Mobilize Me Mini guide til Mobilize Me Maj 2017 Login: Åben Mobilize Me på din telefon, tablet eller computer og indtast det brugernavn og den adgangskode, som du har modtaget fra Mobilize Me. Hvis du ønsker at bruge

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb. Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015

Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb. Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015 Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Apoweb... 4 Administrative bruger... 4 Login... 4 Se ansatte... 6 Bladre i ansatte listen... 6 Se ansattes

Læs mere

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer Indhold Indledning... 2 Spørgsmål og svar... 2 Trin 1. Opstart af APV... 2 Start APV-periode... 6 Indtast antal medarbejdere... 9

Læs mere