Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration"

Transkript

1 Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere en it-løsning til NemLog-in s brugeradministrationsløsning (herefter benævnt NemLogin/Brugeradministration eller FBRS for fællesoffentligt brugerrettighedsstyringssystem). Guiden er henvendt til teknisk-orienterede personer, der skal planlægge eller udføre integrationen, og den beskriver de snitflader, som anvendes. Læseren antages således at være bekendt med basal terminologi indenfor føderationer og brugerstyring. Guiden vil senere blive suppleret med den egentlige, tekniske dokumentation til NemLog-in/Brugeradministration, som offentliggøres i forbindelse med idriftsættelsen. Baggrund I januar 2013 blev første del af den nye NemLog-in-løsning sat i drift, og i andet halvår af 2013 er den nye brugeradministrationsløsning på NemLog-in planlagt til at følge efter. Løsningen vil erstatte og udbygge den nuværende brugerrettighedsløsning på virksomhedsportalen Virk.dk (Virk BRS), og eksisterende myndighedsløsninger tilsluttet Virk BRS vil blive migreret over på NemLog-in, hvorefter Virk BRS lukkes ned. Med andre ord vil al Virk s brugerstyring overgå til NemLog-in. Overblik over grænseflader Den nye FBRS løsning opererer med to forskellige grænsesnit til myndighedsløsninger: a) Der findes et legacy grænsesnit, som emulerer de nuværende snitflader på Virk BRS løsningen. Disse kan kun anvendes af de myndighedsløsninger, der på migreringstidspunktet er tilsluttet Virk BRS. b) FBRS løsningen kommer med en moderniseret grænseflade byggende på OIOSAML profilerne. Nye myndighedsløsninger, der tilsluttes efter migreringen, skal anvende denne grænseflade. Bemærk at løsninger, der i dag anvender legacy snitfladen (a), skal overgå til den moderniserede snitflade, når løsningen opdateres (eksempelvis ved ændringer i løsningens metadata, skift af certifikat etc.). Dermed vil legacy-snitfladen kunne udfases i fremtiden (tidspunkt ikke fastlagt), når alle myndighedsløsninger er overgået til det nye grænsesnit.

2 Side 2 af 9 Virk BRS legacy grænseflade Myndighedsløsninger, der i dag er tilsluttet Virk BRS, integrerer via en eller flere af følgende grænseflader: Der anvendes en OIOSAML-baseret snitflade til log-in af og log-out af brugerne (SAML AuthnRequest SAML LogoutRequest). Der anvendes et OIOSAML-baseret AttributeQuery til at hente attributter om brugeren, herunder evt. rettigheder som brugeren måtte være blevet tildelt af en brugeradministrator. Virk BRS udstiller en SOAP-baseret web service (LegalUnitService), som kan anvendes til specielle formål. Der henvises til Virk s systembeskrivelse [VIRK-SYS] og procesbeskrivelse [VIRK-PRO] for detaljer om disse snitflader. Den nye FBRS løsning på NemLog-in er bagudkompatibel og viderefører i al væsentlighed Virk s nuværende grænseflader med henblik på, at myndighedsløsninger ikke behøver at blive ændret i første omgang. Der er dog en enkelt undtagelse, idet brugen af SAML Artifact binding ikke understøttes i NemLog-in, da denne ikke er tilladt iflg. OIOSAML. Dette betyder samlet, at myndigheder som i dag har integreret med Virk BRS ikke forventes at få behov for kodeændringer i deres løsninger, såfremt man ikke anvender SAML Artifact Binding. Dermed er aktiviteterne forbundet med skiftet til NemLog-in reduceret til at importere NemLog-in s metadatafil (dvs. en konfigurationsændring) samt en mindre test af integrationen. Disse aktiviteter forventes at udgøre ganske få timers arbejde. Digitaliseringsstyrelsen vil i god tid inden migreringsdatoen informere nærmere om processen forbundet med skiftet fra Virk BRS til NemLog-in. Processen vil overordnet være en big-bang migrering, hvor alle myndigheder og Virk.dk portalen skal skifte samtidigt.

3 Integration til NemLog-in s brugeradministration Side 3 af 9 NemLog-in FBRS er som Virk BRS en rollebaseret brugeradministrationsløsning, hvormed virksomheder og myndigheder kan administrere deres medarbejderes rettigheder til offentlige selvbetjeningsløsninger, der er er tilsluttet. Man kan tænke på det som et fællesoffentligt brugerkatalog, hvor hver virksomhed kan udpege et antal brugeradministratorer, der så tildeler medarbejderne i virksomheden de relevante rettigheder. Der er endvidere muligheder for, at rettigheder kan delegeres til andre organisationer (såkaldte erhvervsfuldmagter eller koncernfuldmagter). Myndighedsløsningerne definerer selv de løsningsspecifikke rettigheder (kaldet privilegier), som ønskes administreret via FBRS. Derved slipper myndighedsløsningerne selv for at implementere en løsning til brugeradministration. Privilegierne tilføjes til roller i NemLog-in (af en NemLogin administrator), som brugeradministratorerne herefter kan tildele til medarbejdere. Det er også muligt at tildele en rolle til mange medarbejdere på én gang ved at samle medarbejderne i en gruppe, som herefter tildeles rollen. Administrationskonceptet er illustreret på figuren nedenfor: Integrationen fra myndighedsløsninger til NemLog-in FBRS sker via OIOSAML grænsefladen, som i forvejen anvendes til log-in. Når en medarbejder i en virksomhed er tildelt en eller flere roller af sin brugeradministrator, vil de tilhørende privilegier til løsningen fremgå af den SAML Assertion, som udstedes i forbindelse med log-in til løsningen. SAML billetten vil altså udover brugerens identitet være beriget med privilegierne. Den overordnede sammenhæng er illustreret på nedenstående figur:

4 Side 4 af 9 Dette betyder, at myndighedsløsninger som i forvejen anvender NemLog-in til log-in formål, ikke behøver at integrere til nogle nye snitflader for at begynde at anvende brugeradministrationsløsningen i NemLog-in (FBRS). For at benytte FBRS til administration af rettigheder skal myndigheden (eller dennes it-leverandør) først definere de (løsningsspecifikke) privilegier, som ønskes administreret (trin 1 på figuren). Disse defineres som et antal URI er, der indmeldes til FBRS via NemLog-in s tilslutningssystem. Når privilegierne er tildelt en bruger (via en rolle), (trin 2 på figuren) vil de tilhørende URI er som nævnt optræde i den SAML Assertion, som NemLog-in udsteder (trin 5). Herefter kan privilgierne anvendes i myndighedsløsningens adgangskontrol til at beslutte, hvilken adgang brugeren skal have (trin 6). Syntaksen for indlejring af privilegier i SAML Assertions er defineret i OIOSAML Basic Privilege Profile [OIO-BPP]. Brugerens privilegier angives i attributten dk:gov:saml:attribute:privileges_intermediate i den udstedte SAML Assertion. Et eksempel på denne er vist nedenfor:

5 Side 5 af 9 <saml:attribute FriendlyName="Privileges" Name="dk:gov:saml:attribute:Privileges_intermediate" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic"> <saml:attributevalue xsi:type="xs:string"> <base64 encoded value> </saml:attributevalue> </saml:attribute> Værdien af attributten er en base64 indkodet streng, der kan dekodes til en XML struktur, som indeholder en liste af privilegier som vist i eksemplet nedenfor: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <bpp:privilegelist xmlns:bpp="http://itst.dk/oiosaml/basic_privilege_profile" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" > <PrivilegeGroup Scope="urn:dk:gov:saml:cvrNumberIdentifier: "> <Privilege>urn:dk:some_domain:myPrivilege1A</Privilege> <Privilege>urn:dk:some_domain:myPrivilege1B</Privilege> </PrivilegeGroup> <PrivilegeGroup Scope="urn:dk:gov:saml:seNumberIdentifier: "> <Privilege>urn:dk:some_domain:myPrivilege1C</Privilege> <Privilege>urn:dk:some_domain:myPrivilege1D</Privilege> </PrivilegeGroup> </bpp:privilegelist> Scope attributten på PrivilegeGroup elementet angiver den kontekst (afgrænsning), som gælder for de tildelte privilegier (repræsenteret ved Privilege elementer), der er indlejret. Disse vil typisk være organisatoriske enheder i form af et CVR nummer, et SE-nummer eller en P-enhed. Dette skal forstås således, at brugeradministratoren har begrænset rettigheden til kun at gælde for den angivne organisatoriske enhed. Til forskel fra modellen i Virk BRS kan brugeradministratorer i FBRS ved tildeling af alle rettigheder frit vælge scope dvs. myndighedsløsningerne skal være forberedt på at modtage disse. Hvis et konkret scope ikke understøttes af løsningen (f.eks. SE-enheder), kan man ignorere rettigheden og/eller give brugeren en fejlmeddelelse. Selve brugergrænsefladen til brugeradministratorer er ændret en del fra Virk BRS til NemLog-in FBRS men dette er helt uafhængigt af snitfladen til myndighedsløsningerne og beskrives derfor ikke yderligere i dette dokument. NemLog-in s Signeringstjeneste Samtidig med NemLog-in FBRS lanceres også en ny signeringstjeneste til NemLog-in. Modsat FBRS løsningen er denne af forskellige grunde ikke helt bagudkompatibel med den eksisterende signeringstjeneste på Virk.dk, og derfor

6 vil myndighederne som anvender denne have en opgave med (mindre) tilretning af integrationen. Det er dog tilstræbt, at den nye tjeneste genbruger en del af den gamle snitflade for at reducere tilretningsarbejdet mest muligt. Side 6 af 9 Snitfladen til den nye signeringstjeneste findes dokumenteret på NemLog-in s testportal 1, hvor der ligeledes findes en signeringsstub, man kan teste sin integration imod. Stubben er en service, der har samme snitflade som den rigtige signeringstjeneste, men som ikke foretager fuld validering af input og blot returnerer statisk output. Det er ikke nødvendigt at tilslutte sig stubben for at anvende den (da den ikke validerer indgående signaturer). Tilslutning til NemLogin s signeringstjeneste sker via NemLog-in s tilslutningssystem og involverer bl.a. upload af certifikater mm. Tilslutning til NemLog-in/Brugeradministration Eksisterende myndighedsløsninger tilsluttet Virk BRS skal ikke gentilsluttes, da de som nævnt migreres over på FBRS. Konkret vil alle tilslutninger, brugere, roller, privilegier og erhvervsfuldmagter blive migreret fra Virk BRS til NemLog-in FBRS. Nye myndighedsløsninger, som ikke i forvejen anvender Virk BRS, skal tilsluttes ved brug af NemLog-in s tilslutningssystem efter idriftsættelsen. Dette involverer upload af metadata, definition af privilegier etc. 1 https://test-nemlog-in.dk/testportal/

7 Eksempel på brug af NemLog-in/Brugeradministration Side 7 af 9 Herunder beskrives et (fiktivt) eksempel på anvendelse af FBRS, der viser sammenhængen mellem myndighedssiden (løsningen) på den ene side og brugerorganisationen (anvendersiden) på den anden side. Antag at myndigheden Acme har lanceret en ny selvbetjeningsløsning, hvor virksomheder kan indrapportere data deres Acme index for seneste kvartal. Myndigheden har defineret to privilegier for den nye tjeneste, hvor det ene giver adgang til at indberette, mens det andet kun giver mulighed for at se tidligere indberetninger for virksomheden: Efter disse privilegier er oprettet af Acme via NemLog-in s tilslutningssystem, kan NemLog-in administratoren tilknytte dem nye eller eksisterende roller i FBRS. Antag at FBRS allerede har defineret de to roller: IndberetFinansielleData SeFinansielleData NemLog-in administratoren beslutter, at privilegiet indrapporter_acme_index tilknyttes FBRS rollen IndberetFinansielleData og at privilegiet tilknyttes FBRS rollen SeFinansielleData. Antag nu at virksomheden Fabricam bliver tilsluttet NemLog-in som brugerorganisation via NemLog-in s tilslutningssystem. Fabricam beslutter, at definere tre brugergrupper for at lette brugeradministrationen. Grupperne er ledere, finansmedarbejdere og sekretærer. Fabricam tildeler FBRS rollerne IndberetFinansielleData og SeFinansielleData til brugergruppen finansmedarbejdere, og FBRS rollen SeFinansielleData til brugergrupperne ledere og sekretærer. Sluttelig udpeger en Fabricam brugeradministrator brugeren Bob som medlem af brugergruppen sekretærer, Alice udpeges som medlem af brugergruppen ledere, og Eva som medlem af brugergruppen finansmedarbejdere.

8 Nu vil Alice og Bob kun få privilegiet relateret til at se deres virksomhedens acme index, hvorimod Eva både kan se og indberette virksomhedens acme index (se illustration herunder). Side 8 af 9

9 Referencer Side 9 af 9 [OIO-SAML] OIO Web SSO Profile V2.0.9, Digitaliseringsstyrelsen. [OIO-BPP] OIO Basic Privilege Profile, Digitaliseringsstyrelsen. [VIRK-SYS] Systembeskrivelse - Brugerrettighedsstyringssystem VIRK, Cap Gemini, Version 2.2, [VIRK-PRO] Procesbeskrivelse - Brugerrettighedsstyringssystem VIRK, Cap Gemini, Version 1.3.1,

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler

Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen af 2014? Vejledning til skoler Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvad sker der, hvis vi ikke foretager os noget?... 4 3 Hvilke IP-adresser benyttes?...

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 25 digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere