Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration mellem Acadre og GeoEnviron"

Transkript

1 1. MÅLSÆTNING OPSÆTNING AF STAMDATA KL journalplan Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG Oprettelse af ejendomme Søgning af en ejendom i Acadre Oprettelse af en sag Afslutning af en sag Synkronisering af sagsoplysninger Opslag på en sag i Acadre Søgning af en sag i Acadre Journalisering af et dokument Åbne et dokument i Acadre Synkronisering af dokumentoplysninger FUNKTIONALITET I GE MILJØ Oprettelse af virksomheder Søgning af en virksomhed i Acadre Oprettelse af en sag Afslutning af en sag Synkronisering af sagsoplysninger Opslag på en sag i Acadre Søgning af en sag i Acadre Journalisering af et dokument Åbne et dokument i Acadre Synkronisering af dokumentoplysninger Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet Acadre, som er udviklet af Traen. Integrationen benytter Acadre's standard snitflade (API) til kommunikationen mellem GE og Acadre. 1. MÅLSÆTNING Integrationen tager udgangspunkt i GeoEnviron, idet brugeren initierer den via en aktiv handling i GE. - Miljø- og byggesagsbehandlere skal primært sagsbehandle i GeoEnviron. - Sager oprettes i Acadre via GeoEnviron. - Dokumenter kan oprettes i både GeoEnviron og Acadre. - Fælles data skal kun oprettes og indtastes én gang. August

2 2. OPSÆTNING AF STAMDATA Før integrationen tages i brug, skal opsætningen i GE klargøres, hvilket gøres af superbrugeren i samarbejde med Geokon. 2.1 KL journalplan For at GE kan oprette sager i Acadre, skal felterne Journalkode og Facet i Acadre udfyldes. Da Acadre's snitflade (API) ikke tilbyder en funktionalitet til hentning af disse kodelister er der behov for, at disse kodelister også findes i GE. Før disse kodelister kan benyttes, skal der foretages en opsætning i GE, som gøres på følgende måde: 1. Åbn GE, og log på databasen med administratorrettigheder. 2. Vælg menupunktet 'System adm. Opsætning Systemopsætning'. 3. Gå til fanen 'Fælles opsætning'. 4. Angiv værdien yes for rækken, hvor Gruppe = Acadre integration og overskrift = Opsætning af KL s journalplan. 5. Tryk på Gem-knappen, og afslut GE. I menupunktet 'Stamdata Fælles stamdata Sag og Journal' og i fanen KL-Journalplan ses alle emner og facetter. Her kan angives hvilke emner og facetter, som ønskes benyttet i GE: August

3 I feltet Sort. kan angives et nr. til sortering af emner og facetter. Som standard er det opsat til at vise opdelingen og underopdelingen af emnenummer. Feltet aktiv viser om emner eller facetter benyttes. NB! I ovenstående skærmbillede kan koder slettes, hvis de ikke ønskes benyttet. 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur Hvis der ikke er blevet genereret dokumenter i GE før, så skal der oprettes en GE mappe-struktur, hvor generede dokumenter gemmes, før de overføres til Acadre. Dette gøres via menupunktet 'Stamdata Fælles stamdata Sag og Journal' på fanen Parametre. BEMÆRK! Der benyttes den samme mappe-struktur for både GE Miljø og GE Byggesag. NB! Det anbefales at oprette stierne med angivelse af servernavn mv. og uden flueben i feltet 'Gem fuld sti til dokumenter'. Dette betyder, at dokumenterne nemmere kan flyttes til en anden server, uden at referencerne i GE mistes (se opsætningen i nedenstående skærmbillede). I feltet 'Sti til dokumenter' defineres mappen, hvor diverse dokumenter skal gemmes. Ved klik på knappen 'Opret ny mappestruktur for året' oprettes der en mappe for indeværende år med tilhørende undermapper svarende til de sagstypekoder, som er defineret i GE se eksemplet nedenfor. I feltet 'Sti til inbox dokumenter' defineres den mappe, hvori indgående/indskannede dokumenter placeres midlertidigt, inden disse tilknyttes til en sag i GE. Alle dokumenter der genereres i GE gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Indkomne dokumenter der vælges via mappen Inbox omdøbes og flyttes automatisk til GE's mappe-struktur. Dokumenter der vælges fra andre mapper kopieres over i GE's mappe-struktur. NB! Første dag i et nyt år (og før modulet tages i brug) skal der klikkes på knappen 'Opret ny mappestruktur for året', således at undermapperne genereres. Hvis dette ikke gøres, opstår der fejl i forbindelse med generering af dokumenter i GE. August

4 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG Som standard opsættes GE Byggesag til at oprette sager i Acadre af typen EJSAG, således at adresse, ejendomsnr. og matrikelnr. automatisk overføres ved sagsoprettelse i GE Byggesag. 3.1 Oprettelse af ejendomme Det er sådan, at en ejendom kan oprettes som sagspart i Acadre via GE Byggesag, hvorefter ejendomsoplysninger er 'linket' sammen. Når en ny ejendom oprettes i GE Byggesag ved at registrere diverse data, vil ejendommen først oprettes i GE Byggesag, når der klikkes på knappen Gem. Efterfølgende er det muligt at oprette ejendommen i Acadre via knappen. Ejendomme i Acadre vil blive gemt i kontaktdatabasen med typen Ejendom. Husk at benytte funktionen i pkt. 3.2 for at søge, om ejendommen allerede findes i Acadre. Når en ejendom er 'linket' betyder det, at alle sager der oprettes på ejendommen i GE Byggesag også får ejendommen registreret som sagspart i Acadre. Når ejendommen er linket vises knappen. Ved eksisterende ejendomme i GE Byggesag vises knappen, når ejendommen ikke er 'linket' til Acadre. Ved et klik på knappen vil ejendommen blive oprettet og derved 'linket' til en ejendom i Acadre. Alle 'linkede' ejendomme vises med et i nedenstående liste, når de fremsøges i GE Byggesag. BEMÆRK! Ejendomme uden vejkode, husnr. og postnr. i GE Byggesag kan ikke oprettes i Acadre. Følgende fælles oplysninger om ejendomme gemmes i GE og Acadre: FELT I GE BYGGSAG FELT I ACADRE FANE I ACADRE (kun efter der er oprettet en sag) Ejendomsnr. Matr.nr. Ejendomsnr. Matrikelnr. Sag/Generelt Sag/Partsinformation Sag/Generelt Sag/Partsinformation Vejkode, husnr. og husbogstav Postadresse Sag/Partsinformation Postnr. & distrikt Postnummer/By Sag/Partsinformation August

5 3.2 Søgning af en ejendom i Acadre Hvis en ejendom i GE Byggesag ikke er 'linket' til en ejendom i Acadre, kan det undersøges, om denne ejendom allerede er registreret i Acadre. Dette gøres ved at hente ejendommen frem i GE Byggesag, og herefter klikke på knappen 'Søg i ESDH' i hoveddatavinduet. Efterfølgende fremkommer et søgevindue, hvor ejendoms-nummeret allerede er angivet som søgetekst. Ved et klik på knappen Søg foretages der en søgning i Acadre. Hvis ejendommen findes i Acadre, vil ejendomsnummeret blive vist som søgeresultat. Ønskes yderligere oplysninger om ejendommen, så trykkes der på den grønne pil. Hvis ejendommen i GE Byggesag ønskes 'linket' til den fremsøgte ejendom, så klik på knappen Tilknyt. Giver søgningen intet resultat, betyder det at ejendommen ikke findes i Acadre. Den kan oprettes i Acadre ved at klikke på knappen i hoveddatavinduet i GE Byggesag. En ejendomssøgning kan også foretages via ejendommens adresse eller matrikelnr. Der søges kun efter hele ord, men jokertegnet * kan erstatte et eller flere tegn i søgeord. Søgeteksten skal indeholde mindst tre tegn. 3.3 Oprettelse af en sag En sag oprettes under en ejendom i GE Byggesag på fanen Sag (se nedenstående skærmbillede). Indtastning af oplysninger vedr. en byggesag foregår på sædvanlig vis, men der findes dog et par ekstra funktionaliteter, som er nævnt i det følgende: August

6 Ved klik på knappen på sagsfanen kopieres adresseoplysningerne til feltet Sagsnavn fra modulets hoveddatavindue - fra felterne Adresse, Postnr og Postdistrikt. Dette er ikke relevant for GE Byggesag, idet integrationen opsættes til at bruge ejendomsoplysninger i hoveddatavinduet. Ejendomsoplysningerne overføres KUN til Acadre, hvis ejendommen også er 'linket' til Acadre læs mere i pkt Ved oprettelse af en byggesag skal man vælge emneord og facet (KL journalkoder), for at sagen kan oprettes i Acadre. Disse koder kan vælges i nedenstående skærmbillede, som fremkommer, når sagen gemmes eller via knappen i feltet Journalnr. Hvis brugeren glemmer dette, så benyttes standardværdier, som er registreret i opsætning af integrationen. Når sagens oplysninger er angivet i felterne, gemmes de ved at klikke på knappen Gem, hvorefter sagen automatisk gemmes i både GE Byggesag og Acadre. Når sagen er oprettet i Acadre, vises Acadre's sagsnr. i feltet 'ESDH nr' i nedenstående skærmbillede. 1 1 Dagsdato overføres til Acadre som sagsdato for sager oprettet via GE. Sagsdato overføres til GE som modt.dato for sager oprettet først i Acadre. 2 2 Sagsansvarlig i Acadre er Windows-integreret login. August

7 Disse fælles sagsoplysninger gemmes i GeoEnviron og Acadre: FELT I GEOENVIRON FELT I ACADRE FANE I ACADRE BEMÆRKNING ESDH nr. Sagsnr. Sag/Generelt Tildeles automatisk af Acadre Modtaget dato Sagsdato Sag/Generelt For sager oprettet i Acadre via GE Byggesag bliver Sagsdato sat til dagsdato i Acadre. Hvis sagen er oprettet i Acadre først, så sættes feltet Modt.dato i GE Byggesag korrekt. Afsluttet dato Sag/Generelt Sagsstatus = A (Afsluttet) Sagsnavn Sagsindhold Sag/Generelt BEMÆRK! Feltet Modt.dato i GE Byggesag kan ikke overføres til Acadre, da dette felt ikke er inkluderet i Acadre's snitflade (API). Derfor sætter Acadre altid dagsdato som sagens sagsdato. Disse sagsoplysninger gemmes kun i Acadre: FELT I ACADRE INDHOLD FANE I ACADRE NOTE Journaldato Sag/Generelt Dato sagen sidst er ændret i Acadre Sagstype EJSAG (byggesag) Sag/Generelt Tildelt af Acadre Sagsdato Sag/Generelt Dato sagen er overført til Acadre Sagsansvarlig Sag/Generelt Windows-integreret login Journalkode Sag/Journalisering Valgt i GeoEnviron Facet Sag/Journalisering Valgt i GeoEnviron 3.4 Afslutning af en sag Når en sag afsluttes i GE Byggesag via feltet Afslut.dato, så sættes feltet Sagsstatus til 'A (Afsluttet)' i Acadre, og Acadre sætter automatisk dagsdato i feltet Afslutningsdato i Acadre. Det betyder, at feltet Afslut.dato i GE Byggesag ikke kan overføres til Acadre, da dette ikke er inkluderet i Acadre's snitflade (API). Når man afslutter en sag i Acadre ved at angive sagsstatus til 'A (Afsluttet)', hvorved afslutningsdatoen sættes til dagsdato i Acadre, så kan denne dato blive overført til GE Byggesag via synkroniseringen af data læs mere i pkt Synkronisering af sagsoplysninger Der vil ske synkronisering af data mellem Acadre og GE, når der i GE Byggesag klikkes på sagsfanen, eller der skiftes til ny sag. Således vil eventuelle ændringer af sagen i Acadre umiddelbart afspejles i GeoEnviron. Datasynkronisering kan kaldes manuelt pr. sag ved at højreklikke på sagsfanen og vælge højrekliksmenupunktet 'Hent fra ESDH'. Herved overføres eventuelle ændringer i de fælles sagsoplysninger, som er foretaget i Acadre, til sagsfanen i GE Byggesag. August

8 3.6 Opslag på en sag i Acadre På sagsfanen i GE Byggesag vises en knap foretages opslag direkte på sagen i Acadre., når sagen er overført til Acadre. Ved klik på knappen I sagsoversigten i GE Byggesag gælder også, at når dette symbol vises, er sagen overført til Acadre. Ved dobbeltklik på en sag i sagsoversigten vises sagen på sagsfanen i GE Byggesag, og herfra kan der laves et opslag i Acadre. 3.7 Søgning af en sag i Acadre Hvis en sag kun er oprettet i Acadre, så kan den også hentes ind i GE Byggesag, således at der oprettes en 'linket' sag i GE Byggesag. For at få oprettet sagen i GE Byggesag, skal man fremsøge den ejendom, hvor sagen skal registreres. Herefter skal man gå ind på sagsfanen, og benytte højrekliksmenupunktet 'Søg i ESDH', hvorefter nedenstående skærmbillede fremkommer. I feltet Søgetekst indsættes automatisk adressen, postnr - det opsættes i forbindelse med installation af integrationen. Ved et klik på knappen Søg foretages der en søgning i Acadre i feltet 'BBR Nr.' for EJSAG. Når billedet står til venstre ud for søgeresultatet, så betyder det at sagen er oprettet i både GE Byggesag og Acadre, det vil sige at der findes en 'linket' sag. Den grønne pil viser at der er flere detaljer. Når der trykkes på pilen vises yderligere information om den enkelte sag. Hvis sagen ønskes oprettet i GE Byggesag, så klik på knappen Opret, og nedenstående oplysninger sættes automatisk ind på sagsfanen. Herefter indtastes de resterende GE oplysninger om sagen, og der klikkes på Gem-knappen. Hvis der trykkes på Tilknyt kobles den aktuelle sag i GeoEnviron sammen med den valgte sag fra Acadre. August

9 3.8 Journalisering af et dokument Et dokument oprettes under en sag i GE Byggesag via fanen Dokumenter. Indtastning af oplysninger om dokumentet foregår på sædvanlig vis, og herefter er der mulighed for at generere Worddokumenter med udvalgte data fra GE Byggesag, som overføres til Word via bogmærker eller fletfelter. Når et dokument er dannet, bliver feltet 'Gemt i' automatisk sat til GE, hvilket betyder at dokumentet kun findes i GE Byggesag. Når dokumentet er færdiggjort i GE Byggesag og klar til afsendelse, så kan det overføres til Acadre ved at ændre feltet 'Gemt i' til 'GE + ESDH' og herefter klikke på Gem-knappen. Dokumentet oprettes nu i Acadre og kan ikke længere ændres i GE Byggesag, da dokumentoplysningerne låses og den tilknyttede fil i feltet Dok.navn overføres til Acadre. Dette betyder også, at teksten i feltet Dok.navn ændres til 'Overført til ESDH'. Dokumentet kan efterfølgende kun redigeres i Acadre. Visning af dokumentet i GE Byggesag August

10 Visning af dokumentet i Acadre, når det åbnes fra GE Byggesag Disse fælles dokumentoplysninger gemmes både i GE Byggesag og Acadre: FELT I GEOENVIRON FELT I ACADRE FANE I ACADRE BEMÆRKNING ESDH nr. Journalnr. Dokument/Generelt Tildelt af Acadre Reg. dato Dok. dateret Dokument/Generelt Type Dokumenttype Dokument/Generelt Beskrivelse Dokumenttitel Dokument/Generelt Beskrivelse Indholdsbeskrivelse Dokument/Generelt Disse dokumentoplysninger gemmes kun i Acadre: FELT I ACADRE INDHOLD FANE I ACADRE BEMÆRKNING Sagsnr. Journalår Løbenr. Fra sagen, som dokumentet er knyttet til Tildelt af Acadre Tildelt af Acadre Dokument nr. Dokument/Generelt Tildelt af Acadre Kategori Konstant Dokument/Generelt Kundetilpasset opsætningsparameter Sagsbehandler Dokument/Generelt Windows-integreret login Journaldato Dokument/Generelt Dato dokumentet er overført til Acadre August

11 Følgende filtyper kan overføres fra GE Byggesag til Acadre version 4.0: FILTYPE BESKRIVELSE.doc Microsoft Office Word dokument.htm HTML-dokument.msg Outlook-emne.pdf Adobe Acrobat-dokument.txt Tekstdokument.tif TIFF-billede.tiff TIFF-billede.jpeg JPEG-billede.xls Microsoft Office Excel dokument.ppt Microsoft Office PowerPoint dokument.gif GIF-billede.jpg JPEG-billede.xml XML-dokument.rtf Rich Text Format 3.9 Åbne et dokument i Acadre Ved klik på knappen på dokumentfanen i GE Byggesag foretages opslag på dokumentet i Acadre. Der skiftes til Acadre, hvor dokumentindholdet og metadata der beskriver dokumentet vises. Bemærk, at dokumentet åbnes i skrivebeskyttet tilstand, og at det derfor ikke kan redigeres herfra. Visning af dokumentet i Acadre. August

12 3.10 Synkronisering af dokumentoplysninger Når der klikkes på dokumentfanen, sker der automatisk en synkronisering, således at eventuelle ændringer i de fælles dokumentoplysninger, som er foretaget i Acadre, overføres til dokumentfanen i GE Byggesag. Derudover vil eventuelle nye dokumenter, som er blevet registreret i Acadre, også blive overført til GE Byggesag, således at der findes en fuldstændig dokumentliste til sagen. Datasynkronisering kan kaldes manuelt pr. sag ved at højreklikke på fanen Dokumenter og vælge højrekliksmenupunktet 'Hent fra ESDH'. Herved overføres eventuelle ændringer i de fælles dokumentoplysninger, som er foretaget i Acadre, eller nye dokumenter til GE Byggesag. August

13 4. FUNKTIONALITET I GE MILJØ Som standard opsættes GE Miljø til at oprette sager i Acadre af typen EMSAG (emnesag). Det er kun i GE Virksomhed, at der bliver overført sagsparter til Acadre. 4.1 Oprettelse af virksomheder Når en ny virksomhed oprettes i GE Virksomhed ved at registrere diverse data, skal virksomheden først oprettes i GE Virksomhed på sædvanlig vis. Herefter kan man via knappen oprette virksomheden i Acadre. Virksomheden i Acadre vil blive gemt i kontaktdatabasen med typen Firma. Husk evt. at søge, om virksomheden allerede findes i Acadre dette er beskrevet nærmere i pkt Herefter er virksomheden 'linket' til et firma i Acadre, hvilket betyder at alle sager, der oprettes på virksomheden i GE Virksomhed, også får angivet det pågældende firma som sagspart i Acadre. NB! Dette gælder kun for modulet GE Virksomhed. Følgende fælles oplysninger om virksomheder/firmaer gemmes i GE Virksomhed og Acadre: FELT I GEOENVIRON FELT I ACADRE FANE I ACADRE (kun efter der er oprettet en sag) Virksomhedens navn Navn Sag/Partsinformation Vejkode, husnr. og husbogstav Postnr. og distrikt Postadresse Sag/Partsinformation CVR-nr. CPR / CVR Sag/Partsinformation 4.2 Søgning af en virksomhed i Acadre Hvis en virksomhed i GE Virksomhed ikke er 'linket' til et firma i Acadre, kan det undersøges, om denne virksomhed allerede er registreret i Acadre. Dette gøres ved at hente virksomheden frem i GE Virksomhed, og herefter klikke på knappen 'Søg i ESDH' i hoveddatavinduet. Efterfølgende fremkommer et søgevindue, hvor firmanavnet allerede er angivet som søgetekst. Ved et klik på knappen Søg foretages der en søgning i Acadre. Hvis virksomheden/firmaet findes i Acadre, vil firmanavnet blive vist som søgeresultat. Hvis sagen ønskes oprettet i GE Miljø, så klik på knappen Tilknyt. Giver søgningen intet resultat, betyder det at virksomheden ikke findes i Acadre. Den kan oprettes i Acadre ved at klikke på knappen 'Opret i ESDH' i hoveddatavinduet i GE Virksomhed. August

14 En virksomhedssøgning i Acadre kan også foretages ved at indtaste virksomhedens CVR-nummer eller adresse i feltet Søgetekst. Der søges kun efter hele ord, men jokertegnet * kan erstatte et eller flere tegn i søgeord. Søgeteksten skal indeholde mindst tre tegn. Virksomhedsnavnet for alle de virksomheder, der opfylder søgekriteriet, vil blive listet under søgeresultat. Oplysninger om en virksomhed i Acadre kan vises ved at markere virksomhedsnavnet under søgeresultat, og klikke på den grønne pil i søgevinduet. 4.3 Oprettelse af en sag En sag oprettes under en miljølokalitet i GE Miljø, hvor integrationen er mulig i alle miljømoduler, som har sags- og dokumentfaner. En sag oprettes under en miljølokalitet i GE Miljø på fanen Sag (se nedenstående skærmbillede). Ved klik på knappen på sagsfanen kopieres adresseoplysningerne til feltet Sagsnavn fra modulets hoveddatavindue - fra felterne Adresse, Postnr og Postdistrikt. Herefter kan sagens indhold beskrives. Ved oprettelse af en miljøsag på sagsfanen i GE Miljø skal man vælge emneord og facet (KL journalkoder) for sagen i to listbokse, der åbnes ved at klikke på knapperne Emne og Facet i nedenstående vindue. Dette vindue vises automatisk ved angivelse af journalnummer for en ny sag, når automatisk tildeling af journalnummer er slået til i GE. Bliver vinduet ikke vist, kan det åbnes ved at klikke på knappen i feltet Journalnr. på sagsfanen. August

15 Når sagens oplysninger er angivet i felterne, gemmes de ved at klikke på Gem-knappen, hvorefter sagen automatisk gemmes i både GE Miljø og Acadre. Når sagen er oprettet i Acadre, vises Acadre's sagsnr. i feltet 'ESDH nr' på sagsfanen i GE Miljø. 1 1 Dagsdato overføres til Acadre som sagsdato for sager oprettet via GE Miljø. Sagsdato overføres til GE som modt.dato for sager oprettet først i Acadre. 2 2 Sagsansvarlig i Acadre er Windowsintegreret login. Disse fælles sagsoplysninger gemmes i GeoEnviron og Acadre: FELT I GEOENVIRON FELT I ACADRE FANE I ACADRE NOTE ESDH nr. Sagsnr. Sag/Generelt Tildelt af Acadre Modtaget dato Sagsdato Sag/Generelt For sager oprettet i Acadre via GE Miljø bliver Sagsdato sat til dagsdato i Acadre. Hvis sagen er oprettet i Acadre først, så sættes feltet Modt.dato i GE Miljø korrekt. Afsluttet dato Sag/Generelt Sagsstatus = A (Afsluttet) Sagsnavn Sagstitel, Sagsindhold Sag/Generelt BEMÆRK! Feltet Modt.dato i GE Miljø kan ikke overføres til Acadre, da dette felt ikke er inkluderet i Acadre's snitflade (API). Derfor sætter Acadre altid dagsdato som sagens sagsdato. August

16 Disse sagsoplysninger gemmes kun i Acadre: FELT I ACADRE INDHOLD FANE I ACADRE NOTE Journaldato Sag/Generelt Dato sagen sidst er ændret i Acadre Sagstype EMSAG (miljøsag) Sag/Generelt Tildelt af Acadre Sagsdato Sag/Generelt Dato sagen er overført til Acadre Sagsansvarlig Sag/Generelt Windows-integreret login Journalkode Sag/Journalisering Valgt i GeoEnviron Facet Sag/Journalisering Valgt i GeoEnviron 4.4 Afslutning af en sag Når en sag afsluttes i GE Miljø via feltet Afslut.dato, så sættes feltet Sagsstatus til 'A (Afsluttet)' i Acadre, og Acadre sætter automatisk dagsdato i feltet Afslutningsdato i Acadre. Det betyder, at feltet Afslut.dato i GE Miljø ikke kan overføres til Acadre, da dette ikke er inkluderet i Acadre's snitflade (API). Når man afslutter en sag i Acadre ved at angive sagsstatus til 'A (Afsluttet)', hvorved afslutningsdatoen sættes til dagsdato i Acadre, så kan denne dato blive overført til GE Miljø via synkroniseringen af data læs mere i pkt Synkronisering af sagsoplysninger Der vil ske synkronisering af data mellem Acadre og GE, når der i GE Miljø klikkes på sagsfanen, eller der skiftes til ny sag. Således vil eventuelle ændringer af sagen i Acadre umiddelbart afspejles i GeoEnviron. Datasynkronisering kan kaldes manuelt pr. sag ved at højreklikke på sagsfanen og vælge højrekliksmenupunktet 'Hent fra ESDH'. Herved overføres eventuelle ændringer i de fælles sagsoplysninger, som er foretaget i Acadre, til sagsfanen i GE Miljø. 4.6 Opslag på en sag i Acadre På sagsfanen i GeoEnviron vises en knap, når sagen er overført til Acadre. Ved klik på knappen foretages opslag på sagen i Acadre og sagsbeskrivelsen vises. I sagsoversigten gælder også, at når dette symbol vises, er sagen overført til Acadre. Ved dobbeltklik på en sag i sagsoversigten vises sagen på sagsfanen i GeoEnviron. August

17 4.7 Søgning af en sag i Acadre Hvis en sag kun er oprettet i Acadre, så kan den også hentes ind i GE Miljø, således at der oprettes en 'linket' sag i GE Miljø. For at få oprettet sagen i GE Miljø, skal man fremsøge den lokalitet, hvor sagen skal registreres på. Herefter skal man gå ind på sagsfanen, og benytte højrekliksmenupunktet 'Søg i ESDH', hvorefter nedenstående skærmbillede fremkommer. I feltet Søgetekst indsættes automatisk adressen, postnr det opsættes i forbindelse med installation af integrationen. Ved et klik på knappen Søg foretages der en søgning i Acadre i feltet Sagstitel for EMSAG. Herefter vises de sager som findes på denne adresse. Den grønne pil viser at der er flere detaljer. Når der trykkes på pilen vises yderligere information om den enkelte sag. Når billedet står til venstre ud for søgeresultatet, så betyder det at sagen er oprettet i både GE Miljø og Acadre, det vil sige at der findes en 'linket' sag. Hvis sagen ønskes oprettet i GE Miljø, så klik på knappen Opret, og nedenstående oplysninger sættes automatisk ind på sagsfanen. Herefter indtastes de resterende GE oplysninger om sagen, og der klikkes på Gem-knappen. Hvis der trykkes på knappen Tilknyt, kobles den aktuelle sag i GeoEnviron sammen med den valgte sag fra Acadre. August

18 4.8 Journalisering af et dokument Et dokument oprettes under en sag i GE Miljø via fanen Dokument. Indtastning af oplysninger om dokumentet foregår på sædvanlig vis, og herefter er der mulighed for at generere Word-dokumenter med udvalgte data fra GE Miljø, som overføres til Word via bogmærker eller fletfelter. Når et dokument er dannet bliver feltet 'Gemt i' automatisk sat til GE, hvilket betyder at dokumentet kun findes i GE Miljø. Når dokumentet er færdiggjort i GE Miljø og klar til afsendelse, så kan det overføres til Acadre ved at ændre feltet 'Gemt i' til 'GE + ESDH' og herefter klikke på Gem-knappen. Dokumentet oprettes nu i Acadre og kan ikke længere ændres i GE Miljø, da dokumentoplysningerne låses, og en tilknyttet fil i feltet Dok.navn overføres til Acadre. Dette betyder også, at teksten i feltet Dok.navn ændres til 'Overført til ESDH'. Visning af dokumentet i GE Miljø August

19 Visning af dokumentet Acadre, når det er åbnet via GE Miljø Disse fælles dokumentoplysninger gemmes både i GE Miljø og Acadre: FELT I GEOENVIRON FELT I ACADRE FANE I ACADRE BEMÆRKNING ESDH nr. Journalnr. Dokument/Generelt Tildelt af Acadre Reg. dato Dok. dateret Dokument/Generelt Type Dokumenttype Dokument/Generelt Beskrivelse Dokumenttitel Dokument/Generelt Beskrivelse Indholdsbeskrivelse Dokument/Generelt Disse dokumentoplysninger gemmes kun i Acadre: FELT I ACADRE INDHOLD FANE I ACADRE BEMÆRKNING Sagsnr. Journalår Løbenr. Fra sagen, som dokumentet er knyttet til Tildelt af Acadre Tildelt af Acadre Dokument nr. Dokument/Generelt Tildelt af Acadre Kategori Konstant Dokument/Generelt Kundetilpasset opsætningsparameter Sagsbehandler Dokument/Generelt Windows-integreret login Journaldato Dokument/Generelt Dato dokumentet er overført til Acadre August

20 Følgende filtyper kan overføres fra GE Miljø til Acadre version 4.0: FILTYPE BESKRIVELSE.doc Microsoft Office Word dokument.htm HTML-dokument.msg Outlook-emne.pdf Adobe Acrobat-dokument.txt Tekstdokument.tif TIFF-billede.tiff TIFF-billede.jpeg JPEG-billede.xls Microsoft Office Excel dokument.ppt Microsoft Office PowerPoint dokument.gif GIF-billede.jpg JPEG-billede.xml XML-dokument.rtf Rich Text Format 4.9 Åbne et dokument i Acadre Ved klik på knappen på dokumentfanen i GE Miljø foretages opslag på dokumentet i Acadre. Der skiftes til Acadre, hvor dokumentindholdet og metadata der beskriver dokumentet vises. Bemærk, at dokumentet åbnes i skrivebeskyttet tilstand, og at det derfor ikke kan redigeres herfra. Dokumentet er ikke låst i Acadre, så det kan redigeres via den normale funktionalitet i Acadre. Visning af dokumentet i Acadre August

21 4.10 Synkronisering af dokumentoplysninger Når der klikkes på dokumentfanen, sker der automatisk en synkronisering, således at eventuelle ændringer i de fælles dokumentoplysninger, som er foretaget i Acadre, overføres til dokumentfanen i GE Miljø. Derudover vil eventuelle nye dokumenter, som er blevet registreret i Acadre, også blive overført til GE Miljø, således at der findes en fuldstændig dokumentliste til sagen. Datasynkronisering kan kaldes manuelt pr. sag ved at højreklikke på fanen Dokumenter og vælge højrekliksmenupunktet 'Hent fra ESDH'. Herved overføres eventuelle ændringer i de fælles dokumentoplysninger, som er foretaget i Acadre, eller nye dokumenter til GE Miljø. August

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

INDHOLD GEOENVIRON 8.1. Integration mellem edoc og GeoEnviron

INDHOLD GEOENVIRON 8.1. Integration mellem edoc og GeoEnviron INDHOLD 1. SYSTEMOPSÆTNING... 2 1.1 GRUPPE: EDOC INTEGRATION... 2 1.2 GRUPPE: ESDH... 2 1.3 GRUPPE: BYGGESAG... 2 1.4 GRUPPE: MILJØ... 3 1.5 KL JOURNALPLAN... 3 1.6 SERVERS REAKTIONSTID... 3 2. TILPASNING

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.5.0 Dato: 01.09.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Nye produkter... 4 Integration Byg og Miljø GE Byggesag/Miljø... 4 Kun

Læs mere

INDHOLD GEOENVIRON 8.1. Integration mellem Acadre og GeoEnviron

INDHOLD GEOENVIRON 8.1. Integration mellem Acadre og GeoEnviron INDHOLD 1. SYSTEMOPSÆTNING... 2 1.1 GRUPPE: ESDH... 2 1.2 GRUPPE: BYGGESAG... 2 1.3 GRUPPE: MILJØ... 2 1.4 KL JOURNALPLAN... 3 1.5 SERVERS REAKTIONSTID... 3 2. TILPASNING AF STAMDATA I GE... 4 2.1 GEOENVIRONS

Læs mere

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 1. Nyt BBR og andre kommende ting Geokon gav en kort præsentation af, hvad der kommer af nye produkter. Det første bliver integration til

Læs mere

Overførsel af data. Virksomheder og Landbrug PÅ DENNE SIDE SE OGSÅ

Overførsel af data. Virksomheder og Landbrug PÅ DENNE SIDE SE OGSÅ Overførsel af data En af målsætninger er "arbejde som du plejer", hvilket betyder at data overføres løbende til DMA. Dog er der et par specielle forhold ved oprettelse af virksomheder og landbrug, hvor

Læs mere

Byg og Miljø integration - installation

Byg og Miljø integration - installation integration - installation Følgende gennemgår installationen af integrationen til byggesags- og miljømoduler. Vigtig information Hvis der allerede er oprettet sager i, som er manuelt oprettet i GeoEnviron,

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Slutbrugerkursus Acadre

Slutbrugerkursus Acadre Slutbrugerkursus Acadre Acadre Undervisningsmateriale, 20-02-2013. Side 1 af 37 Indhold Generel introduktion... 4 Sager i Acadre... 5 1. Opret en emnesag... 5 2. Foretrukne sager, tilføj til... 6 3. Opret

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.6.0 Dato: 15.12.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings-

Læs mere

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede.

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede. REFERAT 1. TO-DO-LISTEN Markering af sag i to-do-listen, f.eks. at en linje kan markeres med en anden farve. Nogle af vores sager har høj prioritet. Derfor ønsker vi mulighed for at kunne markere en sag

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift.

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift. REFERAT ERFA-MØDE A. ZOOM FUNKTION Zoom funktionen i GE kommer tilbage med version 7.1.0, som frigives inden sommerferien B. WEBLAGER I slutningen af sidste år udviklede vi en integration til WebLager

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Contents. WorkZone for Office 2.3

Contents. WorkZone for Office 2.3 2.3 Onlinehjælp WorkZone for Office 2.3 Contents WorkZone for Office 2.3 onlinehjælp 3 Kom godt i gang 4 Nyheder 7 Sådan opretter du dokumenter på sager 9 Arbejde med dokumenter gemt på sager 13 Sådan

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.9.0 Dato: 08.09.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Sager og dokumenter... 4 Håndhævelser...

Læs mere

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er)

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er) ØNSKER/FORSLAG I begyndelsen af mødet kom der en række ekstra punkter til dagsordenen. Disse er angivet i nedenstående referat med nr. 0.A, 0.B osv. Vi har forsøgt at strukturere dem mest hensigtsmæssigt.

Læs mere

Vi vil arbejde på en løsningsmodel, således at der kommer flere tegn til rådighed - det kunne gøres på flere måder:

Vi vil arbejde på en løsningsmodel, således at der kommer flere tegn til rådighed - det kunne gøres på flere måder: REFERAT FRA MØDE ERFA-MØDE 1. LÆNGDE PÅ FELTET SAGSNAVN A. Der ønskes mere plads i feltet Sagsnavn på sagsfanen (Faaborg-Midtfyn, Aabenraa, Næstved, Slagelse). I den kommende GE 7.3 udvides feltet til

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø.

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø. til GeoEnviron Service BoM Service til integration mellem GeoEnviron og Byg og Miljø Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø. Servicen henter data

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose Mappe- og filstyring MAPPESTYRING AutoPilot mappestyring er en programudvidelse, der giver dig adgang til en sags filer på serveren med et enkelt klik. Ved

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 GeoEnviron 8.0 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 GeoEnviron 7.4.0 Ændringer i ver. 7.4.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.4.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.4.0 - set

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Indhold. WorkZone for Office3.1

Indhold. WorkZone for Office3.1 3.1 Onlinehjælp WorkZone for Office3.1 Indhold Onlinehjælp til WorkZone for Office 3.1 4 Kom godt i gang 5 Nyheder 9 Arbejde med Excel-dokumenter 13 Opret dokumenter på sager 14 Arbejd med dokumenter gemt

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 GeoEnviron 7.1

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

gennemgang af diverse ting

gennemgang af diverse ting referat gennemgang af diverse ting Zoom-funktion Det er muligt at ændre zoom på sit skærmbillede. Det gøres under personlig opsætning, hvor I kan indsætte tal, som kan deles med 128 dvs. 1024,1152,1280

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juni 2013 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.4.5 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning.

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. 15-06-2010 Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndterer arbejdsprocesser omkring anmeldelser af jordflytninger.

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE REFERAT ERFA-MØDE GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE Mødet startede med en generel gennemgang af modulet med fokus på de enkelte faner og registreringsmuligheder. Under gennemgangen kom følgende

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.3.0 Dato: 18.07.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 GeoEnviron Kalender... 6

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.4.0 Dato: 14.09.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Serverprogrammer... 4 Beskedcenter... 4 Sager og dokumenter... 4 Ændringer

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.1.0 Dato: 03.03.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 Tilsyn, opfølgninger og håndhævelser...

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 2. juni 2009

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 2. juni 2009 Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 2. juni 2009 1. generelt: Nyhedsmanualer Ved udgivelsen af hver ny GE version lægger Geokon en nyhedsmanual ud på Erfa-hjemmesiden. Erfa-siden åbnes

Læs mere

KMD Opus Personaledokumenter

KMD Opus Personaledokumenter KMD Opus Personaledokumenter og -mappe I KMD Opus Personaledokumenter og -mappe bliver følgende tilgængeligt med KP91: Ændringer i strukturen kan synkroniseres automatisk Dokumenter kan flyttes mellem

Læs mere

Indhold. WorkZone for Office3.2

Indhold. WorkZone for Office3.2 3.2 Onlinehjælp WorkZone for Office3.2 Indhold Onlinehjælp til WorkZone for Office 3.2 4 Kom godt i gang 5 Nyheder 9 Arbejde med Excel-dokumenter 13 Opret dokumenter på sager 14 Arbejd med dokumenter gemt

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 25. APRIL 2013 KL. 09.30-15.30 VEJLE CENTER HOTEL WILLY SØRENSENS PLADS 3 7100 VEJLE Side 1

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 25. APRIL 2013 KL. 09.30-15.30 VEJLE CENTER HOTEL WILLY SØRENSENS PLADS 3 7100 VEJLE Side 1 byggesag TORSDAG DEN 25. APRIL 2013 KL. 09.30-15.30 VEJLE CENTER HOTEL WILLY SØRENSENS PLADS 3 7100 VEJLE Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL. 10:05 KL. 11:00 PAUSE KL.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

GeoEnviron DK DKJord Service

GeoEnviron DK DKJord Service GeoEnviron DK 8.0.0 DKJord Service Forudsætninger: Klienten og database skal være opgraderet til version 8.0.0 eller en senere version. Hvis man allerede har oprettet data i jordforureningsmodulets stamdata-tabeller,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre

Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre Indhold Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre... 1 1. Opret et brev... 1 1.1 Skriv brevet/indsæt en frase... 3 1.2 Opret en lokal profil... 7 2. Klargør brevet

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Mini vejledning til LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Indledning LIMAks er efterfølgeren til LIMA som er tilpasset den ændrede datastruktur i MIA3 og minimaks.

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Lector Uddannelse Kursusmateriale standard brugerkursus TS 2.0

Lector Uddannelse Kursusmateriale standard brugerkursus TS 2.0 Kursusmateriale standard brugerkursus TS 2.0 Copyright 2009. Lector ApS. All rights reserved Revision log Dato Forfatter Version 18-08-2009 KFH 2.91 23-11-2009 KFH 3.03 Lector Uddannelse Page 2 of 42 Indhold

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere