Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg"

Transkript

1 Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006

2 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5 Indtastning af tekst...6 Funktionstaster...7 Flextaster...7 Basale funktioner...9 Tænd og sluk telefonen...9 Volumen...9 Mikrofon til/fra (mute)...9 Vibrator...9 Tastaturlås...9 Radiosignal...9 Daglige funktioner...11 Foretag et opkald...11 Besvare opkald...11 Indtrække et opkald...11 Omstil en samtale...11 Sæt en samtale på HOLD...12 Parker et eksternt opkald...12 Personsøgning via grupper...12 Kortnumre...13 Karaktertabel...13 Password...14 Spær for udgående opkald...14 Viderestilling...14 Banke på ved optaget...15 Besked/notering...15 Besked venter...15 Telefonsvarer/voic Forstyr ikke...17 Vise navn i display...17 Fraværsmeddelelser...17 Højttalerkald...18 Menufunktioner...19 Telefonbog - Menu Opkalds info - Menu Beskeder - Menu Værktøj - Menu Indstillinger - Menu Telefon Info - Menu System - Menu

3 Telefonens opbygning Denne vejledning forklarer, hvordan en trådløs WIT-300H-telefon bruges i LG-omstillingsanlægget IPECS. Der medfølger disse dele til telefonen: Headset Som ekstra tilbehør til håndsættes findes forskellige headset, og et af disse er af fabrikat LG. Det består af en øresnegl og en mikrofon, som er monteret på ledningen. På mikrofonen findes også en svartast. Batterilader Batterilader med tilhørende netadapter er beregnet til brug sammen med håndsættet. Lysdioden på laderen lyser, når håndsættet er isat og der lades på batterierne. Håndsæt WIT-300H er et trådløst håndsæt, som benytter standarden b for forbindelsen mellem terminal og LAN-acces-punktet (trådløs router). Håndsættet er forsynet med LCD-display og 27 taster. Headset Volumen op Volumen ned Blå beskedlampe Højttaler kald Venstre menu Venstrepil/ funktion Pil op Højre menu Batterier Batterispecifikation: 3,7 volt, 1100 mah Fuldt opladet kan telefonen være tændt i 35 timer. Ved uafbrudt samtale kan telefonen bruges i 3½ time. Løft rør Pil ned Højrepil/ flex Afslut Vibrator Tastaturlås Display Displayet har foroven 9 ikoner. Nederst angives tekst for henholdsvis venstre og højre menutast, og i midten tekst for tasten OK. 4 5

4 Ikoner øverst på display Display i ledig tilstand Ikon Beskrivelse Angiver radiosignalets styrke. Der er et opkald i gang. Ude af drift. Telefonen er ikke tilmeldt et IPECS-system. Vibrator tilsluttet. Der er en tekstbesked eller talebesked i din postkassse (voic ) Vises når der er indstillet alarm/når vækkeuret er sat. Vibrator (stillemenu). Transparent firkant : Viser lokalnummer Tid : Viser klokken Dato : Viser datoen Display under ringning og i samtale Du kan se dine aftaler. Viser status for batteriet. Menu-ikoner Ikon Beskrivelse 1. Telefonbog Der er et opkald Der ringes op til telefonen Tabte opkald fra denne telefon 2. Opkaldsinfo 3. Beskeder 4. Værktøj 5. Indstillinger 6. Telefon-info 7. System 6 7

5 Taster WIT-300H har ud over de 10 taltaster 17 feature-taster. Ikon Funktion Beskrivelse Løft rør Afslut Venstrepil/funktion, Højrepil/flex, pil op, pil ned, OK Venstre menu Højre menu Bruges hvis telefonen er ledig. Viser seneste opkald. Hvis der indtastes et nummer eller hvis der er valgt et nummer i listen eller i telefonbogen, vil Løft rør bevirke et opkald. Bruges under et opkald. Tasten afslutter opkaldet. Hvis telefonen er i Menu-mode vil Afslut få telefonen i ledig tilstand. Navigationstaste i menu-mode. Navigationstasten styrer rundt i menuerne. OK vælger den pågældende menu eller starter en handling. Hvis telefonen er ledig: Venstrepil skifter til systemapparatfunktioner. Højrepil skifter til FLEX-taster (lystaster). Pil op skifter til kalendermenu. Pil ned (brevsymbol): skifter til beskedmenu. Hvis telefonen er ledig: Venstre menu bruges som menutast og går til hovedmenuen. Hvis telefonen er i menutilstand eller andet: Venstre menu bruges til valg eller som speciel menutast Hvis telefonen er ledig: Højre menu bruges som søgetast og starter søgning i telefonbogen. Hvis telefonen er i menutilstand eller andet: Højre menu bruges som slettetast eller andet. Clear/Prev * # Volumen Højttalerkald Hvis telefonen er i menutilstand: Der skiftes til den foregående menu. Under editering: Sidst indtastede karakter slettes. Hvis telefonen er ledig: Ved tryk i mere end 1 sekund skifter telefonen til vibrator. Ved tryk under 1 sekund fås en *. Derudover: Der fås en *. Hvis telefonen er ledig: Ved tryk i mere end 1 sekund låser tastaturet Ved tryk i mindre end 1 sekund fås en #. Derudover: Der fås en #. (Tastaturet låses op igen med koden ). Hvis telefonen er ledig: Bestemmer lydniveauet ved tastning. Under samtale: Bestemmer lydniveauet af talen. Når telefonen ringer: Bestemmer lydniveauet på ringesignalet. Tast på højre side af telefonen. Hvis telefonen er ledig: Tryk på denne tast og hold den inde. Du kan nu sige noget, som vil blive hørt af de apparater der er i samme gruppe som dit apparat. Trans/PGM Transport af opkald til andre. Bruges også som programmeringstast. Hold/Save Bruges til at sætte opkald på hold og i forbindelse med programmering som gem-tast. 8 9

6 Indtastning af tekst Der kan indtastes tekst fra tastaturet. Dette gælder menufunktionerne og kan f.eks. være navne til den indbyggede telefonbog, det kan være beskeder der skal redigeres, eller bemærkninger i forbindelse med kalenderfunktionen (Planlægning, menu 4.1). Der er flere mulige måder at indlægge tekst på. I nederste højre hjørne af displayet er angivet den aktuelle mulighed. Der kan f.eks. stå: abc, ABC eller 123. Det ændres med tasten højre menu. Hvis der står abc kan der indlægges små bogstaver. Ved et tryk på tasten mærket 2 ABC indlægges a, ved to tryk efter hinanden indlægges b, ved 3 tryk indlægges c. Med ABC indlægges tilsvarende store bogstaver, og med 123 indlægges tal. Et galt tegn kan slettes med tasten Clear/Prev. Mellemrum indlægges med tasten 0. Funktionstaster På de faste IPECS-apparater er der et antal taster udover det normale tastatur, funktionstaster. De samme taster findes indirekte på WIT 300-håndsættet. De 12 funktionstaster har faste funktioner: Viderestilling Konference Forstyr ikke Besked R-taste (bruges ikke ved Tele-Punkt) Syst. Kortnr. Genkald Lokal Mic. 0 Omstil * Hold/gem # Program Du bruger funktionstasterne således: Tast på venstrepil på navigationstasten. Herved vises de 4 første funktionstaster. For at se hver af de følgende taster trykkes pil ned på navigationstasten Tast OK for at aktivere funktionen. Alternativt aktiveres med 0-9, * eller # På de faste IPECS-apparater er der programmerbare taster, kaldet flextaster. De samme taster findes indirekte på WIT 300-håndsættet. Der er 12 flextaster, 1, 2, 3, 0, * og #. De 2 første taster (1 og 2) vil som regel være valgt som taster til eksterne linjer. De øvrige taster kan bruges efter eget ønske. Du bruger flextasten således: Tryk på højrepil/flex. Herved vises de 4 første flextaster. For at se hver af de følgende taster, trykkes på pil ned Tryk på OK for at aktivere. Alternativt aktiveres funktionen med 0-9, * eller # Programmering af flextaster Tryk på Trans/PGM Display viser [1] RING/KEYSET [2] COS Vælg den flextast, du vil programmere Tryk på højrepil/flex Tryk pil op eller pil ned for valg af ønsket flextast Vælg den pågældende tast ved at trykke OK Display viser EMPTY (eller hvad knappen bruges som) TAST BESKEDNUM. Hvis der står EMPTY (tom), er knappen ledig. Hvis der står noget andet, kan funktionen ændres. Tast flextastkoden, se næste afsnit. Displayet viser TRYK LYSTAST, og der kan nu programmeres endnu en tast, eller programmeringen kan afsluttes med Afslut. Sletning af flextast Hvis du vil slette en flextast, gøres som ovenstående, der indtastes blot ingen kode. Lokalnumre på flextast Lokalnumre kan indlægges som kode. Flextaster 10 11

7 Basale funktioner Funktioner på flextast Hvis du har funktioner som du benytter ofte, kan de lægges ind på flextaster. Du kan f.eks. tit have brug for at viderestille din telefon til din voic . Viderestilling er beskrevet andetsteds. Viderestillingen sker med funktionstasten viderestilling, kode 1, lokal 620 for voic . Tasten kodes således: Tast Trans/PGM, Vælg flextast, OK, Funktionstast Viderestilling, kode 1, tast Hold/Save Fremover aktiverer du viderestillingen ved at trykke på flextasten. Optagelse af samtale på flextast Du kan optage den eksterne samtale, som du er i gang med at føre. For at kunne gøre det, skal der være en flextast, som er programmeret til det. Tasten kodes således: Tast Trans/PGM, Vælg flextast, OK, tast Trans/PGM, tast kode 8 0 og Hold/Save Under samtalen trykkes på tasten og optagelsen starter. Optagelsen bliver gemt som en besked i din postkasse. Hemmeligt nummer (CLIR) på flextast Hvis du ikke vil have dit lokalnummer vist ved dine næste opkald, trykker du på denne tast inden opkaldet og vælger CLIR tilladt (1) og trykker Hold/Save. Når du igen vil tillade nummervisning, vælger du CLIR fra (0) og trykker Hold/Save. Tasten kodes således: Tast Trans/PGM, Vælg flextast, OK, tast Trans/PGM, tast kode 8 1 og Hold/Save Tænd og sluk telefonen Tænd telefonen Tryk på tasten Afslut Strømmen tændes og håndsættet starter op. Bemærk, at først tænder skærmen og efter et stykke tid (ca. 15 sek.) spilles en lille velkomstmelodi, og der vises en lille film. Først når lokalnummeret vises på skærmen, er håndsættet klar til brug. Sluk telefonen Tryk på tasten Afslut, indtil skærmen slukker Volumen Under en samtale kan lydstyrken indstilles. På venstre side af håndsættet er der en volumentast. Under samtalen kan lydstyrken i højttaleren øges ved at trykke øverst på tasten og sænkes ved at trykke nederst. Når der ringes til telefonen, kan ringestyrken indstilles på samme måde. Mikrofon til/fra (mute) Under samtale vil der i displayet nederst i midten stå Mic. Tryk på OK for at afbryde mikrofonen Teksten i displayet ændres til Unmute Tryk på OK for at tilslutte mikrofonen igen Vibrator Håndsættet indikerer opkald med vibrator i stedet for ringetone. Tryk på tasten * i mere end 3 sekunder Displayet viser vibrator-ikonet, når telefonen er sat til at vibrere. Funktionen ophæves ved tryk på samme tast i mere end 3 sekunder. Telefonen husker, om den skal ringe eller vibrere, når den slukkes og tændes igen

8 Daglige funktioner Tastaturlås Når telefonen er ledig, kan tastaturet låses. Tryk på tasten # i mere end 3 sekunder Tastaturet låses op ved at taste OK og en kode. Koden er som udgangspunkt 0000, den kan ændres, se afsnit Menufunktioner under Indstillinger. Afslut med OK Radiosignal Kvaliteten af en samtale er afhængig af styrken af radiosignalet. Øverst til venstre i displayet er vist en antenne med et antal streger til højre for antennen. Jo flere streger, jo kraftigere er radiosignalet, og des bedre er samtalen. Foretag et opkald Foretag et eksternt opkald Tast 0 og telefonnummer Tast Løft rør Se også afsnit Kortnumre. Foretag et lokalt opkald Tast lokalnummer Tast Løft rør Se også afsnit Kortnumre. Afslut en samtale Tryk Afslut Besvar et opkald Når du hører et ringesignal, eller håndsættet vibrerer: Tryk på tasten Løft rør Hvis du bruger headset, kan du også besvare opkaldet på tasten på mikrofonen. Indtræk et opkald Hvis en anden telefon ringer, kan du trække samtalen over på din telefon. Tast 7 efterfulgt af lokalnummeret og Løft rør Indtrækning af opkald i grupper Du skal indgå i en svargruppe for at kunne bruge denne funtion. Når der ringes på et lokalnummer i gruppen: Tastes og Løft rør Omstil en samtale Hvis lokalnummeret har en ekstern samtale, kan denne omstilles til et andet lokalnummer. Omstilling til eksterne telefonnumre er muligt, hvis telefonanlægget er indstillet dertil af den telefoniansvarlige. Tryk på tasten Trans/PGM under samtalen Tast lokalnummeret 14 15

9 Omstilling før der svares: Tryk på tasten Afslut kortvarigt. Hvis kaldet ikke besvares, vender det tilbage som genopkald efter et stykke tid. Omstilling efter der svares: Afvent svar og meddel, at der er en samtale. Omstillingen sker ved tryk på tasten Afslut kortvarigt Sæt en samtale på HOLD En igangværende samtale kan sættes på hold, mens du foretager en anden samtale, lokal eller ekstern.. Samtalen forbliver på hold, så længe der er en anden samtale i gang. Når samtale nr. 2 er afsluttet kan samtale nr. 1 genoptages under samtalen. Den eksisterende samtale sættes på hold Tryk på højrepil/flex. På skærmen bliver nu vist 4 flextaster. En af tasterne er markeret med grønt blink. Vælg denne med tastaturet (1, 2, 3 eller 4). Herefter genoptages kaldet. Hvis kaldet ikke aktivt genoptages, vil det komme tilbage af sig selv efter et stykke tid. Parker et eksternt opkald Tast Trans/PGM og et parkeringsnummer: for IPECS 100: og for IPECS 300: Hent parkeret kald Tast parkeringsnummeret og Løft rør Personsøgning via grupper Nogle telefoner kan kodes til at være i samme gruppe. Når du ringer til den pågældende gruppe, kan du give en besked til gruppen eller f.eks. tilkalde hjælp fra ledige personer i gruppen. Det kan f.eks. være et byggemarked, hvor alle med forstand på en bestemt varegruppe er kodet ind i gruppe 502. Informationen har en kunde med et specifikt spørgsmål, og har mulighed for at tilkalde hjælp hos gruppen 502. En af de kaldte ledige medarbejdere kan så trykke 544 for at komme i samtale med salgsassistenten (meet me). Svare på personsøgning (meet me) Løft røret og tast Kortnumre Systemkortnumre Systemkortnumrene indlægges af den telefoniansvarlige/omstillingen. I IPECS 100 er koderne , i IPECS 300 er koderne Tast venstrepil/funktion og 6 for Syst. Kortnr.. Der står bl.a KALD VIA N. Tast kortnummeret Tast Løft rør Egne kortnumre I systemet kan der programmeres kortnumre for hvert apparat: i IPECS 100 er der 20 kortnumre, i IPECS kortnumre. Programmere egne kortnumre Tryk på Trans/PGM Tast venstrepil/funktion og 6 for Syst. Kortnr. Systemet foreslår selv første ledige kortnummerplads. Indtast kortnummerpladsen (evt. den ledige) Indtast 0 (koden for eksterne kald) Indtast telefonnummeret Indtast navnet, se karaktertabel herunder (maks. 16 karakterer) Bruge egne kortnumre Tast venstrepil/funktion og 6 for Syst. Kortnr. Tast kortnummeret Der ringes op navn Opkald til en gruppe Løft røret Tast nummeret på den interne gruppe ( ) 16 17

10 Karaktertabel A = 2 1 B = 2 2 C = 2 3 D = 3 1 E =3 2 F = 3 3 G = 4 1 H = 4 2 I = 4 3 J = 5 1 K = 5 2 L = 5 3 M = 6 1 N = 6 2 O = 6 3 P = 7 1 Q = 1 1 R = 7 2 S = 7 3 T = 8 1 U = 8 2 V = 8 3 W = 9 1 X = 9 2 Y = 9 3 Z = 1 2. = 1 3, = * 3 : = * 2 Blank = * 1 0 = = = = = = = = = = 9 0 Password Password er fra starten indlagt som *. For f.eks. at forhindre at uvedkommende kan ringe eksternt fra din telefon, kan du bruge dit eget password til at spærre med. Passwordet anvendes også til funktionen viderestilling. Password består af lokalnummeret fulgt af en kode. Koden kan være 3-11 karakterer lang, og bestå af cifre og *. Hvis du har glemt din kode, kan den telefonansvarlige indlægge en ny. Skift password Tast Trans/PGM og 3 3 Displayet viser TAST NUVAER KODE Tast lokalnummer fulgt af den nuværende kode Displayet viser NEW PASSWD: Tast lokalnummer fulgt af den nye kode Spær for udgående opkald Du kan spærre din telefon for udgående opkald: Tryk på Trans/PGM og 2 1 Annullere spærring Tryk på Trans/PGM og 2 2 Viderestilling Til lokalnummer, gruppe eller voic Telefonen kan viderestilles til et andet svarsted, som kan være en lokaltelefon, en gruppe eller voic (kode 620). Tryk på venstre pil/funktion og 1 for viderestilling. Tast type af viderestilling og viderestillingssted: 0: Du viderestiller en anden telefon til et andet svarsted. Du skal kende password til det lokalnummer, du flytter. Tast 0, lokalnummer og password 1: Direkte til andet svarsted, tast 1 og lokalnummer 2: Ved optaget, tast 2 og lokalnummer 3: Ved ikke svar, tast 3 og lokalnummer 4: Ved optaget og ikke svar, tast 4 og lokalnummer Til eksternt nummer Hvis den telefoniansvarlige har indstillet anlægget til det, kan de ovennævnte viderestillinger også gå til et eksternt nummer. Det eksterne nummer skal være et kortnummer. Eksempel: En direkte viderestilling til systemkortnummer 2004 foretages således: Tast venstrepil/funktion og 1 for viderestilling Tast 1 for direkte viderestilling Tast venstrepil/funktion og 6 for Syst. Kortnr. Indtast kortnummeret Annullering af viderestilling Tast venstrepil/funktion og 1 for viderestilling Banke på ved optaget Banke på en samtale Hvis du ringer til et nummer, som er optaget, kan du bede om at banke på vedkommendes samtale. Tast * når du hører optaget og afvent svar Modtag et banke på -signal Når du selv modtager et banke på - signal, hører du tre korte tonestød. Samtidig viser displayet: Bryd ind sta xxx

11 Hvis du vil afbryde den eksisterende samtale og svare den nye: Tryk på tasten Afslut Tast Løft rør for at svare det nye kald Hvis du vil sætte den eksisterende samtale på hold og svare den nye samtale: Du kan veksle mellem de to samtaler med Hold/Save. Hvis du vil sende et Forstyr ikke -signal (DND) til den der vil bryde ind: Tast venstrepil/funktion og 3 for Forstyr ikke Den kaldte får kortvarigt vist Forstyr ikke Du kan også ignorere banke på-signalet og ikke foretage dig noget. Besked/notering Hvis du ringer til et lokalnummer, som er optaget, ikke bliver besvaret eller du hører Forstyr ikke, kan du foretage notering, så du bliver ringet op, når den pågældende får tid eller bliver ledig. Tast venstrepil/funktion og 4 for Besked Tryk på tasten Afslut med det samme Hvis du hellere vil indtale en besked i den kaldtes postkasse, undlader du blot at lægge på med det samme, og følger den indtalte instruks. Besked venter Hvis din blå beskedlampe øverst til højre på håndsættet lyser, betyder det at der er en besked til dig i din postkasse, eller at nogen ønsker at blive ringet op (er noteret). For at ringe tilbage eller aflytte beskeder: Tast venstrepil/funktion og 4 for Besked Der er nu 3 forskellige mulige displayvisninger: 1) B:lokalnummer, Der vises et eller flere lokalnumre, der kan ringes tilbage til. De kan evt. slettes med *, eller ringes op efter tur: Tryk på venstrepil/funktion og 4 for Besked 2) B: VSF(n), Det betyder at der ligger en eller flere beskeder i din postkasse. Ring til postkassen for at aflytte beskederne: Tryk på venstrepil/funktion og 4 for Besked 3) ST CL VS VM FS MS ST=001 betyder at der er én, der gerne vil ringes op. VS=001 betyder at der er 1 talebesked i din postkasse. Du kan nu med ciffer 1 (ST) vælge at ringe op til den, der ønsker det, eller du kan med ciffer 3 (VM) vælge at aflytte dine beskeder. Tryk enten 1, 3 eller ingenting og tryk på venstrepil/funktion og 4 for Besked Telefonsvarer/voic Du har en telefonsvarer/voic tilknyttet til din telefon. Indtale velkomstbesked på telefonsvareren Tast Indtast dit lokalnummer fulgt af din adgangskode Tast 8 for at indtale velkomsthilsen Tast 1 for at ændre velkomsthilsenen Tast 7 for ny velkomstbesked Indtal besked og tryk # Aflyt indtalte beskeder Hvis der ligger beskeder i din voic , nye eller gamle, kan de aflyttes. Tryk venstrepil/funktion og 4 for Besked, dette gøres 2 gange eller Tast Tast lokalnummer og adgangskode Du kan så vælge: Nye beskeder: tast 1 Gemte beskeder: tast 2 Indtale velkomstbesked eller ændre kodeord: tast 8 Afslutte postkasse: tast # Kald til omstillingen: tast 0 Gentage meddelelsen: tast 9 Følg i øvrigt de indtalte anvisninger. Fjernbetjening af din voic Når dit lokalnummer er viderestillet til voic , kan du aflytte dine beskeder fra en ekstern telefon ved at ringe til dit eget telefonnummer. Ring til dit telefonnummer Når du hører din velkomstbesked, tast # Tast herefter dit lokalnummer og din adgangskode Du får samme funktioner som ovenfor, suppleret med denne: For at viderestille dit lokalnummer, tast

12 Forstyr ikke Hvis du ikke vil forstyrres, kan telefonen sættes i tilstanden: Forstyr ikke. Ved opkald til din telefon, får den der ringer besked om, at du ikke vil forstyrres. Tast venstrepil/funktion og 3 for Forstyr ikke Funktionen Forstyr ikke ophæves på samme måde som den etableres. Vis navn i display Dit navn vises i stedet for lokalnummeret i displayet hos dem, der ringer til dig. Tryk på Trans/PGM og 7 4 Indtast dit navn (maks. syv tegn, se karaktertabel) Programmer individuel meddelelse Tryk på Trans/PGM og 5 2 Indtast din meddelelse (maks. 23 tegn, se karaktertabel) Højttalerkald WITT 300H- og og LIP-24-telefoner kan grupperes i beskedgrupper. Der kan være op til 10 grupper. Tasten Højttalerkald på højre side af telefonen trykkes ind, og holdes inde. De andre telefoner i gruppen ringes op, og der kan umiddelbart efter opkaldet tales i mikrofonen. Talen gengives straks i de øvrige telefoner uden at disse skal tage røret. Forbindelsen ophører, når tasten slippes. Funktionen modsvares af højttalerkald på LIP-24, (gruppekald ). Fraværsmeddelelser Du kan vælge mellem forskellige meddelelser som bliver vist i displayet hos dem, der ringer til dig. Tryk på Trans/PGM og 5 1 Indtast nummeret på fraværsmeddelelsen (00-10, se meddelelser nedenfor) Indtast data (dato, klokkeslæt eller telefonnummer) Fjern Meddelelse Tast venstrepil/funktion og 1 for viderestilling eller Fraværskoder 0 0 Individuel meddelelse (se nedenfor) 0 1 Frokost til kl. TTMM 0 2 Ferie til DDMM 0 3 Ikke til stede, tilbage kl. TTMM 0 4 Ikke til stede, tilbage d. DDMM 0 5 Ikke til stede, ukendt retur 0 6 Ring til (telefonnummer på op til 17 cifre) 0 7 Hos lokal X X X 0 8 Er i møde til TTMM 0 9 Er hjemme 1 0 Er syg TTMM = Time og minut DDMM = Dag og måned

13 Håndsættet har funktioner, som kan tilpasses dig. Funktionerne er arrangeret i menuer og undermenuer. Du skal benytte venstre og højre menutast. Ved hver menu og undermenu kan du se og ændre indstillingen af en bestemt funktion. Venstre og højre menutast skifter funktion alt efter forholdene. Funktionen af de to menutaster vises nederst på displayet. Herudover er der 2 vigtige taster i den forbindelse: Et tryk på tasten Clear/Prev bringer dig et trin baglæns i menuen Et tryk på tasten Afslut bringer dig ud af menuen Menu funktioner Opkalds info - Menu 2 Der er 4 menuer som er listet herunder. Menu 2 1 Tabte opkald Menu 2 2 Udgående opkald Menu 2 3 Indgående opkald Der kan bladres i opkaldene. Bemærk, at der er en undermenu til at gemme og slette. Telefonbog - Menu 1 Her er 5 undermenuer, der benyttes i forbindelse med telefonbogen. Menu 1 1 Tilføj ny Her kan du lægge navn og op til 3 telefonnumre ind. Du kan gruppere navne i familie, venner, firma og skole. Du kan bede telefonen ringe specielt, når der bliver ringet til dig fra et bestemt nummer. Menu 2 4 Beskeder - Menu 3 Alle opkald Du kan sende og modtage korte beskeder til/fra andre trådløse håndsæt/systemtelefoner. Beskeden kan læses på systemapparatet ved at trykke NOTERING/BSK. Tryk * og 1 for at slette beskeden. Værktøj - Menu 4 Menu 1 2 Søg Du kan søge på telefonnumrene i telefonen. Når du har fundet nummeret, kan du ringe op ved tryk på Løft rør. Der er også en undermenu, hvor du kan rette i oplysningerne. Menu 1 3 Opkaldsgrupper Du kan søge i de forskellige grupper af telefonnumre. Menu 1 4 Kortnumre Du kan indlægge nogle af numrene fra telefonbogen som kortnumre. Menu 1 5 Slet alt Sletter hele indholdet i telefonbogen. Menu 4 1 Planlægning Her er en kalender, hvor der kan indlægges op til 50 aftaler. Du navigerer gennem kalenderen ved at trykke på de 4 navigationstaster: op, ned, til venstre og til højre. Du kan få telefonen til at give alarm, før aftalen begynder. Hvis du skal søge gennem din kalender, går du ind i planlægningen Menu 4 1 og trykker på den venstre menutast. Herefter trykkes på 4 og OK. Du kan så bladre gennem aftalerne, og se nærmere på dem ved at trykke OK. Du kan også gå ind på en bestemt dag: Tryk Menu 4 1 og tryk på den venstre menutast, tast 5, tast datoen og OK 2 gange. Menu 4 2 Memo Der kan indlægges op til 30 små manuskripter. Tast Menu 4 2 +tilføj. Indlæg memo. Tryk på OK og memo en bliver gemt. For at læse et memo tryk Menu 4 2 og du kan bladre gennem de indskrevne memoer. Et memo kan slettes ved at vælge det og trykke på slet

14 Menu 4 3 Menu 4 4 Menu 4 5 Alarm Regnemaskine Verdens ur Der kan oprettes maks. 3 alarmer. Vælg om alarmen skal være slået til eller fra. Vælg klokkeslæt. Vælg om det kun er 1-gang, Man-Onsdag, Mandag-Fredag, Mandag- Lørdag, Arbejdsdag, Hver dag eller 1 dag. Der kan angives et navn på alarmen. Du kan lægge sammen, trække fra, gange og dividere. +, -, x og / findes på navigationstasten. = er knappen OK. Decimaltegnet, som her er punktum, er venstre menutast. Med tasten Clear/Prev slettes sidst indtastede ciffer. Med højre menuknap mærket liste kan du vælge, hvor du er. København er ikke med på listen, men man kan vælge en anden by med samme tid som København, f.eks. Paris. Med navigationstasten kan man flytte til lokationen borte og få at vide, hvad tiden er der netop nu. Dette kan være praktisk, hvis man vil ringe til nogen i andre tidszoner. Indstillinger - Menu 5 Menu 5 1 Lyd Menu Alarm, opkaldssignal Der kan vælges Crescendo, Ringetone, Vibrator, ringning efter vibrator, tavs (mute) og enkelt vibratorsignal. Menu Ringetone Der kan vælges mellem 50 forskellige ringesignaler. Menu Ringetonevolumen Volumen indstilles med pil op/pil ned-tasten på siden af apparatet. Menu Power on tone Det vælges, hvordan telefonen skal reagere, når den tændes. Menu Power off tone Det vælges, hvordan telefonen skal reagere, når den slukkes. Menu Tastaturtoner Det vælges, hvad telefonen skal sige, når tastaturet benyttes. Menu Tastaturtone-niveau Niveauet indstilles med pil op/pil ned-tasten på siden af apparatet. Menu 4 6 Menu 4 7 D-dag Site Survey Menupunktet giver mulighed for nedtælling til en bestemt dato. D-dag søger. D-dag nedtælling. Vælg D-dag nedtælling, gå ind i menuen tilføj. Du kan vælge op til 20 forskellige D-dage. Indtast en titel, navn, på den pågældende dag. Indtast den dato, der skal nedtælles til. Tryk GEM. Der vises forskellige oplysninger. Blandt andet om styrken af radiosignalet til håndsættet. Menu 5 2 Display Menu Display-tema Der vælges mellem 5 forskellige baggrunde (tapeter) på skærmen.. Menu Display ledig tid Der vælges mellem at slukke uret, vise det i kort eller lang tid. Der vælges, om urvisningen skal ske med små eller store tal, og hvilken farve tallene skal have. Menu Menu type Der kan vælges mellem ikon menu og liste menu, som er 2 forskellige måder at vise det samme på. Menu Baggrunds lys Menu LCD kontrast Menu Power save 26 27

15 Menu 5 3 Sikkerhed Menu Lås telefon Menu Telefonen låst Menu Sikkerhedskode (ændring. Hvis sikkerhedskoden ændres og derefter glemmes, kan en ny kode indlægges af Tele-Punkt. Menu Nulstil Default Parametre for lyd og display sættes til standard. Menu 5 4 Netværk Denne menu er til opsætning af telefonen og skal ikke benyttes af brugeren. Menu DHCP Menu Fast IP-adr. Menu config. Menu Authentification Menu Load Default Menu 5 5 System Denne menu er til opsætning af telefonen og skal ikke benyttes af brugeren. Menu Direct send Menu Remote mode Menu Same router Menu System IP MFIME IP adresse Menu Indstillinger sta Telefon Info - Menu 6 Menu 6 1 S/W version Display af softwareversion. Menu 6 2 Netværksinfo Display af MAC og IP-adresse. System - Menu 7 Funktionerne under dette menupunkt er beskrevet ovenfor

16 30 31

17 Kontakt Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S: Salg & Service: Salg: Support: Connection A/S Lokesvej Hillerød Telefon Fax

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Brugervejledning Trådløs DECT-telefon GDC-450H Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse... 4 Håndsættets opbygning og funktioner... 5 Montering af batterier...

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100 Brugervejledning Trådløs telefon GDC-345H Til LG LDK-50/-100 Indholdsfortegnelse Trådløs telefon GDC-345H... 6 Dele... 6 Håndsæt... 6 Batterilader... 6 Batteri... 6 Headset... 6 Beskrivelse af taster...

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30. Til ipecs version 5 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30. Til ipecs version 5 omstillingsanlæg Brugervejledning Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30 Til ipecs version 5 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse LKD-digitaltelefoner... 5 Foretage et opkald... 6 Foretage et eksternt opkald... 6 Foretage et

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner...................... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en.

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en. Android App Manual Adgang for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en.

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en. ios App Manual Adgang Tryk på for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

FONET Viderestilling

FONET Viderestilling FONET Viderestilling 110722/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen...

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen... Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Grafisk omstillingsbord... 2 Let at tilpasse layout... 2 Om manualen... 2 For at komme i gang... 2 Download... 2 Bruger login og password... 2 Omstillingsbord... 3

Læs mere