Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle"

Transkript

1 Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013

2 Indholdsfortegnelse 1.0. Velkommen i din psykiatripraktik praktik Psykiatrien i Region Syddanmark Præsentation af psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatri og psykiatrisk sygepleje Hvad er psykiatri? Psykiatrisk sygepleje Plejepersonalets rolle Kontaktpersonfunktionen Miljøterapi Sikkerhed og tvang Læring Vejledning Klinikker (gældende for elever tilknyttet afsnit i Vejle) Faglig vejledning praksisbeskrivelse Læreproces Forventninger Læringsmetoder Mål for praktik Temaoversigt Strukturering af dit praktikforløb Introduktion til praktiksted og praktikforløb Forslag til læringsaktiviteter i forhold til temabeskrivelser Selvstændig sygepleje (uge 14-16) Forventningssamtale Midtvejsevaluering Slutevaluering Praktiske forhold værd at vide Forslag til relevant litteratur Uddannelsesmaterialets referencer Bilag 1 Planlægningsskema ssa-elev Bilag 2 Refleksionsskema Bilag 3 Guide til Praksisbeskrivelse Bilag 4 Kommunikationsrapport Bilag 5 Sygeplejeprocessen Bilag 6 Skema til sygeplejeprocessen Bilag 7 Guide til aktivitetsopgave Bilag 8 At se patienten i et helhedsbillede Bilag 9 Aftaleark forventningssamtale Bilag 10 Aftaleark til midtvejsevaluering Bilag 11 Uddannelsesplan... 57

3 1.0. Velkommen i din psykiatripraktik praktik 2. Vi håber, at du får et lærerigt praktikforløb og sammen med os vil være med til at skabe et godt pleje- og behandlingstilbud for vores patienter. Som uddannelsessted vægter vi at møde dig som individuel person og elev med det, du ved, kan, er og vil. Vi vil i samarbejde med dig skabe helhed i dit praktikforløb. Uddannelsesprogrammet er dit arbejdsredskab til at skabe overblik over dit uddannelsesforløb. Vi forventer, at du anvender uddannelsesprogrammet i dit daglige arbejde som elev i psykiatrien. Uddannelse og læring i psykiatrien er konstant i bevægelse og udvikling. Der skal være plads til gode ideer og kommentarer også dine! Vi håber, at du får et udbytterigt praktikforløb! Med venlig hilsen Afdelingens praktikvejledere og uddannelseskoordinator. Materialet er udarbejdet af uddannelseskoordinator Susanne Vakker Maass, psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle i samarbejde med afdelingens praktikvejledere. Senest revideret af Susanne Vakker Maass, august

4 2.0. Psykiatrien i Region Syddanmark De psykiatriske afdelinger og funktioner i Region Syddanmark er de seneste år samlet i ét sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark. Samfundets syn på psykiatrien er i bevægelse med krav om, at patienten med psykiatrisk lidelse skal have samme vilkår som patienter med en somatisk lidelse. Der er fokus på afstigmatisering i forhold til mennesker med en psykiatrisk lidelse. I psykiatrisk afdeling arbejder vi med respekt, faglighed og ansvar, hvilket er de fælles nationale værdier, der er grundlæggende i indsatsen for mennesker med en psykiatrisk lidelse. Vi viser respekt for patienter og pårørende ved at være nærværende vi vægter ordentlighed i det vi gør og siger vi lytter, inddrager og anerkender hinanden og samarbejder. Vi har rum til fornyelse og begejstring, så alle er med til at skabe vækst i fagligheden. Vi sætter faglighed i centrum og bruger hinandens faglighed. Vi deler viden og er åbne over for hinandens ideer og kreativitet. Vi viser ansvar over for både patienten, pårørende og kolleger og det fælles arbejdsmiljø. Disse værdier betyder, at indsatsen i Region Syddanmark fokuserer på, at patienten med psykiatrisk lidelse har et godt liv og modtager tilbud om behandling, støtte, beskæftigelse, arbejde, uddannelse, fritidsliv og bolig. Vi sikrer gode og sammenhængende patientforløb ved at vægte samarbejde med kommuner, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen. Samarbejdet med patienten og dennes pårørende og øvrige netværk prioriteres i patientens pleje- og behandlingsforløb. Aktuelt udbygges lokalpsykiatrien, der ses som indgangsport til behandlingspsykiatrien. Lokalpsykiatrien omfatter distriktspsykiatrien, psykosefunktion, akutfunktion og PsykInfo. For indlagte patienter er der integrerede afsnit. Som behandlingssted sikrer vi patienten en individuel tilgang, helhedstænkning, tilgængelighed med fokus på den enkeltes ressourcer (recovery tankegang). I behandlingen og plejen af patienten anvendes miljøterapi, Åben dialog og kognitiv terapi koblet med et bredt biologisk, psykologisk og socialt syn på sundhed og sygdom Præsentation af psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Den 1. januar 2011 er de almenpsykiatriske afdelinger i Kolding og Vejle fusioneret. Det betyder, at afdelingen har en overordnet fælles ledelse. Hvert afsnit har egen afsnitsledelse. Der arbejdes på en øget harmonisering samt på flere matrikler. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle består af: Lokalpsykiatrien: Almenteam (distriktspsykiatri) i Kolding, Vejle, Fredericia Opsøgende psykoseteam i Kolding, Vejle, Fredericia Akutteam, Fredericia 4

5 Døgnafsnit: Åbent afsnit H12, Kolding Åbent afsnit H3, Kolding Lukket afsnit H4/H5, Kolding Gerontoafsnit H1 Døgnfunktion Åbent-lukket afsnit E31, Vejle Døgnfunktion Åbent-lukket afsnit E32, Vejle Specialfunktioner: Ambulant terapiafsnit, ATA Gerontopsykiatrisk team, Fredericia Oligofreni, Vejle Selvmordsforebyggelsesteam, Fredericia. Plejegruppen er i afdelingen repræsenteret af social - og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Tværfagligt samarbejdes med psykiatere, øvrige læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgiver, psykologer, diætister og sekretærer. Du vil kunne møde patienter indlagt med forskellige psykiatriske lidelser som personlighedsforstyrrelse, angst, affektive sindslidelser, depression, skizofreni, krise og belastningsreaktioner, PTSD, misbrug/afrusning, demente samt patienter med dom til behandling Psykiatri og psykiatrisk sygepleje 4.1. Hvad er psykiatri? Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du også indblik i de smukkeste sider ved mennesket; nemlig vores inderste tanker, følelser og væremåder. Du ser, hvordan sygdom i vores sind kan medføre lidelse for både den syge og hans familie, men også den tilfredsstillelse, der ligger i at hjælpe og i mange tilfælde enten helbrede eller lindre psykisk smerte. Som person er det for mig udviklende (Psykiater Henrik Day Poulsen, udtalelse i Sundhedsprof.dk., marts 2011.) 4.2. Psykiatrisk sygepleje I psykiatrisk sygepleje arbejder social og sundhedsassistenten (herefter sosu assistenten) primært med patientens psykosociale problemstillinger. Målet er at hjælpe patienten til at frigøre den energi, der bindes i angst, aggression og skyld. Sosu assistenten søger at dæmpe de psykiske symptomer, reducere belastninger samt udvikle og vedligeholde patientens psykosociale færdigheder og psykologiske funktioner. Psykiatrisk sygepleje omfatter også den grundlæggende sygepleje. I sygeplejen inddrages patientens netværk som en vigtig del af behandlingen. Sosu assistenten anvender viden fra flere områder for at opnå en helhedsforståelse af patienten og dennes problemstilling. Vurdering og planlægning sker ud fra biologiske, psykologiske og sociale tilgange og tilpasses den aktuelle patient og situation: 5

6 Psykodynamisk: Psykiske problemer og uhensigtsmæssig adfærd er et resultat af forhold og oplevelser i fortiden, specielt i den tidlige barndom. Kognitivt: Adfærd og symptomer styret af tanker og tankemønstre og i mindre grad af impulser og konflikter. Læringsteoretisk: Alle handlinger er lært eller betingede. Socialt: Patienten er et produkt af den sociale sammenhæng og det samfund vedkommende lever i. Eksistentielt: Patientens oplevelse af problemet her og nu. Biomedicinsk: Sygdom eller psykisk lidelse skyldes processer i hjernen, nervesystemet eller stofskiftet, evt. genetisk betinget. Behov, interaktion, omsorg og relation er vigtige begreber i den psykiatriske sygepleje. Rollen og funktionen som sosu assistenten kan udøve: Behovsorienteret: Kompensere for patientens svigt af ressourcer, enten kognitive, jegfunktioner eller stemningsleje samt bistå patienten i forhold til tilfredsstillelse af situationsbetingede grundlæggende behov. Interaktionsorienteret: Erstatte betydningsfulde andre i en langvarig relation, tilfredsstille patientens indre psykiske behov og hjælpe ham/hende med at bearbejde konflikter. Omsorgs-teoretisk: Forstå patienten som syg og fortolke hans livsverden. Give hjælp til mestring og mening. Relation-teoretisk: Katalysator ift. netværk, uddannelse og arbejde og støtte patientens rollefunktion, personlige integritet og selvagtelse Plejepersonalets rolle Plejegruppen, som sosu assistenten er en del af, er ofte dem, der er tættest på patienten i miljøet i afdelingen. De ved rigtig meget om patienten og hans/hendes problemstilling og situation og kan dermed bidrage med helhed i forhold til det tværfaglige arbejde. Hverdagen er ofte fyldt af at koordinere information og dialog omkring og med patienten samtidig med, at plejepersonalet fungerer som rollemodel, skaber relationen med patienten og observerer. Det handler om at møde patienten som et ligeværdigt menneske, skabe tillid og yde omsorg. Plejegruppen støtter, styrker, grænsesætter og udfordrer patienten. Det bærende i psykiatrisk sygepleje er at lære at skabe en relation til patienten, hvor kommunikation er det vigtigste arbejdsredskab. Kommunikation er ikke blot en procedure eller rutinepræget opgave, der kan indlæres som at skifte en forbinding. Enhver kontakt til patienten kræver en god kommunikation, hvilket stiller krav til plejepersonalets opmærksomhed. Det kræver bevidsthed om kommunikationens betydning både i det vi siger og de signaler, som vi sender. 6

7 4.4. Kontaktpersonfunktionen Sygeplejen organiseres ud fra kontaktpersonsystemet, hvor alle patienter tildeles 2-3 kontaktpersoner. Som kontaktperson er plejepersonalet ansvarlig for at skabe relationen til patienten og dennes netværk. Kontaktpersonen varetager den direkte sygepleje og er ansvarlig i forhold til tilrettelæggelse af patientens forløb. Som elev vil du varetage kontaktpersonfunktionen som medkontaktperson for 1-2 patienter, og du vil altid samarbejde med et uddannet personale omkring patientplejen. Nedenstående model viser opgaver, som kontaktpersonen varetager: 7

8 4.5. Miljøterapi I psykiatrien vægtes miljøterapi, som er en behandlingsmåde, hvor der bevidst og struktureret udnyttes mulighederne i miljøet til at udvikle patientens evne til at klare dagligdagens aktiviteter og samvær med andre. Miljøterapien praktiseres forskelligt i de enkelte afsnit. Det handler om at være sammen med patienten og tage del i miljøet ved fx at dække bord, gå tur, spille spil. Disse aktiviteter kan være med til at skabe struktur og forudsigelighed i hverdagen for patienten. Aktiviteterne har et terapeutisk formål, hvor både fysioterapeuter, ergoterapeuter og plejepersonalet fungerer som rollemodeller og tager del i de miljøterapeutiske aktiviteter og er synlige og tilgængelige i miljøet. Ved at deltage i miljøterapien sammen med patienten får du mulighed for at skabe en relation til patienten. I vil kunne mødes om en opgave som ligeværdige mennesker. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du er rollemodel for patienten. Det handler om at turde være til stede i miljøet og bruge dine sanser. Som elev deltager du aktivt i miljøet, der vægtes som et vigtigt læringsrum. Når du færdes i miljøet, er der mange perspektiver, som du kan forholde dig til, hvilket nedenstående model illustrerer: 8

9 4.6. Sikkerhed og tvang Det er væsentligt, at du kender til, hvordan tilspidsede situationer kan forebygges samt, hvordan du bedst muligt sikkerhedsmæssigt færdes i en psykiatrisk afdeling. Du vil som det øvrige personale bære alarm og vil blive instrueret i anvendelsen af denne. Det er din opgave at passe på dig selv og mærke efter, hvordan du har det og sammen med personalet tage vare på hinanden (Se i øvrigt folderen Gode råd om sikkerhed, der udleveres ved introduktionen) Som elev vil du aldrig tage aktivt del i konflikthåndteringen ved voldsomme hændelser. Det er din opgave at skabe ro i afsnittet, skærme og vise omsorg for øvrige patienter og ikke at løbe til alarmsituationer. Det er det uddannede personalets opgave! Som elev i en psykiatrisk afdeling opfordres du til at gøre dig overvejelser i forhold til personalesikkerhed og tvang. Disse overvejelser kan omhandle følgende: Personalesikkerhed Hvilke overvejelser gør jeg mig i forhold til min sikkerhed i afsnittet? Hvordan placerer jeg mig mest korrekt sikkerhedsmæssigt i et rum? Hvilke overvejelser gør jeg mig, når jeg er i et køkken sammen med en patient? Hvordan placerer jeg mig under en gåtur med en selvmordstruet patient? Hvilke overvejelser gør jeg mig, når jeg skal ud at gå tur med en patient, som jeg ikke kender? Hvad gør jeg, hvis en patient betror mig, at han har selvmordstanker? Hvad er min funktion i afsnittet, hvis der sker noget voldsomt i afsnittet? Hvad er min funktion, når der er alarm? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg føler mig truet og/eller har oplevet noget voldsomt? Hvilke overvejelser gør jeg mig om min påklædning i afsnittet? Tvang Hvornår må der anvendes tvang overfor en patient? Hvad er rød - og gul tvang? Hvornår kan en patient tvangstilbageholdes? Hvem kan tvangstilbageholde og hvad vil det sige? Hvilke rettigheder har en patient, der har været udsat for tvang? Hvordan foregår tvangsmedicinering? Hvornår har personalet ret til at tilbageføre en patient, der har forladt afsnittet? Etik Hvad tænker du om, at der kan anvendes tvang mod en patient i et psykiatrisk afsnit? Er det ret og rimeligt, at der kan anvendes tvangsforanstaltninger mod en patient? Hvad tænker du om, at patienterne har mulighed for at klage over behandlingen? Hvilke etiske og moralske overvejelser gør du dig i din sygepleje? Eksempler på etiske dilemmaer! 9

10 5.0. Læring 5.1. Vejledning Du bliver tilknyttet en vejleder i afdelingen, som sammen med dig er ansvarlig for, at praktikperioden afvikles tilfredsstillende og i overensstemmelse med målene for praktik 2. Du og din vejleder er begge ansvarlige for, at alle formelle samtaler og vurderinger finder sted. Vejlederen tilstræber at planlægge ugentlige samtaler, som kan tage udgangspunkt i patienter, konkrete oplevelser eller et tema. Vejledningen kan både være individuel og i grupper. Vejledning kan afvikles med afsæt i Kolbs læringscirkel (se model nedenfor), og udgangspunktet er dine observationer, beskrivelser og refleksioner. Du vil blive hjulpet til at sætte ord på din teori om praksis (praksisteori) vha. åbne og refleksive spørgsmål. Vejledningen kan foregå mundtligt og/eller med skriftligt materiale som grundlag. Du må forvente at skulle forberede dig. I flere afsnit er det muligt at have lektietid, hvor du har mulighed for at fordybe dig i temaer, der er relevante for dig. (Model 1 Kolbs læringscirkel, Illeris 1995): Det konkrete: oplevelsen Det ydre: handlingen Det indre: meningen Det abstrakte: begrebsliggørelsen 5.2. Klinikker (gældende for elever tilknyttet afsnit i Vejle) I praktikforløbet er der planlagt klinikker omhandlende relevante emner som miljøterapi/kontaktpersonfunktionen, kommunikation, skærmning - grænsesætning, psykofarmaka og lægemiddeladministration, tavshedspligt og etik og tvang. Kliniktimerne skal ses som en mulighed for, at du sammen med dine elevkammerater reflekterer i en gruppe med en praktikvejleder som kompetent fagperson, der kan dele sin viden og erfaring med jer. Udgangspunktet er dine/jeres erfaringer, forforståelse og spørgsmål i relation til temaet. Det er en forudsætning, at du/i er forberedte, således at en dialog og diskussion er mulig samt at teori og praksis kobles. Det forventes, at du forbereder dig i forhold til klinikkens tema (indhenter viden fra teorien og nedskriver eksempler fra din hverdag, hvor du har haft oplevelser eller tanker i forhold til det konkrete emne). Det er din begyndende praktiske 10

11 erfaringer med psykiatrisk sygepleje, der reflekteres over sammen med en praktikvejleder. Klinikken vil afhænge af dine og de øvrige elevers konkrete forudsætninger og behov. Der er ikke tale om undervisning men krav om, at du er aktiv i forhold til egen læring! Praktikvejlederen, der deltager i klinikken, vil byde ind med sin faglige erfaring og viden. (Aktuelt afvikles der ikke klinikker for ssa-elever i Kolding gælder kun elever tilknyttet afsnittene i Vejle) Ang. lægemiddeladministration bedes du inden klinik vedr. psykofarmaka og lægemiddeladministration forberede dig i forhold til Introduktionsspørgsmål før lægemiddeldispensering og administration, som du finder på infonet Faglig vejledning praksisbeskrivelse. I løbet af dit praktikforløb mødes du løbende i et forum med de øvrige elever og uddannelseskoordinatoren. I vil mødes 4 gange til Faglig vejledning, hvor elever på skift udarbejder en praksisbeskrivelse, der danner udgangspunkt for en fælles faglig drøftelse og refleksion (fordeling aftales v. fælles introduktion). En praksisbeskrivelse er en skriftlig fortælling, en historie om en oplevelse, der har været betydningsfuld for den, der skriver historien. Praksisbeskrivelsen har til hensigt at fortælle om og beskrive en bestemt hændelse, som den blev oplevet af den fortællende person på det givne tidspunkt. Praksisbeskrivelsen er en rekonstruktion af hændelsesforløbet, og er derfor altid den fortællende persons oplevelse af hændelsen. Ved at udarbejde en praksisbeskrivelse synliggør eleven for sig selv, hvilke erfaringer eleven har fra praksis, og hvilke konkrete problemstillinger eleven oplever i psykiatrisk praksis. Eleven får mulighed for at fokusere på egen læring i forhold til udfordringer, der er aktuelle. Eleven får mulighed for at øve sig i skriftligt (og mundtligt) at beskrive sine oplevelser og reflektere over den udførte sygepleje samt øve sig i at koble teori med praksis. Via fælles refleksion og fortolkning skabes der ny forståelse og nye handlemuligheder. Målet er, at eleven bevæger sig fra en specifik situation til en mere generel tilgang til plejen, der bliver relevant for alle deltagere. Det forventes, at alle elever så vidt muligt deltager. Der vægtes tavshedspligt v. vejledningen. Såfremt der er behov, kan Faglig vejledning få karakter af supervision, og uddannelseskoordinatoren kan ligeledes vælge at inddrage elementer af undervisning. Praksisbeskrivelsen skal være anonymiseret (max 1 A4-side). Beskrivelsen mailes eller afleveres til uddannelseskoordinatoren senest 3 dage før afviklingen af den faglige vejledning. Uddannelseskoordinatoren søger for videresendelse af beskrivelsen i outlook til alle deltagere. 11

12 Forberedelse til faglig vejledning: ALLE forbereder følgende: 1. Læs beskrivelsen 2. Overvej: Hvad bliver jeg optaget af? 3. Hvilke temaer handler beskrivelsen om? (tvang, at være kontaktperson o.lign.) 4. Har jeg oplevet lignende problematikker? 5. Hvad kan jeg byde ind med? Det kan anbefales, at du også arbejder med praksisbeskrivelser i din hverdag og ikke kun i forbindelse med faglig vejledning. Aftales individuelt med din vejleder Læreproces Læring finder sted gennem hele praktikperioden og med stigende grad af kompleksitet og selvstændighed. Din læreproces kan inddeles i tre faser: Fase 1 - begynderfasen: (ca. uge 1-2) Introduktionsperioden og første del af oplæringsperioden svarer til at være nybegynder. Du har brug for en rollemodel og konkret instruktion, og dine handlinger er præget af, at du gør brug af allerede kendte regler og teorier fra skoleforløb og praktik 1. Det kan være svært at prioritere opgaver og fornemme, hvad der er relevant i en konkret situation. Vores forventninger: At du har din teoretiske viden og gør brug af dine erfaringer fra tidligere praksis, og at du viser os, at du bruger den. At du søger viden inden for alle nye områder, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet. At du engagerer dig personligt og socialt i afsnittet og i samspillet med kollegaer. Du følger vejleder/personale i dagligdagen for at få indblik i din funktion. Fase 2 - rutinefasen: (ca. uge 2-10) Oplæringsperioden og første del af selvstændighedsperioden er kendetegnet ved den avancerede nybegynder. Du kan nu genkende relevante dele i de konkrete situationer og kan gøre dig dine egne erfaringer i psykiatrisk sygepleje. Du formår at tilpasse dine handlinger til konkrete situationer eller patienter, og du har større overskud i forhold til at varetage nye opgaver. Det kan fortsat være svært for dig at prioritere selvstændigt. Vores forventninger: At din viden om psykiatri og psykiatrisk sygepleje nu er udbygget. At du fortsat er engageret, opsøger viden og diskuterer med os. At du honorerer de generelle forventninger (se senere) samt dem, som du personligt har aftalt med din vejleder. 12

13 Fase 3 avanceret fase: (ca. uge 11-16) Selvstændighedsperioden viser, at du er begyndt at arbejde problemløsende og mere selvstændigt i forhold til de patienter, som du er tildelt. Du prioriterer, planlægger, opstiller mål og handler derpå. Du analyserer og varetager flere forskellige opgaver. Du er i stand til at vurdere dine handlinger og kan se mere nuanceret på sygeplejen til sindslidende. I forhold til den viden, du nu besidder, vil du være i stand til/parat til at undervise eller vejlede ny personaler i afsnittet inden for udvalgte områder. Du vil også kunne medvirke i en diskussion/ debat omkring din(e) patients helhedssituation. Vores forventninger: At du honorerer de generelle forventninger samt dem du personligt har aftalt med din vejleder At du arbejder selvstændigt! Læringsmæssigt vil du gøre brug af den kritiske refleksion, hvor du bruger din viden og erfaring til at belyse dine handlinger og den patient/situation, som du møder. Dette primært sammen med din vejleder, men også sammen med øvrige kollegaer. Kritisk refleksion danner basis for en refleksion, hvor du forholder dig mere som menneske end som fagperson til svære fænomener som etik, følelser, fornuft og tanker omkring liv og død. Du kan derved komme meget tæt på et andet menneske og dermed også dig selv som menneske. Du arbejder med dig selv og dine egne grænser. Det er stort og svært, men også givende og fascinerende Forventninger Vores forventninger til dig som elev er følgende: Du er synlig fagligt Du er åben og konstruktiv ift. kritik Du er aktiv i den fælles planlægning af dit praktikforløb Du er reflekterende, undrer dig, er nysgerrig og opsøgende Du gør aktivt brug af uddannelsesprogrammet Du siger højt, hvad du har brug for og siger fra Du siger til, hvis du har brug for hjælp Du forbereder dig og deltager aktivt i vejledningen og deltager i de planlagte undervisningstilbud Læringsmetoder Hvordan lærer du bedst? Er du bevidst om, hvordan du lærer bedst? Det kan være svært at forklare og kan du kan blive klogere på din egen læring ved at teste din læringsstil på Vi lærer forskelligt tjek om du er aktivisten, pragmatikeren, teoretikeren eller primært mest reflekterende? 13

14 At være til stede: Tillad dig selv blot at være til stede. Brug dine sanser, sug til dig, observer og stil spørgsmål. Som elev kan du lære meget ved at være til stede og sammen med patienter, din vejleder eller en kollega. At følge din vejleder i afd.: I starten er det naturligt, at du følger din vejleder eller andet personale i det daglige arbejde, samvær og samspil med patienter og kollegaer. På den måde ser du, hvordan personalet handler i forskellige situationer, og I kan i fællesskab overveje, begrunde og reflektere sammen. Senere i forløbet bytter I roller i takt med, at du føler dig tryg. Du fører an i forhold til en situation under vejledning. Under oplæringsperioden bliver du den mere aktive og udfarende. Det vil sige, at du fremkommer med forslag til planlægning og udførsel af plejen af din patient. Du sørger for at samle op og evaluere med din vejleder eller kollega. Du kommer til at fungere som medkontaktperson med stigende grad af selvstændighed. Du vil arbejde sammen med flere sosu assistenter og sygeplejersker i personalegruppen og får på den måde forskellige rollemodeller. Du ser forskellige måder at gribe patienter/situationer an på. Du er selv ansvarlig for at vise, hvor du er i forhold til din læreproces og dine mål. Vi anbefaler, at du gør det til en vane at være synlig hver morgen og give udtryk for, hvad du tænker/observerer om din patient, og hvad du planlægger at gøre. På den måde viser du interesse og er med til at igangsætte en faglig dialog og samarbejde. At arbejde struktureret Mange elever har god gavn af at strukturere deres praktikforløb således, at der skabes overblik over, hvad eleven arbejder med, der kan dokumenteres, hvad og hvordan den enkelte har arbejdet for at nå de forventede mål. Det anbefales at bruge temaoversigten se senere eller et planlægningsskema (bilag 1). At deltage i vagter Der kan være stor læringsværdi i at deltage i vagter (aften- og weekendvagter) sammen med vejleder/andet personale. Det kan være interessant at følge rytmen i afsnittet og opleve, at patienternes ressourcer kan ændres i løbet af døgnet. Da der kan være flere uddannelsessøgende i de enkelte afsnit kan det ligeledes være hensigtsmæssigt at deltage i vagter for at få størst muligt læringsrum og vejledning sammen med vejlederen. At skrive dagbog/logbog I en dagbog kan du skrive dine oplevelser og refleksioner ned fra hverdagen i psykiatrien. Det kan være svære situationer/patienter, men også en konkret episode, der gik godt. Du bruger dine egne ord og kan lære mere om din nye rolle som fag person med holdninger og værdier. Dagbogen er din, og du vælger selv, hvor tit du vil skrive i den, og om din vejleder må læse i den. 14

15 Vælger du en åben dagbog, hvor du beskriver faglige problemstillinger og dilemmaer, som din vejleder læser, og som I efterfølgende diskuterer, kaldes det en logbog. Ved at skrive til din vejleder og reflektere sammen med hende, dokumenterer du din egen læreproces. Dette kan være en stor hjælp i hverdagen til aftalte vejledninger eller evalueringssamtaler. På den måde lærer I hinanden at kende, både fagligt og personligt. Undrebog Du vil ved introduktionen modtage et hæfte, der vil være dit materiale, som du kan anvende som undrebog. Det er vigtigt, at du forholder dig undrende at du giver din vejleder adgang til dine tanker og refleksioner. Der forventes, at du anvender bogen hvorledes du anvender denne aftales individuelt med din vejleder. Et alternativ kan være at kommunikere via outlook (mails). Det forventes, at du nedskriver dine tanker og din undren i din undrebog. Du kan også vælge at anvende logbog, dagbog eller andet brug gerne Kolbs læringcirkel til inspiration. Det er væsentligt, at du synliggør dine faglige refleksioner både for dig selv og gerne din vejleder. Det kan være hensigtsmæssigt at aflevere din dokumentation til din vejleder, der vil kunne give dig feedback. At reflektere At reflektere betyder at kaste tilbage. Man kaster sine tanker tilbage, hvilket vil sige, at man vender tilbage til det, der skete, i tankerne. Man træder et skridt tilbage og prøver at se situationen på afstand for at analysere og lære af situationen. Man lærer af det, der er sket og får derved ny erfaring og ny forståelse, der kan bruges i nye sammenhænge. Refleksion kræver tid og ro for at kunne forholde sig til en situation. Det handler om at være kritisk at stille spørgsmål til både egne og andres handlinger. Som elev kan du reflektere med dig selv, hvor du nedskriver dine tanker brug gerne Refleksionsskema (bilag 2) Det anbefales, at du reflekterer med din praktikvejleder eller andet personale, hvor du ved at fortælle får sat ord på dine handlinger og tanker, der kan hjælpe dig til at se situationen bedre og måske på en ny måde. Det forventes, at du er reflekterende og øver din evne til at reflektere. Når du skal reflektere kan du stille dig selv følgende spørgsmål: Hvad skete der? Hvad gjorde du? Hvad tænkte du? Hvad følte du? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvorfor skete det? Hvad blev konsekvensen af det skete? 15

16 Dernæst kan du efterfølgende stille følgende spørgsmål: Hvilke konklusioner kan du trække? Hvilke teorier kan du bruge/brugte du til at forstå, hvad der skete? Mangler du evt. ny viden, som kan belyse, hvad der skete? Hvad har du lært? Det er her, at du arbejder med din kobling af teori/praksis! Du får mulighed for at bruge det, som du har lært, og du bliver bevidst om, hvad du mangler viden om. Dernæst afslutter du refleksionen med følgende spørgsmål: Hvordan kan du bruge det, som du har lært? Hvad vil du gøre, hvis du kommer i en lignende situation? Praksisbeskrivelse En praksisbeskrivelse er en beskrivelse af en situation, hvor du har deltaget i plejen af en patient. Situationen skal være kortvarig. Se Guide til praksisbeskrivelse (bilag 3) Praksisbeskrivelsen består af to dele: En beskrivelse af en patientsituation, som har gjort indtryk på dig En refleksion i forhold til den beskrevne situation. En praksisbeskrivelse kan være både mundtlig og skriftligt og du kan anvende denne: - alene - i et samarbejde med andre uddannelsessøgende (v. fx Faglig vejledning) - i et samarbejde med vejleder/andre personaler. Formålet med en praksisbeskrivelse er: At du støttes i en systematisk refleksionsproces, hvor du bevidstgøres om din sygepleje ved, at du inddrager teori og erfaring og kan se alternative handlemuligheder i sygeplejen. At sætte mål Hvis målene føles abstrakte og uoverskuelige for dig, kan det være en god ide at strukturere målene ved at sætte mål for din læring. Du kan arbejde med mål for hver enkel situation, patient, tema eller over tid. Eks: læringsmål At opnå viden og handlekompetence i forhold til grænsesætning omhandlende en patients adfærd. Eks. handlinger Læse teori om grænsesætning, jeg-funktioner m.m. Læse patientens journal ift. symptomer på sygdom, adfærd m.m. Reflektere over en tænkt situation med vejleder Bruge vejleder som rollemodel 16

17 Afprøve selv at udføre handlingen med vejleder som observatør Opholde sig i miljøet for at observere patienten og dennes grænser (eller mangel på) Fokusere på/være bevidst om sine egne grænser Rollespil Evaluering Drøfte med vejleder, hvordan selve handlingen gik Skrive refleksioner ned Aftale hvorledes, at du skal arbejde med grænsesætning fremover På denne måde bliver du bevidst om dine handlinger i hverdagen. Din vejleder får indblik i, hvad du er optaget af og hvilken vejledning, som du har behov for. Kommunikationsrapport Kommunikation er det værktøj, som vi bruger allermest i psykiatrien. For at blive klogere på den måde, du kommunikerer på, kan det være konstruktivt at nedskrive en dialog med en patient. Hvad sagde patienten? Hvad sagde du? Hvad blev sagt uden ord? Dernæst følger en analyse af samtalen/situationen vha. teori om kommunikation og refleksion med vejleder eller kollega. Du kan også lade din vejleder være observerende i en samtale med en patient og efterfølgende få feedback på din kommunikation. Se kommunikationsrapport og Vejledning til kommunikationsrapport (bilag 4). Det forventes, at du udarbejder 1 kommunikationsrapport i løbet af dit praktikforløb. Aftale med din praktikvejleder. At deltage i undervisning, Faglig vejledning, klinikker Deltag i det fælles tilbud, der eksisterer til elever i afdelingen! Det forventes, at du så vidt muligt deltager. Udnyt alle muligheder for at lære, og giv dig selv plads til at være under uddannelse. Anvend fx lektietid i afsnittene, når der er mulighed for det. Der er afsnit, der planlægger lektietid for dig, så tag imod denne mulighed for at fordybe dig teoretisk, forberede dig til vejledning, klinik m.m. Er du forhindret i at deltage bedes du melde afbud til underviser eller afdelingens uddannelseskoordinator. Husk, at undervisningen afvikles for DIN skyld! At dokumentere din pleje og viden Som ssa-elev forventes det, at du er bekendt med sygeplejeprocessen. Du skal arbejde med at dataindsamle, opstille mål for plejen, udføre plejen og evaluere din sygepleje. Du opfordres til at udarbejde en pædagogisk plejeplan ved hjælp af sygeplejeprocessen, som du kan arbejde med som e-learning på: 17

18 yleid=41 Se bilag 5 og bilag 6, der beskriver sygeplejeprocessen og et forslag til skema til brug til udarbejdelse af en pædagogisk plejeplan. Øv dig i at skrive om din(e) patienter i Cosmic og øv dig i at give mundtlig rapport til din vejleder eller kollega. At tænke pædagogisk Du kan prøve at planlægge en undervisningssituation i forhold til en patient, hvor det pædagogiske aspekt er i fokus. Et eksempel kan være at undervise en patient i døgnrytme eller personlig hygiejne. Brug din vejleder som observatør og få feedback efterfølgende. En anden pædagogisk læringsaktivitet kan være at undervise personalet eller andre elever i et emne. Aktivitetsopgave Ifølge mål K skal ssa-eleven vælge, vurdere og iværksætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes fysiske og psykiske sundhed. Det forventes at, du i løbet af dit praktikforløb planlægger og gennemfører en aktivitet med en patient eller en gruppe af patienter. Du kan evt. afvikle aktiviteten i samarbejde med anden elev. Aktiviteten aftales med din vejleder, der følger op på afviklingen af din aktivitet. En aktivitet kan fx være at arrangere og afvikle banko-spil i afsnittet, at hjælpe en patient med et bad, at følge patienten til et værested. Det er kun din fantasi og patientens behov og ressourcer, der er afgørende og styrende for afviklingen af din aktivitetsopgave. Du skal analysere din aktivitet ud fra aktivitetsspiralen: Evaluering Dataindsamling Gennemførelse af aktiviteten Opsætning af mål Planlægning af aktiviteten Kilde: Kultur- og aktivitetsfag 2, Sosu-Care Social- og sundhedsassistenter, Gads Forlag. Se Guide til Aktivitetsopgave (bilag 7) 18

19 At være en del af arbejdsfællesskabet At du bliver en del af og tager del i det sociale fællesskab i afsnittet er vigtigt for en god læreproces og for samspillet med kollegaer. Tag telefonen, lav kaffe, ryd op vis ansvar for at hjælpe med det praktiske i afdelingen. Dermed ikke sagt, at det KUN er dig, der har den praktiske funktion. Det er vi fælles om!! I psykiatrien kan du med fordel bruge dine evner praktisk og kreativt, eks. bage, spille eller male. At samle op med din vejleder Evaluer med jævne mellemrum, hvordan det går med din læreproces. Brug din vejleder og drøft konkrete problemstillinger. Du kan med fordel evaluere din egen læringsproces og forløb ved hjælp af de enkelte temabeskrivelser og forslag til læringsaktiviteter. Du vil dermed skabe dig et overblik over, hvor langt du er i forhold til målene for praktik 2. Temadag for elever Du vil deltage i en temadag i løbet af praktikforløbet. Denne undervisningsdag i praksis kan omhandle orientering om fx tilbud til patienter og pårørende, besøg af tidligere pårørende, der beretter om deres oplevelse som pårørende i psykiatrien, information om Psyk-info. m.m. Uddannelseskoordinatoren tilrettelægger denne dag, der er fælles for alle elever. Undervisning af kommende elever ved studiebesøg i afsnittet Du vil som en del af dit pædagogiske virke tage aktivt del i at introducere kommende elever i dit afsnit, når disse kommer på studiebesøg i dit afsnit. Her får du mulighed for at orientere eleverne om, hvordan det er at være i praktik i psykiatrisk afdeling samt besvare praktiske spørgsmål om din elevfunktion. En opgave, der får dig til at vokse! Dagen planlægges i samråd med andre elever i afsnittet og tilrettelægges sammen med uddannelseskoordinatoren. 19

20 6.0. Mål for praktik 2 Dine praktikmål er følgende: 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/ patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. 20

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere