Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle"

Transkript

1 Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013

2 Indholdsfortegnelse 1.0. Velkommen i din psykiatripraktik praktik Psykiatrien i Region Syddanmark Præsentation af psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatri og psykiatrisk sygepleje Hvad er psykiatri? Psykiatrisk sygepleje Plejepersonalets rolle Kontaktpersonfunktionen Miljøterapi Sikkerhed og tvang Læring Vejledning Klinikker (gældende for elever tilknyttet afsnit i Vejle) Faglig vejledning praksisbeskrivelse Læreproces Forventninger Læringsmetoder Mål for praktik Temaoversigt Strukturering af dit praktikforløb Introduktion til praktiksted og praktikforløb Forslag til læringsaktiviteter i forhold til temabeskrivelser Selvstændig sygepleje (uge 14-16) Forventningssamtale Midtvejsevaluering Slutevaluering Praktiske forhold værd at vide Forslag til relevant litteratur Uddannelsesmaterialets referencer Bilag 1 Planlægningsskema ssa-elev Bilag 2 Refleksionsskema Bilag 3 Guide til Praksisbeskrivelse Bilag 4 Kommunikationsrapport Bilag 5 Sygeplejeprocessen Bilag 6 Skema til sygeplejeprocessen Bilag 7 Guide til aktivitetsopgave Bilag 8 At se patienten i et helhedsbillede Bilag 9 Aftaleark forventningssamtale Bilag 10 Aftaleark til midtvejsevaluering Bilag 11 Uddannelsesplan... 57

3 1.0. Velkommen i din psykiatripraktik praktik 2. Vi håber, at du får et lærerigt praktikforløb og sammen med os vil være med til at skabe et godt pleje- og behandlingstilbud for vores patienter. Som uddannelsessted vægter vi at møde dig som individuel person og elev med det, du ved, kan, er og vil. Vi vil i samarbejde med dig skabe helhed i dit praktikforløb. Uddannelsesprogrammet er dit arbejdsredskab til at skabe overblik over dit uddannelsesforløb. Vi forventer, at du anvender uddannelsesprogrammet i dit daglige arbejde som elev i psykiatrien. Uddannelse og læring i psykiatrien er konstant i bevægelse og udvikling. Der skal være plads til gode ideer og kommentarer også dine! Vi håber, at du får et udbytterigt praktikforløb! Med venlig hilsen Afdelingens praktikvejledere og uddannelseskoordinator. Materialet er udarbejdet af uddannelseskoordinator Susanne Vakker Maass, psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle i samarbejde med afdelingens praktikvejledere. Senest revideret af Susanne Vakker Maass, august

4 2.0. Psykiatrien i Region Syddanmark De psykiatriske afdelinger og funktioner i Region Syddanmark er de seneste år samlet i ét sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark. Samfundets syn på psykiatrien er i bevægelse med krav om, at patienten med psykiatrisk lidelse skal have samme vilkår som patienter med en somatisk lidelse. Der er fokus på afstigmatisering i forhold til mennesker med en psykiatrisk lidelse. I psykiatrisk afdeling arbejder vi med respekt, faglighed og ansvar, hvilket er de fælles nationale værdier, der er grundlæggende i indsatsen for mennesker med en psykiatrisk lidelse. Vi viser respekt for patienter og pårørende ved at være nærværende vi vægter ordentlighed i det vi gør og siger vi lytter, inddrager og anerkender hinanden og samarbejder. Vi har rum til fornyelse og begejstring, så alle er med til at skabe vækst i fagligheden. Vi sætter faglighed i centrum og bruger hinandens faglighed. Vi deler viden og er åbne over for hinandens ideer og kreativitet. Vi viser ansvar over for både patienten, pårørende og kolleger og det fælles arbejdsmiljø. Disse værdier betyder, at indsatsen i Region Syddanmark fokuserer på, at patienten med psykiatrisk lidelse har et godt liv og modtager tilbud om behandling, støtte, beskæftigelse, arbejde, uddannelse, fritidsliv og bolig. Vi sikrer gode og sammenhængende patientforløb ved at vægte samarbejde med kommuner, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen. Samarbejdet med patienten og dennes pårørende og øvrige netværk prioriteres i patientens pleje- og behandlingsforløb. Aktuelt udbygges lokalpsykiatrien, der ses som indgangsport til behandlingspsykiatrien. Lokalpsykiatrien omfatter distriktspsykiatrien, psykosefunktion, akutfunktion og PsykInfo. For indlagte patienter er der integrerede afsnit. Som behandlingssted sikrer vi patienten en individuel tilgang, helhedstænkning, tilgængelighed med fokus på den enkeltes ressourcer (recovery tankegang). I behandlingen og plejen af patienten anvendes miljøterapi, Åben dialog og kognitiv terapi koblet med et bredt biologisk, psykologisk og socialt syn på sundhed og sygdom Præsentation af psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Den 1. januar 2011 er de almenpsykiatriske afdelinger i Kolding og Vejle fusioneret. Det betyder, at afdelingen har en overordnet fælles ledelse. Hvert afsnit har egen afsnitsledelse. Der arbejdes på en øget harmonisering samt på flere matrikler. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle består af: Lokalpsykiatrien: Almenteam (distriktspsykiatri) i Kolding, Vejle, Fredericia Opsøgende psykoseteam i Kolding, Vejle, Fredericia Akutteam, Fredericia 4

5 Døgnafsnit: Åbent afsnit H12, Kolding Åbent afsnit H3, Kolding Lukket afsnit H4/H5, Kolding Gerontoafsnit H1 Døgnfunktion Åbent-lukket afsnit E31, Vejle Døgnfunktion Åbent-lukket afsnit E32, Vejle Specialfunktioner: Ambulant terapiafsnit, ATA Gerontopsykiatrisk team, Fredericia Oligofreni, Vejle Selvmordsforebyggelsesteam, Fredericia. Plejegruppen er i afdelingen repræsenteret af social - og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Tværfagligt samarbejdes med psykiatere, øvrige læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgiver, psykologer, diætister og sekretærer. Du vil kunne møde patienter indlagt med forskellige psykiatriske lidelser som personlighedsforstyrrelse, angst, affektive sindslidelser, depression, skizofreni, krise og belastningsreaktioner, PTSD, misbrug/afrusning, demente samt patienter med dom til behandling Psykiatri og psykiatrisk sygepleje 4.1. Hvad er psykiatri? Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du også indblik i de smukkeste sider ved mennesket; nemlig vores inderste tanker, følelser og væremåder. Du ser, hvordan sygdom i vores sind kan medføre lidelse for både den syge og hans familie, men også den tilfredsstillelse, der ligger i at hjælpe og i mange tilfælde enten helbrede eller lindre psykisk smerte. Som person er det for mig udviklende (Psykiater Henrik Day Poulsen, udtalelse i Sundhedsprof.dk., marts 2011.) 4.2. Psykiatrisk sygepleje I psykiatrisk sygepleje arbejder social og sundhedsassistenten (herefter sosu assistenten) primært med patientens psykosociale problemstillinger. Målet er at hjælpe patienten til at frigøre den energi, der bindes i angst, aggression og skyld. Sosu assistenten søger at dæmpe de psykiske symptomer, reducere belastninger samt udvikle og vedligeholde patientens psykosociale færdigheder og psykologiske funktioner. Psykiatrisk sygepleje omfatter også den grundlæggende sygepleje. I sygeplejen inddrages patientens netværk som en vigtig del af behandlingen. Sosu assistenten anvender viden fra flere områder for at opnå en helhedsforståelse af patienten og dennes problemstilling. Vurdering og planlægning sker ud fra biologiske, psykologiske og sociale tilgange og tilpasses den aktuelle patient og situation: 5

6 Psykodynamisk: Psykiske problemer og uhensigtsmæssig adfærd er et resultat af forhold og oplevelser i fortiden, specielt i den tidlige barndom. Kognitivt: Adfærd og symptomer styret af tanker og tankemønstre og i mindre grad af impulser og konflikter. Læringsteoretisk: Alle handlinger er lært eller betingede. Socialt: Patienten er et produkt af den sociale sammenhæng og det samfund vedkommende lever i. Eksistentielt: Patientens oplevelse af problemet her og nu. Biomedicinsk: Sygdom eller psykisk lidelse skyldes processer i hjernen, nervesystemet eller stofskiftet, evt. genetisk betinget. Behov, interaktion, omsorg og relation er vigtige begreber i den psykiatriske sygepleje. Rollen og funktionen som sosu assistenten kan udøve: Behovsorienteret: Kompensere for patientens svigt af ressourcer, enten kognitive, jegfunktioner eller stemningsleje samt bistå patienten i forhold til tilfredsstillelse af situationsbetingede grundlæggende behov. Interaktionsorienteret: Erstatte betydningsfulde andre i en langvarig relation, tilfredsstille patientens indre psykiske behov og hjælpe ham/hende med at bearbejde konflikter. Omsorgs-teoretisk: Forstå patienten som syg og fortolke hans livsverden. Give hjælp til mestring og mening. Relation-teoretisk: Katalysator ift. netværk, uddannelse og arbejde og støtte patientens rollefunktion, personlige integritet og selvagtelse Plejepersonalets rolle Plejegruppen, som sosu assistenten er en del af, er ofte dem, der er tættest på patienten i miljøet i afdelingen. De ved rigtig meget om patienten og hans/hendes problemstilling og situation og kan dermed bidrage med helhed i forhold til det tværfaglige arbejde. Hverdagen er ofte fyldt af at koordinere information og dialog omkring og med patienten samtidig med, at plejepersonalet fungerer som rollemodel, skaber relationen med patienten og observerer. Det handler om at møde patienten som et ligeværdigt menneske, skabe tillid og yde omsorg. Plejegruppen støtter, styrker, grænsesætter og udfordrer patienten. Det bærende i psykiatrisk sygepleje er at lære at skabe en relation til patienten, hvor kommunikation er det vigtigste arbejdsredskab. Kommunikation er ikke blot en procedure eller rutinepræget opgave, der kan indlæres som at skifte en forbinding. Enhver kontakt til patienten kræver en god kommunikation, hvilket stiller krav til plejepersonalets opmærksomhed. Det kræver bevidsthed om kommunikationens betydning både i det vi siger og de signaler, som vi sender. 6

7 4.4. Kontaktpersonfunktionen Sygeplejen organiseres ud fra kontaktpersonsystemet, hvor alle patienter tildeles 2-3 kontaktpersoner. Som kontaktperson er plejepersonalet ansvarlig for at skabe relationen til patienten og dennes netværk. Kontaktpersonen varetager den direkte sygepleje og er ansvarlig i forhold til tilrettelæggelse af patientens forløb. Som elev vil du varetage kontaktpersonfunktionen som medkontaktperson for 1-2 patienter, og du vil altid samarbejde med et uddannet personale omkring patientplejen. Nedenstående model viser opgaver, som kontaktpersonen varetager: 7

8 4.5. Miljøterapi I psykiatrien vægtes miljøterapi, som er en behandlingsmåde, hvor der bevidst og struktureret udnyttes mulighederne i miljøet til at udvikle patientens evne til at klare dagligdagens aktiviteter og samvær med andre. Miljøterapien praktiseres forskelligt i de enkelte afsnit. Det handler om at være sammen med patienten og tage del i miljøet ved fx at dække bord, gå tur, spille spil. Disse aktiviteter kan være med til at skabe struktur og forudsigelighed i hverdagen for patienten. Aktiviteterne har et terapeutisk formål, hvor både fysioterapeuter, ergoterapeuter og plejepersonalet fungerer som rollemodeller og tager del i de miljøterapeutiske aktiviteter og er synlige og tilgængelige i miljøet. Ved at deltage i miljøterapien sammen med patienten får du mulighed for at skabe en relation til patienten. I vil kunne mødes om en opgave som ligeværdige mennesker. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du er rollemodel for patienten. Det handler om at turde være til stede i miljøet og bruge dine sanser. Som elev deltager du aktivt i miljøet, der vægtes som et vigtigt læringsrum. Når du færdes i miljøet, er der mange perspektiver, som du kan forholde dig til, hvilket nedenstående model illustrerer: 8

9 4.6. Sikkerhed og tvang Det er væsentligt, at du kender til, hvordan tilspidsede situationer kan forebygges samt, hvordan du bedst muligt sikkerhedsmæssigt færdes i en psykiatrisk afdeling. Du vil som det øvrige personale bære alarm og vil blive instrueret i anvendelsen af denne. Det er din opgave at passe på dig selv og mærke efter, hvordan du har det og sammen med personalet tage vare på hinanden (Se i øvrigt folderen Gode råd om sikkerhed, der udleveres ved introduktionen) Som elev vil du aldrig tage aktivt del i konflikthåndteringen ved voldsomme hændelser. Det er din opgave at skabe ro i afsnittet, skærme og vise omsorg for øvrige patienter og ikke at løbe til alarmsituationer. Det er det uddannede personalets opgave! Som elev i en psykiatrisk afdeling opfordres du til at gøre dig overvejelser i forhold til personalesikkerhed og tvang. Disse overvejelser kan omhandle følgende: Personalesikkerhed Hvilke overvejelser gør jeg mig i forhold til min sikkerhed i afsnittet? Hvordan placerer jeg mig mest korrekt sikkerhedsmæssigt i et rum? Hvilke overvejelser gør jeg mig, når jeg er i et køkken sammen med en patient? Hvordan placerer jeg mig under en gåtur med en selvmordstruet patient? Hvilke overvejelser gør jeg mig, når jeg skal ud at gå tur med en patient, som jeg ikke kender? Hvad gør jeg, hvis en patient betror mig, at han har selvmordstanker? Hvad er min funktion i afsnittet, hvis der sker noget voldsomt i afsnittet? Hvad er min funktion, når der er alarm? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg føler mig truet og/eller har oplevet noget voldsomt? Hvilke overvejelser gør jeg mig om min påklædning i afsnittet? Tvang Hvornår må der anvendes tvang overfor en patient? Hvad er rød - og gul tvang? Hvornår kan en patient tvangstilbageholdes? Hvem kan tvangstilbageholde og hvad vil det sige? Hvilke rettigheder har en patient, der har været udsat for tvang? Hvordan foregår tvangsmedicinering? Hvornår har personalet ret til at tilbageføre en patient, der har forladt afsnittet? Etik Hvad tænker du om, at der kan anvendes tvang mod en patient i et psykiatrisk afsnit? Er det ret og rimeligt, at der kan anvendes tvangsforanstaltninger mod en patient? Hvad tænker du om, at patienterne har mulighed for at klage over behandlingen? Hvilke etiske og moralske overvejelser gør du dig i din sygepleje? Eksempler på etiske dilemmaer! 9

10 5.0. Læring 5.1. Vejledning Du bliver tilknyttet en vejleder i afdelingen, som sammen med dig er ansvarlig for, at praktikperioden afvikles tilfredsstillende og i overensstemmelse med målene for praktik 2. Du og din vejleder er begge ansvarlige for, at alle formelle samtaler og vurderinger finder sted. Vejlederen tilstræber at planlægge ugentlige samtaler, som kan tage udgangspunkt i patienter, konkrete oplevelser eller et tema. Vejledningen kan både være individuel og i grupper. Vejledning kan afvikles med afsæt i Kolbs læringscirkel (se model nedenfor), og udgangspunktet er dine observationer, beskrivelser og refleksioner. Du vil blive hjulpet til at sætte ord på din teori om praksis (praksisteori) vha. åbne og refleksive spørgsmål. Vejledningen kan foregå mundtligt og/eller med skriftligt materiale som grundlag. Du må forvente at skulle forberede dig. I flere afsnit er det muligt at have lektietid, hvor du har mulighed for at fordybe dig i temaer, der er relevante for dig. (Model 1 Kolbs læringscirkel, Illeris 1995): Det konkrete: oplevelsen Det ydre: handlingen Det indre: meningen Det abstrakte: begrebsliggørelsen 5.2. Klinikker (gældende for elever tilknyttet afsnit i Vejle) I praktikforløbet er der planlagt klinikker omhandlende relevante emner som miljøterapi/kontaktpersonfunktionen, kommunikation, skærmning - grænsesætning, psykofarmaka og lægemiddeladministration, tavshedspligt og etik og tvang. Kliniktimerne skal ses som en mulighed for, at du sammen med dine elevkammerater reflekterer i en gruppe med en praktikvejleder som kompetent fagperson, der kan dele sin viden og erfaring med jer. Udgangspunktet er dine/jeres erfaringer, forforståelse og spørgsmål i relation til temaet. Det er en forudsætning, at du/i er forberedte, således at en dialog og diskussion er mulig samt at teori og praksis kobles. Det forventes, at du forbereder dig i forhold til klinikkens tema (indhenter viden fra teorien og nedskriver eksempler fra din hverdag, hvor du har haft oplevelser eller tanker i forhold til det konkrete emne). Det er din begyndende praktiske 10

11 erfaringer med psykiatrisk sygepleje, der reflekteres over sammen med en praktikvejleder. Klinikken vil afhænge af dine og de øvrige elevers konkrete forudsætninger og behov. Der er ikke tale om undervisning men krav om, at du er aktiv i forhold til egen læring! Praktikvejlederen, der deltager i klinikken, vil byde ind med sin faglige erfaring og viden. (Aktuelt afvikles der ikke klinikker for ssa-elever i Kolding gælder kun elever tilknyttet afsnittene i Vejle) Ang. lægemiddeladministration bedes du inden klinik vedr. psykofarmaka og lægemiddeladministration forberede dig i forhold til Introduktionsspørgsmål før lægemiddeldispensering og administration, som du finder på infonet Faglig vejledning praksisbeskrivelse. I løbet af dit praktikforløb mødes du løbende i et forum med de øvrige elever og uddannelseskoordinatoren. I vil mødes 4 gange til Faglig vejledning, hvor elever på skift udarbejder en praksisbeskrivelse, der danner udgangspunkt for en fælles faglig drøftelse og refleksion (fordeling aftales v. fælles introduktion). En praksisbeskrivelse er en skriftlig fortælling, en historie om en oplevelse, der har været betydningsfuld for den, der skriver historien. Praksisbeskrivelsen har til hensigt at fortælle om og beskrive en bestemt hændelse, som den blev oplevet af den fortællende person på det givne tidspunkt. Praksisbeskrivelsen er en rekonstruktion af hændelsesforløbet, og er derfor altid den fortællende persons oplevelse af hændelsen. Ved at udarbejde en praksisbeskrivelse synliggør eleven for sig selv, hvilke erfaringer eleven har fra praksis, og hvilke konkrete problemstillinger eleven oplever i psykiatrisk praksis. Eleven får mulighed for at fokusere på egen læring i forhold til udfordringer, der er aktuelle. Eleven får mulighed for at øve sig i skriftligt (og mundtligt) at beskrive sine oplevelser og reflektere over den udførte sygepleje samt øve sig i at koble teori med praksis. Via fælles refleksion og fortolkning skabes der ny forståelse og nye handlemuligheder. Målet er, at eleven bevæger sig fra en specifik situation til en mere generel tilgang til plejen, der bliver relevant for alle deltagere. Det forventes, at alle elever så vidt muligt deltager. Der vægtes tavshedspligt v. vejledningen. Såfremt der er behov, kan Faglig vejledning få karakter af supervision, og uddannelseskoordinatoren kan ligeledes vælge at inddrage elementer af undervisning. Praksisbeskrivelsen skal være anonymiseret (max 1 A4-side). Beskrivelsen mailes eller afleveres til uddannelseskoordinatoren senest 3 dage før afviklingen af den faglige vejledning. Uddannelseskoordinatoren søger for videresendelse af beskrivelsen i outlook til alle deltagere. 11

12 Forberedelse til faglig vejledning: ALLE forbereder følgende: 1. Læs beskrivelsen 2. Overvej: Hvad bliver jeg optaget af? 3. Hvilke temaer handler beskrivelsen om? (tvang, at være kontaktperson o.lign.) 4. Har jeg oplevet lignende problematikker? 5. Hvad kan jeg byde ind med? Det kan anbefales, at du også arbejder med praksisbeskrivelser i din hverdag og ikke kun i forbindelse med faglig vejledning. Aftales individuelt med din vejleder Læreproces Læring finder sted gennem hele praktikperioden og med stigende grad af kompleksitet og selvstændighed. Din læreproces kan inddeles i tre faser: Fase 1 - begynderfasen: (ca. uge 1-2) Introduktionsperioden og første del af oplæringsperioden svarer til at være nybegynder. Du har brug for en rollemodel og konkret instruktion, og dine handlinger er præget af, at du gør brug af allerede kendte regler og teorier fra skoleforløb og praktik 1. Det kan være svært at prioritere opgaver og fornemme, hvad der er relevant i en konkret situation. Vores forventninger: At du har din teoretiske viden og gør brug af dine erfaringer fra tidligere praksis, og at du viser os, at du bruger den. At du søger viden inden for alle nye områder, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet. At du engagerer dig personligt og socialt i afsnittet og i samspillet med kollegaer. Du følger vejleder/personale i dagligdagen for at få indblik i din funktion. Fase 2 - rutinefasen: (ca. uge 2-10) Oplæringsperioden og første del af selvstændighedsperioden er kendetegnet ved den avancerede nybegynder. Du kan nu genkende relevante dele i de konkrete situationer og kan gøre dig dine egne erfaringer i psykiatrisk sygepleje. Du formår at tilpasse dine handlinger til konkrete situationer eller patienter, og du har større overskud i forhold til at varetage nye opgaver. Det kan fortsat være svært for dig at prioritere selvstændigt. Vores forventninger: At din viden om psykiatri og psykiatrisk sygepleje nu er udbygget. At du fortsat er engageret, opsøger viden og diskuterer med os. At du honorerer de generelle forventninger (se senere) samt dem, som du personligt har aftalt med din vejleder. 12

13 Fase 3 avanceret fase: (ca. uge 11-16) Selvstændighedsperioden viser, at du er begyndt at arbejde problemløsende og mere selvstændigt i forhold til de patienter, som du er tildelt. Du prioriterer, planlægger, opstiller mål og handler derpå. Du analyserer og varetager flere forskellige opgaver. Du er i stand til at vurdere dine handlinger og kan se mere nuanceret på sygeplejen til sindslidende. I forhold til den viden, du nu besidder, vil du være i stand til/parat til at undervise eller vejlede ny personaler i afsnittet inden for udvalgte områder. Du vil også kunne medvirke i en diskussion/ debat omkring din(e) patients helhedssituation. Vores forventninger: At du honorerer de generelle forventninger samt dem du personligt har aftalt med din vejleder At du arbejder selvstændigt! Læringsmæssigt vil du gøre brug af den kritiske refleksion, hvor du bruger din viden og erfaring til at belyse dine handlinger og den patient/situation, som du møder. Dette primært sammen med din vejleder, men også sammen med øvrige kollegaer. Kritisk refleksion danner basis for en refleksion, hvor du forholder dig mere som menneske end som fagperson til svære fænomener som etik, følelser, fornuft og tanker omkring liv og død. Du kan derved komme meget tæt på et andet menneske og dermed også dig selv som menneske. Du arbejder med dig selv og dine egne grænser. Det er stort og svært, men også givende og fascinerende Forventninger Vores forventninger til dig som elev er følgende: Du er synlig fagligt Du er åben og konstruktiv ift. kritik Du er aktiv i den fælles planlægning af dit praktikforløb Du er reflekterende, undrer dig, er nysgerrig og opsøgende Du gør aktivt brug af uddannelsesprogrammet Du siger højt, hvad du har brug for og siger fra Du siger til, hvis du har brug for hjælp Du forbereder dig og deltager aktivt i vejledningen og deltager i de planlagte undervisningstilbud Læringsmetoder Hvordan lærer du bedst? Er du bevidst om, hvordan du lærer bedst? Det kan være svært at forklare og kan du kan blive klogere på din egen læring ved at teste din læringsstil på Vi lærer forskelligt tjek om du er aktivisten, pragmatikeren, teoretikeren eller primært mest reflekterende? 13

14 At være til stede: Tillad dig selv blot at være til stede. Brug dine sanser, sug til dig, observer og stil spørgsmål. Som elev kan du lære meget ved at være til stede og sammen med patienter, din vejleder eller en kollega. At følge din vejleder i afd.: I starten er det naturligt, at du følger din vejleder eller andet personale i det daglige arbejde, samvær og samspil med patienter og kollegaer. På den måde ser du, hvordan personalet handler i forskellige situationer, og I kan i fællesskab overveje, begrunde og reflektere sammen. Senere i forløbet bytter I roller i takt med, at du føler dig tryg. Du fører an i forhold til en situation under vejledning. Under oplæringsperioden bliver du den mere aktive og udfarende. Det vil sige, at du fremkommer med forslag til planlægning og udførsel af plejen af din patient. Du sørger for at samle op og evaluere med din vejleder eller kollega. Du kommer til at fungere som medkontaktperson med stigende grad af selvstændighed. Du vil arbejde sammen med flere sosu assistenter og sygeplejersker i personalegruppen og får på den måde forskellige rollemodeller. Du ser forskellige måder at gribe patienter/situationer an på. Du er selv ansvarlig for at vise, hvor du er i forhold til din læreproces og dine mål. Vi anbefaler, at du gør det til en vane at være synlig hver morgen og give udtryk for, hvad du tænker/observerer om din patient, og hvad du planlægger at gøre. På den måde viser du interesse og er med til at igangsætte en faglig dialog og samarbejde. At arbejde struktureret Mange elever har god gavn af at strukturere deres praktikforløb således, at der skabes overblik over, hvad eleven arbejder med, der kan dokumenteres, hvad og hvordan den enkelte har arbejdet for at nå de forventede mål. Det anbefales at bruge temaoversigten se senere eller et planlægningsskema (bilag 1). At deltage i vagter Der kan være stor læringsværdi i at deltage i vagter (aften- og weekendvagter) sammen med vejleder/andet personale. Det kan være interessant at følge rytmen i afsnittet og opleve, at patienternes ressourcer kan ændres i løbet af døgnet. Da der kan være flere uddannelsessøgende i de enkelte afsnit kan det ligeledes være hensigtsmæssigt at deltage i vagter for at få størst muligt læringsrum og vejledning sammen med vejlederen. At skrive dagbog/logbog I en dagbog kan du skrive dine oplevelser og refleksioner ned fra hverdagen i psykiatrien. Det kan være svære situationer/patienter, men også en konkret episode, der gik godt. Du bruger dine egne ord og kan lære mere om din nye rolle som fag person med holdninger og værdier. Dagbogen er din, og du vælger selv, hvor tit du vil skrive i den, og om din vejleder må læse i den. 14

15 Vælger du en åben dagbog, hvor du beskriver faglige problemstillinger og dilemmaer, som din vejleder læser, og som I efterfølgende diskuterer, kaldes det en logbog. Ved at skrive til din vejleder og reflektere sammen med hende, dokumenterer du din egen læreproces. Dette kan være en stor hjælp i hverdagen til aftalte vejledninger eller evalueringssamtaler. På den måde lærer I hinanden at kende, både fagligt og personligt. Undrebog Du vil ved introduktionen modtage et hæfte, der vil være dit materiale, som du kan anvende som undrebog. Det er vigtigt, at du forholder dig undrende at du giver din vejleder adgang til dine tanker og refleksioner. Der forventes, at du anvender bogen hvorledes du anvender denne aftales individuelt med din vejleder. Et alternativ kan være at kommunikere via outlook (mails). Det forventes, at du nedskriver dine tanker og din undren i din undrebog. Du kan også vælge at anvende logbog, dagbog eller andet brug gerne Kolbs læringcirkel til inspiration. Det er væsentligt, at du synliggør dine faglige refleksioner både for dig selv og gerne din vejleder. Det kan være hensigtsmæssigt at aflevere din dokumentation til din vejleder, der vil kunne give dig feedback. At reflektere At reflektere betyder at kaste tilbage. Man kaster sine tanker tilbage, hvilket vil sige, at man vender tilbage til det, der skete, i tankerne. Man træder et skridt tilbage og prøver at se situationen på afstand for at analysere og lære af situationen. Man lærer af det, der er sket og får derved ny erfaring og ny forståelse, der kan bruges i nye sammenhænge. Refleksion kræver tid og ro for at kunne forholde sig til en situation. Det handler om at være kritisk at stille spørgsmål til både egne og andres handlinger. Som elev kan du reflektere med dig selv, hvor du nedskriver dine tanker brug gerne Refleksionsskema (bilag 2) Det anbefales, at du reflekterer med din praktikvejleder eller andet personale, hvor du ved at fortælle får sat ord på dine handlinger og tanker, der kan hjælpe dig til at se situationen bedre og måske på en ny måde. Det forventes, at du er reflekterende og øver din evne til at reflektere. Når du skal reflektere kan du stille dig selv følgende spørgsmål: Hvad skete der? Hvad gjorde du? Hvad tænkte du? Hvad følte du? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvorfor skete det? Hvad blev konsekvensen af det skete? 15

16 Dernæst kan du efterfølgende stille følgende spørgsmål: Hvilke konklusioner kan du trække? Hvilke teorier kan du bruge/brugte du til at forstå, hvad der skete? Mangler du evt. ny viden, som kan belyse, hvad der skete? Hvad har du lært? Det er her, at du arbejder med din kobling af teori/praksis! Du får mulighed for at bruge det, som du har lært, og du bliver bevidst om, hvad du mangler viden om. Dernæst afslutter du refleksionen med følgende spørgsmål: Hvordan kan du bruge det, som du har lært? Hvad vil du gøre, hvis du kommer i en lignende situation? Praksisbeskrivelse En praksisbeskrivelse er en beskrivelse af en situation, hvor du har deltaget i plejen af en patient. Situationen skal være kortvarig. Se Guide til praksisbeskrivelse (bilag 3) Praksisbeskrivelsen består af to dele: En beskrivelse af en patientsituation, som har gjort indtryk på dig En refleksion i forhold til den beskrevne situation. En praksisbeskrivelse kan være både mundtlig og skriftligt og du kan anvende denne: - alene - i et samarbejde med andre uddannelsessøgende (v. fx Faglig vejledning) - i et samarbejde med vejleder/andre personaler. Formålet med en praksisbeskrivelse er: At du støttes i en systematisk refleksionsproces, hvor du bevidstgøres om din sygepleje ved, at du inddrager teori og erfaring og kan se alternative handlemuligheder i sygeplejen. At sætte mål Hvis målene føles abstrakte og uoverskuelige for dig, kan det være en god ide at strukturere målene ved at sætte mål for din læring. Du kan arbejde med mål for hver enkel situation, patient, tema eller over tid. Eks: læringsmål At opnå viden og handlekompetence i forhold til grænsesætning omhandlende en patients adfærd. Eks. handlinger Læse teori om grænsesætning, jeg-funktioner m.m. Læse patientens journal ift. symptomer på sygdom, adfærd m.m. Reflektere over en tænkt situation med vejleder Bruge vejleder som rollemodel 16

17 Afprøve selv at udføre handlingen med vejleder som observatør Opholde sig i miljøet for at observere patienten og dennes grænser (eller mangel på) Fokusere på/være bevidst om sine egne grænser Rollespil Evaluering Drøfte med vejleder, hvordan selve handlingen gik Skrive refleksioner ned Aftale hvorledes, at du skal arbejde med grænsesætning fremover På denne måde bliver du bevidst om dine handlinger i hverdagen. Din vejleder får indblik i, hvad du er optaget af og hvilken vejledning, som du har behov for. Kommunikationsrapport Kommunikation er det værktøj, som vi bruger allermest i psykiatrien. For at blive klogere på den måde, du kommunikerer på, kan det være konstruktivt at nedskrive en dialog med en patient. Hvad sagde patienten? Hvad sagde du? Hvad blev sagt uden ord? Dernæst følger en analyse af samtalen/situationen vha. teori om kommunikation og refleksion med vejleder eller kollega. Du kan også lade din vejleder være observerende i en samtale med en patient og efterfølgende få feedback på din kommunikation. Se kommunikationsrapport og Vejledning til kommunikationsrapport (bilag 4). Det forventes, at du udarbejder 1 kommunikationsrapport i løbet af dit praktikforløb. Aftale med din praktikvejleder. At deltage i undervisning, Faglig vejledning, klinikker Deltag i det fælles tilbud, der eksisterer til elever i afdelingen! Det forventes, at du så vidt muligt deltager. Udnyt alle muligheder for at lære, og giv dig selv plads til at være under uddannelse. Anvend fx lektietid i afsnittene, når der er mulighed for det. Der er afsnit, der planlægger lektietid for dig, så tag imod denne mulighed for at fordybe dig teoretisk, forberede dig til vejledning, klinik m.m. Er du forhindret i at deltage bedes du melde afbud til underviser eller afdelingens uddannelseskoordinator. Husk, at undervisningen afvikles for DIN skyld! At dokumentere din pleje og viden Som ssa-elev forventes det, at du er bekendt med sygeplejeprocessen. Du skal arbejde med at dataindsamle, opstille mål for plejen, udføre plejen og evaluere din sygepleje. Du opfordres til at udarbejde en pædagogisk plejeplan ved hjælp af sygeplejeprocessen, som du kan arbejde med som e-learning på: 17

18 yleid=41 Se bilag 5 og bilag 6, der beskriver sygeplejeprocessen og et forslag til skema til brug til udarbejdelse af en pædagogisk plejeplan. Øv dig i at skrive om din(e) patienter i Cosmic og øv dig i at give mundtlig rapport til din vejleder eller kollega. At tænke pædagogisk Du kan prøve at planlægge en undervisningssituation i forhold til en patient, hvor det pædagogiske aspekt er i fokus. Et eksempel kan være at undervise en patient i døgnrytme eller personlig hygiejne. Brug din vejleder som observatør og få feedback efterfølgende. En anden pædagogisk læringsaktivitet kan være at undervise personalet eller andre elever i et emne. Aktivitetsopgave Ifølge mål K skal ssa-eleven vælge, vurdere og iværksætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes fysiske og psykiske sundhed. Det forventes at, du i løbet af dit praktikforløb planlægger og gennemfører en aktivitet med en patient eller en gruppe af patienter. Du kan evt. afvikle aktiviteten i samarbejde med anden elev. Aktiviteten aftales med din vejleder, der følger op på afviklingen af din aktivitet. En aktivitet kan fx være at arrangere og afvikle banko-spil i afsnittet, at hjælpe en patient med et bad, at følge patienten til et værested. Det er kun din fantasi og patientens behov og ressourcer, der er afgørende og styrende for afviklingen af din aktivitetsopgave. Du skal analysere din aktivitet ud fra aktivitetsspiralen: Evaluering Dataindsamling Gennemførelse af aktiviteten Opsætning af mål Planlægning af aktiviteten Kilde: Kultur- og aktivitetsfag 2, Sosu-Care Social- og sundhedsassistenter, Gads Forlag. Se Guide til Aktivitetsopgave (bilag 7) 18

19 At være en del af arbejdsfællesskabet At du bliver en del af og tager del i det sociale fællesskab i afsnittet er vigtigt for en god læreproces og for samspillet med kollegaer. Tag telefonen, lav kaffe, ryd op vis ansvar for at hjælpe med det praktiske i afdelingen. Dermed ikke sagt, at det KUN er dig, der har den praktiske funktion. Det er vi fælles om!! I psykiatrien kan du med fordel bruge dine evner praktisk og kreativt, eks. bage, spille eller male. At samle op med din vejleder Evaluer med jævne mellemrum, hvordan det går med din læreproces. Brug din vejleder og drøft konkrete problemstillinger. Du kan med fordel evaluere din egen læringsproces og forløb ved hjælp af de enkelte temabeskrivelser og forslag til læringsaktiviteter. Du vil dermed skabe dig et overblik over, hvor langt du er i forhold til målene for praktik 2. Temadag for elever Du vil deltage i en temadag i løbet af praktikforløbet. Denne undervisningsdag i praksis kan omhandle orientering om fx tilbud til patienter og pårørende, besøg af tidligere pårørende, der beretter om deres oplevelse som pårørende i psykiatrien, information om Psyk-info. m.m. Uddannelseskoordinatoren tilrettelægger denne dag, der er fælles for alle elever. Undervisning af kommende elever ved studiebesøg i afsnittet Du vil som en del af dit pædagogiske virke tage aktivt del i at introducere kommende elever i dit afsnit, når disse kommer på studiebesøg i dit afsnit. Her får du mulighed for at orientere eleverne om, hvordan det er at være i praktik i psykiatrisk afdeling samt besvare praktiske spørgsmål om din elevfunktion. En opgave, der får dig til at vokse! Dagen planlægges i samråd med andre elever i afsnittet og tilrettelægges sammen med uddannelseskoordinatoren. 19

20 6.0. Mål for praktik 2 Dine praktikmål er følgende: 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/ patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. 20

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Forventede samtaler: Initialer: 1 Forventning 2 Komp.kort 3 Refleksion. Planlagt: Dato. Aflyst: Dato. Navn: Hold: Periode: Komp.kort/ prøvetidseval.

Forventede samtaler: Initialer: 1 Forventning 2 Komp.kort 3 Refleksion. Planlagt: Dato. Aflyst: Dato. Navn: Hold: Periode: Komp.kort/ prøvetidseval. Kompetencekort Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for Social- og sundhedsassistentelever Praktik 3 Navn: Hold: Periode: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning Navn: 1 Forventning Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: 2 Ugesamtale 3 Ugesamtale Hold: 4 Ugesamtale 5 Ugesamtale 6 Ugesamtale Periode: 7 Ugesamtale 8 Midtvejs/bilag til praktikerklæring 9 Ugesamtale

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Primær kommunal praktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Kære elev Du bydes velkommen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Indholdsfortegnelse Velkommen:... 3 Introduktion ved medarbejdere i boafsnittet... 6 Litteraturhenvisning... 8 2 Velkommen: Kære Med dette materiale vil vi byde dig

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever 1 INDHOLD MÅL FOR PRAKTIK I UDLANDET SSA OG PAU REGLER OG RAMMER FOR PRAKTIK I UDLANDET: PIU, LEONARDO MOBILITY INFORMATION

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere