Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle"

Transkript

1 Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013

2 Indholdsfortegnelse 1.0. Velkommen i din psykiatripraktik praktik Psykiatrien i Region Syddanmark Præsentation af psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatri og psykiatrisk sygepleje Hvad er psykiatri? Psykiatrisk sygepleje Plejepersonalets rolle Kontaktpersonfunktionen Miljøterapi Sikkerhed og tvang Læring Vejledning Klinikker (gældende for elever tilknyttet afsnit i Vejle) Faglig vejledning praksisbeskrivelse Læreproces Forventninger Læringsmetoder Mål for praktik Temaoversigt Strukturering af dit praktikforløb Introduktion til praktiksted og praktikforløb Forslag til læringsaktiviteter i forhold til temabeskrivelser Selvstændig sygepleje (uge 14-16) Forventningssamtale Midtvejsevaluering Slutevaluering Praktiske forhold værd at vide Forslag til relevant litteratur Uddannelsesmaterialets referencer Bilag 1 Planlægningsskema ssa-elev Bilag 2 Refleksionsskema Bilag 3 Guide til Praksisbeskrivelse Bilag 4 Kommunikationsrapport Bilag 5 Sygeplejeprocessen Bilag 6 Skema til sygeplejeprocessen Bilag 7 Guide til aktivitetsopgave Bilag 8 At se patienten i et helhedsbillede Bilag 9 Aftaleark forventningssamtale Bilag 10 Aftaleark til midtvejsevaluering Bilag 11 Uddannelsesplan... 57

3 1.0. Velkommen i din psykiatripraktik praktik 2. Vi håber, at du får et lærerigt praktikforløb og sammen med os vil være med til at skabe et godt pleje- og behandlingstilbud for vores patienter. Som uddannelsessted vægter vi at møde dig som individuel person og elev med det, du ved, kan, er og vil. Vi vil i samarbejde med dig skabe helhed i dit praktikforløb. Uddannelsesprogrammet er dit arbejdsredskab til at skabe overblik over dit uddannelsesforløb. Vi forventer, at du anvender uddannelsesprogrammet i dit daglige arbejde som elev i psykiatrien. Uddannelse og læring i psykiatrien er konstant i bevægelse og udvikling. Der skal være plads til gode ideer og kommentarer også dine! Vi håber, at du får et udbytterigt praktikforløb! Med venlig hilsen Afdelingens praktikvejledere og uddannelseskoordinator. Materialet er udarbejdet af uddannelseskoordinator Susanne Vakker Maass, psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle i samarbejde med afdelingens praktikvejledere. Senest revideret af Susanne Vakker Maass, august

4 2.0. Psykiatrien i Region Syddanmark De psykiatriske afdelinger og funktioner i Region Syddanmark er de seneste år samlet i ét sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark. Samfundets syn på psykiatrien er i bevægelse med krav om, at patienten med psykiatrisk lidelse skal have samme vilkår som patienter med en somatisk lidelse. Der er fokus på afstigmatisering i forhold til mennesker med en psykiatrisk lidelse. I psykiatrisk afdeling arbejder vi med respekt, faglighed og ansvar, hvilket er de fælles nationale værdier, der er grundlæggende i indsatsen for mennesker med en psykiatrisk lidelse. Vi viser respekt for patienter og pårørende ved at være nærværende vi vægter ordentlighed i det vi gør og siger vi lytter, inddrager og anerkender hinanden og samarbejder. Vi har rum til fornyelse og begejstring, så alle er med til at skabe vækst i fagligheden. Vi sætter faglighed i centrum og bruger hinandens faglighed. Vi deler viden og er åbne over for hinandens ideer og kreativitet. Vi viser ansvar over for både patienten, pårørende og kolleger og det fælles arbejdsmiljø. Disse værdier betyder, at indsatsen i Region Syddanmark fokuserer på, at patienten med psykiatrisk lidelse har et godt liv og modtager tilbud om behandling, støtte, beskæftigelse, arbejde, uddannelse, fritidsliv og bolig. Vi sikrer gode og sammenhængende patientforløb ved at vægte samarbejde med kommuner, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen. Samarbejdet med patienten og dennes pårørende og øvrige netværk prioriteres i patientens pleje- og behandlingsforløb. Aktuelt udbygges lokalpsykiatrien, der ses som indgangsport til behandlingspsykiatrien. Lokalpsykiatrien omfatter distriktspsykiatrien, psykosefunktion, akutfunktion og PsykInfo. For indlagte patienter er der integrerede afsnit. Som behandlingssted sikrer vi patienten en individuel tilgang, helhedstænkning, tilgængelighed med fokus på den enkeltes ressourcer (recovery tankegang). I behandlingen og plejen af patienten anvendes miljøterapi, Åben dialog og kognitiv terapi koblet med et bredt biologisk, psykologisk og socialt syn på sundhed og sygdom Præsentation af psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Den 1. januar 2011 er de almenpsykiatriske afdelinger i Kolding og Vejle fusioneret. Det betyder, at afdelingen har en overordnet fælles ledelse. Hvert afsnit har egen afsnitsledelse. Der arbejdes på en øget harmonisering samt på flere matrikler. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle består af: Lokalpsykiatrien: Almenteam (distriktspsykiatri) i Kolding, Vejle, Fredericia Opsøgende psykoseteam i Kolding, Vejle, Fredericia Akutteam, Fredericia 4

5 Døgnafsnit: Åbent afsnit H12, Kolding Åbent afsnit H3, Kolding Lukket afsnit H4/H5, Kolding Gerontoafsnit H1 Døgnfunktion Åbent-lukket afsnit E31, Vejle Døgnfunktion Åbent-lukket afsnit E32, Vejle Specialfunktioner: Ambulant terapiafsnit, ATA Gerontopsykiatrisk team, Fredericia Oligofreni, Vejle Selvmordsforebyggelsesteam, Fredericia. Plejegruppen er i afdelingen repræsenteret af social - og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Tværfagligt samarbejdes med psykiatere, øvrige læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgiver, psykologer, diætister og sekretærer. Du vil kunne møde patienter indlagt med forskellige psykiatriske lidelser som personlighedsforstyrrelse, angst, affektive sindslidelser, depression, skizofreni, krise og belastningsreaktioner, PTSD, misbrug/afrusning, demente samt patienter med dom til behandling Psykiatri og psykiatrisk sygepleje 4.1. Hvad er psykiatri? Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du også indblik i de smukkeste sider ved mennesket; nemlig vores inderste tanker, følelser og væremåder. Du ser, hvordan sygdom i vores sind kan medføre lidelse for både den syge og hans familie, men også den tilfredsstillelse, der ligger i at hjælpe og i mange tilfælde enten helbrede eller lindre psykisk smerte. Som person er det for mig udviklende (Psykiater Henrik Day Poulsen, udtalelse i Sundhedsprof.dk., marts 2011.) 4.2. Psykiatrisk sygepleje I psykiatrisk sygepleje arbejder social og sundhedsassistenten (herefter sosu assistenten) primært med patientens psykosociale problemstillinger. Målet er at hjælpe patienten til at frigøre den energi, der bindes i angst, aggression og skyld. Sosu assistenten søger at dæmpe de psykiske symptomer, reducere belastninger samt udvikle og vedligeholde patientens psykosociale færdigheder og psykologiske funktioner. Psykiatrisk sygepleje omfatter også den grundlæggende sygepleje. I sygeplejen inddrages patientens netværk som en vigtig del af behandlingen. Sosu assistenten anvender viden fra flere områder for at opnå en helhedsforståelse af patienten og dennes problemstilling. Vurdering og planlægning sker ud fra biologiske, psykologiske og sociale tilgange og tilpasses den aktuelle patient og situation: 5

6 Psykodynamisk: Psykiske problemer og uhensigtsmæssig adfærd er et resultat af forhold og oplevelser i fortiden, specielt i den tidlige barndom. Kognitivt: Adfærd og symptomer styret af tanker og tankemønstre og i mindre grad af impulser og konflikter. Læringsteoretisk: Alle handlinger er lært eller betingede. Socialt: Patienten er et produkt af den sociale sammenhæng og det samfund vedkommende lever i. Eksistentielt: Patientens oplevelse af problemet her og nu. Biomedicinsk: Sygdom eller psykisk lidelse skyldes processer i hjernen, nervesystemet eller stofskiftet, evt. genetisk betinget. Behov, interaktion, omsorg og relation er vigtige begreber i den psykiatriske sygepleje. Rollen og funktionen som sosu assistenten kan udøve: Behovsorienteret: Kompensere for patientens svigt af ressourcer, enten kognitive, jegfunktioner eller stemningsleje samt bistå patienten i forhold til tilfredsstillelse af situationsbetingede grundlæggende behov. Interaktionsorienteret: Erstatte betydningsfulde andre i en langvarig relation, tilfredsstille patientens indre psykiske behov og hjælpe ham/hende med at bearbejde konflikter. Omsorgs-teoretisk: Forstå patienten som syg og fortolke hans livsverden. Give hjælp til mestring og mening. Relation-teoretisk: Katalysator ift. netværk, uddannelse og arbejde og støtte patientens rollefunktion, personlige integritet og selvagtelse Plejepersonalets rolle Plejegruppen, som sosu assistenten er en del af, er ofte dem, der er tættest på patienten i miljøet i afdelingen. De ved rigtig meget om patienten og hans/hendes problemstilling og situation og kan dermed bidrage med helhed i forhold til det tværfaglige arbejde. Hverdagen er ofte fyldt af at koordinere information og dialog omkring og med patienten samtidig med, at plejepersonalet fungerer som rollemodel, skaber relationen med patienten og observerer. Det handler om at møde patienten som et ligeværdigt menneske, skabe tillid og yde omsorg. Plejegruppen støtter, styrker, grænsesætter og udfordrer patienten. Det bærende i psykiatrisk sygepleje er at lære at skabe en relation til patienten, hvor kommunikation er det vigtigste arbejdsredskab. Kommunikation er ikke blot en procedure eller rutinepræget opgave, der kan indlæres som at skifte en forbinding. Enhver kontakt til patienten kræver en god kommunikation, hvilket stiller krav til plejepersonalets opmærksomhed. Det kræver bevidsthed om kommunikationens betydning både i det vi siger og de signaler, som vi sender. 6

7 4.4. Kontaktpersonfunktionen Sygeplejen organiseres ud fra kontaktpersonsystemet, hvor alle patienter tildeles 2-3 kontaktpersoner. Som kontaktperson er plejepersonalet ansvarlig for at skabe relationen til patienten og dennes netværk. Kontaktpersonen varetager den direkte sygepleje og er ansvarlig i forhold til tilrettelæggelse af patientens forløb. Som elev vil du varetage kontaktpersonfunktionen som medkontaktperson for 1-2 patienter, og du vil altid samarbejde med et uddannet personale omkring patientplejen. Nedenstående model viser opgaver, som kontaktpersonen varetager: 7

8 4.5. Miljøterapi I psykiatrien vægtes miljøterapi, som er en behandlingsmåde, hvor der bevidst og struktureret udnyttes mulighederne i miljøet til at udvikle patientens evne til at klare dagligdagens aktiviteter og samvær med andre. Miljøterapien praktiseres forskelligt i de enkelte afsnit. Det handler om at være sammen med patienten og tage del i miljøet ved fx at dække bord, gå tur, spille spil. Disse aktiviteter kan være med til at skabe struktur og forudsigelighed i hverdagen for patienten. Aktiviteterne har et terapeutisk formål, hvor både fysioterapeuter, ergoterapeuter og plejepersonalet fungerer som rollemodeller og tager del i de miljøterapeutiske aktiviteter og er synlige og tilgængelige i miljøet. Ved at deltage i miljøterapien sammen med patienten får du mulighed for at skabe en relation til patienten. I vil kunne mødes om en opgave som ligeværdige mennesker. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du er rollemodel for patienten. Det handler om at turde være til stede i miljøet og bruge dine sanser. Som elev deltager du aktivt i miljøet, der vægtes som et vigtigt læringsrum. Når du færdes i miljøet, er der mange perspektiver, som du kan forholde dig til, hvilket nedenstående model illustrerer: 8

9 4.6. Sikkerhed og tvang Det er væsentligt, at du kender til, hvordan tilspidsede situationer kan forebygges samt, hvordan du bedst muligt sikkerhedsmæssigt færdes i en psykiatrisk afdeling. Du vil som det øvrige personale bære alarm og vil blive instrueret i anvendelsen af denne. Det er din opgave at passe på dig selv og mærke efter, hvordan du har det og sammen med personalet tage vare på hinanden (Se i øvrigt folderen Gode råd om sikkerhed, der udleveres ved introduktionen) Som elev vil du aldrig tage aktivt del i konflikthåndteringen ved voldsomme hændelser. Det er din opgave at skabe ro i afsnittet, skærme og vise omsorg for øvrige patienter og ikke at løbe til alarmsituationer. Det er det uddannede personalets opgave! Som elev i en psykiatrisk afdeling opfordres du til at gøre dig overvejelser i forhold til personalesikkerhed og tvang. Disse overvejelser kan omhandle følgende: Personalesikkerhed Hvilke overvejelser gør jeg mig i forhold til min sikkerhed i afsnittet? Hvordan placerer jeg mig mest korrekt sikkerhedsmæssigt i et rum? Hvilke overvejelser gør jeg mig, når jeg er i et køkken sammen med en patient? Hvordan placerer jeg mig under en gåtur med en selvmordstruet patient? Hvilke overvejelser gør jeg mig, når jeg skal ud at gå tur med en patient, som jeg ikke kender? Hvad gør jeg, hvis en patient betror mig, at han har selvmordstanker? Hvad er min funktion i afsnittet, hvis der sker noget voldsomt i afsnittet? Hvad er min funktion, når der er alarm? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg føler mig truet og/eller har oplevet noget voldsomt? Hvilke overvejelser gør jeg mig om min påklædning i afsnittet? Tvang Hvornår må der anvendes tvang overfor en patient? Hvad er rød - og gul tvang? Hvornår kan en patient tvangstilbageholdes? Hvem kan tvangstilbageholde og hvad vil det sige? Hvilke rettigheder har en patient, der har været udsat for tvang? Hvordan foregår tvangsmedicinering? Hvornår har personalet ret til at tilbageføre en patient, der har forladt afsnittet? Etik Hvad tænker du om, at der kan anvendes tvang mod en patient i et psykiatrisk afsnit? Er det ret og rimeligt, at der kan anvendes tvangsforanstaltninger mod en patient? Hvad tænker du om, at patienterne har mulighed for at klage over behandlingen? Hvilke etiske og moralske overvejelser gør du dig i din sygepleje? Eksempler på etiske dilemmaer! 9

10 5.0. Læring 5.1. Vejledning Du bliver tilknyttet en vejleder i afdelingen, som sammen med dig er ansvarlig for, at praktikperioden afvikles tilfredsstillende og i overensstemmelse med målene for praktik 2. Du og din vejleder er begge ansvarlige for, at alle formelle samtaler og vurderinger finder sted. Vejlederen tilstræber at planlægge ugentlige samtaler, som kan tage udgangspunkt i patienter, konkrete oplevelser eller et tema. Vejledningen kan både være individuel og i grupper. Vejledning kan afvikles med afsæt i Kolbs læringscirkel (se model nedenfor), og udgangspunktet er dine observationer, beskrivelser og refleksioner. Du vil blive hjulpet til at sætte ord på din teori om praksis (praksisteori) vha. åbne og refleksive spørgsmål. Vejledningen kan foregå mundtligt og/eller med skriftligt materiale som grundlag. Du må forvente at skulle forberede dig. I flere afsnit er det muligt at have lektietid, hvor du har mulighed for at fordybe dig i temaer, der er relevante for dig. (Model 1 Kolbs læringscirkel, Illeris 1995): Det konkrete: oplevelsen Det ydre: handlingen Det indre: meningen Det abstrakte: begrebsliggørelsen 5.2. Klinikker (gældende for elever tilknyttet afsnit i Vejle) I praktikforløbet er der planlagt klinikker omhandlende relevante emner som miljøterapi/kontaktpersonfunktionen, kommunikation, skærmning - grænsesætning, psykofarmaka og lægemiddeladministration, tavshedspligt og etik og tvang. Kliniktimerne skal ses som en mulighed for, at du sammen med dine elevkammerater reflekterer i en gruppe med en praktikvejleder som kompetent fagperson, der kan dele sin viden og erfaring med jer. Udgangspunktet er dine/jeres erfaringer, forforståelse og spørgsmål i relation til temaet. Det er en forudsætning, at du/i er forberedte, således at en dialog og diskussion er mulig samt at teori og praksis kobles. Det forventes, at du forbereder dig i forhold til klinikkens tema (indhenter viden fra teorien og nedskriver eksempler fra din hverdag, hvor du har haft oplevelser eller tanker i forhold til det konkrete emne). Det er din begyndende praktiske 10

11 erfaringer med psykiatrisk sygepleje, der reflekteres over sammen med en praktikvejleder. Klinikken vil afhænge af dine og de øvrige elevers konkrete forudsætninger og behov. Der er ikke tale om undervisning men krav om, at du er aktiv i forhold til egen læring! Praktikvejlederen, der deltager i klinikken, vil byde ind med sin faglige erfaring og viden. (Aktuelt afvikles der ikke klinikker for ssa-elever i Kolding gælder kun elever tilknyttet afsnittene i Vejle) Ang. lægemiddeladministration bedes du inden klinik vedr. psykofarmaka og lægemiddeladministration forberede dig i forhold til Introduktionsspørgsmål før lægemiddeldispensering og administration, som du finder på infonet Faglig vejledning praksisbeskrivelse. I løbet af dit praktikforløb mødes du løbende i et forum med de øvrige elever og uddannelseskoordinatoren. I vil mødes 4 gange til Faglig vejledning, hvor elever på skift udarbejder en praksisbeskrivelse, der danner udgangspunkt for en fælles faglig drøftelse og refleksion (fordeling aftales v. fælles introduktion). En praksisbeskrivelse er en skriftlig fortælling, en historie om en oplevelse, der har været betydningsfuld for den, der skriver historien. Praksisbeskrivelsen har til hensigt at fortælle om og beskrive en bestemt hændelse, som den blev oplevet af den fortællende person på det givne tidspunkt. Praksisbeskrivelsen er en rekonstruktion af hændelsesforløbet, og er derfor altid den fortællende persons oplevelse af hændelsen. Ved at udarbejde en praksisbeskrivelse synliggør eleven for sig selv, hvilke erfaringer eleven har fra praksis, og hvilke konkrete problemstillinger eleven oplever i psykiatrisk praksis. Eleven får mulighed for at fokusere på egen læring i forhold til udfordringer, der er aktuelle. Eleven får mulighed for at øve sig i skriftligt (og mundtligt) at beskrive sine oplevelser og reflektere over den udførte sygepleje samt øve sig i at koble teori med praksis. Via fælles refleksion og fortolkning skabes der ny forståelse og nye handlemuligheder. Målet er, at eleven bevæger sig fra en specifik situation til en mere generel tilgang til plejen, der bliver relevant for alle deltagere. Det forventes, at alle elever så vidt muligt deltager. Der vægtes tavshedspligt v. vejledningen. Såfremt der er behov, kan Faglig vejledning få karakter af supervision, og uddannelseskoordinatoren kan ligeledes vælge at inddrage elementer af undervisning. Praksisbeskrivelsen skal være anonymiseret (max 1 A4-side). Beskrivelsen mailes eller afleveres til uddannelseskoordinatoren senest 3 dage før afviklingen af den faglige vejledning. Uddannelseskoordinatoren søger for videresendelse af beskrivelsen i outlook til alle deltagere. 11

12 Forberedelse til faglig vejledning: ALLE forbereder følgende: 1. Læs beskrivelsen 2. Overvej: Hvad bliver jeg optaget af? 3. Hvilke temaer handler beskrivelsen om? (tvang, at være kontaktperson o.lign.) 4. Har jeg oplevet lignende problematikker? 5. Hvad kan jeg byde ind med? Det kan anbefales, at du også arbejder med praksisbeskrivelser i din hverdag og ikke kun i forbindelse med faglig vejledning. Aftales individuelt med din vejleder Læreproces Læring finder sted gennem hele praktikperioden og med stigende grad af kompleksitet og selvstændighed. Din læreproces kan inddeles i tre faser: Fase 1 - begynderfasen: (ca. uge 1-2) Introduktionsperioden og første del af oplæringsperioden svarer til at være nybegynder. Du har brug for en rollemodel og konkret instruktion, og dine handlinger er præget af, at du gør brug af allerede kendte regler og teorier fra skoleforløb og praktik 1. Det kan være svært at prioritere opgaver og fornemme, hvad der er relevant i en konkret situation. Vores forventninger: At du har din teoretiske viden og gør brug af dine erfaringer fra tidligere praksis, og at du viser os, at du bruger den. At du søger viden inden for alle nye områder, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet. At du engagerer dig personligt og socialt i afsnittet og i samspillet med kollegaer. Du følger vejleder/personale i dagligdagen for at få indblik i din funktion. Fase 2 - rutinefasen: (ca. uge 2-10) Oplæringsperioden og første del af selvstændighedsperioden er kendetegnet ved den avancerede nybegynder. Du kan nu genkende relevante dele i de konkrete situationer og kan gøre dig dine egne erfaringer i psykiatrisk sygepleje. Du formår at tilpasse dine handlinger til konkrete situationer eller patienter, og du har større overskud i forhold til at varetage nye opgaver. Det kan fortsat være svært for dig at prioritere selvstændigt. Vores forventninger: At din viden om psykiatri og psykiatrisk sygepleje nu er udbygget. At du fortsat er engageret, opsøger viden og diskuterer med os. At du honorerer de generelle forventninger (se senere) samt dem, som du personligt har aftalt med din vejleder. 12

13 Fase 3 avanceret fase: (ca. uge 11-16) Selvstændighedsperioden viser, at du er begyndt at arbejde problemløsende og mere selvstændigt i forhold til de patienter, som du er tildelt. Du prioriterer, planlægger, opstiller mål og handler derpå. Du analyserer og varetager flere forskellige opgaver. Du er i stand til at vurdere dine handlinger og kan se mere nuanceret på sygeplejen til sindslidende. I forhold til den viden, du nu besidder, vil du være i stand til/parat til at undervise eller vejlede ny personaler i afsnittet inden for udvalgte områder. Du vil også kunne medvirke i en diskussion/ debat omkring din(e) patients helhedssituation. Vores forventninger: At du honorerer de generelle forventninger samt dem du personligt har aftalt med din vejleder At du arbejder selvstændigt! Læringsmæssigt vil du gøre brug af den kritiske refleksion, hvor du bruger din viden og erfaring til at belyse dine handlinger og den patient/situation, som du møder. Dette primært sammen med din vejleder, men også sammen med øvrige kollegaer. Kritisk refleksion danner basis for en refleksion, hvor du forholder dig mere som menneske end som fagperson til svære fænomener som etik, følelser, fornuft og tanker omkring liv og død. Du kan derved komme meget tæt på et andet menneske og dermed også dig selv som menneske. Du arbejder med dig selv og dine egne grænser. Det er stort og svært, men også givende og fascinerende Forventninger Vores forventninger til dig som elev er følgende: Du er synlig fagligt Du er åben og konstruktiv ift. kritik Du er aktiv i den fælles planlægning af dit praktikforløb Du er reflekterende, undrer dig, er nysgerrig og opsøgende Du gør aktivt brug af uddannelsesprogrammet Du siger højt, hvad du har brug for og siger fra Du siger til, hvis du har brug for hjælp Du forbereder dig og deltager aktivt i vejledningen og deltager i de planlagte undervisningstilbud Læringsmetoder Hvordan lærer du bedst? Er du bevidst om, hvordan du lærer bedst? Det kan være svært at forklare og kan du kan blive klogere på din egen læring ved at teste din læringsstil på Vi lærer forskelligt tjek om du er aktivisten, pragmatikeren, teoretikeren eller primært mest reflekterende? 13

14 At være til stede: Tillad dig selv blot at være til stede. Brug dine sanser, sug til dig, observer og stil spørgsmål. Som elev kan du lære meget ved at være til stede og sammen med patienter, din vejleder eller en kollega. At følge din vejleder i afd.: I starten er det naturligt, at du følger din vejleder eller andet personale i det daglige arbejde, samvær og samspil med patienter og kollegaer. På den måde ser du, hvordan personalet handler i forskellige situationer, og I kan i fællesskab overveje, begrunde og reflektere sammen. Senere i forløbet bytter I roller i takt med, at du føler dig tryg. Du fører an i forhold til en situation under vejledning. Under oplæringsperioden bliver du den mere aktive og udfarende. Det vil sige, at du fremkommer med forslag til planlægning og udførsel af plejen af din patient. Du sørger for at samle op og evaluere med din vejleder eller kollega. Du kommer til at fungere som medkontaktperson med stigende grad af selvstændighed. Du vil arbejde sammen med flere sosu assistenter og sygeplejersker i personalegruppen og får på den måde forskellige rollemodeller. Du ser forskellige måder at gribe patienter/situationer an på. Du er selv ansvarlig for at vise, hvor du er i forhold til din læreproces og dine mål. Vi anbefaler, at du gør det til en vane at være synlig hver morgen og give udtryk for, hvad du tænker/observerer om din patient, og hvad du planlægger at gøre. På den måde viser du interesse og er med til at igangsætte en faglig dialog og samarbejde. At arbejde struktureret Mange elever har god gavn af at strukturere deres praktikforløb således, at der skabes overblik over, hvad eleven arbejder med, der kan dokumenteres, hvad og hvordan den enkelte har arbejdet for at nå de forventede mål. Det anbefales at bruge temaoversigten se senere eller et planlægningsskema (bilag 1). At deltage i vagter Der kan være stor læringsværdi i at deltage i vagter (aften- og weekendvagter) sammen med vejleder/andet personale. Det kan være interessant at følge rytmen i afsnittet og opleve, at patienternes ressourcer kan ændres i løbet af døgnet. Da der kan være flere uddannelsessøgende i de enkelte afsnit kan det ligeledes være hensigtsmæssigt at deltage i vagter for at få størst muligt læringsrum og vejledning sammen med vejlederen. At skrive dagbog/logbog I en dagbog kan du skrive dine oplevelser og refleksioner ned fra hverdagen i psykiatrien. Det kan være svære situationer/patienter, men også en konkret episode, der gik godt. Du bruger dine egne ord og kan lære mere om din nye rolle som fag person med holdninger og værdier. Dagbogen er din, og du vælger selv, hvor tit du vil skrive i den, og om din vejleder må læse i den. 14

15 Vælger du en åben dagbog, hvor du beskriver faglige problemstillinger og dilemmaer, som din vejleder læser, og som I efterfølgende diskuterer, kaldes det en logbog. Ved at skrive til din vejleder og reflektere sammen med hende, dokumenterer du din egen læreproces. Dette kan være en stor hjælp i hverdagen til aftalte vejledninger eller evalueringssamtaler. På den måde lærer I hinanden at kende, både fagligt og personligt. Undrebog Du vil ved introduktionen modtage et hæfte, der vil være dit materiale, som du kan anvende som undrebog. Det er vigtigt, at du forholder dig undrende at du giver din vejleder adgang til dine tanker og refleksioner. Der forventes, at du anvender bogen hvorledes du anvender denne aftales individuelt med din vejleder. Et alternativ kan være at kommunikere via outlook (mails). Det forventes, at du nedskriver dine tanker og din undren i din undrebog. Du kan også vælge at anvende logbog, dagbog eller andet brug gerne Kolbs læringcirkel til inspiration. Det er væsentligt, at du synliggør dine faglige refleksioner både for dig selv og gerne din vejleder. Det kan være hensigtsmæssigt at aflevere din dokumentation til din vejleder, der vil kunne give dig feedback. At reflektere At reflektere betyder at kaste tilbage. Man kaster sine tanker tilbage, hvilket vil sige, at man vender tilbage til det, der skete, i tankerne. Man træder et skridt tilbage og prøver at se situationen på afstand for at analysere og lære af situationen. Man lærer af det, der er sket og får derved ny erfaring og ny forståelse, der kan bruges i nye sammenhænge. Refleksion kræver tid og ro for at kunne forholde sig til en situation. Det handler om at være kritisk at stille spørgsmål til både egne og andres handlinger. Som elev kan du reflektere med dig selv, hvor du nedskriver dine tanker brug gerne Refleksionsskema (bilag 2) Det anbefales, at du reflekterer med din praktikvejleder eller andet personale, hvor du ved at fortælle får sat ord på dine handlinger og tanker, der kan hjælpe dig til at se situationen bedre og måske på en ny måde. Det forventes, at du er reflekterende og øver din evne til at reflektere. Når du skal reflektere kan du stille dig selv følgende spørgsmål: Hvad skete der? Hvad gjorde du? Hvad tænkte du? Hvad følte du? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvorfor skete det? Hvad blev konsekvensen af det skete? 15

16 Dernæst kan du efterfølgende stille følgende spørgsmål: Hvilke konklusioner kan du trække? Hvilke teorier kan du bruge/brugte du til at forstå, hvad der skete? Mangler du evt. ny viden, som kan belyse, hvad der skete? Hvad har du lært? Det er her, at du arbejder med din kobling af teori/praksis! Du får mulighed for at bruge det, som du har lært, og du bliver bevidst om, hvad du mangler viden om. Dernæst afslutter du refleksionen med følgende spørgsmål: Hvordan kan du bruge det, som du har lært? Hvad vil du gøre, hvis du kommer i en lignende situation? Praksisbeskrivelse En praksisbeskrivelse er en beskrivelse af en situation, hvor du har deltaget i plejen af en patient. Situationen skal være kortvarig. Se Guide til praksisbeskrivelse (bilag 3) Praksisbeskrivelsen består af to dele: En beskrivelse af en patientsituation, som har gjort indtryk på dig En refleksion i forhold til den beskrevne situation. En praksisbeskrivelse kan være både mundtlig og skriftligt og du kan anvende denne: - alene - i et samarbejde med andre uddannelsessøgende (v. fx Faglig vejledning) - i et samarbejde med vejleder/andre personaler. Formålet med en praksisbeskrivelse er: At du støttes i en systematisk refleksionsproces, hvor du bevidstgøres om din sygepleje ved, at du inddrager teori og erfaring og kan se alternative handlemuligheder i sygeplejen. At sætte mål Hvis målene føles abstrakte og uoverskuelige for dig, kan det være en god ide at strukturere målene ved at sætte mål for din læring. Du kan arbejde med mål for hver enkel situation, patient, tema eller over tid. Eks: læringsmål At opnå viden og handlekompetence i forhold til grænsesætning omhandlende en patients adfærd. Eks. handlinger Læse teori om grænsesætning, jeg-funktioner m.m. Læse patientens journal ift. symptomer på sygdom, adfærd m.m. Reflektere over en tænkt situation med vejleder Bruge vejleder som rollemodel 16

17 Afprøve selv at udføre handlingen med vejleder som observatør Opholde sig i miljøet for at observere patienten og dennes grænser (eller mangel på) Fokusere på/være bevidst om sine egne grænser Rollespil Evaluering Drøfte med vejleder, hvordan selve handlingen gik Skrive refleksioner ned Aftale hvorledes, at du skal arbejde med grænsesætning fremover På denne måde bliver du bevidst om dine handlinger i hverdagen. Din vejleder får indblik i, hvad du er optaget af og hvilken vejledning, som du har behov for. Kommunikationsrapport Kommunikation er det værktøj, som vi bruger allermest i psykiatrien. For at blive klogere på den måde, du kommunikerer på, kan det være konstruktivt at nedskrive en dialog med en patient. Hvad sagde patienten? Hvad sagde du? Hvad blev sagt uden ord? Dernæst følger en analyse af samtalen/situationen vha. teori om kommunikation og refleksion med vejleder eller kollega. Du kan også lade din vejleder være observerende i en samtale med en patient og efterfølgende få feedback på din kommunikation. Se kommunikationsrapport og Vejledning til kommunikationsrapport (bilag 4). Det forventes, at du udarbejder 1 kommunikationsrapport i løbet af dit praktikforløb. Aftale med din praktikvejleder. At deltage i undervisning, Faglig vejledning, klinikker Deltag i det fælles tilbud, der eksisterer til elever i afdelingen! Det forventes, at du så vidt muligt deltager. Udnyt alle muligheder for at lære, og giv dig selv plads til at være under uddannelse. Anvend fx lektietid i afsnittene, når der er mulighed for det. Der er afsnit, der planlægger lektietid for dig, så tag imod denne mulighed for at fordybe dig teoretisk, forberede dig til vejledning, klinik m.m. Er du forhindret i at deltage bedes du melde afbud til underviser eller afdelingens uddannelseskoordinator. Husk, at undervisningen afvikles for DIN skyld! At dokumentere din pleje og viden Som ssa-elev forventes det, at du er bekendt med sygeplejeprocessen. Du skal arbejde med at dataindsamle, opstille mål for plejen, udføre plejen og evaluere din sygepleje. Du opfordres til at udarbejde en pædagogisk plejeplan ved hjælp af sygeplejeprocessen, som du kan arbejde med som e-learning på: 17

18 yleid=41 Se bilag 5 og bilag 6, der beskriver sygeplejeprocessen og et forslag til skema til brug til udarbejdelse af en pædagogisk plejeplan. Øv dig i at skrive om din(e) patienter i Cosmic og øv dig i at give mundtlig rapport til din vejleder eller kollega. At tænke pædagogisk Du kan prøve at planlægge en undervisningssituation i forhold til en patient, hvor det pædagogiske aspekt er i fokus. Et eksempel kan være at undervise en patient i døgnrytme eller personlig hygiejne. Brug din vejleder som observatør og få feedback efterfølgende. En anden pædagogisk læringsaktivitet kan være at undervise personalet eller andre elever i et emne. Aktivitetsopgave Ifølge mål K skal ssa-eleven vælge, vurdere og iværksætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes fysiske og psykiske sundhed. Det forventes at, du i løbet af dit praktikforløb planlægger og gennemfører en aktivitet med en patient eller en gruppe af patienter. Du kan evt. afvikle aktiviteten i samarbejde med anden elev. Aktiviteten aftales med din vejleder, der følger op på afviklingen af din aktivitet. En aktivitet kan fx være at arrangere og afvikle banko-spil i afsnittet, at hjælpe en patient med et bad, at følge patienten til et værested. Det er kun din fantasi og patientens behov og ressourcer, der er afgørende og styrende for afviklingen af din aktivitetsopgave. Du skal analysere din aktivitet ud fra aktivitetsspiralen: Evaluering Dataindsamling Gennemførelse af aktiviteten Opsætning af mål Planlægning af aktiviteten Kilde: Kultur- og aktivitetsfag 2, Sosu-Care Social- og sundhedsassistenter, Gads Forlag. Se Guide til Aktivitetsopgave (bilag 7) 18

19 At være en del af arbejdsfællesskabet At du bliver en del af og tager del i det sociale fællesskab i afsnittet er vigtigt for en god læreproces og for samspillet med kollegaer. Tag telefonen, lav kaffe, ryd op vis ansvar for at hjælpe med det praktiske i afdelingen. Dermed ikke sagt, at det KUN er dig, der har den praktiske funktion. Det er vi fælles om!! I psykiatrien kan du med fordel bruge dine evner praktisk og kreativt, eks. bage, spille eller male. At samle op med din vejleder Evaluer med jævne mellemrum, hvordan det går med din læreproces. Brug din vejleder og drøft konkrete problemstillinger. Du kan med fordel evaluere din egen læringsproces og forløb ved hjælp af de enkelte temabeskrivelser og forslag til læringsaktiviteter. Du vil dermed skabe dig et overblik over, hvor langt du er i forhold til målene for praktik 2. Temadag for elever Du vil deltage i en temadag i løbet af praktikforløbet. Denne undervisningsdag i praksis kan omhandle orientering om fx tilbud til patienter og pårørende, besøg af tidligere pårørende, der beretter om deres oplevelse som pårørende i psykiatrien, information om Psyk-info. m.m. Uddannelseskoordinatoren tilrettelægger denne dag, der er fælles for alle elever. Undervisning af kommende elever ved studiebesøg i afsnittet Du vil som en del af dit pædagogiske virke tage aktivt del i at introducere kommende elever i dit afsnit, når disse kommer på studiebesøg i dit afsnit. Her får du mulighed for at orientere eleverne om, hvordan det er at være i praktik i psykiatrisk afdeling samt besvare praktiske spørgsmål om din elevfunktion. En opgave, der får dig til at vokse! Dagen planlægges i samråd med andre elever i afsnittet og tilrettelægges sammen med uddannelseskoordinatoren. 19

20 6.0. Mål for praktik 2 Dine praktikmål er følgende: 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/ patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. 20

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag Praktikøvelser Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd 444 04/04/13 15.42 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle September 2013 1

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle afsnit H2, Kolding Juni 2015 1 Præsentation af

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Narvikvej 9 Narvikvej 9 8600 Silkeborg. www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud.

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud. Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Mødestedet Estrupsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 2151 5001 http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommun e.dk/

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG LUU/LEU Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Dorte M Søgaard Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mai-Britt

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Sygeplejestuderende Modul 8

Sygeplejestuderende Modul 8 Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Studiehåndbog kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Sygeplejestuderende Modul 8 Aug. 2013 Indhold 1.0. Velkommen

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Mirjam Gade, distriktssygeplejerske

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere