Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50"

Transkript

1 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning

2 2 Åbn her

3 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

4 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til fjernelse af Release Panel 2 Volumenknap 3 Tast, til tænd/sluk og lydfrakobling (Mute) af apparatet 4 RDS-tast, tænd/sluk RDS-komfortfunktion. Valg af visning af løbetekst. 5 BND-tast, valg af FM-hukommelsesniveau og frekvensbånd MB og LB (MB/LB ikke ved Sylt CD50). TS, starter Travelstore-funktionen 6 Display 7 -tast, visning af klokkeslæt DIS, skift af displayindhold 8 MENU-tast, valg af menuerne for grundindstillingerne 9 -tast, til åbning af Flip Release Panel : Piletastblok ; OK-tast, til kvittering af menuændringer og start af Scan-funktion < EQ-tast, til indstilling af equalizer = AUD-tast, indstilling af bas, diskant, balance og fader LD, tænd/sluk loudness-funktion > Tastblok 1-6? TRAF-tast, tænd/sluk modtagelse af CD C-tast, lydkildevalg mellem radio, CD og Multi CD (hvis tilsluttet) 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige henvisninger... 6 Trafiksikkerhed... 6 Montering... 6 Tilbehør... 6 Garanti... 6 International telefoninformation... 6 Aftagelig betjeningsdel... 7 Tyverisikring... 7 Fjernelse af betjeningsdel... 7 Påsætning af betjeningsdel... 7 Tænd/sluk... 8 Lydstyrkeregulering... 9 Indstilling af startlydstyrke... 9 Lydfrakobling (Mute)... 9 Lydfrakobling i løbet af telefondrift... 9 Indstilling af signaltonens lydstyrke 10 Radiodrift Tænd radiodrift RDS-komfortfunktion (AF, REG) Valg af bølgeområde/hukommelsesniveau Indstilling af stationer Indstilling af stationssøgerens følsomhed Gemme stationer Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Valg af radiostationer fra hukommelsen Skanning af stationer (SCAN) Indstilling af skanningstid Programtype (PTY) Optimering af radiomodtagelse Valg af visning af løbetekst Trafikradio Tænd/sluk trafikradio-førsteret Indstilling af lydstyrke på trafikradio 15 CD-drift Start af CD-drift Valg af musiknummer Hurtig søgning (hørbar) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af musiknumre (SCAN).. 16 Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Skift af displayvisning Trafikmeldinger i løbet af CD-drift.. 17 Multi CD-drift Start af Multi CD-drift Valg af CD Valg af musiknummer Hurtig søgning (hørbar) Skift af displayvisning Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD er (REPEAT) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af alle musiknumre på alle CD er (SCAN) Afbrydelse af afspilning (PAUSE) CLOCK - klokkeslæt Klang- og lydstyrkeforhold Loudness tænd/sluk Equalizer Indstillingshenvisninger Indstilling af equalizer Indstillingshjælp til equalizeren Indstilling af niveaumåler Eksterne lydkilder Tekniske data Monteringsvejledning ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 5

6 VIGTIGE HENVISNINGER Vigtige henvisninger Inden du tager din bilradio i brug, bedes du læse følgende henvisninger omhyggeligt og gøre dig kendt med apparatet. Opbevar denne vejledning i bilen til senere brug. Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Bilradioen må kun betjenes, når den aktuelle trafiksituation tillader det. Gør dig kendt med apparatet før det anvendes i bilen. Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningstjeneste skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. Montering Hvis du selv vil montere bilradioen, bør du ubetinget læse monterings- og tilslutningshenvisningerne bagerst i brugsanvisningen, inden du går i gang. Tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af Blaupunkt. Fjernbetjening Fjernbetjeningen RC 08, der kan fås som ekstra tilbehør, muliggør sikker betjening af de vigtigste funktioner fra rattet. Forstærker Alle Blaupunkt-forstærkere kan anvendes. Multi CD (Changer) Følgende Multi CD-apparater fra Blaupunkt kan tilsluttes: CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 og IDC A 09. Via et adapterkabel (Blaupunkt-nr.: ) kan Multi CD-apparaterne CDC A 05 og CDC A 071 tilsluttes ekstra. Garanti Omfanget af garantien retter sig efter de lovlige bestemmelser i landet, hvor apparatet er købt. Uagtet de lovlige bestemmelser yder Blaupunkt en garanti på tolv måneder. Har du spørgsmål vedrørende garantien, så henvend dig til en autoriseret Blaupunkt-forhandler. Kvitteringen gælder i alle tilfælde som garantibevis. International telefoninformation Har du spørgsmål om betjening af apparatet eller har du brug for andre informationer? Ring til os! Telefoninformationens numre finder du på den sidste side i denne vejledning. 6

7 AFTAGELIG BETJENINGSDEL Aftagelig betjeningsdel Tyverisikring Apparatet er forsynet med en aftagelig betjeningsdel (Flip Release Panel) til beskyttelse mod tyveri. Uden denne betjeningsdel har apparatet ingen værdi for tyve. Beskyt apparatet mod tyveri og tag altid betjeningsdelen med, når bilen forlades. Opbevar betjeningsdelen ikke i bilen, heller ikke på et gemt sted. Den konstruktive udformning af betjeningsdelen muliggør nem håndtering. Lad betjeningsdelen ikke falde ned. Betjeningsdelen må aldrig udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Opbevar betjeningsdelen i det medleverede etui. Fjernelse af betjeningsdel Tryk på tasten 1. Betjeningsdelens lås åbnes. 1 Efter løsning af betjeningsdelen fra apparatet, kobles det fra. Alle aktuelle indstillinger gemmes. En isat CD bliver i apparatet. Påsætning af betjeningsdel Skub betjeningsdelen fra venstre mod højre ind i apparatets føring. Tryk betjeningsdelens venstre side ind i apparatet, indtil den kommer i indgreb. Tryk ikke på displayet, når betjeningsdelen sættes på. Hvis apparatet har været tændt, da betjeningsdelen blev fjernet, starter det automatisk igen efter påsætningen med de sidste indstillinger (radio, CD eller Multi CD). ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS Træk betjeningsdelen først lige og derefter mod venstre ud af apparatet. 7

8 TÆND/SLUK Tænd/sluk For at tænde eller slukke for apparatet findes der flere muligheder. Tænd/sluk via bilens tænding Hvis apparatet er tilsluttet korrekt, kan det tændes og slukkes via bilens tænding. Du kan også tænde for apparatet med afbrudt tænding. Tryk hertil på tasten 3, indtil apparatet indkobles. Efter en spilletid på en time, afbrydes bilradioen automatisk for at skåne bilbatteriet. Tænd via CD-indføring Når ingen CD er i drevet ved frakoblet apparat, tryk på -tasten 9. Flip Release Panel åbnes. Skub CD en med teksten opadvendt uden anvendelse af magt ind i drevet, indtil du møder modstand. CD en trækkes automatisk ind i drevet. Når CD en trækkes ind, må dette ikke hindres eller understøttes. Luk betjeningsdelen med et let tryk, indtil den mærkbart kommer i indgreb. Apparatet kobles til. CD en afspilles. Tænd/sluk med den aftagelige betjeningsdel Tag betjeningsdelen af. Apparatet kobles fra. Sæt betjeningsdelen på igen. Apparatet tændes. De sidste indstillinger (radio, CD eller Multi CD) aktiveres. Tænd/sluk med tasten 3 Tryk på tasten 3 for at tænde. Tryk længere end to sekunder på tasten 3 for at slukke. Apparatet kobles fra. 8

9 Lydstyrkeregulering Systemets lydstyrke kan reguleres i skridt fra 0 (off) til 66 (maks.). For at forøge systemets lydstyrke, drejes volumenknappen 2 til højre. For at reducere systemets lydstyrke, drejes volumenknappen 2 til venstre. Indstilling af startlydstyrke Lydstyrken, med hvilken apparatet tændes, kan indstilles. Tryk så mange gange på tasten :, indtil ON VOLUME vises i displayet. Indstil startlydstyrken med - tasterne :. Når du indstiller 0, aktiveres lydstyrken igen, som var aktiv før frakoblingen. Fare for alvorlige kvæstelser! Når værdien for startlydstyrken er indstillet på maksimum, kan lydstyrken ved indkoblingen være meget høj. Når lydstyrken har været indstillet på maksimum før frakoblingen og værdien for startlydstyrken er stillet på 0, kan lydstyrken ved indkoblingen være meget høj. Dette kan forårsage skader med hensyn til høreevnen. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. LYDSTYRKEREGULERING Lydfrakobling (Mute) Systemets lydstyrke kan dæmpes lynhurtigt (Mute). Tryk på tasten 3. MUTE vises i displayet. Indstilling af lydfrakoblingslydstyrke Lydfrakoblingens lydstyrke (Mute Level) kan indstilles. Tryk så mange gange på -tasten :, indtil MUTE LEVEL vises i displayet. Indstil Mute Level med -tasterne :. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Lydfrakobling i løbet af telefondrift Hvis apparatet er forbundet med en mobiltelefon, kan lyden af bilradioen frakobles, når røret løftes. Hertil skal mobiltelefonen være tilsluttet bilradioen, som beskrevet i monteringsvejledningen. Når der i løbet af telefonsamtaler modtages trafikmeldinger og trafikradio-førsteret er aktiveret, sendes trafikmeldingen. Læs hertil kapitlet Trafikradio. Lydfrakoblingen foregår med den indstillede lydfrakoblingslydstyrke. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 9

10 LYDSTYRKEREGULERING Indstilling af signaltonens lydstyrke Tryk så mange gange på -tasten, :, indtil BEEP vises i displayet. Når der ved nogle funktioner trykkes længere på en tast end 2 sekunder, f.eks. til lagring af en station på en stationstast, høres en signaltone (BEEPlyd). BEEP-lydens lydstyrke kan indstilles. Indstil lydstyrken med -tasterne :. 0 betyder ingen BEEP-lyd, 9 betyder maksimal BEEP-lydstyrke. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Radiodrift RADIODRIFT Dette apparat har en RDS-radiomodtager. Mange af FM-stationerne, der kan modtages, sender et signal, der ved siden af programmet også indeholder informationer som f.eks. stationsnavn og programtype (PTY). Stationens navn vises i displayet, så snart den kan modtages. Programtypen kan også lades vise. Læs hertil afsnittet Programtype (PTY). Tænd radiodrift Hvis lydkilderne CD eller Multi CD er aktiverede, tryk så mange gange på tasten CD indtil RADIO vises i displayet. RDS-komfortfunktion (AF, REG) Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REG (regional) har du endnu flere muligheder med din bilradio. AF. Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, søger apparatet automatisk den bedste modtagerfrekvens for den aktuelle station i baggrunden. REG. Nogle stationer inddeler til bestemte tider deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REG-funktionen undgås det, at bilradioen skifter til alternative frekvenser, der har et andet programindhold. REG skal aktiveres/inaktiveres særskilt i menuen. 10

11 RADIODRIFT Tænd/sluk REG Tryk så mange gange på tasten :, indtil REG vises i displayet. Bag REG vises OFF eller ON. Tryk på tasten eller : for at tænde eller slukke for REG. Tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Tænd/sluk RDS-komfortfunktion For at bruge RDS-komfortfunktionerne AF og REG, tryk på tasten RDS 4. RDS-komfortfunktionerne er aktive, når RDS lyser som et symbol i displayet. Når RDS-komfortfunktionerne aktiveres, vises REG ON hhv. REG OFF et øjeblik. Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM), MB og LB. For bølgeområdet FM er der tre hukommelsesniveauer til rådighed og bølgeområderne MB og LB har hver et hukommelsesniveau (MB/ LB ikke ved Sylt CD50). På hvert hukommelsesniveau kan der lagres seks stationer. For at skifte mellem hukommelsesniveauerne hhv. bølgeområderne, tryk på tasten BND / TS 5. Indstilling af stationer Der findes flere muligheder for at indstille stationer. Automatisk stationssøgning Tryk på tasten eller :. Den næste station, der modtages, indstilles. Manuel indstilling af stationer Stationerne kan også indstilles manuelt. Tryk på tasten eller :. Den manuelle indstilling af stationer er kun mulig, når RDS-komfortfunktionen ikke er aktiveret. Gennemblade stationskæderne (kun FM) Hvis en station sender flere programmer, kan man gennemblade denne såkaldte stationskæde. Tryk på tasten eller : for at skifte til stationskædens næste program. For at kunne bruge denne funktion, skal RDS-komfortfunktionen være aktiveret. På denne måde kan du kun skifte til stationer, som du har modtaget før. Anvend hertil f.eks. Travelstore-funktionen eller lad den automatiske stationssøgning en gang løbe gennem hele frekvensbåndet. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 11

12 RADIODRIFT Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du har mulighed for at ændre den automatiske stationssøgers følsomhed. Tryk så mange på tasten :, indtil SENS vises i displayet. Tryk på tasten :. I displayet vises den aktuelle værdi for følsomheden. SENS HI6 betyder den højeste følsomhed. SENS LO1 den laveste. Når SENS LO vælges, lyser lo i displayet. Indstil den ønskede følsomhed med -tasterne :. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Gemme stationer Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau FM1, FM2 eller FMT (kun ved FM) eller en af bølgeområderne MB eller LB (MB/LB ikke ved Sylt CD50). Indstil den ønskede station. Tryk længere end 2 sekunder på stationstasten 1-6 >, hvor stationen skal gemmes. Automatisk lagring af stationer (Travelstore) De seks kraftigste stationer i regionen kan lagres automatisk (kun FM). Lagringen foretages på hukommelsesniveau FMT. Stationer, der forinden er blevet gemt på dette niveau, slettes. Tryk længere end 2 sekunder på tasten BND / TS 5. Lagringen starter. I displayet vises TRAVEL-STORE. Når processen er afsluttet, spilles stationen på stationsplads 1 på niveauet FMT. Valg af radiostationer fra hukommelsen Vælg hukommelsesniveauet, hvor stationen er gemt. Tryk på stationstasten 1-6 > for den ønskede station. Skanning af stationer (SCAN) Du kan kort skanne alle stationer, der kan modtages. Skanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen. Start SCAN Tryk længere end to sekunder på OK-tasten ;. Skanningen starter. SCAN vises et øjeblik i displayet, derefter vises det aktuelle stationsnavn hhv. frekvensen blinkende. Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til station Tryk på tasten OK-tasten ;. Skanningen afbrydes og den til sidst skannede station sendes. 12

13 Indstilling af skanningstid Tryk så mange gange på -tasten, :, indtil SCANTIME vises i displayet. Indstil den ønskede skanningstid med -tasterne :. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Den indstillede skanningstid gælder også for skanningen af CD og Multi CD. Programtype (PTY) Ved siden af stationens navn sender nogle FM-stationer også informationer om typen af deres program. Disse informationer kan modtages og vises af denne bilradio. Sådanne programtyper kan f.eks. være: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Med PTY-funktionen kan man direkte vælge stationer med en bestemt programtype. Så snart en station med den valgte programtype modtages, skifter apparatet automatisk fra den aktuelle station hhv. fra CD- eller Multi CD-drift til stationen med den valgte programtype. Tænd/sluk PTY RADIODRIFT Tryk så mange gange på -tasten :, indtil PTY ON hhv. PTY OFF vises i displayet. Tryk på tasten eller : for at tænde for PTY (ON) eller slukke (OFF) for funktionen. Når PTY er aktiveret, lyser PTY i displayet. Tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Valg af programtype og start af søgning Tryk på tasten eller :. Den aktuelle programtype vises i displayet. Når du vil vælge en anden programtype, kan du skifte til en anden programtype ved at trykke på eller -tasten :, så længe billedet vises. Eller Tryk på en af tasterne 1-6 > for at vælge programtypen, der er lagret på den pågældende tast. Den valgte programtype vises et øjeblik. Tryk på tasten eller : for at starte søgningen. Den næste station med den valgte programtype indstilles. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 13

14 RADIODRIFT Hvis der ikke findes en station med den valgte programtype, viser displayet et øjeblik NO PTY og en BEEP-lyd høres. Den sidste station, der er blevet modtaget, indstilles igen. Lagring af programart på stationstaster Vælg en programtype med eller -tasten :. Tryk længere end 2 sekunder på den ønskede stationstast 1-6 >. Programtypen er lagret på den valgte tast 1-6 >. Optimering af radiomodtagelse Støjafhængig dæmpning af diskant (HICUT) HICUT-funktionen bevirker en forbedring af modtagels, når der er forstyrrelser. I tilfælde af forstyrrelser i modtagels, dæmpes diskanttonerne og dermed også støjniveauet automatisk. Tænd/sluk HICUT Tryk så mange gange på -tasten :, indtil HICUT vises i displayet. Tryk på tasten eller : for at indstille HICUT. HICUT 0 betyder ingen, HICUT 1 betyder automatisk dæmpning af diskant og støjniveau. Tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Valg af visning af løbetekst Nogle radiostationer bruger RDS-signalet til at sende reklame eller andre informationer i stedet for deres stationsnavn. Disse løbetekster vises i displayet. Visningen af løbetekster kan afbrydes. Tryk på RDS-tasten 4, indtil NAME FIX vises i displayet. For at læse løbeteksterne igen, tryk på RDS-tasten 4, indtil NAME VAR vises i displayet. 14

15 TRAFIKRADIO Trafikradio Tænd/sluk trafikradio-førsteret Tryk på tasten TRAF?. Trafikradio-førsteret er aktiveret, når køsymbolet lyser i displayet. Du hører en signaltone, når du forlader dækningsområdet for trafikradiostationen, som du lige lytter til. når du forlader dækningsområdet for den indstillede trafikradiostation, mens du lytter til en CD og den derefter følgende automatiske søgning ikke finder en ny trafikradiostation. når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio. Sluk her enten for trafikradio-førsteret eller skift til en station med trafikradio. Indstilling af lydstyrke på trafikradio Tryk på tasten :, indtil TA VOLUME vises i displayet. Indstil den ønskede lydstyrke med -tasterne :. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. CD-drift CD-DRIFT Til dette apparat kan man anvende normale CD er med en diameter på 12 cm. Fare for ødelæggelse af CD-drevet! Single-CD er med en diameter på 8 cm og CD er med kontur (Shape- CDs) egner sig ikke. For beskadigelser af CD-drevet på grund af uegnede CD er overtager vi intet ansvar. Start af CD-drift Når der ikke er nogen CD i drevet, tryk på -tasten 9. Flip Release Panel åbnes. Skub CD en med teksten opadvendt uden anvendelse af magt ind i drevet, indtil du møder modstand. CD en trækkes automatisk ind i drevet. Når CD en trækkes ind, må dette ikke hindres eller understøttes. Luk betjeningsdelen med et let tryk, indtil den mærkbart kommer i indgreb. CD en afspilles. Når der allerede er en CD i drevet. Tryk så mange gange på tasten CD indtil CD vises i displayet. Afspilningen starter på det punkt, hvor den blev afbrudt. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 15

16 CD-DRIFT Valg af musiknummer Tryk på en tast på piletastblokken : for at vælge det næste hhv. forrige musiknummer. Ved at trykke een gang på tasten eller : startes det aktuelle musiknummer igen. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk på en af -tasterne :, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Tryk på tasten 5 MIX >. MIX CD vises et øjeblik i displayet og MIX-symbolet lyser. Det næste, tilfældigt valgte musiknummer spilles. Afbrydelse af MIX Tryk igen på tasten 5 MIX >. MIX OFF vises et øjeblik i displayet og MIX-symbolet slettes. Skanning af musiknumre (SCAN) Alle musiknumre på en CD kan skannes et øjeblik. Tryk længere end 2 sekunder på OK-tasten ;. Det næste musiknummer skannes. Skanningstiden kan indstilles. Læs om indstillingen af skanningstid i afsnittet Indstilling af skanningstid i kapitel Radiodrift. Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musiknummer For at afbryde skanningen, tryk på OK-tasten ;. Det aktuelle musiknummer spilles videre. Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Hvis du vil gentage et musiknummer, tryk på tasten 4 RPT >. REPEAT TRCK vises et øjeblik i displayet og RPT-symbolet lyser. Musiknummeret gentages, indtil RPT inaktiveres. Afbrydelse af REPEAT Når du vil afbryde Repeat-funktionen, tryk igen på tasten 4 RPT >. REPEAT OFF vises et øjeblik i displayet og RPT-symbolet slettes. Afspilningen fortsættes normalt. Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Tryk på tasten 3 >. I displayet vises PAUSE. Ophævelse af pause Tryk på tasten 3 > under pausen. Afspilningen fortsættes. 16

17 CD-DRIFT MULTI CD-DRIFT Skift af displayvisning For at skifte mellem visning af CDnummer og klokkeslæt eller spilletid, tryk en eller flere gange længere end 2 sekunder på / DIS 7. Trafikmeldinger i løbet af CDdrift Når du vil modtage trafikmeldinger i løbet af CD-drift, tryk på tasten TRAF?. Trafikradio-førsteret er aktiveret, når køsymbolet lyser i displayet. Læs hertil kapitel Trafikradio. Multi CD-drift Informationer om omgang med CD er, ilægning af CD er og håndtering af Multi CD-apparatet fremgår af betjeningsvejledningen for Multi CD-apparatet. Start af Multi CD-drift Tryk så mange på CD indtil CHANGER vises i displayet. Afspilningen starter med den første CD, som Multi CD en registrerer. Valg af CD For at skifte opad eller nedad til en anden CD, tryk en eller flere gange på eller -tasten :. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO Valg af musiknummer For at skifte opad eller nedad til et andet musiknummer på den aktuelle CD, tryk en eller flere gange på eller -tasten :. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk på en af eller -tasterne :, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Skift af displayvisning For at skifte mellem visning af CDnummer og klokkeslæt; musiknummer og spilletid eller CD-nummer og musiknummer, tryk en eller flere gange længere end 2 sekunder på tasten / DIS 7. NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 17

18 MULTI CD-DRIFT Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD er (REPEAT) For at gentage det aktuelle musiknummer, tryk kort på 4 RPT >. I displayet vises REPEAT TRCK et øjeblik, RPT lyser i displayet. For at gentage den aktuelle CD, tryk igen på 4 RPT >. I displayet vises REPEAT DISC et øjeblik, RPT lyser i displayet. Afbrydelse af REPEAT For at afbryde gentagelsen af det aktuelle musiknummer hhv. den aktuelle CD, tryk på 4 RPT >, indtil REPEAT OFF vises i displayet og RPT slettes. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) For at afspille musiknumrene på den aktuelle CD i tilfældig rækkefølge, tryk kort på 5 MIX >. I displayet vises MIX CD et øjeblik, MIX lyser i displayet. For at spille musiknumrene på alle ilagte CD er i tilfældig rækkefølge, tryk igen på 5 MIX >. I displayet vises MIX ALL et øjeblik, MIX lyser i displayet. Ved CDC A 08 og IDC A 09 vælges alle CD er i Multi CD-apparatet tilfældigt. Ved alle andre Multi CD-apparater spilles først alle musiknumre på en CD i tilfældig rækkefølge, og derefter afspilles den næste CD i Multi CD-apparatet. Afbrydelse af MIX Tryk på 5 MIX >, indtil MIX OFF vises et øjeblik i displayet og MIX slettes. Skanning af alle musiknumre på alle CD er (SCAN) For at skanne alle musiknumre et øjeblik på alle ilagte CD er i opadstigende rækkefølge, tryk længere end 2 sekunder på OK-tasten ;. I displayet vises SCAN. Afbrydelse af SCAN For at afbryde skanningen, tryk igen kort på OK-tasten ;. Det aktuelt skannede musiknummer spilles videre. Skanningstiden kan indstilles. Læs hertil afsnittet Indstilling af skanningstid i kapitlet Radiodrift. Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Tryk på tasten 3 >. I displayet vises PAUSE. Ophævelse af pause Tryk på tasten 3 > under pausen. Afspilningen fortsættes. 18

19 CLOCK - klokkeslæt Kort visning af klokkeslæt Ved radiodrift Til kort visning af klokkeslættet, tryk på tasten / DIS 7. Ved CD- og Multi CD-drift For at skifte mellem visning af CDnummer, spilletid og klokkeslæt, tryk en eller flere gange på tasten / DIS 7. Ændring af display-førsteret For at få klokkeslættet eller en af de oppe nævnte muligheder vist permanent, tryk så længe på tasten / DIS 7, indtil den ønskede information vises i displayet. Indstilling af klokkeslæt For at indstille klokkeslættet, tryk på tasten MENU 8. I displayet vises MENU. Tryk så mange gange på -tasten, :, indtil CLOCKSET vises i displayet. Tryk på tasten :. Klokkeslættet vises i displayet. Minutterne blinker og kan indstilles. Indstil minutterne med eller - tasten :. Når minutterne er indstillet, tryk på tasten :. Timerne blinker. Indstil timerne med eller -tasten :. CLOCK - KLOKKESLÆT Når indstillingen er færdig, tryk to gange på tasten MENU 8 eller OK ;. Valg af 12- eller 24-timers mode I displayet vises MENU. Tryk så mange gange på -tasten :, indtil 24 H MODE hhv. 12 H MODE vises i displayet. Tryk på tasten eller : for at skifte moden. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Visning af klokkeslæt ved frakoblet bilradio For at se på klokkeslættet, når bilradioen er koblet fra, tryk på tasten MENU 8. I displayet vises MENU. Tryk så mange gange på -tasten :, indtil CLK DISP OFF hhv. CLK DISP ON vises i displayet. Tryk på tasten eller : for at skifte visningen mellem ON eller OFF. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Kort visning af klokkeslæt ved frakoblet bilradio For at se på klokkeslættet, når bilradioen er koblet fra, tryk på tasten / DIS 7. Klokkeslættet vises i 8 sekunder i displayet. 19 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

20 KLANG- OG LYDSTYRKEFORHOLD Klang- og lydstyrkeforhold Indstilling af bas For at indstille bastonerne, tryk på AUD / LD =. BASS vises i displayet. Tryk på tasten eller :. Indstilling af diskant For at indstille diskant, tryk på AUD / LD =. BASS vises i displayet. Tryk så mange på tasten :, indtil TREBLE vises i displayet. Tryk på tasten eller :. Indstilling af balance For at indstille balance, tryk på AUD / LD =. BASS vises i displayet. Tryk så mange på tasten :, indtil BALANCE vises i displayet. Tryk på tasten eller :. Indstilling af fader For at indstille faderen, tryk på AUD / LD =. BASS vises i displayet. Tryk så mange gange på ;, indtil FADER vises i displayet. Tryk på tasten eller :. Loudness tænd/sluk Loudness betyder den rigtige forøgelse passende til hørelsen af diskant og bas ved lav lydstyrke. Tryk ca. 2 sekunder på AUD / LD =. LD lyser i displayet, når loudness er aktiveret. Indstilling af loudness-intensitet Forøgelsen af loudness kan indstilles i trin fra 1 til 6. I displayet vises MENU. Tryk så mange gange på -tasten :, indtil LOUDNESS vises i displayet. Tryk på tasten eller : for at indstille forøgelsen. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. 20

21 Equalizer Dette apparat har en equalizer med 2 bånd med variabel frekvens. I området LOW EQ kan niveauet (GAIN) af en frekvens indstilles på mellem Hz. I området HIGH EQ kan niveauet af en frekvens indstilles på mellem Hz. Således kan klangbilleder i bilen påvirkes betydeligt. Indstillingshenvisninger Vi anbefaler at anvende en CD, som du kender. Inden indstilling af equalizeren skal indstillingerne for klang og lydstyrkeforhold stilles på nul og loudness inaktiveres. Læs hertil kapitlet Klang- og lydstyrkeforhold. Lyt til CD en. Bestem klangen efter dine egne forestillinger. Læs derefter teksten under Klangindtryk i tabellen. Indstil værdierne for equalizeren som beskrevet under Foranstaltning. EQUALIZER Indstilling af equalizer Tryk på EQ-tasten <. LOW EQ vises i displayet. Vælg equalizerbåndet LOW EQ eller HIGH EQ med eller - tasten :. Indstil niveauet (GAIN) med -tasten :. Vælg frekvensområdet med -tasten :. eller eller For at vælge den næste frekvens, tryk først på OK-tasten ; og derefter på -tasten :. Når alle indstillinger er færdige, tryk på EQ-tasten <. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 21

22 EQUALIZER Indstillingshjælp til equalizeren Begynd indstillingen med midterområdet/diskant og afslut den med basområdet. Frekvensområde Klangindtryk Foranstaltning Henvisninger Basområde 60 til 100 Hz Basgengivelse for svag. Hævning af bas med LOW EQ. Frekvens 60 til 100 Hz. Niveau +4 til +6 db. Undgå forvrængninger. Hæv niveauet forsigtigt. Diskant til Hz Hul gengivelse. For lidt transparens. Ingen glans i instrumenterne. Diskantområdet hæves med HIGH EQ. Frekvens til Hz. Niveau: +2 til +4 db. Undgå hårdt klangbillede. Kraftig hvislen forstyrrer. Indstilling af niveaumåler Under indstillingen viser niveaumåleren (spektrometer) i displayet kortvarigt symbolsk lydstyrken, indstillingerne af klangen og equalizeren. Når ingen indstillinger foretages, viser spektrometret bilradioens udgangsniveau. I menuen kan spektrometertypen indstilles. Der findes to typer. Valg af spektrometertype I displayet vises MENU. Tryk så mange gange på -tasten, :, indtil EQ DISPLAY vises i displayet. Tryk på eller -tasten : for at vælge mellem visning af SPECTRUM 1 og SPECTRUM 2 eller EQ DISP OFF. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. 22

23 EKSTERNE LYDKILDER Eksterne lydkilder I stedet for en Multi CD kan du også tilslutte en anden ekstern lydkilde via Line-udgangen. Sådanne kilder kan f.eks. være mobile CD-afspillere, Mini- Disc-afspillere eller MP3-afspillere. I menuen skal AUX-indgangen være indkoblet. Hvis du vil tilslutte en ekstern lydkilde, har du brug for et Blaupunkt-adapterkabel. Dette kabel kan fås hos Blaupunkt-fagforhandleren. Tænd/sluk AUX-indgang I displayet vises MENU. Tryk så mange gange på -tasten :, indtil AUX-IN-1 OFF hhv. AUX-IN-1 ON vises i displayet. Tryk på tasten eller : for at tænde eller slukke for AUX. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU 8 eller OK ;. Når AUX-indgangen er stillet på ON, kan den vælges med CD Tekniske data Forstærker Udgangsydelse: TEKNISKE DATA 4 x 25 watt sinus i h.t. DIN ved 14,4 V 4 x 40 watt maks. power Tuner Bølgeområder: VHF (FM) : 87,5 108 MHz MB : khz LB : khz (MB/LB ikke ved Sylt CD50) FM - Frekvensrespons: Hz CD Frekvensrespons: Pre-amp Out 4 kanaler: 2 V Hz PORTUGUÊS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL Ret til ændringer forbeholdes! 23

24 Service-numre Tel.: Fax: Deutschland Belgique / België France Nederland Great Britain Danmark Sverige Norge Suomi Österreich EÏÏ âeská republika USA Singapore Slovensko Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe 02/00 TRO K7/VKD (DK)

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Los Angeles MP Toronto MP

Los Angeles MP Toronto MP Radio / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Heidelberg CD

Heidelberg CD Radio / CD Heidelberg CD52 7 642 280 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

MP3-Player / DSP VDP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3-Player / DSP VDP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3-Player / DSP VDP 01-MP3 Betjeningsvejledning CODE CARD D Bitte die Code Card herausnehmen und sicher, keinesfalls im Fahrzeug, aufbewahren. GB Please take out the Code Card and keep it in a safe place

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning...

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster DANSK 54 Indhold Indhold 1 Introduktion 2 Før første brug 2 Sikkerhedstips 2 Displaybeskeder 3 Oversigt over fjernbetjening 3 Betjening og taster 4 TIL/FRA 4 OK 5 Piletaster 5 Tilbagetasten 5 BAND 6 LINK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-15 AUX IN 10 1 2 3 15 11 7 5 16 9 2 BETJENINGSVEJLEDNING AUX IN BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 12 8 25 RDS INDGANGE FOR USB (1-6) / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG AFTAGELIGT

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

KNAPPER OG KONTROLLER

KNAPPER OG KONTROLLER COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPER OG KONTROLLER 12 1 2 3 13 8 10 15 11 16 26 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF 14 9 19 20 21 22 23 24 7 6 5 25 4 (1-6) 1. POWER TÆND / SLUK

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere