ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ"

Transkript

1 ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација, дужина трајања, начин и поступак као и упућивање на медицинску рехабилитацију у стационарне здравствене установе специјализоване за рехабилитацију (у даљем тексту: продужена рехабилитација) оболелих и повређених осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Појам медицинске рехабилитације Члан 2. Осигураним лицима обезбеђује се медицинска рехабилитација, ради побољшања или враћања изгубљене или оштећене функције тела као последице акутне болести или повреде, погоршања хроничне болести, медицинске интервенције, конгениталних аномалија или развојног поремећаја. Осигураним лицима се рехабилитацијом у стационарним здравственим установама (рана рехабилитација) обезбеђује спровођење интензивног програма рехабилитације, за који је неопходан мултидисциплинарни тимски рад, у оквиру основног медицинског третмана, ради побољшања здравственог стања и отклањања функционалних сметњи. Појам продужене рехабилитације Члан 3. Осигураним лицима обезбеђује се продужена рехабилитација као континуирани продужетак лечења и рехабилитације, у оквиру индикационог подручја када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити са подједнаком ефикасношћу у амбулантно-поликлиничким условима и у оквиру болничког лечења основне болести. Индикациона подручја Члан 4. Продужена рехабилитација обезбеђује се оболелом или повређеном осигураном лицу у случају постојања болести, повреда и стања утврђених овим правилником, за следећа индикациона подручја: 1) неуролошка обољења, 2) обољења срца и крвних судова, 3) реуматска обољења, 4) обољења респираторног система, 5) повреде и обољења локомоторног система, 6) ендокринолошка обољења.

2 У оквиру индикационог подручја продужена рехабилитација се спроводи као лечење медицински индикованим терапијским процедурама или као превенција погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести. Члан 5. Врсте индикација болести и повреда у оквиру индикационих подручја из члана 4. овог правилника, утврђене су Листом индикација за коришћење продужене рехабилитације (у даљем тексту: Листа индикација), која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део. Изузетно од става 1. овог члана, Листом индикација прописана је онколошка рехабилитација деце. Члан 6. Листа индикација садржи у оквиру сваког појединачног индикационог подручја: 1) дијагнозу болести, повреда и стања (на латинском језику, односно описну на српском језику), утврђену према Међународној класификацији болести - Десета ревизија у даљем тексту: МКБ 10); 2) шифру болести и повреда, односно опис стања за болести и повреде према МКБ 10; 3) попис неопходне медицинске документације о претходно спроведеним дијагностичким и терапијским поступцима у оквиру амбулантне или стационарне рехабилитације, са дефинисањем крајњих рокова за спровођење континуираног лечења оболелог, односно повређеног осигураног лица у одговарајућој стационарној здравственој установи специјализованој за рехабилитацију (у даљем тексту: ЗУ за рехабилитацију), и то: - за одређене индикације, отпусну листу одговарајуће здравствене установе о лечењу (не старију од месец дана) која потврђује постојање акутног обољења, повреде, акутног погоршања хроничне болести или отпусну листу од операције; за дијагнозе Г 81.0 Г 81.1, Г 82.0, Г82.1, Г82.3, Г 82.4, Г82.5 и Г 83.1 у случају постојања парезе у отпусној листи потребно је да буде наведен и степен парезе и Мини-ментал скор за све болеснике, Бартел индекс (Barthel) за једностране слабости, а ASIA скала за слабости доњих екстремитета или слабости сва четири екстремитета; започињање рехабилитације спроводи се одмах или у року од месец дана од оцене надлежне лекарске комисије - за одређене индикације отпусну листу одговарајуће здравствене установе о лечењу која потврђује постојање акутног обољења, повреде, акутног погоршања хроничне болести или отпусну листу од операције; (не старију од три месеца) као и другу наведену, неопходну медицинску документацију која потврђује упутну дијагнозу; започињање рехабилитације спроводи се најкасније у року од три месеца од оцене надлежне лекарске комисије - за одређене индикације отпусну листу одговарајуће здравствене установе или мишљење два (2) лекара одговарајуће специјализације (не старије од шест месеци), уз другу приложену неопходну медицинску документацију која потврђује упутну дијагнозу; започињање рехабилитације спроводи се најкасније у року од три месеца од оцене надлежне лекарске комисије - за одређене индикације за које је предвиђена превенција погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести медицинска документација која потврђује упутну дијагнозу; 4) потребу пратиоца у току трајања продужене рехабилитације; 5) дужину трајања продужене рехабилитације; 6) могућност продужења (наставка коришћења) већ започете рехабилитације, уз одређене индикације.

3 Уколико се осигурано лице налази на стационарном лечењу због болести наведене у Листи индикација, медицинску документацију из Листе индикација замењује извештај болнице о основној болести осигураног лица, току лечења и функционалном статусу, којим болница предлаже континуирани наставак лечења продуженом рехабилитацијом. Започињање продужене рехабилитације спроводи се одмах по добијању оцене надлежне лекарске комисије, директним превожењем из једне у другу здравствену установу. Лекарска комисија може изузетно да одобри продужену рехабилитацију и након истека рокова прописаних у ставу 1. тачка 3) овог члана, у случају настанка компликације након прелома или операције, а најдуже у року до 90 дана од истека прописаног рока. Контраиндикације Члан 7. На коришћење продужене рехабилитације не може бити упућено оболело или повређено осигурано лице код кога је присутно неко од обољења или стања која представљају контраиндикацију за коришћење продужене рехабилитације, и то: 1) психоза, асоцијално понашање или склоност ка самоубиству; 2) неконтролисани ЕПИ напади; 3) болести зависности; 4) акутна инфективна болест и фебрилно стање; 5) активни и еволутивни облици плућне и ванплућне туберкулозе; 6) декомпензација виталних органа; 7) дијабетесна кетоацидоза и хиперосмоларни синдром; 8) малигне болести у фази лечења или одмаклој фази болести; 9) трудноћа; 10) сенилни маразам и тежи облици генерализоване артериосклерозе; 11) акутна фаза реуматске болести; 12) нестабилна ангина пекторис; 13) озбиљни поремећаји срчаног ритма, односно неконтролисане аритмије; 14) лоше регулисана артеријска хипертензија; 15) флеботромбоза дубоких вена ногу 16) емболија плућа 17) имобилизација. Предлог за упућивање Члан 8. Предлог за упућивање осигураног лица на продужену рехабилитацију даје изабрани лекар примарне здравствене заштите на упуту који важи најдуже 30 дана од дана издавања. Упут изабраног лекара уз упутну дијагнозу обавезно мора да садржи и сва хронична стања и обољења која су евидентирана у здравственом картону осигураног лица. Ако се осигурано лице налази на стационарном лечењу основне болести, по спроведеној раној рехабилитацији болница директно филијали осигураног лица доставља предлог три лекара специјалиста одговарајуће специјалности (од којих је један обавезно специјалиста физикалне медицине и рехабилитације) за упућивање на продужену рехабилитацију (директно упућивање). У предлогу здравствене установе морају да буду наведене све дијагнозе болести и стања из историје болести. У току спровођења продужене рехабилитације осигураног лица, ако су у до тада спроведеној рехабилитацији постигнути очекивани резултати и ако се продужењем трајања рехабилитације ти резултати могу побољшати, за случајеве предвиђене у Листи индикација, ЗУ за рехабилитацију директно филијали осигураног лица

4 доставља предлог надлежног лекара за наставак продужене рехабилитације, у трајању предвиђеном Листом индикација. Здравствена установа из ст. 2. и 3. овог члана, доставља предлог лекарској комисији филијале пре истека стационарног лечења основне болести осигураног лица, односно у току трајања продужене рехабилитације. Члан 9. Предлог за упућивање осигураног лица на коришћење продужене рехабилитације садржи обавезно и одговарајућу медицинску документацију према Листи индикација. Лекарска комисија Члан 10. Оцену оправданости упућивања осигураног лица на продужену рехабилитацију, као и дужину трајања већ започете продужене рехабилитације, даје лекарска комисија филијале, на предлог изабраног лекара или одговарајуће здравствене установе, у складу са овим правилником. На предлог изабраног лекара лекарска комисија даје оцену на основу увида у приложену медицинску документацију. На предлог одговарајуће здравствене установе лекарска комисија даје оцену на основу увида у приложену медицинску документацију, по хитном поступку. Лекарска комисија одређује ЗУ за рехабилитацију у коју се врши упућивање, дужину трајања рехабилитације, потребу пратиоца (у путу или за време рехабилитације), врсту превоза до ЗУ за рехабилитацију и рок у коме се продужена рехабилитација мора спровести према Листи индикација. Члан 11. Против оцене првостепене лекарске комисије, осигурано лице може изјавити приговор другостепеној лекарској комисији у року од три дана од дана пријема оцене. Ако осигурано лице није задовољно оценом другостепене лекарске комисије, може захтевати од филијале издавање решења. Члан 12. Филијала коначну оцену лекарске комисије о одобрењу продужене рехабилитације са утврђеном висином учешћа, доставља осигураном лицу на кућну адресу, здравственој установи из члана 6. ст. 2. овог правилника, и ЗУ за рехабилитацију. Члан 13. Дужина трајања продужене рехабилитације одређена је Листом индикација и обухвата време до 30 календарских дана, односно још до 60 календарских дана код наставка спровођења већ започете продужене рехабилитације. Централна евиденција уговорених капацитета за продужену рехабилитацију у ЗУ за рехабилитацију Члан 13а Републички фонд води посебну евиденцију уговорених капацитета за спровођење продужене рехабилитације осигураних лица Републичког фонда којима располажу ЗУ за рехабилитацију (у даљем тексту: Централни букинг).

5 Централни букинг из става 1. овог члана води се у електронској форми и садржи списак ЗУ за рехабилитацију. Списак ЗУ за рехабилитацију из става 2. овог члана, за сваку ЗУ за рехабилитацију, садржи: - индикациона подручја према обољењима, повредама и стањима за које се обавља продужена рехабилитација, - број уговорених постеља за рехабилитацију одраслих по полу, - број уговорених постеља за рехабилитацију за децу по полу, - број уговорених постеља за пратиоце, - нумеричке ознаке соба са бројем постеља у тим собама, - термине расположивих капацитета за период од најмање 15 дана унапред. Члан 13б ЗУ за рехабилитацију дужна је да Републичком фонду свакодневно доставља у електронској форми податке из члана 13а став 3., који се уносе у Централни букинг. Ажурирани подаци у Централном букингу су свакодневно доступни лекарским комисијама због доношења оцене о упућивању осигураног лица у ЗУ за рехабилитацију. На основу донете оцене о упућивању осигураног лица на рехабилитацију у одређену ЗУ, лекарска комисија електронским путем врши резервацију места у Централном букингу за одређено осигурано лице у тој ЗУ за рехабилитацију. ЗУ за рехабилитацију дужна је да свакодневно из Централног букинга преузима податке о резервисаним местима у тој установи на основу оцена лекарских комисија. Спровођење продужене рехабилитације Члан 14. На основу резервисаних места у Централном букингу и коначне оцене лекарске комисије о упућивању на продужену рехабилитацију, ЗУ за рехабилитацију позива осигурано лице да започне са одобреном рехабилитацијом. ЗУ за рехабилитацију дужна је да започне спровођење продужене рехабилитације осигураног лица одмах, односно у року од месец дана или у року од три месеца од оцене лекарске комисије у складу са чланом 6. овог правилника. Изузетно од става 2. овог члана, ЗУ за рехабилитацију започињање спровођења продужене рехабилитације као превенције погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести, обезбеђује осигураном лицу на основу исте оцене лекарске комисије и по протеку рока од три месеца од њеног доношења. Приоритет имају осигурана лица упућена на продужену рехабилитацију у току трајања стационарног лечења. Члан 15. Осигурано лице је дужно да започне продужену рехабилитацију одређеног дана назначеног у позиву ЗУ за рехабилитацију. Ако је осигурано лице из оправданих разлога спречено да ступи одређеног дана на продужену рехабилитацију, дужно је да о томе обавести ЗУ за рехабилитацију и филијалу. Члан 16. Продужена рехабилитација за оболела или повређена осигурана лица се спроводи у ЗУ за рехабилитацију током целе календарске године.

6 Продужена рехабилитација спроводи се свакодневно, односно током целе календарске године, без обзира на викенде и празнике, за све време трајања одобрене рехабилитације, према утврђеном програму (протоколу лечења) у ЗУ за рехабилитацију. Лечење осигураног лица медицински индикованим терапијским процедурама обухвата: - све облике кинези терапије на тлу и у води (активне, пасивне, потпомогнуте вежбе, индивидуалне и групне вежбе), - све друге видове физикалне терапије (електротерапија, магнетотерапија, сонотерапија, ласеротерапија, парафинотерапија, инфраруж терапија, криотерапија, хипобарична (Vacusac), ултразвучна терапија, терапија биоптрон лампом, инхалација, окупациона терапија, терапија гласа и говора), - примену природних лековитих фактора (пелоид, минерална вода, ваздух). Превенција погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести осигураног лица обухвата спровођење едукације, циљаних и специјалистичкоконсултативних прегледа. Члан 17. Продужена рехабилитација осигураних лица спроводи се у ЗУ за рехабилитацију према индикационим подручјима прописаним Уредбом о плану мреже здравствених установа a са којом је Републички фонд закључио уговор о пружању и финансирању здравствене заштите. Продужена рехабилитација деце спроводи се у ЗУ за рехабилитацију за које је Уредбом из става 1. овог члана прописано да обављају рехабилитацију деце, а у оквиру прописаних индикационих подручја. Продужена рехабилитација спроводи се у ЗУ за рехабилитацију у којој ће у најкраћем року започети спровођење продужене рехабилитације и која је најближа месту пребивалишта, односно боравишта осигураног лица. Члан 18. У случају да осигурано лице због акутног обољења или другог оправданог медицинског разлога, по мишљењу надлежног лекара ЗУ за рехабилитацију, у току спровођења продужене рехабилитације прекине започету рехабилитацију ради пружања здравствене услуге у другој здравственој установи, може да настави започету рехабилитацију ако је прекид трајао укупно до 15 дана, и то за онолико дана колико је трајао прекид. Продужена рехабилитација коју осигурано лице прекине из личних разлога не може да се настави. ЗУ за рехабилитацију дужна је да обавести филијалу осигураног лица о прекиду започете продужене рехабилитације, односно о наставку продужене рехабилитације после прекида. Члан 19. Продужену рехабилитацију, као лечење медицински индикованим терапијским процедурама осигурано лице може користити само једном у року од 12 месеци од завршетка претходног коришћења ове врсте продужене рехабилитације. Изузетно од става 1. овог члана осигурано лице може да користи продужену рехабилитацију и пре истека рока од 12 месеци од завршетака претходног коришћења ове врсте продужене рехабилитације у случају настанка трауматске фрактуре, акутног инфаркта миокарда и акутног CVI после кардиохируршких и ортопедских операција у складу са Листом индикација и после операције дискус херније.

7 Продужену рехабилитацију, као превенцију погоршања, односно настанка компликација Diabetes mellitus - инзулино завистан облик осигурано лице узраста до 18 година, може користити само једном у року од 12 месеци од завршетка претходног коришћења ове врсте продужене рехабилитације, а осигурано лице старије од 18 година које болује од Diabetes mellitus-а на инсулинској терапији, може користити само једном у року од 84 месеца од завршетка претходног коришћења ове врсте продужене рехабилитације. Продужену рехабилитацију као превенцију погоршања, односно настанка компликација код гојазности, осигурано лице може да користи само једном у узрасту од 12 до 18 година. Лекови и медицинско-техничка помагала Члан 19а ЗУ за рехабилитацију обезбеђује лекове за акутна стања и обољења осигураних лица која се налазе на продуженој рехабилитацији. ЗУ за рехабилитацију обезбеђује лекове за осигурана лица са хроничним обољењем за све време трајања продужене рехабилитације када се осигурано лице упућује на продужену рехабилитацију директним упућивањем у складу са чланом 8. став 2. овог правилника. ЗУ за рехабилитацију обезбеђује осигураном лицу лекове из ст. 1 и 2. овог члана у складу са правилником којим се уређује прописивање и издавање лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Осигураном лицу које се упућује на продужену рехабилитацију у складу са чланом 8. став 1. овог правилника, изабрани лекар прописује лекове и издаје лекарске рецепте за хроничну терапију и за време трајања продужене рехабилитације. Члан 19б ЗУ за рехабилитацију дужна је да осигураном лицу које је упућено на продужену рехабилитацију директним упућивањем у складу са чланом 8. став 2. овог правилника, после завршене продужене рехабилитације, приликом отпуста, обезбеди лекове за хроничну терапију у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана. Члан 19в Осигураном лицу које има право на медицинско-техничка помагала прописана правилником којим се уређују медицинско-техничка помагала, а која се издају на месечном нивоу, за време продужене рехабилитације обезбеђују се на начин на који се обезбеђују лекови у складу са чл. 19а и 19б овог правилника. Завршне одредбе Члан 20. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

8 ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ (ПРОДУЖЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА) 1. НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Sequelae poliomyelitidis B 91 неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања Sequelae morbi inflammatorii systematis nervosi centralis G 09 са неуролошким испадима на екстремитетима (парезе и парализе) Продужење рехабилитације: још до 21 дан Morbus neuroni motorii G 12.2 Медицинска документација: отпусна листа Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 21 дан Atrophiae musculorum spinales aliae et syndromae effines G 12.8 Sclerosis multiplex G 35 (са средње тешким и тешким испадима локомоторног система - у фази ремисије са EDSS од 5,5 до 8) Медицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 специјалисте неуролога и 1 специјалисте физикалне медицине и рехабилитације уз МР главе, Дужина трајања Leucoencephalitis haemorrhagica acuta et subacuta ( Hurst) G 36.1 Morbi demyelinantes systematis nervosi centralis, alii sa neurološkim ispadima na ekstremitetima G 37 (парезе и парализе) Медицинска документација: отпусна листа Дужина трајања Mononeuritis multiplex G 58.7 sa ispadima na ekstremitetima (парезе и парализе) Медицинска документација: отпусна листа Дужина трајања Neuropathia cum ataxia hereditaria G 60.2 Медицинска документација: отпусна листа Дужина трајања Neuropathia idiopathica progressiva G 60.3 Медицинска документација: отпусна листа

9 Дужина трајања Syndroma Guillain-Barre G 61.0 рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 30 дана Polyneuropathiae specificatae, aliae G 62.8 Медицинска документација: отпусна листа уз патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Дужина трајања Myasthenia gravis et morbi myoneurales alii G 70 неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације, а само за Г 70.0 антихолинестеразни (неостигмин) тест Дужина трајања Dystrophia musculorum G 71.0 само са тешким испадима локомоторног система - Barthel indeks мањи од 80, неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз лабораторијске анализе (креатин киназа) Дужина трајања Myopathia congenita G 71.2 Медицинска документација: мишљење 2 лекара: 1 спец. неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) ЕМГ налаз, репетитивну нервну стимулацију, мерење брзине провођења нерва, налаз мишићне биопсије Дужина трајања Paralysis cerebralis infantilis G 80 за узраст до 18 година са средње тешким и тешким испадима локомоторног система - Barthel indeks мањи од 80, а за лица преко 18 година само после корективне операције уз отпусну листу неуролога и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз психолошко тестирање и по потреби отпусна листа када је дијагноза постављена и по потреби ЕЕГ Дужина трајања Hemiplegia flacida G 81.0 или тешка хемипареза од III do IV степена - Barthel indeks мањи од 80, као последице Haemorrhagia cerebri I 61, Infarctus cerebri I 63, Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64 или после операције мозга Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 30 дана 1.17а. брисано 1.17б. брисано 1.17в. брисано Hemiplegia spastica G.81.1 или тешка хемипареза од III до IV степена - Barthel indeks мањи од 80 као последице Haemorrhagia cerebri I 61,

10 Infarctus cerebri I 63, Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64 или после операције мозга Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе Дужина трајања рехабилитације: 30 дан Продужење рехабилитације: још до 30 дана 1.18а. брисано 1.18б. брисано 1.18в. брисано Paraplegia flaccida G 82.0, или тешка парапареза од III до IV степена- ASIA skala - A do C Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе Дужина трајања рехабилитације: 30 дан Продужење рехабилитације: још до 30 Paraplegia spastica G 82.1 или тешка парапареза од III до IV степена- ASIA skala - A do C Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе Дужина трајања рехабилитације: 30 дан Продужење рехабилитације: још до 30 Tetraplegia flaccida G 82.3 или тешка тетрапареза од III до IV степена - ASIA skala - A do C Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 60 дана Tetraplegia spastica G 82.4 или тешка тетрапареза од III до IV степена - ASIA skala - A do C Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 60 дана Tetraplegia, non specificata G 82.5 или тешка тетрапареза од III до IV степена- ASIA skala - A do C Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 60 дана Monoplegia inferior G 83.1 или тешка монопареза - Barthel indeks мањи од 80 Медицинска документација: отпусна листа са наведеним степеном парезе Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 21 дан Брише се 1.26 Spina bifida occulta (ако постоји функционални испад) за узраст до 18 година Q76.0 физикалне медицине и рехабилитације и 1. спец неурологије или 1 спец.

11 ортопедије Дужина трајања рехабилитације. 21 дан Продужење рехабилитације: још до 30 дана Hydrocephalus (после хируршке корекције) за узраст до 16 година G 91 Медицинска документација: отпусна листа Дужина трајања рехабилитације. 21 дан Продужење рехабилитације: још до 14 дана Lezija brahijalnog pleksusa за узраст до 6 година P 14.3 Медицинска документација: отпусна листа из породилишта или мишљење 2 лекара: 1 спец. педијатрије и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Пратилац: ради обуке у циљу даљег кућног третмана Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 30 дана Lezija perifernih nerava за узраст до 6 година P 14.9 педијатрије и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Пратилац: ради обуке у циљу даљег кућног третмана Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 30 дана Retardatio (моторна) за узраст до 18 година R 62.0 неурологије и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања ОБОЉЕЊА СРЦА И КРВНИХ СУДОВА Infarctus myocardii acutus I 21 Медицинска документација: отпусна листа уз мишљење 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања Infarcuts myocardii recidivus acutus I 22 Медицинска документација: отпусна листа уз мишљење 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања тач до 2.5. (брисане) Рехабилитација после аорто-коронарног BY PASS Z 95.1 Медицинска документација: отпусна листа уз мишљење 1 спец. интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања Malformationes atrii et ventriculi cordis congenitae Q20 после операције код деце до 18 година 2.8. Malformationes septi cordis congenitea Q21 после операције код деце до 18 година

12 Malformationes valvulae pulmonalis et tricuspidalis Q22 после операције код деце до 18 година Malformationes valvulae aortae et mitralis congenitae Q23 после операције код деце до 18 година Malformationes arteriarum magnarum congeniteae Q25 после операције код деце до 18 година Присуство вештачког залиска срца Z 95.2 Присуство хетерологог залиска срца Z Присуство друге замене залиска срца Z 95.4 Неуроваскуларне компликације изражене дејством вибрација (вибрациона болест) I 73.8 интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз осцилометрију и патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Дужина трајања Angiopathiae diabeticae I 79.8 интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз ЕМГ и осцилометрију или доплер Дужина трајања. 3. РЕУМАТСКА ОБОЉЕЊА Arthritis rheumatoides seropositiva alia M Медицинска документација: отпусна листа уз одговарајуће лабораторијске анализе и RTG снимак шаке и стопала Дужина трајања рехабилитације: 21 дан 3.2. Arthritis rheumatoides seropositiva, non specificata M 05.9 Медицинска документација: отпусна листа уз одговарајуће лабораторијске

13 анализе и RTG снимак шаке и стопала Дужина трајања рехабилитације: 21 дан Arthritis puerilis за узраст до 18 година М 08 (искључују се подтачке М 08.0 и М 08.9) Медицинска документација: отпусна листа уз одговарајуће лабораторијске анализе Пратилац: ради обуке у циљу даљег кућног третмана код деце са већим функционалним оштећењима Дужина трајања Scleroderma progresivum diffusum M 34.0 интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) EMG налаз, ANA, RTG плућа, биопсија коже Дужина трајања Syndroma CREST M 34.1 интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз патолошки (позитиван) EMG налаз, ANA, RTG плућа, биопсија коже Дужина трајања Spondylitis ankylopoietica M 45: интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз одговарајуће лабораторијске анализе (SE, C реактивни протеин), спирометрија и RTG кичменог стуба и сакро илијачних зглобова Дужина трајања Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae M 07: (искључују се подтачке М 07.0, М 07.3 и М 07.6) Медицинска документација: отпусна листа уз одговарајуће лабораторијске анализе и RTG снимак захваћених зглобова Дужина трајања Morbus Reiter M 02.3 (хронични облик): 3.8. Медицинска документација: отпусна листа уз одговарајуће лабораторијске анализе и RTG снимак захваћених зглобова Дужина трајања Dermatopolymiositis non specificata M 33.9 рехабилитације: 21 дан Dermatomyositis puerilis M 33.0: Медицинска документација: отпусна листа уз одговарајуће лабораторијске анализе Пратилац: ради обуке у циљу даљег кућног третмана код деце са већим функционалним оштећењима Дужина трајања рехабилитације: 21 дан Брише се Стање после операције дискус херније рехабилитације:

14 21 дана Стање после уградње ендопротезе кука или колена рехабилитације: дана Стање после корективне остеотомије карлице, фемура и тибије Медицинска документација: отпусна листа Дужина рехабилитације: 28 дана Scoliosis (Cobbov угао већи од 20 ) за узраст до 16 година М физикалне медицине и рехабилитације и 1 спец. ортопедије уз RTG снимак кичме Дужина трајања Arthrogryposis multiplex congenita за узраст до 18 година Q педијатрије и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања Брише се 4. БОЛЕСТИ РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА а Bronchitis chronica, non specificata J 42 Медицинска документација: отпусна листа (опструкција средње тешког степена, FEV %, и FEV1/ FVC мањи од 70% или тешког степена FEV %, и FEV1/FVC мањи од 70%) и више од 3 егзацербације у последњих 6 месеци (опструкција средње тешког степена, FEV %, и FEV1/ FVC мањи од 70% или тешког степена FEV %, и FEV1/ FVC мањи од 70%) Дужина трајања Morbus pulmonis obstructivus chronicus alius J 44 Медицинска документација: отпусна листа (опструкција средње тешког степена IIА: FEV %, и FEV1/ FVC мањи од 70%; IIB: FEV %, и FEV1/ ФВЦ мањи од 70% или тешког степена FEV1 мањи од 30%, и FEV1/ ФВЦ мањи од 70% Дужина трајања Asthma bronchiale J 45 - средње тешког степена са честим нападима за узраст до 18 година Медицинска документација: отпусна листа (опструкција средње тешког степена, FEV1 мање од 80%, и FEV1/FVC мањи од 70% и PEF више од 60%, а мање од 80% од референтне вредности) и позитивни провокативни тестови (ацетилхолински или метахолински) Дужина трајања Astma bronchiale J 45 - делимично контролисана и неконтролисана астма као и деца на профилактичкој терапији - за узраст до 18 година a) За делимично контролисану астму: Мишљење изабраног лекара - педијатра са подацима о неком од симптома астме који су током дана чешћи од два пута недељно, о ограниченој физичкој активности деце, о постојању било ког симптома астме током ноћи или буђења због болести, да имају чешће од два пута недељно потребу за леком који би им олакшао

15 тегобе и да имају једну или више егзацербација током године. b) За неконтролисану астму: Мишљење изабраног лекара-педијатра са подацима о постојању три или више симптома делимично контролисане астме присутне сваког месеца и постојање једне егзацербације месечно. Медицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 лекара спец. педијатрије и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања Asthma bronchiale allergicum J умерено тешког степена са сензибилизацијом и на састојке кућне прашине која захтева сталну профилаксу инхалационим кортикостероидима у дози већој од 50 мг, за опструкцију средње тешког степена, FEV1 мање од 80%, и FEV1/FVC мањи од 70% и PEF више од 60%, а мање од 80% од референтне вредности - за узраст до 18 година педијатрије и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације и позитивни алерголошки тестови Дужина трајања Fibrosis cystica pulmonalis E 84.0 Медицинска документација отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације и 1 спец. интерне медицине или 1 спец. педијатрије Дужина трајања 4.7 Bronchiectasia J 47 Медицинска документација отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 спец.интерне медицине и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања 5. ПОВРЕДЕ И ОБОЉЕЊА ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА Laesio traumatica intracranialis S06 (са парезом или парализом једног или више екстремитета) Медицинска документација: отпусна листа уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) ЕМГ налаз Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 30 дана Fractura vetebrae cervicalis alterius, specificatae S 12.2 Продужење рехабилитације: још до 30 дана Fracturae columnae vertebralis cervicalis multiplices S 12.7 Продужење рехабилитације: још до 30 дана Fractura partis colli, non specificatae S 12.9 Продужење рехабилитације: још до 30 дана Contusio et oedema medullae spinalis cervicalis S 14.0 Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 60 дана

16 Laesiones traumaticae medullae spinalis cervicalis aliae, non specificatae S 14.1 Медицинска документација: отпусна листа уз патолошки (позитиван) EMG налаз Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 60 дана Laesio traumatica radicis nervi spinalis cervicalis S 14.2 Медицинска документација: отпусна листа уз патолошки (позитиван) EMG налаз Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Laesiones traumaticae colli multiplices S 19.7 Медицинска документација: отпусна листа уз RTG снимак и патолошки (позитиван) EMG налаз Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 30 дана Laesiones traumaticae colli aliae, specificatae S 19.8 Медицинска документација: отпусна листа уз патолошки (позитиван) EMG налаз Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 30 дана Laesio traumatica colli, non specificata S 19.9 Медицинска документација: отпусна листа уз патолошки (позитиван) EMG налаз Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 30 дана Fractura columnae vertebralis thoracalis S 22.0 Медицинска документација: отпусна листа уз патолошки (позитиван) EMG налаз Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 30 дана Fractura columnae vertebralis thoracalis multiplices S 22.1 Медицинска документација: отпусна листа уз патолошки (позитиван) EMG налаз Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 30 дана Fractura vertebrae lumbalis S 32.0 Медицинска документација: отпусна листа уз патолошки (позитиван) EMG налаз Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 60 дана Fractura ossis sacri S 32.1 Медицинска документација: отпусна листа уз мишљење лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 14 дана Luxatio articuli sacroilici et sacrococcygei S 33.2 Медицинска документација: отпусна листа уз мишљење лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 14 дана Fractura acetabuli S 32.4 Медицинска документација: отпусна листа уз мишљење лекара

17 специјалисте физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 21 дан Commotio et oedema medullae spinalis lumbalis S 34.0 Медицинска документација: отпусна листа уз РТГ снимак и патолошки (позитиван) EMG налаз Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 30 дана Fractura extremitatis superioris bilateralis T 02.4 физикалне медицине и рехабилитације и 1 лекара специјалисте ортопедије уз RTG снимак. Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Fractura femoris S 72 ортопед и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз RTG снимак Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 21 дан Fractura cruris, regionem talocruralem, includens S 82 ортопед и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз RTG снимак Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 21 дан Fractura extremitatis inferioris, bilateralis T 02.5 ортопед и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз RTG снимак Дужина трајања рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 30 дана Laesio traumatica nervorum cruris С 84 неуролог и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 21 дан Conquasatio genus et sonquasatio cruris S 87 Medicinska dokumentacija: otpusna lista Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana Produženje rehabilitacije: još do 45 dana Fractura pedis multiplex S 92.7 ортопед и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације уз RTG снимак Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 21 дан Conquassatio regionis maleolli et pedis S 97 рехабилитације: 30 дана Продужење рехабилитације: још до 21 дан Luxatio coxae unilateralis congenita (после хируршке интервенције) за узраст до 18 година Q 65.0

18 Продужење рехабилитације: још до 14 дана Luxatio coxae bilateralis congenita (после хируршке интервенције) Q 65.1 Продужење рехабилитације: још до 14 дана Subluxatio coxae unilateralis congenita (после хируршке интервенције) за узраст до 18 година Q 65.3 Продужење рехабилитације: још до 14 дана Subluxatio coxae bilateralis congenita (после хируршке интервенције) Q 65.4 Продужење рехабилитације: још до 14 дана Deformationes pedis congenitae (после хируршке интервенције) за узраст до 18 година Q 66 Продужење рехабилитације: још до 14 дана Reductio longitudinis radii congenita (после хируршке интервенције) Q 71.4 Reductio longitudinis ulnae congenita (после хируршке интервенције) Q 71.5 Manus unguiformis (после хируршке интервенције) Q 71.6 Reductiones extremitatis superioris congenitae aliae (после хируршке интервенције) Q 71.8 Reductio longitudinis femoris congenita (после хируршке интервенције) Q 72.4 Медицинска документација: отпусна листа уз позитиван ЕМГ налаз Дужина трајања рехабилитације: 28 дана Продужење рехабилитације: 14 дана Reductio longitudinis tibiae congenita (после хируршке интервенције) Q 72.5 рехабилитације: 28 дана Продужење рехабилитације: још до 14 дана Reductio longitudinis fibulae congenita (после хируршке интервенције) Q

19 а 5.39б 5.39в а рехабилитације: 28 дана Продужење рехабилитације: још до 14 дана Reductiones extremitatis inferioris congenitae aliae (после хируршке интервенције) Q 72.8 рехабилитације: 28 дана Продужење рехабилитације: још до 14 дана Scoliosis congenita (после хируршке интервенције) Q 76.3 Torticollis (после хируршке корекције) за узраст до 18 година М43.6 физикалне медицине и рехабилитације и 1 спец. ортопедије Дужина трајања Pectus excavatum (после операције) за узраст до 16 година Q 67.6 физикалне медицине и рехабилитације и 1 спец. ортопедије Дужина трајања Pectus carinatum (после операције) за узраст до 16 година Q 67.7 Медицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара: 1 спец физикалне медицине и рехабилитације и 1 спец. ортопедије Дужина трајања Osteochondrosis capitis femoralis puerilis (Legg-Calve-Perthes) M 91.1 Медицинска документација: отпусна листа уз РТГ снимак или ултразвучни налаз коштано зглобних структура Дужина трајања рехабилитације: 28 дана Продужење рехабилитације: још до 14 дана Mobus Perthes (после хируршке корекције) за узраст до 18 година М 87 физикалне медицине и рехабилитације и 1 спец. ортопедије Дужина трајања Osteochondritis dissecans M 93.2 Медицинска документација: отпусна листа уз РТГ снимак или ултразвучни налаз коштано зглобних структура Дужина трајања рехабилитације: 28 дана Продужење рехабилитације: још до 14 дана Morbus Paget ossium aliorum M 88.8 Медицинска документација: отпусна листа уз РТГ снимак или ултразвучни налаз коштано зглобних структура Пратилац: ради обуке у циљу даљег кућног третмана само деци Дужина трајања Продужење рехабилитације: још до 14 дана Osteochondrodysplasia за узраст до 18 година Q 77 ортопедије и 1 спец. физикалне медицине и рехабилитације Дужина

20 трајања 5.44 Брише се 5.45 Брише се 6.1. Брише се ЕНДОКРИНОЛОШКА ОБОЉЕЊА Thyreotoxicosis E 05 - само једном после увођења терапије Медицинска документација: отпусна листа или мишљење 2 лекара спец. педијатрије или спец. интерне медицине уз лабораторијске анализе (Т3, Т4, ТЦX) Дужина трајања рехабилитације: 14 дана Превенција настанка компликација код Obesitas Е 66 за узраст од 12 до 18 година индекс телесне масе већи од 97 P (percentila за узраст) Медицинска документација: отпусна листа или мишљење лекара специјалисте педијатрије уз лабораторијске анализе (гликемија, холестерол: ХДЛ, ЛДЛ, триглицериди) Дужина трајања рехабилитације: 10 дана Превенција настанка компликација код Diabetes mellitus-a леченог инсулином за узраст до 18 година Медицинска документација: отпусна листа или мишљење лекара специјалисте педијатрије Дужина трајања рехабилитације: 10 дана Превенција настанка компликација код Diabetes mellitus-a леченог инсулином за узраст преко 18 година Медицинска документација: отпусна листа или мишљење лекара специјалисте интерне медицине Дужина трајања рехабилитације: 5 дана Брише се 7. ОНКОЛОШКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДЕЦЕ 7.1. C00 do C97, D42, D43, D45, D46, D47, D61, D75, D76 за узраст до 18 година, а) једном после завршене онколошке терапије б) у фази ремисије са терапијом одржавања најдуже до 5 година од постизања ремисије. Медицинска документација: отпусна листа уз мишљење лекара специјалисте онкологије и лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације здравствене установе секундарног или терцијарног нивоа здравствене заштите Дужина трајања рехабилитације: 15 дана.

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ( Службени гласник РС бр. 47/08, 69/08) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују

Læs mere

П Р А В И Л Н И К О МЕДИЦИНСКО-ДОКТРИНАРНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД Службени гласник РС, број 100/11. Члан 1.

П Р А В И Л Н И К О МЕДИЦИНСКО-ДОКТРИНАРНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД Службени гласник РС, број 100/11. Члан 1. П Р А В И Л Н И К О МЕДИЦИНСКО-ДОКТРИНАРНИМ СТАНДАРДИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД Службени гласник РС, број 100/11 Члан 1. Овим правилником прописују се медицинско-доктринарни стандарди

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА

УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА Према препоруци Објашњењa за праћење квалитета рада у здравственим установама (Министарство здравља Републике Србије, април2004.год.) и документу Клинички

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА 2009. година Извештај израдили: Проф. др Драгољуб Ђокић, директор Центар за биостатистику и информатику Центар за

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА

VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА 2008. ГОДИНУ Институт за заштиту здравља Републике Српске Здравствено стање становништва Републике Српске у 2008.години Главни и одговорни уредник : Др

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2009. ГОДИНИ Јавна здравствена установа Институт за јавно здравство Здравствено стање становништва Републике Српске у 2009.години Главни и одговорни уредник

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

Број/Broj. Godina XIX Ponedjeljak, 23. marta/ožujka godine. Година XIX Понедјељак, 23. марта годинe

Број/Broj. Godina XIX Ponedjeljak, 23. marta/ožujka godine. Година XIX Понедјељак, 23. марта годинe Година XIX Понедјељак, 23. марта 2015. годинe БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ 184 На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05)

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉЕЊИМА, СТАЊИМА И ПОВРЕДАМА

ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉЕЊИМА, СТАЊИМА И ПОВРЕДАМА Образац бр. СИ 06 Програм стат. истраживања, Сл. лист СРЈ бр. 46/1996. Здравствена установа назив општина шифра ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉЕЊИМА, СТАЊИМА И ПОВРЕДАМА ЗА ПЕРИОД. Достављено Редни број I Морбидитетна

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ( Службени гласник Републике Српске, број: 33/13) На основу члана 87, а у вези са чланом 86. став 4. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РепубликеСрпске, број 106/09) и члана 82. став 2. Закона

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Område Hobro - Arden, Indlæggelser 2011 p.g.a. forebyggelige diagnoser

Område Hobro - Arden, Indlæggelser 2011 p.g.a. forebyggelige diagnoser Område Hobro - Arden, Indlæggelser 2011 p.g.a. forebyggelige diagnoser Sygdomsgruppe Aktionsdiagnose Tarminfektion Ernæringsbetinget blodmangel Ernæringsbetinget blodmangel i alt Sukkersyge Væskemangel

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

SEN GENNEMSKANNING (UGE 18-20) AF FOSTRET Forslag til Guideline udarbejdet til FØTO-Sandbjerg 2009

SEN GENNEMSKANNING (UGE 18-20) AF FOSTRET Forslag til Guideline udarbejdet til FØTO-Sandbjerg 2009 SEN GENNEMSKANNING (UGE 18-20) AF FOSTRET Forslag til Guideline udarbejdet til FØTO-Sandbjerg 2009 ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Vibeke Brocks, Eva Hoseth, Nina Gros Pedersen, Anne-Cathrine Shalmi, Lene Sperling,

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

ИНФОРМАТОР 2008/2009.

ИНФОРМАТОР 2008/2009. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР 2008/2009. Крагујевац, 2008. ИЗДАВАЧ Правни факултет Јована Цвијића 1 Крагујевац тел. 034/306 505, 306 500 www.jura.kg.ac.yu wap.jura.kg.ac.yu faculty@jura.kg.ac.yu

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere