Rider ProFlex 21. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen."

Transkript

1 Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion... 2 Færdsel og transport på almen vej... 2 Bugsering... 2 Anvendelse... 2 Fremstillingsnummer... 3 Forklaring af symbolerne... 4 Sikkerhedsforskrifter... 5 Generel anvendelse... 5 Kørsel i skråt terræn... 6 Børn... 7 Vedligeholdelse... 7 Funktionerne og deres anvendelse... 9 Betjeningsorganernes placering... 9 Gashåndtag Choker Hastighedsregulering Klippeaggregater Løftehåndtag til klippeaggregatet Håndtag til indstilling af klippehøjde Parkeringsbremse Sæde Påfyldning af brændstof Kørsel Før start Start motoren Kørsel med plænetraktoren Differentialspærre Klipperåd Stop af motoren Frigear Vedligeholdelse Vedligeholdelsesskema Demontering af afskærmningerne på plænetraktoren Kontrol af motorens køleluftindtag Kontrol af transmissionens luftindtag Kontrol og justering af styrekabler Kontrol og justering af gaskabel Kontrol og justering af chokerkabel Justering af differentialspærre Justering af hydrostatkabel Justering af bremsen Kontrol af dæktryk Udskiftning af luftfilter Udskiftning af brændstoffilter Rengøring af pulsair-filter Kontrol af brændstofpumpens luftfilter Kontrol af batteriets syreniveau Kontrol af sikkerhedssystemet Smøring af klippeaggregat Montering af klippeaggregat Indstilling af parallelitet Indstilling af klippehøjde Kontrol og justering af terræntryk Udskiftning af not (BioClip) Servicestilling for klippeaggregat Kontrol af knive Demontering af klippeaggregat Demontering af aggregatramme Demontering af drivrem Montering af drivrem Udskiftning af klippeaggregatets drivremme Smøring Smøreskema Generel smøring Smøring af kabel Smøreanvisninger ifølge skema Fejlsøgningsskema Opbevaring Vinterkonservering Service Ledningsdiagram Tekniske data Servicejournal VIGTIG INFORMATION Brugsanvisningen læses nøje igennem, så du er klar over, hvordan du skal bruge og vedligeholdelse plænetraktoren, inden den anvendes. For anden service end den som er beskrevet i nærværende håndbog, kontaktes din autoriserede forhandler, som lagerfører dele og udfører service. Dansk 1

3 Til vore kunder INTRODUKTION Tak for at du valgte en Husqvarna Rider. Husqvarna Rider er bygget efter et unikt koncept med frontmonteret klippeaggregat og en patenteret styring på baghjulene. Rideren er bygget til højeste effektivitet selv på små og trange områder. Betjening og hydrostatisk transmission som reguleres med fodpedaler bidrager også til maskinens præstationer. Denne brugsanvisning er et værdipapir. Ved at følge dets indhold (anvendelse, service vedligeholdelse osv.) kan Du væsentlig forhøje maskinens livslængde og også dens brugtværdi. Når du sælger din Rider skal du overlade brugsanvisningen til den ny ejer. Det sidste kapitel i brugsanvisningen udgøres af en Servicejournal. Påse at service- og reparationer dokumenteres. En god journalføring sænker serviceomkostningerne for det sæsonafhængige vedligeholdelse og påvirker maskinens brugtværdi. Medtag brugsvejledningen når Rideren indleveres til værksted for service. Kørsel og transport på almindelig vej Kontroller gældende trafikbestemmelser før kørsel og transport på almindelig vej. Under eventuel transport skal du altid anvende godkendte anordninger for tilspænding og sørge for, at maskinen er godt forankret. Bugsering Hvis din maskine er forsynet med hydrostat, må du kun ved behov bugsere maskinen yderst korte strækninger og ved lav hastighed, ellers kan der være risiko for, at hydrostaten beskadiges. Formål Denne maskine er kun beregnet til klipning af almindelige græsplæner og andre ryddede og jævne grundarealer uden fremmedlegemer som f.eks. sten, træstubbe osv. og i forbindelse med tilbehør leveret af forhandleren selv til andre særlige formål, hvor der medfølger instruktioner til tilbehøret. Brug på anden måde anses for at være i modstrid med den beregnede anvendelse. Overensstemmelse med og streng overholdelse af betjeningsbetingelser, serviceeftersyn og reparation, som specificeret af forhandleren, er også en vigtig del af den beregnede anvendelse. Denne maskine må kun betjenes, serviceres og repareres af personer, der er bekendt med maskinens særlige egenskaber, og som har kendskab til alle relevante sikkerhedsprocedurer. Regulativer i forbindelse med ulykkestilfælde, alle andre generelt anerkendte regulativer om sikkerhed samt erhvervssygdomme og alle færdselsregler skal hele tiden overholdes. Producenten har intet ansvar for beskadigelser eller ulykkestilfælde, hvis der er foretaget vilkårlige ændringer ved denne maskine. 2 Dansk

4 God service INTRODUKTION Husqvarnas produkter sælges verden over og kun i servicerende faghandel. Dette sker for at sikre at Du som kunde får bedst mulige support og service. Inden produktet blev leveret er maskinen for eksempel kontrolleret og justeret af din forhandler, se attestation i Servicejournalen i denne brugsanvisning. Når Du behøver reservedele eller support i servicespørgsmål, garantireklamationer osv. henvender Du dig til: Denne brugsanvisning tilhører maskine med fremstillingsnummer: Motor Transmission Fremstillingsnummer Maskinens fremstillingsnummer findes angivet på et trykt skilt som er fastsat på venstre side fortil under sædet. På skiltet angives oppe fra: Maskinens typebetegnelse. Fabrikantens typenummer. Maskinens fremstillingsnummer. Angiv typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling. Motorens fremstillingsnummer er angivet på et stregkodeskilt. Den er placeret på krumtaphusets venstre side, foran startmotoren. Skiltet angiver Motorens serienummer (E/NO). Kode Angiv disse ved reservedelsbestilling. Transmissionens fremstillingsnummer er angivet på stregkoden, som sidder på forsiden af huset til venstre drivaksel: Typebetegnelsen angives over stregkoden og begynder med bogstavet K. Fremstillingsnummeret angives over stregkoden og begynder med s/n. Fabrikantens typenummer angives under stregkoden og begynder med p/n. Angiv typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling. Dansk 3

5 FORKLARING AF SYMBOLERNE Symbolerne findes på plænetraktoren og i brugsanvisningen. Se nøje på dem og husk deres betydning. Læs brugsanvisningen. R N Bakgear Frigear Hurtig Langsom Motor stop Batteri Choker Brændstof Olietryk Klippehøjde Baglæns Fremad Tænding Brug høreværn Hydrostatisk frihjul Parkeringsbremse Bremse Advarsel Støjniveau Advarsel! Roterende knive Advarsel! Plænetraktoren kan vælte Kør aldrig parallelt på skråninger EU-standard for maskinsikkerhed Brug aldrig plænetraktoren, hvis der er mennesker især børn eller husdyr i nærheden af maskinen Kør aldrig med passagerer på plænetraktoren eller på tilbehøret Foden eller hånden må ikke komme under afskærmningen, mens motoren kører Kør meget langsomt uden klippeaggregat Hastighedsreguleringspedal fremad Startinstruktion Læs brugsvejledningen Kontrollér motorens olieniveau Kontrollér hydrostatens olieniveau Løft klippeaggregatet Hydrostatpedaler i neutralstilling Brems Er motoren kold, anvendes choker Start motoren Parkeringsbremsen frigøres inden kørsel startes Neutral Hastighedsreguleringspedal tilbage Sluk motoren og fjern tændkablet før reparation eller vedligeholdelse 4 Dansk

6 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Vejledningen er til for din sikkerheds skyld. Læs den nøje igennem. Dette symbol betyder at vigtige sikkerhedsforskrifter skal fremhæves. Det gælder din personlige sikkerhed og plænetraktorens driftssikkerhed. Generel anvendelse: Lær styre- og betjeningsfunktionerne og hvordan man standser hurtigt. Læs samtlige instruktioner i brugsanvisningen og på plænetraktoren, inden den startes, vær sikker på at du forstår dem og følg dem derefter. Plænetraktoren må kun anvendes af voksne, som er fortrolig med den. Brug godkendte sikkerhedsbriller eller heldækkende ansigtsskærm under montagearbejde og kørsel. Brug aldrig plænetraktoren uden fodtøj. Brug altid kraftige sko, helst med stålkappe. Brug aldrig løstsiddende beklædning, som kan komme til at sidde fast i bevægelige dele. Klippearealet oprenses for genstande som sten, legetøj, tråd og lignende, som kan fanges af knivene og slynges af sted. Kontrollér at der ikke er færdsel på arealet, inden du starter på klipningen. Stands plænetraktoren, hvis nogen kommer ind i arbejdsområdet. Tag aldrig passagerer med. Klip ikke baglæns, med mindre det er absolut nødvendigt. Kig altid ned og bagud før og under bakkørsel. Pas på udkastet og sigt ikke på nogen personer. Gå ned i fart, inden du drejer. Plænetraktoren må aldrig efterlades uden opsyn, mens motoren er i gang. Knivene standses, parkeringsbremsen trækkes, motoren stoppes og tændingsnøglen fjernes, før du forlader plænetraktoren. Stands knivene, når du ikke slår græs. Klip kun i dagslys eller hvis der er god kunstig belysning. Brug aldrig plænetraktoren, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika eller visse medikamenttyper. RIDER 970 RIDER 970 Læs brugsanvisningen, inden du starter plænetraktoren. Området renses for sten o. lign. inden græsset slås. R I D E R RIDER 850 Tag aldrig passagerer op. R I IDE R RIDER 850 ADVARSEL! Plænetraktoren kan amputere hænder, fødder og slynge genstande væk. Tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifterne kan medføre alvorlige skader. Dansk 5

7 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Pas på trafikken, når du arbejder tæt ved en vej eller skal krydse den. Pas på at knivene ikke rammer, når du kører rundt omkring en fast genstand. Kør aldrig forsætligt hen over ukendte genstande. Plænetraktoren er en tung maskine og kan forvolde meget alvorlige kvæstelser. Vær meget forsigtig, når den af- eller pålæsses en anhænger eller lastbil. Vær forsigtig, når du bruger plænetraktoren som trækker eller bruger tungt udstyr. a. Brug kun godkendte trækkroge og trækstang. b. Begræns lasten til det, som du er sikker på, du kan håndtere. c. Lad vær med at køre snævre sving. Pas på når du bakker. d. Brug modvægte eller hjulvægte, når det anbefales i brugsanvisningen. Undgå unødvendige sving i skråt terræn. Er det nødvendigt, drej langsomt og gradvis nedad, hvis det er muligt.nedåt, om möjligt. Lad være med at slå græs tæt ved kanter, grøfter eller dæmninger. Plænetraktoren kan pludselig vende rundt, hvis et hjul kommer over kanten af en grøft el. lign., eller hvis kanten giver efter. Lad være med at slå vådt græs. Græsset er glat og dækkene kan miste grebet, så plænetraktoren glider. Lad være med at prøve på at stabilisere plænetraktoren ved at satte en fod på jorden. Under rengøring af underdelen må plænetraktoren aldrig køres nær kanter eller skråninger. Kørsel i skråt terræn Kørsel i skråt terræn er en af de operationer, hvor risikoen er størst for at føreren mister kontrollen eller plænetraktoren vælter. Sådanne hændelser kan medføre svære personskader eller ulykker med dødelig udgang. Skråninger og skråt terræn kræver ekstra forsigtighed. Hvis ikke du kan bakke op ad skråningen eller du føler dig usikker, så lad være med at slå græsset der. Gør sådan Fjern forhindringer som sten, grene o. lign. Græsset slås opad og nedad, ikke parallelt med skråningen. Pas på og kør ikke hen over render, huller og knolde. I ujævnt terræn kan plænetraktoren lettere vælte. Højt græs kan skjule forhindringer. Kør langsomt. Anvend små udslag på hydrostatpedalerne. Følg producentens anvisninger med hensyn til hjulvægte eller modvægte for at forbedre stabiliteten. Vær ekstra forsigtig med græsopsamleren eller andet tilbehør, som kan ændre plænetraktorens stabilitet. Kør altid jævnt og langsomt i skråt terræn. Lad være med at udføre pludselige ændringer af hastighed eller retning. Lad være med at starte motoren i skråt terræn. Hvis dækkene begynder at skride, stands knivene og kør langsomt ned ad skråningen. RIDER R Vær ekstra forsigtig, når du kører i skrånende terræn. Skråninger slås opad og nedad, ikke parallelt med hældningen. RIDER R Dansk

8 Børn Der kan indtræffe tragiske ulykker, hvis føreren ikke er opmærksom på børn i nærheden. Børn tillokkes ofte af plænetraktorer og græsslåning. Gå aldrig ud fra at børn bliver stående, hvor du sidst så dem. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Hold børn borte fra klippeområdet og under nøje opsyn af en anden voksen. Vær opmærksom og stands plænetraktoren, hvis der kommer børn ind i arbejdsområdet. Kontrollér bagud og nedad om der er små børn, før og under bakning. Tag aldrig børn med som passager. De kan falde af traktoren og slå sig meget slemt eller være i vejen for risikofri manøvrering af plænetraktoren. Lad aldrig børn køre eller betjene plænetraktoren. Vær ekstra forsigtig ved hjørner, buske, træer eller andre genstande, som skærmer for det fri overblik. Børn holdes bort fra området, hvor græsslåningen foregår. Vedligeholdelse Benzin og benzindampe er giftige og meget brandfarlige. Vær yderst forsigtig, når der arbejdes med benzin. Brændstoffet opbevares udelukkende i beholdere, som er godkendt til dette formål. Fjern aldrig brændstofdækslet og start aldrig påfyldningen af benzin, mens motoren stadig kører. Motoren skal være afkølet, inden der påfyldes brændstof. Rygning er forbudt, når der påfyldes benzin. Der må ikke påfyldes benzin, når der er risiko for gnistdannelse eller du står tæt ved åben ild. Brændstof må ikke påfyldes i lukkede rum. Er der konstateret lækage i brændstofsyste-met, må motoren ikke startes, før lækagen er afhjulpet. Plænetraktoren eller brændstofbeholdere må ikke henstå indendørs, hvor der findes åben ild, som fx i kedelrum, eller ved elektrisk udstyr, som kan fremkalde gnister. Kontrollér brændstofniveauet før hver anvendelse og sørg for at der er plads til at brændstoffet kan udvide sig, da varmen fra motoren og solen ellers kan få brændstoffet til af udvide sig så meget, at det løber over. Undgå overfyldning. Hvis der er spildt benzin på plænetraktoren, skal benzinen aftørres, og der skal ventes på, at alle benzinstænk er fordampet, inden motoren startes. Skift tøjet, hvis der spildt benzin på det. Børn må ikke køre eller betjene plænetraktoren. RIDER R 9 70 R IDE R 850 RIDER 850 Brændstof må aldrig påfyldes i lukkede rum. RIDER 850 RIDER 850 Dansk 7

9 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Vær meget forsigtig ved håndtering af batterisyre. Syrestænk på huden kan medføre alvorlige ætsningsskader. Har du fået syrestænk på huden, skylles omgående grundigt med vand. Syrestænk i øjnene kan medføre blindhed, kontakt lægen. Pas på, når batteriet skal vedligeholdelses. I batteriet dannes eksplosivt gas. Der må ikke arbejdes med batteriet, hvis der ryges eller der er åben ild eller risiko for gnister i nærheden. Batteriet kan eksplodere og forvolde alvorlige personskader. Plænetraktoren må aldrig køres inde i lukkede rum. Udstødningen indeholder kulilte, en lugtfri, giftig og livsfarlig gasart. Sørg for at bolte og møtrikker, især holdeboltene for knivene, er tilspændt korrekt og at udstyret er i god stand. Sikkerhedsudstyret må ikke modificeres. Kontrollér regelmæssigt, at udstyret fungerer. Plænetraktoren må ikke bruges med defekte eller manglende sikkerhedsudstyr. Regulatorens indstilling må ikke ændres og motoren må ikke overbelastes. Sørg for at reducere brandfaren. Plænetraktoren rengøres for græs, løv og andre rester, som sidder fast i den. Lad plænetraktoren køle af, inden den hensættes til opbevaring. Udstyret standses og kontrolleres, hvis du har påkørt en genstand. Er det beskadiget, skal det repareres, inden plænetraktoren startes igen. Der må aldrig udføres justeringer med kørende motor. Græsopsamlerens dele kan slides, beskadiges og ældes, så bevægelige dele blotlægges eller genstande slynges væk. Delene kontrolleres regelmæssigt og udskiftes med af producenten anbefalede reservedele, når det er nødvendigt. Maskinens sikkerhedsafprøvning og godkendelse gælder kun med det udstyr, som er leveret eller anbefalet af producenten. Knivene er skarpe og kan give skæresår. Knivbladene omvikles, eller brug beskyttelseshandsker, når du skal arbejde ved dem. Bremserne funktionskontrolleres regelmæssigt og justeres og vedligeholdelses efter behov. BioClip-aggregatet må kun anvendes, hvor der ønskes klipning af bedre kvalitet og i kendte områder. Den indbyrdes afstand mellem knivene kan blive ændret, hvis klippeaggregatets knive slår mod forhindringer, hvilket kan resultere i meget kostbare reparationer. (Gælder ikke BioClip 112) 8 0 RIDER 850 R Dansk RIDER 850 Rygning er forbudt i nærheden af batteri eller brændstof. Plænetraktoren må aldrig køres ind i et lukket rum. RIDER R 9 70 Plænetraktoren rengøres regelmæssigt for græs, løv o. lign.

10 FUNKTIONERNE OG DERES ANVENDELSE Præsentation Denne brugsanvisning beskriver Rider ProFlex 21. Rider ProFlex 21 er udstyret med en firetakts V- Twin motor fra Kawasaki på 21 hestekræfter. Kraftoverførsel fra motoren foregår ved hjælp af en hydrostatisk gearkasse, som giver mulighed for at skifte hastigheden trinløst med fodpedalerne. En pedal til fremadkørsel og en til bakning. Betjeningsorganernes placering 1. Tændingslås 2. Choker 3. Gas 4. Driftstimetæller 5. Indstilling af klippehøjde 6. Løftehåndtag, klippeaggregat med spærreknap 7. Hastighedsregulering for bakning 8. Hastighedsregulering for kørsel fremad 9. Bremsepedal 10. Spærreknap for parkeringsbremse 11. Differentialspærre 12. Indstilling af sædet 13. Dæksel til brændstoftank 14. Lås til motorhjelm 15. Håndtag for udkobling af fremdrift Dansk 9

11 Gashåndtag FUNKTIONERNE OG DERES ANVENDELSE Med gashåndtaget reguleres motorens omdrejningstal og dermed også knivenes rotationshastighed. Håndtaget føres fremad resp. bagud for at øge eller reducere motorens omdrejningstal. Choker Chokeren anvendes ved koldstart for at give motoren en federe brændstofblanding. Ved koldstart føres chokeren tilbage til slutpositionen. Hastighedsregulering Plænetraktorens hastighed reguleres trinløst med to pedaler. For kørsel fremad anvendes pedal (1) og for bakkørsel pedal (2). 1 2 ADVARSEL! Pas på grene, som kan påvirke pedalerne ved klipning under buske. Risiko for uønsket manøvre. 10 Dansk

12 FUNKTIONERNE OG DERES ANVENDELSE Klippeaggregat Rider ProFlex kan forsynes med forskellige aggregater. BioClip klippeaggregatet findeler græsset ved at klippe det flere gange, inden det kastes ud på græsplænen igen som gødning. Klippeaggregatet med bagudkast, dvs. det afklippede græs kastes ud bagved aggregatet. Eksempel på ekstraudstyr til Rider ProFlex: Fejebørste Sneskovl Hjulvægte Snekæder Dozerblad Kantskærer Elektrisk redskabsløft BioClip klippeaggregat Grusharve Anhænger Løftehåndtag til klippeaggregatet Løftehåndtaget bruges til at stille klippeaggregatet i enten transport- eller klippeposition. I transportstilling aktiveres knivbremsen automatisk for at knivene skal stoppe inden ca. 5 sek. 1. Trækkes håndtaget bagud til spærrepositionen, går klippeaggregatet i transportposition. Aggregatet løftes og knivenes rotation standser. Klippeaggregatet løftes. 2. Trykkes på spærreknappen og håndtaget føres nedad, går klippeaggregatet i klippeposition. Aggregatet sænkes og knivenes rotation begynder. 3. Håndtaget kan også anvendes til midlertidig regulering af klippehøjden ved fx. en mindre forhøjning i græsplænen. Klippeaggregatet sænkes. Dansk 11

13 FUNKTIONERNE OG DERES ANVENDELSE Håndtag til indstilling af klippehøjden Med dette håndtaget reguleres klippehøjden i 7 forskellige positioner. For at sikre en ensartet klippehøjde, er det vigtigt at dæktrykket for forhjulene er ens (60 kpa). Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres sådan: 1. Bremsepedalen trædes. 2. Tryk spærreknappen på ratstammen (2) helt ind. 3. Bremsepedalen slippes mens knappen holdes indtrykket. Parkeringsbremsens spærre udkobles automatisk, når bremsepedalen trædes. Sæde Sædet er hængslet i forkanten og kan vippes fremad. Sædet kan også justeres i længden. For indstilling af sædepositionen føres håndtaget under sædets forkant mod venstre, og sædet skubbes frem eller tilbage til den ønskede position. Påfyldning af brændstof Motoren skal køres på mindst 87-oktan blyfri benzin (ikke olieblandet). Miljøtilpasset alkylatbenzin f.eks. af mærket Aspen kan med fordel anvendes. Se også Tekniske data når det gælder metanol- og etanolbrændstof. ADVARSEL! Benzin er meget brandfarlig. Vær meget forsigtig og påfyld kun brændstof udendørs (se sikkerhedsforskrifterne). 12 Dansk

14 KØRSEL Før start Læs afsnittet Sikkerhedsforeskrifter og Præsentation føre start af Rideren. Udfør daglig vedligehold før start (se Vedligeholdsskema i afsnittet Vedligeholdelse ). Sædet indstilles i ønsket position. Start af motoren 1. Klippeaggregatet løftes ved at trække håndtaget bagud indtil stop (transportposition), parkeringsbremsen aktiveres. 2. Gashåndtaget føres til midterpositionen. 3. Er motoren kold, skal chokeren føres tilbage til slutpositionen. 4. Tændingsnøglen drejes til startposition. Dansk 13

15 KØRSEL 5. Når motoren starter, slippes tændingsnøglen omgående, så den går tilbage i neutral position. VIGTIG INFORMATION Startmotoren må ikke køres længere end ca. 5 sekunder ad gangen. Starter motoren ikke, vent ca. 15 sekunder inden næste startforsøg. 6. Gashåndtaget skubbes gradvist, når motoren er startet. 7. Det ønskede motoromdrejningstal indstilles med gashåndtaget. Lad motoren gå med middel omdrejningstal halv gas 3-5 min inden den belastes hårdt. ADVARSEL! Motoren må aldrig køres i lukkede rum, indendørs eller hvor der er dårlig ventilation. Udstødningen indeholder giftige kulilte. Kørsel med plænetraktoren 1. Parkeringsbremsen frigøres ved at trykke bremsepedalen ned og derefter slippe den. 2. Et af pedalerne trædes forsigtigt ned, indtil den ønskede hastighed er nået. Ved kørsel fremad, trædes på pedal (1), ved bakkørsel pedal (2). 1 2 ADVARSEL! Pas på grene, som kan påvirke pedalerne ved klipning under buske. Risiko for uønsket manøvre. 14 Dansk

16 KØRSEL 3. Den ønskede klippehøjde (1 7) vælges med højdevælgeren. 4. Spærreknappen på løftehåndtaget trykkes ind og klippeaggregatet sænkes. Differentialspærre ADVARSEL! Hold tommelfingrene borte. Risiko findes for slag med rattet ved kørsel med differentialspærre. Differentialspærren kan betjenes under kørsel med pedalen på venstre side. For ikke at køre fast kan man koble den til lige før hindringen. 1. Kobl differentialspærren til ved behov ved at træde pedalen ned. Hvis et hjul spinder, let noget på kørepedalen. 2. Påse at differentialspærren slår fra når pedalen slippes. Lav små styrebevægelser eller bak lidt indtil pedalen går tilbage i sin normal stilling. Dansk 15

17 KØRSEL Klipperåd ADVARSEL! Plænen renses for sten og andre genstande, som kan slynges væk af knivene. Sten og andre faste forhindringer lokaliseres og afmærkes, så de ikke bliver påkørt. Start med stor klippelængde og gå ned, indtil det ønskede resultat er nået. Græsset slås pænest med høje motoromdrejninger (knivene roterer hurtigt) og lav hastighed (plænetraktoren kører langsomt). Er græsset ikke altfor langt og tæt, kan kørehastigheden øges hhv. motoromdrejningstallet sænkes, uden at resultatet bliver synligt dårligere. Plænen bliver flottest, hvis den slås ofte. Slåningen bliver mere ensartet og det afklippede græs fordeles mere jævnt over hele arealet. Det totale tidsforbrug bliver ikke større, fordi du kan vælge en højere kørehastighed, uden at resultatet bliver dårligere. Lad være at slå vådt græs. Resultatet bliver dårligere, fordi hjulene synker ned i jorden, når plænen er våd. Klippeaggregatet spules med vand på undersiden efter hver anvendelse. Under rengøring skal klippeaggregatet vippes op i servicestilling. Når BioClip-aggregatet anvendes, skal man sørge for, at klippeintervallet ikke er for langt. Græsslåningsmønster ADVARSEL! Plænetraktoren må aldrig køres i terræn, som hælder mere end 15. Skråninger klippes opad og nedad, aldrig på tværs. Undgå pludselige retningsændringer. MAX Dansk

18 Stop af motoren Motoren må gerne gå i tomgang i et minut for at få sin normale arbejdstemperatur, inden den standses, hvis den har været ud for hård belastning med høj temperatur til følge. 1. Klippeaggregatet løftes op ved at trække håndtaget bagud til endepositionen. KØRSEL 2. Gashåndtaget sættes på MIN. Tændingsnøglen sættes i positionen STOP. 3. Når plænetraktoren står stille, holdes parkeringsbremsen nede og spærreknappen trykkes ind. Frigear For at plænetraktoren skal kunne flyttes med slukket motor skal frikoblingsgrebet trækkes ud. Dansk 17

19 VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesskema Nedenfor en liste over den vedligeholdelse, som skal udføres på plænetraktoren. De vedligeholdelsesarbejder, som ikke er beskrevet i nærværende brugsanvisning, skal udføres af et autoriseret serviceværksted. Daglig Ugentlig 3) Mindst Vedligeholdelsesinterval i vedligeholdelsholdelse vedlige- hver timer Vedligeholdelse Side år før efter Kontroller evt. brændstof- og olielækage - Kontroller parkeringsbremse 25 Kontroller motorens olieniveau (hver tankning) 43 Kontroller brændstofpumpens luftfilter 27 Kontroller sikkerhedsafbryder, sæde 28 Kontroller sikkerhedsafbryder, løftehåndtag 28 Kontroller sikkerhedsafbryder, parkeringsbremse 28 Kontroller / rengør motorens køleluftindtag 21 Kontroller klippeaggregatet: 29 fastsætning af knive 33 knivenes tilstand (skarphed, form osv.) 33 knivenes synkronisering (90 mellem BioClip) 33 Kontroller styrekabel (evt. slør osv.) 22 Kontroller fastgørelseselementer (skruer, møtrikker o.lign.) - Start motoren og knivene, lyt efter mislyde - Rengør under klippeaggregatet 33 Rengør køleluftindtag til transmissionen 21 Kontroller batteriets syreniveau 28 Kontroller transmissionens olieniveau 45 Kontroller tilstanden på remme, remskiver osv. - Kontroller om der er opstået skader - Kontroller lufttryk i dæk (60 kpa) 25 Kontroller at kabelholderen i midten ikke er beskadiget - Rengør omhyggeligt omkring motoren - Rengør omhyggeligt omkring transmissionen - Rengør omkring alle remme, remhjul osv. 41 Smør differentialelåsens kabel 42 Smør remstrækker (nippel) 45 Smør triangellinken (nippel) 44 Smør førersædet 44 Smør alle kabler 41 Smør sikkerhedsspærren i klippeaggregatet 44 Smør den indre tap i klippeaggregatet 44 Smør spor til klippeaggregatets redskabsramme 44 Smør led i klippeaggregatet 44 Rengør i rammetunnel - Smør pedalmekanismen i rammetunnel 41 Smør gearreguleringen 43 Smør kablet til parkeringsbremsen 45

20 VEDLIGEHOLDELSE Daglig Ugentlig 3) Mindst Vedligeholdelsesinterval i vedligeholdelsholdelse vedlige- hver timer Vedligeholdelse Side år før efter Smør gaskabel 44 Smør chokerkabel 44 Smør styrekæde i rammetunnel 42 Kontroller styrekabel i rammetunnel 22 Rengør motorens køleluftindtag 21 Rengør luftrenserens forfilter (Oil-foam) 26 Skift motorolie 1) 42 Rengør luftrenserens filterpatron 2) (papirfilter) 26 Kontroller/justér indstillingen af klippehøjden 31 Kontroller/justér parkeringsbremse 25 Inspicer brandbeskyttelsen/gnistslukkeren (ekstraudstyr) - Skift motorens oliefilter (var 200 tim) 45 Rengør/udskift tændrør - Skift brændstoffilter i ledningen 27 Rengør puls-air filter 27 Rengør køleribber - Kontroller motorens ventilslør 4). - Kontroller behovet for olieskift 4) og filterskift 4) i gearkasse (hver 500 timer) - Rengør luftrenserens forfilter (Oil-foam) 2) 26 Skift luftfilter (papirfilter) 2) (hver 200 timer) 26 Udfør 300 timers service 4) - 1) Første udskiftning efter 8 driftstimer. Ved kørsel med tung belastning eller ved høje omgivelsestemperaturer, skift hver 50ende time 2) Under støvfyldte forhold skal rengøring og skift ske oftere. 3) Anvendes plænetraktoren dagligt, skal smøring ske to gange om ugen. 4) Udføres af autoriseret serviceværksted. = er beskrevet i nærværende brugsanvisning. = er ikke beskrevet i nærværende brugsanvisning. ADVARSEL! Der må ikke udføres service på motor eller klippeaggregat, med mindre: Motoren er stoppet. Parkeringsbremsen er trukket. Tændingsnøglen er taget ud. Klippeaggregatet er frikoblet. Tændingskablet er afmonteret fra tændrøret. Dansk 19

21 Afmontering af plænetraktorens afskærmninger Motordæksel 1. Fæld sædet op. 2. Drej låsen på motordækslets overside mod uret 1/4 omgang. 3. Fæld motordækslet op. Ved behov kan motordækslet løftes bort ved at fjerne hængslets stift. VEDLIGEHOLDELSE Frontalafskærmning Løsn snaplåsen og løft frontalafskærmningen fri. Højre skærm Fodpladen (1) afmonteres, skruerne (2 og 3) løsnes og afskærmningen løftes af Dansk

22 VEDLIGEHOLDELSE Venstre skærm Fjern knoppen på pedalen til differentialspærren. Skruerne (1 og 2) aftages og afskærmningen løftes af. Transmissionsdæksel Løsne begge skruer (en på hver side) og fjern derefter transmissionsdækslet. Kontrol af motorens køleluftindtag Åbn motordækslet Kontrollér at motorens køleluftindtag er fri for blade, græs og snavs. Er køleluftindtaget blokeret, forringes motorens køling og der kan opstå motorskade. Kontrol af transmissionens luftindtag Kontrollér at transmissionens luftindtag ikke er stoppet til. Dansk 21

23 Kontrol og justering af styrekabler Styringen reguleres ved hjælp af styrekabler. Kablerne kan slækkes efter nogen tids kørsel, hvilket indebærer at styringens indstilling kan ændres. Styringen kontrolleres og justeres på følgende måde: VEDLIGEHOLDELSE 1. Rammestykket demonteres ved at løsne skruerne (to på hver side). 2. Kontrollér styrekablernes spænding ved at trykke dem sammen som vist på billedet (ved pilene). Kablerne skal kunne klemmes sammen, så afstanden mellem dem bliver halvt så stor, uden at der skal bruges for meget kraft. 3. Ved behov kan kablerne strammes ved at spænde justeringsmøtrikkerne (en på hver side af plænetraktoren). Kablerne må ikke spændes for meget, de skal kun strammes mod styrekransen. Kabelspændingen kontrolleres i henhold til punkt 2 efter udført justering. 22 Dansk

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BG33/42 Glittemaskiner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BG33/42 - IS - 10518-5 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere