MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand"

Transkript

1 DATABLAD Ultralydsmåling Høj nøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Miljøvenlig måler MID-2004/22/EF M Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand MULTICAL 21 anvendes til forbrugsmåling af koldt og varmt vand i husstande og etageejendomme samt erhverv. Flowmåling med ultralyd garanterer høj målenøjagtighed og lang levetid. Ultralydsmåling er baseret på løbetidsdifferensmetoden, og alle målinger, referencer, displayvisninger, beregninger samt datakommunikation styres af et avanceret, specialdesignet, elektronisk kredsløb. Der er således ingen bevægelige dele i måleren, hvorfor MULTICAL 21 er modstandsdygtig over for slitage og urenheder i vandet. Måleren er bygget i en hermetisk lukket konstruktion. Forseglingen sker med vakuum, så fugt ikke trænger ind til elektronikken, hvormed man undgår kondensvand mellem glas og det store display. Måleren er vandtæt, IP68 typetestet og kan derfor også installeres i målerbrønde. MULTICAL 21 er let at installere i alle brugsmiljøer, både vandret og lodret uafhængig af rørføring og installationsforhold. Forbrugsdata kan manuelt aflæses direkte på display eller ved hjælp af optisk øje. Med Wireless M-Bus trådløs radiokommunikation, der er indbygget i måleren, kan forbrugsdata desuden fjernaflæses. Måleren er drikkevandsgodkendt i flere lande. Målerhus og målerør er fremstillet af kunststoffet PPS, der er fri for bly og andre tungmetaller. Carbon Footprint dokumenterer målerens lave miljøbelastning, herunder materialernes genanvendelighed. MULTICAL 21 har lækovervågning, hvormed vandspild kan opdages meget hurtigt. Med sin høje nøjagtighed, lange levetid og indbyggede Wireless M-Bus trådløs radiokommunikation reducerer MULTICAL 21 målbart de løbende driftsomkostninger for vandforsyningsselskabet og minimerer de uforudsete udgifter ved en eventuel lækage. Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf.: Fax:

2 Indhold Generel beskrivelse 3 Godkendte målerdata 4 Målerstørrelser 4 Materialer 4 Tekniske data 5 Måleroplysninger 6 Display og infokoder 7 Mekanisk opbygning 8 Tryktab 9 Wireless M-Bus trådløs radiokommunikation 10 Dataregistre 11 Bestillingsforskrift 12 Konfigurering 13 Målskitser 14 Tilbehør _H1_DK_

3 Generel beskrivelse MULTICAL 21 er en integreret og hermetisk lukket, statisk vandmåler beregnet til forbrugsregistrering af koldt og varmt vand. Vandmåleren er baseret på ultralydsprincippet og fremstillet på baggrund af Kamstrups erfaringer siden 1991 med udvikling og produktion af statiske ultralydsmålere. MULTICAL 21 har gennemgået den meget omfattende OIML R 49 typetest med henblik på at sikre en langtidsstabil, nøjagtig og pålidelig måler. Nogle af vandmålerens mange fortrin er blandt andet, at den er uden sliddele, hvilket betyder høj immunitet overfor partikler og dermed lang levetid. Endvidere har måleren et low-flow cut-off (startflow og stopflow) på kun 3 l/h for Q3 = 1,6 m³/h og 5 l/h for Q3 = 2,5 og 4 m³/h, hvilket giver præcis måling også ved lave vandstrømme. MULTICAL 21 er opbygget som et vacuumkammer af formstøbt kompositmateriale. Elektronikken er på den måde fuldstændig beskyttet mod indtrængning af vand. Måleren kan derfor uden problemer placeres i for eksempel badeværelser, hvor den dagligt oversprøjtes, og er ligeledes velegnet til placering i målerbrønde, der jævnligt fyldes med vand. Måleren kan og må kun åbnes på et af Kamstrups autoriserede servicecentre ved hjælp af specialværktøj. Hvis måleren har været åbnet og plomberingen dermed er brudt, vil måleren ikke længere være gyldig til afregningsformål. Desuden bortfalder fabriksgarantien. Volumenmålingen foretages med bidirektional ultralydsteknik efter løbetidsdifferensmetoden, hvilket er et langtidsstabilt og nøjagtigt måleprincip. Gennem to ultralydstransducere sendes lydsignalet både med og mod flowretningen. Det ultralydssignal, der løber med flowretningen, vil først nå den modsatte transducer, og tidsforskellen mellem de to signaler bliver omregnet til en flowhastighed og herefter også til et volumen. Det opsummerede vandforbrug vises i MULTICAL 21 i kubikmeter (m³) med fem cifre og op til tre decimaler, altså en opløsning på ned til 1 liter. Displayet er specialdesignet for at opnå lang levetid og høj kontrast i et stort temperaturområde. Foruden volumenvisning viser displayet en grafisk indikation af aktuelt flow samt en række informationskoder. Alle registre lagres dagligt i målerens hukommelse i 460 døgn. Endvidere lagres månedsdata for de seneste 36 måneder. MULTICAL 21 er forsynet med et optisk øje, der muliggør aflæsning af lagrede forbrugsdata, datalogger samt seriel PC-tilslutning til konfigurering af vandmåleren. Vandmåleren spændingsforsynes af et internt lithiumbatteri med op til 16 års levetid. Batteriet kan udskiftes på et af Kamstrups autoriserede servicecentre eller hos Kamstrup A/S. MULTICAL 21 leveres med indbygget datakommunikation til Wireless M-Bus _H1_DK_

4 Godkendte målerdata MID klassificeringer Godkendelse Mekanisk miljø Elektromagnetisk miljø Klimatisk miljø DK-0200-MI Klasse M1 Klasse E1 og E C, kondenserende fugtighed (Indendørs placering i bryggers og udendørs placering i målerbrønde). OIML R 49 betegnelser Nøjagtighedsklasse 2 Omgivelsesklasse Medietemperatur koldt vand Opfylder OIML R 49 klasse B og C (indendørs/udendørs) 0, C (T30) eller 0, C (T50) Målerstørrelser Medietemperatur varmt vand 0, C (T70) eller T30/70 Målertype Q3 = 1,6 m 3 /h Q3 = 2,5 m 3 /h Q3=4,0 m3/h MULTICAL 21 leveres i fire forskellige kombinationer af byggelængde og maksimum flow Q3. Typenummer Nom. flow Q3 [m³/h] Min. flow Q1 [l/h] Maks. flow Q4 [m³/h] dynamikområde Q3/Q1 Min. cut off [l/h] Maks. cut off [m³/h] Tryktab p ved Q3 [bar] Tilslutning på måler Længde [mm] A0A8XX 1,6 16 2, ,6 0,25 G3/4B A0D8XX 2,5 25 3, ,6 0,55 G3/4B A0G8XX 2,5 25 3, ,6 0,55 G1B A0H8XX 2,5 25 3, ,6 0,55 G1B A0L8XX 4, ,5 0,38 G1B 130 Måleren leveres i udgaver for både koldt og varmt vand. Valget styres af landekoden i typenummeret som er 8XX for koldt vand og 7XX for varmt vand. Som tilbehør kan medleveres tre forskellige forlængerrør. Disse forlængerrør giver mulighed for at tilpasse måleren til de fleste gængse, eksisterende indbygningsmål. Se afsnittet om tilbehør. Materialer Medieberørte dele Målerhus og målerør Polyphenylensulfid PPS Reflektorer Rustfast stål, W.nr _H1_DK_

5 Tekniske data Elektriske data 12 års batteri 3,65 VDC, 2 stk A-celle lithium 16 års batteri 3,65 VDC, 1 stk C-celle lithium Udskiftningsinterval 12 år eller 16 år ved t BAT < 30 C EMC data Opfylder MID klasse E1 og E2 Mekaniske data Metrologisk klasse 2 Omgivelsesklasse Omgivelsestemperatur Beskyttelsesklasse Medietemperatur Lagertemperatur tom måler Tryktrin Nøjagtighed MPE (maksimalt acceptabelt fejlområde) MPE i henhold til OIML R 49 Måler godkendt 0,1 70 C ±5% i området Q1 Q < Q2 ±2% i området Q2 Q Q4 Ved 30 C < t < 70 C 3% i område Q2 Q Q4 Opfylder OIML R 49 klasse B og C (indendørs/udendørs) 2 55 C IP68 0,1 30 C (T30); 0, C (T50); 0, C (T70) eller T30/ C PN _H1_DK_

6 Måleroplysninger Måleroplysninger i permanent lasergraveret tekst. Mulighed for kundelabel, f.eks vandværkslogo (15x38 mm) Optisk øje til aflæsning og konfigurering Grafisk flowindikator Typenummer (indeholder oplysning om målerstørrelse, byggelængde m.m.) Serienummer og produktionsår Konfigurering (med oplysning om displayopløsning og krypteringsniveau m.m.) Nøjagtighedsklasse 2 i h.t. OIML R 49 Elektrisk E2 og mekanisk M1 miljøklasse i h.t. MID Omgivelsesklasse B og C i h.t. OIML R 49 (indendørs/udendørs) Stregkode med serienummer Batteriets udløbsår Temperaturklasse i h.t. OIML R 49 Målerstørrelse Q3 Dynamikområde Softwareversion Tryktrin og tæthedsklasse CE-mærkning i h.t. MID _H1_DK_

7 Display og infokoder MULTICAL 21 kan aflæses på det store letlæselige specialdesignede display. De fem store tal angiver antal kubikmeter. De tre små tal er decimaler. Tegnet L (til højre for m³) vil altid være slukket, når måleren er i drift, da det udelukkende bruges under fabrikskontrol og -verifikation af måleren. Flowpilene til venstre i displayet indikerer, at der løber vand gennem måleren. Hvis der intet flow er, er alle pile slukket. Infokoderne i displayet har følgende betydning og funktion: Infokode blinker i display LEAK BURST TAMPER DRY REVERSE RADIO OFF (to firkantede dots ) A efterfulgt af et tal Betydning Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne. Vandforbruget har været konstant højt i en halv time, som tegn på et rørbrud. Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregning. Måleren er ikke vandfyldt. I dette tilfælde måles intet. Vandet løber den forkerte vej gennem måleren. Måleren er endnu i transportindstilling, hvor den indbyggede radiosender er slået fra. Senderen tænder automatisk, når den første liter vand er løbet igennem måleren. To små firkanter, der blinker skiftevis, indikerer, at måleren er aktiv. Angiver, at måleren har været til kontrol og fået et nyt revisionsnummer. Infokoderne LEAK, BURST, DRY og REVERSE slukker automatisk igen, når betingelserne for aktiveringen af dem ikke længere er til stede. Med andre ord, LEAK forsvinder, når vandet har stået stille i en time, BURST forsvinder, når forbruget falder til normalt forbrug, REVERSE forsvinder, når vandet løber den rigtige vej og DRY, når måleren er vandfyldt _H1_DK_

8 Mekanisk opbygning Topring (plombe) Topglas Lufttæt o-ringspakning Lithum-batteri A-celler C-celle Topplade med lasergraveret tekst Tælleværk med display Beholder med fugtabsorbant Tilslutningsprint Bundplade Målerhus af PPS 3 indbygningsmål Huller til plombetråd Spejlholder og målerør af PPS _H1_DK_

9 Tryktab I henhold til OIML R 49 må det maksimale tryktab ikke overstige 0,63 bar (0,063 MPa) i området Q1 til Q3. Tryktabet i en måler stiger med kvadratet på flowet og kan udtrykkes som: Q=k v x p hvor Q = volumenstrømmen [m³/h] k v = volumenstrøm ved 1 bar tryktab p = tryktab [bar] Kurve Q 3 [m 3 /h] Nom. diameter [mm] k v Q ved 0,63 bar [m 3 /h] A 1,6 & 2,5 DN15 & DN20 3,4 2,7 B 4,0 DN20 6,5 5,1 p MULTICAL 21 1 A B p [bar] 0,1 0,01 0, Flow [m³/h] _H1_DK_

10 Wireless M-Bus trådløs radiokommunikation MULTICAL 21 kommunikerer med indbygget Wireless M-Bus, som giver adgang til nem og hurtig trådløs aflæsning af måleren. Anvendes tagantenne på aflæseenheden, kan måleren aflæses med drive-by. Den indbyggede Wireless M-Bus radiosender i MULTICAL 21 transmitterer en datapakke hvert 16. sekund. For at opnå en lang batterilevetid er datapakken komprimeret med de væsentligste måleroplysninger. Følgende oplysninger sendes: Aktuel målerstand. Målerstand den 1. i indeværende måned. Alternativt, maks. flow i senest afsluttede måned Liste over aktive infokoder Liste over infokoder, der har været aktive indenfor de seneste 30 døgn. Listen over infokoder, der har været aktive, indeholder også oplysning om hvor længe, de har været aktive. Wireless M-Bus er en åben standard og MULTICAL 21 kan derfor konfigureres med eller uden kryptering af Wireless M-Bus signalet. Kryptering beskytter personfølsomme data mod uautoriseret overvågning. Desuden giver krypteringsfilen nem adgang til import af målerdata i aflæsningsprogrammer. Kamstrup A/S anbefaler kryptering. Serienummer Adresse Modtagetidspunkt Volumen V1 [m³] Info Driftstimetæller [h] Målertype Månedsdata [m³] Kastanievej 3 MC :13 5, , Kastanievej 5 MC :13 4, , Nørregade 11 MC :13 11, , Nørregade 14 MC :13 2, , Nørregade 17 MC :13 3, , Nørregade 22 MC :13 4, , _H1_DK_

11 Dataregistre MULTICAL 21 indeholder en permanent hukommelse (EEPROM), hvori resultaterne fra en række forskellige dataloggere gemmes. Måleren indeholder følgende registre: Datalogningsinterval Datalogningsdybde Logget værdi Månedslogger 36 måneder Se tabel nedenfor Døgnlogger 460 døgn Se tabel nedenfor Infologger 50 hændelser Infokode, målerstand og dato Man kan således altid aflæse skæringsvolumen og infokoder for hver af de sidste 36 måneder og tilsvarende målerstand og eventuelle infokoder for hvert af de sidste 460 døgn. Loggerne kan kun aflæses over målerens optiske øje. Følgende registre logges: Månedsloggeren skrives hver den 1. i måneden, døgnloggeren skrives ved midnat. Registertype Beskrivelse Månedslogger, 36 måneder Døgnlogger, 460 døgn Date (YY.MM.DD) År, måned og dag for logningstidspunktet Volume Aktuel målerstand (Legal) Drifttimetæller Opsummeret antal driftstimer Info Informationskode Vol Reverse Volumen under baglæns flow Date for max. flow Datostempel for maks. flow i perioden Max. flow V1 Værdi for maks. flow i perioden Date for min. flow V1 Datostempel for min. flow i perioden Min. flow V1 Værdi for min. flow i perioden Hver gang informationskoden ændres logges dato og infokode. Dermed er det muligt at dataaflæse de seneste 50 ændringer i informationskoden, samt den dato ændringen skete på. Aflæsningen kan kun finde sted over det optiske øje _H1_DK_

12 Bestillingsforskrift Ved bestilling angives først typenummer for den valgte model af MULTICAL 21. Heri ligger oplysninger om målertype koldt eller varmt vand, målerstørrelse, byggelængde, batterilevetid, landekode mv. Visse egenskaber, som fremgår af typenummeret, kan ikke ændres. Herefter vælges konfigureringen af måleren, hvor de kundespecifikke ønsker som antal cifre i display mv. fastlægges. Konfigureringen finder sted ved programmering af den færdige måler. Til slut vælges eventuelt ønsket tilbehør i form af pakninger, tre forskellige forlængerrør, kontraventil, si og standardforskruninger. Tilbehør medleveres separat og monteres af installatøren. MULTICAL 21 Type Kommunikation Wireless M-Bus, 868 MHz, mode C1 66 Forsyning 12 års batterilevetid A 16 års batterilevetid C Målerstørrelse Q3 [m 3 /h] Tilslutning Længde [mm] 1,6 G¾B (R½) 110 A 2,5 G¾B (R½) 110 D 2,5 G1B (R¾) 105 G 2,5 G1B (R¾) 130 H 4,0 G1B(R¾) 130 L Målertype Varmtvandsmåler 7 Koldtvandsmåler 8 Landekode (sprog på label mv.) XX Landekoden anvendes til: Sprog og godkendelse på typelabel Vandmålerens temperaturklasse koldt vand (T30 og T50) eller varmt vand (T70 og T30/70) Hvis kunden ikke oplyser andet under ordreafgivelsen, leverer Kamstrup følgende: 66 A 0 A _H1_DK_

13 Konfigurering Konfigurering KK LLL MMM N P R S T Skæringsdato (fast) 01 Midlingstid for maks. værdier ( min.) LLL Kundelabel 2005-MMM MMM Grænse for melding af lækage OFF 0 Flow vedvarende > 0,5 % af Q3 pr. time 1 Flow vedvarende > 1,0 % af Q3 pr. time 2 Flow vedvarende > 2,0 % af Q3 pr. time 3 Grænse for melding af rørbrud OFF 0 Flow > 5 % af Q3 i 30 minutter 1 Flow > 10 % af Q3 i 30 minutter 2 Flow > 20 % af Q3 i 30 minutter 3 Valgfrit register i datalogger Målerstand på skæringsdato 1 Maksimum flow i senest afsluttede måned 2 Displayopløsning m ,1 m ,01 m ,001 m 3 3 Krypteringsniveau Ingen kryptering 0 Kryptering med separat fremsendt nøgle 3 Hvis kunden ikke oplyser andet under ordreafgivelsen, leverer Kamstrup følgende: _H1_DK_

14 MULTICAL 21 Målskitser Type A og D G3/4B x 110 mm Type G G1B x 105 mm Type H G1B x 130 mm Type A1 og D1 G3/4B x 165 mm _H1_DK_

15 Målskitser Type L G1B x 130 mm Type G2 G1B x 165 mm Type H2 G1B x 190 mm Type H3 G1B x 220 mm _H1_DK_

16 Tilbehør Til MULTICAL 21 kan leveres forlængerrør, som giver mulighed for at indpasse måleren i de fleste eksisterende installationer jævnfør nedenstående skema. Rørstørrelser Målerstørrelser i kombination med forlængerrør Rørgevind DN Målergevind Byggelængde [mm] Q3 [m³/h] Anvendt forlængerrør Type ½ 15 G3/4B 110 1,6 Ingen A ½ 15 G3/4B 165 1,6 G3/4B x 55 mm (A1) ½ 15 G3/4B 110 2,5 Ingen D ½ 15 G3/4B 165 2,5 G3/4B x 55 mm (D1) ¾ 20 G1B 105 2,5 Ingen G ¾ 20 G1B 130 2,5 Ingen H ¾ 20 G1B 165 2,5 G1B x 60 mm (G2) ¾ 20 G1B 190 2,5 G1B x 60 mm (H2) ¾ 20 G1B 220 2,5 G1B x 90 mm (H3) ¾ 20 G1B 130 4,0 Ingen L ¾ 20 G1B 190 4,0 G1B x 60 mm (L2) ¾ 20 G1B 220 4,0 G1B x 90 mm (L3) ( ) Forlængerrør medleveres separat. Forlængerrør Forlænger G¾B x 55 mm Forlænger G1B x 60 mm Forlænger G1B x 90 mm Kontraventil (EN 13959) inkl. si (filter) Kontraventil DN15 for G¾B, inkl. si Kontraventil DN20 for G1B, inkl. si, ikke til 105 mm hus Si (filter) til indløb Si DN15 for G¾B (R½), (1 stk.) Si DN20 for G1B (R¾), (1 stk.) Forskruninger Forskruning med indbygget kontrollerbar kontraventil til DN20, (R3/4 x G1B), (1 stk.) Forskruning for DN15, (R½ x G¾B), (2 stk.) Forskruning for DN20, (R¾ x G1B), (2 stk.) Forskruning med teleskopisk forlænger for DN15, (R½xG3/4B), 1 stk Forskruning med teleskopisk forlænger for DN20, (R3/4xG1B), 1 stk Pakninger til varmt vand (PTFE med silikatfyld) DN15 for G¾B (3 stk.) DN20 for G1B (3 stk.) Pakninger til koldt vand (EPDM) DN15 for G¾B (3 stk.) DN20 for G1B (3 stk.) _H1_DK_

MULTICAL 602 DATABLAD

MULTICAL 602 DATABLAD Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M12 0200 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

Læs mere

Elektronisk energimåler

Elektronisk energimåler Elektronisk energimåler MINOCAL ENERGIMÅLER VARMEFORDELINGSMÅLER Skån miljøet Bedre boligkomfort Overbevisende løsninger baseret på erfaring Vores klima vil ændre sig - så meget står allerede fast. Spørgsmålet

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Automatiske Indreguleringsventiler ASV Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD MSV-S DN 15-40 DN 50 DN 65-100 DN 15-50 DN 15-50 Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Anerkendt for høj k valitet

Anerkendt for høj k valitet AV K s k yd eve n t i l e r Anerkendt for høj k valitet AV K da n m a r k A /S AVK er anerkendt worldwide Mere end 40 år i branchen AVK introducede den første skydeventil til vand i 1969, og otte år senere

Læs mere