MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand"

Transkript

1 DATABLAD Ultralydsmåling Høj nøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Miljøvenlig måler MID-2004/22/EF M Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand MULTICAL 21 anvendes til forbrugsmåling af koldt og varmt vand i husstande og etageejendomme samt erhverv. Flowmåling med ultralyd garanterer høj målenøjagtighed og lang levetid. Ultralydsmåling er baseret på løbetidsdifferensmetoden, og alle målinger, referencer, displayvisninger, beregninger samt datakommunikation styres af et avanceret, specialdesignet, elektronisk kredsløb. Der er således ingen bevægelige dele i måleren, hvorfor MULTICAL 21 er modstandsdygtig over for slitage og urenheder i vandet. Måleren er bygget i en hermetisk lukket konstruktion. Forseglingen sker med vakuum, så fugt ikke trænger ind til elektronikken, hvormed man undgår kondensvand mellem glas og det store display. Måleren er vandtæt, IP68 typetestet og kan derfor også installeres i målerbrønde. MULTICAL 21 er let at installere i alle brugsmiljøer, både vandret og lodret uafhængig af rørføring og installationsforhold. Forbrugsdata kan manuelt aflæses direkte på display eller ved hjælp af optisk øje. Med Wireless M-Bus trådløs radiokommunikation, der er indbygget i måleren, kan forbrugsdata desuden fjernaflæses. Måleren er drikkevandsgodkendt i flere lande. Målerhus og målerør er fremstillet af kunststoffet PPS, der er fri for bly og andre tungmetaller. Carbon Footprint dokumenterer målerens lave miljøbelastning, herunder materialernes genanvendelighed. MULTICAL 21 har lækovervågning, hvormed vandspild kan opdages meget hurtigt. Med sin høje nøjagtighed, lange levetid og indbyggede Wireless M-Bus trådløs radiokommunikation reducerer MULTICAL 21 målbart de løbende driftsomkostninger for vandforsyningsselskabet og minimerer de uforudsete udgifter ved en eventuel lækage. Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf.: Fax:

2 Indhold Generel beskrivelse 3 Godkendte målerdata 4 Målerstørrelser 4 Materialer 4 Tekniske data 5 Måleroplysninger 6 Display og infokoder 7 Mekanisk opbygning 8 Tryktab 9 Wireless M-Bus trådløs radiokommunikation 10 Dataregistre 11 Bestillingsforskrift 12 Konfigurering 13 Målskitser 14 Tilbehør _H1_DK_

3 Generel beskrivelse MULTICAL 21 er en integreret og hermetisk lukket, statisk vandmåler beregnet til forbrugsregistrering af koldt og varmt vand. Vandmåleren er baseret på ultralydsprincippet og fremstillet på baggrund af Kamstrups erfaringer siden 1991 med udvikling og produktion af statiske ultralydsmålere. MULTICAL 21 har gennemgået den meget omfattende OIML R 49 typetest med henblik på at sikre en langtidsstabil, nøjagtig og pålidelig måler. Nogle af vandmålerens mange fortrin er blandt andet, at den er uden sliddele, hvilket betyder høj immunitet overfor partikler og dermed lang levetid. Endvidere har måleren et low-flow cut-off (startflow og stopflow) på kun 3 l/h for Q3 = 1,6 m³/h og 5 l/h for Q3 = 2,5 og 4 m³/h, hvilket giver præcis måling også ved lave vandstrømme. MULTICAL 21 er opbygget som et vacuumkammer af formstøbt kompositmateriale. Elektronikken er på den måde fuldstændig beskyttet mod indtrængning af vand. Måleren kan derfor uden problemer placeres i for eksempel badeværelser, hvor den dagligt oversprøjtes, og er ligeledes velegnet til placering i målerbrønde, der jævnligt fyldes med vand. Måleren kan og må kun åbnes på et af Kamstrups autoriserede servicecentre ved hjælp af specialværktøj. Hvis måleren har været åbnet og plomberingen dermed er brudt, vil måleren ikke længere være gyldig til afregningsformål. Desuden bortfalder fabriksgarantien. Volumenmålingen foretages med bidirektional ultralydsteknik efter løbetidsdifferensmetoden, hvilket er et langtidsstabilt og nøjagtigt måleprincip. Gennem to ultralydstransducere sendes lydsignalet både med og mod flowretningen. Det ultralydssignal, der løber med flowretningen, vil først nå den modsatte transducer, og tidsforskellen mellem de to signaler bliver omregnet til en flowhastighed og herefter også til et volumen. Det opsummerede vandforbrug vises i MULTICAL 21 i kubikmeter (m³) med fem cifre og op til tre decimaler, altså en opløsning på ned til 1 liter. Displayet er specialdesignet for at opnå lang levetid og høj kontrast i et stort temperaturområde. Foruden volumenvisning viser displayet en grafisk indikation af aktuelt flow samt en række informationskoder. Alle registre lagres dagligt i målerens hukommelse i 460 døgn. Endvidere lagres månedsdata for de seneste 36 måneder. MULTICAL 21 er forsynet med et optisk øje, der muliggør aflæsning af lagrede forbrugsdata, datalogger samt seriel PC-tilslutning til konfigurering af vandmåleren. Vandmåleren spændingsforsynes af et internt lithiumbatteri med op til 16 års levetid. Batteriet kan udskiftes på et af Kamstrups autoriserede servicecentre eller hos Kamstrup A/S. MULTICAL 21 leveres med indbygget datakommunikation til Wireless M-Bus _H1_DK_

4 Godkendte målerdata MID klassificeringer Godkendelse Mekanisk miljø Elektromagnetisk miljø Klimatisk miljø DK-0200-MI Klasse M1 Klasse E1 og E C, kondenserende fugtighed (Indendørs placering i bryggers og udendørs placering i målerbrønde). OIML R 49 betegnelser Nøjagtighedsklasse 2 Omgivelsesklasse Medietemperatur koldt vand Opfylder OIML R 49 klasse B og C (indendørs/udendørs) 0, C (T30) eller 0, C (T50) Målerstørrelser Medietemperatur varmt vand 0, C (T70) eller T30/70 Målertype Q3 = 1,6 m 3 /h Q3 = 2,5 m 3 /h Q3=4,0 m3/h MULTICAL 21 leveres i fire forskellige kombinationer af byggelængde og maksimum flow Q3. Typenummer Nom. flow Q3 [m³/h] Min. flow Q1 [l/h] Maks. flow Q4 [m³/h] dynamikområde Q3/Q1 Min. cut off [l/h] Maks. cut off [m³/h] Tryktab p ved Q3 [bar] Tilslutning på måler Længde [mm] A0A8XX 1,6 16 2, ,6 0,25 G3/4B A0D8XX 2,5 25 3, ,6 0,55 G3/4B A0G8XX 2,5 25 3, ,6 0,55 G1B A0H8XX 2,5 25 3, ,6 0,55 G1B A0L8XX 4, ,5 0,38 G1B 130 Måleren leveres i udgaver for både koldt og varmt vand. Valget styres af landekoden i typenummeret som er 8XX for koldt vand og 7XX for varmt vand. Som tilbehør kan medleveres tre forskellige forlængerrør. Disse forlængerrør giver mulighed for at tilpasse måleren til de fleste gængse, eksisterende indbygningsmål. Se afsnittet om tilbehør. Materialer Medieberørte dele Målerhus og målerør Polyphenylensulfid PPS Reflektorer Rustfast stål, W.nr _H1_DK_

5 Tekniske data Elektriske data 12 års batteri 3,65 VDC, 2 stk A-celle lithium 16 års batteri 3,65 VDC, 1 stk C-celle lithium Udskiftningsinterval 12 år eller 16 år ved t BAT < 30 C EMC data Opfylder MID klasse E1 og E2 Mekaniske data Metrologisk klasse 2 Omgivelsesklasse Omgivelsestemperatur Beskyttelsesklasse Medietemperatur Lagertemperatur tom måler Tryktrin Nøjagtighed MPE (maksimalt acceptabelt fejlområde) MPE i henhold til OIML R 49 Måler godkendt 0,1 70 C ±5% i området Q1 Q < Q2 ±2% i området Q2 Q Q4 Ved 30 C < t < 70 C 3% i område Q2 Q Q4 Opfylder OIML R 49 klasse B og C (indendørs/udendørs) 2 55 C IP68 0,1 30 C (T30); 0, C (T50); 0, C (T70) eller T30/ C PN _H1_DK_

6 Måleroplysninger Måleroplysninger i permanent lasergraveret tekst. Mulighed for kundelabel, f.eks vandværkslogo (15x38 mm) Optisk øje til aflæsning og konfigurering Grafisk flowindikator Typenummer (indeholder oplysning om målerstørrelse, byggelængde m.m.) Serienummer og produktionsår Konfigurering (med oplysning om displayopløsning og krypteringsniveau m.m.) Nøjagtighedsklasse 2 i h.t. OIML R 49 Elektrisk E2 og mekanisk M1 miljøklasse i h.t. MID Omgivelsesklasse B og C i h.t. OIML R 49 (indendørs/udendørs) Stregkode med serienummer Batteriets udløbsår Temperaturklasse i h.t. OIML R 49 Målerstørrelse Q3 Dynamikområde Softwareversion Tryktrin og tæthedsklasse CE-mærkning i h.t. MID _H1_DK_

7 Display og infokoder MULTICAL 21 kan aflæses på det store letlæselige specialdesignede display. De fem store tal angiver antal kubikmeter. De tre små tal er decimaler. Tegnet L (til højre for m³) vil altid være slukket, når måleren er i drift, da det udelukkende bruges under fabrikskontrol og -verifikation af måleren. Flowpilene til venstre i displayet indikerer, at der løber vand gennem måleren. Hvis der intet flow er, er alle pile slukket. Infokoderne i displayet har følgende betydning og funktion: Infokode blinker i display LEAK BURST TAMPER DRY REVERSE RADIO OFF (to firkantede dots ) A efterfulgt af et tal Betydning Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne. Vandforbruget har været konstant højt i en halv time, som tegn på et rørbrud. Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregning. Måleren er ikke vandfyldt. I dette tilfælde måles intet. Vandet løber den forkerte vej gennem måleren. Måleren er endnu i transportindstilling, hvor den indbyggede radiosender er slået fra. Senderen tænder automatisk, når den første liter vand er løbet igennem måleren. To små firkanter, der blinker skiftevis, indikerer, at måleren er aktiv. Angiver, at måleren har været til kontrol og fået et nyt revisionsnummer. Infokoderne LEAK, BURST, DRY og REVERSE slukker automatisk igen, når betingelserne for aktiveringen af dem ikke længere er til stede. Med andre ord, LEAK forsvinder, når vandet har stået stille i en time, BURST forsvinder, når forbruget falder til normalt forbrug, REVERSE forsvinder, når vandet løber den rigtige vej og DRY, når måleren er vandfyldt _H1_DK_

8 Mekanisk opbygning Topring (plombe) Topglas Lufttæt o-ringspakning Lithum-batteri A-celler C-celle Topplade med lasergraveret tekst Tælleværk med display Beholder med fugtabsorbant Tilslutningsprint Bundplade Målerhus af PPS 3 indbygningsmål Huller til plombetråd Spejlholder og målerør af PPS _H1_DK_

9 Tryktab I henhold til OIML R 49 må det maksimale tryktab ikke overstige 0,63 bar (0,063 MPa) i området Q1 til Q3. Tryktabet i en måler stiger med kvadratet på flowet og kan udtrykkes som: Q=k v x p hvor Q = volumenstrømmen [m³/h] k v = volumenstrøm ved 1 bar tryktab p = tryktab [bar] Kurve Q 3 [m 3 /h] Nom. diameter [mm] k v Q ved 0,63 bar [m 3 /h] A 1,6 & 2,5 DN15 & DN20 3,4 2,7 B 4,0 DN20 6,5 5,1 p MULTICAL 21 1 A B p [bar] 0,1 0,01 0, Flow [m³/h] _H1_DK_

10 Wireless M-Bus trådløs radiokommunikation MULTICAL 21 kommunikerer med indbygget Wireless M-Bus, som giver adgang til nem og hurtig trådløs aflæsning af måleren. Anvendes tagantenne på aflæseenheden, kan måleren aflæses med drive-by. Den indbyggede Wireless M-Bus radiosender i MULTICAL 21 transmitterer en datapakke hvert 16. sekund. For at opnå en lang batterilevetid er datapakken komprimeret med de væsentligste måleroplysninger. Følgende oplysninger sendes: Aktuel målerstand. Målerstand den 1. i indeværende måned. Alternativt, maks. flow i senest afsluttede måned Liste over aktive infokoder Liste over infokoder, der har været aktive indenfor de seneste 30 døgn. Listen over infokoder, der har været aktive, indeholder også oplysning om hvor længe, de har været aktive. Wireless M-Bus er en åben standard og MULTICAL 21 kan derfor konfigureres med eller uden kryptering af Wireless M-Bus signalet. Kryptering beskytter personfølsomme data mod uautoriseret overvågning. Desuden giver krypteringsfilen nem adgang til import af målerdata i aflæsningsprogrammer. Kamstrup A/S anbefaler kryptering. Serienummer Adresse Modtagetidspunkt Volumen V1 [m³] Info Driftstimetæller [h] Målertype Månedsdata [m³] Kastanievej 3 MC :13 5, , Kastanievej 5 MC :13 4, , Nørregade 11 MC :13 11, , Nørregade 14 MC :13 2, , Nørregade 17 MC :13 3, , Nørregade 22 MC :13 4, , _H1_DK_

11 Dataregistre MULTICAL 21 indeholder en permanent hukommelse (EEPROM), hvori resultaterne fra en række forskellige dataloggere gemmes. Måleren indeholder følgende registre: Datalogningsinterval Datalogningsdybde Logget værdi Månedslogger 36 måneder Se tabel nedenfor Døgnlogger 460 døgn Se tabel nedenfor Infologger 50 hændelser Infokode, målerstand og dato Man kan således altid aflæse skæringsvolumen og infokoder for hver af de sidste 36 måneder og tilsvarende målerstand og eventuelle infokoder for hvert af de sidste 460 døgn. Loggerne kan kun aflæses over målerens optiske øje. Følgende registre logges: Månedsloggeren skrives hver den 1. i måneden, døgnloggeren skrives ved midnat. Registertype Beskrivelse Månedslogger, 36 måneder Døgnlogger, 460 døgn Date (YY.MM.DD) År, måned og dag for logningstidspunktet Volume Aktuel målerstand (Legal) Drifttimetæller Opsummeret antal driftstimer Info Informationskode Vol Reverse Volumen under baglæns flow Date for max. flow Datostempel for maks. flow i perioden Max. flow V1 Værdi for maks. flow i perioden Date for min. flow V1 Datostempel for min. flow i perioden Min. flow V1 Værdi for min. flow i perioden Hver gang informationskoden ændres logges dato og infokode. Dermed er det muligt at dataaflæse de seneste 50 ændringer i informationskoden, samt den dato ændringen skete på. Aflæsningen kan kun finde sted over det optiske øje _H1_DK_

12 Bestillingsforskrift Ved bestilling angives først typenummer for den valgte model af MULTICAL 21. Heri ligger oplysninger om målertype koldt eller varmt vand, målerstørrelse, byggelængde, batterilevetid, landekode mv. Visse egenskaber, som fremgår af typenummeret, kan ikke ændres. Herefter vælges konfigureringen af måleren, hvor de kundespecifikke ønsker som antal cifre i display mv. fastlægges. Konfigureringen finder sted ved programmering af den færdige måler. Til slut vælges eventuelt ønsket tilbehør i form af pakninger, tre forskellige forlængerrør, kontraventil, si og standardforskruninger. Tilbehør medleveres separat og monteres af installatøren. MULTICAL 21 Type Kommunikation Wireless M-Bus, 868 MHz, mode C1 66 Forsyning 12 års batterilevetid A 16 års batterilevetid C Målerstørrelse Q3 [m 3 /h] Tilslutning Længde [mm] 1,6 G¾B (R½) 110 A 2,5 G¾B (R½) 110 D 2,5 G1B (R¾) 105 G 2,5 G1B (R¾) 130 H 4,0 G1B(R¾) 130 L Målertype Varmtvandsmåler 7 Koldtvandsmåler 8 Landekode (sprog på label mv.) XX Landekoden anvendes til: Sprog og godkendelse på typelabel Vandmålerens temperaturklasse koldt vand (T30 og T50) eller varmt vand (T70 og T30/70) Hvis kunden ikke oplyser andet under ordreafgivelsen, leverer Kamstrup følgende: 66 A 0 A _H1_DK_

13 Konfigurering Konfigurering KK LLL MMM N P R S T Skæringsdato (fast) 01 Midlingstid for maks. værdier ( min.) LLL Kundelabel 2005-MMM MMM Grænse for melding af lækage OFF 0 Flow vedvarende > 0,5 % af Q3 pr. time 1 Flow vedvarende > 1,0 % af Q3 pr. time 2 Flow vedvarende > 2,0 % af Q3 pr. time 3 Grænse for melding af rørbrud OFF 0 Flow > 5 % af Q3 i 30 minutter 1 Flow > 10 % af Q3 i 30 minutter 2 Flow > 20 % af Q3 i 30 minutter 3 Valgfrit register i datalogger Målerstand på skæringsdato 1 Maksimum flow i senest afsluttede måned 2 Displayopløsning m ,1 m ,01 m ,001 m 3 3 Krypteringsniveau Ingen kryptering 0 Kryptering med separat fremsendt nøgle 3 Hvis kunden ikke oplyser andet under ordreafgivelsen, leverer Kamstrup følgende: _H1_DK_

14 MULTICAL 21 Målskitser Type A og D G3/4B x 110 mm Type G G1B x 105 mm Type H G1B x 130 mm Type A1 og D1 G3/4B x 165 mm _H1_DK_

15 Målskitser Type L G1B x 130 mm Type G2 G1B x 165 mm Type H2 G1B x 190 mm Type H3 G1B x 220 mm _H1_DK_

16 Tilbehør Til MULTICAL 21 kan leveres forlængerrør, som giver mulighed for at indpasse måleren i de fleste eksisterende installationer jævnfør nedenstående skema. Rørstørrelser Målerstørrelser i kombination med forlængerrør Rørgevind DN Målergevind Byggelængde [mm] Q3 [m³/h] Anvendt forlængerrør Type ½ 15 G3/4B 110 1,6 Ingen A ½ 15 G3/4B 165 1,6 G3/4B x 55 mm (A1) ½ 15 G3/4B 110 2,5 Ingen D ½ 15 G3/4B 165 2,5 G3/4B x 55 mm (D1) ¾ 20 G1B 105 2,5 Ingen G ¾ 20 G1B 130 2,5 Ingen H ¾ 20 G1B 165 2,5 G1B x 60 mm (G2) ¾ 20 G1B 190 2,5 G1B x 60 mm (H2) ¾ 20 G1B 220 2,5 G1B x 90 mm (H3) ¾ 20 G1B 130 4,0 Ingen L ¾ 20 G1B 190 4,0 G1B x 60 mm (L2) ¾ 20 G1B 220 4,0 G1B x 90 mm (L3) ( ) Forlængerrør medleveres separat. Forlængerrør Forlænger G¾B x 55 mm Forlænger G1B x 60 mm Forlænger G1B x 90 mm Kontraventil (EN 13959) inkl. si (filter) Kontraventil DN15 for G¾B, inkl. si Kontraventil DN20 for G1B, inkl. si, ikke til 105 mm hus Si (filter) til indløb Si DN15 for G¾B (R½), (1 stk.) Si DN20 for G1B (R¾), (1 stk.) Forskruninger Forskruning med indbygget kontrollerbar kontraventil til DN20, (R3/4 x G1B), (1 stk.) Forskruning for DN15, (R½ x G¾B), (2 stk.) Forskruning for DN20, (R¾ x G1B), (2 stk.) Forskruning med teleskopisk forlænger for DN15, (R½xG3/4B), 1 stk Forskruning med teleskopisk forlænger for DN20, (R3/4xG1B), 1 stk Pakninger til varmt vand (PTFE med silikatfyld) DN15 for G¾B (3 stk.) DN20 for G1B (3 stk.) Pakninger til koldt vand (EPDM) DN15 for G¾B (3 stk.) DN20 for G1B (3 stk.) _H1_DK_

Agenda for præsentation:

Agenda for præsentation: Agenda, Sønderborg Vandråd d. 5/4-2011 Agenda for præsentation: Kamstrup firmapræsentation Vandmåleren MULTICAL 21 Herunder. - Idégrundlag for udvikling - Måleropbygning - Fjernaflæsning - Tilbehør Firmapræsentation

Læs mere

MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand

MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand Teknisk beskrivelse MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Minol-Radiosystem radio³

Minol-Radiosystem radio³ Energiteknik Minol-Radiosystem radio³ Innovativ teknik til mere komfort og uafhængighed Fordele og egenskaber Egenskaber Aflæsning uden forudgående aftale Det moderne alternativ til konventionel aflæsning

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MULTICAL 602 DATABLAD

MULTICAL 602 DATABLAD Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M12 0200 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi Lækovervågning & læksikring miljøbeskyttelse og god økonomi Indhold Overvågning, der betaler sig selv 3 Grundprincipperne bag lækovervågning 4 Gennemprøvet teknologi 4 Historiske data giver vigtig information

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Energiteknik MINOCAL

Energiteknik MINOCAL Energiteknik MINOCAL Elektronisk energimåler Vores ansvar Energimåler Minocal Combi Skån miljøet Bedre boligkomfort Overbevisende løsninger baseret på erfaring Vores klima vil ændre sig så meget står fast.

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Typegodkendt i henhold til:

Typegodkendt i henhold til: Kamstrup 382 Generation M Trefaset husholdningsmåler Forberedt for Smart Home-applikationer Optimeret til Smart Metering-systemer Beskyttet mod snyd og manipulation Modstandsdygtig over for fejl i forsyningsnettet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elektronisk energimåler

Elektronisk energimåler Elektronisk energimåler MINOCAL ENERGIMÅLER VARMEFORDELINGSMÅLER Skån miljøet Bedre boligkomfort Overbevisende løsninger baseret på erfaring Vores klima vil ændre sig - så meget står allerede fast. Spørgsmålet

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk)

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk) 2 861 SYNERGYR Bygningscentral OZW20 Bygningscentralen opsamler data fra forbrugsmålere (fx varmefordelingsmålere med radio). Dataene gemmes og kan aflæses via datalagerkort eller RS-232-interface for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it.

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it. Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo 174 loggerserie 175 loggerserie 176 loggerserie We measure it. Ny generation af dataloggere - funktionalitet og brugervenlighed uden kompromis Den

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w

Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w Anvendelse RA-PLUS-w er en programmerbar radiatortermostat, der giver mulighed for at sænke rumtemperaturen med ca 3 grader i udvalgte perioder af

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 Marts Nyhedsbrev 2012 Indhold Velkommen til St. Sjørup by... 2 Udskiftning af borerørspumper m.v.... 2 Udskiftning af vandmålere... 3 Måleraflæsning...

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Vandmand A/S og Honeywell har i fællesskab, lavet en profilbrochure. som skal hjælpe dig med at vælge den rigtige tilbagestrømssikring.

Vandmand A/S og Honeywell har i fællesskab, lavet en profilbrochure. som skal hjælpe dig med at vælge den rigtige tilbagestrømssikring. Vandmand A/S og Honeywell har i fællesskab, lavet en profilbrochure som skal hjælpe dig med at vælge den rigtige tilbagestrømssikring. På de efterfølgende sider, er der en udførlig beskrivelse af de forskellige

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS Både E-100-E og E-100-L2-E er tilgængelige, genanvendelige endeafslutninger, E-100 uden lys, E-100-L med signallys. Begge endeafslutninger

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1.

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1. Indholdsfortegnelse 1. Manometer Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort stålhus (bar / mvs) nedad...1.01 Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort ABS-hus / sort stålhus nedad...1.04

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi Udfordringer for måling af elektrisk energi Henrik Weldingh Dansk Energi Baggrunden Ønsket om at reducere CO 2 udslippet Ved at anvende energien intelligent Ved at udnytte vedvarende energikilder Dette

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Hvad er wlsn? Det trådløse lokale sikerhedsnetværk wlsn

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge!

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB måleprodukter Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB AquaMaster 3-transmitter Den NYE AquaMaster 3 byder på økonomisk og pålidelig vandmåling - og sparer naturligvis

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Måleteknik best practice om løbende verificering gennem diagnosedata. John Frederiksen, Ingeniør jof@teknologisk.dk

Måleteknik best practice om løbende verificering gennem diagnosedata. John Frederiksen, Ingeniør jof@teknologisk.dk Måleteknik best practice om løbende verificering gennem diagnosedata John Frederiksen, Ingeniør jof@teknologisk.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Selvejende, almennyttigt non-profit institut.

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Innovative måleløsninger til energi- og vandforbrug Fjernaflæsning

Innovative måleløsninger til energi- og vandforbrug Fjernaflæsning Innovative måleløsninger til energi- og vandforbrug Fjernaflæsning af Jacob Hansen Produktchef systemløsninger & Bjarne Lund Jensen Produktchef måleraflæsning Flowcenter Danmark - Vojens Agenda Overordnet

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere