MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand"

Transkript

1 DATABLAD Ultralydsmåling Høj nøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Miljøvenlig måler MID-2004/22/EF M Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand MULTICAL 21 anvendes til forbrugsmåling af koldt og varmt vand i husstande og etageejendomme samt erhverv. Flowmåling med ultralyd garanterer høj målenøjagtighed og lang levetid. Ultralydsmåling er baseret på løbetidsdifferensmetoden, og alle målinger, referencer, displayvisninger, beregninger samt datakommunikation styres af et avanceret, specialdesignet, elektronisk kredsløb. Der er således ingen bevægelige dele i måleren, hvorfor MULTICAL 21 er modstandsdygtig over for slitage og urenheder i vandet. Måleren er bygget i en hermetisk lukket konstruktion. Forseglingen sker med vakuum, så fugt ikke trænger ind til elektronikken, hvormed man undgår kondensvand mellem glas og det store display. Måleren er vandtæt, IP68 typetestet og kan derfor også installeres i målerbrønde. MULTICAL 21 er let at installere i alle brugsmiljøer, både vandret og lodret uafhængig af rørføring og installationsforhold. Forbrugsdata kan manuelt aflæses direkte på display eller ved hjælp af optisk øje. Med Wireless M-Bus trådløs radiokommunikation, der er indbygget i måleren, kan forbrugsdata desuden fjernaflæses. Måleren er drikkevandsgodkendt i flere lande. Målerhus og målerør er fremstillet af kunststoffet PPS, der er fri for bly og andre tungmetaller. Carbon Footprint dokumenterer målerens lave miljøbelastning, herunder materialernes genanvendelighed. MULTICAL 21 har lækovervågning, hvormed vandspild kan opdages meget hurtigt. Med sin høje nøjagtighed, lange levetid og indbyggede Wireless M-Bus trådløs radiokommunikation reducerer MULTICAL 21 målbart de løbende driftsomkostninger for vandforsyningsselskabet og minimerer de uforudsete udgifter ved en eventuel lækage. Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf.: Fax:

2 Indhold Generel beskrivelse 3 Godkendte målerdata 4 Målerstørrelser 4 Materialer 4 Tekniske data 5 Måleroplysninger 6 Display og infokoder 7 Mekanisk opbygning 8 Tryktab 9 Wireless M-Bus trådløs radiokommunikation 10 Dataregistre 11 Bestillingsforskrift 12 Konfigurering 13 Målskitser 14 Tilbehør _H1_DK_

3 Generel beskrivelse MULTICAL 21 er en integreret og hermetisk lukket, statisk vandmåler beregnet til forbrugsregistrering af koldt og varmt vand. Vandmåleren er baseret på ultralydsprincippet og fremstillet på baggrund af Kamstrups erfaringer siden 1991 med udvikling og produktion af statiske ultralydsmålere. MULTICAL 21 har gennemgået den meget omfattende OIML R 49 typetest med henblik på at sikre en langtidsstabil, nøjagtig og pålidelig måler. Nogle af vandmålerens mange fortrin er blandt andet, at den er uden sliddele, hvilket betyder høj immunitet overfor partikler og dermed lang levetid. Endvidere har måleren et low-flow cut-off (startflow og stopflow) på kun 3 l/h for Q3 = 1,6 m³/h og 5 l/h for Q3 = 2,5 og 4 m³/h, hvilket giver præcis måling også ved lave vandstrømme. MULTICAL 21 er opbygget som et vacuumkammer af formstøbt kompositmateriale. Elektronikken er på den måde fuldstændig beskyttet mod indtrængning af vand. Måleren kan derfor uden problemer placeres i for eksempel badeværelser, hvor den dagligt oversprøjtes, og er ligeledes velegnet til placering i målerbrønde, der jævnligt fyldes med vand. Måleren kan og må kun åbnes på et af Kamstrups autoriserede servicecentre ved hjælp af specialværktøj. Hvis måleren har været åbnet og plomberingen dermed er brudt, vil måleren ikke længere være gyldig til afregningsformål. Desuden bortfalder fabriksgarantien. Volumenmålingen foretages med bidirektional ultralydsteknik efter løbetidsdifferensmetoden, hvilket er et langtidsstabilt og nøjagtigt måleprincip. Gennem to ultralydstransducere sendes lydsignalet både med og mod flowretningen. Det ultralydssignal, der løber med flowretningen, vil først nå den modsatte transducer, og tidsforskellen mellem de to signaler bliver omregnet til en flowhastighed og herefter også til et volumen. Det opsummerede vandforbrug vises i MULTICAL 21 i kubikmeter (m³) med fem cifre og op til tre decimaler, altså en opløsning på ned til 1 liter. Displayet er specialdesignet for at opnå lang levetid og høj kontrast i et stort temperaturområde. Foruden volumenvisning viser displayet en grafisk indikation af aktuelt flow samt en række informationskoder. Alle registre lagres dagligt i målerens hukommelse i 460 døgn. Endvidere lagres månedsdata for de seneste 36 måneder. MULTICAL 21 er forsynet med et optisk øje, der muliggør aflæsning af lagrede forbrugsdata, datalogger samt seriel PC-tilslutning til konfigurering af vandmåleren. Vandmåleren spændingsforsynes af et internt lithiumbatteri med op til 16 års levetid. Batteriet kan udskiftes på et af Kamstrups autoriserede servicecentre eller hos Kamstrup A/S. MULTICAL 21 leveres med indbygget datakommunikation til Wireless M-Bus _H1_DK_

4 Godkendte målerdata MID klassificeringer Godkendelse Mekanisk miljø Elektromagnetisk miljø Klimatisk miljø DK-0200-MI Klasse M1 Klasse E1 og E C, kondenserende fugtighed (Indendørs placering i bryggers og udendørs placering i målerbrønde). OIML R 49 betegnelser Nøjagtighedsklasse 2 Omgivelsesklasse Medietemperatur koldt vand Opfylder OIML R 49 klasse B og C (indendørs/udendørs) 0, C (T30) eller 0, C (T50) Målerstørrelser Medietemperatur varmt vand 0, C (T70) eller T30/70 Målertype Q3 = 1,6 m 3 /h Q3 = 2,5 m 3 /h Q3=4,0 m3/h MULTICAL 21 leveres i fire forskellige kombinationer af byggelængde og maksimum flow Q3. Typenummer Nom. flow Q3 [m³/h] Min. flow Q1 [l/h] Maks. flow Q4 [m³/h] dynamikområde Q3/Q1 Min. cut off [l/h] Maks. cut off [m³/h] Tryktab p ved Q3 [bar] Tilslutning på måler Længde [mm] A0A8XX 1,6 16 2, ,6 0,25 G3/4B A0D8XX 2,5 25 3, ,6 0,55 G3/4B A0G8XX 2,5 25 3, ,6 0,55 G1B A0H8XX 2,5 25 3, ,6 0,55 G1B A0L8XX 4, ,5 0,38 G1B 130 Måleren leveres i udgaver for både koldt og varmt vand. Valget styres af landekoden i typenummeret som er 8XX for koldt vand og 7XX for varmt vand. Som tilbehør kan medleveres tre forskellige forlængerrør. Disse forlængerrør giver mulighed for at tilpasse måleren til de fleste gængse, eksisterende indbygningsmål. Se afsnittet om tilbehør. Materialer Medieberørte dele Målerhus og målerør Polyphenylensulfid PPS Reflektorer Rustfast stål, W.nr _H1_DK_

5 Tekniske data Elektriske data 12 års batteri 3,65 VDC, 2 stk A-celle lithium 16 års batteri 3,65 VDC, 1 stk C-celle lithium Udskiftningsinterval 12 år eller 16 år ved t BAT < 30 C EMC data Opfylder MID klasse E1 og E2 Mekaniske data Metrologisk klasse 2 Omgivelsesklasse Omgivelsestemperatur Beskyttelsesklasse Medietemperatur Lagertemperatur tom måler Tryktrin Nøjagtighed MPE (maksimalt acceptabelt fejlområde) MPE i henhold til OIML R 49 Måler godkendt 0,1 70 C ±5% i området Q1 Q < Q2 ±2% i området Q2 Q Q4 Ved 30 C < t < 70 C 3% i område Q2 Q Q4 Opfylder OIML R 49 klasse B og C (indendørs/udendørs) 2 55 C IP68 0,1 30 C (T30); 0, C (T50); 0, C (T70) eller T30/ C PN _H1_DK_

6 Måleroplysninger Måleroplysninger i permanent lasergraveret tekst. Mulighed for kundelabel, f.eks vandværkslogo (15x38 mm) Optisk øje til aflæsning og konfigurering Grafisk flowindikator Typenummer (indeholder oplysning om målerstørrelse, byggelængde m.m.) Serienummer og produktionsår Konfigurering (med oplysning om displayopløsning og krypteringsniveau m.m.) Nøjagtighedsklasse 2 i h.t. OIML R 49 Elektrisk E2 og mekanisk M1 miljøklasse i h.t. MID Omgivelsesklasse B og C i h.t. OIML R 49 (indendørs/udendørs) Stregkode med serienummer Batteriets udløbsår Temperaturklasse i h.t. OIML R 49 Målerstørrelse Q3 Dynamikområde Softwareversion Tryktrin og tæthedsklasse CE-mærkning i h.t. MID _H1_DK_

7 Display og infokoder MULTICAL 21 kan aflæses på det store letlæselige specialdesignede display. De fem store tal angiver antal kubikmeter. De tre små tal er decimaler. Tegnet L (til højre for m³) vil altid være slukket, når måleren er i drift, da det udelukkende bruges under fabrikskontrol og -verifikation af måleren. Flowpilene til venstre i displayet indikerer, at der løber vand gennem måleren. Hvis der intet flow er, er alle pile slukket. Infokoderne i displayet har følgende betydning og funktion: Infokode blinker i display LEAK BURST TAMPER DRY REVERSE RADIO OFF (to firkantede dots ) A efterfulgt af et tal Betydning Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne. Vandforbruget har været konstant højt i en halv time, som tegn på et rørbrud. Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregning. Måleren er ikke vandfyldt. I dette tilfælde måles intet. Vandet løber den forkerte vej gennem måleren. Måleren er endnu i transportindstilling, hvor den indbyggede radiosender er slået fra. Senderen tænder automatisk, når den første liter vand er løbet igennem måleren. To små firkanter, der blinker skiftevis, indikerer, at måleren er aktiv. Angiver, at måleren har været til kontrol og fået et nyt revisionsnummer. Infokoderne LEAK, BURST, DRY og REVERSE slukker automatisk igen, når betingelserne for aktiveringen af dem ikke længere er til stede. Med andre ord, LEAK forsvinder, når vandet har stået stille i en time, BURST forsvinder, når forbruget falder til normalt forbrug, REVERSE forsvinder, når vandet løber den rigtige vej og DRY, når måleren er vandfyldt _H1_DK_

8 Mekanisk opbygning Topring (plombe) Topglas Lufttæt o-ringspakning Lithum-batteri A-celler C-celle Topplade med lasergraveret tekst Tælleværk med display Beholder med fugtabsorbant Tilslutningsprint Bundplade Målerhus af PPS 3 indbygningsmål Huller til plombetråd Spejlholder og målerør af PPS _H1_DK_

9 Tryktab I henhold til OIML R 49 må det maksimale tryktab ikke overstige 0,63 bar (0,063 MPa) i området Q1 til Q3. Tryktabet i en måler stiger med kvadratet på flowet og kan udtrykkes som: Q=k v x p hvor Q = volumenstrømmen [m³/h] k v = volumenstrøm ved 1 bar tryktab p = tryktab [bar] Kurve Q 3 [m 3 /h] Nom. diameter [mm] k v Q ved 0,63 bar [m 3 /h] A 1,6 & 2,5 DN15 & DN20 3,4 2,7 B 4,0 DN20 6,5 5,1 p MULTICAL 21 1 A B p [bar] 0,1 0,01 0, Flow [m³/h] _H1_DK_

10 Wireless M-Bus trådløs radiokommunikation MULTICAL 21 kommunikerer med indbygget Wireless M-Bus, som giver adgang til nem og hurtig trådløs aflæsning af måleren. Anvendes tagantenne på aflæseenheden, kan måleren aflæses med drive-by. Den indbyggede Wireless M-Bus radiosender i MULTICAL 21 transmitterer en datapakke hvert 16. sekund. For at opnå en lang batterilevetid er datapakken komprimeret med de væsentligste måleroplysninger. Følgende oplysninger sendes: Aktuel målerstand. Målerstand den 1. i indeværende måned. Alternativt, maks. flow i senest afsluttede måned Liste over aktive infokoder Liste over infokoder, der har været aktive indenfor de seneste 30 døgn. Listen over infokoder, der har været aktive, indeholder også oplysning om hvor længe, de har været aktive. Wireless M-Bus er en åben standard og MULTICAL 21 kan derfor konfigureres med eller uden kryptering af Wireless M-Bus signalet. Kryptering beskytter personfølsomme data mod uautoriseret overvågning. Desuden giver krypteringsfilen nem adgang til import af målerdata i aflæsningsprogrammer. Kamstrup A/S anbefaler kryptering. Serienummer Adresse Modtagetidspunkt Volumen V1 [m³] Info Driftstimetæller [h] Målertype Månedsdata [m³] Kastanievej 3 MC :13 5, , Kastanievej 5 MC :13 4, , Nørregade 11 MC :13 11, , Nørregade 14 MC :13 2, , Nørregade 17 MC :13 3, , Nørregade 22 MC :13 4, , _H1_DK_

11 Dataregistre MULTICAL 21 indeholder en permanent hukommelse (EEPROM), hvori resultaterne fra en række forskellige dataloggere gemmes. Måleren indeholder følgende registre: Datalogningsinterval Datalogningsdybde Logget værdi Månedslogger 36 måneder Se tabel nedenfor Døgnlogger 460 døgn Se tabel nedenfor Infologger 50 hændelser Infokode, målerstand og dato Man kan således altid aflæse skæringsvolumen og infokoder for hver af de sidste 36 måneder og tilsvarende målerstand og eventuelle infokoder for hvert af de sidste 460 døgn. Loggerne kan kun aflæses over målerens optiske øje. Følgende registre logges: Månedsloggeren skrives hver den 1. i måneden, døgnloggeren skrives ved midnat. Registertype Beskrivelse Månedslogger, 36 måneder Døgnlogger, 460 døgn Date (YY.MM.DD) År, måned og dag for logningstidspunktet Volume Aktuel målerstand (Legal) Drifttimetæller Opsummeret antal driftstimer Info Informationskode Vol Reverse Volumen under baglæns flow Date for max. flow Datostempel for maks. flow i perioden Max. flow V1 Værdi for maks. flow i perioden Date for min. flow V1 Datostempel for min. flow i perioden Min. flow V1 Værdi for min. flow i perioden Hver gang informationskoden ændres logges dato og infokode. Dermed er det muligt at dataaflæse de seneste 50 ændringer i informationskoden, samt den dato ændringen skete på. Aflæsningen kan kun finde sted over det optiske øje _H1_DK_

12 Bestillingsforskrift Ved bestilling angives først typenummer for den valgte model af MULTICAL 21. Heri ligger oplysninger om målertype koldt eller varmt vand, målerstørrelse, byggelængde, batterilevetid, landekode mv. Visse egenskaber, som fremgår af typenummeret, kan ikke ændres. Herefter vælges konfigureringen af måleren, hvor de kundespecifikke ønsker som antal cifre i display mv. fastlægges. Konfigureringen finder sted ved programmering af den færdige måler. Til slut vælges eventuelt ønsket tilbehør i form af pakninger, tre forskellige forlængerrør, kontraventil, si og standardforskruninger. Tilbehør medleveres separat og monteres af installatøren. MULTICAL 21 Type Kommunikation Wireless M-Bus, 868 MHz, mode C1 66 Forsyning 12 års batterilevetid A 16 års batterilevetid C Målerstørrelse Q3 [m 3 /h] Tilslutning Længde [mm] 1,6 G¾B (R½) 110 A 2,5 G¾B (R½) 110 D 2,5 G1B (R¾) 105 G 2,5 G1B (R¾) 130 H 4,0 G1B(R¾) 130 L Målertype Varmtvandsmåler 7 Koldtvandsmåler 8 Landekode (sprog på label mv.) XX Landekoden anvendes til: Sprog og godkendelse på typelabel Vandmålerens temperaturklasse koldt vand (T30 og T50) eller varmt vand (T70 og T30/70) Hvis kunden ikke oplyser andet under ordreafgivelsen, leverer Kamstrup følgende: 66 A 0 A _H1_DK_

13 Konfigurering Konfigurering KK LLL MMM N P R S T Skæringsdato (fast) 01 Midlingstid for maks. værdier ( min.) LLL Kundelabel 2005-MMM MMM Grænse for melding af lækage OFF 0 Flow vedvarende > 0,5 % af Q3 pr. time 1 Flow vedvarende > 1,0 % af Q3 pr. time 2 Flow vedvarende > 2,0 % af Q3 pr. time 3 Grænse for melding af rørbrud OFF 0 Flow > 5 % af Q3 i 30 minutter 1 Flow > 10 % af Q3 i 30 minutter 2 Flow > 20 % af Q3 i 30 minutter 3 Valgfrit register i datalogger Målerstand på skæringsdato 1 Maksimum flow i senest afsluttede måned 2 Displayopløsning m ,1 m ,01 m ,001 m 3 3 Krypteringsniveau Ingen kryptering 0 Kryptering med separat fremsendt nøgle 3 Hvis kunden ikke oplyser andet under ordreafgivelsen, leverer Kamstrup følgende: _H1_DK_

14 MULTICAL 21 Målskitser Type A og D G3/4B x 110 mm Type G G1B x 105 mm Type H G1B x 130 mm Type A1 og D1 G3/4B x 165 mm _H1_DK_

15 Målskitser Type L G1B x 130 mm Type G2 G1B x 165 mm Type H2 G1B x 190 mm Type H3 G1B x 220 mm _H1_DK_

16 Tilbehør Til MULTICAL 21 kan leveres forlængerrør, som giver mulighed for at indpasse måleren i de fleste eksisterende installationer jævnfør nedenstående skema. Rørstørrelser Målerstørrelser i kombination med forlængerrør Rørgevind DN Målergevind Byggelængde [mm] Q3 [m³/h] Anvendt forlængerrør Type ½ 15 G3/4B 110 1,6 Ingen A ½ 15 G3/4B 165 1,6 G3/4B x 55 mm (A1) ½ 15 G3/4B 110 2,5 Ingen D ½ 15 G3/4B 165 2,5 G3/4B x 55 mm (D1) ¾ 20 G1B 105 2,5 Ingen G ¾ 20 G1B 130 2,5 Ingen H ¾ 20 G1B 165 2,5 G1B x 60 mm (G2) ¾ 20 G1B 190 2,5 G1B x 60 mm (H2) ¾ 20 G1B 220 2,5 G1B x 90 mm (H3) ¾ 20 G1B 130 4,0 Ingen L ¾ 20 G1B 190 4,0 G1B x 60 mm (L2) ¾ 20 G1B 220 4,0 G1B x 90 mm (L3) ( ) Forlængerrør medleveres separat. Forlængerrør Forlænger G¾B x 55 mm Forlænger G1B x 60 mm Forlænger G1B x 90 mm Kontraventil (EN 13959) inkl. si (filter) Kontraventil DN15 for G¾B, inkl. si Kontraventil DN20 for G1B, inkl. si, ikke til 105 mm hus Si (filter) til indløb Si DN15 for G¾B (R½), (1 stk.) Si DN20 for G1B (R¾), (1 stk.) Forskruninger Forskruning med indbygget kontrollerbar kontraventil til DN20, (R3/4 x G1B), (1 stk.) Forskruning for DN15, (R½ x G¾B), (2 stk.) Forskruning for DN20, (R¾ x G1B), (2 stk.) Forskruning med teleskopisk forlænger for DN15, (R½xG3/4B), 1 stk Forskruning med teleskopisk forlænger for DN20, (R3/4xG1B), 1 stk Pakninger til varmt vand (PTFE med silikatfyld) DN15 for G¾B (3 stk.) DN20 for G1B (3 stk.) Pakninger til koldt vand (EPDM) DN15 for G¾B (3 stk.) DN20 for G1B (3 stk.) _H1_DK_

flowiq 3100 DATABLAD Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand

flowiq 3100 DATABLAD Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand Ultralydsmåling Høj målenøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Indbygget Wireless M-Bus MID-2004/22/EF M13 0200 Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand flow IQ 3100 anvendes til forbrugsmåling

Læs mere

Agenda for præsentation:

Agenda for præsentation: Agenda, Sønderborg Vandråd d. 5/4-2011 Agenda for præsentation: Kamstrup firmapræsentation Vandmåleren MULTICAL 21 Herunder. - Idégrundlag for udvikling - Måleropbygning - Fjernaflæsning - Tilbehør Firmapræsentation

Læs mere

MULTICAL 21. Datablad

MULTICAL 21. Datablad Datablad MULTICAL 21 Stor målepræcision Drive-by eller netværk Temperaturmåling Lave lækgrænser Lang rækkevidde Lang levetid Simpel installation Miljøvenligt materiale Indhold Godkendte målerdata 4 Materialer

Læs mere

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde.

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde. ULTRAFLOW Ultralydsflowmåler Kompakt design Statisk måler, ingen bevægelige dele Stort dynamikområde Ingen slitage Stor nøjagtighed Lang levetid TS 27.01 113 OIML R75 TS 27.01 109 DS/EN 1434 22.56 MID-2004/22/EC

Læs mere

MULTICAL 21 NYT! Datablad

MULTICAL 21 NYT! Datablad Datablad MULTICAL 21 Stor målepræcision Drive-by eller netværk Temperaturmåling Lave lækgrænser Lang rækkevidde Lang levetid Simpel installation Miljøvenligt materiale Wireless M-Bus Wired M-Bus NYT! Indhold

Læs mere

MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand

MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand Teknisk beskrivelse MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1

Læs mere

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

MULTICAL 302 DATABLAD

MULTICAL 302 DATABLAD MULTICAL 302 DATABLAD On-site konfigurerbar mellem frem- og returløb PN25-metalflowsensor godkendt op til 130 C Lavt tryktab alle flowstørrelser under 0,1 bar Dynamikområde op til 1:1600 fra start- til

Læs mere

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER HYDRUS ANVENDELSE Ultralydsvandmåler til præcis registrering og udlæsning af forbrug på alle områder inden for vandforsyning. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år, under alle forhold 4 Robust målerhus med

Læs mere

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler er en vandtæt ultralydsmåler til måling af drikkevand. Flowmåleren er en statisk måler, der sikrer størst mulig nøjagtighed år efter år. Målerens robuste konstruktion,

Læs mere

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER ANVENDELSE Kompakt elektronisk vandmåler med vingehjul til volume måling. Præcis registrering af alle afregningsdata ved vand temperaturer op til 90 C. EGENSKABER 4 Elektronisk sensor til registrering

Læs mere

MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet

MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet Op til 16 års batterilevetid Set/reset funktion Pulsudgange for energi og volumen Pulsindgange for op til 2 vandmålere Trådløs aflæsning via Wireless M-Bus eller radio MID-2004/22/EF 22.52 M11 0200 PTB

Læs mere

MULTICAL 62 udmærker sig ved sit

MULTICAL 62 udmærker sig ved sit Ultralydsflowmåler Høj målenøjagtighed Ingen slitage og lang levetid Komplet udvalg af kommunikationsmoduler Op til 13 års batterilevetid MID-2004/22/EF M12 0200 Anvendelse MULTICAL 62 er en ultralydsflowmåler,

Læs mere

Teknisk beskrivelse MULTICAL 21. Vandmåler

Teknisk beskrivelse MULTICAL 21. Vandmåler Teknisk beskrivelse MULTICAL 21 Vandmåler 2 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse 5512-896_J2_DK 05.2015 Indholdsfortegnelse 1 Generel beskrivelse... 5 1.1 Frontplade... 6 2 Tekniske data... 7 2.1 Godkendte

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 302 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-1333 DK/09.2013/Rev. A1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Optuna W Ultralydsvandmåler

Optuna W Ultralydsvandmåler Optuna W Ultralydsvandmåler Installations- og betjeningsvejledning QB10.1514 / 18.06.2010 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af varmemålere,

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd varmemåler Anvendelse Ultralyd kompakt energimåler kan anvendes til måling af energiforbruget i opvarmnings anvendelse til faktureringsformål.

Læs mere

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

SHARKY FS 473 ULTRALYDS FLOWSENSOR

SHARKY FS 473 ULTRALYDS FLOWSENSOR ANVENDELSE Ultralydsflowsensor til flow måling i varme- og køleanlæg sammen med SCYLAR INT 8 og lækdetektering sammen med SHARKY 775. EGENSKABER 4 MID godkendt i klasse 2 og 3 4 Dynamikområde på 1:250

Læs mere

EU-udbud - udbud med forhandling med Forudgående indkaldelse af tilbud

EU-udbud - udbud med forhandling med Forudgående indkaldelse af tilbud EU-udbud - udbud med forhandling med Forudgående indkaldelse af tilbud Levering af 11.500 fjernaflæste vandmålere til drikkevand inklusiv udstyr til fjernaflæsning mv. til Lyngby-Taarbæk Vand A/S 2. Kravspecifikation

Læs mere

Hydrus - ultralydsvandmåler

Hydrus - ultralydsvandmåler Hydrus - ultralydsvandmåler Userguide montering og betjening DK-QB 101514 / 13.10.2014 Brunata er en 100 % danskejet virksomhed, som i snart 100 år har målt og afregnet forbrug af varme, vand og el i danske

Læs mere

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD ANVENDELSE Ultralydsflowsensor til flow måling i varme- og køleanlæg sammen med SCYLAR INT 8 og lækdetektering sammen med SHARKY 775. EGENSKABER 4 MID godkendt i klasse 2 og 3 4 Dynamikområde på 1:250

Læs mere

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008 Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: Dato: 08-3516 1 2006-02-15 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt iht. bekendtgørelse nr. 1144 af 15. december 2003

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 www.kamstrup.dk MULTICAL 401 Dansk installation Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10

Læs mere

WFD... WMD... Anvendelse. Funktioner. DELTATRON Energimåler til varmt brugsvand. elektronisk

WFD... WMD... Anvendelse. Funktioner. DELTATRON Energimåler til varmt brugsvand. elektronisk 5 334 DELTATRON Energimåler til varmt brugsvand elektronisk WFD... WMD... WFD... Flerstrålemåler WMD... Elektronisk, netuafhængig måler til måling af varmtvandsforbruget samt til bestemmelse af energiforbruget.

Læs mere

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato.

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato. istameter m den nye generation af vandmålere Modulopbygget flerstrålemåler med mulighed for bl.a. fjernaflæsning Lang levetid 2 målerstørrelser: Qn 1,5 og Qn 2,5 Drejeligt målerhus letter aflæsningen Udskiftning

Læs mere

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 varenr. 19-7930 A Ver. 1 varenr. 19-7931 A Ver. 2 varenr. 19-7932 A Ver. 1 (fugtbeskyttet) varenr. 19-7933 A Ver. 2 (fugtbeskyttet) Monteringsvejledning

Læs mere

Dansk. Ultralydsvandmåler. Installations- og brugervejledning. Denne vejledning udleveres til installatøren

Dansk. Ultralydsvandmåler. Installations- og brugervejledning. Denne vejledning udleveres til installatøren Ultralydsvandmåler Installations- og brugervejledning Denne vejledning udleveres til installatøren HYDRUS Dansk I DN 15, 110 mm Byggelægde II DN 20 / DN 40 III DN 25 1 2 1 Adapter (DN25) 2 Kontraventil

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem Statisk måler med ultralydsteknik ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Markedets bedste: Den nye generation af varme- og kølemålere med et fremtidsorienteret

Læs mere

Techem Kamstrup Multical 302

Techem Kamstrup Multical 302 MONTERINGS VEJLEDNING Techem Kamstrup Multical 302 Energimåleren Techem Kamstrup Multical 302 har en stor funktionsknap på fronten. Funktionerne er beskrevet sidst i denne vejledning. Vigtigt Denne monteringsvejledning

Læs mere

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Installation MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Dansk Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg FAX: 89 93 10 01 TEL.: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1. Generelt Læs denne vejledning

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

Systembetegnelse: TS

Systembetegnelse: TS Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Nr.: 08-3526 TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: Dato: 1 2006-01-02 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt i henhold til 16 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Minol-Radiosystem radio³

Minol-Radiosystem radio³ Energiteknik Minol-Radiosystem radio³ Innovativ teknik til mere komfort og uafhængighed Fordele og egenskaber Egenskaber Aflæsning uden forudgående aftale Det moderne alternativ til konventionel aflæsning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

energimåler med høj fleksibilitet

energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning Agenda Midlende Pitotrør - Primær og sekundær element - Bernoullis ligning - Kalibreringsfaktor - Tryktab - Versioner - Direkte eller remote monteret transmitter - Montage retning - Respektafstande - Spool

Læs mere

Mekanisk vandmåler Universalmåler med direkte tilslutning og integreret magnetbeskyttelse af magnetkobling

Mekanisk vandmåler Universalmåler med direkte tilslutning og integreret magnetbeskyttelse af magnetkobling 5 340 Mekanisk vandmåler Universalmåler med direkte tilslutning og integreret magnetbeskyttelse af magnetkobling WFK... WFW... WFK10... WFK13... WFK14... WFW10... WFW13... WFW14... WFK20... WFK23... WFK24...

Læs mere

Optuna W. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Optuna W. Enestående radioteknologi. Også under vand

Optuna W. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Optuna W. Enestående radioteknologi. Også under vand En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler er en vandtæt ultralydsmåler til måling af vand. Flowmåleren er en statisk måler, der sikrer størst mulig nøjagtighed år efter år. Målerens robuste konstruktion

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi Lækovervågning & læksikring miljøbeskyttelse og god økonomi Indhold Overvågning, der betaler sig selv 3 Grundprincipperne bag lækovervågning 4 Gennemprøvet teknologi 4 Historiske data giver vigtig information

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Tlf.: 35 46 62 00 Fax: 35 46 62 02 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

AEW36.2. Impulsadapter. Siemens Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR

AEW36.2. Impulsadapter. Siemens Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR 2 873 Siemeca AMR Impulsadapter AEW36.2 Impulsadapteren opsamler og bearbejder impulser fra en eller to forbrugsmålere med impulsudgang og overfører dataene til et Siemeca AMR-netværk. For parametrisering

Læs mere

Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi.

Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi. MULTICAL Energimåler Tilsluttes flowmålere fra qp 0,6 til 3000 m 3 /h Tilsluttes el- og vandmålere Varme- og kølemåling Lækovervågning Batteri back-up Datalogger for 15 år Effekt- og flowbegrænser Netforsyning

Læs mere

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h MULTICAL 601 Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h Pt100, 2-leder teknik og Pt500, 2- og 4-leder teknik Leveres med ULTRAFLOW fra qp 0,6 til 1000 m³/h 24 VAC, 230 VAC eller 10 års batteri D A T

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 3 (erstatter 2. udgave inkl. alle tillæg) Dato: 8. juni 2012 Gyldig til: 2015-12-07 Systembetegnelse: TS 27.21. 025 Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til 10 i Erhvervsfremme

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i 2-rørs varmesystemer sammen med alle typer termostatfølere

Læs mere

TS MULTICAL 302. Datablad. Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler

TS MULTICAL 302. Datablad. Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler Datablad MULTICAL 302 Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler On-site konfigurerbar mellem fremog returløb PN25-metalflowsensor godkendt op til 130 C Lavt tryktab alle flowstørrelser

Læs mere

Fagerberg, IA-team WATERFLUX 3070 Batteriflowmåler, til det åbne land og vandværker

Fagerberg, IA-team WATERFLUX 3070 Batteriflowmåler, til det åbne land og vandværker KROHNE WATERFLUX Fagerberg, IA-team 11-2015 WATERFLUX 3070 Batteriflowmåler, til det åbne land og vandværker OPTIFLUX Magnetisk induktive flowmålere til vandværker og drikkevandsforsyning Modulérbare flowsensorer

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 www.kamstrup.com MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk q: 10 C 180 C DΘ: 3K 170K Temperaturfølersæt q: 10 C 150 C DΘ:

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

Reguleringsventil. Teknisk Info

Reguleringsventil. Teknisk Info Teknisk Info 2 Teknisk Info 1 Produktbeskrivelse SKOV A/S kan levere varmereguleringsventiler som enten 2-vejs eller 3-vejs reguleringsventil med aktuator. 2-vejs og 3-vejs reguleringsventiler er med indbygget

Læs mere

SHARKY 774 COMPACT Installations- og brugervejledning

SHARKY 774 COMPACT Installations- og brugervejledning Side 1 Indhold 1. Generelt... 2 1.1 Godkendte driftsforhold / måleområder... 2 1.1.1 Klimatiske forhold... 2 2. Transport og lagering... 3 2.1 Udpakning... 3 2.2 Transport... 3 2.3 Opbevaring... 3 3. Montering/Installation...

Læs mere

MINOMESS. Modulopbygget vandmålersystem

MINOMESS. Modulopbygget vandmålersystem MINOMESS Modulopbygget vandmålersystem VANDMÅLERE ENERGIMÅLERE VARMEFORDELINGSMÅLERE Umwelt Aflast miljøet entlasten med durch präzise præcis måleteknik Messtechnik Minol Innovation og tradition Minol

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Energiteknik MINOCAL

Energiteknik MINOCAL Energiteknik MINOCAL Elektronisk energimåler Vores ansvar Energimåler Minocal Combi Skån miljøet Bedre boligkomfort Overbevisende løsninger baseret på erfaring Vores klima vil ændre sig så meget står fast.

Læs mere

energimåler med høj fleksibilitet

energimåler med høj fleksibilitet sensonic II energimåler med høj fleksibilitet Letlæseligt LC-display med enkle symboler Innovativ microchipteknologi (ASIC) Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikret

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Elektromagnetisk flowmåler

Elektromagnetisk flowmåler 3.05 Da vore produkter løbende udvikles, forbeholder vi os ret til ændringer i mål og specifikationer. Generelt MagFlux er en elektromagnetisk flowmåler med høj stabilitet og stor nøjagtighed til måling

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO Beskrivelse/anvendelse MSV-BD LENO er seneste generation manuel ventil til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. MSV-BD LENO er en kombineret indreguleringsog afspærringsventil med en række

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5 CB Svendsen A/S PS 0-0-0/ rev... Beskrivelse Installationsvejledning for. en er beregnet til kopiering af signaler fra el-, varme- og vandmålere til CTS anlæg, således at både datalogger og CTS-anlæg får

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Läckageskydd med vattenstoppventil/vattenfelsbrytare. Montering, funktion och drift. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Läckageskydd med vattenstoppventil/vattenfelsbrytare. Montering, funktion och drift. Leon Buhl, Teknologisk Institut Läckageskydd med vattenstoppventil/vattenfelsbrytare. Montering, funktion och drift Leon Buhl, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Typer af lækager Pludseligt opstået rørbrud på vandinstallationer

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

MULTICAL 602 DATABLAD

MULTICAL 602 DATABLAD Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M12 0200 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP VENTILATOR LEF/MEF 250-630 samt LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Datablad Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Anvendelse Kompakt shunt FHM-C1 ( Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C/ FHM-C (Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 602 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-930 DK/08.2013/Rev. F1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Karakteristika: Målenøjagtighed ± 0,25% Måleområde 0,03 12 m/s 6 2000 LC display Forsyning 85-2 VC / 24 VC / 9-36 VC IP67 kabinet USB interface Beskrivelse en

Læs mere