Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk"

Transkript

1 Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

2

3 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3 Kære kunde...3 Kørsel og transport på offentlig vej...3 Bugsering...3 Anvendelse...3 God service...4 Fremstillingsnummer...4 Symboler og mærkater...5 Sikkerhedsforskrifter...7 Generel brug...7 Kørsel på skråninger...9 Børn...9 Vedligeholdelse...10 Transport...12 Præsentation...13 Betjeningshåndtagenes placering...14 Gasreguleringsknap...15 Choker...15 Hastighedsregulering...15 Klippeaggregat...16 Tilbehør...16 Belysning og el-udtag...16 Håndtag til indstilling af klippehøjde...17 Håndtag til hydraulisk løft af aggregatet...17 Mekanisk løftehåndtag til klippeaggregatet...18 Parkeringsbremse...19 Sæde...19 Tankning...19 Koblingshåndtag...20 Bagaksel...20 Frontaksel...20 Driftstimetæller...20 Klippetips...21 Koblingshåndtag...22 Kørsel...23 Før starten...23 Start af motoren...23 Kørsel med plænetraktoren...25 Nedbremsning...26 Stop af motoren...27 Vedligeholdelse...29 Vedligeholdelsesskema...29 Afmontering af plænetraktorens afskærmninger...32 Venstre afskærmning...33 Kontrol af motorens køleluftindsugning...33 Kontrol af transmissionens luftindtag...34 Kontrol og justering af styrekabler...34 Kontrol og justering af gaskabel...35 Kontrol og justering af chokerkabel...35 Kontrol af lyddæmper...35 Justering af hydrostatkabel...36 Justering af parkeringsbremse...37 Udskiftning af luftfilter...38 Udskiftning af brændstoffilter Rengøring af pulsair-filter Kontrol af brændstofpumpens luftfilter Kontrol af dæktryk Kontrol af batteriets syreniveau Tændingssystem Sikringer Kontrol af sikkerhedssystem Udskiftning af pærer Klippeaggregatets komponenter Montering af klippeaggregat Indstilling af klippehøjde, parallelitet og terræntryk Serviceposition for klippeaggregat Klippeaggregatudførelser Kontrol af knive Afmontering af klippeaggregat Afmontering af aggregatets ramme Udskiftning af drivrem Udskiftning af mellemrem Udskiftning af den forreste rem Udskiftning af klippeaggregatets rem Afmontering af BioClip-dæksel Smøring Smøreskema Generelt Smøring af kabler Tilbehør Smøring ifølge smøreskema Pedalmekanisme i rammetunnel Kæder i rammetunnel Parkeringsbremsekabel Remstrammer Motorolie Hydrostatkabel Klippeaggregat Førersæde Gas- og chokerkabler, håndtagslejer Hydraulikoliefilter, udskiftning Oliefilter, skift Højre bagakselleje Hydrauliksystemets olieniveau Fejlsøgningsskema Opbevaring Vinteropbevaring Service Tændingssystem Hydrauliksystem Tekniske data EF-overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring (gælder kun Europa) Servicejournal Dansk-1

4 VIGTIG INFORMATION Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug af plænetraktoren, så du ved, hvordan den skal anvendes og vedligeholdes. Hvis det er nødvendigt med anden service end den, der beskrives i denne håndbog, skal du kontakte en autoriseret forhandler, som kan levere reservedele og yde service. Dansk-2

5 INTRODUKTION Introduktion Kære kunde Tak, fordi du valgte en Husqvarna Rider. Husqvarna Rider er konstrueret efter et enestående koncept med frontmonteret klippeaggregat og patenteret baghjulsstyring. Rideren er bygget med henblik på højeste effektivitet på selv små og snævre plæner. Alle betjeningshåndtag og den hydrostatiske transmission, som betjenes med pedaler, bidrager også til maskinens ydeevne. Denne brugsanvisning er et værdifuldt dokument. Ved at følge brugsanvisningen (brug, service, vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda forøge dens værdi ved videresalg. Når du sælger din Rider, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer. Sidste kapitel i brugsanvisningen består af en servicejournal. Sørg for at dokumentere service- og reparationsarbejder. God journalføring nedsætter serviceomkostningerne for den sæsonafhængige vedligeholdelse og har indflydelse på maskinens videresalgsværdi. Tag brugsanvisningen med, når Rideren indleveres til service på værkstedet. Kørsel og transport på offentlig vej Kontrollér gældende færdselsregler inden kørsel og transport på offentlig vej. Ved eventuel transport skal du altid anvende godkendt fastspændingsudstyr og sørge for, at maskinen er godt fastspændt. Bugsering Rider ProFlex 21 AWD er forsynet med hydrostatisk kraftoverførsel, og du bør kun i nødstilfælde bugsere maskinen over meget korte strækninger og ved lav hastighed, da der ellers er risiko for at beskadige kraftoverførslen. Kraftoverførslen skal frikobles ved bugsering, se Koblingshåndtag på side 22. Anvendelse Denne maskine er kun beregnet til klipning af almindelige græsplæner og andre udendørs og jævne grundarealer uden fremmedlegemer som sten, stubbe o.l., også selvom maskinen er forsynet med specialtilbehør, der er leveret af producenten, og som leveres sammen med en brugsanvisning. Enhver anden anvendelse er forkert. Producentens anvisninger angående drift, vedligeholdelse og reparation skal altid følges nøje. Maskinen må kun håndteres, vedligeholdes og repareres af personer, som har kendskab til maskinens særlige egenskaber og kender sikkerhedsforskrifterne. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmiljøregler samt færdselsloven skal altid overholdes. Hvis der egenhændigt foretages ændringer af maskinens konstruktion, kan det medføre, at producenten fritages for ansvar ved eventuelle tings- eller personskader, der kan opstå som følge af disse ændringer. Dansk-3

6 INTRODUKTION God service Husqvarnas produkter sælges over hele verden og kun af autoriserede forhandlere. På denne måde sikres det, at du som kunde får den optimale support og service. Eksempelvis er maskinen blevet kontrolleret og justeret af forhandleren inden levering se attesten i Servicejournalen i denne brugsanvisning. Hvis du får brug for reservedele eller support i forbindelse med service, garantireklamationer osv., kan du henvende dig til: Denne brugsanvisning hører til maskinen med fremstillingsnummer: Motor Transmission Fremstillingsnummer Maskinens fremstillingsnummer fremgår af et trykt skilt, som sidder forrest til venstre under sædet. På skiltet er angivet følgende oplysninger i nævnte rækkefølge: Maskinens typebetegnelse Producentens typenummer Maskinens fremstillingsnummer. Oplys typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling. Motorens fremstillingsnummer er angivet på en stregkodemærkat. Den sidder på krumtaphusets venstre side foran startmotoren. Skiltet angiver: Motorens serienummer (E/NO) Kode. Oplys disse ved reservedelsbestilling. Transmissionens fremstillingsnummer er angivet på en stregkodemærkat, som sidder på forsiden af huset til venstre drivaksel: Typebetegnelsen er angivet over stregkoden og begynder med bogstavet K. Fremstillingsnummeret er angivet over stregkoden og begynder med s/n. Producentens typenummer er angivet under stregkoden og begynder med p/n. Oplys typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling. Dansk-4

7 Symboler og mærkater FORKLARING TIL SYMBOLER Følgende symboler findes på plænetraktoren og i brugsanvisningen. Sæt dig grundigt ind i dem, så du ved, hvad de betyder. Neutral Hurtigt Langsomt Sluk motoren Choker Brændstof Ringtryk Olieniveau Klippehøjde Tilbage Fremad Tænding Brug høreværn Hydrostatisk frihjul Parkeringsbremse Læs brugsanvisningen. Advarsel Støjemission til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet TEKNISKE DATA og af et mærkat. Advarsel! Roterende knive Advarsel! Risiko for, at plænetraktoren vælter Kør aldrig på tværs af en skråning CE-mærkning Brug aldrig plænetraktoren, hvis der er personer (især børn) eller husdyr i nærheden. Tag aldrig passagerer med på plænetraktoren eller på et redskab Stik aldrig en hånd eller en fod ind under afskærmningen, når motoren kører Kør meget langsomt uden klippeaggregat Startvejledning Læs brugsanvisningen Kontrollér motorens olieniveau Kontrollér hydrostatens olieniveau Løft klippeaggregatet Sæt hydrostatpedalerne i neutral position Aktivér parkeringsbremsen Brug chokeren, hvis motoren er kold Start motoren Løsn parkeringsbremsen inden kørsel Hastighedsreguleringspedal fremad Neutral position Hastighedsreguleringspedal tilbage Sluk motoren, og fjern tændrørskablet før reparation eller vedligeholdelse Dansk-5

8 FORKLARING TIL SYMBOLER ADVARSEL! XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX X. XXXXX XXXXXX XX. XX XXXXXXXX XXXXX XXX XX. Anvendes i denne publikation til gøre læseren opmærksom på, at der er risiko for personskader, især hvis de givne instruktioner ikke følges. VIGTIG INFORMATION Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx. Anvendes i denne publikation til gøre læseren opmærksom på, at der er risiko for tingsskader, især hvis de givne instruktioner ikke følges. Anvendes også, når det vurderes, at der er risiko for fejlbetjening eller fejlmontering. Undgå at ramme mærkaterne ved højtryksspuling. Udskift beskadigede mærkater, inden maskinen anvendes. Dansk-6

9 Sikkerhedsforskrifter Disse forskrifter tjener til din sikkerhed. Læs dem omhyggeligt. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ADVARSEL! Det indsatte symbol markerer særligt vigtige sikkerhedsinstruktioner. Det gælder din sikkerhed. Generel brug Læs brugsanvisningen, inden du starter maskinen. Læs alle instruktioner i denne brugsanvisning og på maskinen, inden du starter den. Du bør sikre dig, at du forstår dem, og derefter følge dem. Sæt dig ind i, hvordan du bruger maskinen og betjeningselementerne på en sikker måde, og lær, hvordan man standser hurtigt. Du bør også lære sikkerhedsmærkaterne at kende. Kun voksne personer, som er fortrolige med maskinen, må bruge den. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden af maskinen, når du starter motoren, kobler drevet ind eller kører. Ryd området for genstande som sten, legetøj, grene osv., der kan blive fanget af knivene og blive slynget væk. Vær opmærksom på udkastet, og ret det ikke mod nogen Fjern alle genstande fra området inden klipningen. Stands motoren, og foretag sikring mod motorstart, inden du renser klippeaggregatet. Husk, at føreren er ansvarlig for risici eller ulykker. Medtag aldrig passagerer. Maskinen er kun beregnet til én person. Se altid ned og tilbage før og under bakning. Vær opmærksom på både store og små forhindringer. Sæt farten ned, inden du drejer. Frakobl knivene, når du ikke klipper. Vær forsigtig, når du runder faste genstande, så knivene ikke rammer dem. Kør aldrig hen over fremmedlegemer. ADVARSEL! Denne maskine kan klippe hænder og fødder af og slynge genstande væk. Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke følges, kan det medføre alvorlige personskader. Medtag aldrig passagerer Dansk-7

10 SIKKERHEDSFORSKRIFTER ADVARSEL! Udstødningsgasserne fra maskinens motor, inklusive visse stoffer deri, samt visse maskinkomponenter indeholder eller udskiller kemikalier, som anses for at være kræftfremkaldende eller medføre fosterskader og andre reproduktive defekter. Motoren udvikler kulilte, som er en farveløs, giftig gas. Brug ikke maskinen i lukkede rum. Brug kun maskinen i dagslys eller under forhold med god belysning. Hold maskinen på sikker afstand af huller og andre ujævnheder i jorden. Vær opmærksom på andre tænkelige risici. Brug aldrig maskinen, hvis du er træt, har drukket alkohol eller har indtaget andre euforiserende stoffer, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, din dømmekraft eller din koordinationsevne. Hold øje med trafikken, når du arbejder i nærheden af en vej eller krydser den. Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når motoren er i gang. Frakobl altid knivene, træk parkeringsbremsen, stands motoren, og tag nøglen ud, inden du forlader maskinen. Lad aldrig børn eller personer, som ikke er instrueret i håndtering af maskinen, bruge eller vedligeholde den. Brugerens alder kan være reguleret af lokale regler. ADVARSEL! Ved anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Kontakt din forhandler for at få hjælp til valg af udstyr. Brug høreværn for at minimere risikoen for høreskader. Bær godkendte beskyttelsesbriller eller heldækkende visir ved montering og kørsel. Bær aldrig løstsiddende tøj, som kan hænge fast i bevægelige dele. Brug aldrig maskinen barfodet. Brug altid beskyttelsessko eller -støvler, helst med stålsnuder. Sørg altid for at have en førstehjælpskasse ved hånden, når du anvender maskinen. Hold børn væk fra arbejdsområdet Personligt beskyttelsesudstyr Dansk-8

11 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Kørsel på skråninger Kørsel på skråninger er en af de operationer, hvor der er størst risiko for, at føreren mister herredømmet, eller maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Alle skråninger kræver ekstra forsigtighed. Lad være med at klippe skråningen, hvis du ikke kan bakke op ad den, eller hvis du føler dig usikker. VIGTIG INFORMATION Kør ikke ned ad skråninger med aggregatet løftet. Sådan gør du: Fjern alle forhindringer såsom sten, grene osv. Klip opad og nedad, ikke på tværs. Brug aldrig maskinen i terræn, som skråner mere end 15. Undgå at starte eller standse på en skråning. Hvis dækkene begynder at glide, bør du frakoble knivene og køre langsomt ned ad skråningen. Kør altid jævnt og langsomt på skråninger. Foretag ingen pludselige ændringer af hastighed eller retning. Undgå unødvendige sving på skråninger, og sving om nødvendigt langsomt og gradvist nedad, hvis det er muligt. Hold øje med og undgå at køre over furer, fordybninger og forhøjninger. Maskinen vælter lettere i ujævnt terræn. Højt græs kan skjule forhindringer. Kør langsomt. Anvend små ratudslag. Vær ekstra forsigtig, hvis der er monteret ekstraudstyr, som kan ændre maskinens stabilitet. Klip ikke i nærheden af kanter, grøfter eller bakker. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kommer ud over kanten af et hul eller en grøft, eller hvis en kant giver efter. Klip aldrig vådt græs. Det er glat, og dækkene kan miste grebet, så maskinen glider. Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at sætte foden ned på jorden. Ved rengøring af undervognen må maskinen aldrig placeres i nærheden af en kant eller en grøft. Klip skråninger opad og nedad, aldrig på tværs. Vær ekstra forsigtig ved kørsel på skråninger Børn Der kan ske alvorlige ulykker, hvis man ikke er opmærksom på børn i nærheden af maskinen. Børn tiltrækkes ofte af maskinen og klippearbejdet. Gå aldrig ud fra, at børn bliver stående, hvor du sidst så dem. Lad aldrig børn betjene maskinen Dansk-9

12 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Hold børn væk fra arbejdsområdet og under nøje opsyn af en anden voksen. Vær opmærksom, og stands maskinen, hvis der kommer børn ind i arbejdsområdet. Se bagud og nedad efter små børn før og under bakning. Lad aldrig børn køre med. De kan falde af og komme alvorligt til skade eller forhindre risikofri betjening af maskinen. Lad aldrig børn betjene maskinen. Vær særlig forsigtig i nærheden af hjørner, buske, træer eller andre genstande, der hæmmer udsynet. Vedligeholdelse Stands motoren. Sørg for at sikre mod start ved at fjerne tændrørskablerne fra tændrørene eller tage tændingsnøglen ud, inden du foretager justeringer eller vedligeholdelse. Påfyld aldrig brændstof indendørs. Benzin og benzindampe er giftige og meget brandfarlige. Vær særlig forsigtig ved håndtering af benzin, da uforsigtig håndtering kan resultere i personskader eller brand. Opbevar kun brændstoffet i beholdere, som er godkendt til dette formål. Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører. Lad motoren køle af, inden du påfylder brændstof. Rygning er forbudt. Påfyld aldrig benzin i nærheden af gnister eller åben ild. Vær forsigtig med olie, oliefilter, brændstof og batteri af hensyn til miljøet. Overhold gældende regler om genvinding. Elektrisk stød kan forårsage skader. Berør ingen kabler, når motoren er i gang. Afprøv ikke tændingssystemet med fingrene. Ved arbejde med batteriet og de store kabler i startmotorkredsen kan der opstå gnister. Dette kan forårsage batterieksplosion, brand eller øjenskader. Der kan opstå gnister i kredsen, efter at batteriets strømkabel (normalt sort minuskabel) afmonteres. Påfyld aldrig brændstof indendørs VIGTIG INFORMATION Undgå gnister og følgerne heraf på følgende måde: Anvend beskyttelsesbriller. Kontrollér, at tankdækslet er monteret, og at der ikke opbevares brandfarlige væsker i åbne beholdere. Risiko for gnister Dansk-10

13 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Undlad at arbejde med startmotorkredsen i nærheden af spildt brændstof. Afbryd batteriets strømkabel (normalt sort minuskabel) først, og tilslut det til sidst. Vær forsigtig med værktøjet, så der ikke opstår kortslutning. Undgå at kortslutte startrelæets tilslutninger for at køre startmotoren. ADVARSEL! Motoren, udstødningssystemet og hydrauliksystemets komponenter bliver meget varme under drift. Risiko for forbrændinger ved berøring. Hvis brændstofsystemet er blevet utæt, må motoren ikke startes, før lækagen er udbedret. Maskinen og brændstoffet skal opbevares på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at lækkende brændstof eller brændstofdampe kan forårsage skader. Kontrollér altid brændstofniveauet før brug, og sørg for, at der plads til, at brændstoffet kan udvide sig, da varmen fra motoren og solen ellers kan få brændstoffet til at udvide sig, så det løber over. Undgå overfyldning. Tør benzinen op, hvis du spilder noget på maskinen, og vent med at starte motoren, til benzinen er fordampet. Hvis du har spildt benzin på tøjet, skal du skifte tøj. Lad maskinen køle af, inden du udfører arbejde i motorrummet. ADVARSEL! Batteriet indeholder bly, blyforbindelser og kemikalier, som anses for at være kræftfremkaldende og medføre fosterskader eller andre reproduktionsdefekter. Vask hænderne efter berøring af batteriet. Vær meget forsigtig ved håndtering af batterisyre. Syre på huden kan give alvorlige ætsningsskader. Skyl straks med vand, hvis du spilder syre på huden. Syre i øjnene kan medføre blindhed søg straks læge. Vær forsigtig ved vedligeholdelse af batteriet. Batteriet udvikler eksplosive gasser. Foretag aldrig vedligeholdelse af batteriet, mens du ryger eller befinder dig i nærheden af åben ild eller gnister, da batteriet kan eksplodere og give alvorlige personskader. Sørg for, at bolte og møtrikker er ordentligt spændt, og at udstyret er i god stand Rygning er forbudt under vedligeholdelsesarbejdet. Dansk-11

14 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Modificer aldrig sikkerhedsanordningerne. Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer. Maskinen må ikke anvendes med defekte eller afmonterede beskyttelsesplader, beskyttelsesafskærmninger, sikkerhedskontakter eller andre beskyttelsesanordninger. Foretag ikke ændringer af regulatorindstillingen, og lad ikke motoren køre ved for højt omdrejningstal. Hvis du lader motoren køre ved for højt omdrejningstal, kan det medføre maskinskader. Brug aldrig maskinen indendørs eller i lokaler uden ventilation. Udstødningsgasserne indeholder kulilte, som er en lugtfri, giftig og livsfarlig gas. Stop, og kontrollér udstyret, hvis du påkører et fremmedlegeme. Reparer om nødvendigt maskinen, inden du starter. Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører. Maskinen er kun afprøvet og godkendt med det udstyr, som producenten har leveret eller anbefalet. Knivene er skarpe og kan give snitsår. Vikl knivene ind, eller anvend beskyttelseshandsker, når du skal arbejde med dem. Kontrollér regelmæssigt parkeringsbremsens funktion. Juster og vedligehold efter behov. BioClip-aggregatet skal kun anvendes, hvor man ønsker klipning af bedre kvalitet og i kendte områder. Nedsæt brandrisikoen ved at gøre maskinen ren for græs, løv og andet materiale, som sætter sig fast på den. Lad maskinen køle af, inden den sættes ind i opbevaringsrummet. Transport Lad aldrig maskinen køre i et lukket rum VIGTIG INFORMATION Parkeringsbremsen er ikke tilstrækkelig til fastlåsning af maskinen ved transport. Sørg for at spænde maskinen forsvarligt fast på transportvognen. Maskinen er tung og kan medføre alvorlige knusningsskader. Vær ekstra forsigtig, når den læsses af eller på en bil eller en anhænger. Anvend en godkendt anhænger til at transportere maskinen. Aktivér parkeringsbremsen, og spænd maskinen fast med godkendt fastspændingsudstyr, f.eks. spændebånd, kæder eller reb, under transport. Undersøg og følg lokale færdselsregler inden transport af eller kørsel med maskinen på offentlige veje Rengør regelmæssigt maskinen for græs, løv og andet materiale. Dansk-12

15 PRÆSENTATION Præsentation Tillykke med dit valg af et fortræffeligt kvalitetsprodukt. Denne brugsanvisning beskriver Rider ProFlex 21 AWD. Rider ProFlex 21 AWD er forsynet med en V-Twinfiretaktsmotor fra Kawasaki med 21 hk. Rider ProFlex 21 AWD er forsynet med servostyring og hydraulisk redskabsløft. De trykforsynes fra en pumpe, der er koblet sammen med pumpen fra kraftoverførslen. Pumperne har en fælles tank. ProFlex 21 AWD Maskinen er firehjulstrukket. Kraftoverførslen fra motoren sker via to hydrostatiske gearkasser. Kraftoverførslen trykforsynes ved hjælp af en pumpe. Pumpens gennemstrømning og retning styres med pedalerne, så hastigheden fremad eller tilbage kan varieres trinløst. Én pedal til fremadkørsel og én til bagudkørsel. ProFlex 21 AWD er udstyret med lys. Dansk-13

16 Betjeningshåndtagenes placering PRÆSENTATION El-udtag 2. Tændingslås 3. Kontakt til el-udtag 4. Choker 5. Kontakt til belysning 6. Gasregulering - regulerer motorens omdrejningstal 7. Driftstimetæller 8. Håndtag til hydraulisk løft af aggregatet 9. Håndtag til indstilling af klippehøjde 10. Mekanisk løftehåndtag med spærreknap til aggregat 11. Hastighedsregulering til bagudkørsel 12. Hastighedsregulering til fremadkørsel 13. Pedal til parkeringsbremse 14. Spærreknap til parkeringsbremse 15. Koblingshåndtag, frontaksel 16. Håndtag til indstilling af sæde 17. Brændstoftankens dæksel 18. Koblingshåndtag, bagaksel 19. Motorhjelmslås Dansk-14

17 PRÆSENTATION Gasreguleringsknap Gasreguleringen styrer motorens omdrejningstal og dermed også knivenes rotationshastighed. Reguleringen føres henholdsvis fremad og tilbage for at forøge eller reducere motorens omdrejningstal. Undgå tomgangskørsel i længere tid, da dette giver risiko for belægninger på tændrøret Choker Chokeren anvendes ved koldstart for at give motoren en federe brændstofblanding. Ved koldstart skal håndtaget trækkes helt tilbage Hastighedsregulering Maskinens hastighed reguleres trinløst med to pedaler. Ved fremadkørsel anvendes pedal (1) og ved bakning pedal (2). 1 2 ADVARSEL! Sørg for, at ingen grene kan berøre pedalerne ved klipning under buske Dansk-15

18 PRÆSENTATION Klippeaggregat Rider ProFlex 21 AWD kan udstyres med klippeaggregater af typerne Combi 112 med 112 cm klippebredde og Combi 122 med 122 cm klippebredde. Combi-aggregatet fungerer som et BioClip-aggregat, når der er monteret et BioClip-dæksel, men kan omstilles til bagudkast ved at fjerne BioClip-dækslet. BioClip-funktionen betyder, at aggregatet findeler græsset ved at klippe det flere gange, inden det kastes ud på græsplænen igen som gødning. Bagudkast betyder, at det afklippede græs kastes ud bag klippeaggregatet uden findeling. Tilbehør Tilbehøret er beskrevet i separate brugsanvisninger. Kontakt din forhandler, hvis der er behov for tilbehør. Eksempler på tilbehør til Rider ProFlex: Slagklipper Rengøringsbørste Sneslynge Sneblad Grusharve Trailer Spreder Belysning og el-udtag Belysningen tændes og afbrydes med kontakten (1) på betjeningspanelet. Der kan f.eks. sluttes et varmesæde eller en mobiltelefonlader til el-udtaget (2). El-udtaget tændes og afbrydes med kontakten (3) på betjeningspanelet. El-udtaget er forsynet med en separat sikring, som er 1 placeret under tændingslåsen Dansk-16

19 PRÆSENTATION Håndtag til indstilling af klippehøjde Klippehøjden kan indstilles i 7 forskellige positioner med klippehøjdehåndtaget. For at få en jævn klippehøjde er det vigtigt, at lufttrykket i forhjulene er ens (60 kpa) Håndtag til hydraulisk løft af aggregatet Håndtaget anvendes til at sætte klippeaggregatet i transport- eller klippeposition, hvis der er hydraulisk tryk. Når håndtaget anbringes i transportposition, aktiveres knivbremsen automatisk i transportposition, hvorefter knivene standser inden for ca. 5 sekunder. Løft af aggregat (transportposition) Træk håndtaget tilbage for at komme i transportposition. Derved løftes aggregatet, og knivenes rotation standser. Klippeaggregatet sikres om nødvendigt med det mekaniske løftehåndtag. Løft af klippeaggregatet med det hydrauliske løftehåndtag Sænkning af aggregatet (klippeposition) Når klippeaggregatet er sikret i transportposition med det mekaniske løftehåndtag, anbringes løftehåndtaget i klippeposition. Skub det hydrauliske løftehåndtag fremad for at sætte i klippeposition. Aggregatet sænkes, og knivene begynder at rotere. Hold håndtaget i forreste position i 0,5-1 sekund for at sikre, at hydraulikcylinderen er i yderposition. Sænkning af aggregatet med det hydrauliske løftehåndtag Dansk-17

20 PRÆSENTATION Mekanisk løftehåndtag til klippeaggregatet Håndtaget anvendes til at sætte klippeaggregatet i transport- eller klippeposition i nødstilfælde, hvis der ikke er hydraulisk tryk. Det kan også anvendes til at sikre klippeaggregatet mekanisk i transportposition. Hvis motoren standser, mens aggregatet er i klippeposition, skal håndtaget anvendes til at løfte aggregatet ved motorstart, så startspærrekredsen kobles ud. Når håndtaget indstilles i transportposition, aktiveres knivbremsen automatisk i transportposition, hvorefter knivene standser inden for ca. 5 sekunder. Transportposition Træk håndtaget tilbage til spærrepositionen for at komme i transportposition. Derved løftes aggregatet, og knivenes rotation standser. Løft af klippeaggregatet med det mekaniske løftehåndtag Klippeposition Tryk spærreknappen ind, og før håndtaget fremad for at indtage klippeposition. Aggregatet sænkes, og knivene begynder at rotere. Hvis dette ikke er tilfældet, skyldes det formentlig, at aggregatet er løftet med det hydrauliske løftehåndtag. Sænk aggregatet til klippeposition med håndtaget til hydraulisk løft. Sænkning af aggregatet med det mekaniske løftehåndtag Sænkning af aggregatet med det hydrauliske løftehåndtag Dansk-18

21 PRÆSENTATION Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres på følgende måde: 1. Træd bremsepedalen ned. 2. Tryk spærreknappen på servostyringshuset helt ind. 3. Slip bremsepedalen, mens knappen holdes inde. Parkeringsbremsens spærring kobles automatisk ud, når bremsepedalen trykkes ned Sæde Sædet er forsynet med et hængsel i forkanten og kan vippes fremad. Sædet kan også justeres i længderetningen. Ved justering føres håndtaget under sædets forkant til venstre, hvorefter sædet kan føres fremad eller tilbage til den ønskede position Sædets affjedring kan tilpasses ved at forskyde gummipropperne i fæstet på sædets underside. Prøv at anbringe propperne i henholdsvis det forreste, midterste og bagerste leje Tankning Brug mindst 87 oktan blyfri benzin (ikke olieblandet) til motoren. Miljøvenlig alkylatbenzin kan med fordel anvendes. Se også Tekniske data angående metanol- og etanolbrændstof. Fyld ikke tanken helt op, men efterlad mindst 2,5 cm (1"), så benzinen har mulighed for at udvide sig. ADVARSEL! Benzin er meget brandfarligt. Vær forsigtig, og tank udendørs (se sikkerhedsforskrifterne) Dansk-19

22 PRÆSENTATION Koblingshåndtag AWD-modeller har separate koblingshåndtag til frontog bagaksel. Koblingshåndtagene anvendes, hvis plænetraktoren skal kunne flyttes med slukket motor. Træk håndtagene til yderpositionen, anvend ikke mellempositionerne. Bagaksel Håndtaget er placeret på den indvendige side af venstre baghjul. Når håndtaget er fremme (udtrukket), er drivsystemet deaktiveret. Når håndtaget er tilbage (trykket ind), er drivsystemet aktiveret. Bagaksel Frontaksel Håndtaget er placeret på den indvendige side af venstre frontaksel Når håndtaget er tilbage (udtrukket), er drivsystemet deaktiveret. Når håndtaget er fremme (trykket ind), er drivsystemet aktiveret. Frontaksel Driftstimetæller Timetælleren viser motorens driftstid. Den eventuelle tid, hvor motoren står stille, mens tændingen er aktiveret, registreres ikke. Sidste ciffer viser en tiendedel af en time (6 minutter) Dansk-20

23 DRIFT Klippetips ADVARSEL! Rens græsplænen for sten og andre genstande, som kan slynges væk af knivene. Find og markér sten og andre faste genstande for at undgå påkørsel. Begynd med en stor klippehøjde, og nedsæt denne, indtil det ønskede resultat er opnået. Klipperesultatet bliver bedst ved højt motoromdrejningstal (knivene roterer hurtigt) og lav hastighed (plænetraktoren kører langsomt). Er græsset ikke alt for langt og tæt, kan kørehastigheden øges, uden at resultatet bliver synligt dårligere. Klippemønster ADVARSEL! Brug aldrig plænetraktoren i terræn, som skråner mere end 10. Klip skråninger opad og nedad, aldrig på tværs. Undgå pludselige retningsskift. Græsplænen bliver pænest, hvis den klippes ofte. Klipningen bliver mere jævn, og det afklippede græs fordeles mere jævnt over plænen. Det samlede tidsforbrug bliver ikke større, da man kan køre hurtigere, uden at klipperesultatet forringes. Undgå at klippe græsplænen, når den er våd. Klipperesultatet forringes, da hjulene synker ned i den bløde plæne. Spul undersiden af klippeaggregatet med vand hver gang efter brug. Ved rengøring skal klippeaggregatet løftes til serviceposition. Ved klipning med findelingsfunktionen er det særligt vigtigt med korte klippeintervaller. MAX Dansk-21

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BG33/42 Glittemaskiner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BG33/42 - IS - 10518-5 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere