Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk"

Transkript

1 Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

2

3 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3 Kære kunde...3 Kørsel og transport på offentlig vej...3 Bugsering...3 Anvendelse...3 God service...4 Fremstillingsnummer...4 Symboler og mærkater...5 Sikkerhedsforskrifter...7 Generel brug...7 Kørsel på skråninger...9 Børn...9 Vedligeholdelse...10 Transport...12 Præsentation...13 Betjeningshåndtagenes placering...14 Gasreguleringsknap...15 Choker...15 Hastighedsregulering...15 Klippeaggregat...16 Tilbehør...16 Belysning og el-udtag...16 Håndtag til indstilling af klippehøjde...17 Håndtag til hydraulisk løft af aggregatet...17 Mekanisk løftehåndtag til klippeaggregatet...18 Parkeringsbremse...19 Sæde...19 Tankning...19 Koblingshåndtag...20 Bagaksel...20 Frontaksel...20 Driftstimetæller...20 Klippetips...21 Koblingshåndtag...22 Kørsel...23 Før starten...23 Start af motoren...23 Kørsel med plænetraktoren...25 Nedbremsning...26 Stop af motoren...27 Vedligeholdelse...29 Vedligeholdelsesskema...29 Afmontering af plænetraktorens afskærmninger...32 Venstre afskærmning...33 Kontrol af motorens køleluftindsugning...33 Kontrol af transmissionens luftindtag...34 Kontrol og justering af styrekabler...34 Kontrol og justering af gaskabel...35 Kontrol og justering af chokerkabel...35 Kontrol af lyddæmper...35 Justering af hydrostatkabel...36 Justering af parkeringsbremse...37 Udskiftning af luftfilter...38 Udskiftning af brændstoffilter Rengøring af pulsair-filter Kontrol af brændstofpumpens luftfilter Kontrol af dæktryk Kontrol af batteriets syreniveau Tændingssystem Sikringer Kontrol af sikkerhedssystem Udskiftning af pærer Klippeaggregatets komponenter Montering af klippeaggregat Indstilling af klippehøjde, parallelitet og terræntryk Serviceposition for klippeaggregat Klippeaggregatudførelser Kontrol af knive Afmontering af klippeaggregat Afmontering af aggregatets ramme Udskiftning af drivrem Udskiftning af mellemrem Udskiftning af den forreste rem Udskiftning af klippeaggregatets rem Afmontering af BioClip-dæksel Smøring Smøreskema Generelt Smøring af kabler Tilbehør Smøring ifølge smøreskema Pedalmekanisme i rammetunnel Kæder i rammetunnel Parkeringsbremsekabel Remstrammer Motorolie Hydrostatkabel Klippeaggregat Førersæde Gas- og chokerkabler, håndtagslejer Hydraulikoliefilter, udskiftning Oliefilter, skift Højre bagakselleje Hydrauliksystemets olieniveau Fejlsøgningsskema Opbevaring Vinteropbevaring Service Tændingssystem Hydrauliksystem Tekniske data EF-overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring (gælder kun Europa) Servicejournal Dansk-1

4 VIGTIG INFORMATION Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug af plænetraktoren, så du ved, hvordan den skal anvendes og vedligeholdes. Hvis det er nødvendigt med anden service end den, der beskrives i denne håndbog, skal du kontakte en autoriseret forhandler, som kan levere reservedele og yde service. Dansk-2

5 INTRODUKTION Introduktion Kære kunde Tak, fordi du valgte en Husqvarna Rider. Husqvarna Rider er konstrueret efter et enestående koncept med frontmonteret klippeaggregat og patenteret baghjulsstyring. Rideren er bygget med henblik på højeste effektivitet på selv små og snævre plæner. Alle betjeningshåndtag og den hydrostatiske transmission, som betjenes med pedaler, bidrager også til maskinens ydeevne. Denne brugsanvisning er et værdifuldt dokument. Ved at følge brugsanvisningen (brug, service, vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda forøge dens værdi ved videresalg. Når du sælger din Rider, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer. Sidste kapitel i brugsanvisningen består af en servicejournal. Sørg for at dokumentere service- og reparationsarbejder. God journalføring nedsætter serviceomkostningerne for den sæsonafhængige vedligeholdelse og har indflydelse på maskinens videresalgsværdi. Tag brugsanvisningen med, når Rideren indleveres til service på værkstedet. Kørsel og transport på offentlig vej Kontrollér gældende færdselsregler inden kørsel og transport på offentlig vej. Ved eventuel transport skal du altid anvende godkendt fastspændingsudstyr og sørge for, at maskinen er godt fastspændt. Bugsering Rider ProFlex 21 AWD er forsynet med hydrostatisk kraftoverførsel, og du bør kun i nødstilfælde bugsere maskinen over meget korte strækninger og ved lav hastighed, da der ellers er risiko for at beskadige kraftoverførslen. Kraftoverførslen skal frikobles ved bugsering, se Koblingshåndtag på side 22. Anvendelse Denne maskine er kun beregnet til klipning af almindelige græsplæner og andre udendørs og jævne grundarealer uden fremmedlegemer som sten, stubbe o.l., også selvom maskinen er forsynet med specialtilbehør, der er leveret af producenten, og som leveres sammen med en brugsanvisning. Enhver anden anvendelse er forkert. Producentens anvisninger angående drift, vedligeholdelse og reparation skal altid følges nøje. Maskinen må kun håndteres, vedligeholdes og repareres af personer, som har kendskab til maskinens særlige egenskaber og kender sikkerhedsforskrifterne. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmiljøregler samt færdselsloven skal altid overholdes. Hvis der egenhændigt foretages ændringer af maskinens konstruktion, kan det medføre, at producenten fritages for ansvar ved eventuelle tings- eller personskader, der kan opstå som følge af disse ændringer. Dansk-3

6 INTRODUKTION God service Husqvarnas produkter sælges over hele verden og kun af autoriserede forhandlere. På denne måde sikres det, at du som kunde får den optimale support og service. Eksempelvis er maskinen blevet kontrolleret og justeret af forhandleren inden levering se attesten i Servicejournalen i denne brugsanvisning. Hvis du får brug for reservedele eller support i forbindelse med service, garantireklamationer osv., kan du henvende dig til: Denne brugsanvisning hører til maskinen med fremstillingsnummer: Motor Transmission Fremstillingsnummer Maskinens fremstillingsnummer fremgår af et trykt skilt, som sidder forrest til venstre under sædet. På skiltet er angivet følgende oplysninger i nævnte rækkefølge: Maskinens typebetegnelse Producentens typenummer Maskinens fremstillingsnummer. Oplys typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling. Motorens fremstillingsnummer er angivet på en stregkodemærkat. Den sidder på krumtaphusets venstre side foran startmotoren. Skiltet angiver: Motorens serienummer (E/NO) Kode. Oplys disse ved reservedelsbestilling. Transmissionens fremstillingsnummer er angivet på en stregkodemærkat, som sidder på forsiden af huset til venstre drivaksel: Typebetegnelsen er angivet over stregkoden og begynder med bogstavet K. Fremstillingsnummeret er angivet over stregkoden og begynder med s/n. Producentens typenummer er angivet under stregkoden og begynder med p/n. Oplys typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling. Dansk-4

7 Symboler og mærkater FORKLARING TIL SYMBOLER Følgende symboler findes på plænetraktoren og i brugsanvisningen. Sæt dig grundigt ind i dem, så du ved, hvad de betyder. Neutral Hurtigt Langsomt Sluk motoren Choker Brændstof Ringtryk Olieniveau Klippehøjde Tilbage Fremad Tænding Brug høreværn Hydrostatisk frihjul Parkeringsbremse Læs brugsanvisningen. Advarsel Støjemission til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet TEKNISKE DATA og af et mærkat. Advarsel! Roterende knive Advarsel! Risiko for, at plænetraktoren vælter Kør aldrig på tværs af en skråning CE-mærkning Brug aldrig plænetraktoren, hvis der er personer (især børn) eller husdyr i nærheden. Tag aldrig passagerer med på plænetraktoren eller på et redskab Stik aldrig en hånd eller en fod ind under afskærmningen, når motoren kører Kør meget langsomt uden klippeaggregat Startvejledning Læs brugsanvisningen Kontrollér motorens olieniveau Kontrollér hydrostatens olieniveau Løft klippeaggregatet Sæt hydrostatpedalerne i neutral position Aktivér parkeringsbremsen Brug chokeren, hvis motoren er kold Start motoren Løsn parkeringsbremsen inden kørsel Hastighedsreguleringspedal fremad Neutral position Hastighedsreguleringspedal tilbage Sluk motoren, og fjern tændrørskablet før reparation eller vedligeholdelse Dansk-5

8 FORKLARING TIL SYMBOLER ADVARSEL! XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX X. XXXXX XXXXXX XX. XX XXXXXXXX XXXXX XXX XX. Anvendes i denne publikation til gøre læseren opmærksom på, at der er risiko for personskader, især hvis de givne instruktioner ikke følges. VIGTIG INFORMATION Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx. Anvendes i denne publikation til gøre læseren opmærksom på, at der er risiko for tingsskader, især hvis de givne instruktioner ikke følges. Anvendes også, når det vurderes, at der er risiko for fejlbetjening eller fejlmontering. Undgå at ramme mærkaterne ved højtryksspuling. Udskift beskadigede mærkater, inden maskinen anvendes. Dansk-6

9 Sikkerhedsforskrifter Disse forskrifter tjener til din sikkerhed. Læs dem omhyggeligt. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ADVARSEL! Det indsatte symbol markerer særligt vigtige sikkerhedsinstruktioner. Det gælder din sikkerhed. Generel brug Læs brugsanvisningen, inden du starter maskinen. Læs alle instruktioner i denne brugsanvisning og på maskinen, inden du starter den. Du bør sikre dig, at du forstår dem, og derefter følge dem. Sæt dig ind i, hvordan du bruger maskinen og betjeningselementerne på en sikker måde, og lær, hvordan man standser hurtigt. Du bør også lære sikkerhedsmærkaterne at kende. Kun voksne personer, som er fortrolige med maskinen, må bruge den. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden af maskinen, når du starter motoren, kobler drevet ind eller kører. Ryd området for genstande som sten, legetøj, grene osv., der kan blive fanget af knivene og blive slynget væk. Vær opmærksom på udkastet, og ret det ikke mod nogen Fjern alle genstande fra området inden klipningen. Stands motoren, og foretag sikring mod motorstart, inden du renser klippeaggregatet. Husk, at føreren er ansvarlig for risici eller ulykker. Medtag aldrig passagerer. Maskinen er kun beregnet til én person. Se altid ned og tilbage før og under bakning. Vær opmærksom på både store og små forhindringer. Sæt farten ned, inden du drejer. Frakobl knivene, når du ikke klipper. Vær forsigtig, når du runder faste genstande, så knivene ikke rammer dem. Kør aldrig hen over fremmedlegemer. ADVARSEL! Denne maskine kan klippe hænder og fødder af og slynge genstande væk. Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke følges, kan det medføre alvorlige personskader. Medtag aldrig passagerer Dansk-7

10 SIKKERHEDSFORSKRIFTER ADVARSEL! Udstødningsgasserne fra maskinens motor, inklusive visse stoffer deri, samt visse maskinkomponenter indeholder eller udskiller kemikalier, som anses for at være kræftfremkaldende eller medføre fosterskader og andre reproduktive defekter. Motoren udvikler kulilte, som er en farveløs, giftig gas. Brug ikke maskinen i lukkede rum. Brug kun maskinen i dagslys eller under forhold med god belysning. Hold maskinen på sikker afstand af huller og andre ujævnheder i jorden. Vær opmærksom på andre tænkelige risici. Brug aldrig maskinen, hvis du er træt, har drukket alkohol eller har indtaget andre euforiserende stoffer, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, din dømmekraft eller din koordinationsevne. Hold øje med trafikken, når du arbejder i nærheden af en vej eller krydser den. Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når motoren er i gang. Frakobl altid knivene, træk parkeringsbremsen, stands motoren, og tag nøglen ud, inden du forlader maskinen. Lad aldrig børn eller personer, som ikke er instrueret i håndtering af maskinen, bruge eller vedligeholde den. Brugerens alder kan være reguleret af lokale regler. ADVARSEL! Ved anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Kontakt din forhandler for at få hjælp til valg af udstyr. Brug høreværn for at minimere risikoen for høreskader. Bær godkendte beskyttelsesbriller eller heldækkende visir ved montering og kørsel. Bær aldrig løstsiddende tøj, som kan hænge fast i bevægelige dele. Brug aldrig maskinen barfodet. Brug altid beskyttelsessko eller -støvler, helst med stålsnuder. Sørg altid for at have en førstehjælpskasse ved hånden, når du anvender maskinen. Hold børn væk fra arbejdsområdet Personligt beskyttelsesudstyr Dansk-8

11 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Kørsel på skråninger Kørsel på skråninger er en af de operationer, hvor der er størst risiko for, at føreren mister herredømmet, eller maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Alle skråninger kræver ekstra forsigtighed. Lad være med at klippe skråningen, hvis du ikke kan bakke op ad den, eller hvis du føler dig usikker. VIGTIG INFORMATION Kør ikke ned ad skråninger med aggregatet løftet. Sådan gør du: Fjern alle forhindringer såsom sten, grene osv. Klip opad og nedad, ikke på tværs. Brug aldrig maskinen i terræn, som skråner mere end 15. Undgå at starte eller standse på en skråning. Hvis dækkene begynder at glide, bør du frakoble knivene og køre langsomt ned ad skråningen. Kør altid jævnt og langsomt på skråninger. Foretag ingen pludselige ændringer af hastighed eller retning. Undgå unødvendige sving på skråninger, og sving om nødvendigt langsomt og gradvist nedad, hvis det er muligt. Hold øje med og undgå at køre over furer, fordybninger og forhøjninger. Maskinen vælter lettere i ujævnt terræn. Højt græs kan skjule forhindringer. Kør langsomt. Anvend små ratudslag. Vær ekstra forsigtig, hvis der er monteret ekstraudstyr, som kan ændre maskinens stabilitet. Klip ikke i nærheden af kanter, grøfter eller bakker. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kommer ud over kanten af et hul eller en grøft, eller hvis en kant giver efter. Klip aldrig vådt græs. Det er glat, og dækkene kan miste grebet, så maskinen glider. Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at sætte foden ned på jorden. Ved rengøring af undervognen må maskinen aldrig placeres i nærheden af en kant eller en grøft. Klip skråninger opad og nedad, aldrig på tværs. Vær ekstra forsigtig ved kørsel på skråninger Børn Der kan ske alvorlige ulykker, hvis man ikke er opmærksom på børn i nærheden af maskinen. Børn tiltrækkes ofte af maskinen og klippearbejdet. Gå aldrig ud fra, at børn bliver stående, hvor du sidst så dem. Lad aldrig børn betjene maskinen Dansk-9

12 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Hold børn væk fra arbejdsområdet og under nøje opsyn af en anden voksen. Vær opmærksom, og stands maskinen, hvis der kommer børn ind i arbejdsområdet. Se bagud og nedad efter små børn før og under bakning. Lad aldrig børn køre med. De kan falde af og komme alvorligt til skade eller forhindre risikofri betjening af maskinen. Lad aldrig børn betjene maskinen. Vær særlig forsigtig i nærheden af hjørner, buske, træer eller andre genstande, der hæmmer udsynet. Vedligeholdelse Stands motoren. Sørg for at sikre mod start ved at fjerne tændrørskablerne fra tændrørene eller tage tændingsnøglen ud, inden du foretager justeringer eller vedligeholdelse. Påfyld aldrig brændstof indendørs. Benzin og benzindampe er giftige og meget brandfarlige. Vær særlig forsigtig ved håndtering af benzin, da uforsigtig håndtering kan resultere i personskader eller brand. Opbevar kun brændstoffet i beholdere, som er godkendt til dette formål. Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører. Lad motoren køle af, inden du påfylder brændstof. Rygning er forbudt. Påfyld aldrig benzin i nærheden af gnister eller åben ild. Vær forsigtig med olie, oliefilter, brændstof og batteri af hensyn til miljøet. Overhold gældende regler om genvinding. Elektrisk stød kan forårsage skader. Berør ingen kabler, når motoren er i gang. Afprøv ikke tændingssystemet med fingrene. Ved arbejde med batteriet og de store kabler i startmotorkredsen kan der opstå gnister. Dette kan forårsage batterieksplosion, brand eller øjenskader. Der kan opstå gnister i kredsen, efter at batteriets strømkabel (normalt sort minuskabel) afmonteres. Påfyld aldrig brændstof indendørs VIGTIG INFORMATION Undgå gnister og følgerne heraf på følgende måde: Anvend beskyttelsesbriller. Kontrollér, at tankdækslet er monteret, og at der ikke opbevares brandfarlige væsker i åbne beholdere. Risiko for gnister Dansk-10

13 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Undlad at arbejde med startmotorkredsen i nærheden af spildt brændstof. Afbryd batteriets strømkabel (normalt sort minuskabel) først, og tilslut det til sidst. Vær forsigtig med værktøjet, så der ikke opstår kortslutning. Undgå at kortslutte startrelæets tilslutninger for at køre startmotoren. ADVARSEL! Motoren, udstødningssystemet og hydrauliksystemets komponenter bliver meget varme under drift. Risiko for forbrændinger ved berøring. Hvis brændstofsystemet er blevet utæt, må motoren ikke startes, før lækagen er udbedret. Maskinen og brændstoffet skal opbevares på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at lækkende brændstof eller brændstofdampe kan forårsage skader. Kontrollér altid brændstofniveauet før brug, og sørg for, at der plads til, at brændstoffet kan udvide sig, da varmen fra motoren og solen ellers kan få brændstoffet til at udvide sig, så det løber over. Undgå overfyldning. Tør benzinen op, hvis du spilder noget på maskinen, og vent med at starte motoren, til benzinen er fordampet. Hvis du har spildt benzin på tøjet, skal du skifte tøj. Lad maskinen køle af, inden du udfører arbejde i motorrummet. ADVARSEL! Batteriet indeholder bly, blyforbindelser og kemikalier, som anses for at være kræftfremkaldende og medføre fosterskader eller andre reproduktionsdefekter. Vask hænderne efter berøring af batteriet. Vær meget forsigtig ved håndtering af batterisyre. Syre på huden kan give alvorlige ætsningsskader. Skyl straks med vand, hvis du spilder syre på huden. Syre i øjnene kan medføre blindhed søg straks læge. Vær forsigtig ved vedligeholdelse af batteriet. Batteriet udvikler eksplosive gasser. Foretag aldrig vedligeholdelse af batteriet, mens du ryger eller befinder dig i nærheden af åben ild eller gnister, da batteriet kan eksplodere og give alvorlige personskader. Sørg for, at bolte og møtrikker er ordentligt spændt, og at udstyret er i god stand Rygning er forbudt under vedligeholdelsesarbejdet. Dansk-11

14 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Modificer aldrig sikkerhedsanordningerne. Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer. Maskinen må ikke anvendes med defekte eller afmonterede beskyttelsesplader, beskyttelsesafskærmninger, sikkerhedskontakter eller andre beskyttelsesanordninger. Foretag ikke ændringer af regulatorindstillingen, og lad ikke motoren køre ved for højt omdrejningstal. Hvis du lader motoren køre ved for højt omdrejningstal, kan det medføre maskinskader. Brug aldrig maskinen indendørs eller i lokaler uden ventilation. Udstødningsgasserne indeholder kulilte, som er en lugtfri, giftig og livsfarlig gas. Stop, og kontrollér udstyret, hvis du påkører et fremmedlegeme. Reparer om nødvendigt maskinen, inden du starter. Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører. Maskinen er kun afprøvet og godkendt med det udstyr, som producenten har leveret eller anbefalet. Knivene er skarpe og kan give snitsår. Vikl knivene ind, eller anvend beskyttelseshandsker, når du skal arbejde med dem. Kontrollér regelmæssigt parkeringsbremsens funktion. Juster og vedligehold efter behov. BioClip-aggregatet skal kun anvendes, hvor man ønsker klipning af bedre kvalitet og i kendte områder. Nedsæt brandrisikoen ved at gøre maskinen ren for græs, løv og andet materiale, som sætter sig fast på den. Lad maskinen køle af, inden den sættes ind i opbevaringsrummet. Transport Lad aldrig maskinen køre i et lukket rum VIGTIG INFORMATION Parkeringsbremsen er ikke tilstrækkelig til fastlåsning af maskinen ved transport. Sørg for at spænde maskinen forsvarligt fast på transportvognen. Maskinen er tung og kan medføre alvorlige knusningsskader. Vær ekstra forsigtig, når den læsses af eller på en bil eller en anhænger. Anvend en godkendt anhænger til at transportere maskinen. Aktivér parkeringsbremsen, og spænd maskinen fast med godkendt fastspændingsudstyr, f.eks. spændebånd, kæder eller reb, under transport. Undersøg og følg lokale færdselsregler inden transport af eller kørsel med maskinen på offentlige veje Rengør regelmæssigt maskinen for græs, løv og andet materiale. Dansk-12

15 PRÆSENTATION Præsentation Tillykke med dit valg af et fortræffeligt kvalitetsprodukt. Denne brugsanvisning beskriver Rider ProFlex 21 AWD. Rider ProFlex 21 AWD er forsynet med en V-Twinfiretaktsmotor fra Kawasaki med 21 hk. Rider ProFlex 21 AWD er forsynet med servostyring og hydraulisk redskabsløft. De trykforsynes fra en pumpe, der er koblet sammen med pumpen fra kraftoverførslen. Pumperne har en fælles tank. ProFlex 21 AWD Maskinen er firehjulstrukket. Kraftoverførslen fra motoren sker via to hydrostatiske gearkasser. Kraftoverførslen trykforsynes ved hjælp af en pumpe. Pumpens gennemstrømning og retning styres med pedalerne, så hastigheden fremad eller tilbage kan varieres trinløst. Én pedal til fremadkørsel og én til bagudkørsel. ProFlex 21 AWD er udstyret med lys. Dansk-13

16 Betjeningshåndtagenes placering PRÆSENTATION El-udtag 2. Tændingslås 3. Kontakt til el-udtag 4. Choker 5. Kontakt til belysning 6. Gasregulering - regulerer motorens omdrejningstal 7. Driftstimetæller 8. Håndtag til hydraulisk løft af aggregatet 9. Håndtag til indstilling af klippehøjde 10. Mekanisk løftehåndtag med spærreknap til aggregat 11. Hastighedsregulering til bagudkørsel 12. Hastighedsregulering til fremadkørsel 13. Pedal til parkeringsbremse 14. Spærreknap til parkeringsbremse 15. Koblingshåndtag, frontaksel 16. Håndtag til indstilling af sæde 17. Brændstoftankens dæksel 18. Koblingshåndtag, bagaksel 19. Motorhjelmslås Dansk-14

17 PRÆSENTATION Gasreguleringsknap Gasreguleringen styrer motorens omdrejningstal og dermed også knivenes rotationshastighed. Reguleringen føres henholdsvis fremad og tilbage for at forøge eller reducere motorens omdrejningstal. Undgå tomgangskørsel i længere tid, da dette giver risiko for belægninger på tændrøret Choker Chokeren anvendes ved koldstart for at give motoren en federe brændstofblanding. Ved koldstart skal håndtaget trækkes helt tilbage Hastighedsregulering Maskinens hastighed reguleres trinløst med to pedaler. Ved fremadkørsel anvendes pedal (1) og ved bakning pedal (2). 1 2 ADVARSEL! Sørg for, at ingen grene kan berøre pedalerne ved klipning under buske Dansk-15

18 PRÆSENTATION Klippeaggregat Rider ProFlex 21 AWD kan udstyres med klippeaggregater af typerne Combi 112 med 112 cm klippebredde og Combi 122 med 122 cm klippebredde. Combi-aggregatet fungerer som et BioClip-aggregat, når der er monteret et BioClip-dæksel, men kan omstilles til bagudkast ved at fjerne BioClip-dækslet. BioClip-funktionen betyder, at aggregatet findeler græsset ved at klippe det flere gange, inden det kastes ud på græsplænen igen som gødning. Bagudkast betyder, at det afklippede græs kastes ud bag klippeaggregatet uden findeling. Tilbehør Tilbehøret er beskrevet i separate brugsanvisninger. Kontakt din forhandler, hvis der er behov for tilbehør. Eksempler på tilbehør til Rider ProFlex: Slagklipper Rengøringsbørste Sneslynge Sneblad Grusharve Trailer Spreder Belysning og el-udtag Belysningen tændes og afbrydes med kontakten (1) på betjeningspanelet. Der kan f.eks. sluttes et varmesæde eller en mobiltelefonlader til el-udtaget (2). El-udtaget tændes og afbrydes med kontakten (3) på betjeningspanelet. El-udtaget er forsynet med en separat sikring, som er 1 placeret under tændingslåsen Dansk-16

19 PRÆSENTATION Håndtag til indstilling af klippehøjde Klippehøjden kan indstilles i 7 forskellige positioner med klippehøjdehåndtaget. For at få en jævn klippehøjde er det vigtigt, at lufttrykket i forhjulene er ens (60 kpa) Håndtag til hydraulisk løft af aggregatet Håndtaget anvendes til at sætte klippeaggregatet i transport- eller klippeposition, hvis der er hydraulisk tryk. Når håndtaget anbringes i transportposition, aktiveres knivbremsen automatisk i transportposition, hvorefter knivene standser inden for ca. 5 sekunder. Løft af aggregat (transportposition) Træk håndtaget tilbage for at komme i transportposition. Derved løftes aggregatet, og knivenes rotation standser. Klippeaggregatet sikres om nødvendigt med det mekaniske løftehåndtag. Løft af klippeaggregatet med det hydrauliske løftehåndtag Sænkning af aggregatet (klippeposition) Når klippeaggregatet er sikret i transportposition med det mekaniske løftehåndtag, anbringes løftehåndtaget i klippeposition. Skub det hydrauliske løftehåndtag fremad for at sætte i klippeposition. Aggregatet sænkes, og knivene begynder at rotere. Hold håndtaget i forreste position i 0,5-1 sekund for at sikre, at hydraulikcylinderen er i yderposition. Sænkning af aggregatet med det hydrauliske løftehåndtag Dansk-17

20 PRÆSENTATION Mekanisk løftehåndtag til klippeaggregatet Håndtaget anvendes til at sætte klippeaggregatet i transport- eller klippeposition i nødstilfælde, hvis der ikke er hydraulisk tryk. Det kan også anvendes til at sikre klippeaggregatet mekanisk i transportposition. Hvis motoren standser, mens aggregatet er i klippeposition, skal håndtaget anvendes til at løfte aggregatet ved motorstart, så startspærrekredsen kobles ud. Når håndtaget indstilles i transportposition, aktiveres knivbremsen automatisk i transportposition, hvorefter knivene standser inden for ca. 5 sekunder. Transportposition Træk håndtaget tilbage til spærrepositionen for at komme i transportposition. Derved løftes aggregatet, og knivenes rotation standser. Løft af klippeaggregatet med det mekaniske løftehåndtag Klippeposition Tryk spærreknappen ind, og før håndtaget fremad for at indtage klippeposition. Aggregatet sænkes, og knivene begynder at rotere. Hvis dette ikke er tilfældet, skyldes det formentlig, at aggregatet er løftet med det hydrauliske løftehåndtag. Sænk aggregatet til klippeposition med håndtaget til hydraulisk løft. Sænkning af aggregatet med det mekaniske løftehåndtag Sænkning af aggregatet med det hydrauliske løftehåndtag Dansk-18

21 PRÆSENTATION Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres på følgende måde: 1. Træd bremsepedalen ned. 2. Tryk spærreknappen på servostyringshuset helt ind. 3. Slip bremsepedalen, mens knappen holdes inde. Parkeringsbremsens spærring kobles automatisk ud, når bremsepedalen trykkes ned Sæde Sædet er forsynet med et hængsel i forkanten og kan vippes fremad. Sædet kan også justeres i længderetningen. Ved justering føres håndtaget under sædets forkant til venstre, hvorefter sædet kan føres fremad eller tilbage til den ønskede position Sædets affjedring kan tilpasses ved at forskyde gummipropperne i fæstet på sædets underside. Prøv at anbringe propperne i henholdsvis det forreste, midterste og bagerste leje Tankning Brug mindst 87 oktan blyfri benzin (ikke olieblandet) til motoren. Miljøvenlig alkylatbenzin kan med fordel anvendes. Se også Tekniske data angående metanol- og etanolbrændstof. Fyld ikke tanken helt op, men efterlad mindst 2,5 cm (1"), så benzinen har mulighed for at udvide sig. ADVARSEL! Benzin er meget brandfarligt. Vær forsigtig, og tank udendørs (se sikkerhedsforskrifterne) Dansk-19

22 PRÆSENTATION Koblingshåndtag AWD-modeller har separate koblingshåndtag til frontog bagaksel. Koblingshåndtagene anvendes, hvis plænetraktoren skal kunne flyttes med slukket motor. Træk håndtagene til yderpositionen, anvend ikke mellempositionerne. Bagaksel Håndtaget er placeret på den indvendige side af venstre baghjul. Når håndtaget er fremme (udtrukket), er drivsystemet deaktiveret. Når håndtaget er tilbage (trykket ind), er drivsystemet aktiveret. Bagaksel Frontaksel Håndtaget er placeret på den indvendige side af venstre frontaksel Når håndtaget er tilbage (udtrukket), er drivsystemet deaktiveret. Når håndtaget er fremme (trykket ind), er drivsystemet aktiveret. Frontaksel Driftstimetæller Timetælleren viser motorens driftstid. Den eventuelle tid, hvor motoren står stille, mens tændingen er aktiveret, registreres ikke. Sidste ciffer viser en tiendedel af en time (6 minutter) Dansk-20

23 DRIFT Klippetips ADVARSEL! Rens græsplænen for sten og andre genstande, som kan slynges væk af knivene. Find og markér sten og andre faste genstande for at undgå påkørsel. Begynd med en stor klippehøjde, og nedsæt denne, indtil det ønskede resultat er opnået. Klipperesultatet bliver bedst ved højt motoromdrejningstal (knivene roterer hurtigt) og lav hastighed (plænetraktoren kører langsomt). Er græsset ikke alt for langt og tæt, kan kørehastigheden øges, uden at resultatet bliver synligt dårligere. Klippemønster ADVARSEL! Brug aldrig plænetraktoren i terræn, som skråner mere end 10. Klip skråninger opad og nedad, aldrig på tværs. Undgå pludselige retningsskift. Græsplænen bliver pænest, hvis den klippes ofte. Klipningen bliver mere jævn, og det afklippede græs fordeles mere jævnt over plænen. Det samlede tidsforbrug bliver ikke større, da man kan køre hurtigere, uden at klipperesultatet forringes. Undgå at klippe græsplænen, når den er våd. Klipperesultatet forringes, da hjulene synker ned i den bløde plæne. Spul undersiden af klippeaggregatet med vand hver gang efter brug. Ved rengøring skal klippeaggregatet løftes til serviceposition. Ved klipning med findelingsfunktionen er det særligt vigtigt med korte klippeintervaller. MAX Dansk-21

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Brugsanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Brugsanvisning Brugsanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning P524. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning P524. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning P524 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 Servicejournal Leveringsservice... 3 Efter de 25

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning SG11 SG13 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Stubfræser SG11, SG13 Introduktion... 2 Kære

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvising EZ22. Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugsanvisingen, før du starter. Danish

Brugsanvising EZ22. Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugsanvisingen, før du starter. Danish Brugsanvising EZ22 Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugsanvisingen, før du starter. Danish Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel med henblik på implementering

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23 Side 1 af 23 Reklamationsbetingelser I Danmark ydes der 2 års reklamationsret på City Scooteren. Reklamationsretten træder i kraft fra købsdatoen for den endelige bruger og dækker ved alment brug og under

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere