Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)"

Transkript

1 Møde den: 23. februar 2016, kl Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4 Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen, Anne-Mette Hvas, Ole Ingemann Hansen, Cai Grau, Verner Møller, Lise-Lotte Kirkevang, Christina Demuth, Cecilie Nørby Thisted, Karthiga Thavachelvam, Nichlas Riise Jespersen, Rasmus Pihl, Andreas Fløe Nielsen Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) 1. Godkendelse af dagsorden - 2 min 2. Referat fra ph.d.-udvalgsmødet den 9. december min. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmødet den 9. december Bilag: Referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 9. december Velkommen og præsentation af den nye ph.d.-skoleleder samt Ph.d.- udvalgets nye og gamle medlemmer - 15 min Den 1. marts tiltræder overlæge, dr. med., ph.d. Helene Nørrelund stillingen som ny ph.d.-skoleleder.

2 Den november 2015 blev der afholdt valg til AU s bestyrelse, råd og udvalg. På valg var de ph.d.-studerendes repræsentanter i Ph.d.-udvalget, der vælges for en periode på 1 år. Ph.d.-studerende i Ph.d.-udvalget pr. 1. februar 2016: Andreas Fløe Nielsen, Institut for Klinisk Medicin Lungemedicinsk Afdeling Cecilie Nørby Thisted, Institut for Folkesundhed Sygepleje Christina Demuth, Institut for Klinisk Medicin Klinisk Biokemisk Afdeling Karthiga Thavachelvam, Institut for Biomedicin Forskning og Uddannelse Nichlas Riise Jespersen, Institut for Klinisk Medicin Hjertesygdomme Rasmus Pihl, Institut for Biomedicin Forskning og Uddannelse 4. Udpegning af næstformand samt konstituering af underudvalg 2 min Næstformand for Ph.d.-udvalget udpeges blandt de ph.d.-studerendes repræsentanter. De ph.d.-studerende indstiller Nichlas Riise Jespersen som næstformand. Det indstilles endvidere, at underudvalgene konstituerer sig med de nyvalgte ph.d.-studerende. 5. Meddelelser fra Ph.d.-forening og ph.d.-skoleleder - 20 min 6. Orientering fra de enkelte underudvalg - 10 min Der har ikke været afholdt møder i Kursusudvalg og Underudvalg for interne retningslinjer siden sidste ph.d.-udvalgsmøde den 9. december Vedlagt er en opgørelse over merit- og dispensationssager, der siden medio december er blevet behandlet i Underudvalg for merit og dispensationer. Der har ikke været administrative godkendelser i den pågældende periode. 2

3 Bilag: Underudvalg for merit og dispensationer: Status på udvalgets arbejde. 7. Godkendelse af ph.d.-kurser 10 min I henhold til Forretningsorden for Ph.d.-udvalg på Health, Aarhus Universitet 4, stk. 3 er det udvalgets opgave at godkende ph.d.-kurser. Hidtil har været praksis været, at kursusudvalget har behandlet og indstillet værktøjs-, obligatoriske- og generelle kurser (VOG-kurser) til godkendelse i Ph.d.-udvalget, mens de fagspecifikke kurser (FP-kurser) er blevet indmeldt af FP-lederne. I forbindelse med optimering af kursusprocesserne skelnes ikke længere mellem generelle og de fagspecifikke kurser. Der ønskes derfor en drøftelse af, hvordan Ph.d.-udvalget fremadrettet ønsker at godkende kursusporteføljen, som indmeldes to gange om året henholdsvis for forår og efterår. 8. Status vedr. arbejdet med ny handlingsplan for ph.d.- uddannelsen på Health 5 min Arbejdet blev sat i gang i efteråret 2015, og siden har 4 emnegrupper med repræsentanter for alle 3 programmer arbejdet med forskellige problematikker (Ph.d.- udvalgets notat af 17. november har indgået i gruppernes arbejde): 1. Afhandling og dimittendkvalitet (formand: Kamille Smidt Rasmussen) 2. Rekruttering og internationalisering (formand: Lise Wogensen Bach) 3. Uddannelse og vejledning (formand: Torben Sigsgaard) 4. Samarbejde og organisation (formand: Thomas Vorup-Jensen) Grupperne skal aflevere deres bidrag til det videre arbejde i løbet af februar 2016, hvorefter det bliver skrevet sammen. Det er blevet anbefalet grupperne at levere deres respektive bidrag under overskrifterne Udfordringer og tilhørende Virkemidler, men der er ikke dermed taget beslutning om handlingsplanens endelige format. 3

4 Det samlede bidrag fra grupperne bliver behandlet på et plenummøde for alle grupper 7. marts 2016, hvorefter den egentlige handlingsplan udarbejdes af ph.d.-skolens ledelse. Handlingsplanen behandles derefter i Akademisk Råd og Fakultetsledelsen med henblik på færdiggørelse og godkendelse inden sommerferien. 9. Status uddeling af stipendier fra opslagsrunden i november - 10 min Der var ansøgningsfrist d. 15. november 2015, hvor Forskeruddannelsen opslog del A stipendier, 1/3-stipendier samt fulde mobilitetsstipendier. Vedlagte bilag viser, hvem der blev tilbudt stipendier, samt fordelingen af ansøgere på køn, baggrund samt FP. Bilag: Statistik vedr. ansøgningsrunden med frist i november Orientering om ph.d.-undersøgelser 5 min Der igangsættes i 2016 to ph.d.-undersøgelser fra henholdsvis Health og ministeriet. På ph.d.-skolens foranledning iværksættes en undersøgelse om ph.d.- uddannelsens betydning for læger og sygeplejerskers professionsudøvelse. Undersøgelsen gennemføres af CESU. Sideløbende igangsætter ministeriet et analysearbejde, der sætter fokus på bl.a. kvaliteten af ph.d.-uddannelsen, rekruttering og ph.d.-uddannedes arbejdsmarked. 11. Tekstlighed 10 min Efter aftale på ph.d.-udvalgsmøde den 9. december 2016 fremlægges en anonymiseret opgørelse over tilfælde af tekstlighed i herunder karakteren og graden af det. 4

5 Bilag: Opgørelse over tilfælde af tekstlighed i Vejledning til godkendelse af bedømmere 2 min Til drøftelse På ph.d.-udvalgsmøde den 10. september 2015 indstillede udvalget, at brev til hovedvejledere i forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg tilføjes en vejledning til valg af de bedst kvalificerede bedømmere herunder også Form for suggesting an assessment committe (PhD). Ph.d.-skoleleder og formand for Ph.d.-udvalget har arbejdet med en formulering, og denne sendes nu i høring hos Underudvalg for interne retningslinjer. Efterfølgende behandles ordlyden skriftligt blandt de øvrige medlemmer af udvalget med henblik på godkendelse. 13. Annoncering af ledige pladser på Forskeruddannelsens ph.d.-kurser 2 min Den 19. januar 2016 blev en ny funktionalitet i Kursuskalenderen implementeret, der giver de ph.d.-studerende mulighed for at holde sig ajour om ledige pladser på de enkelte kurser efter afmeldingsfristen udløb 3 uger før kursusstart. 14. Successful Supervision: A Two-way process 2 min. Den reviderede pjece, Successful Supervision: A Two-way process kom fra tryk den 20. januar 2016 og blev medbragt på PhD Day Pjecen findes på hjemmesiden og er omtalt i februar-nummeret af Monthly Letter from the Graduate School. Pjecen indgår som kursusmateriale på følgende kurser: - Introduction to Research Training in Health Sciences - for kommende forskningsårs- og ph.d.-studerende - PhD Supervision for hovedvejledere 5

6 Hertil er den sendt til orientering hos fx Ph.d.-foreningen og SMS. Bilag: Pjecen uddeles på mødet. 15. Orientering fra udvalgets medlemmer hvad rører sig i de faglige miljøer i forhold til ph.d.-skolen 20 min 16. Evt. 6

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund (under pkt 3 og 8-16), Lise Terkildsen (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund (under pkt 3 og 8-16), Lise Terkildsen (referent) Møde den: Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 15.00-17.00 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4 Ph.d.-udvalgsmøde Referat Til stede: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Kamille Smidt Rasmussen, Torben Sigsgaard, Thomas Vorup-Jensen, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Kamille Smidt Rasmussen, Torben Sigsgaard, Thomas Vorup-Jensen, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) Møde den: 9. december 2015, kl. 14.00-17.00 Mødelokale 1.1, AU Konference center, Fredrik Nielsens Vej 2-4 Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

Møde den: Onsdag den 9. december 2015 kl Mødelokale 1.1, AU Konference Center, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus

Møde den: Onsdag den 9. december 2015 kl Mødelokale 1.1, AU Konference Center, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus Møde den: Onsdag den 9. december 2015 kl. 14.00-17.00 Mødelokale 1.1, AU Konference Center, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus C Ph.d.-udvalgsmøde Referat Til stede: Christian Kanstrup Holm, Cai Grau,

Læs mere

Øvrige: Kamille Smidt Rasmussen (substitut for Lise Wogensen Bach), Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Øvrige: Kamille Smidt Rasmussen (substitut for Lise Wogensen Bach), Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) Møde den: 28. maj 2015 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen, Cai Grau, Anne- Mette Hvas, Ole Ingemann Hansen,

Læs mere

Fraværende: Lise Wogensen Bach, Ole Ingemann Hansen, Kristine Raaby Jakobsen, Nicolaj Christopher Hansson

Fraværende: Lise Wogensen Bach, Ole Ingemann Hansen, Kristine Raaby Jakobsen, Nicolaj Christopher Hansson Møde den: Torsdag den 28. maj 2015 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4, 8000 Århus C Ph.d.-udvalgsmøde Referat Til stede: Christian Kanstrup Holm, Cai Grau, Anne-Mette Hvas,

Læs mere

Ad. 2: Til orientering var godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 28. maj 2015 vedlagt som bilag.

Ad. 2: Til orientering var godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 28. maj 2015 vedlagt som bilag. Møde den: Torsdag den 10. september 2015 kl. 15.00-17.00 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4, 8000 Århus C Ph.d.-udvalgsmøde Referat Til stede: Christian Kanstrup Holm, Anne-Mette

Læs mere

Fraværende: Verner Møller, Kristine Raaby Jakobsen, Christian F. P. Scholz, Kirsten Wisborg

Fraværende: Verner Møller, Kristine Raaby Jakobsen, Christian F. P. Scholz, Kirsten Wisborg Møde den: Onsdag den 25. februar 2015, kl. 15.00-17.00 Sted: Mødelokale 2.2, AU Konferencecenter, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C Ph.d.-udvalgsmøde Til stede: Christian Kanstrup Holm, Cai Grau,

Læs mere

Referatet fra udvalgets konstituerende møde blev godkendt uden bemærkninger

Referatet fra udvalgets konstituerende møde blev godkendt uden bemærkninger Side 1/6 Mødedato: Tirsdag 27. februar 2018 kl. 15.00-17.00 Mødested: bygning 5132 lokale 133, Katrinebjergvej 89F Mødeemne: Møde i ph.d.-udvalget Deltagere: VIP: Anne-Mette Hvas, professor, Inst. for

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra seneste ph.d.-udvalgsmøde og fra februar-mødet. 3.

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra seneste ph.d.-udvalgsmøde og fra februar-mødet. 3. Side 1/99 Mødedato: Mandag 12. december 2018 kl. 15.00 Mødested: bygning 5132, lokale 133, Katrinebjergvej 89F Mødeemne: Møde i Ph.d.-udvalget Til stede: VIP: Anne-Mette Hvas, professor, Inst. for Klinisk

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF PH.D UDDANNELSEN

KVALITETSSIKRING AF PH.D UDDANNELSEN AARHUS UNIVERSITET 12 JUNI 2013 KVALITETSSIKRING AF PH.D UDDANNELSEN LISE WOGENSEN BACH, PRODEKAN TALENT, PH.D.-SKOLELEDER præsen TATION 1 AARHUS UNIVERSITET 12 JUNI 2013 HVORFOR? Sundhed for alle også

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSÆTTELSESUDVALG

VEJLEDNING TIL ANSÆTTELSESUDVALG AU AARHUS UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL ANSÆTTELSESUDVALG PÅ HEALTH, AARHUS UNIVERSITET Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health gældende fra 15. september 2018 Revideret 15. september 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulæret

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health

Valgcirkulære, Institutfora, Health Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 27. april 2015 om gennemførsel af valg til institutfora ved Health, Aarhus Universitet. Valgcirkulæret er fastsat

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde: Tid: Mandag den 10. september 2018 kl Sted: Restauranten, Minervavej 1, Rønne. Med følgende dagsorden:

Referat fra bestyrelsesmøde: Tid: Mandag den 10. september 2018 kl Sted: Restauranten, Minervavej 1, Rønne. Med følgende dagsorden: Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Steen Nielsen (Dansk Industri) Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Winni Grosbøll

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07.

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER 2018 Forum Ph.d.-udvalget på HUM Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00 Sted Referent Lokale 15B-0-07 Olivia Mortensen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 23. oktober 2007.

Læs mere

Medlemstallet er fastsat af dekanen under hensyntagen til den uddannelsesfaglige bredde, som studienævnet dækker.

Medlemstallet er fastsat af dekanen under hensyntagen til den uddannelsesfaglige bredde, som studienævnet dækker. UNIVERSITET Standardforretningsorden for studienævn Standardforretningsorden af 29. oktober 2012 for studienævn Journalnummer: 60354 F O R R E T N I N G S O R D E N For Uddannelsen til klinisk tandtekniker

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

AGENDA. Forskningsrettet talentforløb Erhvervsrettet talentforløb

AGENDA. Forskningsrettet talentforløb Erhvervsrettet talentforløb AGENDA Forskningsrettet talentforløb Erhvervsrettet talentforløb HVORFOR TILBYDE TALENTFORLØB? AU-Talentkultur: Aarhus Universitet udfordrer de dygtigste studerende (20/4/2016) Aarhus modellen for talentforløb

Læs mere

Kommentarer til dagsorden 1. Til drøftelse: Dele- og deltidsstillinger 2. Til drøftelse: Instituttets historie 3. Til orientering: Diverse punkter

Kommentarer til dagsorden 1. Til drøftelse: Dele- og deltidsstillinger 2. Til drøftelse: Instituttets historie 3. Til orientering: Diverse punkter Møde den: 21. maj 20 15 kl. 13.00-16.00 Bygning 1261-118. Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Søren Kjærgaard, Klavs Madsen, Helle Terkildsen Maindal, Kim Overvad,

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET

HEALTH AARHUS UNIVERSITET Møde den: 30. juni 2016 kl. 13.00-16.00 Frokoststuen 1260 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Kim Overvad, Torben Sigsgaard Afbud: Charlotte

Læs mere

REFERAT. Møde den: 1. september 2017, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 1. september 2017, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 1. september 2017, kl. 11.30 13.30 Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Klavs Madsen + Janni Mosgaard Jensen + Annette Bachmann + Eva Therkildsen + Niels Trolle

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 3. december 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 3. december 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 3. december 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden 2015-16 2.2 Afrapportering

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 2. december 2016, kl. 13 15. Mødelokale: Bygning 1611, lokale 121B Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Ole Steen Nielsen, Steen Harrit Jakobsen, Thomas G.

Læs mere

D1.10. (på administrationsgang ved hovedindgangen)

D1.10. (på administrationsgang ved hovedindgangen) Dagsorden - Bestyrelsesmøde Tidspunkt: 16. april 2018 kl. 17.00 18.00 Sted: Lokale: SOSU Østjylland Hedeager 33, 8200 Aarhus N D1.10. (på administrationsgang ved hovedindgangen) Der serverest en let anretning

Læs mere

Referat. Institutforum møde mandag den 28. september 2015 kl Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand

Referat. Institutforum møde mandag den 28. september 2015 kl Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand , HEALTH Referat Institutforum møde mandag den 28. september 2015 kl. 9.00 12.00 Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand Anette Andersen studiesekretær Khoa Manh Dinh stud.med. Maria Ervardian

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 13. marts 2012, kl Lokale 9, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 13. marts 2012, kl Lokale 9, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 13. marts 2012, kl. 14.00 16.00 Lokale 9, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov, lektor Bente

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Henrik Friis Bach Dekan BSS Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september :18:34

Henrik Friis Bach Dekan BSS Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september :18:34 From: Henrik Friis Bach To: Dekan BSS Cc: Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Subject: Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september 2014 16:18:34 Universitetsledelsens udspil har været drøftet i Institut

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud), studerende

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud), studerende Møde den: 29. januar, 2010, kl. 13.00-15.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Brev af 12. februar 2018 orienteret om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018

Brev af 12. februar 2018 orienteret om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 21. marts 2018 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet med orientering om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse

Referat af møde i Opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse Mødetidspunkt 13-12-2017 17:00 Kranhallen, Gentofte Ungdomsskole, Bregnegårdsvej

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Vedtægterne blev godkendt. Skoleledernes Samråd har ændret navn til Roskilde Campus, så navnet ændres i vedtægterne.

Vedtægterne blev godkendt. Skoleledernes Samråd har ændret navn til Roskilde Campus, så navnet ændres i vedtægterne. Elite- og Talentrådet Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 26. juni 2015 kl. 10.00-12.00 Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalgsmøde, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen H. Jakobsen, Søren

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Leddere.

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Leddere. Møde den: 15. maj 2017, kl. 15.00 17.00 Bygning og lokale: 1260-310 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Referat Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Leddere.

Læs mere

Deltagere: Lene Ebbesen, Christine Beyer, Louise Toft, Ruben Alexander Spliid, Lotte Roné, Jens Peter Fisker, Frederik Jaquet, Anders Busk

Deltagere: Lene Ebbesen, Christine Beyer, Louise Toft, Ruben Alexander Spliid, Lotte Roné, Jens Peter Fisker, Frederik Jaquet, Anders Busk Referat Skolebestyrelsesmøde 15. september 2014 kl. 17.30-19.30 (Formøde kl. 17.00). 15/9-2013 Deltagere: Lene Ebbesen, Christine Beyer, Louise Toft, Ruben Alexander Spliid, Lotte Roné, Jens Peter Fisker,

Læs mere

28-03-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006.

28-03-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006. Til stede medlemmer: Flemming Steen Jørgensen

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Onsdag 13. maj 2015 kl. 9.00 12.00 Sted: Institut for Kultur og Samfund, Jens Chr. Skous Vej 3, bygning 1451, lokale 515 (mødelokale Capitol), 8000 Aarhus C med video til Campus Emdrup, bygning B, lokale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Torsdag den 3. maj 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 27. oktober 2011 kl Mødelokale. Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Kl. 21.

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 27. oktober 2011 kl Mødelokale. Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Kl. 21. Referat Mødedato 27. oktober 2011 kl. 19.00 Mødelokale Søndermarksskolen Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Kl. 21.05 Indholdsfortegnelse den 27. oktober 2011 kl. 19.00 Sag nr. Side 1. Godkendelse

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg GODKENDT

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Møde den: 24. marts 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt REFERAT Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Deltagere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat Fra Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat Fra Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat Fra Handicaprådet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Jan Jakobsen, Jørgen Maibom, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier,

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Referat godkendt den 2. marts 2010 Specialuddannelsen Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 51 Side 210-215 NM/BKK/jen Referat fra mødet i Specialuddannelsesrådet

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand Møde den: 10. juni, 2014, kl. 10.00-12.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Referat konstituerende bestyrelsesmøde for FGU-institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner

Referat konstituerende bestyrelsesmøde for FGU-institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner Referat konstituerende bestyrelsesmøde for FGU-institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner Inviterede. Mandag d. 1.10.18 kl. 16.30-18.00 Esbjerg Rådhus, Mødelokale 2, 2. sal. Rasmus Peter Rasmussen

Læs mere

Referat. J.nr. ipoetzsch

Referat. J.nr. ipoetzsch J.nr. ipoetzsch Referat Emne: Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Dato og tidspunkt: Den 17. maj 2016 kl. 13.00 15.00. Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, IOB, Bygn.

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den 13. september 2013 Lokale: (lille mødelokale) Institut for Statskundskab LSU-møde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den 13. september 2013 Lokale: (lille mødelokale) Institut for Statskundskab LSU-møde Møde den 13. september 2013 Lokale: 1330-124 (lille mødelokale) Institut for Statskundskab LSU-møde REFERAT Til stede: Thomas Pallesen, Henrik Friis Bach, Lasse Lindekilde, Christoffer Green-Jensen, Christian

Læs mere

Bilag: handleplan og rektors oversigt

Bilag: handleplan og rektors oversigt Møde den: 8. februar 2018 kl. 14.00-16.00, Bygning 1261, lokale 118 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ole Bækgaard, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Loni Ledderer, Claus Vinther

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-uddannelse

Strategi- og handlingsplan for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-uddannelse Strategi- og handlingsplan for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-uddannelse 2016-20 Prioriterede mål og delmål Aarhus Universitet, Health Maj 2016 [1] Indledning Dette dokument indeholder prioriterede elementer

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Mødet blev indledt med to oplæg:

Mødet blev indledt med to oplæg: Møde den: 26. juni 2014 kl. 13.00-16.00 Institutledermøde, mødelokalet Biostatistik NOTAT Deltagere: Niels Trolle Andersen, Jørn Attermann, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Søren Kjærgaard, Claus

Læs mere

Akademisk Råd indkaldes hermed til møde nr onsdag den 6. september 2017 kl NOVI, Niels Jernes Vej 10, mødelokale 1

Akademisk Råd indkaldes hermed til møde nr onsdag den 6. september 2017 kl NOVI, Niels Jernes Vej 10, mødelokale 1 Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: 29. august 2017 Dokumentansvarlig: Rikke Poulsen Akademisk Råd indkaldes hermed til møde nr. 20174 onsdag den 6. september 2017 kl. 13.00-16.00

Læs mere

2. Godkendelse af mødets dagsorden samt referatet af mødet 23. maj 2008 Begge dele blev godkendt.

2. Godkendelse af mødets dagsorden samt referatet af mødet 23. maj 2008 Begge dele blev godkendt. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Den 26-11-2008 J. nr. AUrsy/ Professor Mogens Nielsen (NAT) Dekan Svend Hylleberg (SAM) Prodekan Johnny Laursen (HUM) Prodekan Troels Nørager (TEO) Professor Michael

Læs mere

1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin

1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin Dato og sted Onsdag 4. oktober 2017 kl. 10.00 12.45 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale S.27 Dagsorden Punkt Ca.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden De enkelte medlemmer af studienævnet præsenterede sig kort for hinanden, hvorefter dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden De enkelte medlemmer af studienævnet præsenterede sig kort for hinanden, hvorefter dagsordenen blev godkendt. Møde den: 18.2. 2015, kl. 14:15-16:15 1611-121B (Aarhus) A 204 (Emdrup) Studienævnet for Sundhedsvidenskab REFERAT Deltagere: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael Væth,

Læs mere

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole MØDEREFERAT GODKENDT 24. JANUAR 2007 Forum: Bestyrelsesmøde i Dansk Juridisk Forskerskole Møde

Læs mere

Kliniske retningslinjer i 2014

Kliniske retningslinjer i 2014 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Kære kolleger i det palliative fagfelt Kliniske i Der skal nu indmeldes nye medlemmer til de kliniske, der sættes i gang i med opstartsseminar

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Mette Vinther Skriver, og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Mette Vinther Skriver, og Loni Leddere Møde torsdag den: 15. december 2016, kl. 10.15 12.15 Bygning og lokale: Værkstedet, bygn. 1633, lokale 225 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Referat Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

19. januar 2011 Ref.: AKS J.nr.:

19. januar 2011 Ref.: AKS J.nr.: Til akademisk råds medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 22. juni Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 22. juni Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 25. JUNI 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 14. september 2015 kl. 13.00-14.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

REFERAT. Ansvarlig for opfølgning. 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsordenen godkendes. Beslutning: Dagsorden godkendt.

REFERAT. Ansvarlig for opfølgning. 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsordenen godkendes. Beslutning: Dagsorden godkendt. REFERAT Møde: Ph.d.-udvalg SAMF Mødedato og tidspunkt: 21. sep. 2016 kl. 9.30-12.00 Sted: Fib. 5, lokale 35 Deltagere: Ann-Dorte Christensen, Trine Lund Thomsen, Cathrine Elgaard Jensen, Poul Houman Andersen,

Læs mere