Regler for Netbank Privat med brugere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Netbank Privat med brugere"

Transkript

1 Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges til? I Netbank Privat med Brugere (herefter Netbank) kan Kunden give en eller flere Brugere adgang til at bruge de i aftalen tilmeldte tjenester fra Kundens konti i banken. Det nærmere omfang af Brugerens adgang og fuldmagtstype fremgår af en særlig fuldmagt, som Kunden afgiver. Inden Kunden giver Brugeren adgang til Netbank, skal Brugeren give samtykke til at Brugerens CPR-nr. bliver videregivet til banken for at identificere Brugeren. Kunden giver Brugeren adgang til følgende tjenester: se saldo og bevægelser på Kundens konti overføre penge og betale regninger se værdien af Kundens depoter sende til og modtage fra banken se forsikringer tegnet i Tryg og Forenede Gruppeliv se pensionsforsikringer i Nordea Liv & Pension se realkreditlån i Nordea Kredit På nordea.dk/netbank kan Kunden se, hvilke muligheder der er i Netbank. Brugeren har onlineadgang til Netbank døgnet rundt, alle årets dage (24/7/365). Der gælder særlige tidspunkter (også kaldet cut-off) i Netbank for modtagelse af Brugerens ordrer i forhold til gennemførelsen af dem på en arbejdsdag, se punkt 3.4. Der gælder ligeledes særlige tidspunkter i Netbank for tilbagekaldelse af Brugerens ordrer, se punkt Hvad kan Mail i Netbank bruges til? Kunden giver Brugere adgang til at udveksle (sende og modtage) elektronisk post med banken over internettet via en krypteret forbindelse. Det er muligt for Brugeren at se den elektroniske post, som Kunden, Brugeren og andre brugere har udvekslet med banken. Brugeren må ikke benytte Mail til at sende: betalingsinstruktioner andre økonomiske forpligtende ordrer private bankforretninger. Sender Brugeren alligevel en betalingsordre eller lignende via Mail, er banken ikke forpligtet til at udføre ordren. 3. Vilkår for brug af Netbank og betalingstjenester Brugeren skal have et NemID for at bruge Netbank og betalingstjenester. Kunden aftaler med banken, om Brugeren skal have adgang til Netbank med sit personlige NemID eller et separat NemID. Både det personlige NemID og det separate NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort/ en nøgleviser, som angiver de koder (nøgler), som Brugeren skal taste ind sammen med sit bruger-id og sin adgangskode. Reglerne for brug af NemID, herunder reglerne for opbevaring af bruger-id, adgangskode og nøglekort/ nøgleviser, fremgår af Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, som kan findes på www. nemid.nu.

2 3.1 Midlertidig adgangskode Første gang der skal logges på Netbank med NemID, skal Brugeren bruge den midlertidige adgangskode, som Brugeren har modtaget enten med posten eller i en sms. - Har Brugeren fået den midlertidige adgangskode med posten, skal den bruges inden 30 dage. - Har Brugeren fået den midlertidige adgangskode i en sms, skal den bruges inden 8 timer. Det er kun Brugeren, som må kende den midlertidige adgangskode. Ser kuverten ud til at have været åbnet, skal Brugeren kontakte banken og bestille en ny. Det samme gælder, hvis Brugeren ikke har modtaget brevet med koden, senest ti dage efter at Brugeren har fået adgang til at bruge Netbank af Kunden. Ud over den midlertidige adgangskode skal Brugeren bruge sit NemID-nummer, som står i brevet med nøglekortet/nøgleviseren. Den midlertidige adgangskode kan kun bruges én gang. Når Brugeren har brugt den, kan Brugeren smide den ud. 3.2 Selvvalgt adgangskode til NemID Når Brugeren har brugt den midlertidige adgangskode, skal Brugeren oprette en selvvalgt adgangskode til NemID. Brugeren skal bruge koden sammen med sit bruger-id og nøgler fra sit nøglekort/sin nøgleviser, når Brugeren fremover logger på Netbank. Din adgangskode kan være en kombination af tal og bogstaver (fra A til Z) på mindst 6 og højst 40 tal og bogstaver. Det er også muligt at bruge en 4-cifret adgangskode. Læs mere på Brugeren skal lære sin adgangskode til NemID udenad, og må ikke oplyse den til andre. Får Brugeren mistanke om, at andre kender adgangskoden, men ikke har kopieret nøgler fra Brugerens nøglekort eller fået adgang til Brugerens nøgleviser, skal Brugeren straks ændre koden. Er Brugeren i tvivl, om andre har kopieret nøgler fra nøglekortet eller fået adgang til nøgleviseren, skal Brugeren straks spærre sin onlineadgang, se punkt Afgivelse af en betalingsordre Når Brugeren skal afgive en ordre om en overførsel eller en regningsbetaling i Netbank, fremgår det af skærmbillederne, hvilke oplysninger Brugeren skal indtaste, for at banken kan gennemføre ordren korrekt. Det kan fx være et registrerings-og kontonummer på beløbsmodtageren. Brugeren skal altid bekræfte sin ordre ved at indtaste sin adgangskode til NemID i skærmbilledet i Netbank. Herudover kan Brugeren blive bedt om at indtaste en nøgle fra sit nøglekort/sin nøgleviser. For visse typer af overførsler og regningsbetalinger oprettet i Netbank kan Brugeren komme ud for, at ordren desuden skal bekræftes med en sms. Brugeren vil modtage en sms på det mobilnummer, Brugeren har registreret i Netbank. For at bekræfte ordren skal Brugeren svare ja. Hvis Brugeren ikke svarer ja, bliver ordren automatisk slettet. 3.4 Seneste tidspunkt for modtagelse og gennemførelse af en betalingsordre 1 For standardoverførsler til Kundens egne og tredjemands konti i banken i Danmark er alle ugens dage mellem kl og kl en arbejdsdag for modtagelse og gennemførelse af en ordre. senest kl på den arbejdsdag, hvor Brugeren ønsker, at overførslen skal gennemføres. Beløbet vil være på modtagers konto samme arbejdsdag, som overførslen gennemføres, se punkt For standardoverførsler til konti i andre pengeinstitutter i Danmark er alle ugens dage bortset fra lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kr. himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag mellem kl og kl en arbejdsdag for modtagelse af en ordre. senest kl på den arbejdsdag, hvor Brugeren ønsker, at overførslen skal gennemføres.

3 Beløbet vil være på modtagerens pengeinstituts konto, senest arbejdsdagen efter at overførslen gennemføres, se punkt 3.6. Hvis Brugerens ordre om en standardoverførsel til konti i andre pengeinstitutter i Danmark derimod bliver modtaget senest kl på den arbejdsdag, hvor Brugeren ønsker, at overførslen skal gennemføres, vil ordren automatisk blive gennemført som en sammedags-overførsel. Det medfører, at beløbet vil være på modtagerens pengeinstituts konto samme arbejdsdag som overførslen gennemføres, se punkt For straksoverførsler til konti i andre pengeinstitutter i Danmark er alle ugens dage mellem kl og kl en arbejdsdag for modtagelse og gennemførelse af en ordre. senest kl på den arbejdsdag, hvor Brugeren ønsker, at overførslen skal gennemføres. Beløbet vil være på modtagers pengeinstituts konto kort tid efter, at overførslen gennemføres, se punkt For regningsbetalinger til en betalingsmodtager i Danmark er alle ugens dage bortset fra lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kr. himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag mellem kl og kl en arbejdsdag for modtagelse af en ordre. senest kl på den arbejdsdag, hvor Brugeren ønsker, at betalingen skal gennemføres. Beløbet vil være på modtagerens pengeinstituts konto senest arbejdsdagen efter, at betalingen gennemføres, se punkt For udenlandske betalinger gælder der særlige tidspunkter for modtagelse af ordrer og deres gennemførelse, se prislisten for Internationale betalinger til privatkunder og Vilkår for betalingskonti til privatkunder. 6 Er der ikke dækning på den anviste konto, kan banken afvise betalingen. Hvis flere betalinger skal gennemføres samtidig, og der ikke er dækning for det samlede beløb på den anviste konto, kan banken afvise samtlige betalinger. 3.5 Tilbagekaldelse af en betalingsordre Har Brugeren afgivet en ordre om overførsel til et andet pengeinstitut i Danmark eller regningsbetaling til en betalingsmodtager i Danmark, der først skal gennemføres på et senere tidspunkt, kan den tilbagekaldes senest kl på arbejdsdagen før den dag, hvor betalingen skal være modtaget. Har Brugeren afgivet en ordre om en sammedagsoverførsel til et andet pengeinstitut i Danmark på den arbejdsdag, hvor Brugeren ønsker, at overførslen skal gennemføres, kan Brugeren ikke tilbagekalde ordren, når Brugeren har bekræftet den med sin adgangskode. Har Brugeren afgivet en ordre om en straksoverførsel til et andet pengeinstitut i Danmark, kan Brugeren ikke tilbagekalde ordren, når Brugeren har bekræftet den med sin adgangskode. Har Brugeren afgivet en ordre om en overførsel til en konto i banken på den arbejdsdag, hvor Brugeren ønsker, at overførslen skal være modtaget, kan Brugeren ikke tilbagekalde ordren, når Brugeren har bekræftet den med sin adgangskode. Det er kun overførsler og regningsbetalinger, Brugeren har bestilt i Netbank, der kan tilbagekaldes i Netbank. Herudover kan Brugeren i Netbank afvise betalinger via Betalingsservice senest kl på den 6. dag i måneden. 3.6 Maksimal gennemførelsestid Gennemførelsestiden for standardoverførsler i Netbank fra og til konti i banken er 0 arbejdsdage, se punkt 3.4, nr. 1). Beløb sættes ind på modtagerens konto samme arbejdsdag, som ordren gennemføres. Gennemførelsestiden for standardoverførsler til andre pengeinstitutter i Danmark og regningsbetalinger til en betalingsmodtager i Danmark er en arbejdsdag, se punkt 3.4, nr. 2). Beløb sættes ind på modtagerens

4 pengeinstituts konto en arbejdsdag, efter at overførslen eller betalingen gennemføres. Gennemførelsestiden for sammedags-overførsler til andre pengeinstitutter i Danmark er 0 arbejdsdage, se punkt 3.4, nr. 2). Beløb sættes ind på modtagerens pengeinstituts konto samme arbejdsdag, som ordren gennemføres. Gennemførelsestiden for straksoverførsler til andre pengeinstitutter i Danmark er nogle få sekunder, se punkt 3.4. nr. 3). Er det ikke muligt at gennemføre overførslen, vil Brugeren kunne se det på ordrens status i betalingshistorikken. Der gælder særlige gennemførelsestider for overførsler fra Danmark til udlandet. Læs mere i prislisten for Internationale betalinger til privatkunder og Vilkår for betalingskonti til privatkunder. 3.7 Beløbsgrænser for Netbank Af sikkerhedsmæssige hensyn kan vi ensidigt fastsætte beløbsgrænser for enkelte betalingstjenester i Netbank. En straksoverførsel kan ikke overstige kr. pr. betalingsordre. 4. Prisen for brug af Netbank Kunden betaler et årligt beløb for onlineadgangen via Netbank. Der kan opnås fordele ved tilmelding til ehverdag og eller Fordelsprogram. Læs mere på Nordea.dk Kunden betaler et beløb for at betale regninger og for at overføre penge til konti i andre pengeinstitutter. Herudover betaler Kunden et beløb for oprettelse og ændring af en Bruger, samt et årligt beløb pr. Bruger. Se de aktuelle priser i Netbank eller, på nordea.dk, eller spørg i banken. Beløbet hæves automatisk på Kundens konto mindst en gang om måneden. Banken kan ændre prisen på serviceydelser og beregningen heraf uden varsel. 5. Tekniske krav, kontrol mv. 5.1 Tekniske krav til Brugerens udstyr Brugeren kan teste sin computer og internetforbindelse på vores hjemmeside på nordea.dk/netbank/tekniskekrav. Vi anbefaler, at Brugeren løbende opdaterer sit antivirusprogram og styresystem. Læs mere om sikker brug på Nordea.dk. 5.2 Kryptering Alle personlige informationer, som sendes over internettet mellem banken og Brugerens computer, bliver krypteret, så ingen andre har mulighed for at læse dem. 5.3 Kontrol af ind- og udbetalinger Kunden skal kontrollere overførsler og regningsbetalinger til og fra sine konti. Kunden skal aftale med Brugeren, hvordan denne kontrol nærmere kan ske. Kontrollen kan foretages via Netbank, Mobilbank, kontoudskrifter eller ved at ringe til Nordea 24/7. Hvis Kunden eller Brugeren ved kontrollen opdager posteringer, som hverken Kunden eller Brugeren mener at have foretaget, skal Kunden kontakte banken snarest muligt. Kunden skal i den forbindelse være opmærksom på fristerne i punkt 6.1. Vær opmærksom på, at der kan være ind- og udbetalinger, der senere tilbageføres, fx hvis der er sat en dækningsløs check ind på kontoen. 5.4 Nyt eksemplar af reglerne Hvis Kunden eller Brugeren mister reglerne eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan de til enhver tid finde de aktuelle regler i Netbank eller på Nordea.dk. 6. Indsigelse mod overførsler og regningsbetalinger, som Brugeren ikke har godkendt Kunden og Brugeren skal snarest muligt, efter at de er blevet opmærksom herpå, gøre indsigelse mod uautoriserede eller fejlbehæftede overførsler og regningsbetalinger, som Brugeren ikke har godkendt. Ved vurderingen af om Kunden og Brugeren har henvendt sig rettidigt til os, vil der blive lagt vægt på deres pligt til at kontrollere posteringer på Kundens konto, se punkt 5.3. Under alle omstændigheder skal Kunden kontakte os, senest 13 måneder efter at beløbet er trukket på Kundens konto.

5 Vi vil herefter undersøge indsigelsen. Mens indsigelsen bliver undersøgt, vil det pågældende beløb normalt blive sat ind på Kundens konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil beløbet blive hævet på Kundens konto igen. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af Netbank, vil vi evt. kunne gøre ansvar gældende over for Kunden, se punkt 6.1. Hvis indsigelsen viser sig at være uberettiget, kan vi kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev sat ind på Kundens konto, og indtil beløbet hæves igen. 6.1 Kundens ansvar ved misbrug af Netbank Hvis en anden end Brugeren har misbrugt Netbank og brugt Brugerens adgangskode og/eller nøgler fra Brugerens nøglekort/nøgleviser, skal Kunden dække tab op til kr. Kunden skal dække tab op til kr. (inkl. selvrisiko), hvis en anden har misbrugt Netbank og brugt Brugerens adgangskode og/eller nøgler fra Brugerens nøglekort/nøgleviser, og: Brugeren har undladt at underrette os snarest muligt, efter at Brugeren har opdaget, at en anden er blevet bekendt med adgangskoden og/eller nøglerne fra nøglekortet/nøgleviseren Brugeren har oplyst adgangskoden og/eller nøglerne fra nøglekortet/nøgleviseren til den, der har misbrugt Netbank, uden at Brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug eller Brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget. Kunden hæfter for hele tabet, hvis misbruget af Netbank er foretaget af den, som Brugeren har oplyst sin adgangskode og/eller nøgler fra sit nøglekort/sin nøgleviser til under omstændigheder, hvor Brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Kunden hæfter endvidere for hele tabet, hvis Brugeren har handlet svigagtigt eller med forsæt eller ved grov forsømmelse har undladt at opfylde sine forpligtelser til at beskytte sin adgangskode og/eller nøgler fra sit nøglekort/sin nøgleviser, se punkt 3.2, eller til at spærre sin onlineadgang til Netbank, se punkt Kunden er ikke ansvarlig for tab, der opstår, efter at Kunden eller Brugeren har spærret Brugerens onlineadgang til Netbank. Kunden kan læse mere om ansvarsreglerne i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, Bankes ansvar Vi er ansvarlige for tab som følge af misbrug i andre tilfælde end dem, der er nævnt i punkt 6.1. Ansvaret omfatter også fejl begået af os efter de almindelige regler om erstatningsansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab, der sker som følge af driftsforstyrrelser, som hindrer eller afbryder brugen af Netbank. Vi er ikke ansvarlige for Brugerens udstyr, fx computer, programmer og router. 7. Ændring af reglerne Ændring af reglerne til ugunst for dig kan ske med to måneders varsel. Ændring til gunst for dig kan træde i kraft uden varsel. Ved ændringer får du en meddelelse via Netbank eller pr. brev. En varslet ændring af reglerne vil blive anset for godkendt af dig, medmindre du inden datoen for ikrafttrædelsen har meddelt os, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis du meddeler os, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen blive anset for ophørt på tidspunktet for ikrafttrædelsen af de nye regler. 7.1 Aftalens varighed Aftalen om brug af Netbank gælder, indtil den opsiges, se punkt 7.2. Kunden betaler et beløb for brug af Netbank i hele perioden, se vores prisliste. 7.2 Opsigelse Kunden kan til enhver tid opsige aftalen uden varsel. Vi kan opsige aftalen med to måneders varsel. I tilfælde af opsigelse vil Kunden få refunderet en forholdsmæssig del af den pris, Kunden måtte have betalt forud for brug af Netbank.

6 I tilfælde af misligholdelse er vi dog berettiget til straks at ophæve aftalen. 8. Betalingsmodtagere Brugeren kan gemme de betalingsmodtagere, der bruges ofte. Så behøver Brugeren kun indtaste oplysningerne én gang. Brugeren kan frit ændre eller slette beløbsmodtagere. Brugerens betalingsmodtagere er gemt i Brugerens personlige oversigt, som andre ikke har adgang til. Brugeren skal dog være opmærksom på, at vi har adgang til oplysningerne på følgende måde: Oplysninger om Brugerens betalingsmodtagere bliver gemt i banken. I banken vil det alene være systemadministrator, der kan få adgang til oplysningerne og eventuelle meddelelser til betalingsmodtager. Adgangen vil kun blive brugt for at rette eventuelle fejl og vedligeholde Netbank. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til uvedkommende. 9. Kreditværdighed Kundens adgang til Netbank forudsætter, at Kunden har orden i sin økonomi. 10. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger Vi registrerer kun de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre fx overførsler og regningsbetalinger. Det drejer sig om Brugerens bruger-id, kontonumre, beløbet og datoen for den gennemførte transaktion. Oplysningerne bruges i vores bogføring, i kontoudskrifter og ved fejlretning. Overfører Kunden beløb til andre pengeinstitutter, får betalingsmodtageren oplyst beløbets størrelse og eventuelle meddelelser fra Kunden, fx betalingsreferencer og andet, så betalingsmodtageren kan se, hvem der har sendt beløbet. 11. Spærring 11.1 Automatisk spærring Taster Brugeren sin adgangskode forkert fem gange, bliver det pågældende NemID spærret. Brugeren kan få åbnet adgangen igen ved at kontakte banken Kundens/Brugerens pligt til at spærre onlineadgangen til Netbank Kunden/Brugeren skal snarest muligt spærre onlineadgangen, hvis Kunden/Brugeren opdager eller får mistanke om: at en anden kender Brugerens adgangskode at en anden kender nøglerne på Brugerens nøglekort/nøgleviser at en anden uberettiget har brugt Brugerens adgang til Netbank. Kunden/Brugeren kan spærre onlineadgangen på følgende to måder: ved at ringe til Nordea 24/7 på ved at ringe til Spærreservice på hele døgnet. Kunden får en bekræftelse på, hvornår spærringen er registreret. Kunden/Brugeren kan også spærre onlineadgangen ved at spærre det nøglekort/den nøgleviser, Brugeren bruger til Netbank. Brugeren spærrer nøglekortet/ nøgleviseren ved i Netbank at vælge menupunktet Indstillinger, Sikkerhed, Spær nøglekort/nøgleviser Brugerens pligt til at spærre sit NemID Det fremgår af punkt 3.5 i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, hvornår Brugeren skal spærre sit NemID. Brugeren kan læse reglerne på Driftsforstyrrelser Når Brugeren logger på Netbank, får Brugeren så vidt muligt meddelelser om fejl og driftsforstyrrelser. Oplysningerne videregives kun i overensstemmelse med gældende regler. Oplysningerne opbevares i syv år.

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

Regler for Netbank Privat

Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ). Du kan få onlineadgang til Netbank i banken på flere forskellige

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Du skal være opmærksom på, at der er

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Danske Mobilbank indeholder i vidt omfang

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 5. januar 2015 En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 27. oktober 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 01.08.2010 Sparekassen Sjællands Netbank er et system i Sparekassen Sjællands ebanking. I det efterfølgende angives du som den person,

Læs mere

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives du om den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Tilmelding Tilmelding

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank Erhverv Danske Banks internetbank

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 6. november 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.01.2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder

Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder gælder for kundens betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ), dvs. konti

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.12.2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking privat

Regler for Jyske Banks ebanking privat Regler for Jyske Banks ebanking privat 05.05.2013 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks Mobilbank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder 13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder Nordfyns Banks Netbank er et system i Nordfyns Banks e-banking. I det efterfølgende angives du som den person, der kan benytte Nordfyns

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Gældende fra 1. november 2009 Pengeinstitut Hovedkontor: Dronninglund Sparekasse, Hovedkontoret, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund Afdeling: Dronninglund Sparekasse, Dronninglund,

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Gældende fra 1. november 2009 Pengeinstitut Hovedkontor: Sparekassen Vendsyssel, Østergade 15, Postboks 28, 9760 Vrå E-mail: mail@sparv.dk Afdeling: Sparekassen Vendsyssel,

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbanken A/S H.P. Hanssens Gade 17 6200 Aabenraa Telefon 7333 1700 Telefax 7333 1717 A/S Reg.nr. 19378 Bankreg.nr. 7930 E-mail: aab@kreditbanken.dk www.kreditbanken.dk Regler for Kreditbankens e-banking

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Vilkår for Netbank - Coop Bank

Vilkår for Netbank - Coop Bank Vilkår for Netbank - Coop Bank 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med Coop Bank om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter individuel vurdering af kundeforholdet, og Coop

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere