Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5"

Transkript

1 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1

2 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet Smal og snoet vej Trafikfarlig skolevej fra Porthusvej til 1 Heldagervej Brændeskovvej til 4. klasse 1 Sidenummer Nyborgvej/Østergade i Skårup Svært at krydse Nyborgvej. Økonomisk overslag - skønsmæssigt Hastighedsdæmpning - 40 km/t + ca 5-7 fartdæmpere variabel hastighedstavle med skole og skilte med krydsende fodgængere Holmdrupvej Høj fart 2-1 vej Bobjergvej og Højevej 1 Landevejen Nyborgvej ml. Linkenkærsvej og Ring Nord Oluf Rings Vej (5881). Skårup Vestergade (5881). Bjernemarksvej (5700) Høj fart indenfor 50 km/t begrænsning Utryghed med høj fart ved indkørsel til Oure fra nord bump på strækning og 2-1 vej (1,5 km) Bedre markering af overgang til by med hastighedsdæmpning ved byport nordlige byende Krydsning af Nyborgvej for cyklister Strækningssanering Hastighedszone 40/30 km i hele Skårup By, 9 fartdæmpere + flytning af fodgængerfelt ved skole Fartdæmpning f.eks. 2-1 vej (500 m) Troensevej Høj fart 80 km/t-strækning m. træallé 2-1 vej Lukning af Bagvej for biltrafik (skolevej- 2 Bagvej (5700) Uønsket trafik indgår i 30 km-zone) Bemærkning Dyrt projektegnet til fremtidigt statspuljeansøg ning Projektet medtages i prioritering 2016 pga manglende afklaring om hastighedszone r beskrivelse af projekt Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Projekterne i kategori 1 er strækninger, der er udpeget som trafikfarlige skoleveje. Ved at lave trafiksikkerhedsforbedringer er der mulighed for at strækningerne kan vurderes som ikke-trafikfarlige. Det er Svendborg Byråd, der afgør spørgsmålet om trafikfarlighed på grundlag af udtalelser fra politi og vejmyndigheder. Når en vej er trafikfarlig skolevej, har kommunen udgifter til skolekørsel. Projekterne i kategori 2 er strækninger på veje, hvor der forekommer skolebørn. Ved gennemførelse af disse projekter, opnås større tryghed for de bløde trafikanter. 2

3 Projekter i prioritet 3, 4 og 5 Lokalitet 3 Christiansmindevej (5700) 4 Linkenkærsvej/Gl. Skårupvej 4 Skovsbovej (5700) Sikrere krydsningsforhold for bløde trafikanter Økonomisk overslag - skønsmæssigt Bemærkning Vejen har fået ny vejbelægning og der er gennemført nye autoværn i Fartdæmpning omkring Bellevuevej og nedkørsel til stranden - 2 fartdæmpere ønske om flere i krydset Linkenkærsvej/Gl. Skårupvej - 2 fartdæmpere Bump på Skovsbovej - fartdæmpning (2 km) 8 fartdæmpere Brændeskovvej fra Heldagervej til Brændeskov Høj fart 80 km/t strækning 2-1 vej Fartdæmpning fra Dyrekredsen til Lehnskov Strand (ca. 1 km) Rantzausminde (5700) fartdæmpere Rødmevej 5771) 4 Kullinggade Borger ønsker farten ned 4 Mosestræde (5700) 4 Kystvej, Lundeborg 4 Langgade i Hesselager 4 Åbyskovvej (5881). Anmodning om fartdæmpning 4 Vemmenæsvej (5700) Fartdæmpning fra byzone til Assensvej(450 m) 2 fartdæmpere + byport supplere indsnævring med en mere Fartdæmpning på Mosestræde Thurø (0,4 km) 2 fartdæmpere Høj fart, fodgængertrafik på vejen 2-1 vej Hastighedsdæmpning ved plejehjem bump ud for plejehjem Fartdæmpning indenfor byzone på Åbyskovvej (600 m) 3 fartdæmpere Fartdæmpning af Vemmenæsvej, Tåsinge (3,5 km) 13 fartdæmpere Egensevej - byskilt 4 Elvira Madigans Vej 4 Østre skolevej (5700) Markering af byzonen med byport Fartdæmpning - alternativ forbud mod tung trafik, fjernelse af privat skiltning til brugs m.m Yderligere fartdæmpende - 1 fartdæmper + variabel hastighedsbegrænsning Ravnegårdsvej/Balvej Farligt kryds Utrygt pga høj fart, 4 Nordgade, Ollerup landbrugsmaskiner 4 Stubshovedvej (5884) 4 Brydevej (5700) Tydeligere synlighed af vigepligtsforhold Tydelig markering af byzone Byport med fartdæmpning Fartdæmpning på Brydevej - 40 km-zone, 2 fartdæmpere

4 5 Linkenkærsvej/Fruerstuevej Vanskeligt at krydse - meget trafik og høj fart Ombygning af kryds, signalanlæg Egensevej Høj fart - smal vej 2-1 vej Albjergvej i sving v. nr. 81 borger ønsker farten ned 5 Kogtvedvej (5700) 5 Ørbækvej 5 Skovballevej 5 Hallindskovvej/Egenappevej (5700) Bygrænsen ved Svendborg - Høj fart Trafiksikkerhed for gående og cyklende fartdæmpende foranstaltninger ( der er sat hvide kantpæle op i efterår 2013) Fartdæmpning fra Wandallsvej til Tankefuldvej 40 km/t - 5 fartdæmpere Byport med fartdæmpende heller Fartdæmpning igennem Landet By ( ca. 1 km) 5 fartdæmpere + 2 byporte Bump/indsnævringer på Hallindskovvej og Egenappevej (2,4 km) 10 fartdæmpere Projektet i kategori 3 er en strækning, hvor der har forekommet en del uheld i den seneste 5 årige periode. Der er her foretaget en del forbedringer i 2014 af driftsmæssig karakter, så disse kan have en positiv effekt på trafiksikkerheden. Projekterne i kategori 4 og 5 er borgerønsker, som er kommet ind i løbet af 2014 samt de trafiksikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten 2014, som ikke blev udvalgt i Stort set alle borgerønsker, der er indkommet, handler om at få sat farten ned på bystrækninger, både i boligområder og på overordnede veje. Mange steder sker der ingen uheld, men det er utrygheden. 4

5 Projekt 1 Heldagervej Smal og snoet vej Trafikfarlig skolevej fra Porthusvej til Brændeskovvej til 4. klasse Hastighedsdæmpning - 7 bump Land 60 Strækning Trafiksikkerhedsprojekter Uheld Farlig skolevej? Ja Politiregistrede 1 Vejtype Lokalvej-Øvrige 0 Biltrafik pr. døgn Kr. excl moms Vejen er smal og snoet. Den er udpeget som trafikfarlig for børn til 4. klasse. Der har været borgerhenvendelser på denne strækning. Forslag til trafikforanstaltning: Etablering af 7 bump, svarende til 50 km/t. Valget er bump, da vejen er for smal til indsnævringer. Bump kan placeres hvor der ikke er bebyggelse. Bump vil medføre, at trailerfolk vælger alternativ rute fra Svendborg-øst til genbrugsstation. 1 5

6 Projekt 2 Nyborgvej/Østergade Svært at krydse Nyborgvej. variabel hastighedstavle med skole og skilte med krydsende fodgængere Land 50 Kryds Trafiksikkerhedsprojekter Uheld Farlig skolevej? Ja Politiregistrede 0 Vejtype Trafikveje- Gennemfartsveje 0 Biltrafik pr. døgn Kr. excl moms Krydsninger over Nyborgvej er udpeget som trafikfarlig skolevej for skolebørn til og med 5. klasse. Forslag til foranstaltning: Variabel hastighedstavle, som er i funktion ved skolestart/-slut 1 6

7 Projekt 3 Holmdrupvej Høj fart 2-1 vej fra nuværende 2 1 vej til Skovdong (på 1,4 km strækning) Land 60 Strækning Uheld Farlig skolevej? ja Politiregistrede 0 Vejtype Lokalvej-Bus/skolevej 0 Biltrafik pr. døgn Kr. excl moms Vejen er betegnet som trafikfarlig for skolebørn der bor på Rønnowsvej og Skovdongsvej. Ved at etablere 2 1 vej forventes at vejen kan få fjernet betegnelsen. Det er en videreførsel af 2 1 vej, som er på Nørremarken med hastighedsbegrænsning 40 km/t. 1 7

8 Projekt 4 Bobjergvej og Højevej Høj fart indenfor 50 km/t begrænsning bump på strækning og 2-1 vej (1,5 km) Land 50 Strækning Uheld Farlig skolevej? ja Politiregistrede 0 Vejtype Lokalvej-Bus/skolevej 0 Biltrafik pr. døgn Kr. excl moms Der bliver kørt meget stærkt. Der er lavet hastighedsmåling, som bekræfter det. Gennemsnitshastighed er målt til 62 km/t på 50 km-strækning. 15 % kører mere end 76 km/t. Det er farlig skolevej. Der kører trafik, som er uvedkommende smutvej fra Kværndrup til Stenstrup og videre. Forslag til løsning: Etablering af fartdæmpende foranstaltninger til 50 km/t og evt. 2 1 vej, hvis strækningen er egnet. 1 8

9 Projekt 5 Landevejen, Nordlige bygrænse ved Oure Utryghed med høj fart ved indkørsel til Oure fra nord Bedre markering af overgang til by med hastighedsdæmpning med bump og byport i nordlige byende. Land 80 Trafiksikkerhedsprojekter Uheld Farlig skolevej? Politiregistrede 0 Vejtype Trafikvej-Fordelingsvej 1 Biltrafik pr. døgn Kr. excl moms Der køres stærkt på Landevejen når man kommer fra 80 km/t til bygrænsen ved Oure. Fra Skolevejsanalysen Forslag til foranstaltning: Bedre markering af bygrænsen med hastighedsdæmpende foranstaltninger, eksempelvis som på Assensvej ved Kirkeby 1 9

10 Projekt 6 Nyborgvej ml. Linkenkærsvej og Ring Nord Krydsning af Nyborgvej for cyklister Strækningssanering By 50 Strækning Fremtidig statspulje - fondsmidler Uheld Farlig skolevej? Politiregistrede 4 Vejtype Trafikveje- Gennemfartsveje 7 Biltrafik pr. døgn Kr. excl moms (Overslaget er usikkert på nuværende grundlag) Strækningen er præget af en meget bred vej. Der er inden for de sidste par år etableret ny belægning og afstribning. Nyborgvej trænger til et løft. By og Landskab har udarbejdet et modelfoto, hvordan vejen kan tage sig ud ved etablering af cykelstier og beplantning. Der kan arbejdes på at ansøge om fondsmidler til medfinansiering af en strækningssanering. Der kan være mange interesser i at forskønne en vej. Huse kan blive mere værd. Det kan blive et endnu bedre sted at bo. 2 10

11 Projekt 8 Oluf Rings Vej og Skårup Vestergade i Skårup Hastighedszone 40/30 km i hele Skårup By suppleret med fartdæmpere + flytning af fodgængerfelt ved skolen By 50 Boligområde Uheld Farlig skolevej? Politiregistrede 5 Vejtype Lokalvej-Bus/skolevej 2 Biltrafik pr. døgn 500 på de større af boligvejene Kr. excl moms Der har været borgerhenvendelser om høj fart i Skårup By. Der er også behov for trafiksikkerheds ved Skårup Skole. Der er nedsat en arbejdsgruppe under Jusatitsministeriet, som arbejder på muligheden for at nedsætte hastigheden i byområder i videre omfang end i dag. Det foreslås at afvente resultatet af dette arbejde, og medtage projektet i prioritering

12 Projekt 8 Bjernemarksvej Fartdæmpning f.eks. 2 1 vej (500 m) By 50 Strækning Uheld Farlig skolevej? Politiregistrede 1 Vejtype Lokalvej-Bus/skolevej 0 Biltrafik pr. døgn Kr. excl moms Fotos fra Bregningevej Der har været borgerhenvendelser om høj fart på Bjernemarksvej trods det, at der er lavet hævede flader i kryds for mange år tilbage. Det foreslås, at der suppleres med 2 1 vej, som på Bregningevej og Bratenvej, Projektet giver god sammenhæng til projektet Trafiksikkerhedsby

13 Projekt 9 Troensevej Høj fart 80 km/t-strækning m. træallé 2-1 vej og hastighedsbegrænsning 60 km/t Land 80 Strækning Uheld Farlig skolevej? Politiregistrede 0 Vejtype Lokalvej-Bus/skolevej 0 Biltrafik pr. døgn Kr. excl moms Vejen indbyder til høj hastighed. Det er en 80 km/tstrækning. Allétræerne er placeret længst muligt væk fra vejen, men afstandskravene til faste genstande, som er 6 m, er ikke opfyldt. Ved 60 km/t skal afstanden være 4 m. Men da alleen er en renovering af den gamle og ikke et nyt, har der ikke skullet tages hensyn til dette krav. Der har været borgerhenvendelser om den høje hastighed, især ved bygrænsen ved Vindeby. Det foreslås etablering af 2-1 vej, som modelfotoet, der er udarbejdet af By og Landskab, viser. Projektet giver god sammenhæng til projektet Trafiksikkerhedsby 2012 og nye cykelstier på Eskærvej. 2 13

14 Projekt 10 Bagvej Uønsket trafik på meget smal vej Lukning af Bagvej for biltrafik (skolevej indgår i 30 km-zone) By 30-zone Strækning Uheld Farlig skolevej? Politiregistrede 0 Vejtype Lokalvej-Bus/skolevej 0 Biltrafik pr. døgn Under Kr. excl moms Bagvej er lille smal vej på mindre end 4 m s bredde. Den anvendes som skolevej for mange skolebørn, der skal til Nymarkskolen via Bagvej og Byparken. Den vejbetjener 16 rækkehuse. Den er forbud mod gennemkørende tung trafik. Der kan forekomme uvedkommende trafik. Ved at lukke vejen for kørende trafik skabes en sikker cykelvej-skolevej. 2 14

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering Side 2 liste med projekter - Trafiksikkerhedsby 2012

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering Side 2 liste med projekter - Trafiksikkerhedsby 2012 Indhold Side 2 liste med projekter - Trafiksikkerhedsby 2012 Side 3 Side 4-5 Side 6 37 liste med projekter Projekter til statslige puljer liste med projekter Øvrige trafiksikkerhedsprojekter beskrivelse

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering Liste med projekter kategori 1 2. Liste med projekter kategori 2 3

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering Liste med projekter kategori 1 2. Liste med projekter kategori 2 3 Indhold Liste med projekter kategori 1 2 Liste med projekter kategori 2 3 Liste med projekter kategori 3 4 Beskrivelse af projekter kategori 1 10 1 Skole-ønsker Borger-ønsker Hastighed Cykelruteplan Ulykker

Læs mere

Indhold. Cykelstier og Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2017

Indhold. Cykelstier og Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2017 Indhold Liste med cykelstiprojekter... 2 Liste med projekter kategori... 3 Liste med projekter kategori 2... 5 Liste med samtlige projekter... 6 Beskrivelse af cykelstiprojekter... er i kategori... 4 Skole-ønsker

Læs mere

Trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje Trafikfarlige skoleveje Beskrivelse af godkendelsesprocedure: 1. Anmodning påført elevnavn, adresse, fødselsdato, skolenavn og klassetrin sendes til distriktsskolen. Skolen vurderer, om der kan anvises

Læs mere

Trafikfarlige skoleveje Svendborg Kommune Trafikfarlig for elever til og med

Trafikfarlige skoleveje Svendborg Kommune Trafikfarlig for elever til og med 1 Alpevej 5771 Stenstrup kurvet og bakket 2 Filippavej 3 Krarupvej, fra nr. 61 til Hundstrupvej 5771 Stenstrup (sommer) (vinter) 4 Midtervej Lidt bakket og kurvet, uden belysning, mindre trafik 5 Nørremarksvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter.

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter. NOTAT Projekt Evaluering af 2 minus 1 vej på Stumpedyssevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-12-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Evaluering af 2 minus

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Trafiksikkerhedplan 2012

Trafiksikkerhedplan 2012 Faaborg-Midtfyn Kommune Trafiksikkerhedplan 2012 Ny prioriteringsliste rev. 4 marts 2013 projekt nr. 16-27 Vej- og Trafikafdelingen 13-03-2013 Prioritet Lokalitet Løsning 2013 Pris i 1000 kr. 16 Tingagerskolen

Læs mere

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune Projekt: Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering. Dato: 09-01-2019 Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune 1. Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering.

Læs mere

Trafiksikkerhedplan 2012

Trafiksikkerhedplan 2012 Faaborg-Midtfyn Kommune Trafiksikkerhedplan 2012 Ny prioriteringsliste rev. 2 marts 2013 projekt nr. 16-27 Vej- og Trafikafdelingen 13-03-2013 Priori tet Lokalitet Løsning Pris i 1000 kr. 16 Tingagerskolen

Læs mere

SMUTVEJSKØRSEL NEJ TAK

SMUTVEJSKØRSEL NEJ TAK SMUTVEJSKØRSEL NEJ TAK VIL DU VÆRE MED TIL AT SÆTTE EN STOPPER FOR SMUTVEJSKØRSEL I DIT BOLIGOMRÅDE? VI SÆTTER FARTEN NED TIL 30 KM/T OG ETABLERER HASTIGHEDSDÆMPENDE TILTAG. Nyhedsbrev november 2015 Trafikken

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Svendborg Kommune. Projektkatalog. Trafiksikkerhedsplan. September Baggrundsrapport nr. 5

Svendborg Kommune. Projektkatalog. Trafiksikkerhedsplan. September Baggrundsrapport nr. 5 Svendborg Kommune Trafiksikkerhedsplan September 2009 Baggrundsrapport nr 5 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Svendborg Kommune Trafiksikkerhedsplan September

Læs mere

SIKRING AF SKOLEVEJE I SVENDBORG KOMMUNE

SIKRING AF SKOLEVEJE I SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORG KOMMUNE SIKRING AF SKOLEVEJE I SVENDBORG KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE - JUNI 2012 2/38 SVENDBORG KOMMUNE, AFRAPPORTERING AF SKOLEVEJSANALYSE INDHOLD 1 Indledning 4 2 Skolevejsanalyse foråret 2012

Læs mere

Administrationens prioritering af ansøgninger til PULO s puljemidler i kategorien Sikker færden, 31. oktober 2018

Administrationens prioritering af ansøgninger til PULO s puljemidler i kategorien Sikker færden, 31. oktober 2018 Administrationens prioritering af ansøgninger til PULO s puljemidler i kategorien Sikker færden, 31. oktober 2018 Administrationen har vurderet projektansøgningerne ud fra følgende fem parametre: 1) den

Læs mere

Entreprenør Ollerup Entreprenørfirma A/S,der vandt licitationen og fik opgaven, er i gang med at gennemførelsen.

Entreprenør Ollerup Entreprenørfirma A/S,der vandt licitationen og fik opgaven, er i gang med at gennemførelsen. Kvartalsbrev 4. kvartal 2014 1. Trafiksikkerhedskampagner Unge på cykel i Svendborg: Udgår af månedsbrevet. 2. Cykelfaciliteter på landet: Beløbet blev frigivet i slutningen af 2013 og overføres til 2014.

Læs mere

Svendborg trafiksikkerhedsby

Svendborg trafiksikkerhedsby Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Udpeget i 2012 Svendborg sætter farten ned Projektleder: Bente Hansen, Svendborg Kommune Trafiksikkerhedskonference 14. november Grundlag for ansøgningen Hastighedsplan

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Evaluering af hastighedsplan i åbent land

Evaluering af hastighedsplan i åbent land Evaluering af hastighedsplan i åbent land Erfaringer fra Trafikpuljeprojekt i Karlebo Kommune 1 1 Hvem taler? Trafikingeniør i mere end 10 år og Trafiksikkerhedsrevisor Ulrik V. Hansen uvh@viatrafik.dk

Læs mere

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A:

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Notat Til: Kopi til: Fra: Vej og Trafik Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Der etableres en separat kørevej for bådtransporter, samt ny Næsvej med dobbeltrettet cykelsti og fortov/havnepromenade med

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune Borgerhenvendelser 2013-2014 Trafikulykker koster det offentlige dyrt Udgifter pr. personskade registreret hos politiet udgør i gennemsnit ca. 600.000 kr.

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

Frederikssund. Tillæg til notatet Hastighedsgrænser i byerne. Færgevej

Frederikssund. Tillæg til notatet Hastighedsgrænser i byerne. Færgevej Tillæg til notatet r i byerne I dette tillæg til notatet r i byerne er følgende veje blevet vurderet: Frederikssund: - Færgevej - Byvej - Ådalsvej - Strandvangen - Marbækvej Skibby: - Selsøvej - Skuldelevvej

Læs mere

Status over trafiksikkerhedsprojekter

Status over trafiksikkerhedsprojekter Status på trafiksikkerhedsprojekter i 2013 Projekt Budget Forbrug Status I 1000 kr. I 1000 kr. Projekter 1. Ansøgning til cykelpulje 2013 400 236 Overføres 2. Cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby -1.380

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1.

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1. NOTAT Projekt Trafiksanering Område A Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-06-15 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann 1. Trafiksanering af Område A Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Bilag 1 Status Trafiksikkerhedsplan 2010 (inklusive stiprojekter)

Bilag 1 Status Trafiksikkerhedsplan 2010 (inklusive stiprojekter) 1 Ringsted Dagmarsgade/Anlægsvej Fjernelse af den eksisterende indsnævring og tilhørende beplantning i krydset. I stedet etableres et bump til dobbeltrettet trafik, evt. mindre indsnævring af vejprofilet

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet NOTAT Projekt Ørbæksvej - Alsvej Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Rambøll By og Trafik Kopi til Charlotte Skov 1. Baggrund I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Projekter i gang på følgende skoler: Søager, Balsmose, Boesager, Bækkegård, Lærke, Slagslunde og Ganløse.

Projekter i gang på følgende skoler: Søager, Balsmose, Boesager, Bækkegård, Lærke, Slagslunde og Ganløse. Nr. Lokalitet Løsning Anlægsoverslag Status Under 100.000 100.000-1 mio. Over 1 mio. 1 Egedal Kommunes skoler Afsluttede projekter på følgende skoler: Stenløse Privatskole Egedal Gymnasium Igang siden

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Byområde. Vejarbejde i byområde. I byområde er udfordringerne ofte anderledes end i åbent land:

Byområde. Vejarbejde i byområde. I byområde er udfordringerne ofte anderledes end i åbent land: Byområde December 2017 Vejarbejde i byområde I byområde er udfordringerne ofte anderledes end i åbent land: Begrænset plads Cyklister og fodgængere Ledningsarbejde på trafikarealer Parkering Busser i rute

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød)

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød) Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard v. Christina Dahl Christiansen Herman Bangs Vej 32 3460 Birkerød Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3643 F: +45 4576 7640

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Solvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Solvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Solvang Maj 2012 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Solvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Maj 2012 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Nuværende forhold

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Prioriteringsliste for Trafiksikkerheds-og stiprojekter 2016 i Faaborg-Midtfyn Kommune

Prioriteringsliste for Trafiksikkerheds-og stiprojekter 2016 i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016 Prioriteringsliste for Trafiksikkerheds-og stiprojekter 2016 i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet: Reyhaneh R. Hosseini Faaborg-Midtfyn Kommune Vej-og Trafikafdelingen 01-02-2016 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

Forbedring af de trafikale forhold i Ballerup Syd

Forbedring af de trafikale forhold i Ballerup Syd Forbedring af de trafikale forhold i Ballerup Syd Informationsmøde mandag d. 21. september 2015 Tapeten www.ballerup.dk Dagsorden Dagsorden Velkommen Eksisterende forhold Trafikale løsninger Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

Bilag 7 - Landsbykoncept. Mindre landsbyer - koncept for trafiksanering

Bilag 7 - Landsbykoncept. Mindre landsbyer - koncept for trafiksanering Bilag 7 - Landsbykoncept Mindre landsbyer - koncept for trafiksanering Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 Trafikale funktionskrav Vejen gennem landsbyen skal både betjene gennemkørende -og

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat. April 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat. April 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat April 2015 Baggrund På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. dec. 2014 blev besluttet, at trafiksikkerhedsprojekter med en forventet pris på 100.000 kr. er der

Læs mere

Trafiksikkerhedsrådets møde den 21. marts 2019.

Trafiksikkerhedsrådets møde den 21. marts 2019. Trafiksikkerhedsrådets møde den 21. marts 2019. Liste over indkomne ønsker vedr. trafiksikkerhed november 2018 februar 2019. 1. Holger Brodthagensvej, Nykøbing Nykøbing F. Boligselskab: Blå cirkel markerer

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.1.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

NOTAT EVALUERING AF TRAFIKPROJEKTER I OMRÅDE A

NOTAT EVALUERING AF TRAFIKPROJEKTER I OMRÅDE A NOTAT Projektnavn Trafiksanering af område A Projektnr. 1100033463 Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Version 1 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Udarbejdet af LRT Kontrolleret af CM Godkendt

Læs mere

Vurdering af forslag og overslag

Vurdering af forslag og overslag 30. august 2017 Notat Jammerbugt Kommune Vurdering af Sikker vej i Aabybro Projekt nr.: 228945 Dokument nr.: 1224938173 Version 2 Revision 0 Udarbejdet af MAK Kontrolleret af MFB Godkendt af MFB Vurdering

Læs mere

BILAG 1 Kriterier for anbefalede skoleveje

BILAG 1 Kriterier for anbefalede skoleveje BILAG 1 Kriterier for anbefalede skoleveje 1. Kriterier for anbefalede skoleveje I forbindelse med udpegelse af anbefalede skoleveje opsættes en række kriterier, som skal tilgodese, hvornår børn på forskellige

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE TEKNISK NOTAT 27. JANUAR 2016 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk www.hougaardtrafik.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsrådets møde den 13. september 2018.

Trafiksikkerhedsrådets møde den 13. september 2018. Trafiksikkerhedsrådets møde den 13. september 2018. Liste over indkomne ønsker vedr. trafiksikkerhed maj juli 2018. 1. Nørre Vedbyvej, Nørre Vedby Jens og Anne Rosenkilde Ebbe, Nørre Vedby: Rød cirkel

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Bilag Prioriteringsliste for Trafiksikkerhedsplan

Bilag Prioriteringsliste for Trafiksikkerhedsplan Bilag 3 2019 Prioriteringsliste for Trafiksikkerhedsplan Randi Strib Faaborg-Midtfyn Kommune Natur & Trafik afdeling 08-05-2019 Indhold 1 Indledning...2 2 Trafiksikkerhedsprojekter Tabel 1...3 2.1 Trafikforhold

Læs mere

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Mål: At opnå et sikkert og trygt trafikmiljø for alle grupper af trafikanter, især med fokus på fodgængere, cyklister og knallertkørere, Midler: Sikre, at skolevejene

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Ansøgningsskema - om kommunal medfinansiering fra puljen Rum til Fællesskab

Ansøgningsskema - om kommunal medfinansiering fra puljen Rum til Fællesskab Ansøgningsskema - om kommunal medfinansiering fra puljen Rum til Fællesskab Udfyld ansøgningsskemaet og send det til: rumtilfaellesskab@holb.dk. Husk at sende ansøgningsskemaet sammen med en tro- og loveerklæring

Læs mere

Bilag. UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats. Projekter 2019

Bilag. UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats. Projekter 2019 Bilag UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats Projekter 2019 Prioritering 1 Kampagne inkl. politisamarbejde 100.000 kr 2 Trafikplan - trafiksikkerhedsdelen 200.000 kr 3 Solvangskolen 550.000 kr 4 Høveltevej/Frederiksborgvej,

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Svendborg Kommune. Borgeranalyse. Trafiksikkerhedsplan. September 2009. Baggrundsrapport nr. 4

Svendborg Kommune. Borgeranalyse. Trafiksikkerhedsplan. September 2009. Baggrundsrapport nr. 4 Kommune Borgeranalyse Trafiksikkerhedsplan September 2009 Baggrundsrapport nr 4 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Kommune Borgeranalyse Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Trafiksikkerhedsrådets møde den 31. maj 2018.

Trafiksikkerhedsrådets møde den 31. maj 2018. Trafiksikkerhedsrådets møde den 31. maj 2018. Liste over indkomne ønsker vedr. trafiksikkerhed marts april 2018. 1. Hasseløvej, Hasselø Hasselø Beboerforening ved René Christoffersen: Grøn cirkel markerer

Læs mere

Trafiksanering på beboerinitiativ - Fartdæmpning af lokalveje

Trafiksanering på beboerinitiativ - Fartdæmpning af lokalveje Trafiksanering på beboerinitiativ - Fartdæmpning af lokalveje Indholdsfortegnelse: Indledning Om proceduren ved fartdæmpning på beboerinitiativ Om placering og udformning af fartdæmpere Ønsket hastighed

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRAFIKHANDLINGSPLAN 2019

TRAFIKHANDLINGSPLAN 2019 Mariagerfjord Kommune Dokumenttype Baggrundsnotat Dato Maj 2019 BAGGRUNDSNOTAT TRAFIKHANDLINGSPLAN 2019 Indhold Bilag 1: Borgerhenvendelser for 2018 1 1.1 Indledning 1 Bilag 2: Opdatering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22.

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22. UDKAST Gladsaxe Kommune Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium NOTAT 22. april 2009 SB/uvh 0 Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre trygheden i det firbenede

Læs mere

Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag

Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag Notat 23. august 2017 Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag Administrationens prioritering af de trafikforbedrende tiltag På baggrund af Rapport om Trafiksikkerhed er der udarbejdet

Læs mere

KRITERIER FOR ANBEFALEDE SKOLEVEJE

KRITERIER FOR ANBEFALEDE SKOLEVEJE BILAG 1 KRITERIER FOR ANBEFALEDE SKOLEVEJE I forbindelse med udpegning af anbefalede skoleveje opsættes en række kriterier, som skal tilgodese, hvornår børn på forskellige alderstrin vurderes at kunne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Svendborg Kommune. Skolevejsanalyse. Trafiksikkerhedsplan. September Baggrundsrapport nr. 3

Svendborg Kommune. Skolevejsanalyse. Trafiksikkerhedsplan. September Baggrundsrapport nr. 3 Svendborg Kommune Skolevejsanalyse Trafiksikkerhedsplan September 2009 Baggrundsrapport nr 3 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Svendborg Kommune Skolevejsanalyse

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18.

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18. UDKAST Skanderborg Kommune Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej NOTAT 18. juli 2018 LLJ/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Baggrund... 1 1.1 Eksisterende forhold...

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Prioriteringsliste for Trafiksikkerhedsprojekter 2018 i

Prioriteringsliste for Trafiksikkerhedsprojekter 2018 i 2018 Prioriteringsliste for Trafiksikkerhedsprojekter 2018 i Faaborg-Midtfyn Kommune Reyhaneh Razeghi Hosseini (rerah) Faaborg-Midtfyn Kommune Natur & Trafik afdeling 01-03-2018 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Holstebro Kommune TRAFIKSIKKERHED VINDERUP Anbefalinger til tiltag. Figur 1: Uheldsbilledet for Vinderup (rød prik angiver uheld), se bilag.

Holstebro Kommune TRAFIKSIKKERHED VINDERUP Anbefalinger til tiltag. Figur 1: Uheldsbilledet for Vinderup (rød prik angiver uheld), se bilag. Notat Holstebro Kommune TRAFIKSIKKERHED VINDERUP Anbefalinger til tiltag 30. juli 2014 Projekt nr. 217774 Dokument nr. 1212015346 Version 1 Udarbejdet af PIO Kontrolleret af Godkendt af 1 GENERELT Hovedgaden

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Dette er principgodkendt af Rudersdal Kommune. (mail af 10. april 2008).

Dette er principgodkendt af Rudersdal Kommune. (mail af 10. april 2008). Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard Grundejerforeningen Ravnsnæs Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3643 F: +45 4576 7640 jpd@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr.

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag B: Virkemiddelkatalog 01 FORORD Denne vejledning indeholder det virkemiddelkatalog, som Bornholms Regionskommune har besluttet at udarbejde i tillæg til Trafikplan

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsgruppe: Trafikudvalg. Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde!

Arbejdsgruppe: Trafikudvalg. Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde! Arbejdsgruppe: Trafikudvalg Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde! Trafikmåling i området. Gennemsnitshastigheden er ca. 40 km/t. Men pga. dårlige oversigtsforhold fra sideveje,

Læs mere

Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag

Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag Notat. februar 207 Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag Der er i forbindelse med arbejdet med Rapport om Trafiksikkerhed udarbejdet en liste med prioritering af trafikforbedrende tiltag.

Læs mere