Vedlagt følger til konventsmedlemmerne analyser af ændringsforslagene til artikel 42 i forfatningstraktaten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedlagt følger til konventsmedlemmerne analyser af ændringsforslagene til artikel 42 i forfatningstraktaten"

Transkript

1 DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 14. april 2003 (15.04) (OR. en) CONV 671/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Vedr.: Reaktioner på udkastet til artikel 42 (Unionen og dens nærområder) Analyse Vedlagt følger til konventsmedlemmerne analyser af ændringsforslagene til artikel 42 i forfatningstraktaten (CONV 649/03). CONV 671/03 hm/mk/nlk 1

2 BILAG ANALYSE AF ÆNDRINGERNE SOM HELHED Konventsmedlemmerne har forelagt [31] ændringer til udkastet til artikel 42. Med få undtagelser kan de grupperes under tre hovedoverskrifter: i flere ændringer rejses spørgsmålet, om der er behov for en sådan artikel, eller - såfremt det besluttes at bibeholde den - om det ikke vil være mere hensigtsmæssigt at placere den et andet sted i forfatningen (et medlem foreslår i anden del); i et betydeligt antal ændringer foreslås det, at der i de foreslåede forbindelser bør tages hensyn til Europarådets og andre relevante internationale organisationers rolle; i en række ændringer foreslås det at tilføje en henvisning til behovet for, at sådanne forbindelser bygger på en række grundlæggende principper, navnlig demokrati, retsstatsprincipper og menneskerettigheder; CONV 671/03 hm/mk/nlk 2

3 ANALYSEOVERSIGT OVER ÆNDRINGERNE TIL ARTIKEL 42 Behovet for artiklen og dens placering I flere ændringer foreslås det at lade hele artiklen udgå. Det er tilfældet i ændringerne fra Voggenhuber m.fl. (ændr. 30), Lord Maclennan m.fl. (ændr. 21) og Fischer (ændr. 10). Andre mener, at det ville være bedre at placere bestemmelserne i denne artikel et andet sted. Hololei (ændr. 14) foreslår, at den bør høre ind under afsnit VIII i forfatningens første del. Roche (ændr. 25) mener, at spørgsmålet bør tages op, så snart konventet har modtaget artiklerne om forbindelserne udadtil. Tilikainen m.fl. (ændr. 28) foreslår at flytte bestemmelserne i stk. 1 til forfatningens anden del og lade stk. 2 udgå med den begrundelse, at det i tilstrækkeligt omfang vil blive dækket af bestemmelserne om internationale aftaler i anden del. Korcok og Migas (ændr. 18) og Hubner (ændr. 15) ønsker, at denne artikel skal indgå i FUSP-delen af forfatningen. Lopes m.fl. (ændr. 20) foreslår at opdele artiklen, idet stk. 1 indføjes i artiklen om mål og principper, og stk. 2 i anden del. Europarådets og andre internationale organisationers rolle Flere bidrag - van der Linden m.fl. (ændr. 29), Brok m.fl. (ændr. 5), Azevedo og Pereira (ændr. 2), Giannakou og Stylianidis (ændr. 12), Kuneva (ændr. 19), Follini (ændr. 11) og Hubner (ændr. 15) foreslår at tilføje et nyt stk. 3 med følgende ordlyd: "Ved udviklingen af sådanne særlige forbindelser skal Unionen i fuldt omfang gøre brug af Europarådet og andre internationale organisationer, som sådanne stater er medlemmer af". CONV 671/03 hm/mk/nlk 3

4 Respekt for grundlæggende værdier og principper I flere ændringer - Attalides (ændr. 1), Muscardini (ændr. 22), Carnero m.fl. (ændr. 6), Borrell m.fl. (ændr. 4) - foreslås det at tilføje en henvisning til behovet for, at de foreslåede særlige forbindelser respekterer en række grundlæggende principper som demokrati, retsstatsprincipper og menneskerettigheder. Muscardini (ændr. 22) henviser specifikt til de værdier, der fastlægges i forfatningen. Bonde m.fl. (ændr. 3) ønsker at henvise til behovet for, at Unionen respekterer sine nabolandes suverænitet og parlamentariske demokrati. Andre ændringer Brok m.fl. (ændr. 5) og Follini (ændr. 11) ønsker i artiklens stk. 2 at henvise til muligheden for at oprette fælles institutioner. Heathcoat-Amory (ændr. 13) ønsker, at det i stk. 1 skal fastslås, at de stater, som der sigtes til i forbindelse med dette foreslåede samarbejde, kan omfatte dem, der har valgt at trække sig ud af Unionen. Kirkhope (ændr. 16) foreslår, at stk. 1 skal nævne, at der bygges på eksisterende forbindelser. Han ønsker også, at ordet "Unionen" skal erstattes af "Fællesskabet". Queiro (ændr. 23) foreslår, at stk. 1 skal henvise til muligheden for aftaler i tilfælde, hvor der ikke gives hjemmel hertil andetsteds i forfatningen, og at stk. 2 i højere grad skal bygge på den nuværende affattelse af artikel 310 i TEF. Wuermeling (ændr. 31) foreslår en tilføjelse til stk. 1 med henblik på at være mere specifik for så vidt angår dets geografiske anvendelsesområde. Chabert m.fl. (ændr. 7) ønsker at lægge vægt på grænseoverskridende samarbejde og samarbejde mellem regionerne. Szajer (ændr. 26) ønsker at tilføje en henvisning til nationale og etniske minoriteter i stk. 1. Hubner (ændr. 15) ønsker at tilføje princippet om differentiering for så vidt angår aftaler med de lande, som er omhandlet i stk. 2. Demiralp (ændr. 8) ønsker at tilføje særlige aftaler med internationale institutioner i stk. 2. The Earl of Stockton (ændr. 9) ønsker at tilføje Europa-Parlamentets godkendelse i stk. 2. CONV 671/03 hm/mk/nlk 4

5 Liste over ændringer og bemærkninger: Artikel Attalides 2. Azevedo, Nazaré-Pereira 3. Bonde, Kalgaard, Heathcoat-Amory Skaarup, Zahradil 4. Borrell, Carnero, López-Garrido 5. Brok, Santer, Szajer, Tajani, Teufel, Palacio, Van der Linden, Almeida Garrett, Alonso, Altmaier, Azevedo, Basile, Brejc, Cisneros, Cushnahan, Demetriou, Dolores, Figel, Fogler, Follini, Frendo, Kauppi, Kelemen, Korhonen, Krasts, Droupa, Lamassoure, Lenmarker, Lequiller, Maij-Weggen, Mladenov, Piks, Rack, Van Dijk, Wittbrodt, Wûrmeling, Zile 6. Carnero, van Lancker, Duhamel, Fayot, McAvan, Marinho, Berès, Berger, Paciotti, Thorning-Schmidt 7. Chabert, Dammeyer, Dewael, du Granrut, Matini, ValcarcelSiso 8. Demiralp 9. The Earl of Stockton 10. Fischer 11. Follini 12. Giannakou, Stylianidis 13. Heatcoat-Amory 14. Hololoi 15. Hübner 16. Kirkhope 17. Kirkope 18. Korcok, Migas 19. Kuneva 20. Lopes 21. Maclennan, Robert MacCormick 22. Muscardini 23. Queiró 24. Queiró 25. Roche 26. Szajer CONV 671/03 hm/mk/nlk 5

6 27. Teufel 28. Tiilikainen, Peltomäki, Kiljunen, Vanhanen, Kokhonen 29. Van der Linden, Demetriou, Einem, Fayot, Giannakou, Maij-Weggen, Timmermans, Meyer, Mladenov, Puwak, Santer, Szájer, Wittbrodt, van Dijk, van Eekelen, Kauppi, Kroupa, Nazaré- Pereira, Severin, Wüermeling 30. Voggenhuber, MacCormick, Lichtenberger 31. Wuermeling CONV 671/03 hm/mk/nlk 6

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv.

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere