FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration"

Transkript

1 FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Aktivitetskatalog til inspiration 2006

2

3 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration

4 Fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger Aktivitetskatalog til inspiration Udarbejdet af Lisbeth Crafack, Jan Svensson og Kira Baun Rønn for Sundhedsstyrelsen Redaktionel bearbejdning: Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: Fysisk aktivitet; Lege; Aktivitetskatalog Kategori: Rådgivning Sprog: Dansk Udgave: 2. udgave Versionsdato: November 2006 Elektronisk format: pdf Tryk: Schultz Grafisk Elektronisk ISBN: Den trykte versions ISBN: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, november 2006 Aktivitetskataloget kan hentes og bestilles på eller bestilles hos Schultz Distribution på tlf eller på via mail:

5 Forord I dette aktivitetskatalog kan personalet på psykiatriske afdelinger finde inspiration til den daglige fysiske træning sammen med patienterne, herunder konkrete aktiviteter samt gode råd til planlægning, motivation og afvikling. Aktivitetskataloget er udarbejdet som et led i Sundhedsstyrelsens modelprojekt Fysisk aktivitet i sygehusvæsenet modelindsats på psykiatriske afdelinger sammen med en række andre materialer til brug for implementering af mere fysisk aktivitet på sygehusene. Aktiviteterne er samlet og beskrevet af Lisbeth Crafack (idrætskonsulent, Dansk Arbejder Idræt), Jan Svensson (leder af Københavns Kommunes Idrætshus for psykisk syge) samt Kira Baun Rønn (specialestuderende ved Institut for Idræt). Ligeledes har plejepersonalet på modelafdelingerne i Sundhedsstyrelsens projekt bidraget med øvelsesprogrammer. Sundhedsstyrelsen vil gerne takke alle forfatterne for deres store arbejde. Vi håber, at aktivitetskataloget kan medvirke til alsidig og kvalificeret fysisk aktivitet på de psykiatriske afdelinger. November 2006 Else Smith Centerchef Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration 5

6

7 Indhold 1 Indledning 9 2 Gode råd, før du går i gang 11 3 Spilhjulet/Spiljusteringer 15 4 Konditionstræning og Borgskala 17 5 Aktivitets- og idrætsdag på afdelingen 19 6 Eksempler på opbygning af et 30 minutters og et 1½ times træningsprogram Indledende fase Opvarmning Simple, strukturerede lege med høj intensitet Pause Småboldspil Afsluttende boldspil Musklerne strækkes ud afslutning Inddragelse af observationer fra den målrettede træning 23 7 Forskellige standardprogrammer minutters standardprogram (1) minutters standardprogram (2) minutters standardprogram (3) minutters standardprogram (4) minutters standardprogram minutters standardprogram 31 8 Eksempler på opvarmning Fælles opvarmning Gruppeinddelt opvarmning Gymnastikfaldskærm Musik i opvarmningen 36 9 Cirkeltræning Idéer til aktiviteter Styrketræning med elastikker Øvelser med store bolde Boldens størrelse minutters program med store bolde Balancetræning Fangelege Klemmeleg Kæde-tagfat Ståtrold Avis-tagfat Ballontik 51 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration 7

8 13 Stafetaktiviteter Puslespilstafet Gulvkludestafet Kålormestafet Boldstafet Småboldspil Japansk håndbold Kaste-sparke-bold Kaosbold Finsk rundbold Nepalbold Italiensk løbebold Floorball øvelser Floorball spillet Volleyball Forskellige lege med og uden bold Stjernebold eller mønsterbold Radiobil Balloner og fluesmækkere Katten efter musen Banke, banke, bøf Talbingo Transport af hulahopring Tre på stribe Friluftsaktiviteter Præcisionsskydning Skattejagt Devil stick pindeleg Styrketræning i naturen Edderkoppespind Robin Hood Strækøvelser Idrætsskader Litteratur og links Om idræt, aktiviteter og lege Om træning Om sindslidende, pædagogik og psykologi Nyttige hjemmesider 81 8 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration

9 1 Indledning I dag er der evidens for, at fysisk træning i nogle tilfælde er lige så effektiv som medicinsk behandling og med fordel kan supplere den medicinske behandling i relation til visse psykiske lidelser. Derudover er det veldokumenteret, at fysisk aktivitet forebygger en lang række livsstilssygdomme, som fysisk inaktive patienter er i risiko for at udvikle. Der er nu akkumuleret viden på dette område i et sådant omfang, at fysisk træning bør implementeres som en integreret del af den kliniske praksis på landets sygehuse også i psykiatrien. Psykisk sygdom medfører ofte træthed og dermed et nedsat fysisk aktivitetsniveau. Sagt på en anden måde: Kroppen er dét, man træner den til hvis man ikke er aktiv, bliver kroppen vænnet til at være inaktiv. Udviklingen af vores identitet er bl.a. afhængig af, at vi bevæger os ikke kun som børn, men gennem hele livet. Idrætsrummet er et af de fristeder i hverdagen, hvor vi kan "lege" sammen uden at være underlagt de traditionelle samfundsmæssige betingelser og hierarkier; et fristed, som er kendetegnet ved bevægelse og sanselige oplevelser. En af idrættens værdier i fx en fodboldkamp er, at der vil opstå situationer på begge hold, som ingen har forudset. Fodboldspillet (bestående af to hold, rammer, regler og tid) er en samlet helhed, som skaber initiativ og uforudsigelighed under fastlagte rammer. Det er denne blanding af kendt og uforudsigeligt, der er så vigtig, og samtidig er det her, man kan være aktiv under trygge rammer og opleve, at "man kan". Hertil kommer, at deltagerne (patienter og personale) oplever at være sammen på en anden måde. Det traditionelle skel mellem patienter og personale opløses i situationen og erstattes af en mere ligeværdig medmenneskelig kontakt og respekt. Man får noget andet end sygdom at være fælles om. Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration 9

10

11 2 Gode råd, før du går i gang At påtage sig rollen som instruktør er forbundet med et stort ansvar, idet man fremstår som rollemodel for andre. Derfor er det vigtigt at gøre sig nogle tanker om rollen som underviser samt om den faglige, pædagogiske og psykologiske indfaldsvinkel til arbejdet. Hvad vil du træne (kredsløb, koordination/rytme, samarbejde, sociale kompetencer mv.)? Hvordan vil du træne, og hvilke metoder vil du anvende (planlægning, lokaliteter, tid, personlige evner over for valg af aktiviteter mv.)? Inden man går i gang med selve aktiviteten, må man gøre sig dens specifikke mål klart: Mål: Hvis aktiviteten er en del af afdelingens terapeutiske tilbud, må man beslutte, hvilken rolle personalet har, og i hvilken sammenhæng oplevelserne kan tænkes ind i dokumentation og samtale. Hvis aktiviteten er en del af det generelle motionstilbud på afdelingen, er det vigtigt at planlægge ud fra den enkelte patients fysiske formåen og interesser, da patienten meget gerne skulle fortsætte med sin træning efter udskrivelsen. Hvis aktiviteten er en del af træningen op til et stævne eller en turnering, hvor man gerne vil genvinde pokalen eller bare gøre sit bedste, er det vigtigt at planlægge både de enkelte detaljer i spillet og den overordnede taktik, således at man udnytter de tilstedeværende ressourcer på holdet bedst muligt. Det kan være meget anderledes at spille en egentlig kamp i forhold til at træne i vante omgivelser. Flere idrætsgrene/aktiviteter rummer parvise kampdueller, hvor berøring er uundgåelig. Mange mennesker specielt psykiatribrugere der ikke er vant til at dyrke idræt eller har svært ved kropskontakt, bliver generte, utrygge og måske ligefrem angste ved denne form for fysisk kontakt med andre. Samtidig kan netop idrætssituationer være med til at bryde med angsten for nærkontakt og følelsen af at være fremmedgjort i berøringssituationer med andre. Her skal instruktøren være opmærksom på, hvordan forskellige idrætsaktiviteter kan udvikle sig, og beredt på at forklare situationen, så uhensigtsmæssige episoder undgås. Uanset hvilke intentioner og mål der planlægges ud fra, er det vigtigt, at der udarbejdes individuelle mål for træningen både fysisk, psykisk og socialt og at disse mål skrives ind i den enkelte patients motionsplan. I motionssammenhænge er det vigtigt, at det individuelle mål med træningen er tydeliggjort, og at patienten selv deltager i processen. Det er ofte en god idé, at patienten skriver dagbog om sit arbejde (distancer, tid, vægt eller skridt), således at patienten selv, de pårørende og personalet kan følge med i udviklingen. Det er vigtigt at vejlede patienten i valg af træningsform samt træningsmængde set i forhold til individuelle ressourcer (patientens alder, kondition, vægt, interesser osv.) og tilrettelægge en fast struktur for træningen. Man skal indgå aftaler, som er mulige for patienten at overholde, og personalet skal selv deltage i træningen på ligeværdige betingelser. Personalet skal ligeledes klæde om til træningen, og alle deltagere skal følges ad på hele løbeturen også selvom personalet måske her kunne løbe langt hurtigere. Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration 11

12 Undervisningsform Under planlægningen er det endvidere væsentligt at vurdere, hvilken undervisningsform der er relevant i forhold til målgruppen og den valgte aktivitet. Hvis undervisningen er en del af behandlingen, skal instruktøren kunne styre aktiviteten, således at målet kan nås. Fx er struktur, kort introduktion og overskuelighed nødvendige elementer i en startfase, således at patienterne føler tryghed. Her kan "følg mig-metoden" være god (instruktøren viser, og holddeltagerne følger efter). Hvis man kender gruppen godt, kan man inddrage deltagerne i nogle af beslutningsprocesserne, så de eksempelvis selv inddeler hold, er med til at ændre reglerne eller foreslår nye øvelser. Det er instruktørens ansvar at skabe overensstemmelse mellem kropssprog, ordvalg og tonefald. Det er vigtigt at signalere, at man selv kan lide aktiviteten, at man har overskud til at hjælpe og støtte deltagerne under aktiviteten, og at man hele tiden holder træningen på et niveau, hvor alle kan være med. Man skal være parat til at ændre ved regelsættet, hvis man oplever, at det er for svært eller for let for deltagerne at udføre. Det er blot én af flere gode grunde til at være to instruktører i aktiviteten. Husk rekvisitter Til forberedelsen hører endvidere, at de fornødne rekvisitter er inden for rækkevidde, fx musikanlæg, overtrækstrøjer, bolde, fløjter, kegler, nøgler mv. Uden mad og drikke Husk at indlægge drikkepauser, og sørg for, at der stilles frugt og vand til rådighed, når træningen er slut. Rosiner og anden tørret frugt kan fint tilfredsstille den søde tand. Når instruktøren forbereder træningen, er der forhold, som er vigtige at tage højde for i valg af aktivitet. Det kan være de fysiske rammer og tidspunktet på dagen, fx om deltagerne umiddelbart inden træningen har spist et hovedmåltid. Hvis man lige har indtaget et stort måltid, er det en god idé at vente et par timer med at dyrke idræt af høj intensitet. Mindre intensive aktiviteter kan dog godt gennemføres umiddelbart efter spisning. Holddeling Når der skal sammensættes hold, bør det specielt i starten af et forløb være instruktøren, som udpeger deltagerne. Senere i forløbet kan instruktøren indføre en mere åben måde at sammensætte holdene på, hvor deltagerne involveres. Når dette forhold nævnes, skyldes det, at rigtig mange kan have dårlige oplevelser med fra skoleidrætten, hvor holdsammensætningen ofte bar præg af eliteudvælgelse. De mindre gode deltagere stod tilbage og blev fordelt sidst på holdene men de skulle jo være med. Mange betegner netop disse situationer som negative oplevelser, der har sat sig dybt. Instruktøren skaber således tryghed hos deltagerne med en styret holdsammensætning. Fornuftig omklædning Skab gode rutiner omkring træning, omklædning og bad. For at forhindre skader og uheld skal deltagerne vejledes omkring passende påklædning til træningen: Løstsiddende tøj og sko med bløde såler. Lad aldrig patienter deltage iført strømpesokker det gør deltageren usikker og øger risikoen for skader. Kvinder, som har ten- 12 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration

13 dens til inkontinens, bør vejledes i brugen af Tena-bind. Nogle kvinder kan have gavn af en sports-bh eller en bh med støtte. Mapper med aktiviteter På afdelinger, hvor instruktørarbejdet foregår på skift, vil det være en god idé at udarbejde nogle forskellige programmer, som opbevares i synlige mapper på afdelingen. Fastlagte programmer sikrer kontinuitet og skaber dermed tryghed for både instruktører og deltagere. Mapperne er ligeledes et godt redskab for nye medarbejdere, og det kan være nyttigt, hvis man skal fungere som instruktør med kort varsel. Det kan være en stor hjælp, hvis aktiviteterne beskrives ud fra afdelingernes ugeskema og fysiske forhold, som fx: Rød mappe: Aktiviteter kortere forløb (fx morgengymnastik) Gul mappe: Aktiviteter længere forløb (fx aktiviteter i hallen) Grøn mappe: Gåture/aktiviteter udenfor (fx i skoven) Blå mappe: Aktiviteter ved vandet og i svømmehallen. Husk at evaluere Evaluering af aktiviteterne bør indgå som et fast punkt på medarbejdermøder, så instruktørerne udvikler sig i rollen som instruktører og formidlere og kan støtte hinanden i praksis. Konstruktiv feedback kan gøre underværker. Rollen som instruktør er livslang læring. Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration 13

14

15 3 Spilhjulet/Spiljusteringer Spiljusteringer er tilpasning af en idrætsaktivitet til én bestemt målgruppe. Før en aktivitet påbegyndes, er det vigtigt, at træneren har gjort sig nogle overvejelser om forløbet, idet en aktivitet sjældent forløber som forudset eller planlagt. Ofte vil man som træner stå i den situation, at der ikke er de remedier til aktiviteten, de fysiske rammer for forløbet eller det antal deltagere til træningen, som man havde forventet. Derfor skal træneren være opmærksom på, at aktiviteter ofte afviger fra det planlagte program, og at de både kan og ofte skal justeres efter forholdene. Tillige vil man som træner ofte stå i den situation at skulle undervise i aktiviteter for en uhomogen gruppe med store niveauforskelle indbyrdes, både fysisk og psykisk. Her er det især vigtigt, at træneren kan justere aktiviteten, så ingen af deltagerne mister interessen eller motivationen. Til det formål er SPILHJULET et godt arbejdsredskab. I Spilhjulet står selve aktiviteten i centrum; hvad er det, man vil opnå med aktiviteten, hvilket emne har man fat i osv.? Rundt om den valgte aktivitet står de parametre, som hver især har indflydelse på, hvordan aktiviteten udvikler sig: Bane, Mål, Spillere, Bold samt Betingelser. Hver gang man ændrer på en af parametrene, ændrer aktiviteten karakter i Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration 15

16 større eller mindre grad. Der er altså et utal af muligheder for at justere aktiviteten. Spilhjulet er også et godt redskab i arbejdet med at udvikle nye øvelser. De nedenstående fem parametre danner rammen omkring en aktivitet, og ved at justere disse ændrer man aktivitetens karakter. Træneren Bane: kan evt. inddrage Størrelse, deltagerne form og i underlag. justeringen. Deltagere: Antal spillere/deltagere, holdstørrelse, antal hold, med eller uden modstandere, lige modspil eller overtalssituation. Redskaber: Størrelse, vægt, antal, form og egenskab. Opgave/Mål: Fysisk berøring, målsætning på tid, målscoring osv. Betingelser: Tilladte handlinger, forbudte handlinger, regler for bevægelse, regler for at score osv. 16 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration

17 4 Konditionstræning og Borgskala I forbindelse med afvikling af fysisk aktivitet er det vigtigt, at der veksles mellem forskellige intensiteter. Et træningsprogram skal indeholde aktiviteter, der kan variere i styrke, når det handler om at påvirke deltagernes puls. Her er aktiviteter som fx stafetter, struktureret boldspil, traveture i kuperet terræn mv. ideelle. Variation i træningsintensiteten er den bedste form set i forhold til deltagernes fremgang. Da pulstræning kan opleves som hårdt og ubehageligt for specielt psykiatribrugere, bør pulstræning tænkes ind i instruktørens valg af aktiviteter. Fokus skal helst flyttes fra bevidsthed om den hårde træning til selvforglemmelse i aktiviteten. Når kredsløbskonditionen skal øges, er der to hovedprincipper: 1. Man skal træne de store muskelgrupper. 2. Man skal træne ved høj intensitet. Her er Borgskalaen et særdeles anvendeligt instrument til måling af træningsintensitet, idet skalaen baserer sig på udøverens følelse af anstrengelse. Populært sagt italesætter den udøverens subjektive oplevelse af træningen. Borgskalaen går fra 6 til 20, hvor fuldkommen hvile svarer til 6 (= normal hvilepuls), og virkelig stor fysisk anstrengelse svarer til 20 (= normal maks. puls) på Borgskalaen; se herunder. Borgskala Meget, meget let = udøveren vil uhindret kunne føre en samtale. 6 Meget let = udøveren vil uhindret kunne snakke. 8 Ret let = udøveren vil kunne snakke med få pauser indimellem. 10 Noget anstrengende = udøveren vil kunne formulere sig i korte sætninger. 13 Anstrengende = udøveren vil kun kunne formulere sig vha. enstavelsesord: ja/nej. 15 Meget anstrengende = udøveren vil ikke kunne snakke. 17 Meget, meget anstrengende = udøveren vil ikke kunne snakke, og udøveren vil føle ubehag. 20 Borgskalaen kan bruges til at styre belastningen under fysisk aktivitet, og den har stor værdi, når man skal finde et passende niveau for træningen. Derudover er Borgskalaen et godt redskab til at fremme motivationen hos udøveren, dialogen mellem udøver og træner samt selvrefleksionen hos udøveren. Træneren kan ligeledes bruge skalaen som et måleinstrument for intensiteten i træningen og justere aktiviteten herefter. Ingen kan klare at træne ved høj intensitet i længere tid, dvs. over grænsen for at kunne snakke. Denne variation i træningsintensitet indgår i intervaltræning, hvor der veksles mellem korte perioder med lav intensitet og korte perioder med høj intensitet (fx stafet, cirkeltræning eller ved løb/rask gang). Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration 17

18

19 5 Aktivitets- og idrætsdag på afdelingen At lave et aktivitetsarrangement for afdelingens patienter og ansatte giver både fysiske og sociale fællesoplevelser, samtidig med at det bidrager til den gode stemning generelt på afdelingen. Et idrætsarrangement giver ligeledes mulighed for, at patienter og ansatte heriblandt ansatte i ledelsen kan mødes i nye sammenhænge og afprøve deres fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Idrætsarrangementet kan indgå i afdelingens miljøterapi, idet motion giver mulighed for både at indarbejde bevidste læreprocesser hos patienterne samt foretage patientobservationer, som ellers ikke var mulige. Initiativet til en idrætsdag bør komme fra de ansatte senere kan interesserede patienter inddrages i planlægning samt afvikling. Erfaringer fra forskellige psykiatriske afdelinger viser, at både lysten hos og opbakningen fra patienterne er størst, hvis alle ansatte på afdelingen både er involverede i planlægningen og selv deltager i idrætsdagens aktiviteter. Erfaringer fra ungdomspsykiatrien viser, at et idrætsarrangement, hvor deltagerne modtager diplomer for deltagelse samt for egen præstation, er medvirkende til at flytte fokus for patienterne. De træder ud af deres roller som patienter og oplever at være idrætsudøvere på lige fod med alle andre. Desuden bidrager idrætsdagen med et nyt emne for samtalen mellem både forældre og børn/unge samt mellem de ansatte. Et idrætsarrangement hvordan kommer vi i gang? Herunder følger en tjekliste over elementerne i et vellykket idrætsarrangement. Tjekliste Forberedelse hvordan kan man forberede og organisere et idrætsarrangement? Hvad er hensigten med idrætsarrangementet? Hvor lang tid skal/må det strække sig over? Skal det foregå udendørs eller indendørs? Hvem deltager i arrangementet; kollegaer, ledelse, pårørende, patienter? Hvordan formidler vi planlægningen af dette arrangement til ansatte, patienter og pårørende? Hvad er vores plan B i tilfælde af dårligt vejr? Hvem deltager i planlægningen; personer internt og eksternt? Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration 19

20 Tjekliste fortsat Afvikling hvad skal der laves, og hvem gør hvad? Hvem sørger for, at dagen overordnet set forløber som planlagt? Hvem optræder i rollerne som dommere? Hvem optræder i rollerne som hjælpere? Hvem sørger for at tage billeder af arrangementet dagen igennem? Hvem står for at udarbejde diplomer mv.? Hvilke personer fra ledelsen deltager i overrækkelsen af diplomer/medaljer? Hvem sørger for sund forplejning under arrangementet? Evaluering hvordan gik det, og hvad har vi lært? Forløb arrangementet som planlagt? Hvad kunne med fordel have været anderledes? Var der opbakning til arrangementet fra afdelingens, ledelsens og de pårørendes side? Fremtiden skal arrangementet gentages? 20 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration

21 6 Eksempler på opbygning af et 30 minutters og et 1½ times træningsprogram Instruktøren er nødt til at tilpasse øvelserne i et træningsprogram til gruppens idrætsmæssige færdigheder både patienternes og personalets således at alle deltagere føler, at de bliver fysisk udfordret, og at alle oplever spænding og handling samt fællesskab og involvering i forbindelse med aktivitetens udførelse. Nedenfor følger nogle modeller for træningsprogrammer af forskellig længde, efterfulgt af en uddybning af de enkelte elementer i programmerne. 30 minutters træningsprogram Nedenstående er et eksempel på opbygningen af et 30 minutters aktivitetsprogram, hvor de fysiske rammer ikke nødvendigvis udgør en gymnastiksal: Indledende fase, hvor alle deltagere samles; 2 min. Opvarmning; 10 min. Simple, strukturerede lege med høj intensitet som fx fangelege og stafetter; 15 min. Afslutning, alle deltagere strækker ud; ca. 5 min. 1½ times træningsprogram (hvor de fysiske rammer udgør en gymnastiksal) Træningen i nedenstående beskrivelse er inddelt i mindre sektioner for at tydeliggøre de enkelte niveauer og bevægelser i forløbet, men i praksis er sektionerne sammenhængende med glidende og bevidste overgange: Indledende fase, hvor alle deltagere samles; 2 min. Opvarmning; min. Simple, strukturerede lege med høj intensitet; min. Pause; 5-10 min. Småboldspil; min. Afsluttende boldspil; min. Afslutning, alle deltagere strækker ud; 5-10 min. 6.1 Indledende fase Den indledende fase indeholder ét vigtigt element overordnet set: at sige goddag til alle og velkommen til nye deltagere på holdet. Derudover er det vigtigt at fortælle om programmets forløb og således vise de kendte deltagere på holdet, at "alt er, som det plejer", mens nye deltagere får bekræftet de oplysninger, som de har fået af deres kontaktpersoner. Den generelle tone på holdet skal være fri for sygdomssnak og i stedet omhandle den idrætsmæssige handling. Denne indledende fase må ikke være for lang, da flere deltagere på det tidspunkt måske allerede har fortrudt, at de er kommet, og har brug for at komme hurtigt i gang. Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration 21

22 6.2 Opvarmning Opvarmningen udgør starten på et træningsforløb, og for mange deltagere kræver det som nævnt stor overvindelse blot at være til stede. Opvarmningen skal derfor medvirke til at fange deltagernes opmærksomhed, og den må hverken være meget lang eller meget detaljeret i praksis. Opvarmningen skal ud over at gøre den enkelte deltager fysisk parat til de hurtige og kraftfulde bevægelser senere i programmet indeholde et moment af muskeltrænende øvelser, der styrker musklerne. Hermed skabes rutiner og genkendelighed i forløbet, og instruktøren er samtidig sikker på, at deltagerne kommer igennem alle de øvelser, som er nødvendige for at opvarme og smidiggøre relevante muskler og led i kroppen. Opvarmningen struktureres således, at deltagerne hele tiden følger trænerens anviste bevægelser. Opvarmningens gentagelighed skal opleves som et brud mellem dét, der var før, og dét, som skal komme. Gruppen skal gøres parat til træningen, og opvarmningens indhold bør derfor stort set være det samme hver gang. Psykiatriske patienter foretrækker ofte idrættens grad af monotoni og genkendelighed frem for alt for mange nye træningsprogrammer. 6.3 Simple, strukturerede lege med høj intensitet For at fastholde deltagernes koncentration er det vigtigt at skabe et rum, hvor alle kan lade sig rive med og opleve succeser og nederlag uden at føle sig tilovers eller udstillet. Øvelsen skal indeholde hurtige skift, høj intensitet og spænding, således at deltagerne bliver optaget af situationsspillet. Reglerne skal være opbygget således, at rollerne i spillet kan skifte, så deltagerne hele tiden har en udfordrende "opgave" at udføre, indtil øvelsen er slut. Instruktøren deltager aktivt som medlem af gruppen. Fangelegene "Kæde-tagfat" og "Ståtrold" på side 53 er eksempler på simple strukturlege med høj intensitet. 6.4 Pause Pausen er placeret efter strukturlegene, fordi kroppen her har brug for et hvil, og deltagerne netop nu er fyldt med spænding, glæde og varme, der kan holde pausen ud. Den tiltrængte drikkepause skal være kort, så holdet undgår at skulle varme op igen, og koncentrationen ikke forsvinder. Pausen bruges af instruktøren til at gøre klar til næste øvelse eller spil. 6.5 Småboldspil Efter en sektion med meget styring fra trænerens side for at fange holdets opmærksomhed, gælder det dernæst om at udnytte den opnåede koncentration til at handle mere frit dog stadig inden for en tryghedsskabende struktur. Øvelserne skal have en udgang med succes en "jeg kan"-oplevelse hvor den enkelte deltager oplever at have indflydelse på forløbet; at egne handlinger har betydning for resultatet, samarbejdet og fællesskabet. Hvis det er første gang, at et spil skal spilles på holdet, kan svære elementer afprøves, men ellers skal spillet først og fremmest have en opbygning, der ikke fordrer indøvelse af delelementer. Det er vigtigt, at instruktøren sammensætter holdene med henblik på at regulere styrkeforholdet, således at spillet bliver jævnbyrdigt og dynamisk. Instruktøren skal desuden søge at fordele de mindre mobile deltagere blandt deltagere, som man ved er opmærksomme på, at alle aktivt deltager. 22 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration

23 Det skal være forholdsvis nemt at score point/mål. Spilopbygningen må ikke direkte favorisere udøvere af specifikke idrætsgrene. Instruktøren fungerer som dommer og kan også deltage i spillet, men skal samtidig bevare overblikket og kommentere præstationerne på begge hold. Derudover er det vigtigt, at instruktøren hver gang siger navnet på den deltager, som han roser eller har kommentarer til, hvad enten der er tale om patient eller personale. Det styrker deltagerens selvopfattelse og oplevelse af at være betydningsfuld. Gode spil i denne sektion er fx Japansk håndbold på side 57, Floorball på side 61-64, og Finsk rundbold på side Afsluttende boldspil Det afsluttende boldspil samler op på hele træningsforløbet. Deltagerne er nærværende, oplever "at kunne" og føler samhørighed med gruppen. Det giver mulighed for at udfolde sig i samme spil gennem længere tid og derigennem nå frem til et bevidst sammenspil og til en afslutning, som er bestemt af spillet og dets regler. Spillene i denne sektion minder meget om de traditionelle boldspil, hvilket også medfører, at point, konkurrence og stemning/spænding får stor betydning. Alle skal kunne være med også de, der ikke har kendskab til spillet. Reglerne skal forme sig således, at den enkelte deltager oplever at have indflydelse på spillet og at være en del af holdet. Instruktørens opgave er dels at styre spillet som dommer, dels at opmuntre, "drille" og give gode råd til begge hold. Det er vigtigt at tænke slutspillet ind ved sammensætningen af hold først i træningsforløbet, så disse hold styrkemæssigt kan fungere i det afsluttende spil. Det kan være nødvendigt at lave justeringer af reglerne og omrokeringer på holdene, hvilket dog helst skal undgås for at bevare den gode stemning og deltagernes sammenhold gennem hele træningsseancen. Benyttede spil er som oftest hockey og volleyball. 6.7 Musklerne strækkes ud afslutning Musklerne strækkes ud efter hårdt arbejde, hvor de kan føles spændte og/eller give smerte. Dette sætter endvidere punktum for træningen. Gruppen samles og taler lidt om, hvordan dagens træning er forløbet, men der bliver ikke lavet en egentlig evaluering eller analyse af forløbet heller ikke af den enkelte deltagers præstation. Oplevelsen skal have lov til at være en oplevelse i sig selv i nuet. Den efterfølgende snak er lidt af en balancegang mellem dét at få talt ud om dagens træning uden at gå i detaljer og at få deltagerne til at falde til ro mentalt. En af deltagerne kan utilsigtet have såret en anden fysisk og/eller psykisk i kampens hede, men modparten oplever det måske anderledes. Idrætten rummer netop muligheder for at komme af med nogle aggressioner, som kan være svære at komme af med andetsteds. Kontaktpersonerne kan herefter inddrage oplevelser og hændelser fra træningen på behandlingskonferencerne og i det terapeutiske arbejde. Det er vigtigt, at den givne kontaktperson selv har været i situationen og oplevet handlingsforløbet, hvorved personen både deler en oplevelse med og får et andet billede af patienten; et billede, som kan afvige meget fra dét, der ses i den daglige gang på afdelingen. 6.8 Inddragelse af observationer fra den målrettede træning Som beskrevet spiller rammerne og strukturen en vigtig rolle i forsøget på at fange opmærksomheden og interessen hos en gruppe personer med vidt forskellig baggrund og forskelle i ressourcer. Hertil kommer den seriøsitet, som arbejdet bør ud- Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration 23

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet?

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet? HVORDAN BLIVER MAN KLAR IGEN? Husk når noget går i stykker, skal det heles! Undgå derfor konkurrencepræget aktivitet indtil funktionen er genvundet fuldstændig. Planlæg i samarbejde mellem aktiv/træner

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Læs her hvordan du tager gåturen nogle skridt videre og gør den til motion, der sagtens kan konkurrere med løb. Af Line Felholt, december 2012 03 Gå dig i form

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Træningsmateriale - Motionsløb

Træningsmateriale - Motionsløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om motionsløb... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 den fysiske kapacitet... 4 Lektion 3 udholdenhedstræning... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 8

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere.

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. 10 nemme øvelser 40 råd om fitness FITNESS fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. Fitness = allround motion og træning giver: VELVÆRE,

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Her kan du læse om alle de aktiviteter som bliver udbudt i forbindelse med sommermotion i parkerne 2010. Det er gratis at deltage. Mød blot op i tidsrummet kl.

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse.

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse. Generel information Øvelsesprogrammet består af 3 Trin. Start med øvelserne i Trin 1 og gå først til næste Trin i øvelsesprogrammet, når du kan udføre øvelserne uden, at du oplever forværring af smerter

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Balancetræning - brug af vippebræt. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken

Balancetræning - brug af vippebræt. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Balancetræning - brug af vippebræt Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Generelt om brug af vippebræt Formål Træning på vippebræt medvirker til at forbedre din balance

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

vanen og se KNÆK AF GITTE HOLM FOTO: PANTHERSTOCK OG PR

vanen og se KNÆK AF GITTE HOLM FOTO: PANTHERSTOCK OG PR vanen og se resultater! Savner du synlige resultater af din træning? Og er du lidt kørt fast i en rutine? Fortvivl ej. Det kræver blot lidt mod og handling at knække de fastgroede træningsvaner. Giv din

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 FODBOLDLEGE ØVELSESFORSLAG 1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 6. ØVELSER MED 1 BOLD PR. SPILLER 17 7. ØVELSER

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Hensigten med denne pjece er, at give information om forskellige hjælpemidler, som anvendes efter operation med indsættelse

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

5 MINUTTERS AKTIVITETER

5 MINUTTERS AKTIVITETER FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 5 MINUTTERS AKTIVITETER Her kan du finde inspiration og idéer til aktiviteter af 5 minutters varighed, hvis dine elever trænger til en pause, hvor de får pulsen op og ilt til

Læs mere