Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA"

Transkript

1 Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD DA

2 Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder, som f.eks. en trådløs router eller en trådløs adapter, fungerer ordentligt i. Windows 7 1. Vælg Start Control Panel (Kontrolpanel) Network and Internet (Netværk og internet). 2. Klik på Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter). 3. Klik på Change adapter settings (Ændring af adapterindstillinger). 4. På det viste vindue skal du besvare de følgende spørgsmål i Kontrol af punkter på side 3. Windows XP 1. Vælg start Control Panel (Kontrolpanel) Network and Internet Connections (Netværks- og internetforbindelser). 2. Klik på Network Connections (Netværksforbindelser). 3. På det viste vindue skal du besvare de følgende spørgsmål i Kontrol af punkter på side 3. Mac OS X 1. Vælg System Preferences (Systemindstillinger) fra Apple-menuen. 2. Klik på Network (Netværk)-ikonet. 3. Fortsæt til Konfiguration af trådløse indstillinger (Mac OS X) på side 27. 2

3 Kontrol af punkter 1. Vises ikonet for Wireless Network Connection (Trådløs netværksforbindelse)? Ja: Trådløs LAN-forbindelse er til rådighed. Fortsæt til trin 2. Nej: Fortsæt til trin Har ikonet Wireless Network Connection (Trådløs netværksforbindelse) et rødt? Nej: Trådløs LAN (Wi-Fi)-forbindelse er til rådighed. Ja: Trådløs LAN (Ad Hoc)-forbindelse er til rådighed. Windows 7 Windows XP Gå til Ad Hoc-indstillinger for Windows på side 16. 3

4 Windows 7 Windows XP Gå til Konfiguration af trådløse indstillinger (Windows) på side Vises ikonet for Local Area Connection (Lokal forbindelse)? Ja: Fortsæt til trin 4. Nej: Netværksforbindelse er ikke til rådighed. Du er nødt til at opsætte et netværksmiljø for din computer. 4. Har ikonet Local Area Connection (Lokal forbindelse) et rødt? Nej: Kablet LAN-forbindelse er til rådighed. Gå til trin 5. Ja: Netværksforbindelse er ikke til rådighed. Du er nødt til at opsætte et netværksmiljø for din computer. Windows 7 Windows XP 4

5 Windows 7 Windows XP 5. Se Brugervejledning for yderligere oplysninger. Konfiguration af trådløse indstillinger (Windows) Bemærk: Sørg for at få SSID- og sikkerhedsoplysningerne fra en systemadministrator på forhånd, når du anvender andet end WPS. Den følgende procedure anvender Windows 7 som et eksempel. 5

6 1. Sæt den Software Disc, der fulgte med printeren, ind i din computer. Når vinduet AutoPlay (Automatisk afspilning) vises, skal du klikke på Run setup.exe for at starte Install Navi. Bemærk: Hvis cd'en ikke starter automatisk, eller vinduet AutoPlay (Automatisk afspilning) ikke vises, skal du klikke på Start Computer D:\setup.exe (hvor D er drevbogstavet for din cd), og derefter klikke på OK. 2. Klik på Easy Install. SOFTWARE LICENSE AGREEMENT vises. 3. Hvis du accepterer betingelserne i SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, skal du vælge Agree og derefter klikke på Next. Easy Install Navi starter. 6

7 4. Klik på Start Setup. 5. Sørg for at Connect Your Printer er valgt, og at skærmbilledet for valg af tilslutningstype vises. 7

8 6. Vælg Wireless Connection og klik derefter på Next (Næste). Vinduet til valg af indstillingsmetode vises. 7. Sørg for at Wizard er valgt og klik derefter på Next (Næste). Bemærk: Hvis du vælger Advanced, skal du se Brugervejledning for yderligere oplysninger. 8

9 8. Følg instruktionerne indtil skærmbilledet Printer Setup Utility vises. Hvis det følgende vindue vises, skal du sikre dig, at USB-kablet er tilsluttet til USB-porten på printeren. 9

10 9. Klik på radioknappen Select from the found Access Points, vælg det SSID som du ønsker at tilslutte til som et adgangspunkt, og klik derefter på Next. Bemærk: For at indtaste SSID'et direkte skal du klikke på radioknappen Input the SSID directly, og indtaste SSID'et i SSID-feltet. Indtast SSID'et til Ad Hoc-netværksforbindelsen direkte. 10. (Når SSID'et blev valgt fra de fundne adgangspunkter i trin 9:) Indtast Passphrase for det valgte adgangspunkt og klik derefter på Next. Bemærk: For at få vist det indtastede tegn skal du markere afkrydsningsfeltet Show input. 10

11 Skærmen ovenfor vises kun, når SSID'et, der blev valgt i trin 9, har en adgangskode. Når det valgte SSID ikke har nogen adgangskode, skal du fortsætte til trin 11. (Når SSID'et blev indtastet direkte i trin 9:) Vælg Type of wireless network, konfigurer sikkerhedsindstillingerne, og klik derefter på Next. 11. Vælg IP Mode afhængigt af din netværksordning. Når IPv4 er valgt, skal du konfigurere følgende: a Vælg Type. b Hvis du har valgt Use Manual Address under Type, skal du indtaste følgende punkter: IP Address på din printer Subnet Mask Gateway Address Når Dual Stack er valgt, skal du konfigurere følgende: a Konfigurer IPv4 Settings. 11

12 b Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Use Manual Address under IPv6 Settings, skal du indtaste følgende punkter: IP Address på din printer Gateway Address 12. Klik på Next. 13. Sørg for de trådløse indstillinger vises og klik derefter på Apply. 12

13 14. Klik på Yes (Ja) for at genstarte din printer. Configuration Complete vises. Bemærk: Vent nogle få minutter indtil printeren genstarter for at oprette det trådløse netværk. 15. Klik på Print Printer Setting og bekræft at Link Quality vises som Good, Acceptable eller Low på rapporten. Bemærk: Når Link Quality er No Reception, skal du kontrollere, om de trådløse indstillinger er korrekt konfigureret. For at omkonfigurere de trådløse indstillinger skal du klikke på Next på skærmbilledet Configuration Complete og derefter klikke på Return. 16. Klik på Next. 13

14 17. Følg instruktionerne på skærmen indtil skærmbilledet Check Setup vises. 18. Bekræft, at der ikke vises nogen fejl på LCD-panelet og klik derefter på Start Installation. Bemærk: Hvis du ses nogen fejl, skal du klikke på Trouble Shooting Guide og følge instruktionen. 14

15 19. Kontroller om den printer, som skal installeres, står på skærmbilledet Select Printer og klik derefter på Next. Bemærk: Hvis den printer, som skal installeres, ikke står på skærmbilledet Select Printer, skal du prøve følgende trin: Klik på Refresh for at opdatere informationen. Klik på Add Printer og indtast derefter manuelt detaljerne for printeren. 20. Vælg de nødvendige punkter på skærmbilledet Enter Printer Settings og klik derefter på Next. 15

16 21. Vælg den software som skal installeres og klik derefter på Install. 22. Klik på Finish for at afslutte dette værktøj. Den trådløse konfiguration er fuldført. Ad Hoc-indstillinger for Windows Fremgangsmåden for opsætning Ad Hoc med computer afhænger af dit operativsystem, din computer og producenten af dine trådløse enheder. Se i dokumentationen til de trådløse enheder eller kontakt producentens kundesupport angående yderligere oplysninger. Det følgende afsnit beskriver opsætningen for Windows XP- eller Windows 7-standardindstillinger. Bemærk: Selv om du har en trådløs netværksforbindelse, er printeren og computeren muligvis ikke i stand til at kommunikere i dit miljø, når du foretager Ad Hoc-indstillingerne beskrevet i dette afsnit. Opsæt kun en Ad Hoc-forbindelse når du anvender direkte trådløs kommunikation mellem printeren og computeren. 16

17 Windows 7 1. Vend tilbage til vinduet Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter). 2. Klik på Set up a new connection or network (Opsæt en ny forbindelse eller netværk). 17

18 3. Vælg Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Opsæt et trådløst ad hoc-(computer-til computer)-netværk) og klik derefter på Next (Næste). 4. Klik på Next (Næste). 18

19 5. Se den følgende tabel for at udføre indstillinger og klik derefter på Next (Næste). Network name (Netværksnavn): Indtast et navn vha. tegnene nedenfor ! #$%& ()*+,-./:; ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [\]^_`{ Security type (Sikkerhedstype): Vælg WEP. Security key (Sikkerhedsnøgle): Indtast et ord med 5 eller 13 tegn. Save this network (Gem dette netværk): Marker dette afkrydsningsfelt. 19

20 6. Klik på Close (Luk). 7. Klik på Change adapter settings (Ændring af adapterindstillinger). 20

21 8. Dobbeltklik på ikonet for Wireless Network Connection (Trådløs netværksforbindelse). 9. Sørg for, at Ad Hoc-forbindelsen er blevet registreret. Windows XP Se Konfiguration af trådløse indstillinger (Windows) på side 5. Bemærk: Afhængigt af dit miljø er du muligvis ikke i stand til at anvende funktionen til automatisk indhentning af en IP-adresse. I det tilfælde er du nødt til at indstille en statisk IP-adresse. Se i dokumentationen til din computer eller trådløse enheder angående yderligere oplysninger. 21

22 1. Højreklik på Wireless Network Connection (Trådløs netværksforbindelse) og vælg Properties (Egenskaber). 2. Vælg fanen Wireless Networks (Trådløse netværk). 22

23 3. Sørg for at afkrydsningsfeltet Use Windows to configure my wireless network settings (Brug Windows til at konfigurere det trådløse netværk) er markeret og vælg derefter Advanced (Avanceret). 4. Vælg Computer-to-Computer (ad hoc) networks only (Kun computer-til-computer (ad hoc)-netværk) og klik på Close (Luk). 23

24 5. Klik på Add (Tilføj). 6. Se den følgende tabel for at udføre indstillinger og klik derefter på OK. Network name (SSID) (Netværksnavn (SSID)): Indtast et navn vha. tegnene nedenfor ! #$%& ()*+,-./:; ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [\]^_`{ Data encryption (Datakryptering): Vælg WEP. 24

25 Network key (Netværksnøgle): Indtast et ord med 5 eller 13 tegn. The key is provided for me automatically (Jeg får nøglen automatisk): Fjern fluebenet i dette felt for at indtaste sikkerhedsnøglen. 7. Klik på OK. 8. Vent indtil ikonet forsvinder. Gå til Konfiguration af trådløse indstillinger (Windows) på side 5. Hvis ikonet ikke forsvinder efter 5 minutter, skal du følge de følgende trin for at indstille en statisk IP-adresse. 25

26 9. Højreklik på Wireless Network Connection (Trådløs netværksforbindelse) og vælg Properties (Egenskaber). 10. Dobbeltklik på Internet Protocol (TCP/IP) (Internetprotokol (TCP/IP)) fra fanen General (Generelt). 26

27 11. Vælg Use the following IP address (Brug følgende IP-adresse). Indtast værdien som IP address (IP-adresse) og Subnet mask (Undernetmaske), klik på OK, og klik derefter på OK på trin 10-skærmbilledet. Gå til Konfiguration af trådløse indstillinger (Windows) på side 5. Konfiguration af trådløse indstillinger (Mac OS X) Dette afsnit anvender Mac OS X 10.6 som et eksempel. 27

28 Kontroller forbindelsestilstanden og følg de følgende instruktioner. AirPort Trådløs LAN (Wi-Fi)-forbindelse er til rådighed. Se Wi-Fi-opsætning på side 28 eller Automatisk opsætning med adgangspunktet på side 30 Trådløs LAN (Ad Hoc)-forbindelse er til rådighed. Se Ad Hoc-indstilling på betjeningspanelet på side 32 Ethernet Kablet LAN-forbindelse er til rådighed. Se Brugervejledning for yderligere oplysninger. Netværksforbindelse er ikke til rådighed. Du er nødt til at opsætte et netværksmiljø for din Mac. Konfiguration af trådløse indstillinger Wi-Fi-opsætning Du kan manuelt konfigurere trådløse indstillinger for tilslutning af din printer til et adgangspunkt-netværk (infrastruktur) eller et computer-til-computer-netværk (ad-hoc). Tilslutning til et adgangspunkt-netværk For at konfigurere trådløse indstillinger via et adgangspunkt som f.eks. en trådløse router: 1. Tryk på System-knappen på betjeningspanelet. 28

29 2. Vælg Admin Menu og tryk derefter på -knappen. 3. Vælg Network og tryk derefter på -knappen. 4. Vælg Wireless Setup og tryk derefter på -knappen. 5. Vælg det ønskede adgangspunkt og tryk derefter på -knappen. Hvis det ønskede adgangspunkt ikke vises: a Vælg Manual Setup og tryk derefter på -knappen. b Indtast SSID'et og tryk derefter på -knappen. Anvend knappen eller til at indtaste den ønskede værdi og tryk derefter på knappen eller for at flytte markøren. c Vælg Infrastructure og tryk derefter på -knappen. d Vælg en krypteringstype og tryk derefter på -knappen. Vigtigt: Sørg for at benytte en af de understøttede krypteringsmetoder til beskyttelse af din netværkstrafik. 6. Indtast WEP-nøglen eller adgangssætningen og tryk derefter på knappen. Anvend knappen eller til at indtaste den ønskede værdi og tryk derefter på knappen eller for at flytte markøren. Når krypteringstypen er WEP, skal du vælge en overførselsnøgle efter indtastning af WEP-nøglen. 7. Vent nogle få minutter indtil printeren genstarter for at oprette det trådløse netværk. 8. Udskriv en System Settings-side fra betjeningspanelet. Se Brugervejledningen angående mere information. 9. Bekræft at Link Quality vises som Good, Acceptable eller Low på rapporten. Bemærk: Når Link Quality er No Reception, skal du kontrollere, om de trådløse indstillinger er korrekt konfigureret. 29

30 Automatisk opsætning med adgangspunktet Hvis adgangspunktet som f.eks. en trådløs router understøtter WPS, kan sikkerhedsindstillingerne udføres automatisk. WPS-PBC Bemærk: WPS-PBC er en metode til godkendelse og registrering af enheder, der behøves til trådløs konfiguration, som udføres vha. tryk på knappen på adgangspunktet via trådløse routere, samt derefter ved at udføre WPS-PBC-indstillingen på betjeningspanelet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når adgangspunktet understøtter WPS. 1. Tryk på System-knappen på betjeningspanelet. 2. Vælg Admin Menu og tryk derefter på -knappen. 3. Vælg Network og tryk derefter på -knappen. 4. Vælg WPS Setup og tryk derefter på -knappen. 5. Vælg Push Button Control og tryk derefter på -knappen. 6. Vælg Yes og tryk derefter på -knappen. 7. Tryk og hold på WPS-knappen på adgangspunktet. 8. Vent nogle få minutter indtil printeren genstarter for at oprette det trådløse netværk. 9. Udskriv en System Settings-side fra betjeningspanelet. Se Brugervejledningen angående mere information. 10. Bekræft at Link Quality vises som Good, Acceptable eller Low på rapporten. Bemærk: Når Link Quality er No Reception, skal du kontrollere, om de trådløse indstillinger er korrekt konfigureret. 30

31 WPS-PIN Bemærk: WPS-PIN er en metode til godkendelse og registrering af enheder, der behøves til trådløs konfiguration, udført vha. indtastning af en PIN-kode i en printer og en computer. Denne indstilling, der udføres via et adgangspunkt, er kun tilgængelig, når din trådløse routers adgangspunkter understøtter WPS. Inden WPS-PIN starter, er du nødt til at indtaste din PIN-kode på websiden for det trådløse adgangspunkt. Se vejledningen for adgangspunkter angående yderligere oplysninger. 1. Tryk på System-knappen på betjeningspanelet. 2. Vælg Admin Menu og tryk derefter på -knappen. 3. Vælg Network og tryk derefter på -knappen. 4. Vælg WPS Setup og tryk derefter på -knappen. 5. Vælg PIN Code og tryk derefter på -knappen. 6. Noter PIN-koden der vises på betjeningspanelet ned. 7. Vælg Start Configuration og tryk derefter på -knappen. 8. Hvis skærmbilledet til valg af SSID vises, skal du vælge SSID'et og derefter trykke på knappen. 9. Indtast PIN-koden for printeren på websiden for det trådløse adgangspunkt. 10. Vent nogle få minutter indtil printeren genstarter for at oprette det trådløse netværk. 11. Udskriv en System Settings-side fra betjeningspanelet. Se Brugervejledningen angående mere information. 12. Bekræft at Link Quality vises som Good, Acceptable eller Low på rapporten. Bemærk: Når Link Quality er No Reception, skal du kontrollere, om de trådløse indstillinger er korrekt konfigureret. 31

32 Ad Hoc-indstilling på betjeningspanelet Sådan konfigureres de trådløse indstillinger for ad-hoc-forbindelse, hvor de trådløse enheder kommunikerer direkte med hinanden uden noget adgangspunkt: 1. Tryk på System-knappen på betjeningspanelet. 2. Vælg Admin Menu og tryk derefter på -knappen. 3. Vælg Network og tryk derefter på -knappen. 4. Vælg Wireless Setup og tryk derefter på -knappen. 5. Vælg det ønskede adgangspunkt og tryk derefter på -knappen. Hvis det ønskede adgangspunkt ikke vises: a Vælg Manual Setup og tryk derefter på -knappen. b Indtast SSID'et og tryk derefter på -knappen. Anvend knappen eller til at indtaste den ønskede værdi og tryk derefter på knappen eller for at flytte markøren. c Vælg Ad-hoc og tryk derefter på -knappen. d Vælg en krypteringstype og tryk derefter på -knappen. Vigtigt: Sørg for at benytte en af de understøttede krypteringsmetoder til beskyttelse af din netværkstrafik. 6. Indtast WEB-nøglen og tryk derefter på -knappen. Anvend knappen eller til at indtaste den ønskede værdi og tryk derefter på knappen eller for at flytte markøren. 7. Vælg en overførselsnøgle. 8. Vent nogle få minutter indtil printeren genstarter for at oprette det trådløse netværk. 32

33 Ad Hoc-indstilling på din computer 1. Vælg AirPort og klik derefter på Turn AirPort On (Tænd for AirPort). 2. Fra Network Name (Netværksnavn)-listen skal du vælge Create Network (Opret netværk). 33

34 3. Indtast et netværksnavn og marker derefter afkrydsningsfeltet Require Password (Behøver adgangskode). Bemærk: Skriv netværksnavnet og adgangskoden ned til senere brug. 4. Indtast en adgangskode og klik derefter på OK. 34

35 5. Klik på Advanced (Avanceret). 6. Klik på TCP/IP. 35

36 7. Vælg Using DHCP (Bruger DHCP) fra Configure IPv4 (Konfigurer IPv4)-listen og klik derefter på OK. 8. Klik på Apply (Anvend). 9. Udskriv en System Settings-side fra betjeningspanelet. Se Brugervejledningen angående mere information. 10. Bekræft at Link Quality vises som Good, Acceptable eller Low på rapporten. 36

37 Bemærk: Når Link Quality er No Reception, skal du kontrollere, om de trådløse indstillinger er korrekt konfigureret. Installation af printerdrivere på computere 1. Indsæt Software Disc. 2. Dobbeltklik på den eksekverbare fil for installation af den software som du ønsker at installere. 3. Klik på Continue (Fortsæt). 37

38 4. Vælg et sprog og klik på Continue (Fortsæt). 5. Hvis du accepterer betingelserne i softwarelicensaftalen, skal du klikke på Agree (Accepter). 6. Klik på Install (Installer). 38

39 7. Indtast navn og adgangskode for administrator og klik på OK. 8. Klik på Continue Installation (Fortsæt installation). 9. Klik på Restart (Genstart). Tilføjelse af en printer Bemærk: Bekræft, at din computer er tilsluttet til netværket. 39

40 1. Åbn Print & Fax (Udskriv og fax) (Print & Scan (Udskriv og scan) i Mac OS X 10.7). Bemærk: Du kan finde Print & Fax (Udskriv og fax) (Print & Scan (Udskriv og scan) i Mac OS X 10.7) under System Preferences (Systemindstillinger). 2. Klik på Vælg den printer som skal anvendes. 40

41 For Bonjour Klik på Default Browser (Standardbrowser), vælg printeren og klik på Add (Tilføj). For IP Printing (IP-udskrivning) Specificer IP-udskrivningsindstillingerne og klik på Add (Tilføj). 1 Klik på IP. 41

42 2 Vælg Line Printer Daemon - LPD under Protocol (Protokol). 3 Indtast printerens IP-adresse. 42

Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA

Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA Softwareinstallation Bemærk angående USB-tilslutning: Tilslut ikke USB-kablet før du bliver bedt om at gøre det. Hvis skærmen ikke vises, skal du klikke på

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

EDUROAM windows XP. Nemt for brugeren og nemt for universitetet

EDUROAM windows XP. Nemt for brugeren og nemt for universitetet 1 EDUROAM windows XP Eduroam er det fortrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med Eduroam få nem og automatisk adgang til internettet overalt på Aarhus Universitet eller

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

N300 Wi-Fi mikro-usb-adapter (N300MA)

N300 Wi-Fi mikro-usb-adapter (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Installationsvejledning for Fiery til WorkCentre 7300 Series

Installationsvejledning for Fiery til WorkCentre 7300 Series Installationsvejledning for Fiery til WorkCentre 7300 Series I dette dokument beskrives, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. VIGTIGT: Den komplette

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Windows vejledning til en lokal tilsluttet printer Før installation af printersoftware til Windows En lokalt tilsluttet printer er en printer, der er tilsluttet en computer

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Denne vejledning forklarer, hvordan Expressinstallation foretages med NETGEAR Smart Wizard og separat Windows-driverinstallation. Bemærk:

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA NPD 5286-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

EDUROAM WINDOWS XP. Nemt for brugeren og nemt for universitetet

EDUROAM WINDOWS XP. Nemt for brugeren og nemt for universitetet 1 EDUROAM WINDOWS XP Eduroam er det fortrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med Eduroam få nem og automatisk adgang til internettet overalt på Aarhus Universitet eller

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Dansk version. LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N. Pakkens indhold. Ordliste

Dansk version. LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N. Pakkens indhold. Ordliste LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N Udsæt ikke Sweex trådløs router 300N for ekstreme temperaturer. Anbring den ikke i direkte sollys eller i umiddelbar nærhed af varmelegemer. Brug ikke Sweex trådløs

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie D I N D A G L I G E E N E R G I Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel

Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel 1. Opsætning af ZyWALL VPN 2. Opsætning af SSH Sentinel Denne side giver en gennemgang af opsætning af VPN mellem Sentinel software klient v1.4

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Trådløs sikkerhed Windows XP

Trådløs sikkerhed Windows XP 8 trins guide til øget sikkerhed i dit trådløse netværk (Windows XP). Denne guide gælder for det trådløse modem Billion BiPAC 5200GR3. Med hjælp fra denne guide kan du registrere de computere, som du ønsker

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Netværksvejledning NPD5040-01 DA

Netværksvejledning NPD5040-01 DA NPD5040-01 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Meddelelser... 3 Om denne vejledning... 3 Forsigtig, Vigtigt og Bemærk... 3 Operativsystemversioner... 3 Grundlæggende om netværk... 4

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

Dansk version. LW310 Sweex trådløs, bredbåndsrouter 300 Mbps

Dansk version. LW310 Sweex trådløs, bredbåndsrouter 300 Mbps Dansk version LW310 Sweex trådløs, bredbåndsrouter 300 Mbps Vigtigt! Opsætningsguiden findes på Sweex cd'en. Denne installations-procedure vil trin for trin vise dig, hvordan du skal opsætte routeren.

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Modem set forfra eller oppefra. MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A

Dansk version. Introduktion. Modem set forfra eller oppefra. MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A Introduktion Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A må ikke udsættes for usædvanligt høje temperaturer. Anbring ikke apparatet

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration Contents ESXi installation og basisk konfiguration... 1 Opsætning af ESXi virtuelle netværk... 7 Vælge netværk som et GuestOS skal tilsluttes... 9 Installation af virtuelle maskiner... 11 Arbejde med Guest

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Køb FI9853P Udendørs Camara Klik Her Køb FI9851P Indendørs Camara Klik Her Der er 3 Stik / Ledninger på dit Camara: 1 : Til Strømforsyning 2: Til Netværk

Læs mere

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X264DN http://da.yourpdfguides.com/dref/2385124

Din brugermanual LEXMARK X264DN http://da.yourpdfguides.com/dref/2385124 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere