CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual"

Transkript

1 LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual

2 . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-, røg- og røgevakueringsspjældene, samt periodisk test af deres funktionalitet. Anvendelig som: - Røgevakuering system (SED spjæld) - Brand- og røgspjæld System Master (FSD spjæld) - Brand- og røgspjæld System Slave (FSD spjæld) Det er nødvendigt at vælge system som det første, enten (SES, FSDM eller FSDS) Se indstillinger under pkt. 7, tabel A: Røgevakuering eller tabel : Brand- og røgspjæld. System SES: 5 spjæld og 5 andre komponenter kan tilsluttes i en kontrolboks System FSDM: 8 spjæld og andre komponenter kan tilsluttes i en kontrolboks Master System FSDS: 0 spjæld kan tilsluttes i en kontrolboks Slave.. Funktioner display I hver kontrolboks ligger en installations manual for systemet

3 .3. Knapper Nr. Symboler Navn Funktioner Mode Bruges ikke Presence Bruges ikke 3 Program Til indstilling af ur. Retur til hovedmenu. 4 Minus Ændring af parameter. 5 + Plus Ændring af parameter Parameters Tryk ca. 3 sek. giver adgang til parameter indstilling (SP) Kort tryk giver adgang til information (IN) 7 Fan Bruges normalt ikke. 8 Test Kan anvendes til test af systemet eller nulstil alarm ( tryk).4. Display Nr. Ikon Beskrivelse I display viser hvilket system der er valgt (FSD) Brand- og røgspjæld system (SED) Røgevakuering system Aktuel tid 3 Viser ugedag 4 Blinker under test af systemet 5 Kun ved (SED) røgevakueringssystem Konstant lys røgventilator i drift. Ved blink, trykket i kanalen er ikke opnået ved drift af røgventilator (pressostat) I funktion ved (SED og FSD) Konstant lys, driftssignal er frigivet til AHU Ved blink (kun ved SED) er trykket ikke opnået (pressostat) Ved blink (ved FSD) driftssignal fra AHU er afbrudt 7 Fejl. Information se under parameter pkt..3 nr. 3

4 .5. Kontrolboks Lys indikering KLemmer for ModBus kommunikation Kontroller Drift signal Grøn- I drift Rød-STOP Relæ Klemmer for Display Klemmer XS: Forsyning A til Kontrolboks og spjældmotorer Klemmer for forsyning XP: 3A Klemmer X for Røgventilator output Sikring forsyning A Klemmer XS for forsyning og visning af spjældmotorer Klemmer X for AHU output Alarm output 4

5 . elboks tilsluttet spjæld elboks leveres normalt med spjældene.. Box A A ledninger forsyning spjældmotorer Ledninger for endestop spjælmotorer 3 Ledninger tilsluttes kontrolboks 5

6 .7. Klemmer for Display.8. KLemmer for ModBus kommunikation

7 7

8 8

9 Andre informationer: o I Modbus R85 kan tilsluttes enheder I systemet. Master and 0 Slaver. o De maksimale antal er 08 spjæld og en røgdetektor. o Type af kabel : -wire, twisted pair uskærmet eller skærmet. Bruges skærmet twisted pair, er det nødvendigt at sikre jordring i den en ene kabel ende. Detaljeret beskrivelse af ModBus protokol parameter kan findes på internettet. for eksempel: Eksempel på indtastning af kommunikation kontrolbokse (maksimal 58 spjæld og en røgdetektor), ModBus kommunikations tabel herunder ModBus 0 Serial number of cabinet Mode Sp03 Master /Slave Sp4 Number /Address Sp5 ommunication speed Bd Sp End of the communication line Sp7 /03 DS Slv 9 Yes 5/03 DS Slv 4 9 No 3 3/03 DS Slv 3 9 No 4 4/03 DS tr 5 9 No 5 /03 DS Slv 5 9 No 7/03 DS Slv 9 Yes

10 A. Eksempel på opsætning (SED røgevakuerings system) Eksempel på SED baseret på lednings diagram, og inkluderer: - 5 spjæld, røgspjæld og 3 røgevakueringsspjæld - temperatur sensor - pressostat - bevægelses føler PIR (ikke beskrevet i DS 48-4, skal godkendes af øverste autoritet) - tilslutning AHU unit (on/off) - tilslutning ABA/TS For denne konfiguration er det nødvendigt at sætte disse sætpunkter (beskrivelse for indtastning se tabel A) : - SP03=SED (Røgevakuerings system) - SP0=5 (antal af spjæld) - SP=Yes (temperatur sensor) - SP0=Yes (tilslutning AHU unit) - SP=Yes (tilslutning ABA/TS) B. Eksempel på opsætning (FSD brand- / røgspjæld) i Master konfiguration Eksempel på FSD baseret på lednings diagram, og inkluderer: - 8 spjæld, brand- / røgspjæld - røgdetektor eller ABA/TS - tilslutning AHU enhed For denne configuration er nødvendigt at sætte disse sætpunkter (beskrivelse for indtastning se tabel ) : - SP03=FSD (brand-/røgspjæld) - SP0=8 (antal af spjæld) - SP3=Yes (røgdetektor eller ABA/TS) - SP0=Yes (tilslutning AHU enhed) - SP4=tr (Konfiguration for Master) - SP5=x (Antal af tilsluttet Slaver). Eksempel på opsætning (FSD brand- / røgspjæld) i Slave konfiguration med adresse Eksempel på FSD baseret på lednings diagram, og inkluderer: - 0 spjæld, brand- / røgspjæld For denne konfiguration er nødvendigt at sætte disse sætpunkter (beskrivelse for indtastning se table.) : - SP03=FSD (brand- / røgspjæld) - SP0=0 (antal af spjæld) - SP4=Slv (Konfiguration for Slave) - SP5= (adresse for denne Slave) 0

11 . Tabel Tabel A Sætpunkter røgevakueringssystem (SED) Sætpunkt Muligheder Forindstillet værdier Beskrivelse Sp 0 to Hvis password er valgt, indtastes kode her. Kode vælges i SP 30 Sp3 FDS/SED SED Sp7 Mo,Tu,Wd,Th,Fr,Sa,Su Su Sp8 0 to 3 8 Sp9 0 to 59 0 Sp0 0 to 7 Her vælges om det er et Brand system (FSD) eller Røg-evakuerings system (SED) Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører (Dag) Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører (Time) Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører (Minutter) Indtast hvor mange spjæld, der er monteret. (Spjæld skal monteres fra nummer og derefter, 3, 4 osv.) Sp No/Yes Yes Sp4 0 to Sp5 0 to 00s 5s Her kan der vælges, om der er temperaturføler i systemet. Max. Temperatur indstilles i SP4 ( Føler monteres på XS:8 og 0 V.) Max. Temperatur i rørsystem (kun hvis der er monteret temperatur føler. Se SP ) Her indstilles den maximale tid, spjældet må bruge, for at åbne (normalt 75-0 sekunder, se evt. på spjældmotor) Sp 0 to 00s 5s Her indstilles den maximale tid, spjældet må bruge, for at lukke (normalt 0-30 sekunder, se evt. på spjældmotor) Sp9 NO/N NO Her indstilles, alarm udgangen til ekstern systemer (ABA, TS m.m.) Der kan vælges mellem NO og N (monteres på X: 9 og 0 ) Sp0 No/Yes Yes Her vælges ekstern stop. (bruges hvis AHU stoppes helt, i den daglige dift) Der kræves potentialfrit kontakt i AHU.(monteres på XS7: og 0 V.) Sp No/Yes Yes Sp NO/N NO Sp3 Yes/No Yes Her kan der vælges, om der er signal fra et ABA/TS anlæg. Her indstilles signalet i SP Om det er N eller NO Her kan du vælge, om -Tavlen, skal udfører UGETESTEN Sp8 No/Yes No Dette sætpunkt, bruges til at uploade software, fra et SD-kort. Sp Opsætning af password (bruges i SP)

12 Tabel B Information røgevakueringssystem (SED) Info Muligheder Beskrivelse In0 OK,DA,HT,TS,AHU,PD,ABA OK = Ingen fejl, alt er ok DA = Der er fejl på et spjæld ( se IN - IN7 ) HT = Temperaturen er over sæt punkt (se set punkt SP4 ) TS = Der er fejl på temperatursensor AHU = Der er fejl fra Ventilations anlægget PD = Fejl på trykføler eller manglende tryk ( dette gælder daglig drift og røgventilation) ABA = Fejl på signal fra ABA/TS forbindelse er ikke sluttet. In OK/Err Spjæld In3 OK/Err Spjæld In4 OK/Err Spjæld3 In5 OK/Err Spjæld4 In OK/Err Spjæld5 In7 OK/Err Spjæld In0 Off/On Her vises om signalet fra ABA/TS er ON/OFF In Off/On Hvis der er fejl på et spjæld, vil det blive IN for spjæld IN5 vist som for spjæld 4 osv. Der kan vises fejl på flere spjæld, på en gang Hvis der vises OK i IN-7, eller det antal spjæld der er valgt, er spjældene gode. Her vises om signalet fra PIR-sensor er ON/OFF (bruges kun i specielle og godkendte systemer) In to 00.0 Aktuel temperatur i kanal-system. In3 OK/Err Her kan ses om forbindelsen er god, til temperaturføleren. In4 Off/On Her kan man se, om trykvagten er aktiveret (ON/OFF ) In5 Off/On Her kan man se, om der er et signal, fra ventilations anlægget ( ekstern stop ) In 0 to 999 Her kan man se, hvor mange test -systemet har lavet, siden sidste spændings udfald. In7 Off/On Her ses on der er spænding til spjældene. ON = Der er spænding til spjældene. In8 0 to 999 In9 Her kan man, hvor mange test systemet har udført. Dette nulstilles, ved ændring af opsætning. Software version

13 Fejl i -system Røgevakuering (SED). Ved fejl i systemet, vil der vises ERR i displayet.. Tryk på tast (sek.) så kommer man til Information (IN o) Her kan du se om der er fejl på tavlen. (se medfølgende info-tabel) 3. Hvis der er DA fejl, gå til IN -7, med tasterne 4 og 5. her kan man se hvilket spjæld, der er fejl på. (se medfølgende info-tabel) 4. IN 0-9 kan ses andre informationer (se medfølgende info-tabel) 5. For at forlade information (IN) tryk på tast Total ventetid (SED):Opstart, samt test (spjæld, røgventilator), signal til AHU 0 min Trykvagt: Tid for opbygning af tryk for AHU eller røgventilator (ugentlig test) min Ved fejl i system startes røgventilator Straks Ved brug af bevægelses sensor(pir). Ikke beskrevet i DS 48. Godkendes af ansvarlig autoritet PIR (NO), AHU stopper efter 5 min PIR (N), starter AHU efter 5 min 3

14 Sætpunkter Tabel Sætpunkter Brand- / røgspjæld system Muligheder Forindstillet værdier Beskrivelse (FSD) Sp 0 to Hvis password er valgt, indtastes kode her. Kode vælges i SP 30 Sp tr, S, S, to S0 tr Bruges kun ved fejl finding under info, tabel D Her vælges, hvilken styretavlen der ses på, ved evt. fejl m.m. ( Master (TR.) eller en slave tavle (S, S, op til S0) Sp3 FSD/SED ES Her vælges om det er et Brand system (FSD) eller Røg-evakuerings system (SED) Sp7 Mo,Tu,Wd,Th,Fr,Sa,Su Su Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører (Dag) Sp8 0 to 3 8 Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører (Time) Sp9 0 to 59 0 Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører (Minutter) Sp0 0 to 0 Indtast hvor mange spjæld, der er monteret. (Spjæld skal monteres fra nummer og derefter, 3, 4 osv.) Sp5 0 to 00s 5s Sp 0 to 00s 5s Sp9 NO/N NO Her indstilles den maximale tid, spjældet må bruge, for at åbne (normalt 75-0 sekunder, se evt. på spjældmotor) Her indstilles den maximale tid, spjældet må bruge, for at lukke (normalt 0-30 sekunder, se evt. på spjældmotor) Her indstilles, alarm udgangen til ekstern systemer (ABA, TS m.m.) Der kan vælges mellem NO og N (monteres på X: 9 og 0 ) Sp0 No/Yes Her vælges ekstern stop. (bruges hvis AHU stoppes helt, i den daglige dift) Der kræves potentialfrit kontakt i AHU.(monteres på XS7: og 0 V.) Sp3 Yes/No Yes Her kan du vælge, om -Tavlen, skal udfører UGETESTEN Sp4 tr/slv Slv Her vælges om styretavlen, er en Master(TR) eller en slave tavle(s, S til S0) Dette bruges når systemet er koblet op med Modbus Sp5 0 to 0 0 Sp 4,48,9,9,384 9 Sp7 No/Yes No Hvis der er monteret en slave tavle, skal du vælge hvad nummer denne tavle er. (start med nr., næste osv.) (Se eksempel) Her vælges ModBus hastigheden ( Den skal normalt stå på 9 og det skal være det sammen, på alle tavlerne) (Se eksempel) Hvis der bruges ModBus, skal den sidste tavle på strengen, opsættes til dette. Det gøres ved at sætte dette sætpunkt på (YES) (Se eksempel) Sp8 No/Yes No Dette setpunkt, bruges til at uploade software, fra et SD-kort. Sp Opsætning af password (bruges i SP) 4

15 Tabel D Information brand- / røgspjæld system (FSD) Info Muligheder Beskrivelse In0 In0 In03 In04 In05 In0 In07 In08 In09 In0 In OK,DA,SD,BUS OK,DA,SD,TR OK,DA,SD,TR OK,DA,SD,TR OK,DA,SD,TR OK,DA,SD,TR OK,DA,SD,TR OK,DA,SD,TR OK,DA,SD,TR OK,DA,SD,TR OK,DA,SD,TR Master OK = Ingen fejl, alt er ok DA = Fejl på et spjæld ( se IN - IN7 ) SD = Fejl på røgdetekter In OK/Err Spjæld In3 OK/Err Spjæld In4 OK/Err Spjæld3 In5 OK/Err Spjæld4 In OK/Err Spjæld5 In7 OK/Err Spjæld In8 OK/Err Spjæld7 In9 OK/Err Spjæld8 In0 OK/Err Spjæld9 In OK/Err Spjæld0 BUS = ModBus kommunikations fejl Slave (undertavle ) Slave (undertavle ) Slave 3 (undertavle 3) IN0- kan man se tilstand i undertavlerne. Slave 4 (undertavle 4) OK = Ingen fejl Slave 5 (undertavle 5) DA = Fejl på spjæld Slave (undertavle ) SD = Fejl på røgdetekter Slave7 (undertavle 7) TR = Fejl på tavle Slave8 (undertavle 8) Slave9 (undertavle 9) Slave0 (undertavle 0) Hvis der er fejl på et spjæld, vil det blive vist som IN for spjæld IN5 for spjæld 4 osv. Der kan vises fejl på flere spjæld, på en gang Hvis der vises OK i IN-7, eller det antal spjæld der er valgt, er spjældene i orden. In4 Off/On Her kan man se, om trykvagten er aktiveret ( ON/OFF ) In5 Off/On In 0 to 999 In7 Off/On In8 0 to 999 Her kan man se, om der er et signal, fra ventilations anlægget ( ekstern stop ) Her kan man se, hvor mange test -systemet har lavet, siden sidste spændings udfald. Her ses on der er spænding til spjældene. ON = Der er spænding til spjældene. Her kan man, hvor mange test systemet har udført. Dette nulstilles, ved ændring af opsætning. In9 Software version. 5

16 Fejl i -system Brand (FSD). Ved fejl i systemet, vil der vises ERR i displayet.. Tryk på tast (sek.) så kommer man til Information (IN o) Her kan du se om der er fejl på Master tavlen. (se medfølgende info-tabel). Hvis denne viser OK, kan fejlen ligge i eventuelt tilsluttet Slavetavle. 3. Gå til IN 0-, med tasterne 4 og 5. Her kan man se hvilket nummer Slavetavle og hvilken type fejl (se info-tabel D). 4. For at se mere specifikt på den fejlramte Slavetavle, gøres ved at gå til sætpunkter SP0, her vælges nummer S S0. Dette gøres ved at taste gang på tast (sek.), for at komme ud af INFO. Adgang til SP0 holdes tast inde i 3 sekunder, gå derefter til SP 0 med tasterne 4 og 5. Tryk på tast ( sek.) vælg så den fejlramte undertavle, med tasterne 4 og 5 og tryk så på tast, for at vælge den viste tavle. Forlad SP menuen, ved at trykke hurtige tryk, på tast 3 5. Tryk så på tast (sek.) og gå til IN -9, med tasterne 4 og 5. (se infotabel D) Nu kan du udlæse alle informationer, fra den valgte undertavle. Skal flere tavler undersøges, går man til punkt 4 og følger vejledningen igen. ellers forlades info-menuen, ved at trykke på tast (sek.) Total ventetid (FSD): Opstart, samt test (spjæld), signal til AHU Driftssignal till AHU efter test Lukning af spjæld efter AHU Opstået fejl i systemet, afbrydes AHU 5 min Straks maks min maks 30 sek.

17 Tabel E Tabel for indstillede sætpunkter for Ma Sl Sl Sl3 Sl4 Sl5 Sl Sl7 Sl8 Sl9 Sl0 serial No. Sp0 Sp0 Sp03 Sp07 Sp08 Sp09 Sp0 Sp Sp4 Sp5 Sp Sp7 Sp8 Sp9 Sp0 Sp4 Sp5 Sp Sp7 Sp8 Sp30 7

18 Tabel E Tabel for indstillede parametre af kommunikation ModBus ModBus Books Serial number of cabinet Mode Sp03 Master /Slave Sp4 Number /Address Sp5 ommunication speed Bd Sp End of the communication line Sp7 8

19 + cabinet Governing smoke/evacuative system - electrical wiring diagram (SED) +PL -FU -T -T -KA -H Power supply actuators Malfunction -XP -H Dampers A -KA YKY-J 3x.5 -WP- -WS- box -WS- box -WS-3 box 3 -WS-4 box 4 -WS-5 box 5 -WS- JYTY-O x -WS-7 JYTY-O x + cabinet +PL ontrol of Smoke Fan max. A 3A/ A (cosö 0.) 0- -SM BLF4 (BF4) Damper ontrol of AHU max. A 3A/ A (cosö 0.) 0- -SM BLF4 (BF4) Damper Output malfunction max. A 3A/ A (cosö 0.) -SM3 BLF4 (BF4) Damper 3 BP -SM4 BLF4 (BF4) Damper 4 -SM5 BLF4 (BF4) Damper 5 Wiring between cabinet and actuator with box cabinet -ABA/TS -AHU -WS -X -X -X box J J J3 S S S S -WS-8 JYTY-O x -TS In-Duct Temperature Sensor (NT0K) -WS-9 JYTY-O x + Pa -PS Pressure Switch - Pa -WS-0 JYTY-O x -MD Movement Detector (optionaly) Removed by using -W- SYKFY xx0.5 / E+ E- -HMI POL8.0 Governing Box Display Far connection for max. 700m / -SM BLF4 (BF) of Damper no. xxx Note: Interconnectors J,J and J3 are integral part of box. ables for dampers more than 5 meters.5 box is connected to the actuator by producer of the Damper, or can by supplied as option.

20 PE N L KA H H T FU Smokeyfan On-Off FanyAHU On-Off Pressureyswitch TemperatureySensor Moveydetector 0optionalyV ydisplay ydisplay-ycabinet E+ E- E- E+ W WgyVA W XP AlarmyOutput 0TS-ABAV Potentialyfree ycabinet X:5 X: ycabinet X:9 X:0 W W X ycabinet X: X: W Dampery. Dampery5 S S S S yboxy. yboxy5 yboxy0.55v-ycabinet XS: XS:(-5) Dampery0.55V-yBoxy0.55V Wire Signal Dampery0.55V-yBoxy0.55V S S Signal Wire Signal S S g g W W TS-ABAyimput Potentialyfree ycabinet XS: W XS ycabinet XS:7 W FanyAHUyimput On-Off ycabinet-tempxysensor Signal M XS:8 B ycabinet-pressxyswitch Signal 3 XS:9 ycabinet-pressxyswitch Signal XS:0 W W W ycabinet Wiringyschemayy5yEvacuativey0SEDV W

21 + cabinet Governing fire and smoke damper system master - electrical wiring diagram (FSD) +PL -FU -T -T -KA -H Power supply actuators Malfunction -XP -H Dampers A -KA YKY-J 3x.5 -WP- -WS- -WS- -WS-3 -WS-4 -WS-5 -WS- -WS-7 box box box 3 box 4 box 5 box box 7 + cabinet +PL ontrol of Smoke Fan max. A 3A/ A (cosö 0.) 0- -SM BLF4 (BF4) Damper ontrol of AHU max. A 3A/ A (cosö 0.) 0- -SM BLF4 (BF4) Damper Output malfunction max. A 3A/ A (cosö 0.) -SM3 BLF4 (BF4) Damper 3 BP -SM4 BLF4 (BF4) Damper 4 -SM5 BLF4 (BF4) Damper 5 Wiring betwen cabinet and actuator with box cabinet -SM BLF4 (BF4) Damper -SM7 BLF4 (BF4) Damper 7 -WS -X -X -X box J J J3 S S S S -WS-8 -B8 -SM8 BLF4 (BF4) Damper 8 -WS-9 -AHU Removed by using Note: Instead of smoke detector can be connected damper actuator. JYTY-O x -WS-0 KRM- -SD Smoke Detector (optionaly) -W- SYKFY xx0.5 / E+ E- -HMI POL8.0 Governing Box Display Far connection for max. 700m / -SM BLF4 (BF) of Damper no. xxx Note: Interconnectors J,J and J3 are integral part of box. ables for dampers more than 5 meters.5 box is connected to the actuator by producer of the Damper, or can by supplied as option.

22 PE N L KA H H T FU XS XP EgrVA rdisplay FanrAHUrimput OnWOff X FanrAHUrOnWOFF Potentialrfree TSWABArimput xoptionalyk Damperrh Damperr8 AlarmrOutput xtswaba-rahuk Potentialrfree S S S S rboxrh rboxr8 Smokerdetector rcabinet rdisplaywrcabinet E+ E- E- E+ rcabinet X:5 X: rboxrxhm8kwrcabinet XS: XS:(-8) DamperrxhM8kWrBoxrxhM8k Wire Signal DamperrxhM8kWrBoxrxhM8k S S ModBus RTU rcabinet X:9 X:0 Signal Wire Signal S S rcabinet XS:9 rcabinet XS:0 rcabinetwsmokerdetector Signal XS:0 4 XS:+4 + WiringrschemarrMASTERrMrFirerdampersrFSD MASTER rcabinet A B E E E E E E E Smoke E E EE

23 + cabinet Governing fire and smoke damper system slave - electrical wiring diagram (FSD slave) +PL -FU -T -T -KA -H Power supply actuators Malfunction -XP -H Dampers A -KA YKY-J 3x.5 -WP- -WS- -WS- -WS-3 -WS-4 -WS-5 -WS- -WS-7 box box box 3 box 4 box 5 box box 7 + cabinet +PL ontrol of Smoke Fan max. A 3A/ A (cosö 0.) -SM BLF4 (BF4) Damper 0- ontrol of AHU max. A 3A/ A (cosö 0.) 0- -SM BLF4 (BF4) Damper Output malfunction max. A 3A/ A (cosö 0.) -SM3 BLF4 (BF4) Damper 3 BP -SM4 BLF4 (BF4) Damper 4 -SM5 BLF4 (BF4) Damper 5 Wiring between cabinet and actuator with box cabinet -SM BLF4 (BF4) Damper -SM7 BLF4 (BF4) Damper 7 -WS -X -X -X box J J J3 S S S S -WS-8 box 8 -SM8 BLF4 (BF4) Damper 8 -WS-9 box 9 -SM9 BLF4 (BF4) Damper 9 Note: Instead of smoke detector can be connected damper actuator. -WS-0 box 0 -SM0 BLF4 (BF4) Damper 0 -W- SYKFY xx0.5 / E+ E- -HMI POL8.0 Governing Box Display Far connection for max. 700m / -SM BLF4 (BF) of Damper no. xxx Note: Interconnectors J,J and J3 are integral part of box. ables for dampers more than 5 meters.5 box is connected to the actuator by producer of the Damper, or can by supplied as option.

24 PE N L KA H H T FU XS XP 30dVA X Damperd Damperd0 S S S S dboxd dboxd0 dcabinet dboxdh-0l/dcabinet XS: XS:(-0) Damperdh-0L/dBoxdh-0L Wire Signal Damperdh-0L/dBoxdh-0L S S ModBus RTU Signal Wire Signal S S WiringdschemaddSLAVEd-dFireddampersdFSD SLAVE dcabinet A B 4

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

GBS Display. GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display.

GBS Display. GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display. TM CLIMATIX GBS Display Installations manual Software version 3.2 GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display. 1.

Læs mere

GBS Display Installations manual Software version 3.0 GBS Kontrolboks

GBS Display Installations manual Software version 3.0 GBS Kontrolboks IP lass : IP 30 CLIMATIX TM GBS Display Installations manual Software version 3.0 GBS Kontrolboks IP lass: IP 54 Nominal Input urrent : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med

Læs mere

FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer

FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer QUICK GUIDE For anlæg med mindre end 12 spjæld og mindre end 100 m kabel-længde er der ikke behov for den store planlægning,

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

FireBUS PARKERINGSVENTILATION

FireBUS PARKERINGSVENTILATION FireBUS PARKERINGSVENTILATION QUICK GUIDE Quick guiden beskriver hvordan et mindre anlæg kan installeres og idriftsættes. Alle moduler tildeles en individuel adresse på DIP-switchen i modulet Modulerne

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator spjæld Røgevakueringsspjæld automatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator Alle priser er ekskl. moms. Ret til konstruktions- og prisændringer forbeholdes. Levering i henhold til salgs-

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT 150 Comfort CT 250 Comfort CT 300 Comfort 300LR Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Version: 10.00, 09.10.15 Software-version:

Læs mere

GT2000 GT2000. Brugervejledning

GT2000 GT2000. Brugervejledning Brugervejledning www.gsmteknik.dk 20.2.2019 Side 1 Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal kombi indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 9-30 VDC typisk 12VDC eller

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01 GSM SMS Modem MODEL: SA RTU1 V1.01 Brugervejledning Indgange: Der er fire indgange på modulet. De kan programmeres som normale indgange. De kan programmeres som tæller. Udgange: Der er en udgang på modulet

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg Fjernbetjening Stouch Teknisk manual Symboler på luftretning på anlæg 1 Beskrivelse - Quick guide Beskrivelse: Stik sættes i RS485-2, hvis man bruger Smarty XP, skal stik i remote control Der vises Con

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data...

Læs mere

MultiController E 0-100% 24V og 230V 4-trinsregulering

MultiController E 0-100% 24V og 230V 4-trinsregulering 24V og 230V 4-trinsregulering MultiController version 2.5 og 2.6 Hvis der ikke ønskes trinløs regulering mellem 0-100%, kan MultiController E 0-100 sættes op til at skifte niveauer i 4 faste trin. Hvert

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController version 2.5 og 2.6 LS Control A/S Side 1 1. Systemopbygning LS Control A/S Side 2 1.1. Grundopsætning til kompressor-styring

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet LindabFDS Brandautomatik Brugermanual

lindab vi forenkler byggeriet LindabFDS Brandautomatik Brugermanual LindabFDS Brandautomatik Brugermanual Indhold 1. Beskrivelse af systemet... 3 2. Komponenter 2.1 FDS-M Masterenhed...5 2.2 FDS-S Slaveenhed...6 3. Installation 3.1 Strømforsyning til Masterenhed...7 3.2

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

WIO200A INSTALLATIONS MANUAL Rev Dato:

WIO200A INSTALLATIONS MANUAL Rev Dato: WIO200A INSTALLATIONS MANUAL 111686-903 Rev. 1.01 Dato: 10.01.2013 Side 1 af 14 Contents Contents... 2 Introduction... 3 Pin assignment of the terminal box connector for customer... 4 Pin assignment of

Læs mere

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257 DVG-V 450EC/F400 varenr. 95257 Document type: Product card Document date: 2012-11-08 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator spjæld Røgevakueringsspjæld automatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator Alle priser er ekskl. moms. Ret til konstruktions- og prisændringer forbeholdes. Levering i henhold til salgs-

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort Projektmodel / Brandautomatik

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort Projektmodel / Brandautomatik MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort Projektmodel / Brandautomatik Version 2.21-05.04.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE El-montage Tilslutningsoversigt... 3 Sikkerhed...3 Tilslutninger...4 El-tilslutning tilbehør...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

GC-1F Gen-set Controller

GC-1F Gen-set Controller BRUGERMANUAL GC-1F Gen-set Controller Trykknapper Lysdioder Ikonliste Displayvisninger Dokumentnr. 4189340645B Denne beskrivelse inkluder følgende versioner: GC-1F GC-1F/2 SW version 1.2x.x SW version

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Version: 10.01, 06.04.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V 1602494800 - Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 forskellige og smarte funktioner. Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at

Læs mere

Megatherm WD Termostat VVS nr

Megatherm WD Termostat VVS nr Megatherm WD Termostat VVS nr. 046529830 Brugs- og monteringsanvisning Lars Møller Side 1 26-10-2012 Milton-Megatherm trådførte termostat benytter kun en 2-leder ledning på min. 0,52 Termostaten har et

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Bruger manual for SW 3.06

Bruger manual for SW 3.06 Ecco 101 VÆGTE & VEJESYSTEMER Power Tare Charge KG Max 200 Kg O T Bruger manual for SW 3.06 Nyskovvej 13 DK-6580 Vamdrup Tlf. +45 76 92 02 00 Fax +45 75 58 06 31 E-mail: scales@farmertronic.com www.farmertronic.com

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Rumtryksregulator, URANOS ROOM PRESSURE REGULATOR

Rumtryksregulator, URANOS ROOM PRESSURE REGULATOR Regulering af rumtryk Med Uranos Room Pressure Regulator er det muligt at opretholde et konstant over- eller undertryk i et lokale i forhold til omgivelserne. Rumtrykket reguleres ved hjælp af et spjæld

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Grundprincip ved brand- og røgventilation

Grundprincip ved brand- og røgventilation Grundprincip ved brand- og røgventilation p C D A B otoriseret brandbeskyttelse Formålet med brand- og røgspjæld er at beskytte personer, materiel og bygninger i tilfælde af brand. otoriserede spjæld giver

Læs mere

Servicemanual BWT Kontrolboks med SMS version 1.5b

Servicemanual BWT Kontrolboks med SMS version 1.5b Montering og opstart: 1) Simkortets telefonnummer og teknikeren (dine initialer) oprettes på installationen, så installationen er klar til at modtage SMS er og udsende serviceordrer (simkortet skal være

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FONET opsætning for Linksys SPA2102. 110927

FONET opsætning for Linksys SPA2102. 110927 FONET opsætning for Linksys SPA2102. 110927 1. Nulstilling af din SPA2102 router Hvis din router har været brugt til andre formål, kan det være en fordel at nulstille den. Derved bringes den tilbage til

Læs mere

Produal Danmark Løsningskompendie

Produal Danmark Løsningskompendie Produal Danmark Løsningskompendie 1. Indholdsfortegelse Indholdsfortegelse 2. Produal Danmark hvem er vi?? 3. Fugtstyring af ventilation 4. Ventilations zone med VAV.styret af rumtemperatur 5. Trykstyring

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

SPEED-Commander frekvensomformer. Program nr. 04 Software version 5.12c. Synkron Kontrol

SPEED-Commander frekvensomformer. Program nr. 04 Software version 5.12c. Synkron Kontrol SPEED-Commander frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 04 Software version 5.12c Synkron Kontrol Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere