Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Benløse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Benløse"

Transkript

1 Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Benløse

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 KUNSTGRÆSBANER I DANMARK 3 KUNSTGRÆSBANER I RINGSTED KOMMUNE 4 HVORFOR ER KUNSTGRÆSBANER SÅ POPULÆRE? 5 FODBOLDKLUBBER I RINGSTED KOMMUNE 6 BENLØSE IDRÆTSANLÆG 6 BRUGERE AF KUNSTGRÆSBANEN 8 SKOLEREFORMEN 8 BEFOLKNINGSTILVÆKST I BENLØSE 8 KUNSTGRÆSBANEN 9 VEDLIGEHOLDELSE AF KUNSTGRÆSBANEN 10 LYSANLÆG 10 PROJEKTSAMARBEJDE IMELLEM BIF OG BYSKOVSKOLEN 11 FINANSIERING 11 PROJEKTET 12 BILAG 1 -TILBUD FRA NKI 13 BILAG 2 - TILBUD FRA SV. AA. NIELSEN 16 1

3 Indledning Følgende projektbeskrivelse skitserer et projekt vedrørende etableringen af en kunstgræsbane med lysanlæg i Benløse. Benløse Idrætsforening (BIF) er initiativtager til projektet og foreningen har derfor indledt en dialog med Ringsted Kommune og Byskovskolen, som er de to væsentligste samarbejdspartnere. Projektbeskrivelsen redegør for argumenterne for at en kunstgræsbane i Benløse er en god idé. I det følgende vil der således blive argumenteret for følgende: En kunstgræsbane er en god investering, da banernes popularitet er stigende og anlægsomkostningerne er faldet væsentligt igennem de senere år. Kapaciteten på de to kunstgræsbaner i Ringsted er ikke tilstrækkelig. Benløse Idrætsanlæg er den mest oplagte placering for kommunens næste kunstgræsbane. En kunstgræsbane på Benløse Idrætsanlæg kan anvendes af flere foreninger samt Byskovskolen, som er Ringsted Kommunes største folkeskole. Banen kan ligeledes anvendes af de lokale borgere i almindelighed til leg og uorganiseret idræt. Den nye skolereforms fokus på idræt, motion og bevægelse hænger godt sammen med investeringen i en kunstgræsbane. Prognoserne for den generelle fremtidige befolkningstilvækst i Ringsted Kommune og udstykningen af nye parcelhusgrunde i Benløse i særdeleshed, kræver fortsatte investeringer i områdets idrætsfaciliteter. En kunstgræsbane i Benløse kan kombineres med andre idrætsanlæg, som tilsammen kan skabe et spændende idrætsmiljø for institutioner, foreninger og den mere uorganiserede idræt. Etableringen af en kunstgræsbane i Benløse er ikke realistisk uden hel eller delvis finansiering af Ringsted Kommune. Et af formålene med denne projektbeskrivelse er, at overbevise Ringsted Kommune og de folkevalgte politikere om at etableringen af kunstgræsbanen er en god investering, som kommunen bør finansiere helt eller delvist. 2

4 BIF har indhentet tilbud fra en kunstgræsbaneentreprenør og et elektrikerfirma. Anlægssummen estimeres til i alt kroner eksklusiv moms. Dette inkluderer etableringen af et nyt lysanlæg. Kunstgræsbaner i Danmark I Danmark findes efterhånden et stort antal udendørs kunstgræsbaner til idrætsbrug primært til glæde for landets mange fodboldspillere. Kunstgræsbanerne vinder indpas, fordi de muliggør fodboldtræning året rundt og giver fodboldklubberne mulighed for, at tiltrække og fastholde flere medlemmer. Antallet af kunstgræsbaner i Danmark er i stor vækst i disse år. Udviklingen går så hurtigt, at det er vanskeligt at skabe et præcist overblik over anlagte og planlagte baner. Ifølge Dansk Boldspil-Union er der i skrivende stund 252 kunstgræsbaner samt et stort antal kunstgræsbelagte multibaner på landsplan (se Figur 1). Listen indeholder dog ikke alle færdiggjorte baner ligesom der derudover er adskillige baner under opførelse. Banerne er spredt udover hele landet, men der er naturligvis flest i de områder hvor befolkningstætheden er størst. Figur 1: Kunstgræsbaner i Danmark (Kilde: DBU) Mens der i Ringsted Kommune kun findes ét kunstgræsbaneanlæg (med to baner), er der 3

5 i andre kommuner anlagt adskillige. I Slagelse Kommune findes for eksempel hele syv kunstgræsbaner. I Næstved Kommune har foreningerne i en del år måtte nøjes med én bane (Harboehallen), men i 2014 er der blevet opført baner i både Svenstrup, Herlufmagle og i Herlufsholm er endnu en på tegnebrættet. I Køge Kommune går man fra to til fire kunstgræsbaneanlæg, da kommunen har besluttet at anlægge baner i både Rishøj og Borup. Kunstgræsbaner i Ringsted Kommune I Ringsted Kommune findes i dag to kunstgræsbaner, som begge er beliggende på Ringsted SportCenter. Banerne er populære og anvendes af alle fodboldklubberne i Ringsted Kommune til træning og kampe. I højsæsonen (den periode af året hvor kommunens græsbaner ikke kan anvendes) er kapaciteten fuldt udnyttet i almindelige træningstider (hverdagsaftener) samt i weekenderne. Mange af kommunens fodboldhold kan ikke få tilstrækkeligt med træningstid på kunstgræsbaner. Særligt er kapaciteten utilstrækkelig i de sene eftermiddags- og tidlige aftentimer, som blandt andet efterspørges af kommunens mange børnehold. De fleste voksenhold i kommunen må affinde sig med træningstider med start kl på hverdagsaftener, hvor det er svært at tiltrække medlemmerne. Når banerne ikke er reserveret af idrætsforeningerne, er de frit tilgængelige for kommunens institutioner og borgere, som anvender dem året rundt til leg og uorganiseret idræt. Benløse Idrætsforening (BIF) er af den klare opfattelse, at der er behov for flere kunstgræsbaner i Ringsted Kommune. En ny kunstgræsbane kan med fordel placeres på Benløse Idrætsanlæg, hvor den kan skabe stor værdi for kommunens idrætsforeninger, de lokale institutioner (blandt andet Byskovskolen Ringsted Kommunes største folkeskole) samt de lokale borgere i almindelighed. 4

6 Hvorfor er kunstgræsbaner så populære? Når antallet af kunstgræsbaner i Danmark er i høj vækst skyldes det naturligvis, at banerne er populære blandt landets idrætsudøvere herunder de mere end registrerede fodboldspillere. Det kølige danske klima medfører at boldspil på græs besværligøres i det meste af vinterhalvåret. Mange steder bliver der ganske enkelt lukket ned for græsbanerne fra november til april for eksempel på Benløse Idrætsanlæg. De steder hvor en græsbane er til rådighed, medfører vintervejret ujævne underlag, vandpytter, mudderpøl, frossen jord og sne med dertil forøgede risici for skader. Fodbold under disse forhold er ikke optimalt for sporten, og mange fravælger derfor at deltage. Med en kunstgræsbane er det muligt, at spille fodbold året rundt på et blødt og plant underlag uden vand, is og sne. Fodboldklubberne kan tilbyde træning hele vinteren, hvilket har stor betydning for muligheden for at tiltrække og fastholde medlemmerne. Et fodboldkontingent i en idrætsforening er typisk ikke afhængig af antallet af gennemførte træninger og kampe. Fodboldklubber med adgang til en kunstgræsbane kan dermed tilbyde medlemmerne mere fodbold for den samme pris. Kunstgræsbanerne er blevet så populære, at mange fodboldspillere foretrækker at spille på dem frem for almindelige græsbaner også i sommerhalvåret. Dansk Boldspil-Union tillader i dag, at kampe afvikles på kunstgræs. Flere ekspertener mener, at det kun er et spørgsmål om tid før kunstgræsbaner bliver reglen, og ikke undtagelsen, for afvikling af fodboldkampe i Danmark. Moderne kunstgræsbaner har i dag en overflade der minder meget om en almindelig græsbane i god stand. En anden forklaring på den store vækst i antallet af kunstgræsbaner er, at de er blevet markant billigere at anlægge. BIF har indhentet et tilbud fra en af landets førende entreprenører på området. Dette tilbud omtales senere og er desuden vedhæftet. 5

7 Fodboldklubber i Ringsted Kommune I Ringsted Kommune findes en række idrætsforeninger og boldklubber, som tilbyder organiserede fodboldaktiviteter til deres medlemmer. Ringsted Kommune har oplyst, at der ved udgangen af 2013 blev optalt i alt 1744 fodboldspillere fordelt på kommunens foreninger. BIF tæller næstflest medlemmer i Ringsted Kommune, hvor Ringsted Idrætsforening har den største fodboldafdeling. Figur 2 viser antallet af fodboldspillere i foreningerne i Ringsted Kommune pr. 31/ (opdateret medlemstal for BIF pr. 31/ er 323 medlemmer). Figur 2: Antal fodboldspillere i foreningerne i Ringsted Kommune pr. 31/ (Kilde: Ringsted Kommune) Benløse Idrætsanlæg Benløse Idrætsanlæg er beliggende centralt i Benløse og er nabo til Byskovskolens tre afdelinger Asgård, Benløse og Benløsegården (skolefritidsordning) samt Benløsehallen. Desuden er området hjemsted for BIF, som får lokaler stillet til rådighed af Ringsted Kommune. Selve idrætsanlægget (de grønne udendørsområder) anvendes primært til fodbold af Byskovskolen samt de lokale idrætsforeninger (primært BIF). Anlægget er åbent for boldspil fra omkring 1. april til 1. november afhængig af vejret. I 6

8 de syv måneder imellem disse datoer, bliver anlægget flittigt benyttet, mens det ligger stort set ubrugt hen i de øvrige fem måneder. Den nuværende baneinddeling medfører, at idrætsanlægget består af tre 11-mandsbaner, tre 8-mandsbaner, to 5-mandsbaner samt et træningsområde svarende til to 11- mandsbaner. Græsarealerne vedligeholdes af Ringsted Kommune. Figur 3: Luftfoto af Benløse Idrætsanlæg med placering af eksisterende fodboldbane med lysanlæg (rød) samt ny kunstgræsbane (gul) Området har gode omklædningsfaciliteter. Ved Benløsehallen findes seks omklædningsrum, som i dag primært anvendes af BIF. Derudover findes i kælderen under Benløsehallen yderligere to omklædningsrum, som i dag anvendes af både 7

9 Byskovskolen og BIF. Alle disse omklædningsrum ligger tæt på de grønne områder. Ved Byskovskolens gymnastiksal samt ved Asgårdshallen findes yderligere omklædningsfaciliteter. BIF foreslår, at en eventuel kunstgræsbane placeres i det nordlige område af Benløse Idrætsanlæg (se Figur 3), hvor den vil være tæt på omklædningsfaciliteter samt skolefritidsordningen på Byskovskolen, som er en flittig bruger af de nuværende fodboldbaner. Brugere af kunstgræsbanen En stor fordel ved at placere en fremtidig kunstgræsbane på Benløse Idrætsanlæg er at området allerede i dag anvendes af mange forskellige institutioner, foreninger og borgere. Alle disse grupper vil have stor glæde af en kunstgræsbane, som dermed vil opnå en god udnyttelse. De forskellige grupper vil efterspørge kunstgræsbanen på forskellige tidspunkter. Idrætsforeningerne ønsker at anvende kunstgræsbanen på hverdagsaftener fra kl. 17 til 22 samt i weekenderne, mens folkeskoleeleverne på Byskovskolen samt skolefritidsordningernes børn vil benytte banen på hverdage før kl. 17. I det omfang at banen hverken er reserveret af foreninger eller institutioner, kan den være tilgængelig for borgerne. Skolereformen Den nye skolereform gør idræt til et centralt fag med minimum 45 minutters idræt, motion og bevægelse dagligt. Med tanke på at fodbold er landets mest populære idrætsgren, er det naturligt at folkeskoleeleverne tilbydes at dyrke netop denne under gode forhold og under alle årstider. Etableringen af en kunstgræsbane på Benløse Idrætsanlæg hænger derfor godt sammen med skolereformen, som dermed også kan yde et godt bidrag til idrætsforeningernes fortsatte arbejde med at hverve nye medlemmer igennem folkeskolen. Befolkningstilvækst i Benløse Prognoser peger på at Ringsted Kommune får en befolkningstilvækst på ca nye indbyggere indenfor de næste 10 år. En del af disse vil bosætte sig i Benløse, hvor nye 8

10 parcelhusgrunde bliver udstykket. Befolkningstilvæksten kræver nye investeringer i bl.a. idrætsfaciliteterne. Kunstgræsbanen BIF har søgt rådgivning hos entreprenøren NKI, som er en af landets førende indenfor området, med hensyn til valg af kunstgræstype, placering, udstyr og alle de andre overvejelser man skal igennem i forbindelse med etableringen af en kunstgræsbane. NKI har besøgt Benløse Idrætsanlæg og bekræftet at området egner sig godt til formålet. NKI har efterfølgende udarbejdet et tilbud på etableringen af en kunstgræsbane inklusiv udstyr. NKI anbefaler at der vælges en kunstgræstype svarende til typen SoccerPro Max S, som besidder en meget høj slidstyrke og tæthed. Derudover anbefaler NKI, at der etableres et system med en drænmåtte, som sikrer en 100 % jævn dræning af banen. Vandet kan enten nedsives ved hjælp af faskiner eller udledes til kloak. I tilbuddet fra NKI er der valgt det første. Kunstgræsbanen påfyldes med sand og gummigranulat. Tilbuddet inkluderer jordarbejdet (afgravning, terrænregulering, etablering af faskiner, udlægning af geotekstil, opbygning af jordbund og toplag), belægning af kunstgræs, etablering hegn omkring banen, levering af maskine til almindelig vedligehold samt årlig luftning af indfyld i de første 3 år. Hegnet omkring banen etableres med en aflåselig port til indkørsel af maskiner. Derudover etableres fire små huller i hegnet, så brugerne altid kan komme ind på banen. Dermed sikrer man at biler, knallerter og cykler ikke kan komme ind og beskadige banen. Tilbuddet fra NKI inkluderer ikke bortkørsel af jord. BIF anbefaler at man anvender den afgravede jord til etablering af jordvolde på idrætsanlægget. Disse jordvolde kan give forbedrede læforhold, fungere som tilskuerpladser og bruges til forskellige aktiviteter. Ved at beholde jorden indenfor matriklen opnås en væsentlig besparelse for bortkørsel og deponering af jord, ligesom det heller ikke vil være påkrævet at tage jordprøver. Tilbuddet fra NKI er vedhæftet (se Bilag 1). 9

11 Vedligeholdelse af kunstgræsbanen Kunstgræsbanen skal løbende vedligeholdes. I vinterperioden skal der saltes og ryddes for sne, så banen kan anvendes. Ifølge DBU koster det ca kroner årligt, at vedligeholde en kunstgræsbane 1. Da kunstgræsbanen foreslås etableret på en eksisterende græsbane, bør det medføre en reduktion i omkostningerne til vedligehold af græsarealerne. DBU anslår at en almindelig græsbane skal vedligeholdes for mellem kroner om året. Det er således ikke dyrere at vedligeholde en kunstgræsbane sammenlignet med en græsbane. Lysanlæg Lysanlægget på Benløse Idrætsanlæg er ejet af BIF, som har etableret anlægget i 1980'erne og stået for den løbende vedligeholdelse. Anlægget giver en lysmængde på cirka 40 lux, hvilket er langt fra tidssvarende. I dag giver nyetablerede lysanlæg en lysmængde på mindst 125 lux, men i de fleste tilfælde vælges et anlæg med en lysmængde på cirka 250 lux. I efteråret 2014 blev lysanlægget ramt af en række nedbrud, som medførte at en elektriker måtte give det et ekstra eftersyn. Det har vist sig at en række af lysmasternes spoler er nedslidte og bør udskiftes. I forbindelse med eftersynet fik BIF udarbejdet et tilbud på dette arbejde samt en opgradering af lysanlægget med en forøgelse af lysmængden. På grund af lysmasternes kun cirka 12 meters højde er det imidlertid ikke muligt at forøge lysmængden til mere end cirka 70 lux. BIF har foretaget en opmåling af det oplyste græsareal, for at undersøge om en kunstgræsbane kan etableres med det eksisterende lysanlæg. Afstanden imellem lysmasterne i banens bredde er på cirka 70 meter. Dette er for lidt, da en normal fodboldbane er 68 meter i bredden og der derudover skal være en sikkerhedsafstand på mindst 2 meter fra sidelinjen til lysmasterne i begge sider. Med andre ord skal afstanden imellem masterne være mindst 72 meter

12 På grund af det nuværende lysanlægs begrænsede opgraderingsmuligheder samt placeringen af lysmasterne, vil BIF kraftigt anbefale etablering af nyt lysanlæg forud for en eventuel anlæggelse af kunstgræsbanen. BIF har indhentet tilbud på etablering af nyt lysanlæg fra el-installatøren Sv. Aa. Nielsen. BIF foreslår, at der etableres et lysanlæg med en lysmængde på 125 lux, men som er klargjort til en fremtidig opgradering til 250 lux. Tilbuddet fra Sv. Aa. Nielsen er vedhæftet (se Bilag 2). Projektsamarbejde imellem BIF og Byskovskolen BIF og Byskovskolen deler allerede i dag en række idrætsfaciliteter. Dette gælder både Benløsehallen, Asgårdshallen, Gymnastiksalen og Benløse Idrætsanlæg. Udover at deles om områdets faciliteter deles også en række rekvisitter (bander, badmintonnet, gymnastikredskaber, m.m.). Det daglige samarbejde omkring faciliteter og rekvisitter er dermed allerede stort og værdifuldt for begge parter. BIF og Byskovskolen har afholdt møder vedrørende et kunstgræsbaneprojekt. Begge parter kan se store fordele i etableringen af en bane på Benløse Idrætsanlæg, og ønsker derfor at samarbejde omkring projektet. Byskovskolen har ønsket, at der i forbindelse med kunstgræsbanen ligeledes etableres en kunstgræsbelagt multibane, som kan benyttes til andre idrætsaktiviteter end fodbold og leg for børn og voksne. Ligeledes kan man med fordel etablere øvrige anlæg, der vil give lokalområdet et markant løft. BIF er naturligvis åbne overfor etableringen af øvrige idrætsfaciliteter i forbindelse med kunstgræsbanen, og ønsker at skabe et attraktivt område, som kan blive et naturligt samlingssted for områdets børn og unge. For eksempel vil området kunne indrettes på en måde som tilgodeser de handicappede børn på Byskovskolen. Finansiering Et godt bud på anlægssummen for etableringen af en kunstgræsbane inklusiv lysanlæg er i omegnen af 3,5 mio. kroner. Dette er tilfældet såfremt NKI og Sv. Aage Nielsen vælges som entreprenører. Hverken BIF eller Byskovskolen er i stand til at finansiere en kunstgræsbane for egne midler. Begge parter har dog mulighed for, og er villige til, at søge om støtte igennem diverse private- og offentlige fonde og puljer. Uden hel eller 11

13 delvis finansiering fra Ringsted Kommune er projektet imidlertid ikke realistisk. Projektet Denne projektbeskrivelse er udarbejdet af BIF. I foreningen har vi optaget en dialog med både Byskovskolen og Ringsted Kommune, som vi ser som helt centrale samarbejdspartere i det vi håber kan blive et fælles projekt. De involverede personer fra foreningen brænder meget for projektet og er villige til at bruge en stor mængde fritid på at skabe nogle bedre rammer for idrætsudøverne i lokalområdet. Vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål og ser frem til et frugtbart samarbejde. Kontaktoplysninger: Benløse Idrætsforening v/ Næstformand Jakob Lund Thomsen Nørreskovvej Ringsted TLF:

14 Bilag 1 -Tilbud fra NKI Benløse IF v. Formand Bent Søegaard Præstevej Ringsted Overslag kunstgræsbane Benløse IF Fodbold. Ingen slår vores græs Odense den 4. december 2014 Sammenfattet beskrivelse af materialer til FIFA** systemet: LimontaSport SoccerPro Max S P+ 50 mm. En 3-punktsforstærket fiber som besidder en meget høj slidstyrke og tæthed i græsset backing. (DTex Micron 380 Fibertæthed pr. m² 8.400) Se tidligere vedhæftede datablad. Denne type græs er bl.a. installeret hos FC. Nordsjælland, AC Milan, Atletico Madrid og Ajax Amsterdam. Kunstgræsset leveres med PU-Backing UDEN MERPRIS, hvilket betyder: Mere slidstærk: PU-backing afvasker ikke over tid og er dermed en væsentlig forbedring af backingens egenskaber t i til a låse f bren. Mere miljøvenlig: PU-backing gør det samlede tæppe 100 % genanvendeligt, når belægningen skal skiftes. Produktion af tæppet kræver mindre energi og i kraft af, at der ikke forekommer afvaskning af backingen over tid, er nedsivningen fra belægningen formindsket. Italdreni Terradrain Football D8-MRT. Vi har valgt at tilbyde systemet med en drænmåtte, som sikrer en 100% jævn dræning af banen, således at der, i frostvejr, aldrig vil opstå lunker på banen i tilfælde af ujævn afvanding som kan opstå mellem drænrør i en konventionel drænløsning. Denne måtte er, med stor succes, installeret i Farum Park, i Frederikssund, i Vorup FB i Randers, i Otterup, i Vivild, i Tårup, i Morud samt hos Efterskolen ved Nyborg. Derudover er systemet brugt på over 300 baner i Italien. Bemærk venligst brugernes tilbagemelding på referenceudtalelser. Nordisk Kunstgræs Import ApS Hedagervej Odense N Phone: CVR nr

15 Overslag: Ingen slår vores græs Anlægsentreprise: - Afsætning af ny bane på 111 x 72 meter - Afgravning af eksisterende vækstlag samt muld max 30 cm. dybt på 7992 m2 - Afgravet jord flyttes til anvist depot. - Terrænregulering af planum, inklusiv profilering for afvanding. - Etablering af sten faskiner i hver side langs banen på 1 meter bred, i alt 222 meter. - Udlægning af geo tekstil over sten faskiner. - Bund opbygges, komprimeres og afrettes til 30 mm under færdig højde. - Toplag opbygges i stenmel 30 mm. som komprimeres. Belægning 111 x 72 m 7992 m²: - Kunstgræs LimontaSport SoccerPro Max S 50 mm. FIFA** - Drænplade Terradrain Football D8MRT - Opstregning iht. aftale. - Indfyld sand/sbr gummi iht. LimontaSports foreskrifter. - Montage af banen. - Luftning af indfyld 1 gang årligt i 3 år. - levering af maskine ATC 2000 til dagligt vedligehold. - Uddannelse i vedligehold af relevant personale ved aflevering, samt løbende support. Hegn: Bemærk der tilbydes galvaniseret trådmåttehegn samt leaningfence: - 1,2 m. galvaniseret trådmåttehegn leaningfence på langsider - 40 x 4 m. galvaniseret trådmåttehegn i målender. - 2 m. hegn i rest af målender. - 3 m. port til service inkl. adgangslåge. - 4 boldhuller i målender. Alt er Varmgalvaniseret (NEM EN ISO 1461), og støbt i beton i frostfri dybde samt monteret 5 10 cm. over terræn for fremtidig vedligehold. Samlet overslagspris: Kr.: ,00 Nordisk Kunstgræs Import ApS Hedagervej Odense N Phone: CVR nr

16 15

17 Bilag 2 - Tilbud fra Sv. Aa. Nielsen 16

August Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Rudkøbing

August Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Rudkøbing August 2016 Projektbeskrivelse: Kunstgræsbane i Rudkøbing 1 Indholdsfortegnelse Indledning s.3 Kunstgræsbaner i Danmark s.4 Kunstgræsbaner i DK og på Langeland s.5 Hvorfor er kunstgræsbaner så populære?

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Én for alle - alle for tre

Én for alle - alle for tre Én for alle - alle for tre Denne lettere omskrivning af de folkekære heltes motto i den franske forfatter Alexandre Dumas' "De tre musketerer" kan måske være en passende overskrift på, at fodboldklubberne

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

NOTAT. Oluf Jørgensen A/S. Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE

NOTAT. Oluf Jørgensen A/S. Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 E-mail oj@oj-r.dk NOTAT Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE Generelle oplysninger:

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

En enkelt borger er kommet med konkrete forslag til brugstiden i sommerperioden fra 1. maj til 1. september:

En enkelt borger er kommet med konkrete forslag til brugstiden i sommerperioden fra 1. maj til 1. september: Notat Den 7. december 2016 Journal nr. 163-2015-51535 Dokument nr. 163-2016-152559 Til Sagen Fra Lone Randi Bruhn Samlet notat om bemærkninger til varsel af påbud Der er kommet 7 breve fra 16 borgere med

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer Skanderborg Kommune Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE Rekvirent Rådgiver Skanderborg Kommune Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer 2131500059 Projektleder Claus Burgaard Udgivet

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Indhold: 1. Motivation 2. Målgruppe 3. Placering af banen 4. Økonomi ved etablering 5. Drift 6. Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet 7. Tidsplan 1 Motivation:

Læs mere

GAUERSLUND SPORTS- & FRITIDSCENTRUM KUNSTGRÆSPROJEKT GAUERSLUND. Stedet man mødes på tværs af tro, alder & køn

GAUERSLUND SPORTS- & FRITIDSCENTRUM KUNSTGRÆSPROJEKT GAUERSLUND. Stedet man mødes på tværs af tro, alder & køn Stedet man mødes på tværs af tro, alder & køn KUNSTGRÆSPROJEKT PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt

Læs mere

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner.

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. Dato: 5. april 2016. Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. - 1 - Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger,

Læs mere

KUNSTGRÆS.DK INGEN SLÅR VORES GRÆS!

KUNSTGRÆS.DK INGEN SLÅR VORES GRÆS! KUNSTGRÆS.DK INGEN SLÅR VORES GRÆS! MULTISPORT & CROSSFIT Multisportsbaner er en fantastisk måde at skabe et samlingssted i lokalområdet, på en skole eller i en sportsklub. Hos NKI har vi kunstgræs til

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen Ansøgningsskema til udviklingspuljen 71153c4d-2904-440c-9c61-025b17826794 Dato 07-09-2014 09:52:29 Blanket ID FO907_766 KLE 18.14.00G01 Side 1 af 6 Ansøger Ansøgningens titel Projekt: Landsbyens nye samlingssted.

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg 1. Forslag til nyt eller ændret anlæg Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Skanderborg Kulturhus - dbygning med sidescene og sammenhæng med 4.840 1.815 søtorv Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Kulturhuset

Læs mere

Plan og Kultur Januar Pulje til udendørsarealer sport og fritid. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

Plan og Kultur Januar Pulje til udendørsarealer sport og fritid. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Plan og Kultur Januar 2014 Pulje til udendørsarealer sport og fritid I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Status på opgaver på de udendørs anlæg. Oversigten omfatter

Læs mere

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28

Læs mere

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar: Formanden, Lars Kjeldsen, glæder sig over, at VB Parken nu er en realitet med et stort klubhus og 10 store fodboldbaner foruden baner til fem- og syvmandsfodbold. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Læs mere

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Baggrund: De to boldbaner ved Multihuset i Rødvig har alvorlige problemer med afvandingen. Da Multihuset på Vemmetoftevej 5 blev bygget, blev al overskudsjord med

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Tilbud Etape1, Kunstgræsprojekt og Idrætsfaciliteter

Tilbud Etape1, Kunstgræsprojekt og Idrætsfaciliteter Tilbud Etape1, 2016 Kunstgræsprojekt og Idrætsfaciliteter Oversigt Løberute med 5 FIT-Stationer Tennisbaner 8-Mands fodboldbane FIFA Quality Målpakke Belysning Renovering løbebane Skateanlæg Multibane

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

GHG2 26.09.2013 LANDSKABSPROJEKT

GHG2 26.09.2013 LANDSKABSPROJEKT GHG2 26.09.2013 LANDSKABSPROJEKT EKSISTERENDE FORHOLD OPTIONER OPTION 1= SPORTSBANE OPTION 2= MULTIBANE OPTION 3= INDGANG OPT 2 OPT 1 OPT 3 MATERIALER OPTION 1 KUNSTGRÆS MØRKEGRØN TYPE: SOM PÅ EKSISTERENDE

Læs mere

KUNSTSTOFBANE I ASSENS 2012/13

KUNSTSTOFBANE I ASSENS 2012/13 side Indholdsfortegnelse 1 Behov 2 Beskrivelse af projekt 3 Økonomi hvad koster projektet 4 Financering 5 Vedligeholdelse/drift 6 Brugere 7 Tidshorisont 8 Bilag Side 1 af 9 I Assens kommune er der p.t.

Læs mere

NY MULTIBANE - MULTI PLAY

NY MULTIBANE - MULTI PLAY NY MULTIBANE - MULTI PLAY 1 FREMTIDENS BOLDSPIL For at fastholde og tiltrække medlemmer, er boldklubber nødt til at tænke i nye alternativer for at modsvare de forventninger til et aktivt fritidsliv, som

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad og Idræt Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad Facts Ørestad strækker sig over fem kilometer Bydelens bredde er cirka 600 meter Det samlede areal er

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Notat om fodboldbaner i Rudersdal Kommune

Notat om fodboldbaner i Rudersdal Kommune Notat om fodboldbaner i Rudersdal Kommune Fodboldbaner i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål. side 3 2. Baggrund side 3 3. Fodboldbanernes kapacitet og belastning side 3 Opvisningsbanerne Antal

Læs mere

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Kolding Kommune 10. LUNDERSKOV Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Lunderskov er en af de større bysamfund i Kolding kommune og ligger i den vestlige del af kommunen med ca. 13 kilometer til Kolding. Den lokale

Læs mere

Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter.

Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter. Jetsmark Idrætscenter Bredgade 145 9490 Pandrup Styregruppen for renoveringsprojekt Pandrup, den 17.01.2015 Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter. På vegne af Jetsmark fremsendes hermed et forslag

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

RIDEBANER. Fakta om ridebaner

RIDEBANER. Fakta om ridebaner Fakta om ridebaner Der findes mange meninger om og opskrifter på, hvordan man opbygger en ridebane. Mange faktorer spiller ind, når man skal vælge den helt rigtige opbygning. Jeg vil her i aften gennemgå

Læs mere

EVALUERING AF FORENINGS- EJEDE KUNSTGRÆSBANER I AARHUS KOMMUNE

EVALUERING AF FORENINGS- EJEDE KUNSTGRÆSBANER I AARHUS KOMMUNE EVALUERING AF FORENINGS- EJEDE KUNSTGRÆSBANER I AARHUS KOMMUNE Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Rapport kort version 12/03/2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ

Læs mere

Løkken er Motion og Bevægelse

Løkken er Motion og Bevægelse Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Løkken d. 12/5-2015 Løkken er Motion og Bevægelse Formål Inddragelse og aktivt samlingspunkt for hele byen Multibanen i Løkken bliver byens nye samlingssted

Læs mere

Konstruktive Inputs til en Positiv Udvikling af Haarby

Konstruktive Inputs til en Positiv Udvikling af Haarby Den Nye Børneinstitution 2012 Konstruktive Inputs til en Positiv Udvikling af Haarby Haarby Boldklub Fodboldafdelingen Marts 2012 Af Morten S. V. Andersen Tænk Innovation Tænk Fremtid Innovation er, at

Læs mere

TILLADELSE udarbejdet af mfjel, Plan, Vej og Miljø. Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, Dalby

TILLADELSE udarbejdet af mfjel, Plan, Vej og Miljø. Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, Dalby TILLADELSE udarbejdet af mfjel, Plan, Vej og Miljø Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, Dalby Datablad Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, jævnfør Bekendtgørelse

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

MORUD IDRÆTSPARK motion og legeland

MORUD IDRÆTSPARK motion og legeland MORUD IDRÆTSPARK motion og legeland Ansøgning til: Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg Nordfyns Kommune Vedr. økonomisk støtte til etablering af Morud Idrætspark Ansøgningsdato: 28.08.2012 Vi er så klar

Læs mere

11. MUNKEBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Munkevængets Skole

11. MUNKEBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Munkevængets Skole Kolding Kommune 11. MUNKEBO Skoledistrikt: Munkevængets Skole Munkebo er en af Koldings vestlige bydele. Bydelen har boligkvarterer på skråninger mod Kolding Å i syd og på højtliggende arealer mellem Esbjergvej

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Projektnummer Modtaget den Behandlet den Afsluttet den

Læs mere

01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park

01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park BILAG 1 13.05.2015 01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park Opgavebeskrivelse 13.05.2015 1. Opgavebeskrivelse... 2 2. Proces... 45 01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park - Opgavebeskrivelse Side 1 af 6 1. Opgavebeskrivelse

Læs mere

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet 134 Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: 04.00.00-P20-2-13 Sagen afgøres i: Sagsresume Søren Søe har på vegne af Oplandslisten anmodet om at pkt 84 på KFU's dagsorden, "Placeringer af kunstgræsbaner",

Læs mere

9.3 Bilag 3. Stadionprioriteringer

9.3 Bilag 3. Stadionprioriteringer 9.3 Bilag 3. Stadionprioriteringer Valby Idrætspark Beliggenhed: Julius Andersens vej 1, 2450 København SV Bydel: Valby Tribunegrundlæggelse: 1965 Klubber: Frem (1. div.) med 550 medlemmer Stadionkapacitet:

Læs mere

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra EKSTRAORDINÆRT møde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 17.45 i F 6 Mødet slut kl. 18.10 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill

Læs mere

Afsluttende rapport.

Afsluttende rapport. Afsluttende rapport. Målet er nået og vores store pannabane er indkøbt. Vi har valgt en model fra Virklund Sport i en størrelse på 9,67 X 15,62 meter. Den store model gør det muligt at endnu flere kan

Læs mere

- Sponsoroplæg - FC Odense. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - FC Odense. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! FC Odense 5250 Odense SV Fodbold - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/fc-odense Intro FC Odense er en mindre

Læs mere

Økonomi i Budget 2016 til fodboldbaner og lysanlæg

Økonomi i Budget 2016 til fodboldbaner og lysanlæg Økonomi i 2016 Budget 2016 til fodboldbaner og lysanlæg Drift af fodboldbaner og lysanlæg Vedtaget budget 2016 Fodboldbaner 2015 2016 Drift 3.130.000 2.985.000 Mindre renoveringer 390.000 395.000 Anskaffelser

Læs mere

Langhøj i bevægelse med projekt Sundhed og livsglæde for alle

Langhøj i bevægelse med projekt Sundhed og livsglæde for alle Langhøj i bevægelse med projekt Sundhed og livsglæde for alle Projektinformation februar 2012 Filnavn: Projektinfo Langhøj i bevægelse_sundhed og livsglæde for alle_2012-2013 v11 Kontaktpersoner per 17-12-2012

Læs mere

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014 Maj 2014 Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet Ansøgning til Ringsted Kommune Benløse Floorball Club sætter Ringsted på Danmarkskortet 1 Til Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade

Læs mere

VELKOMMEN TIL HI CAMPUS 2014

VELKOMMEN TIL HI CAMPUS 2014 VELKOMMEN TIL HI CAMPUS 2014 HI CAMPUS 2014 INDHOLD 1. Vejledning i gulvtyper 2. Kreativ indretning af haller hvad er muligt? 3. Hvad kan Virklund Sport bidrage med? VIRKLUND SPORT HISTORIEN OM OS - 1956

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Naturgræs Kunstgræs in cooperation with Fase 1 (2002) Observation: Græs og ukrudt vokser i kunstgræs Den lyse ide: Etablere en naturgræsbane i kunstgræs in cooperation with Vækst Naturgræs Kunstgræs

Læs mere

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013 Notat Emne: Til: Orientering til Kulturudvalget vedr. evaluering af anlæg og drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune Kulturudvalgsmøde Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Den 12. september

Læs mere

Læborg lokalråds ansøgning til Vejen Kommunes landdistriktspulje 2017

Læborg lokalråds ansøgning til Vejen Kommunes landdistriktspulje 2017 Læborg lokalråds ansøgning til Vejen Kommunes landdistriktspulje 2017 Beskrivelse Læborg Lokalråd søger om 75.000 kr. fra Landdistriktspuljen til at etablere en multibane (bilag 1) på et centralt placeret

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF Fra mudderhul til træningsanlæg - MED PLADS TIL ALLE Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF klubhus nedslidt sandbane sumpet femmands træningsbane nedslidt

Læs mere

BILAG 2: ØSVN- IF Bilag 2: ØSVN IF Ansøgning Multihus Vester Nebel

BILAG 2: ØSVN- IF Bilag 2: ØSVN IF Ansøgning Multihus Vester Nebel BILAG 2: ØSVN- IF Den lokale idrætsforening, ØSVN- IF, lavede i efteråret 2011 en stor borgerundersøgelse i Øster Starup, Ågård og Vester Nebel omkring ønsket udvikling. Denne viste, at der var et stort

Læs mere

BORGERMILLIONEN 2015 BEACHVOLLEYBANE I BALLERUP NORD. Forslagsstiller Maja Lund Pontoppidan i samarbejde med BFC Lundegaarden.

BORGERMILLIONEN 2015 BEACHVOLLEYBANE I BALLERUP NORD. Forslagsstiller Maja Lund Pontoppidan i samarbejde med BFC Lundegaarden. BORGERMILLIONEN 2015 BEACHVOLLEYBANE I BALLERUP NORD Forslagsstiller Maja Lund Pontoppidan i samarbejde med BFC Lundegaarden. VISION At skabe fælleskab blandt borgere i alle aldre i ballerup nord At koncentrere

Læs mere

Indsendelse #2529 Roskilde Kommune. Hvad søger du til? Opførelse af 2 paddletennis baner jf. vedhæftede præsentation og prisoplæg fra HP Tennisanlæg.

Indsendelse #2529 Roskilde Kommune. Hvad søger du til? Opførelse af 2 paddletennis baner jf. vedhæftede præsentation og prisoplæg fra HP Tennisanlæg. Indsendelse #2529 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2529 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge Tennisklub Foreningens CVR nummer 27566820 Hvad søger du til? Opførelse af 2 paddletennis

Læs mere

Boldbaner I Vejle Kommune. Januar 2017

Boldbaner I Vejle Kommune. Januar 2017 Boldbaner I Vejle Kommune Januar 2017 1 Forord En dårlig boldbane kan ødelægge selv den bedste kamp. I Idræt & Faciliteter har vi et ønske om at holde vores boldbaner på et niveau, hvor der kan spilles

Læs mere

Indstilling. Reduktion af nabo-gener fra kunstgræsbane ved Bellevue. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 14.

Indstilling. Reduktion af nabo-gener fra kunstgræsbane ved Bellevue. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 14. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 14. Maj 2013 Reduktion af nabo-gener fra kunstgræsbane ved Bellevue 1. Resume Aarhus Byråd vedtog den 25. august 2010 at yde tilskud til

Læs mere

Fundraising - Nye veje til sponsorkroner. Dansk Boldspil-Union DBU Fundraising

Fundraising - Nye veje til sponsorkroner. Dansk Boldspil-Union DBU Fundraising Fundraising - Nye veje til sponsorkroner Potentielt udbytte af de næste knap 90 minutter En forståelse af, hvad fundraising egentlig er hvordan tænker en fond? Hvorfor er det en god idé at forsøge at supplere

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Højdevangens Skole

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Højdevangens Skole Vedrørende: Medlemsforslag om lethal ved Højdevangens skole. Sagsnummer: 2012-132429 Skolebestyrelsen på Højdevangens Skole har behandlet forslaget, og har følgende kommentarer: Der skal ikke være nogen

Læs mere

KUNSTGRÆS. Definitioner Typer af græs Termer Datablade Infill Shockpads Installation Vedligehold Vinter Udskiftning

KUNSTGRÆS. Definitioner Typer af græs Termer Datablade Infill Shockpads Installation Vedligehold Vinter Udskiftning KUNSTGRÆS Definitioner Typer af græs Termer Datablade Infill Shockpads Installation Vedligehold Vinter Udskiftning KUNSTGRÆS Fortsættelse Installation Vedligehold Vinter Udskiftning Bundopbygninger Materialekendskab

Læs mere

Barrit Multi- & Beachbane

Barrit Multi- & Beachbane Barrit Multi- & Beachbane Illustrationer af idrætsmiljøet med multibane og beachbane 1 20 års erfaringer - hele tiden nye muligheder TRESS har igennem årene leveret mere end 500 multibaner i Danmark. Banerne

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN. Udviklingsønsker for udbygningen af idrætsfaciliteter i Glostrup 2014 og efterfølgende år

UDVIKLINGSPLAN. Udviklingsønsker for udbygningen af idrætsfaciliteter i Glostrup 2014 og efterfølgende år UDVIKLINGSPLAN Udviklingsønsker for udbygningen af idrætsfaciliteter i Glostrup 2014 og efterfølgende år I Udviklingsplanen samles alle ønsker til idrætsfaciliteter. Formålet er at sikre en hensigtsmæssig

Læs mere

Motionsmødesteder. i det fri - sådan gør du. Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal?

Motionsmødesteder. i det fri - sådan gør du. Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal? Motionsmødesteder i det fri - sådan gør du Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal? 5 Den rette placering l Motionsmødestedets indhold Lovgivning, regler og

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF En social multibane der samler alle aldre i lokalområdet til mange forskellige sportsgrene og aktiviteter.. 1 Projektets ansøger Blenstrup IF og Blenstrup hallen

Læs mere

Til rette vedkommende, Skanderborg Kommune. Argumentation for placering af kunstgræsbane i Ry. Argumentation fra Ry Fodbold

Til rette vedkommende, Skanderborg Kommune. Argumentation for placering af kunstgræsbane i Ry. Argumentation fra Ry Fodbold Til rette vedkommende, Skanderborg Kommune Argumentation for placering af kunstgræsbane i Ry Ry Fodbold er en af de største udbydere af fritidsaktiviteter i Ry. Ry Fodbold er en klub i vækst. Klubbens

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Få Ikadan og FCM med på holdet

Få Ikadan og FCM med på holdet sport systems Få Ikadan og FCM med på holdet Kvalitetsprodukter til ekstra favorable priser via FCM Panna, Street soccer, freestyle Der er gået sport i nye former for boldspil. Derfor er Ikadan på banen

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Solbakkeskolen Solbakkevej 28 3630 Jægerspris att.: Kirsten Weiland. Tilbud d. 4. december 2013. Trine Lund Msc. Arkitektur & Design

Solbakkeskolen Solbakkevej 28 3630 Jægerspris att.: Kirsten Weiland. Tilbud d. 4. december 2013. Trine Lund Msc. Arkitektur & Design Solbakkeskolen Solbakkevej 28 3630 Jægerspris att.: Kirsten Weiland Tilbud d. 4. december 2013 Trine Lund Msc. Arkitektur & Design Elverdal A/S Risbyvej 24, D DK-2765 Smørum Tel +45 60 40 70 55 Fax +45

Læs mere

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Folkeoplysningsudvalget Vejen Kommune Rødding, den 30.3.2014 Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Rødding Idrætsforening søger hermed om størst muligt tilskud til anlægsarbejder på udenoms arealer

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Bilag 3 - Besvarelse af høringssvar til forslag til lokalplan nr TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Bilag 3 - Besvarelse af høringssvar til forslag til lokalplan nr TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Bilag 3 - Besvarelse af høringssvar til forslag til lokalplan nr. 1060. Forslag til lokalplan nr. 1060 Idrætsanlæg og rekreativt område ved Vidtskuevej i Viby samt kommuneplantillæg nr. 107 har været fremlagt

Læs mere

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Peter Forsberg Analytiker Idrættens Analyseinstitut Jens Høyer-Kruse Postdoc. Syddansk Universitet Åbningsseminar 'Fremtidens Idrætsfaciliteter' IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Resultater, forskelle og ligheder

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Få Ikadan og FCM med på holdet

Få Ikadan og FCM med på holdet sport systems Få Ikadan og FCM med på holdet Kvalitetsprodukter til ekstra favorable priser via FCM Panna, Street soccer, freestyle Der er gået sport i nye former for boldspil. Derfor er Ikadan på banen

Læs mere

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse 1 Projektets titel Copenhagen Beach Park - Ryparken 2 Projektets baggrund Copenhagen Beach Park er et projekt som foreningen Denmark Beach Soccer har taget initiativet

Læs mere

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte Græs klippet 2016 - plejeniveau 3 Græsset er i god vækst og ikke højere end 8 cm med 3,5 cm klippehøjde, dog 15 cm tæt ved genstande og øvrige elementer. Plænen fremstår som en overordnet jævn flade. Der

Læs mere

Ny-Vest Fodboldafdeling

Ny-Vest Fodboldafdeling Ny-Vest Fodboldafdeling Bornholms Regionskommune Fritid og Kultur Ullasvej 23 3700 Rønne Nylars, den 6. april 2011 Høringssvar til beslutningsgrundlag for nedlæggelse af fodboldbaner Som frivillige ledere

Læs mere