Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber"

Transkript

1 Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber

2 Forstærket indsats mod ghettoproblemer Vores bolig og vores kvarter er rammen om en stor del af vores liv. Der skal være en god og tryg base, hvor familier, børn og ældre kan trives. Desværre er en række almene boligområder kommet ind i en ond cirkel. De har oplevet et ryk-ind af socialt udsatte mennesker. Det har givet nogle områder et dårligt ry og har betydet, at det er blevet stadig sværere at tiltrække og fastholde de ressourcestærke beboere. Det er vigtigt at vende udviklingen i de udsatte områder og at forhindre, at nye udsatte områder opstår. Regeringen tager opgaven alvorligt. Derfor har vi lanceret Regeringens strategi mod ghettoisering fra maj 2004 og integrationsplanen En ny chance til alle fra maj Et omdrejningspunkt i indsatsen er at fremme en mere varieret beboersammensætning. Derfor har vi indført mulighed for at skabe større variation gennem reglerne om fleksibel udlejning, kombineret udlejning og kommunal anvisningsret samt gennem muligheden for at give flyttehjælp og for i særlige tilfælde at kunne opsige lejere. Med boligaftalen fra november 2005 er der afsat store beløb til renovering af boliger og udearealer samt sociale og forebyggende initiativer. I indsatsen mod ghettoisering lægger vi desuden vægt på en helhedsorienteret indsats i de udsatte boligområder. Og det er vigtigt, at de mange projekter, der er i gang i de udsatte områder, koordineres, så vi får den maksimale effekt. Formålet med denne pjece er at skabe overblik over, hvordan man som kommune eller som boligorganisation kan bruge en række forskellige regler til at ændre og styrke beboersammensætningen i almene boliger. Forhåbentlig kan pjecen dermed være med til at inspirere det lokale samarbejde i indsatsen mod ghettoisering og bidrage til at hindre udviklingen af nye udsatte boligområder. God læselyst. Med venlig hilsen Eva Kjer Hansen Socialminister 2

3 Indledning Kommuner og boligorganisationer har forskellige muligheder for at modvirke ghettodannelse i de almene boliger. Denne pjece beskriver, hvordan det er muligt at styrke beboersammensætningen i de almene boliger ved hjælp af reglerne i almenboligloven og almenlejeloven. Det er reglerne om fleksibel udlejning kommunal anvisning kombineret udlejning flyttehjælp opsigelse af lejere. Fleksibel udlejning giver mulighed for i højere grad end via den almindelige venteliste at styre, hvilke persongrupper der flytter ind i de almene boliger. Der kan med reglerne gives fortrinsret på ventelisten til bestemte grupper eksempelvis personer i beskæftigelse. Kommunal anvisning giver mulighed for, at kommunen kan anvise ressourcestærke beboere til problemramte boligområder og ressourcesvage beboere til mere velfungerende boligområder. Kombineret udlejning giver mulighed for at afvise kontanthjælpsmodtagere i områder med en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet i kombination med, at de anvises en bolig i et mindre belastet område. Flyttehjælp kan kommunen bruge til at stimulere bestemte grupper til at flytte fra et område til et andet område i kommunen. Opsigelse af lejere kan ske i forbindelse med ombygning af boliger til erhverv eller nedrivning. Formålet med denne pjece er at styrke kendskabet til de muligheder, kommuner og boligorganisationer har for at ændre beboersammensætningen. Der peges også på, hvordan reglerne kan kombineres og bruges i praksis. Sideløbende fortæller lederne fra tre boligorganisationer om, hvordan de helt konkret har anvendt nogle af reglerne til at styrke beboersammensætningen i bestemte boligområder. Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber udgives af Socialministeriet Holmens Kanal København K Tekst og produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Green Graphic APS ISBN-13: ISBN-10: Oplag: Udgivelsesår: 2006 Pjecen er gratis og kan bestilles hos Socialministeriet på tlf eller på Pjecen kan også findes på 3

4 Fleksibel 1udlejning almenboligloven 60. Læs mere på Fleksibel udlejning til særlige grupper på ventelisten 1 Reglerne om fleksibel udlejning trådte i kraft i Formålet med reglerne er bl.a. at fremme en mere positiv udvikling i problemramte områder. Med fleksibel udlejning kan kommune og boligorganisation prioritere bestemte grupper af boligsøgende. Bestemte grupper får fortrinsret på ventelisten og får tilbudt de ledige almene familieboliger først. Kommunen og den enkelte boligorganisation aftaler indbyrdes, hvilke grupper der skal have fortrinsret til boligerne. Det kan være pendlere med arbejde i kommunen eller andre grupper, som kan bidrage til at skabe en bredere beboersammensætning i en boligafdeling. Fleksibel udlejning kan også anvendes til at fremme et bestemt miljø i afdelingen, fx et ældre- eller studiemiljø ved at give fortrinsret til disse grupper. Erfaringen viser, at fleksibel udlejning er velegnet til forebyggelse af en skæv beboersammensætning. Når der gribes ind i tide, kan fleksibel udlejning derfor være et vigtigt redskab, især hvis reglerne indgår i en samlet boligsocial politik for hele kommunen. Hvordan fungerer det? Kommunen og boligorganisationen indgår en aftale om, hvilke særlige kriterier de boligsøgende skal opfylde for at få fortrinsret. Kommunen sørger for, at Fra dårligt ry til populært midtpunkt - historien om Farum Midtpunkt 4 Farum Midtpunkt havde for nogle år tilbage et dårligt ry. Men den udvikling er nu vendt. Reglerne om fleksibel udlejning er blevet brugt efter alle kunstens regler, og det har været med til at styrke en beboersammensætning, hvor der er plads til alle. Man er nødt til at have mange forskellige kriterier for den fleksible udlejning, hvis det skal virke. Det er vigtigt at reagere i tide, før et område ryger af sporet, det gælder også for Farum Midtpunkt, fortæller udlejningschef i Farum Midtpunkt, KAB, Lone Skriver. Og det har da også været incitamentet for at indføre de fleksible udlejningsregler: Farum Midtpunkt skulle blive ved med at have et godt ry. Det har været det allervigtigste for os.

5 aftalen offentliggøres, fx på kommunens hjemmeside og ved annoncering i lokale dagblade. Boligorganisationen oplyser de boligsøgende om aftalen, fx ved udsendelse af informationsmateriale og ved konkrete henvendelser. Aftalen skal revideres mindst hvert fjerde år. Det er boligorganisationen, der administrerer udlejningen det gælder også den fleksible udlejning. Kommunerne kan ikke stå for administrationen. Hvilke kriterier kan opstilles? Der er principielt ikke nogen begrænsninger for, hvilke kriterier der kan give fortrinsret til boligerne. Kriterierne skal dog være sagligt begrundede. Kriterier kan fx være, at man er studerende eller skilsmisseramt, at man er ældre, eller at man arbejder i kommunen, men bor i en anden kommune. Hvor kan fleksibel udlejning anvendes? Fleksibel udlejning kan anvendes i alle almene familieboliger. Der behøver ikke være tale om et særligt belastet område, men hvis et område er på vej i den retning, kan reglerne med fordel anvendes for at vende udviklingen. Fleksibel udlejning kan også anvendes i velfungerende boligafdelinger for at undgå, at de socialt svage lejere samles i særligt udsatte boligafdelinger andre steder. Hvis du først har fået et dårligt image, er det utrolig svært at slippe af med. Og med et dårligt image kan du ikke leje boligerne ud, for så vil folk simpelthen ikke flytte hertil. Lone Skriver mener ikke, at der for Farum Midtpunkt var tale om deciderede faresignaler: Men tal fra Danmarks Statistik gav os et fingerpeg om, at det var ved at gå den forkerte vej. Vi har tidligere oplevet eksempler på i Farum, at vi var ved at få et dårligt image, men det var der egentlig ikke tale om nu. Man kan sige, at vi denne gang nåede at reagere i tide. Og med reglerne om fleksibel udlejning er udviklingen vendt 180 grader. Jo flere kriterier, jo bedre I Farum Midtpunkt begyndte man i det små med at anvende reglerne for fleksibel udlejning. Men det blev hurtigt klart, at jo flere kriterier der anvendes, jo større diversitet får man i beboersammensætningen. 5

6 Hvor mange boliger kan omfattes og hvilke? Det er op til kommunen og boligorganisationen at bestemme, i hvilket omfang de vil bruge fleksibel udlejning. Reglerne kan højst anvendes på 90 procent af de ledige boliger i afdelingen, der udlejes efter venteliste. De sidste 10 procent skal udlejes efter de almindelige ventelisteregler. De 90 procent er under forudsætning af, at der ikke er etableret kommunal anvisning til de pågældende boliger. Er der fx kommunal anvisning til hver fjerde ledige bolig, kan der maksimalt aftales fleksibel udlejning for op til 65 procent af afdelingens boliger. En aftale om fleksibel udlejning kan gælde en hel boligafdeling men det er også muligt at aftale, at den kun omfatter dele af afdelingen, fx en vis andel af de ledige boliger eller boliger af en bestemt størrelse. 6 Lone Skriver forklarer: Vi begyndte med at opstille ganske få kriterier for at se, om det kunne rykke noget. Da det umiddelbart var en succes, udvidede vi kriterierne for tre år siden. En anden ting, der også tiltrækker de mere ressourcestærke beboere er, at de fleksible udlejningsregler gør det muligt at få en større bolig, end man ellers ville kunne få med de almindelige regler. På den måde kan et par faktisk få en fireværelseslejlighed, og det er jo med til at gøre det attraktivt at bo her. Farum Midtpunkts kriterier Unge i kommunen, som har arbejde eller er under uddannelse og ønsker at flytte hjemmefra Personer over 55 år, som ønsker en mere egnet bolig Personer, som ved ophør af ægteskab eller brudt parforhold har behov for en bolig Boligsøgende, med fast tilknytning til arbejdsmarkedet Pendlere i Farum, Birkerød, Allerød og Værløse, som er i arbejde

7 Kommunal 2anvisning almenboligloven 59. Læs mere på Kommunal anvisning også af ressourcestærke boligsøgende 2 Den kommunale anvisning er et redskab til løsning af boligsociale opgaver. Kommunerne har imidlertid gennem 2005 og 2006 fået stadig flere muligheder for også at styrke beboersammensætningen gennem den kommunale anvisning. Når kommunerne anviser, er de generelt opmærksomme på ikke at anvise for mange socialt svage beboere til de meget belastede områder. For at styrke denne tendens blev det i 2005 præciseret, at kommunerne i deres anvisningsret også har mulighed for at tage hensyn til beboersammensætningen i det boligområde, der anvises til. På den måde har kommunerne et redskab til at få ressourcestærke beboere ind i de problemramte områder. Der vil typisk være tale om personer, der er i beskæftigelse. Endelig har kommunerne siden 1. januar 2006 kunnet bruge kommunal anvisning til at tilbyde bestemte beboere at fraflytte et boligområde. Kommunen har mulighed for at anvise personer, der allerede bor i almene boligområder, en anden bolig i kommunen. Det er især relevant i de afdelinger, der har et særligt behov for at stimulere fraflytningen af bestemte grupper. Her får kommunen mulighed for at styrke beboersammensætningen ved fx at tilbyde nuværende mere ressourcesvage beboere en bolig i en anden afdeling i kommunen. For at reglen om fleksibel udlejning skal være effektiv, bør den være rettet mod de borgere, der vil kunne gøre god brug af de fleksible regler. Lone Skriver beskriver, hvilken type beboere de forsøgte at tiltrække med reglerne: Vi var umiddelbart på udkig efter borgere, der ikke nødvendigvis er ressourcesvage, selvom de har akut brug for en bolig. Man kan godt befinde sig i en krisesituation, men alligevel besidde ressourcer til at komme ovenpå igen. Markedsføring af fleksibel udlejning En anden meget vigtig forudsætning for succes med de fleksible udlejningsregler er, at begge parter tager markedsføringen af ordningen alvorligt. Farum Midtpunkt har bl.a. annonceret i lokalavisen, på kommunens og boligorganisationens hjemmeside og har afholdt et åbent hus-arrangement. Derudover gør de også via links på Google opmærksom på, at der er korte ventelister på boliger i Farum. 7

8 Den kommunale anvisning kan dermed bruges til aktivt at styrke beboersammensætningen i et bestemt område og indgå som led i kommunens overordnede boligsociale strategi. Hvordan foregår anvisningen af ressourcestærke boligsøgende? Generelt har kommunerne krav på hver fjerde bolig i en boligafdeling til kommunal anvisning. Derudover kan kommunen og boligorganisationen frivilligt indgå en aftale om, at kommunen kan få op til 100 procent af boligerne stillet til rådighed. Det er op til kommunen at vurdere, hvem der skal anvises til hvilke områder. Anvisningen skal altid ske på baggrund af en konkret vurdering. Men kommunen behøver ikke kun at tage hensyn til den boligsøgendes behov, men kan også tage boligområdets behov med i sin vurdering. Hvis en afdeling fx har mange kontanthjælpsmodtagere, kan kommunen prioritere at anvise en bolig i afdelingen til en person i beskæftigelse. Kan kommunen ikke anvise en lejer, skal boligerne gå tilbage til boligorganisationen og udlejes efter ventelisten. Det er ikke tilladt at lade boliger stå tomme, hvis de kan lejes ud. Hvordan bruges anvisningen til en person, der allerede har en bolig? Anvisning til personer, der allerede bor i en almen bolig, kan fx anvendes i problemramte boligområder Grunden til, at det er gået så godt i Farum Midtpunkt, er ifølge Lone Skriver, at de generelt har været rigtig gode til at gøre opmærksom på, at man relativt nemt kunne få en bolig, hvis man opfyldte kriterierne. Der skal også være plads til dem, der har brug for en bolig i det almene boligbyggeri, for det er det, vi er her for. 8 Plads til alle Ifølge Lone Skriver består en god beboersammensætning af en passende blanding af ressourcesvage og ressourcestærke beboere: Vi kan mærke, at de beboere, der opfylder kriterierne, er med til at styrke beboersammensætningen. Men vi må aldrig glemme, at der skal være plads til alle.

9 med en meget lav fraflytningsprocent. Ved at kunne tilbyde en beboer at flytte til en anden bolig har kommunen et redskab til at stimulere bestemte grupper til fraflytning i områder med permanente boligsociale problemer. Kommunen kan også bruge anvisningen i forbindelse med salg, omdannelse til erhverv eller nedrivning af almene boliger. Det er kommunen, der bestemmer, hvilke beboere der skal tilbydes en anden bolig. Der er ingen kriterier for, hvem der kan modtage tilbuddet. Det er dog vigtigt at understrege, at der som sagt er tale om et tilbud, og at det er frivilligt for beboerne, om de vil flytte til en anden bolig.

10 Kombineret 3udlejning almenboligloven 51b og 59, stk. 4. Læs mere på Kombineret udlejning til områder med en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet 3 Reglerne om kombineret udlejning trådte i kraft i De giver en række kommuner mulighed for at styrke de særligt udsatte områder ved at afvise boligsøgende, der i længere tid har modtaget kontanthjælp (herunder også starthjælp og introduktionsydelse). Med reglerne om kombineret udlejning skal afvisningen af den boligsøgende ske i kombination med, at den boligsøgende anvises en bolig i et andet område i stedet. For at være berettiget til anvisning af en bolig, skal den boligsøgende stå på ventelisten, på det tidspunkt kommunen træffer beslutningen om at indføre reglerne i et område. Kombineret udlejning giver kommunen mulighed for at modvirke ghettodannelse og vende den negative udvikling i de boligområder, hvor antallet af beboere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet er højt. Hvor kan kombineret udlejning anvendes? Kombineret udlejning kan anvendes i boligområder, hvor en høj andel af beboerne er uden for arbejdsmarkedet. Områderne skal som hovedregel være fysisk sammenhængende boligafdelinger selvom de ikke behøver at tilhøre samme boligorganisation og de skal have en vis størrelse. 10 Få bugt med hærværk og slagsmål - opskriften på en boligsocial succes Lerpøtparken i Varde har været meget belastet af boligsociale problemer på grund af en skæv beboersammensætning. Men et unikt samarbejde mellem kommune og boligselskab fik vendt udviklingen. Nødvendigt med en massiv indsats Forretningsfører i Andelsboligforeningen Kongsgaarden i Varde, Finn Muus, kan berette, hvordan flere områder i Varde efterhånden nærmede sig ghettolignende tilstande. Det var helt tydeligt, at det var nødvendigt med en massiv og fælles indsats fra boligselskabernes og kommunens side, hvis det skulle lykkes at skabe en positiv udvikling i de belastede områder: Området led under ghettolignende tilstande, hvor det var meget svært at tiltrække de ressourcestærke beboere.

11 12 3 4Skematisk oversigt over regler 5

12 Hvad indebærer reglerne? Hvor kan reglerne bruges? Fleksibel udlejning Bestemte grupper kan få fortrinsret på ventelisten. Det kan fx være studerende eller personer i beskæftigelse. I familieboliger i almene boligafdelinger. Reglerne kan enten omfatte hele afdelingen eller dele af afdelingen, for eksempel udvalgte opgange, boligtyper el.lign. Kommunal anvisning Kommunen får stillet et antal boliger til rådighed til løsning af boligsociale opgaver. Kommunen kan tage hensyn til både den boligsøgende og boligområdets behov. Kommunen har også mulighed for at tilbyde en bolig til beboere, der allerede har en bolig. I familie- og ungdomsboliger i almene boligafdelinger. Hvilke betingelser er der for reglernes anvendelse? Fleksibel udlejning kan maksimalt omfatte 90 procent af de ledige boliger, der udlejes efter venteliste. En evt. kommunal anvisningsret skal fratrækkes de 90 procent. Derudover er der ingen krav til i hvor stort omfang, reglerne anvendes. Kommunal anvisning gælder generelt hver fjerde ledige bolig. Kommunen og boligorganisationen kan dog aftale op til 100 procent kommunal anvisningsret. Hvem træffer beslutning om reglernes anvendelse? Hvordan administreres reglerne i praksis? Kommune og boligorganisation beslutter i fællesskab, at reglerne skal anvendes. Det er en forudsætning, at begge parter tilslutter sig aftalen. Boligorganisationen administrerer ventelisten ud fra de aftalte kriterier. Kriterierne offentliggøres på normal vis, fx på kommunens hjemmeside. Aftalen skal revideres mindst hvert fjerde år. Kommunen bestemmer, om de ønsker at benytte anvisningen. Hvis kommunen ønsker mere end hver fjerde ledige bolig, skal det aftales med boligorganisationen. Anvisningen sker altid på baggrund af en konkret vurdering, som kommunen foretager. Der tages både hensyn til beboersammensætningen i det område, der anvises til, og til den enkeltes boligsociale behov.

13 Kombineret udlejning Flyttehjælp Opsigelse af lejere Modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse kan afvises i områder med en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet i kombination med, at de anvises en anden bolig i et mindre belastet område. Kommunen kan tilbyde et tilskud til flytteudgifter til lejere, der flytter ud af et alment boligområde. Kommunen kan på den måde stimulere fraflytningen i et boligområde. Boligorganisationen kan opsige lejere i tilfælde af, at deres boliger skal rives ned eller ombygges til et formål, der ikke er beboelse (fx erhverv). Lejerne skal tilbydes en alternativ bolig. I større boligområder med en høj andel af beboere, der er uden for arbejdsmarkedet. Områderne fremgår af en liste, som Socialministeriet offentliggør årligt. En afvist boligsøgende skal i stedet have anvist en anden bolig af kommunen. Det kan kommunen få ekstra anvisningsret til. Kommunen kan også vælge at anvende 100 procent anvisning i de områder, der kan omfattes af kombineret udlejning. Kommunen kan beslutte, at reglerne skal gælde, hvis området er på Socialministeriets årlige liste. I alle almene boligområder og for lejere i alle almene boligtyper. Der vil dog typisk være størst behov for reglerne i udsatte boligområder. Reglerne kan omfatte hele afdelinger eller dele af afdelinger. Flyttehjælpen kan kun gives til lejere, der flytter til en anden bolig i kommunen. Tilbuddet gælder ikke, hvis lejeren flytter uden for kommunegrænsen. Kommunen kan vælge at begrænse tilbuddet, så det fx kun gælder i to år eller for de første tyve, der flytter fra et boligområde. Kommunen bestemmer, hvorvidt der er behov for flyttehjælpen, og yder tilskuddet. I alle almene boligområder, hvor boligerne enten skal rives ned eller skal ombygges til andre formål, som fx erhverv. Det er kun tilladt at opsige lejere i boliger, der skal rives ned eller ombygges til anden anvendelse end beboelse. Boligorganisationen skal tilbyde en anden bolig til den opsagte lejer. Boligorganisationen beslutter, om en lejer skal opsiges. Hvis en afvist boligsøgende står på ventelisten, når reglerne vedtages, skal personen anvises en anden bolig af kommunen. Beslutningen evalueres hvert femte år. Kommunen bestemmer, hvorvidt flyttehjælpen skal tilbydes, tilskuddets størrelse, hvilket område og hvilke beboere der kan komme i betragtning til tilskuddet. Ordningen om flyttehjælp skal offentliggøres, fx på kommunens hjemmeside. Boligorganisationen administrerer opsigelsen og skal tilbyde den opsagte lejer en anden bolig. Boligorganisationen kan dog efter aftale lade kommunen anvise den nye bolig.

14 Nyttige erfaringer om helhedsløsninger Erfaringer fra tidligere indsatser på boligområdet har vist, at anvendelsen af udlejningsreglerne bør knyttes sammen med tiltag på andre områder i en helhedsorienteret plan, som fx renovering af boliger og udearealer, sociale og integrationsfremmende initiativer samt tilbud om uddannelse og beskæftigelse. indsamling af viden Nogle kommuner foretager allerede en løbende, systematisk indsamling af viden om, hvordan de anvendte redskaber virker. Indsatsen over for de udsatte områder kan være langvarig, og kombinationen af redskaber skal med stor sandsynlighed justeres over tid. Kendskab til, hvordan redskaberne virker i det enkelte lokalområde, kan hjælpe til med at tilpasse indsatsen. annoncering En undersøgelse om fleksibel udlejning fra 2004 viser, at en del kommuner ikke altid annoncerer reglerne. Annoncering af udlejningsregler er med til at tiltrække ressourcestærke beboere, hvilket medvirker til en vellykket indsats. Annonceringen kan fx foregå gennem reklamer i lokalavisen, brochurer på kommunen og biblioteket og på kommunens og boligorganisationens hjemmeside. samarbejde De fleste kommuner og boligorganisationer har en tæt og konstruktiv dialog. Erfaringer viser, at en samlet og koordineret organisering af indsatsen, der både involverer boligorganisationer, afdelinger, beboere og de relevante medarbejdere i kommunen, skaber grobund for en succesfuld indsats. Samarbejdet kan fx dreje sig om udlejningsregler, den boligsociale indsats og andre tiltag i områderne.

15 Hvert år den 1. marts offentliggør Socialministeriet en liste over, hvilke kommuner og boligområder der kan anvende kombineret udlejning. Listen kan findes på Hvem kan afvises og anvises en bolig? Når reglerne om kombineret udlejning anvendes, betyder det, at boligorganisationen skal afvise al udlejning til boligsøgende, der modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse og har modtaget ydelsen i seks sammenhængende måneder eller mere. Hvis den boligsøgende er gift eller har haft den samme samlever i mindst to år, skal begge parter modtage kontanthjælp for at blive afvist fra en bolig i et område, der er dækket af reglerne om kombineret udlejning. De boligsøgende, der står på ventelisten, når kommunen beslutter at indføre kombineret udlejning, har krav på at få anvist en anden bolig. Skulle det ske, at en bolig ikke kan lejes ud til andre boligsøgende på ventelisten, ser man bort fra de kombinerede udlejningsregler. Boligen bliver i så fald lejet ud til dem, der står øverst på listen, også selvom de er kontanthjælpsmodtagere. Reglerne om kombineret udlejning gælder ikke ved intern oprykning inden for afdelingen. Tæt samarbejde med kommunen Samtidig med at området stod over for en større renovering, besluttede boligselskabet i samråd med kommunen at gøre noget ved problemerne. Ifølge Finn Muus fandt Kongsgaarden og Varde Kommune hurtigt ud at, at de blev nødt til at arbejde tæt sammen og kombinere flere regler på en gang, hvis de skulle have en chance for at gøre noget ved problemet: Vi lavede sammen med de to øvrige boligorganisationer i Varde to aftaler med Varde Kommune, en om fleksibel udlejning og en om frivillig kommunal anvisning, forklarer Finn Muus. Med aftalen om fleksibel udlejning kunne vi give fortrinsret til folk, der pendlede til Varde. Det betyder, at man kommer først på venteliste til Lerpøtparken, hvis man har over 20 timers arbejde i kommunen og kommer ind udefra. 11

16 Hvordan håndteres det ekstra behov for ledige boliger? Kommunen skal anvise de afviste boligsøgende en anden passende bolig i et andet boligområde og så vidt muligt inden for seks måneder efter afvisningen. Anvendelsen af kombineret udlejning vil alt andet lige give kommunen et ekstra behov for ledige boliger til anvisning. For at dette ikke skal gå ud over løsningen af kommunens øvrige boligsociale opgaver, er der mulighed for at udvide den normale anvisningsret i de almene boliger i kommunen, der ikke er omfattet af kombineret udlejning. Som udgangspunkt aftaler kommunen og boligorganisationen indbyrdes, hvor meget anvisningsretten skal forhøjes. Hvis man imidlertid ikke kan blive enige lokalt, har kommunen mulighed for at ansøge Socialministeriet om at få udvidet anvisningsretten. Ministeriet vil kunne godkende en udvidelse af anvisningsretten, der svarer til en tredjedel af antallet af udlejninger i de boligafdelinger, hvor kombineret udlejning anvendes. Har kommunen andre muligheder i områder med høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet? Kommunen har dog også en anden mulighed i de områder, hvor der kan anvendes kombineret udlejning. I stedet for at indføre kombinerede udlejningsregler kan kommunen vælge at kræve 100 procent anvisning i området. Kommunens krav om anvisningsret til alle boliger i et boligområde er udelukkende muligt i områder, der kan anvende kombineret udlejning. 12 Samtidig fik vi lavet en aftale om frivillig kommunal anvisning, hvor vi indgik en aftale med kommunen om, at den generelt afstår fra at bruge fjerdedelsreglen og kun anviser efter aftale med os. Meningen med den aftale var simpelthen at få flere ressourcestærke beboere ind i afdelingen og flere af de socialt svage beboere ud i afdelinger med flere ressourcestærke beboere. Ifølge Finn Muus kan man nå langt med den kommunale anvisning, hvis den bruges strategisk og i et tæt samarbejde med kommunen. Kommunen og boligorganisationen vurderer de forskellige afdelinger i fællesskab og forsøger at blande ressourcestærke og ressourcesvage beboere, så de enkelte afdelinger ikke belastes for meget. Det nære samarbejde og aftalerne mellem Kongsgaarden og Varde Kommune har uden tvivl hjulpet på beboersammensætningen i området. Der er sket en ganske markant ændring, som tydeligt kan mærkes og ses.

17 Men for Finn Muus er det ikke nok: Vi vil selvfølgelig gerne have antallet af ressourcesvage beboere endnu længere ned. Selvom vi helt klart er på vej i den rigtige retning, skal man skal huske på, at problemer med en skæv beboersammensætning ikke løses på en dag. Fortsat samarbejde vejen frem Boligorganisationerne og Varde Kommune har taget skridtet videre og har nedsat et boligsocialt udvalg, der består af de tre boligorganisationer i Varde, en vicedirektør fra Varde Kommune og Boligselskabernes Landsforening. Alle aspekter af boligorganisationernes og kommunens boligsociale arbejde drøftes på disse møder. Som Finn Muus forklarer: På den måde forsøger vi at lave en overordnet plan for bosætningen i kommunen, hvor vi arbejder med en boligsocial helhedsplan. Vi drøfter, hvad det er for nogle indsatser, vi skal iværksætte for at ændre beboersammensætningen i afdelingerne. Og direktøren for Varde Kommune, der deltager i styregruppe- 13

18 Flyttehjælp 4 almenboligloven 63 c. Læs mere på Flyttehjælp for at stimulere fraflytning 4 Fra 1. januar 2006 har det været muligt for kommunen aktivt at gøre noget for at stimulere fraflytningen i et alment boligområde. Behovet for at stimulere fraflytning opstår især i boligområder med en lav fraflytningsprocent, eller hvor der skønnes at være et særligt behov for at ændre beboersammensætningen. Kommunen kan nu tilbyde flyttehjælp til beboere i form af et økonomisk tilskud, hvis den nye bopæl ligger i samme kommune. Tilskuddet kan være med til at øge motivationen for at flytte. Hvordan fungerer det? Når der opstår et behov for at stimulere fraflytningen i en boligafdeling, kan kommunen tilbyde et tilskud til lejernes flytteudgifter. Det er kommunen alene, der beslutter hvem, der skal tilbydes flyttehjælpen. Det er en frivillig ordning, så det er helt op til kommunen selv at vælge, om der er behov for at tilbyde flyttehjælp, ligesom det er frivilligt for lejeren at tage imod det. Hvis ordningen træder i kraft, skal kommunen offentliggøre det på normal vis, fx på kommunens hjemmeside. Der er ingen grænser for, hvor længe kommunen kan tilbyde at yde flyttehjælp til beboere, der vælger at flytte. Kommunen kan også vælge at tidsbegrænse 14 møderne, sørger for at få vores anbefalinger ud til politikerne og embedsværk. Andre underudvalg tager sig så af at få gennemført anbefalingerne i praksis. Før havde vi altid svært ved at leje ud og måtte tale med nummer ti eller tolv på ventelisten, før vi fik boligerne afsat. Nu er der op til syv års ventetid på boligerne, og de er lejet ud med det samme. Anbefaler tæt dialog For Kongsgaarden har samarbejdet med kommunen været fuldstændig gnidningsfrit. Finn Muus råd til andre er, at de skal gennemføre forandringerne i tæt dialog med kommunen: Der er ikke noget at være bange for. Det er altafgørende, at boligorganisationerne og kommunerne ikke er konfliktsky og ikke holder sig tilbage, det er den eneste måde at løse problemerne på. De går ikke væk af sig selv.

19 tilbuddet til fx et eller to år eller til de første tyve flytninger. Hvor og for hvem gælder tilbuddet om flyttehjælp? En af mulighederne for at tilpasse ordningen til de lokale forhold er, at kommunen frit kan vurdere og bestemme, hvor der er behov for tilbuddet om flyttehjælp. Kommunen kan vælge, at tilbuddet kun skal være gældende i bestemte afdelinger eller i dele af afdelinger med særligt behov. Der er ingen begrænsninger for, hvilke eller hvor mange afdelinger kommunen kan udvælge. Kommunen kan også fastsætte kriterier for, hvilke beboere der skal have mulighed for at få tilbuddet om flyttehjælp. Det kan fx være personer uden for arbejdsmarkedet eller beboere med en årsindkomst under et vist niveau. Kommunen kan også afgrænse tilbuddet til lejere, der flytter til et velfungerende boligområde. Tilskuddet må dog ikke gives til personer, der flytter uden for kommunegrænsen. Tilskuddet kan derfor kun gives til lejere, der bliver boende i samme kommune. Kommunen skal naturligvis fastsætte kriterierne for, hvem der kan modtage flyttehjælpen på grundlag af bl.a. ligebehandling og saglighed.

20 Hvor stort er tilskuddet? Det er den enkelte kommune, der fastsætter hvor stort et beløb, der tilbydes til dækning af flytteudgifter. Tilskuddets størrelse fastsættes ud fra en vurdering af, hvor meget det i gennemsnit koster at foretage en flytning i kommunen. Kommunen kan vælge, om den vil dække disse gennemsnitlige flytteudgifter helt eller delvist. Kommunen kan også fastsætte forskellige beløb alt efter fx boligernes størrelse og antal husstandsmedlemmer. Beløbet er skattefrit for modtageren. Kan ordningen om flyttehjælp kombineres med andre initiativer? Det er oplagt at kombinere ordningen om flyttehjælp med andre indsatser i boligområdet. Tilbuddet kan fx indgå i en helhedsplan for området, hvor målet er at skabe en varieret beboersammensætning i de almene boligområder. Tilbuddet kan også kombineres med et kommunalt tilbud om en anden almen bolig i en mere velfungerende afdeling. En anden mulighed er at kombinere flyttehjælpen med fleksibel udlejning. Kommunen og boligorganisationen kan her opstille nogle kriterier for fortrinsret på ventelisten i en velfungerende afdeling, der passer 16 Ikke et ord om ghettoisering - for problemerne skal tages i opløbet Trillegården i Århus er en boligsocial succeshistorie. Godt på vej til at blive et boligsocialt problem lykkedes det at vende udviklingen. Løsningen gik ud på at kombinere en større renovering med reglerne om fleksibel udlejning. Afdelinger i farezonen Det var helt tydeligt, at boligsammensætningen i Trillegården var ved at ændre sig. De mange ressourcesvage beboere i afdelingen medførte stigende sociale problemer. Tegnene var til at tage og føle på, fortæller direktør Anders Rønnebro, AAB Århus, det var begyndelsen på en negativ spiral, der bare måtte stoppes: Det var blandt andet problemer med vold, trusler og hærværk i området. Alarmklokkerne begyndte for alvor at ringe, da de mere ressourcestærke beboere begyndte at flytte fra området.

21 til beboerne i en problemramt afdeling. På den måde stilles beboeren i udsigt hurtigt at kunne få en bolig i en eftertragtet afdeling og samtidig få tilskud til flytningen. Endelig kan flyttehjælpen anvendes, hvis en almen boligafdeling fx ønsker at sælge en blok af almene boliger eller ombygge boligerne til erhverv. Flyttehjælpen kan her stimulere beboere der ikke ønsker at købe deres egen bolig til fraflytning fra de pågældende boliger. Vi stod over for en gennemgribende renovering af Trillegården, som kunne være med til at tiltrække de ressourcestærke beboere, og så var det oplagt at bruge reglerne til at sætte den positive udvikling i gang. Vi valgte en helhedsløsning, hvor vi fik renoveringen og reglerne om fleksibel udlejning til at spille sammen for at bryde den negative udvikling. Ifølge Anders Rønnebro kunne Trillegården pludselig tiltrække beboergrupper, der var underrepræsenteret i området. Og det var netop på grund af samspillet mellem de nyrenoverede boliger og de fleksible udlejningsregler. På den måde blev beboersammensætningen påvirket i en positiv retning. Spred budskabet Det er selvfølgelig vigtigt at gøre opmærksom på, at reglerne er indført for at sikre tilgangen af de udvalgte grupper. Som Anders Rønnebro forklarer: Vi annoncerede på arbejdspladserne i området, i udlejningsmaterialet, i foldere og på vores hjemmeside. 17

22 Opsigelse 5af lejere almenlejeloven 85 og 86. Læs mere på Opsigelse af lejere en mulighed i særlige situationer 5 Lejere af almene boliger kan kun opsiges, når der foreligger en af de situationer, som er nævnt i almenlejeloven eksempelvis manglende huslejebetaling. I tilfælde af fysiske ændringer af almene bygninger har det indtil den 1. januar 2006 kun været muligt at opsige en lejer i tilfælde af nedrivning eller ombygning til boligformål. Imidlertid har boligorganisationerne siden den 1. januar 2006 kunnet opsige lejere af boliger, der skal ombygges til anden anvendelse end beboelse, herunder erhverv. Lejerne skal samtidig tilbydes en anden passende bolig. At omlægge boliger til forskellige former for erhverv kan være med til at skabe mere variation i de almene boligområder. Derfor kan det være nødvendigt i visse tilfælde at kunne opsige lejere, for at kommune og boligorganisation kan gennemføre omlægningen inden for en begrænset tidshorisont. I hvilke boliger kan lejerne opsiges? Det er kun muligt at opsige lejere, hvis boligerne skal rives ned eller ombygges, herunder hvis boligerne skal ombygges til andet formål end beboelse. Det kan fx være til erhverv, til institutioner eller til kulturelle formål. Boligorganisationen kan altså ikke opsige en lejer alene på grund af en skæv beboersammensætning. 18 I begyndelsen annoncerede vi også i dagspressen, men det er slet ikke nødvendigt længere, da udviklingen er vendt, og efterspørgslen er stor. Før havde vi boliger, der kunne stå ledige i en måned, inden de blev udlejet. Helhedsløsning Hele afdelingen i Trillegården blev renoveret, og de store gårdhavehuse blev bygget om til to- og treværelsesboliger i rækkehuse med delt gårdhave. Det har helt sikkert været med til at gøre det til en succes. For os har det været enormt vigtigt at tænke i helheder og gennemføre flere tiltag på en gang. Min vigtigste anbefaling til andre er at tænke i helheder og gøre det i tide. Hellere for tidligt end for sent, understreger Anders Rønnebro. Der er ingen tvivl om, at udlejningsreglerne sammen med den omfattende renovering har stoppet den negative spiral for Trillegården. Beboerne siger det selv: De er blevet glade for at bo her, og de vil blive boende.

23 Hvis der er behov for at øge fraflytningen fra en afdeling, der ikke skal rives ned eller ombygges til erhverv, må boligorganisationen og kommunen anvende andre muligheder for at stimulere fraflytning, fx ved at tilbyde flyttehjælp. Hvordan fungerer det i praksis? Det er boligorganisationen, der opsiger en lejer i tilfælde af, at boliger skal nedrives eller ombygges til erhverv. For alle regler gælder det Det er en forudsætning for arbejdet med at styrke de udsatte områder, at kommunen stadig løser de boligsociale opgaver. Det skal understreges, at der ikke må diskrimineres over for personer fx på baggrund af etnisk tilhørsforhold, religion eller hudfarve. Det gælder selvfølgelig for alle reglerne i almenboligloven og almenlejeloven. Det er et krav, at boligorganisationen tilbyder lejeren en anden passende bolig i kommunen. Boligorganisationen og kommunen kan dog aftale, at det er kommunen, der står for anvisningen af en anden bolig.

24 Kommuner og boligorganisationer har forskellige muligheder for at vende udviklingen i problemramte almene boligområder. Denne pjece beskriver, hvordan det er muligt at styrke beboersammensætningen i de almene boliger ved hjælp af reglerne i almenboligloven og almenlejeloven. Det er reglerne om fleksibel udlejning kommunal anvisning kombineret udlejning flyttehjælp opsigelse af lejere. Du kan læse mere på

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER BY- OG BOLIGMINISTERIET SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TFL: 33 92 61 00 OKTOBER 2000 FOTOS: THOMAS TOLSTRUP, BILLEDHUSET, FORSIDEN, S.13

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

Ventelisteregler 1209

Ventelisteregler 1209 Side 1 af 5 Ventelisteregler 1209 Selskab: Hovedstadens almennyttige Boligselskab Afdeling: Røde Møllegård IV Lejlighederne anvises efter følgende fordeling A B C D Anviser i medfør af bekendtgørelse om

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområder Flere muligheder i de almene boligområder bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Udlejningsaftalen Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om udlejning

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 26 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 26 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 26 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 9. februar 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk

Læs mere

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder I. Indledning I de særligt udsatte boligområder er der en række parallelle problemer, der gør sig gældende i mere eller mindre grad. Beboersammensætningen

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Notat. Strategi for udlejningsredskaber i udsatte bydele Fællesmøde for Styregrupperne for Fællessekretariatet og Udsatte Bydele

Notat. Strategi for udlejningsredskaber i udsatte bydele Fællesmøde for Styregrupperne for Fællessekretariatet og Udsatte Bydele Notat Emne: Til: Strategi for udlejningsredskaber i udsatte bydele Fællesmøde for Styregrupperne for Fællessekretariatet og Udsatte Bydele Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning.

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning. Statsforvaltningens brev til en borger 2014-214656 Dato: 12-12-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende boliganvisning i Holbæk Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Juni 2017 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007.

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. august 2007 Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Nye kriterier for særligt udsatte boligområder Værktøjskasse om indsatsen over

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Gladsaxe almennyttige Boligselskab Gladsaxe almennyttige Boligselskab Aftale om udlejning efter særlige kriterier 60 Indgået mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab 1 Aftalen indgås i henhold til Lov om almene boliger

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012 Boliganvisningen 15. august 2013 Boliganvisningen/Liz/1 Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2012 Rapporterne for 2008-2011 findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk borgerservice

Læs mere

Ballerupaftalen mellem Ballerup Kommune og de almene boligorganisationer om adgangen til kommunens almene boligmasse

Ballerupaftalen mellem Ballerup Kommune og de almene boligorganisationer om adgangen til kommunens almene boligmasse Ballerupaftalen mellem Ballerup Kommune og de almene boligorganisationer om adgangen til kommunens almene boligmasse Side 1 Indhold Baggrund... 3 1. Formål:... 3 1.2 Grundlag for aftalen... 4 2. Aftalens

Læs mere

Ansøgningsskema til Udlejningsforsøg finansieret af puljen: Tilskud en Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder

Ansøgningsskema til Udlejningsforsøg finansieret af puljen: Tilskud en Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder Ansøgningsskema til Udlejningsforsøg finansieret af puljen: Tilskud en Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. november 2013 Ansøgning sendes

Læs mere

Når du vil leje en almen bolig

Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig de væsentligste regler for udlejning I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af ca. 710 boligorganisationer.»boligorganisationer«er

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet for Høng og Omegn LBF-: 0953 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9 Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Kalundborg almennyttige Boligselskab LBF-: 363 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 17 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om

Læs mere

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune Udlejningsaftale 2016-2019 Indgået mellem Rødovre Kommune og Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Rødovre Kommune (Fællesrepræsentationen) 1 Anvisning efter almenboliglovens 59 stk. 1 Boligorganisationerne

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 13. december 2016, kl. kl. 17:00 Skovbakkevej 92 B

Bestyrelsesmøde den 13. december 2016, kl. kl. 17:00 Skovbakkevej 92 B Bestyrelsesmøde den 13. december 2016, kl. kl. 17:00 Skovbakkevej 92 B Bestyrelsen: Susan Egede, Tonni Munkberg, Johnny Hornsyld, Tommy Hjuler, Merete Kjær, René V. Pedersen, Lene Johansen, Bente Pedersen,

Læs mere

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Ikke noget nyt, bortset fra, at nyere boligområder rammes Som

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

I HVILKEN GRAD BENYTTES DE FORSKELLIGE UDLEJNINGSREDSKABER I DEN ALMENE SEKTOR FORELØBIGE RESULTATER FRA EN SFI UNDERSØGELSE

I HVILKEN GRAD BENYTTES DE FORSKELLIGE UDLEJNINGSREDSKABER I DEN ALMENE SEKTOR FORELØBIGE RESULTATER FRA EN SFI UNDERSØGELSE I HVILKEN GRAD BENYTTES DE FORSKELLIGE UDLEJNINGSREDSKABER I DEN ALMENE SEKTOR FORELØBIGE RESULTATER FRA EN SFI UNDERSØGELSE DISPOSITION Hvorfor er det interessant? Hvilke udlejningsregler har vi undersøgt?

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

SFI-konference d. 17/11-2011

SFI-konference d. 17/11-2011 SFI-konference d. 17/11-2011 Case om annoncerings-udlejningsforsøg i Rosenhøj BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN SKANDERBORGVEJ 168 8260 VIBY J Årets Boligområde Rosenhøj i skiller sig på mange punkter ud fra

Læs mere

21. marts 2017 Ftl Ver 4. Rammeaftale fortolkningskriterier udlejning på Frederiksberg

21. marts 2017 Ftl Ver 4. Rammeaftale fortolkningskriterier udlejning på Frederiksberg 21. marts 2017 Ftl Ver 4 Rammeaftale fortolkningskriterier udlejning på Frederiksberg Fælles fortolkningskriterier for aftaler om fleksibel udlejning af almene familieboliger indgået i henhold til rammeaftalen

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Maj 2015 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne?

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Policy værdier Sektor og branche værdier Bygherreværdier Projektværdier Brugerværdier

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: 200 snavn: FællesBo 200, Lyngbyen Byggeafsnitsadresser: Lyngens Kvarter 2-348 og 1-223B, Revlingens Kvarter

Læs mere

Her udlejer vi boliger

Her udlejer vi boliger Her udlejer vi boliger Brumleby - 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening Mandag - onsdag kl. 9.00-15.30

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 18. november 2015 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel?

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Program 13:00 Velkomst ved Finn Christensen, formand for KAB s bestyrelse 13.10 Socialminister Benedikte Kiær 13.20 Overborgmester Frank Jensen,

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Fleksible udlejningsregler. andre muligheder når du skal søge bolig

Fleksible udlejningsregler. andre muligheder når du skal søge bolig Fleksible udlejningsregler andre muligheder når du skal søge bolig December 2012 Denne folder indeholder en oversigt over de KAB-administrerede boligorganisationer, der er omfattet af fleksible udlejningsregler

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Ophør Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Ophør Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Alliken LBF-: 718 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.10.2014 Aftalen erstatter alle tidligere

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere