Økologisk kvægproduktion Særlige fokusområder for økologer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk kvægproduktion Særlige fokusområder for økologer"

Transkript

1 Økologisk kvægproduktion Særlige fokusområder for økologer Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Arne Munk, VFL, Økologi Sabro Kro 2. juli 2014

2 Disposition særlige fokusområder for økologer Få tal om økologisk kvægproduktion De største udfordringer? Produktionsøkonomi Avl i økologisk kvægproduktion Sundhed i økologisk kvægproduktion Lidt om bedriften vi skal besøge 2...

3 Detailomsætning i Danmark af økologiske fødevarer i 2013 I alt 5,8 mia. kr. Heraf udgør: Mejeriprodukter 1,7 mia. kr. (29 %) Okse- og kalvekød 0,14 mia. kr. (2 %) 3... Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik 2014, nr. 217

4 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 (NAER, juni 2014) 4...

5 Facts om størrelse og areal mv Øko. Konv. Økoandel Antal malkekvægsbedrifter ,7 % Antal malkekøer ,1 % Antal malkekøer/bedrift Antal hektar Ha pr. årsko 1,3 0,9 Mælkeydelse, Kg EKM pr. årsko Mælkeydelse 9 % lavere Markudbytter % lavere Mælkepris 19 % højere Højere finansieringsomkostninger

6 6...

7 De største udfordringer? Strukturudvikling hvor bevæger den økologiske kvægproduktion hen Konkurrenceevne ift. konventionel produktion Mælkepris Markudbytter Foderoptimering Arrondering Prognoser for produktionsøkonomien Fra årige bindingsperioder for forlængelse af øko-tilsagn (er blødt lidt op) 7...

8 Strukturudvikling i dansk landbrug VFL, november 2013

9 Økologi eller indtjening????? Landmand dropper økologi og satser på indtjeningen ERHVERV & ØKONOMI (Jyllands-Posten) Omlægning: Et stigende antal økologiske mælkeproducenter skifter til konventionel drift. Lars Bonde er en af dem, der har tænkt og regnet og nu har truffet en beslutning: Den 1. september er det slut med økologi. Nu skal der satses på vækst og bedre indtjening. AF LARS ATTRUP 9...

10 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater (VFL, juni 2014) 10...

11 Kg EKM pr. ko leveret Mælkeydelse i konventionelle og økologiske malkekvægbedrifter (2014 regnet med stigning på 1 procent) Konventionelle Økologiske

12 Strukturen på økologiske malkekvægbedrifter i 2012 Størrelsesgruppe (antal køer) Alle o. 240 Antal bedrifter Gns. antal køer Ha pr. ko 1,39 1,41 1,33 1,09 Ha grovfoder pr. ko (omdriftsareal) 0,91 0,95 0,89 0,82 Ha vedvarende græs pr. ko 0,13 0,13 0,08 0,07 Ha dyrket (ej grovfoder) 0,34 0,32 0,36 0,20 Andel af areal forpagtet 34,2 % 33,2 % 35,2 % 43,2 % Ha ejet areal pr. ko 0,90 0,92 0,84 0,61 Mælkeydelse pr. ko, kg EKM Kilde: Susanne Clausen, VFL, Kvæg

13 Hvor langt skal køerne gå for tilstrækkelig græsoptagelse? Hvor langt skal køerne gå? Afstand 1,7 km 25 køer og 45 Ha betyder: 0,16 Ha/ko primo 0,36 Ha/ko ultimo Afstand 850 m (ca. 45 ha incl. Rug til afgræs) Råd til gode oplevelser

14 Afgræsning: Arealkrav Køer Areal primo Areal ultimo Optimal areal primo Optimal areal ultimo Optimal afgræsning incl. slæt i løbet af sæsonen: Døgnafgræsning 0,4 Ha/ko Dagafgræsning 0,2 Ha/ko primo og 0,4Ha/ko ultimo sæson Råd til gode oplevelser

15 Økologisk eller konventionel mælkeproduktion? Nudrift Udvidelse Køer Ha Køer Ha Mere jord, ha Konventionel ha kr./ha r = 3,5 % kr./år kr./ko 14 øre/kg mælk Økologisk

16 Økologisk kvægproduktion Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Lidt om produktionsøkonomien Arne Munk, VFL, Økologi Sabro Kro 2. juli 2014

17 Kr. pr. årsko DB. pr. årsko inkl. kvier, stor race, økologi KG EKM, lev mejeri: KG EKM, lev mejeri: Foderomk., pr. kg EKM 1,79 kr. Foderomk., pr. kg EKM 1,68 kr. Indtæger Omkostninger Indtæger Omkostninger Gennemsnit Mælk Tilvækst Foder Diverse Bedste 10 pct.

18 DB pr. årsko DB pr. årsko ift. kg EKM leveret, stor race, økologi R² = 0, KG EKM, lev mejeri

19 Foderomkostninger pr. kg EKM Foderomkostninger pr. kg EKM ift. energiudnyttelse, stor race, økologi 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 y = -0,0231x + 4,1094 R² = 0,1242 1,20 1, Energiudnyttelse 19...

20 De fem besætninger med højst DB pr. årsko (stor race, Øko.) Placering DB pr. årsko Dækningsbidrag pr. ko kr Dækningsbidrag pr. kg lev. mælk kr. 1,80 1,70 1,57 1,89 1,54 EKM, mejeri pr. årsko Kg Energiudnyttelse % Gns. foderomkostninger pr. kg EKM kr. -1,74-1,84-1,87-1,77-1,91 Pct. døde køer % 1,4 2,1 5,9 1 3,8 Kvægkontor Jysk Heden og Fjorden Heden og Fjorden Jysk Gefion

21 Business Check Kvæg 2013 (70 bedrifter) Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5 % 10 % 25 % 33 % 50 % 67 % 75 % 90 % 95 % Mælkeproduktion Kg EKM leveret pr. årsko DB, kr. pr. årsko Kapacitetsomkost., kr. pr. årsko Årets resultat *), kr. pr. årsko Fremstillingspris *), kr. pr. kg EKM 2,96 3,09 3,25 3,27 3,43 3,61 3,69 3,97 4,

22 Økologisk kvægproduktion Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Fodring og foderforsyning Arne Munk, VFL, Økologi Sabro Kro 2. juli 2014

23 Foderemner- Kvæg Kort om regler 100 % økologisk foder 60 % grovfoder (50 % i 3 første mdr. af laktationen) Kalv skal have mælk i de første 3 mdr. Uden syntetisk fremstillede stoffer (ADE-vit undtaget) Må ikke være fremstilling ved brug af GMO 23...

24 Hitliste over anvendte fodermidler i DMS foderkontrol (2013) Fodermiddel Økologisk Konventionel % der bruger fodermidlet Kg TS % der bruger fodermidlet Kg TS Kløvergræsensilage 89 6,7 83 5,9 Kraftfoderblanding 89 3,4 73 3,8 Mineraler + Vit. 87 0, ,31 Korn 87 3,5 75 2,5 Frisk græs 79 6,4 12 4,7 Majsensilage 42 2,9 93 7,0 Halm 41 0,4 48 0,4 Frø 23 1,1 1 1,0 Grønpiller 18 1,2 35* 1,4 Soja 15 1,3 65 1,5 *Roepiller

25 Tilskudsfoder hos økologiske mælkeproducenter Foderemne Andel af producenter, % Typisk mængde, kg/dag Kraftfoderblanding Byg Havre Rug Ærter 0-10 < 2 Hestebønner 0-15 <2 Lupiner (/korn) 0-10 <2 Sojabønner /-kager <2 Rapskager Grønpiller 0-5 < Kilde: 4 x DLBR kons. april 2014.

26 Kg foder eller FEN Foderforsyning i Farmtal online (budgetkalkuler økologiske malkekøer inkl. opdræt) Kalvestarter Kraftfoder, lav pct Sojakage Korn indkøbt Havre Byghelsædsensilage Kløvergræsensilage Afgræsning Halm Ydelsesniveau, kg EKM 26...

27 Selvforsyningsgrad hvad er det? Foder fra: 1. Egen bedrift 2. Egen bedrift og nabosamarbejde 3. Egen bedrift og nærområde Her ser vi på egen bedrift 27...

28 Selvforsyningsgrad 114 økologiske malkekvægbedrifter opdelt efter stigende selvforsyningsgrad 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 67% 75% 79% 82% 91% Selvforsyningsgrad *) ( 5 grupper, bedrifter pr. gruppe) *) FE indkøbt foder er korrigeret for FE solgt korn 28...

29 Ha. pr. ko Dyrket areal og selvforsyning Dyrket hektar pr. ko 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20-1,45 1,47 1,55 1,09 1,20 67% 75% 79% 82% 91% Selvforsyningsgrad Antal køer:

30 Kr. pr. ko Kr. pr. kg EKM Foderomkostninger og selvforsyning (3) Foderomkostninger pr. ko inkl. opdræt og (pr. kg EKM) (2,03) (1,83) (1,70) (1,91) (1,95) (2,20) (1,70) (1,20) % 75% 79% 82% 91% Grovfoder Indkøbt og eget korn Pr. kg EKM (0,70) (0,20) 30...

31 Kr pr. ko Kr. pr. kg EKM Driftsresultat og selvforsyningsgrad Driftsresultat pr. ko inkl. opdræt og pr. kg EKM ,47 0,50 0,40 0,45 0,40 0,35 0,28 0,29 0,26 0, , , ,15 0,10 0,05-67% 75% 79% 82% 91% Selvforsyningsgrad Driftsresultat pr. ko Driftsresultat pr. kg EKM 31...

32 Fodermidler, selvforsyningsgrad og arealkrav eksempel med 148 køer kg EKM pr. ko Foderemner Ha Ha pr. ko Udbytte pr. ha, kg eller FE Foder pr. ko pr. år, Kg eller FE Sojakage 275 Kraftfoder Korn 54 0, Kløvergræs /-ensilage 104 0, Majs 18 0, Andet ensilage I alt 204 1, , Selvforsyningsgrad 85 %

33 Indkøbt foder, mængde og pris Fodermiddel Pr. ko pr. år, kg I alt pr. år, kg Pris, kr. pr. kg I alt pr. år, kr. Sojakage , Kraftfoder , I alt

34 Fedtsyreindholdet har betydning for mælkeydelsen Mod. e. Weisbjerg,

35 Udvalgte fodermidler indhold af fedtsyrer og AAT/PBV pr. kg ts Gram pr. kg tørstof Vårbyg Havre Ærter Lupiner (toasted) Hestebønner (toasted) Sojakage Fedtsyrer (48) 13 (13) 65 AAT (227) 109 (192) 209 PBV (55) 148 (46)

36 Eksempler på foderrationer med og uden sojakage 10 kg ts i kløvergræsensilage, 4 kg ts i bygært helsæd, g mineraler, energi 147 MJ/dag, kg mælk Tilskudsfoder Vårbyg og soja Vårbyg og hestebønner Havre og hestebønner Havre og soja Vårbyg 6,2 6,0 Havre Sojakage 2,0 Hestebønner, toasted* 2,5 7,0 7,0 2,7 2,0 Næringsstofindhold AAT, g/mj 15,3 15,2 PBV, g/kg ts 19 9 Fedtsyrer, g/kg ts Fyldebalance, % ,8 15, *) 190 g AAT/kg ts 36...

37 Indkøbt foder erstattes med hjemmeavlet foder Indkøbt foder Kg i alt pr. år Sojakage Kraftfoder Hjemmeavlet foder Hestebønner Kg i alt pr. år Udbytte pr. ha Ha pr. ko Ha i alt ,18 26 Ærter ,06 9 Havre ,17 25 Byg I alt I alt , gram fedtsyrer pr. kg ts 28 gram fedtsyrer pr. kg ts Fald på 6-7 gram fedtsyre i hele rationen 37...

38 Fremstillingsomkostninger ekskl. jordleje Kg Kr. pr. kg I alt kr. Kr. pr. ha Hestebønner , Ærter , Havre , I alt Lager og valsning , Hestebønner toasted , Mineraler/vitaminer , I alt Rest til risiko og jordleje: Maks kr. pr. ha 38...

39 Følsomhedsanalyse på Rest til risiko og jordleje Hjemmeavlet foder Udbytte, kg pr. ha Hestebønner Ærter Havre Fald i udbyttet på kg pr. ha: Rest til risiko og jordleje falder fra kr. til kr. pr. ha! Indkøbt foder Sojakage 5,70 Kraftfoder 3,35 Pris, kr. pr. kg Fald i prisen på 0,50 kr. pr. kg: Rest til risiko og jordleje falder fra kr. til kr. pr. ha! Eksemplet: En forkert strategi kan koste kr. pr. år 39...

40 Opsamling Økologerne har et lavere AAT og fedtindhold i rationen Selvforsyning- er ikke løsningen for alle. Der skal være nok areal, opbevaringsfaciliteter, evt. tørrings- og forabrbejdningsfaciliteter mv. og der er en større risiko forbundet med det. Varmebehandlet hestebønner- kan erstatte en god del af proteinfoderet og reducere rationsprisen 40...

41 Økologisk kvægproduktion - afgræsning 41...

42 KORT om REGLER - Afgræsning Afgræsningsperiode: 15. april 1. november Perioden afhænger dog af - Vejrforhold - Markernes tilstand - Hensyn til dyrenes velfærd og trivsel 42...

43 Afgræsning: Mindst 6 lyse timer om dagen Gælder alle dyr og ikke et gennemsnit af dyrenes udetid 43...

44 Afgræsning betyder frisk afbidt græs Ved kontrol er der fokus på markens tilstand (dødbidning?), hvor mange køer, der er på stald, og hvor meget der udfodres på foderbordet. Areal til afgræsning: Foderplan/foderoversigt Planlagt græsoptag ved afgræsning skal fremgå. Normalt 0,1-0,2 ha / ko. Større areal ved lavt græsudbytte eller ekstensive arealer 44...

45 Goldkøer på græs: Goldkøer kan afgræsse arealer med lavere udbytte eller mindre arealer end malkende køer for at styre foderoptag i goldperioden. Ved afgoldning kan køerne være på stald i op til 7 dage. Kælvning på græs: Køer der kælver på græs skal have mulighed for læ og skygge

46 Ungdyr på græs: Ungdyr > 6 mdr.: udbinding senest 1. maj Kalve 4-6 mdr.: 1. maj til 1. september Kalve 4-6 mdr: Mulighed for læ og skygge 46...

47 Logbog: Skriv - dato for ud- og indbinding - hvilke dyr (CKR nr. eller hvis alle, skriv alle i logbogen) 47...

48 KORT om REGLER Dyr på stald om sommeren I græsningssæsonen er det tilladt at tage dyr, der bliver syge eller kommer til skade, på stald ifm. behandling Hvis dyrene er på stald i mere end 7 dage noteres årsag i logbogen Ved goldning, løbning eller drægtighedskontrol kan dyr være på stald i 7 dage 48...

49 GRÆSMARKEN = omdrejningspunktet % af arealet hos mælkeproducenterne er kløvergræs Økologerne skal have styr på deres græsmen er det til at holde styr på?? Det kræver god planlægning og hyppig opfølgning For hård afgræsning: - Lille bladareal vil begrænse vækst - Risiko for dødbidning For lidt afgræsning: - Fordøjeligheden forringes - Udnyttelsen af græsmarken forringes 49...

50 Reguleret storfold (kontinuerlig afgræsning)

51 Afgræsningsprognosen- Økologisk Drift Vækstkurve graesningsprognose.aspx 51...

52 Afgræsningsprognosen aktuel (1) 52...

53 Afgræsningsprognosen - aktuel

54 Afgræsningssystemer Reguleret storfold Bufferareal Fold (skiftefolde) Bufferareal Stribe afgræsnig Bufferareal Storfold 54...

55 55... Colorado State University

56 Hvilke fordele og ulemper er der ved storfoldsafgræsning Fordele Mindre arbejdskrævende Ensartet græskvalitet Græsset sætter flere skud= tættere græsmark Ulemper Parasitproblemer hvis ikke hele arealet skiftes på en gang Svagere rodnetegner sig bedst til steder med vanding 56...

57 Hvilke fordele/ulemper har rotationsafgræsning Fordele Græsset er får en hvileperiode mellem afgræsningerne, hvor bladarealet bliver stort Dybere udvikling af græssets rodsystem Større tørkeresistens Mulighed for større græsoptagelse over kortere perioder Ulemper Kræver meget hegning 57...

58 De fleste bruger en kombination af de 2 systemer, hvor slæt og afgræsning praktiseres på samme areal

59 Grovfoder anvendt i 33 økologiske malkekvægbesætninger i 2007 % af øko besætninger der bruger fodermidlet FE i øko besætninger, hvor det benyttes FE, gns. af alle besætninger Øko FE, gns. af alle besætninger (*) Konv Frisk græs 100 2,23 2,23 0,49 (43) Græsensilage 100 5,86 5,86 3,61 (100) Majsensilage 94 2,25 2,12 6,42 (97) Helsæds- 88 1,11 0,98 0,25 (43) ensilage Hø og 73 0,68 0, (32) græspiller Halm 91 0,08 0,07 0,12 (97) (*) angiver % der anvender foderet

60 Sammenhæng mellem energikoncentrationen MJ/kg tørstof og kg tørstof/fe i det gamle system. Sammenhængen er beregnet ud fra en række konkrete analyser af 1. slæt kløvergræs MJ/kg TS 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 Kg TS/FE 1,15 1,13 1,11 1,09 1,07 1,05 1,03 1,01 0,99 0,97 0,95 Anbefalet energikoncentration i de første slæt: 1,05-1,15 kg /FE Svarer til 6,0-6,5 MJ/kg TS i det nye system Mål for råproteinindhold: gram/kg TS Mål for sukkerindhold: gram/kg TS 60...

61 Ideelle TS-indhold ved ensilering 61...

62 Grovfoder slætgræs: videnbarometer c5188d699626&showingprogress=1 link 62...

63 kg ts pr ko Resultat primær drift, kr pr ko Lavere resultat hos økologer med høj andel majsensilage i rationen 25,0 MAJS kontra GRÆS , Majsensilage 15, Andet grovfoder 10, , Kl.græsensilage 0,0 Grp. 1 - Lav Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 Grp. 5 - Høj - RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Grupperet ifht. andel majsensilage, kg ts pr. ko

64 Rationspris, kr pr ko pr dag Kvalitet og udbytte i majsensilage- effekt på rationsprisen 52,00 Lav kvalitet 4 FE majs pr dag 51,00 Høj kvalitet 4 FE majs pr dag 50,00 49,00 48,00 47,00 46, Udbytteniveau, FE pr ha

65 Rationspris, kr pr ko pr dag Kvalitet og udbytte i kløvergræsensilageeffekt på rationsprisen 67,00 62,00 Lav kvalitet (0,79 FEn/kg TS) Høj kvalitet (0,84 FEN/kg TS) 57,00 52,00 3,50 kr 47,00 42, Udbytteniveau, FE pr ha 65...

66 Der er mest at hente ved at forbedre kvalitet og udbytte af grovfoderet Hvis kvalitet og udbytte bliver for dårlig, vil det blive for dyrt at opretholde et højt ydelsesniveau, sålænge mælkeprisen er lav Derfor skal der regnes på om det kan betale sig at putte ekstra kraftfoder i køerne eller om man skal vælge at reducere ydelsesniveauet i en periode. I øjeblikket er bytteforholdet mellem økokraftfoder og økomælk meget dårligt og et input i form af kraftfoder skal holdes op imod det forventede ydelsesrespons i besætningen

67 Business Check Kvæg 2013 Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5 % 10 % 25 % 33 % 50 % 67 % 75 % 90 % 95 % Grovfoderproduktion Udbytte, FEN pr. ha Stk. omkostninger, kr. pr. ha Maskinstationsomkost., kr. pr. ha Fremstillingspris, kr. pr. FEN 1,19 1,30 1,53 1,61 1,69 1,92 2,04 2,26 2,

68 Økologisk kvægproduktion Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Avl i økologisk kvægproduktion Arne Munk, VFL, Økologi Sabro Kro 2. juli 2014

69 Racer og kendetegn Dansk Holstein Høj ydelse Dansk Jersey Lavere ydelse, lette kælvninger høj fedt og protein% Rød Dansk Malkerace Høj ydelse, god repro.+ sundhed Dansk Rød Holstein Som DH men med lidt bedre kødfylde 69...

70 Malkerracer og fordeling 70...

71 AVLSMÅL- Nordisk Totaløkonomisk indeks (NTM) vægtet på disse egenskaber Produktion Ydelse Vækst Funktion Frugtbarhed Fødsel Kælvning Yversundhed Øvrige sygdomme Klovsundhed Holdbarhed Malketid Temperament Eksteriør Krop Lemmer Malkeorganer 71...

72 Vægtfaktorer i NTM Holstein NTM vægte for: RDM NTM vægte for: Jersey NTM vægte for: Egenskab Tyre Tyre Tyre Ydelse 0,75 0,92 0,87 Vækst 0,06 0,00 0,00 Frugtbarhed 0,31 0,26 0,20 Fødsel 0,15 0,14 0,06 Kælvning 0,17 0,12 0,06 Yversundhed 0,35 0,32 0,44 Øvrige sygdomme 0,11 0,12 0,04 Krop 0,00 0,00 0,00 Lemmer 0,12 0,09 0,04 Malkeorganer 0,25 0,32 0,26 Malketid 0,08 0,10 0,10 Temperament 0,03 0,03 0,03 Holdbarhed 0,11 0,07 0,08 Klovsundhed

73 Krydsninger af malkekøer 3 gode grunde til at krydse 10% højere dækningsbidrag pr årsko - uden ekstra investering Krydsningsdyr er mere robuste, lever længere og har bedre sygdomsresistens Effekt af krydsning - uanset pasningsniveau 73...

74 Krydsningsfrodighed ved forskellige strategier Krydsningsdyr Krydsningsfrodighed, % F1: Race 1 Race Rotationskrydsning med to racer: (Race 1 Race 2) Race 1 (eller Race 2) Rotationskrydsning med tre racer: (Race 1 Race 2) Race 3 Krydsningsdyrene i avlsprogrammet Kombi-Kryds:

75 75... Kilde: Morten Kargo

76 76... Kilde: Morten Kargo

77 Krydsninger i økologiske besætninger Dansk Holstein x Rød Malkerace Dansk Holstein x Rød Malkerace x Jersey Dansk Holstein x Rød Malkerace x Montbéliarde Flere og flere krydser ind med kødrace på fx den 1/3 af køer, som yder mindst mælk 77...

78 Montbéliarde sammenlignet med Holstein: Lavere ydelse (7500 L) Men højere protein (3,45%) med et højt indhold af kasein, som er godt ifth. ostefremstilling Bedre holdbarhed, frugtbarhed og yversundhed Bedre tilvækst og klassificering 78...

79 Økologisk kvægproduktion Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Sundhed i økologisk kvægproduktion Arne Munk, VFL, Økologi Sabro Kro 2. juli 2014

80 De gode historier indenfor økologi En økologisk malkeko lever i gennemsnit 3,5 måneder længere end en konventionel malkeko. Det skyldes både en lavere dødelighed og udskiftningsprocent i de økologiske besætninger Frekvens for alle sygdomsbehandlinger i økologiske besætninger 0,68 behandlinger pr. årsko, mens den i konventionelle besætninger er 0,96 behandlinger pr. årsko 80...

81 De mindre gode historier indenfor økologi Flere dødfødte kalve Stadig lidt højere dødelighed hos kalve, selvom der har været fremgang siden kalvekampagne (øget fokus) Hvad viser sundhedsstatistikken 81...

82 Økologiske malkekøer har Flere luftvejslidelser Flere leverbylder Flere behandlinger for kælvningsfeber Flere problemer m. græsmarksparasitter Højere dødelighed hos kalve Færre reprolidelser Færre brud/skader Færre behandlinger for klov/lemmeproblemer Færre fordøjelseslidelser (m. undtagelse af kælvningsfeber) Færre behandlinger for yverbetændelse, men samme gns. celletalsniveau som konv. køer

83 Flest behandlinger for yverbetændelse hos Dansk Holstein- færrest hos krydsningerne Andel af køer behandlet mod yverbetændelse indenfor forskellige racer (økologi). Dansk Holstein RDM Jersey Krydsninger Andel af behandlede køer 37 % 29 % 31 % 26 % 83...

84 Behandling af yverbetændelse Gennemsnitligt celletal for økologiske og konventionelle besætninger for Opgørelse i 2008 Økologiske besætninger Konventionelle besætninger Behandlingsfrekvens 31,4 % 42,3 % Gennemsnitligt beregnet tankcelletal for Opgørelse i 2011 Behandlingsfrekvens 25,5 % 34,8 %

85 Sygdomsbehandlinger er mere omkostningstunge i økobesætninger Må ikke efterbehandle dyr > 6 mdr. selv Tilbageholdelsestiden er 2x den tid som Sundhedsstyrelsen har bestemt for præparatet Det betyder at omkostningerne pr. sygdomstilfælde er 9-15 % højere for økologiske malkekøer 85...

86 Krav om genomlægning udgør ikke en væsentlig begrænsning mod behandling af yverbetændelse

87 Økologer er mere tilbageholdende med medicinsk behandling af yverbetændelse Andel køer med markant stigning i celletal, hvor behandling ikke er igangsat Økologiske besætninger Konventionelle besætninger 26% 17 %

88 Tak for opmærksomheden Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi

Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter

Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter Arne Munk, VFL Økologi Lisbeth Tønning, Jysk Økologi Kvægkongressen Herning 25. februar 2014 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Disposition Selvforsyningsgrad

Læs mere

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK Vingsted 25. november 2015 Arne Munk SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK STØTTET AF mælkeafgiftsfonden PROGRAM Introduktion og kort om projektet Konsulent Arne Munk, SEGES Økologi

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Optimér den økologiske foderforsyning

Optimér den økologiske foderforsyning Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine F. Jørgensen VFL, Økologi KvægKongres Tirsdag den 26. februar 2013 Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug GROVFODER MAJS kontra GRÆS Udbytte

Læs mere

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE KvægKongres 2016 Herning, 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ERFARINGER FRA PROJEKTET STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION STØTTET AF mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 19. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

Den økonomisk robuste kvægbedrift

Den økonomisk robuste kvægbedrift Den økonomisk robuste kvægbedrift Økologikongressen 29. november 2017 Session A2 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond

Læs mere

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Økologisk mælkeproduktion muligheder og udfordringer v/ Kirstine Lauridsen, agronom, DL, Økologisk Landsforening Landbrugsafdelingen, mail: KL@okologi.dk

Læs mere

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller Disposition 1. Det økonomisk optimale kvægsædskifte Er der økonomi i at forpagte

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II Gefion, Sorø 15. november 2016 Arne Munk Teamleder husdyr FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II STØTTET AF mælkeafgiftsfonden

Læs mere

ØKOLOGISK TILSKUDSFODER TIL MALKEKØER - AKTUELLE UDFORDRINGER OG PROJEKTER

ØKOLOGISK TILSKUDSFODER TIL MALKEKØER - AKTUELLE UDFORDRINGER OG PROJEKTER ØKOLOGISK TILSKUDSFODER TIL MALKEKØER - AKTUELLE UDFORDRINGER OG PROJEKTER HENRIK MARTINUSSEN OG FINN STRUDSHOLM BARRITSKOV, 30. APRIL 2015 1... GROVFODER ER MOTOREN I ØKOLOGISK MALKEKOFODRING, MENS TILSKUDSFODER

Læs mere

Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater Rik Kool, Kvægkonsulent

Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater Rik Kool, Kvægkonsulent Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater 2016 Rik Kool, Kvægkonsulent Forudsætninger Baseret på opgørelser for 2016 118 besætninger 46 Jersey 69 stor race 3 økologer Valgt ud fra dominerende race

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 20. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 Resultaterne er gennemgået ved økonomimøde for mælkeproducenter d. 20. marts 2014 Indhold Indhold... 1 Store stigninger i dækningsbidraget i 2013... 2 Gennemsnitsresultater...

Læs mere

Øko SOP-Afgræsning beskriver de arbejdsgange, der sikrer, at økologikravene overholdes med hensyn til kvægets afgræsning.

Øko SOP-Afgræsning beskriver de arbejdsgange, der sikrer, at økologikravene overholdes med hensyn til kvægets afgræsning. Øko SOP-Afgræsning Øko SOP-Afgræsning beskriver de arbejdsgange, der sikrer, at økologikravene overholdes med hensyn til kvægets afgræsning. Blandt de emner der behandles, er: Specifikke krav til afgræsning

Læs mere

ØKOLOGISK TILSKUDSFODER TIL MALKEKØER - AKTUELLE UDFORDRINGER OG PROJEKTER

ØKOLOGISK TILSKUDSFODER TIL MALKEKØER - AKTUELLE UDFORDRINGER OG PROJEKTER ØKOLOGISK TILSKUDSFODER TIL MALKEKØER - AKTUELLE UDFORDRINGER OG PROJEKTER HENRIK MARTINUSSEN OG FINN STRUDSHOLM BARRITSKOV, 30. APRIL 2015 1... GROVFODER ER MOTOREN I ØKOLOGISK MALKEKOFODRING, MENS TILSKUDSFODER

Læs mere

Sådan avler jeg min favoritko

Sådan avler jeg min favoritko Sådan avler jeg min favoritko Teamleder Anders Fogh, VFL, Kvæg Team Reproduktion og Avl Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Nyt om staldfodring med frisk græs og afgræsning. Grovfoderseminar februar 2019 Martin Øvli Kristensen Seges Økologi Innovation

Nyt om staldfodring med frisk græs og afgræsning. Grovfoderseminar februar 2019 Martin Øvli Kristensen Seges Økologi Innovation Nyt om staldfodring med frisk græs og afgræsning Grovfoderseminar 6.-7. februar 2019 Martin Øvli Kristensen Seges Økologi Innovation Indhold Afgræsning Estimering af græsoptag Erfaringer fra afgræsningsskolerne

Læs mere

Hvad er økologi? Køer på græs

Hvad er økologi? Køer på græs Hvad er økologi? Køer på græs Disposition Præsentation af ejendommen Afgræsning hvad er det? Hvordan laver vi en god planlægning Store besætninger (Hvor langt kan køerne gå - drivveje) Mere græs hvad betyder

Læs mere

Opnået

Opnået Driftsenhed: 99999 Kvæg Opdateret: 27.05.2015 Besætning(er): 99999 KPO Rapport Dækningsbidrag, pr. årsko inkl. opdræt (1) Bruttoudbytte 33.109 32.517 30.735 31.961 36.844 Sum mælk Kr 30.917 29.458 28.510

Læs mere

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Arne Munk Hovborg Kro Holmeåvej 2, 6682 Hovborg 12. november 2014 Program Velkomst og præsentation af projektet og programmet v/ konsulent

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

Uffe Bie Formand økologisektion l&f

Uffe Bie Formand økologisektion l&f Uffe Bie Formand økologisektion l&f Økolog fordi? Det er så nemt! Fakta økologisk produktion 6,2 pct. af alle danske jordbrug, drives økologisk. Gennemsnitsstørrelsen på økologiske brug er 66,7 hektar

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

Guldet ligger i Nærproduceret foder Gert Lassen, økologisk mælkeproducent Ellinglund Økologi & Kirstine Flintholm Jørgensen, Kvægkonsulent LMO Økologi

Guldet ligger i Nærproduceret foder Gert Lassen, økologisk mælkeproducent Ellinglund Økologi & Kirstine Flintholm Jørgensen, Kvægkonsulent LMO Økologi Guldet ligger i Nærproduceret foder Gert Lassen, økologisk mælkeproducent Ellinglund Økologi & Kirstine Flintholm Jørgensen, Kvægkonsulent LMO Økologi Økologi Kongres den 30. november 2017 Om driften Økologisk

Læs mere

Raceovervejelser i mit krydsningsprogram

Raceovervejelser i mit krydsningsprogram Raceovervejelser i mit krydsningsprogram Mogens Hjort Jensen og Morten Kargo KVÆGKONGRES 2018 Indledning 1. Vælg den tredje race Mogens Hjort Jensens besætning Beskrivelse og udfordringer Overvejelser

Læs mere

FRISTELSER VED AFGRÆSNING

FRISTELSER VED AFGRÆSNING FRISTELSER VED AFGRÆSNING Thomas Andersen, Kvæg Herning kongrescenter 1. marts 2015 KVÆGKONGRES 2016 INDHOLD Strategiske overvejelser Økonomi Forventet produktion Arbejdsindsats Andre effekter 2... AFGRÆSNING

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Ole Aaes, Dansk Kvæg 82 Den bedste kombination af kløvergræs og majsensilage V/ Landskonsulent Ole Aaes, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed

Læs mere

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2010 En- Året 2010 Året 2011 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2010 En- Året 2010 Året 2011 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

Fremtidens ko sammenhæng imellem avlsmæssige ændringer og nye staldsystemer

Fremtidens ko sammenhæng imellem avlsmæssige ændringer og nye staldsystemer Fremtidens ko sammenhæng imellem avlsmæssige ændringer og nye staldsystemer Workshop: Fremtidens kostald Onsdag d. 2-12 2015 Jørn Rind Thomasen, VikingGenetics Morten Kargo, AU/SEGES Kvægets præstationer

Læs mere

ENERGIUDNYTTELSE HOS ØKOLOGISKE MALKEKØER. Finn Strudsholm og Anne Mette Kjeldsen SEGES Herning, 5. september 2017

ENERGIUDNYTTELSE HOS ØKOLOGISKE MALKEKØER. Finn Strudsholm og Anne Mette Kjeldsen SEGES Herning, 5. september 2017 ENERGIUDNYTTELSE HOS ØKOLOGISKE MALKEKØER Finn Strudsholm og Anne Mette Kjeldsen SEGES Herning, 5. september 2017 PROJEKT OM ENERGIUDNYTTELSE HOS ØKO-KØER Baggrund: Energiudnyttelsen ligger lavere hos

Læs mere

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION Jesper Overgård Lehmann Videnskabelig assistant Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet DEFINITION AF FORLÆNGET LAKTATION Bevidst udsættelse af første

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Gode muligheder for mere kornstivelse til malkekøer

Gode muligheder for mere kornstivelse til malkekøer Gode muligheder for mere kornstivelse til malkekøer Henrik Martinussen, HusdyrInnovation Maria Sørensen, Erhvervsøkonomi KVÆGKONGRES 2018 Årlig forbrug af korn til kvæg 650.000 ton / Værdi knap 1 mia.

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING 27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING Avlskort som kan spilles for at trække stikket hjem Systematisk krydsning i malkekobesætningen Krydsning med kødkvægssæd Brug af kønssorteret

Læs mere

Afgræsningssystemer. Afgræsningssystemer. Bufferareal. Bufferareal. Bufferareal. Storfold er yt til malkekøer. Reguleret storfold. Fold (skiftefolde)

Afgræsningssystemer. Afgræsningssystemer. Bufferareal. Bufferareal. Bufferareal. Storfold er yt til malkekøer. Reguleret storfold. Fold (skiftefolde) Afgræsningssystemer Afgræsningssystemer Reguleret storfold Bufferareal Fold (skiftefolde) Bufferareal Stribe afgræsnig Bufferareal Storfold Storfold er yt til malkekøer 7. november 2... 2014 1 Reguleret

Læs mere

Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD

Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD Set fra koen Set med klimabriller Set udefra (politikere, forbrugere) Hvorfor er vi egentlig så optaget af græs? Økologisk græsmark 6500

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

Foderplaner, stor race. Dagligt foder i gennemsnit pr. årsko

Foderplaner, stor race. Dagligt foder i gennemsnit pr. årsko 47 Om kalkuler for malkekvæg Kalkulerne for malkekvæg er beregnet for 4 foderplaner for både stor race og Jersey. De viste kalkuler for 2009/2010 svarer til det forventede gennemsnitlige ydelsesniveau

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder.

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Disposition 1. Sådan optimerer jeg. v/ Søren Andersen. 2. Fremstillingsprisen skal ned! Maskinomkostninger er ofte høje Giver alle marker et højt udbytte?

Læs mere

PRODUKTIONSRESPONS OG ØKONOMI I FODRING MED FEDT

PRODUKTIONSRESPONS OG ØKONOMI I FODRING MED FEDT Fodringsdag, Herning Kongrescenter Tirsdag den Rudolf Thøgersen Nicolaj Ingemann Nielsen Camilla Engell-Sørensen Nikolaj Hansen PRODUKTIONSRESPONS OG ØKONOMI I FODRING MED FEDT AKTUELT AT VURDERE ØKONOMIEN

Læs mere

Strategi for foderforsyning

Strategi for foderforsyning Strategi for foderforsyning Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Aftenkongres 2016 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god foderration* indeholder 6,50

Læs mere

DANSKE BEREGNINGER PÅ ØKONOMI OG MULIGHEDER FOR GMO-FRI FODER

DANSKE BEREGNINGER PÅ ØKONOMI OG MULIGHEDER FOR GMO-FRI FODER Herning d. 12. september 2016 Henrik Martinussen, SEGES Kvæg Nicolaj I. Nielsen, SEGES Kvæg DANSKE BEREGNINGER PÅ ØKONOMI OG MULIGHEDER FOR GMO-FRI FODER MULIGHEDER FOR GMO-FRI FODER Det er i dag stort

Læs mere

VÆLG DE RIGTIGE RÅVARER

VÆLG DE RIGTIGE RÅVARER KVÆGKONGRES 2016 Herning, d. 1. marts 2016 Seniorkonsulent Betina Amdisen Røjen Specialkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen Kvæg VÆLG DE RIGTIGE RÅVARER PROTEINKILDER TIL MALKEKØER KVÆGKONGRES 2016 POPULÆRE

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN.

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. Optimering af management af dyrene i naturplejen Specialkonsulent Per Spleth Kødproduktion, SEGES HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. PUNKTER DER VIGTIGE Kategori af

Læs mere

Fodring af kvæg med hestebønner. Reni H. Nielsen Økologikongressen Torsdag den 28. nov. 2013

Fodring af kvæg med hestebønner. Reni H. Nielsen Økologikongressen Torsdag den 28. nov. 2013 Fodring af kvæg med hestebønner Reni H. Nielsen Økologikongressen Torsdag den 28. nov. 2013 Indhold af næringsstoffer Gram Pr. kg tørstof Hestebønner Sojakage Toastet Ærter Lupiner Rapskage koldpresset,

Læs mere

Kvægbrugerens syn på fremtidens avlsmål

Kvægbrugerens syn på fremtidens avlsmål Kvægbrugerens syn på fremtidens avlsmål Tema 2 Matcher avlsmålet kravene til fremtidens malkeko? Kvægbruger Erik Hansen Højager, Hjerting Fremtidens produktionsforhold Hvad påvirker produktionsforhold?

Læs mere

Krydsning et stærkt alternativ

Krydsning et stærkt alternativ Krydsning et stærkt alternativ Morten Kargo Sørensen og Anders Fogh Krydsning hos andre arter På New Zealand er ⅓ af køerne krydsninger 4,25 millioner malkekøer i New Zealand Betydelig krydsningsfrodighed

Læs mere

Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer

Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer Fodernormerne til malkekøer, kvier, tyre og stude samt ammekøer gældende i NorFor og DMS Dyreregistrering. Malkekøer Holstein,.00 kg EKM Energibehov,

Læs mere

Kvægøkonomi. Claus Larsen KvægXperten Betina Katholm AGRI NORD

Kvægøkonomi. Claus Larsen KvægXperten Betina Katholm AGRI NORD Kvægøkonomi Claus Larsen KvægXperten Betina Katholm AGRI NORD Dagsorden Hovedtal kvægøkonomi Mere mælk Forskelle mellem top og bund Gemte penge Nøgletal Moderniseringsstøtte Mælkepris Benchmarking Hovedtal

Læs mere

Valg af tilskudsfoder til økologisk mælkeproduktion

Valg af tilskudsfoder til økologisk mælkeproduktion KvægInfo nr.: 1480 Dato: 18-05-2005 Forfatter: Lisbeth Mogensen,Troels Kristensen Valg af tilskudsfoder til økologisk mælkeproduktion - Kvaliteten af grovfoder bestemmer det optimale niveau af tilskudsfoder,

Læs mere

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret.

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fremgangsmåde I tabel 1 vises

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Nettoudbytte og foderværdi

Nettoudbytte og foderværdi Nettoudbytte og foderværdi Græs Fem slæt Græs Tre slæt vedehelsæd Nettoudbytte, FE pr. ha 8.000 9.000 8.0 Fordøjelighed, FK organisk stof 79 74 70 Foderværdi, kg tørstof pr. FE 1,10 1,25 1,34 Pris pr.

Læs mere

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Tema 12 Få overblik og økonomi i foderkæden Kvægbrugskonsulent Inger-Marie Antonsen Landbo Fyn På Fyn Deltager ca. 130

Læs mere

Fodring af kvier, som kælver ved måneder

Fodring af kvier, som kælver ved måneder Fodring af kvier, som kælver ved 22-24 måneder Dansk Kvægs Kongres Tirsdag den 26. februar 2008 Herning Kongrescenter Konsulent Irene Fisker Dansk Kvæg Kælvekvierne bliver yngre Vægt ved kælvning er vigtigere

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi

Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi Program PhD Hvorfor? Basics Besætninger og ydelse Kommende dele af PhD Reprolac

Læs mere

Carsten Lindberg, Videbæk. KvægKongres Herning 27/2-2017

Carsten Lindberg, Videbæk. KvægKongres Herning 27/2-2017 Carsten Lindberg, Videbæk KvægKongres Herning 27/2-2017 HISTORIE Ejendommen overtaget i 2014 med 240 DH årskøer og 100 ha Kvier på lejet ejendom indtil efterår 2017 Tilkøbt ekstra ejendom med 110 Jersey-køer

Læs mere

Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg Benchmarking kødkvæg hvad gør de bedste? Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg. Rådgivning Kødkvæg 2011-2012 Rådgivningsteam Kødkvæg består af 16 rådgivere fordelt over landet: Rådgivningsteam

Læs mere

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt Diskussionsmøde om avlsmål indenfor HF 21. januar 2010, Agerskov Kro Morten Kargo Sørensen 1 NTM et fælles nordisk avlsmål foar alle pr. race

Læs mere

Nyt fra Team Kødkvægrådgivning Benchmarking. v/ Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Nyt fra Team Kødkvægrådgivning Benchmarking. v/ Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg Nyt fra Team Kødkvægrådgivning Benchmarking v/ Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg. Rådgivning Kødkvæg 2010-2011 Rådgivningsteam Kødkvæg består af 16 rådgivere fordelt over landet: Rådgivningsteam

Læs mere

Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer

Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer En opgørelse over foderrationernes indhold af fedtsyrer opgjort fra DMS data viser, at økologiske bedrifter generelt ligger på et lavere

Læs mere

KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER

KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER LMO, Søften 19. maj 2016 Arne Munk, SEGES Økologi KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION DEL II STØTTET AF mælkeafgiftsfonden DAGSORDEN 1. Velkomst og

Læs mere

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler - case studier og model Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Karen Søegaard, Søren Krogh Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Tabellen nedenfor indeholder en kortfattet beskrivelse af de nøgletal som indgår i Pulsen og Tema i VERSION 2 "Temperaturmåleren".

Læs mere

Økonomien af tyre med højt NTM i din besætning CHR: september 2018

Økonomien af tyre med højt NTM i din besætning CHR: september 2018 Økonomien af tyre med højt NTM i din besætning CHR: 46653 1. september 21 Værdien af, at bruge tyre med en 2-point højere NTM-indeks end de tyre som bruges i dag: Stigning i DB: 24 kr. om året på besætningsniveau

Læs mere

Hvad gør vi på Havredalsgaardfor at styrke restbeløbet i det daglige V/Michael Jensen

Hvad gør vi på Havredalsgaardfor at styrke restbeløbet i det daglige V/Michael Jensen Hvad gør vi på Havredalsgaardfor at styrke restbeløbet i det daglige V/Michael Jensen Historien bag bedriften 2000 Vi overtager Havredalsgaard Bygger ny stald til 135 køer 2006 Begynder at malke tre gange

Læs mere

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Om projektet og om økonomiske værdier generelt Den valgte model principperne Kort om forudsætninger og resultater Økonomisk

Læs mere

Fodereffektivitet - en del af den optimale foderforsyning

Fodereffektivitet - en del af den optimale foderforsyning Fodereffektivitet - en del af den optimale foderforsyning Troels Kristensen & Anna-Sofie Hansen Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Planlægning Foderemner Kontrol Foderration Besætning Foderforsyning Fodereffektivitet

Læs mere

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes!

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Dansk Kvægs Kongres 2007 Mandag den 26. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ulrik Sander Nielsen Dansk Kvæg, Afdeling

Læs mere

Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning

Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning NASJONAL ØKOMELK-KONFERANSE Hell 25. OG 26. JANUAR 2017 Ved Hans Lund, Kvægrådgiver ØkologiRådgivning Danmark Mobil 0045 2557 9863

Læs mere

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Susanne Clausen / Rudolf Thøgersen Græsensileringssæsonen står for døren, og så melder spørgsmålet sig, om det er værd at bruge ensileringsmidler.

Læs mere

FODRING OG FODERPRODUKTION

FODRING OG FODERPRODUKTION FODRING OG FODERPRODUKTION Martin Weisbjerg, Jørgen Eriksen, Torben Frandsen 1 og Marianne Johansen Aarhus Universitet, Foulum 1 SEGES Workshop om Fremtidens Kvægbedrift i Danmark, Foulum, 27. september

Læs mere

Udvikling af bedriften:

Udvikling af bedriften: EDF Stormøde Holdbarhed af mine Køer & min Bedrift Jac & Janet Broeders 21/10 2015 Udvikling af bedriften: 1992 : Køber ejendommen Tyrholm ved Rødekro Ejendommen har 52 ha, 80 køer og 600.000 kg mælk 2003

Læs mere

Avl og Velfærd modsætninger eller muligheder

Avl og Velfærd modsætninger eller muligheder Avl og Velfærd modsætninger eller muligheder Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ Morten Kargo Sørensen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Dansk Kvæg 1 Fænotype

Læs mere

DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN

DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN Mælkeproducent Per Vestergaard, Vildbjerg Seniorkonsulent Peter Hvid Laursen, HusdyrInnovation SEGES Kvæg Kvægkongres Februar 2017 AGENDA 1. Overblik Den digitale verden 2.

Læs mere

- Øgede krav til stabilitet i fodertildeling. - Længere afstand fra stald til mark. - Flere medarbejdere - beslutningstagen

- Øgede krav til stabilitet i fodertildeling. - Længere afstand fra stald til mark. - Flere medarbejdere - beslutningstagen Planlægning og styring af afgræsning Udfordringerne - Større besætninger - Højere ydelse - Mindre afgræsning (ts pr dag) - Mere suppleringsfoder - Øgede krav til stabilitet i fodertildeling - Længere afstand

Læs mere

KVÆG-spor. Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen

KVÆG-spor. Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen KVÆG-spor Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen Mælkeprisen, standard mælk 2017 385 365 345 325 305 285 265 245 225 276 341 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - 2017 Konv. 377 263

Læs mere

KLAR TIL BUDGET 2016 TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

KLAR TIL BUDGET 2016 TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug KLAR TIL BUDGET 2016 TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN Markeds og prisforhold 2016 Langsigtede Budgetproces Planlægning og forløb Optimeringsprocesser Rating og risikosignaler Kend dine nøgletal

Læs mere

KvægNøglemøde. 17. april 2018

KvægNøglemøde. 17. april 2018 KvægNøglemøde 17. april 2018 Program Velkomst v/ Niels Borello Lausen, afdelingschef Forretningsudvikling og Kvæg Kvægnøgleresultater 2017 v/ Inger-Marie Antonsen, kvægkonsulent Årets regnskabsresultater

Læs mere

ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER TIL OPTIMERING AF KLØVERGRÆSENSILAGEN

ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER TIL OPTIMERING AF KLØVERGRÆSENSILAGEN ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER TIL OPTIMERING AF KLØVERGRÆSENSILAGEN ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Anbefalinger fra økologiske mælkeproducenter og deres rådgivere om forebyggelse af mælkefeber

Anbefalinger fra økologiske mælkeproducenter og deres rådgivere om forebyggelse af mælkefeber Foder til goldkøer om vinteren 3) Det er vigtigt at du får lavet en goldko-foderplan, som mixes i fodervogn og tilpasses ved foderskift Brug goldmineraler af god kvalitet Undgå bælgplanter Begræns mængde

Læs mere

NTM Avlsmål for kvæg Brugergruppemøde SOBcows Morten Kargo

NTM Avlsmål for kvæg Brugergruppemøde SOBcows Morten Kargo NTM Avlsmål for kvæg Brugergruppemøde SOBcows 2-6 2015 Morten Kargo NTM et fælles nordisk avlsmål foar alle pr. race for Holstein køer i Danmark, Finland og Sverige 2 Samlede indekser i Norden Introduceret

Læs mere

Atypisk mælkefeber. Niels-Henrik Hjerrild

Atypisk mælkefeber. Niels-Henrik Hjerrild Atypisk mælkefeber Niels-Henrik Hjerrild Gården i Munke-Bjergby Niels-Henrik og Christa Hjerrild 3 voksne børn 2 plejebørn 3 fastansatte 270 jerseykøer + opdræt Non-GM mælk Produktion 9.842 kg EKM / årsko

Læs mere