artus EBV LC PCR Kit Håndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "artus EBV LC PCR Kit Håndbog"

Transkript

1 Marts 2015 artus EBV LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr ) 96 (katalog nr ) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler Instrument version , DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, Hilden, TYSKLAND R DA Sample & Assay Technologies

2 QIAGEN prøve- og analyse-teknologier QIAGEN er den førende leverandør af innovative prøve- og analyseteknologier, der muliggør isolation og påvisning af indholdet i enhver biologisk prøve. Vore avancerede højkvalitetsprodukter og -service garanterer succes fra prøve til resultat. QIAGEN sætter standarder i: Oprensning af DNA, RNA og proteiner Nucleinsyre- og proteinanalyser microrna-undersøgelser og RNAi Automatisering af prøve- og analyse-teknologier Vor opgave er at bringe Dem i stand til at opnå enestående succes og gennembrud. For yderligere information, se

3 Indholdsfortegnelse 1. Indhold Opbevaring Nødvendige ekstra-materialer og instrumenter Almindelige sikkerhedsregler Information om smittefare Princip for Real-Time PCR Produktbeskrivelse Protokol DNA-isolering Intern Kontrol Kvantificering Forberedelse af PCR Programmering af LightCycler instrumentet Analyse Fejlkilder Specifikationer Analytisk sensitivitet Specificitet Præcision Reproducerbarhed Diagnostisk evaluering Særlige anvisninger til brug af produktet artus EBV LC PCR Kit 03/2015 3

4 13. Advarsler og forholdsregler Kvalitetskontrol Litteratur Symbolforklaring artus EBV LC PCR Kit 03/2015

5 artus EBV LC PCR Kit Til anvendelse med LightCycler instrumentet. 1. Indhold Påskrift og indhold Art. Nr reaktioner Art. Nr reaktioner Blå EBV LC Master 2 x 12 reaktioner 8 x 12 reaktioner Rød Rød Rød Rød EBV LC/RG/TM QS 1 5 x 10 4 cop/µl 1 x 200 µl 1 x 200 µl EBV LC/RG/TM QS 2 5 x 10 3 cop/µl 1 x 200 µl 1 x 200 µl EBV LC/RG/TM QS 3 5 x 10 2 cop/µl 1 x 200 µl 1 x 200 µl EBV LC/RG/TM QS 4 5 x 10 1 cop/µl 1 x 200 µl 1 x 200 µl Grøn EBV LC IC 1 x µl 2 x µl Hvid Water (PCR grade) 1 x µl 1 x µl QS = Kvantificeringsstandard IC = Intern Kontrol 2. Opbevaring artus EBV LC PCR Kit opbevares ved 15 til 30 C og er holdbart indtil datoen, der er angivet på etiketten. Gentagen optøning og nedfrysning (> 2 x) bør undgås, da sensitiviteten derved forringes. Ved uregelmæssig brug skal reagenserne derfor aliquoteres. Hvis det er nødvendigt, at opbevare kittet ved +4 C, må dette tidsrum ikke vare længere end fem timer. artus EBV LC PCR Kit 03/2015 5

6 3. Nødvendige ekstra-materialer og instrumenter Pudderfri engangs laboratoriehandsker DNA-isoleringskit (se 8.1 DNA-isolering) Pipetter (justerbare) Sterile pipettespidser med filter Vortex-mixer Bordcentrifuge med rotor til 2 ml-reaktionsbeholdere Color Compensation Set (Roche Diagnostics, kat.-nr ) til installering af en Crosstalk Color Compensation-fil LightCycler Kapillarer (20 µl) LightCycler Cooling Block LightCycler Instrument LightCycler Capping Tool 4. Almindelige sikkerhedsregler Følgende anvisninger skal altid overholdes af brugeren: Brug sterile pipettespidser med filter. Positivt materiale (prøver, kontroller, amplifikater) skal opbevares, oprenses og tilsættes reaktionsblandingen i et separat rum, adskildt fra de øvrige reagenser. Optø alle komponenter fuldstændigt ved stuetemperatur, inden testen startes. Bland komponenterne grundigt, og centrifuger kort. Der bør arbejdes hurtigt på is eller i LightCycler Cooling Block. 5. Information om smittefare Epstein-Barr-virusen (EBV) overføres oralt, for det meste af kontamineret spyt. Infektionen med EBV forløber som regel asymptomatisk, især hos børn. Kliniske symptomer på en akut infektion er den pfeifferske kirtelfeber med 10 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

7 feber, træthed, angina og hævelse af lymfekirtlerne og milten. Hos nogle patienter kan disse symptomer optræde kronisk-recidiverende. Alvorlige forløb for EBV-infektionen forekommer især ved immunsupprimerede patienter og personer med T-celle-defekter. 6. Princip for Real-Time PCR Ved patogen diagnostik ved hjælp af polymerase kædereaktion (eng. Polymerase Chain Reaction = PCR) bliver specifikke områder af smitstofgenomet amplificeret. Detektionen foregår via Real-Time PCR ved hjælp af fluorescensfarver. Disse er som regel koblet til oligonukleotid-prober, som binder specifikt til PCR-amplifikatet. Detektionen af fluorescensintensiteten i Real-Time PCR-kørslen gør det muligt at påvise og kvantificere produkterne, uden at skulle åbne prøverørene igen efter PCR-kørslen (Mackay, 2004). 7. Produktbeskrivelse artus EBV LC PCR Kit er et brugsklart system til detektion af EBV-DNA ved hjælp af polymerase kædereaktion (PCR) i LightCycler instrumentet. EBV LC Master indeholder reagenser og enzymer til den specifikke amplifikation af en 97 bp lang sekvens af EBV-genomet og til umiddelbar detektion af et amplifikat i fluorescens-kanalen F2 af LightCycler instrumentet. Derudover indeholder artus EBV LC PCR Kit et andet heterologt amplifikationssystem, som bruges til detektion af en eventuel PCR-inhibition. Denne bliver påvist som Intern Kontrol (IC) i fluorescens-kanalen F3. Detektionsgrænsen for den analytiske EBV-PCR (se 11.1 Analytisk sensitivitet) bliver derved ikke reduceret. Der vedlægges eksterne positive kontroller (EBV LC/RG/TM QS 1-4), som bruges til kvantificering af smitstoffet. Læs dertil afsnittet 8.3 Kvantificering. Bemærk: Temperaturprofilen til detektion af EBV-DNA via artus EBV LC PCR Kit svarer såvel til artus HSV-1/2 LC PCR Kit som til artus VZV LC PCR Kit og artus EBV LC PCR Kit 03/

8 artus CMV LC PCR Kit. Det betyder, at PCR- reaktionerne for disse artussystemer kan gennemgås og analyseres i en kørsel. Bemærk herved de specielle anvisninger til analysen under 8.3 Kvantificering og 9. Analyse. 8. Protokol 8.1 DNA-isolering DNA-isoleringskits tilbydes af forskellige producenter. Prøvevolumener til DNA-isoleringsproceduren afhænger af den benyttede protokol. Tilsæt den anbefalede prøvemængde til oprensningen og udfør DNA-isoleringen efter producentens forskrift. Følgende isoleringskits anbefales: Prøvemateriale oprensningskit Katalognummer Producent Carrier RNA Serum, plasma, CSF (cerebrospinalvæske) QIAamp DNA Mini Kit (50) QIAamp UltraSens Virus Kit (50) QIAGEN ikke indeholdt QIAGEN indeholdt blodceller QIAamp Blood Mini Kit (50) QIAGEN ikke indeholdt Plasma EZ1 DSP Virus Kit (48)* QIAGEN indeholdt *Anvendes sammen med BioRobot EZ1 DSP Workstation (Kat. nr ) og med EZ1 DSP Virus Card (Kat. Nr ). Vigtig henvisning vedrørende anvendelsen af QIAamp UltraSens Virus Kit, QIAamp DNA Blood Mini Kit og QIAamp DNA Mini Kit: Anvendelsen af carrier-rna er af afgørende betydning for oprensnigens effektivitet og dermed for DNA-/RNA-udbyttet. Hvis det anvendte isoleringskit ikke indeholder carrier-rna, anbefales der ved oprensingen af nukleinsyrer af cellefri kropsvæsker eller materialer med ringe DNA/RNA-indhold (f.eks. CSF) en tilsætning af carrier-rna (RNA- 12 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

9 homopolymer Pol(A), Amersham Biosciences, kat.-nr ). Følg så venligst den følgende fremgangsmåde: a) Hertil resuspenderes den lyophiliserede carrier-rna i elueringsbufferen (ikke i lysisbufferen) af isoleringskittet (f.eks. AEbuffer fra QIAamp DNA Mini Kit/QIAamp DNA Blood Mini Kit) og fremstilles en fortynding med en koncentration på 1 µg/µl. Lav derefter af carrier-rna-løsningen et for Deres egne krav passende antal aliquoter, som skal opbevares ved -20 C. Undgå gentagen optøning (> 2 x) af carrier-rna-aliquoten. b) Per oprensning skal der tilsættes 1 µg carrier-rna per 100 µl lysisbuffer. Bestemmer ekstrationsprotokollen f.eks 200 µl lysisbuffer per oprenset prøve, tilsættes 2 µl af carrier-rna (1 µg/µl) direkte til lysisbufferen. Før begyndelsen af enhver oprensning skal blandingen af lysisbuffer og carrier-rna (og i givent tilfælde Intern Kontrol, se 8.2 Intern Kontrol) fremstilles frisk efter det følgende pipetteringsskema. Antal prøver 1 12 Lysisbuffer f.eks. 200 µl f.eks µl Carrier-RNA (1 µg/µl) 2 µl 24 µl Samlet volumen 202 µl µl Volumen for oprensningen 200 µl for hver 200 µl c) Den frisk fremstillede blanding af lysisbuffer og carrier-rna skal tilsættes oprensningen med det samme. Det er ikke muligt at opbevare blandingen. Anvendelsen af carrier-rna er af afgørende betydning for oprensningens effektivitet og dermed for DNA-/RNA-udbyttet. For at få en højere stabilitet hos den i QIAamp UltraSens Virus Kit vedlagte carrier-rna, anbefaler vi følgende fremgangsmåde, som afviger fra angivelserne i håndbogen til isoleringskittet: artus EBV LC PCR Kit 03/

10 a. Resuspender den lyophiliserede carrier-rna før den første brug af isoleringskittet i 310 µl af elueringsbufferen, som er indeholdt i kittet (slutkoncentration 1 µg/µl, anvend ikke lysisbuffer), og lav af carrier- RNA-løsningen et for Deres egne krav passende antal aliquoter, som skal opbevares ved -20 C. Undgå gentagen optøning (> 2 x) af carrier-rna-aliquoten. b. Før begyndelsen af enhver oprensning skal blandingen af lysisbuffer og carrier-rna (og i givent tilfælde Intern Kontrol, se 8.2 Intern Kontrol) fremstilles frisk efter det følgende pipetteringsskema. Antal prøver 1 12 Lysisbuffer AC Carrier-RNA (1 µg/µl) 800 µl 5,6 µl 9600 µl 67,2 µl Samlet volumen 805,6 µl 9.667,2 µl Volumen for oprensningen 800 µl for hver 800 µl c. Den frisk fremstillede blanding af lysisbuffer og carrier-rna skal tilsættes oprensningen med det samme. Det er ikke muligt at opbevare blandingen. Der kan opnås en opkoncentrering af prøven ved tilsætning af QIAamp UltraSens Virus Kit. Hvis prøvematerialet ikke består af serum eller plasma, skal der tilføjes minimum 50 % (v/v) negativt humanplasma til prøven. Beholderene til udtagelsen af blodprøver indeholder Antikoagulantier, som kan virke inhiberende på PCR en. Disse bliver enddog godt elimineret fra de oplistede oprensningskits. Der frarådes benyttelsen af heparin-blod. Bruger man en oprensningsprotokol med ethanolholdige vaskebuffere, anbefales det, at man udfører et ekstra centrifugeringstrin (tre minutter, rpm) for at fjerne ethanolrester. Dette forhindrer eventuelle PCRinhibitioner. 14 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

11 artus EBV LC PCR Kit er ikke egnet til oprensningskørsler, som arbejder på basis af phenol. Vigtig henvisning vedrørende anvendelsen af EZ1 DSP Virus Kit: Anvendelsen af carrier-rna er af afgørende betydning for oprensningens effektivitet og dermed for DNA-/RNA-udbyttet. Tilsæt derfor venligst den passende mængde carrier-rna til hver oprensning ved at følge instruktionerne i EZ1 DSP Virus Kit Handbook. Vigtigt: Intern Kontrol til artus EBV LC PCR Kit kan anvendes direkte i oprensningen (se 8.2 Intern Kontrol). artus EBV LC PCR Kit 03/

12 8.2 Intern Kontrol Der vedlægges en Intern Kontrol (EBV LC IC). Med denne er det muligt at kontrollere både oprensningen af DNA og en mulig inhibition af PCR (se Fig. 1). Ved anvendelsen af EZ1 DSP Virus Kit i oprensningen, skal den Interne Kontrol tilsættes analogt til angivelserne i EZ1 DSP Virus Kit Handbook. Ved QIAamp UltraSens Virus Kit, QIAamp DNA Blood Mini Kit eller ved QIAamp DNA Mini Kit tilsættes den Interne Kontrol i et forhold der svarer til 0,1 µl pr. 1 µl elueringsvolumen til oprensningen. Hvis De f.eks. anvender QIAamp DNA Mini Kit og eluerer DNA i 200 µl AE-puffer, skal der tilsættes 20 µl af den Interne Kontrol. Hvis De f.eks. eluerer i 100 µl, skal der tilsvarende tilsættes 10 µl. Mængden af den anvendte Interne Kontrol er kun afhængigt af elueringsvolumenet. Den Interne Kontrol og carrier-rna (se 8.1 DNA-isolering) må kun tilsættes til blandingen af lysisbuffer og prøvemateriale eller direkte til lysisbufferen. Den Interne Kontrol må ikke tilsættes direkte til prøvematerialet. Ved tilsætningen til lysisbufferen skal der sørges for at blandingen af den Interne Kontrol og lysisbuffer/carrier-rna forberedes frisk og tilsættes med det samme (at opbevare blandingen ved stuetemperatur eller i køleskabet kan allerede efter få timer føre til fravær af den Interne Kontrol og til en reduceret oprensningseffektivitet). Pipetter den Interne Kontrol og carrier-rna ikke direkte i prøvematerialet. Optionalt kan den Interne Kontrol anvendes udelukkende til kontrol af en mulig PCR-inhibition (se Fig. 2). Til denne anvendelse tilsættes pr. testblanding 0,5 µl af den Interne Kontrol direkte til 15 µl EBV LC Master. Brug til hver PCRreaktion 15 µl af den således fremstillede Master Mix * og tilsæt derefter 5 µl af den oprensede prøve. Ved udførelsen af en kørsel med flere prøver, er det nødvendigt at øge de krævede mængder af EBV LC Master og af den Interne Kontrol svarende til prøvetallet (se 8.4 Forberedelse af PCR). * Volumenforhøjelsen, som opstår på grund af tilsætning af den Interne Kontrol, er irrelevant. Sensitiviteten for detektionssystemet påvirkes ikke. 16 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

13 artus EBV LC PCR Kit og artus CMV LC PCR Kit indeholder identisk Intern Kontrol (IC). artus HSV-1/2 LC PCR Kit og artus VZV LC PCR Kits indeholder også identisk Intern Kontrol. 8.3 Kvantificering De vedlagte Kvantificeringsstandarder (EBV LC/RG/TM QS 1-4) behandles som en allerede oprenset prøve og anvendes i samme volumen (5 µl). For at udarbejde en standardkurve i LightCycler instrumentet, tilsæt alle fire vedlagte Kvantificeringsstandarder. Definér disse i Sample Loading Screen som standarder, og indtast de angivne koncentrationer (se LightCycler Operator's Manual, version 3.5, chapter B, 2.4. Sample Data Entry). Denne standardkurve kan derudover anvendes til senere kvantificeringer, hvis mindst en standard af en defineret koncentration medføres i den aktuelle kørsel. Hertil er det nødvendigt at importere den tidligere udarbejdede standardkurve (se LightCycler Operator s Manual, version 3.5, chapter B, Quantification with an External Standard Curve). Der kan opstå afvigelser i resultatet på grund af variationen mellem PCR-kørslerne ved denne form for kvantificering. Hvis De har mere end et herpes-artus-system integreret i Deres kørsel, skal disse analyseres separate sammen med deres tilhørende Kvantificeringsstandarder. Bemærk: Kvantificeringsstandarderne er defineret som kopier/µl. Til omregning af værdierne, der blev udarbejdet ved hjælp af standardkurven til kopier/ml prøvemateriale, skal følgende formel anvendes: Resultat (kopier/ml) = Resultat (kopier/µl) x Elueringsvolumen (µl) Prøvevolumen (ml) artus EBV LC PCR Kit 03/

14 Bemærk, at der principielt skal tilsættes det oprindelige prøvevolumen i den ovennævnte formel. Dette skal tages i betragtning, hvis prøvevolumenet blev forandret før nukleinsyre-oprensningen (f.eks. at den blev indsnævret ved centrifugering eller forhøjet ved at den blev fyldt op på det volumen, som kræves for oprensningen). Vigtigt: For simplificering af den kvantitative analyse med artus-systemer på LightCycler instrumentet, findes under en vejledning (Technical Note for quantitation on the LightCycler 1.1/1.2/1.5 or LightCycler 2.0 instrument). 8.4 Forberedelse af PCR Sørg for at Cooling Block med de tilhørende adaptere (tilbehør til LightCycler instrumentet) er kølet ned til +4 C. Sæt det nødvendige antal LightCycler kapillarer til de planlagte reaktioner ind i adapterne til Cooling Block en. Bemærk, at hver PCR-kørsel kræver mindst en Kvantificeringsstandard samt en negativ kontrol (Water, PCR grade). Til udarbejdelse af en standardkurve anvendes per PCR-kørsel alle vedlagte Kvantificerings-standarder (EBV LC/RG/TM QS 1-4). Alle reagenser skal optøs fuldstændigt ved stuetemperatur, blandes godt (gentagen pipettering eller kort vortexen) og centrifugeres kort. For tilfældet, at De både vil kontrollere oprensningen af DNA og en eventuel inhibition af PCR, skal den Interne Kontrol tilsættes oprensningen i forvejen (se 8.2 Intern Kontrol). Brug dertil følgende pipetteringsskema (se endvidere skematisk oversigt i Fig. 1): Antal prøver Opsætning af Master Mix 2. Opsætning af PCR-reaktion EBV LC Master EBV LC IC 15 µl 0 µl 180 µl 0 µl Samlet volumen 15 µl 180 µl Master Mix 15 µl for hver 15 µl Prøve 5 µl for hver 5 µl Samlet volumen 20 µl for hver 20 µl 18 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

15 Hvis De udelukkende vil anvende den Interne Kontrol til kontrol af en mulig PCR-inhibition, skal den tilsættes direkte til EBV LC Master. Brug i dette tilfælde følgende pipetteringsskema (se endvidere skematisk oversigt i Fig. 2): Antal prøver Opsætning af Master Mix 2. Opsætning af PCR-reaktion EBV LC Master EBV LC IC 15 µl 0,5 µl 180 µl 6 µl Samlet volumen 15,5 µl * 186 µl * Master Mix 15 µl * for hver 15 µl * Prøve 5 µl for hver 5 µl Samlet volumen 20 µl for hver 20 µl Pipetter 15 µl af Master Mix i PCR-plastikreservoiret til hver af kapillarerne. Derefter tilsættes 5 µl af eluatet fra DNA-isoleringen. Tilsvarende skal 5 µl af mindst én af Kvantificeringsstandarderne (EBV LC/RG/TM QS 1-4) anvendes som positiv kontrol, og som negativ kontrol tilsættes 5 µl vand (Water, PCR grade). Luk kapillarerne. For at overføre opsætningen fra plastikreservoiret til kapillarerne, centrifugeres adapterne med kapillarerne i en bordcentrifuge i ti sekunder ved maksimalt 400 x g (2.000 rpm). * Volumenforhøjelsen, som opstår på grund af tilsætning af den Interne Kontrol, er irrelevant. Sensitiviteten for detektionssystemet påvirkes ikke. artus EBV LC PCR Kit 03/

16 Tilsætning af Intern Kontrol til oprensningen oprensning blanding af lysisbuffer/ prøvemateriale + 0,1 µl IC* pr. 1 µl elueringsvolumen 5 µl oprenset prøve* 15 µl artus Master* glaskapillarer LightCycler Fig. 1: Skematisk arbejdsforløb til kontrol af oprensning og PCRinhibition. *Det er yderst vigtigt at sørge for, at de anvendte opløsninger er fuldstændigt optøet, blandet godt og centrifugeret kort. 20 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

17 Tilsætning af Intern Kontrol til artus Master 0,5 µl IC* 15 µl artus Master* oprensning 15,5 µl Master Mix* 5 µl oprenset prøve* 15 µl Master Mix* glaskapillarer LightCycler Fig. 2: Skematisk arbejdsforløb til kontrol af PCR-inhibition. *Det er yderst vigtigt at sørge for, at de anvendte opløsninger er fuldstændigt optøet, blandet godt og centrifugeret kort. artus EBV LC PCR Kit 03/

18 8.5 Programmering af LightCycler instrumentet Til detektion af EBV-DNA udarbejder De på Deres LightCycler instrument en temperaturprofil i henhold til de følgende fem arbejdstrin (se Fig. 3 7). A. Aktivering af hot start-enzymet Fig. 3 B. Touch Down-trin Fig. 4 C. Amplifikation af DNA Fig. 5 D. E. Smeltekurve (valgfri) Køling Fig. 6 Fig. 7 Læg især mærke til indstillingerne for Analysis Mode, Cycle Program Data og Temperature Targets. Af hensyn til overskueligheden er disse indstillinger fremhævet med sorte rammer i figurerne. Anvisninger til programmering af LightCycler instrumentet kan findes i LightCycler Operator s Manual. Oprettelsen af en smeltekurve, trin D. er valgfri. Trinnet bliver udelukkende brugt til differentieringen mellem HSV-1 og HSV-2 ved samtidig brug af artus HSV 1/2 LC PCR Kit. Fig. 3: Aktivering af hot start-enzymet. 22 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

19 Fig. 4: Touch Down-trin. Fig. 5: Amplifikation af DNA. artus EBV LC PCR Kit 03/

20 Fig. 6: Smeltekurve. Fig. 7: Køling. 24 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

21

22 9. Analyse Ved multifarve-analyser optræder interferenser mellem fluorescens-kanalerne. Softwaren til LightCycler instrumentet indeholder en fil med betegnelsen Color Compensation File, som kompenserer for disse interferenser. Åbn denne fil før, under eller lige efter PCR-kørslen ved aktivering af Choose CCC File eller Select CC Data. Hvis der ikke er installeret en Color Compensation File, udarbejdes den ifølge anvisningerne i LightCycler Operator s Manual. Efter aktiveringen af Color Compensation File fremkommer separate signaler i fluorescenskanalerne F1, F2 og F3. Til analysen af PCR-resultaterne, der blev indhentet med artus EBV LC PCR Kit, vælges visningsfunktionerne F2/Back- F1 for den analytiske EBV-PCR, hhv. F3/Back-F1 for PCR en af den Interne Kontrol. For analysen af kvantitative kørsler er det yderst vigtigt at følge afsnittet 8.3 Kvantificering samt Technical Note for quantitation on the LightCycler 1.1/1.2/1.5 or LightCycler 2.0 instrument på Hvis De har mere end et herpes-artus-system integreret i Deres PCR- kørsel, skal der sørges for at EBV-prøver analyseres separate. Vælg dertil de tilsvarende rotor-positioner for analysen. Følgende resultater er mulige: 1. I fluorescens-kanalen F2/Back-F1 detekteres et signal. Analysens resultat er positivt: Prøven indeholder EBV-DNA. I dette tilfælde er detektionen af et signal i kanalen F3/Back-F1 uvæsentlig, da høje udgangskoncentrationer af EBV-DNA (positivt signal i kanalen F2/Back-F1) kan føre til et reduceret og tilmed helt udeblivende fluorescens-signal af den Interne Kontrol i kanalen F3/Back-F1 (konkurrence). 20 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

23 2. I fluorescens-kanalen F2/Back-F1 detekteres der ikke noget signal, men kun i kanalen F3/Back-F1 (signal for den Interne Kontrol). I prøven kan der ikke påvises EBV-DNA. Den kan således betragtes som negativ. Ved negativ EBV-PCR udelukker det detekterede Intern Kontrol-signal muligheden for en PCR-inhibition. 3. Hverken i kanalen F2/Back-F1 eller i kanalen F3/Back-F1 detekteres der et signal. Et diagnostisk udsagn er ikke muligt. Information om fejlkilder og afhjælpning er angivet under 10. Fejlkilder. Eksempler på positive og negative PCR-reaktioner er angivet i Fig. 8 og Fig. 9. artus EBV LC PCR Kit 03/

24 Fig. 8: Detektion af Kvantificeringsstandarder (EBV LC/RG/TM QS 1-4) i fluorescens-kanalen F2/Back-F1. NTC: non- template control (negativkontrol). Fig. 9: Detektion af den Interne Kontrol (IC) i fluorescens-kanalen F3/Back-F1 ved samtidig amplifikation af Kvantificeringsstandarder (EBV LC/RG/TM QS 1-4). NTC: non-template control (negativkontrol). 22 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

25 10. Fejlkilder Intet signal ved positivkontrollerne (EBV LC/RG/TM QS 1-4) i fluorescenskanalen F2/Back-F1: Valget af fluroescenskanalen ved PCR-data-analysen svarer ikke til angivelserne i protokollen. Vælg for data-analysen fluorescenskanalen F2/Back-F1 for den analytiske EBV-PCR og fluorescenskanalen F3/Back-F1 for PCR en af den Interne Kontrol. Fejl i progammeringen af temperaturprofilen for LightCycler instrumentet. Sammenlign temperaturprofilen med angivelserne i protokollen (se 8.5 Programmering af LightCycler instrumentet). Fejl i sammensætningen af PCR-reaktionen. Kontrollér arbejdstrinnene ved hjælp af pipetteringsskemaet (se 8.4 Forberedelse af PCR) og gentag i givent tilfælde PCR en. Betingelserne for opbevaring af en eller flere af kittets komponenter svarede ikke til de i 2. Opbevaring angivne forskrifter eller holdbarhedsdatoen for artus EBV LC PCR Kit blev overtrådt. Kontrollér venligst både betingelserne for opbevaring og holdbarhedsdatoen (se på kit-etiketten) af reagenserne og anvend i givent tilfælde et nyt kit. Svagt eller fraværende signal fra den Interne Kontrol i fluorescenskanalen F3/Back-F1 og samtidig fravær af et signal i kanalen F2/Back-F1: PCR-betingelserne svarer ikke til protokollen. Kontrollér betingelserne (se foroven) og gentag i givent tilfælde PCR en med korrigerede indstillinger. PCR en er blevet inhiberet. Sørg for, at De anvender en af os anbefalet oprensningsmetode (se 8.1 DNA-isolering) og hold Dem nøje til producentens anvisninger. Kontrollér, at der ved DNA-oprensningen, før gennemførelsen af elueringen, blev gennemført det anbefalede centrifugeringstrin til den artus EBV LC PCR Kit 03/

26 fuldstændige fjernelse af ethanol-rester (se 8.1 DNA-isolering). Der foreligger tab af DNA forårsaget af oprensningen. Hvis den Interne Kontrol blev tilsat oprensningen, kan fravær af signalet fra den Interne Kontrol betyde, at der foreligger tab af DNA forårsaget af oprensningen. Sørg for, at De anvender en af os anbefalet oprensningsmetode (se 8.1 DNA-isolering) og hold Dem nøje til producentens anvisninger. Betingelserne for opbevaring af en eller flere af kittets komponenter svarer ikke til de i 2. Opbevaring angivne forskrifter eller holdbarhedsdatoen for artus EBV LC PCR Kit blev overtrådt. Kontrollér venligst både betingelserne for opbevaring og holdbarhedsdatoen (se på kit-etiketten) af reagenserne og anvend i givent tilfælde et nyt kit. Signaler ved negativkontrollerne i fluorescenskanalen F2/Back-F1 af den analytiske PCR: Der foreligger en kontamination ved forberedelserne af PCR en. Gentag PCR en med ubrugte reagenser i replikater. Luk, hvis muligt, hvert af de enkelte PCR-beholdere direkte efter tilsætningen af den prøve, der skal undersøges. Pipettér principielt positiv-kontrollerne tilsidst. Sørg for at arbejdsbordene og apparaterne regelmæssigt dekontamineres. Der foreligger en kontamination forårsaget af oprensningen. Gentag oprensningen og PCR en for de prøver der skal undersøges under anvendelse af ubrugte reagenser. Sørg for at arbejdsbordene og apparaterne regelmæssigt dekontamineres. Hvis der skulle opstå yderligere spørgsmål eller problemer, kontakt venligst vores tekniske service. 24 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

27 11. Specifikationer 11.1 Analytisk sensitivitet Til bestemmelsen af den analytiske sensitivitet for artus EBV LC PCR Kit blev der udarbejdet en standard-fortyndingsrække af 50 til nominelt 0,005 EBVkopiækvivalenter * /µl. Denne blev derefter analyseret med artus EBV LC PCR Kit. Undersøgelsen blev gennemført på tre forskellige dage med otte replikater. Resultatet blev udarbejdet ved hjælp af en probit-analyse. Dens grafiske analyse er vist i Fig. 10. Detektionsgrænsen for artus EBV LC PCR Kit ligger således ved 5,78 kopier/µl (p = 0,05). Det betyder at 5,78 kopier/µl kan detekteres med 95 % sandsynlighed. Probit-analyse: Epstein-Barr-virus (LightCycler) Fig. 10: Analytisk sensitivitet for artus EBV LC PCR Kit. * Ved den anvendte standard drejer det sig om et klonet PCR-produkt, hvis koncentration blev bestemt spektralt og ved absorbtions- og fluorescensmåling. artus EBV LC PCR Kit 03/

28 11.2 Specificitet Specificiteten for artus EBV LC PCR Kit sikres først og fremmest igennem udvalget af primere og prober samt ved valget af stringente reaktionsbetingelser. Primerne og proberne blev kontrolleret for eventuelle homologier til andre kendte sekvenser ved hjælp af en sekvenssammenlignings-analyse. Detekterbarheden for alle relevante genotyper kontrolleres herved. Specificitetens validering blev derudover foretaget på seks forskellige EBV negative serumprøver, som ikke genererede et signal med de EBV specifikke primere og prober, der er indeholdt i EBV LC Master. Til bestemmelse af specificiteten for artus EBV LC PCR Kit blev den i Tabel 1 angivne kontrolgruppe undersøgt for krydsreaktivitet. Ingen af de testede smitstoffer var reaktive. Tabel 1: Specificitetstest af kittet med potentielle krydsreaktive smitstoffer. Kontrolgruppe EBV (F2/Back-F1) Intern Kontrol (F3/Back-F1) Humant herpesvirus 1 (Herpes-simplex-virus 1) - + Humant herpesvirus 2 (Herpes-simplex-virus 2) - + Humant herpesvirus 3 (Varizella-zoster-virus) - + Humant herpesvirus 5 (Cytomegalovirus) - + Humant T-celle-leukæmi-virus Humant T-celle-leukæmi-virus Præcision Præcisionsdata for artus EBV LC PCR Kit tillader en bestemmelse af totalvariansen af testsystemet. Denne totalvarians (samlet spredning) består af Intra-assay variationen (spredning af prøver med samme koncentration inden for en forsøgsopsætning), af Inter-assay variationen (spredning der forekommer pga. forskellige personer inden for et laboratorium, der udfører 26 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

29 analysen på forkellige apparater af samme type) og af Inter-lot variationen (spredning ved benyttelse af forskellige lots). Via dette bliver såvel standardafvigelsen, variansen og variationskoefficienten for både den smitstof-specifikke-, og Intern Kontrol- PCR en beregnet. Disse præcisionsdata blev for artus EBV LC PCR Kit bestemt på baggrund af Kvantificeringsstandarden med den laveste koncentration (QS 4; 50 kopier/µl). Undersøgelserne blev udført med otte replikater. Resultaterne af præcesionsdataene blev beregnet på baggrund af amplifikationskurvens Ctværdier (Ct: threshold cycle, se Tabel 2) og de derudfra beregnede kvantitative værdier i kopier/µl (se Tabel 3). Således omfatter den samlede variation af en prøve med den oplyste koncentration af EBV 1,17 % (Ct) hhv. 14,54 % (konc.), og til detektionen af den Interne Kontrol 1,02 % (Ct). Disse værdier er baseret på helheden af enkeltværdierne af alle konstaterede variationer. Tabel 2: Præcisionsdata på grundlag af Ct-værdierne. Intra-assay variation: EBV LC/RG/TM QS 4 Intra-assay variation: Intern Kontrol Inter-assay variation: EBV LC/RG/TM QS 4 Inter-assay variation: Intern Kontrol Inter-lot variation: EBV LC/RG/TM QS 4 Inter-lot variation: Intern Kontrol Totalvarians: EBV LC/RG/TM QS 4 Totalvarians: Intern Kontrol Standardafvigelse Varians Variationskoefficient [%] 0,20 0,04 0,90 0,04 0,00 0,28 0,27 0,07 1,24 0,11 0,01 0,72 0,47 0,07 1,44 0,19 0,03 1,23 0,26 0,07 1,17 0,15 0,02 1,02 artus EBV LC PCR Kit 03/

30 Tabel 3: Præcisionsdata på grundlag af de kvantitative værdier (i kopier/µl). Intra-assay variation: EBV LC/RG/TM QS 4 Inter-assay variation: EBV LC/RG/TM QS 4 Inter-lot variation: EBV LC/RG/TM QS 4 Totalvarians: EBV LC/RG/TM QS 4 Standardafvigelse Varians Variationskoefficient [%] 1,36 1,85 13,48 1,68 2,83 16,61 1,33 1,77 13,19 1,47 2,16 14, Reproducerbarhed Data for reproducerbarheden registreres for at kunne foretage en regelmæssig vurdering af effekten af artus EBV LC PCR Kit samt for en sammenligning med effekten af andre produkter. Disse bliver bekræftet ved deltagelse i ringforsøg Diagnostisk evaluering artus EBV LC PCR Kit evalueres for tiden i flere studier. 12. Særlige anvisninger til brug af produktet Alle reagenser må udelukkende anvendes til in vitro-diagnostik. Kun personale, der er specielt undervist og uddannet i in vitrodiagnostika-proceduren, bør anvende dette udstyr. Det er absolut nødvendigt at protokollen overholdes nøje, for at opnå optimale PCR-resultater. Holdbarhedsdatoerne for de enkelte komponenter, der er angivet på emballagen og etiketterne, skal overholdes. Udløbne reagenser må ikke benyttes. 28 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

31 13. Advarsler og forholdsregler Sikkerhedsinformationer vedrørende artus EBV LC PCR Kit findes i de tilsvarende sikkerhedsdatablade (safety data sheets, SDS). Disse findes som kompakt og brugervenlig PDF-fil under Kvalitetskontrol I overenstemmelse med det ISO 9001 og ISO certificerede kvalitetsmanagement-system fra QIAGEN blev ethvert lot af artus EBV LC PCR Kit testet imod givne specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet. 15. Litteratur Mackay IM. Real-time PCR in the microbiology laboratory. Clin. Microbiol. Infect. 2004; 10 (3): artus EBV LC PCR Kit 03/

32 16. Symbolforklaring Holdbar til Lotnummer Producent <N> Katalognummer Materialenummer Håndbog In vitro diagnostik medicinsk produkt Globalt varenummer Indholdet er tilstrækkeligt for <N> tests Temperaturbegrænsning Kvantificeringsstandard Intern Control 30 artus EBV LC PCR Kit 03/2015

33 artus EBV LC PCR Kit Mærker og ansvarsfraskrivelse QIAGEN, QIAamp, artus, BioRobot, EZ1, UltraSens (QIAGEN Group); LightCycler (Roche Group). Registrerede navn, varemærker, osv. i dette dokument kan ikke betragtes som juridisk ubeskyttede, selvom de mangler en tilsvarende kendetegnelse. artus EBV LC PCR Kit, BioRobot EZ1 DSP Workstation og EZ1 DSP Virus Kit og Card er CE-mærkede diagnostiske produkter i overenstemmelse med den europæiske retningslinje 98/79/EF om in vitro-diagnostik. Kan ikke fås i alle lande.. QIAamp Kits er til almindelig laboratoriebrug. Produktangivelserne eller fremstilingerne er ikke bestemt til at levere information om diagnose, prævention eller behandling af en sygdom. Købet af artus PCR Kits indeholder en begrænset licens for deres anvendelse til gennemførelsen af polymerase- kædereaktion-proceduren (PCR) i den humane og veterinære in vitro-diagnostik i forbindelse med en thermocycler, hvis anvendelse i en automatisk gennemføret PCR er dækket ved en forudbetalt licensgebyr, som enten betales til Applied Biosystems eller betales ved køb af en autoriseret thermocycler. PCR-procenduren er beskyttet gennem tilsvarende nationale beskyttelsesrettigheder af U.S.-patenterne med numrene 5,219,727 og 5,322,770 og 5,210,015 og 5,176,995 og 6,040,166 og 6,197,563 og 5,994,056 og 6,171,785 og 5,487,972 und 5,804,375 og 5,407,800 og 5,310,652 og 5,994,056 egendom af F. Hoffmann-La Roche Ltd QIAGEN, alle rettigheder forbeholdt.

34 Australia Austria Belgium Brazil Canada China Denmark Finland France Germany Hong Kong India Ireland Italy Japan Korea (South) Luxembourg Mexico The Netherlands Norway Singapore Sweden Switzerland UK USA DA Sample & Assay Technologies

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog Februar 2015 artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog 24 (catalog no. 4500063) 96 (catalog no. 4500065) Kvantitativ in vitro diagnostik For use with the LightCycler Instrument Version 1 4500063, 4500065 1046888DA

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

% &'(& )*+% &'(,!+$-*

% &'(& )*+% &'(,!+$-* !!"#$ % &'(& )*+% &'(,!+$-*.!!"#$ /0 12 /2. 0 3 4 % &'( +% + % &'(& 5 +26 7, 0/126.. 89$ 8.+3+ ) :);+ /012/2.2'-3 3: "#

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4551063) 96 (katalog nr. 4551065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 instrument Marts 2015 version

Læs mere

artus BK Virus QS-RGQ Kit

artus BK Virus QS-RGQ Kit artus BK Virus QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus BK Virus QS-RGQ Kit, version 1 4514363 Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artusbkvirusrgpcrkit.aspx,

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus HCV QS-RGQ Kit, version 1, 4518363, 4518366 Versionsstyring Dette dokument er artus HCV QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R3. Kontroller, hvilke

Læs mere

artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog

artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4556063) 96 (katalog nr. 4556065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 Instrument Marts

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

artus VZV RG PCR Kit håndbog

artus VZV RG PCR Kit håndbog September 2009 artus VZV RG PCR Kit håndbog Version 1 24 (katalognr. 4502263) 96 (katalognr. 4502265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4502263, 4502265 1056824DA

Læs mere

artus VZV LC PCR Kit Håndbog

artus VZV LC PCR Kit Håndbog artus VZV LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4502063) 96 (katalog nr. 4502065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 Instrument Januar 2007 version

Læs mere

Sample & Assay Technologies

Sample & Assay Technologies Februar 2015 artus SARS RG RT-PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4511263) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med artus 3000 og med Rotor-Gene 3000 Version 1 4511263 1046936DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik Januar 2015 artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4552163) 96 (katalog nr. 4552165) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med ABI PRISM 7000, 7700 og 7900HT Sequence Detection

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik i molekylærbiologisk rutinediagnostik Respirationsvejsvirus som model Mette Høgh, cand. scient, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Mette.hoegh@hvh.regionh.dk Oversigt Introduktion

Læs mere

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4514263) 96 (katalognr. 4514265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4514263, 4514265

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit 24 (Katalognr. 4504063) 96 (Katalognr. 4504065) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4504063, 4504065

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4509063, 4509065 1046924DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

Håndbog til QIAamp DSP Virus Spin-kit 50

Håndbog til QIAamp DSP Virus Spin-kit 50 Marts 2012 Håndbog til QIAamp DSP Virus Spin-kit 50 Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 61704 1062686DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R5 1062686DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog Maj 2012 artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog 24 (katalognr. 4513363) 72 (katalognr. 4513366) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Håndbog til artus CMV TM PCR-kit

Håndbog til artus CMV TM PCR-kit Håndbog til artus CMV TM PCR-kit 24 (katalognr. 4503163) 96 (katalognr. 4503165) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med ABI PRISM 7000, 7700 og 7900HT Sequence Detection Systems December 2014

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

Efterfølgende. Anvendt analyse. Abbott RealTime HIV-1 (Abbott Molecular Inc.) HCV (Abbott Molecular Inc.) HBV (Abbott Molecular Inc.

Efterfølgende. Anvendt analyse. Abbott RealTime HIV-1 (Abbott Molecular Inc.) HCV (Abbott Molecular Inc.) HBV (Abbott Molecular Inc. EZ1 DSP Virus Kit EZ1 DSP Virus Kit systemets ydeevne er blevet fastlagt i evalueringsundersøgelser af ydeevne vha. plasma-, serum-, CSF-, urin-, fuldblods-, afførings-, transportmedie-, tørrede podepinde-

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

QIAsymphony RGQ Applikationsark

QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ applikation artus EBV QS-RGQ-Kit (prøvetype: blod) Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx før

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Marts 2015 Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Version 4 Til in vitro-diagnostisk brug. 62724 1066790DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R4 1066790DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Version 1 24 (Katalognr. 4518263) 96 (Katalognr. 4518265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4518263, 4518265

Læs mere

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog December 2014 artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4500263) 96 (katalog nr. 4500265) Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q instrumenter 4500263, 4500265

Læs mere

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt 3M Food Safety 3M Molecular Detection System Patogentesting Enkelt og nemt Fødevareproduktion er dit fagområde Fødevaresikkerhed er vores Forbrugerne stoler på at din virksomhed producerer fødevarer af

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Jeg, (BLOKBOGSTAVER) den undertegnede dyrlæge, som fører tilsyn med tyrestationen, attesterer hermed at: a. I perioden mellem første og sidste sædopsamling

Læs mere

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog PAXgene Blood RNA Kit-håndbog Version 2 PAXgene Blood RNA-systemet indeholder et rør til blodprøvetagning (PAXgene Blood RNA-rør) og et kit (PAXgene Blood RNA-kit) til oprensning af nukleinsyrer. Systemet

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

FACTOR V LEIDEN KIT. Til brug med LightCycler 1.2-instrumentet. Til in vitro-diagnostik.

FACTOR V LEIDEN KIT. Til brug med LightCycler 1.2-instrumentet. Til in vitro-diagnostik. REF FACTOR V LEIDEN KIT Til brug med LightCycler 1.2-instrumentet (I EU: Serienummer 2021 til 5602) 03 610 179 001 Kit til 32 reaktioner til højst 30 prøver Til in vitro-diagnostik. DETTE PROGRAM MÅ IKKE

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Dagens program 9:00 10:00 Introduktion

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter

Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Vejledning til indkøb på aftalen for basis apparatur og instrumenter Indkøb af basis apparatur og instrumenter til brug på AU s laboratorier, foretages på nærværende aftale. Aftalen indeholder 11 delaftaler

Læs mere

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet Til brug i Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Katalognr. 05015278001) Og Applied BioSystems 7500

Læs mere

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 24 (katalognr. 4513263) 96 (katalognr. 4513265) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4513263, 4513265

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Håndbog til QIAamp DSP Viruskit

Håndbog til QIAamp DSP Viruskit November 2016 Håndbog til QIAamp DSP Viruskit 50 QIAamp DSP Virus-kittet er et generisk system, der anvender QIAamp-teknologi til isolering og oprensning af virale nukleinsyrer fra humane plasma- eller

Læs mere

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Aptima Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information................................................. 2 Tilsigtet anvendelse.............................................................

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et:

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: F2011-Opgave 1. En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: Forward primer: 5 CC ATG GGT ATG AAG CTT TGC AGC CTT

Læs mere

therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog

therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog Marts 2015 therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog 24 Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 971530 1061828DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R3 1061828DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Forarbejdningsmetoder til optimering af DNA-oprensning fra luftvejssekreter uden påvirkning af DNA-indhold

Forarbejdningsmetoder til optimering af DNA-oprensning fra luftvejssekreter uden påvirkning af DNA-indhold Forarbejdningsmetoder til optimering af DNA-oprensning fra luftvejssekreter uden påvirkning af DNA-indhold Af Katrine Qvist (99940) http://didyouknowarchive.com/?p=110 Dato: 23. maj 2012 Antal tegn: 67.910

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalingerne er udarbejdet i arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL NMKL NORDISK METODIKKOMITÉ FOR LEVNEDSMIDLER www.nmkl.org NMKL-PROTOKOLL NR. 2, 2006 (erstatter NMKL-RAPPORT NR. 19, 1998: Harmonisering af mikrobiologiske metoder) Harmonisering af mikrobiologiske metoder

Læs mere

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA.

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA. Quick Guide til MATCH IT! DNA software Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser Til in vitro-diagnostisk brug 1 LC1497DA.1 (09/15) Denne manual er fremstillet til anvendelse med MIDNA MATCH

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS COBAS TaqMan HBV Test For Use With The High Pure System TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS 48 Tests P/N: 03500756 190 High Pure System Viral Nucleic Acid Kit 48 Tests P/N: 03502295

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere