Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN"

Transkript

1

2 Øjne og diabetes En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN

3 Øjne og diabetes Diabetesforeningen, oplag, april 2004 :: stk. Udgivet af Diabetesforeningen Rytterkasernen 1, 5000 Odense C Telefon- og kontortid Mandag til torsdag kl Fredag kl Indhold Side 3 : Side 5 : Indledning Synstruende forandringer Tlf Fax Web-site: Layout e-mergency Prepress Garn grafisk produktion aps e-mergency Tryk Clausen Offset ApS Foto Anker Balslev Klaus Sletting/ Dansk Blindesamfund istock Getty Images Udarbejdet af Professor og overlæge Toke Bek, Århus Universitetshospital og synskonsulent Anker Balslev Side 15 : Forebyggende behandling Side : Hjælpemidler Lommelyslup Håndlupper Standlup Lup-briller Lup-lamper Kikkert / kikkertbrille CCTV TV-skærm Gode råd når du ser tv Computer Lydbånd Side 31 : Links Øjne og diabetes er delvist sponseret af Novo Nordisk Scandinavia AB Side :: Øjne og diabetes

4 Indledning Diabetes er en kronisk sygdom, der påvirker alle kroppens organer. Det er dog især de skader, der med årene kan udvikles i de små blodkar i øjnene, som kan give synsskader og true synet. Diabetes kan give komplikationer i øjnene på forskellig måde. De kan opdeles i ufarlige komplikationer, som næsten altid kan fjernes eller forsvinder selv, og i forandringer på øjets nethinde, som kan blive alvorlige med risiko for varige skader på synet. Ufarlige komplikationer Ved diabetes ser man hyppigt, at linsen bliver uklar (grå stær) i en tidligere alder end hos personer, der ikke har diabetes. Dette kan give problemer i form af nedsat syn og blænding i skarpt lys. I vore dage kan grå stær imidlertid opereres med et godt resultat, og derfor giver denne komplikation kun sjældent varig påvirkning af synet. Under svingninger i blodsukkeret kan der også komme ændringer i brillestyrken. Man kan derfor få sløret syn i perioder med dårlig regulation, som så bedres, når regulationen bliver god igen. Man bør derfor kun få udmålt briller i perioder, hvor blodsukkerregulationen er stabil. I sjældne tilfælde får diabetikere forbigående lammelser af enkelte øjenmuskler, hvilket kan føre til generende dobbeltsyn. Det vil næsten altid gå over af sig selv inden for nogle få uger. Øjne og diabetes :: Side

5 Øjets opbygning Et øje kan sammenlignes med et kamera. Det består af nogle linser (hornhinden og linsen), som skal samle lyset til et billede, en blændeåbning (pupillen), et gennemsigtigt kamerahus (glaslegemet), samt en fotografisk film (nethinden). Linse Nethinde Hornhinde Regnbuehinde Pupil Tværsnit af et øje. Øjets linsesystem danner et billede på nethinden. Linsesystemet består af hornhinden, en pupilåbning i midten af regnbuehinden samt af linsen. Side :: Øjne og diabetes

6 Synstruende forandringer Jævnlig kontrol Øjets nethinde er opbygget af nerveceller, som ikke kan gendannes, hvis de først har taget skade. Dette er særligt alvorligt, hvis skaden sidder i den gule plet med det skarpe syn. Næsten alle diabetikere udvikler lette spor efter sukkersyge i nethinden, men de er ikke synstruende. Da forandringerne til at begynde med ligger i den perifere del af nethinden, langt væk fra det skarpe syn, mærkes de ikke. Det har den ulempe, at man ikke mærker, om forandringerne er på vej til at brede sig mod nethindens gule plet og truer med at skade det skarpe syn. Det er derfor meget vigtigt at få kontrolleret øjnene jævnligt, for på et tidligt tidspunkt at opdage synstruende forandringer på øjets nethinde (diabetisk retinopati). Opdages forandringerne i tide, kan de nemlig behandles. Diabetikeren (til venstre) sidder med hovedet i en hagestøtte, mens sygeplejersken fotograferer øjets nethinde med et specielt nethindekamera. Øjne og diabetes :: Side

7 Tavle til at måle synsstyrken. Jo bedre synet er, jo mindre symboler kan man skelne. Nethinden fra en diabetiker fotograferet efter drypning af øjet, så pupillen er blevet stor. Nethindens blodkar (de røde streger) kommer ind i øjet bagfra sammen med synsnerven (SN). Den gule plet (G) med det skarpe syn er i midten af billedet. Nogle små blødninger som følge af sukkersyge (pilene) er beliggende langt fra det skarpe syn, hvorfor de ikke mærkes af personen selv. Side :: Øjne og diabetes

8 Hvordan opdages alvorlige forandringer? Synstruende forandringer opspores med en undersøgelse, der kaldes screening for diabetisk retinopati. Ved undersøgelsen måles synet på en synstavle med symboler af forskellig størrelse. Det giver et mål for, hvor godt nethinden fungerer i den gule plet, hvor det skarpe syn ligger. Øjet dryppes herefter for, at pupillen kan blive stor nok til, at man kan undersøge hele nethinden. Derefter skal man vente, mens dråberne virker (20-30 min). Udvidelsen af pupillerne kan medføre sløret syn, og stærkt lys kan derfor være generende i 3-4 timer efter drypningen. Derfor anbefales solbriller, og bilkørsel frarådes umiddelbart efter undersøgelsen. Undersøgelsen af nethinden foregår med en øjenkikkert (oftalmoskop) eller ved fotografering. Når billederne er fremkaldt, bliver de vurderet af øjenlægen, som registrerer eventuelle forandringer som følge af diabetes. På baggrund af dette vil øjenlægen vurdere, hvor lang tid der skal gå til næste kontrol. Intervallet kan variere mellem 3 måneder og 4 år, alt efter hvor mange forandringer der er men også afhængig af diabetestype, alder, diabetesvarighed, blodtryk og blodsukkerregulation. Resultatet af undersøgelsen sendes herefter til den læge eller medicinske afdeling, der har henvist til øjenkontrol. Hvis øjenlægen anbefaler hyppigere kontrol, gives der en tid med det samme. Øjne og diabetes :: Side

9 Udvidet undersøgelse af nethinden I nogle få tilfælde finder øjenlægen, at sukkersygeforandringerne har bredt sig så meget, at de kan true synet. Øjenlægen vil da sende en henvisning til en øjenafdeling, hvor der bliver foretaget en mere detaljeret undersøgelse af nethinden. Her anvendes en såkaldt spaltelampe, og diabetikeren sidder på samme måde som til fotografering. Øjenlægen kigger efter to typer forandringer, nemlig: Tegn på øget væske omkring nethindens gule plet (diabetisk makulopati). Se næste side. Nye blodkar på nethinden (proliferativ diabetisk retinopati). Se side 12. Side :: Øjne og diabetes

10 Øget væske i nethinden ordnes!! Tegn på øget væske i nethinden omkring den gule plet (diabetisk makulopati) ses hyppigst ved type 2 diabetes, men kan også forekomme ved type 1 diabetes. Hvorfor udvikles det? Den øgede væske skyldes, at sukkersygen har gjort nethindens blodkar utætte. Utætheden medfører, at der siver væske ud omkring de lysfølsomme sanseceller, og derved ødelægges det skarpe syn. Hvad skal undersøges? Hvis der er tegn på øget væske omkring den gule plet, vil øjenlægen oftest anbefale en scanning for at måle, hvor meget nethinden er fortykket, samt en fotografisk undersøgelse med kontrast for at undersøge, hvor nethindens blodkar er utætte. Under scanningen kigger patienten i et rør, hvor nogle lysstråler scanner hen over synsfeltet og derved måler nethindens tykkelse. Undersøgelsen er uden ubehag og varer under 1 minut. Den fotografiske undersøgelse med kontrast foregår næsten på samme måde som ved den rutinemæssige nethindefotografering. Eneste forskel er, at der før fotograferingen indsprøjtes ca. 5 ml gult kontraststof (fluorescein) i en blodåre i armen. Øjne og diabetes :: Side

11 Denne kontrast vil cirkulere med blodbanen og nå frem til øjet, hvor man så kan fotografere kontrasten ved at indsætte specielle filtre i kameraet. Under normale omstændigheder vil kontrasten blive inde i blodkarrene, men når der er øget væske som følge af sukkersyge, vil blodkarrene være utætte, og det vil kunne ses på filmen. Hvis nethindescanningen og den fotografiske undersøgelse med kontrast viser, at der er en øget mængde væske i nethinden, som truer det skarpe syn, vil øjenlægen anbefale behandling med laserstråler. Hvordan foregår laserbehandling? Til laserbehandlingen skal man have dryppet øjnene, så pupillerne bliver store. Under behandlingen sidder diabetikeren med hovedet i en hagestøtte, på samme måde som ved nethindefotografering. Øjenlægen bedøver øjet med en øjendråbe og anbringer en kontaktlinse på øjet. Til kontaktlinsen anvendes et smøremiddel. Behandlingen foregår ved at sende laserlys gennem kontaktlinsen og ind i øjet, og varer typisk mindre end 5 minutter. Den består af hurtige lysglimt, typisk et par hundrede, som blænder. På grund af blændingen kan man efter behandlingen først se igen efter nogle minutter. Synet er sløret 3-4 timer efter behandlingen, mens de pupiludvidende dråber virker, og kan også være forbigående sløret nogle dage efter behandlingen. Der vil derefter blive afsat tid til måling af synstyrke og fotografering efter nogle måneder for at kontrollere behandlingens effekt. Side 10 :: Øjne og diabetes

12 Hvordan virker behandlingen, og hvilke bivirkninger er der? Ved behandling af væskehævelse lægges lasersporene i en zone udenom den gule plet for at beskytte denne mod skade fra væsken. Man kender ikke den præcise virkemåde af laserbehandling ved væskehævelse i nethinden, og behandlingen kan ikke gøre synet bedre, men højst forebygge, at det bliver værre. Enkelte personer kan dog risikere en varig forringelse af synet som følge af selve behandlingen, men det er dokumenteret, at der er dobbelt så stor chance for at bevare synet på længere sigt, hvis man bliver behandlet, end hvis man ikke bliver behandlet. Øjne og diabetes :: Side 11

13 Nye blodkar på nethinden Nye blodkar på øjets nethinde (proliferativ diabetisk retinopati) er den hyppigste form for synstruende forandring ved type 1 diabetes, men kan også forekomme ved type 2 diabetes. Ved diabetes kan nethindens karforsyning blive dårlig, og derfor vokser der nye blodkar ud til erstatning for dem, der fungerer dårligt. De nye blodkar er imidlertid skrøbelige og kan derfor briste. Det kan give blødninger i øjet. Hvordan foregår behandlingen? Hvis øjenlægen finder nye blodkar på øjets nethinde, vil han anbefale at starte laserbehandling med det samme. Inden behandlingen skal man have dryppet øjnene, så pupillerne bliver store (som ved "Øget væske i nethinden". Se side 10). Under behandlingen sidder diabetikeren med hovedet i en hagestøtte, på samme måde som ved nethindefotografering. Øjenlægen bedøver øjet med en øjendråbe og anbringer en kontaktlinse på øjet. Til kontaktlinsen anvendes et smøremiddel. Behandlingen foregår ved at sende laserlys gennem kontaktlinsen og ind i øjet, typisk et par tusinde i alt. Et øje med nye blodkar på nethinden kan typisk ikke færdigbehandles på en gang, men strækker sig over 2-3 gange pr. øje, sædvanligvis med en uge imellem. Hver behandling tager Side 12 :: Øjne og diabetes

14 minutter og giver kraftig blænding. Efter sidste behandling vil patienten få tid til måling af synstyrke og fotografering efter ca. 3 måneder for at kontrollere behandlingens effekt. Behandlingen består i at ødelægge de områder af nethindens periferi, hvor nethindens blodkar er syge, langt fra det skarpe syn. Dermed fjernes årsagen til, at de nye skrøbelige blodkar vokser frem. I størsteparten af de områder, der skal behandles, er der intet større ubehag end den skarpe blænding, men enkelte områder er mere følsomme for laserlyset, og kan derfor give en let smerte. Der kan gives en lokalbedøvelse ved et prik i huden under øjet. På grund af blændingen kan man efter behandlingen først begynde at se efter ca. 1 minut. Synet er sløret 3-4 timer efter behandlingen, mens de pupiludvidende dråber virker, men kan også være forbigående sløret nogle dage efter behandlingen. Enkelte mærker også nedsat mørkesyn, indsnævring af synsfeltet samt periodevis lynglimt de første dage efter behandlingen. Øjne og diabetes :: Side 13

15 Behandlingen kan forhindre forværring Hos enkelte kan synssløringen aftage i op til 3 måneder, og i værste tilfælde kan behandlingen give varige gener. Disse gener kan bestå i nedsat mørkesyn, indskrænket synsfelt og påvirkning af læsesynet. Når man alligevel anbefaler behandling, er det fordi alternativet er værre. Det er således vist, at man uden behandling har 50 % risiko for at blive totalt blind inden for 5 år, og i store udenlandske undersøgelser er det vist, at synsprognosen er mere end dobbelt så god, når der behandles, end når det ikke sker. Blødning fra nydannede blodkar Hvis de nye blodkar har givet anledning til blødning i øjet, vil man normalt vente et par uger for at se, om blødningen forsvinder af sig selv. Hvis dette ikke er tilfældet, eller hvis blødningen er udtalt, må den fjernes ved såkaldt glaslegemeoperation (vitrektomi). Alvorligere komplikationer Hvis de nydannede blodkar bliver opdaget eller behandlet for sent kan de medføre nethindeløsning, eller de kan brede sig til regnbuehinden og medføre akut grøn stær. Disse komplikationer er altid forbundet med svær påvirkning af synet, men blindhed kan nogle gange forhindres ved operation. Side 14 :: Øjne og diabetes

16 Forebyggende behandling Hvad kan du selv gøre? Sørge for velreguleret blodsukker: HbA1c < 7 %. Sørge for velreguleret blodtryk: < 135/85 mm Hg. Få lavet øjenundersøgelse med regelmæssige mellemrum. Regelmæssige øjenkontroller Type 1 (ved debut) > 10 års varighed hvert år hvis ikke synsproblemer v/ graviditet hvert trimester og 3 mdr. efter fødsel Type 2 (ved diagnose) v/ øjenforandringer ved diagnose hvert år uden komplikationer ved diagnose hvert år Hvis øjenlægen mistænker, at forandringerne er i udvikling anbefales hyppigere kontrol. Øjne og diabetes :: Side 15

17 Udviklingsgrader af retinopati: Ingen retinopati. Baggrundsretinopati. Synstruende forandringer. Proliferativ retinopati (nye blodkar på nethinden). Makulopati (øget væske i nethinde). Behandling. Færdigbehandlet retinopati. Det er ikke alle diabetikere, som kommer igennem alle udviklingsgrader. Udviklingen kan bremses og udskydes ved god kontrol af blodtryk og blodsukker. Der er det vigtigt, at de synstruende forandringer findes og behandles så tidligt som muligt. Billeder før og efter laserbehandling. Side 16 :: Øjne og diabetes

18 Hjælpemidler God belysning Sørg for gode kraftige lyskilder (lamper) der kan reguleres. Husk at lyset må ikke skinne direkte i øjnene og blænde. Placér lyset rigtigt, så det giver mindst mulige reflekser. Det er bedst, hvis det kommer fra siden eller lidt bagfra/ oppefra. Når hjælpemidler bliver nødvendige Når synet bliver for dårligt (typisk mindre end 1/3 af det normale), kan det blive nødvendigt at bruge hjælpemidler. Det er muligt at få rådgivning gennem de amtslige rådgivningscentre, hvor den lokale synskonsulent kan hjælpe. Hjælpemidler til privat brug bevilges efter Serviceloven. Drejer det sig om optik og optik understøttende hjælpemidler (læselys o.lign.) samt teknologiske hjælpemidler som cctv (se side 26) og computerhjælpemidler, så er det amtet, der bevilger. Andre hjælpemidler i dagligdagen bevilges af kommunen. Drejer det sig om hjælpemidler i forbindelse med et arbejde eller en videregående uddannelse, er det Arbejdsformidlingen eller SU-styrelsen, der bevilger. Øjne og diabetes :: Side 17

19 Spørg synskonsulenten til råds. Her kan du også få instruktion og vejledning i brug af hjælpemidlet. Hjælp kan også hentes hos brugerorganisationen Dansk Blindesamfund, der giver vejledning til alle med et alvorligt synshandicap. Man skal have mindre end 10 % syn for at kunne blive aktivt medlem. Amternes synskonsulenter: Københavns Amt: Blindes Oplysnings Forbund, tlf Frederiksberg Kommune: Blindeinstituttet, Hellerup, tlf Bornholms Amt: Kommunikationscentret, tlf Frederiksborg Amt: Kommunikationscentret, tlf Roskilde Amt: Specialundervisningscentret for voksne, tlf Vestsjællands Amt: Tale-høre-syns-instituttet, tlf Storstrøms Amt: Synscentralen, tlf Fyns Amt: Synsrådgivningen, tlf Sønderjyllands Amt: Center for hjælpemidler og Kommunikation, tlf Ribe Amt: Kommunikationscentret, tlf Ringkøbing Amt: Center for Kommunikation, tlf Vejle Amt: Center for Kommunikation og hjælpemidler, tlf Århus Amt: Synscentralen, tlf Viborg Amt: Blåkærgård, tlf Nordjyllands Amt: Synsinstituttet, tlf Side 18 :: Øjne og diabetes

20 Lommelyslup En lommelyslup er en lup med indbygget lys. Den kan forstørre op til gange. Fordele: Lille, let at have med på indkøb, rundt i boligen til radiatorer, vaskemaskine, komfur etc. Ulemper: Svær at bruge, når forstørrelsen er mere end 5-6 gange. Der skal skiftes batterier og pærer jævnligt. Synsfeltet er meget lille. Øjne og diabetes :: Side 19

21 Håndlupper (Også kaldet forstørrelsesglas) Holdes i den ene hånd, er uden lys og kan forstørre op til ca. 6 gange. Fordele: Er let at bruge og let at tage med sig. Ulemper: Kan være tung at holde gennem længere tid. Kan være svær at indstille i forhold til lys/øje, og det man vil se på. Forstørrelse over 5-6 gange er ikke mulige at bruge. Kan ikke bruges, hvis man ryster på hænderne. Side 20 :: Øjne og diabetes

22 Standlup (Fås med eller uden lys) Luppen stilles direkte på det, man vil se. Ved forstørrelse på 2-4 gange kan det være muligt at skrive under luppen (dog ikke de viste typer). Fordele: God hvis man ryster på hænderne. Kan forstørre op til 15 gange. Det indbyggede lys kan hjælpe. Ulemper: Kan være afhængig af strøm (batterier eller stikkontakt). Svær at bruge ved stærke forstørrelser. (Øjet skal meget tæt på luppen). Øjne og diabetes :: Side 21

23 Lup-briller Lup der er bygget ind i en brille eller sat uden på egen brille. Forstørrelse op til 3-4 gange kan bruges. Skal ofte tilpasses af optiker. Bruges normalt kun på det ene (bedste) øje. Fordele: Hænderne frie. Let at have med rundt. God hvis lyset falder rigtigt. Ulemper: Lille synsfelt. Kræver at man holder "tingene" meget tæt på. Tung at bruge, kræver at man holder "tingene" og hovedet roligt. Kan være svær at bruge, hvis lyset falder forkert. Side 22 :: Øjne og diabetes

24 Lup-lamper (Arkitektlampe eller lignende med indbygget/påmonteret lup) Fordele: Godt lys og hænderne frie. Forstørrelse 2-4 gange. Ulemper: Svær at flytte med. Begrænset forstørrelse. Brandfare ved sollys. Øjne og diabetes :: Side 23

25 Kikkert / kikkertbrille En lille kikkert, der kan være monteret i et brillestel. Kan ofte indstilles for hvert øje for sig, eller kun bruges med det ene (bedste) øje. Fordele: Kan være gode til tv og til at orientere sig med (gadenavne, husnumre m.m.). Kan bruges ude i naturen, let at have med. Ulemper: Kan være tunge i brug. Kan være svære at indstille. Side 24 :: Øjne og diabetes

26 CCTV En computerskærm på et stativ med et indbygget kamera. Det man lægger ind under kameraet kan forstørres op på skærmen. Fordele: Kan forstørre op til 40 gange. Kan bruges til mange formål. Fx kan man skrive under det (med øvelse), lave håndarbejde, se billeder o.lign. Ulemper: Er som regel ikke bærbar. Kræver øvelse og instruktion. Kan være svær at få bevilget (er ret dyr). Øjne og diabetes :: Side 25

27 TV-skærm En forstørrelsesskærm, der stilles foran tv. Det er dog ofte bedre blot at rykke tættere på. Fordele: Giver et lidt større billede. Ulemper: Slører billedet lidt. Kan kun bruges af den, der sidder lige midt foran tv et. Er meget følsomt over for reflekser fra lamper og vinduer. Brandfare hvis solen kan skinne på den. Side 26 :: Øjne og diabetes

28 Gode råd når du ser tv Sørg for, at tv et er indstillet skarpt. Sørg for, at der ikke er lys, der generer eller give reflekser i skærmen. Der må gerne være lidt lys bag ved tv et, så der ikke er for stor kontrast. Træk gardiner lidt for om dagen, så der ikke kommer generende lys på skærmen. Bruger du tekst-tv, kan dette ofte forstørres via fjernbetjeningen. Det gælder dog ikke de almindelige undertekster. Ryk tæt på tv et og få det op i ansigtshøjde, hvis du har svært ved at se det. Øjne og diabetes :: Side 27

29 Computer Der er mange muligheder i forbindelse med computeren. Man skal være opmærksom på skærmens type, størrelse og indstilling samt programmernes opsætning og udseende. Hvis dette ikke er nok, findes der forstørrelsesprogrammer og skærmlæseprogrammer, der sammen med en syntetisk tale kan gøre det muligt at få at vide, hvad der sker på skærmen, selvom man ikke kan se det. Fordele: Selv med et alvorligt synshandicap er det muligt at bruge computer. Ulemper: Kræver megen øvelse, og kan være svær at få bevilget. Side 28 :: Øjne og diabetes

30 Lydbånd Mange bøger og tidsskrifter er også indtalt på lydbånd. Alle biblioteker kan skaffe disse bøger, og det kræver blot, at man har en kassettebåndoptager at afspille dem på. Det er også muligt at blive låner på Danmarks Blindebibliotek og hos Kultur- og Litteratur Orientering for Læsehandicappede (KLO), og få båndene tilsendt med posten. Det er gratis, men spørg din synskonsulent, om det kan lade sig gøre. Øjne og diabetes :: Side 29

31 Denne vejledning dækker kun en del af hjælpemiddelområdet. Der findes fx blodsukker- og blodtryksmålere med tale samt husholdningsredskaber som køkken- og personvægte, der også har indbygget talefunktion. Desuden findes der en lang række andre hjælpemidler, der kan bruges i hverdagen. I mange amter findes rådgivningsinstitutioner, hvor man kan se og prøve hjælpemidlerne samt få råd og vejledning i anskaffelse og brug. Tilgængelige hjemmesider De fleste hjemmesider tager i dag højde for, at også svagsynede og blinde er flittige brugere af internettet. Således har de fleste hjemmesider en læsevenlig tekstversion, der er designet, så det er lettere at navigere rundt og hvor teksten er renset for unødvendig grafik. Dansk Center for Tilgængelighed tilbyder informationsog rådgivningsservice for dem, der beskæftiger sig med hjemmesider og disses tilgængelighed. På adressen kan man få svar på generelle spørgsmål om brugervenlighed. Side 30 :: Øjne og diabetes

32 Links Diabetesforeningen Dansk Blindesamfund Statens Øjenklinik Videncenter for Synshandicap Hjælpemiddelinstituttet Værn om synet Netsyn Instituttet for Blinde og Svagsynede Danmarks Blindebibliotek Øjne og diabetes :: Side 31

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk Optisk Elektronisk Indhold 4 5 5 7 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 Hvor kan jeg få hjælp og under hvilke betingelser? Hvad er optiske hjælpemidler? Hvorledes foregår sagsforløbet på

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn Se skarpt på både kort og lang afstand Korrektion af alderssyn 2 Alderssyn Presbyopi Alderssyn (Presbyopi) gør sig som regel gældende omkring 40-50-års-alderen. Bogstaver fremstår utydelige og bliver svære

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Se skarpt. på både kort og lang afstand

Se skarpt. på både kort og lang afstand Se skarpt på både kort og lang afstand Indholdsfortegnelse Et klart overblik Alderssyn presbyopi...4 Årsager...5 Behandlingsmuligheder...7 Multifokallinsen...8 Brillen i øjet...10 LenSx linsebehandling

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

HVIS DU OVERVEJER. Abort

HVIS DU OVERVEJER. Abort HVIS DU OVERVEJER Abort Indhold Årsager til at du overvejer abort 3 Dine rettigheder 6 Lægen vil vejlede dig 10 Medicinsk abort 14 Kirurgisk abort 17 Abort efter 12 uger 21 Prævention efter abort 23 Støtte

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere