FireFree B280 Brandgips

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FireFree B280 Brandgips"

Transkript

1 FireFree B280 Brandgips Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb FireFree B280 Brandgips 10 liter inkl 3 stk CE-Etiketter FireFree B280 Brandgips 20 liter sæk 63 sække FireFree Støbeplade 1200x600x50 mm pl CE-Etiket B780-B790-B722-B280 stk - sp 21 sp CPR-0272 Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

2 Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt brandlukning. Det er vigtigt at dine brandlukninger opfylder brandkravene. Se vores øvrige produktsortiment. ra 0B 9 7 B e e r F Fire nd nin bøs g a st d k B ra n d m F ir e F re e nbd i s7u p2p l y2. ww w w w. s c a n d i s u w. s ca sca nd p i su p ly a /s n E e rg p p l y. d k senbjer 5492 Vis nergivej 2 ply a/s E Scandi Sup iv 54 2 ej 92 V is sen b je rg.: T lf m E a ma il : ik sca nd w w w. s c i g T l f. : 4 5 is u pp ly.d k andisup sca nd i d i s u p p l y. d sup ply p l y. d k a/s En erg ive j Vis sen bje rg Tlf.: E-m ail. ma sca nd isu pp ly. dk k Installationsvejledningerne kan downloades

3 Generel produktinformation FireFree B280 Brandgips anvendes til lukning af tekniske installationer, som bryder brandklassificerede vægge og etagedæk. FireFree B280 Brandgips anvendes til brandsikring af gennemføringer med kabler, kabelbakker, plast-, komposit-, kobber- og stålrør, med eller uden rørisolering. FireFree B280 Brandgips, er i pulverform, som blandt andet består af perlite samt uorganiske komponenter. Pulveret blandes med vand, og der dannes en hermetisk brandlukningsmasse. Ved hærdningen ekspanderer FireFree B280 Brandgips ca. 1%. Konstruktioner FireFree B280 Brandgips er testet i følgende nævnte konstruktioner. Gipsvægge med en tykkelse på mindst 100 mm, med to 12,5 mm gipsplader på begge sider. Væggene skal have en kerne af stenuld 35 kg/m 3. Murværk og betonvæg med en minimum tykkelse på 100 mm, med mindre andet er angivet på de enkelte detaljetegninger, og minimum densitet på 650 kg/m 3. Etageadskillelser som har en tykkelse på minimum 150 mm og en densitet på minimum 650 kg/m 3. Den tilstødende konstruktion skal være klassificeret i henhold til EN Denne installationsvejledning er baseret på produktets Europæiske tekniske vurdering (ETA), der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på grundlag af ETAG 026-2, udgave 2011, der anvendes som europæisk vurderingsdokument (EAD). Produkter nævnt i denne vejledning er testet iht. EN CPR-0272 Lydreduktion Beskrivelse Standard 50 mm støbning på 50 mm støbeplade 64 db 100 mm støbning uden støbeplade 64 db Dobbeltsidet, 25 mm gips på 50 mm støbeplade Dobbeltsidet, 25 mm gips uden støbeplade Testet i henhold til EN IS Lydreduktion 64 db 64 db Massefylde Reaktion på brand Fingertør Fuldhærdet Trykstyrke TVOC, 28 dage / LEED 2009 (3 dage) Kompatibilitet Anvendelighed Levetid Farve Emballage Produktet kg/m 3 (Fuldhærdet) A1 (Ubrændbar) ca. 60 min. ca. 1 måneder Testet ved 1000 x 1500 mm hulstørrelse og 100 mm tykkelse: 6 MPa Testet med testelement, 50 x 50 mm. Trykstyrken er opnået uden tillægsarmering. 5 g/l ( 12 g/l) Kan anvendes sammen med de fleste materialer. FireFree B280 Brandgips er vandbaseret og stålrør bør derfor rustbeskyttes. Bør ikke anvendes i udsparinger med bevægelse, og i fugtige områder. 30 år Off-white Papirssække af 20 liter og 10 liters spande Europæisk Teknisk Ass. ETA 15/0645 Mærkning Forbrug ved støbning i skakt (1 m²) uden gennemføringer Tekniske data CE-mærket: 0843-CPR-0272 Ca. 3 sække ved 50 mm Ca. 6 sække ved 100 mm 3-28

4 Installationsvejledning Plastrør Plastrør Beton Gips FireFree B780 Brandpakning Beskrivelse Støbning, vand/gips: 1:2 Før du begynder! Før du begynder bør du sikre dig at lufttemperaturen er over 0 o C og at luftfugtigheden er mindre en 85%. FireFree B280 Brandgips bør ikke anvendes i vådrum og må ikke udsættes for regn. Maksimal hulstørrelse FireFree B280 Brandgips anvendes til at forsegle store huller i etagedæk og vægkonstruktioner. Brandgipsen kan anvendes i hulstørrelser op til 2400 mm x 1200 mm, i såvel etagedæk som vægge. Se specifikationer under detaljetegningerne. FireFree B280 Brandgips er fuldhærdet efter ca. 1 måned. Når gipsen er fuldhærdet er den maksimale bægerevne nået. Vi anbefaler en gipsdybde på 100 mm, hvis gipsen skal være bærende. Forbrug Støbning, 1 sæk á 20 liter til 10 liter vand Vand FireFree B280 Brandgips ca. 16 liter Installation 1. Først rengøres udsparingen for støv og snavs. 2. Såfremt der er monteret korrosionsudsatte stålrør, bør disse beskyttes mod rustdannelse. 3. Ved brandtætning i gipsvægge, skal overfladerne flugte med den yderste gipsplade på begge sider. 4. Ved brandtætning i murværk og beton kan FireFree B280 Brandgips placeres valgfrit i konstruktionen. 5. Ved brandtætning af huldækelementer, skal lukningen udføres fra underkanten. Kanalerne i huldækket skal først udstoppes med stenuld i dybde svarende til dækkets tykkelse. 6. Forskallingen, i form af en støbeplade, tilpasses og monteres i udsparringen, således dybden på støbningen bliver som anvist i denne installationsvejledning. 7. Hæld rent vand i en passende beholder, og tilføj dernæst den ønskede mængde FireFree B280 Brandgips, for at opnå den ønskede konsistens. Blandingen røres grundigt igennem for at fjerne klumper. Tilføj altid gipspulveret i vandet. Se envidere skema for blandingsforholdet. 8. Når den ønskede konsistens er opnået, hældes gipsblandingen på støbepladen eller forskallingen. Sørg for at gipsblandingen flyder ind i alle hjørner og tæt omkring alle gennemføringer. Tryk let på gipsmassen for at fjerne eventuelle luftbobler. Om nødvendig kan støbningen bygges op af flere lag, for at opnå den korrekte dybde. Det anbefales først at støbe 10 mm brandgips, hvorefter det resterende tilføjes. 9. Hvis én eller flere installationer skal eftermonteres, kan man både bore og slibe i brandgipsen. Færdigblandet klar til støbning 4-28

5 Oversigtsskema for gennemføringer i etageadskillelser med FireFree B280 Brandgips 50 mm FireFree B280 Brandgips 100 mm FireFree B280 Brandgips FireFree Støbeplade stenuldsplade med en på 150 kg/m 3 kan undlades 50 mm FireFree B280 Brandgips, støbt på 100 mm FireFree B280 Brandgips Rørisolering EI 60 EI 120 Brandpakning Rørisolering EI 60 EI 120 Brandpakning Brandgips uden gennemføring Elektrisk kabel Ø21 mm, enkelt + + Elektrisk kabel, enkelt eller bundtede Ø80 mm EI 30 + Telekabler Ø21 mm, eller bundtede Ø100 mm Kabelstige/kabelbakke + + Stålwire, uisoleret Ø17 mm + *) + *) PVC rør Ø16 mm Kobberrør Ø12 mm (1,0 mm) Kaiflex Kobberrør Ø54 mm (0,9-14,2 mm) Stenuld + + Kaiflex + + Stålrør Ø16 mm + + Stålrør Ø40 mm (1,5-14 mm) Stenuld + + Stenuld + + Stålrør Ø40 mm (1,5-14 mm) Kaiflex Stålrør Ø219 mm (1,5-14 mm) Stenuld + Stenuld + + Stålrør Ø165 mm (1,5-14 mm) Kaiflex Geberit Mepla Ø16 mm Kaiflex Geberit Mepla 54 mm (2,25-4,7 mm) Kaiflex + + Geberit Mepla 75 mm (2,25-4,7 mm) Stenuld + + PVC-C - PVC-U rør, Ø40 (1,6-3,4 mm) + + PVC-C - PVC-U rør, Ø110 (1,6-3,4 mm) PVC-C - PVC-U rør, Ø160 mm (3-4,5 mm) PP rør, Ø40 mm (3,0 mm) PP rør, Ø40-Ø75mm (2,5-3,5 mm) PE rør, Ø40 mm (4,0 mm) + + PE rør, Ø40-Ø110 mm (4,3 mm) PE rør, Ø125-Ø250 mm (4,9-7,8 mm) Ventilation Ø1100 mm eller 1000x1000 mm Stenuld + Ventilation Ø750 mm eller 500x1000 mm FireFree Keramisk uld + + Ovenstående er et uddrag af løsningerne på de efterfølgende sider. For EI 120 kan kabelbakker/stiger afsluttes inden lukningen og gennemføringerne føres igennem. Alternativt kan der ved etagedæk udstøbes 150 mm FireFree B280 Brandgips. For yderligere information vedrørende rørisolering, brandpakning og konstruktion mv. se de enkelte detaljetegninger. *) Se side 13 for løsning med 150 mm FireFree B280 Brandgips 5-28

6 Kabler og kabelbakker (se skema for brandklasse) 50 mm FireFree B280 Brandgips Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 30 mm FireFree Støbeplade på 150 kg/m 3 Gennemføring Maksimal åbning Min. afstand mellem gennemføringerne Klassifikation Brandgips uden gennemføringer 2400x1200 mm Ikke relevant EI 180 Elektrisk kabel Ø21 mm 2400x1200 mm 100 mm EI 90 Elektrisk kabel Ø21 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 60 Elektrisk kabel Ø80 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 30 Telekabler Ø21 mm, enkelt eller bundtede Ø100 mm 2400x1200 mm EI 180 Kabelstige / Kabelbakke 2400x1200 mm EI 60 Stålwire, uisoleret Ø17 mm 2400x1200 mm EI 60 Stålwire, uisoleret Ø24 mm 2400x1200 mm EI 30 PVC rør Ø16 mm 2400x1200 mm EI 180 C/U Stålrør, isolerede (se skema for brandklasse) 50 mm FireFree B280 Brandgips Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 30 mm stenuldsplade med en minimums densitet på 150 kg/m 3 Gennemføringer (godstykkelse) Maksimal åbning Rørisolering Klassifikation Kobberrør Ø54 mm (0,9-14,2 mm) 2400x1200 mm 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 180 C/C Stålrør Ø40 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 180 C/C Stålrør Ø40-Ø219 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 90 C/C Rørisoleringen skal være gennemløbende eller afbrudt, minimum 500 mm på hver side

7 Kabler og kabelbakker (se skema for brandklasse) 100 mm FireFree B280 Brandgips, støbt i bunden af åbningen. Overfladen af gipsen skal flugte undersiden etagedækket Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 100 mm Gennemføring Maksimal åbning Klassifikation Brandgips uden gennemføringer 2400x1200 mm EI 180 Elektrisk kabel Ø50 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 60 Elektrisk kabel Ø80 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 60 Telekabler 21 mm, enkelt eller bundtede Ø100 mm 2400x1200 mm EI 120 Kabelstige / Kabelbakke 2400x1200 mm EI 60 Stålwire, uisoleret Ø17 mm 2400x1200 mm EI 90 PVC rør Ø16 mm 2400x1200 mm EI 180 C/U Kobber- og kompositrør (se skema for brandklasse) Maksimal åbning 400 x 400 mm 100 mm FireFree B280 Brandgips, støbt i bunden af åbningen. Overfladen af gipsen skal flugte undersiden etagedækket FireFree B780 Brandpakning skal monteres i bunden af gipsen Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 25 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning Rørisolering Klassifikation Kobberrør Ø12 mm (1,0 mm) 400x400 mm FireFree B780 Brandpakning 9 mm Kaiflex EI 240 C/C Kobberrør Ø12-54 mm (1-1,2 mm) 400x400 mm FireFree B780 Brandpakning mm Kaiflex EI 60 C/C Geberit Mepla MLC Ø16 mm (2,25 mm) 400x400 mm FireFree B780 Brandpakning 9 mm Kaiflex EI 240 C/C Geberit Mepla MLC Ø16-54 mm (2,25-4,7 mm) 400x400 mm FireFree B780 Brandpakning 9-13 mm Kaiflex EI 90 C/C Geberit Mepla MLC Ø16-54 mm (2,25-4,7 mm) 400x400 mm FireFree B780 Brandpakning mm Kaiflex EI 90 C/C *) Geberit Mapla MLC (PE-Xb/Aluminium/PE-HD) Rørisoleringen skal være gennemløbende - minimum 350 mm på begge sider

8 Kobber- og kompositrør (se skema for brandklasse) Maksimal åbning 2400 x 1200 mm 100 mm FireFree B280 Brandgips, støbt i bunden af åbningen. Overfladen af gipsen skal flugte undersiden etagedækket FireFree B780 Brandpakning på rulle skal monteres i bunden af gipsen Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 25 mm Minimumsafstand til anden gennemføring: 100 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning Rørisolering Klassifikation Kobberrør Ø12 mm (1,0 mm) 2400 x 1200 mm FireFree B780 Brandpakning 9 mm Kaiflex EI 240 C/C Kobberrør 54 mm (1-1,2 mm) 2400 x 1200 mm FireFree B780 Brandpakning mm Kaiflex EI 60 C/C Geberit Mepla MLC Ø16 mm (2,25 mm) 2400 x 1200 mm FireFree B780 Brandpakning 9 mm Kaiflex EI 240 C/C Geberit Mepla MLC 54 mm (2,25-4,7 mm) 2400 x 1200 mm FireFree B780 Brandpakning 9-25 mm Kaiflex EI 90 C/C *) Geberit Mapla MLC (PE-Xb/Aluminium/PE-HD) Rørisoleringen skal være gennemløbende - minimum 350 mm på begge sider Kobber-, alupex- og stålrør (se skema for brandklasse) Rørisolering af stenuld, 80 kg/m 3 længde 1000 mm Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 30 mm 100 mm FireFree B280 Brandgips, støbt i toppen af åbningen. Overfladen af gipsen skal flugte oversiden af etagedækket Gennemføring (godstykkelse) Maksimale åbning Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø16 mm (1-5,7 mm) 2400x1200 mm Ikke nødvendigt EI 120 C/C Stålrør Ø40 mm (1,5-14,2 mm) 100x100 mm 1000 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 240 C/U Stålrør Ø40-Ø219 mm (1,5-14,2 mm) 280x280 mm 1000 mm - 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/U Stålrør Ø40 mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 180 C/U Stålrør Ø40-Ø219 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/U Rørisoleringen kan være gennemløbende eller afbrudt i brandgipsen, 500 mm på begge sider

9 Stålrør (se skema for brandklasse) 100 mm FireFree B280 Brandgips, støbt i toppen af åbningen. Overfladen af gipsen skal flugte oversiden af etagedækket FireFree B780 Brandpakning skal monteres i bunden af gipsen Kaiflex rørisolering Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 40 mm Minimumsafstand til anden gennemføring: 100 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø40 mm (1-14,2 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning 13 mm Kaiflex EI 180 C/U Stålrør Ø mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning mm Kaiflex EI 120 C/U Rørisoleringen skal være gennemløbende - minimum 350 mm på begge sider Kabel og kabelbakker (se skema for brandklasse) 150 mm FireFree B280 Brandgips Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 50 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Gipsdybde Klassifikation Brandgips uden gennemføringer 2400x1200 mm 150 mm EI 180 Elektrisk kabel Ø21 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm 150 mm EI 120 Elektrisk kabel Ø22-50 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm 150 mm EI 90 Elektrisk kabel Ø51-80 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm 150 mm EI 60 Kabelbakker og -stiger, op til 500 mm 2400x1200 mm 150 mm EI 120 Telekabler, enkelt Ø21 mm eller i bundt Ø100 mm 2400x1200 mm 150 mm EI 120 Stålwire Ø24 mm, uisoleret 2400x1200 mm 150 mm EI

10 Plastrør, brandpakning på rulle 100 mm FireFree B280 Brandgips, støbt i toppen af åbningen. Overfladen af gipsen skal flugte oversiden af etagedækket FireFree B780 Brandpakning skal monteres i bunden af gipsen Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 80 mm Minimumsafstand til anden gennemføring: 100 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning på rulle Klassifikation PVC-C, PVC-U Ø110 mm (3 mm) 200x200 mm 2 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 240 C/C PVC-C, PVC-U Ø110 mm (3 mm) 2400x1200 mm 2 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 180 C/C PVC-C, PVC-U Ø110 mm (3,4 mm) 2400x1200 mm 1 lag FireFree B780 Brandpakning 75 mm EI 180 C/C PVC-C, PVC-U Ø110 mm (3 mm) 300x300 mm 3 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 240 C/C PVC-C, PVC-U Ø110 mm (3 mm) 2400x1200 mm 3 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 180 C/C PVC-C, PVC-U Ø125 mm (3,5 mm) 300x300 mm 4 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 240 C/C PVC-C, PVC-U Ø125 mm (3,5 mm) 2400x1200 mm 4 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 180 C/C PVC-C, PVC-U Ø160 mm (4,0 mm) 2400x1200 mm 3 lag FireFree B780 Brandpakning 75 mm EI 180 C/C PVC-C, PVC-U Ø160 mm (4,0 mm) 300x300 mm 4 lag FireFree B780 Brandpakning 75 mm EI 240 C/C PVC-C, PVC-U Ø160 mm (4,0 mm) 2400x1200 mm 4 lag FireFree B780 Brandpakning 75 mm EI 180 C/C PVC-C, PVC-U Ø160 mm (4,5 mm) 300x300 mm 6 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 240 C/C PVC-C, PVC-U Ø160 mm (4,5 mm) 2400x1200 mm 6 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 240 C/C PP rør Ø40 mm (3,0 mm) 2400x1200 mm 2 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 120 C/C PP rør Ø50 mm (2,5 mm) 300x300 mm 2 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 240 C/C PP rør Ø50 mm (2,5 mm) 2400x1200 mm 2 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 180 C/C PP rør Ø75 mm (3,5 mm) 300x300 mm 2 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 240 C/C PP rør Ø75 mm (3,5 mm) 2400x1200 mm 2 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 180 C/C ABS rør, SAN+PVC Ø125 mm (<7,8 mm) 2400x1200 mm 2 lag FireFree B780 Brandpakning 50 mm EI 60 C/C PE rør Ø125 mm (4,9 mm) 300x300 mm 2 lag FireFree B780 Brandpakning 75 mm EI 180 C/C PE rør Ø125 mm (4,9 mm) 2400x1200 mm 3 lag FireFree B780 Brandpakning 75 mm EI 180 C/C PE rør Ø160 mm (6,2 mm) 2400x1200 mm 4 lag FireFree B780 Brandpakning 75 mm EI 180 C/C PE rør Ø250 mm (7,8 mm) 2400x1200 mm 7 lag FireFree B780 Brandpakning 75 mm EI 180 C/C

11 Plastrør, brandpakning i folie 100 mm FireFree B280 Brandgips, støbt i toppen af gennemføringen. Overfladen af gipsen skal flugte oversiden af etagedækket FireFree B780 Brandpakning skal monteres i bunden af gipsen Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 80 mm Minimumsafstand til anden gennemføring: 100 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning, enkelt Klassifikation PVC-C, PVC-U Ø110 mm (3 mm) 200x200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø110 EI 240 C/C PVC-C, PVC-U Ø110 mm (3 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø110 EI 180 C/C PVC-C, PVC-U Ø110 mm (3,4 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø110 EI 180 C/C PVC-C, PVC-U Ø110 mm (3 mm) 300x300 mm FireFree B780 Brandpakning Ø110 EI 240 C/C PVC-C, PVC-U Ø110 mm (3 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø110 EI 180 C/C PVC-C, PVC-U Ø125 mm (3,5 mm) 300x300 mm FireFree B780 Brandpakning Ø125 EI 240 C/C PVC-C, PVC-U Ø125 mm (3,5 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø125 EI 180 C/C PVC-C, PVC-U Ø160 mm (4,0 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø160 EI 180 C/C PVC-C, PVC-U Ø160 mm (4,0 mm) 300x300 mm FireFree B780 Brandpakning Ø160 EI 240 C/C PVC-C, PVC-U Ø160 mm (4,0 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø160 EI 180 C/C PVC-C, PVC-U Ø160 mm (4,5 mm) 300x300 mm FireFree B780 Brandpakning Ø160 EI 240 C/C PVC-C, PVC-U Ø160 mm (4,5 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø160 EI 240 C/C PP rør Ø40 mm (3,0 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø55 EI 120 C/C PP rør Ø50 mm (2,5 mm) 300x300 mm FireFree B780 Brandpakning Ø55 EI 240 C/C PP rør Ø50 mm (2,5 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø55 EI 180 C/C PP rør Ø75 mm (3,5 mm) 300x300 mm FireFree B780 Brandpakning Ø75 EI 240 C/C PP rør Ø75 mm (3,5 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø75 EI 180 C/C ABS rør, SAN+PVC Ø125 mm (<7,8 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø125 EI 60 C/C PE rør Ø125 mm (4,9 mm) 300x300 mm FireFree B780 Brandpakning Ø125 EI 180 C/C PE rør Ø125 mm (4,9 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø125 EI 180 C/C PE rør Ø160 mm (6,2 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø160 EI 180 C/C PE rør Ø250 mm (7,8 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning Ø250 EI 180 C/C

12 Geberit Mepla MLC (se skema for brandklasse) 50 mm FireFree B280 Brandgips. Lukningen kan placeres i hele konstruktionens højde på 150 kg/m 3 Rørisolering af stenuld, 80 kg/m 3 længde 500 mm Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 10 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Rørisolering Klassifikation Geberit Mepla MLC * Ø16-Ø75 mm (2,25-4,7 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 180 C/C *) Geberit Mapla MLC (PE-Xb/Aluminium/PE-HD) Rørisoleringen kan være gennemløbende eller afbrudt, minimum 500 mm på begge sider Plastrør (se skema for brandklasse) 50 mm FireFree B280 Brandgips. Lukningen kan placeres i hele konstruktionens højde. FireFree B780 Brandpakning skal monteres i gipsen på 150 kg/m 3 Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 80 mm Minimumsafstand til anden gennemføring: 100 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning Klassifikation PP rør Ø40 mm (3 mm) 2400x1200 mm Ikke nødvendigt EI 120 C/C PE rør Ø40 mm (4 mm) 2400x1200 mm Ikke nødvendigt EI 120 C/C PE rør Ø110 mm (4,3 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning EI 60 C/C

13 Plastrør (se skema for brandklasse) 50 mm FireFree B280 Brandgips. Lukningen kan placeres i hele konstruktionens højde. på 150 kg/m 3 Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 30 mm Minimumsafstand til anden gennemføring: 30 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Klassifikation PVC-U og PVC-C rør 40 mm (1,6-3,4 mm) 2400x1200 mm EI 120 U/C Kabler og kabelbakker (se skema for brandklasse) Maksimal åbning 600 x 600 mm 150 mm FireFree B280 Brandgips Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 50 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Gipsdybde Klassifikation Brandgips uden gennemføringer 600x600 mm 150 mm EI 180 Elektrisk kabel Ø21 mm, enkelt eller bundtet 600x600 mm 150 mm EI 120 Elektrisk kabel Ø22-50 mm, enkelt eller bundtet 600x600 mm 150 mm EI 90 Elektrisk kabel Ø51-80 mm, enkelt eller bundtet 600x600 mm 150 mm EI 60 Kabelbakker og -stiger, op til 500 mm 600x600 mm 150 mm EI 120 Telekabler, enkelt Ø21 mm eller i bundt Ø100 mm 600x600 mm 150 mm EI 120 Stålwire Ø24 mm, uisoleret 600x600 mm 150 mm EI

14 Bundter af plastrør og/eller kabler Plastrør og/eller kabler i bundt Ø110 mm, EI mm FireFree B280 Brandgips, vilkårligt placeret i etagedækket. på 150 kg/m 3 FireFree B780 Brandpakning, monteret nederst i brandgipsen. Bundter af plastrør og/eller kabler Plastrør og/eller kabler i bundt Ø160 mm, EI 120 FireFree B780 Brandpakning, monteret nederst i brandgipsen 100 mm FireFree B280 Brandgips, vilkårligt placeret i etagedækket. FireFree B780 Brandpakning, monteret nederst i brandgipsen Plastrør og/eller kabler i bundt Ø160 mm, EI

15 Stålrør og kompositrør (se skema for brandklasse) Gipsvæg, murværk og beton, min. 100 mm på 150 kg/m 3 25 mm FireFree B280 Brandgips på begge sider Stenuld rørisolering Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 40 mm Minimumsafstand til anden gennemføring: 100 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Rørisolering Klassifikation Geberit Mepla MLC Ø16 mm (2,25 mm) *) 2400x1200 mm 500 mm- 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/C Geberit Mepla MLC Ø16-75 mm (2,25-4,7 mm) *) 2400x1200 mm 500 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/C Stålrør Ø40 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/U Stålrør Ø40 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/U Stålrør Ø165 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/U *) Geberit Mapla MLC (PE-Xb/Aluminium/PE-HD) Rørisoleringen kan være gennemløbende eller afbrudt i brandgips, minimum 500 mm på begge sider Kobber- og kompositrør (se skema for brandklasse) Gipsvæg, murværk og beton, min. 100 mm på 150 kg/m 3 25 mm FireFree B280 Brandgips på begge sider Kaiflex rørisolering FireFree B780 Brandpakning på begge sider Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 25 mm Gennemførring (godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning Rørisolation Klassifikation Kobberrør Ø12-54 mm (1-1,2 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning 9-25 mm Kaiflex EI 120 C/C Geberit Mepla MLC Ø16-75 mm (2,25-4,7 mm) *) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning 9-25 mm Kaiflex EI 120 C/C *) Geberit Mapla MLC (PE-Xb/Aluminium/PE-HD) Rørisoleringen skal være gennemløbende, minimum 350 mm på begge sider

16 Plastrør (se skema for brandklasse) Gipsvæg, murværk og beton, min. 100 mm på 150 kg/m 3 25 mm FireFree B280 Brandgips på begge sider Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 30 mm Minimumsafstand til anden gennemføring: 30 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Klassifikation PVC-U og PVC-C Ø32 mm (1,5-2,4 mm) 2400x1200 mm EI 120 U/C PE-, ABS- og SAN+PVC rør Ø32 mm (1,8-3,0 mm) 2400x1200 mm EI 120 U/C PP rør Ø32 mm (1,8-4,4 mm) 2400x1200 mm EI 120 U/C Stålrør (se skema for brandklasse) Gips, murværk og beton, min. 100 mm på 150 kg/m 3 25 mm FireFree B280 Brandgips på begge sider Kaiflex rørisolering FireFree B780 Brandpakning på begge sider Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 30 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø165 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning mm Kaiflex EI 60 C/U Rør isoleringen skal være gennemløbende, min. 350 mm på begge sider

17 Kobber-, alupex- og stålrør (se skema for brandklasse) Gipsvæg, murværk og beton, min. 100 mm på 150 kg/m 3 25 mm FireFree B280 Brandgips på begge sider Stenuld rørisolering Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 40 mm Minimumsafstand til anden gennemføring: 100 mm Gennemføring (godstykkelse) Makimal åbning Rørisolering Klassifikation Kobberrør Ø54 mm (0,9-14,2 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/C Alupex kompositrør Ø75mm (7,5 mm) 2400x1200 mm 600 mm - 25 mm Keramisk uld, 128 kg/m³ EI 60 U/C Stålrør Ø40 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/U Stålrør Ø40 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 90 C/U Stålrør Ø40-Ø219 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 90 C/U Rørisoleringen kan være gennemløbende eller afbrudt i brandgipsen Kabler-, kabelbakker og stålrør (se skema for brandklasse) Gipsvæg, murværk og beton, min. 100 mm på 150 kg/m 3 25 mm FireFree B280 Brandgips på begge sider Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 25 mm Gennemføring Maksimal åbning Bagstop Klassifikation Brandgips uden gennemføringer 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 120 Elektrisk kabel Ø21 mm 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 90 Elektrisk kabel Ø80 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 60 Telekabler 21 mm, enkelt eller bundtede Ø100 mm 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 60 Kabelstige / Kabelbakke 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 60 Stålrør Ø16 mm 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 60 C/U Kobberrør Ø16 mm 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 30 C/U Stålwire, uisoleret Ø24 mm 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 30 PVC rør Ø16 mm 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 120 C/U

18 Stålrør (se skema for brandklasse) Gipsvæg, murværk og beton, min. 100 mm på 150 kg/m 3 Kaiflex rørisolering FireFree B780 Brandpakning monteres på begge sider 25 mm FireFree B280 Brandgips på begge sider Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 30 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø40 mm (1-14,2 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning 50 mm *) 13 mm Kaiflex EI 120 C/U Stålrør Ø mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning 50 mm *) 13 mm Kaiflex EI 60 C/U *) Brandpakning på begge sider. Brandpakning flugter med brandgipsens overflade. Rørisoleringen skal være gennemløbende Kabler-, kabelbakker og stålwire (se skema for brandklasse) Væg af murværk og beton, min. 150 mm på 150 kg/m 3 50 mm FireFree B280 Brandgips på begge sider Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 50 mm Gennemføring Maksimal åbning Gips dybde Bagstop af stenuld Klassifikation Brandgips uden gennemføringer 2400x1200 mm 50 mm - på begge sider 50 mm stenuldsplade, 150 kg/m³ EI 240 Elektriske kabler Ø80 mm, enkelt eller bundtede 2400x1200 mm 50 mm - på begge sider 50 mm stenuldsplade, 150 kg/m³ EI 60 Kabelbakker / -stiger 500 mm bredde 2400x1200 mm 50 mm - på begge sider 50 mm stenuldsplade, 150 kg/m³ EI 60 Telekabler 21 mm, enkelt eller bundtede Ø100 mm 2400x1200 mm 50 mm - på begge sider 50 mm stenuldsplade, 150 kg/m³ EI 60 Stålwire, uisoleret Ø24 mm 2400x1200 mm 50 mm - på begge sider 50 mm stenuldsplade, 150 kg/m³ EI

19 Kobber-, alupex- og stålrør (se skema for brandklasse) Væg af murværk og beton, min. 150 mm 150 kg/m 3 50 mm FireFree B280 Brandgips støbt mod støbeplade Kaiflex rørisolering Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 30 mm Stenuld rørisolering Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Rørisolering Klassifikation Kobberrør Ø54 mm (0,9-14,2 mm) 115x115 mm 1000 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/C Kobberrør Ø54 mm (0,9-14,2 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/C Alupex rør Ø75 mm (7,5 mm) 2400x1200 mm 600 mm - 32 mm Kaiflex EI 60 C/C Stålrør Ø40 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 90 C/C Stålrør Ø219 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 90 C/C Rørisoleringen kan være gennemløbende eller afbrudt i brandgipsen. Halvdelen af rørisoleringen på hver side Kabler, kabelbakker og stålrør (se skema for brandklasse) Væg af murværk og beton, min. 150 mm 100 mm FireFree B280 Brandgips Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 25 mm Gennemføring Maksimal åbning Klassifikation Brandgips uden gennemføringer 2400x1200 mm EI 240 Elektrisk kabel Ø21 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 60 Elektrisk kabel Ø80 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 60 Telekabler 21 mm, enkelt eller bundtede Ø100 mm 2400x1200 mm EI 120 Kabelstige / Kabelbakke 2400x1200 mm EI 60 Kobberrør Ø16 mm 2400x1200 mm EI 30 C/U Stålrør Ø16 mm 2400x1200 mm EI 60 C/U PVC rør Ø16 mm 2400x1200 mm EI 240 C/U

20 Kabeler-, kabelbakker og stålrør (se skema for brandklasse) Væg af murværk og beton, min. 150 mm 150 kg/m 3 Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 25 mm 50 mm FireFree B280 Brandgips støbt mod støbeplade Gennemføring Maximal åbning Klassifikation Brandgips og bagstop, uden gennemføringer 2400x1200 mm EI 120 Single elektrisk kabel Ø21 mm 2400x1200 mm EI 60 Elektrisk kabel Ø21 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 60 Elektrisk kabel Ø80 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 30 Telekabler 21 mm, enkelt eller bundtede Ø100 mm 2400x1200 mm EI 90 Kabelstige / Kabelbakke 2400x1200 mm EI 60 Kobberrør Ø16 mm 2400x1200 mm EI 30 C/U Stålrør Ø16 mm 2400x1200 mm EI 60 C/U PVC rør Ø16 mm 2400x1200 mm EI 60 C/U Stålrør (se skema for brandklasse) Væg af murværk og beton, min. 150 mm på 150 kg/m 3 50 mm FireFree B280 Brandgips støbt mod støbeplade Stenuld rørisolering Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 30 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø219 mm (4,8-14,2 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 90 C/C Rørisoleringen skal være gennemløbende, 500 mm på begge sider

21 Stålrør (se skema for brandklasse) Væg af murværk og beton, min. 150 mm FireFree B780 Brandpakning skal monteres i gipsen 100 mm FireFree B280 Brandgips Kaiflex rørisolering Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 10 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø40 mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning 13 mm Kaiflex EI 240 C/U Stålrør Ø165 mm mm (4-14,2 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning 9 mm Kaiflex EI 30 C/U Stålrør Ø165 mm mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm FireFree B780 Brandpakning mm Kaiflex EI 60 C/U Rørisoleringen skal være gennemløbende, minimum 350 mm på begge sider Plastrør (se skema for brandklasse) Væg af murværk og beton, min. 150 mm FireFree B780 Brandpakning skal monteres i gipsen 100 mm FireFree B280 Brandgips Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 10 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning Klassifikation PVC-U rør Ø315 mm (9,2 mm) 2400x1200 mm 1 stk. FireFree B780 Brandpakning Ø315 mm EI 120 C/C

22 Plastrør (se skema for brandklasse) Væg af murværk og beton, min. 150 mm 100 mm FireFree B280 Brandgips Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 30 mm Minimumsafstand til anden gennemføring: 30 mm Gennemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Klassifikation PVC-U og PVC-C Ø32 mm (1,5-2,4 mm) 2400x1200 mm EI 120 U/C PE-, ABS- og SAN+PVC rør Ø32 mm (1,8-3,0 mm) 2400x1200 mm EI 120 U/C PP rør Ø32 mm (1,8-4,4 mm) 2400x1200 mm EI 120 U/C Stålrør (se skema for brandklasse) Væg af murværk og beton, min. 150 mm Stenuld rørisolering 100 mm FireFree B280 Brandgips Minimumsafstand fra støbekant til gennemføring: 20 mm Genemføring (godstykkelse) Maksimal åbning Rørisolering Klassifikation Stålrør Ø40 mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 240 C/U Stålrør Ø mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/U Rørisoleringen kan være gennemløbende eller afbrudt i brandgipsen, 500 mm på begge sider

23 Ventilationskanal EI 60 Maksimal åbning 1200 x 2400 mm FireFree B280 Brandgips 50 mm Ventilationskanal i stål 1000 x 1000 og Ø1100 mm på 150 kg/m 3 30 mm stenuld 100 kg/m3 skal installeres 120 cm på begge sider Standard: EN :2004 Ventilationskanal EI 120 Maksimal åbning 1200 x 2400 mm FireFree B280 Brandgips 100 mm Ventilationskanal i stål 500 x 1000 og Ø750 mm Standard: EN : mm FireFree Keramisk uld 128 kg/m3 skal installeres 120 cm på begge sider 23-28

24 Ventilationskanal EI 60 Maksimal åbning 1200 (høj) x 2400 (bred) mm FireFree B280 Brandgips 50 mm Ventilationskanal i stål 1000 x 1000 og Ø1100 mm 150 kg/m3 kan installeres hvor i gennemføringe man måtte ønske 30 mm stenuld 100 kg/m3 skal installeres 120 cm på begge sider Standard: EN :2004 Ventilationskanal EI 120 Maksimal åbning 1200 (høj) x 2400 (bred) mm FireFree B280 Brandgips 100 mm Ventilationskanal i stål 500 x 1000 og Ø750 mm 50 mm FireFree Keramisk uld 128 kg/m3 skal installeres 120 cm på begge sider Standard: EN :

25 Noter 25-28

26 Noter

27 Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt brandlukning. Det er vigtigt at dine brandlukninger opfylder brandkravene. Se vores øvrige produktsortiment. ra 0B 9 7 B e e r F Fire nd nin bøs g a st d k B ra n d m F ir e F re e nbd i s7u p2p l y2. ww w w w. s c a n d i s u w. s ca sca nd p i su p ly a /s n E e rg p p l y. d k senbjer 5492 Vis nergivej 2 ply a/s E Scandi Sup iv 54 2 ej 92 V is sen b je rg.: T lf m E a ma il : ik sca nd w w w. s c i g T l f. : 4 5 is u pp ly.d k andisup sca nd i d i s u p p l y. d sup ply p l y. d k a/s En erg ive j Vis sen bje rg Tlf.: E-m ail. ma sca nd isu pp ly. dk k Installationsvejledningerne kan downloades

28 I tilfælde af brand skal bygninger beskyttes, værdier sikres og menneskeliv reddes. Her udgør passiv bandsikring af bygnings-konstruktioner en grundsten, og Scandi Supply er en førende leverandør af komplette løsninger hertil. Hos Scandi Supply har sikkerhed førsteprioritet, og vi sætter en ære i, at levere den rigtige løsning til opgaven. Vi tager aldrig let på en opgave - og vi ligger vægt på at gøre det let for vore kunder og samarbejdspartnere at skabe værdifulde og sikre resultater. Med over 25 års erfaring på området er vores råd og vejledning gennemprøvet - præcis som vores produkter er gennemtestet. Vi læner os ikke tilbage, men arbejder hele tiden på at udvikle innovative løsninger. Kontakt Scandi Supply for at drøfte dine opgaver indenfor passiv brandsikring! FireFree 2017/01/20

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10511 5705673002904 FireFree B280 Brandgips 10 liter inkl 3 stk CE-Etiketter 10509 5705673002843 FireFree B280 Brandgips 20 liter sæk 63

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips www.scandisupply.dk 0843-CPR-0272 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Generel produktinformation FireFree B280 Brandgips

Læs mere

FireFree B280 Brandgips

FireFree B280 Brandgips FireFree B280 Brandgips www.scandisupply.dk 0843-CPR-0272 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk 2 Generel produktinformation FireFree B280 Brandgips

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Brandpakning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10201 5705673001402 FireFree B780 Brandpakning

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Brandpakning www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0241 scandi supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10201 5705673001402 FireFree B780

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Brandplader Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10101 5705673002836 FireFree B744 Brandplade, Hvid 1 sidet 1200x600x50 mm rillet pl 32 pl 10102 5705673002911 FireFree B744 Brandplade,

Læs mere

FireFree B725 Intumastik

FireFree B725 Intumastik FireFree B725 Intumastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0242 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe

Læs mere

FireFree B725 Intumastik

FireFree B725 Intumastik FireFree B725 Intumastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10011 5705673001617 FireFree B725 Intumastik, Koksgrå 310 ml patr 12 patr 10751 5705673001518 FireFree B960 Keramisk Uld, 25x50x7320 mm

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10001 5705673722123 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 310 ml patr 12 patr 10002 5705673722017 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 600 ml ps 12 ps 10003 5705673003048

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Brandplader Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10101 5705673002836 FireFree B744 Brandplade, Hvid 1 sidet 1200x600x50 mm rillet pl 32 pl 10102 5705673002911 FireFree B744 Brandplade,

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Brandplader www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0186 Generel produktinformation FireFree B744/B745 Brandplader anvendes til lukninger i brandklassificerede vægge og etagedæk, hvor disse

Læs mere

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree Trækrør + www.scandisupply.dk 0843-CPD-0419 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk 2 Generel produktinformation FireFree Trækrør+ er designet

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10001 5705673722123 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 310 ml patr 12 patr 10002 5705673722017 FireFree B722 Brandmastik, Hvid 600 ml ps 12 ps 10003 5705673003048

Læs mere

FireFree EasyFix. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree EasyFix.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree EasyFix www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Generel produktinformation FireFree EasyFix er en let anvendelig og

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree Trækrør + www.scandisupply.dk 0843-CPD-0419 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0185 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0185 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Generel produktinformation Gennemføringer af installationer i brandadskillende

Læs mere

FireFree B722 Brandmastik

FireFree B722 Brandmastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0185 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

FireFree 2K Brandtætningsskum

FireFree 2K Brandtætningsskum FireFree 2K Brandtætningsskum 0761-CPD-0208 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre

Læs mere

FireFree 2K Brandtætningsskum

FireFree 2K Brandtætningsskum FireFree 2K Brandtætningsskum www.scandisupply.dk 0761-CPD-0208 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe

Læs mere

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt.

PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING. Detaljetegninger. Installation. Produktbeskrivelse. Teststandarder. Generelt. PROTECTA FR AKRYL MONTERINGSVEJLEDNING Detaljetegninger Lineær fuge i etagedæk... side 2 Lineær fuge i væg... side 2 Kabler i etagedæk... sides 2-3 i etagedæk... sides 3-4 i etagedæk... sides 5-6 i etagedæk...

Læs mere

Produktoversigt. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

Produktoversigt.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: Produktoversigt www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Lukningsprodukter Protecta FR Akryl Protecta FR Akryl er fremstillet for

Læs mere

FireFree Brandspjæld. scandi supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree Brandspjæld.   scandi supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree Brandspjæld www.scandisupply.dk scandi supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Generel produktinformation Brand- og røgspjæld, flamme- og røgspjæld,

Læs mere

Lukningsprodukter. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

Lukningsprodukter.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: Bra n dtæ tning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

Lukningsprodukter. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

Lukningsprodukter.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: Bra n dtæ tning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning.

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning. Bra n d t æ t ning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning.

Lukningsprodukter. Bra n d t æ t ning. Bra n d t æ t ning www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2013 1 28 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP. Kort om produktet:

Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP. Kort om produktet: Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP Kort om produktet: PipeBloc PWP brandpakning designet og testet til at

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1771

Godkendelse MK 6.10/1771 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad næringsområde N-3174 Revetal Telefon +47 3330 6690 Telefax +47 3330

Læs mere

Produkter til brandlukning

Produkter til brandlukning BRANDSIKRING FLOW OF ENERGY NEOTHERM /04 2019 Indhold Pyrocoustic akryl brandfuge 3 PyroPro HPE grafit brandfuge 4 PipeBloc PWP brandpakning 5 PipeBloc PCP brandmanchet 6 Stopseal brandplade 7 FIREprotect

Læs mere

Præaccepteret løsning iht. BR18 Brandstop fra første sekund. FB Hulrumsventil. En simpel løsning til forebyggelse af brandspredning i hulrum

Præaccepteret løsning iht. BR18 Brandstop fra første sekund. FB Hulrumsventil. En simpel løsning til forebyggelse af brandspredning i hulrum 99 Præaccepteret løsning iht. BR18 99 Brandstop fra første sekund En simpel løsning til forebyggelse af brandspredning i hulrum Dokumenteret Brandsikring www.scandisupply.dk scandi supply a/s Energivej

Læs mere

Derfor skal du brandsikre alle gennemføringer

Derfor skal du brandsikre alle gennemføringer Brandsikring Brandsikring Derfor skal du brandsikre alle gennemføringer Det handler i bund og grund om at sikre menneskeliv og værdier, når en brand opstår og vil kunne sprede sig fra ét sted til et andet.

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede installationer er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørinstallationer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og

Læs mere

Stopseal Brandplade D ATA B L A D W W W. N E O T H E R M. D K

Stopseal Brandplade D ATA B L A D W W W. N E O T H E R M. D K Funktion Stopseal brandplade er en coatet mineraluldsplade, anvendes til genetablering af brandmodstandsevne i konstruk-tioner hvor denne har været brudt, f.eks. ved installering af elektriske kabler,

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2012 3 26 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

FireFree og Nullifire

FireFree og Nullifire FireFree og Nullifire Brandtætningsprodukter www.scandisupply.dk Produktoversigt Produkter til passiv brandsikring Brandmastik Til tætning af fuger ved installationsgennemføringer i små huller samt til

Læs mere

Smartere brandbeskyttelse fra. kælder til tag. Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv. og ejendom

Smartere brandbeskyttelse fra. kælder til tag. Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv. og ejendom Smartere brandbeskyttelse fra kælder til tag Godkendte brandbeskyttelsesløsninger til beskyttelse af liv og ejendom En af pionerene inden for passiv brandbeskyttelse Nullifire er brancheeksperter, der

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning)

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning) DA YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 35/211 (Byggevareforordning) Hilti varmeekspanderende brandfugemasse CFS-IS Nr. Hilti CFS 761-CPD-173 1.

Læs mere

Brandtætningsskum 2K

Brandtætningsskum 2K Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede tætninger er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørgennemføringer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og etageadæk ETA-11/0206 Tætninger

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1674

Godkendelse MK 6.10/1674 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af kabel- og rørgennemføringer. Betegnelse: Brandbøsning GODKENDELSESINDEHAVER: ROCKWOOL A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Telefon 46 56 16 16 Telefax 46 56

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1675

Godkendelse MK 6.10/1675 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af kabel- rørgennemføringer. Betegnelse: Conlit Brandskot GODKENDELSESINDEHAVER: ROCKWOOL A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Telefon 46 56 16 16 Telefax 46 56

Læs mere

TEKNISKE BESKRIVELSER

TEKNISKE BESKRIVELSER TEKNISKE BESKRIVELSER SYSTEMLØSNING ARMAFLEX ULTIMA MED FØLGENDE PRODUKTER: ArmaFlex Ultima cellegummi isolering Armafix Ultima isoleret rørbærer ArmaFlex Protect brandtætning rørgennemføring ArmaFlex

Læs mere

TEKNISKE BESKRIVELSER

TEKNISKE BESKRIVELSER TEKNISKE BESKRIVELSER SYSTEMLØSNING AF/ARMAFLEX MED FØLGENDE PRODUKTER: AF/ArmaFlex cellegummi isolering ArmaFix AF isoleret rørbærer ArmaFlex Protect brandtætning rørgennemføring ArmaFlex tilbehør - lim

Læs mere

Montage vejledning. AIR2TRUST Brand røg røgevakueringsspjæld EN 1366-2, EN 13501-3 & CE EN 15650 EI 60

Montage vejledning. AIR2TRUST Brand røg røgevakueringsspjæld EN 1366-2, EN 13501-3 & CE EN 15650 EI 60 Montage vejledning AIR2TRUST Brand røg røgevakueringsspjæld EN 1366-2, EN 13501-3 & CE EN 15650 EI 60 EN 1366-2 Model Beskrivelse Montage muligheder Brandklasse WK45 Dimension: 200x200-1500x800mm Spjældblad

Læs mere

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Envirograf IS_CDS_06-14 Produkt 13, 16, 18, Teknisk data Passiv brandbeskyttelses produkter PATENTED Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Lifeguard

Læs mere

Brandmodstandsevne & Brandbeskyttelse

Brandmodstandsevne & Brandbeskyttelse Brandmodstandsevne & Brandbeskyttelse Lovgivning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 1.2 Dokumentation af byggevares og bygningsdeles brandmæssige egenskaber Beregning Brandprøvning efter gældende

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang Verdenssensation! Den sikre brandsikringsbarriere Protect Protect DEN FEKSIBE BRANDSIKRINGSBARRIERE brandsikring og på én gang Protect til stål-, rustfri stål- og kobberrør samt brændbare rør med lukkede

Læs mere

BIS Pacifyre EFC Brandkrave

BIS Pacifyre EFC Brandkrave BIS Pacifyre EFC Brandkrave Fleksibel Effektiv Godkendt walraven.com BIS Pacifyre EFC Brandkrave Problemknuseren til adskillige situationer! BIS Pacifyre EFC Brandkraven er fleksibel i størrelsen og kan

Læs mere

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 Generelt Røgspjæld og flamme- og røgspjæld ETPR-E-1 bruges som lukkemekanisme for at forhindre, at brand og røg

Læs mere

DEKO BK. brandglaspartier i aluminiumkarm

DEKO BK. brandglaspartier i aluminiumkarm DEKO BK brandglaspartier i aluminiumkarm 2 DEKO BK de klassiske brandglaspartier I DEKO har vi altid haft ambition om at lave lyse og lette indretninger, som bidrager til et godt arbejdsmiljø. I vores

Læs mere

4. Bygningsdelsbeskrivelser

4. Bygningsdelsbeskrivelser Til - og ombygning Idrætscenter Vest Arbejdsbeskrivelse 1.4 arbejdet Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1.4-1 4A Understøbning af eksisterende fundamenter 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.A Understøbning

Læs mere

CONLIT. ARBEJDSVEJLEDNING Brandlukning af installationsgennemføringer med ROCKWOOL Conlit System

CONLIT. ARBEJDSVEJLEDNING Brandlukning af installationsgennemføringer med ROCKWOOL Conlit System 1 ONLIT REJSVEJLENING rand af installationsgennemføringer med ROKWOOL onlit System 2013 2 Indholdsfortegnelse Godkendte typer... 3 Lovkrav... 3 MK-godkendelser... 3 Produkter... 4 Principper for... 5 Udsparringer...

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S Nullifire S

Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S Nullifire S Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S707-60 Nullifire S707-120 Maler man stålkonstruktioner før montage i stedet for indklædning på byggepladsen, reduceres antallet

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Obex brandbeskyttende bøsning MONTERINGSVEJLEDNING BØSNING BRAND BESKYTTENDE

Obex brandbeskyttende bøsning MONTERINGSVEJLEDNING BØSNING BRAND BESKYTTENDE MONTERINGSVEJLEDNING BRAND BØSNING BESKYTTENDE 1 2 OBEX BRANDBESKYTTENDE BØSNING Tætninger til rørgennemføringer op til EI 120 for massive vægge, massive gulve og lette vægge. Brandhæmmende gennemføringssystem

Læs mere

Fremgangsmåde i brug af mursko

Fremgangsmåde i brug af mursko Fremgangsmåde i brug af mursko Revision 25.06.2014 Udarbejdet af Claus Jessen FBJ Rådg. Ingeniører A/S Merkurvej 5 6000 Kolding Tlf.: +45 75 26 46 11 Fax: +45 75 26 46 12 CVR nr. 32 76 34 05 www.fbj.dk

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

FA S T G Ø R I N G S M AT E R I A L E

FA S T G Ø R I N G S M AT E R I A L E 4 astgøringsmateriale krueankre... 4-3 Holdere... 4-5 Holder til ledere... 4-6 ammentrækningsbånd... 4-8 Holdere til sammentrækningsbånd... 4-9 lle holdere til ledere og sammentrækningsbånder i overensstemmelse

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING SKUM BRAND BESKYTTENDE

MONTERINGSVEJLEDNING SKUM BRAND BESKYTTENDE MONTERINGSVEJLEDNING BRAND SKUM BESKYTTENDE 1 OBEX brandbeskyttende skum Tætninger til blandede gennemføringer eller kabelgennemføringer op til EI 120 for massive vægge, massive gulve og lette vægge. Brandhæmmende

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton 60 - støvreduceret EPS lightbeton 60 er en hurtigtørrende letvægtsmasse på basis af EPS

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Nullifire SC902 Brandmaling

Nullifire SC902 Brandmaling Nullifire SC902 Brandmaling Vare nr. Navn Salgsenhed EAN Stk. pr. palle 30025 Nullifire SC902 Brandmaling A+B 25 kg 25 kg 5060211925863 24 x 25 kg 30031 Nullifire Repair Kit SC900 4,7 kg 5060211925900

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW VINDSPÆRRE

MONTAGEVEJLEDNING RAW VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW VINDSPÆRRE UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Brandspjæld KH-KWP-O-E KH-KWP-O-S

Brandspjæld KH-KWP-O-E KH-KWP-O-S OPFYLDER KRAVENE EFTER STANDARDER: Certificeret i henhold til PN-EN 15650 (ventilation for bygninger - brandspjæld). Klassificeret i henhold til PN-EN 13501-3 (Brand klassifikation af konstruktion produkter

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

INDHOLD: Flamme- og røgspjæld (FRS)

INDHOLD: Flamme- og røgspjæld (FRS) INDHOLD: Flamme- og røgspjæld (FRS) Flamme- og røgspjæld (FRS) Flamme og røgspjæld til røgventilerede systemer. Generelt Røgspjæld (RS) Et uisoleret spjæld, som sikrer mod spredning af røg. Spjældet har

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

ETPR-E-1 Røgspjæld samt Flamme-/røgspjæld

ETPR-E-1 Røgspjæld samt Flamme-/røgspjæld ETPR-E- Røgspjæld samt Flamme-/røgspjæld Figur Røgspjæld Brand- og røgspjæld og flamme- ETPR-E- og røgspjæld bruges ETPR-E- som lukkemekanisme bruges som lukkemekanisme for at forhindre, for at forhindre,

Læs mere