Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009"

Transkript

1 ISSN Nr Tema: Organisation og ledelse. Ledelse og metaforer om organisationen Det er vitalt at se sammenhængen mellem organisation og ledelse. De skal passe samme som fod i hose, ellers kører enhver tale om ledelse af sporet. Derfor sætter vi fokus på organisationen her. Gareth Morgan har forsket meget i organisationer og de metaforer, vi kommunikerer omkring vores organisation. Han opstiller otte forskellige metaforer, som vi ser nærmere på. Vi sætter dem i relation til ledelsesopgaven og nuancerer dem en smule samt identificerer en væsentlig mangel: den kollektive skaberkraft! Det er sådanne temaer, vi skal se på i dette nummer. God læselyst! Den vitale sammenhæng mellem organisation og ledelse Der tales om ledelse og lederskab i dag, som næppe er sket tidligere. Med rette og det er meget positivt. Man skal dog være helt klar på den vitale sammenhæng mellem organisation og ledelse. De to forholder sig til hinanden som begreberne hånd i handske eller fod i hose. Hvis man tager en handske og forsøger at sætte på foden, bliver resultatet ikke optimalt. Mildt sagt. Og det samme med en strømpe på hånden. Sådan er det med organisation og ledelse. Hvis man som leder dybest set synes det enkleste ville være en totalt topstyret organisation, uden inddragelse af medarbejderne, som ledes via direktiver og befalinger, ja, så vil det ikke matche med at tale om indførelse af værdibaseret ledelse. Eller hvis man har en drøm om en organisation som en meget ensartet og strømlinet størrelse, så skal man ikke tale om mangfoldighedsledelse som ideal. Det matcher ikke hinanden. Derfor skal chefer og ledere i samme grad, man gerne vil udrustes yderligere til lederopgaven have skarp fokus på egen organisation: Hvad er virkeligheden om vores organisation? Hvilke billeder og metaforer om den lever hos os, blandt medarbejdere og ledere? Og hvilke drømme og visioner har chefgruppen for organisationen? Altså: Hvad er det for en organisation, man vil udruste ledere til? Eller: Hvilke idealer har jeg for min egen organisation og hvordan har jeg tænkt mig at virkeliggøre dem? Først når det er på plads, giver det for alvor mening at optrappe lederudrustningen på alle niveauer. Vores brug af metaforer Alle teorier om organisation og ledelse er baseret på implicitte billeder eller metaforer for at få os til at se, forstå og forestille os enkelte delelementer af de helheder, vi skal prøve at fokusere på. Metaforer skaber indsigt. Men de kan også forstyrre. De har stærke sider. Men de har også begrænsninger. Ved at skabe mu- Opdateret Lederskab, Nr. 6/2009 Side 1 af 5

2 ISSN ligheder for og måder at se på, skaber de også risici for at blive blinde eller blændet og derved ledes på afveje. Derfor kan der ikke være en enkelt teori eller metafor, som giver universelle svar. Der kan ikke være nogen "korrekt teori til at strukturere alt, hvad vi gør. Det er en del af de pointer, som den store organisations-tænker Gareth Morgan lancerer i sit klassiske standardværk Images of Organization. Derfor skal vi dels kaste os ud i at anvende metaforer, Images, og dels være yderst realistiske i deres begrænsninger. Morgans otte metaforer Gareth Morgan giver otte forskellige bud på de metaforer, vi agerer i omkring organisationer, idet han også gør klart, at det er forenklinger, som naturligvis må nuanceres. Men som arke-typer kan de give god basis for overvejelser og drøftelser. De otte metaforer er: organisationen som maskine, organisme, intelligens, kultur, politisk system, psykisk fængsel, forandring og magtudøvelse. Lad os se lidt nærmere på dem hver for sig og se hvilke temaer den enkelte ifølge Morgan er præget af. 1. Organisationen som Maskine Præget af temaer som: Effektivitet, spild, vedligeholdelse, orden, urværk, tandhjul, programmer, input og output, standardisering, produktion, måling og kontrol, design. 2. Organisationen som Organisme Præget af temaer som: Levende systemer, miljøforhold, tilpasning, livscyklus, genbrug, behov, evolution, overlevelse af de stærkeste, sundhed, sygdom. 3. Organisationen som Intelligens Præget af temaer som: Læring, parallel informationsbehandling, distribueret kontrol, mentalitet, intelligens, feedback, nødvendig afveksling, viden, netværk. 4. Organisationen som Kultur Præget af temaer som: Samfund, værdier, overbevisning, love, ideologi, ritualer, mangfoldighed, traditioner, historie, service, fælles vision og mission, forståelse, kvaliteter, familier. 5. Organisationen som Politisk system Præget af temaer som: Interesser og rettigheder, beføjelser, skjulte dagsordener og underhåndsaftaler, alliancer, parti-skel, censur, dørvogtere, ledere, konfliktstyring. 6. Organisationen som Psykisk Fængsel Præget af temaer som: Bevidste og ubevidste processer, undertrykkelse og regression, ego, fornægtelse, projektion, håndterings- og forsvarsmekanismer, smerte- og fornøjelsesprincippet, dysfunktion, arbejds-narkomani. 7. Organisationen som Forandring Præget af temaer som: Konstant forandring, dynamisk balance, flow, selvstændig organisation, systemisk indsigt, kaos, kompleksitet, sommerfugle-effekt, overraskelser og nybrud, dialektik, paradoks. Opdateret Lederskab, Nr. 6/2009 Side 2 af 5

3 ISSN Organisationen som Magtudøvelse Præget af temaer som: Give-og-tage, undertrykkelse, indførelse af værdier, eftergivenhed, karisma, vedligeholdelse af magt, voldelig kommunikation, udnyttelse, del og hersk, diskrimination, fællesskabets interesse. Hvis disse otte rendyrkes Det er klart, at rendyrket er ingen af disse otte attraktive. Tværtimod. Hvis man forestiller sig, at de vil kunne rendyrkes hvad de naturligvis ikke kan! så ville vi få otte virksomheder, som hver for sig ville udgøre et helvede med hver sin nuance. Og jeg ville som mellemleder eller medarbejder løbe skrigende bort hellere i går end i morgen! Faktisk vil jeg ikke turde pege på, hvor helvede er mest markant i de otte. Men et helvede ville det være. Din organisation en cocktail? De fleste organisationer vil være en cocktail af alle de otte metaforer eller i det mindste en god del af dem. Og lidt varieret over tid, idet forskellige organisatoriske livsafsnit lægger op til bestemte metaforer som organisationens præference. Det udfordrende spørgsmål er, hvorvidt og hvordan nogle af metaforerne direkte bør/kan trænges tilbage eller helt ud for at sikre din organisations sundhed? For en første betragtning vil vi nok pege på de fire metaforer, hvor de negative associationer er mest iøjnefaldende: Maskine, Politisk system, Psykisk fængsel og magtudøvelse. Men det er også kun for en ydre betragtning, for de negative sider er der hos alle otte og selv i ovennævnte fire er der elementer, som ingen kan sige sig fri for selv i yderst gode og positive organisationer. Men her er det bare blevet rendyrket og derfor markant destruktivt. Og det andet spørgsmål er: Er der behov for yderligere nuancer for at give dækkende billeder af fremtidens organisation? Eller sagt lige ud: Er der huller og mangler i Morgans teori? Nødvendig nuancering Morgan har skrevet flere bøger om temaet, bl.a. også nogle år tidligere bogen: Imaginization (1993). Images of Organization (1996) blev skrevet helt fra konsulentens synspunkt. I den tidligere Imaginization erkender Morgan imidlertid, at folk i organisationer kan beskrive deres egne metaforer og skabe nye. Morgan konkluderer her: "Den udfordring, som den moderne leder har, er at blive skarpere i kunsten at bruge metaforer: At finde passende måder at se, forstå og udforme de situationer, som de skal håndtere". Dette er altså ikke nogle "nice to have"- værktøjer, men uundværlige færdigheder. Uanset om du er klar over det eller ej, bruger du, og alle omkring dig, metaforer hele tiden, og træffer beslutninger baseret på disse metaforer. Med denne nuancering giver det mening at overveje mangler, nuanceringer og behov. Og her falder øjnene straks på en vigtig mangel: Opdateret Lederskab, Nr. 6/2009 Side 3 af 5

4 ISSN Organisationen som katalysator for kollektiv skaberkraft Ja, netop dette kan savnes: Organisationen som katalysator for kollektiv skaberkraft. Og det peger Ulrik Jørgensen og Kirsti Hauge berettiget på. Selve den kreative skaberkraft er drivkraften for enhver organisations evne til at forny sig både indefra og ved at efterspørge særlige kompetencer udefra til at give konstruktive nybrud. Men det er også nøglen til at give det rette drive for medarbejdere til vækst og udvikling i den daglige opgaveløsning og service. Derfor rører vi ved hjertet i en organisation her. Organisationen sætter os sammen i et skabende forum med muligheder, perspektiver, begrænsninger og redskaber og hvor intet i princippet er umuligt. Denne grundholdning sætter dynamikker og interpersonale processer i gang, som man slet ikke kan overskue de positive ringvirkninger af. Og det kan enhver organisation træne sig i hvis ledelsen vil det! Hvad du som leder må gøre Den ledelsesmæssige udfordring viser sig på flere plan: Først og fremmest at afklare i samspil med ledergruppe og medarbejdere: Hvem er vi og hvordan vil vi gerne være som organisation? Dernæst: Hvordan vil vi nå det? Hvilke processer skal vi sætte i gang styrke eller reducere? Hvem kan være tovholder på det? Hvilke konsekvenser får det på den daglige kommunikation i organisationen? Hvilke typer ledere og medarbejdere skal vi have vores organisation suppleret med over tid? Hvor lang tid? Hvordan kan vi gøre det? Det spændende heri er, at bare ved at tage fat på en sådan måde, så er lederskabet i gang med at tilpasse sig de muligheder og den organisation, man ønsker at nå frem til at have. Og derved bliver processen en super dynamisk proces, som kan gennemføres i en hvilken som helst organisation. Litteratur I dette nummer har især følgende litteratur været inspirationskilde: Gareth Morgan: Imaginization, London 1993 Gareth Morgan: Images of Organization, London 1996 Ulrik Jørgensen og Kirsti Hauge: Den vægtløse organisation, Børsen Næste nummer af Opdateret Lederskab udsendes primo oktober Opdateret Lederskab, Nr. 6/2009 Side 4 af 5

5 ISSN Hjælp til leder-, medarbejderog organisationsudvikling L*Profil for bedre lederskab er til for lederens skyld, har stor erfaring og særlig kompetence i leder-udvikling og tilbyder: hjælp, inspiration, coaching for den enkelte leder sparring og inspiration til at udvikle egen organisation, teams og medarbejdere kurser og processer i udvikling, samspil, kommunikation og motivation en lang række unikke redskaber til de vitale processer med medarbejderne! for bedre lederskab Kompetence-hjælp! Gå straks ind og se dine muligheder for i ét hug at få styr på * din elektroniske MUS-proces * din GRUS * din kompetence-afklaring Klik her: https://secure.musskema.dk/demo/kompetence.php Eller se mere om helheden på: Opdateret Lederskab, Nr. 6/2009 Side 5 af 5

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009 ISSN 1901- Nr. 2 2009 Tema: Teams at bygge holdbart Fra hyggelige teams til velfungerende, effektive teams Gennem nogle år har det stor plusord været: teams! Og sandt er det, at der ligger meget guld og

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab.

Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab. ISSN 1901- Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab Menneske først leder så Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv flytter sig stadig for mange medarbejdere. Det har positive følger for mange og negative

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Hvis teambuilding er svaret, hvad var så spørgsmålet?

Hvis teambuilding er svaret, hvad var så spørgsmålet? Inger Dræby Ledelses- og Organisationsudvikling Nørrebrogade 26, 3. DK-2200 København N Tlf.: 3526 1800 inger@draeby.dk www.draeby.dk Inger Draeby og Arne Vestergaard: Hvis teambuilding er svaret, hvad

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere