Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 1"

Transkript

1 Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG

2 Indholdsoversigt: Forslag til kursusprogram Oversigt over litteratur Oversigt over undervisningsmaterialer Undervisningsmaterialer

3 Forslag til kursusprogram Kursusdag 1: Introduktion til kurset og at forstå demens Tema Viden om demens. Formål Formålet med dagen er, at kursisterne bliver introduceret til kursusforløbet og får en begyndende forståelse for, hvordan sygdommen demens viser sig, og hvilken indvirkning den har på samværet med en person med demens. Læringsmål At kursisterne oplever, at de får indsigt i kursets formål og indhold. At kursisterne føler sig mødt og forstået ud fra den situation, de befinder sig i. At kursisterne oplever et trygt, tillidsskabende og anerkendende miljø, der får dem til at være åbne og deltagende. At kursisterne oplever, at de får mulighed for at tilkendegive deres forventninger til kursusforløbet, og at de indgår aktivt i at aftale rammerne for samværet under kurset. At kursisterne oplever, at de får en begyndende indsigt og forståelse for kursets teoretiske fundament og metode. Varighed 4 timer. Emner Velkomst Introduktion til kurset Præsentationsrunde Gensidig forventningsafstemning og aftaler for kursusforløbet At forstå demens og personer med demens Indledende introduktion til Marte Meo-metoden og videooptagelser af kursister Afrunding af dagen Rammer Skab en god stemning fra start Fortælling om sikring af positiv gruppedynamisk- og transferproces under kurset. Forventningsafstemning til kurset Fælles spilleregler og aftaler om samarbejdsform. Indhold og metoder: At forstå demens og personer med demens Ved at sammenholde den medicinske forståelse af demens med Kitwoods forståelse af demens gives en indledende introduktion til den personorienterede tilgang, som gennemgås i dybden på kursusdag 2. Med udgangspunkt i Barry Reisbergs teori om retrogenese med de syv demensstadier og de fem A er gennemgås demens og de mest almindelige symptomer og funktionsevnetab ved demens. Der introduceres kun kort til Kitwoods demensligning, idet den gennemgås mere i dybden på kursusdag 2. Digt, citat og videoklip kan anvendes til at illustrere teorien.

4 Kort information om at Marte Meo-metoden er en videobaseret metode til at arbejde med kommunikation og samspil. Introduktionen skal sikre, at kursisterne forstår vigtigheden af videooptagelser af dem og deres demensramte pårørende for kursets indhold og afvikling. Rammerne for videooptagelserne formidles, hvilket indebærer følgende: Videomaterialet vil udelukkende blive anvendt på kurset; der skal gives samtykke fra relevante personer; der vil kun blive arbejdet med de samspil, der lykkes, og at det er en unik chance for at få direkte feedback på sit samspil med den demensramte pårørende. Tidsplan for videooptagelser gennemgås. Informationsmateriale og samtykkeerklæring gennemgås og udleveres til kursisterne. Kursisterne bedes om at overveje deltagelse i videooptagelse med deres demensramte pårørende. Tilsagn herom skal gives senest på 3. kursusdag, hvor samtykkeerklæringerne også skal være underskrevet.

5 Eksempel på tidsplan Varighed Emne Form Undervisningsmaterialer 10 minutter Velkomst Oplæg 15 minutter Introduktion til kurset Oplæg og dialog 35 minutter Præsentationsrunde Styret runde og dialog 10 minutter Pause 35 minutter Gensidig forventningsafstemning og aftaler for kursusforløbet Dialog 10 minutter Pause 55 minutter At forstå demens og personer med demens Veksler mellem oplæg, visning af videoklip og dialog Citat: Det enkelte menneske har aldrig med et andet menneske at gøre uden, at han holder noget af dets liv i sin hånd (Løgstrup 1991) kan anvendes under den indledende introduktion til den personorienterede tilgang. Digt: Hold på mine tanker (Leth 2009) kan anvendes under gennemgang af Reisbergs teori og de fem A er. 25 minutter Pause 35 minutter Indledende introduktion til Marte Meo-metoden Veksler mellem oplæg, visning af videoklip og dialog Videoklip 1 og 2 kan anvendes under præsentation af Reisbergs teori og de fem A er samt under introduktion til Marte Meometoden. Informationsmateriale og samtykkeerklæring i forbindelse med deltagelse i videooptagelser. Tidsplan for videooptagelser. 10 minutter Afrunding af dagen Styret runde og dialog

6 Oversigt over litteratur på kursusdag 1 Kursusdag Kursusdag 1 Litteraturhenvisninger Den gruppedynamiske proces Falk, B. (2010). At være der hvor du er. Opmærksomhed, grænser og kontakt i den hjælpende samtale. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Møller, L. (2008). Anerkendelse i praksis om udviklingsstøttende relationer. København: Akademisk Forlag. Schilling, B. (2007). Systemisk supervisionsmetodik. Et sprogspil for professionelle der anvender supervision. København: Dansk Psykologisk Forlag. Stokkebæk, A. (2011). Korttidsterapi i grupper på dynamisk relationelt grundlag. København: Hans Reitzels Forlag. Svedberg, L. (2008). Gruppepsykologi. Om grupper, organisationer og lederskab. Frederikshavn: Forlaget Dafolo. Transferprocessen Ottesen, A. M., & Weberskov, B. (2007). Praksisudvikling og dokumentation af omsorgen for personer med demens ved hjælp af marte meo-metoden. Aalborg: Videnscenter for Demens, Region Nordjylland. Ottesen, A. M. (2009). Støtte til kommunikationen med demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo Metoden. Aalborg: Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Wahlgren, B. (2009). Transfer mellem uddannelse og arbejde. København: Nationalt Center for Kompetenceudvikling. Om at forstå demens Gulmann, N. C. (2004). Praktisk gerontopsykiatri. København: Hans Reitzel. Hasselbach SG, Engelbrecht N. & Thage O. (2004). Forstå demens. Alzheimerforeningen, København: Lindhardt og Ringhof. Kitwood, T. (2003). En revurdering af demens personen kommer i første række. København: Munksgaard Løgstrup, K.E. (1991). Den etiske fordring. København: Gyldendal. Nors, A., Ottesen A.M. & Weberskov, B. (2009). Demens: Den anden frekvens. Inspiration til pårørende. København: Fænø Lighthouse Projects, IT Universitetet. Reisberg, B. et al. (1999). Towards a Science of Alzheimers Disease Management: A Model Based upon current knowledge of Retrogenesis. International Psychogeriatrics, Vol. 11 No. 1, 1999, pp

7 Oversigt over undervisningsmateriale til kursusdag 1 Kursusdag Undervisningsmateriale Kursusdag 1 Citat: Det enkelte menneske har aldrig med et andet menneske at gøre uden, at han holder noget af dets liv i sin hånd (Løgstrup 1991). Citatet kan anvendes til at synliggøre den betydning det har at have en positiv tilgang til et andet menneske og at det er omsorgsgiveren (den pårørende), der har ansvaret for kvaliteten af samvær eller muligheden for at ændre noget i sin forståelse og tilgang til personen med demens. Reference: Løgstrup, K.E. (1991). Den etiske fordring. København: Gyldendal. Digt: Hold på mine tanker (Leth 2009) Digtet kan anvendes til at tydeliggøre de vanskeligheder en person med demens har samt betydningen af nuet. Reference: Leth, J. (2009): Hold på mine tanker. I: Nors, A., Ottesen Aa.M., & Weberskov, B. (2009). Demens: Den anden frekvens. Inspiration til pårørende. København: Fænø Lighthouse Projects, IT-Universitetet. Videoklip 1 og 2 Kan anvendes under præsentation af teori om de 5 A-er og under introduktion til Marte Meo metoden. Information og samtykkeerklæring om deltagelse i videooptagelser ved Kursus for pårørende (ægtefælle). Information og samtykkeerklæring om deltagelse i videooptagelser ved Kursus for pårørende (voksne børn). Materialet sikrer, at de kursister og deres pårørende, der ønsker at indgå i videooptagelser får givet informeret samtykke hertil. Tidsplan for videooptagelser på kursusforløbet. Tidsplanen sikrer, at underviserne og kursisterne i fællesskab får et overblik over tidsforløb for videooptagelserne.

8 Citat: Det enkelte menneske har aldrig med et andet menneske at gøre uden, at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men, det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej (Løgstrup1991,s.25). Reference: Løgstrup, K.E. (1991). Den etiske fordring. København: Gyldendal.

9 Hold på mine tanker Af Jørgen Leth I morgen kan jeg ikke huske idag Men i dag er her lige nu Kan jeg bruge nuet til noget nu? Det er væk imorgen Kan jeg så bruge det imorgen Det der er nu? Eller kan jeg lige så godt spare det? Igår siger mig ikke noget Kan jeg bruge i går til noget? Hvad kan jeg måle i går med? Hvortil rækker dagen i dag? I morgen kan jeg ikke huske i dag I morgen er en ny dag Det hele starter forfra Igår er væk, idag er snart væk, i morgen er ikke begyndt endnu Stryg mig hen over panden Hold på mine tanker Frottér min hud så den kan føle noget Det er godt nu Jeg synker ned, jeg er klog Et øjeblik ad gangen Reference: Leth, J. (2009): Hold på mine tanker. I: Nors, A., Ottesen Aa.M., & Weberskov, B. (2009). Demens: Den anden frekvens. Inspiration til pårørende. København: Fænø Lighthouse Projects, IT-Universitetet.

10 Videoklip 1 Videoklippet kan findes på DVD til Demens den anden frekvens under temaet De små ting og under undertemaet Om at gøre noget sammen i tidsintervallet Varighed ca. 1 minut. Klippet viser mor og datter, Agnes og Jørga, i et samspil, hvor de sammen sætter blomster i vand. Klippet bliver i det følgende beskrevet og analyseret ud fra kursets teoridel og er delt op i temaerne: De 5 A-er, de 5 psykosociale behov, de 12 positive interaktionsformer, de 5 Marte Meo principper samt selvfornemmelser og relateringsdomæner. I dette videoklip er aktiviteten det centrale i samværet og positiv ledelse bliver en vigtig del af samværet. Beskrivelse og analyse af klippet i forhold til de fem A er: Hos Agnes ses afasi og amnesi. Hun bruger ikke mange ord i samspillet, og de ord, som Jørga bruger, er mest med til at skabe positiv stemning, rytme og struktur selve sprogets betydningsmæssige indhold forstår Agnes formentlig ikke. Umiddelbart vil Agnes ikke kunne huske sin have, men blomsterne kan være med til at bringe minderne tilbage. Agnes kan formentlig sagtens genkende blomster (og har dermed ikke agnosi i forhold hertil), men p.g.a. apraksi er hun ikke længere i stand til at udføre en målrettet handling. Hun er som udgangspunkt ikke i stand til at sætte blomster i vand alene, men kan mestre færdigheden gennem guidning og et positivt samspil, hvor samspillets emotionelle kvaliteter vægtes højt. Beskrivelse og analyse af klippet i forhold til de fem psykosociale behov: Livskvalitet er bl.a. at leve i en verden, hvor betydninger deles og hvor det, man selv bidrager med, tages alvorligt af andre. Agnes har altid været meget glad for blomster og de blomster, som Jørga har med, er fra Agnes egen have. Herigennem bruges livshistorien til at styrke identitet, og den positive måde at være sammen på giver en oplevelse af tilknytning og inklusion altså at høre til i en verden, hvor der regnes med én. Sammen deler de nu ets umiddelbare oplevelser og følelser og Jørga spejler hele tiden Agnes positivt, hvilket igen er en styrkelse af Agnes oplevelse af identitet og væren i verden her og nu. Agnes og Jørga er her sammen om noget fælles tredje = at sætte blomster i vand. Det er en aktivitet, som opfylder Agnes behov for meningsfuld beskæftigelse og hun kan bidrage ud fra sit aktuelle funktionsniveau Jørga skaber rammen og stemningen. Beskrivelse og analyse af klippet i forhold til de 12 positive interaktionsformer: Der er helt klart et samarbejde mellem Agnes og Jørga. Dette opstår dog udelukkende, fordi Jørga hele tiden går ind og faciliterer Agnes bidrag til samarbejdet. Jørga laver små ting så som at dreje vasen, sørge for at den ikke vælter, give de enkelte blomster løbende til Agnes, hvilket netop gør, at Agnes får en oplevelse af fortsat at mestre at sætte blomster i vand. Agnes kan ikke lave aktiviteten alene, men sagtens sammen med en anden person, som netop forstår at facilitere. Timalering i form af blomsternes duft kan understøtte Agnes oplevelse af blomster og alt det

11 gode, som hun forbinder med dem. Samspillet kan ses som at feste, da det aktuelle NU bruges til at skabe nærvær og en fælles glæde omkring blomsterne Agnes og Jørga stråler lige meget! Agnes er med til at skabe noget, og hun giver sine oplevelser = blomsterne er pæne og sin taknemmelighed = stråler over at blomsterne er så pæne. Hun kan ikke med ord direkte give udtryk for taknemmelighed, men derimod gennem sin mimik og kropssprog. Der er en grundlæggende anerkendelse tilstede. Beskrivelse og analyse af klippet i forhold til de 5 Marte Meo principper: Agnes kan ikke længere selv lave en målrettet handling (apraksi) og derfor er Jørga nødt til at have den positive ledelse, når de sætter blomster i vand. Det gør hun ved at guide og bl.a. sige: Put dem så i vasen og ved at give Agnes den blomst i hånden, som skal i vasen. Tempoet er afpasset Agnes. Som en del af den positive ledelse sætter Jørga også ord på sig selv med en positiv stemme, hvilket er med til at skærpe og fastholde Agnes opmærksomhed og interesse. Samtidig med at Jørga strukturerer og guider, følger hun de verbale initiativer, som Agnes tager, bl.a. der hvor Agnes siger, at den er pæn. Hun bekræfter positivt initiativerne ved at stoppe lidt op, ved at sige ja med en meget venlig stemme og ved at smile. Jørga afstemmer sig følelsesmæssigt med Agnes ved både at bekræfte Agnes følelsesinitiativer positivt og ved selv at være positiv. Der bliver et reelt samarbejde og samspil omkring aktiviteten, da de begge bidrager turtagning opstår. Beskrivelse og analyse af klippet i forhold til selvfornemmelser og relateringsdomæner: Agnes har qua sin amnesi og afasi ikke længere en oplevelse af sammenhæng i forhold til at forstå sig selv og sine omgivelser gennem fornuft og sprog relateringsdomænerne samtale og sammenhæng er ikke længere de primære. Agnes skal derimod mødes i samværs- og samspilsdomænet, hvor samspillets følelsesmæssige kvaliteter er vigtigst såsom ordenes toner, ansigt-til-ansigt-kontakten og guidning. I samforståelsesdomænet kan Agnes fortsat være sammen om noget fælles tredje, at sætte blomster i vand, når bare samspillet er afstemt efter hendes kognitive, praktiske og emotionelle færdigheder. En kombination mellem at blive fulgt og positivt bekræftet i sine initiativer samt positiv ledelse er med til at understøtte en personorienteret tilgang til Agnes. Reference: Videoklip kan findes på DVD: Nors, A., Ottesen Aa.M., & Weberskov, B. (2009). Demens: Den anden frekvens. Inspiration til pårørende. København: Fænø Lighthouse Projects, IT- Universitetet.

12 Videoklip 2 Videoklippet kan findes på DVD til Demens den anden frekvens under temaet De små ting og under undertemaet Når man venter, sker der noget. Hele klippet anvendes varighed ca. 1½ minut. Klippet viser Agnes og medarbejder Hanne, som drikker kaffe sammen. Klippet bliver i det følgende beskrevet og analyseret ud fra kursets teoridel og er lavet ud fra en sammenkobling af teorierne om: De fem A er, de fem psykosociale behov, de tolv positive interaktionsformer, de fem Marte Meo principper samt selvfornemmelser og relateringsdomæner. I dette videoklip er samværet det centrale og Agnes initiativer er bestemmende for samværets indhold. I samvær og samspil med en person med demens skal der veksles mellem at være styrende og være afventende. I denne situation laver Hanne først positiv ledelse ved at sætte rammen, ved at sætte ord på og ved at guide omkring kaffedrikningen. Herefter bliver hun afventende og med sit fulde fokus og nærvær på Agnes. Agnes begynder nu at tage både verbale initiativer, handle initiativer og følelsesinitiativer. Disse initiativer følges og positivt bekræftes af Hanne gennem positiv mimik, ved at svare og tillægge initiativerne betydning. Omkring kaffedrikningen sætter Hanne ord på sig selv og hjælper Agnes til at bruge ord bl.a. siger Agnes fløde efter, at Hanne har sagt sukker. Agnes bruger spontant sproget til at beskrive det hun ser ud ad vinduet: Disse verbale initiativer er ikke umiddelbart forståelige, men gennem facilitering og validering understøtter Hanne det meningsfyldte og følger og positivt bekræfter de verbale initiativer ved at svare med en meningsskabende sætning f.eks. da Agnes peger ud og siger noget ikke helt forståeligt og Hanne kigger ud af vinduet og siger Ja, der er rigtig flot der ude, Agnes og Agnes svarer Ja, det skal jeg love for. Der bliver turtagning og de deler øjenkontakt. På trods af Agnes afasi har både Hannes og Agnes brug af det verbale sprog en stor betydning i dette samspil. Agnes kan p.g.a. sin apraksi ikke selv strukturere og gennemføre det at drikke kaffe, men støttet af Hanne gennem positiv ledelse, så som guidning og benævnelse, kan hun bruge sine tilbageværende ressourcer og dermed få en oplevelse af identitet, tilknytning, inklusion og meningsfuld beskæftigelse. Duften af kaffe og marmelade, timalering, understøtter ligeledes Agnes muligheder for at være i og forstå situationen. Agnes mødes i samværs- og samspilsdomænet, hvor den emotionelle kvalitet i relationen er det primære for Agnes positive fornemmelse for sig selv og sin betydning i relationen. I sin tilgang til Agnes, har Hanne følgende positive interaktionsformer i anvendelse: Anerkendelse, validering, omfavnelse, afslapning og fest. Netop denne tilgang giver mulighed for at Agnes kan bidrage til samspillet gennem skabelse og given! Reference: Videoklip kan findes på DVD: Nors, A., Ottesen Aa.M., & Weberskov, B. (2009). Demens: Den anden frekvens. Inspiration til pårørende. København: Fænø Lighthouse Projects, IT- Universitetet.

13 Information og samtykkeerklæring om deltagelse i videooptagelser i forbindelse med Kursus for pårørende - for ægtefæller Dato XXXXXX Kommune gennemfører et kursusforløb for pårørende til personer med demens. Undervisere på kurset er: her skrives der en præsentation af underviserne. Kurset er bygget op omkring formidling af viden om demens, samt det at være sammen med personer med demens. Marte Meo Metoden indgår som en væsentlig del af kursusforløbet. Her arbejdes der med kommunikation og samspil ud fra videooptagelser. Du vil derfor som deltager på kurset blive tilbudt at blive videooptaget i samvær med din demensramte ægtefælle. Videooptagelserne vil blive analyseret af en Marte Meo terapeut og brugt i undervisningen på kurset for pårørende. Du kan her igennem blive mere bevidst om samværets muligheder. Såfremt du er indstillet på at blive videooptaget, skal du underskrive nedenstående samtykkeerklæring, hvor betingelserne og regler for brug af videomaterialet fremgår. Din demensramte ægtefælle skal ligeledes være indstillet på at blive videooptaget og give samtykke til videooptagelserne og anvendelse heraf, hvis det skønnes, at han / hun kan indgå i en sådan stillingtagen. 1

14 Samtykkeerklæring Efter at have modtaget information, såvel mundtligt som skriftligt, om optagelse og anvendelse af videomateriale på Kursus for pårørende, giver jeg hermed mit samtykke til, at videooptagelser af mig og min ægtefælle må anvendes til følgende formål og under følgende betingelser: Videooptagelserne viser mig og min ægtefælle i almindelige samværssituationer f.eks. samtale, læse avis sammen, spille et spil og drikke kaffe. Videomaterialet vil blive brugt i undervisningen på kurset for pårørende. Der vil udelukkende blive arbejdet med de positive elementer i samværet. Videomaterialet må ikke under nogen omstændigheder bruges til andet end det her nævnte. Videomaterialet opbevares forsvarligt og sikkert, så det ikke er tilgængeligt for uvedkommende. Videomaterialet vil blive destrueret efter endt kursusforløb i måned og år skrives. Alle de underskrivende parter kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage Dato Kursus deltager Ægtefælle Marte Meo terapeut Underviser Kommunal ansvarlig 2

15 Information og samtykkeerklæring om deltagelse i videooptagelser i forbindelse med Kursus for pårørende - for voksne børn Dato XXXXXX Kommune gennemfører et kursusforløb for pårørende til personer med demens. Undervisere på kurset er: her skrives der en præsentation af underviserne. Kurset er bygget op omkring formidling af viden om demens, samt det at være sammen med personer med demens. Marte Meo Metoden indgår som en væsentlig del af kursusforløbet. Her arbejdes der med kommunikation og samspil ud fra videooptagelser. Du vil derfor som deltager på kurset blive tilbudt, at blive videooptaget i samvær med din demensramte mor eller far. Videooptagelserne vil blive analyseret af en Marte Meo terapeut og brugt i undervisningen på kurset for pårørende. Du kan her igennem blive mere bevidst om samværets muligheder. Såfremt du er indstillet på at blive videooptaget, skal du underskrive nedenstående samtykkeerklæring, hvor betingelserne og rammerne for brug af videomaterialet fremgår. Din demensramte pårørende skal ligeledes være indstillet på at blive videooptaget og give samtykke til videooptagelserne og anvendelse heraf, hvis det skønnes, at han/hun kan indgå i en sådan stillingtagen. 1

16 Samtykkeerklæring Efter at have modtaget information, såvel mundtligt som skriftligt, om optagelse og anvendelse af videomateriale på Kursus for pårørende, giver jeg hermed mit samtykke til, at videooptagelser af mig og min pårørende (mor/far) må anvendes til følgende formål og under følgende betingelser: Videooptagelserne viser mig og min pårørende (mor/far) i almindelige samværssituationer f.eks. samtale, læse avis sammen, spille et spil og drikke kaffe. Videomaterialet vil blive brugt i undervisningen på kurset for pårørende. Der vil udelukkende blive arbejdet med de positive elementer i samværet. Videomaterialet må ikke under nogen omstændigheder bruges til andet end det her nævnte. Videomaterialet opbevares forsvarligt og sikkert, så det ikke er tilgængeligt for uvedkommende. Videomaterialet vil blive destrueret efter endt kursusforløb måned og år skrives på. Alle de underskrivende parter kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage. Dato Kursus deltager Pårørende (mor eller far) Marte Meo terapeut Underviser Kommunal ansvarlig 2

17 Plan for videooptagelse på Kursus for pårørende Forløbet for Marte Meo videooptagelserne Dato 1. kursusdag: Dato 2.kursusdag: Dato 3. kursusdag: Første introduktion til videooptagelse Uddeling af informationsmateriale og samtykkeerklæring Mulighed for afklarende spørgsmål i forhold til de forestående videooptagelser Endelig tilsagn om videooptagelse Underskrift af samtykkeerklæringer foreligger Dato 4. kursusdag: Introduktion til videooptagelse Der laves individuel plan for kursisternes videooptagelser I perioden XXX - sættes ind laves der videooptagelser. Marte Meo terapeuten skal gerne have filmene senest dato sættes ind. Dato 5. kursusdag: Gennemgang af video Plan for de næste videooptagelser I perioden XXX - sættes ind laves der nye videooptagelser Marte Meo terapeuten skal gerne have filmene senest dato sættes ind. Dato 7. kursusdag: Gennemgang af video

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 4

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 4 Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 4 2017 Indholdsoversigt: Forslag til kursusprogram Oversigt over litteratur Oversigt over undervisningsmaterialer Undervisningsmaterialer

Læs mere

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 3

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 3 Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 3 2017 Indholdsoversigt: Forslag til kursusprogram Oversigt over litteratur Oversigt over undervisningsmaterialer Undervisningsmaterialer

Læs mere

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 2

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 2 Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 2 2017 Indholdsoversigt: Forslag til kursusprogram Oversigt over litteratur Oversigt over undervisningsmaterialer Undervisningsmaterialer

Læs mere

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 7

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 7 Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 7 2017 Indholdsoversigt: Forslag til kursusprogram Oversigt over litteratur Forslag til kursusprogram Kursusdag 7: Marte

Læs mere

Samvær med mennesker med demens

Samvær med mennesker med demens Samvær med mennesker med demens NOTAT OM KURSUSFORLØBETS TEORETISKE STÅ- STED, Af Bente Weberskov, sygeplejerske, Marte Meo terapeut, selvstændig konsulent og Aase Marie Ottesen, sygeplejerske, ph.d.,

Læs mere

Samvær med mennesker med demens INSPIRATION TIL KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE

Samvær med mennesker med demens INSPIRATION TIL KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE Samvær med mennesker med demens INSPIRATION TIL KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE 2017 Samvær med mennesker med demens INSPIRATION TIL KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

Samvær med mennesker med demens kurser til pårørende. Seminar onsdag d. 9. september 2015 Demenskoordinatorernes Årskursus

Samvær med mennesker med demens kurser til pårørende. Seminar onsdag d. 9. september 2015 Demenskoordinatorernes Årskursus Samvær med mennesker med demens kurser til pårørende Seminar onsdag d. 9. september 2015 Demenskoordinatorernes Årskursus 07.09.2015 Aftenens program Kl. 19.00-19.05 Velkomst Kl. 19.05-19.20 Bag om projektet

Læs mere

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 8

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 8 Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 8 2017 Indholdsoversigt: Forslag til kursusprogram Oversigt over litteratur Oversigt over undervisningsmaterialer Undervisningsmaterialer

Læs mere

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse Visionen for Trøjborg dagtilbud Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse En udviklingsstøttende metode, i forhold til samspil En metode der tager

Læs mere

Mennesker med svær demens hvad har de brug for?

Mennesker med svær demens hvad har de brug for? Mennesker med svær demens hvad har de brug for? Mette Borresen, konsulent, Videnscenter for demens, Aalborg kommune Mit rum bliver ikke rigtig stort mere«(jan Lindhart) Der er sådan en forfærdelig tristhed

Læs mere

Kommunikation der danner basis for relation til personer med demens

Kommunikation der danner basis for relation til personer med demens Kommunikation der danner basis for relation til personer med demens Forskellige forudsætninger at tale kommunikation og relation ud fra Eksempel fra telefonsamtale forleden dag med en borger med moderat

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Maj Nærværende kommunikation og samvær nye muligheder for pårørende til demensramte og for frivillige

Maj Nærværende kommunikation og samvær nye muligheder for pårørende til demensramte og for frivillige Maj 2012 Nærværende kommunikation og samvær nye muligheder for pårørende til demensramte og for frivillige Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Tanja Miller, Videncenterleder, ph.d. Helle Højbo Schjoldager,

Læs mere

Marte Meo. Gl. Åby Dagtilbud

Marte Meo. Gl. Åby Dagtilbud i Om -metoden -metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts og kom til Danmark i 1994. Metoden bruges blandt andet i familier, daginstitutioner og dagpleje. Den er anvendelig i alle situationer, hvor

Læs mere

Anerkendelsens betydning for os alle - og det at være nærværende i kommunikationen.

Anerkendelsens betydning for os alle - og det at være nærværende i kommunikationen. For yderligere information om projektet kontakt: Lokal tovholder for projektet Ergoterapeut og demenskoordinator Marianne Finderup Rebild Kommune Sund Rebild, træning og trivsel Telefon 9988 8450 mfni@rebild.dk

Læs mere

Introduktion til. Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP

Introduktion til. Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP Introduktion til Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP www.danskcenterfor-icdp.dk Program for intromødet Kort intro til ICDP Uddannelsen Formål Indhold Struktur Datoer Videoanalysen

Læs mere

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære Marte Meo metodens principper At følge initiativ At positiv bekræfte initiativ At sætte ord på egne og andres initiativer Turtagning Positiv ledelse at skabe en følelsesmæssig god atmosfære at følge, bekræfte

Læs mere

Anerkendelsens betydning for os alle

Anerkendelsens betydning for os alle Anerkendelsens betydning for os alle og det at være nærværende i kommunikationen Forord Fire demensboenheder i Rebild Kommune har erfaret, at brug af video giver syn for sagen. De har medvirket i projektet:

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2 Velkomme dag 2 Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug for at samle op

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

Ansøgningsfrist 31. maj 2010, kl

Ansøgningsfrist 31. maj 2010, kl Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2010 Ansøgning sendes til: Tilskudskontoret, Socialministeriet, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 31. maj 2010,

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Demensdagene 2013 Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Titel Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Stjernestunder og fraklip

Stjernestunder og fraklip Stjernestunder og fraklip ICDP konference 2016 Camilla Printz 2 Hvad skal det handle om idag? Dominerende ideer og deres medsætninger Om at arbejde i spændingsfelter Konteksten for feedback Hvordan arbejde

Læs mere

Udtryksmåder hos mennesker uden talesprog. Ved kommunikationsvejleder og talehørekonsulent Birgit Bengtsson, Børnespecialcentret, Holbæk

Udtryksmåder hos mennesker uden talesprog. Ved kommunikationsvejleder og talehørekonsulent Birgit Bengtsson, Børnespecialcentret, Holbæk Udtryksmåder hos mennesker uden talesprog Ved kommunikationsvejleder og talehørekonsulent Birgit Bengtsson, Børnespecialcentret, Holbæk HVORDAN? Hvordan kan man kommunikere, når man ikke har talesprog?

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 42902 Udviklet af: Helle Akselbo Efter- og videreuddannelsesafdelingen Social og sundhedsskolen Fyn Vestre Stationsvej

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Hør og se barnets stemme - Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang

Hør og se barnets stemme - Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang Hør og se barnets stemme - Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang Birte Hansen og Mette Hind Fotograf: Finn Faurbye Finansieret af: NUBU, Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Omsorg for personer med demens modul 1

Omsorg for personer med demens modul 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Omsorg for personer med

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

MARTE MEO I dagtilbuddet

MARTE MEO I dagtilbuddet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) MARTE MEO I dagtilbuddet Kære forældre Nærvær i øjenhøjde Med denne folder får I de grundlæggende informationer om, hvad et MARTE MEO forløb vil betyde for jeres

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Evaluering af projekt Støtte til kommunikationen med demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo Metoden

Evaluering af projekt Støtte til kommunikationen med demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo Metoden REBILD KOMMUNE Evaluering af projekt Støtte til kommunikationen med demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo Metoden Udarbejdet af Videncenterleder Aase Marie Ottesen Videncenter for kommunikation og

Læs mere

ICDP in a nutshell. Professionel relationskompetence. Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder. Fredag d. 16.juni 2017

ICDP in a nutshell. Professionel relationskompetence. Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder. Fredag d. 16.juni 2017 ICDP in a nutshell Professionel relationskompetence Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder Fredag d. 16.juni 2017 www.danskcenterfor-icdp.dk Rutter 1997 Pædagogisk selvfølgelighed Det har positive

Læs mere

Hvad er demens. Hanne Friberg og Tove Buk Uddannelseskonsulenter Nationalt Videnscenter for Demens

Hvad er demens. Hanne Friberg og Tove Buk Uddannelseskonsulenter Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er demens Hanne Friberg og Tove Buk Uddannelseskonsulenter Nationalt Videnscenter for Demens Nationalt Videnscenter for Demens 5. maj 2017 Demenssygdomme Demens er ikke en naturlig følge af at blive

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Omsorg for personer med

Læs mere

Symposium. At mødes i musikken Nærvær og kommunikation med personer med demens

Symposium. At mødes i musikken Nærvær og kommunikation med personer med demens Symposium At mødes i musikken Nærvær og kommunikation med personer med demens Sang: Er du trist og har du sorg i sinde Ove Bager Er du trist og har du sorg i sinde så ta' med mig ned til Lundeborg for

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER Eksempel 6C: Sofie Eksemplet består af tre LEA-beskrivelser, der fokuserer på et barns udvikling af social, kommunikativ og sproglig kompetence alene og i samspil med andre. Sofie er nu blevet ca. 6 år

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

ti e ODT ie l e dst g e lse L SE

ti e ODT ie l e dst g e lse L SE MODTAGELSE Barnet i centrum i Næstved Emotionel relatering og modtagelse Ved Vinnie Jelle og Bente Lundstrøm AKTIONSFORSKNING HVAD ER NU DET?. Vi bygger skibet mens det sejler Aktive medarbejdere Igangsætte

Læs mere

Ledelse af store enheder

Ledelse af store enheder Ledelse af store enheder Konference om ledelsesspænd i fremtidens hospitaler d. 23.11.2011. Workshop 2: Relationel ledelse i afsnit med ca. 90 ansatte, Hjertemedicinsk afsnit, Hospitalsenheden Vest. 1

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Det gode børneliv set i et Marte meo perspektiv

Det gode børneliv set i et Marte meo perspektiv Det gode børneliv set i et Marte meo perspektiv Denne artikel tager udgangspunkt i, hvordan vi som professionelle omsorgspersoner i børns liv, kan være medvirkende til, det gode børneliv bliver en mulighed

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken til pleje af borger med KOL 40121 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU-skolen - Nykøbing Falster SOSU-skolen - Nykøbing Falster Fejøgade 1, 3. sal

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Medietræning - MBK A/S

Medietræning - MBK A/S Vil du lære at håndtere journalister og medier? Vil du have et trygt fundament før mødet med pressen? Vil du lære mediernes spilleregler? Vil du fremstå professionelt i medierne? Kurset i Medietræning

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

ALZHEIMER. Links til tolkning og tegnsprog på. Kontaktpersoner på Egebækhus. CFD s tolkeadministration, København

ALZHEIMER. Links til tolkning og tegnsprog på. Kontaktpersoner på Egebækhus. CFD s tolkeadministration, København Links til tolkning og tegnsprog på CFD s tolkeadministration, København Tlf. 4439 1375 www.cfd.dk/tolke www.tolkebooking.dk ALZHEIMER Ved akut behov for tolkning (nat/weekend) Tlf.: 7592 3434 Ordbog over

Læs mere

ALZHEIMER. Hjernens hukommelsescenter hedder hippocampus (latin for 'søhest').

ALZHEIMER. Hjernens hukommelsescenter hedder hippocampus (latin for 'søhest'). ALZHEIMER Hjernens hukommelsescenter hedder hippocampus (latin for 'søhest'). Denne pjece indeholder information om døve og døvblinde borgere med en demenslidelse af Alzheimertypen (ALZ). Den henvender

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Peer Reviewed artikel Vitalitetsformer og spejlneuroner anvendt i læringsmodel for professionelle omsorgsgivere

Peer Reviewed artikel Vitalitetsformer og spejlneuroner anvendt i læringsmodel for professionelle omsorgsgivere Peer Reviewed artikel Vitalitetsformer og spejlneuroner anvendt i læringsmodel for professionelle omsorgsgivere Hanne Mette Ochsner Ridder, ph.d., professor mso ved Musikterapiuddannelsen og Forskerprogrammet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe?

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe? Scleroseforeningens netværksgrupper Scleroseforeningens netværksgrupper er grupper, hvis deltagere enten selv har sclerose eller er pårørende. En netværksgruppe er et fællesskab, hvor man kan dele de oplevelser

Læs mere

Relationskompetence. En guide til bedre samspil For professionelle omsorgsgivere og opdragere

Relationskompetence. En guide til bedre samspil For professionelle omsorgsgivere og opdragere Relationskompetence En guide til bedre samspil For professionelle omsorgsgivere og opdragere Anne Linder efter inspiration af ICDP netværket, Karsten Hundeide, Oslo Relationskompetence_hæfte.indd 1 30/05/06

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Samarbejdet bag service i gæstebetjeningen Nr. 48029 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev allé 18 250 25 November 2014

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Fra kursus i kompetencecentret til den daglige undervisning. Fra indsats til almenundervisningen 1

Fra kursus i kompetencecentret til den daglige undervisning. Fra indsats til almenundervisningen 1 Fra kursus i kompetencecentret til den daglige undervisning 1 HeleBonderupHebs@via.dk En indsats, der virker og bliver ved med at gøre det I intensive kursusforløb opleves et tab, når man returnerer til

Læs mere

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE 2017 Samvær med mennesker med demens Omkostningsvurdering af kursusforløb til pårørende Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen

Læs mere

Omsorg for personer med demens på Slottet

Omsorg for personer med demens på Slottet Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Omsorg for personer med

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Børnehuset Elverhøj Ishøj Bygade 26 A 2636 Ishøj D. 05.03.2010 Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Allerførst vil vi tilkendegive, at tilsynsbesøget og tilsynsprocessen

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Etiske dilemmaer i IKT-medieret sundhedsydelser - et afsæt for brugerinddragelse i design og implementering

Etiske dilemmaer i IKT-medieret sundhedsydelser - et afsæt for brugerinddragelse i design og implementering Helle Sofie Wentzer, Senior projektleder, Professor MSO Center for Dansk Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet Etiske dilemmaer i IKT-medieret sundhedsydelser - et afsæt for brugerinddragelse i design

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY Empati»( ) evnen til at drage slutninger om mentale tilstande hos en selv og andre» (Rutherford et al., 2010). Adskiller os fra alle

Læs mere

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Mindmap, Læringsaftalen

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere