THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com"

Transkript

1 THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION Kontrolboks Følere Alarm Strømforbindeler og el-diagram Back-up batteri... 6 SEKTION 3 - SMX 100 BETJENING BESKRIVELSE HOVEDMENU: Hovedinformation visning PARAMETER SHÆRM: PARAMETER SHÆRM 1: Uhr / kalender PARAMETER SHÆRM 2: Programmerings menu PARAMETER SHÆRM 3: Programmerings menu AFRIMNINGSMENU: Real-time Defrost Settings ALARM / DIAGNOSE SHÆRM: ALARMMENU: Høj og lav Alarm Niveau STATUSMENU: System Status Information STATUSMENU (DATABANK) GRAFMENU: GRAFMENU 1: Aktuel Dag Plot GRAF HUKOMMELSE: Data for Udgående Dage KALIBRERING DATAOVERFØRSEL Overførsel af data til Masterlink Software Overførsel af data til Masterlink Hardware-Box Udskrivning af data pa Thermomax Serial Printer DATAOVERFØRSEL - PANELMONTERET SECTION 4 - FEJLFINDSSKEMA SEKTION 5 - SPECIFIKATIONER TASTATURLÅS NYE FEATURES PÅ SMX 100 PANEL MONTERET

3 SEKTION 1 INTRODUKTION Det mikroprocessorstyrede SMX 100 system bruger moderne teknologi til at sikre, at kølerumtemperaturen kontrolleres og registreres på den nemmeste måde. Det store grafiske LCD display benyttes til, på den klarest mulige måde, at informere brugeren om anlæggets data. Samtidig er programmeringen og opsætningen brugervenlig og ukompliceret uden, at der er gået på kompromis med udstyrets interne elegance og digitale præcision. Dataloggeren benytter et nyudviklet papirløst system til registrering og lagring af data. Systemet tillader data fra en hvilken som helst dag i databankens hukommelse i at blive hentet frem på displayet med få tryk på instrumentets betjeningsknapper. FUNKTIONSOVERSIGT KONTROLENHED Søjlediagramvisning af kølerum- og produkttemperaturen med indikering af temperatur-stigning /-fald Stort, klart display over rum-, produkt- og fordampertemperatur Justerbar rumtermostat i 1 C trin med justerbar differens Timer til beskyttelse mod for ofte kompressorstart Indkoblingstermostat for ventilator Tidsbestemte afrimningsperioder med justerbar varighed, temperaturstop og afdrypningsperiode Manuel ind og udkobling af afrimning ALARM 2-trins høj og lav temperaturalarm med dæmper og reset muligheder Trin 1 temperaturgrænse med forsinket alarm Trin 2 temperaturgrænse med øjeblikkelig alarmudløsning Statusvindue for indikation af systemfejl Statusmenu der viser systemparametre Alarmhukommelse for lav og h j alarm samt strømsvigt Back-up batteri i tilfælde af strømsvigt DATALOGGER Papirløs datalogger med automatisk lagring efter tid og dato 50 års ur / kalender for datalogger lagring Produkttemperaturen registreres hvert 15 minut og gemmes i den interne databank Afrimning og alarm niveau registreres hvert 15 minut Indholdet i den interne databank kan direkte overføres til PC eller via en MASTERLINK Procentvis indikering af anvendt databank i søjle- og digital form Bemærk: Informationerne i denne manuel er kun ment som instruktion i brugen. Intet heri må bruges til aftaler, eller til udarbejdelse af kontrakter. 2

4 SEKTION 2 INSTALLATION Bemærk: Installering af elektronisk udstyr, som denne enhed, bør kun foretages af fagfolk, der er kvalificeret og kompetent. Installeringsproceduren er kun retningsgivende og egnetheden bør overvejes nøje af installatøren. Det er antaget, at køleanlægget er installeret, forbundet til strømforsyning samt testet og derfor klar til drift. sikkerheds instruktion 1 Før installetion påbegyndes skal denne manual gennemlæses. 2 Installetion og betjening må kun udføres af det til jobbet kvalificeret personale. 3 Det anbefales at hovedforsyningen til uniten er fra en passende isoleret afbryder. 4 Advarsel når uniten er forbundet til forsyningen, og dækslet er fjernet vil der være blottede ledere. Derfor skal det tilstræbes at alle forbindelser incl. Batteri er færdiggjort, og dækslet er monteret inden der sættes spænding på uniten. Samt at forsyningen er afbrudt før dækslet fjernes. Ligeledes må uniten ikke forlades med åbent dæksel og spænding tilsluttet. 5 Det skal tilsikres at uniten forsynes med den korrekte spænding jvf. Mærkeplade. 6 Det frarådes at føre hovedspænding sammen med lavspænding eller sensor kabler. 3

5 2.1 KONTROLBOKS Bemærk: For optimal aflæsning af displayet, bør boksen monteres i øjenhøjde. Det tilrådes altid at holde elektroniske apparater som dette væk fra ekstrem kulde, varme og andet elektrisk udstyr. Ekstreme temperaturer kan reducere udstyrets levetid. Ligeledes kan store elektriske belastninger fra afbrydere, relæer eller kontaktorer for tæt på enheden forårsage elektriske eller elektromagnetiske forstyrrelser når de tændes eller slukkes Fjern de knock-outs bagpå eller under boksen, som passer bedst til den aktuelle installation Fastspænd skruen i væggen eller panelet, beregnet til holderen på bagsiden øverst på boksen. Skrue-hovedet skal være ca 3 mm fra væggen. Hæng boksen op Sæt boksen i den ønskede stilling. Hvis bagsiden benyttes til indgange, markeres de nødvendige huller i panelet bag knock-out hullerne og de 2 nederste skruehuller. Fjern boksen og bor de nødvendige huller i væggen. Saml alle ledninger eller ledningsadaptorer, hvis sådanne benyttes. Sæt boksen på plads og fastgør den ved hjælp af de 2 nederste skruer. 2.2 FØLERE Rum-, fordamper-, og produktfølerne, der medfølger, er identiske. Det er vigtigt, at de placeres på egnede steder, for at opnå det bedste måleresultat. Følerne er forsynet med 5 meter lang ledning. Følere med længere ledning kan bestilles separat. Som alternativ kan der benyttes et egnet 3-leder kabel. Men som det gælder for alle PT100 følere, er en god forbindelse af vital betyning. Det anbefales derfor at bruge en fabriksfremstillet forlænget føler eller forlængerledning (bestilles separat) Installer ROOM-føleren (rumføleren) i kølerummet således, at den ikke er for tæt på fordamperventilatoren eller døren. Placer føleren sådan, at den måler den gennemsnitlige rumtemperatur Fastgør EVAP-føleren (fordamperføleren) på fordamperens finner, men ikke for tæt på varmelegemerne. Det optimale vil være, at føleren måler temperaturen på fordampercoilen og ikke bliver direkte påvirket af varmeelementet. Derfor er det vigtigt at sikre en god varmeovergang mellem fordamperrørrerne og føleren. 4

6 2.2.3 Installer produkrføleren sådan, at den enten måler lufttemperaturen eller produkttemperaturen (eller tilsvarende), som påkrævet afhængig af applikationen. Bemærk at SMX 100 kun bruger temperaturen målt af produktføleren til dataregistreringen. 2.3 ALARMRELÆ Bemærk: Alarmrelæet er en 3-punkts potentialfri kontakt. Relæet er normalt sluttet og afbryder, når alarmen udløses eller i tilfælde af strømfejl. Den kan benyttes til at udløses en ekstern klokke, advarselslampe eller digitalt kommunikationsudstyr (telefonopringer). Lav volt bør benyttes til alarm terminaler. Hvis der benyttes eksternt udstyr, forbindes alarmrelæet iht til dette. 2.4 ELDIAGRAM Bemærk: Enheden skal jordforbindes. Fleksible ledninger gør tilslutningen til terminalerne lettere. Alle forbindelser skal sikres og fastspændes forsvarligt, da løse el-forbindelser kan blive varme og forårsage en brand. Det er vigtigt, at de angivne belastninger på 13Amp. Pr. Udgang ikke overstiges. Overskrides disse belastninger, skal der benyttes eksterne kontaktorer. Det er god praksis at installere netspændningsledninger seperat fra følerledninger og andre signalledninger med lav spænding Forbind kompressor, ventilator og varmelegeme til de respektive terminaler i kontrolboksen, refererende til nedenstående ledningsdiagram Tilslut netforsyningen. Enheden er nu klar til at starte op. 5

7 2.5 BACK-UP BATTERI Det medfølgende batteri er et genopladeligt PP3 nikkel-cadmium batteri og fastgjort til låget på terminalboksen, men er ikke forbundet. Det bør gøres efter installationen. Batteriet er ikke nødvendigt for driften af systemet, men bruges kun i tilfælde af strømsvigt. Det varetager under strømsvigt den videre dataregistrering af produkttemperaturen i op til 1 time, samtidig med at uret holdes gående. Hvis der er strømsvigt over en længere periode og batteriet er afladet skal uret resettes når strømmen kommer igen. Systemparametrene forbliver intakte. Det anbefales, at batteriet skiftes hver 12 måneder for at opretholde sikkerheden under et strømsvigt. Ved udskiftning kontrolleres det, at det nye batteri er af samme type som det foreskrevne. 6

8 SEKTION 3 SMX 100 BETJENING For at forstå den enkle betjening af SMX 100 bør denne manuel læses omhyggeligt. 3.1 BESKRIVELSE GRAFISK LCD DISPLAY Viser alle informationer. Kontrasten kan justeres således, at den passer til enhver installation/-bruger (se Hovedmenu 1). 2 FUNKTIONSKNAPPER Funktionerne i SMX 100 kan opdeles i seks kategorier: - Alarm Screen - Hoved - Diagnostics Screen - Databank Diagnostics - Set Screen 1 - Set Screen 2 - Plot Screen - Set Screen 3 - Defrost Screen 1 - Defrost Screen 2 - Data Transfer Key 3 VALGKNAPPER Indenfor hver funktion, er der nolge få parametre, der kan vælges for at ændre eller vise parametre. Valgknapperne tillader brugeren at vælge de forskellige parametre uden, at der ændres på nogen af værdierne. 7

9 4 SETKNAPPER Er der valgt en parameter, kan den ændres ved at forøge eller formindske værdien med de respektive knapper. I de fleste funktioner, der beskrives senere, har disse to knapper en autogentalgelse facilitet: Tryk og hold knappen nede for ændre værdien hurtigt. Bemærk: Disse to knapper er de eneste, der er destruktive. Alle andre knapper kan aktiveres for at vælge eller vise en parameter uden, at det medfører en ændring i systemet. 5 SYMBOLER KOMPRESSOR VENTILATOR VARMELEGEMER AFR. ALARM Symbolerne viser tilstanden på udgangsrelæerne. Dvs. Når de lyser, er det korresponderende relæ strømførende. 8

10 3.2 HOVEDMENU (HOVED SHÆRM) HOVEDINFORMATION VISNING Hovedfunktions vælger. 2 Urdisplay. 24-timers format med forkortet ugedag. 3 Rumstemperaturen vist i søjlediagram. 4 Produkttemperaturen vist i søjlediagram. 5 Valgt display indikator. Den fremhævede boks indikerer, hvilken temperatur der vises i den store boks. Mulighederne er: E - fordampertemperatur R - Rumtemperatur P - Produkttemperatur (kun denne temperatur benyttes til logging) For at skifte valg bruges den valgknap, der er passende. Bemærk at fordampertemperaturen kun er synlig momentat: Billedet skifter tilbage til rumtemperaturen lige så snart knappen slippes. 6 Digital visning af den valgte temperatur med minimum maksimum indikering. Minimum og maksimum værdierne er den dags værdier, og skifter hver midnat, hvorefter en ny dags registrering startes. 7 Indikator for den interne databanks kapacitet. Her indikeres det procentvis brug der er vist både i form af søjlediagram og digitalt. Display kontrast: Kontrasten er justerbar i dette skærmbillede. Tryk på r at øge eller for at mindske kontrasten. For hurtig ændring holdes den ønskede knap nede. 9

11 3.3 PARAMETER SHÆRM PARAMETER SHÆRM 1: UR / KALENDER Kalender / urfunktions vælger 2 Valg indikator Der vælges parameter ved at trykke på eller. Parameteren der oplyses (indrammes) er den der vil blive justeret hvis eller knapper aktiveres. Valgene er: År, måned, dag ( ), timer og minutter. ( ) indikerer, at det er dagen på ovenstående kalender der vælges. Urinddelingen er 24 timer. For at ændre værdierne hurtigt holdes knapperne nede. eller 3 Månedskalender Dette er kalenderen for den valgte måned i året med indikering af dagen i ugen. INDSTILLING AF DATO OG TID: Trin 1: Tast for at indstille år. Trin 2: Tast Tast for at flytte til valg af måned. for at indstille måned. Trin 3: Gentag trin 2 for at indstille dag og tid (timer og minutter). 10

12 3.3.2 PARAMETER SHÆRM 2: PROGRAMMERINGSMENU Set funktions vælger Ved at trykke en gang til på samme knap synliggøres de nuværende indstillinger (setpunkter). De kan nu aflæses eller justeres. Trykkes der en gang mere på knappen kommer programmeringsmenu 2 frem beskrives senere. 2 Rumtemperatur setpunkt (-50 C til +50 C) Dette er termostattemperaturen, der viser den sidst ønskede / krævede rumtemperatur. For at justere denne værdi skal låsen være åben (låsen beskrives side 12), hvorefter værdien kan ændres vha. og knapperne. 3 Rumtermostatens differens (0 C til 10 C) Tryk på valgknappen indtil dette felt lyser op. Dette er differens (hysteresen) på termostaten. Bemærk at i tilfælde hvor der vælges en differens på 2 C, ved f. eks en rumtemperatur på 8 C, skal temperaturen stige til 6 C før kompressoren startes og derefter falde til 10 C før kompressoren slås fra igen. Rummets temperaturafvigelse vil i dette tilfælde være 10 C til 6 C, dvs 4 C. Normalt vil temperaturafvigelsen, tilladt af systemet, altid være to gange den valgt differens. I virkeligheden vil den rigtige temperaturafvigelse være større end ovenfor beskrevet, pga. Forsinkelser i anlæggets respons. 4 Timerforsinkelse (0-99 min) Dette er en timerforsinkelse for at beskytte kompressoren mod kort tids kørsel. Hver gang kompressoren startes, startes timeren. Kompressoren vil ikke få lov at starte igen, før timeren er løbet ud, selvom systemet kræver køling. 11

13 5 Ventilator konstant drift Tryk på tasten i 3 sekunder for at vælge denne driftform. I denne driftform vil ventilatoren køre konstant undtagen under afrimning, eller hvis ventilator indkoblings temperatur er overskredet (normal drift). 6 Ventilator stop drift Tryk på tasten i 3 sekunder for at vælge denne driftform. I denne driftform vil ventilatoren stoppe 1 sekund efter at kompressor signalet er gået i off, D.V.S. ventilatoren vil kun køre når der er kølesignal. 7 Ventilator stop drift forsinkelse 1-99 min Denne er for brugere der udnytter ventilator stop drift formen, når en afrimningsperiode afsluttes i fan stop mode vil ventilatoren først starte efter at kompressoren er startet og fan delay perioden er udløbet. 8 Ventilatorens indkoblings temperatur (-50 C til +50 C) Denne termostat slår ventilatoren fra hver gang fordampertemperaturen overstiger den programmerede værdi. Hovedformålet er at undgå varm luft i at blive indblæst i kølerummet lige efter en afrimning. Ventilatortermostaten har en indbygget differens på ±1 C. Dvs. Hvis den programmerede værdi er 0 C vil ventilatoren startes ved 1 C og slås fra, når temperaturen stiger til +1 C. 9 Manuel afrimning Denne facilitet tillader brugeren at udføre to funktioner: (i) Iværksætte en afrimning med en varighed på 1-99 min. Starte en afrimningsperiode. Når systemet er i normal kølefase vil dette display vise 0 minutter. For manuelt at starte en afrimning i dette tilfælde, trykkes der på for at tilføre minutter til Manual defrost. Systemet vil starte afrimning med det samme og dette display vil vise den tid, der er tilbage af afrimning i minutter. Bemærk: at i tilfælde, hvor fordampertemperaturen stiger til over grænseværdien for afrimning vil afrimningen slutte. (ii) Justere varigheden eller afslutte den pågældende afrimningsperiode. Afslutning af en afrimning Under en afrimningsperiode vil den resterende afrimningstid vises på dette display. Dens varighed kan justeres eller sættes til 0 for at afslutte afrimningen. 10 Valg af sprog Kommunikationssproget til at formidle systemets informationer kan vælges her. Tryk og keys to select the required language. 12

14 3.3.3 PARAMETER SHÆRM 3: PROGRAMMERINGSMENU SET funktionsvælger Ved at trykke på denne knap 2 gange kommer Programmeringsmenu 2 frem, som indeholder de mere permanente setpunkter. 2 Søjlediagram display skala Søjlediagrammets skala kan justeres her for visning af temperaturområdet på den bedst egnet måde for den enkelte installation. Ved at trykke på eller kan området justeres til det passer. 3 Den viste displayskala Displayskalaen kan justeres ved at trykke på og knapperne. Bemærk: at det kun er displayskalaen der ændres. Det påvirker ikke lagringen af informationer på nogen måde. 4 Tastaturlås Please refer to the back of this manual. 5 Afrimning Der er to valgmiligheder: (i) ELAFRIMNING Tryk på og hold den nede i 5 sek. For at vælge elafrimning. Relæstatus: KOMPRESSOR - OFF VARMELEGEME - ON VENTILATOR - OFF (ii) HOT GAS AFRIMNING Tryk på og hold den nede i 5 sek. For at vælge hot gas-afrimning. Denne form for afrimning bruges i køleanlæg, der kræver at kompressoren skal køre under afrimning. Relæstatus: KOMPRESSOR - ON VARMELEGEME - ON VENTILATOR - OFF 6 Calibrering (Se Sektion 3.8) 13

15 3.4 AFRIMNINGS SHÆRM: AFRIMNINGSMENU Afrimningsfunktions vælger Der er 12 programmerbare afrimningsperioder. De er inddelt i 2 grupper med 6 perioder i hver. Afrimningsmenu skærm 1 viser de første 6 perioder og afrimningsmenu skærm 2 viser de sidste 6 perioder. Hver gruppe afrimninger har deres egen varighed, stoptemperatur og afrimningstid. Afrimningsperioderne kan derfor opdeles i f.eks. dagafrimning og natafrimning, hvis afrimningerne ønskes forskellige eller med forskellige intervaller og hyppigheder. For at se eller ændre værdierne for den anden gruppe afrimninger (7 til 12 periode) trykkes der en ekstra gang på afrimningsknappen for at få afrimningsmenu 2 frem. Er der en sammenfaldende afrimningsperiode mellem de 2 grupper (dvs starten for en afrimning i gruppe 1 svarer til en afrimningsstart i gruppe 2) vil afrimningen i gruppe 1 blive valgt. Afrimningsperioderne kan sættes individuelt. Dvs. Den programmerede 1 afrimningsperiode behøver ikke at være den tidligste på døgnet efterfulgt af periode 2 osv. 2 Afrimningsvarighed (1-99 min) Afrimningsvarigheden kan sættes ved brug af og knapperne, når feltet er oplyst. Bemærk: som beskrevet ovenfor, at der er to afrimningslængder. En for første gruppe (afrimningsperiode 1 6) og en for anden gruppe (afrimningsperiode 7 12). Den første gruppe vises / sættes i afrimningsskærm 1 og anden gruppe vises / sættes I afrimningsskærm 2. 3 Afrimningernes stoptemperatur (-50 C til +50 C). For at sætte afrimningernes stoptemperatur, vælges dette felt først vha. knapperne. Herefter indstilles temperaturen ved og knapperne. Hvis fordampertemperaturen overstiger denne værdi under en afrimningsperiode, vil den pågældende afrimningsperiode blive afsluttet. Der er to stoptemperaturer, en for første gruppe afrimninger (periode 1 6) og en for anden gruppe afrimninger (periode 7 12). 14

16 4 Timer for afdrypning efter afrimning (0-99 min) Afdrypningstiden sættes her. Efter en afrimningsperiode, stoppet enten af tiden eller temperaturen, kan en forsinkelsesperiode, der tillader fordamperen at afdryppe, programmeres eller sættes til 0 (ingen ophold). Der er to opholdsperioder: en for perioderne 1 6 og en for perioderne Afrimningernes starttider Når afrimningsvarigheden, stoptemperaturen og afdrypningstiden først er programmeret, er de gældende for alle afrimningsperioder indenfor den pågældende afrimningsgruppe. Hver afrimningsperiode er inaktiv, hvis feltet for perioden er blank. For at programmere afrimningernes starttidspunkt, vælges perioden med tasterne, hvorefter tiden programmeres med og tasterne. For at frakoble en afrimningsperiode sættes den pågældende periodes tid til 24:00 (Tryk på når værdien er f.eks 23:50 eller når den er 0:00). 15

17 3.5 ALARM / DIAGNOSE SHÆRM ALARMMENU: HØJOG LAV ALARM NIVEAU Alarmfunktions vælger 2 Alarm dæmper For at slå alarmen fra, trykkes der på tasten når MUTE / RESET er valgt. Ved at trykke på en af knapperne vil alarmen blive slået fra de næste 3 minutter. Når alarmsystemet er genindkoblet, enten manuelt eller ved at temperaturerne igen er indenfor det tilladte område, vil alarmdæmpningen automatisk blive annulleret. 3 Alarm reset Enhver alarmtilstand, både nuværende og forsinket alarm samt timere resettes, hvis der trykkes på, når dette felt er oplyst. 4 Høj alarm Trin 1 Temperatur (-50 C til +50 C) Trin 1 alarmen er en tid / temperatur relateret alarm. Hvis den maksimale grænsetemperatur overstiges, aktiveres en timer, og der sker intet yderligere på dette tidspunkt. Hvis temperaturen falder til under grænstemperaturen, resettes alarmen. Stiger temperaturen igen til over grænsetemperaturen, starter timeren forfra fra nul. 5 Høj alarm Trin 1 - Forsinkelses (1 til 99 min) Efter temperaturgrænsen er overskredet, som beskrevet ovenfor (4), vil alarmen ikke blive udløst før tiden, som programmeres her, udløber. 16

18 6 Høj alarm grænse (Trin 2) Temperatur (-50 C til +50 C) Hver gang denne temperaturgrænse overskrides, uanset den resterende tid på timeren, udløses alarmen øjeblikkeligt. 7 Alle funktioner beskrevet i ovenstående 4-6 gælder også for den lave temperatur alarm trin 1 og 2 8 Status vinduet viser systemets øjeblikkelige status Hvis der er nogle advarsler eller beskeder, vil de blive vist her. Med refer ence til afsnittet Startus-menuen, kan yderligere undersøgelser foretages der (se Statusmenu ). Er alt i orden, vil meddelelsen OK stå her. 9 System indikation Denne del af vinduet indikerer, hvilken tilstand i systemet der er aktiv, dvs. REFRIG (Køling), DEFST (afrimning), eller DWELL (afdrypning). 17

19 3.5.2 STATUSMENU: SYSTEM STATUS INFORMATION Trykkes der 2 gange på denne knap, kommer diagnoseskærmen frem. Dette skærmbillede bliver kontinuerligt opdateret med oplysninger om systemets øjeblikkelige tilstand. Højre margin af skærmbilledet viser beskeden OK foran hver systemenhed, hvis enheden er i orden. 2 Dette er den elektroniske signatur på den pågældende SMX 100 er, og er udelukkende gældende for den ene enhed. 3 INPUT TYPE vinduet viser hvilken type føler der er brugt (PT100 i dette tilfælde dette er den eneste type der bruges til SMX 100 på nuværende tidspunkt). 4 Rumfølerens kalibreringsdata er vist her. Det er kun til brug for fabrikanten og ved eventuel fejlfinding. Efterfølgende er den øjeblikkelige målte temperatur vist. Hvis følerindgangen opdager en fejl, bliver det vist her. 5 Fordamperfølerens kalibreringsdata og parametre vises her, som ovenstående. 6 Produktfølerens kalibreringsdata og parametre vises her, somovenstående. 7 Høj alarm vindue: Vinduet viser den høje alarms tilstand og historie. Er der en trin 1 timer igang, vil den tid, der er gået siden grænseværdien blev overskredet, vises. Hvis alarmen allerede er udløst, vil tiden, der er gået siden den blev udløst, vises. Hvis den høje alarm ikke er aktiv, vil vinduet vise alarmens historie, dvs. Sidste gang den var udløst. 8 Lav alarm vindue: Vinduet viser den lave alarms tilstand og historie, som beskrevet ovenover (7). 9 Netspændings vindue: Dette vindue viser den nuværende status for netspændingsfejl og historie. Er der en øjeblikkelig netspændingsfejl, vil tiden, der er gået siden den opstod, blive vist. Er netspændingen i orden, vil den sidst forekomne netspændingsfejl vises. 18

20 3.5.3 STATUSMENU (DATABANK) Dette er den elektroniske signatur på den pågældende SMX DATABANK vinduet viser kapaciteten på den interne databank. 3 DAYS FREE vinduet viser det totale antal dage der endnu ikke er brugt. 4 PERC FREE vinduet viser hvor meget af databanken der endnu ikke er brugt (procentvis). 5 TRANSF ON vinduet viser datoen for hvornår indholdet i den interne databank skal overføres direkte til PC eller via MASTERLINK. 19

21 3.6 GRAFMENU GRAFMENU: AKTUEL DAG PLOT Graffunktions vælgetast: Når tasten trykkes, vil dagens temperaturgraf vises. 2 Tidspunkt på dagen: Dette er skalaen på den horisontale akse, og har dagen opdelt i 24-timers format. 3 Tids-bjælke: I den aktuelle dags kurve, viser tids-bjælken tidspunktet på dagen, og den resterende del af døgnet vil være blank. Registreringer fra tidligere på dagen kan undersøges nærmere ved at ved at bevæge tids-bjælken mod venstre vha. knappen. Registrering relateret til det valgte tidspunkt kan vha. Tids-bjælken vises i bunden af skærmbilledet (se nedenstående punkt 4 7). I en kurve fra en tideligere dag kan tidsbjælken bevæges mod højre ved hjælp af tasten, for nærmere undersøgelse af kurveforløbet. Status, relateret til det valgte tidspunkt, indikeres i bunden af skærmbilledet (se nedenstående punkt 4 7). 4 Graf tid: Her vises på digital form tidspunktet, som korresponderer til tidsbjælken beskrevet i ovenstående punkt 3. 5 Graf dag: Viser datoen for den viste graf. 6 Tids-bjælke periode: Her vises hvilken operation, der var i gang på det tidspunkt af dagen valgt ved tids-bjælken eller om en alarm var aktiv. Dis play indikationerne er i herakisk rækkefølge: ALM for alarmtilstand; DFS for en afrimningsperiode; og REF for en køleperiode. 7 Tids-bjælke temperatur: Her vises den registreret temperatur på det tidspunkt af dagen, hvor tids-bjælken står. 8 Afrimningsbjælke: Dette er en grafisk fremstilling af afrimningsperioderne i løbet af dagen. 9 Alarmbjælke: Dette er en grafisk frenstilling af alarmperioderne i løbet af dagen. Det er en kombineret indikation af høj alarm, lav alarm og netspændingsfejl. 10 Det specielle serienummer for SMX 100. Dette nummer bliver overført tilpc sammen med data, når disse overføres til PC. 20

22 3.6.2 GRAF HUKOMMELSE: DATA FOR UDGÅENDE DAGE Graf hukommelses skærm Trykkes der to gang på denne knap, fås biblioteket frem over indholdet i den interne databank, som sidder i SMX 100 en. 2 De måneder der lyser op, er måneder som databanken har gemt data fra. 3 Indikering af det ønskede valg For at vælge en måned i et bestemt år, benyttes tasterne til at vælge og tasten til at acceptere den pågældende måned. Et nyt skærmbillede kommer frem, der viser kalenderen over den pågældende måned. Herfra kan der så vælges en dag fra den måned, ved at følge ovenstående procedure. Grafen over den ønskede dag vil derefterer blive vist og kan nu undersøges nærmere. Denne graf svarer til grafen vist under det tidligere afsnit Grafmenu, hvortil der henvises for nærmere information omkring dette. 21

23 3.7 KALIBRERING Denne funktion gør det muligt at kalibrere SMX 100 med ± 2 C i 1 C trin. En kendt referancetemperatur skal bruges. 1 Tryk to gange på knappen (kap. 3.4). 2 Tryk på for at flytte til CALIB (CODE) billedet. 3 Når CALIB (CODE) billedet lyser trykkes på knappen, der holdes nede i 8 sek. 4 Tryk på for at flytte til det billede (rum, produkt, fordamper), der skal kalibreres. eller bruges herefter til at justere temperaturen. 5 Tryk på en af funktionsknapperne for at forlade kalibreringsmenuen. 22

24 3.8 DATAOVERFØRSEL SMX 100 er forsynet med en intern genanvendelig databank. Databankens kapacitet er 1064 dage (ca, 3 år). Når databanken er 100% fuld vil den sektion med de ældste data blive slettet og nye data logget ind. Hver sektion består af 1/8 af databanken (133 dage). De nyeste data vil altså altid være til rådighed. Indholdet af databanken kan direkte overføres til PC eller MASTERLINK kan benyttes til midlertidig lagring og senere overførsel til PC. Ved at overføre data til PC, vil tab af data undgås OVERFØRSEL AF DATA TIL MASTERLINK SOFTWARE Bemærk: Før data kan overføres til PC, skal det tilhørende software installeres på PC en. (a) Stik 8 vejs stikket fra PC Cable Asembly ind i SMX 100 en. (b) Stik 9 vejs stikket female d I en fri com port i PC en. (com 1 til com 2). BEMÆRK! For panelmonterbare units: - Læs sektion 3.9 før forsøg på at overføre eller udprinte data fra databanken OVERFØRSEL AF DATA TIL MASTERLINK HARDWARE-BOX (a) Forbind MASTERLINK med SMX 100 med kablet fra Masterlink Cable Assembly. (b) Tryk på knappen for at fremkalde følgende skærmbillede: 23

25 (c) For at overføre data til Masterlink Hardware box en, (Part No. C0321), tryk på knappen og følgende skærmbillede vil fremkomme: (d) Brugeren kan nu vælge en hvilken som helst dag, (startende med dags dato), til at overføre data til Masterlink Hardware fra dag 1 til det totale antal dage som er gemt i den interne databank i Thermomax unit en. I dette eksempel er der data fra 61 dage gemt i databanken. (e) For at forøge eller nedsætte antallet af dage, tryk på eller knapperne. Tryk derefter på knappen for at bekræfte det nye antal. Følgende skærmbillede vil derefter fremkomme for at vise hvor mange dages data, som skal overføres til Masterlink Hardware: 24

26 3.8.3 UDSKRIVNING AF DATA PÅ THERMOMAX SERIAL PRINTER (a) Tryk på knappen for at fremkalde følgende skærmbillede: (b) For at sende data direkte til en serial printer, (Part No. A6747), tryk på knappen og følgende skærmbillede vil fremkomme: (c) Brugeren kan nu vælge et hvilket som helst antal dage, (startende med dags dato), til udskrivning på en Thermomax Serial Printer fra dag 1 til det totale antal dage som er gemt i den interne databank i Thermomax unit en. I dette eksempel er der data fra 61 dage gemt i databanken. (d) For at forøge eller nedsætte antallet af dage, tryk på eller knapperne. Tryk derefter på knappen for at bekræfte det nye antal. 25

27 3.9 DATAOVERFØRSEL - PANELMONTERET Følgende funktioner / muligheder er blevet tilføjet til de nye panelmonterede units. Driftsform 1 Ved Standard drift kan serial stikket anvendes ved følgende funktioner: Direkte forbindelse til PC-er Direkte forbindelse til Masterlink Hardware Direkte forbindelse til Thermomax Serial Printer Unit en er fra Thermomax, forprogrammeret med denne indstilling (sidstnævnte). Driftsform 2 Denne driftsform bruges til at linke ind til 32 units op i netværk på én PC-er, (se illustration nedenfor). 26

28 DRIFTSFORM 1 - STANDARD DRIFT (IKKE NETVÆRKS DRIFT) Hvis netværket er etableret og brugeren forsøger at hente data til Masterlink Hardware box en eller direkte til Thermomax Serial Printer, vil følgende skærmbillede fremkomme: For at der kan overføres data til Masterlink Hardware box en eller direkte til en Thermomax Serial Printer, skal netværket slåes fra. For at slå netværket fra tryk på knappen skærmbillede frem: to gange for at få følgende Når dette skærmbillede vises på displayet, trykkes på knappen Derefter vil følgende skærmbillede blive vist: i ca. 10 sec. 27

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere