Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune"

Transkript

1 Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for

2 Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner, weekend/aflastningsfamiliepleje for i forvejen døgnanbragte børn/unge samt refusionssager til andre kommuner er ikke inkluderet.

3 Anbringelsesmønster Fig. 3: Andelen af anbragte børn i Københavns Kommune pr. 1. nov Fig. 1: Andelen af anbragte børn i Københavns Kommune pr. 1. maj Amager Vest (N = 126) Amager Øst (N = 103) 41,3% 45,6% 32,5% 7,1% 19,1% 35,0% 3,9% 14,6% 0,9% Amager Vest (N = 118) 44,9% 28,8% 9,3% 16,1% 0,8% Bispebjerg (N = 145) 40,0% 42,1% 5,5% 12,4% Amager Øst (N = 99) 41,4% 33,3% 4,0% 20,2% 1,0% Brønshøj-Husum-Vanløse (N = 176) 39,8% 41,5% 9,1% 9,7% Bispebjerg (N = 139) 36,7% 44,6% 5,0% 12,9% 0,7% City-Østerbro (N = 142) 41,6% 26,8% 12,7% 18,3% 0,7% Brønshøj-Husum-Vanløse (N = 185) 39,5% 37,8% 11,4% 11,4% Nørrebro (N = 192) 49,0% 35,4% 3,7% 12,0% City-Østerbro (N = 128) 42,2% 25,0% 13,3% 18,8% 0,8% Valby (N = 123) 46,3% 34,2% 4,9% 14,6% Nørrebro (N = 179) 45,3% 36,9% 3,9% 13,4% 0,6% Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 117) 44,4% 37,6% 7,7% 10,3% Valby (N = 114) 46,5% 34,2% 6,1% 13,2% Hele København (N = 1134) 43,8% 35,7% 6,8% 13,6% 0,2% Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 107) 43,0% 37,4% 10,3% 9,3% Hele København (N = 1074) 42,6% 35,0% 7,9% 14,1% 0,5% Netværks-familiepleje Anbringelsestal fra BFCK er ikke vist i grafen. Det drejer sig om 5 børn i maj 2011, 4 børn i feb. 2011, 10 børn i nov Fig. 2: Andelen af anbragte børn i Københavns Kommune pr. 1. feb Amager Vest (N = 122) 44,3% Amager Øst (N = 100) 40,0% Bispebjerg (N = 143) 40,6% Brønshøj-Husum-Vanløse (N = 181) 39,8% City-Østerbro (N = 142) 40,9% Nørrebro (N = 180) 47,8% Valby (N = 118) 45,8% Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 117) 42,7% Hele København (N = 1109) 43,1% 27,9% 34,0% 35,0% 36,4% 37,6% 34,7% 9,0% 18,0% 4,0% 21,0% 0,8% 1,0% 42,7% 4,2% 11,9% 0,7% 38,1% 12,2% 9,9% 26,1% 14,1% 18,3% 0,7% 3,9% 13,3% 5,1% 12,7% 9,4% 10,3% 7,8% 14,0% 0,4% Figur 1-3 illustrerer anbringelsesmønstret for alle bydele i Københavns Kommune pr. 1. maj 2011 samt 1. februar 2011 og 1. november Det ses af Figur 1, at 42,6 % af alle anbragte børn pr. 1. maj 2011 er anbragt på døgninstitution. Andelen af anbragte børn på døgninstitutioner spænder fra 46,5 % i Valby til 36,7 % i Bispebjerg. Mellem 37,3 % og 49,6 % af børnene er anbragt i familieplejen (generelt godkendt familiepleje og netværkspleje). Her er det Bispebjerg, der har anbragt den største andel og Amager Øst, der har den mindste andel. Derudover viser Figur 1, at Amager Øst har den største procentdel af unge på værelser, hybler, kollegier eller bofællesskaber (20,2 %), mens Vesterbro Kgs. Enghave har den mindste (9,3 %) Ses der samlet på Figur 1-3, fremgår det, at anbringelsesmønstret i Københavns Kommune ikke har ændret sig markant i perioden 1. november 2010 til 1. maj Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 1

4 Anbringelsesmønster i plejefamilieanbragte Fig. 5: Andelen af familieplejeanbragte børn i Københavns Kommune pr. 1. feb Fig. 4: Andelen af familieplejeanbragte børn i Københavns Kommune pr. 1. maj 2011 City-Østerbro (N = 57) Amager Vest (N = 45) 35,1% 24,4% 64,9% 75,6% City-Østerbro (N = 49) 34,7% 65,3% Brønshøj-Husum-Vanløse (N = 91) 24,2% 75,8% Amager Vest (N = 45) 24,4% 75,6% Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 55) 20,0% 80,0% Brønshøj-Husum-Vanløse (N = 91) 23,1% 76,9% Valby (N = 49) 12,2% 87,8% Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 51) 21,6% 78,4% Amager Øst (N = 38) 10,5% 89,5% Valby (N = 46) Amager Øst (N = 37) Bispebjerg (N = 69) Nørrebro (N = 73) 15,2% 10,8% 10,1% 9,6% 84,8% 89,2% 89,9% 90,4% Bispebjerg (N = 67) 9,0% 91,0% Nørrebro (N = 70) 10,0% 90,0% Hele København (N = 472) 18,4% 81,6% Hele København (N = 461) 18,4% 81,6% Figurerne 4-6 viser hvor stor en andel af de familieplejeanbragte børn i Københavns Kommune, der er anbragt i netværket. Af samtlige figurer fremgår det, at Børnefamilieenheden City-Østerbro har den største andel netværksplejeanbragte. Pr. 1. maj 2011 ligger denne andel på 34,7 %. Til sammenligning er andelen af netværksplejeanbragte i Børnefamilieenhed Nørrebro på 9,6 %. Overordnet set går udviklingen for hele København i retning af, at forholdsmæssigt flere børn og unge anbringes i netværket. I november 2010 drejer det sig om 16,0 % af alle familieplejeanbragte. Pr. 1. Maj 2011 er denne andel oppe på 18,4 %. Det fremgår dog også af figurerne, at den stigning vi ser, er sket i perioden november 2010 til februar Fig. 6: Andelen af familieplejeanbragte børn i Københavns Kommune pr. 1. nov City-Østerbro (n = 56) Amager Vest (N = 50) Brønshøj-Husum-Vanløse (N = 89) Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 53) Valby (N = 48) Amager Øst (N = 40) Bispebjerg (N = 69) Nørrebro (N = 75) Hele København (N = 482) 18,0% 18,0% 17,0% 12,5% 10,0% 11,6% 9,3% 16,0% 32,1% 82,0% 82,0% 83,0% 87,5% 90,0% 88,4% 90,7% 84,0% 67,9% Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 2

5 Fig. 7: Udvikling i andelen af netværksplejeanbragte i Københavns Kommune nov maj % City-Østerbro Fig. 8: Til- og afgang 1. kvartal 2011 i Københavns Kommune fordelt på anbringelsestype. Tallene angiver antallet af igangsatte og afsluttede anbringelser i perioden. 35% 30% 25% 20% Amager Vest Brønshøj- Husum-Vanløse Vesterbro- Kgs. Enghave Valby % 10% Amager Øst Nørrebro Værelser, hybler, kollegier eller bofællesskaber % Bispebjerg % nov 2010 feb 2011 maj 2011 Hele København I alt Figur 7 viser den ovennævnte udvikling ved hjælp af kurver. Generelt ses det, at flere kurver knækker på midten. Det illustrerer den allerede nævnte tendens til, at udviklingen i andelen af børn og unge anbragt i netværket er stagneret siden sidste kvartalsmåling i februar Som eneste børnefamilieenhed har Bispebjerg generelt set oplevet en lille nedgang i andelen af netværksanbragte. Den blå kurve øverst er ikke overraskende City-Østerbro. Afgang Tilgang Fig. 9: Til- og afgang 1. kvartal 2011 i Københavns Kommune fordelt på anbringelsestype. Tallene angiver den procentvise fordeling af igangsatte og afsluttede anbringelser i perioden. -52,2% 47,8% Til- og afgang Figur 8 og 9 viser til- og afgang i perioden 1. februar maj 2011 fordelt på anbringelsestype. Figurerne giver et overblik over det samlede antal samt den procentvis fordeling af igangsatte og afsluttede anbringelsessager i Københavns Kommune. Samlet set er der registreret et større antal afsluttede anbringelsessager (n=167) end igangsatte anbringelsessager (n=134). Denne fordeling gælder for alle anbringelsestyper på nær akutplejefamilie, hvor der er igangsat 8 sager, mens 5 er afsluttet. Figur 9 viser udviklingen inden for hvert anbringelsesområde i procent. Værelser, hybler, kollegier eller bofællesskaber I alt Afgang -68,3% 31,7% -58,8% -57,7% -55,5% -38,5% 41,2% 42,3% 44,5% 61,5% -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Tilgang Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 3

6 Første anbringelsessted Fig. 10: Første anbringelsessted for børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. maj 2011 (Alder ved første anbringelse: 0-21 år) Drenge (N = 516) Piger (N = 558) plejefamilie 69,0% 65,4% 20,0% 6,2% 4,1% 0,8% 21,5% 6,5% 6,1% 0,5% I Figur 10 ses fordelingen af drenge og piger på deres første anbringelsessted. Figuren viser, at døgninstitutioner oftest benyttes som første anbringelsessted for begge køn, idet fordelingen er 69,0 % for drengene og 65,4 % for pigerne. Sammenlignet med, hvor mange børn og unge, der i dag er anbragt på institution (Fig. 1: 42,6 %), tyder det på, at en del af de børn/unge, der på nuværende tidspunkt er anbragt i familieplejen, på eget værelse eller lignende, indledningsvist har været på døgninstitution. Figur 11 viser en oversigt over 0-6-årige børns første anbringelsessted i Københavns Kommune. Endnu en gang ser vi, at flest børn bliver førstegangsanbragt på døgninstitutioner. Den samlede procentdel for familie- og netværkspleje er 37,1 % for drengene og 34,3 % for pigerne. Det er interessant at bemærke, at der blandt denne aldersgruppe er flest piger, der førstegangsanbringes på døgninstitution. Fig. 12: Første anbringelsessted for teenagere i Københavns Kommune pr. 1. maj 2011 (Alder ved første anbringelse: år) Drenge (N = 147) Piger (N = 178) 74,8% 68,0% 4,8% 6,1% 13,6% 0,7% 5,6% 6,2% 19,1% plejefamilie 1,1% Fig. 11: Første anbringelsessted for børn i Københavns Kommune pr. 1. maj 2011 (Alder ved første anbringelse: 0-6 år) Drenge (N = 232) Piger (N = 277) 61.6% 65.3% 31.5% 28.2% 5.6% 0.9% 6.1% plejefamilie 0,4% 0,4 Figur 12 viser anbringelsesmønstret for førstegangsanbringelser for unge drenge og piger i alderen år. Figuren illustrerer, at teenagedrenge i højere grad end piger anbringes på døgninstitution første gang, de anbringes. Andelen af unge drenge og piger, der anbringes i familiepleje og netværkspleje er nogenlunde ens, mens flere piger (19,1 %) førstegangsanbringes på værelser, hybler, kollegier eller bofællesskaber end drenge (13,6 %). Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 4

7 Gennemsnitsalder ved første anbringelse Skift Fig. 13: Gennemsnitsalder ved første anbringelse i forhold til barnets første anbringelsessted Bofællesskaber (N=4) Værelser, hybler, kollegier (N=50) Skibsprojekter (=1) Efterskole (N=10) Socialpædagogisk opholdssted (N=53) Kostskole (N=28) (N=69) plejefamilie (N=7) Døgninstitution (N=619) (N=224) I alt (N=1065) Tal fra BFCK er ikke medtaget i Fig. 13 og 14. Det drejer sig om 5 anbringelser. I Figur 13 illustreres gennemsnitsalderen ved første anbringelse fordelt på foranstaltningstype ved første anbringelse. Bofællesskaber har den højeste gennemsnitsalder på 16,8 år, efterfulgt af værelser, hybler, kollegier og skibsprojekter (16 år). Førstegangsanbragte i familiepleje har den laveste gennemsnitsalder (4,5 år) , År Fig. 14: Skift 0 skift (N=402) 1 skift (N=262) 2 skift (N=165) 3-5 skift (N=194) 6 eller flere skift (N=51) 4,8% 15,4% 24,4% 18,1% 37,4% Figur 14 er en oversigt over, hvor mange skift 1 de anbragte børn og unge i Københavns Kommune har oplevet. Omtrent 4 ud af 10 anbragte børn og unge i Københavns Kommune har ikke oplevet skift i omsorgsmiljøet. Disse børn bor altså fortsat det sted, de blev anbragt første gang. Grafen viser også, at omkring en fjerdedel af alle børn har oplevet ét skift. En stor del af disse skift er givetvis et udtryk for, at børnene indledningsvist er anbragt til observation på døgninstitution, for derefter eksempelvis at komme i familiepleje. Op mod 23 % har oplevet 3 eller flere skift. Det betyder, at disse børn har været anbragt (og/eller hjemgivet) minimum 4 forskellige steder på nuværende tidspunkt. I februar drejede det sig om godt og vel 22 % af alle anbragte børn og unge. Denne andel er altså steget knapt ét procentpoint. 1 Skift er defineret som det antal gange, et barn skifter mellem forskellige anbringelsessteder og/eller hjemgivelse. En hjemgivelse er her defineret som en periode på minimum 90 dage uden registreret anbringelse. Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 5

8 Fig. 15: Skift for henholdsvis piger og drenge Fig. 16: Gennemsnitlig antal skift set i forhold til barnets første anbringelsessted 0 skift 1 skift 26,0% 22,7% 37,5% 37,4% Døgninstitutioner (N = 624) Kostskole (N = 28) (N=225) 2 skift 3-5 skift 14,3% 16,5% 17,6% 18,6% Socialpædagogisk opholdssted (N = 53) Efterskole (N = 10) 6 eller flere skift 4,7% 4,8% Piger (N = 558) Drenge (N = 516) Skibsprojekt (N = 1) (N = 69) Værelser, hybler, kollegier, bofællesskaber (N = 54) Gennemsnit (N = 164) plejefamilier er ikke vist i grafen. Af Figur 15 ses det, at der ikke er den store forskel mellem kønnene, når det gælder antallet af skift. Dog kan der spores en beskeden tendens til at drenge oftere oplever skift end piger. Figur 16 viser i gennemsnit, hvor mange skift et barn har oplevet fordelt på barnets første anbringelsessted. Kategorien Værelse, hybel, kollegier og bofællesskaber skiller sig ud, da det kun er ældre børn/unge, der anbringes her, hvilket også må vurderes at være årsagen til, at det er børn/unge inden for denne anbringelsestype, der oplever færrest skift, idet de ikke har været anbragt så længe som børn, der anbringes i en yngre alder. Børn, der er førstegangsanbragt på døgninstitution, oplever flest skift et, hvilket kan skyldes det førnævnte faktum, at nogle af børnene indledningsvist er anbragt til observation på døgninstitution. Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 6

9 Fig. 17: Skift set i forhold til barnets første anbringelsessted Fig. 18: Skift set i forhold til alder ved første anbringelse Døgninstitutioner* (N = 721) 23,0% 31,5% 17,9% 21,9% 5,7% 0-3 år (N=393) 24,7% 28,5% 14,8% 24,4% 7,6% (N = 223) 55,6% 13,0% 13,5% 13,9% 4,0% 4-7 år (N=163) 32,5% 26,4% 19,6% 16,6% 4,9% (N = 68) 85,3% 4,5% 7,4% 2,9% 8-12 år (N=193) 38,9% 25,9% 15,5% 16,1% 3,6% Værelse, hybel, kollegier og bofællesskaber (N = 55) 90,9% 3,6% 3,6% 0,0% 13 år eller derover (N=325) 54,5% 17,5% 13,8% 12,3% 1,8% 0 skift 1 skift 2 skift 3-5 skift 6 eller flere skift 0 skift 1 skift 2 skift 3-5 skift 6 eller flere skift plejefamilier er ikke vist i grafen. Figur 17 fremstiller andelen af skift fordelt på første anbringelsessted. Her fremgår det, at 85,3 % af børn/unge anbragt første gang i netværket stadig er anbragt hos samme familie. Det samme gælder for lidt over halvdelen af de børn og unge, der førstegangsanbringes i familiepleje. Blandt børnene anbragt første gange på døgninstitution gælder det, at kun 23,0 % er anbragt samme sted i dag. Når anbragte børn i netværket oplever så relativt få skift i deres plejeforløb sammenlignet med anbragte på døgninstitution, skyldes det delvist, at netværkspleje som anbringelsesform kun er registreret siden Anbragte i netværket har derfor generelt set været anbragt kortere tid end børn/unge i familiepleje og har derfor ikke haft så lang tid til at opleve skift. Figur 18 viser, at jo yngre børnene er, når de anbringes for første gang, jo større er sandsynligheden/risikoen for, at de skifter anbringelsessted i løbet af deres anbringelsestid. Denne tendens er ikke overraskende, idet børn, der anbringes tidligt i livet, højst sandsynlig har været anbragt en større del af deres liv, sammenlignet med dem, der anbringes senere i livet, og derfor har haft længere tid til at opleve forskellige anbringelser. Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 7

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Januar 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 1996 Nr. 12. 12. m aj 2000 Sammenhængende socialstatistik 1996 Gerd Helene Rummel Tlf.: 33 66 28 36 1. Indhold Den sammenhængende

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Indsatstrappen i Københavns Kommune

Indsatstrappen i Københavns Kommune Notat Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden for Tæt på Familien Hans Skov Kloppenborg og Rasmus Højbjerg Jacobsen Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Med baggrund i register-data fra Danmarks Statistik, Ankestyrelsen og særudtrukket data fra Rockwool-

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

ANBRAGTE BØRNS LÆRING

ANBRAGTE BØRNS LÆRING Til Egmontfonden Dokumenttype Notat Dato April, 2012 ANBRAGTE BØRNS LÆRING PERSONER DER HAR VÆRET ANBRAGT SOM BARN ELLER UNG Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkningsfremskrivning 2018-2032 for København fordelt på 1-års aldre Indhold Fremskrivning - tabeller - I års aldre Fremskrivning - tabeller - Bydele Metode og datagrundlag

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Caroline Stage, MB E-mail: Caroline_Stage@br.kk.dk 01-02-2017 Sagsnr. 2017-0072989 Dokumentnr. 2017-0072989-1 Kære Caroline

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002 Nr. 32. 6. november 2002 Folkeregisteropgørelse i Københavns bydele, primo oktober 2002

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde Hans Skov Kloppenborg og Steffen Kruse Juul Krahn Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2013-2015 Udgifter, brugere

Læs mere

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Sagsnr. 2018-2515 Doknr. 566281 Dato 15-05-2018 Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København 1. oktober Statistik UU København 2012 Kvartalsstatistik oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 77.916 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne 15-17-årige, og de

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Hvad er din alder? Respondenter. Hvad er dit køn? Respondenter

Hvad er din alder? Respondenter. Hvad er dit køn? Respondenter Hvad er din alder? 0-16 2 16-19 17 20-39 4 2.372 40-59 3 2.241 60-100 1.359 25% 5 75% 10 Hvad er dit køn? Kvinde 56% 3.327 Mand 2.657 Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse: 25% 5 75% 10 Grundskoleuddannelse

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Sammenbrud i anbringelser.

Sammenbrud i anbringelser. Punkt 4. Sammenbrud i anbringelser. 2012-12998. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At analysen tages til efterretning. At initiativerne for at

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område Rapport Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2017 Hans Skov Kloppenborg Udgifter, brugere og enhedsudgifter på

Læs mere

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Notat om rapporten UDVIKLING I KOMMUNAL MEDFINANSIERING I REGION HO- VEDSTADEN OG KOMMUNER FRA 2013 TIL 2015 Baggrund og

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Samarbejde mellem professionelle og forældre Hvorfor er det vigtigt?

Samarbejde mellem professionelle og forældre Hvorfor er det vigtigt? Samarbejde mellem professionelle og forældre Hvorfor er det vigtigt? Mette Lausten VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd FORSKNINGEN SIGER: Uenighed om, hvorvidt kontakt tjener til

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo januar 2009 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo januar 2009 Københavns bydele 26. januar 2009 Folkeregisteropgørelse primo januar 2009 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo januar 2009. Bydele: 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro 4. Vesterb./Kgs.Engh.

Læs mere

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for: Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-18 Fællesskabsmodellen Indledning Med indførelse af Fællesskabsmodellen i februar 2017 i Ballerup var der ønske om en række kvalitetsmæssige effekter for børn og unge, bl.a.: Færre

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo april 2011 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo april 2011 Københavns bydele 3. maj 2011 Folkeregisteropgørelse primo april 2011 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo april 2011. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro 4. Vesterb./Kgs.Engh.

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2016

Etnisk Konsulentteams statistik 2016 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommune. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør bruges teamet

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

Københavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo juli 2003

Københavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo juli 2003 Københavns Kommune Statistisk Kontor Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo juli 2003 Netpublikation, 22. juli 2003 Folkeregisteropgørelse i Københavns bydele, primo juli 2003 Lis Søgaard Hansen

Læs mere

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Af Mette Egsdal (meeg@kl.dk) og Signe Frees Nissen Formålet med dette analysenotat er at belyse kriminaliteten blandt udsatte børn og unge i Danmark.

Læs mere

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper Til Familie- og Socialudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Socialafdelingen/Kvalitetsenheden Sagsnr./Dok.nr. 2014-13095 / 2014-13095-15 Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro

Læs mere

I Københavns Kommune vil vi gerne blive endnu bedre til at være i dialog med dig om

I Københavns Kommune vil vi gerne blive endnu bedre til at være i dialog med dig om Kære københavner I Københavns Kommune vil vi gerne blive endnu bedre til at være i dialog med dig om kommunens arbejde med at udvikle byens indretning, services og tilbud. Vi vil derfor gerne vide, hvad

Læs mere

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet.

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. 23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. Ældrerapporten og Benchmarkingsamarbejde Greve Kommune indgår normalt i et benchmarkingsamarbejde med følgende kommuner: Helsingør, Hillerød, Gentofte,

Læs mere

Udsatte børn og unges trivsel anno 2016

Udsatte børn og unges trivsel anno 2016 Udsatte børn og unges trivsel anno 2016 Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd mel@sfi.dk Inspirationsmøde om en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge Pr. 31. december

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Projekt Forstærkede plejefamilier

Projekt Forstærkede plejefamilier Projekt Forstærkede plejefamilier Overordnet formål Projektleder Gitte Ørum Madsen Dato August MR Børn har som et led i det overordnede projekt Ændring af anbringelsesmønster (-2014), som går ud på at

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 19 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 4 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 17 Amager Vest s. 24

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere