FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS ØKONOMISTYRING"

Transkript

1 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens styringsmodel med fokus på effekt- og resultatbaseret styring State-of-the-art viden om økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb i foråret 2017 under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh Det mest specialiserede og praktisk brugbare kursus i landet

2 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FREMTIDENS 4 ØKONOMISTYRING 4 NYE KRAV NYE KOMPETENCER 4 MÅLGRUPPE 5 KURSUSLEDELSE 5 UNDERVISNINGEN 6 NETVÆRKSGRUPPE OG REUNION-ARRANGEMENT 6 PROGRAM 8 MODUL 1: ØKONOMISTYRINGENS 9 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 9 TORSDAG D. 6. APRIL MODUL 2: DESIGN AF EN STYRINGSMODEL, 11 TAKSTSTYRING OG BUDGETMODELLER 11 FREDAG D. 7. APRIL MODUL 3: BUDGETTER, BEVILLINGER OG 12 TILLIDSBASERET STYRING 12 TORSDAG D. 20. APRIL MODUL 4: EVIDENS, EFFEKTBASERET STYRING 13 SAMT DEMOGRAFI 13 FREDAG D. 21. APRIL MODUL 5: BENCHMARKING, UDGIFTSBEHOV 14 OG TAKSTER 14 ONSDAG D. 3. MAJ MODUL 6: FINANSIERINGS- OG 16 RESULTATMODELLER 16 TORSDAG D. 4. MAJ

3 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 3 MODUL 7: NYE STYRINGSMODELLER OG 17 FORANDRINGSEDELSE 17 TORSDAG D. 18. MAJ MODUL 8: INCITAMENTSBASEREDE 18 BEVILLINGS- OG STYRINGSMODELLER 18 FREDAG D 19. MAJ UDVIKLINGSFORLØB OG VALGMODULER 19 LÆR MERE OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 19 KURSUS: STRATEGISK MÅL- OG RESULTATSTYRING 20 KURSUS: OMKOSTNINGSMODELLER MED ACTIVITY BASED COSTING 20 INTERNT UDVIKLINGSFORLØB I DIN KOMMUNE 21 TEMADAG OM EFFEKTBASERET STYRING (1 DAG) 22 UNDERVISERE OG INDLÆGSHOLDERE 23 COK OG KONTAKTOPLYSNINGER 25

4 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 4 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Med dette intensive 8-dages kursus lægger COK og Økonomidirektørforeningen (ØDF) fundamentet for udviklingen af fremtidens økonomistyring til nutidens ledelsesbehov i kommunerne. Indtil nu har mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere deltaget på kursusforløbet og lært om helt nye måder at styre økonomi og resultater på. Kommuner over hele landet har allerede integreret fremtidens teknikker i styringsmodellerne og har udviklet nye måder at gennemføre effektiv og tillidsbaseret styring. Disse erfaringer indgår i Fremtidens Økonomistyring, som er det mest specialiserede kursus i design af kommunal økonomistyring, der findes her i landet. Forløbet er baseret på den nyeste state-ofthe-art viden om økonomistyring og knivskarpe erfaringer med, hvordan nye økonomistyringsteknikker fungerer, tilpasses og anvendes med fokus på en effekt- og resultatbaseret styringsmodel. Fremtidens Økonomistyring blev fra år 2010 til 2015 udbudt som et 12- dages forløb, og mere end 400 deltagere gennemførte dette kursus. Fra 2016 har COK udbudt Fremtidens Økonomistyring som et fast grundkursus på 8 dage med mulighed for senere at udbygge uddannelsen med specialiserede udviklingsforløb og nye fagmoduler. Læs mere i afsnittet Udviklingsforløb og valgmoduler på side 19 i denne brochure. Undervisningen foregår på et niveau svarende til masteruddannelser på universiteter, og varetages af udvalgte eksperter med den mest aktuelle specialistviden og praktiske erfaring i økonomistyring. NYE KRAV NYE KOMPETENCER Alle landets kommuner skal udvikle deres økonomistyringsmodeller med henblik på at skabe det størst mulige ledelsesrum. Der skal skabes maksimal effekt af de kommunale aktiviteter - og samtidig skal budgetterne holdes. Vejen frem er at styrke den decentrale ledelseskraft og ved en moderne og effektiv effektbaseret styringsmodel give den enkelte leder de bedst mulige vilkår for at løse opgaver i dialog med medarbejderne. Det kræver, at økonomistyringsmodellen udvikles. Tildelingsmodeller på folkeskoleområdet skal fremme inklusionsarbejdet, understøtte den valgte skolestruktur og sikre incitamenter til øget kvalitet. Takstmodeller på det specialiserede område skal kunne rumme differentierede takster, incitamenter til kvalitetsforbedringer og reduktion af udgiftsniveau samt skabe bæredygtige tilbud. Overførselsprincipper skal indrettes, så de sikrer en hensigtsmæssigt fordeling af ressourcerne mellem institutioner, fremmer omkostningseffektiv drift samtidig med, at servicerammeoverholdelsen skal kunne styres. Dette blot for at nævne nogle af temaerne for Fremtidens Økonomistyring.

5 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 5 Fremtidens Økonomistyring skaber rammerne for en integreret økonomisk styring med fokus på effekt og resultater. Kravene til den kommunale service er stigende og økonomien begrænset. Det kræver, at alle spiller på samme hold og at økonomistyringen er medspiller fremfor modspiller i det faglige arbejde. De sidste 3-4 år har den markante trend været, at der er blevet sat fokus på evidens og effektbaseret styring. De knappe ressourcer har øget behovet for at skabe mest mulig nytte af de offentlige aktiviteter både på kort og langt sigt, og herudover har komplicerede samspil mellem mange aktørers indsats på f.eks. sundheds- og socialområderne introducerer nye styringsmekanismer og styringsbehov. Derfor er det et hovedsigte med forløbet at vise, hvordan økonomisk og effektbaseret styring går hånd i hånd. MÅLGRUPPE Kurset giver dig et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og - redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen. Fokus er at skabe en ny og effektiv styring, så ambitiøse faglige mål kan nås samtidig med at budgetterne overholdes ved anvendelse af effektbaseret styring. Kurset er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring både centralt og decentralt, samt ledende medarbejdere i kommunernes økonomi- og planlægningsafdelinger mv. Kurset er også for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styring. KURSUSLEDELSE Kurset er udviklet i samarbejde med Økonomidirektørforeningen (ØDF) samt professor Per Nikolaj Bukh, som har tilrettelagt kurset og har det faglige ansvar for hele forløbet. Per Nikolaj er hovedunderviser og vil, bistået af en række praktikere og erfarne eksperter, guide deltagerne igennem et dialogbaseret intensivt forløb. Per Nikolaj Bukh er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han er en af landets førende eksperter i design af økonomistyringsmodeller og har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisningsforløb. Herudover har Per Nikolaj Bukh rådgivet en mængde virksomheder i forbindelse med indførelse af omkostningsregnskaber, udvikling af præstationsmålingssystemer samt budget- og tildelingsmodeller. Se yderligere information på

6 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 6 UNDERVISNINGEN For at kunne udvikle fremtidens økonomistyring kræves både tekniske kompetencer, faglig forståelse og en fingerspidsfornemmelse for, hvordan økonomistyringen virker, når den bringes ind i de faglige miljøer. Det er afgørende både at forstå forudsætningerne for, at de konkrete teknikker kan skabe sammenhæng og være udgangspunkt for god ledelse, og hvordan nye principper tilpasses i den enkelte kommune. Det lærer du på Fremtidens Økonomistyring. Kursets kvalifikationsmål er således at give deltagerne: Viden om og overblik over design og udvikling af økonomistyringsmodeller. Viden om målstyring, ressourcestyring, budget- og tildelingsmodeller, effektbaseret styring, incitamenter samt benchmarking. Færdigheder til at analysere fordele og ulemper ved konkrete udformninger af økonomistyringsprincipper og økonomistyringsmodeller. Færdigheder til at identificere, hvorledes økonomistyringsmodeller kan ændres, samt hvilke konsekvenser dette vil have for incitamenter og adfærd. Kompetencer til at deltage i udvikling af koncepter for nye budget- og tildelingsmodeller samt til at udarbejde nye koncepter for økonomistyring, så der tages hensyn til kommunens konkrete strukturer og politikker. Fremtidens Økonomistyring udbydes som et 8-dags intensivt forløb fordelt over 4 sessioner af 2 dage. Det foregår på Koldingfjord Hotel, og 2 af sessionerne afvikles som internatforløb. Undervisningen foregår som en kombination af dialogbaseret gennemgang af de faglige områder, oplæg og præsentationer samt øvelser og cases. Som et supplement til undervisningen er der udarbejdet et kursusmateriale, som, ud over kopier af slides og andet materiale, indeholder udvalgte praktiskorienterede artikler mv. om de teknikker og metoder, der undervises i. Dette materiale kan studeres efter behov i forbindelse med undervisningen, eller efterfølgende i det daglige arbejde med udviklingen af nye økonomistyringsteknikker og -principper. Undervisningen er tilrettelagt således, at man ud over de tidspunkter, hvor undervisningen afholdes vil kunne varetage sit sædvanlige arbejde. Det betyder, at de fleste moduler vil være bygget op således, at det ikke forudsættes, at en omfattende litteratur er læst på forhånd. I forbindelse med nogle af modulerne kan det dog være nødvendigt, at enkelte artikler eller case-materiale er læst inden undervisningen. NETVÆRKSGRUPPE OG REUNION-ARRANGEMENT COK har på LinkedIn oprettet gruppen Fremtidens Økonomistyring, som er en lukket netværksgruppe for alle, som deltager og har deltaget på kurset. Når forløbet starter, får du en opfordring til at melde dig ind i gruppen, og du vil fremover kunne følge og deltage i diskussioner, få ny information og netværke med dine medkursister samt de tidligere kursister.

7 Som deltager på Fremtidens Økonomistyring vil du ligeledes modtage invitationer til et såkaldt reunion-arrangement, der hvert år afholdes som et to-dages seminar på Koldingfjord Hotel. Seminaret er udelukkende for tidligere deltagere på kursusforløbet. På dette arrangement præsenterer Per Nikolaj Bukh og andre indlægsholdere nye erfaringer, tidligere deltagere fortæller om, hvordan de har arbejdet med økonomistyring, og der er rig lejlighed til både at gense dine medkursister samt skabe nye kontakter. FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 7

8 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 8 PROGRAM SESSION 1: Modul 1 Modul APRIL 2017 (INTERNAT) Økonomistyringens udfordringer og muligheder Design af en styringsmodel, takststyring og budgetmodeller SESSION 2: APRIL 2017 Modul 3 Budgetter, bevillinger og tillidsbaseret styring Modul 4 Evidens, effektbaseret styring samt demografi SESSION 3: Modul 5 Modul MAJ 2017 (INTERNAT) Benchmarking, udgiftsbehov og takster Finansierings- og resultatmodeller SESSION 4: MAJ 2017 Modul 7 Nye styringsmodeller og forandringsledelse Modul 8 Incitamentsbaserede bevillings- og styringsmodeller Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

9 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 9 MODUL 1: ØKONOMISTYRINGENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER TORSDAG D. 6. APRIL 2017 Det første modul sætter scenen og danner grundlag for resten af forløbet. Vi diskuterer de centrale udfordringer for økonomistyringen og indkredser økonomistyringens muligheder for at skabe større omkostningseffektivitet samt de teknikker og metoder, der knytter sig hertil. Samtidig sætter vi fokus på det ledelsesmæssige rum, som økonomistyringen både muliggør og begrænser. Som en del af det første modul diskuteres også kommunernes opgaver samt de nye styringstendenser. Fremtidens udfordringer kræver en øget decentral ledelseskraft og et større prioriteringsrum. Gennem forløbet vil vi se på en række forskellige elementer af fremtidens styringsmodel, som kan sikre sammenhængskraft mellem faglige prioriteringer og økonomisk effektive beslutninger. Vi vil gøre status på konsekvenserne af den statslige sanktionsstyring, budgetloven og puljestyringen samt omprioriteringsbidragets konsekvenser. Ligeledes vil vi se på resultaterne af Regeringen og KL s samarbejde om udvikling af et målbillede for god kommunal økonomistyring for Fremtidens økonomistyring kræver forandringsledelse, når økonomiske og faglige rationaler skal nå sammen. Det gælder i hele kommunen, og også i økonomifunktionen. Derfor får vi besøg af økonomichef Brian Johansen fra Lolland Kommune, som fortæller om den målrettede udvikling af økonomistyringen, som har været undervejs et par år i Lolland Kommune. I indlægget tages udgangspunkt i Lolland Kommunes strategiske udfordringer og det beskrives, hvilke krav dette stiller til økonomistyringen. Brian vil beskrive, hvordan der i økonomiforvaltningen har været arbejdet med efteruddannelse af alle medarbejdere og med en række konkrete udviklingsprojekter. Ligeledes vil en række af de konkrete forandringsudfordringer blive diskuteret og resultaterne af de interne projekter vil blive beskrevet. Der har blandt andet været arbejdet med nye modeller til decentralisering af specialundervisningsmidler og udvikling af styringsmodeller baseret på Activity Based Costing. Styring handler om at påvirke adfærd og en ændret adfærd kræver motivation, dvs. en ændring i den retning, medarbejdere og ledere fokuserer deres indsatser, samt den intensitet, hvormed dette sker. For at forstå, hvordan en økonomistyringsmodel skal tilrettelægges, skal man derfor have indsigt i, hvordan incitamenter påvirker adfærd. Dette vil blive introduceret i den sidste del af modulet og vi vil komme meget mere tilbage til dette i løbet af kurset. PROGRAM Velkomst og præsentation af programmet og deltagerne v/professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet (PNB)

10 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Styringens udfordringer og muligheder i den offentlige sektor (PNB) Pause Styring og ledelse i den offentlige sektor: Synsvinkler og perspektiver (PNB) Frokost Erfaringer og perspektiver for god økonomistyring i kommunerne (PNB) Pause Økonomistyring som et udviklingsprojekt v/ økonomichef, Brian Johansen, Lolland Kommune (BJ) Pause Motivation, mål og incitamenter: Evidens eller myter? (PNB) Opsamling og diskussion (PNB) AFTENPROGRAM Indkvartering samt pause Middag Quiz og netværk

11 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 11 MODUL 2: DESIGN AF EN STYRINGSMODEL, TAKSTSTYRING OG BUDGETMODELLER FREDAG D. 7. APRIL 2017 I dette modul præsenteres indledningsvist rammerne for økonomistyringens design med udgangspunkt i en model for, hvorledes komponenterne i en økonomistyringsmodel komplementerer hinanden. Vi fokuserer vi på de generelle principper for design af en budget- og bevillingsmodel med udgangspunkt i den måde, den økonomiske model kan struktureres ved anvendelse af takster og rammer. Der gives desuden en kort introduktion til budgettets betydning i forhold til bevillinger og regnskaber. Herefter går vi mere i dybden med temaet fra den foregående session og får flere detaljer om, hvordan en økonomimodel kan struktureres ved anvendelse af takster og rammer. PROGRAM Opsamling og præsentation af dagens program v/professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet (PNB) Mere om incitamenter og styring (PNB) Design af en styringsmodel (PNB) Pause Budgetmodellens struktur (PNB) Frokost Tillægsemner og uafsluttede punkter (PNB) Pause Introduktion til budgetter og budgetlægning (PNB) Mere om budgetmodellens struktur (PNB) Afslutning, og diskussion (PNB)

12 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 12 MODUL 3: BUDGETTER, BEVILLINGER OG TILLIDSBASERET STYRING TORSDAG D. 20. APRIL 2017 Vi indleder dette modul med, at Søren Sønderby fra KL s Konsulentvirksomhed præsenterer og diskuterer aktuelle problemstillinger ved brugen af takstbaseret styring og styringsudfordringer i relation til borgerens frie valg, når der er private leverandører på markedet. Desuden vil Søren med udgangspunkt i ældreområdet diskutere BUMmodellens forudsætninger og styringsudfordringerne i samarbejdet med de private aktører. Efter en kort diskussion af risiko og usikkerhed i en budgetmodel gives der en introduktion til betydningen af tillid i forbindelse med motivation og styring. Vi ser på, hvilken betydning risiko, modsatrettede incitamenter og asymmetrisk information har i en decentral styringsmodel. Endeligt vil vi afslutte modulet med at belyse forskellige principper for overførselsadgang mellem budgetperioder. I lyset af budgetloven og den stramme sanktionsstyring er det i mange kommuner en væsentlig udfordring at kunne budgettere præcist og korrekt samtidig med, at der kan etableres gode og retvisende regnskabsprognoser. Disse udfordringer vil vi gå mere i detaljer med. PROGRAM Velkomst og præsentation af dagens program v/professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet (PNB) Status på fritvalg, takster, budgetter og faglighed v/chefkonsulent Søren Sønderby, KL s Konsulentvirksomhed (SS) Pause Styring på social- og ældreområdet: Nye krav og udfordringer (SS) Pause Tillidsbaseret ledelse og styring (PNB) Frokost Case: Incitamenter i en styringsmodel (PNB) Pause Budgetafvigelser og overførselsadgang (PNB) Pause Tillægsemne (PNB) Afslutning og diskussion (PNB)

13 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 13 MODUL 4: EVIDENS, EFFEKTBASERET STYRING SAMT DEMOGRAFI FREDAG D. 21. APRIL 2017 For at levere mest mulig kommunal service for de knappe ressourcer er det ikke tilstrækkeligt alene at fokusere på effektiviseringer og en stram økonomisk styring. Det er ligeså vigtigt, at den indsats der vælges, har den størst mulige effekt og i det hele taget at vi er sikre på, at indsatserne virker. I de senere år har evidensbegrebet og den effektbaserede styring derfor fået en større betydning - også i kommunerne. Modulet indledes derfor med en præsentation af evidensbegrebet og en diskussion af, hvorledes der kan opbygges systematisk evidens. Ligeledes vil vi se på mulighederne for at etablere generelle effektmål på tværs af de kommunale tilbudsområder. Herefter har vi et indlæg fra Odense Kommune, hvor vi sætter fokus på nye samarbejdsformer og nye perspektiver for fremtidens offentlige sektor. Dernæst kaster vi et blik på de specialiserede socialområder og de særlige styringsudfordringer på dette område. Efter udgifterne på dette område i en årrække har været stigende, har der de seneste år været forøget fokus på at gøre området styrbart. Det byder på nye styringsmodeller såvel som udfordringer, når forskellige faglige rationaler skal forenes. Vi afslutter dette modul med at se på principperne for tildelingsmodeller baseret på demografiske kriterier. Vi vil især sætte fokus på ældreområdet, idet der bliver flere ældre i befolkningen i de kommende år. PROGRAM Præsentation af dagens program v/professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet (PNB) Systematisk evidens og effektbaseret styring (PNB) Pause Kan sundhed og livskvalitet sættes på formel? (PNB) Frokost Fremtidens offentlige sektor: Udfordringer, muligheder og løsninger v/chef for Økonomi og Effekt Trine Kragelund Jensen, Odense Kommune (TKJ) Pause Demografi og demografimodeller: Variationer og perspektiver (PNB) Afslutning og diskussion (PNB)

14 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 14 MODUL 5: BENCHMARKING, UDGIFTSBEHOV OG TAKSTER ONSDAG D. 3. MAJ 2017 Benchmarking anvendes på mange forskellige områder i den kommunale sektor både som grundlag for erfaringsudveksling og identifikation af forbedringspotentiale og som en del af den decentrale styring. Ligeledes er benchmarking ofte et element i den overordnede styring af ressourceforbrug og kvalitet i ydelserne mellem kommunerne. I dette modul vil vi se på, hvordan benchmarking anvendes til disse forskellige formål og på hvilken forskel det gør for tilrettelæggelsen af en benchmarking. Vi vil især have fokus på principper for styring ved benchmarking. Der præsenteres forskellige metoder og fordele og ulemper diskuteres. Som eksempel på anvendelsen af benchmarking ser vi på folkeskolen. I den anden del af modulet tager vi tråden op fra forrige modul og ser på principperne for anvendelse af takststyring. Principielt er det forkert at tale om takststyring som én bestemt model, da der er mange forskellige måder, takster kan indgå i styringen på, og da tildeling af takstbaserede bevillinger udgør et specialtilfælde af en mere generel model for bevilling efter udgiftsbehov. Som en del af modulet får vi besøg fra Kerteminde Kommune, der har udviklet en model for tildeling af ressourcer til folkeskolerne, således at der tages hensyn til socioøkonomiskbetingede forskelle i udgiftsbehov i de enkelte skoledistrikter. Dette muliggør en decentralisering af finansieringsansvaret for tidligere indsatser i skolerne samt specialklassetilbud. PROGRAM Velkomst og præsentation af dagens program v/professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet (PNB) Benchmarking: Principper og teknikker (PNB) Pause Benchmarking og styringsudfordringer i folkeskolen (PNB) Frokost Tildelingsmodeller: Modeller, metoder og udfordringer (PNB) Pause Erfaringer med budgettildelingsmodeller for specialundervisning v/ leder Malene B. Moeslund, Kerteminde Kommune (MBM) Pause Afslutning og diskussion (PNB)

15 AFTENPROGRAM Indkvartering samt pause Middag Oplæg om Hotel Koldingfjord og dets historie v/hoteldirektør Peder J. Madsen FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 15

16 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 16 MODUL 6: FINANSIERINGS- OG RESULTATMODELLER TORSDAG D. 4. MAJ 2017 Vi indleder modul 6 med en introduktion til statistisk modellering af udgiftsbehov og anvendelsen af kapita-baserede finansieringsmodeller. Metoderne beskrives med udgangspunkt i erfaringerne fra danske kommuner, hvor sådanne modeller blandt andet har været anvendt ved tildeling af bevillinger på specialundervisningsområdet. Når der skal styres med takstbevillinger og overholdelse af en økonomisk ramme kombineres to principper, der i princippet er uforenelige. Det er dog muligt at udvikle en såkaldt baselinemodel, der forener principperne. Denne styringsmodel er hemmeligheden bag regionernes præcise budgetstyring, og denne vil blive introduceret og vi ser på, hvorledes erfaringer fra hospitalernes styring kan anvendes i en kommune. I den resterende del af modulet vil vi især arbejde med incitamentsbaserede finansieringsmodeller og effektbaserede bevillinger og tildelingsmodeller. Mange kommuner har, med udgangspunkt i blandt andet forandringsteorier, sat fokus på, hvordan de ressourcer der sættes ind, medgår til aktiviteter og ydelser, der skaber resultater og effekt. Effektbaseret styring drejer sig om at indføre bevillingsprincipper, der følger forandringsteorierne og både fremmer høj produktivitet og gode effekter. Med andre ord knyttes bevillingerne direkte sammen med resultater og effekt. Der er endnu ikke mange erfaringer i de danske kommuner, men vi illustrerer principperne med en case fra det specialiserede socialområde, hvor det vil blive vist, hvorledes effekttakster fastlægges, hvordan et effektbaseret udbud struktureres, samt hvilke ledelsesmæssige overvejelser en effektbaseret tildelingsmodel giver anledning til. PROGRAM Opsamling og præsentation af dagens program v/professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet (PNB) Statistisk modellering af udgiftsbehov (PNB) Pause Baselinemodeller: Erfaringer fra sundhedsvæsenet (PNB) Frokost Design af en incitamentsbaseret styringsmodel (PNB) Pause Case: Care for You (PNB) Afslutning og diskussion (PNB)

17 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 17 MODUL 7: NYE STYRINGSMODELLER OG FORANDRINGSEDELSE TORSDAG D. 18. MAJ 2017 Vi indleder modulet med at se på udvalgte internationale erfaringer med anvendelsen af resultatbaserede styringsmodeller. Når modellerne tilrettelægges hensigtsmæssigt har de potentialet til at skabe sammenhæng mellem økonomi og faglige resultater. Herefter får vi indblik i erfaringer fra Fredericia Kommune, hvor kommunens økonomisystem har været i udbud, og hvor udbudsmaterialet indeholdt specifikke krav til effekt. I sit indlæg vil Harald-Åge Mortensen fortælle, hvordan udbudsmaterialet blev tilrettelagt, hvordan de potentielle leverandører reagerede, samt hvilke erfaringer kommunen har med at opnå de ønskede effekter. Som afslutning på dagen vender vi tilbage til økonomifunktionens rolle i forbindelse med de forandringer, som mange kommuner gennemgår. Som inspiration vil Peter Nordgaard, der har været økonomidirektør i flere store private virksomheder, give sit bud på, hvordan transformationen kan gribes an. PROGRAM Præsentation af dagens program v/professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet (PNB) Internationale erfaringer med effektbaseret styring (PNB) Pause Resultatbaserede udbud: Potentialer og erfaringer v/leder Harald-Åge Mortensen, Vejle Kommune (HÅM) Frokost Introduktion til strategisk målstyring (PNB) Pause Disruption - og hvordan man arbejder med disruption v/ceo Peter Nordgaard, Terracon IT (PNO) Diskussion og afslutning (PNB)

18 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 18 MODUL 8: INCITAMENTSBASEREDE BEVILLINGS- OG STYRINGSMODELLER FREDAG D 19. MAJ 2017 Vi starter dagen med at høre om erfaringer fra Aalborg Kommune, som i nogle år har arbejdet med faste takstkategorier og kapacitetsbudgetter for de sociale institutioner. Chefkonsulent i Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomi- og Boligafsnit, Sidse Kristensen, vil fortælle, hvordan styringsmodellen er tilrettelagt samt hvilke styrker og svagheder den har. Herefter vender vi tilbage til designet af bevillingsmodeller og vi ser på konkrete erfaringer med incitamentsbaserede bevillingsmodeller samt anvendelsen af disse på forskellige områder. Vi diskuterer det konkrete databehov, vanskeligheder ved anvendelse af modellerne samt potentialer på forskellige sektorområder. Endeligt vil vi adressere de særlige udfordringer, der er forbundet med at anvende effektbaserede budget og betalingsmodeller på de områder, der er omfattet af takstbekendtgørelsen. Vi bruger også eftermiddagen til at afslutte hele forløbet. Afhængigt af hvordan det er forløbet og hvad vi har nået (samt ikke nået) frem til nu, kan vi enten vende tilbage til nogle af tillægsemnerne eller afslutte med at diskutere fremtidens styring mere bredt. PROGRAM Velkomst og præsentation af dagens program v/professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet (PNB) Effektbaseret styring i Aalborg Kommune v/ Chefkonsulent i Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomi- og Boligafsnit Sidse Kristensen, Aalborg Kommune (SK) Pause Incitamentsbaserede bevillingsmodeller (PNB) Frokost Effektstyring på det takstfinansierede socialområde? (PNB) Pause Åbne og uafsluttede emner Pause Afslutning, opsamling og tak for denne gang (PNB)

19 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 19 UDVIKLINGSFORLØB OG VALGMODULER LÆR MERE OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Kurset Fremtidens Økonomistyring, der er beskrevet i denne brochure, giver dig med 8- dages undervisning de nødvendige kompetencer til at kunne udvikle nye styringsmodeller i din kommune. Selv om forløbet er intensivt, er der naturligvis emner, som vi ikke kommer ind på, og der er også emner, som kunne være uddybet endnu mere. Derfor har COK i samarbejde med professor Per Nikolaj Bukh tilrettelagt to valgmoduler, som kan supplere kurset Fremtidens Økonomistyring: Omkostningsfordeling med Activity Based Costing, samt Strategisk Mål- og Resultatstyring. Disse 2-dages kurser er også åbne for deltagere, der ikke har fulgt forløbet Fremtidens Økonomistyring. Hvis du også deltager i Omkostningsfordeling med Activity-Based Costing (2 dage) samt Strategisk Mål- og Resultatstyring (2 dage) vil din uddannelse have samme indhold, som 12-dages versionen af Fremtidens Økonomistyring, der blev udbudt fra 2010 til For at give øget fleksibilitet har kurset siden 2016 været udbudt modulært, således at de enkelte dele kan følges i vilkårlig rækkefølge og uafhængigt af hinanden. Hvis du tidligere har deltaget i Fremtidens Økonomistyring (enten forløbet på 12 dage eller forløbet på 8 dage), får du 10% rabat på hver af de to valgmoduler. I tilknytning til Fremtidens Økonomistyring afholder COK jævnligt temadage i samarbejde med Per Nikolaj Bukh. Den 22. maj 2017 afholdes således en temadag om effektbaseret styring for alle, der beskæftiger sig med eller har interesse for, hvordan effektbaserede styringsmodeller kan skabe resultater på de store kommunale velfærdsområder. Effektbaseret styring er på programmet på Fremtidens Økonomistyring, så temadagen er en mulighed for, at dine chefer og kolleger også får indsigt i, hvordan effektbaserede styringsmodeller kan skabe nye rammer for ledelse og ændre vilkårene for den økonomiske styring i kommunen. Herudover afholdes der den 30. oktober 2017 en temadag om Etablering og styring af kommunale shared service centre. Temadagen vil ikke blot have fokus på administrative servicefællesskaber (it, løn etc.), men også styring af faglige funktioner på tværs af kommuner og forvaltninger. COK s hjemmeside opdateres løbende med informationer om begge temadage. Endeligt vil der være mulighed for at tilrettelægge forskellige former for kursus- og udviklingsforløb internt i egen kommune. Per Nikolaj Bukh har i samarbejde med COK tilrettelagt sådanne forløb i flere kommuner, således at der i forbindelse med konkret udviklingsarbejde og rådgivning udvikles, testes og indføres nye styringsmodeller, der er skræddersyet til din kommunes konkrete styringsbehov.

20 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 20 KURSUS: STRATEGISK MÅL- OG RESULTATSTYRING Strategisk mål- og resultatstyring handler ikke blot om at styre med mål og målinger eller at anvende kontraktstyring, men derimod om en systematisk orientering mod styring efter en strategi og med fokus på målbare effekter. Ligeledes identificeres indsatser, og der følges op på kommunens aktiviteter på flere niveauer. På dette 2-dages kursus lærer du om de grundlæggende principper til udvikling af strategikort, balanced scorecard og integrerede rapporteringsmodeller. Vi går i detaljen med de fundamentale begreber og teknikker, og vi ser både på, hvordan der kan laves strategikort for decentrale virksomheder (f.eks. skoler og sociale institutioner), for fagforvaltninger samt for hele kommunen. På kurset Strategisk Mål- og Resultatstyring lærer du at omsætte kommunes strategier og politikker til et sammenhængende sæt af succesfaktorer og mål. Kurset udbydes næste gang den juni Kurset vil være baseret på eksempler fra offentlige virksomheder og der vil være indlæg om, hvordan strategikortlægning har været anvendt i konkrete kommuner. Ligeledes vil du gennem casearbejde lære at omsætte kommunens politikker og strategier til en integreret målstyring i et strategikort. Læs mere om 2-dags kurset Strategisk Mål- og Resultatstyring på COKs hjemmeside, hvor du også kan finde yderligere beskrivelser af indholdet. Kurset kan følges uafhængigt af kurset Fremtidens Økonomistyring, og det kan også tilrettelægges som en del af et internt udviklingsforløb, hvor der udvikles strategier, strategikort og balanced scorecard eller der udvikles strategisk orienteret kontraktstyring i kommunen. KURSUS: OMKOSTNINGSMODELLER MED ACTIVITY BASED COSTING Dette 2-dages kursus handler om, hvordan omkostningskalkulationer og omkostningsmodeller baseret på aktivitetsbaserede omkostningsprincipper, dvs. Activity Based Costing (ABC), udvikles. Du får indsigt i principper og metoder til omkostningsfordeling, og du vil lære at lave en ABC-model samt lave beslutningsanalyser baseret på aktivitetsbaseret information. Omkostningsmodeller med Activity Based Costing er et praktisk orienteret kursus, hvor du lærer at udvikle aktivitetsbaseret omkostningsfordeling. Kurset udbydes næste gang den november Kurset introducerer også, hvordan en ABC-model kan integreres i budgetlægningen, samt hvordan en aktivitetsbaseret rapportering og opfølgning kan tilrettelægges. Der vil være indlæg fra praktikere, der har udviklet ABC-modeller i danske kommuner og du vil med udgangspunkt i en case lære at beregne aktivitetsomkostninger og lære hvordan cost drivere fastlægges.

21 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 21 Læs mere om 2-dags kurset Omkostningsmodeller med Acitivty Based Costing på COKs hjemmeside, hvor du også kan finde yderligere beskrivelser af indholdet. Kurset kan følges uafhængigt af kurset Fremtidens Økonomistyring, og det kan også tilrettelægges som en del af et internt udviklingsforløb, hvor der f.eks. udvikles aktivitetsbaserede takstmodeller, aktivitetsbaseret budgetlægning eller interne afregningsmodeller for fælles administrative eller faglige funktioner. INTERNT UDVIKLINGSFORLØB I DIN KOMMUNE Sammen med professor Per Nikolaj Bukh har COK afholdt uddannelses- og udviklingsforløb i flere kommuner. Forløbene udvikles helt fleksibelt og skræddersys efter kommunens behov og ønsker. I nogle kommuner har der været tale om kursusforløb, som et centralt led i styrkelsen og udviklingen af økonomistyringen, hvor formålet har været at opkvalificere økonomimedarbejderne inden for implementering af nye økonomistyringsmodeller og -teknikker. I andre kommuner har formålet været at indføre specifikke nye teknikker. I udviklingsforløbene kombinerer vi oftest kursusaktiviteter med konkrete udviklingsaktiviteter, hvor undervisningen omsættes til konkrete teknikker og elementer i kommunens styring. På sådanne forløb har der været udviklet nye tildelingsmodeller for folkeskoler, socioøkonomiske budgetmodeller for specialundervisning, effektbaserede økonomimodeller, aktivitetsbaserede omkostningsfordelinger, strategikort og mange andre nye tiltag i den enkelte kommune. Uddannelsesdelen kombinerer frit elementer fra Fremtidens Økonomistyring, temadage og valgmoduler og kan gennemføres helt, som I ønsker det. Professor Per Nikolaj Bukh har en omfattende erfaring med udvikling af nye økonomimodeller og vil i udviklingsforløbet fungere som sparringspartner og rådgiver for kommunen. Læs mere om, hvordan der kan tilrettelægges interne udviklings- og kursusforløb i din kommune på COKs hjemmeside. Her kan du også se en mere detaljeret beskrivelse af konceptet, og du kan læse mere om, hvad tidligere deltageres udbytte har været.

22 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 22 TEMADAG OM EFFEKTBASERET STYRING (1 DAG) Temadagen er for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring samt ledere, og specialister, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Deltagerne får et fælles grundlag for at forstå, hvorfor det er nødvendigt med nye økonomimodeller, hvilke principper de er baseret på, samt hvordan teknikkerne fungerer. Du bliver introduceret til, hvordan effektbaserede styringsmodeller udvikles, og du Temadagen om Effektbaseret Styring er både for ledere og specialister. Hør Professor Per Nikolaj Bukh fortælle om de nyeste erfaringer og principper for udvikling af effektbaserede økonomimodeller, og få grundlag for at beslutte, hvordan din kommune skal implementere effektbaseret styring. Deltag i temadagen den 22. maj 2017 eller afhold arrangementet som et internt arrangement i din kommune. deltage. får fundamentet for at være i dialog med kolleger om modellernes opbygning. Dagen er baseret på dialog, og der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere modellernes forudsætninger og anvendelse. Programmet er fleksibelt opbygget og der udleveres baggrundsmateriale, der både danner grundlag for temadagen og indeholder yderligere information til brug for kommunens videre arbejde. Læs mere om temadagen om Effektbaseret Styring på COKs hjemmeside, hvor du også kan finde yderligere beskrivelser af indholdet. Temadagen er uafhængig af kurset Fremtidens Økonomistyring og alle uanset baggrund kan Arrangementet kan også skræddersys til den enkelte kommunes behov og kan tilrettelægges som en intern inspirationsdag eller som en del af et internt udviklingsforløb, hvor Per Nikolaj Bukh hjælper med at udvikle effektbaserede budgetmodeller.

23 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 23 UNDERVISERE OG INDLÆGSHOLDERE Undervisningen på kursusforløbet Fremtidens Økonomistyring vil dels blive varetaget af kursusleder Per Nikolaj Bukh, og dels af en række udvalgte eksperter og praktikere. Du vil bl.a. kunne møde følgende undervisere og indlægsholdere. PER NIKOLAJ BUKH (PNB), AALBORG UNIVERSITET Per Nikolaj er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Han er forfatter til et stort antal bøger og artikler, og har en omfattende praktisk erfaring med design og implementering af nye økonomistyringsmodeller i kommuner. BRIAN JOHANSEN, ØKONOMICHEF, LOLLAND KOMMUNE (BJ) Brian Johansen er økonomichef i Lolland Kommune og har en mangeårig erfaring med økonomisk styring i den kommunale sektor. Han er uddannet cand. polit. suppleret med en projektlederuddannelse. Han har desuden en MBA ved Ålborg Universitet. SØREN SØNDERBY (SS), CHEFKONSULENT, KL Søren er chefkonsulent i KL s Konsulentvirksomhed og arbejder på tværs af de kommunale opgaveområder med økonomiske analyser, effektivisering, styring og organisering. Han har særlig ekspertise i økonomisk styring på det sociale område og i anvendelse af Lean i kommunerne. TRINE KRAGELUND JENSEN (TKJ), CHEF FOR ØKONOMI OG EFFEKT, ODENSE KOMMUNE Trine Kragelund Jensen er Chef for Økonomi og Effekt i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Trine har 13 års kommunal erfaring, og har tidligere været ansat i flere af de Sønderjyske kommuner som specialkonsulent og projektleder på flere større forandringsprocesser. Trine har gennem sin karriere haft fokus på den kommunale styring, og de udfordringer der opstår når et nyt styringsunivers skal forankres i organisationen.

24 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 24 MALENE B. MOESLUND (MBM), LEDER, KERTEMINDE KOMMUNE Malene er uddannet cand.oecon. fra Aalborg Universitet i Malene har en bred erfaring inden for den offentlig sektor og har arbejdet som både konsulent og leder inden for børn- og skoleområdet samt inden for økonomiområdet. Pt. er Malene leder for budget- og analyseafdelingen i Kerteminde Kommune. Malene er optaget af og har arbejdet med udvikling af økonomistyringen herunder effektstyring, tildelingsmodeller, ledelsesinformation, budgetprocessen, budgetopfølgningen og en lang række opgaver, der knytter sig her til. HARALD-ÅGE MORTENSEN (HÅM), LEDER, VEJLE KOMMUNE Harald-Åge er leder af Digitalisering og Analyse der primært beskæftiger sig med strategier, økonomistyring, måling og digitalisering. Han har tidligere været budgetchef samt analyse- og udviklingschef i Fredericia Kommune og har arbejdet meget med økonomistyring og ledelsesinformation. Harald-Åge er uddannet Cand.oecon fra Aarhus Universitet. PETER NORDGAARD (PNO), CEO TERRACONIT Peter er CEO i vækstvirksomheden TerraconIT og har senest også været Group CFO i Berlingske Media fra Peter har haft en række bestyrelsesposter og er ekstern underviser ved CBS. Han har tidligere blandt andet været koncernøkonomichef i Brdr. Hartmann. SIDSE KRISTENSEN (SK), CHEFKONSULENT I ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGENS ØKONOMI- OG BOLIGAFSNIT, AALBORG KOMMUNE Sidse er uddannet cand.scient.pol og har siden 2008 arbejdet med med styring af det specialiserede socialområde i kommunerne.

25 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING 25 COK OG KONTAKTOPLYSNINGER Hvem er COK? COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end konsulenter og eksperter fra ind- og udland. For yderligere information om uddannelsesforløbet eller andre af vores tilbud på økonomiområdet, kontakt: Chefkonsulent Koordinator Klaus Akselsen Anne Midutzki Mollerup T: T: E: E:

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Nu som et intensivt kursus på 8 dage FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens styringsmodel med fokus på effekt- og resultatbaseret styring State-of-the-art viden om økonomistyring i

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Nu som et intensivt kursus på 8 dage FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens styringsmodel med fokus på effekt- og resultatbaseret styring State-of-the-art viden om økonomistyring i

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING M ere end 400 kommunale økonom im edarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilm eld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens økonomiske

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Effektbaseret økonomistyring: Deltag i udviklingen af fremtidens økonomistyring i din kommune. Efteråret 2017 Et kursusforløb med professor Per Nikolaj Bukh FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i foråret 2016 et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE FORÅR 2016 2 ØKONOMI

Læs mere

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS Fra foråret 2016 præsenterer vi i samarbejde med reflexio P/S en nyudviklet version af vores populære kursus Den kommunale Controller. Med dette nye praksisorienterede kursus sætter vi fokus på økonomistyring

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING EFTERÅR 2013 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN

EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN Få trænet din konsulentfaglighed og styrket dine processuelle og organisatoriske kompetencer inden for kommunikation, rådgivning og vejledning ØKONOMIKONSULENTEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum,

Læs mere

DEN KOMMUNALE CONTROLLER

DEN KOMMUNALE CONTROLLER I foråret 2014 præsenterede vi en nyudviklet version af Den kommunale Controller i samarbejde med reflexio P/S. Evalueringerne efter første forløb viser meget tilfredse deltagere. Tilmeld dig efterårsholdet

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 8. juni og fredag d. 9. juni 2017 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

Session 1: marts 2010 (internat) Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer

Session 1: marts 2010 (internat) Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer Session 1: 11.-12. marts 2010 (internat) Modul 1 Modul 2 Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer Session 2: 25.-26. marts 2010 Modul 3 Modul 4 Aktivitetsbaseret

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State of the art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh. Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh.

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh. Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh.

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Program. Fremtidens Økonomistyring. Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel

Program. Fremtidens Økonomistyring. Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel Hotel Koldingfjord, efteråret 2010 Session 1: Modul 1 Modul 2 31. august 1. september 2010 (internat) Økonomistyringens

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter STATENS KARRIEREPROGRAMMER Karriereprogram for HR-konsulenter Behov for professionel opgaveløsning Det offentlige har brug for kompetente og engagerede personaleafdelinger, som kan støtte både topledelsen,

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

ØKONOMISTYRING FORLØBSTAKSTER I ODENSE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNING

ØKONOMISTYRING FORLØBSTAKSTER I ODENSE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNING ØKONOMISTYRING 2017 - FORLØBSTAKSTER I ODENSE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNING STIGENDE ØKONOMISKE UDFORDRINGER Demografisk udfordring Ubalance i køb og salg af pladser 140 Odense Kommune 2015 = indeks 100

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Karriereprogram for medarbejdere i økonomi- og controllerfunktioner

Karriereprogram for medarbejdere i økonomi- og controllerfunktioner STATENS KARRIEREPROGRAMMER Karriereprogram for medarbejdere i økonomi- og controllerfunktioner Behov for mere professionel opgaveløsning Vi ønsker med karriereprogrammerne at professionalisere opgaveløsningen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 SERVICENIVEAU Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NDLEDNING....3 2. HVORFOR SKAL VI HAVE ET SERVICENIVEAU?.... 3 3. VEJEN MOD ET

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

Ledelse af lærings- og forandringsprocesser i en tosprogskontekst

Ledelse af lærings- og forandringsprocesser i en tosprogskontekst Ledelse af lærings- og forandringsprocesser i en tosprogskontekst Målgruppe: Pædagogiske ledere i dagtilbud, skoler og fritidstilbud Omfang: 25 timers forløb Opbygning: 2 dages internat i januar 2015 og

Læs mere

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE RENÉ ANSBØL ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE introduktion til mål- og kontraktstyring, økonomistyringsværktøjer samt udfordringer i kommunerne 2. udgave KAPITEL 1 1 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 3 RENÉ ANSBØL Økonomisk

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Et uddannelsestilbud til idrætsfaciliteternes ledende personale herunder halinspektører, bestyrelser og brugerudvalg i Randers Kommune. Mål Målet med uddannelsen er,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Politisk effektstyring i Odense

Politisk effektstyring i Odense Politisk effektstyring i Odense Disposition 1. Kort overblik over styringshistorikken i Odense 2. Hvorfor er effektstyring nødvendig? 3. Indførelse af politisk effektstyring 4. Perspektiver for fremtiden

Læs mere

RENE ANSB0L. 0konomisk styring i. - Introduktion til mal- og kontraktstyring, okonomistyringsvaerktojer samt udfordringer i kommunerne 1.

RENE ANSB0L. 0konomisk styring i. - Introduktion til mal- og kontraktstyring, okonomistyringsvaerktojer samt udfordringer i kommunerne 1. RENE ANSB0L 0konomisk styring i kommunerne - Introduktion til mal- og kontraktstyring, okonomistyringsvaerktojer samt udfordringer i kommunerne 1. U DG AVE Samfunds Litte ratur INDHOLD Forord 9 KAPITEL

Læs mere

CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2 // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP VI VIL UDFORDRE OG OVERRASKE CPL udvikler ny viden

Læs mere

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. Udvikling Herning Der arbejdes med fireårige politikker og målspor, som nedbrydes i års- og delmål. Skolerne kan selv beslutte hvordan

Læs mere

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet er under forandring og oplever stadig stigende pres fra det politiske og administrative niveau i forhold til budgetoverholdelse

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Økonomistyring - kan vi det? - kan vi lade være? Slide 1/XX

Økonomistyring - kan vi det? - kan vi lade være? Slide 1/XX Slide 1/XX Slide 2/XX Et bud på en definition af begrebet økonomistyring De processer ledelsen iværksætter med henblik på at træffe bevidst målrettede beslutninger omkring valg af aktiviteter og udnyttelse

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Tvang, snyd eller indre glød

Tvang, snyd eller indre glød Årsmøde d. 21. og 22. maj 2015 Tvang, snyd eller indre glød Vi er intet, hvis ikke andre vil med Vejle Centerhotel Villy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle I år har vi ledt efter det fælles som udviklingskonsulenter

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere