Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres."

Transkript

1 1

2 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 6. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra august 2005 nye internationale spilleregler - og ikke mindst eksempler og forklaringer - et stort ønske og behov. Vi håber at studiemappen må benyttes flittigt ikke mindst i dommer- og træneruddannelserne, idet indholdet er lettere tilgængeligt end det hidtil anvendte. Det vil nu være muligt at finde svar på de fleste spørgsmål som relaterer sig til håndboldspillereglerne og nye fortolkninger/forklaringer vil løbende blive indskrevet i materialet, således at der altid vil være et ajourført studiemateriale til rådighed. Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. Det er hensigten at studiemappen udleveres til samtlige kursister på regelkurset. Studiemappen er placeret på DHF s en hjemmeside, således at den enkelte dommer/træner selv kan downloade en opdateret version som er udarbejdet som word-dokument. Den seneste version ligger altid som pdf-fil. Har du spørgsmål til spillereglerne, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til DHF s regelansvarlige Har du ideer til at optimere dommeruddannelsen, så skal henvendelsen rettes til kompetencegruppen - Dansk Håndbold Forbunds dommerudvalg. Esbjerg, september 08 version 6 Johnny Tauman Dommerudvalget Justeringer sæson I denne udgave drejer det sig om de sider, som er markeret med _: 1, 2, 3, 16, 18, 22, 24, 27, 32, 33, 34, 40, 41 44, 67, 75, 76, 77, 78, 87, 88, 89 Forord - indholdsfortegnelse side 2 Regel 1 Håndboldbanen side 3 Regel 2 Spilletiden side 9 Regel 3 Bolden side 17 Regel 4 Holdet side 18 Regel 5 Målvogteren side 25 Regel 6 Målfeltet side 27 Regel 7 Hvordan må bolden spilles side 30 Passivt spil side 33 Regel 8 Regelovertrædelser side 38 Bringe helbred i fare side 40 Regel 9 Målscoring side 42 Regel 10 Lodtrækning og opgiverkast side 44 Regel 11 Indkast side 46 Regel 12 Målkast side 47 Regel 13 Frikast side 48 Regel 14 Straffekast side 53 Regel 15 Kastenes udførelse side 56 Regel 16 Personlige straffe: side 61 Advarsel side 61 Udvisning side 62 Diskvalifikation side 64 Bortvisning side 66 Regel 17 Dommerne side 71 Regel 18 Tidtager/sekretær side 75 Reglement for udskiftningsområdet side 77 Dommerpraktik side 84 Specialregler for ungdom side 87 2

3 HÅNDBOLDBANEN REGEL 1 1:1 Håndboldbanen ( fig. 1 ) er et rektangel, 40 meter langt og Bander omkring håndboldbanen er i princippet forbudt. Hvis bolden rammer personer eller ting, der befinder sig lige 20 meter bredt, og består af en spilleplads og to målfelter uden for banen, dømmes bolden ude. Dette gælder også, (regel 1:4 og regel 6 ). hvis bolden rammer måldommeren. Rektanglets lange sider kaldes sidelinjer og de korte uden for Hvis en spiller for at opnå en fordel under dribling med målrammen for baglinjer, inden for målrammen for mållinjer. bolden løber uden for side- eller baglinjen, dømmes der Banen bør være omgivet af en sikkerhedszone af en bredde frikast. på mindst 1 m langs sidelinjerne og 2 m bag mål- og baglinjerne. Spillepladsen er forladt, hvis spilleren berører arealet uden for banen og ikke samtidig, med nogen del af sin krop, Banens beskaffenhed må under en kamp ikke ændres på en berører spillepladsen og/eller side- og baglinjen. sådan måde, at et af holdene derved opnår en fordel. Da der er ved at udbrede sig en praksis, hvor fløjspilleren for at opnå et optimeret tilløb med start UDEN for spillepladsen, er det formålstjenligt at præcisere, hvad dommerne skal gøre i praksis. a) Første gang skal dommerne bede spilleren komme ind på spillepladsen dvs. en venlig, men også bestemt tilrettevisning, som så forhåbentlig respekteres i resten af kampen. b) Anden gang og de dertil følgende gange fløjtes der frikast til modstanderholdet, idet angriberen tolkes for bevidst at udnytte et hul i spillereglerne til uretmæssigt at opnå en fordel. Der er i den forbindelse ikke et gangbar link til progressiv bestrafning men angriberen kan jo qua sit kropssprog eller ordvalg selv skabe en situation, som kan tolkes usportslig. Det er vigtigt at slå fast der bør være en sikkerhedszone på 1 m. langs sidelinjerne. Lokale forhold og vilkår kan betyde, at der dispenseres for dette bør -krav og reklamer etc. kan være placeret nærmere spillepladsen. Det centrale er at tage stilling til spillernes sikkerhed dvs. have fokus på farlige genstande mm og i øvrigt handle med sund fornuft og udvise den nødvendige conduite. August

4 HÅNDBOLDBANEN REGEL 1 Det er tilladt for officials at bevæge sig i udskiftningsområdet jf reglement for udskiftningsområdet pkt. 5 fx for at give taktiske anvisninger til spillere på bænken. Det er ligeledes tilladt for én official ad gangen stående at coache sit hold inde på banen. Det skal samtidig anføres, at en stående official på ingen måde må tage udsynet fra/virke distraherende i forhold til tidtager/sekretær. 4 August 2006

5 HÅNDBOLDBANEN REGEL 1 1:2 En målramme er placeret på midten af hver baglinje. Dansk kommentar: Målrammen skal være fastgjort til gulvet eller til væggen bag Man kan forsyne den lodrethængende del af nettet med et foranhængende fangnet ( ca. 70 cm fra målrammens målrammen. forkant ). Målrammens indvendige mål er 2 m i højden og 3 m i bredden. Målstolperne er forbundet af en vandret overligger. Bagsiden af målstolperne skal være i niveau med baglinjens bagkant. Målstolper og overligger skal have et kvadratisk tværsnit med en sidekant på 8 cm. På de tre fra banen synlige sider skal målrammen forsynes med farvebånd i to kontrastfarver, som samtidig skal være i tydelig kontrast med baggrunden. Målrammerne skal på bagsiden være forsynet med et net, som er fastgjort til målrammen og ophængt på en sådan måde, at en bold, der har passeret mållinjen, normalt forbliver i målet. August

6 HÅNDBOLDBANEN REGEL 1 Udskiftningsbænken skal have plads til: udskiftningsspillere, udviste spillere og max. 4 officials i kampe, hvor der må anvendes 12 spillere, skal der være 12 stole (siddepladser), i kampe med 14 spillere således 14 stole (siddepladser). August

7 HÅNDBOLDBANEN REGEL 1 1:3 Alle linjebredder på banen hører med til det felt de afgrænser. Mållinjen mellem målstolperne er 8 cm bred, medens bredden på alle andre linjer er 5 cm. Linjer mellem to områder, der grænser op mod hinanden, kan på gulvet erstattes af et farveskift mellem områderne 1:4 Foran hvert mål findes et målfelt (regel 6). Målfeltet er afgrænset af en såkaldt målcirkel, der består af følgende elementer: 1) En 3 m lang linje midt for målet, parallel med mållinjen i en afstand af 6 m, målt fra mållinjens bagkant til målcirklens forkant; og 2) To kvartcirkler, hver med en radius på 6 m med centrer i de bageste indre hjørner af målstolperne. Kvartcirklerne forbinder den 3 m lange linje med baglinjen. August

8 HÅNDBOLDBANEN REGEL 1 1:5 Frikastlinjen er en stiplet linje 3 m uden for målcirklen. Både dens synlige dele og mellemrummene mellem dem måler 15 cm. 1:6 1:7 1:8 1:9 Straffekastlinjen er en 1 m lang linje, der afsættes midt for målet. Den er parallel med mållinjen i en afstand af 7 m, målt fra mållinjens bagkant til straffekastlinjens forkant. Målvogterens begrænsningslinje (ved straffekast) er en 15 cm lang linje midt for målet. Den er parallel med mållinjen i en afstand af 4 m, målt fra mållinjens bagkant til den udvendige side af begrænsningslinjen. Midterlinjen forbinder sidelinjernes midtpunkter med hinanden. Udskiftningslinjen (en del af sidelinjen) er for begge hold den del af sidelinjen, som på egen banehalvdel strækker sig fra midterlinjen til et punkt i en afstand af 4,5 m fra midterlinjen. Afslutningen af udskiftningslinjen er markeret af en linje, der er parallel med midterlinjen og strækker sig 15 cm ind på banen og 15 cm ud af banen. August

9 SPILLETIDEN REGEL 2 2:1 Den normale spilletid for alle hold, udskrevet for spillere over Dansk kommentar: 16 år, er 2 x 30 minutter med 10 minutters pause mellem Spilletiden for de enkelte turneringsrækker fremgår af propositionerne for de respektive turneringer. halvlegene. Spilletiden for ungdomshold fra år er 2 x 25 minutter, fra 8-12 år 2 x 20 minutter, begge med 10 minutters pause. Den tid der er angivet som pause gælder fra det øjeblik 1. halvleg slutter til det øjeblik, hvor der gives signal for 2. halvlegs begyndelse altså i princippet kun tid til at skifte banehalvdel/flytte udskiftningsområde. 2:2 Hvis en kamp, hvori der skal findes en vinder, ender uafgjort, skal der fortsættes med forlænget spilletid efter en pause på 5 minutter. En forlængelse består af to halvlege af 5 minutter med en pause mellem halvlegene på 1 minut. Hvis kampen efter denne forlængelse stadig er uafgjort, skal der efter en ny pause på 5 minutter fortsættes med endnu to halvlege på 5 minutter med en pause mellem halvlegene på 1 minut. Hvis kampen stadig er uafgjort, vil vinderen blive fundet i overensstemmelse med turneringsreglerne for den pågældende turnering. Hvis bestemmelsen går ud på, at der skal benyttes en straffekastrunde for at finde en vinder, skal fremgangsmåden beskrevet under fortolkning benyttes. NB! fra sæsonen 2007/08 Regel 2:1 spilletider for junior er nu 2 x 30 minutter Afgørelse ved straffekast Hvis en straffekastrunde benyttes til den definitive afgørelse, har spillere, der ikke er udvist, diskvalificeret eller bortvist, ret til at deltage. Begge hold udvælger fem spillere. Disse spillere udfører hvert et kast skiftevis med spillerne fra modstanderholdet. Holdene er ikke bundet til at forudbestemme rækkefølgen af kasterne. Målvogtere kan vælges frit og udskiftes med alle de spillere, der har tilladelse til at deltage. En spiller har lov til at deltage såvel som kaster som målvogter. Dommerne afgør til hvilket mål, der skal kastes. Dommerne skal forinden gennemføre en lodtrækning, hvorefter det vindende hold afgør, om de ønsker at kaste først eller sidst. August

10 SPILLETIDEN REGEL 2 Den modsatte rækkefølge skal gælde, hvis kastene må fortsætte, fordi resultatet stadig er uafgjort efter de første fem kast til hvert hold. Til en sådan fortsættelse skal begge hold igen udvælge fem spillere. Alle eller nogle af dem må gerne være de samme som i første runde. Denne metode til udvælgelse af spillere fortsættes så længe, det er nødvendigt. Vinderen er nu fundet, så snart der er opnået en måldifference, efter at begge hold har gennemført det samme antal kast. Spillere kan diskvalificeres fra yderligere deltagelse i straffekastrunden i tilfælde af betydelig eller gentagen usportslig optræden ( 16:13 ). Hvis dette hænder for en spiller, som er blevet udpeget i gruppen af fem spillere, skal holdet udvælge en anden kaster i stedet. August

11 SPILLETIDEN REGEL 2 2:3 Spilletiden begynder med banedommerens fløjt for det pågældende opgiverkast. Den afsluttes med det automatiske Kommentar: slutsignal fra det officielle tidtagningsanlæg eller med Hvis der ikke forefindes et offentligt tidtagningsanlæg, skal tidtageren benytte et bord- eller håndstopur og afslutte tidtagerens slutsignal. Hvis et sådant signal udebliver, skal kampen med et slutsignal (regel 18:2, 2. afsnit). dommerne fløjte for at markere, at spilletiden er udløbet Et offentligt tidtagningsanlæg bør i Danmark om muligt løbe ( 17:9 ). fra 0 til 60 minutter. 2:4 Regelovertrædelser og usportslig optræden, som begås før eller samtidigt med slutsignalet ( for hver halvleg og tilsvarende i eventuelle forlængelser ), skal straffes, også hvis det efterfølgende frikast ( iflg. regel 13:1 ) eller straffekast ikke kan tages, før signalet for udløbet af spilletiden er givet. Tilsvarende må kastet gentages, hvis slutsignalet ( for halvlegen eller kampens afslutning, også i og for forlængelser ) lyder præcis, når et frikast eller et straffekast er under udførelse, eller hvis bolden allerede er undervejs i luften. I begge tilfælde skal dommerne først afslutte kampen, efter at frikastet eller straffekastet er blevet taget ( eller gentaget ), og dets umiddelbare resultat foreligger. Hvis bolden rammer loftet eller en fastgjort ting over banen i forbindelse med afslutningen af en halvleg eller kampens slutsignal og indkastet IKKE kan udføres inden slutsignalet for halvlegen, skal et sådant indkast IKKE udføres. Husk formalia ved indkast: en fod skal berøre sidelinjen. 2:5 For udførte ( eller gentagne ) frikast efter regel 2:4 gælder særlige regler for spillernes placeringer og udskiftninger. Som en undtagelse fra de normale udskiftningsmuligheder i regel 4:4 er det kun tilladt at udskifte en enkelt spiller på det kastende hold. Overtrædelser heraf straffes efter regel 4:5, 1. afsnit. Yderligere skal alle kasterens medspillere være placeret mindst 3 m fra kasteren uden for modstandernes HUSK at holdet kan vælge at undlade udførelse af frikastet fx ved stor måldifference. August

12 SPILLETIDEN REGEL 2 frikastlinie 13:7, 15:6; se endvidere fortolkning 1. Forsvarsspillernes placeringer fremgår af regel 13:8. 2:6 2:7 Spillere og holdofficials er fortsat underlagt bestemmelserne om personlig bestrafning for regelovertrædelser og usportslig optræden, som begås under udførelsen af et frikast eller et straffekast, som beskrevet i reglerne 2:4-5. En regelovertrædelse under udførelsen af et sådant kast kan imidlertid aldrig føre til et frikast i modsat retning. Hvis dommerne fastslår, at tidtageren har givet slutsignal ( for halvlegen eller kampens afslutning ) for tidligt, er de forpligtet til at lade spillerne forblive på banen for at gennemføre den manglende spilletid. Ved spillets genoptagelse skal det hold, der var i besiddelse af bolden ved spillets for tidlige afbrydelse, sætte bolden i spil. Hvis bolden ikke var i spil, skal spillet genoptages med det kast, som svarer til den pågældende situation. Såfremt bolden var i spil, skal spillet genoptages med et frikast i overensstemmelse med regel 13:4a-b. Hvis en kamps 1. halvleg ( eller en forlængelses første periode ) er afsluttet for sent, skal 2. halvleg afkortes tilsvarende. Såfremt en kamps eller forlængelses 2. halvleg er blevet afsluttet for sent, kan dommerne ikke ændre på forholdet Det hold, som har mistet en fordel ved en ukorrekt afbrydelse af spillet, er det hold, hvis spillere enten: a) var i besiddelse af bolden; eller b) havde en klar mulighed for at være kommet i besiddelse af bolden. Banedommeren træffer afgørelsen, og spillet genoptages herefter i h.t. regel August

13 SPILLETIDEN REGEL 2 2:8 Time-out Dommerne afgør hvornår og i hvor lang tid spilletiden skal afbrydes ( time-out ). Time-out er obligatorisk, når: a) der gives en udvisning, en diskvalifikation eller en bortvisning; b) der gives en team time-out; c) der fløjtes af tidtageren eller en teknisk delegeret; d) konsultationer mellem dommerne er nødvendige i overensstemmelse med regel 17:7. En time-out gives normalt også i andre bestemte situationer, afhængig af omstændighederne ( se fortolkning 2 ). Regelovertrædelse under en time-out har samme konsekvenser som regelovertrædelser i spilletiden (16:13) Det forventes, at dommerne benytter deres skøn vedrørende behovet for også at give time-outs i andre situationer end nævnt i 2:8. Nogle typiske situationer, hvor time-outs ikke er obligatoriske, men ikke desto mindre bør anvendes under normale omstændigheder, er: a) ydre indflydelser, f.eks. når gulvet må aftørres; b) hvis en spiller forekommer skadet; c) hvis et hold synligt forhaler spilletiden, f.eks. når holdet forsinker udførelsen af et i reglerne fastsat kast, eller når en spiller kaster bolden bort eller ikke afleverer den; d) hvis bolden berører loftet eller en fastgjort genstand over banen ( 11:1 ), og den ændrer retning, så den havner langt fra det sted, hvor det efterfølgende indkast skal udføres, og derved forårsager en større forsinkelse. Når dommerne skal vurdere nødvendigheden af en time-out i denne og andre situationer, skal de først overveje, om en afbrydelse af spillet uden en time-out vil udgøre en uberettiget ulempe for det ene af holdene. Hvis eksempelvis det ene af holdene på et sent tidspunkt af kampen fører med en stor margin, er det måske ikke nødvendigt at give timeout under en kortere afbrydelse for at aftørre gulvet. Herudover er der ingen grund til at give time out, hvis et hold, der spiller i undertal eller er bag ud, selv sinker spillet. En yderligere, vigtig faktor er den forventede varighed af afbrydelsen. Afbrydelser ved en spillers tilskadekomst er ofte vanskelige at bedømme, hvorfor det kan være sikrest straks at give en time-out. Omvendt bør dommerne ikke være for hurtige med at give time-out, bare fordi bolden har forladt spillepladsen. I sådanne tilfælde kommer bolden ofte omgående tilbage i spilbar stand. Hvis det ikke er tilfældet, bør dommerne koncentrere sig om at bringe reservebolden hurtigt i spil ( 3:4 ) for at undgå en time-out. August

14 SPILLETIDEN REGEL 2 2:9 Dommerne giver i de fleste tilfælde tidtageren et signal bestående af tre korte fløjt og dommertegn 16 om, hvornår kampuret skal standses og igen sættes i gang i forbindelse med en time-out. Afbrydelsen af spilletiden signaleres til tidtageren ved hjælp af tre korte fløjt og dommertegn 16. I tilfælde af time-outs, hvor spillet alligevel er blevet afbrudt af et fløjtesignal fra tidtageren selv eller en delegeret ( 2:8b-c ), skal tidtageren standse kampuret øjeblikkeligt uden at afvente nogen bekræftelse fra dommerne. Genoptagelse af spillet efter en time-out skal altid ske ved et fløjt ( 15:5b ). Et fløjtesignal fra tidtageren eller den delegerede standser øjeblikkeligt kampen, også selv om dommerne ( og spillerne ) ikke selv opdager, at kampen er standset, og enhver hændelse på banen efter fløjtesignalet er ugyldig. Dette betyder, at hvis der er scoret et mål efter fløjtesignalet fra bordet har lydt, skal dette ikke godkendes. Tilsvarende er en kendelse om et kast til et hold ( straffekast, frikast, indkast, opgiverkast eller målkast ) ugyldigt. Kampen skal i stedet sættes i gang på en måde, som svarer til den situation, som eksisterede, da tidtageren eller den delegerede fløjtede. Hovedårsagen for indgrebet vil være en team time-out eller en fejlagtig udskiftning. Enhver personlig straf, som er ikendt af dommerne i tiden mellem fløjtesignalet fra tidtagerbordet og dommernes afbrydelse, forbliver gyldig. Dette gælder uanset karakteren af forseelsen og uanset straffens karakter. August

15 SPILLETIDEN REGEL 2 2:10 Hvert hold har ret til anmode om en team time-out af 1 minuts Dansk kommentar: varighed i hver af den ordinære spilletids halvlege, men ikke i Dommerne bør i pausen, inden lodtrækningen for en forlængelse gennemføres, sikre sig, at de tilstedeværende forlængelsernes halvlege. Detaljerede instruktioner angående team time-out kort er inddraget og overgivet til sekretæren team time-out er indeholdt i fortolkningen. med besked om, at kortene ikke må benyttes mere i den pågældende kamp Team Time-Out Hvert hold har ret til at modtage en 1-minuts team time-out i hver halvleg af den ordinære spilletid ( men ikke i forlængelser ). Et hold, som ønsker at anmode om en team time-out, skal lade en holdofficial aflevere et grønt kort på tidtagerbordet foran tidtageren. Det anbefales, at det grønne kort måler omkring 15 x 20 cm og har et stort T på hver side. Et hold har kun lov til at anmode om en team time-out, når det er i besiddelse af bolden ( når bolden er i spil eller under en afbrydelse ). Forudsat at holdet ikke mister boldbesiddelsen, inden tidtageren har fløjtet ( i så fald skal det grønne kort returneres til holdet ), vil holdet blive tildelt den pågældende team time-out øjeblikkeligt. Tidtageren afbryder spillet ved at fløjte og standser øjeblikkeligt kampuret ( 2:9 ). Han viser dommertegn 16 for team time-out og peger med strakt arm mod det hold, som anmodede om en team time-out ( om nødvendigt af hensyn til spektakel og røre i området, må tidtageren rejse sig op, medens han udfører dette ). Det grønne kort placeres på tidtagerbordet på det holds side, som anmodede om team time-out, og der skal det forblive det under team time-out en. Dansk kommentar Sekretæren skal notere sig stedet for boldens placering på afbrydelsestidspunktet for både team time-out og andre time-outs iværksat fra dommerbordet. ( se regel 18 ). August

16 SPILLETIDEN REGEL 2 Dommerne bekræfter time-out signalet, og tidtageren aktiverer et specielt ur til kontrol af team time-out ens varighed. Sekretæren føjer tidspunktet for team time-out en ind i kamprapporten for den pågældende halvleg for det hold, der opnåede den. Under en team time-out skal spillerne og deres holdofficials opholde sig i niveau med deres eget udskiftningsområde, enten på banen eller i udskiftningsområdet. Med hensyn til eventuelle forseelser er det uden betydning, om spillerne befinder sig på eller uden for banen. Dommerne placerer sig på banens midte, men en af dem bør gå til tidtagerbordet for en kort konsultation. Forseelser under en team time-out har samme konsekvenser som forseelser i spilletiden. I denne forbindelse er det uden betydning om de pågældende. spillere er på eller uden for banen. Ved usportslig optræden kan der gives en udvisning efter reglerne i 8:4 og 16:3 c). Efter 50 sekunder giver tidtageren et akustisk signal for at tilkendegive, at spillet skal fortsætte i løbet af 10 sekunder. Holdene er forpligtede til at være parate til at fortsætte spillet, når tiden for team time-out en udløber. Spillet genoptages enten med det kast, som svarer til den situation, som eksisterede, da team time-out en blev givet, eller, hvis bolden var i spil, med et frikast til det hold, der opnåede team time-out en, fra det sted, hvor bolden befandt sig på tidspunktet for afbrydelsen. Når banedommeren fløjter, skal tidtageren sætte kampuret i gang. Definition: Boldbesiddelse betyder at en spiller har bolden eller at bolden afleveres fra en spiller til en anden spiller fra samme hold Dommerne må placere sig hensigtsmæssigt, således at det kan iagttages, hvad de to hold foretager sig under TTO. Optræden af cheerleaders etc. kan betyde en alternativ placering i forhold til midten af banen. Sørg for FØR kampen at informere evt. gulvaftørrere om deres opgave / placering, så de ved en hurtig indsats over for evt. vandspild kan medvirke til et hurtigt fløjt for genstart af kampen. Praksis: Dommerne SKAL FØR de giver Time-Out-signal have sikret, at anmodningen om Team-time-Out opfylder betingelserne for også AT FÅ Team-Time-Out. INDTIL dommerne har kontrolleret dette, må udskiftningsspillere, officials og teknikere med mikrofoner IKKE betræde spillepladsen. Er betingelserne IKKE opfyldt, skal det grønne kort afleveres retur og der gives IKKE Team-Time-Out. September

17 BOLDEN REGEL 3 3:1 Bolden består af et læder- eller kunststofhylster. Den skal i oppumpet tilstand være kugleformet ( sfærisk ). Overfladen må ikke være skinnende eller glat ( 17:3 ). 3:2 Boldstørrelserne, dvs. deres omkreds og vægt, skal for de forskellige kategorier af hold ved kampens begyndelse være som følger: * cm og g ( IHF størrelse 3 ) for mandlige seniorhold og yngre mandlige hold ( over 16 år ); * cm og g ( IHF størrelse 2 ) for kvindelige seniorhold, yngre kvindelige hold ( over 14 år ) og yngre mandlige hold ( 12 til 16 år ); * cm og g ( IHF størrelse 1 ) for kvindelig ungdom ( 8 til 14 år ) og mandlig ungdom ( 8 til 12 år ). Kommentar: De tekniske specifikationer for bolde, der skal benyttes i alle officielle internationale kampe, er fastsat i IHFs Boldreglement. Størrelse og vægt af bolde, der anvendes til minihåndbold, er ikke fastsat i herværende normale spilleregler. Dansk kommentar: Boldstørrelser for ungdomshold fremgår af turneringens propositioner NB! Fra sæsonen 2007/08 Regel 3:2 boldstørrelse for herre junior er seniorbolden 3:3 Til hver kamp skal der være mindst to bolde til disposition. Reservebolde skal under en kamp være til øjeblikkelig disposition ved tidtagerbordet. Boldene skal overholde bestemmelserne i regel 3:1-2. 3:4 Dommerne afgør, hvornår en reservebold skal anvendes. I sådanne tilfælde bør dommerne hurtigst muligt bringe reservebolden i spil for at nedbringe tiden for afbrydelser og undgå time-outs. Dansk kommentar: Den dommer der gennemfører lodtrækningen, afgør med hvilken bold der skal spilles. Kommer reservebolden i spil, afgør DOMMERNE om der skal skiftes tilbage til den førstvalgte bold/ og evt. hvornår det skal ske. I sæsonen 2006 /2007 Fokus på mere smidig anvendelse af procedure for anvendelse af reservebolde August

18 HOLDET REGEL 4 4:1 Et hold består af indtil 14 spillere. Dansk kommentar: Kamprapporten / holdkortet skal være udfyldt med spillernes Af disse har kun syv spillere lov til befinde sig på banen numre og navne samt underskrevet af begge ansvarlige samtidigt. De øvrige spillere er udskiftningsspillere. holds officials " og afleveret til sekretær / tidtager, inden kampen sættes i gang. Under hele kampen skal holdet have en spiller på banen, der Hvis en holdansvarlig diskvalificeres under en kamp, skal en har en målvogters rettigheder og forpligtelser ( regel 5 ). Den anden af de anførte officials, evt. en spiller, træde i hans spiller, der optræder som målvogter, kan under iagttagelse af sted. 4:4 og 4:7 til enhver tid indsættes som markspiller, ligesom en NB! markspiller til enhver tid kan indsættes som målvogter. I Danmark består et hold af indtil 12 spillere - bortset fra 1. division + håndboldligaen (14, hvoraf to kan markeres som Et hold skal have mindst fem spillere spilleklar på banen ved U23-spillere). * se notater kampens start. Antallet af spillere på et hold kan under hele kampen, Antallet af spillere kan under hele kampen forøges til 12 / 14 (antal afhængig af forbundenes propositioner). inklusive dens eventuelle forlængelser, forøges til 14. MEN! Spillere kan IKKE slettes i løbet af kampen. Selv om antallet af spillere på banen reduceres til under fem EFTER kampen kan tidtager/sekretær slette (læs: overstrege) spillere, som IKKE er anvendt i kampen under kampen, kan spillet fortsætte. Det er dommernes (deltaget i lodtrækning, pådraget sig progressiv bestrafning opgave at afgøre, hvis og hvornår kampen i givet fald skal og/eller deltaget aktivt på banen). afbrydes endeligt ( 17:12 ). Dommerne skal godkende sådanne tekniske justeringer. Bemærk, at turneringsreglementer kan angive andre procedurer, hvor underskriften af den ansvarlige holdofficials først skal påføres EFTER kampen som accept for, at de markerede spillere har været anvendt i kampen og hermed også en sikring af, at det er de rigtige spillere som evt. er blevet streget. Det er IKKE op til dommerne at afgøre, hvorvidt holdene ønsker at gøre brug af markering af op til to U23 spillere. Det er alene foreningens afgørelse. September

19 HOLDET REGEL 4 4:2 Et hold har ret til at anvende til og med fire holdofficials under Dansk kommentar: en kamp. Sådanne holdofficials kan ikke udskiftes under Den ansvarlige official, som ikke behøver at være udskiftningslederen, er den der skriver under på kampens forløb. En af de pågældende ( eller en spiller ) skal kamprapporten/holdkortet. Alle officials skal skrives på optræde som «holdansvarlig». Kun denne har lov til at kamprapporten/holdkortet evt. på bagsiden eller under henvende sig til tidtagerbordet og i givet fald til dommerne ( se bemærkninger, hvis ikke der er afsat plads. dog fortolkning 3: Team time-out ). En holdofficial må almindeligvis ikke betræde banen under kampen. En overtrædelse af denne regel skal straffes som usportslig optræden ( 8:4, 16:1c, 16:3d og 16:6a ). Spillet genoptages med et frikast til modstanderne ( 13:1a-b, fortolkning 9. ) Den «ansvarlige holdofficial» skal sikre, at ingen andre personer end de ( maximalt fire ) indskrevne officials og de indskrevne spillere, som har lov til at deltage ( se 4:3 ), er tilstede i udskiftningsområdet. En overtrædelse af dette betyder progressiv bestrafning af den «ansvarlige holdofficial» ( 16:1c, 16:3d og 16:6a ). Bemærk! Det er den ansvarlige holdofficial, der skal sikre, at fx buschauffør, forældre (gælder også lavere rækker) etc. ikke befinder sig i udskiftningsområdet. August

20 HOLDET REGEL 4 4:3 En spiller eller en holdofficial er deltageberettiget, hvis han Dansk kommentar: ved kampens igangsætning er til stede og indskrevet i Regel 18:1 Principielt har tidtageren hovedansvaret for kontrol af kamprapporten ( på holdkortet ). spilletiden, time-outs og udvisningstiden for udviste spillere. Spillere og holdofficials, som først ankommer efter kampens Tilsvarende har sekretæren hovedansvaret for holdenes navnelister, kamprapporten, anmeldelse af spillere, som start, kan opnå deltageberettigelse ved tidtagerbordet og må i ankommer efter kampens begyndelse, og indtræden af givet fald indskrives i kamprapporten. spillere, der ikke er deltageberettigede. En deltageberettiget spiller har til enhver tid lov til at indtræde på banen gennem sit eget holds udskiftningsområde ( under iagttagelse af 4:4 og 4:6 ). Den «ansvarlige holdofficial» har ansvaret for, at kun deltageberettigede indtræder på banen. En overtrædelse skal straffes som usportslig optræden af den «ansvarlige holdofficial» ( 13:1a-b,16:1c, 16:3d og 16:6a; fortolkning 9 ). August

21 HOLDET REGEL 4 4:4 Udskiftningsspillere kan indsættes under hele kampen når som helst, og så ofte det ønskes ( se dog regel 2:5 ) uden at melde sig til tidtager / sekretær, såfremt de spillere, der skal afløses, har forladt banen korrekt ( 4:5 ). De i udskiftningen involverede spillere skal altid forlade banen henholdsvis indtræde på banen over eget holds udskiftningslinie ( 4:5 ). Dette gælder også for udskiftning af målvogtere. ( 4:7 og 14:10 ). Udskiftningsreglerne gælder også under en time-out, men ikke under en team time-out. 4:5 En fejlagtig udskiftning skal straffes med en udvisning af den skyldige spiller. Hvis mere end en spiller fra samme hold gør sig skyldig i fejlagtig udskiftning i samme situation, skal kun den spiller, der først begår en forseelse, straffes herfor. Spillet genoptages med et frikast til modspillerne ( 13:1a-b, fortolkning 9 ). Kommentar Formålet med begrebet udskiftningslinie er at sikre en rimelig god og korrekt udskiftning. Det er ikke meningen at fremkalde bestrafninger i andre situationer, hvor en spiller overtræder side- eller baglinien på harmløs måde og uden nogen intention om at skaffe sig en fordel ( f.eks. at indtage væske eller låne et håndklæde en anelse bag udskiftningslinien eller at forlade banen på i øvrigt sportslig måde lidt uden for 15 cm-linien efter at være blevet idømt en udvisning ). Taktisk og ulovlig udtræden af banen er behandlet særskilt i regel 7:10 Målvogterskifte ved straffekast: Når modstanderholdets straffeskytte er klar (dvs. står med bolden i hånden på det korrekte sted) er udskiftning af målvogter ikke mere tilladt. Hvis målvogteren alligevel forsøger at foretage en udskiftning, skal han ikendes en advarsel for usportslig optræden og skal forblive i målet. Hvis han alligevel gennemfører udskiftningen, skal han udvises. Han skal ligeledes udvises, hvis han tidligere i kampen er ikendt en advarsel eller hans hold tidligere er ikendt 3 advarsler. Det er uden betydning om målvogteren opfordres til udskiftning af en official eller ikke. SUND FORNUFT En udvist spiller, der stille og roligt forlader banen og tager plads på bænken uden at gå over egen udskiftningslinje skal IKKE straffes yderligere (for at forlade banen ulovligt). Det er tilladt målvogteren (bag målet) og spillere kortvarigt at forlade banen for at indtage væske eller tørre sig med fx et håndklæde. Hvis en skadet spiller må forlade banen uden for udskiftningsområdet mens der er Time-out kan en erstatningsspiller indtræde umiddelbart herefter for at fremme afviklingen af kampen (reducere Time-out-tiden). August

22 HOLDET REGEL 4 4:6 Hvis en overtallig spiller indtræder på banen uden en udskiftning, eller hvis en udskiftningsspiller ulovligt griber ind i spillet fra udskiftningsområdet, skal den skyldige spiller straffes med en udvisning. Derfor må hans holds antal af spillere på banen reduceres med en spiller i de næste 2 minutter. Hvis en udvist spiller indtræder på banen under afsoning af sin udvisningsperiode, skal han idømmes en ny udvisning, som begynder, når spillet genoptages, og holdet skal reduceres yderligere i resten af den første udvisningsperiode. Spillet genoptages i begge tilfælde med et frikast til modstanderne Dansk kommentar: Spillere, der som følge af en reducering af deres hold, må forlade banen i en udvisningsperiode, i resten af en udvisningsperiode eller dele af begge, for en forseelse begået af en af deres medspillere eller en af deres holdofficials, kan frit benyttes som udskiftningsspillere, da udvisningen ikke er deres personlige og ikke skal indføres i kamprapporten/på holdkortet for de(n) pågældende. En af holdets spillere på banen skal dog være iklædt spilletøj som målvogter med en målvogters rettigheder og forpligtelser. Uberettiget indgreb Hvis en spiller i udskiftningsområdet rører en bold der befinder sig på banen, skal han straffes som en overtallig spiller. (Fx en spiller som siddende på bænken standser en trillende bold på banen). 4:7 Alle markspillere på et hold skal bære ens spilledragter. Sammensætningen af farver og design for de to holds spilledragter skal tydeligt adskille sig fra hinanden. Alle spillere, der benyttes som målvogtere på et hold, skal bære den samme farve og en farve, som adskiller dem fra begge holds markspillere og fra modstanderholdets målvogter(e) ( 17:3 ). Dette gælder også, hvis en markspiller skal overtage målvogterens plads og han i den forbindelse iklæder sig en gennemsigtig overtrækstrøje. Opstramningen gennemføres med start i Liga + 1. division i sæsonen 05/06 i øvrige rækker skal der gives vejledning. (se også næste side). NB! Bemærk, at nogle målvogtertrøjer har forskelligt farvevalg på bryst / ryg. Det kan have betydning for dommernes muligheder for at vælge en dommerdragt, der klart adskiller sig fra de to hold ligesom der kan være karambolage med modspillernes farvevalg. Få kontrolleret disse forhold i god tid før kampstart. August

23 HOLDET REGEL 4 4:8 Spillerne skal bære numre på spilletrøjen, der på ryggen skal Dansk kommentar: være mindst 20 cm og på brystet mindst 10 cm høje. Hvis en spiller, der fungerer som målvogter, benytter et specielt målvogterovertræk over en markspillertrøje, skal Numrene skal på rygsiden placeres centreret både i vandret dette være af samme farve som benyttes af holdets og lodret plan, i det lodrette dog med en tolerance målvogtere og mindst være et hals- og ærmeløst overtræk hensyntagende spillerens højde. De anvendte numre bør uden andre åbninger end til hals og arme. Hvis det er forsynet med eget nummer, skal dette være identisk med det være fra 1 til 20. En spiller, som veksler mellem at være nummer, som spilleren er anmeldt under på kamprapporten/ markspiller og målvogter, skal bære samme nummer i begge holdkortet. Hvis ikke, skal spillertrøjens rygnummer være tilfælde. synligt ved benyttelse af et gennemsigtigt (homogent og finmasket) materiale på overtrækket over trøjenummeret. Numrenes farve skal være i klar kontrast til spilletrøjens Ved fejlagtig anvendelse skal der kun dømmes frikast altså farve(r) og design. ikke progressiv bestrafning! 4:9 Spillerne skal bære sportssko, der egner sig til håndboldspil ( på det givne underlag ). Det er ikke tilladt at bære genstande, som kan være farlige for andre spillere. Dette indebærer for eksempel hoved- eller ansigtsbeskyttelse, armbånd, ure, ringe, synlig piercing, halsbånd eller -kæder, ørenringe, briller uden fastgørelsesbånd, briller uden fast stel eller andre genstande, som kan være farlige ( 17:3 ). Flade ringe, mindre ørenringe og synlig piercing vil være tilladte, hvis de er tapet over på en sådan måde, at de ikke fremtræder farlige for andre spillere. Hårbånd er tilladt, såfremt de er fremstillet af blødt, elastisk materiale. Spillere, der ikke opfylder disse betingelser, får ikke lov til at deltage, før de har rettet uregelmæssigheden NB! Det er IKKE tilladt at bære hovedbeklædning under spillet. HARPIKS/KLÆBEMIDLER Anvendelse af afsmittelige klæbemidler på fingre eller bold er tilladt, hvis ikke andet fremgår af propositionerne for den pågældende kamp eller turnering. Overtrædelse straffes som usportslig optræden (regel 16.3) og medfører en udvisning. En gentagen overtrædelse straffes som grov usportslig optræden (regel 16.6 d). Bemærk at målvogtere benytter målrammen til ulovlige harpiksdepoter. HANDSKER Det er kun tilladt målvogteren at spille med handsker i organisationernes to laveste børnerækker, og kun når målvogteren under spillet forbliver i målfeltet MASKER OG HJELME IHF har besluttet at det IKKE er tilladt at bære maske eller hjelm. HÅRSPÆNDER SKAL om nødvendigt tapes, så de ikke udgør en fare DHF s turneringsudvalg har udsendt følgende: Brug af knæ- og næseskinne i Dansk Håndbold. DHF fastholder forbud mod brug af knæ- og næseskinne i LIGA og 1. division. Brug af knæ- og næseskinne er IKKE tilladt i Håndboldligaen og 1. division eller opspillet hertil. De bedste hold med chance for internationale kampe findes i de to bedste rækker derfor skønnes opretholdelse af forbudet IKKE at være relevant for de underliggende rækker (bredden). Håndledsskinne er heller ikke tilladt i LIGA og 1. division August

24 HOLDET REGEL 4 4:10 En spiller, som bløder eller har blod på legeme eller spilletøj, Når en spiller har fået stoppet blødningen og evt. skiftet spillertrøje, kan han atter indtræde på banen uden speciel skal øjeblikkeligt forlade banen ( ved normal udskiftning ) for tilladelse. at få stoppet blødningen. Såret skal afdækkes og legeme og Mener dommerne at han er indtrådt på banen uden at have spilletøj rengøres, før spilleren igen må benyttes på banen. fjernet blodet ordentligt, SKAL han straffes progressivt. En spiller, som ikke følger dommernes instruktioner i forbindelse med disse forholdsregler, skal straffes for usportslig optræden ( 8:4, 16:1c og 16:3c ). SUND FORNUFT : Eksempelvis kan en spiller IKKE selv se, at blod trækker gennem en hovedforbinding her skal der anvendes sund fornuft og spilleren sendes derfor ud i udskiftningsområdet UDEN progressiv bestrafning. 4:11 Hvis en spiller kommer til skade, kan dommerne ( ved at anvende dommertegn 16 og 17 ) give tilladelse til, at to af de personer, som er berettiget til deltagelse ( se 4:3 ), kan betræde banen under en time-out med den specielle opgave at assistere en spiller fra deres eget hold. Hvis yderligere personer indtræder på banen, betragtes det som ulovlig indtræden. Såfremt det drejer sig om en spiller, straffes det efter regel 4:6 og 16:3a, hvis drejer sig om en official efter regel 4:2, 16.3d og 16:6a. En person, som er givet tilladelse til at indtræde på banen, men som i stedet for at assistere den tilskadekomne spiller giver instruktioner til spillere eller nærmer sig modspillere eller dommere, skal betragtes som skyldig i usportslig optræden (16:1c, 16:3c-d og 16:6a). Indtræden på banen sker på eget ansvar. Det skal straffes hvis for mange personer indtræder på banen. En holdofficial straffes for usportslig optræden efter regel 4:2. En spiller straffes som overtallig spiller efter regel 4:6 VIGTIGT: Analog med regel 4:5 straffes kun den første ulovlige spiller, hvis flere end en spiller løber på banen. NB! Analog bestrafning af flere spillere på banen, så gælder samme vilkår for officials! Kun den første official straffes, hvis flere end én løber på banen, August

25 MÅLVOGTEREN REGEL 5 Det er tilladt for målvogteren: 5:1 5:2 5:3 i forsvarsøjemed at berøre bolden med alle legemsdele inde i målfeltet at bevæge sig med bolden i målfeltet uden at være underlagt samme begrænsninger som markspillerne ( 7:2-4, 7:7 ). Målvogteren må dog ikke forsinke et målkast unødigt ( 6:4-5, 12:2 og 15:5b ). at forlade målfeltet uden bold og deltage i spillet på spillepladsen. I dette tilfælde er han undergivet de samme regler som markspillerne. Målfeltet betragtes som forladt, så snart målvogteren berører gulvet uden for målcirklen med en hvilken som helst del af legemet; Kommentar: Målvogteren der deltager i spillet ude på spillepladsen, betragtes som markspiller og straffes som sådan ved forseelser, hvorfor der er FRIKAST a) når målvogteren sætter den ene fod ind i målfeltet, mens den anden fod stadig berører spillepladsen uden for målcirklen for derefter at aflevere bolden til en medspiller b) når målvogteren stående med den ene fod ude på spillepladsen og den anden fod inde i målfeltet parerer et skud c) når målvogteren stående med den ene fod ude på spillepladsen og den anden fod inde i målfeltet bliver spillet af en medspiller Ved sammenstød mellem målvogteren der forlader sit målfelt og den angribende markspiller skal regel 8:2c og regel 8:2d holdes op mod regel 5:3 ( angriberfejl contra forsvarsfejl ) 5:4 at forlade målfeltet med bolden og spille den videre på spillepladsen, hvis han ikke har haft bolden under fuld kontrol. August

26 MÅLVOGTEREN REGEL 5 Det er ikke tilladt for målvogteren, at: 5:5 5:6 udsætte modspillerne for fare under udøvelse at sit forsvarsspil ( 8:2, 8:5 ); forlade målfeltet med bolden under kontrol. Dette medfører et frikast ( i henhold til 13:1 a og 15:7, 3. afsnit ), hvis dommerne havde fløjtet for udførelsen af målkastet, hvis ikke skal målkastet tages om ( 6:1, 13:1a, 15:7, 2. afsnit ); se dog fordelsfortolkningen i 15:7, hvis målvogteren var ved at miste bolden udenfor målfeltet efter at have overskredet målcirklen med bolden i hånden. BEMÆRK! Hvis målvogteren forlader målfeltet med bolden EFTER at dommerne har fløjtet for målkastets udførelse skal der dømmes frikast i henhold til regel 13:1a Hvis målvogteren forlader målfeltet med bolden og dommerne IKKE har fløjtet for målkastets udførelse (jf regel 12:2), SKAL DER KORRIGERES OG ET NYT MÅLKAST MED IGANGSÆTNINGSFLØJT SKAL UDFØRES. 5:7 berøre bolden, når den ligger eller triller på gulvet uden for målfeltet, medens han selv befinder sig i målfeltet ( 6:1, 13:1a ); 5:8 5:9 5:10 5:11 hente bolden ind i eget målfelt, hvis den ligger eller triller på gulvet uden for målfeltet ( 6:1, 13:1a ); vende tilbage fra spillepladsen til eget målfelt med bolden ( 6:1, 13:1a ); berøre bolden med en fod eller et underben, hvis den ligger på gulvet i målfeltet eller bevæger sig i retning mod spillepladsen ( 13:1 a ); overskride sin begrænsningslinie ( 4-m linien ) ved straffekast eller dens forlængelse, før bolden har forladt kasterens hånd. NB!! Ligger bolden stille, er den ude af spil. Berører målvogteren nu bolden med foden, er der stadig MÅLKAST!! (disharmoni ift. regel 5:10) Kommentar Så længe målvogteren har en fod, der berører gulvet, på eller bag begrænsningslinjen (4-m linjen), er det ham tilladt at bevæge den anden fod eller en hvilken som helst legemsdel i luften ud over denne line. August

27 MÅLFELTET REGEL 6 6:1 Målfeltet må kun betrædes af målvogteren ( se dog 6:3 ). Målfeltet, hvortil målcirkellinien medhører, er betrådt, når en markspiller berører det med en hvilken som helst legemsdel. 6:2 6.3 Hvis en markspiller indtræder i målfeltet, skal der dømmes: a) målkast, hvis en markspiller fra det hold, der er i angreb, indtræder i målfeltet med bolden eller indtræder i målfeltet uden bold, men opnår en fordel ved dette ( 12:1 ); b) frikast, hvis en markspiller fra det forsvarende hold indtræder i målfeltet bold og derved opnår en fordel, men uden at fratage det angribende hold en målchance ( 13:1b; se også fortolkning 5:1b ); c) straffekast, hvis en markspiller fra det forsvarende hold træder ind i målfeltet og på grund af dette fratager modspilleren en oplagt målchance ( 14:1a ). BEMÆRK! Markering for målkast SKAL anvendes! 6.4 At betræde målfeltet straffes ikke, hvis: a) en spiller betræder målfeltet efter at have viderespillet bolden, såfremt dette ikke er til ulempe for modspillerne; b) en spiller betræder målfeltet uden bold og ikke derved opnår nogen fordel; Bolden betragtes som ude af spil, når målvogteren inde i målfeltet har kontrol over bolden med hænderne ( 12:1 ). Bolden skal bringes i spil igen ved et målkast ( 12:2 ) Dansk kommentar: Det er IKKE tilladt en angrebsspiller at forsøge at tage bolden fra en målvogter (erobre bolden), når den fastholdes i målfeltet (progressiv bestrafning af angrebsspilleren). Omvendt er det ikke tilladt målvogteren at berøre en bold, der fastholdes af en markspiller uden for målfeltet (regel 6:5). Målvogteren skal spille bolden videre med et målkast (regel 12), hvis den bliver liggende i målfeltet. Hvis målvogteren (i målfeltet) forsøger at tage bolden fra en angrebsspiller, når bolden fastholdes af denne på spillepladsen, skal der kun dømmes frikast (ikke automatisk progressiv bestrafning). August

28 MÅLFELTET REGEL 6 6:5 Bolden forbliver i spil, medens den triller på gulvet inde i målfeltet. Målvogterens hold er i boldbesiddelse, men kun målvogteren har lov til at berøre den. Målvogteren har lov til at samle den op, hvilket bringer den ud af spil, og derefter igen bringe den i spil i overensstemmelse med 6:4 og 12:1-2 (se dog 6:7b). Der begås frikast, hvis bolden berøres af en medspiller til målvogteren, medens den triller (se dog 14:1a i forbindelse med fortolkning 8, pkt. c), og spillet fortsættes med et målkast (12:1, 3), hvis den berøres af en modspiller. Bolden er ude af spil, så snart den ligger stille på gulvet inde i målfeltet (12:1, 2). Den tilhører målvogterens hold, men kun målvogteren må berøre den. Målvogteren skal samle den op og bringe den i spil i overensstemmelse med 6:4 og 12:2 (se dog 6:7b). Der er stadig målkast, hvis bolden berøres af en hvilken som helst anden spiller (12:1, 2. afsnit, 13:3). Det er tilladt en markspiller på spillepladsen at berøre bolden i luften over målfeltet, det er også tilladt, hvis han selv befinder sig i luften over målfeltet under berøringen 6:6 Spillet skal fortsættes med et målkast ( 6:4-5 ), hvis en forsvarsspiller berører bolden under udførelse af en forsvarsmanøvre, og bolden opfanges af målvogteren eller bliver liggende i målfeltet. August

29 MÅLFELTET REGEL 6 6:7 Hvis bolden spilles ind i eget målfelt, skal der dømmes som AUGUST 2007 elitesamlingen følger: a) mål, hvis bolden går i mål; Regeludvalget under Dommerudvalgets kompetencegruppe har besluttet: b) frikast, hvis bolden lægger sig til hvile i målfeltet, eller hvis målvogteren berører bolden, og den ikke går i mål Hidtig praksis / forståelse for, at målrammerne ( 13:1a-b ); i alle tilfælde løser bolden, så den er fri for c) indkast, hvis bolden går over baglinien ( 11:1 ) ; alle spillere også ved indspil i eget målfelt d) spillet fortsætter, hvis bolden passerer målfeltet på sin FASTHOLDES indtil andet er fortolket. vej tilbage til spillepladsen uden at blive berørt af målvogteren. 6:8 En bold, som returnerer fra målfeltet til spillepladsen, forbliver i spil. August

30 HVORDAN BOLDEN MÅ SPILLES OG PASSIVT SPIL REGEL 7 At spille bolden Det er tilladt: 7:1 7:2 7:3 at kaste, gribe, stoppe, støde eller slå til bolden ved hjælp af hænder, ( åbne eller knyttede ) arme, hoved, krop, lår og knæ; at fastholde bolden i indtil 3 sekunder, også når den ligger på gulvet ( 13:1a ); at bevæge sig højst tre skridt med bolden ( 13:1a ). Et skridt er udført, når: a) en spiller, som står med begge fødder på gulvet, løfter en fod og igen sætter den til gulvet, eller bevæger en fod fra et sted til et andet; b) en spiller berører gulvet med den ene fod, medens han griber bolden og derpå sætter den anden fod på gulvet; c) en spiller efter et spring berører gulvet med den ene fod og derpå udfører et spring på samme fod eller berører gulvet med den anden fod; d) en spiller efter et spring lander på gulvet med begge fødder samtidigt og derpå løfter den ene fod og sætter den til gulvet igen eller bevæger en fod fra et sted til et andet. Kommentar: Hvis en fod bevæges fra et sted til et andet, er det tilladt at føre den anden fod hen til den, der blev flyttet, uden at det tæller som skridt August

31 HVORDAN BOLDEN MÅ SPILLES OG PASSIVT SPIL REGEL 7 7:4 såvel stående som under løb at: Eksempel: HVID 9 har bolden under kontrol. Foran HVID står RØD 3, a) studse bolden en enkelt gang mod gulvet og gribe som med sin krop forsøger at spærre for sin modspiller den igen med en eller begge hænder; (8:1 c). Det er tilladt. at HVID 9 kaster bolden i en bue henover b) drible med bolden ved gentagne gange at studse RØD 3 løber forbi RØD 3 og igen tager bolden, såfremt den mod gulvet med én hånd, og derpå gribe den den har berørt gulvet. eller samle den op igen med en eller begge hænder; c) trille bolden gentagne gange på gulvet med en hånd, og derefter ( fange den eller ) samle den op med en eller begge hænder. Så snart bolden derefter fastholdes med en eller begge hænder, skal den spilles videre inden 3 sekunder og efter højst tre skridt ( 13:1a ). En studsning eller dribling betragtes som påbegyndt, når spilleren med en hvilken som helst del af kroppen berører bolden og dirigerer den mod gulvet. Efter bolden har berørt en anden spiller eller målrammen, har spilleren lov til igen studse, drible eller gribe den ( se dog 14:6 ). 7:5 7:6 at føre bolden fra den ene hånd til den anden; at spille bolden videre i knælende, siddende eller liggende stilling, hvilket indebærer, at det er tilladt at udføre et kast i en sådan stilling, hvis betingelserne i regel 15:1 er opfyldt, dvs. at en del af en fod skal være i konstant berøring med gulvet. August

32 HVORDAN BOLDEN MÅ SPILLES OG PASSIVT SPIL REGEL 7 Det er ikke tilladt at: 7:7 7:8 7:9 7:10 berøre bolden mere end en gang, efter at bolden er kommet under kontrol, med mindre den i mellemtiden har berørt gulvet, en anden spiller eller målrammen (13:1a). Gribefejl må dog ikke straffes. Der foreligger en gribefejl, hvis bolden under det første forsøg på at gribe eller standse den ikke bringes under kontrol. berøre bolden med fod eller underben, undtagen når den er blevet kastet på spilleren af en modstander (13:1a-b). Hvis bolden berører en dommer på banen, skal spillet fortsætte. Hvis en spiller med bolden under kontrol fra banen forsøger at komme uden om en modspiller under benyttelse af arealet uden for banen, skal der dømmes frikast til modstanderne (13:1a), såfremt han under forsøget mister sin berøring med banen, selv om bolden hele tiden har været inde på banen. Hvis en spiller fra det hold, der er i boldbesiddelse, forlader banen uden bold, skal dommerne gøre spilleren klart, at han skal vende tilbage til banen. Hvis spilleren ikke efterkommer det, eller hvis denne hændelse gentager sig af det samme hold, skal der dømmes frikast til modstanderne ( 13:1a ) uden yderligere forhåndsadvisering. Sådanne hændelser skal ikke give nogen personlig straf efter regel 8 og 16. Kommentar: Der foreligger en gribefejl, når bolden ikke bringes under kontrol ved et forsøg på at gribe den eller standse den. Hvis bolden tidligere har været under kontrol, må spilleren ikke berøre den mere end en gang efter at have berørt den eller studset den. Der er IKKE overensstemmelse med det at lave en gribefejl og bolden derved lander på foden (regel 7:7) og berøre bolden med foden eller underben (regel 7:8). Ensartethed i vurderingen fod på bolden er vigtig i forholdet til spillets parter, derfor: EFTER EN GRIBEFEJL HVOR BOLDEN rammer foden skal der i henhold til regel 7:8 dømmes FOD PÅ BOLDEN. Husk! Bevidst fod på bolden skal straffes progressivt. NB! Hvis en spiller en samler benene og her bliver ramt med bolden på foden/underbenet af en modspiller, skal der reelt tages stilling til ubevidst/bevidst handling. MEN!! Undgå i dommerpraksis at tage denne problematik op og vælg at fløjte frikast for fod på bolden. I almindelig dommerpraksis handler det om at forenkle og ikke fløjte mystiske kendelser og hvem kan i kampens hede afgøre, om der er tale om en refleks eller bevidst handling. I forbindelse med regelfortolkning vil en situation, hvor bolden rammer foden/underbenet på en spiller, der samler benene i en reflekshandling altid blive tolket således, at der dømmes frikast for fod på bolden. August

33 HVORDAN BOLDEN MÅ SPILLES OG PASSIVT SPIL REGEL 7 7:11 Det er ikke tilladt at holde bolden i egne rækker uden at gøre Passivt spil ( reglerne 7:10-11 ) Almindelige retningslinier: noget synligt forsøg at angribe eller skyde på mål. Tilsvarende Anvendelsen af reglerne vedrørende passivt spil har til er det ikke tilladt gentagne gange at forsinke udførelsen af formål at undgå uønskede spillemetoder og forsætlig opgiverkast, frikast eller eget holds målkast ( se fortolkning forsinkelse af spillet. Det indebærer, at dommerne gennem hele kampen skal vurdere og bedømme passive metoder på 4 ). Dette betragtes som passivt spil, hvilket skal straffes med en konsekvent måde. et frikast mod det hold, som er i besiddelse af bolden, med Passive spillemetoder kan forekomme i alle faser af et holds mindre den passive tendens ophører ( 13:1a ). angreb, dvs. når bolden spilles op ad banen under en opbygningsfase og under en afslutningsfase. Frikastet tages fra det sted, hvor bolden befandt sig, da spillet blev afbrudt. 7:12 Når dommerne iagttager en mulig tendens til passivt spil, vises et varskotegn ( dommertegn 18 ). Dette giver holdet i boldbesiddelse mulighed for at ændre angrebsform for at undgå at miste bolden. Hvis angrebsmetoden ikke ændres, efter at varskotegnet er blevet vist, eller der ikke foretages noget skud på mål, skal der dømmes frikast mod holdet i boldbesiddelse ( se fortolkning 4 ). Under særlige omstændigheder ( f.eks. bevidst undladelse af udnyttelse af en oplagt målchance ) kan dommerne om fornødent også dømme frikast mod holdet i boldbesiddelse uden noget forudgående varskotegn. Den passive spillemetode udnyttes relativt ofte i følgende situationer: et hold fører beskedent umiddelbart før kampens afslutning; et hold har en spiller udvist; modstandernes forsvar er overlegent. Varskotegnet bør vises i især følgende situationer: 1. Når udskiftningerne gennemføres langsomt, eller når bolden spilles langsomt op ad banen. De typiske kendetegn er, at: spillerne afventer på banens midte gennemførelsen af udskiftningerne; en spiller forsinker udførelsen af et frikast ( ved at foregive ikke at vide, hvorfra det skal tages ), opgiverkast ( ved målvogterens langsomme kast til midten, ved et bevidst sjusket kast til midten eller bolden føres i langsom gang til midten ), et målkast eller indkast, efter at holdet tidligere er blevet tilrettevist for at benytte en sådan forsinkende fremgangsmåde; en spiller står stille og enhåndsdribler; bolden spilles tilbage på holdets egen banehalvdel, selv om modstanderholdet ikke presser spillerne; BEMÆRK, at der for tiden eksperimenteres med alternative forsinkelser efter målscoring målvogteren har hidtil været fokusfelt, men nu bliver bolden flyttet fra spiller til spiller med mange mellemstationer. STRAKS! Varskotegn vises samtidig med fløjt for opgiverkast (se side 33 praksis baseret på situationsbestemt ledelse) August

34 HVORDAN BOLDEN MÅ SPILLES OG PASSIVT SPIL REGEL 7 2. I forbindelse med sene udskiftninger, efter at opbygningsfasen allerede er påbegyndt. De typiske kendetegn er: at alle spillere har allerede indtaget deres angrebspositioner; at holdet indleder opbygningsfasen med et forberedende kaste- og gribespil; at holdet først dette stadium foretager en udskiftning. Kommentar: Et hold, som har iværksat et hurtigt modangreb fra egen banehalvdel, men ikke har opnået en umiddelbar scoringsmulighed efter at være nået frem på modstandernes banehalvdel, skal gives mulighed for en hurtig udskiftning af spillere på dette tidspunkt. 3. Under en overdreven lang opbygningsfase I princippet skal et hold altid gives mulighed for at gennemføre en opbygningsfase med et forberedende spil, før det kan forventes, at de kan begynde en målrettet angrebssituation. Typiske kendetegn for en overdreven lang opbygningsfase er: Holdets angreb fører ikke til nogen målrettet angrebsaktion; Kommentar: En målrettet angrebsaktion forekommer især, når det angribende hold benytter taktiske metoder til sine bevægelser på en sådan måde, at de opnår en rumlig fordel over for forsvarsspillerne, eller når de tydeligt forøger angrebsspillets hastighed i forhold til opbygningsfasen;. Eksempel: Målvogter / eller andre forsinker et opgiverkast. Husk første gang tilrettevisning, men også sund fornuft. Stillingen er og tiden 59:35. Målvogteren forsinker bevidst opgiverkastet for første gang: dommerne opfordrer til hurtigt at bringe bolden til midten. Opgiverkast uden varskotegn. Stillingen og tiden er Målvogteren eller andre forsinker bevidst opgvierkastet ved at kaste bolden langt væk. Dommerne fløjter Time-Out og udviser målvogteren for usportsligt at ville vinde tid og hindre modspillerne i at kunne score et afgørende mål. Samtidig med dette opgiverkast vises varskotegn! Samme episode som ovenfor skitseret ved stillingen 12-9 og tiden 23:47. Målvogteren udvises i 2 min. men ikke varskotegn samtidigt med opgiverkast. August

35 HVORDAN BOLDEN MÅ SPILLES OG PASSIVT SPIL REGEL 7 spillerne modtager gentagne gange bolden, medens de står stille eller bevæger sig bort fra målet; gentagen stående enhåndsdribling; når spilleren ansigt til ansigt tidligt drejer sig bort fra modspilleren og afventer dommerens signal for en afbrydelse af spillet eller ikke opnår nogen rumlig fordel over for forsvarsspilleren. Aktive forsvarsmetoder, der forhindrer angrebshastigheden, fordi forsvaret blokerer for de tilsigtede bold- og løbebaner; Det angribende hold opnår ingen synlig forøgelse af hastigheden fra opbygningsfasen til afslutningsfasen Efter varskotegnet er vist Efter at have vist varskotegnet bør dommerne tillade det boldbesiddende hold en opbygningsfase her bør dommerne tage hensyn til, at yngre spillere og hold på lavere niveau behøver mere tid. Hvis der efter denne opbygningsfase ikke er nogen synlig forøgelse af målrettede angrebsaktioner, bør dommerne konkludere, at holdet i boldbesiddelse gør sig skyldig i passivt spil. Bemærk varskotegn samtidig med opgiverkast: tillad opbygningsfase Hvis en dommer ( enten banedommeren eller måldommeren ) vurderer, at passivt spil er undervejs, skal han løfte armen ( dommertegn 18 ) for at vise, at et målrettet opspil til en mulighed for et skud på mål ikke er synlig. Den anden dommer skal også vise tegnet. ( De bør benytte den arm, som er nærmest udskiftningsbænkene ). Dommertegnet skal antyde, at det boldbesiddende hold ikke gør noget ærligt forsøg på at opnå en målchance eller fortsat passivt forhaler spillet. August

36 HVORDAN BOLDEN MÅ SPILLES OG PASSIVT SPIL REGEL 7 Dommertegnet skal vises indtil: 1) Angrebet er afsluttet, eller 2) Dommertegnet ikke længere er gyldigt ( se efterfølgende henvisninger ). Foretager det boldbesiddende hold intet synligt forsøg på opnå et skud på mål, beslutter en af dommerne at dømme for passivt spil. Et angreb begynder med boldbesiddelse og afsluttes med en målscoring eller et boldtab. Dommertegnet vises normalt indtil angrebets afslutning. Under angrebet gives der dog to situationer, hvor bedømmelsen af passivt ikke længere er gyldig, og dommertegnet skal straks ophøre: 1) Det boldbesiddende hold udfører et skud på mål, men bolden returnerer fra målrammen eller målvogteren til det tidligere boldbesiddende hold eller går ud over sidelinien til indkast. 2) En spiller eller holdofficial fra det forsvarende hold idømmes en progressiv bestrafning på grund af regelstridig eller usportslig optræden efter regel 16. I disse tilfælde tillades det boldbesiddende hold en ny opbygningsfase. Dansk kommentar Ændringen af fortolkningen betyder, at en returbold fra målrammen/målvogteren, og som det tidligere angribende hold kommer i besiddelse af uden at begå regelbrud, giver mulighed for en ny opbygningsfase med et forberedende spil, før det kan forventes, at holdet kan begynde en målrettet angrebssituation. NB! Et skud, som bliver pareret af forsvaret, er IKKE omfattet af ændringen, som udelukkende handler om en returbold fra målrammen/målvogteren. Målsætning: at det angribende hold efter at have erobret en returbold ikke tvinges til en ny hurtig afslutning (holdet har jo efterkommet dommernes ønske om et temposkifte og er kommet til afslutning). August

37 HVORDAN BOLDEN MÅ SPILLES OG PASSIVT SPIL REGEL 7 På samme måde starter et nyt angreb, hvis en spiller/official fra det forsvarende hold efter varskotegnet er vist begår et regelbrud eller en usportslig handling, der medfører en progressiv bestrafning (advarsel, udvisning, diskvalifikation eller bortvisning). Målsætning: det kan ikke betale sig at overtræde spillereglerne fx ved et destruktivt forsvarsspil (Regel 8) eller som official at agere på en provokerende, protesterende eller anden usportslig måde (med tiltale, ansigtsudtryk eller gestik) (jf. Reglement for udskiftningsområdet VIGTIGT! Hvis en spiller under pres af varskotegnet skyder mod mål og bolden rammer forsvarets parader og derfra returnerer til det angribende hold, er holdet stadigvæk underlagt presset af varskotegnet. MEN!! Hvis en spiller under pres af varskotegnet skyder mod mål og bolden rammer forsvarets parader og derfra forsætter mod mål, hvor den snitter målrammen og går ud over baglinjen, så skal der dømmes INDKAST til det angribende hold og et NYT ANGREB begynder (dvs. varskotegnet falder væk)! Hvis en spiller under pres af varskotegnet skyder mod mål og målmanden bevidst bokser bolden op i loftet over målfeltet så er der FRIKAST med igangsætningsfløjt til det angribende hold og et NYT ANGREB begynder. Er der tale om en målmandsparade, der efterfølgende rammer loftet, så skal der dømmes INDKAST. KONKLUSION Hvis det angribende hold imødekommer ønsket om afslutning (vist ved varskotegnet), så begynder et NYT ANGREB hvis bolden har berørt målvogteren eller målrammen og det angribende hold RETSMÆSSIGT er kommet i besiddelse af bolden det kan være en returbold eller et efterfølgende kast. August

38 REGELOVERTRÆDELSER OG USPORTSLIG OPTRÆDEN REGEL 8 Det er tilladt at: 8:1 a) benytte arme og hænder i forsøg på at blokere eller komme i besiddelse af bolden; b) benytte en åben hånd i forsøg på at spille bolden bort fra en modspiller i alle retninger; c) benytte kroppen til at spærre for en modstander, også når han ikke er i besiddelse af bolden; d) tage kropskontakt med en modspiller ved ansigt til ansigt at møde ham med bøjede arme og bevare denne kontakt for at kontrollere og følge ham. Kommentar Vi accepterer at en forsvarsspiller i forsvarssituationer FØLER angrebsspilleren med en hånd/hænder. Denne accept gælder også, når forsvarsspilleren med hånden/hænderne FØLER bag om egen ryg for at få kontakt med angrebsspilleren. 8:2 Det er ikke tilladt at: a) rive eller slå en bold fra en modspiller med bolden i hænderne; b) spærre for eller skubbe til en modspiller med arme, hænder eller ben eller skubbe ham bort; c) omklamre eller fastholde en modspiller ( i legeme eller spilletøj ), at støde, løbe eller springe ind i ham; d) bringe en modspiller med eller uden bold i fare i strid med spillereglerne. BEMÆRK Det er IKKE tilladt at løbe ind i eller SPRINGE ind i en modspiller. Denne forseelse kan begås af såvel angrebssom forsvarsspiller både MED og UDEN bold læg specielt mærke til sammenstød efter at bolden er afleveret eller sendt mod mål. Spillereglerne skelner altså ikke mellem angribere og forsvarere begge typer er underlagt de samme regler! August

39 REGELOVERTRÆDELSER OG USPORTSLIG OPTRÆDEN REGEL 8 8:3 Overtrædelse af regel 8:2 kan opstå i kampen om bolden, Usportslig optræden (reglerne 8:4, 16:1 d ) men forseelser, ved hvilke handlingen hovedsageligt eller udelukkende er rettet mod modspilleren og ikke mod bolden, a) når forsvarsspillere benytter målfeltet som deres grundlæggende defensive position ( ikke ment som skal straffes progressivt. en tilfældig forsvarsreaktion mod en spiller i en Dette betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at straffe en bestemt scoringsposition ); regelovertrædelse alene med et frikast eller straffekast, der er b) ved verbal chikane eller med fagter på provokerende måde nedgøre en mod- eller også behov for en personlig straf, begyndende med en medspiller, for eksempel et råb til en modspiller advarsel ( 16:1b ) fulgt op med en tendens til at dømme under udførelse af et straffekast; strengere straffe som udvisning ( 16:3b ) og diskvalifikation c) ve at forsinke udførelsen af et regelfastsat kast til ( 16:6f ). Usportslig optræden skal ligeledes straffes modstanderne, typisk ved ikke at respektere afstanden på 3 m eller f.eks. hvis målvogteren ikke progressivt begyndende med advarsel ( 16:1b ) og fulgt op af frigiver bolden til en straffekastskytte ( se dog stadig strengere straf som udvisning ( 16:3b ) og reglerne 14:8, 14:9, 15:4, 2. afsnit og 15:5, 3. diskvalifikation ( 16:6f ). afsnit ); d) ved skuespil at forsøge at vildlede dommerne ( Usportslig optræden skal også straffes progressivt under vedrørende et indgreb fra en modspiller ( f.eks. at 16:1c, 16:3c og 16:6f ) foregøgle en regelovertrædelse ); Som nævnt i IHF-Kommentaren til regel 16:3 har dommerne ret til at beslutte, at en overtrædelse kan betyde en øjeblikkelig udvisning, selv om spilleren ikke tidligere har fået en advarsel. 8:4 Fysiske handlinger og verbale udtryksformer, som er uforenelige med god sportsånd, skal betragtes som usportslig optræden ( eksempler fremgår af fortolkning 5 ). Dette gælder både for spillere og holdofficials, på eller uden for banen. Progressiv bestrafning indgår også i tilfælde af usportslig optræden ( 16:1c, 16:3c-d og 16:6a ). e) ved aktivt at blokere et skud eller en aflevering med foden eller underbenet. En refleksbevægelse som at samle benene, når bolden er på vej, eller blokere bolden ved en normal bevægelse med benene under bevægelse frem mod modstanderen, skal ikke straffes, ( se også regel 7:8 ). f) når der er en afgørelse mod et hold i boldbesiddelse, og den boldførende spiller ikke straks lader bolden falde eller lægger den på gulvet, tilsvarende hvis bolden allerede befinder sig på gulvet og spilleren slår bolden bort; g) ved indgriben i kampen af spillere eller holdofficials på bænken, f.eks. indgriben ved at strække sig ind over banen eller ved ikke at frigive en bold, der er havnet i udskiftningsområdet. FOKUSOMRÅDE: såkaldt skuespil 39 August 2006

40 REGELOVERTRÆDELSER OG USPORTSLIG OPTRÆDEN REGEL 8 8:5 En spiller, som angriber en modspiller på en måde, der Kommentar: bringer dennes helbred i fare, skal diskvalificeres ( 16:6b ), De to begreber: grov regelovertrædelse og grov usportslig optræden glider over i hinanden det har ikke den store især hvis han: betydning, da strafudmålingen er den samme. a) fra siden eller bagfra enten slår eller river modspillerens Bemærk sidste minut! Fra groft regelbrud til grov usportslig skudarm tilbage, medens denne lægger an til et skud optræden) eller en aflevering; Eksempler på Grov usportslig optræden b) udfører en handling, hvorved modspilleren rammes i a) fornærmende optræden ( ved tiltale, ansigtsudtryk, hovedet eller på halsen; (SE under NOTATER) gestik, eller kropskontakt ) rettet mod en anden person ( dommer, tidtager, sekretær, observatør, holdofficial, c) med sin fod eller sit knæ eller på anden måde med spiller, tilskuer osv. ); overlæg rammer modspillerens legeme. Dette gælder b) at kaste eller sparke bolden bort på demonstrativ måde også ved benspænd; efter en dommerkendelse; c) hvis en målvogter demonstrativt afholder sig fra at d) skubber til en modspiller, der er under løb eller spring, forsøge at redde et straffekast; eller angriber ham på en sådan måde, at han mister d) at revanchere sig efter en forseelse mod sig selv kontrollen over sit legeme. Dette gælder også, når en ( f. eks. refleksslag ); målvogter forlader sit målfelt i forbindelse med et e) overlagt at kaste bolden mod en modstander under en afbrydelse af kampen, ( hvis det gøres med stor kraft og modangreb; (se notater side 41) f) fra udskiftningsområdet at berøve en oplagt målchance e) rammer en forsvarsspiller i hovedet under udførelse af ved indgreb af en holdofficial eller en spiller på bænken et frikast, der tages som et skud direkte på mål, ( 4:2, 4:3, 4:6 ); forudsat at forsvarsspilleren ikke bevægede sig, eller tilsvarende rammer en målvogter i hovedet under udførelse af et straffekast, forudsat at målvogteren ikke bevægede sig. g) hvis en spiller i kampens sidste minut benytter midler, som kan anses for at falde ind under regel 8:5 eller 8:6 for at undgå, at modstanderne får tid og mulighed for at score et afgørende mål ( for at vinde kampen eller for at opnå den nødvendige måldifference ) eller opnå en situation, hvor der kan dømmes et straffekast. Ved bedømmelsen er det afgørende, om det er et vigtigt mål ( sejr, uafgjort eller måldifference ), der forhindres ved handlingen. SE IHF-kommentar i Regelhæftet side 22 At ramme ansigtet - (hoved/hals) - sker for mig som regelfortolker i to kategorier: mand mod mand mand efter mand I fortolkningen mand mod mand er både angriber og forsvarer bevidste om den fysiske kontakt, og dermed kan der også mentalt forberedes, at en hånd/arm rammer hoved/hals. Her er hensigten altså ikke at skade eller ramme - og i dommerpraktik kan det accepteres, at der gives en 2 minutters udvisning. I fortolkningen mand efter mand - er angrebsspilleren (eller forsvarspilleren) uforberedt mod et slag mod hoved/hals. Når man er uforberedt - og dermed forsvarsløs - skal der idømmes diskvalifikation. Der vil altid opstå episoder, som ligger midt i mellem - fx. den spiller, der pludselig indleder en gennembrud i knæhøjde - her kan tilfældigheder gøre, at forsvarsspilleren rammer på hoved og hals. Her er det ikke muligt klart og eentydigt at definere 2 minutter/diskvalifikation - men der skal tages stilling! NB!Teksten i 8:5b er IKKE ændret. August

41 REGELOVERTRÆDELSER OG USPORTSLIG OPTRÆDEN REGEL Grov usportslig optræden af en spiller eller holdofficial på eller uden for banen ( eksempler fremgår af fortolkning 6 ) skal straffes med diskvalifikation ( 16:6c ). 8:7 8:8 En spiller, som gør sig skyldig i håndgribeligheder i spilletiden, skal bortvises ( 16:9-11 ). Håndgribeligheder uden for spilletiden ( 16:13 ) skal straffes med diskvalifikation ( 16:6, 16:6c,16:14b ). En holdofficial, der gør sig skyldig i håndgribeligheder, skal diskvalificeres ( 16:6e ). Ved overtrædelse af reglerne 8:2-7 skal der dømmes straffekast til modstanderne ( 14:1 ), hvis overtrædelsen, direkte eller indirekte, på grund af afbrydelsen af spillet indebærer en berøven af en oplagt målchance for modspillerne. I andre tilfælde vil overtrædelsen betyde frikast til modspillerne ( 13:1a-b, se endvidere 13:2 og 13:3 ). Kommentar Håndgribeligheder er i forbindelse med denne regel defineret som et voldeligt og overlagt angreb på en anden persons legeme ( spiller, dommer, tidtager, sekretær, holdofficial, observatør, tilskuer o.a.). Med andre ord, det er ikke ment som reflekshandlinger eller resultatet af uforsigtige og overdrevne forsvarsmetoder. Spytning på anden person ligestilles med håndgribeligheder. Med hensyn til håndgribeligheder skal der være KONTAKT mellem med- og modspiller. Præcisering af vilkår for målvogteren, der forlader sit målfelt regel 8.5: Når målvogteren forlader sit målfelt for at deltage i spillet på banen, har han de samme vilkår som markspillerne, bortset fra følgende situation: HVIDT hold erobrer bolden og afleverer til HVID 8, der med høj fart indleder et kontraangreb. HVID 8 har ryggen mod RØDT holds mål, da han modtager bolden. Målvogter RØD 12 har observeret kontraangrebet og forlader sit målfelt for at møde HVID 8. Her bærer målvogteren det fulde ansvar, såfremt han støder sammen med HVID 8 (diskvalifikation). Når HVID 8 at vende sig og støder sammen med målvogteren face-toface er det muligt at fløjte angriberfejl. August

42 MÅLSCORING REGEL 9 9:1 Der er opnået en målscoring, når bolden i sit fulde omfang har Kommentar: passeret den fulde bredde af mållinjen ( fig. 4 ), såfremt der Der skal dømmes mål, hvis bolden forhindres i at gå ind i målet af nogen eller noget, der ikke deltager i spillet ikke er sket nogen regelovertrædelse fra kasterens eller en (tilskuer eller andet ), og dommerne er overbevist om, at medspillers side før eller under kastet. Måldommeren bolden uden dette ville have passeret mållinjen. bekræfter med to korte fløjt og dommertegn 12, at der er En overtallig spillers scoring kan ikke godkendes. Hvis scoret et mål. opgiverkastet er foretaget efter en sådan ulovlig scoring, En målscoring skal godkendes, selv om en modspiller har skal målet godkendes. Det forurettede hold kan selvfølgelig begået en regelovertrædelse, hvis bolden uagtet dette går i herefter nedlægge protest. Dommerne gør bemærkning på kamprapport/holdkort og udfærdiger skriftlig redegørelse. mål. En målscoring kan ikke godkendes, hvis en dommer eller tidtageren har afbrudt spillet, før bolden fuldstændigt har passeret mållinjen. En målscoring til modspillernes hold skal godkendes, hvis en spiller spiller bolden ind i eget mål undtagen i tilfælde, hvor det sker for en målvogter under udførelse af et målkast (regel 12:2, 2. afsnit). August

43 MÅLSCORING REGEL 9 9:2 En godkendt målscoring kan ikke annulleres, når dommerne Kommentar: har givet signal for det efterfølgende opgiverkast ( se dog En målscoring bør vises på måltavlen, så snart den er godkendt af dommerne. kommentaren til regel 2:9 ). hvis slutsignalet for en halvleg lyder umiddelbart efter målscoringen, men inden et opgiverkast kan udføres, skal dommerne bekræfte, at de har godkendt målscoringen. 9:3 Det hold, som har scoret flest mål, er kampens vinder. Kampen er endt uafgjort, hvis begge hold har scoret det samme antal mål, eller der ikke er scoret mål overhovedet ( 2:2 ). August

44 LODTRÆKNING OG OPGIVERKAST REGEL 10 10:1 Før spillets begyndelse trækkes lod mellem de to hold ( se Fortolkning: 17:4 ), og opgiverkastet tages af det hold, der har vundet Når lodtrækningen er foretaget er kampen begyndt. Den person der har deltaget i lodtrækningen, kan ikke senere lodtrækningen og valgt at sætte bolden i spil. Modspillerne har slettes på holdkortet. ret til at vælge banehalvdel. Hvis vinderen af lodtrækningen Hvis en spiller fra de deltagende hold optræder groft foretrækker at vælge banehalvdel, skal modspillernes hold usportsligt i tiden mellem lodtrækningen og spillets begyndelse og derfor bliver diskvalificeret, må holdet IKKE udføre opgiverkastet. supplere op, og der kan derfor kun anvendes 11 spillere i Holdene skifter banehalvdel før 2. halvleg begynder. den pågældende kamp og dennes evt. forlængelser. Opgiverkastet ved 2. halvlegs begyndelse tages af det hold, som ikke udførte opgiverkast i 1. halvleg. Der skal gennemføres en ny lodtrækning før en forlængelse, og alle ovenstående bestemmelser i denne regel ( 10:1 ) gælder også for forlængelser. Deltagere i lodtrækningen skal være påført kamprapporten enten som spillere eller officials NB! BEGGE DOMMERE deltager i lodtrækningen 10:2 10:3 Efter en målscoring genoptages spillet med et opgiverkast, udført af det hold mod hvilket, der blev scoret ( undtagen 9:2, 2. afsnit ). Opgiverkast skal foretages fra midten af spillepladsen ( med en sidelæns tolerance på omkring 1,5 m ) i fri retning og senest 3 sekunder efter dommerens signal ( 13:1a, 15:7, 3. afsnit ). Den spiller, der udfører opgiverkastet, skal mindst have en fod på midterlinien og den anden fod enten på eller bag denne linie ( 15:6 ) og forblive i denne position, indtil bolden har forladt hans hånd ( 13:1a, 15:7, 3. afsnit, se også fortolkning 7 ). Kasterens medspillere må ikke overskride midterlinien før dommersignalet er afgivet ( 15:6 ). 44 Som et ledende princip for fortolkningen af regel 10:3 bør dommerne være opmærksomme på et holds interesse for at udføre et hurtigt opgiverkast. Dette betyder, at dommerne bør undgå at være pedantiske og lede efter en lejlighed til at korrigere eller straffe et hold, der prøver på at udføre kastet hurtigt. For eksempel skal dommerne undgå at lade noteringer eller andre opgaver influere på deres villighed til at kontrollere spillernes placeringer hurtigt. Banedommeren må være parat til at fløjte på det bestemte tidspunkt, hvor spilleren når frem til den korrekte placering, forudsat at der ikke er noget klart behov for korrigering af andre spilleres placering. Dommerne må også erindre sig, at kasterens medspillere har lov til at passere midterlinien, så snart fløjten har lydt. ( Dette er en undtagelse fra det ellers grundlæggende princip for udførelse af et kast, der er fastsat i reglerne ). Dommerpraktik vær tydelig fra kampens start og få signaleret hvad du/i som dommer(e) vil acceptere og benyt ikke opgiverkastet til at at skabe ro. August 2008

45 LODTRÆKNING OG OPGIVERKAST REGEL 10 10:4 Ved et opgiverkast ved starten af en halvleg ( også af forlængelsernes halvlege ) skal alle spillere opholde sig på egen banehalvdel. Ved opgiverkast efter en målscoring har kasterens modspillere lov til at befinde sig på begge banehalvdele. I begge tilfælde må ingen modspiller ved opgiverkast være den udførende kaster nærmere end 3 m ( 15:4, 15:9, fortolkning 5:2b ). Selv om spillereglerne fastslår, at kasteren skal stå på midterlinien i en afstand af indtil 1,5 m fra midten, skal dommerne ikke hænge sig i bagateller. Hovedsagen er at undgå unfair opførsel og usikkerhed for modspillerne om, hvornår og hvorfra kastet må tages. Dertil kommer, at de fleste baner ikke har et markeret centrum, og på nogle baner er midterlinien afbrudt af reklamer på midten. I sådanne tilfælde vil både kasteren og dommeren selvfølgelig forsøge at anslå den korrekte position, og enhver insistering på nøjagtighed vil være urealistisk og upassende i forbindelsen. August

46 INDKAST REGEL 11 11:1 Der skal dømmes indkast, når bolden fuldstændigt har Bemærkninger: passeret sidelinien eller, når en markspiller på det forsvarende INDKAST MOD TOMT MÅL hold sidst har berørt bolden, før den passerede holdets egen Hvis et indkast kastes mod et tomt mål og en forsvarsspiller baglinie. Der skal også dømmes indkast, hvis bolden har ramt går ind i målfeltet og parerer skuddet, skal der dømmes loftet eller en fastgjort genstand over banen. straffekast. 11:2 Et indkast tages uden dommersignal ( se dog 15:5b ) af det hold, der ikke sidst berørte bolden, før den passerede linien eller ramte loftet eller en fastgjort genstand over banen IKKE INDKAST Hvis en spiller under løb eller under kamp om bolden kommer uden for spillepladsen uden at bolden passerer sidelinjen eller baglinjen, skal der IKKE dømmes indkast og spillet fortsætter. 11:3 11:4 11:5 Et indkast tages fra det sted, hvor bolden passerede sidelinien, eller fra skæringen mellem side- og baglinie på den side af målet, hvor bolden passerede baglinien. Et indkast efter at bolden har berørt loftet eller en fastgjort genstand over banen skal udføres fra det nærmeste sted ved den nærmeste sidelinie i forhold til det sted, hvor bolden berørte loftet eller den fastgjorte genstand. Kasteren skal stå med en fod på sidelinjen ( 15:6 ) og forblive i en korrekt position, indtil bolden har forladt hans hånd, medens der ingen begrænsning er for den anden fods placering ( 13:1a, 15:6, 15:7, 2. og 3. afsnit ). Medens kastet udføres, må modspillerne ikke være kasteren nærmere end 3 m ( 15:4, 15:9, fortolkning 5:2b ). De har dog altid lov til at stå umiddelbart uden for egen målcirkel selv om afstanden mellem dem og kasteren i tilfældet er mindre end 3 m. Men! Hvis spilleren opnår en uberettiget fordel ved at have været uden for spillepladsen, skal der dømmes frikast til modstanderholdet. IKKE FLØJT for KASTETS UDFØRELSE Hvis der dømmes indkast ift. 11:2 bolden berører loftet eller en genstand over banen kan det hold, der skal udføre indkastet tage det UDEN signal fra dommerne, såfremt kasteren står på det korrekte sted. Hvis der skal korrigeres så husk at fløjte for genstart. FRIKAST? Hvis kasteren står på det korrekte sted, ser vi ofte, at han tager en dribling. Hvad skal der dømmes? En dribling uden for banen intet ( dvs indkast) En dribling inde på banen FRIKAST til modspiller August

47 MÅLKAST REGEL 12 12:1 Et målkast dømmes, når: BEMÆRK I forlængelse af regel 12:1 skal tilføjes: 1) en modspiller har betrådt målfeltet i forbindelse med en Det betyder at bolden i de nævnte situationer IKKE er i spil. overtrædelse af regel 6:2a; Hvis det er en spiller fra målvogterens hold der begår et regelbrud før målvogteren har udført målkastet, 2) målvogteren har kontrol over bolden inde i målfeltet, eller SKAL spillet sættes i gang med et målkast med bolden ligger stille på gulvet inde i målfeltet ( 6:4-5 ); igangsætningsfløjt. 3) en modspiller har berørt bolden, hvis den triller eller bliver Målkastet betragtes som udført, når bolden har passeret liggende på gulvet inde i målfeltet ( 6:5 ); eller når målcirklen. 4) bolden har passeret baglinien efter sidst at være blevet Det betyder: Kaster målvogteren bevidst udover egen baglinje, skal der berørt af målvogteren selv eller en modspiller. fortsat idømmes et målkast (med igangsætningsfløjt). Det betyder, at i de nævnte situationer betragtes bolden som Kaster målvogteren bevidst ud over sidelinjen skal der dømmes indkast til modstanderholdet. værende ude af spil, og at kampen skal fortsættes med et målkast ( 13:3 ), også selv om der begås fejl, efter målkastet er blevet dømt, men før det er blevet udført. Hvis der begås en regelovertrædelse af målvogterens medspillere før udførelsen af målkastet, skal spillet trods dette fortsættes med et målkast ( 13:3 ). 12:2 Et målkast udføres af målvogteren fra målfeltet ud over målcirklen uden igangsætningsfløjt af dommeren ( undtagen 15:5 b ). Målkastet betragtes som udført, når bolden fuldstændigt har passeret målcirklen. Det er tilladt for modspillerne at opholde sig umiddelbart uden for målcirklen, men de må ikke berøre bolden, før den har passeret målcirklen ( 15:4, 15:9, fortolkning 5:2b ) August

48 FRIKAST REGEL 13 13:1 Principielt skal dommerne afbryde spillet og lade modspillernes hold fortsætte med et frikast, når: a) det hold, der er i besiddelse af bolden, begår en a) ( se 4:2-3, 4:5-6, 5:6-10, 6:5, 1. afsnit, 6:7b, 7:2-4, 7:7-8, 7:10, 7:11, 8:8, 10:3, 11:4, 13:7, 14:4-7, 15:7, 3. afsnit og overtrædelse af spillereglerne, som skal føre til tab af 15:8 ); boldbesiddelsen b) det forsvarende hold begår en overtrædelse af b) ( se 4:2-3, 4:5-6, 5:5, 6:2 b, 6:7b, 7:8, 8:8 ). spillereglerne, som betyder, at holdet i boldbesiddelse mister bolden Dommerne bør tillade kontinuitet i spillet og afstå fra afbrydelser i spillet ved en forhastet frikastafgørelse. 13:2 Det betyder, at dommerne ikke bør dømme frikast i henhold til regel 13:1a, hvis det forsvarende hold kommer i boldbesiddelse umiddelbart efter en forseelse begået af det angribende hold ( fordelsreglen ).Tilsvarende bør dommerne ikke gribe ind i henhold til regel 13:1 b, før og med mindre det er klart, at det angribende hold har mistet bolden eller ikke er i stand til at fortsætte sit angreb forårsaget af en forseelse, begået af det forsvarende hold. Hvis der skal gives en personlig straf på grund af en regelovertrædelse, kan dommerne beslutte at afbryde spillet øjeblikkeligt, hvis dette ikke indebærer en ulempe for det hold, som overtrædelsen blev begået imod. I modsat fald bør straffen først gives, når den pågældende situation er afviklet. Regel 13:2 ( fordelsreglen ) gælder ikke i tilfælde af overtrædelser af reglerne 4:2-3 eller 4:5-6, hvor spillet skal afbrydes øjeblikkeligt ved indgriben fra tidtagerens side Regel 13:2 (fordelsreglen) gælder ikke i tilfælde af overtrædelser af reglerne 4:2-3 eller 4:5-6, hvor spillet skal afbrydes øjeblikkeligt, oftest ved indgriben fra tidtagerens side. MISFORSTÅET FORDELSREGEL Det kan ikke tillades at en spiller scorer fra målfeltet eller tager mere end tre skridt, efter at han fx har fået et skub. August

49 FRIKAST REGEL 13 13:3 Hvis en forseelse, der normalt vil indebære et frikast i henhold til reglerne 13:1a-b, foregår, medens bolden er ude af spil, skal spillet genoptages med det kast, som er i overensstemmelse med årsagen til den pågældende afbrydelse. 13:4 13:5 Ud over de situationer, der er angivet i regel 13:1a-b, benyttes et frikast også til genoptagelse af spillet i særlige situationer, hvor spillet er blevet afbrudt, uden at der er sket nogen overtrædelse af spillereglerne: a) hvis det ene hold var i besiddelse af bolden på afbrydelsestidspunktet, skal dette hold forblive i boldbesiddelse; b) hvis intet af holdene var i boldbesiddelse, tildeles bolden det hold, der sidst var i besiddelse af den. Fordelsreglen ( 13:2 ) kan ikke benyttes i de situationer, der er nævnt i regel 13:4. Hvis der dømmes et frikast mod det hold, der var i besiddelse af bolden, da dommeren fløjtede, skal den spiller, som på tidspunktet var i besiddelse af bolden, øjeblikkeligt lade den falde eller lægge den på gulvet på det sted, hvor han befinder sig ( 16:3e ). Udover de situationer, der er angivet i regel 13:1a-b, benyttes et frikast også til genoptagelse af spillet i særlige situationer, hvor spillet er blevet afbrudt UDEN at der er sket nogen overtrædelse af spillereglerne. Dansk kommentar: Dommerne skal acceptere, hvis spilleren ved straks at kaste eller trille bolden til modspilleren gør det muligt for denne at udføre kastet så hurtigt som muligt (regel 19:1 sportslig ånd ). FOKUSOMRÅDE: Efterhånden forser flere og flere sig mod 13:5 for at vinde tid til forsvars-/ angrebsudskiftning August

50 FRIKAST REGEL 13 13:6 Et frikast tages normalt uden fløjt fra dommeren ( undtagen Hvis det korrekte sted for udførelsen af et frikast er ved det forsvarende holds frikastlinie, skal kastet udføres på det 15:3 b ) og i princippet fra det sted, hvor forseelsen opstod. pågældende sted. Jo længere dette sted befinder sig fra det Det følgende er undtagelser fra dette princip: forsvarende holds frikastlinie, desto større margin gives til, at udførelsesstedet kan foregå en kort afstand derfra. Denne I de under punkt 13:4a-b beskrevne situationer udføres margin forøges gradvist op til 3 m i tilfælde af et frikast frikastet med dommerfløjt fra det sted, hvor bolden befandt sig umiddelbart uden for det kastende holds eget målfelt på tidspunktet for afbrydelsen. ( kaldes frikastkeglen ). Den her omtalte margin gælder ikke ved en overtrædelse af Hvis en dommer eller en teknisk delegeret afbryder spillet på regel 13:5, hvis denne overtrædelse er blevet straffet i grund af en regel-overtrædelse af en spiller eller en holdofficial henhold til fortolkning 5:3a. I sådanne tilfælde skal fra det forsvarende hold og dette medfører en henstilling eller udførelsen altid foregå fra det pågældende sted. en personlig straf, skal frikastet tages fra det sted, hvor bolden befandt sig på afbrydelsestidspunktet, hvis dette er et NB! Korrektion ifm udførelse af frikast Hvis en spiller står korrekt placeret og under udførelsen af gunstigere sted end det, hvor forseelsen gik for sig. frikastet kommer til at træde på frikastlinjen, INDEN bolden Den samme undtagelse som i det foregående afsnit gælder, har forladt hans hånd, SKAL der dømmes NYT frikast med fløjt for genstart. hvis tidtageren afbryder spillet på grund af fejlagtig udskiftning MEN! eller ulovlig indtræden på banen i henhold til reglernes 4:2-3 Står en spiller korrekt placeret ved frikastlinjen og efter eller 4:5-6. dommerens fløjt for genstart træder på frikastlinjen, skal der Som beskrevet i regel 7:11 skal et frikast, der dømmes på grund af passivt spil, tages fra det sted, hvor bolden befandt sig, da spillet blev afbrudt. dømmes frikast til modstanderholdet. (Tænk procedure som ved målkast). Uagtet de grundlæggende principper og håndteringer, Står en spiller KORREKT placeret og under udførelsen af fastslået i de foregående afsnit, kan et frikast aldrig tages frikastet hopper, så der ikke længere er gulvkontakt inden for det udførende holds eget målfelt eller inden for modstanderholdets frikastlinie. I enhver situation, hvor det eller foretager en dribling, SKAL der dømmes NYT frikast med igangsætningsfløjt. nævnte sted i et af de foregående afsnit medfører anvendelse af et af disse områder, skal stedet for udførelsen flyttes til det nærmeste sted uden for det pågældende område. August

51 FRIKAST REGEL 13 TOLERANCEKEGLEN Principielt skal et frikast tages fra det sted, hvor forseelsen begås. Hvis en spiller forser sig mod regel 16:3 e undlade at lade bolden falde eller lægge den ned på gulvet, når der dømmes frikast imod det hold, der er i besiddelse af bolden skal den spiller, som har forset sig straffes med en udvisning, og frikastet skal tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået. I andre tilfælde er det tilladt at udføre et frikast fra det sted, hvor bolden befinder sig under forudsætning af, at stedet ikke er mere end 3 m. fra det sted, hvor fejlen blev begået, og dette sted er i nærheden af eget målfelt. Den tilladte afstand fra åstedet bliver mindre jo nærmere, at kastet skal udføres ved modspillernes frikastlinje BEMÆRK, at cirklen ved eget mål har en tolerance på 3 m i ALLE retninger dvs også fremad. Dommerpraktikken har udviklet sig i fejlagtig retning med alt for mange korrektioner. BEMÆRK, at ved frikast ved frikastlinjen, SKAL modspillere være 3 m. fra kasteren og dermed skal teoretisk blot en forsvarsspiller stå ved målcirklen. August

52 FRIKAST REGEL 13 13:7 Spillere fra det kastende hold må ikke berøre eller overskride Kommentar: frikastlinien, før frikastet er taget ( se også den specielle restriktion i regel 2:5 ). Dommerne skal korrigere placeringerne af de af det kastende holds spillere, som befinder sig mellem frikastlinien og målcirklen, før frikastets udførelse, hvis de ukorrekte placeringer har indflydelse på spillet ( 15:3, 15:6 ). Frikastet skal i så fald tages efter et igangsætningsfløjt ( 15:5b ). Den samme fremgangsmåde er gældende ( regel 15:7, 2. afsnit ), hvis det kastende holds spillere træder ind i det forbudte område under frikastets udførelse ( inden bolden har forladt kasterens hånd ), hvis kastet ikke var udført efterfulgt af et dommerfløjt. Hvis spillere fra det angribende hold berører eller overskrider frikastlinien, før bolden har forladt kasterens hånd i de tilfælde, hvor frikastets udførelse foretages efter et dommerfløjt, skal der dømmes frikast til det forsvarende hold ( 15:7, 3. afsnit, 13:1a ) 13:8 Når der udføres et frikast, skal modspillerne holde sig i en afstand af mindst 3 m fra kasteren. Det er dem dog tilladt at opholde sig umiddelbart uden for målcirklen, hvis frikastet tages fra egen frikastlinie. Indgriben i forbindelse med udførelsen straffes i overensstemmelse med regel 15:9 og fortolkning 5:2b. Husk, at også medspillere skal være 3 m. fra kasteren i forbindelse med frikast efter slutfløjt for en halvleg. August

53 STRAFFEKAST REGEL 14 14:1 Der skal dømmes straffekast, når: a) en modspiller eller en holdofficial fra modspillernes hold berøver et hold en oplagt målchance overalt på banen; b) der lyder et uberettiget fløjtesignal på et tidspunkt, hvor der er en oplagt målchance; c) en oplagt målchance berøves ved indgriben i spillet af en ikke-deltageberettiget, for eks. en tilskuer, der indtræder på banen eller en, der fra tilskuerområdet standser spillet med et fløjtesignal. Analogt hermed gælder denne regel også ved force majeuretilfælde som ved et pludseligt elektrisk udfald, som standser spillet netop under en oplagt målchance. Se fortolkning 8 om definitionen af en oplagt målchance. 14:2 Hvis en angribende spiller beholder fuld kontrol over legeme og bold trods en overtrædelse som nævnt i regel 14:1 a, skal der ikke dømmes straffekast, også selv om spilleren efterfølgende ikke udnytter den oplagte målchance. Når der foreligger en situation, der burde medføre en straffekast, bør dommerne altid afvente med at gribe ind, indtil de klart kan afgøre om en straffekastdom er virkelig berettiget og nødvendig. Hvis en angrebsspiller formår at score et mål trods en ulovlig indgriben af forsvarsspillerne, bør dommerne ikke dømme straffekast. Omvendt hvis det er åbenbart, at spilleren virkeligt har mistet kontrollen over bold eller legeme på grund af overtrædelsen, så en oplagt målchance ikke længere eksisterer, skal der dømmes straffekast. Definition af en oplagt målchance a) en spiller, som har bold og legeme under fuld kontrol ved modspillernes målcirkel, har mulighed for et skud på mål, uden at nogen modspiller har mulighed for med tilladte midler at komme foran ham og forhindre et skud; b) en spiller, som har bold og legeme under fuld kontrol, løber eller dribler alene mod modspillernes mål under et modangreb og kun har en modspiller mellem sig og modspillernes mål; c) en spiller befinder sig i en situation, som svarer til ovenstående a) eller b) med undtagelse af, at spilleren endnu ikke har opnået boldkontrol, men er parat til en øjeblikkelig modtagelse af bolden, og dommerne er overbevist om, at ingen modspiller vil have mulighed for at forhindre modtagelsen af bolden med lovlige midler; d) en målvogter har forladt sit målfelt, og en modspiller med fuld kontrol over bold og legeme har en oplagt og uhindret mulighed for at kaste bolden i det tomme mål; ( gælder også selv om der befinder sig modspillere mellem den kastende spiller og målet, men dommerne må medregne disse spilleres muligheder for at gribe ind på lovlig måde ). ** Fri i det øjeblik bolden spilles (dvs. i afleveringsøjeblikket ikke forekommer en omklamring eller et skub(stød). August

54 STRAFFEKAST REGEL 14 14:3 Når der dømmes straffekast, kan dommerne give time-out, Den obligatoriske time-out i forbindelse med straffekast er men kun for en reel forsinkelse, f.eks. forårsaget af et udgået. Det kan fortsat være nødvendigt at give time-out baseret på dommernes vurdering af nogle situationer efter målvogterskifte eller en kaster, der indtræder fra bænken, de før nævnte principper. Dette kan gælde situationer, hvor således at time-out-kendelsen er i overensstemmelse med det ene af holdene tydeligt forsinker udførelsen, for principperne og kriterierne fastlagt i fortolkning 2. eksempel ved udskiftning af målvogter og/eller kaster. 14:4 14:5 14:6 14:7 Et straffekast skal udføres som et skud på mål senest 3 sekunder efter banedommerens signal herfor. ( 15:7, 3. afsnit, 13:1a ). Den spiller, som udfører et straffekast, skal indtage en position bag straffekastlinien og ikke længere bag linien end 1 m ( 15:1, 15:6 ). Efter dommerens fløjt må kasteren ikke berøre eller overskride straffekastlinien, før bolden har forladt hans hånd ( 15:7, 3.afsnit, 13:1a ). Hverken kasteren eller en medspiller må efter udførelsen af et straffekast berøre bolden, før den har berørt en modspiller eller målrammen ( 13:1a, 15:7, 3. afsnit ). Under udførelsen af et straffekast skal kasterens medspillere placere sig uden for frikastlinien og forblive der, indtil bolden har forladt kasterens hånd ( 15:3, 15:6 ). Ved overtrædelse af dette, skal der dømmes frikast til det forsvarende hold ( 15:7, 3. afsnit, 13:1a) ). Opstramning ift. de 3 sekunder For mange straffekast afvikles med 4-5 sekunders fordel til straffekastskytten Straffekastskytten skal have mindst én og samme fod placeret inden for straffekastlinjens bredde og desuden være placeret mellem straffekastlinjen og frikastlinjen (tremeterlinjen) - se dog 14:5 dvs. max 1 m. bag straffekastlinjen.. Fokusområde: Der fløjtes generelt for mange billige straffekast hvor den eneste forseelse er, at forsvarsspilleren står på målcirklen eller i målfeltet. Det er en dommeropgave at sikre, at forsvarsspillerne IKKE tager udgangspunkt i en ulovlig placering hvis sådanne forhold gør sig gældende, skal der korrigeres. Eksempel: Står HVID 6 på målcirklen og den boldførende RØD 7 springer ind i ham, så kan der hverken dømmes straffekast eller angriberfejl dommen er: Frikast til RØDT hold og korrektion af HVID 6 August

55 STRAFFEKAST REGEL 14 14:8 Under udførelsen af et straffekast skal kasterens modspillere forblive uden for frikastlinien og mindst 3 m fra straffekastlinien, indtil bolden har forladt kasterens hånd. Hvis dette ikke overholdes, skal straffekastet tages om, hvis det ikke resulterer i en målscoring, men der skal ikke gives nogen personlig straf til spilleren. 14:9 14:10 Medmindre det resulterer i en målscoring, skal et straffekast tages om, hvis målvogteren overskrider sin begrænsningslinie ( 4-m linien, 1:7, 5:11 ), før bolden har forladt kasterens hånd, men der skal ikke gives nogen personlig straf til målvogteren. Det er ikke tilladt at foretage udskiftning af en målvogter, hvis kasteren stående på rette sted og med bolden i hånden er parat til at udføre straffekastet. Et forsøg på at forlade målfeltet skal straffes som usportslig optræden ( 8:4, 16:1c og 16:3c ). Målvogterskifte ved straffekast: Når modstanderholdets straffeskytte er klar (dvs. står med bolden i hånden på det korrekte sted) er udskiftning af målvogter ikke mere tilladt. Hvis målvogteren alligevel forsøger at foretage en udskiftning, skal han ikendes en advarsel for usportslig optræden og skal forblive i målet. Hvis han alligevel gennemfører udskiftningen, skal han udvises. Han skal ligeledes udvises, hvis han tidligere i kampen er ikendt en advarsel eller hans hold tidligere er ikendt 3 advarsler. Det er uden betydning om målvogteren opfordres til udskiftning af en official eller ikke. MEN en official kan pådrage sig en progressiv bestrafning ved at optræde usportsligt (læs unfair). Januar

56 KASTENES UDFØRELSE REGEL 15 15:1 Kasteren Kommentar: Før udførelsen af et kast skal kasteren indtage den korrekte Hvis et frikast uden fløjt tages fra et forkert sted, skal dommeren fløjte og korrigere kasterens og evt. kasterens placering som foreskrevet for kastet. Bolden skal befinde sig i med- og modspilleres placering. kasterens hånd ( 15:6 ). Spillet genoptages da med et igangsætningsfløjt. Hvis det er oplagt at kasterne bevidst udnytter en forkert Med undtagelse af et målkast skal kasteren under udførelsen placering for at drage en fordel af tiden ved en korrektion, uafbrudt berøre gulvet med en del af sin fod, indtil bolden har skal det betragtes som usportslig optræden. forladt hans hånd. Den anden fod må gentagne gange løftes og igen sænkes ( se også 7:6 ). Kasteren skal forblive i denne stilling, indtil kastet er udført ( 15:7, 2. og 3. afsnit ). 15:2 Et kast betragtes som taget, når bolden har forladt kasterens hånd ( se dog 12:2 ). Kasteren må ikke berøre bolden igen, før den har berørt en anden spiller eller målrammen ( 15:7, 15:8 ); se også yderligere indskrænkninger under regel 14:6. Der kan scores mål direkte på alle kast med undtagelse af et direkte selvmål scoret på målkast af målvogteren selv ( f.eks. ved at tabe bolden ind i eget mål ). Bolden må ikke berøres af eller overrækkes til en anden spiller under udførelsen ( 15:7, 2. og 3. afsnit ). Det betyder at målvogteren kan foretage et målkast hængende i luften, benytte løbeskud etc. 15:3 Kasterens medspillere Alle medspillerne skal have indtaget de for dem gældende korrekte placeringer ( 15:6 ). Med undtagelse af bestemmelserne i regel 10:3, 2. afsnit skal spillerne forblive i disse korrekte positioner, indtil bolden har forladt kasterens hånd. August

57 KASTENES UDFØRELSE REGEL 15 15:4 Kasterens modspillere Kasterens modspillere skal indtage de foreskrevne placeringer og forblive i en korrekt position, indtil bolden har forladt kasterens hånd ( 15:9 ). Ukorrekte placeringer fra modspillernes side i forbindelse med udførelse af opgiverkast, indkast eller frikast skal ikke korrigeres af dommerne, hvis de angribende spillere ikke har nogen ulempe ved at tage kastet øjeblikkeligt. Hvis de forulempes derved, skal placeringerne korrigeres. August

58 KASTENES UDFØRELSE REGEL 15 15:5 Fløjtesignal for genoptagelse af spillet Dommeren skal fløjte for genoptagelse af spillet: a) altid i forbindelse med opgiverkast ( 10:3 ) og straffekast ( 14:4 ); b) i nogle tilfælde ved indkast, målkast og frikast: for genoptagelse efter en time-out; for genoptagelse med frikast efter regel 13:4; når udførelsen forsinkes; efter en korrektion af spillerpositioner; efter en mundtlig henstilling eller en advarsel. I alle andre situationer har dommerne ret til selv at afgøre, Principielt skal dommerne ikke fløjte for genoptagelse af spillet, før spillerne har indtaget deres reglementerede positioner under 15:1, 15:3 og 15:4. ( Se dog 13:7, 2. afsnit og 15:4, 2. afsnit ). Hvis dommeren fløjter, for at et kast kan tages på trods af ukorrekte spillerplaceringer, så har disse spillere fuld ret til at gribe ind i spillet. Efter fløjtesignalet skal kasteren spille bolden inden 3 sekunder. August

59 KASTENES UDFØRELSE REGEL 15 15:6 Sanktioner Overtrædelser af kasterens medspillere forud for udførelsen af et kast, typisk i form af indtagelse af ukorrekte positioner eller en medspillers berøring af bolden, skal medføre en korrektion ( se også 13:7, 2. afsnit ). 15:7 Konsekvenserne af kasterens eller medspilleres regelovertrædelser under udførelsen af et kast ( 15:1-3 ) er afhængige af, om kastets udførelse fløjtes i gang. Principielt skal enhver overtrædelse under en udførelse af et kast uden fløjt korrigeres, og kastet skal gentages med et dommerfløjt. Imidlertid skal fordelstanken efter 13:2 anvendes. Såfremt et hold efter en fejlagtig udførelse straks mister boldbesiddelsen, betragtes kastet dog som udført, og spillet fortsætter. Principielt skal enhver overtrædelse under en udførelse af et kast efter et igangsætningsfløjt straffes. Dette gælder f.eks. hvis kasteren er uden fodfæste under udførelsen, holder fast i bolden udover 3 sekunder eller flytter sig bort fra den korrekte position, inden bolden har forladt hans hånd. Dette gælder også, hvis en medspiller efter fløjtet, men inden bolden har forladt kasterens hånd, bevæger sig hen i en ukorrekt position, ( undtagen 10:3, 2. afsnit ). August

60 KASTENES UDFØRELSE REGEL 15 I sådanne tilfælde gælder det oprindelige kast som udført, og modstanderne tilkendes et frikast ( 13:1a ) fra det sted, hvor overtrædelsen fandt sted ( se også regel 2:6 ). I overensstemmelse med regel 13:2 gælder dog også her, at hvis kasterens hold mister boldbesiddelsen, før dommerne har mulighed for at reagere, fortsætter spillet i situationen. 15:8 15:9 Principielt skal enhver overtrædelse i forbindelse med udførelse af et kast, der fløjtes i gang, straffes straks. Dermed menes forseelser efter regel 15:2, 2. afsnit, som f.eks. hvis kasteren berører bolden for anden gang, før den har berørt en anden spiller eller målrammen, hvis han dribler eller lægger bolden på gulvet for igen at samle den op. Dette straffes med et frikast til modstanderne ( 13:1a, se dog regel 15:7, 3. afsnit ). Forsvarsspillere, som generer udførelsen af et kast, f.eks. ved at indtage en ukorrekt placering eller ved at forlade en korrekt forud for et kasts udførelse, skal med undtagelse af tilfældene i reglerne 14:8, 14:9, 15:4, 2. afsnit og 15:5, 3. afsnit straffes derfor. Dette gælder uafhængigt af, om det sker før eller under udførelsen, og om kastet skal fløjtes i gang eller ikke ( fortolkning 5:2b, 16:1c og 16:3c ) Et kast, der generes af en forseelse af modstanderholdet, skal principielt gentages August

61 PERSONLIGE STRAFFE OG HOLDSTRAFFE - ADVARSEL REGEL 16 Advarsel Kommentar: 16:1 Der kan gives en advarsel for: En og samme spiller bør ikke gives mere end én advarsel, og et hold bør ikke gives mere end tre advarsler. a) overtrædelse af spillereglerne i forhold til modspillerne En spiller der allerede har haft en udvisning, bør ikke ( 5:5 og 8:2 ), der ikke falder ind under kategorien efterfølgende gives en advarsel. progressiv bestrafning efter regel 8:3; Der bør ikke gives et holds officials mere end en enkelt advarsel. Der skal gives en advarsel for: b) overtrædelse af reglerne i forhold til modspillerne, der skal straffes progressivt ( 8:3 ); c) usportslig optræden af en spiller eller holdofficial ( 8:4, fortolkning 5:1-2 ). 16:2 Dommeren skal tilkendegive advarslen til den skyldige spiller eller holdofficial samt informere tidtagerbordet om advarslen ved at holde et gult kort op over hovedhøjde. ( Dommertegn 13; det gule kort bør have en størrelse på omkring 9 x 12 cm Progressiviteten for spillernes regelovertrædelser på banen og bænken er kombineret og det betyder at op til tre spillere (ikke kun en) kan tildeles en advarsel på bænken. Usportslig optræden a) når forsvarsspillere benytter målfeltet som deres grundlæggende defensive position ( ikke ment som en tilfældig forsvarsreaktion mod en spiller i en scoringsposition ); b) Verbal chikane eller med fagter på provokerende måde nedgøre en mod- eller medspiller, for eksempel et råb til en modspiller under udførelse af et straffekast; c) forsinke udførelsen af et regelfastsat kast til modstanderne, typisk ved ikke at respektere afstanden på 3 m eller f.eks. hvis målvogteren ikke frigiver bolden til en straffekastskytte ( se dog reglerne 14:8, 14:9, 15:4, 2. afsnit og 15:5, 3. afsnit ); d) ved skuespil at forsøge at vildlede dommerne vedrørende et indgreb fra en modspiller ( f.eks. at foregøgle en regelovertrædelse ); e) ved aktivt at blokere et skud eller en aflevering med foden eller underbenet. En refleksbevægelse som at samle benene, når bolden er på vej, eller blokere bolden ved en normal bevægelse med benene under bevægelse frem mod modstanderen, skal ikke straffes, ( se også regel 7:8 ). f) når der er en afgørelse mod et hold i boldbesiddelse, og den boldførende spiller ikke straks lader bolden falde eller lægger den på gulvet, tilsvarende hvis bolden allerede befinder sig på gulvet og spilleren slår bolden bort; g) indgriben i kampen af spillere eller holdofficials på bænken, f.eks. indgriben ved at strække sig ind over banen eller ved ikke at frigive en bold, der er havnet i udskiftningsområdet. August

62 PERSONLIGE STRAFFE OG HOLDSTRAFFE - UDVISNING REGEL 16 16:3 Der skal idømmes en udvisning ( af 2 minutters varighed ) Kommentar ved: Det er nævnt i b), c) og d), at udvisninger i disse situationer almindeligvis er tiltænkt tilfælde af gentagne a) fejlagtig udskiftning, hvis en yderligere spiller indtræder regelovertrædelser eller usportslig optræden. Dommerne har på banen, eller hvis en spiller griber ind i spillet fra imidlertid ret til at beslutte, at en overtrædelse kan være af en art, der kan retfærdiggøre en øjeblikkelig udvisning, selv udskiftningsområdet ( 4:5-6 ); om spilleren ikke tidligere i kampen har fået en advarsel og b) gentagne overtrædelser af de regler, der skal straffes hans hold ikke har fået tre advarsler. progressivt ( se 8:3, 16:1); På samme måde kan en holdofficial ikendes en direkte c) gentagen usportslig optræden af en spiller på eller uden udvisning, selv om han ikke tidligere har været idømt nogen advarsel. Det er dog ikke muligt at ikende et holds officials for banen ( se 8:4, 16:1). mere end en udvisning. Når en holdofficial idømmes en udvisning i henhold til regel d) usportslig optræden af en af et holds officials, efter at en 16:3d, kan denne forblive i udskiftningsområdet og udføre af disse tidligere har fået en advarsel i forbindelse med sine funktioner, men holdets antal af spillere på banen skal regel 8:4 og 16:1c) reduceres i 2 minutter. e) for usportslig optræden af en karakter, som betyder en udvisning i enhver situation som en konsekvens af en diskvalifikation af en spiller eller holdofficial ( 16:8, 2. afsnit, se dog 16:14b ); g) usportslig optræden af en spiller, der netop er blevet udvist, før spillet igen er fløjtet i gang ( 16:12a ). 16:4 Efter at have givet time-out skal dommeren tydeligt tilkendegive udvisningen til den pågældende spiller og informere tidtagerbordet derom ved hjælp af det foreskrevne dommertegn, dvs. en opstrakt arm med to udstrakte fingre ( dommertegn 14 ). Forbundenes turneringsreglementer afgør i hvilke rækker det er gældende. Vær særlig opmærksom på time-out i den situation, hvor samme hold får anden udvisning inden den første udvisning er udløbet. August

63 PERSONLIGE STRAFFE OG HOLDSTRAFFE - UDVISNING REGEL 16 16:5 Advarsel En udvisning gælder altid for 2 minutters spilletid; den tredje udvisning til den samme spiller betyder også, at han efterfølgende skal diskvalificeres ( 16:6 f ). Den udviste spiller har ikke lov til at deltage i spillet under sin udvisningsperiode, og holdet har i udvisningsperioden ikke lov til at erstatte ham på banen. Udvisningsperioden begynder med dommernes fløjt for genoptagelse af spillet. En udvisningsperiode fortsættes i 2. halvleg, hvis den ikke er udløbet ved afslutningen af 1. halvleg. Det samme gælder ved overgang fra normal spilletid til forlængelser og under forlængelser. Såfremt en udvisning efter afslutning af forlængelserne endnu ikke er udløbet, har en sådan spiller i overensstemmelse med 2:2s kommentar ikke lov til at deltage i en eventuel straffekastafgørelse. August

64 PERSONLIGE STRAFFE OG HOLDSTRAFFE - DISKVALIFICERING REGEL 16 16:6 Diskvalifikation 16:7 Der skal idømmes en diskvalifikation for: a) usportslig optræden af enhver af et holds officials efter at de tidligere både har fået en advarsel og en udvisning i overensstemmelse med 8:4, 16:1c og 16:3d; b) regelovertrædelser, som er til fare for en modspillers helbred ( 8:5 ); c) grov usportslig optræden af en spiller eller en holdofficial på eller udenfor banen ( 8:6, fortolkning 6 ) og i tilfælde af særlig eller gentagen usportslig optræden under en endelig afgørelse af en uafgjort kamp ved straffekast ( 2:2s IHF-Kommentar og 16:13 ); d) en spillers håndgribeligheder inden kampen eller under en definitiv straffekast-afgørelse ved uafgjort resultat ( 2:2s IHF-Kommentar, 8:7, 16:14b ); e) en holdofficials håndgribeligheder ( 8:7 ); f) samme spillers tredie udvisning ( 16:5 ); Efter at have givet time-out skal dommerne tydeligt tilkendegive diskvalifikationen til den skyldige spiller eller holdofficial og informere tidtagerbordet ved at holde et rødt kort op over egen hovedhøjde ( dommertegn 13, det røde kort bør have en størrelse på omkring 9 x 12 cm ). 3. udvisning af samme spiller a) først markering for udvisning b) derefter markering for diskvalifikation (RØDT KORT) Spilleren skal straks forlade udskiftningsområdet. Hvis han befinder sig i umiddelbar nærhed af udskiftningsområdet, skal han skifte fra holdets normale spilledragt. a) fornærmende optræden ( ved tiltale, ansigtsudtryk, gestik, eller kropskontakt ) rettet mod en anden person ( dommer, tidtager, sekretær, observatør, holdofficial, spiller, tilskuer osv. ); b) at kaste eller sparke bolden bort på demonstrativ måde efter en dommerkendelse; c) hvis en målvogter demonstrativt afholder sig fra at forsøge at redde et straffekast; d) at revanchere sig efter en forseelse mod sig selv ( f. eks. refleksslag ); e) overlagt at kaste bolden mod en modstander under en afbrydelse af kampen, ( hvis det gøres med stor kraft og fra meget kort afstand, kan det også betragtes som håndgribeligheder ); f) fra udskiftningsområdet at berøve en oplagt målchance ved indgreb af en holdofficial eller en spiller på bænken ( 4:2, 4:3, 4:6 ); g) hvis en spiller i kampens sidste minut benytter midler, som kan anses for at falde ind under regel 8:5 eller 8:6 for at undgå, at modstanderne får tid og mulighed for at score et afgørende mål ( for at vinde kampen eller for at opnå den nødvendige måldifference ) eller opnå en situation, hvor der kan dømmes et straffekast. Ved bedømmelsen er det afgørende, om det er et vigtigt mål ( sejr, uafgjort eller måldifference ), der forhindres ved handlingen. VIGTIGT Som dommer skal du IKKE fløjte anderledes i det sidste minut ift. til de foregående 59 minutter. Men en skærpet opmærksomhed er påkrævet. Hvis en spiller for at hindre et afgørende mål begår en regelovertrædelse (regel 8:5 eller 8:6) skal der naturligvis idømmes en diskvalifikation. MEN!! Hvis en spiller tilfældigt kommer til at røre bolden med fødderne og det ikke er en bevidst destruktiv handling så skal der anvendes alm. progressiv betrafning (linje). Det, der bestemmer graden er: afgørende mål Et såkaldt groft professilonelt overfald August

65 PERSONLIGE STRAFFE OG HOLDSTRAFFE - DISKVALIFIKATION REGEL 16 16:8 En diskvalifikation gælder altid for den resterende spilletid. Spilleren eller den pågældende holdofficial skal straks forlade banen og udskiftningsområdet. Derefter er det ikke tilladt spilleren eller den pågældende holdofficial at have nogen form for kontakt med holdet før kampen er afsluttet. Grov usportslig optræden (reglerne 8:6, 16:6 d ) En diskvalifikation af en spiller eller en holdofficial på eller uden for banen under spilletiden medfører altid en udvisningsperiode for holdet. Dette indebærer, at holdets antal af spillere på banen skal reduceres med en spiller ( 16:3 f ). Reduceringstiden skal imidlertid være af 4 minutters varighed, hvis spilleren er blevet diskvalificeret under omstændigheder som angivet i regel 16:12b-d. En diskvalifikation reducerer antallet af et holds disponible spillere eller holdofficials med undtagelse af sådanne, der kan henføres til regel 16:13 b. Holdet må imidlertid forøge antallet af spillere på banen ved udløbet af udvisningstiden. En diskvalifikation gælder principielt kun for den kamp, i hvilken den er givet. Den betragtes som en dommerafgørelse på baggrund af dommernes iagttagelser af det passerede. Efter kampen skal der ikke følge andre konsekvenser af en diskvalifikation undtagen i tilfælde af diskvalifikationer på grund af håndgribeligheder ( 16:6d-e ), eller når grov usportslig optræden af en spiller eller en holdofficial ( 16:6 d ) falder ind under a), d) eller g) i fortolkning 6. Sådanne diskvalifikationer skal fremgå af kamprapporten ( dvs. de skal indberettes ). NB! At true en person er IKKE håndgribeligheder, men skal sidestilles med en fornærmelse. Straffen bliver derfor DISKVALIFIKATION. Hvis en diskvalificeret spiller/official, der har haft ophold uden for sit holds udskiftningsområde, senere løber ind på banen, kan der IKKE idømmes nogen form for progressiv bestrafning. NB! Episoden skal indberettes. Det samme gør sig gældende, hvis en spiller/official siddende/stående på tilskuerrækkerne optræder groft usportsligt, fx med tilråb, fagter etc. NB! Episoden skal indberettes. August

66 PERSONLIGE STRAFFE OG HOLDSTRAFFE - BORTVISNING REGEL 16 Bortvisning 16:9 Der skal idømmes en bortvisning, når: håndgribeligheder, som beskrevet i regel 8:7, begås af en spiller under spilletiden ( se regel 16:3, 1. afsnit og 2:6 ), på eller uden for banen. Spytning på med-/ modspillere, dommere og officials sidestilles med håndgribeligheder og skal bestraffes med BORTVISNING. At skubbe til en dommer vil også medføre BORTVISNING 16:10 16:11 Efter at have givet time-out skal dommerne tydeligt tilkendegive bortvisningen til den skyldige spiller og informere tidtagerbordet ved hjælp af det foreskrevne dommertegn, hvor dommeren krydser sine arme over egen hovedhøjde ( dommertegn 15 ). En bortvisning gælder altid for den resterende spilletid, og holdet må fortsætte med en spiller mindre på banen i resten af kampen. Hvis en spiller, som er idømt en bortvisning allerede afsonede ( eller forinden netop havde fået ) en udvisning eller havde forårsaget en udvisningsreduktion af antallet af holdets spillere iht. regel 16:12, så vil en sådan udvisning eller reduktion indgå i bortvisningen. Dette betyder, at den eneste blivende reduktion er den, der er forårsaget af bortvisningen. Den bortviste spiller må ikke erstattes og skal forlade banen og udskiftningsområdet med det samme. Herefter må spilleren ikke have nogen form for kontakt med sit hold. En bortvisning skal fremgå af kamprapporten, forklares skriftligt af dommerne og indsendes samlet til den ansvarlige turneringsledelse, der skal behandle den ( 17:10 ). August

67 PERSONLIGE STRAFFE OG HOLDSTRAFFE MINUTTER REGEL 16 16:12 MERE END EN OVERTRÆDELSE I SAMME SITUATION BEMÆRK! Hvis en spiller eller en holdofficial, der gør sig skyldig i mere Hvis en af de to straffe givet i en og samme situation er en BORTVISNING (og den anden er en 2 minutters end en overtrædelse samtidigt eller direkte efter hinanden, før udvisning eller en diskvalifikation, er HOLDET reduceret spillet er genoptaget, og de pågældende overtrædelser med en spiller på banen i resten af spilletiden). udløser forskellige straffe, så skal principielt kun den mest vidtgående gives. Dette er altid tilfældet, hvis en af de pågældende er en bortvisning. Der er imidlertid følgende specielle undtagelser, hvor et hold i alle tilfælde må spille med reduceret styrke på banen i 4 minutter: a) Hvis en spiller, som netop er idømt en udvisning, gør sig skyldig i usportslig optræden, før spillet er genoptaget, skal han idømmes en yderligere udvisning (regel 16:3 h); hvorfor hans udvisningstid vil vare 4 minutter (hvis den yderligere udvisning er spillerens tredje, skal han derefter diskvalificeres); Fx 25:16 RØD 9 idømmes en 2 minutters udvisning for en omklamring. RØD 9 protesterer over kendelsen. DOM: 2+2 minutters udvisning. RØDT hold reduceres med én spiller i 4 minutter. Hvis en spiller får en bestrafning, der udmøntes i en 2+ 2 minutters udvisning, må det officielle tidtagningsanlæg kun benyttes, såfremt der kan vises en udvisningstid på 4 minutter. Hvis dette ikke er muligt, skal der anvendes en manuel markering vhja. pap/papir samt relevant skriveredskab. b) Hvis en spiller, der netop er blevet diskvalificeret (direkte eller foranlediget af en tredje udvisning), gør sig skyldig i usportslig optræden, før spillet er genoptaget, vil holdet blive idømt en yderligere straf, således at reduceringen af spillere på banen vil gælde for 4 minutter. Fx 46:57 HVID 4 idømmes en diskvalifikation for at ramme en modspiller i hovedet. HVID 4 protesterer over kendelsen. DOM: 2+2 minutters udvisning. HVIDT hold reduceres med én spiller i 4 minutter. Husk at indberette diskvalifikationen August

68 PERSONLIGE STRAFFE OG HOLDSTRAFFE MINUTTER REGEL 16 c) Hvis en spiller, som netop er idømt en udvisning, gør dig Fx RØD 11 udvises for ulovligt at betræde spillepladsen som skyldig i grov usportslig optræden, før spillet er overtallig spiller. RØD 11 bliver fortørnet over kendelsen og genoptaget, skal spilleren derudover diskvalificeres (regel smider sin stol ind på spillepladsen. RØD 11 diskvalificeres. 16:6). De pågældende straffe tilsammen betyder at hans DOM: 2+2 minutter RØDT hold reduceres med én spiller i 4 minutter hold skal reduceres med en spiller på banen i 4 minutter. Husk at indberette diskvalifikationen d) Hvis en spiller, der netop er blevet diskvalificeret (direkte eller foranlediget af en tredje udvisning), gør sig skyldig i grov usportslig optræden, før spillet er genoptaget, vil holdet blive idømt en yderligere straf, hvorfor reduceringen af holdets antal af spillere på banen vil gælde for 4 minutter. Fx HVID 7 har fået sin 3. udvisning og dermed diskvalificeret. INDEN spillet er sat i gang, optræder HVID 7 fornærmende over for dommerne både med fagter og ord. Dom: 2+2 minutter HVIDT hold reduceres med én spiller i 4 minutter Husk at indberette diskvalifikationen August

69 PERSONLIGE STRAFFE OG HOLDSTRAFFE UDEN FOR SPILLETIDEN REGEL 16 16:13 De situationer, der er beskrevet i reglerne 16:1, 16:3, 16:6 og Når vi i håndboldspillet taler om en progressiv bestrafning, så har mange problemer med at leve op til intentionen 16:9, gælder for forseelser under spilletiden. I forbindelse med nemlig at opbygge en lineær bestrafning, hvor en advarsel disse regler gælder begrebet spilletid også for forlængelser følges op af en udvisning specielt hvis forseelserne er og time-outs, alle halvlegspauser og afbrydelser af spilletiden analoge. Eksempel: og, i tilfælde af regel 16:6, også for tiden under Hvis et skub begået af HVID 7 først i kampen vurderes til straffekastafviklingen efter en uafgjort kamp, hvori der skal (5) og medfører en advarsel, så SKAL det næste skub (5) findes en vinder. foretaget af HVID 7 medføre en udvisning. Under en sådan straffekastafvikling, kan dommerne beslutte, at alle tilfælde af voldsom eller gentagen usportslig optræden kan resultere i en diskvalifikation fra yderligere deltagelse i det fortsatte forløb ( 2:2s IHF-Kommentar ), da tidsbestemte straffe på dette tidspunkt er uden mening. Specielt iagttages følgende misforhold mellem regelsæt / dommerpraktik: opbygningsfasen med advarsler for laaang (alle advarsler skal IKKE nødvendigvis anvendes) overgangen fra advarsel til udvisning har for stor spændvidde (forstå: manglende skarphed) spændvidden mellem 2. og 3. udvisning til samme spiller for laaang manglende skarphed under varskotegn svingende linje fra afslutningen af 1. halvleg til starten af 2. halvleg August

70 PERSONLIGE STRAFFE OG HOLDSTRAFFE UDEN FOR SPILLETIDEN REGEL 16 16:14 Forseelser udenfor spilletiden Dansk kommentar: Som pauser regnes: 1) Den ordinære spilletids pause mellem 1. og 2. halvleg Usportslig optræden, grov usportslig optræden eller 2) Pausen mellem afslutningen af 2. halvleg og håndgribeligheder mod en spiller eller holdofficial, som finder 1. forlængelses 1. halvleg sted på området, hvor kampen spilles, men uden for 3) Pausen mellem 1. forlængelses 2. halvleg og 2. forlængelses 1. halvleg spilletiden, skal straffes som følger: 4) Pauserne mellem halvlegene i 1.og 2. forlængelse Pausen mellem 2. forlængelse og straffekastrunden Før kampen: a) er skal gives en advarsel i tilfælde af usportslig optræden (16:1c), b) Der skal gives en diskvalifikation af den skyldige spiller eller official i tilfælde af gentagen eller grov usportslig optræden eller håndgribeligheder, men holdet har lov til at begynde kampen med 14 spillere og fire officials; regel 16:8, 2. afsnit gælder kun for forseelser under spilletiden, følgelig forbindes diskvalifikationen ikke med en udvisning. Straffe for forseelser begået inden kampen kan til enhver tid iværksættes under kampen, når som helst den skyldige kan genkendes som deltager i kampen, hvilket måske ikke var muligt på tidspunktet for forseelsen. Efter kampen: c) Skriftlig indberetning August

71 DOMMERNE REGEL 17 17:1 To ligeberettigede dommere skal lede kampen. De assisteres Dansk kommentar: af en tidtager og en sekretær. Tidtager og sekretær kan forenes til en person 17:2 17:3 17:4 Dommernes rettigheder og forpligtelser overfor spillere og holdofficials begynder i det øjeblik, hvor de betræder det pågældende idrætsanlæg, og varer, til de igen forlader det. Dommerne er ansvarlige for at kontrollere bane, mål og bolde inden kampens start; ligesom de afgør med hvilke bolde, kampen skal gennemføres ( Regel 1 og 3:1 ). Dommerne skal også sikre sig tilstedeværelsen af begge hold iklædt reglementeret spilletøj. De kontrollerer kamprapporten og spillernes udstyr. De skal også sikre sig, at antallet af spillere og holdofficials i udskiftningsområdet er inden for de tilladte rammer og sikre sig tilstedeværelsen og identiteten af en «ansvarlig holdofficial» for hvert hold. Enhver uoverensstemmelse skal korrigeres ( 4 :1-2 og 4:7-9 ). Den ene dommer gennemfører lodtrækningen inden kampen. Lodtrækningen overværes af den anden dommer og de to holds «ansvarlige holdofficials», en anden holdofficial eller en spiller på vegne af den «ansvarlige holdofficial» ( 10:1 ). Bemærk, at lodtrækningen skal foretages mellem 2 deltagere i kampen og dermed er en formand, en tilskuer eller buschaufføren udelukket, såfremt de IKKE står anført på kamprapporten. August

72 DOMMERNE REGEL 17 17:5 Hele kampen skal principielt ledes af de samme dommere. Dansk kommentar: Ansatte turneringskampe skal principielt altid gennemføres. Det er deres ansvar at sikre sig, at kampen gennemføres i Hvis en udpeget dommer eller begge de udpegede overensstemmelse med spillereglerne, og de skal straffe dommere ikke er mødt op, når kampen skal begynde eller enhver regelovertrædelse ( undtagen 13:2 og 14:2 ). der fejlagtigt ikke er blevet ansat dommer(e) til den pågældende kamp samt såfremt en fungerende dommer er Hvis en af dommerne bliver ude af stand til fuldføre kampen, ude af stand til at fortsætte sit virke i en påbegyndt kamp, er skal den anden dommer fortsætte kampen som enedommer. det den på stedet fungerende turneringsleders, subsidiært den i turneringsplanen først nævnte forenings pligt at ( Ved IHF- og kontinentale turneringer behandles denne udpege dommer(e) efter nedenstående retningslinjer: situation i overensstemmelse med de pågældende turneringsbestemmelser. ) 17:6 17:7 Hvis begge dommere fløjter for en forseelse og er enige om hvilket hold, der skal straffes, men har afvigende opfattelse af den straf, der skal idømmes, skal den strengeste straf være gældende. Hvis begge dommere fløjter for en forseelse, eller bolden er ude af banen, og de to dommere har forskellig opfattelse af hvilket hold bolden skal tildeles, skal en fælles afgørelse, som dommerne når frem til efter at have drøftet det med hinanden, være gældende. Hvis dommerne ikke bliver enige om en fælles afgørelse, skal bane-dommerens opfattelse være gældende. En time-out er her obligatorisk. Efter drøftelsen mellem dommerne skal spillet genoptages efter et dommerfløjt og et tydeligt igangsætningstegn fra dommerne ( 2:8d, 15:5 ). I kampe med to dommere: a) Hvis den ene af de to udpegede dommere ikke er mødt op, når kampen skal begynde, skal den ansvarlige forsøge at finde én på stedet, der efter hans mening kan danne par med den fremmødte. Hvis det ikke lykkes at finde en sådan dommer, skal den udpegede, tilstedeværende dommer dømme kampen som enedommer. Selv om den manglende, anden dommer indfinder sig efter kampens begyndelse, må han ikke indtræde som dommer i kampen. b) Hvis ingen af en kamps to dommere er til stede, når kampen skal begynde, skal den ansvarlige udpege et nyt dommerpar til at lede kampen. Kan der kun skaffes en dommer, skal kampen gennemføres med denne som enedommer. Selv om den ene eller begge dommere indfinder sig efter kampens begyndelse, må de(n) pågældende ikke indtræde som dommer(e) i kampen. (Skulle der under kampen blive brug for en reservedommer, bortfalder indskrænkningen). c) Hvis den ene af to fungerende dommere under en igangsat kamp bliver ude af stand til at gennemføre kampen som dommer, skal den anden fortsætte kampen som enedommer. August

73 DOMMERNE REGEL 17 I kampe med én dommer: d) Til kampe, hvortil der kun er udpeget én dommer, og denne dommer ikke har indfundet sig, skal den ansvarlige udpege én dommer til at lede kampen. Hvis en enedommer bliver ude af stand til at fortsætte som dommer under en igangsat kamp, skal den på stedet ansvarlige udpege én dommer, der skal lede kampen færdig. Bestemmelsen i Reglement for Dommeres Virksomhed om, at en dommer ikke tidligere samme dag må have udøvet nogen form for dommergerning under Dansk Håndbold Forbund, bortfalder under sådanne omstændigheder August

74 DOMMERNE REGEL 17 17:8 Begge dommere er ansvarlige for at kontrollere målregnskabet. 17:9 De skal også notere advarsler, udvisninger, diskvalifikationer og bortvisninger. Begge dommere er ansvarlige for kontrol af spilletiden. Hvis der er tvivl om den nøjagtige spilletid, træffer de en fælles beslutning herom ( se også 2:3 ). Dansk kommentar: Ved uenighed om målregnskabet afgør den førstnævnte dommer. a) den, der står først på den skriftlige dommertilsigelse b) den, der ved telefonisk tilsigelse får besked på, at han er den førstnævnte c) den, hvis bogstav i efternavnet kommer først i alfabetet (tvivlstilfælde) Bemærk: I regeltest er Dommer A = førstnævnte 17:10 17:11 17:12 Dommerne er ansvarlige for efter kampen at sikre sig, at kamprapporten/holdkortet er udfyldt korrekt. Bortvisninger ( 16:11 ) og diskvalifikationer af den slags, der er nævnt i regel 16:8, 4. afsnit, skal beskrives i kamprapporten. Dommernes afgørelser på baggrund af deres situationsbedømmelser eller deres skøn er inappellable. Protester kan kun nedlægges mod afgørelser, der ikke er i overensstemmelse med spillereglerne. Under kampen har kun den «ansvarlige holdofficial» (- der kan være en spiller) ret til at henvende sig til dommerne. Dommerne har ret til at afbryde en kamp midlertidigt eller endeligt. Der skal gøres alle mulige bestræbelser for at fortsætte kampen, før der tages beslutning om at afbryde den endeligt. Diskvalifikationer i forbindelse med 3.-gangs udvisning SKAL IKKE indberettes. Med hensyn til indberetninger om diskvalifikationer, er det organisationernes turneringsreglement, der er gældende. Hvis en kamp afbrydes endeligt, SKAL alle muligheder for en fortsættelse af kampen være afprøvet og udtømt, herunder advarsler, udvisninger, diskvalifikationer og bortvisninger. Dommerne skal ved udfærdigelse af en indberetning alene med afsæt i den subjektive virkelighed OBJEKTIVT beskrive, hvad der faktisk er sket. Dommerne skal ikke vurdere evt. karantænedom og længden heraf. Der må IKKE anvendes video som understøttelse for en indberetning. Dommerne BØR ikke udtale sig til pressen. 17:13 Den sorte kampdragt er primært forbeholdt dommerne. Møder det ene hold i sort spilledragt, skal dommerne om muligt skifte til en alternativ dommerdragt. Har dommerne kun den sorte dragt, skal holdet skifte spilledragt. August

75 TIDTAGEREN OG SEKRETÆREN REGEL 18 18:1 Principielt har tidtageren hovedansvaret for kontrol af Dansk kommentar: spilletiden, time-outs og udvisningstiden for udviste spillere. Sekretæren skal i kamprapporten for en spiller, der diskvalificeres i medfør af sin tredje udvisning, anføre både Tilsvarende har sekretæren hovedansvaret for holdenes tre udvisninger og diskvalifikationen. Hvis en spiller idømmes navnelister, kamprapporten, anmeldelse af spillere, som flere udvisninger end de nævnte, skal der fortsat kun fremgå tre udvisninger og en diskvalifikation, da den yderligere straf ankommer efter kampens begyndelse, og indtræden af regnes for en holdstraf. spillere, der ikke er deltageberettigede. ( Se reglement for udskiftningsområdet, pkt. 4. ) Dansk kommentar: Sekretæren har udover ovenstående også ansvaret for skriftligt at fastholde det sted på banen, hvor bolden befandt sig på det tidspunkt, hvor tidtageren eller den delegerede afbrød spillet med en time-out eller en team-time-out. Det er især vigtigt, hvis spillet ikke bliver standset øjeblikkeligt af dommerne. Andre opgaver som kontrol af antallet af spillere og holdofficials i udskiftningsområdet og udskiftning af spillere fra og til banen anses for fælles ansvarsområder. Sædvanligvis er det kun tidtageren ( og den tekniske delegerede, hvis en sådan benyttes ), der har lov til at afbryde kampen, hvis dette skulle vise sig nødvendigt. Se også fortolkning 9 angående egnede arbejdsmetoder for indgriben fra sekretærens og tidtagerens side, når de skal udføre deres overfor nævnte ansvarsområder. Afbrydelse fra tidtagerens side (regel 18:1) Hvis tidtageren afbryder spillet på grund af en fejlagtig udskiftning eller en ulovlig betræden af banen i henhold til reglerne 4:2-3 og 4:5-6, skal spillet genoptages med et frikast til modstanderne, normalt derfra hvor forseelsen blev begået. Hvis bolden på afbrydelsestidspunktet imidlertid befandt sig på et for modstanderne mere gunstigt sted, bør frikastet tages fra dette sted i stedet for ( se 13:6, 3. og 4. afsnit ). I tilfælde af disse ovenstående forseelser skal tidtageren afbryde spillet øjeblikkeligt uden hensyntagen til den almindeligt gældende fordelsregel ( 13:2 og 14:2 ). Hvis en oplagt målchance går tabt på grund af en sådan afbrydelse, og den er forårsaget fra det forsvarende holds side, skal der dømmes straffekast i overensstemmelse med regel 14:1 a. I tilfælde af andre forseelser, der bør meddeles dommerne, må tidtagerens indgriben udsættes til den næste afbrydelse af spillet. Hvis tidtageren ikke desto mindre afbryder spillet, kan en sådan indgriben aldrig føre til tab af boldbesiddelse. Spillet vil blive genoptaget med et frikast til det hold, der var i boldbesiddelse på afbrydelsestidspunktet Hvis en spiller får en bestrafning, der udmøntes i en 2+ 2 minutters udvisning, må det officielle tidtagningsanlæg kun benyttes, såfremt der kan vises en udvisningstid på 4 minutter. Hvis dette ikke er muligt, skal der anvendes en manuel markering vhja. pap/papir samt relevant skriveredskab. Husk, der er forskel på, om en dommer eller tidtager afbryder spillet for fx at få aftørret gulv og en spiller i den situation befinder sig i en oplagt scoringsposition. Tidtager: Straffekast Dommer: Frikast August

76 TIDTAGEREN OG SEKRETÆREN REGEL 18 18:2 Hvis der ikke er nogen offentlig måltavle til rådighed, skal Hvis overtrædelsen imidlertid var forårsaget af en tidtageren holde begge holds «ansvarlige holdofficials» overtrædelse fra det forsvarende holds side, og dommerne skønner, at den forhastede afbrydelse betød tab af en oplagt underrettet om, hvor megen spilletid, der er blevet gennemført målchance, skal der dømmes straffekast som anført i regel eller hvor megen, der resterer, specielt efter udløbet af en 14:1 b. Overtrædelser, der konstateres og meddeles af time-out. tidtager eller sekretær ( undtagen under 4:2-3 og 5:6 ), vil almindeligvis ikke medføre nogen personlig bestrafning. Hvis der ikke er noget offentligt tidtagningsanlæg med Muligheden for at dømme straffekast i henhold til regel 14:1 automatisk slutsignal til rådighed, har tidtageren ansvaret for a, som anført i ovenstående 2.afsnit, gælder også, hvis en at give slutsignal ved slutningen af hver halvleg ( se regel dommer eller observatør afbryder spillet for en overtrædelse, der medfører en mundtlig henstilling eller en straf af en 2:3 ). spiller eller holdofficial fra det forsvarende hold på et Hvis det offentlige tidtagningsanlæg ikke er i stand til at vise tidspunkt, hvor det boldbesiddende hold havde en klar målchance. udvisningstiden ( mindst tre pr. hold under IHF-kampe ) skal tidtageren opstille et kort på tidtagerbordet, der viser udløbstiden for hver udvisning samt spillerens nummer på spilletrøjen. 19:1 Dansk regel: Dommerne, den delegerede, sekretæren og tidtageren, holdofficials og spillerne er forpligtet til at have et grundigt kendskab til spillereglerne og at anvende dem i sportslig ånd og på sportslig måde. Hvis det offentlige tidtagningsanlæg ikke er i stand til at vise udvisningstiden (mindst tre pr. hold under IHF-kampe) skal tidtageren opstille et kort på tidtagerbordet, der viser udløbstiden for hver udvisning samt spillerens nummer på spilletrøjen. Bemærk, at i de kampe, hvor der er observatør, skal denne have en placering ved tidtagerbordet ved siden af tidtageren, så de i fællesskab kan sikre den korrekte gennemførelse af kampen, hvad angår spilletiden. Det er tidtageren, som har det primære ansvar og som også skal sikre formalia omkring Team- Time-Outs ved at det grønne kort placeres på bordet foran ham. Der kan desuden være plads til speakerfunktion, men anlæg mm. må ikke hindre det nødvendige udsyn herunder det at kunne holde øje med fx fejlagtig udskiftning. August

77 REGLEMENT FOR UDSKIFTNINGSOMRÅDET 1 Udskiftningsområderne befinder sig uden for en af sidelinierne DHF forventer en sober og fair optræden af alle trænere og ledere. til venstre og til højre for midterliniens tænkte forlængelse indtil 1,5 m i udskiftningsbænkenes forlængelse, også bag Det er dejligt at se, når en træner eller leder lever med på en udskiftningsbænkene, hvis der er plads positiv måde. Selvfølgelig må en træner give udtryk for glæde, begejstring, Reglementet for IHF- og kontinentale foranstaltninger og ærgrelse og andre følelser, det handler spillet jo også om, turneringer fastslår, at udskiftningsbænkene begynder 3,5 m men det skal ske på en sportslig måde, og det må naturligvis ikke vise sig som usportslig optræden over fra midterlinien. Denne bestemmelse gælder også som for hverken spillere, publikum, dommere eller andre officials. anbefaling for alle kampe på andre områder Der må ikke placeres genstande af nogen art ved sidelinien foran udskiftningsbænkene inden for en afstand af mindst 8 m fra midterlinien. 2 Tidtagerbordet skal have plads til tidtager/sekretær og observatør, og speaker kan have plads ved tidtagerbordet under forudsætning af, at hans tilstedeværelse ikke generer de tre øvrige herunder at et evt. musikanlæg ikke forhindrer et klart udsyn. Speakeren skal efterleve tilrettevisninger fra tidtager, observatør og dommere. Kun spillere og holdofficials, der er anført i kamprapporten, har tilladelse til at opholde sig i udskiftningsområdet ( spillereglernes 4:1-2 ). Hvis en tolk er fornøden, skal denne opholde sig bag udskiftningsbænken. Tilsvarende er det ikke trænernes/ledernes opgave at "vejlede" dommerne i deres kendelser. Det er trænernes opgave at vejlede deres egne spillere, ikke at gestikulere for at tilkendegive utilfredshed eller for at opfordre dommerne til at skride ind til eget holds fordel. Der kan nævnes mange situationer med vejledning om udvisninger, passivt spil, mv. - det er IKKE trænernes/ledernes opgave. Endelig peges på, at udskiftningsområdet er afgrænset til 1,5 meter efter udskiftningsbænken, på den anden side heraf har en træner/leder intet at gøre under kampen og så for en ordens skyld : En af holdets officials har tilladelse til vedvarende at udføre sit arbejde stående. Det kan accepteres, at der kortvarigt står to officials i udskiftningsområdet, såfremt deres funktion omfatter de skitserede vilkår i Regel 5 i Reglement for udskiftningsområdet. Udskiftningsbænken skal have plads til: udskiftningsspillere, udviste spillere og max. 4 officials i kampe, hvor der må anvendes 12 spillere, skal der være 12 stole (siddepladser), i kampe med 14 spillere således 14 stole (siddepladser). BEMÆRK! August

78 REGLEMENT FOR UDSKIFTNINGSOMRÅDET 3 Holdofficials i udskiftningsområdet skal være iklædt sportsbeklædning eller civilt antræk. 4 Tidtager og sekretær skal hjælpe dommerne i overvågning af udskiftningsområdet før og under kampen. Hvis der før kampen er nogen overtrædelse af reglerne for udskiftningsområdet, må kampen ikke sættes i gang, før overtrædelserne er rettet. Hvis disse regler overtrædes under kampen, skal der gives time-out ved næste afbrydelse af spillet, således at uregelmæssighederne kan bringes i orden, inden spillet genoptages. Bemærk, at officials ikke bør optræde i trøjer, som kan forveksles med spillernes påklædning specielt vil et analogt farvevalg kunne virke distraherende for spillet på banen. 5 Et holds officials har ret og pligt til under kampen at lede og styre deres hold på en fair måde og god sportslig ånd under hensyn til spillereglerne. Principielt bør de sidde på holdets udskiftningsbænk. Et holds officials har dog ret til at bevæge sig i udskiftningsområdet med henblik på henblik på: at foretage udskiftning af spillerne; at give taktiske anvisninger til spillere på banen og på bænken; at give lægelig eller fysiurgisk behandling; at anmode om en team time-out; at henvende sig til tidtagerbordet. Dette gælder kun for den «ansvarlige holdofficial» og kun i usædvanlige situationer ( se regel 4:2 ). Retten til at coache fra udskiftningsområdet vil være markeret med en 15 cm. linje i udskiftningsområdet (vinkelret på sidelinjen). Hensigtserklæring Med den nye fortolkning (side 77, hvor to kortvarigt kan stå op) lægges der op til at betragte arbejdet i udskiftningsområdet med sund fornuft, så længe der tale om adfærd med en fair og sportslig vinkel. Dommerne vil til enhver tid kunne afvige fra denne lempelse af fortolkningen, hvis der fra holdofficials udvises en provokerende, protesterende, manipulerende eller anden form for usportslig optræden i forhold til såvel dommere, observatør, tidtager, sekretær, spillere, holdofficials og tilskuere. August

79 REGLEMENT FOR UDSKIFTNINGSOMRÅDET Tilladelsen til at bevæge sig gælder som regel kun for en holdofficial pr. hold. Den holdofficial, der bevæger sig eller står op, skal derudover overholde udskiftningsområdets begrænsninger, som omstående er fastlagt i punkt 1. Denne holdofficial skal derudover sikre sig, at tidtagerens/sekretærens udsyn ikke umuliggøres. Principielt bør spillere i udskiftningsområdet sidde på udskiftningsbænkene. Det er spillerne tilladt: at bevæge sig rundt bag udskiftningsbænken for uden bold at varme op, forudsat der er fornøden plads, og det ikke virker forstyrrende. Det er ikke tilladt for holdofficials og spillere: på provokerende, protesterende eller nogen anden usportslig måde ( tale, ansigtsudtryk eller gestik ) at blande sig i dommernes afgørelser eller fornærme dommerne, tidtager eller sekretær, spillere, holdofficials eller tilskuere ved at indvirke eller fornærme dem; at forlade udskiftningsområdet for at opnå indflydelse på spillet; stå eller bevæge sig langs sidelinien for at varme op. Af holdofficials og spillere forventes almindeligvis, at de opholder sig i deres holds udskiftningsområde. Hvis en holdofficial ikke desto mindre forlader udskiftningsområdet for at indtage en anden position, mister han retten til at lede og styre sit hold og skal returnere til udskiftningsområdet for at genvinde sin ret hertil. 79 August 2005

80 REGLEMENT FOR UDSKIFTNINGSOMRÅDET Generelt forbliver spillere og holdofficials under dommernes myndighedsområde gennem hele kampen, og reglerne for personlige straffe gælder fortsat, hvis en spiller eller official beslutter at indtage en position væk fra banen og udskiftningsområdet. Derfor skal usportslig optræden, grov usportslig optræden og håndgribeligheder straffes på samme måde, som hvis forseelsen var foregået på banen eller i udskiftningsområdet. 6 7 Hvis reglementet for udskiftningsområdet overtrædes, er dommerne forpligtet til at handle i overensstemmelse med spillereglernes 16:1c), 16:3c-d eller 16:6a,c) ( advarsel, udvisning eller diskvalifikation ). Hvis dommerne ikke bemærker en overtrædelse af reglementet for udskiftningsområdet, skal sekretær / tidtager ved næste afbrydelse af spillet gøre dem opmærksom herpå. Tekniske delegerede fra IHF, et kontinentalt eller nationalt forbund, som har tjeneste ved kampen, har lov til ( under den næste afbrydelse af spillet ) at gøre dommerne opmærksom på en overtrædelse af reglerne eller en undladelse af at opfylde reglementet for udskiftningsområdet undtagen i tilfælde af afgørelser truffet af dommerne på baggrund af deres iagttagelser. I dommerpraktik er den progressive linje over for officials i udskiftningsområdet: Henstilling Advarsel Udvisning Diskvalifikation Husk også at benytte muligheden for udvisning! I forbindelse med usportslig optræden fra det forsvarende holds officials under varskotegn, er det MEGET VIGTIGT at huske, at kun en straf underlagt regel 16 kan fjerne varskotegnet og dermed resultere i et NYT ANGREB dvs. advarsel udvisning diskvalifikation. August

81 REGLEMENT FOR UDSKIFTNINGSOMRÅDET Der udarbejdes til sæsonen 2005/2006 en manual, der I sådanne tilfælde skal spillet genoptages med det kast, som beskriver observatørens rolle krav og forventninger. forelå ved afbrydelsen af spillet. Hvis den pågældende tekniske delegerede har fundet det nødvendigt at afbryde spillet øjeblikkeligt på grund af en overtrædelse af et af holdene, skal spillet genoptages med boldbesiddelse til modstanderholdet ( med et frikast eller i tilfælde af en oplagt målchance med et straffekast ). En spiller eller en holdofficial, der har begået en overtrædelse, skal efter aftale med observatøren straffes af dommerne. Hændelsen skal noteres i kamprapporten. 8 Hvis dommerne ikke handler i forbindelse med en overtrædelse af reglementet for udskiftningsområdet, selv om de er blevet gjort opmærksom derpå, skal den tekniske delegerede fremsende en redegørelse til den udpegede instans ( dvs. en disciplinarkommission eller lign. ). Denne instans skal derefter træffe afgørelse om konsekvenserne og dommernes handlemåde. August

82 RETNINGSLINJER FOR HÅNDBOLDBANER OG MÅL a) En håndboldbane består af et rektangel, som måler 40 x 20 m. Disse mål kontrolleres ved at måle længden af de to diagonaler. Fra ydersiden af et hjørne til det modsatte hjørnes yderside skal de måle 44,72 m. Længden af en diagonal for den enkelte banehalvdel skal måle 28,28 m, målt fra den udvendige side af hvert hjørne til midten af sidelinjen på den modsatte side af banen. Håndboldbanen er forsynet med markeringslinjer, kaldet "linjer". Bredden af mållinjen (mellem målstolperne) er 8 cm ligesom målstolperne, alle andre linjer har en bredde af 5 cm. Linjer, som adskiller to forskellige områder på banen eller dens umiddelbare omgivelser, kan erstattes med et farveskift mellem de pågældende områder. b) Målfeltet er placeret foran målene og består af et rektangel på 3 x 6 m med to tilsluttede kvartcirkeludsnit, begge med en radius på 6 m. Det frembringes ved at trække en 3 m lang linje midt for målet parallel med mållinjen i en afstand af 6 m fra mållinjens bagkant til den udvendige side af "målcirkellinjen", der på stedet er en ret "linje". På begge sider fortsætter denne linje i to kvartcirkelbuer med centrum i det bagerste indvendige hjørne af de respektive målstolper i en radius af 6 m. Linjen og cirkelbuerne, der omslutter målfeltet kaldes "målcirklen". Den ydre afstand mellem de to punkter, hvor de to cirkelbuer skærer baglinjen vil på denne måde andrage 15 m, hvilket bør kontrolleres. c) Den stiplede frikastlinje (9 m-linje) udføres parallel og koncentrisk med målcirklen i en afstand af 3 m fra målcirklen. Længden af denne "linjes" segmenter skal ligesom afstanden mellem dem måle 15 cm. Segmenterne skal afskæres retvinklet hhv. radiært. Målet af de buede segmenter tages over den udvendige korde. d) Den 1 m lange straffekastlinje optrækkes midt foran målet, parallel med mållinjen, i en afstand af 7 m fra mållinjens bagkant til de udvendige side af straffekastlinjen. e) Målvogterens begrænsningslinje (4 m-linjen) midt foran målet er 15 cm lang. Den er parallel med mållinjen i en afstand af 4 m fra mållinjen, målt fra bagkanten af mållinjen til den udvendige af 4 m-linjen, hvilket indebærer, at begge linjebredder, ligesom ved andre mål, der tager sit udgangspunkt ved mållinjen, skal medregnes i dette mål. f) Håndboldbanen bør være omgivet af en sikkerhedszone på mindst 1 m langs sidelinjerne og 2 m bag baglinjen. August

83 RETNINGSLINJER FOR HÅNDBOLDBANER OG MÅL g) Målrammerne er placeret på baglinjens midte. Målrammerne skal være solidt fastgjort til gulvet eller væggen bag dem. Målrammens indvendige mål (lysningen) er 3 m i bredden og 2 m i højden. Det skal danne et rektangel, som betyder, at de indvendige diagonaler vil måle 360,5 cm (max. 361 cm og min. 360 cm; i et og samme mål må forskellen maximalt andrage 0,5 cm). Bagkanten af målrammerne skal følge bagkanten af baglinje og mållinje, hvilket indebærer, at målstolpernes forkant er placeret 3 cm foran baglinjens forkant. h) Målstolperne og den vandrette overligger, som forbinder dem, skal fremstilles af ens materiale (f.eks. træ, letmetal eller kunststof) og have et kvadratisk tværsnit på 8 cm med afrundede kanter med en rundingsradius på 4±1 mm. På de tre sider, der er synlige fra banen, skal målstolper og overligger være malet i farvebånd med to farver, som tydeligt er i kontrast med hinanden, og som begge må være i kontrast med baggrunden; de to målrammer på samme bane skal dog bære de samme farver. Målrammernes farvebånd skal i hjørnerne mellem målstolper og overligger måle 28 cm i hver retning i en og samme farve. Alle andre farvebånd skal være 20 cm lange. Målrammen må forsynes med et net, kaldet målnet, som må fastgøres på en sådan måde, at en bold, der kastes i mål, ikke umiddelbart kan springe tilbage eller passere gennem målnettet. Om nødvendigt kan der ophænges et fangnet bag mållinjen. Afstanden mellem mållinjen og fangnettet bør være omkring 70 cm, men mindst 60 cm. i) Dybden af målnettet bør øverst være 0,9 m bag mållinjen og ved gulvet 1,1 m, begge med en tolerance på ± 0,1 m. Størrelsen af nettets masker bør ikke være større end 10 x 10 cm. Nettet skal fastgøres til målstolper og overligger i en afstand af mindst 20 cm. Det er tilladt at knytte de to net sammen på en sådan måde, at ingen bold kan havne mellem de to net. j) Bag hvert mål midt for baglinjen bør der ophænges et 9-14 m langt og 5 m højt spærrenet over gulvet i en afstand af ca. 1,5 m bag baglinjen. k) I midten af udskiftningsområderne på den ene side af banen placeres et tidtagerbord. Længden må maximalt andrage 4 m og bør placeres cm over gulvhøjde for at sikre frit udsyn. l) Alle angivne mål uden en specifik tolerance skal overholde ISOs standarder for tolerancer. (International Standard Organization - ISO : 1989). m) Håndboldmål er standardiseret af den fælleseuropæiske standardorganisation, CEN (Comité Européen de Normalisation) som EN 749 i forbindelse med EN ) August

84 DOMMERPRAKTIK ANTAL SPILLERE PÅ BANEN Som en hjælp til spillets parter skal dommerne i følgende situationer kontrollere antallet af spillere inden spillet sættes i gang : Regel 2:3 Når en halvleg påbegyndes - både første og anden halvleg - skal dommerne kontrollere antallet af spillere på banen. (ved anden halvlegs begyndelse kan der være udvisninger, der løber ind i anden halvleg) Regel 2:4-6 Udførelse af frikast efter slutsignal (fortolkning) Regel 2:10 Når et hold tildeles en team-time-out. I henhold til fortolkning nr. 3 afsnit 6 har spillerne / lederne tilladelse til at opholde sig på spillepladsen under en team-time-out. (gælder kun i turneringsbestemte rækker) Udførelse af frikast efter slutsignal I mange tilfælde har det hold, som har lejlighed til at udføre et frikast efter udløbet af spilletiden, ingen særlig interesse i at prøve på at score et mål, enten fordi resultatet af kampen allerede foreligger, eller fordi udførelsesstedet er langt fra modstanderholdets mål. Skønt spillereglerne teknisk forlanger, at frikastet skal udføres, bør dommerne udvise et fornuftigt skøn, hvis en spiller, som tilnærmelsesvis befinder sig på det korrekte udførelsessted, lader bolden falde eller rækker den til dommerne. I de tilfælde, hvor det klart fremgår, at det frikastudførende hold ønsker at forsøge at score et mål, skal dommerne finde en balance mellem denne mulighed ( også selv om den forekommer beskeden ) og sikre, at situationen ikke udvikler sig til tidsspilde og frustrerende teater. Dette indebærer, at dommerne kontant og hurtigt skal få spillerne til at indtage de korrekte placeringer, så frikastet kan udføres uden forsinkelse. De nye restriktioner i regel 2:5 vedrørende spillernes positioner og udskiftninger skal håndhæves ( 4:5 og 13:7 ). Dommerne må også være meget årvågne overfor andre strafmulige overtrædelser fra de to holds side. Vedvarende indgriben fra forsvarsspillerne skal straffes ( 15:4, 15:9,16:1c, 16:3c ). Herudover overtræder det angribende holds spillere ofte spillereglerne under udførelsen ved, at en eller flere spillere overtræder frikastlinien efter fløjtet, men inden bolden har forladt kasterens hånd ( 13:7, 3. afsnit ), eller ved at kasteren bevæger sig eller udfører kastet under et spring ( 15:1, 15:3 ). Det er særdeles vigtigt ikke at godkende nogen målscoring, der er sket ulovligt. August

85 PROTESTER Der henvises til turneringsreglementerne her gengivet fra DHF s håndbog: Mener en holdofficial for et hold at dommeren eller en official under en kamp har anvendt spillereglerne forkert eller gjort sig skyldig i en handlings- eller betjeningsfejl og ønsker at protestere herimod, skal dette ske UMIDDELBART EFTER at den pågældende fejlagtige anvendelse af spillereglerne er konstateret, eller den eventuelle fejl er begået, og sekretæren skal på dette tidspunkt anføre protesten i kamprapporten/holdkortet Protester forårsaget af hændelser, eller mangel herpå, under spillet, NEDLÆGGES AF EN HOLD OFFICIAL over for sekretær/tidtager i direkte tilslutning til hændelsen med angivelsen af protesten i kamprapporten. Sekretær/tidtager giver umiddelbart efterfølgende oplysning til kampens dommere om protestens nedlæggelse, når bolden første gang er ude af spil. Det er IKKE en dommeropgave at afvise ønsket om at nedlægge en protest. Det er ej heller en dommeropgave at drøfte indholdet af en protest med implicerede parter men alene på objektiv vis at samarbejde med det respektive forbunds turneringsudvalg. Dommerne bør ligeledes afholde sig fra at udtale sig til pressen/medierne. August

86 VIGTIGSTE INTERNATIONALE MARKERINGER Advarsel - diskvalifikation 2-minutters udvisning Bortvisning Omklamring Slag på arm Angriberfejl Afstand Skridt 86

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 5. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra august 2005 nye internationale spilleregler -

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 7. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra juli 2010 nye internationale spilleregler - og

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 7. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra juli 2010 nye internationale spilleregler - og

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

Regel 1 Håndboldbanen

Regel 1 Håndboldbanen Regel 1 Håndboldbanen 1:1 Håndboldbanen (fig. 1) er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter (regel 1:4 og regel 6). Rektanglets lange sider kaldes

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig 2 INTERNATIONALE HÅN NDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBU UND 12. UDGAVE 2. OPLAG 20100 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver:

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER. Dansk Håndbold Forbund

Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER. Dansk Håndbold Forbund Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER Dansk Håndbold Forbund Manualen for Tidtagere og Sekretærer kan rekvireres hos Dansk Håndbold Forbund, Nyborg. Telefon: 65 31 46 44 2 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer

Læs mere

HÅNDBOLD SPILLEREGLER

HÅNDBOLD SPILLEREGLER 2 INTERNATIONALE HÅNDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBUND 12. UDGAVE 1. OPLAG 2010 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver: Dansk

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 Regeltestene indgår fremover som en del af det obligatoriske regelstof sammen med Håndbold Spillereglerne.

Læs mere

HÅNDBOLD SPILLEREGLER

HÅNDBOLD SPILLEREGLER INTERNATIONALE HÅNDBOLD SPILLEREGLER med kommentar, fortolkninger og retningslinjer Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBUND Gyldig fra den 1. juli 2016 Tidligere udgaver annulleres 2 Udgiver: Dansk Håndbold

Læs mere

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der

Læs mere

Sæsonen 2008-09 DANSK HÅNDBOLD FORBUND

Sæsonen 2008-09 DANSK HÅNDBOLD FORBUND Sæsonen 2008-09 DANSK HÅNDBOLD FORBUND MANUAL for Tidtagere og Sekretærer Manualen er tænkt som en hjælp for officials, der udfører funktioner som Tidtager og Sekretær. Manualen dækker såvel de kampe,

Læs mere

Den vigtigste regel er dog:

Den vigtigste regel er dog: - - - - Denne publikation udarbejdet til Hondbóltsamband Føroya fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

Nye spilleregler 2010

Nye spilleregler 2010 Dansk Håndbold Forbund Dommerudvalget Kompetencegruppen Regelansvarlig Johnny Tauman 1 De mest markante ændringer i nye Håndbold Spilleregler ses i regel 8, som omhandler Regelovertrædelser og usportslig

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006

SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006 SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006 Mini Mini er spillere, der ikke er fyldt 8 år inden 1. januar i kalenderåret, hvori turneringen begynder. Minipiger/minidrenge er spillere, der

Læs mere

coachingzone Ingen coaching

coachingzone Ingen coaching 1:1 Håndboldbanen er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter Der er desuden et udskiftningsområde (side 17) coachingzone coaching 2 Ingen Denne

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

INTERNATIONALE SPILLEREGLER

INTERNATIONALE SPILLEREGLER INTERNATIONALE SPILLEREGLER for STRANDHÅNDBOLD med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. udgave 1. oplag Gyldig fra den 1. april 2002 Udgiver: Dansk Håndbold Forbund Idrættens

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

FLØJT FLØJT. BEMÆRK Når dommeren har givet signal til nyt opgiverkast, kan en godkendt målscoring ikke annulleres. Hvornår er der målscoring

FLØJT FLØJT. BEMÆRK Når dommeren har givet signal til nyt opgiverkast, kan en godkendt målscoring ikke annulleres. Hvornår er der målscoring Begynderguide til HÅNDBOLD Når du er ny i håndbold, er det rart at have et overblik. Her i grafikken får du alle de grundlæggende principper, regler og spillesystemer forklaret. Grafikken kan også bruges

Læs mere

Studiehåndbog

Studiehåndbog Studiehåndbog 2017-18 FOKUS 1: Kampens sidste 30 sekunder. Forskellen på udvisning og diskvalifikation! (Se side 2) FOKUS 2: Hvornår er en spiller ulovligt uden for spillepladsen? (Se side 3) FOKUS 3:

Læs mere

Studiemateriale - supplement. Dynamisk Fremdri. August udgave

Studiemateriale - supplement. Dynamisk Fremdri. August udgave Studiemateriale - supplement Dynamisk Fremdri August 2016 2. udgave 1:1 Håndboldbanen er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter Kontroller altid,

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide.

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen

Læs mere

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål 1 Da målmand A er ved at udføre et målkast, kommer hans fod til berøre stregen til feltet. Hvad er den korrekte kendelse? A B C

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015 Dansk Håndbold Forbund 1 Nye veje - nye muligheder 2015 Spillereglerne 2010 varslede ny håndboldverden Ændringerne i spillereglerne involverer fundamentale aspekter af spillet og vil derfor have betydelig

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg søndag den14. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Begynderguide til MÅLVOGTER HØJRE FLØJ VENSTRE FLØJ STREG PLAYMAKER

Begynderguide til MÅLVOGTER HØJRE FLØJ VENSTRE FLØJ STREG PLAYMAKER Begynderguide til HÅNDBOLD Når du er ny i håndbold, er det rart at have et overblik. Her i grafikken får du alle de grundlæggende principper, regler og spillesystemer forklaret. Grafikken kan også bruges

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER

GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER Sådan giver du en god håndboldoplevelse Hvad skal en vejleder? Vejlederen er ansvarlig for samtlige af kampens deltagere. Vejlederen skal fjerne spillernes opmærksomhed

Læs mere

Skjern Håndbold og HC Midtjylland

Skjern Håndbold og HC Midtjylland Skjern Håndbold og HC Midtjylland Brøndby, d.30. oktober 2014 Journalnr.2050-14-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Skjern Håndbold under herreligakamp nr. 765680 afviklet den 15. oktober 2014 mellem

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

Dommeruddannelsen version 1.0

Dommeruddannelsen version 1.0 Dommeruddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere,

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

Kamp nr DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne

Kamp nr DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne TMS Ringsted og Roskilde Håndbold Pr. mail Brøndby den 8. december 2016 Journal nr. 1886-16-FS Kamp nr. 373143 1 DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne Disciplinærinstansen

Læs mere

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv.

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv. 0BInternationale Basketball regler KAPITEL 1 SPILLET 1 Definitioner 1.1 Basketballspillet Basketball spilles af to (2) hold med fem (5) spillere på hvert hold. Det gælder for hvert hold om at score i modspillernes

Læs mere

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Før kampen Side 4 Banen Dommerbordet Kampens start Side 5 Huer Placering ved start Dommerens signal Tyvstart Mål

Læs mere

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg Håndbold og Randers HH

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg Håndbold og Randers HH Til Randers HH Skanderborg Håndbold Brøndby den 14. april 2015 Journalnummer 1232-15-sha Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s elitedommerudvalg (EDU) påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, 1. division for herrer, landspokalkampe i indledende runder

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget Futsal spilleregler Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense Idrætshal

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense Idrætshal HC Odense og Randers HK Brøndby den 14. februar 2012 Journal nr. 1183-12-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr. 254214 mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

Internationale BASKETBALL LOVE. 18. Udgave

Internationale BASKETBALL LOVE. 18. Udgave Internationale BASKETBALL LOVE 18. Udgave Danmarks Basketball-Forbund København 2010 FORORD Danmarks Basketball Forbund udsender hermed sin 18. udgave af de internationale spilleregler for basketball.

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Spiludvikling Landsdækkende tiltag

Spiludvikling Landsdækkende tiltag Spiludvikling Landsdækkende tiltag Ingen mandsopdækning Kun udskiftning i boldbesiddelse eller ved spilstop Man må altid rykke op og spille på ældre årgange uden at det får konsekvenser for deltagelse

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2016-2017 September 2016 1 Denne folder er ment som en hjælpende hånd til trænere og ledere i foreningerne om de mest almindelige spørgsmål

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Love for Futsal 2010/2011

Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011-1. udgave Side 1 Forord. DBU udsender hermed sin 1. udgave af Futsalloven. Loven er oversat direkte fra seneste udgivelse af FIFA s Futsal Laws of the

Læs mere

SPILLEREGLER. for floorball. Gældende fra 1. juli 2010

SPILLEREGLER. for floorball. Gældende fra 1. juli 2010 SPILLEREGLER for floorball Gældende fra 1. juli 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Spilleregler for floorball Indholdsfortegnelse 1 Banen................................ 3 101 Banens dimensioner.....................

Læs mere