Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175"

Transkript

1 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

2

3 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning

4 Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP-produkter og - serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri. Edition 1, 7/2012 Varemærker Adobe, Acrobat og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Intel Core er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande/områder. Java er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA. Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group. ENERGY STAR og mærket ENERGY STAR er registrerede varemærker i USA. Varenummer: CE

5 Konventioner i vejledningen TIP: Tippene indeholder hjælp eller genveje. BEMÆRK: FORSIGTIG: af produktet. Noterne indeholder vigtige oplysninger om et begreb eller udførelsen af en opgave. Forsigtig angiver procedurer, som du skal følge for at undgå datatab eller beskadigelse ADVARSEL! Advarsler gør dig opmærksom på bestemte procedurer, som du skal følge for at undgå selv at komme til skade, katastrofalt datatab eller omfattende beskadigelse af produktet. DAWW iii

6 iv Konventioner i vejledningen DAWW

7 Indholdsfortegnelse 1 Grundlæggende oplysninger om produktet... 1 Produktsammenligning... 2 Miljømæssige funktioner... 3 Tilgængelighed... 4 Produktvisning... 5 Produktet set forfra... 5 Produktet set bagfra... 6 Placering af serienummer og modelnummer... 6 Kontrolpanelet Menuer på kontrolpanelet... 9 Menuen Opsætning Menuen Rapporter Menuen Systemopsætning Menuen Service Menuen Netværksopsætning (kun netværksmodeller) Funktionsspecifikke menuer Kopieringsmenu Software til Windows Understøttede Windows-operativsystemer Understøttede printerdrivere for Windows Valg af den korrekte printerdriver til Windows Rediger indstillinger for udskriftsjob Ændring af printerdriverindstillinger til Windows Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger Fjernelse af software til Windows Understøttede hjælpeprogrammer til Windows Andre Windows-komponenter og hjælpeprogrammer Software til andre operativsystemer DAWW v

8 4 Brug af produktet sammen med Mac Software til Mac Understøttede operativsystemer til Mac Understøttede printerdrivere til Mac Installer software til Mac-operativsystemer Fjern software fra Mac-operativsystemer Prioritet for printerindstillinger for Mac Ændring af printerdriverindstillinger for Mac Software til Mac-computere Udskrivning med Mac Annullering af et udskriftsjob med Mac Skift papirformat og -type med Mac Ændre størrelsen på dokumenter eller udskrive på papir i specialformat med Mac Oprette og anvende udskrivningsforudindstillinger med Mac Udskrive en forside med Mac Bruge vandmærker med Mac Udskrivning af flere sider på ét ark papir med Mac Udskrivning på begge sider af siden (dupleksudskrivning) med Mac Farveindstilling med Mac Bruge menuen Service med Mac Scanning med Mac Løsning af problemer med Mac Tilslutning af produktet Understøttede netværksoperativsystemer (kun netværksmodeller) Printer deler ansvarsfraskrivelse Brug HP Smart Install til at oprette forbindelse til en computer, et kablet netværk eller et trådløst netværk Tilslut til USB ved hjælp af software-cd'en Tilslut til et netværk ved hjælp af software-cd'en (kun netværksmodeller) Understøttede netværksprotokoller Installer produktet på et kablet netværk Installer produktet på et trådløst netværk Konfiguration af netværksproduktet Papir og udskriftsmedie Om brug af papir Retningslinjer for specialpapir Ændring af printerdriveren, så den passer til papirtypen og -formatet Understøttede papirformater Understøttede papirtyper Læg papir i papirbakkerne Fyld papirbakken vi DAWW

9 Bakkekapacitet Papirretning ved ilægning af papir i bakker Printerpatroner og billedtromle Printerpatron- og billedtromlefunktioner Forbrugsvarevisninger Printerpatronvisninger Billedtromlevisninger Håndtering af printerpatroner og billedtromlen Ændring af indstillinger for printerpatroner eller billedtromlen Udskiftningsanvisninger Genbrug af forbrugsvarer Opbevaring af printerpatroner og billedtromler HP's politik vedrørende forbrugsvarer, der ikke er fra HP HP's bedragerihotline og-websted Løsning af problemer med printerpatroner eller billedtromlen Kontrol af printerpatroner og billedtromle Fortolk meddelelser på kontrolpanelet for printerpatroner eller billedtromlen Udskrivning af opgaver Annullering af et udskriftsjob Grundlæggende udskrivningsopgaver med Windows Åbn printerdriveren med Windows Få hjælp til udskriftsindstillinger med Windows Skift antallet af udskrevne kopier med Windows Gem specialindstillinger til genbrug med Windows Gør udskriftskvaliteten bedre med Windows Udskrivning på begge sider af arket (duplex) med Windows Udskriv flere sider pr. ark med Windows Sådan bruges Windows til at vælge papirretning Angiv farveindstillinger med Windows Flere udskrivningsopgaver med Windows Sådan bruges Windows til at udskrive farvet tekst som sort Udskriv på fortrykt brevpapir eller formularer med Windows Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter Sådan bruges Windows til at udskrive den første eller sidste side på andet papir Skaler et dokument, så det passer til papirformatet Tilføje et vandmærke til et dokument med Windows Sådan bruges Windows til at oprette en brochure Farvet Juster farver Ændre farvetema for et udskriftsjob DAWW vii

10 Skift farveindstillinger Manuelle farveindstillinger Brug indstillingen HP EasyColor til Windows Afstemning af farver Kopier Brug kopifunktioner Ekspreskopiering Flere kopier Kopiering af en flersidet original Kopier legitimationskort Annullering af et kopijob Formindskelse eller forstørrelse af en kopi Sortering af et kopijob Lave sort-hvide kopier eller farvekopier Kopiindstillinger Ændring af kopikvalitet Kontrol af scannerglaspladen for snavs Justering af lysstyrke eller mørke på kopier Definition af specialtilpassede kopiindstillinger Angive papirformat og -type for kopiering på specialpapir Gendanne standardindstillinger for kopiering Kopiering af fotos Kopiering af originaler med forskellige formater Kopiering på begge sider manuelt (dupleks) Scanning Anvendelse af scanningsfunktioner Metoder til scanning Annullering af en scanning Scannerindstillinger Scannerens opløsning og farver Scanningskvalitet Administration og vedligeholdelse af produktet Udskrivning af oplysningssider Redigering af produktindstillingerne fra en computer Brug af software til HP Web Jetadmin Produktsikkerhedsfunktioner Låsning af produktet Tildel en systemadgangskode (kun netværksmodeller) Economy-indstillinger dvaletilstand viii DAWW

11 Indstillinger for lavt strømforbrug Gem udskrift Rengør produktet Rengør dokumentføderens opsamlingsvalser og separationspude Rensning af papirgangen Udvendig rengøring af enheden Produktopdateringer Problemløsning Selvhjælp Tjekliste for problemløsning Trin 1: Kontroller, at produktet er korrekt konfigureret Trin 2: Kontroller den kablede eller trådløse forbindelse (kun netværksmodeller) Trin 3: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet Trin 4: Kontroller papiret Trin 5: Kontroller softwaren Trin 6: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten Trin 7: Kontroller kopieringsfunktionaliteten Trin 8: Kontroller forbrugsvarerne Trin 9: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne Gendannelse af fabriksindstillinger Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet Meddelelsestyper på kontrolpanelet Meddelelser på kontrolpanelet Papiret fremføres forkert eller sidder fast Produktet tager ikke papir Produktet tager flere ark papir Forebyg papirstop Afhjælpning af papirstop Forbedring af udskriftskvaliteten Brug altid den korrekte indstilling for papirtype i printerdriveren Juster farverindstillinger i printerdriveren Brug papir, der opfylder HP's specifikationer Udskriv en renseside Kalibrer produktet for at justere farverne Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt Produktet udskriver ikke Produktet udskriver langsomt Løs tilslutningsproblemer Løsning af problemer med direkte tilslutning Løsning af netværksproblemer DAWW ix

12 Løs problemer med trådløst netværk Tjekliste for trådløs forbindelse Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt er blevet flyttet Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk Det trådløse netværk fungerer ikke Produktsoftwareproblemer med Windows Løse almindelige Mac-problemer Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv & fax Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv & fax Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv & fax Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv & fax, efter at driveren er valgt Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse Tillæg A Forbrugsvarer og ekstraudstyr Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer Varenumre Printerpatron Billedtromler Kabler og interfaces Tillæg B Service og support Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-printerpatron HP's LaserJet-billedtromle, begrænset garantierklæring for ekstra billedtromler Data lagret i printerpatronen og billedtromlen Slutbrugerlicensaftale OpenSSL Kundesupport Indpakning af produktet Tillæg C Specifikationer Fysiske specifikationer Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner Miljøspecifikationer x DAWW

13 Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger FCC-regulativer Produktets miljømæssige varetagelsesprogram Beskyttelse af miljøet Ozonproduktion Strømforbrug Papirforbrug Plastik HP LaserJet-forbrugsvarer til udskrivning Oplysninger om returnering og genbrug Papir Begrænsninger i materialet Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU Kemiske stoffer Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS) Kilder med yderligere oplysninger Overensstemmelseserklæring (basismodeller) Overensstemmelseserklæring (trådløse modeller) Sikkerhedserklæringer Lasersikkerhed Canadiske DOC-regulativer VCCI-erklæring (Japan) Vejledning til strømkabel Erklæring vedrørende strømkabel (Japan) EMC-erklæring (Korea) Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland GS-erklæring (Tyskland) Tabel for stoffer (Kina) Erklæring om Begrænsning af farlige stoffer (Tyrkiet) Yderligere erklæringer for trådløse produkter Erklæring om overensstemmelse med FCC-bestemmelser - USA Erklæring for Australien ANATEL-erklæring for Brasilien Erklæring for Canada Regulativbemærkninger for EU Bemærkning om brug i Frankrig Bemærkning om brug i Rusland Erklæring for Korea Erklæring for Taiwan Indeks DAWW xi

14 xii DAWW

15 1 Grundlæggende oplysninger om produktet Produktsammenligning Miljømæssige funktioner Tilgængelighed Produktvisning DAWW 1

16 Produktsammenligning Basismodel Netværksmodel Hastighed: Udskriver op til 16 sider pr. minut (ppm) i A4- format eller 17 sider pr. minut i letter-format i monokrom og 4 sider pr. minut i farve Bakke: 150 ark 75 g/m 2 HP LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 plus: Forbindelse: b/g/n trådløst netværk og indbygget netværk til tilslutning til 10Base-T/100Base-TX-netværk Udskriftsbakke: 150 ark 75 g/m 2 Forbindelse: USB 2.0-højhastighedsport Manuel tosidet udskrivning (dupleksudskrivning): Manuel dupleksudskrivning (ved hjælp af printerdriveren) Introduktionsprinterpatroner: Følger med produktet 2 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW

17 Miljømæssige funktioner Genbrug Reducer spild ved at bruge genbrugspapir. Genbrug printerpatroner ved at bruge HP's retursystem. Energibesparelser Spar energi med dvaletilstand og strømsparetilstand. HP Instant-on-teknologi udskriver den første side hurtigere, når produktet er ved at forlade dvaletilstand eller strømsparetilstand, så udskriftsjobbet bliver hurtigere færdigt. Manuel dupleksudskrivning Udskrivning af flere sider pr. ark Spar papir ved at bruge manuel dupleksudskrivning. Spar papir ved at udskrive to eller flere sider af et dokument ved siden af hinanden på et enkelt ark papir. Få adgang til denne funktion via printerdriveren. DAWW Miljømæssige funktioner 3

18 Tilgængelighed Produktet har adskillige elementer, der gør produktet lettere tilgængeligt for brugere. Onlinebrugervejledning, som er kompatibel med programmer, der kan læses fra skærmen. Alle porte og dæksler kan åbnes med en én hånd. 4 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW

19 Produktvisning Produktet set forfra Dokumentføder 2 Scanner 3 Udskriftsbakke 4 Strømknap 5 Hovedpapirbakke Frontdæksel (giver adgang til billedtromlen) 7 Printerpatrondæksel (giver adgang til printerpatronerne) 8 Kontrolpanel DAWW Produktvisning 5

20 Produktet set bagfra Sikkerhedsstik 2 Bagdæksel til adgang ved papirstop 3 USB-port 4 HP intern netværksport (kun netværksmodeller) 5 Strømtilslutning Placering af serienummer og modelnummer Etiketten, der indeholder model- og serienumre, findes på indersiden af topdækslet. 6 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW

21 Kontrolpanelet Kontrolpaneldisplay: Displayet indeholder oplysninger om produktet. Brug menuerne på displayet til at angive produktindstillinger. 2 Tonerniveaumålere. Disse målere angiver den anslåede mængde resterende toner i de enkelte patroner. 3 Klar-indikator. Denne indikator angiver, at produktet er klart eller behandler et job. 4 Eftersynsindikator. Denne indikator angiver, at der er et problem med produktet Se efter en meddelelse på displayet. 5 Patron-knap. Når printerpatrondækslet er lukket, skal du trykke på denne knap for at rotere patronkarrusellen. 6 Trådløs-knap (kun netværksmodeller). Tryk på knappen for at åbne Trådløs menu. Tryk på og hold knappen nede for at aktivere WPS (Wi-Fi Protected Setup). Indikatoren viser status for den trådløse forbindelse. 7 Annuller-knap. Tryk på knappen Annuller for at annullere det aktuelle job. 8 Knappen OK. Brug knappen til OK at bekræfte en indstilling eller en handling om at fortsætte. 9 Pileknapper. Brug pileknapperne til at navigere i menuerne og justere visse indstillinger. 10 Kopimenuknap. Brug knappen Kopimenu til at åbne menuen med kopiindstillinger. 11 Lysere/Mørkere-knap. Brug knappen Lysere/mørkere til at styre lysstyrken for en kopi. 12 Farvekopi-knap. Brug knappen Farvet til at starte et kopijob i farver. 13 Sort-hvid kopi-knap. Brug knappen Sort til at starte et monokromt kopijob. 14 Antal kopier-knap. Brug knappen Antal kopier til at indstille antallet af kopier, du ønsker for det aktuelle kopijob. 15 Tilbage-knap. Brug knappen Tilbage for at vende tilbage til forrige menu eller til at forlade menuerne og vende tilbage til klar-tilstanden. 16 Opsætningsknap. Brug knappen Opsætning til at åbne hovedmenupunkterne. DAWW Produktvisning 7

22 8 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW

23 2 Menuer på kontrolpanelet Menuen Opsætning Funktionsspecifikke menuer DAWW 9

24 Menuen Opsætning Tryk på knappen Opsætning for at åbne denne menu. Der er følgende tilgængelige undermenuer: Rapporter Systemopsætning Service Netværksopsætning Menuen Rapporter Første niveau Demoside Menustruktur Konfig. rapport Status for forbrugsvarer Netværksoversigt (kun netværksmodeller) Side for forbrug PCL-fontliste PS-fontliste PCL6-fontliste Farveforbrugslog Serviceside Diagnosticeringsside Udskriftskvalitet Menuen Systemopsætning I nedenstående tabel angiver punkter med en asterisk (*) standardindstillingen. Første niveau Andet niveau Tredje niveau Værdier Sprog Viser en liste over tilgængelige sprog til displayet på kontrolpanelet. 10 Kapitel 2 Menuer på kontrolpanelet DAWW

25 Første niveau Andet niveau Tredje niveau Værdier Papiropsætning Def. Papirformat Letter A4 Legal Def. Papirtype Viser tilgængelige medietyper. Bakke 1 Papirtype Viser en liste over tilgængelige medietyper. Papirformat Viser en liste over tilgængelige medieformater. Handling ved manglende papir Vent* Annuller Tilsidesæt Udskriftskvalitet Kalibrer farve Kalibrer nu Efter start Energiindstillinger Dvaleforsinkelse Fra 1 minut 15 minutter* 30 minutter 1 time 2 timer Automatisk slukning af strøm Forsinkelse på auto. fra Aktiveringshændelser Aldrig 30 minutter* 1 time 2 timer 4 timer 8 timer 24 timer USB-job LAN-job Trådløst job Knap, tryk på DAWW Menuen Opsætning 11

26 Første niveau Andet niveau Tredje niveau Værdier Indstillinger for forbrugsvarer Sort patron Indstilling for Meget lav Stop Meddelelse Fortsæt* Lav grænse (Interval fra 1-100) Farvepatroner Indstilling for Meget lav Stop Meddelelse Fortsæt Udskriv sort* Lav grænse Cyan (Interval fra 1-100) Magenta (Interval fra 1-100) Gul (Interval fra 1-100) Billedtromle Indstilling for Meget lav Stop* Meddelelse Fortsæt Lav grænse (Interval fra 1-100) Gem forbrugsdata På lager* Ikke på lager Fonten Courier Almindelig* Mørk Farvekopi Til* Fra Menuen Service I nedenstående tabel angiver punkter med en asterisk (*) standardindstillingen. Første niveau Andet niveau Værdier Renseside 12 Kapitel 2 Menuer på kontrolpanelet DAWW

27 Første niveau Andet niveau Værdier Rensetilstand USB-hastighed Høj* Fuld Min. papirkrøl Til Fra* Gem udskrift Til Fra* Firmwaredato Gendan standard Menuen Netværksopsætning (kun netværksmodeller) I nedenstående tabel angiver punkter med en asterisk (*) standardindstillingen. Første niveau Andet niveau Værdier Trådløs menu Wi-Fi-beskyttet opsætning Kør netværkstest Aktiver/deaktiver trådløs Til* Fra TCP/IP-konfig Automatisk* Manuel Auto-overgang Til* Fra Netværkstjenester IPv4 IPv6 Til* Fra Vis IP-adresse Ja Nej* Forbindelseshastighed Automatisk* 10T Fuld 10T Halv 100TX Fuld 100TX Halv Gendan standard DAWW Menuen Opsætning 13

28 Funktionsspecifikke menuer Produktet har en funktionsspecifik menu til kopiering. Tryk på knappen Kopimenu for at åbne denne menu. på kontrolpanelet Kopieringsmenu I nedenstående tabel angiver punkter med en asterisk (*) standardindstillingen. Første niveau Andet niveau Værdier Antal kopier (interval fra 1*-99) ID-kopi Formindsk/Forstør Original=100%* Legal til Letter=78% Legal til A4=83% A4 til Letter=94% Letter til A4=97% Fuld side=91% Tilpas til side 2 sider pr. ark 4 sider pr. ark Brugerdef.: 25 til 400 % Lys/Mørk (Skyder med 11 indstillinger.) Optimer Auto* Blandet Billede Tekst Papir Papirformat Viser en liste over tilgængelige medieformater. Papirtype Viser en liste over tilgængelige medietyper. Flersidet kopi Til Fra* Sortering Til* Fra Vælg bakke Autovalg* Bakke 1 14 Kapitel 2 Menuer på kontrolpanelet DAWW

29 Første niveau Andet niveau Værdier Tosidet 1 til 1-sidet* 1 til 2-sidet Kladdetilstand Til Fra* Billedjustering Lysstyrke (skyder med 11 indstillinger.) Kontrast Skarphed Baggrund Farvebalance (skyder med 11 indstillinger.) (skyder med 11 indstillinger.) (skyder med 11 indstillinger.) Rød (skyder med 11 indstillinger.) Grøn (skyder med 11 indstillinger.) Blå (skyder med 11 indstillinger.) Gråtone (skyder med 11 indstillinger.) Indstil som nye standardindstillinger Gendan standard DAWW Funktionsspecifikke menuer 15

30 16 Kapitel 2 Menuer på kontrolpanelet DAWW

31 3 Software til Windows Understøttede Windows-operativsystemer Understøttede printerdrivere for Windows Valg af den korrekte printerdriver til Windows Rediger indstillinger for udskriftsjob Ændring af printerdriverindstillinger til Windows Fjernelse af software til Windows Understøttede hjælpeprogrammer til Windows Software til andre operativsystemer DAWW 17

32 Understøttede Windows-operativsystemer Produktet leveres med software til følgende Windows -operativsystemer: Windows 7 (32-bit og 64-bit) Windows Vista (32 bit og 64 bit) Windows XP (32-bit, Service Pack 2) Windows Server 2003 (32-bit, Service Pack 3) Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit) Understøttede printerdrivere for Windows Med produktet følger software til Windows, som gør det muligt for computeren at kommunikere med produktet. Denne software kaldes en printerdriver. Printerdrivere giver adgang til produktfunktioner, f.eks. udskrivning på papir i specialformat, ændring af dokumenters størrelse samt indsætning af vandmærker. BEMÆRK: De nyeste driver er tilgængelige på 18 Kapitel 3 Software til Windows DAWW

33 Valg af den korrekte printerdriver til Windows Printerdrivere giver adgang til produktfunktioner og gør det muligt for computeren at kommunikere med produktet (ved hjælp af et printersprog). Se installationsbemærkningerne og vigtigt-filerne på cd'en til produktet vedr. yderligere software og sprog. Beskrivelse af HP PCL 6-driver Installeres fra guiden Tilføj printer Angivet som standarddriveren Anbefales til udskrivning i alle understøttede Windows-miljøer Giver overordnet set den bedste hastighed, udskriftskvalitet og understøttelse af produktfunktioner for de fleste brugere Udviklet til Windows Graphic Device Interface (GDI) med henblik på den bedste hastighed i Windows-miljøer Er muligvis ikke fuldstændig kompatibel med tredjeparts- og brugerdefinerede softwareprogrammer, som er baserede på PCL 5 Beskrivelse af HP UPD PS-driver Kan hentes på internettet på Anbefales til udskrivning i forbindelse med Adobe -softwareprogrammer eller i forbindelse med andre meget grafikintensive softwareprogrammer Giver understøttelse af udskrivning i forbindelse med postscript-emuleringsbehov eller understøttelse af postscript flash-fonte Beskrivelse af HP UPD PCL 5-driver Kan hentes på internettet på Kompatibel med tidligere PCL-versioner og ældre HP LaserJet-produkter Det bedste valg til udskrivning fra tredjeparts- eller brugerdefinerede softwareprogrammer Udviklet til brug i Windows-miljøer i virksomheder med henblik på en enkelt driver til brug i forbindelse med flere forskellige printermodeller Foretrækkes, når der udskrives til flere printermodeller fra en mobil Windows-baseret computer DAWW Valg af den korrekte printerdriver til Windows 19

34 Rediger indstillinger for udskriftsjob Værktøj til ændring af indstillingerne Metode til ændring af indstillingerne Indstillingernes varighed Hierarki for ændringer Softwareprogramindstillinger Klik på Sideopsætning eller en lignende kommando i menuen Filer i softwareprogrammet. Disse indstillinger gælder kun for det aktuelle udskriftsjob. Indstillinger, der ændres her, tilsidesætter indstillinger, der er ændret andre steder. Printeregenskaber i softwareprogrammet Trinnene varierer for de forskellige softwareprogrammer. Dette er den mest almindelige procedure. Disse indstillinger gælder for den aktuelle session i softwareprogrammet. Indstillinger, der ændres her, tilsidesætter standardindstillingerne for printerdriveren og produktet. 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg produktet, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger. 3. Rediger de ønskede indstillinger på de ønskede faner. Standardindstillinger for printerdriveren 1. Åbn listen over printere på din computer, og vælg dette produkt. BEMÆRK: Disse trin varierer for de forskellige operativsystemer. Disse indstillinger gælder, indtil du ændrer dem igen. BEMÆRK: Denne metode ændrer standardindstillinger for printerdriveren for alle softwareprogrammer. Du kan tilsidesætte disse indstillinger ved at ændre indstillingerne i softwareprogrammet. 2. Klik på Printer, og klik derefter på Printerindstillinger. 3. Rediger de ønskede indstillinger på de ønskede faner. Standardproduktindstillinger Skift produktindstillingerne på kontrolpanelet eller i produktadministrationssoftwaren, der fulgte med produktet. Disse indstillinger gælder, indtil du ændrer dem igen. Du kan tilsidesætte disse indstillinger ved at foretage ændringer med et andet værktøj. 20 Kapitel 3 Software til Windows DAWW

35 Ændring af printerdriverindstillinger til Windows Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger. Trinnene kan variere, men denne fremgangsmåde er mest almindelig. Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob 1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af standardvisningen af menuen Start): Klik på Start, og klik derefter på Printere og faxenheder. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af klassisk visning af menuen start): Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere. Windows Vista: Klik på Start, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Printer i kategorien for Hardware og lyd. Windows 7: Klik på Start, og klik derefter på Enheder og printere. 2. Højreklik på driverikonet, og vælg derefter Udskriftsindstillinger. Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger 1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af standardvisningen af menuen Start): Klik på Start, og klik derefter på Printere og faxenheder. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af klassisk visning af menuen start): Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere. Windows Vista: Klik på Start, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Printer i kategorien for Hardware og lyd. Windows 7: Klik på Start, og klik derefter på Enheder og printere. 2. Højreklik på driverikonet, og vælg derefter Egenskaber eller Printeregenskaber. 3. Klik på fanen Enhedsindstillinger. DAWW Ændring af printerdriverindstillinger til Windows 21

36 Fjernelse af software til Windows Windows XP 1. Klik på Start, og klik derefter på Programmer. 2. Klik på HP, og klik derefter på produktnavnet. 3. Klik på Afinstaller, og følg derefter vejledningen på skærmen for at fjerne softwaren. Windows Vista og Windows 7 1. Klik på Start, og klik på Alle programmer. 2. Klik på HP, og klik derefter på produktnavnet. 3. Klik på Afinstaller, og følg derefter vejledningen på skærmen for at fjerne softwaren. 22 Kapitel 3 Software til Windows DAWW

37 Understøttede hjælpeprogrammer til Windows HP Web Jetadmin Andre Windows-komponenter og hjælpeprogrammer Softwareinstallationsprogram automatiserer installationen af udskrivningssystemet Online-webregistrering HP LaserJet Scan DAWW Understøttede hjælpeprogrammer til Windows 23

38 Software til andre operativsystemer Operativsystem UNIX Linux Software I forbindelse med HP-UX- og Solaris-netværk skal du gå til net_printing for at downloade HP Jetdirect-printerinstallationsprogrammet til UNIX. Gå til for at få flere oplysninger. 24 Kapitel 3 Software til Windows DAWW

39 4 Brug af produktet sammen med Mac Software til Mac Udskrivning med Mac Scanning med Mac Løsning af problemer med Mac DAWW 25

40 Software til Mac Understøttede operativsystemer til Mac Produktet understøtter følgende Mac-operativsystemer: Mac OS X 10.5 og 10.6 BEMÆRK: For Mac OS X 10.5 og nyere understøttes PPC og Intel Core Processor Macs. For Mac OS X 10.6 understøttes Intel Core Processor Macs. Understøttede printerdrivere til Mac HP LaserJet software-installationsprogrammet indeholder PPD-filer (PostScript Printer Description) og PDE'er (Printer Dialog Extensions) til brug sammen med Mac OS X-computere. HP-printerens PPD- og PDEfiler giver i kombination med de indbyggede Apple PostScript-printerdrivere komplet udskrivningsfunktionalitet og adgang til specifikke HP-printerfunktioner. Installer software til Mac-operativsystemer Installer software til Mac-computere, der er forbundet direkte til produktet Dette produkt understøtter en USB 2.0-tilslutning. Du skal bruge et USB-kabel af typen A-til-B. Kontroller, at USB-kablet ikke er længere end 2 meter 1. Slut USB-kablet til produktet og computeren. 2. Installer softwaren fra cd'en. 3. Klik på ikonet for HP-installationsprogrammet, og følg vejledningen på skærmen. 4. Klik på knappen OK på skærmbilledet Tillykke. 5. Udskriv en side fra et vilkårligt program for at sikre, at udskrivningssoftwaren er installeret korrekt. 26 Kapitel 4 Brug af produktet sammen med Mac DAWW

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Brugervejledning HP LaserJet Pro CP1020 farveprinterserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401 LASERJET PRO 400 Brugervejledning M401 HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning LASERJET PRO 200 COLOR Brugervejledning M251n M251nw HP LaserJet Pro 200 color M251- printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Softwareinstallationsvejledning HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2010 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning HP LaserJet Professional P1560 og P1600- printerserie Copyright

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Color LaserJet Pro M452

Color LaserJet Pro M452 Color LaserJet Pro M452 Brugervejledning M452nw M452dn M452dw www.hp.com/support/colorljm452 HP Color LaserJet Pro M452 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Officejet Enterprise Color X555

Officejet Enterprise Color X555 Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning www.hp.com/support/ojcolorx555 HP Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

HP LaserJet M1319 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1319 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1319 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M476. Brugervejledning

Color LaserJet Pro MFP M476. Brugervejledning Color LaserJet Pro MFP M476 Brugervejledning HP Color LaserJet Pro MFP M476 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA NPD 5286-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER Brugervejledning HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 og M603 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL CP1020

LASERJET PROFESSIONAL CP1020 LASERJET PROFESSIONAL CP1020 COLOR PRINTER SERIES Brugervejledning HP LaserJet Pro CP1020 farveprinterserien Brugervejledning Copyright og licens Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

LASERJET PRO CP1520 FARVEPRINTERSERIEN. Brugervejledning

LASERJET PRO CP1520 FARVEPRINTERSERIEN. Brugervejledning LASERJET PRO CP1520 FARVEPRINTERSERIEN Brugervejledning HP LaserJet Pro CP1520 farveprinterserien Brugervejledning Copyright og licens 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh

Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox-logoet, CentreWare, WorkCentre og ColorQube er varemærker tilhørende Xerox

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Brugervejledning

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Brugervejledning HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning

Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning M252n M252dw www.hp.com/support/colorljm252 HP Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Denne vejledning forklarer, hvordan Expressinstallation foretages med NETGEAR Smart Wizard og separat Windows-driverinstallation. Bemærk:

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series-printere. Brugervejledning

HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series-printere. Brugervejledning HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series-printere Brugervejledning HP Color LaserJet 3000, 3600 og 3800 Series-printere Brugervejledning Copyright og licens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere