Pædagogisk kvalitet i det relationelle miljø i daginstitutionen. Lektor, Cand. Psych. Grethe Kragh-Müller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk kvalitet i det relationelle miljø i daginstitutionen. Lektor, Cand. Psych. Grethe Kragh-Müller"

Transkript

1 Pædagogisk kvalitet i det relationelle miljø i daginstitutionen Lektor, Cand. Psych. Grethe Kragh-Müller

2 KIDS kvalitet i daginstitutioner

3 Socio kulturel udviklingspsykologi Mennesket fødes ind i en konkret, historisk, samfundsmæssig og kulturel sammenhæng Udvikling = at tilegne sig kendskab til den kultur og det samfund, som man vokser op i. Læring og udvikling finder sted gennem deltagelse i sociale kontekster

4 Individ og samfund

5 DET MODERNE BØRNELIV. SAMFUNDSÆNDRINGER

6 BØRNEPERSPEKTIVER Børn bliver inddraget i den samfundsmæssige proces de lyttes til og får indflydelse FN konvention Flere udviklingsrum Nye kompetencer, fx udvikling af selv og sociale kompetencer

7 SELVBESTEMMELSE At have indflydelse på eget liv er grundbetingelse for en sund udvikling Selvbestemmelse: Individets evne til at øve indflydelse på egne livsomstændigheder under hensyntagen til andre. Selvbestemmelse er det modsatte af fremmedbestemthed

8 RELATION Interaktion: Handlinger mellem personer Relation: Et længerevarende forhold, der er udviklet over tid. Indebærer erindringer om tidligere interaktioner Forskellige teorier om relationer har forskelligt fokus (fx selvudvikling, følelsesmæssige og sociale færdigheder, viden om verden, sprog. opmærksomhed m.v.) Instrumentelle relationer subjekt/subjekt relationer Relationer er dialektiske

9 Teori om relationer: Wynnes teori Teori om forholdet mellem identitet og gensidige og pseudogensidige relationer Samhørighed og adskilthed som grundvilkår I relationen indgår både at være sammen og at være sammen om noget

10 Wynnes teori Tre former for relatedness - gensidighed - ikke-gensidighed - pseudogensidighed

11 RELATIONSFORMER

12 DIALEKTISK RELATIONSTEORI - Løvlie Schibbye: ANERKENDELSE Selv`ets udvikling i en dialektisk gensidig relation Dialektik i relationen det jeg gør Ligeværd og subjekt-subjektrelation Anerkendelse er en livsholdning Selvrefleksion

13 ANERKENDELSE Lytte Forstå genkende i sig selv Accept og tolerance Bekræfte Åbenhed Selvrefleksion

14 Tilknytningsteori Tilknytning at have nogen, der tager sig af én i situationer, hvor man er usikker eller bange 3 tilknytningsmønstre: Sikker tilknytning, usikker/afvisende tilknytning, usikker ambivalent tilknytning Matthæus effekten

15 FONAGY S TEORI OM SELVREGULERING Kvaliteten i barnets tilknytning hænger sammen med barnets muligheder for at udvikle: Stress- og følelsesregulering Regulering af opmærksomhed Udvikling af mentalisering

16 Vygotskijs teori Deen voksne som barnets nærmeste udviklingszone Sprog og tænkning Opmærksomhedsstyring

17 Forældres syn på kvalitet i de tre kulturer Anemonen: En personlig og nær kontakt mellem børn og personale. Et uddannet og imødekommende personale. Lege med kammerater. Et godt udemiljø. Børneengen: Nærvær. Kærlighed og tid til børnene. At børnene er meget ude. Mangfoldighed. Ture, traditioner. Det sociale fællesskab. Børnene kan være deltagende. Der er ikke faste rammer. Hjælp og støtte til forældre og børn, der har behov for det. USA: Børnenes sikkerhed. At børnene skifter grupperum sammen med pædagogerne. En varm relation mellem børn og pædagoger (ellers kan børnene ikke lære). Varierede lege/læringsmuligheder.

18 Forældres syn på kvalitet i dagligdagen Anemonen: Der er forskel på stuerne, men generelt opleves et manglende og stresset personale og for lidt samvær mellem pædagoger og børn. Forældre: Oplever at børnene får det i dagligdagen, som forældre synes er god kvalitet. Tilfredshed. USA: Tilfredshed. Oplever at de har været heldige. Godt relationelt og læringsmæssigt miljø i forhold til andre institutioner.

19 Pædagogernes syn på kvalitet Anemonen: Anerkendelse, omsorg og relationer. Projekter med udgangspunkt i børnene. Nærvær og fordybelse. Børneengen: Tre fri år frihed giver motivation til livet. Stimulere nysgerrighed, kende nærmiljø og samfund. Ligeværd mellem mennesker, indflydelse, inddrage børnene i dagligdagen. USA: God relation til børnene, gode læringsmiljøer, sikkerhed

20 Pædagoger: Betingelser for at opnå kvalitet Anemonen: Mange fremmedbestemte krav, der forhindrer dem i at kunne udføre det pædagogiske arbejde, de synes er vigtigst. Mange børn, få voksne, dårlig økonomi. Forsøger at løbe hurtigere stress. Børneengen: Tilfredshed. Oplever gode betingelser. God normering 4 voksne til 20 børn. Gode omgivelser ude og inde. Voksne har ikke andre opgaver end at være sammen med børnene. Jeg er min egen leder selvbestemmelse. USA: Diskuteres ikke meget, men ønske om bedre normeringer, vigtigt med tid til planlægning.

21 Pædagogisk kvalitet i praksis Kvalitet i daginstitutioner hænger sammen med: Samfundsmæssige betingelser for kval. Institutionskultur og pæd. kvalitet Relationer som betingelse for pædagogisk kvalitet Kvalitet i børns læringsbetingelser Det gode børneliv

22 Relationer som betingelse for pædagogisk kvalitet Relationer: Selvudvikling eller viden om verden Kvalitet i omsorgen Kvalitet i tilknytningsmulighederne Anerkendelse som tegn på pædagogisk kvalitet

23 Relationen selvudvikling eller viden om verden Voksne formidler den samfundsmæssige virkelighed til børnene børn lærer kun det, den voksne stiller til rådighed Vygotskij: Konstruktivisme og den nærmeste udviklingszone (er fri leg fri og udvikler børn sig af sig selv??) Sprog, opmærksomhed, viden om og kritisk tænkning om verden Socio-emotionel udvikling og udvikling af selv et ( Tove har temperament / I am bad )

24 Kvalitet i omsorgen Den fysiske omsorg Den følelsesmæssige omsorg Den pædagogisk omsorg At lade barnet få fred Ift de forskellige institutionskulturer

25 Kvalitet i tilknytningsmulighederne At have nogen at søge beskyttelse hos i situationer, hvor man føler sig usikker eller bange. Tilknytning og selvregulering (følelsesregulering, opmærksomhedsstyring og mentalisering. Ift de tre institutionskulturer

26 Anerkendelse Anerkendelse som tegn på pædagogisk kvalitet: Anerkendelse = generel imødekommenhed; observeres ikke megen anerkendelse i faglig forstand De pædagogiske prototyper: Korrigering af børnene; abstraherende, didaktiske spørgsmål; nivellering af individuelle forskelle; kontrol af børnene; neutralitet.

27 Anerkendelse og opdragelse Anerkendelse og børnesyn Anerkendelse og opdragelse Mere opdragelse i de strukturerede sammenhænge Hvorfor? Og hvordan udvikle praksis på dette område?

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner Grethe Kragh-Müller Charlotte Ringsmose pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner au AARHUS UNIVERSITET Grethe

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Hvordan bliver man social?

Hvordan bliver man social? Af Carsten Hegnsvad seminarielærer Hvordan bliver man social? Et af de store spørgsmål, der aktuelt rejses i forskellige pædagogiske sammenhænge, er hvordan man lærer at være social. Ofte rejses spørgsmålet

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere