De britiske krigsfangers oplevelser af. lejren på Gårdeby Mark i Bajstrup ved Tinglev 1915

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De britiske krigsfangers oplevelser af. lejren på Gårdeby Mark i Bajstrup ved Tinglev 1915"

Transkript

1 De britiske krigsfangers oplevelser af Dorothy, ændret lejren på Gårdeby Mark i Bajstrup ved Tinglev 1915 I april 1915 kunne naboer og venner læse i Sheffield Daily Telegraph om en lokal mands barske sultedød i en tysk krigsfangelejr. Var manglen på mad i Tyskland virkelig så stor? Eller var endnu et af tyskernes djævelske trusler ført ud i livet, at de ville sulte britiske krigsfanger. Mrs. Hurt havde nyligt modtaget et brev fra kommandanten i fangelejren. Skrevet på tysk måtte hun forbi stålværket i nærheden, Messrs. J.H. Andrew and Co. for at få det oversat, og fik den chokerende besked at hendes mand var død den 8. april. Ellers var der ingen information fra myndighederne. Var kommandanten til at stole på, eller var det en falsk nyhed, hvis formål udelukkende var at såre hustruen tilbage i England? Mrs. Hurt søgte information om sin mand fra the War Office, for bekymringerne og usikkerheden om hans skæbne var ikke til at holde ud. Desværre blev dødsfaldet bekræftet. Charles Nelson Hurt var ikke den første af de ï alt 9 britiske krigsfanger som døde i løbet af 2 måneder det forår i fangelejren. Deres gravsten kan stadig ses på kirkegården i Tinglev, som nu er på den danske side af grænsen. Den 32-årige menig Hurt havde tjent hos 1st. King s Royal Rifle Corps og var i reserven da krigen brød ud. Han forlod straks sit arbejde hos Messrs. Longbottom, sagde et sidste farvel til sin hustru, børn og mor, og rejste til Winchester til regimentets base. Han var en af de første, som tog turen over til Frankrig og deltog i de første kamphandlinger. I september blev han såret i armen og tilbragte nogen tid på sygehus. Tilbage i frontlinjen blev han såret endnu en gang, og taget til fange først i november. Mange blev taget i de første dage i november, og andre fra the King s Royal Rifles Corps har beskrevet den barske tur stuvet sammen i kreaturvogne til Güstrow i Mecklenburg, hvor de blev interneret. Lejren rummede 2000 krigsfanger i telte, med strå som sengeleje, et tæppe hver, meget dårlige toiletforhold, få vandposter og ingen adspredelser. Man måtte gerne melde sig til at arbejde i minerne, men det var der ingen af de godt 300 briter der gjorde. Maden var elendig, og der var alt for lidt af den, dog kunne sukker, margarine og cigaretter købes i kantinen. Vaskemuligheder var ikke eksisterende og skiftetøj var der heller ikke noget af. 1

2 Charles skrev til sin hustru den 17. november og klagede sin nød. Såret var helet, men der var meget lidt at spise, og det var kort sagt forfærdeligt. Han havde allerede skrevet tre breve og to kort til hende, med ønske om at hun skulle sende en pakke med mad, men han havde intet hørt eller fået fra hende. Heldigvis lykkedes det til sidst, og både Charles hustru og hans mor sendte pakker med madvarer til ham næsten ugentligt. Don t forget to send the parcel as usual with eatables mindede han dem om. Dog var mange af pakkerne så længe undervejs, at indholdet var dårligt og uspiseligt da det nåede frem. De var ellers meget omhyggelige med at adressere dem korrekt. Charles modtog også kun få af de breve hustruen skrev til ham. Glæden over at modtage breve fra Charles, han var dog i live, må have været farvet af bekymringen over det han skrev. Nu fik de brød en gang om dagen, men det var mere eller mindre det. Han havde aldrig nok at spise, og han var så udsultet, at hvis hustruen ikke havde andet, skulle hun sende ham hundekiks. Andre omtaler de dog biscuits som de fik tilsendt, som klarede turen i fin stand, og were most acceptable. Så måske ikke helt så uappetitlige, som de lyder for os, en slags tør usødet kiks. I et senere brev fortæller han at hans vægt er svundet ind fra 10 stone til 6, dvs. er han gået fra 63 til 38 kg. Han var kun 162 cm høj, men tynd er han blevet. Han havde solgt sit ur, og det andet lidt han havde, for at købe mad. Julen 1914 har været en trist affære for krigsfangerne i Güstrow, krigen skulle jo være overstået nu. Det var i hvert fald det der blev sagt ved krigens udbrud i august. At vide at de modtog en julegave fra selveste Princess Mary, ville nok heller ikke have løftet humøret synderligt. Men det fik de, en lille messingdåse præget med silhuetten af den 17-årige prinsesse. Dåserne havde forskelligt indhold, om man var til tobak, krydderier eller slik, og ellers med en blyant, et julekort og et billede af Princess Mary. Befolkningen i Storbritannien havde bakket op om hendes ide om en julegave til alle, der tjente og donerede mange penge til formålet. Mændene i trøjen både til lands og vands, de sårede på sygehusene, sygeplejerskerne ved fronten og krigsenkerne fik julegaven op til jul. Krigsfangernes Princess Mary Christmas tin blev gemt til deres hjemkomst. Harry Fowlers Princess Mary Christmas tin Charles tilbragte de iskolde vintermåneder i Güstrow, og i brevene til sin hustru beskrev han hvor slemt det var. Det var horrible and cold og han var clammed to death and it was very cold. Andre fik tilsendt varmt tøj af familien, vi hører ikke om Charles gjorde. Ifølge Mrs. Hurt havde Charles et stærkt helbred og selv med de informationer hun fik fra ham om forholdene, har hun måske ikke helt kunnet forestille sig hvor meget han led. Det var først i starten af februar at forholdene blev tålelige. Barakker med varme blev taget i brug og stråmadrasser, ugentlige bade, post og pakker hjemmefra sivede ind, og alt så en anelse lysere ud. 2

3 Den 20. februar blev så flyttedag, og rejsen gik nordpå for det første hold briter. Efter en morgenmad af suppe forlod de Güstrow kl. 4, og blev transporteret med tog med en suppepause til middag i nærheden af Lübeck, for at ankomme kl. 5 i mørke til et, for dem helt ukendt sted. Til lejren på Gårdeby mark ved flækken Bajstrup tæt på Tingleff. De blev delt op i grupper med en underofficer og 25 mænd, som fremdeles delte sovesal, var sammen til parade, madudlevering osv. Træbarakkerne, som rummede ca. 150 mænd, var ikke færdigbygget og manglede tag og vinduer, og her kunne de nyde en omgang elendig suppe til aftensmad kl.9. Først om morgenen den næste dag, så de at der heller ikke var pigtråd rundt om lejren endnu, og at de snildt kunne være løbet deres vej. Bortset fra som sagt, at de ikke anede hvor de var henne. Pigtråd blev rullet ud, og barakkerne blev færdiggjort. Det kunne de være glade for. Andre briter ankom senere på ugen i sne og is, og de ca. 370 briter måtte sove på gulvet på strå de første måneder. De først 3 uger var strenge, ikke nok med at lejren ikke var færdigbygget, de havde heller ingen mad. Mændene, som allerede fra Güstrow, var udsultede, og først lige var begyndt at få deres pakker med fødevarer hjemmefra skulle sulte igen. Maden bestod nemlig af et brød udblødt i en spand vand, og det til 26 mænd som dagsration. Resultatet udeblev heller ikke, og det første dødsfald blandt de tændstikstynde mænd skete den 6. marts. 38-årige Samuel Johnson fra Grimsby, 1 st. King s Royal Rifle Corps, døde og blev 3

4 begravet 2 dage senere på kirkegården i Tinglev. Et særligt sted på kirkegården blev aftalt af den tyske militæradministration til dette formål. Her blev alle krigsfangerne som døde, også de russiske og franske, som nu også var i lejren, begravet. Den 12. marts bragte Ribe Stiftstidende følgende I mandags formiddag blev en engelsk krigsfange fra fangelejren ved Bajstrup begravet på Tinglev kirkegård. Soldaten døde ifølge Flensborg Avis pludseligt i fredags. Tyve af hans landsmænd, deriblandt en korporal og en sergent, fulgte ham til graven. Seks kammerater bar ham på deres skuldre, og her læste en engelsk korporal et stykke af det nye testamente. Derefter holdt fangelejrens overløjtnant en kort tale på engelsk samt bad fadervor sammen med soldaterne. Derpå blev liget sænket i graven, hvorefter korporalen igen læste et stykke af biblen. Dermed var højtidligheden forbi, og fangerne blev igen af seks soldater førte tilbage til fangelejren. Kirkeklokken ringede over den døde som ellers ved en jordefærd. 11 dage senere var der britisk begravelse igen. Den 30-årige Thomas Wilding fra Barrow, 1st. King s Royal Rifle Corps, døde den 17. Marts. Over 150 fra KRRC var i lejren, og 2 af dem skrev om deres oplevelser som krigsfanger. Sergeant Thomas Painting havde været så heldig at modtage en pakke med varmt tøj hjemmefra i december, og havde givet sin kammerat Thomas Wilding en undertrøje. Det var hundekoldt, de havde ikke noget sul på kroppen, og man delte hvis en ven led. Wilding havde tjansen den 17., sammen med en anden, at hente brødvællingspanden fra køkkenhytten. Men kræfterne svigtede og Wilding sank sammen og døde. Han blev begravet to dage senere, lagt i en sort kiste i det tøj han døde i, dvs. i Paintings undertrøje. Den undte Painting ham godt. Et følge fulgte den afdøde som blev kørt på hestevogn de 5 km. til Tinglev. Her var det Painting som læste begravelsesbønnerne op, og mon ikke de har sunget en salme eller to. Det gjorde han i øvrigt også for de franske og russiske døde. 4

5 Det var ikke gået naboerne til lejrens næse forbi, at forholdene for krigsfangerne var elendige, og det kom hurtig H.P. Hanssen for øre. H.P. Hanssen var dansksindet sønderjysk politiker, som sad i den tyske rigsdag. Han skrev i sin dagbog i Berlin den 18. marts 1915: Klagerne over de ulykkelige Krigsfangers behandling i Fangelejrene i Bajstrup og Løgumkloster bliver stadig stærkere. I Bajstrup, hvor Fangerne for størstedelen er Englændere og Franskmænd, lider de meget af Kulden. Ernæringen er ussel. Den bestaar næsten udelukkende af Foderroer, Runkelroer og raadne Kartofler. De lider synligt Nød, og der er, efter hvad M. Andersen, som har undersøgt Forholdene, meddeler mig, allerede indtruffet flere Dødsfald. Han skrev videre.fra flere Sider anmodes jeg om at tage Affære for om muligt at mildne de ulykkelige Fangers Kaar. Jeg har nu draget Omsorg for, at Sagen ved første givne Lejlighed kan bliver paatalt i Finansudvalget. Netop i de dage var plettyfusepidemier brudt ud i flere krigsfangelejre, så bekymringen for at det skulle ske i Bajstrup/Tinglev har nok været stor og berettiget. Det slap de heldigvis for, men i Løgumkloster mindre end 30 kilometer derfra, tog det livet af 71 krigsfanger og deres tyske læge dette forår. H.P. Hanssen Nu fik mændene noget mere mad. Om de kan takke H.P. Hanssen ved jeg ikke, men det var stadig af ringe kvalitet, og der var slet ikke nok af det. En dagsration bestod af kaffe og lidt brød til morgenmad, en tynd suppe, kogt på roer med lidt gule ærter til frokost, og vælling til aftensmad. Toiletforholdende var elendige, og badning og tøjvask umulig. John Brady, KRRC, beskrev forholdene sådan the latrine was simply a bar over a hole in the ground og medens sulten var værst havde han seen our men eating fish heads and raw potatoes. Ikke sært at flere døde. Den 30. marts var det 35 årige Irvine Benson som bukkede under for forholdende. Han var som de andre fra KRRC. William Meredith, 2 nd. Warwicks, beskrev det sådan Men got weaker and weaker from it, and finally died like dogs in the straw. Private Benson was one of them. Han blev begravet den 1. april. Den fjerde, som døde den 5. april, var den unge 20-årige William Hambleton, som tjente ved the Royal Scots Fusiliers. Hans begravelse foregik to dage senere. Mrs. Harriet Hurt, Charles mor Dagen efter, 8.30 om aftenen den 8. april, var der endnu et dødsfald. Forhistorien er fortalt, det var nemlig Charles Hurt. Han skulle ikke vende tilbage til Sheffield, til hustruen Annie, nu en enke 26 år gammel, og børnene, opkaldt efter forældrene, lille Annie på 5 år og Charles Nelson som fyldte 3 år den 11. juni. Også Charles mor Harriet, som boede hos dem, har sørget over en mistet søn, og angsten for sine andre 3 blev vel endnu større. Bert som havde kæmpet hos West Yorks, var allerede invalideret og ude af krigen, Laurence i samme regiment var i skyttegraven, og lillebroren, 18- årige Sidney, havde meldt sig til Kitchener s Army, og skulle af sted lige om lidt. Hun havde selv været enke i 17 år, og vidste hvordan det var at være alene med småbørn og skulle sørge for alt. Men mon ikke hun har været en støtte for Annie i den svære tid, bl.a. med kontakt til myndighederne. Desværre er dokumenterne i arkiverne omhandlende 5

6 registreringen af Charles død temmelig medtaget. Selve brevet på tysk findes tilsyneladende ikke mere. Det er en skam, for det var vist meget usædvanligt at få direkte besked på den måde fra lejrkommandanten selv. Det kunne tænkes, at brevet som Mrs. Hurt modtog, ikke var fra kommandanten som mændene beskrev som et svin, men fra den næstkommanderende. Han var i det civile liv skibsmægler, og stammede fra Hamborg. Han behandlede de britiske krigsfanger med respekt, tog en personlig interesse i deres velfærd, sagde Good morning gentlemen til dem når de gjorde honnør, og beklagede manglen på maden og mente det. Alle sagde om ham at han var en real gentleman og var han afsender, var brevet sendt med respektfulde intentioner. Men man forstår usikkerheden og skepsis i forhold til de mange meldinger, som nogle gange viste sig at være ukorrekte. Nogenlunde samtidig modtog Mrs. Christina Hamilton en besked fra the War Office, at hendes søn formentlig var død den 5. april i lejren Güstrow. Den 23-årige John Hamilton fra Glasgow tjente ved the Royal Scots Fusiliers, og havde været krigsfange siden oktober. Til sin mors store overraskelse og lykke, modtog hun et postkort, skrevet i hånden, af selv samme søn i slutningen af juni. Det har formentlig været længe undervejs. Han var alive and well og flyttet fra Güstrow til internering i lejren i Tingleff. Noget tyder på at de unge mænds navne Hamilton/Hambleton fra samme regiment er blevet forvekslet i forbindelse med at Hambleton vitterligt døde den 5. april. John kom hjem til sin mor, men gensynet skete formentlig først i slutning af december 1918, og med repatriering via København. Den femte og sidste fra KRRC der døde den 15. april var den 36-årige John Murphy, som stammede fra Liverpool. Han blev begravet dagen efter. Den 19. april døde Duncan Walker fra King s Own Scottish Borderers, 32 år og fra Aberfeldy. Han blev begravet d. 21. April. Den 24. april var det George Nash, The Queen s (Royal West Surrey Regiment) der døde. Han var den eneste af de 9 briter, som tilsyneladende ikke, som Painting sagde, died of semistarvation and a broken heart. Det var en sygdom i halsen, som tog livet af ham. Han var ifølge den tyske dødsattest 23 år og fra Hornsey. 6

7 Den sidste, som døde den 30. april, var Lance Corporal Fred Harrison, The Loyal North Lancashire Regiment. Den 37-årige stammede fra Bradford. Hans rigtige navn var Holdsworth. Hvorfor han brugte et dæknavn er ukendt. Det var ikke af de grunde som sås senere i krigen, hvor unge ivrige som ikke var gamle nok meldte sig med en påtaget identitet. Alle de britiske krigsfanger i Tinglev lejren var professionelle soldater som havde, eller havde haft, hvervet som karriere. Alle var blandt de første sendt til Frankrig og Belgien i krigens første uger. Alle havde på et tidspunkt meldt sig til mindst 3 års tjeneste, og efterfølgende 9 år i reserven. Harrison/Holdsworth blev begravet den 3. maj. Dødsattesterne findes for 6 af de 9. Deres dødsfald er ikke registreret i Tinglev kirkebog. Et enkelt trækors blev sat over hver af dem, begravet af deres kammerater med navn og dødsdato, og i nogle tilfælde deres regiment. Dansksindede Tinglevborgere viste deres sympati ved, i nattens mørke, at lade deres børn snige sig ind på kirkegården for at plante røde og hvide nelliker på krigsfangernes grave. Et lazaret blev etableret i lejren. Der var plads til 80 patienter og med 2000 krigsfanger har de haft travlt. Men meget kunne de ikke gøre andet end hjælpe dem med små skavanker, og ifølge Meredith blev man udskrevet før man helt var kommet sig. En af Painting s kammerater skulle til noget behandling i sygehuset i Flensborg. Painting, flink som han var, lånte vennen sin varme frakke til turen. Vennen kom tilsyneladende tilbage til Tinglev lejren, det gjorde frakken ikke. Og som Painting sagde, vejret var omsider begyndt at bliver bedre, så han kunne godt undvære den. En kantine havde de også, hvor de kunne købe sukker, salt, kaffe og brevpapir til høje priser og tobak, som efter Paintings mening var billig, men ækel. Mange af mændene havde dog ingen penge til at købe noget med i starten. Den flinke næstkommanderende vekslede deres pengebeviser til pålydende beløb. Lige fra de første uger i lejren Baistrup ved Tinglev forventedes det at krigsfangerne arbejdede. Det var mestendels arbejde med at fjerne lyng og rydde jorden til landbrug de blev sat til, og fra først i april arbejdede de fleste med afvanding af sumpen ved Tinglev Sø. Der arbejdes fra 6.30 til så fik de suppe og holdt pause, stillede igen til parade og arbejdede fra til De holdt fri lørdag eftermiddage og søndage. Lønnen var 20 til 30 pfennig om ugen, for en korporal dog 50 pfennig. Træsko blev udleveret, og tyndt sort arbejdstøj. En skjorte og strømper kunne fås hvis man kunne bevise man havde brug for det, men der var aldrig nok. Meredith kunne åbenbart ikke, han siger at han brugte samme skjorte i syv måneder. Der blev spurgt om frivillige til fabriksarbejde uden nogen meldte sig. Meredith fortalte at nogle mænd var 7

8 væk i fjorten dages tid, og rygtet gik at de skulle have arbejdet med at lave krigsmateriale, men havde nægtet. I den tyske skole i Tinglev fulgte de, forståeligt nok, godt med i krigen. Børnene skrev stile om Tysklands strålende sejre med de forskellige generalers navne, og børnene skulle vide hvor mange krigsfanger der blev taget hvert sted. Det var selvfølgelig spændende at have en krigsfangelejr liggende få kilometer fra byen, og børnene kendte til hvem de var. Snakke med krigsfangerne ville de også gerne, og medens det kneb for de voksne at tale engelsk og fransk, gik det meget bedre for børnene i deres forsøg på at konversere. De havde også styr på at briterne og franskmændene var veluddannede, medens russerne var de allerbedste til at arbejde; de kunne bestille noget! Om kommandanten vidste børnene, at han var en hoven officer som boede på hotellet i Tinglev. Lejrreglerne blev læst op for de nyankomne briter på engelsk. Bøger, aviser og knive var forbudt. Det var forbudt at ryge i barakkerne, og straffen for det var tre dage i en celle på brød og vand. Soldaterne røg meget, det var en del af kulturen, så det var nok hårdt, specielt når kommandanten også kunne finde på at forbyde rygning udendørs efter forgodtbefindende. De skulle blive i barakken om aftenen, og lamperne blev slukket kl. 9. At skulle ud til toilettet om natten gav også en tur i cellen. Straffen var dog afhængig af humøret på den ansvarlige, som havde vagten. Cellen var temmelig mørk og kold, der var ingen tæpper, og ellers kun en spand bundet til en pæl. Meredith var ikke en mand, som lod sig begrænse så meget af regler, og fik tre dage i en celle, på brød og vand, for at have tændt en tændstik medens han var indenfor en barak. Selv om flere af de tyske officerer og vagter var flinke, var der andre som ikke var. De kunne simpelthen bedre lide franskmændene og russerne. Korporlig staf, og voldelig adfærd mod briterne forekom. Sydney Jaggers, Queen s Royal West Surrey, fortalte, at han blev slået under øret med en riffel af en underofficer for det rene ingenting! Ifølge Meredith gik han på et tidspunkt med en stok, og en underofficer henvendte sig til ham. Meredith forstod ikke hvad han ville, men forklarede sig med at sige krank og blessé. Straffen blev at Meredith blev fjernet til den anden ende af lejren, og bundet til en pæl. Han var 8

9 ikke den eneste der måtte udstå denne straf, og så slemt var det, at flere måtte på lazarettet bagefter. En krigsfange skrev i et brev i maj 1918 til sin danske gudmor bl.a. om sin tid i Tinglev lejren. Han fortæller Små forseelser blev straffet med stor strenghed. Den skyldige blev stillet på to mursten op ad en pæl. Hænderne blev surret fast bagom på pælen, hvorpå stenene blev sparket væk, så de måtte stå på tåspidsen for at lindre fastsnøringen om håndleddene. Vejret spillede ingen rolle, og tyske soldater, der gik forbi dem plejede at spytte på dem. Oversergenten beskrev lejren som dårligt indrettet, og føden grufuld, og går ud fra at gudmoderen må have hørt om disse forhold. En tysk korporal tvang nogle ud på straffe-arbejde for mindre forseelser uden støvler, dvs. barfodede. Sidst på vinteren var vejret som nævnt stadig slemt, og forholdene omkring selve barakkerne slet, det var et stort mudderhul. Det gentog sig vist ikke. Sydney Jaggers og William Meredith Fra midt i april, med bedre vejr og indretningen af lejren nogenlunde klaret, føltes al ting lidt bedre. Men brændeovnene, som var blevet installeret i barakkerne, var der ingen kul til. De blev også ved at sove på gulvet liggende på strå indtil maj. Da blev alle krigsfangernes tøj desinficeret, de kom i bad, og så fik de køjesenge og madrasser at sove på. 2 pumper gav koldt vand, og eneste varme vand var til te. Bade, toilet og tøjvaskningsfaciliteter var fortsat utilstrækkelige. Mændene måtte skrive 4 postkort og to breve om måneden. De fik post via stamlejren Güstrow, og pakker begyndte også at dukke op hjemmefra med mad og tøj, dog i en ujævn strøm. Alt blev åbnet så tyskerne kunne se, at intet ulovligt blev smuglet ind. Posten blev censureret, men det lykkedes åbenbart for nogle krigsfanger at beskrive forholdene om dårlig behandling til deres familie, og bede indgående om at få mad tilsendt. Det blev påtalt og fremover ville al korrespondance blive standset og privilegier ophøre hvis det fortsatte. Klager over behandlingen af fangerne i Bajstrup/Tinglev lejren nåede dog frem til myndighederne i England. Mrs. Hurt kontaktede KRRC i Winchester om Charles død, og sendte oplysninger videre til the War Office. På et tidspunkt var der besøg i lejren af en fremmed som krigsfangerne ikke måtte tale med. De spekulerede over om det var en 9

10 repræsentant for Røde Kors, muligvis en svensker eller en fra Schweiz, eller en amerikaner dvs. fra deres beskyttelsesmagt, eller måske en spion! I hvert fald blev forholdene bedre på mange punkter bagefter. Der findes en liste, fra den 3. juni 1915, med 403 navne på de britiske krigsfanger der befandt sig i Tinglev. 153 var fra 1st. KRRC, 73 fra 1st. Queens, 65 fra Loyal North Lancs, 21 fra Royal Scots Fusiliers, 31 fra Coldstream Guards og fra 21 andre regimenter mellem 1 til 7 mænd. Først på listen var overordnede brite Colour sergeant A.J. Clay, 1st South Stafford Regiment. Den sidste mand på listen var H.T. Fowler, 3rd. Rifle Brigade. Harry Fowlers s 9. år i reserven ville have sluttet den 31. december 1914, men det blev jo anderledes. Ved krigens udbrud mødte han til tjeneste, og efter en måneds øvelser ankom bataljonen til Frankrig den 10. september. 3rd. Rifle Brigade kæmpede ved Armentieres den sidste uge i oktober. Her blev Harry taget til fange, officielt meldt som krigsfange den 2. november Han er registreret i International Red Cross dokumenter som værende interneret i Güstrow. Tinglev var satellitlejr til Güstrow, og her var han så, ene mand fra sit regiment. The Rifle Brigade s prisoner of war help fund, blev etableret af Mrs. Tom Morris I marts På daværende tidspunkt var hjælp fra regimenterne i sin vorden, og Mrs. Morris kendte kun til 213 Rifle Brigade krigsfanger som var i Doberitz, samt et fåtal unavngivne i andre lejre. Den 33-årige ugifte Harry s next-of-kin var hans mor, Frances Fowler, som boede i Maidstone. Hun har forhåbentlig fået en melding om hvor han var, og tilsendt ham pakker med mad og tøj. Før krigen arbejdede Harry som butler, og man kan fornemme fra billedet af ham, taget senere som krigsfange udstationeret på en gård, at han gerne var velsoigneret. De første måneder som krigsfange må på alle måder have været ulidelige for ham. Harry Fowler Frances Fowler Den 12. maj skrev Sir Edward Grey fra the Foreign Office, til den amerikanske ambassadør i Berlin for at gøre opmærksom på, at der var problemer i Bajstrup og et par andre lejre i området angående maden. Alle 3 steder var der for lidt mad og kvaliteten var for dårlig. Om Bajstrup blev sagt at krigsfangernes mad hovedsagelig bestod af rødbeder og kålroer med lidt kød fra selvdøde dyr. Maden blev leveret af kroholdere og for det betalt tyskerne 1.20M per person. Ambassadøren mente at et besøg de pågældende steder, som lå så afsides, var for tidskrævende og tog kontakt til kommandanten på Güstrow som de var underafdelinger af. Mr. James Gerard fik at vide at rationerne var blevet gjort større efter den 15. maj og de var i gang med at erstatte maden købt udefra med et andet system. Nogle tyske officerer var på et kursus så de kunne lære at administrere et lejrkøkken, og derefter ville de selv stå for maden på stedet. Det ville ske snarest. 10

11 Hjælp kom desuden krigsfangerne på Bajstrup til gode et andet sted fra. Hvis jeg siger fra Downton Abbey er det selvfølelig ikke sandt, for det er fiktion. Men Lady Winifred Anne Henrietta Gardner 1, Baroness Burghclere, var datter af den 4. Earl Carnarvon, og opvokset på Highclere som er godset Downton Abbey bliver filmet på. Lady Burghclere s prisoner of war fund blev etableret i maj 1915, og hjælpen hendes organisation sendte til Bajstrup, må have været noget af det første de sendte. En uge inde i juni arrangerede hun en forsendelse af fødevarepakker, som i alt kostede 50, og skulle række til 200 mænd. De blev sendt via American Express Company og var adresseret til øverstbefalende af krigsfangerne, som var Colour sergeant A.J. Clay. Navnelisten kunne være lavet i denne forbindelse. Lady Burghclere afventede svar om forsendelsen forløb tilfredsstillende, og ville derefter sende til andre lejre. I et takkebrev som Lady Burghclere fik for pakker modtaget I juni 1915, som meget vel kan være skrevet af Clay fra Bajstrup, stod I shall always keep your first postcard saying you was sending the men parcels and was going to take care of them; it was a pleasure to see their faces when I told them. But when the parcels did arrive I cannot express their feelings. Some of them had not received anything from home, so we all had a good feed, and left all care behind. Highclere blev delvis brugt til hospital for rekonvalescent officerer, som det også sker i tv-serien på Downton Abbey. Og man kan godt forstille sig, at Lady Winifred over aftensmaden på besøg på Highclere har diskuteret krigsfangernes situation med sin svigerinde (broren gjorde tjeneste), sin stedmor enkefrue Countess Carnarvon og sin søster Lady Victoria. De sidste to damer var også begge stærkt involveret i krigsfangehjælpearbejdet. Både Lady Burghclere s Fund, og Lady Victoria Herbert s Scheme hjalp tusinder krigen igennem, og fortsatte også efter krigen, hvor støtten gik til forhenværende krigsfanger, der havde det svært ved at vende tilbage til en almindelig tilværelse. Lørdag eftermiddage og søndage havde krigsfangerne fritid, som de brugte i et vist omfang til at socialisere med franskmændene og russerne som de ellers var adskilt fra. Spil som fodbold og tennis var tilladt, og andre lege som rundbold og springen buk kunne også holde humøret oppe. Ifølge Painting var de flere som gik rundt og rundt om lejren for at træne benmusklerne til en eventuel flugt. Indendørs blev der spillet lidt kort og diverse brætspil som dam. De må have fået nogle boksehandsker tilsendt, for boksekampe forekom. Det var også en yndet sport blandt soldaterne. Painting, som var med til det hele, boksede mod 1 Hendes bror finansierede fundet af Tutankamon. Lady Burghclere skrev selv historiske bøger. 11

12 rifleman Walkers der ellers havde vundet æren af at være welterweight champion af Wellington Lions før krigen. I kirke eller til gudstjeneste kom de så ikke. Bortset fra turene til kirkegården med deres døde kammerater, var der ingen formelle religiøse handlinger for protestanterne i lejren. For franskmændene var der katolsk gudstjeneste en gang om ugen. Lige så snart der var styr på de basale nødvendigheder meldte lysten til at underholde sig selv og andre sig hos nogle. Hos briterne skete det ved at spille teater og holde koncerter. Painting var også her meget aktiv, og han har beskrevet hvordan det gik til. Selv om de ikke måtte modtage bøger var bogen The Wild and Wooly West havnet hos en af krigsfangerne. Den skrev de om til et skuespil, som tyskerne alligevel var flinke nok til at lade dem opføre. Det skete i en barak, som stod tom efter russerne var flyttet. Historien forgik i pionerernes tid i det vilde Canada. Hovedkaraktererne var den uduelige søn som rejste ud, pigen han lod tilbage, hendes ophidsede far, familiens sagfører og selvfølgelig en flok indianere. Painting spillede familiens sagfører Rob M. Blind. Allerede her kan man se at det var en komedie, som har moret under øvelserne såvel som opførelsen. Forventningerne til forestillingen har været stor; en dyrebar dåse cafe au lait ekstrakt blev ofret til at farve rødhuderne, og siddepladserne var arrangeret på en platform bygget op i 3 etager så alle kunne se. Tyskerne ville åbenbart også gerne gå i teatret, og satte sig til rette på de bedste pladser på forhøjningen. Halvvejs igennem skuespillet skete det uheldige at stilladset, som holdt platformen skred, og det hele faldt fra hinanden. Det blev en brat slutning på forestillingen, men til stor morskab for briterne. Sergeant Thomas Henry Painting, King s Royal Rifle Corps Mere held havde de med at gennemføre deres koncerter, som dog har krævet et publikum med mere humoristisk sans end øre for musik. Orkestret bestod nemlig af musikere hvis eneste forudsætning var, at de havde et instrument de kunne spille på, ikke at de kunne spille et instrument. Selv instrumenterne var for de flestes vedkomne hjemmelavet af forhåndenværende materialer. Trommer blev lavet af spande, blæseinstrumenter af 12

13 sammenrullet brunt papir fra deres pakker, sådan et instrument havde Painting, og som erstatning for bassen blev en fejekost strøget frem og tilbage ad gulvet! En havde dog en mundharmonika og en anden en triangel. Musikerne var en blanding af mænd fra forskellige regimenter og deres dirigent var sergeant Dick Mann fra The Lincoln s. Han brillerede ved intet at kende til musik, men så til gengæld fornem ud, dekoreret med adskillige medaljer lavet af dåselåg. Entreen til de små koncerter de holdt var enten en cigaret eller en skefuld te eller sukker, som de senere delte ud til dem der havde mindst. Franskmændene lavede også et orkester som dog, tankevækkende nok, ikke kunne måle sig mod briternes, og de gav op. Om det alligevel har været for lidt musikalsk for en af de tyske underofficerer er uvist, men han bragte dem i hvert fald 4 harmonikaer fra Flensborg de kunne låne. Sydney Jaggers skrev dagbog fra den 24. maj til den 12. juli, se dagbogen her: Today some of our fellows were said to have been writing home telling their people about the rotten treatment and imploring them to send food, so we have been told that should it occur again, all correspondence and privileges will be stopped. If they do not allow us to tell the truth, how are our people to know that we are really in want of anything? I think that this 2 nd in command here is going to leave us. Good luck go with him; he s the first real gentleman we have met in this rotten country. There is also an officer here the name of Martin; he speaks excellent English and takes a great interest in us English Gee whiz! Quite a good dinner today; beans (haricots), meat, and potatoes. Wonder what s happened! Have they confiscated a fresh supply from somewhere? Tea also a lot better, quite a decent drop of soup. Wonders will never cease; we have been issued out with really decent beds now. I think they are stuffed with some sort of moss; anyhow, they are a godsend after that filthy straw Since we have been getting our parcels through all of us look heaps better. There are better facilities for washing and drying clothes here; of course, we can t get hot water, but there are boards that we can scrub on. Our friend the officer has gone and we miss him terribly. There is a German here who is awfully cruel and cannot bear the sight of an Englishman. We have a very old chap in charge of us in our barrack; he is a real nice old boy, and he has told this bully that if he sees him hitting any of us he will report him to the commandant All of us in the camp had to parade while they have searched all our beds. I think they have somehow got an idea that we have managed to get hold of some maps, or else they are looking for some of our handmade knives. They are a rotten, suspicious lot Gee! There is a lieutenant or something come here now; he s the limit. We call him Mad Jack. My God! We re in for a pretty rotten time of it by the look of things. He s just had us out on parade, first doubling, then he s been shouting Lie down, get up, then double again for a few yards, then Lie down, get up. The rotter ordered two of our chaps to be put in the cell because they can t do it Undoubtedly things are improving. They have shifted Mad Jack, the Lie down, get up fellow, and we are also allowed to play football and box. That beast of a German who was told to leave us alone has been at it again today. But Abel and I were singing to each other, and that rotter made a lunge at us with a big stick; luckily we stepped out of his way. 13

14 The old corporal in charge of our barrack came and called for 200 volunteers to go down and fetch a whole lot of French and English parcels up from the station. Our parcels have somehow or other been hungup, and now they have arrived in a big bunch Great joy in the camp; nearly everybody had a packet yesterday, and, my word, you can see the difference in the fellows already. I think this commandant is quite a just man, although we have not had much to say to him. There is a rumour about that we are being shifted again. We hope not, we are getting quite decent treatment here although the food is still very bad. An officer told us that he couldn t give us any better food as they had not got it to give us Parcels are coming much better, bully has been shifted and we can have a bath every week; hope they are not going to shift us. I really believe that this will be a decent camp, and after our terrible experience in Güstrow it seems quite delightful to be spoken to as human beings Our Navy has been sunk again. That s twice in a week; we must have had quite a stock of Navies and about 20 Londons, as, according to the German reports, London has been blown up about four times in as many days. They are fixing the tarpaper on our bungalow roofs, so it looks as if that rumour about us going away is not true. We all look better for being out at work, some of our chaps are quite sunburnt. If we can only keep getting our parcels regularly it won t be so bad; certainly the rations are not enough to keep a baby alive Have just been told that we are leaving tomorrow for another camp. As soon as ever we begin to get our mail through all right we get shifted again; I should think the lot of rotters do it on purpose. We are all busy packing up our little bit of luggage ready for tomorrow. Some fellows have now got quite a lot of clothes and food that they have had sent out from England. Our old German corporal is quite upset at us going away. He tells us that he is being sent up to the other camp with us, we do all hope so, he s got to understand us quite well and has picked up quite a lot of English. Dagen efter rejste alle briterne fra Bajstrup sydpå til Kaltenkirchen lejren. Måske fordi de ikke var så gode til det hårde fysiske arbejde som russerne var, eller måske fordi de ikke gad. Måske frygtede tyskerne flugtforsøg nu de var så tæt på Danmark. Eller de blev flyttet, som Jaggers tror, når alt begyndte at fungere for med vilje at stresse dem. For som han skrev I really believe that this will be a decent camp, and after our terrible experience in Güstrow it seems quite delightful to be spoken to as human beings. Arthur Hill, Welsh Regiment, som blev flyttet fra lejren Süderzollhaus til Tinglev i februar 1916 fandt forholdene meget lig det han havde oplevet andre steder. Dog behandlede vagterne dem bedre og Kommandanten var den bedste han havde oplevet i Tyskland a gentleman. Den midaldrende Lieut. Feldwebel som han ikke kendte navnet på havde sagt at briterne var fjenden, men så længe de var fanger i hans varetægt vil han gøre hvad han kunne for dem. Det viste sig f. eks. ved at krigsfangerne fik lov til at spille fodbold med en bold de havde fået tilsendt fra England. Der var 96 britiske krigsfanger interneret det forår sammen med russere, franskmænd og belgiere, i alt 1500 mænd. Den 29-årige Hill forlod lejren ved Bajstrup efter to måneder for at arbejde sammen med ni andre krigsfanger på en gård i Techin, Lauenburg. Han havde meldt sig til hæren som 18-årig, og tjente i 7 år, for derefter at arbejde et par år som kulminearbejder. Han var blevet gift med Elizabeth i foråret, indkaldt den 5. august og taget til fange d

15 oktober Det lykkedes i øvrigt for ham at flygte til Danmark i april 1918, og glæden har nok været stor i den lille walisiske kulminelandsby Gelli da han dukkede op tre uger senere. Corporal William Bowes fra 2nd. Connaught Rangers var også interneret i Tinglev det forår. Den 16. april 1916 skrev han et takkebrev til Lady Clonbrock. Hvor Lady Burghclere havde sendte pakker til et antal mænd i lejren, sendte den irske Lady Clonbrock til lokale mænd i Connaught Rangers, som var spredt rundt i forskellige lejre. Bowes havde ugen før modtaget 2 pakker fra hende; den ene med brød den anden med te, sukker, mælk, fedt, en dåse sild, en dåse oksekød, kakao, pulversuppe og cigaretter. Han gjorde opmærksom på at han var blevet flyttet igen, og at de aldrig vidste hvor lang tid de skulle være et sted. Det gjorde at pakkerne var længe undervejs. Bowes skrev desuden We are in a nice country camp here and for the last two or three weeks we are having lovely weather and we work during the day and it passes our time away. Det lyder nærmest idyllisk, noget beskrevet overdrevet godt for at modtageren kan regne ud at det ikke passer. Bowes var meldt savnet den 3. november 1914, og havde som de andre gennemlevet de værste lejrtilstande i starten. Sammen med Hills beskrivelse til The Committee on the Treatment of Prisoners of War afgivet efter sin flugt, kan det nok stå til troende at det at være i Tinglev lejren i 1916 ikke var så ringe endda. Tilbage i Sheffield må det have været svært for Annie og børnene. Som lavtlønnede, Charles havde været arbejdsmand hos en kulforhandler, havde familien aldrig haft mange penge at gøre godt med. Måske har Annie været nødt til at overtage Charles arbejde, eller andet mandearbejde, som kvinderne i stort omfang var nødt til at udføre. Først i december 1915 gik det igennem med en pension til Annie og børnene, på 18 shilling og 6 pence om ugen. Annie skrev, som hun var informeret om at hun skulle, en anmodning til basen i Winchester om at få Charles personlige ejendele tilsendt. Men der var ikke nogen ejendele. Pension var i øvrigt ikke noget enken havde ret til, men kunne søge om. Charles Nelson Hurt s medaljer Det lykkedes for 4 af krigsfangerne, Painting, Jaggers, Meredith og Taylor, at flygte i november 1915 fra Øster Terp lejren til Danmark. Her blev de interviewet af Niels Carl d Obry Willemöes, redaktøren af det lokale dagblad i Ribe, Ribe Stiftstidende. De fortalte bl.a. om tiden i Tinglev. Tilbage i England afgav de også rapport om deres oplevelser til the Committee on the Treatment of British Prisoners of War. Om kommandanterne på Tinglev, som der var 5 af i løbet af deres tid i lejren, blev sagt at de var good, bad and indifferent. Jaggers sidste dom over stedet var Tingleff is a very good camp. Sergeant Thomas Henry Painting blev i 1974 interviewet om hele sin tid i hæren. Båndene i the Imperial War Museum kan høres on-line, med hans egen stemme kan man høre hvordan det var at være britisk krigsfange i Bajstrup lejren ved Tinglev i Han slutter sin fortælling med en stor tak til dem som sendte krigsfangerne pakker, uden hvilke mange mange flere ikke ville have klaret interneringen. Ikke mindst var en tak til en Lady Bountiful som mændene kaldte hende, formentlig Lady Burghclere. 15

16 Thomas Wilding, som lå begravet i kirkegården i Tinglev, havde ikke været gift, men havde forældrene og søsteren Elizabeth derhjemme som bekymrede sig om hans skæbne. De vidste godt at Tom var taget til fange i november 1914, men ellers intet. Mrs. Wilding skrev til KRRC basen i Winchester i august 1915 om sønnen, for de havde ikke kunnet get news of him whatever. Svaret var at han var krigsfange i Güstrow. Mere hørte familie ikke igen før februar 1916, hvor basen spurgte dem om de havde hørt nyt fra ham, de ville gerne vide hvornår og hvorfra. Det gentog sig et år senere i februar Mrs. Wilding svarede at hun gerne ville hjælpe alt det hun kunne, og I hope sincerely you will let me know what has really happened to my son. Familien ønskede selvfølgelig at få klarhed over hvad der var sket med Tom. Kort efter blev navnet Thomas Wilding konstateret på en amerikansk rapport, død , begravet i Tingleff. Det måtte være den savnede krigsfange Wilding. Basen skulle informere familien og forklare at Tingleff var en working camp connected with Gustrow. Et brev dateret den 18. april 1917 blev sendt til Mrs. Wilding. Så godt to år efter sønnens død fik de en tid og et sted, men ikke mere at vide. Begge sergenterne Taylor og Painting, som havde meldt sig på basen i Winchester efter deres flugt i slutningen af 1915, må havde fortalt om de 5 fra deres eget regiment der døde som krigsfanger i Tinglev. De må have gået ud fra at besked blev givet videre til alle familierne. Man kan dårligt forstille sig at Painting ville havde ladet kammeraten Tom Wilding s familie gå i uvidenhed i to år, hvis han havde vist at dette ikke skete. Men den slags skete i krigstid. Krigen sluttede den 11. november 1918 og Sønderjylland blev genforenet med Danmark den 15. juni Det danske folk ønskede at vise sin taknemlighed mod de allierede hære over det de havde ofret, og som bidrog til at bringe Sønderjylland tilbage som dansk landsdel. Tanken om at rejse et monument opstod og de ledende organisationer, som havde en særlig forbindelse til Storbritannien udpegede en komite til at skaffe de nødvendige midler. Det var Danmarks Landbrugsråd, Grosserersocietet, Danske Dampskibsejeres Sammenslutning og Sammenslutning af Danske Industrier. Blandt repræsentanter for disse organisationer var Benny Dessau, formand for Sammenslutning af Dansk Industrier, som havde været meget aktiv på krigsfangerne vegne for Dansk Røde Kors. Andre som Ernst Meyer formand for Grosserersocietet havde bidraget til at gøre de hjemrejsende forhenværende krigsfangers ophold i København festlig, bl.a. ved en 16

17 julefest, medens formanden for komiteen var Edvard Ehlers. Frankofilen Professor Ehlers havde hele krigen igennem været involveret i den danske hjælpeambulancekomite, som sendte sygeplejersker og læger til bl.a. Frankrig og Belgien. De franske krigsfanger nød, under deres korte ophold i Danmark under hjemsendelsen, også godt af hans store interesse, og senere tog han initiativ til og arbejdede for mindesmærker ved de fremmede soldaters gravsteder. Det var arkitekt Carl Brummer, som under repatriering havde været aktiv på de italienske krigsfangers vegne, der tegnede mindesmærket. Det viste sig at være vanskeligt at finde en granitblok som var stor nok til formålet. Efter lang tids søgen, de averterede endog i bladene efter en, lykkedes det. Hans Madsen, selv tidligere krigsfange i den franske lejr for Nordslesvigere i Aurillac, fandt netop en sten på en mark nær Gøttrup i Sønderjylland. Bedre endnu var at landmanden skænkede stenen til formålet. Med arkitektens egne ord en smuk sten var fundet og det morsomme var at den havde Jyllands form. Det var stenhugger Scheller som bearbejdede granitblokken. Teksten på mindesmærket, skrevet af amtmand for Tønder Amt grev Schack af Schackenborg med A.Ch. Louw fra Den Sønderjyske Fond, er på engelsk, fransk, russisk og dansk. In memory of soldiers who died in the camp at Bajstrup brethren in arms of the victors our friends. Til minde om soldater døde i lejren ved Bajstrup de sejrendes våbenfæller - vore venner. På stenens bagside står Erected by the Danes Rejst af danskerne De enkelte krigsfanger, 9 briter, 1 franskmand og 6 russere, fik desuden hver deres egen gravsten. Størrelsen og formen blev bestemt efter aftale med den britiske ambassadør i København og til russerne med den tidligere russiske ambassadør Baron Meyendorff. Alle britiske og commonwealth soldaters gravsten er ens over hele verden. Om man er øverste kommanderende eller purung menig er offeret det samme og alle er lige værd i døden. Commonwealth War Grave Commission havde allerede i 1920 udstukket principper for udformningen. Gravsten skulle gerne være af Portlandsten, 76 cm høj, 38 cm bred og 7,6 cm i tykkelse. De skulle, hvis det var kendt, indeholde personens nationale emblem eller regimentets 17

18 mærke, navn, rang, enhed, dødsdato og eventuelt mandens alder. De fleste har desuden et religiøs symbol som for de fleste var et kors. Gravstedet blev beplantet på ny passende til mindesmærkets karakter. Det var V. Jensen fra gartneriskolen Vilvorde ved København som stod for det og de skænkede endog også planterne, fine cypresser Chamaecyparis og Triump van Boskoop. Mindesmærket blev afsløret lørdag den 19. september Medlemmerne af komiteen deltog sammen med en lang række indbudte. Den britiske ambassadør Earl Granville med den britiske handelsattaché Richard Turner, og 4 britiske konsuler fra Fredericia, Kolding, Sønderborg og Esbjerg deltog. Den franske ambassadør Louis Hermite med sin hustru og den franske konsul fra Esbjerg deltog. Af andre æresgæster var Amtmand Grev Schack, vice amtmand P.C. Stemann, biskoppen for Ribe O.K.P. Olesen, Generalmajor C.C. Moltke og formanden for Tinglev menighedsråd Pastor I.G. Nielsen. Fra Sønderborg kom et æreskompagni med flag og musikkorps. Kaptajn Troels- Smith havde deltaget i arbejdet med hjemsendelsen af krigsfangerne. En som kunne have haft en central rolle i mindehøjtideligheden, men ikke var tilstede, var Charles Nelson Hurt junior. Nu 13 år gammel og kordreng. De deltagende samledes ved banegården i Tinglev og marcherede med soldaterne med musikkorps i spidsen til kirkegården. Her begyndte ceremonien kl.10. Grev Schack talte til forsamlingen på dansk om hvor ussel lejren havde været, grobund for sygdommen, som havde taget livet af krigsfangerne og været en lidelse for deres kammerater. De lå begravet i et fremmed, men ikke fjendtligt land og kunne hvile, priste som var de vore egne sønner. Han blev efterfulgt af professor Ehlers som talte på engelsk og fransk. Talen handlede kort om de historiske bånd mellem Danmark, England og Frankrig, og de forskellige som havde stået for monumentet, nævnt blev komiteen og de relevante lokale folk. Mindesmærket blev afsløret medens æreskompagniet præsenterede gevær, og musikkorpset spillede den danske sang: Slumrer sødt i Slesvigs jord, som alle sang med på. Efterfølgende blev der nedlagt kranse af følgende personer og institutioner: Den britiske ambassadør. Den franske ambassadør. - Den tidligere russiske ambassadør, Baron Meyendorff. - Grosserersocietet. - Sammenslutningen af Danske Industrier. - Landbrugsrådet. - Danske Dampskibsejeres Sammenslutning. Amtmand grev Schack. - Danske kvinders sammenslutning for beskyttelse af mindesmærker, nedlagt af fru Stemann med nogle få mindeord på fransk. - Sammenslutningen af tidligere soldater fra Tinglev sogn. - Den sønderjyske Fond. - The British Club, København. - Alliance Francaise, København. - Grænseforeningen. - To piger i hvide kjoler lagde en buket af røde og hvide blomster for Dansk Forening i Tinglev sogn. Frivilligt Drengeforbund sænkede deres fane og førstelærer Lauridsen, Tinglev nedlagde en blomsterbuket - English Debating Club, København. - Alliance Francaise, Haderslev. - Den franske konsul Kræmer for Union amicale des anciens prisonniers de guerre de Limoges (En sammenslutningen af tidligere franske krigsfanger i Slesvig Biskoppen for Ribe stift, O. K. P. Olesen talte, på dansk, og lyste velsignelse over gravene og mindesmærket. Så blev det Earl Granville den britiske ambassadørs, tur til at hold en tale som han gjorde på engelsk. Han takkede danskerne for monumentet, og de lokale folk som under krigen havde vist krigsfangerne sympati ved f.eks., ikke uden fare for straf hvis afsløret, at lade deres børn plante blomster på gravene. These poor 18

19 fellows, who died of sickness and misery in a prison camp, claim our loving gratitude just as much as if they had been killed on the field of battle, fighting for right and justice; the only difference is that their agony was long drawn out instead of being brought to an immediate end. Musikkorpset spillede God save the King. Næste taler var den franske ambassadør Louis Hermite som talte på fransk. Han talte om den ene franskmand, som fortsat lå begravet i Tinglev som faktisk var død af et lynnedslag. Og om rigtigheden af at lave et sådant monument. Before the graves of the dead we are also reminded of the terrors of the war and the memory of its desolation strengthens us in our wish to prevent forever recurrence of such horrors. Orkestret spillede La Marseillaise. Herefter talte pastor I. G. Nielsen, formand for menighedsrådet, og lovede på menighedsrådets vegne at påtage sig den fremtidige vedligeholdelse af gravene og mindesmærket. Ceremonien blev afsluttet med at orkestret spillede den danske melodi Der er et yndigt Land. Civile og militære myndigheder fra Sønderjylland (Nordslesvig) såvel som mange medlemmer af Folketinget, som var valgt i og repræsenterede Sønderjylland, var til stede under ceremonien. Mange af områdets befolkning deltog ligeledes i ceremonien. Som tyske borgere har de alle været berørt af krigen, og en del har givetvis haft mistede familiemedlemmer på tysk side. Et mindesmærke for sognets egne døde fra krigen findes også på kirkegården. Tinglevs forening af tidligere soldater deltog og sammen med diverse ungdomsforeninger blev der paraderet ved ceremonien med flag. Efter afsløringshøjtideligheden havde Grev Schack indbudt de betydningsfulde deltagere (honoratiores) til frokost på Schackenborg. Derefter tog de til Løgum Kloster for at vende tilbage til Schackenborg til middag. 19

20 Arkitekt Brammer var med til højtideligheden. Ikke nok med at han gav afkald på honoraret for sit arbejde han var desuden så venlig at tænke på de efterladte tilbage i England. Igennem den engelske legation sendte han hver af de britiske soldaters pårørende to billeder. Et foto af hele anlægget med mindesmærket og gravstenene og en akvarel han selv havde lavet af den enkeltes grav. Med billederne var et brev til familien med den enkeltes navn, men ellers var de enslydende. Og beæret og rørt har arkitekten været for at stå for mindesmærket, og han forsikrer at these English heroes on Tinglev Churchyard are resting among friends, and kind hands are taking care of their graves in every way. Earl Granville på den engelske legation blev rørt af Carl Brummers handling Your sketches of the individual stones are perfect and with the photographs of the whole memorial form the most pleasing gift for these people and the little note you have adressed to each is perhaps the most charming of all. Han ville sørge for de kom af sted same dag den 17. december 1925 med et håb om at familierne ville have dem i hænder før nytår. Carl Brummer, arkitekt I Huddersfield var det en meget bevæget familie som modtog pakken med billederne fra Danmark. Laura Benzon, søster til Irvine, skrev tilbage til arkitekten. Hun takker, på hele sin families vegne, for den udviste venlighed. We appreciate the beautiful sketch of the headstone of the grave of our dear brother and also the photograph, more than we can say, and we think your kindness in taking the trouble to send them to us wonderful. De var meget interesseret, for de kendte ellers kun til at Irvine var død og begravet I Tinglev. Laura, en ugift lærerinde på 38 år, havde året før været i Frankrig og besøgt krigsgravpladserne. Medens hun gik rundt tænkte hun på sin bror og om hans gravsten i Danmark lignede de andres. Hun var meget glad for at se at den gjorde, og for at høre at gravstederne blev holdt. Måske var det godt at de ikke vidste at broren, som Meredith sagde, Men got weaker and weaker from it, and finally died like dogs in the straw. Private Benzon was one of them. 20

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Privatøkonomisk Inspirationskalender

Privatøkonomisk Inspirationskalender Privatøkonomisk Inspirationskalender 2015 2015 Januar Nytårsdag 1 2 3 Invester noget af din opsparing fra sidste år i aktier, obligationer eller andet. Du arbejder hårdt for dine penge, så lad også dine

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Historisk analyse. Eksempel på et historisk analyseafsnit. 2. Gassens psykologiske egenskaber

Historisk analyse. Eksempel på et historisk analyseafsnit. 2. Gassens psykologiske egenskaber Historisk analyse Når der foretages en historisk analyse, er det nødvendigt, at der anvendes kildeanalyse, og her er det oplagt at udvælge nogle få kilder, som der arbejdes i dybden med. Analysen skal

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015 Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015 Den værste dag i mit liv. VM kvalifikation Hjemløs NU venter Kazan!!!!!! 2015 Mit 2015 startede rigtig godt. Efter nogle dejlige dage i New York hvor jeg sammen med nogle

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere