Projektguide. - fra idé til virkelighed. Sådan udvikler du et guldæg. Erhvervsvejledning i Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektguide. - fra idé til virkelighed. Sådan udvikler du et guldæg. Erhvervsvejledning i Viborg Kommune"

Transkript

1 Projektguide - fra idé til virkelighed Sådan udvikler du et guldæg Erhvervsvejledning i Viborg Kommune

2 INDLEDNING Med denne projektguide har vi forsøgt at give et bud på, hvordan du udvikler projekter, og hvordan du kan finansiere dit projekt Et projekt kan opstå på mange måder Udgangspunktet kan feks være en idé, en samarbejdspartner eller en finansieringsmulighed Uanset hvor i processen du starter, er der en række overvejelser du bør gøre dig Brug denne guide som checkliste og indledende inspiration for dine idéer, og søg evt yderligere råd og vejledning hos en rådgiver VIBORGegnens Erhvervsråd, april 2007 PROJEKTGUIDE 1 Formuler din idé Beskriv med få stikord din idé overfor dig selv Det er vigtigt fra starten at få afklaret spørgsmål som: hvem, hvad, hvor, hvordan og hvorfor Idéen bliver heller ikke dårligere af, at man har nogen som man kan sparre med Og da slet ikke, hvis dem man henter inspiration fra er kunder/aftagere, samarbejdspartner eller interessenter i forhold til projektet Hvis I er flere om at udtænke projektet, kan I med fordel afholde en brainstorming Saml alt materialet sammen, og formuler den røde tråd i din idé Gem alle inputs (det kunne jo være du fik brug for dem, hvis det senere blev nødvendigt at ændre på projektets indhold) 2 Er projektet realistisk? Du bør grundigt overveje, om det er realistisk muligt at gennemføre projektet Der er ingen grund til at spilde tid på at planlægge et projekt i detaljer, hvis det alligevel ikke har chance for at blive til noget Så derfor bør du gennemgå alle de forhold, som du overhovedet kan forestille dig, der har indflydelse på dit projekt: Leverer projektet ydelser som har en værdi for kunder og aftagere, dvs er der afsætningsmuligheder for projektets ydelser? Er det muligt af få projektet finansieret, og i bekræftende fald hvad er forudsætningerne og sandsynligheden for det? Er der områder som du ikke kan få finansieret, og kan du i givet fald få dem hjem via brugerbetaling? Har du de nødvendige samarbejdspartnere med i projektet (både alle nødvendige og de rigtige )? Kan projektet gennemføres indenfor de rammer som du arbejder under (er organisationen gearet til at løfte projektet, etc)? Mangler der specielle kompetencer/ekspertiser i projektet, og kan de i givet fald fremskaffes? Er tidsrammen realistisk til at opnå de stillede mål? Etc 3 Er der lokal opbakning? Det er vigtigt at du sikrer dig den fornødne opbakning fra baglandet til dit projekt Du bør som udgangspunkt altid undersøge om: Mulige investorer og deltagere stiller sig positiv overfor projektet (har du fået en skriftlig interessetilkendegivelse på det?) Du har inddraget dine samarbejdspartnere så tidligt og dybt i processen, at du kan regne med de vil bidrage med det fornødne ejerskab når projektet engang kører Dette punkt kræver særlig opmærksomhed hvor flere (uafhængige) organisationer skal løfte projektet i fællesskab, som feks på internationale projekter 2

3 4 Stort eller lille projekt Hvis projektet ikke er alt for kompleks, vil man herefter kunne gå direkte i gang med at lede efter den finansieringskilde som passer til projektet (se punkt 7) Hvis projektet derimod er meget kompleks, kan det være svært at gennemskue fra hvilke støtteordninger de enkelte delmål ikke bare kan men også bør finansieres For det gælder selvfølgelig også om at begrænse mængden af ansøgninger, så de administrative byrder ikke vokser uhæmmet Det kan derfor blive nødvendigt at skabe sig et større overblik over opgaven (se punkt 5), inden man ser på finansieringsmulighederne Hvis man derimod vælger at koncentrere sig om et delmål ad gangen, vil man tidligt kunne udpege mulige finansieringskilder, men man har så til gengæld ikke kontrol over hvor mange ansøgninger det ender op med i den sidste ende Man er ganske enkelt nødt til at blive ved med at skrive til alle områder er dækket ind 5 Produktbeskrivelse (ved store/komplekse projekter) Der bør udarbejdes en detaljeret beskrivelse af produktet Med produkt forstås her alle de aktiviteter, projekter eller opgaver som virksomheden beskæftiger sig med Dette gælder både nyudviklingsaktiviteter og rene driftsopgaver Hvis hvert delmål beskrives i sit eget afsnit, og alle afsnit organiseres i en hensigtsmæssig rækkefølge med underafsnit osv, har man samtidig skabt en træstruktur der kan danne den røde tråd i den senere planlægning (se figur 1) Det viste eksempel gør på ingen måde krav på at være de vise sten, men er udelukkende taget med for at illustrere pointen 7 Lokaler 71 Anskaffelser 711 Anskaffelser i år x Lejekontrakt ved erhvervelse af lokaler 7112 Depositum 712 Anskaffelser i år 7121 Lejekontrakt ved erhvervelse af yderligere lokaler 713 Anskaffelser i år 72 Indretning 721 Indretning i år x Virksomhedens ønskeliste til ændring af lokaler 7212 Forhåndsgodkendelse ved bygningens ejer 7213 Byggeteknisk konsulentydelse til specifikation af ændringer 7214 Myndighedsgodkendelse af ændringer 7215 Licitationsarbejde i forbindelse med byggetekniske ændringer 7216 Udførsel af byggetekniske ændringer 7217 Godkendelse (syn og skøn) 722 Indretning i år 723 Indretning i år 73 Driftsudgifter 731 Driftsudgifter i år x Vand 7312 Varme 7313 El 7314 Indvendig vedligeholdelse 7315 Bidrag til fællesudgifter Figur 1 Produktbeskrivelse (eksempel på indholdsfortegnelse) 3

4 Det er vigtigt at få synliggjort alle elementer og delmål så kortfattet og præcist som muligt, sådan at det på et senere tidspunkt er muligt at estimere alle variable og alle faste omkostninger ud fra produktbeskrivelsen alene Det er vigtigt at eksperter indenfor forskellige områder tages med på råd Bogholderiet bør således give sit besyv med omkring det hensigtsmæssige i strukturen I eksemplet bør en sagkyndig indenfor byggeri vurdere sagsforløbet osv Sagt på en anden måde, for at projektet skal blive en succes, er det nødvendigt at trække på en række personer, med ekspertise indenfor hvert sit område, som medforfattere til produktbeskrivelsen Produktbeskrivelsen er det første element til virksomhedens forretningsplan Hvis der er tale om en meget omfangsrig virksomhed, vil det være en fordel hvis man først koncentrerer sig om at beskrive produktet Afsnittene kan med fordel mærkes med hvor høj prioritet de har, hvis man senere ender op med at skulle prioritere som følge af økonomiske begrænsninger Alternativt kan man opdele beskrivelsen i aktiviteter som er et krav, og i aktiviteter som er optionsmuligheder 6 Projektering (budgetter og projektplan ved store/komplekse projekter) Dernæst skitseres virksomhedens organisation og den overordnede rækkefølge for hovedaktiviteterne Ambitionsniveauet for virksomhedens første tid bliver derved lagt fast, og vil i Konto nr Beskrivelse 2 kv x Lokaler 7100 Anskaffelser 7110 Anskaffelser i år x Lejekontrakt ved erhvervelse af lokaler 7112 Depositum 7120 Anskaffelser i år 7121 Lejekontrakt ved erhvervelse af yderligere lokaler 7130 Anskaffelser i år 7200 Indretning 7210 Indretning i år x Virksomhedens ønskeliste til ændring af lokaler 7212 Forhåndsgodkendelse ved bygningens ejer 7213 Byggeteknisk konsulentydelse til specifikation af ændringer 7214 Myndighedsgodkendelse af ændringer 7215 Licitationsarbejde i forbindelse med byggetekniske ændringer 7216 Udførsel af byggetekniske ændringer 7217 Godkendelse (syn og skøn) 7220 Indretning i år 7230 Indretning i år 7300 Driftsudgifter 7310 Driftsudgifter i år x Vand 7312 Varme 7313 El 7314 Indvendig vedligeholdelse 7315 Bidrag til fællesudgifter 3 kv x1 4 kv x1 år x1 i alt 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv år i alt 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv år i alt Figur 2 Konteringsplan (budget) 4

5 øvrigt nøje hænge sammen med de forventninger som de lokale investorer havde, da de tilkendegav interesse for projektet Ud fra produktbeskrivelsen projekteres virksomhedens aktiviteter Hvis man har spekuleret i træstrukturen da produktbeskrivelsen blev udarbejdet, kan den nu vise sin styrke Der opstilles en konteringsplan (se figur 2), som senere skal bruges til økonomistyring, men foreløbig er til brug for budgetteringen Der opstilles en projektstyringsplan (se figur 3) under hensyntagen til virksomhedens organisation Alle mål og delmål lægges ind i planerne med oplysninger om ressourceforbrug (arbejdstimer, materialeforbrug etc), samt hvornår aktiviteterne tænkes gennemført Ressourceforbruget omregnes til kroner ud fra estimerede lønomkostninger på de enkelte opgaver, forventede materialeomkostninger etc Det vil være nødvendigt at gennemføre arbejdet ad flere omgange/iterationer, da organisations størrelse, projektplanen og et evt udgiftsloft spiller sammen Konto Beskrivelse år x1 år år nr Måned: Lokaler 7100 Anskaffelser 7110 Anskaffelser i år x Lejekontrakt ved erhvervelse af lokaler 7112 Depositum 7120 Anskaffelser i år 7121 Lejekontrakt ved erhvervelse af yderligere lokaler 7130 Anskaffelser i år 7200 Indretning 7210 Indretning i år x Virksomhedens ønskeliste til ændring af lokaler 7212 Forhåndsgodkendelse ved bygningens ejer 7213 Byggeteknisk konsulentydelse til specifikation af ændringer 7214 Myndighedsgodkendelse af ændringer 7215 Licitationsarbejde i forbindelse med byggetekniske ændringer 7216 Udførsel af byggetekniske ændringer 7217 Godkendelse (syn og skøn) 7220 Indretning i år 7230 Indretning i år 7300 Driftsudgifter 7310 Driftsudgifter i år x Vand 7312 Varme 7313 El 7314 Indvendig vedligeholdelse 7315 Bidrag til fællesudgifter Figur 3 Projektplan 5

6 7 Mulige finansieringskilder Alle aktiviteter vurderes nu med henblik på mulige finansieringskilder I nogle tilfælde vil der tegne sig et billede, hvor virksomhedens aktiviteter skal finansieres via flere forskellige kilder, og dermed via flere projektansøgninger Materiale til disse ansøgninger kan hentes fra forretningsplanen Når man søger økonomiske midler, vil investor i langt de fleste tilfælde stille krav om at man selv stiller med noget af finansieringen Ved EU programmer vil man feks typisk få finansieret 50 % mod at man selv finansierer resten med nationale midler Hvad enten du forsøger at skaffe de økonomiske midler fra fonde, banker, venture selskaber eller business angels, etc gælder det selvfølgelig, at man bør sætte sig grundigt ind i støtteeller lånebetingelserne inden man indgår aftalen, sådan at man ikke får ubehagelige overraskelser bagefter Overhold ansøgningsfristen og de formelle krav til ansøgningen, og få desuden de nødvendige attesteringer og underskrifter så de kan indsendes rettidigt Find ud af hvem der bedømmer din ansøgning og tag kontakt til dem, og diskuter din ansøgning inden du sender den ind 8 Forretningsplan og projektansøgninger Afhængig af projektets karakter og de rammer som det skal gennemføres under, vil man enten kunne gå direkte i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, eller blive nødt til at gå i gang med at udarbejde en større forretningsplan Projektansøgningsskemaet varierer fra støtteordning til støtteordning, men vil normalt omfatte en projektbeskrivelse, et budget, samt oplysninger om støttemodtager Eksempelvis vil man ved socialfondsansøgninger skulle beskrive: Baggrunden for projektet Målgruppen (primære og sekundære) Formålet Projektets indhold Ansøgers kompetencer Visitation af deltagere Projektets additionalitet Forventet effekt Evaluering Informationsspredning Som man kan se er der tale om en hel lille forretningsplan Ved store/komplekse projekter som feks beskriver en hel virksomhed, vil man være nødsaget til at udarbejde en større forretningsplan for hele virksomheden Forretningsplanen udgør det økonomiske beslutningsgrundlag for investorerne Dernæst er det selvfølgelig også i virksomhedens egen interesse at skabe et godt arbejdsgrundlag Forretningsplanen kan feks være bygget op så den består af: Resumé Forretningskonceptet o Produktet o Kunderne o Salgsparametre o Virksomheden o Kompetencer o Beskyttelse af forretningskonceptet Uddybende baggrund o Marked/branche 6

7 o Teknik o Fremstilling Implementering Økonomi Risiko 9 Når din ansøgning er blevet godkendt Når ansøgningen er godkendt, kan kontrakten forhandles på plads Vær opmærksom på at der eventuelt kan være ændringer til ansøgningen, som støttegiver forlanger indføjet i kontrakten Du bør derfor sikre dig at kontrakten er spiselig for dig inden du skriver under Hvis kontrakten ikke svarer til dine forventninger, kan du i mange tilfælde forhandle kontrakten på plads, mod at du ændrer lidt på projektets indhold Vær i øvrigt opmærksom på støttegivers administrative krav, krav til afrapportering samt til informationsspredning LITTERATUR EU-tilskud, Europa-kommissionen, 9 udgave, juni 2004 (ny udgave for programperioden: er i skrivende stund ikke udkommet endnu) Paralleludgave: Hjemmesiden for Venture Capital Guide, Hjemmesiden for Vækstfonden, Hjemmesiden for Danish Venture Capital and Private Equity Association, Hjemmesiden for FIH Erhvervsbank A/S, Hjemmesiden for HIH Development A/S, Hjemmesiden for LegatRegistret, Finansieringsguiden, STEDER HVOR DU KAN FÅ HJÆLP Håndværksrådet International A/S er vært for Euro Info Center Viborg (EIC Viborg), som er etableret af Europa-kommissionen til at assistere danske virksomheder omkring EU information Hos EIC Viborg er der mulighed for at få oplysninger om relevante EU forhold, tilskudsmuligheder og henvisninger til specifikke partnerforespørgsler fra andre EU-lande KL s EU-kontor fungerer i tæt samspil med KL s øvrige fagkontorer omkring interessevaretagelsen i forhold til EU-systemet KL s EU-kontor har bla til opgave at formidle målrettet og tidlig information til KL og kommunerne omkring væsentlige EU-udspil og støttemuligheder, venskabsbyer og partnerskaber Dernæst yder KL s EU-kontor rådgivning til kommunerne i generelle EU-spørgsmål Hos KL s EU-kontor kan du få information og rådgivning om EU projekter generelt, støtteordninger og hvor midlerne skal søges Viborg Bibliotekernes erhvervsservice råder over en stor samling af databaser, og kan hjælpe til med generel informationssøgning Viborg Bibliotekerne råder desuden over et Europe Direct informationskontor, som du kan kontakte, omkring EU-spørgsmål Viborg Kommune, Viborg Turistbureau og VIBORGegnens Erhvervsråd giver råd og vejledning ved den indledende projektformulering, oplyser om muligheder og henviser til de rette rådgivere igennem hele projektforløbet 7

8 Er du i tvivl om hvor du skal henvende dig, så tag kontakt til VIBORGegnens Erhvervsråd, hvorefter du vil blive henvist til de specialiserede rådgivere Vi behandler naturligvis alle henvendelser fortroligt Kontakt Håndværksrådet International A/S - Euro Info Center Viborg Nytorv 1, 8800 Viborg tlf , fax wwwhvridk, Kommunernes Landsforenings EU-kontor Weidekampsgade 10 - Postboks 3370, 2300 København S tlf wwwkldk, Viborg Bibliotekerne - Europe Direct informationskontor Vesterbrogade 15, 8800 Viborg tlf , fax wwwviborgbibdk, wwwviborgdk/bibliotek Viborg Turistbureau Nytorv 9, 8800 Viborg tlf , fax wwwvisitviborgdk, wwwviborgdk/turisme VIBORGegnens Erhvervsråd Erhvervenes Hus, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg tlf , fax wwwverdk, wwwviborgdk/erhverv Revideret pr /JVD

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere