Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for Beskæftigelsesministerens mål for Lokale mål for De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 4. Mål og strategi 4.1. Mål og strategi for den borgerrettede indsats 4.2. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats 4.3. Effektmål på brugen af redskaber 5. Budget for beskæftigelsesindsatsen Tillæg 1. Samlet oversigt over jobcentrets mål i beskæftigelsesplan 2012 Tillæg 2. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Tillæg 3. Justeret plan for anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter 1. INDLEDNING Beskæftigelsesplanen for 2012 beskriver de vigtigste indsatsområder for det kommende år. Planen indeholder mål og prioritering for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. I foråret 2011 hvor Beskæftigelsesplanen for 2012 udarbejdes, har Halsnæs Kommune vedtaget at indføre minimumsaktivering på baggrund af virkningerne af finansieringsomlægningerne på beskæftigelsesområdet og de økonomiske konsekvenser af manglende rettidighed. Arbejdet med at udmønte denne beslutning i konkrete aktiviteter er endnu ikke tilendebragt. Planen indledes med Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2012 og de lokalt fastsatte mål. Herefter følger en beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i kommunen. På baggrund af udfordringerne fastlægges de konkrete strategier for at opnå målene i henholdsvis den borgerrettede og den virksomhedsrettede indsats. Beskæftigelsesplanen skal understøtte indsatsen omkring resultatstyring af beskæftigelsesindsatsen, hvor der sættes fokus på målstyring, resultater og effekter. Halsnæs Kommune og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland ser Beskæftigelsesplanen for 2012 som et fælles planlægningsgrundlag mellem stat og kommune for det kommende år. 2

3 Overordnet relaterer udfordringerne for beskæftigelsesindsatsen til at: Sikre virksomhederne arbejdskraft Begrænse stigningen i ledigheden Øge beskæftigelsen for særlige målgrupper Nedbringe sygefraværet Opkvalificering af arbejdsstyrken Udvidelse af arbejdsstyrken 2. Mål for Beskæftigelsesministerens mål for 2012 Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående beskæftigelsespolitiske mål for De konkrete niveaumål er formuleret på baggrund af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands prognoser og de udfordringer som Halsnæs Kommune vurderer er til stede lokalt. 1. Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 746 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 5,5 pct. fra december 2010 til december Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 93 personer i december 2012, svarende til en uændret tilgang fra december 2010 til december Unge skal i uddannelse eller job Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 566 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 3,5 pct. fra december 2010 til december Flere indvandrere og efterkommere skal i job Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 490 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 2,0 pct. fra december 2010 til december

4 2.2. Lokale mål for 2012 Halsnæs Kommune har følgende lokale mål, som er udtryk for indsatser vi ønsker, at holde et særligt fokus på. 5. Fortsat indsats for at nedbringe sygefraværet Fastholdelse af indsatsen overfor langvarige sygedagpengeforløb. Fortsat fokus på at holde antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger nede. Antallet af forløb over 26 uger var i december Det er kommunens mål ikke at overstige dette antal ved udgangen af Fortsat understøtte virksomhedernes mulighed for at tage socialt ansvar i beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs vil i 2012 fastholde indsatsen med at uddanne mentorer og etablere og videreudvikle netværk for mentorer 7. Effektmål på brugen af redskaber i Jobcentret. Fokus på effekten af de tilbud der afgives i Jobcentret ved at måle den procentvise andel af borgere der overgår til selvforsørgelse efter 6 måneder endt vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune er ligesom i resten af landet præget af den internationale finanskrise med stigende ledighed kombineret med mangel på arbejdskraft inden for bestemte faggrupper. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland forventer, som beskrevet i Arbejdsmarkedsoverblik 1. halvår 2011, at afmatningen er stagneret på regionalt plan med udsigt til en svag stigning i antallet af personer i beskæftigelse og et fald i ledighed. Ledighedsprocenten for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland forventes at toppe i 1. kvartal Finansministeriet forventer, at beskæftigelsen på landsplan samlet set er den samme i 2011 som i Det dækker over en forventet stigning i beskæftigede i industrien på personer, et fald i den private servicesektor på og et fald i den offentlige servicesektor på personer. Fra 2011 til 2012 forventer Finansministeriet en samlet stigning i beskæftigelsen på landsplan på personer. Det dækker over en forventet stigning i industribeskæftigelsen på personer og uændret beskæftigelse i den private servicesektor og i den offentlige sektor. I Jobcenter Halsnæs kontakt med de lokale virksomheder er to tendenser gennemgående. For det første, at virksomhederne stadig er økonomisk pressede og, for det andet, at efterspørgselen på arbejdskraft er meget lille. Derudover er arbejdsstyrken i Halsnæs Kommune pt. kendetegnet ved et lavt uddannelsesniveau og en lav mobilitet. Som konsekvens af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet ultimo 2010, traf Halsnæs Kommune i foråret 2011 en politisk beslutning om, at indføre minimumsindsats på alle målgrupper. Det er på den baggrund muligt, at Beskæftigelsesregionens prognoser og deraf afledte måltal for indsatsen er for positive for Halsnæs Kommune. 4

5 4. Mål og strategi 4.1. Mål og strategi for den borgerrettede indsats I den følgende afsnit beskrives de væsentlige fokusområder for den borgerrettede indsats. Indsatsen for at bringe ledige hurtigt tilbage i job og bekæmpe langtidsledigheden. Dvs. indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven (Mål 1). - Fare for at ende i langtidsledighed - Tidlig indsats - Hjælp til selvhjælp - Motivering Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven ) skal begrænses til 717 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, Svarende til et fald på 8,9 pct. fra december 2010 til december Jobcenter Halsnæs arbejder ud fra den filosofi at den bedste hjælp borgeren kan få er hjælp til selvhjælp. Jobcenter Halsnæs bestræber sig således på, at støtte den ledige i selv, at tage ansvar for at komme ud af ledighed. Jobcenter Halsnæs afholder første samtale med ledige borgere indenfor den første måned efter borgeren har meldt sig ledig. Den afhjælpende indsats i Jobcenter Halsnæs består af den lovmæssige opfølgning. Udover de individuelle samtaler afholdes fælles informationsmøder for match 1 borgere, hvor motiverende arbejde kan finde sted. Målet i hele indsatsen er hjælp til selvhjælp. Da denne gruppe ledige ikke har nogen barrierer i forhold til arbejdsmarkedet udover, at de mangler en stilling, er indsatsen her derfor vejledende og motiverende. Team Virksomhedsservice i Jobcenter Halsnæs er i tæt dialog med kommunens virksomheder og er derfor hyppigt med til at formidle kontakt mellem ledige borgere og relevante virksomheder med ledige stillinger. Dette arbejde uddybes yderligere i afsnittet om den virksomhedsrettede indsats. 5

6 Jobcenter Halsnæs anvender intelligent visitering i alle sammenhænge. Dette betyder, at Jobcenteret ud fra en individuel vurdering visiterer den ledige borger til tilbud på baggrund af dennes faglige og sociale baggrund og individuelle behov. Dette gælder både i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud, undervisning og kurser. Det gælder således også i brugen af anden aktør. Indsatsen for (bedre) hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet så færre mennesker kommer på offentlig forsørgelse. Dvs. indsatsen for at begrænse tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (Mål 2) - Svært ved at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet - Fare for at ende på permanente forsørgelsesordninger - Tidlig indsats - Virksomhedsrettet aktivering - Bredt samarbejde om samlet indsats Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 94 personer i december 2012, svarende til en uændret tilgang. fra december 2010 til december Jobcenter Halsnæs har et stærkt fokus på at begrænse tilgangen af personer til permanente forsørgelsesydelser gennem arbejdet med de ikke-jobklare ydelsesgrupper. Dette sker gennem samarbejde med borgerne, en samlet indsats hvor relevante samarbejdspartnere inddrages og intelligent visitering til tilbud. I dette mål er fokus på indsatsen overfor ledige borgere og syge på kontanthjælp i risiko for at ende på permanente forsørgelsesordninger. Sygedagpengemodtagere i risiko for at ende i permanente forsørgelsesordninger fokuserer Jobcenter Halsnæs også på. Dette beskrives i mål nummer 5. Jobcenter Halsnæs afholder som hovedregel alle første samtaler med nyledige match 2 og 3 borgere indenfor første måned af borgerens ledighed. Hvor borgeren er villig og parat iværksættes virksomhedsrettet aktivering. Jobcenter Halsnæs har generelt et stærkt fokus på brugen af virksomhedsrettet aktivering for denne målgruppe. Det sker i virksomhedscentre og i virksomhedspraktikker udenfor virksomhedscentre. Det er et mål for Jobcenteret hurtigst muligt, at klargøre borgeren til en virksomhedsrettet indsats, da erfaringen viser, at der er i denne indsats at de største fremskridt sker. Jobcenter Halsnæs har fokus på at levere en velovervejet og helhedsorienteret parallelindsats til borgerne i de ikke-jobklare ydelsesgrupper. Jobcenteret vægter derfor samarbejdet med andre kommunale instanser og eksterne samarbejdspartnere, som eksempelvis læger, højt, da en velkvalificeret samlet indsats er af vital betydning for borgeren i både afklarende og opkvalificerende forløb. Jobcenter Halsnæs anvender intelligent visitering i alle sammenhænge. Dette betyder, at Jobcenteret ud fra en individuel vurdering visiterer den ledige borger til tilbud på baggrund af dennes faglige og sociale baggrund og individuelle behov. Dette gælder både i forbindelse med 6

7 virksomhedsrettede tilbud og undervisning og kurser. Det gælder således også i brugen af anden aktør. Anden aktør bruges i indsatsen overfor ikke-arbejdsmarkedsparate ledige borgere særligt i forbindelse med afklarende forløb hvor der er problematikker, som Jobcenterets egen Team Virksomhedsservice ikke er gearet til. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med psykiske lidelser eller misbrug. Indsatsen for at bringe unge i uddannelse eller job. Dvs. indsatsen for at begrænse antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (Mål 3) - Særlig følsom gruppe i situation med høj ledighed - Lavt uddannelseniveau - Tidlig indsats - Fokus på uddannelse - Bredt samarbejde - Fokus på de individuelle behov Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 536 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 7,2 pct. fra december 2010 til december I den nuværende ledighedssituation har unge under 30 år en særlig risiko for at blive berørt af ledighed og miste kontakten til arbejdsmarkedet på lang sigt. Jobcentret vil derfor i 2012 fortsat have særlig fokus på de unge og fortsætte indsatsen for at flere unge starter på en kompetencegivende uddannelse, der kan være med til, at sikre dem en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet på lang sigt. Halsnæs Kommune har en relativt høj andel af unge på offentlig forsørgelse. Jobcenter Halsnæs har stærkt fokus på denne gruppe og udøver en aktiv indsats for, at modvirke denne tendens. Det primære fokus for jobcenteret er, at få de unge ledige i gang med en kompetencegivende uddannelse og sekundært, at få de unge ledige i ordinær beskæftigelse. Denne prioritering grunder i et ønske om aktivt at arbejde for at løfte Halsnæs Kommunes uddannelsesprofil. Fokus i jobcentrets indsats er på individuelle vurderinger af de ledige unge og at give den fornødne rådgivning, vejledning og information om tilbud. Jobcentret vil fortsætte med at prioritere arbejdet med de unge højt. Herunder blandt andet afklaringen af arbejdsevnen for de unge, afklaring af mulighederne og behovene for brug af personlig støtte for den enkelte unge, afklaring af behovet for læsetest samt sikre, at unge dimittender får tilbud om erhvervsvejledning. Jobcenter Halsnæs har generelt fokus på en tidlig indsats overfor de ledige unge uanset ydelsesgruppe og uddannelsesegnethed. Uddannelsesegnede kontanthjælpsmodtagere med egne uddannelsesmål gives råd og vejledning om uddannelse og hjælp til virksomhedspraktik. Uddannelsesegnede kontanthjælpsmodtagere der er uafklarede omkring deres uddannelsesønsker sendes i et afklaringsforløb. Ikke uddannelsesegnede aktiveres ud fra individuelle ønsker og vurdering samt arbejdsmarkedets behov med henblik på at afklare og opkvalificere dem, således at de bliver egnede til uddannelse eller ordinær beskæftigelse. 7

8 Jobcenter Halsnæs lægger vægt på at yde en kvalificeret, samlet indsats skræddersyet til den enkelte borger og vægter derfor samarbejdet med andre parter højt. Dette er blandt andet de andre fagområder i kommunen, uddannelsesinstitutioner lokalt og regionalt, UU og det lokale erhvervsliv. UU-centret er en fast del af den ungegruppe i jobcentret der varetager indsatsen overfor de unge under 30 år i kommunen og er tilknyttet både visiteringen og afklaringsforløb, hvilket er med til at give en bredere sagsbehandling og bredere støtte og rådgivning. Jobcentret inddrager såvel offentlige som private virksomheder i forbindelse med vejledningen og afklaringen af de unge, samt medvirke aktivt til at der skabes flere lære- og praktikpladser i Halsnæs området. Dette vil gavne Jobcenterets indsats generelt, men i særlig grad indsatsen overfor de unge. Jobcenter Halsnæs anvender intelligent visitering i alle sammenhænge. Dette betyder, at Jobcenteret ud fra en individuel vurdering visiterer den ledige borger til tilbud på baggrund af dennes faglige og sociale baggrund og individuelle behov. Dette gælder både i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud og undervisning og kurser. Det gælder således også i brugen af anden aktør. Indsatsen for at bringe flere indvandrere og efterkommere i job. Dvs. indsatsen for at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (Mål 4) I Halsnæs Kommune er borgere med anden etnisk herkomst end dansk generelt velintegrerede. Samtidigt er jobcentret opmærksom på, at dele af gruppen af personer med anden etnisk herkomst end dansk kan have særlige problemer. - Individuelle samtaler og velkomstbreve - Virksomhedsrettede tilbud - Opkvalificering og uddannelse - Fokus på særlige individuelle behov Antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 477 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 3,3 pct. fra december 2010 til december I Halsnæs Kommune er borgere med anden etnisk herkomst end dansk generelt velintegrerede. Halsnæs Kommune har en forholdsvis høj beskæftigelsesfrekvens for nydanskere, men den er stadig lavere end for etniske danskere. Flygtninge og indvandrere under integrationsloven tilbydes sprogundervisning, virksomhedsnære tilbud, og selvforsørgere tilbydes støtte til jobsøgning, praktik, uddannelse og opkvalificering. Jobcenter Halsnæs tilbyder personer med anden etnisk herkomst end dansk de samme forløb som alle andre ledige borgere i kommunen, idet der er fokus på at understøtte danskundervisningen til borgere der ikke taler dansk. Samtidigt er jobcentret opmærksom på, at dele af gruppen af personer med anden etnisk herkomst end dansk kan have særlige problemer. Derfor vil jobcentret jævnligt overveje at oprette specialiserede indsatser for at afhjælpe disses problemer med at komme ind på arbejdsmarkedet. 8

9 Jobcentret vil opfylde målet gennem følgende strategier: Alle flygtninge og familiesammenførte indkaldes til personlig samtale med kommunens integrationskonsulent. Alle indvandrere modtager et velkomstbrev hvor de oplyses om deres rettigheder til sprogundervisning, kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie samt mulighed for beskæftigelsesrettet tilbud.. Selvforsørgere uden job kan få et erhvervsrettet tilbud. Der foretages en beskæftigelsesrettet indsats på blandt andet social- og sundhedsområdet med henblik på uddannelse, opkvalificering og ansættelse på området. Jobcentrets fokus er på individet, og man har derfor også opmærksomhed på eventuelle særlige behov hos den enkelte nydanske ledige. Fortsat indsats for at nedbringe sygefraværet. Fastholdelse af indsatsen overfor langvarige sygedagpengeforløb. Fortsat fokus på at holde antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger nede (Mål 5) - Fare for langtidssygemelding - Fare for at ende på førtidspension eller på anden måde på kanten af arbejdsmarkedet - Tidlig indsats - Dialog med arbejdsgiver og borger - Tilbud om forløb Antallet af forløb over 26 uger var i december Det er kommunens mål ikke at overstige dette antal ved udgangen af Personer på sygedagpenge udgør en potentiel arbejdskraftreserve. En intensiv, hurtig og aktiv indsats i jobcentret vil kunne bidrage til, at flere vender hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Det er afgørende, at jobcentret gør en aktiv indsats for at få de sygemeldte hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Det er således vigtigt, at jobcentret har fokus på den tidlige indsats over for sygedagpengemodtagere og samtidig gør en indsats for at få reduceret antallet af langvarige sygedagpengeforløb. Samlet er en målrettet indsats nødvendig for at forebygge, at de sygemeldte ender på førtidspension eller på anden måde på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcentret har kun begrænset indflydelse på udviklingen i varigheden af de korte sygedagpengeforløb, mens en tidlig og aktiv sygedagpengeopfølgning har stor betydning for varigheden en del af de længerevarende sygedagpengeforløb. På baggrund af ovenstående fastholdes beskæftigelsesministerens mål fra 2010 og det lokale mål fra 2011 i Jobcenter Halsnæs vil fokusere på følgende strategier for at nå målet: Arbejdsgiverne skal senest i fjerde sygeuge holde samtale med medarbejdere, der er sygemeldt. Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Den sygemeldte medarbejder kan anmode om, at arbejdsgiveren og medarbejderen sammen udarbejder en fastholdelsesplan. 9

10 Vejledning til arbejdsgivere og medarbejdere om, hvilke muligheder loven om helbredsoplysninger giver for at tale om sygdommen og muligheden for at komme tilbage til arbejdet. Jobcentret vurderer ved den første samtale med den sygemeldte inden ottende sygeuge om der er mulighed for, at den sygemeldte kan vende gradvist tilbage med en delvis raskmelding. Udgangspunktet er, at den syge vender gradvist tilbage, medmindre sygdommen forhindrer det. Samtale mellem arbejdsgiveren og den syge medarbejder samt en ny lægeerklæring (mulighedserklæring) med fokus på, at den enkelte medarbejder kan bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Særligt fokus på personer, som hyppigt bevæger sig mellem arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge. Endvidere vil der være fokus på at løfte tunge sager i fællesskab. Jobcentret giver beskæftigede og ledige sygemeldte tilbud på baggrund af en individuel vurdering. Borgere, sygemeldte på grund af stress og lettere depression, vil blive mødt med et konkret forløb, der vil motivere, forebygge samt afklare arbejdsevnen, så der kan udarbejdes en fremadrettet plan. Hertil er et afklaringsteam bestående af fagfolk. Det tilbydes deltagelse i netværksgrupper både med og uden psykologbistand samt i visse tilfælde individuelle samtaler med en psykolog Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Jobcentret er i en konstant dialog med lokale virksomheder om deres behov for arbejdskraft for at have de bedste forudsætninger, både for at imødekomme de lokale virksomheders behov og for at vejlede borgerne om hvilken uddannelse og opkvalificering, der er behov for i lokalområdet. Jobcentret er også i et tæt samarbejde med de lokale virksomheder omkring arbejdet med at oprette elevpladser og anden opkvalificering af ledige der kan foregå i lokale virksomheder. Derudover kan jobcentret også bistå virksomheder i at efteruddanne allerede ansatte eksempelvis i forbindelse med forebyggelse og nedbringelse af sygefravær. Samarbejdet med de lokale uddannelsesinstitutioner består både i at motivere og opkvalificere borgere til at tage uddannelserne der udbydes og i at formidle kontakten med uddannelsesinstitutionerne og de lokale virksomheder som skal aftage eleverne fra uddannelsesinstitutionerne. De seneste år har Jobcenter Halsnæs med stor succes oprettet adskillige virksomhedscentre i lokale virksomheder. En vigtig faktor i denne succes er et udtalt ønske blandt de lokale virksomheder om at tage socialt ansvar. Jobcenteret vil give de virksomheder der vælger, at tage socialt ansvar, ved at oprette et virksomhedscenter, de bedste muligheder. Målet for den virksomhedsrettede indsats er derfor følgende: Fortsat understøtte virksomhedernes mulighed for at tage socialt ansvar i beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs vil i 2012 fastholde indsatsen med at uddanne mentorer og etablere og videreudvikle netværk for mentorer (Mål 6). 10

11 - Sikring af udvikling af og vidensdeling mellem mentorer - sikre at jobcentret løbende opdateres om generelle behov hos mentorerne og virksomhederne Etablering og videreudvikling af netværk for mentorer. 20 % af borgerne der har gennemgår forløb i virksomhedscentre overgår til selvforsørgelse Målet er at fastholde og videreudvikle den indsats der er sket i forbindelse med virksomhedscenterkampagnen. Under kampagnen uddannede Beskæftigelsesregionen mentorerne som er delvist frikøbte ansatte i virksomhederne, hvor virksomhedscentrene oprettes. Jobcenter Halsnæs uddanner nu mentorerne selv. For at give mentorerne endnu mere støtte og mulighed for at udvikle sig i gerningen som mentorer skal i 2012 oprettes et netværk for mentorer. Netværket planlægges at have kvartalvise møder. Netværket skal drives af virksomhedskonsulenter fra Jobcenter Halsnæs. Det forventes at netværket vil sikre feedback til Jobcenteret omkring virksomhedernes behov i forbindelse med virksomhedscentrene, sikre en vidensdeling mellem mentorerne og føre til arbejdsrelaterede netværk for virksomhederne. En øget udveksling af viden mellem virksomhederne og disses mentorer forventes også, at komme de ledige borgere placeret i virksomhedscentrene til gavn. Virksomhederne og mentorerne vil være bedre rustet til deres opgaver og vil gøre dem mere skarpe på hvad netop deres virksomhed og virksomhedscenter kræver og tilbyder. Dette vil hjælpe den intelligente visitering af borgere til virksomhedscentre og åbne for muligheden for at virksomhederne internt kan udveksle borgere Effektmål på brugen af redskaber Jobcentret har konstant fokus på at tilbuddene der gives til borgere i berøring med Jobcentret, giver mening og har en effekt. Derfor ønsker Jobcentret at måle på effekten af brugen af de vigtigste redskaber i indsatsen for at afhjælpe ledighed. Dette er vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Jobcentret har som primære mål at ledige opnår selvforsørgelse og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette gælder ikke for unge hvor Jobcentrets primære mål er, at den unge tager en kompetencegivende uddannelse. Der måles dog ikke på dette under effektmålet, da ungemålet sikrer en fokus på denne indsats. Målet lyder således: Effektmål på brugen af redskaber i Jobcentret. Fokus på effekten af de tilbud der afgives i Jobcentret ved at måle den procentvise andel af borgere der overgår til selvforsørgelse efter 6 måneder endt vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud (Mål 7). 11

12 5. Budget for beskæftigelsesindsatsen I dette kapitel beskrives budgettet for beskæftigelsesindsatsen for Beskæftigelsesområdet Hele kr Korr. Budgetforslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 Korr. Budgetoverslag 2015 Ydelser Aktivering I alt beskæftigelse Administration GRAND TOTAL Job og Arbejdsmarkeds samlede budget fordeler sig på 3 aktivitetsområder med: 1. Ydelser omfatter produktionsskoler, integration, sygedagpenge, enkelt ydelser, kontanthjælp, A- dagpenge, revalidering, ledighedsydelse samt tolkebistand, lægekonsulent og lægeerklæringer 2. Aktivering omfatter fleksjob, løntilskud, ordinær uddannelse, virksomhedsrettet aktivering samt privat og kommunal vejledning og opkvalificering. 3. Administration Omfatter LBR, Fællesudgifter, stab, ydelser og jobcenter Ved budgettets tilblivelse har der været fokus på: virksomhedsrettet aktivering styrkelse af mentorindsatsen rettidighed 12

13 Tillæg 1. Samlet oversigt over jobcentrets mål i beskæftigelsesplan Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 746 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 5,5 pct. fra december 2010 til december Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 93 personer i december 2012, svarende til en uændret tilgang fra december 2010 til december Unge skal i uddannelse eller job Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 566 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 3,5 pct. fra december 2010 til december Flere indvandrere og efterkommere skal i job Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 490 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 2,0 pct. fra december 2010 til december Fortsat indsats for at nedbringe sygefraværet Fastholdelse af indsatsen overfor langvarige sygedagpengeforløb. Fortsat fokus på at holde antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger nede. Antallet af forløb over 26 uger var i december Det er kommunens mål ikke at overstige dette antal ved udgangen af Fortsat understøtte virksomhedernes mulighed for at tage socialt ansvar i beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs vil i 2012 fastholde indsatsen med at uddanne mentorer og etablere og videreudvikle netværk for mentorer. 7. Effektmål på brugen af redskaber i Jobcentret. Fokus på effekten af de tilbud der afgives i Jobcentret ved at måle den procentvise andel af borgere der overgår til selvforsørgelse efter 6 måneder endt vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. 13

14 Tillæg 2. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats er udarbejdet ultimo 2011, men revideres april Den vedhæftes efterfølgende beskæftigelsesplanen. 14

15 Tillæg 3. Justeret plan for anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter Som led i aftalen Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed skal der foregå en ekstra indsats for at modvirke langtidsledighed. I forlængelse heraf aftalte regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen i 2011 at afsætte en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter og til en tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder. Som konsekvens heraf skal kommunen udarbejde en plan med mål for indsatsen og resultatkrav for bevillingsperioden. Strategi for indsatsen i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune vil styrke den eksisterende virksomhedsrettede indsats. Her er placeringer i virksomheder - gennem et nært samarbejde med det lokale erhvervsliv - centralt. Indsatsen styrkes gennem oprettelse af flere virksomhedscentre, aftaler om praktikker og løntilskudspladser. Jobcenter Halsnæs vurderer løbende hvilke borgere der er i risiko for at komme i målgruppen og sætter hurtigt ind med løntilskud og opkvalificerende kurser. Opkvalificeringsindsatsen skal bestå af det indgreb, som hurtigst muligt giver borgeren en fast tilknytning til arbejdsmarkedet på lang sigt eller gør borgeren klar til virksomhedsrettet aktivering. Jobcenter Halsnæs vil derfor fokusere på vekselvirkningen mellem uddannelse/opkvalificering, virksomhedspraktikker og løntilskud. Al opkvalificering vil være målrettet mod arbejdsmarkedet. Fokus er på en kvalificerende progressiv kompetenceudvikling. Der vil blive lagt vægt på, at den del af opkvalificeringsindsatsen som foregår i Job og Kompetenceudvikling består af korte kurser ud fra OCN point systemet. De opkvalificerende kurser kan endvidere være kurser hos VUC, teknisk skole med flere. Mål for udvidelsen i antallet af personer i virksomhedsrettede tilbud Løntilskudspladser (fra jobindsats) Løntilskudspladser (budgetteret) Virksomhedscentre og partnerskabsaftaler Måling pr. dec Mål Ultimo 2011 Mål Ultimo 2012 Mål Ultimo 2013 Mål Ultimo aktiverede personer i december 2010 (fordelt på 103 dagpengemodtagere og 27 kontanthjælpsmodtagere) besatte pladser (41 besatte pladser) ( pladser) ( pladser) ( pladser) ( pladser) Idet det er kendt, at der er udfordringer med dataoverførslen fra Workbase til AMFORA, er det med forbehold at Jobcenter Halsnæs binder mål og resultatkrav op på målinger herfra. Efter aftale med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland forbeholder Halsnæs Kommune sig af samme grund retten til at ændre i måltallene på et senere tidspunkt. 15

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011... 6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Borgere i HTK på offentlig forsørgelse Offentlig forsørgelse i alt ca. 5000 Førtidspension 2000 Sygedagpenge

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere