Mindjuice Lederuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindjuice Lederuddannelse"

Transkript

1

2 Mindjuice Lederuddannelse Ledelse baseret på Purpose before profit betaler sig. Forstil dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfuldt. Fordi du som leder formår at inspirere dine medarbejdere, kollegaer og egne chefer til at handle ud fra en stærk vision om at ville bidrage til kunder, samarbejdspartnere og i sidste ende samfundet. I Mindjuice uddanner vi ledere til at gå forrest og få sig selv og andre til at handle udover frygten for næste kvartals resultater. Det betaler sig. - Også på bundlinjen. Lederuddannelsen er opstået ud af mange års erfaring med personlig udvikling og ledelse kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære ledere. Med ekstraordinær mener vi noget langt ud over det sædvanlige. Vores mission er, at når du afslutter uddannelsen hos os, så er du ikke bare uddannet Leder inden for en bestemt metode. Så har du lært at være en visionær leder gennem omfattende teori, træning, transformation og personlig udvikling. When you change the way you look at things, The things you look at change. - Wayne W. Dyer

3 Det siger lederne om Mindjuice Lederuddannelse Jeg har fået et rigtig godt værktøj som jeg gør brug af i min dagligdag som leder og som privatperson. Dette gælder både i det daglige samarbejde og når jeg afholder performance samtaler og sit-ins med medarbejderne. Jeg har langt nemmere ved at håndtere medarbejderne og deres ønsker, og jeg er blevet bedre til at bruge deres ressourcer. Jeg får løbende tilbagemeldinger på at vores dialog er blevet meget mere konstruktiv, og at de føler en større involvering, hvilket er med til at de trives bedre. Jeg oplever at medarbejderne udvikler sig væsentligt hurtigere, og tager langt større ansvar end tidligere. Det er blevet nemmere for mig som leder at agere, og jeg har lettere ved at indfri og imødekomme deres behov, samtidig med at der er fokus på at vores forretning udvikler sig. Jeg bruger også min coachuddannelse i privatlivet, og her får jeg også en fantastisk følelse når coachee giver udtryk for at min coaching giver dem værdi og at de lykkes med de mål som de har sat for sig selv. Coachuddannelsen har været med til at jeg som leder er meget mere klar i min kommunikation, og jeg har lettere ved at navigere. Jeg håndterer situationer og mennesker mærkbart anderledes, og jeg oplever at se livet fra nye vinkler. Der er kommet langt mere harmoni og ro i min måde at lede på, og jeg har lært at alt er muligt, hvis blot man har viljen til at ville det. Anette Nielsen, Kundechef i TDC Sammenlignet med andre kursusudbydere oplevede jeg en interessant, anderledes og meget personlig tilgang til undervisningen og involveringen af os som deltagere. Begge forløb har været et godt supplement til andre uddannelser men samtidig relevant og brugbart i hverdagen. Jeg er gennem Mindjuice blevet mere opmærksom på mig selv, hvorledes jeg agerer og har fået værktøjer til at håndtere udfordringer. Morten Bachke Knudsen, Afdelingschef I TDC

4 Mindjuice s Coachuddannelse har givet mig nogle helt nye redskaber, som jeg kan bruge i forbindelse med mit arbejde som leder og proceskonsulent inden for den kommunale sektor hvor det er vigtigt at skabe langtidsholdbare løsninger uden store udgifter. Med Mindjuice s coachingmodel, som er specielt designet til at skabe vedvarende forandringer og udvikling på mange niveauer, har jeg fået en metode jeg let har kunne forankre i organisationen. De 5 grundelementer i coachingmodellen har jeg direkte kunne overføre til helt basale ledelsesopgaver, såsom når jeg har skulle udarbejde tydelige målsætninger i en strategiplan eller ved afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler eller som mødeledelsesredskaber på personalemøder. Jeg har erfaret, at jeg let har kunne integrere Mindjuice s coaching model med min uddannelsesmæssige baggrund som socialrådgiver og kognitiv terapeut og min mangeårige praktiske erfaring som leder i den kommunale sektor. Mette Seeberg, Selvstændig konsulent med mange års erfaring som leder med efteruddannelser i ledelse, leanprocesser "Virkelig positivt overraskelse. Jeg er en gammel hund der er svær at lære nye tricks, men jeg er virkelig blevet positivt overrasket over kvaliteten af uddannelsen. Den er et fint mix af teori, demonstration, øvelser og små pauser. Perfekt for mig og klart bedre end jeg havde forventet. Jeg kunne allerede bruge principperne for målafklaring efter bare første modul." Michael Holt, Chefredaktør VMAX "Jeg bruger nye sider af mig selv. Jeg har fået en helt ny tilgang til mine medarbejdere og kolleger. Mine øjne er blevet åbnet for at bruge nye sider af mig selv som coachende leder. Jeg har fået fokus på, at der er en positiv hensigt i enhver handling." Mads Jungersted, Salgschef Benjamin Media

5 Datoer 2015/2016 Mindjuice Lederuddannelse - Efterår 2015 Modul oktober 2015 Ledige pladser Modul december 2015 Ledige pladser Modul januar 2016 Ledige pladser Modul februar 2016 Ledige pladser Modul marts 2016 Ledige pladser

6 Praktiske oplysninger Hvad er med i prisen? Kursusafgiften for Mindjuice Lederuddannelse er ,- Prisen inkluderer 5 moduler á 2 dage (kl ), 5 træningskald ( ), 8 personlige coaching-sessioner, kursusmateriale, samt eksamination og certificering. Undervisere Undervisningen foregår ved Mindjuice-stifter og PCC-certificeret Coach fra ICF, Pernille W. Lauritsen og Mindjuice Mastercoach Nina Frank. Vi benytter desuden en lille håndfuld, ekstraordinære undervisere, som alle har gennemgået Mindjuice s omfattende underviserprogram. Program Vedlagte program viser indholdet for Lederuddannelsen Men eftersom alle hold er forskellige forbeholder vi os retten til at lave ændringer i rækkefølgen af indholdet, således at det passer bedst muligt til holdets udvikling. Location Samtlige moduler bliver afholdt i Mindjuice s lokaler i Nansensgade 41 A, 1366 København K eller på et nærliggende hotel. Forplejning Frokost, kaffe, te og frugt under kurset er inkluderet i prisen. Forudsætninger for deltagelse At du deltager på samtlige dage på modulerne og har lyst til at udvikle dig selv og træne coaching og andre værktøjer mellem modulerne. Træningskaldene er ikke obligatoriske, men vi anbefaler dem højt, da de vil give dig ekstra træning i din udvikling som ekstraordinær leder. Betaling og betingelser for afbestilling Du reserverer en plads på uddannelsen ved at kontakte Mindjuice på mail eller telefon , samt betale min. halvdelen af kursusafgiften. Det resterende beløb skal være Mindjuice i hænde senest 6 uger før uddannelsesstart. Al afbestilling skal ske ved skriftlig henvendelse til Mindjuice, Nansensgade 41 A, 1366 København K. Ved afbestilling beregnes et gebyr på 15 % af kursusafgiften. Ved mindre end 6 uger til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 30 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

7 Program for Mindjuice Lederuddannelse Mål Med Mindjuice s modeller bliver du i stand til at åbne op for egne, kollegaers og medarbejderes værdibaserede mål. Alle organisationer arbejder i dag med målsætninger. Men hvordan arbejder du med mål, som rent faktisk bliver nået, fordi de er styret af en stærk indre personlig drivkraft? Motiverede ledere og medarbejdere har en ubetalelig værdi for en arbejdsplads. På Mindjuice Lederuddannelse lærer du, hvordan du åbner op for den drivkraft, som findes i alle mennesker. En længsel efter at bruge sin tid og sit liv til noget meningsfuldt. Purpose before Profit er en ny måde at se ledelse på i den vestlige del af verden, men den vinder mere og mere frem, fordi flere og flere mennesker er blevet klar over, at vores velstandsniveau alene ikke driver værket. Der er et formål, som går forud for profitten. Når mennesker får fat i, hvad deres personlige formål er, går de fra at være resignerede til at blive ustoppelige. Det samme gælder organisationer. På Mindjuice Lederuddannelse arbejder vi med, hvordan man implementerer Purpose before Profit i en virksomhed. I sidste ende betaler det sig på bundlinjen at have engagerede og committede ledere og medarbejdere. Individuel coaching Du vil under hele forløbet få tilknyttet din egen Mindjuice Coach, der vil støtte dig igennem udviklingsprocessen. Derved oplever du på egen hånd, hvor effektiv Mindjuice s modeller er. Du vil endvidere have mulighed for at træne de specifikke moduler i din egen organisation under kyndig vejledning af din coach. Personligt lederskab Al forandring begynder med dig. Når du tager et personligt ansvar for dine egne værdier ved at være autentisk, styrker du din troværdighed som leder. Ledelse er ikke et talent, der er medfødt. Alle mennesker kan lære at lede på deres egen måde. Men det kræver, at de finder ind til: Hvad er mit purpose som leder? Den sværeste person at lede er ofte en selv. Men gennem arbejdet med Mindjuice s modeller finder du ind til, hvilken leder du vil være, og hvordan du praktiserer det. Du vil samtidig blive i stand til håndtere konflikter mellem nøglemedarbejdere på en konstruktiv facon og derigennem udvikle din personlige lederstil, der inspirerer medarbejdere til at samarbejde på et helt nyt niveau af selvansvarlighed.

8 MODUL 1: Tydelige mål For at kunne skabe varige forandringer og udvikling i en organisation er det en forudsætning, at der fra starten er skabt en stærk vision (som er purpose-orienteret) og sidenhen en strategiplan med specifikke mål i samarbejde med medarbejderne. Ofte er det lederen, der laver både vision og strategiplanen uden at inddrage medarbejderne. Medarbejderne tager på den måde ikke et ansvar for at nå organisationens mål. Du vil på dette modul lære, hvordan du bruger Mindjuice-modellen til at skabe værdibaserede visioner og dernæst en tydelig strategiplan med specifikke mål. Du vil opleve, hvordan en tydelig målsætning øger ansvaret for at nå målet hos den du coacher. Du præsenteres for Mindjuice s model for varig forandring, der bygger på teorier inden for udviklingspsykologien, pragmatisme, filosofi, typemodeller, ledelsesmodeller samt kognitiv, systemisk og transformativ coaching. Modellen består af 5 grundtrin, hvor hvert trin har en helt særlig betydning for at skabe varige forandringer. Vi vil på dette modul have fokus på 1. grundtrin som kaldes målafklaring. Som deltager får du desuden en indføring i et særligt typeværktøj: Enneagrammet, der tjener til dyb indsigt i, hvordan du coacher og leder forskellige persontyper mest inspirerende og effektivt.! Hvad er coaching?! Mange ledere tror, at de allerede praktisere coaching i deres ledelsesstil. Det viser sig imidlertid sjældent at være tilfældet. Du lærer helt fra start, hvordan coaching adskiller sig fra management, supervision, vejledning, motivation og rådgivning, samt hvornår det er en fordel at bruge coaching, og hvornår der er brug for noget andet.! De 5 grundtrin i Mindjuice-modellen: Mål, forhindringer, mønsterbrud, muligheder, commitment. Du bliver her introduceret til Mindjuice s grundtrin i forandringsledelse og får desuden demonstrationer på, hvad du vil være i stand til, når du har gennemført uddannelsen.! Målafklaring: Første trin i modellen. Simple ting ser simple ud, men det kræver træning at blive skarp til målafklaring. Mange ledere ved for lidt om at lave en detaljeret målsætning, og træning i dette område kan skabe store skift i enhver organisation på ganske kort tid.! Typeværktøj. Du bliver præsenteret for ni typer i tidens mest anvendelige typeværktøj. Du får indsigt i, hvad der er typernes unikke styrker og udfordringer. Du lærer, hvordan du kan bruge typeværktøjet til at støtte og motivere de enkelte typer. Du vil endvidere kunne bruge typeværktøjet til at understøtte forandringsprocesser ved at sammensætte teams med persontyper der understøtter hinanden.

9 MODUL 2: Kommunikation Kommunikation er altafgørende inden for ledelse på alle niveauer, såsom personalemøder, udviklingssamtaler, sygefraværssamtaler, konflikthåndtering, samarbejdsproblemer, organisationsforandringer etc. På Mindjuice Lederuddannelse skærper vi din opmærksomhed på nærværende lytning. En tilsyneladende simpel ting, som dog i praksis er en stor udfordring. Der vil endvidere være fokus på anerkendende kommunikation kontra begrænsende. Du vil få indsigt i, hvordan du kan ændre begrænsende kommunikationsformer til nye anerkendende måder at kommunikere på. Det sker på baggrund af Mindjuice s kommunikationsmodeller, der bygger på en kombination af assertionstræning, moderne ledelsesteorier og typeforståelsen. Du bliver desuden undervist i, hvordan du vender forhindringer og barrierer til inspirerende udfordringer.! Nærværende lytning. En tilsyneladende simpel ting, som dog i praksis er en stor udfordring. Ofte begynder vi at fortolke og vurdere kort inde i en samtale, hvilket præger vores opmærksomhed. Det kan bevirke, at vi går glip af vigtige informationer, og at vi opleves som fraværende. Ønsker du som leder, at dine medarbejdere skal kunne tale med dig om områder i deres arbejdsliv som kan være svære at tale om såsom, stress, konflikter, frygt for at mislykkes eller fejl der er sket, kræver det, at du er i stand til at lytte aktivt. Du vil derfor blive trænet i at lytte uden at fortolke og vurdere. Du vil lære, hvordan du løbende kan genskabe nøjagtigt det din medarbejder fortæller dig. Derved øger du din opmærksomhed på, hvad der bliver sagt, og din medarbejder vil opleve dig som meget nærværende og lyttende.! Anerkendende kommunikation kontra begrænsende. Typisk er vi slet ikke klar over, når vi bruger begrænsende kommunikation. Men vi gør det alle sammen. Det er vores tanker, der har skabt en handling, som med tiden er blevet en indgroet vane. Men hvis vi øger vores opmærksomhed på vores måde at kommunikere på, kan vi ændre vores kommunikationsformer. Du vil få indsigt i, hvordan du kan ændre dine egne begrænsende kommunikationsformer til nye anerkendende måder at sige tingene på. Du vil træne forskellige former for kommunikation, så du kan se hvilke resultater de skaber. Du lærer forskellen på at trumfe en beslutning igennem, kontra at skabe vedvarende inspiration og opbakning omkring nye tiltag og forandringer.! Forhindringer. De største forhindringer er typisk inde i os selv. Vi har måske en forestilling, at vi ikke vil indfri vores mål. Ofte er denne forestilling en frygt, som ikke har noget med fakta at gøre. På dette modul bliver du trænet i at skelne og undersøge forhindringer. Dine egne såvel som dine medarbejderes.

10 MODUL 3: Fra indsigt til handling Motivation og mønsterbrud er afgørende for at skabe vedvarende forandringer. Motivationen kommer af den værdi, der tillægges det enkelte mål. Når der er et helt særligt ønske om at nå et mål, kan man let forestille sig, hvad det vil betyde at nå målet. Det er derfor vigtigt, at du lærer at holde fokus på, hvad din organisation vil opnå ved at nå målet. Når du og dine medarbejdere kender grunden til, at I gerne vil opnå jeres mål, vil det give jer meget mere lyst og energi at gå efter målet. Når du og dine medarbejderes tro på jer selv øges, så øges jeres mentale styrke og vilje. Jo mere I opdager, at de mål I sætter jer faktisk godt kan indfris, jo mere øger I jeres viljestyrke og jeres tro på jer selv. Du vil på dette modul blive trænet i, hvordan du motiverer, bryder mønstre og skaber vedvarende forandring hos dig selv, dine medarbejdere og dine teams.! Fra bænken til banen. Ansvarlighed giver styrke. Offerrollen skaber frygt. Du får træning i at se, hvordan vi selv er årsagen til vores egen oplevelse af arbejdslivet i modsætning til at være et offer for omstændigheder. Du lærer, hvordan du giver denne tankegang videre til dine medarbejdere på en inspirerende måde.! Trin 3 i Mindjuice-modellen: Motivation og mønsterbrud. For at skabe vedvarende forandringer kræver det, at vi bryder med vores gamle mønstre og skaber nye der kan understøtte vores mål. Ofte er denne proces stærkt undervurderet, idet vi typisk gribes af trangen til at løse problemet. For at bryde et mønster kræver det, at vi har været specifikke under målafklaringen og forhindringerne, da det er her billedet af mønstret tegner sig. Vi træner flere typer af mønsterbrud, der kan skabe et gennembrud.! Din personlige styrke. Ingen får adgang til deres fulde potentiale uden også at møde det, de frygter. Vores ambitioner vokser naturligt, når vi ikke længere frygter at fejle i vores relationer. Du lærer her at skelne fortolkninger fra fakta og dermed få styrken tilbage i samarbejdsrelationer.! Lederstil. Der findes rigtig mange forskellige teorier omkring forskellige lederstile og typer. Mindjuice har udarbejdet sin egen ledertype model. Vi ser på hvilken af disse modeller, du typisk anvender. Hvad er fordelen ved hver ledertype og hvor er udfordringerne? Hvordan kan du integrere de forskellige ledertyper og derved skabe en hel ny ledelsesstil, som vil kunne understøtte dig som leder uden at du laver om på dig selv, men tværtimod udvikler dig?

11 MODUL 4: Muligheder og commitment På dette modul arbejder vi med, hvordan du skaber nye muligheder for udvikling hos dig selv og andre, og hvordan du skaber varige forandringer gennem commitment. Det betyder, at fokus er på, hvordan du kombinerer det at udvikle din væren som coachende leder kombineret med noget nyt at gøre.! Trin 4 i Mindjuice-modellen: Nye muligheder. Hvad er muligt med alle de gennembrud, du skaber undervejs i en coachingsession? Her får du værktøjerne til at sikre, at ny adfærd både er i overensstemmelse med den enkeltes og organisationens værdier, eftersom dette sikrer varig udvikling på begge fronter.! Trin 5 i Mindjuice-modellen: Commitment. Når organisationsforandringer skal forankres i en virksomhed kræver det, at medarbejderne er commitede. Såfremt der ikke er opnået et commitment, vil forandringerne forsvinde ud i den blå luft. Der er heldigvis mange måder at skabe commitment omkring nye tiltag på, og du lærer at sikre, at dine medarbejdere committer sig til jeres fælles mål.! Vision & mission. De færreste ledere giver sig tid til at formulere en personlig vision og mission for deres virke som leder. På dette modul committer du dig til et personligt lederskab, der virkelig inspirerer dig. Når du er helt tydelig på din egen mission som leder, vil du kunne bruge dette til at inspirere og motivere dine medarbejdere hen imod jeres fælles mål.

12 MODUL 5: Implementering af coaching i lederrollen Som leder skal du mestre mange typer af samtaler, såsom personalemøder, udviklingssamtaler, sygefraværssamtaler, afskedigelsessamtaler, konflikthåndtering og mange andre svære samtaler. Du vil med fordel kunne anvende coaching som et effektivt ledelsesværktøj indenfor alle disse typer samtaler. På dette modul træner vi hvordan du kan bruge hele og dele af Mindjuice-modellen indenfor f.eks. konflikthåndtering, mødeledelse, udviklingssamtaler og organisationsforandringer.! Hvordan anvender jeg coaching som leder? Der er en række klassiske udfordringer som enhver coach og leder støder ind i, når de begynder at anvende coaching som en del af ledelsesstilen. Du lærer at vurdere, hvornår det er fordelagtigt at bruge coaching, og hvornår det ikke er.! Den svære samtale. Som leder skal du mestre mange typer af samtaler. Coachingbaseret ledelse kan anvendes indenfor store dele af ledelsesspektret. Vi gennemgår relevant teori og træner hvordan du anvender coaching som et integreret værktøj inden for ledelsesområdet.! Skriftlig eksaminering. Du gennemgår en skriftlig prøve i den viden, du har lært med henblik på certificering som Mindjuice Leder- og Businesscoach.! Mundtlig eksaminering og certificering. Som afslutning på forløbet gennemgår du en mundtlig prøve, hvor du viser dine evner, inden du modtager din certificering som Mindjuice Leder- og Businesscoach.

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

for dig der ønsker at udvise lederskab, have modet til at drømme stort og leve et ekstraordinært liv. PÅ 5 POWER WEEKENDER lærer DU:

for dig der ønsker at udvise lederskab, have modet til at drømme stort og leve et ekstraordinært liv. PÅ 5 POWER WEEKENDER lærer DU: unik uddannelse for unge for dig der ønsker at udvise lederskab, have modet til at drømme stort og leve et ekstraordinært liv. PÅ 5 POWER WEEKENDER lærer DU: s At brænde igennem s at træffe bevidste valg

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

VOJL VEEBOOFMTF GPS VOHF 1 108&3

VOJL VEEBOOFMTF GPS VOHF 1 108&3 VOJL VEEBOOFMTF GPS VOHF GPS EJH EFS OTLFS BU VEWJTF MFEFSTLBC IBWF NPEFU UJM BU ES NNF TUPSU PH MFWF FU FLTUSBPSEJO SU MJW 1 108&3 8&&,&/%&3 M SFS %6 s "U CS OEF JHFOOFN s BU US GGF CFWJETUF WBMH s BU

Læs mere

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Specialdesignet Mindjuice Uddannelse inden for det socialfaglige og familiemæssige område. Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med par,

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen.

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen. Coachuddannelsen BCSF* som 6 ugers selvvalgt kursus Nu har du mulighed for at tage en Coachuddannelse der ikke bare er en coachuddannelse som alle de andre! Det er Danmarks første og eneste coachuddannelse,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDER PROGRAMMET WORTH FOLLOWING AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDERPROGRAMMET ET EFFEKTIVT OG UNIKT UDVIKLINGSFORLØB SIDEN 1994 LÆRINGSPRINCIPPER OG INSPIRATION E N UNIK KOMBINATION AF METODER

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning MasterCoach uddannelsen Modulopbygning Modul 1: Livsformål og Enneagrammet På MasterCoach uddannelsens første modul bliver du introduceret til F.R.E.D. dit første skridt på din MasterCoach-rejse. F.R.E.D.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Foto: shutterstock.com Udvikling med Unge i centrum LÆR AT BRUGE DEN COACHENDE TILGANG I DIT ARBEJDE MED UNGE COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Aalborg Ungdomsskole Godthåbsgade

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Fra kollega til chef

Fra kollega til chef Fra kollega til chef Kom godt fra start og få succes i din lederrolle 2 x 2 dages certificeret lederuddannelse Fra kollega til succesfuld leder få værktøjer til den svære overgang Kommuniker effektivt

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE ICF- GODKENDT UDDANNELSE COACHUDDANNELSE FOR LEDERE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE 1 OPLEV EN LEDELSESMÆSSIG TRANSFORMATION hvor DU bliver værktøjet som sætter dine medarbejdere

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

MARSELISBORGS socialfaglige coachuddannelse

MARSELISBORGS socialfaglige coachuddannelse MARSELISBORGS socialfaglige coachuddannelse 1 Praktisk: Pris i alt 20.000 kr. eks. moms. Prisen inkluderer 12 undervisningsdage fra kl. 9.00-16.00 og kursusmaterialer. Forplejning: Morgenmad, frokost,

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering Coaching Et redskab der styrker engagement og ejerskab Den menneskelige faktor og implementering Trine Mottlau Divisionschef Privathospitalet Hamlet Breakthrough Qeep Coach, Qeep Danmark AS Chefjordemoder

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål!

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! KURSUSNR: 09022301 Coaching Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! Kurset Coaching giver dig en arbejdsmetode, der retter sit fokus mod at opdage og udnytte de menneskelige potentialer og ressourcer bedst

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund, Viceforstander, ASV Vestfyn)

Læs mere

Darum skole 12. august. Kommunikation - og en coachende tilgang. Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel

Darum skole 12. august. Kommunikation - og en coachende tilgang. Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel Darum skole 12. august Kommunikation - og en coachende tilgang Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel Charlotte Christensen Selvstændig: CC-lotus.dk Proceskonsulent & underviser Mastercoach,

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

NY LEDER NY VIRKELIGHED

NY LEDER NY VIRKELIGHED NY LEDER NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være forberedt på det nye arbejde. Pludselig har du fået en ny kasket på og med den en helt ny rolle

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA

Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA Ahakompagniet Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA I Ahakompagniet, som tæller en række innovative

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

bliv trænet i at udnytte optimalt

bliv trænet i at udnytte optimalt bliv trænet i at udnytte dine medfødte talenter optimalt EN LIVSLEDER: Virker inspirerende Har det sjovt Gør en forskel Bliv livsleder og spring ud i en ny tilværelse uden de kendte begrænsninger Foredrag

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man holder sig de langsigtede mål for øje.

Læs mere

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker Biz Optimus Lederudvikling Udvikling af virksomheder og mennesker Intensivt 18 ugers udviklingsprogram målrettet ledere, der brænder for at skabe resultater for både virksomheden og dem selv gennem øget

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Impact Communicator 3

Impact Communicator 3 Roxana Kia Impact Communicator 3 (Brug Dig Selv) Videregående kursus i high-performance lederskab og kommunikation. Engagér, bevæg, transformér Formålsdrevet lederskab Hvad enten du er topleder, politiker,

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Teknisk assistent og designer 2009

Teknisk assistent og designer 2009 Teknisk assistent og designer 2009 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Effektivitet i hverdagen: Tag initiativ, samarbejd og nå dine mål Sådan kan du bidrage med

Læs mere

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk.

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk. MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk Nyhedsbrev Nummer 3 J u l i 2 0 1 2 Velkommen I dette nummer: Velkommen 1 God sommer 1 Velkommen til MG-Udviklings

Læs mere