Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvaliteten af rengøring på folkeskoler"

Transkript

1 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af rengøring på folkeskoler. I alt blev medlemmer inviteret til undersøgelsen. 390 tekniske servicemedarbejdere og -ledere svarede helt eller delvist på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 30. I alt 74 forskellige kommuner er repræsenteret i undersøgelsen. Hovedresultaterne fra undersøgelsen er: Offentlig rengøring vurderes bedst: Kun 14 procent af alle tekniske servicemedarbejdere og - ledere på skoler, hvor rengøringen er udliciteret, vurderer at rengøringen er god eller meget god. Det gælder 2 ud af 3 (67 %) på skoler, hvor rengøringen varetages at kommunens egne medarbejdere ansat på den enkelte skole. Udlicitering påvirker kvaliteten: Over 8 ud af 10 tekniske servicemedarbejdere og -ledere mener, at rengøringen er blevet dårligere eller meget dårligere, siden den blev overtaget af et privat firma. 2 procent mener, at den er blevet bedre eller meget bedre. Private rengøringsfolk har for travlt: Næsten 9 ud af 10 (88 %) mener, at udlicitering af rengøringen på deres skole har ført til, at rengøringsfolkene i høj eller nogen grad har fået mere travlt. Besparelser på rengøring: 4 ud af 5 (80 %) tekniske servicemedarbejdere og -ledere har oplevet besparelser på den daglige rengøring inden for de sidste 5 år. 3 ud af 4 (76 %) har oplevet besparelser på hovedrengøring, mens 6 ud af 10 (61 %) har oplevet besparelser på rengøring i ferier ved fx at hjemsende personalet i sommerferieperioden uden løn. Tilsvarende har 6 ud af 10 (61 %) oplevet dårligere vikardækning hos rengøringspersonalet inden for de sidste 5 år, og 3 ud af 10 (31 %) har oplevet besparelser på rengøringsmidler inden for de sidste 5 år. Godt samarbejde med private rengøringsselskaber: Halvdelen af de tekniske servicemedarbejdere og -ledere, hvor rengøringen er udliciteret, har et godt eller meget godt samarbejde med det private rengøringsfirma. 4 ud af 10 mener, at samarbejdet er nogenlunde, mens kun 7 syv procent svarer, at samarbejdet er dårligt eller meget dårligt. Resultaterne fremgår af de næste sider. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Katrine Bonde Nielsen Klaus Lange, FOA Dennis Kristensen, FOA Tlf Tlf Tlf Jacob Troelsgård Ellen Lykkegård, 3F Tlf Tlf

2 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 2 Figur 1. Hvem står for rengøringen på din skole? 40% 31% Kommunale medarbejdere ansat på skolen Et kommunalt rengøringskorps eller lignende 29% Blandt de 317 tekniske servicemedarbejdere og -ledere arbejder 3 ud af 10 (31 %) på en folkeskole, hvor kommunale medarbejdere ansat på skolen står for rengøringen. En tilsvarende gruppe på 3 ud af 10 (29 %) arbejder på en skole, hvor et kommunalt rengøringskorps eller lign. står for rengøringen, og 4 ud af 10 arbejder på en skole, hvor et privat firma står for rengøringen.

3 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 3 Figur 2. Hvordan vurderer du alt i alt kvaliteten af rengøringen på din skole? Fordelt på: Hvem står for rengøringen på din skole? I alt 8% 27% 37% 22% 6% 2% 12% 39% 33% 14% Meget god God Et kommunalt rengøringskorps eller lignende 0% 28% 48% 23% 1% Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Kommunale medarbejdere ansat på skolen 21% 46% 24% 8% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 2 viser, at kvaliteten af rengøringen vurderes langt højere på skoler, hvor det er kommunale medarbejdere ansat på skolen, der leverer rengøringen, end hvor det er kommunale rengøringskorps eller private firmaer, der gør rent. 2 ud af 3 (67 %) mener, at kvaliteten af rengøringen er god eller meget god med kommunale medarbejdere ansat på den enkelte skole, mens næsten 3 ud af 10 (28 %) mener, at kommunale rengøringskorps leverer god eller meget god rengøring. Kun hver syvende (14 %) vurderer, at kvaliteten leveret af private firmaer er god eller meget god. Tilsvarende mener næsten hver anden tekniske servicemedarbejder og -leder på skoler, hvor rengøringen er udliciteret, at rengøringen er dårlig eller meget dårlig (47 procent). Det gælder kun hver tiende, hvor det er skolens egne ansatte, der står for rengøringen (9 procent).

4 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 4 Figur 3. Hvor ofte oplever du klager over rengøringen fra ansatte på skolen, elever, forældre eller andre brugere? Fordelt på: Hvem står for rengøringen på din skole? I alt 17% 29% 25% 18% 4% 0% Næsten hver dag 33% 35% 21% 3% 2% 7% En gang om ugen En gang om måneden Et kommunalt rengøringskorps eller lignende 12% 38% 25% 15% 2% 7% En gang om året eller sjældnere Aldrig Det er ikke mig, der modtager klager over rengøringen Kommunale medarbejdere ansat på skolen 3% 13% 30% 38% 8% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 3 viser, at de folkeskoler, der har kommunale medarbejdere ansat på skolen, modtager klager langt sjældnere end folkeskoler, hvor rengøringen varetages af kommunale rengøringskorps eller private firmaer. Hver tredje tekniske servicemedarbejder og -leder, der arbejder på en folkeskole, hvor rengøringen varetages af et privat firma, oplever dagligt klager over rengøringen. En tilsvarende andel (35 %) oplever ugentlige klager, mens hver femte modtager klager månedligt. På folkeskoler, hvor rengøringen varetages af kommunale medarbejdere ansat på skolen, modtager kun 3 procent klager dagligt, mens hver ottende (13 %) modtager ugentlige klager. 3 ud af 10 modtager klager månedligt eller sjældnere, og 4 ud af 10 (38 %) modtager klager en gang om året eller sjældnere. 1 ud af 10 (8 %) modtager aldrig klager over rengøringen. For tekniske servicemedarbejdere og -ledere på folkeskoler med kommunale rengøringskorps oplever 1 ud af 10 (12 %) daglige klager. 4 ud af 10 (38 %) modtager klager ugentligt, mens hver fjerde modtager klager månedligt. Hver syvende (15 %) modtager klager en gang om året eller sjældnere.

5 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 5 Forskellene er statistisk sikre. Besparelser på rengøringen De næste figurer omhandler besparelser på rengøring. Medlemmerne er blevet spurgt, om de inden for de sidste 5 år har oplevet besparelser på rengøringen på deres skole. Først vises den samlede udvikling for alle tekniske servicemedarbejdere og -ledere, og derefter vises resultaterne delt op efter, hvem der står for rengøringen på de enkelte skoler. Figur 4 viser de samlede resultater spørgsmålene omkring besparelser på rengøring. Figurerne 5-9 viser resultaterne for hvert enkelt område delt op efter hvem, der står for rengøringen på den enkelte skole. Figur 4. Besparelser inden for de sidste 5 år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Daglig rengøring 80% 17% 3% Hovedrengøring 76% 18% 7% Ja Rengøring i ferier 61% 28% 11% Nej Ved ikke/ikke relevant Vikardækning hos rengøringspersonalet 61% 25% 14% Rengøringsmidler/hjælpemidler 31% 47% 22% Figur 4 viser, at 4 ud af 5 har oplevet besparelser på den daglige rengøring inden for de sidste 5 år. 3 ud af 4 (76 %) har oplevet besparelser på hovedrengøring inden for de sidste 5 år og 6 ud af 10 (61 %) har oplevet besparelser på rengøring i ferier. En tilsvarende gruppe på 6 ud af 10 (61 %) har oplevet dårligere vikardækning hos rengøringspersonalet, mens 3 ud af 10 (31 %) har oplevet besparelser på rengøringsmidler eller hjælpemidler.

6 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 6 Figur 5. Besparelser på den daglige rengøring de sidste 5 år Fordelt på: Hvem står for rengøringen på din skole? I alt 80% 17% 88% 9% Ja Et kommunalt rengøringskorps eller lignende 86% 11% Nej Kommunale medarbejdere ansat på skolen 66% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4 ud af 5 tekniske servicemedarbejdere og -ledere har oplevet besparelser på den daglige rengøring inden for de sidste 5 år. 2 ud af 3 af tekniske servicemedarbejdere og -ledere på folkeskoler, hvor rengøringen varetages af kommunale medarbejdere ansat på skolen, har oplevet besparelser på den daglige rengøring over de seneste 5 år. Det gælder for næsten 9 ud af 10 på folkeskoler, hvor rengøringen enten varetages af kommunale rengøringskorps eller private firmaer. Forskellene er statistisk sikre.

7 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 7 Figur 6. Besparelser på hovedrengøring inden for de sidste 5 år Fordelt på: Hvem står for rengøringen på din skole? I alt 76% 18% 7% 80% 13% 7% Ja Et kommunalt rengøringskorps eller lignende 84% 8% 9% Nej Ved ikke/ikke relevant Kommunale medarbejdere ansat på skolen 63% 33% 4% 0% 20% 40% 60% 80%100% 3 ud af 4 (76 %) tekniske servicemedarbejdere og -ledere har oplevet besparelser på hovedrengøring inden for de sidste 5 år. Det ses af figur 6, at færre folkeskoler med kommunale rengøringsmedarbejdere ansat på den enkelte skole har oplevet besparelser på hovedrengøring over de sidste 5 år end folkeskoler, hvor rengøringen bliver varetaget af kommunale rengøringskorps eller private firmaer. Næsten 2 ud af 3 tekniske serviceledere og -serviceassistenter (63 %) på folkeskoler, hvor rengøringen bliver vedtaget af kommunale medarbejdere ansat på skolen, har oplevet besparelser på hovedrengøring inden for de sidste 5 år. Tallet er 4 ud af 5 (hhv. 84 % og 80 %) på skoler, hvor rengøringen bliver varetaget af enten et kommunalt rengøringskorps eller et privat firma. Forskellene er statistisk sikre.

8 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 8 Figur 7. Besparelser på rengøring i ferier Fordelt på: Hvem står for rengøringen på din skole? I alt 61% 28% 11% 65% 23% 12% Ja Et kommunalt rengøringskorps eller lignende 67% 22% 11% Nej Ved ikke/ikke relevant Kommunale medarbejdere ansat på skolen 51% 40% 9% 0% 20% 40% 60% 80%100% 6 ud af 10 (61 %) tekniske servicemedarbejdere og -ledere har inden for de sidste 5 år oplevet besparelser på rengøring i ferier. Figur 7 viser, at 2 ud af 3 (hhv. 65 % og 67 %) tekniske servicemedarbejdere og -ledere på folkeskoler, hvor rengøringen varetages af enten et privat firma eller et kommunalt rengøringskorps, har oplevet besparelser på rengøring i ferier inden for de sidste 5 år. Kun halvdelen (51 %) på skoler med kommunale rengøringsmedarbejdere ansat på skolen har oplevet dette inden for de sidste 5 år.

9 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 9 Figur 8. Dårligere vikardækning hos rengøringspersonalet inden for de sidste 5 år Fordelt på: Hvem står for rengøringen på din skole? I alt 61% 25% 14% 56% 21% 23% Ja Et kommunalt rengøringskorps eller lignende 76% 17% 7% Nej Ved ikke/ikke relevant Kommunale medarbejdere ansat på skolen 54% 37% 9% 0% 20% 40% 60% 80%100% 6 ud af 10 tekniske servicemedarbejdere og -ledere har oplevet dårligere vikardækning inden for de sidste 5 år. Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på folkeskoler, hvor rengøringen varetages af kommunale medarbejdere på den enkelte folkeskole, har i højere grad oplevet, at vikardækningen er blevet dårligere over de sidste 5 år. 3 ud af 4 (76 %) har oplevet dette, mens det kun gælder lidt over halvdelen (hhv. 54 % og 56 %) for skoler med kommunale rengøringsmedarbejdere ansat på den enkelte skole eller et privat rengøringsfirma. Forskellene er statistisk sikre.

10 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 10 Figur 9. Besparelser på rengøringmidler/hjælpemidler inden for de sidste 5 år Fordelt på: Hvem står for rengøringen på din skole? I alt 31% 47% 22% 29% 40% 31% Ja Et kommunalt rengøringskorps eller lignende 38% 38% 24% Nej Ved ikke/ikke relevant Kommunale medarbejdere ansat på skolen 27% 65% 8% 0% 20% 40% 60% 80%100% Antal svar: ud af 10 (31 %) tekniske servicemedarbejdere og -ledere har oplevet besparelser på rengøringsmidler inden for de sidste 5 år. Der er ikke forskel mellem grupperne, når der ses på hvor mange, der har oplevet besparelser på rengøringsmidler, og dette skyldes, at andelene af ved ikke -svar fra tekniske serviceledere på skoler hvor rengøringen varetages af private firmaer eller kommunale rengøringskorps er forholdsvist høj (hhv. 31 % og 24 %).

11 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11 Tilsyn med rengøringen De næste figurer omhandler tilsyn med rengøring på skolerne. Figur 10. Hvem står for det daglige tilsyn og kontrol af rengøringskvaliteten på din skole? Fordelt på: Hvem står for rengøringen på din skole? I alt 49% 24% 32% 13% 5% 58% 29% 17% 30% 10% Det gør jeg selv Der gør andre på skolen Et kommunalt rengøringskorps eller lignende 23% 12% 72% 2% 2% Det gør en central enhed i kommunen Det gør et privat rengøringsfirma Det gør en ekstern konsulent Kommunale medarbejdere ansat på skolen 61% 29% 12% 1% 0% 50% 100% 150% Note: Andelene i figuren summer til mere end 100 % fordi, det har været muligt at sætte flere krydser. Figur 10 viser hvem, der står for den daglige kontrol af rengøringskvaliteten på skolerne. Halvdelen (49 %) står selv for kontrollen, mens hver fjerde svarer, at andre på skolen står for kontrollen. 3 ud af 10 (32 %) svarer, at en central kommunal enhed står for kontrollen. På skoler, hvor rengøringen varetages af private firmaer eller af kommunale medarbejdere ansat på skolen, varetages den daglige kontrol i 9 ud af 10 tilfælde af den tekniske servicemedarbejder og - leder eller af andre ansatte på skolen. På skoler, hvor rengøringen varetages af et kommunalt rengøringskorps, forestås kontrollen i 7 ud af 10 tilfælde af en central kommunal enhed. Forskellene er statistisk sikre. Der har været mulighed for at tilføje en kommentar omkring hvem der står for rengøringen, hvis ingen af mulighederne i figur 10 passer. Denne mulighed har 20 benyttet sig af. Den klare tendens er, at tekniske servicemedarbejdere svarer, at tekniske serviceledere eller andre ledere på deres skole står for kontrollen.

12 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 12 Privat rengøring De næste figurer omhandler privat rengøring. Figur 11. Hvor længe har et privat firma stået for rengøringen på din skole? 35% 30% 25% 20% 15% 28% 30% 32% 10% 5% 0% 9% Under et år Mellem 1 til 2 år Mellem 3 til 5 år I mere end 5 år 2% Ved ikke Antal svar: 126 Note: Spørgsmålet er kun stillet til de tekniske servicemedarbejdere og - ledere, der har svaret, at et privat firma står for rengøringen på deres folkeskole. Figur 11 viser, hvor længe de private firmaer har stået for rengøringen. 1 ud af 10 (9 %) har haft privat rengøring på deres skole under 1 år, mens næsten 3 ud af 10 (28 %) har haft privat rengøring mellem 1 og 2 år. En tilsvarende gruppe på 3 ud af 10 (30 %) har haft privat rengøring mellem 3 og 5 år, og lidt over 3 ud af 10 (32 %) har haft privat rengøring over 5 år. Tilsvarende svarer 10 procent af de tekniske servicemedarbejdere og -ledere på skoler, hvor rengøringen varetages af kommunen, at rengøringen på deres skole inden for de sidste 5 år har været varetaget af et privat firma (dette resultat er ikke vist i figur).

13 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 13 Figur 12. Hvordan har kvaliteten i rengøringen udviklet sig, siden den blev overtaget af et privat firma? Kvaliteten er blevet 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% Meget dårligere 57% 10% 1% 1% 4% Dårligere Uændret Bedre Meget bedre Jeg var ikke ansat, da rengøringen hørte under kommunen Antal svar: 84 Note: Spørgsmålet er kun stillet til de tekniske servicemedarbejdere og - ledere, der har svaret, at et privat firma har stået for rengøringen i mindre end 5 år. Figur 12 viser, at der er en klar tendens til, at rengøringen vurderes dårligere, efter den er blevet overtaget af et privat firma. Næsten 3 ud af 10 (27 %) svarer, at kvaliteten er blevet meget dårligere. Næsten 6 ud af 10 (57 %) svarer, at kvaliteten er blevet dårligere og 1 ud af 10 mener, at kvaliteten er uændret. Kun 2 procent svarer, at kvaliteten er blevet bedre eller meget bedre.

14 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 14 Figur 13. I hvilken grad har du oplevet, at rengøringsmedarbejderne har fået mere travlt, siden rengøringen blev privat? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 74% 14% 2% 1% 2% 6% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Jeg var ikke ansat, da rengøringen hørte under kommunen Antal svar: 84 Note: Spørgsmålet er kun stillet til de tekniske servicemedarbejdere og - ledere, der har svaret, at et privat firma har stået for rengøringen i mindre end 5 år. 3 ud af 4 (74 %) tekniske servicemedarbejdere og -ledere på folkeskoler, der inden for de seneste 5 år er overgået til privat rengøring, svarer, at rengøringspersonalet har fået mere travlt. Hver syvende (14 %) mener, at personalet i nogen grad har fået mere travlt.

15 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 15 Figur 14. Hvordan er dit samarbejde med det private rengøringsfirma, fx i forbindelse med arrangementer på skolen eller ændringer i rengøringsbehovet? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 14% 34% 38% 6% 1% Meget godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt 6% Jeg samarbejder ikke med det private firma 1% Ved ikke Antal svar: 126 Note: Spørgsmålet er kun stillet til tekniske servicemedarbejdere og -ledere på skoler, hvor rengøringen varetages af et privat firma. Hvor rengøringen er udliciteret, svarer kun 7 procent, at samarbejdet med det private firma er dårligt eller meget dårligt. Halvdelen (48 %) svarer, at samarbejdet er godt eller meget godt. Næsten 4 ud af 10 (38 %) svarer, at samarbejdet er nogenlunde.

16 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 16 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra den 4. til den 20. juni Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til tekniske servicemedarbejdere og -ledere, der er medlemmer af enten FOA eller 3F. Målgruppen Tekniske servicemedarbejdere og -ledere fra FOA og 3F blev inviteret til undersøgelsen. Undersøgelsen indeholder svar fra medlemmer fra 74 forskellige kommuner. Antal besvarelser og svarprocent I alt er personer inviteret, men 171 mailadresser viste sig at være uvirksomme, hvorfor det reelt inviterede antal er medlemmer besvarede undersøgelsen helt eller delvist, hvilket giver en svarprocent på 30. Af de 390 medlemmer, som svarede på undersøgelsen, arbejdede de 317 på kommunale folkeskoler eller lignende, og det er deres svar, der indgår i figurer og tabeller. Vægtning af data Der er ikke anvendt vægtning af data.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forældresamarbejde. 4. november 2014

Forældresamarbejde. 4. november 2014 4. november 2014 Forældresamarbejde FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september gennemført en undersøgelse om forældresamarbejde blandt 376 medlemmer ansat i daginstitutioner, SFO er og i dagplejen.

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler.

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler. AN AL YS E NO T AT 4. juni 2012 Udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens tillidsrepræsentanter om udviklingen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere